Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abburi, Sridhar
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Chinnappan, Ramakrishnan
  University of Borås, School of Business and IT.
  COLLABORATION IN BANKING INFORMATION SYSTEMS: INVESTIGATING THE FUTURE OF BANKING SYSTEMS IN INDIA2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Banking systems in India is quite popular and it needs some more changes to reach all the customers. Lack of the service is main problem in Indian baking system. If the common person wants to open the account, it take’s little bit high cost and banks are not near the people location. Due to the Lack of service, people do not want to be a customer of the bank. In the research trying to find the solutions for some of the problems to maintain a banking account, we want to provide the maximum time of service in banking systems and to find the better solution for the common persons to use the banking systems. The research idea Collaboration banking information systems are designed to combine all the account information into a system, to provide a better solution for the customer, and to solve all the internal problems in the banking systems. From this new concept we could establish the bank in each and every village, So that we could reach all the customers by providing them a good quality service and exceeding their expectations. The Collaboration systems are less time consuming and it reduces the burden of both the customers and bank employees. Some banks failed due to the lack of customers and the over burden of interest charged by the government. The research idea is to share all the account details from all the banks into a system that is known as collaboration banking information systems. The collaboration banking systems are entirely different and it reduces the cost maintenance of the Indian banking systems.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lee, Helen
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ett framgångsrikt ledarskap relaterat till motståndskraft: En kvalitativ studie om serviceföretag med bakgrund i JC2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning av företag som har en bakgrund från företaget JC. I tidigare forskning framträder JC som ett framgångsrikt företag. Det som var kännetecknande hos JC var bland annat det kreativa arbetsklimatet som var öppen och utmanande samt det dynamiska ledarskapet inom företaget. Sammanlagt har elva nya företag skapats av personer med denna bakgrund. De nya företag som har identifierats startades under perioden 1990-2007, med tyngdpunkt i slutet av 1990-talet. De nya företagen indelas i tre olika branscher: Kedjeföretag, hit hör bland annat GinaTricot som enligt många bedömare är den mest framgångsrika butikskedja efter H&M. Designföretag har vi exempelvis Nudie Jeans som många också känner till samt Företagsservice, hit hör såsom Viskan Distanshandel System. I denna studie belyses det som uppfattas som framgångsrikt hos de tre serviceföretag; Viskan Distanshandel system, Futurelab och Unitail, vilka har bakgrund inom JC. Och vad innebär framgångsriktledarskap för dessa företag. I undersökningen ingår det även hur motståndskraftiga dessa företag har varit under den senaste globala ekonomiska recessionen och hur de har hanterat svårigheter i samband med krisen. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har genomfört det så kallad delvis strukturerade intervjuer med de tre företagsledare. Med hjälp av en intervjuguide gjorde att vi kunde hålla en viss struktur under intervjuns gång. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom den abduktiva metoden och hermeneutiskt förhållningssätt, där vi växlade mellan empiri och teori utifrån den hermeneutiska cirkeln. Vår undersökning visar att det inte finns några recept som leder till framgång och att vara motståndskraftig. Framgångsriktledarskap gemensamt hos de tre företagsledarna är att de utövar olika slags ledarstilar samtidigt beroende på situationen. Det gör att de blir flexibla och effektiva under finanskrisen, där de kan gå in i olika roller och får möjliga utrymmen och spelplaner som gör att de kan ha kontroll över läget när något slumpmässigt uppstår. Framgång hos de samtliga företagen åstadkoms via deras kontaktnätverk och det starka teamet som dem lyckades skapa i början. Dessa två faktorer har även varit ett slags motståndskraft för de företagen under krisen. Vi kan enbart hävda att dessa två faktorer har varit ett slags motståndskraft under krisen för de företagen. Dock är det svårt att påstå att dessa kan betraktas som ett slags recept för motståndskraft för andra organisationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Topic, Dina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Koordinering mellan IT-management- och affärsstrategier: En studie inom postorder/distanshandelföretag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens organisationer har man förstått att utvecklingen av teknologin går fort och framåt. För att kun-na hänga med i framåtskridandet måste företag och verksamheter anpassa sig efter utvecklingen som sker i omvärlden för att inte hamna efter. Många företag anser att det inte räcker med bara satsa på af-färsstrategier för att kunna lyckas på marknaden utan behöver också ta fram Informationsteknik-/Informationssystem-strategier som ska stödja affärsstrategierna. Det innebär att kopplingen mellan af-färs- och IT-/IS-strategier är väsentlig på grund av att de är beroende av varandra för att företaget ska lyckas att nå sina mål. Problematik kan uppstå när företag ska koordinera de nämnda strategierna. Det kan då finnas tendens att behandla informationsteknologin som ”kostnadscentrerad” eller se den som en dyr investering, snarare än en möjliggörare som driver affärsvärdet. Samordningen av informations-teknik och affärsstrategi, för att utnyttja IT-funktionerna och omvandla verksamheten, har ökat i bety-delse sen flera år tillbaka. Företag strävar efter konkurrensfördel i den mångskiftande och föränderliga marknaden. Det finns mycket forskning och insikt om sambanden mellan affärs- och IT-strategi, och den rollen om partnerskap mellan IT och företagsledningen kan spela. Vi har genomfört djupintervjuer enligt en kvalitativ undersökningsmetod. Det empiriska materialet har analyserat genom abduktiv me-tod och hermeneutisk förhållningsätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag samordnar IT-management- och affärsstrategi. En viktig aspekt i undersökningen är relationen mellan IT-avdelningen och företagsledningen - hur företagsledningen prioriterar strategierna. Dessutom vill vi belysa bakom-liggande orsaker till de problem som tycks föreligga i området. Syftet är inte heller att dra några gene-rella slutsatser utan deskriptivt angripa problemet. Svaret på vår forskningsfråga om hur de strategierna koordineras i postorder/distanshandel företag är implicit. Den bakomliggande orsaken till detta anser vi vara bristen på väl formulerade strategier. Detta är ett mönster som kan vi se i alla de tre företag. IT-cheferna måste visa framfötterna när gäller strategi formulering. Det är deras ansvar att kräva från ledningen tydliga affärsstrategier för att lättare formule-ra och koordinera IM-strategin med affärsstrategierna. Postorder/distanshandel företag befinner sig i en växande branschen dessa företag kommer att bli tvungna att ha väl formulerande strategier i framtiden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Abelli, Björn
  University of Borås, School of Business and IT.
  Directing and Enacting the Information System2007In: Advances in Information Systems Development - New Methods and Practice for the Networked Society. / [ed] W Wojtkowski, W. G. Wojtkowski, J. Zupancic, G. Magyar, G. Knapp, Springer US , 2007, p. 13-23Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Abelli, Björn
  University of Borås, School of Business and IT.
  On Stage! Playwriting, Directing and Enacting the Informing Processes2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 6. Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Vibeke, Bing
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Familjecentraler i Västra Götaland2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Abulkheir, Zachariah
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Chen, Liyah
  University of Borås, School of Business and IT.
  Apple Inc.: En marknadsdriven organisation med Steve Jobs i fokus.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Kundens behov och värderingar förändras ständigt, vilket har medfört att fokus på både marknadsföring och management behövs för att kunna överleva konkurrensen på marknaden. Marknadsföringskonceptet har dock varit en paradox när det gäller management. Det krävs exceptionellt mycket av det interna ledarskapet för att motivera till kund- och marknadsorientering. I många årtionden har chefer blivit uppmanade att ”vara nära kunden”, ”sätta kunden i toppen av organisationsplanen” och definiera ett verksamhetssyfte med att skapa och behålla nöjda kunder. Syftet med denna studie är att undersöka Apple Inc.’s marknadsfokus och hur Steve Jobs ledarskap influerade företaget och hur han påverkade organisationens marknadsorientering. Resultatet ska vara till hjälp för att se vad det är som skiljer denna organisation från andra och om nya insikter kan utvecklas. Uppsatsen bygger på en dokumentationsstudie där vi jämför vår egen utformade teoretiska modell med vårt empiriska resultat, det vill säga det insamlade materialet. Av studien framgår det att Apple Inc. har en väldigt annorlunda ledning och kultur jämfört med de konkurrerande företagen, och ändå fungerar företaget så bra att de idag toppar sina konkurrenter inom PC-industrin. Steve Jobs var en karismatisk och transformerande ledare som visste vad kunderna ville ha och han kombinerade design med användarvänlighet. Tack vare att Apple fokuserar på få produkter, till skillnad från andra konventionella elektronikföretag, har de lyckats lägga ner mer tid och fokusera på att göra den aktuella produkten ännu bättre. Apple gör något som få företag gör, och det är att de skapar en identitet där kunderna kan koppla sig till företaget och produkterna. Steve Jobs vilja att tjäna pengar gjorde att han struntade i konkurrenterna och gick sin egen väg. Genom hans förmågor fick Apple många konkurrensfördelar på marknaden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Abusafiyyah, Mirza
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Mattias
  University of Borås, School of Business and IT.
  Modern marknadsföring i en modern bransch: En studie om hur företag kan skapa kundlojalitet inom möbelbranschen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag använder sig marknadsförare och företag av relationsmarknadsföring i allt större utsträckning. Målet med relationsmarknadsföring är att skapa en långvarig relation och få lojala kunder som företaget sedan kan erbjuda en rad olika produkter och tjänster baserade på kundernas personliga preferenser. Ett vanligt sätt bland företagen att skapa denna relation med kunderna är användningen av en lojalitetsstrategi som i sin tur oftast innefattar någon form av lojalitetsprogram. En lojalitetsstrategi kan utformas på många olika sätt, i denna studie har vi framförallt undersökt hur man kan skapa kundlojalitet med hjälp av dagens digitala kommunikationsteknik. Syftet med uppsatsen var således att identifiera framgångsfaktorer vid skapandet av kundlojalitet inom möbelbranschen, där digitala kommunikationskanaler ska vara det främsta verktyget. Den framtagna informationen är sedan tänkt att användas av Halens Hem och Möbelavdelning. Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt och den är av den kvantitativa typen. Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av en webbenkät och omfattade totalt 368 respondenter, vilket gav oss en svarsfrekvens på nästan 4 procent. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med den teoretiska referensramen har sedan legat till grund för analysen och slutresultatet av uppsatsen. Efter tolkning av resultatet har vi sedan kommit fram till ett antal framgångsfaktorer som vi rekommenderar Halens Hem och Möbelavdelning att genomföra. De rekommendationer som våra slutsatser har lett till innefattar aspekter som vilken primär kommunikationskanal företaget bör använda sig av, vad man ska fokusera på vid ett eventuellt lojalitetsprogram, hur återköpsfrekvensen kan ökas, samt hur man på ett bättre sätt kan integrera sociala medier i sin kommunikation med kunderna. Våra rekommendationer innehåller även tips kring eventuella funktioner som företaget bör fundera över att lägga till, till sin nuvarande hemsida.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Adolfsson, Petra
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Demediuk, Peter
  Medborgarbudget: erfarenheter från tre svenska pilotkommuner2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs och diskuteras erfarenheterna av att arbeta med medborgarbudget i tre svenska pilotkommuner. De tre kommunerna deltog år 2008–2011 i ett nätverk som initierades av Sveriges kommuner och lands- ting (SKL) med fokus på att stötta ett införande av medborgarbudget som en del i kommunernas beslutsprocesser. I rapporten presenteras en modell som kan utgöra ett stöd för att visa och analysera vilka dimensioner som kan vara väsentliga att uppmärksamma i ett initiativ för att införa medborgarbudget som del i kommuners arbete. En redogörelse för kommunernas arbete och val kring initiativ med att införa medborgarbudget ges. I fokus för kommunernas intresse för med- borgarbudget har främst demokrati och delaktighet för medborgare stått. Initiativen hade vid nätverkets avslutning nått en begränsad grupp av med- verkande personer i pilotkommunerna. De aktiviteter som medborgarbud- getprojekten lett till hade dock i flera fall nått en större mängd medborgare än de som var direkt involverande i förslags- och röstningsförfarande, då projekten ofta resulterade i evenemang eller mindre byggprojekt som nådde en bredare publik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Afsahi, Sima
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Radic, Tijana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bokföringsnämnden och den konstitutionella frågan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan Bokföringsnämnden (BFN) valt att utveckla K-projekten har en viss kritik riktats mot deras normgivning. Kritikerna menar att K2 bryter mot grundlagen, Regeringsformen, genom att BFN inte har föreskriftsmakt och endast får ge ut allmänna råd. Vidare bryter och inskränker K2, enligt viss kritik, mot Årsredovisninglagen. Det är den konstitutionella frågan vår studie främst har fokuserat på samt att ta ställning till kritiken som BFN har fått möta. Studien har varit av kvalitativ karaktär där vi genom intervjuer och relevant teori har skapat oss en djupare förståelse för problemen som finns med BFN:s normgivning. I den teoretiska referensramen har vi redogjort för de lagar som visar vilka BFN:s befogenheter är samt två artiklar som tar upp en del av den kritik som riktats mot myndigheten. Vi har även gjort en sammanställning av ett utlåtande som professor Per Thorell skrivit på uppdrag av BFN. Han kommer fram till att K2 är förenligt med ÅRL och att det inte föreligger något konstitutionellt problem. Vi har intervjuat tre personer med gedigen bakgrund från olika områden inom redovisning. Det här för att kunna se problemet från skilda perspektiv. En av dem är auktoriserad revisor på ett av Sveriges största revisionsbolag. Den andra är kammarrättsråd på kammarrätten i Göteborg. Vår sista respondent är universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg samt bland annat varit med och bildat BFN. I analysen har vi jämfört vad våra respondenter argumenterat för samt kopplat det till teorikapitlet. I slutsatserna har vi kommit fram till att vi anser att kritiken som tagits upp i studien är berättigad. Det finns vissa problem som BFN borde se över, bland annat att de inte får lov att säga att deras regler ”skall” följas, utan de har endast kan/får-status. Det här eftersom, som vi nämnt ovan, BFN inte har någon föreskriftsmakt och på grund av det här bryter mot grundlagen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ahlberg, Jonas
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lundqvist, Madelen
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bring Your Own Device: Val av teknisk lösning för BYOD2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De avancerade tekniska enheterna blir ständigt fler och människan blir allt mera beroende av att ha med dem överallt för att utföra olika ärenden. I de flesta fall rör det sig om så kallade smarta telefoner och surfplattor. Nu när vi privat har tillgång till de senaste och mest avancerade enheterna börjar användandet av dem för arbetsrelaterade uppgifter få fart och begreppet Bring Your Own Device (BYOD) växer fram. Verksamheter ser efterfrågan ifrån sina anställda som vill arbeta från sin egen enhet och försöker möta behovet. Dock ökar säkerhetsriskerna när företagsdata laddas ner till den anställdes privata enhet och vandrar med dem ut ifrån kontoret. Även virus kan följa med den privata enheten in på företagets nätverk och orsaka skada. Det gäller för företagen att på bästa sätt skydda sin data samtidigt som den anställde får jobba ifrån sin egen enhet. Detta kan lösas genom teknik och policys, vilket ställer höga krav på att tekniken är säker. Frågeställningen i denna uppsats handlar om hur en teknisk lösning kan väljas så att den uppfyller verksamhetens huvudsakliga behov och dessutom gör användarna nöjda. En kvalitativ studie har utförts med en fallstudie ute på ett företag. Syftet är att identifiera kriterier som företaget och användaren har och med hjälp av dessa bedöma tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Detta för att göra det lätt att förstå vad som finns ute på marknaden just nu och hur de förhåller sig till kriterierna. I analysen identifieras kriterierna och en bedömning av hur respektive teknik hanterar de utvalda kriterierna utförs. Slutsatsen blir att verksamheten behöver bedöma hur viktiga de identifierade utvärderingskriterierna är för dem och utifrån det välja en teknisk lösning som passar verksamheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12. Ahlberger, Christer
  et al.
  Strömberg, Lars G.University of Borås, School of Business and IT.
  The figure in the Coat of Arms of the University Collge of Borås2007Collection (editor) (Other academic)
 • 13.
  Ahlgren, Martin
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Blomberg, Marcus
  University of Borås, School of Business and IT.
  Davidsson, Per
  University of Borås, School of Business and IT.
  Är lösenord informationssystemens akilleshäl? En studie av studenter vid Högskolan i Borås lösenord2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie berör de lösenord som studenterna vid Högskolan i Borås använder sig av, och om dessa är tillräckligt bra för att skydda den information de vill skydda. Den tar upp de problem som finns med att använda lösenord som autentiseringslösning, samt de egenskaper som skapar ett bra lösenord. Ett bra lösenord innehåller fler än fjorton tecken och är en blandning av bokstäver (gemener och versaler), siffror och specialtecken, och innehåller inga fraser, välkända uttryck eller ord som står i en ordlista. Lösenorden krypteras ofta med en så kallad hashfunktion, en envägsfunktion som skapar en kontrollsumma. Om man på ett säkert sätt skall spara lösenorden med denna metod bör man använda ett så kallat salt, en textsträng som gör själva lagringen säkrare. För att knäcka lösenord kan man använda sig av flera olika metoder: Så kallade dictionaryattacker, som skapar lösenord utifrån en ordlista; brute forceattacker som används för att slumpa fram möjliga permutationer och sedan jämföra med lösenordet man vill knäcka; samt rainbow tableattacker, en metod där man använder färdiggenererade tabeller som innehåller alla möjliga permutationer. Vi har genom en enkät fått en bild av hur studenterna vid Högskolan i Borås lösenord ser ut. Vi har genom ett experiment bekräftat att dictionaryattacker kan knäcka 34 % av samtliga lösenord, och detta är endast en av metoderna. Vi har också kommit fram till att en autentiseringslösning med enbart användarnamn/lösenord inte är en fullgod lösning ur ett IT-säkerhetsperspektiv, samtidigt som den kanske inte stjälper hela informationssystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  AHLSTRÖM, KAROLINA
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  SIMONSSON, EMELIE
  University of Borås, School of Business and IT.
  Myrorna & Beyond Retro: En jämförande studie mellan en ideell och en vinstdrivande secondhand-verksamhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska andrahandsmarknaden har under senare år växt sig allt starkare. Förklaringarna till det fenomenet är bl.a. den rådande miljödebatten och konsumenters nya medvetenhet till deras konsumtionsbeteende. Konsumenten har i dag ett behov att ha en individualistisk stil, vilket kan vara en anledning till secondhand-branschens nyvunna trendstatus och snabba expansion. Lågkonjunkturen, som drabbade Sverige 2008, kan även vara en anledning till den expanderande marknaden. Secondhand-branschen domineras av två olika typer av verksamheter, de ideella och de vinstdrivande secondhand-företagen. De två verksamheterna har olika syften som konsumenten kanske inte alltid uppmärksammar när han/hon väljer att handla andrahandskläder. Vårt syfte med studien är att jämföra ett ideellt och ett vinstdrivande secondhand-företags interna arbeten, samt analysera likheter och skillnader företagen emellan. Vi har valt att analysera företaget Myrorna, som får representera den ideella secondhand-verksamheten och företaget Beyond Retro som får representera den vinstdrivande secondhand-verksamheten. Vi avgränsar oss till företagens interna arbete samt den svenska secondhand-marknaden. Vi har genomfört en jämförande studie mellan två fallföretag och vi har strategiskt valt ut tre respondenter från företagen. Vi genomförde två personliga intervjuer samt en mailintervju. Information samlades även in genom företagens hemsida, litteratur samt artiklar. Våra teorier är byggda på de funktioner som vanligtvis bedrivs inom ett företags interna arbete. Det finns dock ett undantag gällande teorierna som kallas för ”reverse logistics” som inte är lika vanlig. Teorin handlar om att man återanvänder eller återvinner produkter och placerar dem i en ny värdekedja. Övriga teorier kopplas till företagens inköpsprocess, prissättningsstrategi, organisationsuppbyggnad samt marknadsförings- och varumärkesstrategi. Vi har sammanställt vår information om företagen genom att först skriva en allmän beskrivning om respektive företag. Vi delar sedan upp informationen om deras interna arbete i fyra underrubriker – organisationsstruktur, butiker och insamlingsprocess, prissättningsstrategi samt marknadsföring. I resultatet har vi diskuterat ett antal likheter och skillnader inom företagens interna arbete. T.ex. olikheterna i deras organisationsstruktur, vilket mestadels beror på företagens storleksskillnader. Beyond Retro använder sig av en klassisk inköpsprocess och Myrorna får in sina varor genom gåvor från allmänheten. Beyond retro kan ta ut högre priser genom sina produkter p.g.a. en högre budget och mer specialiserad personal. Myrorna lägger dock mer fokus på att hitta dyrare second handplagg och har därför höjt priserna på sina produkter. Inom marknadsföringen har Myrorna en bred kommunikation ut till kunden och Beyond Retro använder sig av en mer avsmalnad och inriktad kommunikation till konsumenten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Ahlström, Victor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Två professioners syn på uppsägningssamtal och förmågan att ge svåra besked.: En utforskande management studie om en personalchefs och en läkares känslor och upplevelser kring att ge svåra besked.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Samhället står fortfarande i en aktuell lågkonjunktur efter den finansiella kris som inträffade under hösten 2008. Nedskärningar och varsel är numera en del av vardagen. Därmed är det intressant att undersöka ämnet ur en chefs synpunkt. Denna uppsats går djupgående in och undersöker hur en personalchef ser på sin ledarroll och hanterar den vid en specifik varselsituation, nämligen uppsägningssamtal. Den behandlar även frågorna; På vilket sätt ges det svåra beskedet? Finns det redan existerande samtalsmallar och följs de? Uppsatsen presenterar även ett nytt intressant perspektiv på ämnet, genom att även innehålla en intervju med en läkare och jämföra de två professioners syn på att ge svåra besked. Uppsatsen består av två djupgående intervjuer med en personalchef och en läkare. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för läsaren ur ett nytt och annorlunda perspektiv, där tidigare osedda strukturer skall träda fram. För att skapa denna förståelse så använder jag mig av en abduktiv ansats. I den abduktiva metoden finns det inte utrymme för generalisering, utan det är det enskilda fallet som behandlas. En stor vikt läggs vid en läggs vid en antagande hypotes som i slutändan kan stämma eller vara helt fel, beroende på utfallet av det fenomen som observerats. För att skapa en så intressant läsupplevelse som möjligt så har jag valt att använda mig av en narrativ metod i kombination med den abduktiva förklaringsmodellen. Den är fördelad på tre steg och jag använder mig av min egen berättarstil i varje steg intervjuerna. Anledningen till berättarstilen är att jag vill få läsaren att reflektera kring min berättelse under tidens gång. Det jag upptäckte med min forskning är att många chefer inte riktigt kan hantera uppsägningssamtal på ett tillfredställande sätt. De mallar och riktlinjer som finns i nuläget angående uppsägningssamtal är bristfälliga och det måste finnas utrymme för skapandet av fler recept inom det här området. I min forskning har jag kommit fram till att de mallar som finns i nuläget endast skyddar och förenklar chefens situation. Chefer och organisationer måste inse att det krävs en attityd förändring inom ämnet och att utbildning i att ge svåra besked borde ingå i den moderna chefsrollen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ahlström, Victor
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Zobec, Edward
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från ull till kappa: en fallstudie av KappAhls pågående CSR- åtagande från producent till konsument2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I en globaliserad värld, där multinationella företag uppkommer dagligen, blir det allt viktigare för företag att vara sociala medborgare. Den ökande globaliseringen, samt ett utvecklat informationssamhälle, medför att företag blivit alltmer transparenta för omvärlden. Forskning har visat att företags sociala ansvar, kommer att ha ännu större inverkan på verksamheten i framtiden. Därmed är det viktigt att företag har väl fungerande rutiner, för hur de skall hantera den här typen av arbete. I nuläget använder sig många organisationer av CSR som ett slags skydd mot allmänhetens missnöje, och utnyttjar inte konceptet till dess fulla potential. Det framgår i vår undersökning av Kappahl, att CSR-arbete kan skapa synergieffekter längs med värdekedjan. Med stöd av erkända teorier kan vi i vår forskning påvisa att så är fallet inom mode/textilbranschen. Vi kan då med största säkerhet påstå att CSR- konceptet har potential att bli ekonomiskt lönsamt om det hanteras på ett korrekt sätt. Vår forskning har påvisat att det är väldigt viktigt att inledningsvis implementera CSR centralt i organisationen, och först därefter låta det grena ut i resten av värdekedjan. Vi har genom vår forskning utvecklat en modell för att åskådligöra sambandet, genom att med Kappahl som exempel illustrera det. Resultatet av vår forskning visar att CSR måste tas på allvar av företag världen över. En orsak till att det ännu inte har skett, är att begreppet fortfarande är för stort och omfattande. Vi vill se att framtida forskning skall se över möjligheten att utveckla branschspecifika recept, såsom vi försökt med mode/textilbranschen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Ahlsén, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wengelin, Åsa
  Aphasia and text writing2009In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 28, no 1Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Ahmed, Usman
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ullah, Inam
  University of Borås, School of Business and IT.
  Video Games Addiction: POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF PLAYING VIDEO GAMES ON YOUTH AND CHILDREN2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Mankind has developed a lot in the field of Information Technology (IT), Computer Science and Media entertainment. Video games are also the most popular form of media entertainment and gaming environment. It has been popular long before the new generation video games idea was ever thought by the video game designers. Through our research we tried to investigate the positive and negative effects of video games on youth and children. This form of entertainment is more designed attracted among the people, due to the high sophisticated music and environment, which catches every eye. We not only analyzed the previous attempts in this area, but also tried to add some contribution to it. The excessive use of video games makes it more damaging effects on a young mind. Parents and teachers should keep a check on youngsters, and also the companies who design such violent games should keep in account that, what they show through these video games must have some logical or educational value. Many children and youngsters we found through our survey like to play video games because they do not have any other entertaining options. Violent video games are the most appreciated one among children and young people because of the detailed high quality graphics, more realistic images, use of artificial intelligence, complex game strategies, intelligent game inference engines and human-machine interaction. Parents should keep check on their children and select such video games for them which teach their children some useful things and beneficial for them in studies and near future. The teachers in school should also talk more about the advantages of educative games or physical games to develop the young minds more professional and realistic, rather than creating fantasy and fake imaginations. Our survey and research showed us that due to the high attraction of the video games, positive and negative effects are going side by side. Many youth and children do not take the video games seriously and just play them as any another game, while some video game players have disturbed their studies and health by playing the video games for many hours. Many children and young generation denied calling it as an addiction or bad habit. If violence and killing a life is entertainment then human beings will consider it, as a fun and modern society cannot be defined as civilized. This is what we found from our research and survey.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Aho, Jim
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Höijer, Hans
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mobilapplikationsutveckling med en användarcentrerad designfilosofi: enligt ISO 9241-2102012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Marknaden för smartphones har vuxit stort under de senaste åren och även utveckling av applikationer till dessa. Då utveckling av applikationer för smartphones skiljer sig från traditionell utveckling så passar inte traditionella utvecklingsprocesser för utveckling till smartphones på ett optimalt sätt. Denna studie undersöker mobilapplikationsutveckling med fokus på användbarhet. Då det råder brist på systemutvecklingsprocesser för mobilapplikationsutveckling så vill denna studie utvärdera ISO standarden ”ISO 9241-210 – Användarcentrerad design för interaktiva system”. Denna standard är en samling av riktlinjer och krav för generell systemutveckling. Studien utvärderar därför lämpligheten att använda ISO 9241-210 för utveckling av mobilapplikationer, då fokus ligger på användbarhet. En prototyp för iPhone utvecklades med ISO 9241-210 som bas och utvärderades sedan för att se om användbarheten var acceptabel. Författarna utvärderade också hur ISO 9241-210 riktlinjer hade implementerats i utvecklingen av prototypen och även utvärderat om riktlinjerna i Apples App Design Strategies har motsvarande riktlinjer i ISO 9241-210. Slutsatsen är att ISO 9241-210 är en bra grund att stå på vid utveckling av mobilapplikationer men att det finns några riktlinjer som kan ges mer eller mindre fokus, beroende på projektets omfattning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Akdemir, Bulduk
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Filipovic, Boris
  University of Borås, School of Business and IT.
  Humankapital: Vart är utvecklingen på väg?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  En tillbakablick på den ekonomiska utvecklingen ger en klar bild av att ekonomin har utvecklats från ett industribaserat samhälle till ett mer komplext samhälle med större krav på kompetens från anställda. Ett sådant samhälle kallas för ett kunskapsintensivt samhälle och har sedan början av 1990-talet växt allt starkare. Redovisningen har däremot halkat efter och det gör den fortfarande. Än idag finns det inga standarder eller normer som kan användas för att framhäva en av företagets viktigaste resurser, nämligen humankapital. Kunskap, skicklighet och innovativ samt de anställdas förmåga är beteckningen för humankapital. Även värderingar, kultur och filosofi inom företaget sammanhänger med benämningen. Med andra ord så är företagets personal, som inte är ägt av företaget, det som kännetecknar humankapital. Syftet med uppsatsen är att bidra med en förståelse för hur redovisningen av humankapitalet har gått till samt att belysa om hur utvecklingen har sett ut. Slutligen har uppsatsen som syfte att ge en beskrivning av vart utvecklingen av en humankapitalanpassad redovisning är på väg. Vi har använt oss av hermeneutisk synsätt då vi har haft ett tolkande synsätt. Först sammanställde vi den teoretiska referensramen för att sedan gå ut i verkligheten och se hur teorin tillämpas och slutligen återkomma till teorin för att få förståelse kring tillvägagångssätten. Till uppsatsen anser vi att kvalitativa metoden passar bäst då syftet är att upplysa om utvecklingen av humankapitalet. Det finns lagstadgat information om humankapital som måste förekomma i årsredovisningar som oftast kompletteras med textuell information. Den textuella informationen är oftast utsprid i hela årsredovisningen och svenska företagen nöjer sig med sådana årsredovisningar. Utvecklingen av humankapital har gått spikrakt uppåt under 1990-talet för att sedan sjunka under 2000-talet. Det är inte heller mycket som tyder på att utvecklingen kommer att ändra riktning i framtiden då intressenterna ser ut att bli tillfredsställda av den information som redan ges. Så länge som rapporteringen angående humankapitalet är frivilligt kommer företag att ta den enklare vägen eftersom rapportering av humankapitalet är inte det enklaste att ta fram.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Akdemir, Bulduk
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mattsson, Carolina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Östman, Marie
  University of Borås, School of Business and IT.
  K1-regelverket: Ett komplicerat förenklingsprojekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska Unionen (EU) gör stora ansträngningar för att förenkla för de mindre och medelstora företagen. Som en konsekvens av detta samt att internationella redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet. Detta ska resultera i fyra nya regelverk, där företagen har delats in i fyra olika kategorier efter storlek och företagsform, med ett specifikt regelverk för respektive kategori. Företagen ges på detta sätt möjligheten att inom sin respektive kategori använda sig av ett samlat regelverk. K1- regelverket trädde i kraft den 1 januari, 2007 och är specifikt utformat för mindre enskilda näringsidkare och handelsbolag, där andelarna innehas av fysiska personer. Tillämpningen av detta nya regelverk är idag fortfarande frivilligt. BFN:s K1-regelverk har kritiserats utifrån flera olika synvinklar. Det har ifrågasatts om en förenkling verkligen har uppnåtts. Det är även tveksamt om regelverket verkligen är utformat på ett sådant sätt att mindre och medelstora företag på egen hand och utan svårigheter kan använda sig av det. Fakta talar för att den största delen av det administrativa redovisningsarbetet i de mindre företagen fortfarande idag utförs av redovisningskonsulter. Mot denna bakgrund har vi valt att fokusera vårt arbete på K1-regelverket. Forskningsfrågan har vi formulerat på följande sätt: ”Hur borde K1-regelverket ha utformats för att få mer genomslagskraft hos företagarna och redovisningskonsulterna?” Vi har velat få fram hur redovisningskonsulterna arbetar med och resonerar kring regelverket samt om kritiken mot projektet är berättigad och om regelverket hade kunnat utformas på ett bättre sätt. Vårt resultat har vi fått fram genom att vi har arbetat enligt en kvalitativ undersökningsmetod där vi har haft ett hermeneutiskt synsätt. Trots att åsikterna om K1-regelverket var blandade var informanterna helt överens om att en implementering av detta nya regelverk inte skulle vara komplicerat eller krävande, åtminstone inte för redovisningskonsulter. Den samlade uppfattningen var dock att det fortfarande, trots förenklingsåtgärder, anses för svårt för att företagen på egen hand ska kunna sköta hela redovisningsarbetet. Vi har under uppsatsprocessen fått förslag på ytterligare förenklingar för berörda parter och även fått en insikt om att det är mycket attityder och bekvämligheter som gör att K1-regelverket inte har implementerats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Alam, Md. Shariful
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hassan, Md. Shoeb
  University of Borås, School of Business and IT.
  Problems when implementing e-governance systems in developing countries: a quantitative investigation of implementation problems in Bangladesh2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This research addresses the issues affecting e-governance implementation in developing countries. Implementing e-governance has always been a challenge either it is social, economical or political. Beside this there are many technological problems which should be understood and meet so that a user accepted e-governance system emerges. This research provides a quantitative investigation of e-governance implementation problems with emphasis on analyzing quantitative data gathered in a survey using a structured questionnaires that was generated on the basis of our theoretical study. Furthermore this research will provide a clear conception about those problems which should be considered at the time of implementing an e-governance in developing countries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Alamaz, Meryem
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bilal, Dijana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bankens kreditbedömningsprocess: möjliga konsekvenser vid borttagning av revisionsplikten för små aktiebolag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  År 2006 beslutades att reglerna om revisionsplikten för små företag skulle ses över och regeringens utredare skulle föreslå dem ändringar som krävs för att ta bort revisionsplikten för små företag. Revisionsplikten innebär att alla svenska aktiebolag enligt lag måste ha reviderade räkenskaper. Avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära att revisionen för de små företagen inte längre är lagstadgad utan det kommer att bli frivilligt. Revisionspliktens avskaffande i Sverige är en följd av en pågående europisk harmonisering. I samband med dessa förändringar kommer bland annat företagens kreditmöjligheter att påverkas om företag väljer att inte ha kvar revision och vårt syfte har därför varit att undersöka vad avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära för bankers kreditbedömningsprocess. Vi har genomfört vår undersökning med en kvalitativ metod i form av två intervjuer, dels med en bank dels med en revisionsbyrå. Vid dessa intervjuer har vi fört diskussioner kring problemämnet och fått en förståelse för vilken ställning dessa två aktörer kommer att ta inför avskaffandet. Vi har i uppsatsen varit noggranna med att nå en hög validitet så att vårt resultat som vi kommer fram till stämmer överens med verkligheten. När ett företag ansöker om kredit kontrollerar banken vissa punkter för att kunna göra en bedömning om företagens återbetalningsförmåga. Det blir inte lika lätt för banken då revisionsplikten avskaffas och om företaget väljer att inte längre ha kvar revision. Vi har fört diskussioner med våra respondenter då vi bland annat har diskuterat hur banker kommer att ställa sig inför avskaffandet samt vilka alternativregler till revisionen som revisionsbyråerna kommer att erbjuda. Banker kommer i framtiden fortsätta att kräva någon form av granskning, om inte fullt reviderade räkenskaper som tidigare så kan man tänka sig att man kommer att ställa krav på till exempel alternativ som ett skriftligt intyg. Men vi har också pratat om andra olika alternativ som våra respondenter tror skulle kunna vara lösningar när den idag lagstadgade revisionen tas bort. Resultatet av vår empiriska undersökning visar att både banker och revisionsbyråer är övertygade om att många av företag som berörs av förändringarna kommer ändå att vilja ha kvar revision i företaget och därmed kommer man förmodligen att välja revision frivilligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Alamaz, Meryem
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sivac, Dijana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ekonomisk brottslighet: en ökning i lågkonjunktur2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Förra årets rapport från Ekobrottsmyndigheten visar att ekonomisk brottslighet tenderar att bli vanligare under finanskrisen och att brotten ökar snabbt. Den ekonomiska brottsligheten blir mer internationell och komplex och brott anmäls i en starkt ökad grad. Ekonomisk brottslighet ställer allmänt höga krav på olika myndigheter som arbetar med brottsbekämpning, men i en sådan situation som vi befinner oss idag ställs ännu högre krav på dessa myndigheter och inte minst på revisorer. Revisorer som redan har höga krav på sig i samband med revisionspliktens avskaffande måste nu vara ännu mer uppmärksamma på företags redovisningar. Med utgångspunkt från denna problemdiskussion har vi valt att undersöka om ekonomisk brottslighet ökar i lågkonjunktur eller om det är så att kontrollerna förändrats. Dessutom har vi valt att undersöka hur man kan bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet. Vi har genomfört vår undersökning med en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. Vi har intervjuat en jurist på Ackordcentralen som arbetar med konkurser. En intervju genomfördes även med en eko-revisor samt med Ulf Sandlund på Forensic Services, som arbetar med ekonomiska oegentligheter. Dessutom genomfördes två intervjuer med revisorer från Ernst & Young och KPMG. Vid dessa intervjuer har vi fört diskussioner kring ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur och vilken roll de har i det brottsförebyggande arbete med ekonomisk brottslighet. Vi har i uppsatsen varit noggranna med att nå en hög validitet så att vårt resultat som vi kommer fram till stämmer överens med verkligheten. Syftet med studien är att beskriva den ekonomiska brottslighetens utveckling och att bidra med kunskap om arbetet mot ekonomisk brottslighet. Vi har av studien kommit fram till att det inte går att konstatera att den ekonomiska brottsligheten ökar i lågkonjunktur. Den ekonomiska brottsligheten har blivit uppmärksammas mer idag av samhället på grund av ökad antal konkurser och på grund av allt hårdare kontroller i takt med globaliseringen. Vad gäller frågan hur man kan bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet så har vi kommit fram till att det är viktigt att se över företagets ekonomiska ställning när ett företag får likviditetsproblem och att det är viktigt att bygga upp hårdare interna kontrollrutiner för att förebygga att ekonomiska oegentligheter förekommer. Det är också av stor vikt att företaget förmedla i hela organisationen att det finns kontroller och att de dessutom ökar kunskapen bland anställda om följder av ekonomisk brottslighet samt att de jobba aktivt med etiska frågor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Alaraj, Alexander
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hård, Viktor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Miljöinriktat Management: Ett paradigm på frammarsch2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en studie som syftar till att undersöka hur miljödebatten och klimatfrågan påverkat dagens organisationer. I ett led att genomföra studien har vi utgått från vår kvalificerade gissning innebärande att ett nytt paradigm har gett sig till känna. Paradigmet benämns som miljöinriktat management. Vår problemdiskussion utmynnar i frågeställningar om hur organisationer bör hantera uppkomsten av miljöinriktat management. Vidare frågor som berörs är hur ledare bör hantera paradigmskiftet och vilka risker ett utelämnande av miljöinriktat management innebär. Studien är relevant då många organisationer enligt oss idag saknar beredskapsplaner för hur de ska anpassa sig till ett nytt paradigm. Anledningen till att vi vill behandla den här problematiken beror på att vi anser att många organisationers framtida överlevnad kan hänga på att ledarna öppnar sina sinnen för nytänkande. De behöver även upplysas eller påminnas om vad ett paradigmskifte egentligen innebär. Vi är inte ute efter att lösa problemen utan snarare är miljöproblemens karaktär av sådan art att de måste kontrolleras och hanteras. Uppsatsen fokuserar på att skapa en större förståelse inom området. I ett led att samla in information och se vad dagens organisationer har för inställning till det nya paradigmet har vi genomfört tre djupintervjuer enligt en kvalitativ metod. Hanterandet av insamlat material sker genom en abduktiv process för att således få fördjupad kunskap om fenomenet. Vi är alltså inte ute efter att göra anspråk på en allmängiltig sanning. Respondenterna har varit miljöchefer från Volvo personvagnar, Renova samt Gryaab. Resultatet från intervjuerna kopplas samman till de teorier vi behandlat genom ett användande av den narrativa kunskapsformen. I tolkningsarbetet har vi använt Hernadis hermeneutiska triad för att först rekonstruera intervjuerna. Vidare dekonstrueras texten, monteras ned för bland annat finna bakomliggande motiv, för att slutligen konstruera eller författa en egen text inom området. De kunskaper vi erhållit under arbetets gång mynnar ut i en narrativ modell som vi kommit att kalla ”organisationens evolutionsprocess”. Slutsatser som kan dras genom den är att organisationer ständigt påverkas av signaler utifrån av olika karaktär och styrka. Modellen förklarar hur organisationen likt en organism anpassar sig i en evolutionär process till det förändrade landskapet. En organisations grundförutsättning för att hantera processen är flerkretsinlärning som innebär ett kontinuerligt ifrågasättande av verksamhetens operationsregler. Det här är viktigt för att undkomma fällan som rör vanliga tankemönster, det så kallade psykiska fängelset.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Alaraj, Alexander
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hård, Viktor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Miljökommunikation i en modern organisation: Om ett handlingsrecepts generella lösningar och begränsningar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien som gjorts på Stenungsbaden Yacht Club, SYC, syftar till att undersöka den problematik som upplevs i samband med implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001. Ledningen tror att det rör sig om ett kommunikationsproblem, dock håller vi sinnet öppet för att undersöka om situationen inrymmer en komplexare frågeställning. Vår problemdiskussion utmynnar i frågeställningar som behandlar hur handlingsrecept i miljöarbetet med dess generella lösningar kan översättas till SYC:s särskilda situation. Studien syftar även till att undersöka vilka problem som kan urskiljas i arbetet samt vilka kommunikativa verktyg som kan fungera i den specifika situationen. Studien är av relevans då vi anser att de generella lösningar som olika handlingsrecept erbjuder många gånger lovar mer än de kan hålla. I SYC:s fall har lösningarna som främst avser mätbarhet av miljöpåverkan medfört att miljöfrågan kommit att kretsa kring sådant som vi tror upplevs som tråkigt. Den svaga retoriken lyckas inte förmedla det högre syfte som miljöarbetet eftersträvar. Symbolen för miljösatsningen har förskjutits från Penguin till lastbryggan och dess problem. I ett försök att komma närmare den problematik som ledningen uttrycker har nio kvalitativa öppna intervjuer gjorts. I enlighet med den abduktiva metoden har förståelsen vuxit fram för fenomenet genom en växelverkan mellan teori och erfarenheter från fältet. Därtill kompletterades det insamlade materialet med tio spontanintervjuer för att kunna bekräfta våra resonemang och således ytterligare styrka det vi kommit fram till. Vi framhåller dock att vi inte är ute efter att göra anspråk på en sanning, utan istället intresserar vi oss för att förhoppningsvis kunna formulera en alternativ spännande och stark berättelse som kan skapa reflektion hos läsaren. Den narrativa tolkningsmodellen användes för att undersöka bakomliggande orsaker och motiv i respondenternas berättelser. På så vis kunde vi lämna det naiva synsättet och röra oss mot ett mer ifrågasättande och undersökande. Resultatet av tolkningsarbetet gav en förståelse för att en utbredd avsaknad av kunskap hos personalen fanns kring miljöarbetet. Det berodde troligtvis på att arbetet med de praktiska frågorna kommit att hamna i fokus. De erfarenheter vi har samlat på oss under arbetets gång ger oss en förståelse för hur generella lösningar kan begränsa en organisation i ett förändringsarbete. Det är därför viktigt att kunna lämna naiva föreställningar och våga utsätta sig för de prövningar som ledarskapet medför. En fallenhet för att tala väl för sin sak kan bli en av ledarens viktigaste kommunikativa verktyg då denne formulerar en strategi för förändringsarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Albertsson, Johnny
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Emanuelsson, Jimmy
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hedenstedt, Frida
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mäta nytta och effekter av en IT-investering: Fallstudier från tre företag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  IT-investeringar har ofta till syfte att stödja verksamheten och att möjliggöra för företaget att producera och förse sina kunder med de tjänster och service som man har för avsikt att leverera. Att göra en IT-investering innefattar inte bara kostnader, utan en omfattande IT-investering innebär även stora förändringar i verksamheten. Därför bör det vara av intresse för företag att identifiera vilka effekter IT-investeringen medför. Sådana effekter kan vara mätbara, men det finns även effekter som är svårare att mäta, vilket kan innebära svårigheter när ett företag vill räkna på nyttan av investeringen. Tidigare studier har visat svårigheter när det gäller att göra lönsamhetsberäkningar av en IT-investering. För att det här ska vara möjligt krävs korrekta värden både vid input och output, för att ge en rättvis bild av de effekterna investeringen medfört. Den här problematiken har lett oss in på våra frågeställningar, där huvudfrågan är ”Hur mäts effekter av en IT-investering”? Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för om företag mäter effekter av en IT-investering och hur de i sådana fall går till väga. Vi har även för avsikt att undersöka vilka behoven företagen haft som grund för sitt investeringsbeslut. Den metod vi har valt att använda oss av, som undersökningsansats, är en kvalitativ metod. Det företag vi har samarbetat med är DTS Solutions AB, som har försett oss med tre företag, som samtliga, nyligen gjort en IT-investering hos DTS Solutions AB. Vi har på de här tre företagen genomfört intervjuer, samt ställt kompletterande frågor via e-post, och det material vi har samlat in vid intervjuerna, har vi tolkat och analyserat med stöd av redan befintlig teori inom ämnet. Vi har kunnat dra följande viktiga slutsatser. Det är viktigt för företaget att dels identifiera vilka effekter som de förväntar sig av IT-investeringen, samt att formulera mätbara mål av dem, om de ska kunna påvisa mätbara effekter. För att påvisa de mätbara effekterna, har företagen idag möjlighet att använda sig av metoder och modeller för att få stöd i en, i många fall, komplicerad investeringsprocess. Vi har även funnit, att formulera mätbara effektmål och göra uppföljningar på dessa, är av stor vikt för att ha möjlighet att påvisa affärsnyttan och lönsamheten av IT-investeringen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Albin, Gustaf
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Tossavainen, Alexander
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ineffektivitet: Hur upptäcks den?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Strävan efter att vara effektiv har genom mänsklighetens historia varit en av de största drivkrafterna till förändring och utveckling. Att arbeta effektivt har medfört ökad överlevnadsförmåga, konkurrensfördelar, rikedom och välstånd. Nya verktyg, metoder och arbetssätt har kontinuerligt ersatt äldre och mindre effektiva. Eftersom effektivitet är det som eftersträvas har ineffektivitet av naturliga skäl inte getts samma fokus som sitt syskonbegrepp. Utifrån det faktumet utgår studiens frågeställning. Vi har vänt på perspektivet när det gäller effektivitetsbegreppet och valt att istället för strävan mot effektivitet vrida perspektivet mot hur företag kan arbeta med att upptäcka ineffektivitet. Vår problemformulering har i studien varit ”Hur kan företag arbeta med att upptäcka ineffektivitet?”. Syftet med uppsatsen är att se hur företag formellt och informellt kan arbeta med att upptäcka och hantera ineffektivitet genom att studera fem expansiva Boråsföretag. Vi vill genom vårt perspektiv inta en explorativ och ifrågasättande position där vi analyserar hur företagen arbetar med problemet att upptäcka ineffektivitet, och utifrån det dra slutsatser. Vi önskade även se hur vårt perspektivval påverkade studiens rikting och våra respondenters svar. Studien har gjorts ur ett ekonomistyrningsperspektiv och med det menar vi utförda åtgärder inom en verksamhet, som görs i syfte att uppnå ekonomiska mål. För att besvara vår frågeställning har studien genomförts med en kvalitativ ansats där vi genomfört fem semistrukturerade och djupgående intervjuer med respondenter från de valda företagen. Respondenterna har valts utifrån deras förväntade kunskap om respektive företags arbete med att upptäcka ineffektivitet, och genom de empiriska undersökningarna har vi byggt upp analysen och dragit slutsatser. Studien har varit abduktiv med större fokus på den induktiva delen. Analysens koppling mellan empiri och referensram ledde oss till att hitta ett antal faktorer som vi framförallt i empirin funnit ha stor inverkan på förmågan att upptäcka och hantera ineffektivitet. Slutsatserna berättar att ineffektivitet visar sig genom jämförelse med andra. För att upptäcka ineffektivitet behövs goda och direkta kommunikationsvägar för medarbetarna, möjligheten till återkoppling samt närhet till befogenhet att styra och förändra. De mätningar som genomförs ska vara både jämförbara och kommuniceras. Studien visar också att upptäckt av ineffektivitet påverkas mycket av mjuka faktorer som är svåra att påverka, såsom inställning, hemmablindhet och subjektiva bedömningar. Därför är det bra att inhämta synpunkter externt, samarbeta och att inneha en ifrågasättande attityd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Citizens´ services: Nordic and Baltic research needs2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What are the key issues in citizen-centric service development that research should address? People engaged in the development of services for citizens, both public and private, in six countries – Iceland, Sweden, Lithuania, Norway, Estonia and Latvia – have participated in half-day workshops during 2008-2009 to discuss the challenges research projects should take on, which output is needed and how to conduct them in order to better help service developers. This work has been a key part of the project “Citizens’ services – Turning Public Private outside in”. In general, the situation in the six countries is very similar and key findings include: • The need to improve cross- and inter-organizational service development. There are too many “silos”. • The need to better engage citizens in service design, to increase the use and effectiveness of services. • The need for more collaborative research projects with researchers, and public and private service developers in an action-oriented and experimental mode.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Det som inte går att ta på2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Introduktion till området design av "intangible artifacts"

 • 31.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framtidens stad formas med hjälp av berättelser2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 6-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beskrivning av co-design processen för att flytta Malmberget i projekt Nya Gällivare

 • 32.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från City-Move Interdesign till Nya Gällivare2009In: Om att flytta en stad, SVID , 2009, p. 77-79Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskriving av starten av projekt Nya Gällivare, som skall planera Gällivare och Malmberget för gruvans expansion in i samhället

 • 33.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  Creating and Sustaining Successful Knowledge Management in Purposeful Communities2007Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  Creating and sustaining successful knowledge management in purposeful communities: summary of key experiences from pioneers2008In: Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, E-ISSN 1099-1743, Vol. 25, no 5, p. 615-626Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on research organized as a number of workshops, case studies and interviews with experienced practitioners as well as academics, we present in this report the most important findings on how to create and sustain successful knowledge management in a community environment. The cases, workshops and interviews deal specifically with the Microsoft Solutions Sharing Network (SSN) program, but the findings, conclusions and preliminary recommendations can be applied more generally to the development of any knowledge management community. A key conclusion is that the bulk of efforts toward creating successful knowledge management communities focus oil less technical, or softer aspects like leadership, culture, social settings and value of participation. However, these are essential, but not sufficient, ingredients for success. Technical issues, issues regarding development and customization of the tools used to facilitate knowledge management (for example, the SSN web portal), and emerging legal issues surrounding the sharing of intellectual property UP) may be perceived as somewhat less important to the participants, but are nevertheless key factors in the long term success of these communities. It is also concluded that the foundation for successful collaboration is primarily laid in the initial phases of community development. A community must make a positive impression oil its participants from the very beginning because most people will not give it a second chance. In this report we have highlighted three important areas to consider when establishing portals for knowledge management: Leadership, Purpose and Process/Infrastructure. A leadership with high credibility in the subject is needed to lead the participants in the right direction, manage the cultural processes and to make sure that relevant content can be found. Initially it is the content that brings people to a specific community. Thus, there has to be some common purpose that not only needs to be in congruence with the professional role of the participants but also be inspiring for them as well. Additionally, the community should have some sort of process that the participants can understand and suits the way they would like to interact. Face-to-face meetings and networking activities create trust which is important to get the process started. Language, IT platform, support and rules governing the contribution, creation and sharing of 'knowledge' for the community are other concerns that need to be considered within the process. Copyright (c) 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 35.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  The community Triangle- Success factors for leading Purposeful communities2007Conference paper (Refereed)
 • 36.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Co-Design: An approach to border crossing, Network broadband Innovation2008Report (Other academic)
 • 37.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Towards a Co-Design Approach for Open Innovation2008Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Co-Design: An approach to border crossing, Network Innovation2007In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies. Volume 4, Part 1. / [ed] Paul Cunningham, Miriam Cunningham, IOS Press , 2007, p. 977-983Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ozan, Håkan
  Turning the Internet Around: e-Me: The Students Ideal e-Service2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today students, as many other groups of citizens, are offered, indeed required to use, a rapidly increasing number of e-Services. They range from school and course sites to interactions with authorities as well as companies offering student discounts. This paper reports on a pioneering project in Sweden with a radical approach to this, namely to issue the student with a electronic assistant, an e-Me, that schools, authorities and companies are required to address when interacting with the student. A larger number of students and partners, universities, companies and authorities, have been engaged in the design of such an e-Me. It might be thought of as turning the internet around – rather than having students keep track of sites, they will have to come to the students and interact with them in the way specified by them.

 • 40.
  Alex, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Zawadzka, Evelina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vidareföring av en designvision: i ett mindre e-handelsutvecklingsprojekt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag är bristfällig vidareföring mellan kravställare, kravfångare och utvecklare i ett e-handelsutvecklingsprojekt en stor orsak till att projekt blir felaktiga, försenade och även misslyckade. I de fall då den tänkta designvisionen inte kan vidareföras på rätt sätt mellan kravställare, kravfångare och utvecklare innebär det att slutresultatet inte motsvarar kravställarens förväntningar. Många gånger förstår inte aktörerna varandra och sina roller i e-handelsprojektet vilket bidrar till att kravställaren inte får den e-handelsajt som de räknat med från början. Det är väldigt viktigt att alla krav och synpunkter från de inblandade aktörerna förmedlas på rätt sätt och så tidigt som möjligt i projektet. Även om vidareföring är välkänt ämne finns det ändå ingen enhetlig syn på hur vidareföring bör hanteras på bäst sätt. Vidareföring av en designvision är ett omfattande område i ett e-handelsprojekt. Denna uppsats baseras och utgår ifrån empiriska och teoretiska studier, där ett beskrivningssätt presenteras för att framgångrikt kunna vidareföra en designvision mellan olika aktörer i ett e-handelsutvecklings- projekt. Utgångspunkten ligger i olika teorier som har prövats i en fallstudie. Den teoretiska men till största del empiriska studien ligger till grund för uppsatsens slutsatser som handlar om vilka faktorer som är påverkande vid vidareföringen. För att försöka förhindra att olika problem påverkar vidareföringen har vårt syfte varit att lyfta fram ett lämpligt beskrivningssätt för att underlätta vidareföringen av designvisionen mellan olika aktörer och på så sätt styra utvecklingen av e-handeln. Genom det framtagna beskrivningssättet vill vi hjälpa olika aktörer i ett e-handelsutvecklingsprojekt att framgångsrikt kunna vidareföra designvisionen och därmed skapa förståelse för vad innehållet i det slutligtliga beskrivningssättet består av.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Alexandersson, Lina
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ohlson, Annika
  University of Borås, School of Business and IT.
  Redovisning i K1: Hur upplevs de nya förenklade redovisningsreglerna?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har flödet av regler, normer och praxis inom redovisningen ökat lavinartat och det finns inte minsta tillstymmelse till avmattning. Särskilt har influenser från den internationella normgivningen varit starkt påverkande. Bokföringsnämnden (BFN) arbetar just nu med ett projekt som innebär en förenkling av redovisningsreglerna, bland annat i samarbete med Skatteverket (SKV). Genom att ta fram samlade regelverk för fyra kategorier av företag hoppas nämnden att redovisningen ska bli mindre avancerad och tydligare för bolagen. Först ut ändrades reglerna för enskilda näringsidkare som omsätter högst tre miljoner kronor årligen. Kategorin kom att benämnas kategori 1 (K1) och det är ca 650 000 svenska företag som tillhör denna kategori. Från och med den 1 januari 2007 kan verksamheter som faller inom ramen för K1-projektet upprätta ett förenklat bokslut istället för årsbokslut. Projektet har bemötts av såväl berömmande som skarp kritik från remissinstanser, fackmän och specialister. Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida de nya redovisningsreglerna upplevs som förenklade av de enskilda näringsidkarna som tillhör K1. För att uppnå syftet har vi använt oss av en abduktiv och kvalitativ metod när vi genomfört intervjuerna med de enskilda näringsidkarna, redovisningsexperterna och SKV, samt i våra teoretiska studier. Vår undersökning resulterade i att ingen av våra respondenter som är enskilda näringsidkare har uppfattat några förändringar inom redovisningen. Några hade aldrig hört talas om dem, medan andra visste om att de finns, men tog ingen notis om dem vid bokslutet. Redovisningsexperterna som ingått i undersökningen är medvetna om reglerna, men tillämpar dem inte, då de anser att metoden ger ett bristfälligt underlag. Kontentan är att ingen av de enskilda näringsidkare som ingått i vår undersökning använder sig av det förenklade bokslutet. Revisorer och redovisningskonsulter visar heller ingen vilja att framhålla det nya redovisningssättet till sina klienter. SKV och BFN måste distribuera informationen på ett mycket bättre sätt när de presenterar nya råd. Ambitionen måste ändå vara att alla ska kunna använda sig av de förenklade reglerna. Lyckas de inte få ut budskapet på rätt sätt får de nog se K-projektet som misslyckat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Alfredsson, Alexandra
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bäckström, Frida
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framtidens butik: Implementering av informationsteknologiska lösningar i fysiska butiker2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  På grund av de senaste årens ökade konkurrens inom detaljhandeln har det blivit allt mer nödvändigt att på olika sätt differentiera sig från sina konkurrenter. Ett viktigt verktyg för företagen kommer bli hanteringen av informationsteknologiska strategier. Frågan företagen bör ställa sig är hur de ska lyckas med dessa strategier. Syftet med denna studie är därför att undersöka om informationsteknologiska lösningar kan integreras i en fysisk butik på ett sådant sätt att det skapar mervärde för kunder. Teorin utgår ifrån nyckelorden konsumentbeteende och upplevt värde. Det upplevda värdet har operationaliserats och ligger vidare till grund för studiens sju hypoteser. För att finna svar på studiens syfte har en kvantitativ undersökning gjorts, vilket mer specifikt utgjorde observation och enkät i en fysisk butik. Enkätens genomförande innebar att respondenterna först fick i uppdrag att scanna en QR-kod och ta del av informationen i den, därefter fick de svara på ett antal frågor. Resultaten från enkätstudien visar att respondenterna är positivt inställda till QR-koder i fysiska butiker, dock krävs det att de på något sätt blir introducerade till QR-koden. Genom att erbjuda information som respondenterna normalt inte har tillgång till vid ett butiksbesök visar resultatet att QR-koden ökar den upplevda effektiviteten och bekvämligheten. Emellertid uppskattar respondenterna inte effektivitet i form av att betala en vara med QR-koden för att slippa stå i kassakö, däremot kan QR-koden minska behovet av personlig service. Slutsatsen av resultaten är att QR-koder ökar det upplevda konsumentvärdet i fysiska butiker. Denna studie är baserad på ett icke-sannolikhetsurval, på grund av detta är det av intresse att i framtiden genomföra en större studie med ett representativt urval. Viktigt att ta i beaktning gällande resultaten är att dessa kan vara påverkade av undersökningens kontext som innebär ett påhittat scenario. Slutligen presenterar denna uppsats ett antal förslag på hur företag inom detaljhandel ska förhålla sig till informationsteknologiska lösningar för att öka det upplevda kundvärdet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Alfredsson, Erika
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Stadin, Anna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Konsekvenser för avskaffandet utav revisionsplikten: med beaktande utav svartarbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år förlorar Sverige cirka 133 miljarder kronor på obeskattade arbetsinkomster i form utav svartarbete och det här beloppet utgör en betydande del utav Sveriges ekonomi. Det finns ett förslag om att revisionsplikten för små aktiebolag skall avskaffas vilket kan komma att vinna laga kraft den första juli år 2010. Det här förslaget medför således både för- och nackdelar, dels att de små aktiebolagen har en möjlighet att välja vilka revisions- och redovisningstjänster de anser sig vara i behov utav och dels att det existerar en risk att skattebedrägerierna ökar. Syftet med uppsatsen är då att studera hur den ekonomiska brottsligheten, med hänsyn till svart arbetskraft, kommer att påverkas om revisionsplikten för små företag avskaffas samt att lyfta fram företagens åsikter angående oannonserade besök och andra åtgärder mot svartarbete. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ datainsamlingsteknik har uppsatsens syfte uppfyllts genom att ett antal intervjuer har ägt rum med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och sex mindre aktiebolag inom restaurang-, bygg- samt frisörbranschen. Vidare har den här empirin sammanlänkats med relevant teoretisk information som låg till grund för studiens slutsatser. De slutsatser som har identifierats är framtagna genom en analys om vad som kan komma att ske om förslaget går igenom. Det föreligger delade meningar om hur samhället kommer att påverkas utav förslaget dock förutspår flertalet respondenter att skattebedrägerierna kommer att öka. Samhället har vidare en positiv inställning till att Skatteverket skall utöka de oannonserade besöken i Sverige vilket kan reducera skattefusket markant.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Ali Chachar, Mumtaz
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Chaudhry, Asif Iqbal
  University of Borås, School of Business and IT.
  Smart Filter-A Searching Approach in the e-Me Project2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the past years, the information was kept on the physical medium and people struggle more to get the right information. Everyone tries to search the information in a smart way using different scenarios. With the passage of time as computer became the essential part of daily life and the search engines came into action. When we talk about the search engines, they are also the part of Information Technology (IT) revolution to find the material or information in a simple and easy way in less time span. These search engine help in finding the information instead of the physical media quickly. By the never ending efforts of the researchers, the information which was available only in physical medium or from other resources has been transferred to a single platform using IT artifacts. Now, the efficient accessibility of this information is an issue. There are a number of e-services available on the computer network around the globe from where the users can get the information according to their needs, but some time these e-services do not provide user demanded results because of the improper implementation of IT artifacts. Our research is focused on the e-Me project i.e. a comprehensive knowledge based Electronic Assistant platform given by Innovation Lab. This project has a number of good e-services to assist the user electronically in course schedules, record of books, planning transportation, course program progress and number of other tasks at one place. This project is also used to co-design approach to initiate the users as a stakeholder. The users create a profile according to the services of the e-Me project and the users can search these services according to their needs. Our research is to provide an efficient smart filter to search information about services according to users needs. We studied the IT Artifacts and adopt the new research methodology called ―Action Design Research‖. This research is specifically adopted by researchers for the IT based system. In our research we cover the core IT Artifacts i.e. human computer interaction, user centered design, interaction design principles. These artifacts are further verified by the documents in the form of interviews and observation. The results were achieved by taken interviews from three interviewers having expertise in IT fields and they are also aware about the users‘ perception. At the end of this research we came up with the design prototype of the smart filter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Ali, Haider
  University of Borås, School of Business and IT.
  An approach to create a virtual network for co-design process>2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  With the increasing popularity of information technologies, many companies try to set up a virtual network in order to share their business information. The purpose of creating such a virtual network is to create a new knowledge base on the combination of the existing knowledge. Collaboration is very necessary in such a virtual network as crass-unit collaboration takes place when people from different units work together in cross-unit teams on a common task or provide significant help to each other. Recently, co-design is an emerging technology in the field of informatics. It is considered as the development of system thinking, and it is a collaborative designing process which recruits designers, researchers, stakeholders and others together. The purpose of this collaborative activity is to sole designing problems. Therefore, if we want to increase collaboration in a co-design process, we need to look at a ways of increasing the efficiency of collaboration. The rapid development of accessible, reliable, and user-friendly information technology offers improvements to traditional collaboration, and makes new approaches possible. Many platforms for the exchange of information such as the Internet, email, and video-conferencing are well established aids to collaborative activities. Therefore, my research investigates to create an efficient virtual network for a co-design process. In this research, I will try to investigate that what is the need of a virtual network for co-design process and what are those virtual network soft-wares which can help us in a co-design process. My research discussion is related to the theory of CSCW (Computer Supported cooperative work).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Allgöwer, Malin
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Björklund, Camilla
  University of Borås, School of Business and IT.
  Nilson, Alexandra
  University of Borås, School of Business and IT.
  Likviditetsplanering: en fallstudie av Schenker AB2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  På grund av marknadens hårdare krav på en bra likviditetsredovisning har likviditetsplaneringen blivit allt viktigare för företag. I arbetet med likviditetsplaneringen är det viktigt att veta vid vilken tidpunkt som in- och utbetalningar sker. Det är dock ett svårt arbete som påverkas av att kunder har olika betalningsvanor och av osäkra affärer i utländsk valuta. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Schenker genomför sin likviditetsplanering idag samt att undersöka ifall det finns förbättrings-möjligheter. De teorier som berörts handlar om faktorer som påverkar planeringen av likviditeten och hur de bör behandlas. Insamlingen av företagsinformation har skett genom en fallstudie av Schenker där tre intervjuer med en controller genomfördes. Studien har visat att Schenker överlag har en väl fungerande likviditetsplanering. Vi har dock funnit ett par faktorer vilka kan förändras för att effektivisera likviditetsplaneringen ytterligare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Allstrin, Tim
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Felczak, Fredrik
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lohman, Alexander
  University of Borås, School of Business and IT.
  Finanskrisens påverkan på revisionen: En studie om hur svenska revisorers arbete påverkas av risk.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien belyser hur revisorer i Sverige har påverkats av den globala finanskrisen. Inledningsvis presenteras tidigare skandaler och kriser som en bakgrund för studien, med anledning att upplysa läsaren om vilka konsekvenser det har fått för revisionsarbetet. Historiskt sett har yrket upprepade gånger haft motgångar som resulterat i hårdare krav och nya arbetsprocesser för revisorerna, där man gång på gång tvingats upprätthålla sitt förtroende och professionella status för allmänheten. Ämnet finner vi intressant eftersom det är under krissituationer som yrket prövas på allvar. För den här studien har vi valt en kvantitativ ansats som har baserats på en enkätundersökning. Enkäten har skickats till alla auktoriserade och godkända revisorer i landet, den utgörs av ett antal väl utvalda frågor som berör arbetsprocessen med risk som tema. Den teoretiska referensramen kommer att behandla revisorernas arbetsprocess och utförligt beskriva relevanta riskverktyg, tillgångsposter och begrepp. Teorin kommer att jämföras mot det empiriska materialet och sedan presenteras i en analys för studien. I resultatet kan vi konstatera att finanskrisen har haft en tydlig påverkan på revisionsarbetet. Det intressanta för studien är att vi har fått en bredare helhetssyn över hur revisorerna påverkats. Statistiska variabler har skapat förutsättningar för olika grupperingar och bidragit med värdefull information som har presenterats i analysen. Konsekvensen av finanskrisen har varit både positiva och negativa. Den ökade risken tvingar revisorerna till ett mer djupgående riskanalyser, detta upplever vi som en positiv konsekvens av finanskrisen. Även granskningsarbetet har fått ett ökat fokus och tvingat revisorerna till ett mer noggrannare arbete. En negativ konsekvens är att kraven för dokumentationen har ökat vilket skapat betydligt mer arbete för revisorerna, något som vi anser kan komma att påverka effektiviteten för revisionsarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Allwood, Jens
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lenzen, Manuela (Editor)
  Knoblich, Günther (Editor)
  Dimensions of embodied communication: towards a typology of embodied communication2008In: Embodied communication in humans and machines, Oxford University Press, 2008Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Allwood, Jens
  University of Borås, School of Business and IT.
  Multimodal Corpora2008In: Corpus Linguistics. An International Handbook, Vol. 1-2, p. 207-225Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Allwood, Jens
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ahlsén, Elisabeth
  University of Borås, School of Business and IT.
  Multimodal Intercultural Interaction and Communication Technology: A conceptual framework for designing and evaluating Multimodal Intercultural Communicators2009In: Multimodal Corpora, Springer , 2009Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf