Change search
Refine search result
16171819202122 901 - 950 of 17459
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 901.
  Andersson, Olivia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wikström, Julia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Risker med offentlig-privat samverkan som alternativ finansieringsform av infrastruktur2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study should provide indications of risks and distribution of risks in transport infrastructure projects where OPS is used as a financing mechanism. Previous research has almost exclusively focused on the state aspect of the issue and this study aims to provide a broader picture where a private actor also can share its opinion. The study has a qualitative approach and the acquired theory has been examined against an empirical study in the form of interviews.In order to discuss the risks of OPS as a financing mechanism, there must be a clear definition of what OPS is, such a definition is not currently available. There has been a number of different explanations as to how this type of alternative funding should look, but not a clear pattern has yet been established. The risks are very project-specific, but with the overall trend that the risk allocation depends on how big the profit is expected to be in the project. The greater the profit, the greater the risk the private operator is prepared to take. Social benefit also plays a central role in the risk allocation. The public sector tends to take greater risks when the specific project is considered to be of great public benefit.

 • 902. Andersson, Olov
  et al.
  Barow, ThomasUniversity of Borås, School of Education and Behavioural Science.Tideman, Magnus
  Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald2011Collection (editor) (Other academic)
 • 903.
  Andersson, Oskar
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wadenfors, Pernilla
  University of Borås, School of Business and IT.
  Tribal tillhörighet: Ett framtida perspektiv på marknadssegmentering?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  För att få en tydlig bild av en marknad använder företag sig av segmenteringstekniker för att dela upp konsumenter i olika segment med målet att kunna precisera sina marknadsföringsåtgärder och optimera sina försäljningsutsikter. I dagens globaliserade multikanalsamhälle suddas landsgränser ständigt ut, vilket skapar ett behov för företag att istället identifiera regionala marknader. Genom att karlägga regioner är det möjligt att röna ut om det även inom ett land kan finnas skillnader i attityder till olika varumärken. Kombinationen av geografisk, demografisk och psykografisk segmentering möjliggör för företag att inte enbart se vilken ålder konsumenter har eller vilken stad de bor i, utan även vilken typ av attityd de har gentemot en viss produkt eller ett varumärke. Studien syftar till att ta reda om det finns regionala skillnader i varumärkesattityder i Sverige samt vad attityderna grundar sig i. I form av en studie över tre geografiskt skilda områden i Sverige, där 239 respondenter medverkade i strukturerade intervjuer undersöktes om varumärkesattityder kan skilja sig åt i de olika regionerna. Vidare medverkade 6 personer i mer djupgående semistrukturerade intervjuer där kvalitativ information rörande skapande och förändring av varumärkesattityder kunnat inhämtas. Studien behandlar varumärkesattityder gentemot fallföretaget 8848 Altitude som är ett producerande företag med fokus på utrustning och konfektion för alpinsport. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett antal teorier om segmentering, attityder och tribes. Studiens resultat visar på att det finns skillnader i varumärkesattityder över de olika regionerna i Sverige. Resultatet visar även att det inte enbart är geografisk och demografisk tillhörighet som avgör vilken attityd en konsument har gentemot ett varumärke. Däremot, helt oberoende av geografisk tillhörighet, är det möjligt att utröna data över en grupp respondenter som har likvärdig konsumtion, värderingar och användande av produkter vilket kan benämnas vid en tribe. Studiens slutsats menar att tribal tillhörighet är en aspekt som kan vara ett fördelaktigt tillägg i psykografisk segmentering. Genom att studera en eventuell tribe kan ett företag se vilka värden som länkar samman produkten med konsumenten och således precisera sin marknadsföring.

 • 904.
  Andersson, Patrik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kontrollpaneler: En översikt av kontroll- & informationspaneler på Ringhals 32016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att analysera standarden för kontrollpanelers uppbyggnad på Ringhals 3, märka ut avvikelser och föreslå förbättringar på bristfällande paneler. I en kärnkraftsanläggning sker en utvinning av värmeenergi med fission som tas tillvara på genom att koka vatten till ånga för att driva ångturbiner. För att göra detta på ett säkert sätt krävs det ett balanserat samspel mellan reaktorn och turbinerna för att se till så att turbinerna tar ut lika hög effekt som reaktorn producerar. Kontrollrumsoperatörerna ska kunna läsa av information från processen på ett snabbt och säkert sätt för att kunna fatta rätt beslut. Till sin hjälp av har operatörerna en uppsjö av kontroll- och informationspaneler i både kontrollrummet såväl som ute i produktionslokalerna för att kunna styra och övervaka de olika komponenterna. Men eftersom många paneler kommer direkt från komponenternas tillverkare så finns det en hel del undantag som operatörer måste anpassa sig till. Eltavlan i kontrollrummet som övervakar spänningsfördelningen över de olika elskenorna till komponenter har i princip varit oförändrat sedan anläggningen stod färdig 1980. Om systemet skulle bli spänningslöst så att nöddieslarna måste dras igång så är den kontrollrumsoperatörernas mest tillförlitliga information för att se vilka skenor som fortfarande är spänningssatta. Om någon av dessa dieselsäkrade skenor skulle vara spänningslös av någon anledning så måste en operatör lämna kontrollrummet för avgöra vad som har hänt, vilket kan kosta dyrbartid i ett skarpt läge. För att förbättra eltavlan kan man genomföra en storsatsning, likt den som gjordes på Ringhals 2 då hela kontrollrummet byggdes om och framtidssäkrades. Eltavlan kan även uppgraderas delvist som gjorts tidigare med övriga kontrollrumspaneler. Ringhals har uppmärksammat eltavlans brister och har påbörjat en förstudie och projekteringar för att bygga om panelen och åtgärda dessa brister.

 • 905.
  Andersson, Per
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Holmström, Helena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Specialkataloger i svenska kommunbibliotek: en förteckning1982Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna förteckning över lokalt framställda specialkataloger i svenska kommunbibliotek har gjorts i syfte att kartlägga och sprida kännedom om dessa användbara informationskällor. Förteckningen omfattar landets samtliga kommunala bibliotek och redovisar kataloger på såväl vuxen- som barnavdelningar.

 • 906.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Carslöv, Linda
  University of Borås, School of Health Science.
  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med överviktiga barn2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma hos barn och unga är idag ett stort internationellt folkhälso- samt vårdvetenskapligt problem. Detta ämne har valts att belysas på grund av att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, att titta närmare på hur det hälsopreventiva arbetet bedrivs till våra barn och unga idag. Vi har valt att undersöka hur skolsköterskorna arbetar med att ge barn och unga hälsosamma levnadsvanor, då vi idag vet att livsstilen grundläggs tidigt i livet. Vi väljer att fokusera på skolsköterskans perspektiv, då hon har utbildning inom hälsofrämjande arbete samt befinner sig dagligen i skolmiljö, där barnen tillbringar stor del av sin tid. En förutsättning för ett hälsofrämjande arbete med barn och unga är att hela familjen berörs och stor vikt läggs vid att detta arbete påbörjas tidigt. Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att stödja och främja välbefinnande hos barn och unga med övervikt. För att få ta del av skolsköterskornas upplevelser och erfarenheter användes en kvalitativ ansats. Åtta skolsköterskor intervjuades och en öppen inledningsfråga användes. Alla intervjuer analyserades sedan med en reflekterande livsvärldsansats. Resultatet visar att det finns en stor medvetenhet hos skolsköterskorna angående problematiken med överviktiga barn och unga. Skolsköterskorna behöver fortbildning om hälsofrämjande arbete samt hur barn och unga motiveras till en bättre hälsa. Skolsköterskorna i studien upplever att det är viktigt att främja en god relation med hela familjen för att kunna motivera och bidra till en livsstilsförändring. I studiens resultat framkommer att det finns en osäkerhet inför att diskutera övervikt och livsstilsförändringar, som beror på att ämnet upplevs känsligt och ibland integritetskränkande, då det berör en hel familj och dess livssituation. Skolsköterskorna i studien anger också bristande kunskap i samtalsmetodik, samt tidsbrist som hinder vid hälsofrämjande arbete.

 • 907.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hansson, Mary-Ann
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad tycker mamma att Kalle ska läsa?: vuxnas och barns attityder till barnlitteratur1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis is to examine how much parents interfere with their children's choice of literature and if they have an inf1uence on what their children read. lt also includes the children's point of view as weil as the librarian's.

  Twenty-one children answered a questionnaire, fourteen parents and one librarian were interviewed. An attempt was made to divide their answers into several sections and to compare the results with extensive source material.

  The result shows that the parents in our study, from a general point of view, are interested in what their children read, but they do not influence them into certain types of literature by purpose.

 • 908.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hansson, Veronica
  University of Borås, School of Health Science.
  Anestesisjuksköterskans möte med akut sjuka barn på en operationsavdelning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Akutmottagningar idag får ofta in barn som behöver opereras akut. Personalen på akutmottagningen ställs då inför en situation där de inte hinner informera och förbereda barnet på vad som ska ske. Detta kan skapa en otillräcklighetskänsla hos anestesisjuksköterskorna på operation som därmed får ta hand om ett barn som inte är förberett på vad som kommer att hända. Att skapa förtroende hos barnet är en process som inte kan skyndas på och kräver mycket tid ända från första mötet med barnet. Denna studie vill belysa vad anestesisjuksköterskorna baserar sina val och strategier på i detta möte. Syftet är därför att beskriva vad anestesisjuksköterskorna baserar sitt bemötande på i mötet med barn och deras familjer i akuta situationer på en operationsavdelning. Syftet är också att beskriva om det finns ett behov av riktlinjer för det preoperativa mötet med akut sjuka barn. Studien har en kvantitativ, deskriptiv design där ett frågeformulär utarbetat av författarna till den här studien används. Resultatet analyserades med beskrivande statistik. Resultatet visar på att behovet av riktlinjer och utbildning hos anestesisjuksköterskorna är stort och att anestesisjuksköterskorna baserar sitt bemötande på erfarenhet. Resultatet visar dock att det inte går att dra några paralleller mellan lång erfarenhet och att känna sig trygg i sin yrkesroll i mötet med akut sjuka barn. Resultatet i denna studie visade även att anestesisjuksköterskorna är medvetna om vikten av den preoperativa förberedelsen och vikten att skapa en dialog.

 • 909.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hedberg, Pernilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skolsköterskans arbete med skolelevers sömnproblem2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning sover en stor andel elever för lite och har osunda sömnvanor.  I skolan som omfattar alla barn i samhället kan elever med sömnproblem fångas upp i ett tidigt skede, därför har skolsköterskan en viktig roll i det hälsofrämjande arbete. Fastän forskning visar att ungdomar upplever att de har en otillräcklig sömn har mycket lite forskning gjorts utifrån skolsköterskans perspektiv. Vi vill med vår studie öka förståelsen för hur skolsköterskan ser på det växande hälsoproblemet. Syftet med studien är att undersöka hur skolsköterskor uppfattar, uppmärksammar och arbetar med högstadieelevers sömnproblem. För att besvara syftet har studien genomförts med hjälp av en kvalitativ metod utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor som arbetade på högstadiet i en medelstor stad i Västsverige. Data analyserades förutsättningslöst genom kvalitativ innehållsanalys.

  Två teman framkom i resultatet, dessa kunde beskrivas Utgångspunkt för skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Valmöjligheter i sitt sömnbefrämjande arbete. Under dessa två teman framträdde fyra kategorier och fjorton underkategorier. Studien visar att skolsköterskan besitter en stor kunskap och har många uppfattningar om sömnproblem, denna förkunskap tillsammans med de förutsättningar skolsköterskan får i sitt arbete t.ex. tid att utföra arbete, tillfällen till utbildning, samarbete på skolan och kontakten med föräldrar utgör den utgångspunkt skolsköterskan har att förhålla sig till. Studien visar även att skolsköterskan har valmöjligheter i sitt hälsofrämjande arbete t.ex. i mötet med eleven då hon kan påverka vad som tas upp eller då hon väljer arbetssätt att arbeta utifrån. Resultat diskussionen ledde fram till slutsatsen att om mer tid hade funnits skulle skolsköterskan i större utsträckning sökt evidensbaserad kunskap och arbetat med sömnvanor i de lägre årskurserna och på så sätt bidragit till att minska elevers sömnproblem.  

 • 910.
  Andersson, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Emanuel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Revision av ett Lean-inspirerat förbättringsarbete i en produktionsprocess2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Toyoda family has enchanted and inspired large parts of the world's industrial companies since their special vision of addressing problems and streamlining processes has become known. Toyota's constant work for improvement and the pursuit of finding cost-effective solutions are examples of the company's will for development, while respect for human beings is equally important. This has contributed to the fact that many companies have chosen to adopt the business concept that has been inspired by lean. The employees at the company where this case study was conducted felt that commitment and involvement for improvement work started to decline. The study investigates the factors contributing to this and how these circumstances are to be addressed. This requires that the company's management is committed and constantly demonstrates support for the improvement work. Communication from management to employees is important for understanding the improvement work and making it part of everyday work. The fact that management allocates time is important for the organization's improvement work to be sustainable and for the company to have a working method that leads to continuous improvements. It should also include respect for employees so they are being treated equally, having the opportunity to participate and having their voices heard. This is directly a contributing factor to employee involvement and participation.

 • 911.
  Andersson, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nejadpour, Susan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utvärdering av kommunalpolitikers informationsförsörjning: en informationsaudit i Härryda kommun.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Information is one of the organization's essential resources, and as such it needs strategic management. The authors use the information audit, which was developed by Orna 1999 and Henczel 2000 as a tool to evaluate how well an organization's information activities connect to its mission, goals, and objectives, to evaluate the municipal politicians' information support in Härryda municipality. The decision situations met by politicians often are complex; they are ambiguous and unstructured, with a high level of uncertainty. Human information sources meet needs arising in this kind of decision situations best. Since most of the politicians work full-time besides being politicians, Härryda municipality has to substitute the human sources by textual ones composed of highly summarized information. The municipal administration is responsible for providing the politicians with formal information and the three committee secretaries provide the politicians with information of a more momentary nature. The authors came to the conclusion that the municipality is quite successful in providing the politicians with information support despite the lack of well-formulated goals.

 • 912.
  Andersson, Petra
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bendixen, Emma
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Förändring: Förbättring eller försämring, för vem?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi har utgått från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system och Vygotskijs samspelsteori. Dessa teoretiker kopplas samman med aktuell forskning och utgör bakgrunden till den förändringsprocess som vi valt att följa. SYFTE: Vårt syfte är att följa en mångkulturell förändringsprocess som äger rum i Sydby Kommundel mellan Lotumskolan och Sydbyskolan. Vi vill också undersöka vad denna förändring innebär för pedagoger i deras undervisning och yrkesroll. METOD: Vi har valt att använda oss av fallstudie som ansats och intervju är vår datainsamlingsmetod. Detta eftersom en fallstudie lämpar sig då syftet är att följa och beskriva en process. RESULTAT: Resultatet som vi har kommit fram till är att den förändring som skett, inte hade behövt förekomma om samhällets struktur hade sett annorlunda ut. Det är samhället i sig som skapar problem, som inte hade behövt vara några problem från början. Genom ett mångkulturellt klassrum skapas en förutsättning för att acceptera olikheter, vilket bidrar till att elever tidigt får en förståelse för att alla är olika.

 • 913.
  Andersson, Pia
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Forsberg, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  Patienters upplevelse av trygghet och otrygghet i samband med generell anestesi2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Trygghet är ett komplext begrepp med relativt bred innebörd, och det är inte självklart vad den enskilde patienten upplever som trygghet. Den forskning som finns gör ändå gällande att tryggheten är viktig för upplevelsen av hälsa. Med tanke på dagens effektiviseringskrav som ställs på sjukvården, där ledtiden ska kortas så långt det är möjligt, finns en uppenbar risk att för patienten värdefull förberedelsetid går förlorad. Mindre tid med kvalificerad personal kan innebära förlust eller reducering av den trygghetskänsla som patienten är i behov av. Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelse av trygghet och otrygghet i samband med generell anestesi. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts. Sju patienter som opererats under generell anestesi har intervjuats på två västsvenska sjukhus. Resultatet visar att patienterna förfogade över stora egna resurser för att uppleva trygghet i samband med anestesi. Framför allt gällde det patienternas nära privata relationer och förekomsten av egen inre styrka. I vissa fall kunde dock känslan av trygghet grumlas av rädsla eller ångest inför det aktuella ingreppet och då finns i sjukvården stora möjligheter att hjälpa och stödja patienten. Anestesisjuksköterskans i särklass viktigaste omvårdnadsåtgärd för att främja upplevelsen av trygghet är att så tidigt som möjligt etablera en tillitskapande vårdrelation med patienten. Detta borgar för en tillåtande dialog och atmosfär mellan patient och sjuksköterska. För att undvika bristande tillit kan även den påföljande informerande dialogen med fördel utformas som ett vårdande samtal med informativ inriktning. Mycket av patientens oro och osäkerhet inför framtiden kan på detta sätt lindras genom det vårdande samtalets kraft, i kombination med patientens egen inneboende styrka.

 • 914.
  Andersson, R.
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Ekwall, Daniel
  University of Borås, School of Engineering.
  Torstensson, H.
  University of Borås, School of Engineering.
  Revised guidelines on intermodal transfer techniques needs and technologies2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Deliverable 2.2 of the Intermode-TRANS project presents a first version of guidelines on intermodal transfer techniques needs and technologies. The guidelines are based on an initial investigation of joint European projects and other sources, as well as on discussions with researchers and stakeholders, the results of which were presented in Deliverable 2.1 - State of art on intermodal transfer techniques. A series of workshops with stakeholders and experts in intermodal transport and transshipment facilities and techniques brought a number of additional identified problems and research needs,. Principally, the workshops confirmed the findings of D2.1, which therefore form the core also of these guidelines. The guidelines include a summary of more than 24 joint European research projects, addressing intermodality, where several results have not yet become exploited. Identified areas of development and recommendations for further work address a.o. technology for transshipment, including container standards and handling, harmonization of rail infrastructure and rail and road vehicles, marketing and knowledge management in the field, information systems for logistics support, training and awareness-raising, the cost vs. benefit structure, and a number of actions of a political and organizational nature.

 • 915.
  Andersson, R
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Eriksson, H
  Torstensson, H
  University of Borås, School of Engineering.
  Similarities and differences between TQM, six sigma and lean2006In: TQM Magazine, ISSN 0954-478X, E-ISSN 1758-6887, Vol. 18, no 3, p. 282-296Article in journal (Other academic)
 • 916.
  Andersson, R.
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Ottosson, T.
  University of Borås, Professional Services. University of Borås, School of Business and IT.
  Larsson, J.
  University of Borås, School of Business and IT.
  A Case Study: A quality approach to managing supply chain risks.2007Conference paper (Other academic)
 • 917.
  Andersson, Rebecca
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Nilsson, Sabina
  University of Borås, School of Health Science.
  Ungdomars upplevelser av stress: Fokus på psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stress är ett ökande problem i samhället. Av alla sjukskrivna är i dag närmare fyrtio procent hemma för någon form av psykisk ohälsa och antalet beräknas öka ytterligare. Besvären kryper längre ner i åldrarna och kan ses redan hos små barn. En redan utsatt grupp i samhället är ungdomar, vilka går igenom en stor omställning i övergången till vuxenlivet. Hur de påverkas av dagens samhällsstruktur är ännu outforskat. Författarna tror att ämnet behöver belysas och debatteras, då detta är en grupp individer som sjuksköterskan kommer att möta inom alla områden av vården. Syftet är att belysa ungdomars upplevelser av stress, med fokus på den psykiska ohälsa som kan medfölja. En litteraturstudie genomfördes, vilken bygger på tio kvalitativa artiklar sökta i väsentliga databaser på högskolan i Borås bibliotek. De sökta artiklarna var alla publicerade refereegranskade forskningsartiklar, informanterna i studierna var mellan 11 och 25 år. För dataanalys har Axelssons (2012) modell använts, och för kvalitetsgranskning Critical appraisal skills program (CASP, 2002). Resultatet delades in i fyra huvudteman och totalt elva subteman. Dessa visade att ungdomar upplever en kravfylld vardag, med ett stort behov av omgivningens stöd och en någorlunda förutsägbar tillvaro. Vid brist på stöd och kontroll fanns en betydande risk för utvecklande av destruktiva beteenden hos ungdomarna. I mötet med patienter med psykisk ohälsa är det angeläget med en ökad kunskap hos sjuksköterskan. Ett tidigt uppmärksammande av besvären är nödvändigt för att minimera patientens lidande och de samhällsekonomiska konsekvenserna.

 • 918.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Jonsson, Pontus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Framtidens Redovisningssystem: En undersökning av blockkedjans potential inom redovisningssystem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The accounting information systems that are used today consists largely of modules and are experienced as complicated, difficult and too advanced for the professional economists. This qualitative interview study, written in Swedish, is based on five companies and predicates that accounting information system is inadequate when it comes to data integrity and efficiency. Accounting information systems within different organizations are exposed to risks and are not adjust to the competence of the economists today. Therefore, it was interesting for the researchers to examine security aspects and limitations among the current accounting information systems on the market. The issue with the existing systems contributed to a will to explore the potential of the blockchain technology. The purpose of the essay is to clarify whether there is a need for an alternative accounting information system and if blockchain technology can facilitate the management of accounting within a company. Blockchain is built on a Distributed Ledger Technology (DLT) which can clearly be regarded as a shared database or a transaction register, which can reduce the risk of the human factor. The companies that has participated in the study use different kinds of accounting information systems which contributed to an increased understanding and a specialization in the field. With a frame of reference in the theoretical areas such as new institutional theory with associated isomorphisms, the results implies that future research on the subject is required to reduce the uncertainty surrounding the blockchain technology. This contributes to a more efficient accounting information system.

 • 919.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Lisa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Känslan av att bli behandlad annorlunda: En vårdvetenskaplig litteraturstudie om hur det är att möta vården som HIV-positiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever cirka 6800 personer i Sverige med en positiv HIV-diagnos. Trots en utveckling inom kunskapen kring sjukdomen HIV, och dess smittvägar, finns fördomar och diskriminering kring personer som lever med HIV. Syftet med studien var att beskriva hur personer som lever med HIV i i-länder upplever bemötandet i den icke HIV-specifika vården. I litteraturstudien granskades nio artiklar, både kvalitativa artiklar och artiklar med mixed method. Dessa är granskade enligt Axelssons (2012) beskrivning av tillvägagångssätt vid en litteraturstudie.

  Resultatet av de nio artiklarna visade att de flesta personer som lever med HIV i i-länder har upplevt någon form av stigmatisering inom vården. Nekad vård, bristande tystnadsplikt, bristande kunskap hos vårdpersonal och beskrivningen av ett skapat vårdlindande hittades i resultatet. Vissa artiklar visade även på positiva upplevelser av mötet med vården och att en viss utveckling i bemötande inom sjukvården fanns. Idag finns kunskapen kring HIV att tillgå och det ligger på vårdpersonalens ansvar att tillgodose sig med korrekt kunskap för att undvika att skapa ett vårdlidande för personer som lever med HIV.

 • 920.
  Andersson, Rolf
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Holst, Erik
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Har ni någon bra kärleksroman?: en studie av indexering av skönlitteratur vid stadsbiblioteken i Malmö och Mölndal1995Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Har ni någon bra kärleksroman? : en studie av indexering av skönlitteratur vid stadsbiblioteken i Malmö och Mölndal. Have you got a good love story? : a study of fiction indexing at the public libraries of Malmö and Mölndal.The thesis analyses interviews with users of two Swedish public libraries to find aspects of fiction important to users and consequently to be considered when indexing fiction. Descriptions of a novel by 50 users at each library are compared to the index terms used for these novels. For the analysis, the authors propose a model of their own based on Annelise Mark Pejtesen's AMP system for fiction indexing. The authors find that users prefer to mention concrete aspects like actors, time, geographic location and genre. Malmö did not use genres as indexing terms. Otherwise the indexing terms of both libraries usually concerned the same aspects.

 • 921.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Kombination av ledningsfilosofier bäst.2007In: Intelligent logistik, ISSN 1653-9451, Vol. 2, p. 23-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 922.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Kvalitet ger cost cutting. Ericssons erfarenheter2007Conference paper (Other academic)
 • 923.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Quality-driven logistics2007Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall objective of this thesis is to describe and explain how different quality management philosophies can be combined in the supply/demand chain, in order to contribute to its resilience. The analysis is both quantitative and qualitative, based on theory and literature related to TQM, Lean, Agile and Six Sigma, one literature study and three case studies that were performed in companies. The studies are related to four research questions and are presented in four papers. The first research question focuses on similarities and differences between the quality management concepts TQM, Lean and Six Sigma. The findings were that TQM, Six Sigma and Lean have many similarities, but they differ in some areas. For examples Lean addresses process flow and waste, whereas Six Sigma addresses variation and design. The conclusion is that there is a lot to gain if organisations are able to combine these three concepts, as they are complementary. Two case studies and a literature survey supported the findings. The second research question focuses on outcomes in a logistics process if using quality management. The findings were that the quality management approach leads to risks being mitigated, managed and monitored and ensures a more effective, robust and flexible process, very much in line with the Agility philosophy. Solutions for quicker response to customers have also been introduced. The findings were supported by two case studies in seven companies. The third research question focuses on how prepared the transport- and logistics-oriented companies are for the application of quality concepts and quality management philosophy. The findings were that they can be described as being TQM-oriented. The companies do not consider Lean and Six Sigma to be future trends. Focus is on the customer, while they do not focus on variations or removing waste. The findings were supported by a case study in 24 companies. The fourth research question focuses on how quality concepts can contribute to risk control and resilience in an organisation. A combined Lean/Six Sigma approach by using Six Sigma framework and the last phase, Perfection, in the Lean concept, implies that the companies’ resilience, due to their strengthened ability to handle variability, risk management and agility, was improved. The findings were supported by two case studies in seven companies.

 • 924.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Quality-driven logistics today and tomorrow2006Conference paper (Other academic)
 • 925.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Supply chain resilience through quality management2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of the thesis is to explore, describe and develop the use of a combined quality management philosophy in logistics processes in order to improve supply chain resilience. The findings are supported by six studies, which are presented here in six papers. The studies show that there is a lot to gain if organisations are able to combine quality management philosophies, as they are complementary to one another. TQM places its strongest emphasis on the commitment and involvement of all employees. Lean is a discipline that focuses on process speed and removal of waste in order to increase customer value. Six Sigma benefits from an added focus on variability and design of products/services and processes. It has been indicated that a combined quality management philosophy makes the logistics processes more reliable, flexible, agile and robust while reducing cost. The companies’ risk awareness has increased and their risk management has been improved, thanks to the Six Sigma training programmes and philosophy. Using a combined quality management philosophy, the speed of production could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company. In Six Sigma projects, the root cause of variation is often found outside the focal companies, which requires more collaboration in the supply chain. However, if the companies that use a combined quality management philosophy intend to become more resilient, they must involve suppliers and customers more in their own processes and design products/services and processes together. Collaboration with the suppliers and customers and the notion of how to extend a combined quality management philosophy outside the focal company are of importance in order to make the whole supply chain resilient. This could lead to a problem, especially since the conditions for transport and logistics in regards to the application of quality methods and tools represent a large area, unexploited by the companies. On the other hand, Six Sigma has standardised training courses, and it has been demonstrated how a Six Sigma framework can enable collaboration across companies’ boundaries in the supply chain, with the use of Six Sigma training and the DMAIC-roadmap as a common platform. Even if a combined quality management philosophy is effective and efficient, the companies must re-invest in additional methods, tools and strategies to make the entire supply chain resilient. It could be this re-investment in risk prevention and mitigation solutions that enables faster process responsiveness, the establishment of a risk management culture by creating common values, culture and rules in the supply chain and the use of logistics strategies and methods.

 • 926.
  Andersson, Roy
  University of Borås, School of Engineering.
  Överträffa kundernas förväntningar2006Conference paper (Other academic)
 • 927.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Hammerberg, P
  A six sigma framework enabling collaboration across company boundaries in supply chain.2007Conference paper (Other academic)
 • 928.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hilletoft, Per
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Manfredsson, Peter
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hilmola, Olli-Pekka
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014In: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, ISSN 0263-5577, Vol. 114, no 6, p. 904-921Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today’s highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 929.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Manfredsson, Peter
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hilletoft, Per
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 930. Andersson, Roy
  et al.
  Manfredsson, Peter
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Svensson, Victor
  Preventive maintenance is an enabler for operation excellence in support processes2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  TPM in a Lean office environment can create values both in a business and an employee dimension. In the employee dimension TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business dimension objectives such as cost, quality and supporting the reduction of waste improved. Preventive maintenance meetings can be included and performed once a month in the ordinary departmental “stand-up meetings”. Methods like 5S, which need to be updated on a continuous basis, and standardized maintenance should also be connected to the TPM work. But first all employees should be trained in order to have the same direction/behavior.

 • 931.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Manfredsson, Peter
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  How to Integrate Suppliers by Training in Lean Thinking2013In: / [ed] Dahlgaard Park, Su Mi, Dahlgaard, Jens, Gomišček, Boštjan, University of Maribor , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Much research has addressed how to implement lean in a focal company, but little has been published about how to integrate suppliers in strategies and the focal company’s culture, such as lean production or lean thinking. The purpose of the article is to investigate if suppliers can become more integrated in the supply chain by training in lean thinking at the focal company and to explain a possible structure of the training. Design/methodology/approach: A multiple-case study has been conducted of the focal com- pany and five of its supply companies. The findings are supported empirically by on-site interviews and by observations, as well as by a binomial two-proportion test that was used to analyse the statistical data of the delivery precision. Findings: While the training programme does not show a conclusive result for the supply chain, it has made a difference for all participating suppliers. In most cases the training programme was a trigger that started or boosted the internal work with continuous improvements. In some cases it helped create structured ways of working and improved the internal production flows.

 • 932.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Månsson, Bo
  University of Borås, School of Engineering.
  Yar Hamidi, Daniel
  University of Borås, School of Business and IT.
  Resilience in the supply and demand chain a new management strategy2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of this paper is to describe the use methods and tolls from quality and logistics can improve supply chain resilience. There are five principles that characterise supply chain resilience: risk management culture, agility, design-and innovation-led organisations, collaboration and spreading and anchoring of the vision, goal, values and methods. Using a combined quality management philosophy, the speed of process could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company.

 • 933.
  Andersson, Roy
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Torstensson, A
  A combined quality approach to controlling supply chain risk2006Conference paper (Other academic)
 • 934.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gencoglu, Boran
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kan informations- och kommunikationsteknologi främja elevers läs- och skrivfärdigheter?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt handlar om hur IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kan användas som ett pedagogiskt verktyg i ämnet engelska. Under 2017 har styrdokumenten reviderats för att stärka den digitala kompetensen i skolan. De reviderade styrdokumenten träder i kraft den 1 juli 2018 (Skolverket 2017). Som framtida grundlärare med inriktning för arbete i årskurs 4-6 bör vi därför ha kunskap om hur IKT kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning.

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter i ämnet engelska. Vilka för- och nackdelar finns det och vad behöver lärare ta hänsyn till när de använder IKT i undervisning? Vi har systematiskt gjort litteratursökningar för att ta del av forskningsfältet. Detta har gjorts via två databaser, Eric ProQuest och Primo, som vi har tillgång till via Högskolan.

  Resultatet som framkommer visar att IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter om det används planerat och med tydligt syfte, framförallt om det sker i kombination med det sociokulturella lärandet. Om lärare använder sig av IKT i sin undervisning utan tydligt syfte kan det rent utav vara skadligt för elevers läs- och skrivfärdigheter. Resultatet visar att det främst är elevers skrivfärdigheter som utvecklas med IKT som hjälpmedel, en av de viktigaste anledningarna är att elever får större möjlighet att redigera sina texter utan större ansträngning. Resultatet visar också att elevers läsfärdigheter har potential till att utvecklas med IKT som hjälpmedel, ett hinder som framkommer är dock att elever har bättre läsförståelse om texten är i pappersformat än om texten är i digitalt format.

  FÖRORD

  Många av de artiklar vi mött på vägen har tagit upp många intressanta aspekter om IKT, men få belyser vilka färdigheter som kan utvecklas med hjälp av IKT. Desto färre belyser vilka kunskaper som kan utvecklas inom ett specifikt ämne. Vi har därmed behövt läsa forskning som studerat IKT inom ämnena engelska som andraspråk, engelska som förstaspråk och svenska som förstaspråk. Även om några artiklar kommer från forskning som i första hand fokuserar på engelska och svenska som förstaspråk är de relevanta för vår kunskapsöversikt i och med att språkinlärning och språkfärdigheter handlar om att kunna tala, skriva, lyssna och läsa, oavsett språk. Vi som skriver denna kunskapsöversikt studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid högskolan i Borås och har fördelat arbetet jämt oss emellan. Vi har båda skrivit lika mycket, utöver det har Sandra fokuserat på språkets form och utseende, medan Boran har varit ansvarig för att alla referenser är korrekta.

 • 935.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gencoglu, Boran
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Surfplattor i mellanstadiet: en kvalitativ studie om hur lärare förändrat sin läs- och skrivundervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att förstå om och på vilka sätt 1:1-satsningen i form av surfplattor har kommit att förändra grundlärares läs- och skrivundervisning i ämnet svenska. Detta har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken grundlärare i en större svensk stad. Resultatet analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet och Wahlströms didaktiska teori. Resultatet visar att lärare har förändrat sin läs- och skrivundervisning på flera sätt. Framförallt har skrivundervisningen förändrats genom att lärarna ger mer respons och följer elevernas skrivprocess på närmare håll. Lärarna visualiserar på nya sätt och har kontakt med sina elever på sätt som inte var möjliga innan 1:1-satsningen. Läsundervisningen har däremot inte förändrats i samma utsträckning. Lärarna använder dock mer individanpassade texter samt appar för att utveckla elevernas kunskaper.

 • 936.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Markström Lundmark, Isabell
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Musik och språkutveckling i förskolans verksamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I bakgrunden redogör vi för hur vi ser på barns tidiga språkutveckling och olika aspekter av den. Vi beskriver också hur vi förstår begreppet ”musik”, att musik alltid funnits och att barn redan i fosterstadiet är musikaliska samt varför musik kan användas som ett verktyg för att stimulera barns språkutveckling. Genom tidigare forskning visas att musik kan utveckla barns fonologiska medvetenhet och generella användande av språket. Syfte: Syftet med vår undersökning är att, med hjälp av en verksamhetsförlagd studie, undersöka hur förskollärare resonerar kring sin användning av musik som pedagogiskt verktyg för att stimulera barns språkutveckling i förskolan. Metod: För att besvara studiens syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Fem verksamma förskollärare har medverkat i studien. Resultat: Resultatet av vår studie visar att musik används flitigt i förskolorna men oftast utan något särskilt mål och syfte relaterat till språkutveckling. Förskollärarna anser dock att musik kan vara ett bra verktyg för språkutveckling. De två viktigaste faktorerna för att förskollärare ska använda sig av musik som språkutvecklande verktyg för barnen är deras intresse och kunskap.

 • 937.
  Andersson, Sara
  University of Borås, School of Health Science.
  Att bli utsatt eller utsätta sig för HIV: Uppfattningar om HIV i Södra Sudan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Omkring 33 miljoner människor lever idag med HIV. I Södra Sudan är epidemiologiska data mycket bristfälliga, men även om dessa tyder på att prevalensen är låg, så är riskfaktorerna många för att spridningen snabbt kan accelerera. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur studenter och hälsoarbetare erfar HIV i Södra Sudan. Utifrån en kvalitativ ansats har sudanesiska studenter och sudanesiska och utländska hälsoarbetare skriftligen svarat på ett antal öppna frågor. Totalt deltog femton personer i studien, alla med erfarenhet av att undervisa i eller delta i workshops om HIV. Resultatet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Följande kategorier framkom i resultatet: Att negativa omständigheter i livssituationen ökar risken att smittas av HIV, Att uttrycka rädsla på olika sätt, Att förmedla gripbar kunskap om HIV och Att samarbeta för förändrad syn på HIV. Den röda tråden, temat, som band samman kategorierna var, ”för att inte bli utsatt för HIV behövs samhällsförändring men för att inte utsätta sig behövs beteendeförändring”. Det finns många missuppfattningar om HIV och mycket stor rädsla. Behovet av kunskap är stort, och den behöver utgå från människors livsvärld, tillgänglig på ett språk som människor förstår. Preventiva insatser måste omfatta såväl samhällsnivå som individnivå. I ett samhälle sargat av konflikter behövs förändringar i samhällsstrukturer för att minska risker människor utsätts för, som de inte själva kan påverka. På individnivå behövs beteendeförändringar för att minska de risker människor själva utsätter sig för.

 • 938.
  ANDERSSON, SARA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  prepositions2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Prepositions describes relations between different things. In this collection those things refers to the soft and moving body, hard and stiff sculptural shapes, colours, prints, fabrics and shoes. I have a great passion for sculptural shapes and for this collection I have used this passion as an important source for inspiration. Interesting and challenging meetings between the choice of especially materials and colours is another aspect of this project. Wholeness has a significant meaning to me, as the important thing is not to put focus on the garments themselves rather than the combination of all elements, in the composition of each outfit and in the line-up. I have looked at the different components such as the sculptural shapes, garments, colours, prints and shoes as if they where building blocks. I have arranged and rearranged and combined those building blocks in different ways trying to achieve a dynamic and balanced composition. I have tried to simplify all parts as much as possible when aiming for a clear and strong result.

 • 939.
  Andersson, Sara
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  prepositions2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Prepositions describes relations between different things. In this collection those things refers to the soft and moving body, hard and stiff sculptural shapes, colours, prints, fabrics and shoes. I have a great passion for sculptural shapes and for this collection I have used this passion as an important source for inspiration. Interesting and challenging meetings between the choice of especially materials and colours is another aspect of this project. Wholeness has a significant meaning to me, as the important thing is not to put focus on the garments themselves rather than the combination of all elements, in the composition of each outfit and in the line-up. I have looked at the different components such as the sculptural shapes, garments, colours, prints and shoes as if they where building blocks. I have arranged and rearranged and combined those building blocks in different ways trying to achieve a dynamic and balanced composition. I have tried to simplify all parts as much as possible when aiming for a clear and strong result.

 • 940.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Back, Victoria
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Framgångsfaktorer vid etablering i Hong Kong för svenska modeföretag2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 941.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eriksson, Gisela
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Walderstedt, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Samtal lönar sig! En studie om lärares arbetssätt för att möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi har i vår bakgrund tagit upp aktuell forskning kring att kommunicera matematik. Vi har valt att se på detta ur ett sociokulturellt och fenomenologiskt perspektiv när det gäller elevers lärande i matematikundervisningen. SYFTE: Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att ge varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer. METOD: Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod, där vi gjort vår datainsamling genom selfreport, med 14 utvalda lärare. RESULTAT: Vi kan se ett flertal gemensamma drag i våra respondenters texter gällande arbetssätt i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Samtliga lärare i vår studie arbetar för att eleverna ska få möjlighet att kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer.

 • 942.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Fjelldal, Rune
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kartläggning av biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien: En bibliometrisk undersökning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to map and contrast the research front and the research base of Library and Information Science (LIS) in Scandinavia during 1980-1989 and 2003-2013 from articles published in Web of Science. The research questions are: 1. How is the research base and research front in LIS in Scandinavia between 1980-1989 and 2003-2012 structured? 2. What differences can be observed between the two time periods 1980-1989 and 2003-2012 with regards to the research base? 3. What differences can be observed between the two time periods 1980-1989 and 2003-2012 with regards to the research front? This study is based on bibliometrical methods and uses author co-citation analysis and bibliographic coupling. To interpret the results a cluster analysis were made by using the application Vosviewer. When the cluster analysis were made, a content analysis were done on the titles of publications from the cluster analysis to determine what subject category they belonged to. The results indicates that the field of LIS has a large focus on information science, there were hardly any trace of the library aspect of the field. The study also showed that the bibliometric field has grown since 1980-1989. It was also clear that hard and soft information retrieval had grown apart.

 • 943.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gusinac, Hajrusa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorska på barnmorskemottagning: en kvalitativ innehållsanalys2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungefär 90% av alla födande kvinnor i Sverige är i behov av smärtlindring, antingen farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda. Barnmorskan ska kunna ge information och verktyg till kvinnan och partnern under graviditet för att få vetskapen om olika metoder av smärtlindring som finns att tillgå. Ämnet är relativt outforskat sedan tidigare och endast ett fåtal studier finns inom området.

  Studiens syfte är att beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorskan på barnmorskemottagning. Metoden som använts är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och totalt intervjuades tio kvinnor. I resultatet framkom ett tema vilket var: Att känna tillit hos barnmorskan på förlossningen trots en ovisshet inför smärtlindring. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Tilltro till att barnmorskan på förlossningen kommer att guida, En känsla av kontroll genom information om olika metoder, Det är viktigt att få kunskap om smärtlindring, En känsla av otillräcklig information. Kvinnorna i studien visar stark tilltro till barnmorskan på förlossningen och att det är barnmorskan som har kunskap om vilken form av smärtlindring kvinnan är i behov av i ett visst skeende under förlossningen. Kvinnorna upplever barnmorskan som en viktig del i födandet och överlämnar sig själva trots att det finns en känsla av osäkerhet inför smärtlindring.

 • 944.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Holmberg, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur behåller vi våra värdefulla medarbetare?: En kvantitativ studie om vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an organization.

  Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was divided into several parts. The first part contains research about Employer Branding and how employers can use strategies to attract candidates and retain current employees. The second part concerns turnover intentions which is used to examine whether there are relationships between work-related factors that professional engineers believe they have in their workplace and their intentions to stay. The third part embraces Model of retention which contains eight work-related factors which are divided into organizational- and job level. These eight work-related factors shows to have impact on retention of professional workers. Some items were added from Bloom Live Connect Grow Employer Branding framework to complete the ability to measure retention levels. At last we used theory regarding employee engagement to predict the target group’s engagement level to see if it had significant impact on retention of experienced professional engineers.

  Methodology: A cross-sectional quantitative approach was used in this study and a questionnaire was sent out to 301 experienced professional engineers that had an employment within a global industrial enterprise. Approximately 158 experienced professional engineers completed the survey which lead to a responding frequency of 52,5 % percent.

  Findings: The result of the study showed that almost all 26 items tested out of Model of retention scored high means. Therefore they proved to be important for the maintenance of professional engineers to make them want to remain in an employment and in an organization. The only work-related factor that showed statistical significance from the regression analysis performed was compensation. Another interesting disclosure found was that the target group proved to be engaged, but nevertheless, there was a greater intention to leave than to remain in the workplace.

  Practical implications: It is important for employers to pay attention to the results of this study when shaping workforce strategies to become competitive as an employer.

  Social implications: Engineers are a sought-after target group in the labor market and therefore it is important for employers and HR-departments to work with strategies regarding remaining valuable competences such as experienced professional engineers to ensure the future of the organization.

 • 945.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Rüngas, Sofia
  University of Borås, School of Business and IT.
  Regel- eller principbaserade standarder? En komparativ studie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka BFNs uttalande att K3 är ett principbaserat regelverk, genom att visa hur princip- eller regelbaserat regelverket är i förhållande till IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och K2. För att uppfylla syftet har vi utfört en komparativ studie där vi klassificerar redovisningsregelverken utifrån ett princip- och regelperspektiv. Studien har utförts på regelverkens klassificeringar av tillgångar, skulder samt omsättnings- och anläggningstillgångar. Undersökningen är relevant då de senaste redovisningsskandalerna medfört en debatt kring regel och principbaserade standarder. Enligt vår vetskap har inget liknande klassificeringsförsök gjorts tidigare där en bedömning av varje enskild bestämmelse görs huruvida den är regel- eller principbaserad och där omfattningen av regel- eller principbasering av enskilda normer sätts i relation till andra regelverk. Vårt bidrag till forskningen blir därför att försöka beskriva hur verkligheten ser ut. Vi vill även bidra till att diskussionen kring regel- och principbaserade standarder blir mer nyanserad. För att kunna avgöra om K3 är ett principbaserat regelverk eller ej har vi studerat både ekonomisk och juridisk litteratur. Vi har på så sätt hittat olika definitioner och tecken som indikerar om en norm är regelbaserad eller principbaserad. Utifrån denna information presenterar vi argument för varje undersökt paragraf i de olika regelverken gällande dess nivå av princip eller regelbasering. Med hjälp av dimensionsteorin visar vi sedan hur regelbaserade de olika studerade standarderna är i relation till varandra. Dessutom förs en diskussion angående relevansen av att diskutera harmoniseringsarbetet i termer av princip och regelbaserade standarder. Vår slutsats är att K3 är det minst regelbaserade och mest principbaserade regelverket av de undersökta bestämmelserna och regelverken. Men samtliga studerade regelverk innehåller dock aspekter som kan anses vara både regel- och principbaserade vilket medför att vår slutsats därför är att BFNs uttalande, att K3 regelverket är principbaserat, är felaktigt och för generellt. Vi tror inte att det är givande att fortsätta föra en diskussion angående regler och principer i de allmänna och generella ordalag som är vanligt i dagens vetenskapliga litteratur. Vi anser därför att det är mer utvecklande att istället bedöma hur en bestämmelse bör vara utformad i varje enskilt fall och då göra avvägningar mellan omfattningen av regler och principer i varje bestämmelse. Utformningen måste även vägas mot de övergripande mål och krav som ställs på de finansiella rapporterna, såsom jämförbarhet, relevans och andra kvalitativa egenskaper. Vi anser även att ett regelverk behöver ha både regler och principer för att vara effektivt och ändamålsenligt.

 • 946.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Jessica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns inflytande i förskolan: med fokus på barns perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna ge barn inflytande behöver man försöka komma nära barnets perspektiv, vilket man gör genom att lyssna på, försöka förstå och bekräfta barnet. Det ger barnet en upplevelse av att det jag förmedlar, säger eller på olika sätt visar med kroppen- det är viktigt! Att uttrycka sig lönar sig, för då hjälper någon mig. Detta skapar också i det längre perspektivet individer som tror att man kan, och som vill och vågar arbeta för en bättre värld, både i de små och stora sammanhangen. Då arbetar vi i förskolan för en hållbar utveckling för både individ och samhälle och främjar demokratiska värderingar hos barnen. Ovanstående är våra egna personliga tankar kring barns inflytande och en stark faktor till varför vi velat undersöka barns inflytande närmare. Studiens syfte är att undersöka hur barns reella inflytande i förskolan ser ut utifrån barns perspektiv. Vi vill också undersöka förskollärares syn på barns inflytande samt hur den påverkar barns inflytande i förskolan. På så sätt vill vi bidra med kunskap inom området. Den teoretiska ramen utgår från den sociokulturella teorin med Vygotskijs och Korczaks tankar i spetsen. Av relevans för studien är också Shiers modell för barns inflytande.En kvalitativ metod med fenomenografi som ansats har tillämpats. Datainsamlingen har gjorts genom observationer i barngrupp samt intervjuer av förskollärare. Observationerna har gjorts i två barngrupper på två olika förskolor; en barngrupp med barn i åldrarna ett till fyra år och en där barnen var fyra till fem år. Intervjuerna gjordes med fem förskollärare verksamma på de båda förskolorna. Resultatet av studien visar att barns reella inflytande verkar påverkas av förskollärarens förhållningssätt till barns inflytande. Förskollärares syn på barns inflytande är i sin tur det som avgör vilket inflytande förskolläraren ger varje barn i förskolan. Studien visar att förskollärarna lyssnar till barnen och ger dem stöd i att uttrycka sin mening. Att närma sig barns perspektiv och att låta barn delta i beslutsfattande processer är däremot mer komplicerat. I resultatet av studien verkar det som att barnen inte har så mycket reellt inflytande utan det handlar mycket om det indirekta inflytandet, vilket mer handlar om att förskolläraren observerar det barnen är intresserade av och utifrån det planerar verksamheten. Förskollärarna uttrycker flera hinder för att arbeta med barns inflytande på ett tillfredsställande sätt. Det råder även olika syn på vad som innefattar begreppen barnsinflytande och barns perspektiv.

 • 947. Andersson, S-O
  et al.
  Dahlgren, L-O
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjöström, B
  Criteria nurses use in assessing acute trauma in military emergency care2007In: Accident and Emergency Nursing, ISSN 0965-2302, E-ISSN 1532-9267, Vol. 15, no 3, p. 148-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Emergency medical care for seriously injured patients in war or warlike situations is highly important when it comes to soldiers’ survival and morale. The Swedish Armed Forces sends nurses, who have limited experience of caring for injured personnel in the field, on a variety of international missions. The aim of this investigation was to identify the kind of criteria nurses rely on when assessing acute trauma and what factors are affecting the emergency care of injured soldiers. A phenomenographic research approach based on interviews was used. The database for the study consists of twelve nurses who served in Bosnia in 1994–1996. The criteria nurses rely on, when assessing acute trauma in emergency care, could be described in terms of domain-specific criteria such as a physiological, an anatomical, a causal and a holistic approach as well as contextual criteria such as being able to communicate, having a sense of belonging, the military environment, the conscript medical orderly and familiarity with health-caring activity. The present study shows that the specific contextual factors affecting emergency care in the field must also be practised before the nurse faces military emergency care situations. This calls for realistic exercises and training programs, where experience from civilian emergency care is interwoven with the knowledge specific to military medical care.

 • 948.
  Andersson, S-O
  et al.
  Linköping Universitet.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jonsson, Anders
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tingström, Pia
  Linköping Universitet.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping Universitet.
  Fixing the wounded or keeping lead in the air-tactical officers' views of emergency care on the battlefield2015In: Military medicine, ISSN 0026-4075, E-ISSN 1930-613X, Vol. 180, no 2, p. 224-229Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify tactical officers' views of prehospital emergency care in the field before an international mission. A qualitative study with a phenomenographic approach based on interviews was used. The result of this study is a set of descriptive categories on a collective level, showing the variation in how the tactical officers perceived the phenomenon of emergency care in the battlefield. The result can be viewed as (1) noncombat-oriented including being able to do one's specialist task, being able to talk with local people, and being able to give first aid, and (2) combat-oriented including soldiers' skills and roles in the unit, being able to act in the unit, and being able to lead the care of injured. These findings are important for officers' preparation for international missions. The interaction between military and medical knowledge on-site care should be developed between the tactical officer and the medical personnel in order to minimize suffering and to enhance the possibility for survival of the casualty.

 • 949.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Antonsson, Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Då skulle vi inte hinna med boken!" En innehållsanalys av ett matematikläromedel i förhållande till styrdokument.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vi har förstått att elever i dagens skola inte ges möjlighet till att uppnå de mål som Skolverket satt upp genom kursplan (2000) och Centralt innehåll (2010) i matematik. Tidigare granskning av läromedel visar att det inte skett någon förändring av läroboken på 20 år och att den fortfarande har en styrande roll i klassrummet (Brändström, 2002). Detta leder till att eleverna får en ytlig kunskap inom matematik (Granberg, 1999). Det är av stort intresse att behandla frågor som berör metodiskt upplägg samt arbetssätt av läroböcker, detta kan ha betydelse för undervisningen i matematik (Anderberg, 1987). Syfte Vi undersöka hur matematikboken Matte direkt. Borgens (2003-2005) innehåll ger eleverna möjlighet att uppnå det centrala innehåll som är uppsatt för grundskolan, årskurs fyra till sex (Skolverket, 2010). Metod Vi har använt oss av kvantitativ innehållsanalys. Resultat Vi kom i undersökningen fram till att Matte direkt. Borgen inte ger möjlighet till att uppnå alla delar i det centrala innehållet i matematik för årskurs fyra till sex.

 • 950.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Qvarnström, Cecilia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Teknikens under: En kvalitativ studie om teknisk kompetensutveckling.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Då det finns en upplevelse om att den tekniska utvecklingen tar sig fram med väldig fart, är det viktigt att individerna i samhället anpassar sig genom att uppdatera sina kompetenser i deras arbeten. Med tanke på detta vill vi med denna uppsats försöka skapa en förståelse för om de anställda på en IT-avdelning upplever att den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för deras tekniska kompetensutveckling. Detta genom tre frågeställningar som handlar om anställda på en IT-avdelnings upplevelser om på vilka sätt förändringar sker på företaget som berör deras arbete, hur teknisk utveckling förändrar deras tekniska kompetensutveckling och hur de får ny teknisk kompetens. Det empiriska materialet bygger på en kvalitativ metod i form av fem stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med anställda på en IT-avdelning inom tillverkningsindustrin. Undersökningen visar på att de anställda på IT-avdelningen känner ett behov av mer teknisk kompetensutveckling eftersom det ständigt sker tekniska förändringar som påverkar företaget. De IT-anställda upplever ändå att den tekniska utvecklingen leder till nya möjligheter för dem att utföra sina arbeten. Den tekniska kompetensutvecklingen sker genom interna- och externa kurser, dokumentation, kommunikation och individuell införskaffning av kompetens. Resultatet diskuteras utifrån teorierna: Utvecklings- och anpassningsperspektiv, tre strategier för kompetensutveckling och utifrån ett teknisk-rationellt perspektiv. Resultatet återknyts även till tidigare forsning om organisatoriskt lärande och ”communities of practice”, tre olika typer om kompetens, strategisk kompetens och kompetensutvecklings strategier, förutsättningar och effekter.

16171819202122 901 - 950 of 17459
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf