Change search
Refine search result
14151617181920 801 - 850 of 17455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ekelund, Ulrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bildåtervinning för alla: Att tillgängliggöra bildsamlingar för en bred och ickespecificerad användargrupp.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This essay is a survey of thirteen user studies performed in the field of image retrieval. The purpose is to try to distinguish principles that should be kept in mind when wanting to make image databases available for a wide and varied group of users. The essay tries to answer two questions, namely: Are there any results in accordance among the different studies? What in the user studies should be considered when it comes to how content description, interface and functions for searching can be designed when creating systems for image retrieval? Each study is first reviewed on its own, and then a comparative analysis of all the studies is carried out. Derived from the result of this analysis, the conclusion is presented in the form of a row of suggestions to which aspects are to be suitably included in the design of image databases. The results show that actual object and people is the most prominently used content descriptor followed by descriptors for time, location and event. Abstract elements is found to be a descriptor not commonly or even readily used. Being able to compare images visually on-screen, the possibility to decide in which order the retrieved images are shown and the inclusion of CBIR-techniques are some of the components found to be important when it comes to interface. When it comes to search functions filters, truncation and subject searching are among the functions that are found important.

 • 802.
  Andersson, Kamilla
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gunnarsson, Sofia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sköld, Ahnna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Uterummet: en kunskapskälla? Hur pedagoger resonerar kring uterummet som pedagogiskt verktyg i matematik och övrigt lärande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Uterummet ska ses som en möjlighet för att upptäcka och uppleva olika känslor som nyfikenhet, trygghet, upp-täckarlust och inspiration. Detta tar de olika läroplanerna fasta på. Förespråkare för utomhuspedagogik har under århundrade sett att barn behöver både teori och praktik för att tillägna sig ett lärande. Barn lär sig matematik lättast om de får lära sig i ett samspel, sammanhang och genom samtal med varandra och med vuxna. För att barn lättare ska kunna tillgodogöra sig ett lärande bör de få använda sina sinnen och sin kropp. När de får använ-da sig av detta kommer erfarenheterna och av erfarenheterna skapas en stadig grund för fantasi och kreativitet. SYFTE: Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet som ett pedago-giskt verktyg i matematik och övrigt lärande. METOD: Studien har inspirerats av en fenomenografisk ansats där kvalitativa intervjuer använts som metod. Åtta pedago-ger som arbetar inom förskola och skola har intervjuats. RESULTAT: Resultatet har resulterat i fyra kategorier som redogör för pedagogernas syn på uterummet. Resultatet visar att alla pedagogerna såg uterummet som ett lärandetillfälle där matematiken synliggörs och blir mer konkret genom samtal. Pedagogerna ser sambandet mellan barnens upptäckter och deras kreativitet och fantasi, vilket i sin tur ger ett ökat lärandetillfälle. Utomhus kopplas sinnena på automatiskt och barn behöver erfarenheter genom sinnena för att det ska bli en bestående kunskap.

 • 803.
  Andersson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Den är ju liksom tuggad någon annanstans: Barnbibliotekariers upplevelser av barns och ungdomars ålagda frågor under referensintervjun2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my Masters thesis is to investigate how childrens librarians in public libraries perceive and meet imposed queries during the reference interview with children and young people. What do childrens librarians think about imposed queries from children and young people? What problems can arise during a reference interview with children and young people, and what strategies can be used to solve them? How can childrens librarians prepare for imposed queries from children and young people that have arisen in school related situations? The study was carried out at public libraries in Sweden. In the review of the literature results from prior research and other relevant material are presented. The theoretical framework includes a communication model on imposed queries developed by Gross, and two other models Levels of Mediation and Zone of Intervention, developed by Kuhlthau. Qualitative interviews were undertaken with six childrens librarians and analysed through five different perspectives. From the conclusions one can see that the childrens librarians have diverse opinions about childrens and young peoples imposed queries. It is found that school related queries are the most common type of reference issue. For developing methods of support cooperation between the public library and the school plays a decisive role.

 • 804.
  Andersson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gör det själv! Fansinet i Sverige2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this masters thesis is to examine the fanzine, a form of amateur publication, in Sweden, both in the traditional paper form and the more recent electronic form. It deals with what is distinctive about the fanzine as a publication and also as a social and cultural product. It also looks upon how the fanzine uses the Internet and the new possibilities it brings. The people behind 18 fanzines, 10 electronic and 8 in paper, have answered a questionnaire about how they produce, publish, distribute and promote their fanzines, what they think about the fanzine as a mode of expression, and how they use the Internet. The masters thesis uses theories within cultural studies as a theoretical approach to the fanzine. This includes theories about the fanzine as a textual product in fandom and about the fanzine as part of a cultural resistance against commercial mainstream media, and also theories about the fanzine on the Internet. As a publication the fanzine is distinguished by the personal level in the production. The fanzine is used by people as a way of making their voices heard. The fanzine provides a way to write about ones own interest and to communicate that with others. While rather exclusive in paper form the internet has made the fanzine available for a larger group of readers. The e-zine doesnt differ much from the paperzine in terms of substance and meaning, and the paperzine also use the Internet to gain availability through websites.

 • 805.
  Andersson, Katarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Damm, Camilla
  University of Borås, School of Health Science.
  Arbetstillfredsställelse Ur ett Sjuksköterskeperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar de sista decennierna. Det ställs större krav på kostnadseffektivitet utifrån den ekonomiska situationen. En motsättning finns mellan medicinens möjligheter och vårdens resurser. Arbetsgivare har till uppgift att tillgodose behovet av sjukvård och samtidigt uppfylla kravet på en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor som ges möjlighet att utveckla sin kompetens i en stimulerande arbetsmiljö, har förutsättningar att känna arbetstillfredsställelse. Studier har visat att med nöjda sjuksköterskor följer nöjda patienter, bättre följsamhet hos patienterna och högre vårdkvalitet. Sjuksköterskor kan uppleva otillfredsställelse i sitt arbete när de inte når upp till sina egna och andras förväntningar. Genomförd studie syftar till att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i litteraturöversikten och redovisas i resultatet som två huvudteman: Få stöd/inte få stöd och ge stöd. Få stöd/inte få stöd delades in i två subteman, möjligheter och hinder. Arbetsbelastning visade sig vara ett framträdande hinder. När inte den inre bilden av vad en sjuksköterska borde göra stämde överens med verkligheten upplevde de otillfredsställelse. När sjuksköterskor däremot kunde stödja patienten på ett sådant sätt att det bidrog till dennes välbefinnande upplevde de arbetstillfredsställelse. Ledarskap, organisation, autonomi, samarbete var andra betydande faktorer för sjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse. Slutsatsen av arbetet är att sjuksköterskans arbetsmiljö är avgörande för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Arbetsgivaren har en viktig roll i att se till att sjuksköterskan får stöd i sitt arbete med patienterna så att hon/han i sin tur också kan ge stöd till patienterna beträffande information, undervisning, förmedla trygghet och bedriva en patientsäker vård.

 • 806.
  Andersson, Katarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Svenningsson, Stina
  University of Borås, School of Health Science.
  ”En så´n jag får ha under mina vingar” Misstänkt omsorgssvikt: BVC-sjuksköterskors erfarenheter2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Barnavårdscentralen (BVC) är en frivillig men väl socialt accepterad del av barnhälsovården i Sverige. Behovet av stöd på BVC har förändrats över tid och nu dominerar de psykosociala behoven. Barn är beroende av vuxnas omsorg. Eftersom en stor andel av förskolebarnen träffar en BVC-sjuksköterska har hon en viktig roll i att identifiera och hjälpa barn som är utsatta för omsorgssvikt. Syftet med studien är att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där de misstänker att barn kan vara utsatta för omsorgssvikt och hur de upplever de resurser de har till sitt förfogande för att hjälpa barn och familj. En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes och åtta BVC-sjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna är analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att känslan av utsatthet och ensamhet i beslut och bedömning kring utsatta barn är tydlig, likaså frustration och maktlöshet i förhållande till samarbetet med socialtjänsten. Reflektion och tankeutbyte får BVC-sjuksköterskorna med sina kollegor, men också med barnhälsovårdspsykolog och socionom på familjecentral, där sådan finns. Den egna kunskapen och intuitiva känslan används i mötet med familjerna. Det svåraste är att formulera sin oro för familjerna. Mycket energi och kraft går åt till processen att fundera kring utsatta barn. De som arbetar i någon typ av team, upplever att de har bäst stöd och störst möjlighet att hjälpa familjer. Familjecentraler, eller liknande på fler platser, handledning och utbildning i samtalsmetodik är önskvärda förbättringar som författarna föreslår. I framtida forskning är det intressant att undersöka familjers upplevelse av stöd på BVC med eller utan familjecentral. Mer kunskap behövs om hur BVC-sjuksköterskans utsatthet påverkar henne.

 • 807.
  Andersson, Katrin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Boken: ett stöd i livets slutskede2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This is a study of the importance of culture for persons who are in their terminal stage of life. The purpose of my study is to find out if culture, particularly literature, can be a comfort for persons who are about to die. The study is based on interviews with people who are working in the palliative team at Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) in Trollhättan. It is also based on study of literature. It is literature about hospital library, culture in hospital treatment, palliative care, bibliotherapy and ”own stories” from dying persons. The result shows that culture can act as a kind of treatment of the soul. The interviews with the staff at NÄL show that some patients felt better due to the access of culture. It is important with good collaboration between the members of the staff, and this is the case at NÄL.

 • 808.
  Andersson, Kent-Inge
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Developing a theory of open access: a grounded theory based literature review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis presents a conceptual literature review of the subject of open access as it is reflected in literature relevant to digital library research. An approach to the grounded theory method specifically created for the purpose of performing a literature review is applied to 70 articles and conference proceedings found in the databases LISA and LISTA. Through the coding of the literature five categories that conceptually order the subject of open access emerged; Open Access, Authors, Scholarly Communication, Libraries and Librarians, and Developing and Transitional Countries. The conceptual relations of the categories are discussed in the presentation of the categories. The emerged theory is then validated through a review of earlier literature, which focused on literature reviews on open access. A model of the emerged theory with explanatory narratives are then presented in the concluding chapter.

 • 809. Andersson, Kerstin
  Folkbibliotekens behov av licensbelagt material som idag är tillgängligt via högskolebibliotek2004Conference paper (Other academic)
 • 810.
  Andersson, Kerstin
  University of Borås, School of Health Science.
  Omvårdnad och trygghet: en metateoretisk och en fenomenologisk studie1984Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 811.
  Andersson, Kirsi
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Thorén, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Tillvägagångssätt som kan främja småbarns sömnvanor ”ohajajajaj buff”2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många föräldrar upplever att småbarn har sömnproblem när barn inte kan somna själva på kvällen och inte somna om själva på natten. Detta innebär att föräldrar får en störd nattsömn vilket kan leda till psykisk ohälsa såsom depression hos mammor och en ökad risk för våld mot barnet. För barnet kan det betyda att de kan få fortsatta sömnproblem under förskoleåldern. Sjuksköterskan inom barnhälsovården har ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på familjen och skall arbeta för att minska skadlig påfrestning för barn och föräldrar. Syftet med denna uppsats är att beskriva olika tillvägagångssätt som kan främja goda sömnvanor hos småbarn och deras föräldrar. Som metod valdes litteraturstudie. Resultatet visar olika tillvägagångssätt som förbättrar sömnen hos familjerna. Föräldrar får information om barns sömnmönster och dygnsrutiners betydelse för sömn. Informationen ges i grupp eller individuellt och kan vara både muntlig och skriftlig. Resultatet beskriver också faktorer som underlättar för föräldrar såsom stöd från närstående och sjuksköterska samt sovrumsmiljöns betydelse för att de ska orka hantera situationen med barns sömn. Stöd från professionella, bland annat genom telefonuppföljningar, uppskattas av föräldrar. Författarna diskuterar hur information bör ges, vilka förutsättningar som är gynnsamma för vårdrelationen samt betydelsen av att bemöta föräldrar i deras livsvärld. Vidare diskuteras båda föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt barn och vikten av jämställdhet i föräldraskapet.

 • 812.
  Andersson, Klas
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Johannes
  University of Borås, School of Engineering.
  Livscykelkostnad2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på företaget AP&T Presses AB i Tranemo. AP&T tillverkar hydrauliska pressar med en presskraft från 100 ton upp till 20000 ton. Kunderna finns främst inom bilindustrin men även vitvaru- och inomhusklimatbranscherna finns representerade. Syftet med arbetet har varit att utarbeta ett underlag för LCC-kalkyler avseende hydrauliska pressar. Därefter skall mallen tillämpas på en press av modell ZM-8000-30/22. Det finns inga generella regler eller krav för LCC beräkningar utan de får anpassas utifrån aktuell industri och produkt. För att bestämma livscykelkostnaden listas alla kostnader som uppkommer i samband med inköp och efterföljande drift. LCC-kalkylen utgår från 8 stycken kostnadsrubriker. Det framgick att inköpskostnaden låg på 51 % av totalkostnaden efter 10 år. Livscykelkostnaden över 10 år blev 38,6 miljoner SEK. Antalet möjliga detaljer att tillverka under tio år blev 2 500 000 st. Om totalkostnaden slås ut över hur många detaljer man tillverkat kommer priset att hamna på 15,80 kr/st då endast hänsyn till kostnaden för pressen tagits. Till detta kommer materialkostnader, verktygskostnader, m.m. LCC- modellen kan användas som försäljningsargument gentemot kund, men även i förbättringsarbetet hos AP&T för att se var det uppkommer stora kostnader under maskinernas livslängd för att på så sätt bygga ännu mer kostnadseffektiva pressar i framtiden. Vidare kan LCC- kalkylen användas internt hos konstruktionsavdelningen vid AP&T för att motivera dyrare mer kvalitativa komponentinköp. På så sätt kan maskinerna görs mer kostnadseffektiva under sin livstid

 • 813.
  Andersson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bengtsson, Lena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans förutsättningar och metoder för att uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet i primärvården: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler människor i Sverige dricker alkohol regelbundet. Detta kan medföra försämrad hälsa och tilltagande sjukdom, bidra till skador och våld i samhället. Sjuksköterskan inom primärvården träffar många patienter i hälsosamtal och det är då viktigt att fråga om alkoholvanor liksom andra levnadsvanor. Detta upplevs dock som en svår uppgift för många sjuksköterskor, då det finns risk att patienten kan känna sig kränkt. Forskning visar att sjuksköterskor tycker att det saknas kunskaper och metoder för att fråga om alkoholvanor. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva förutsättningar och metoder för hur sjuksköterskan kan uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats; nio kvantitativa och två kvalitativa från Europa och USA. Studien är gjord enligt Axelssons modell (2012, s.203-219) och resultatet i studien består av tre huvudteman och fyra subteman. De tre huvudteman är Kommunikation, Metod och Kunskap. Subteman som ingår är Samtal, Motiverande samtalsteknik, Screening av alkoholvanor och Kort rådgivning.

  Resultatet visar att Screening och Kort rådgivning är användbara och tidsbesparande metoder och Motiverande samtalsteknik är effektivt vid alkoholprevention. En förutsättning är att sjuksköterskan får kunskap i metoder, samtalsteknik och alkoholens skadliga påverkan på hälsan. I den efterföljande diskussionen tas de delar upp som är väsentliga för sjuksköterskan i arbetet med alkoholprevention i hälsosamtalet. Slutsatser i denna litteraturstudie är att det finns bra metoder för att uppmärksamma alkoholvanor, men en förutsättning är att sjuksköterskan har kunskap om hur de används samt kännedom om alkoholens skador på hälsan. I det förebyggande arbetet är det effektivt att fråga patienten om alkoholvanor, men hur länge samtalet pågår är inte av lika stor betydelse.

 • 814.
  Andersson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Björnberg, Lotta (Charlotta)
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Biblioteket och Twitter: En analys av Stockholms stadsbiblioteks twitterflöde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a paper that discusses the different information activities made on the Twitter webbsite by Stockholm city library. What type of information does the library focus on publishing and retweeting on Twitter? How is the tone of voice and the content in the dialogues between the library and their followers on the Twitter webbsite?The @ssbnu is examined by using a qualitative content analysis to categorise different information activites and find out wich information is given priority to. The paper aims to deepen the understanding for how the public library describes itself through the publications made on the Twitter webbsite in order to aid public libraries in developing their activities on social media.The paper show that by having an editor at the library actively working with Twitter there is a more wivid communication between followers and more often communication in the form of dialogue between the followers and the library. The content of the tweets and retweets are still traditional, focusing on reading fiction, the librarys own events and the library as a physical buildning.

 • 815. Andersson, L
  et al.
  Petersen, G
  Johnson, P
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  A web tool for finding gene candidates associated with experimentally induced arthritis in rat2005In: Arthritis Research & Therapy, ISSN 1478-6354, E-ISSN 1478-6362, Vol. 7, no 3, p. R485-R492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rat models are frequently used for finding genes contributing to the arthritis phenotype. In most studies, however, limitations in the number of animals result in a low resolution. As a result, the linkage between the autoimmune experimental arthritis phenotype and the genomic region, that is, the quantitative trait locus, can cover several hundred genes. The purpose of this work was to facilitate the search for candidate genes in such regions by introducing a web tool called Candidate Gene Capture (CGC) that takes advantage of free text data on gene function. The CGC tool was developed by combining genomic regions in the rat, associated with the autoimmune experimental arthritis phenotype, with rat/human gene homology data, and with descriptions of phenotypic gene effects and selected keywords. Each keyword was assigned a value, which was used for ranking genes based on their description of phenotypic gene effects. The application was implemented as a web-based tool and made public at http://ratmap.org/cgc. The CGC application ranks gene candidates for 37 rat genomic regions associated with autoimmune experimental arthritis phenotypes. To evaluate the CGC tool, the gene ranking in four regions was compared with an independent manual evaluation. In these sample tests, there was a full agreement between the manual ranking and the CGC ranking for the four highest-ranked genes in each test, except for one single gene. This indicates that the CGC tool creates a ranking very similar to that made by human inspection. The exceptional gene, which was ranked as a gene candidate by the CGC tool but not in the manual evaluation, was found to be closely associated with rheumatoid arthritis in additional literature studies. Genes ranked by the CGC tools as less likely gene candidates, as well as genes ranked low, were generally rated in a similar manner to those done manually. Thus, to find genes contributing to experimentally induced arthritis, we consider the CGC application to be a helpful tool in facilitating the evaluation of large amounts of textual information.

 • 816. Andersson, L
  et al.
  Petersen, G
  Johnson, P
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Finding genes contributing to the arthirits phenotype by comparing rat and human genome data2004In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 10, no 1, p. 71-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Published quantitative trait locus (QTL) data, as well as all known rat genes and DNA markers, have since 1993 been collected and made easily accessible at the rat genome database, RatMap. The objective of the present study is to fully integrate available data concerning rat models with human genome information. The final goal of this process is to make results from any rat model experiment directly applicable to humans. The overall goal of this work is to create an automatic system which, for any given rat chromosomal region associated with a QTL, will characterize both mapped rat genes and all putative homologous human genes in that region. This article reports the use of the web application to find human gene candidates contributing to an arthritis phenotype.

 • 817. Andersson, L
  et al.
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Candidate Gene Capture (CGC): a Tool for Selecting Potentially2007Conference paper (Other academic)
 • 818. Andersson, L
  et al.
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Distribution of candidate genes for experimentally induced arthritis in rats2010In: BMC Genomics, ISSN 1471-2164, E-ISSN 1471-2164, Vol. 11, no 146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Rat models are frequently used to link genomic regions to experimentally induced arthritis in quantitative trait locus (QTL) analyses. To facilitate the search for candidate genes within such regions, we have previously developed an application (CGC) that uses weighted keywords to rank genes based on their descriptive text. In this study, CGC is used for analyzing the localization of candidate genes from two viewpoints: distribution over the rat genome and functional connections between arthritis QTLs. Methods: To investigate if candidate genes identified by CGC are more likely to be found inside QTLs, we ranked 2403 genes genome wide in rat. The number of genes within different ranges of CGC scores localized inside and outside QTLs was then calculated. Furthermore, we investigated if candidate genes within certain QTLs share similar functions, and if these functions could be connected to genes within other QTLs. Based on references between genes in OMIM, we created connections between genes in QTLs identified in two distinct rat crosses. In this way, QTL pairs with one QTL from each cross that share an unexpectedly high number of gene connections were identified. The genes that were found to connect a pair of QTLs were then functionally analysed using a publicly available classification tool. Results: Out of the 2403 genes ranked by the CGC application, 1160 were localized within QTL regions. No difference was observed between highly and lowly rated genes. Hence, highly rated candidate genes for arthritis seem to be distributed randomly inside and outside QTLs. Furthermore, we found five pairs of QTLs that shared a significantly high number of interconnected genes. When functionally analyzed, most genes connecting two QTLs could be included in a single functional cluster. Thus, the functional connections between these genes could very well be involved in the development of an arthritis phenotype. Conclusions: From the genome wide CGC search, we conclude that candidate genes for arthritis in rat are randomly distributed between QTL and non-QTL regions. We do however find certain pairs of QTLs that share a large number of functionally connected candidate genes, suggesting that these QTLs contain a number of genes involved in similar functions contributing to the arthritis phenotype.

 • 819.
  Andersson, Laila
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Oskarsson Is, Cemile
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Prevention i samband med graviditetsdiabetes: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. Att befinna sig i ett prediabetestillstånd ger upp till 70 % risk att utveckla diabetes typ 2 på sikt. De kvinnor som haft graviditetsdiabetes tillhör denna grupp.

  Att som kvinna drabbas av graviditetsdiabetes och sedan ha en förhöjd risk att utveckla typ 2 diabetes går att förhindra eller fördröja med livsstilsförändringar. Att förändra sin livsstil är en utmaning för de flesta och för nyblivna mammor ska detta införlivas i den nya rollen som förälder.

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med graviditetsdiabetes som riskerar att få typ 2 diabetes upplever sin situation och vilket stöd de efterfrågar. En litteraturstudie har genomförts med kvalitativ innehållsanalys av åtta artiklar.

  Analysen resulterade i att två huvudteman: 1) behov av kunskap och 2) kontroll av livssituationen och fyra underteman: 1) livsstilsförändringar, 2) motivation, 3) stöd från närstående och andra samt 4) stöd från vården kunde identifieras. Studien visar att det finns hinder att komma förbi för de nyblivna mammorna även efter det att de fångats upp av vården. Kvinnornas behov av kunskap beskrivs som en förutsättning för att göra nödvändiga livsstilsförändringar liksom det bristande stödet från närstående och vården. Den redovisar också de möjligheter som finns för att identifiera förebyggande insatser samt att ge dessa kvinnor det stöd de efterfrågar och behöver.

 • 820.
  Andersson, Lars
  University of Borås, School of Engineering.
  Färg för de miljömedvetna? En miljöutredning av Teknos AB:s verksamhet i Tranemo2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Magisteruppsatsen utfördes på Teknos AB i Tranemo. Företaget har ingått i Teknoskoncernen sedan 1989 och har under en längre tidsperiod aktivt arbetat för att vara ett alternativ för den kvalitets- och miljömedvetne kunden. Synen på att företaget nått långt i sitt miljöarbete och att organisationen har en väl fungerande utveckling av sina miljöprocesser förstärks av det miljöcertifikat företaget belönats med sedan år 1999. För att ge företaget en uppdaterad bild om hur deras verksamhet påverkar miljön ur olika aspekter genomförs en miljöutredning. Utredningen ämnar även resultera i förslag på förbättringar som kan leda till att brister i organisationen åtgärdas samt att den miljöpåverkan företagets verksamhet orsakar, förminskas. Miljöutredningen är främst utformad i en beskrivande metodik där företagets processer, rutiner och tillvägagångssätt förklaras och utreds. Inom de områden som företaget själva inte har någon information om miljörelaterade frågor utför miljöutredningen även utforskande studier för att ge klarhet i frågor som anses relevanta. Utredningen baseras på data som finns representerat i företagets ledningssystem i kombination med data som samlas in under intervjuer, granskningar, enkäter och från övriga källor. Resultaten visar att Teknos AB har ett väl fungerande miljöledningssystem som dock i vissa avseenden brister i sin förankring i det praktiska utförandet. På grund av att miljöorganisationen omfattar relativt få personer med aktiva roller har en del rutiner och processer inte uppdaterats till aktuell status. Miljöutredningen föreslår även vidare utveckling av riskanalyser och dokumentation för de nödlägen som uppstår. Förslagen på förbättringar som miljöutredningen påvisar är förslag som kan hjälpa företaget att fortsätta förbättra sitt miljöarbete och aktivt arbeta mot en verksamhet där miljöpåverkan ständigt minskas. Förhoppningen är att förslagen kan bidra till att företaget kan ta nya steg i rätt miljömässig riktning kring sin utveckling. En utveckling som än tydligare leder till att en av ISO 14000:s hörnstenar uppfylls, strävan efter ständiga förbättringar.

 • 821.
  Andersson, Lars
  University of Borås, School of Engineering.
  Optimering av skumdämpande additiver För användning i en lufttorkande vattenburen rostskyddsprimer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The development of defoaming additives is steadily progressing and there are therefore always new and improved additives on the market. Some modern additives provide the desired defoaming effects by themselves, in contrasts to previous additives that needed to be used in combination with other additives. The task of this bachelors thesis was to evaluate the possibility of using these improved defoaming additives, with the aim to find alternatives that give the system better defoaming attributes while, at the same time, using less of the primary products. The tests were carried out in the coating type Teknocryl Aqua Combi 2780. The coating is a waterborne air drying acrylat-latex/alkyd based coating that can be used for both single coat painting and primer. The results showed that there are good possibilities of replacing the current additives with Drewplus TS-4481. This additive, by itself, gives a better and more effective protection against foaming, during manufacturing and application of the coating, than mixtures of additives that have previously been used. This regards both applications using a brush and high pressure airless applied systems. Drewplus TS-4481 is a formulation of silicas, paraffinic oils and silicon-derivates. According to the results, it is concluded that this additive is highly compatible with the specific coating studied in this thesis. The project was performed at Teknos AB which is located in Tranemo. The company belongs to one of the leading suppliers of coatings in the Nordic region called the Teknos Group.

 • 822. Andersson, Lars
  et al.
  Petersen, Greta
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Ranking candidate genes in rat models of type 2 diabetes2009In: Theoretical Biology Medical Modelling, ISSN 1742-4682, E-ISSN 1742-4682, Vol. 6, no 12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Rat models are frequently used to find genomic regions that contribute to complex diseases, so called quantitative trait loci (QTLs). In general, the genomic regions found to be associated with a quantitative trait are rather large, covering hundreds of genes. To help selecting appropriate candidate genes from QTLs associated with type 2 diabetes models in rat, we have developed a web tool called Candidate Gene Capture (CGC), specifically adopted for this disorder. Methods CGC combines diabetes-related genomic regions in rat with rat/human homology data, textual descriptions of gene effects and an array of 789 keywords. Each keyword is assigned values that reflect its co-occurrence with 24 different reference terms describing sub-phenotypes of type 2 diabetes (for example "insulin resistance"). The genes are then ranked based on the occurrences of keywords in the describing texts. Results CGC includes QTLs from type 2 diabetes models in rat. When comparing gene rankings from CGC based on one sub-phenotype, with manual gene ratings for four QTLs, very similar results were obtained. In total, 24 different sub-phenotypes are available as reference terms in the application and based on differences in gene ranking, they fall into separate clusters. Conclusion The very good agreement between the CGC gene ranking and the manual rating confirms that CGC is as a reliable tool for interpreting textual information. This, together with the possibility to select many different sub-phenotypes, makes CGC a versatile tool for finding candidate genes. CGC is publicly available at http://ratmap.org/CGC.

 • 823.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Dreyer, Ann
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  "Jag bara tar ur skafferiet det som passar...": En undersökning av hur lärare och barnbibliotekarier arbetar med skönlitteratur på lågstadiet1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to investigate the methods used by teachers and childrens' libra­rians concerning their work with fiction at the junior school level. Based on a series of qualitative interviews and by compiling a list of short summaries of literature relevant to our thesis we wished to reflect on the manner in which the respondents see themselves in their teaching roles. We also wanted to discover what problems they had in their work and what visions they held for the future. The methods used by the teachers were mainly: reading- both aloud and individually, process-oriented writing, use of fiction in thematic studies and dramatization. The teachers' aspirations for the future included a centrally situated school library and further education in children's literature. The teachers take the needs of their pupils as a starting point and build on these needs - using many years of literary teaching experience as a foundation. "Booktalks" for the children and intermediaries (teachers ...)and education in books and library systems are the childrens' librarians main literaturepedagogic methods. To continue developing networks with "important adults" and working even closer with intermediaries are the librarians' visions for the future. They also aspired for some education in pedagogics.

 • 824.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Gustavsson, Linda
  University of Borås, School of Health Science.
  Humor i vårdrelationen: Hur gör jag?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Humor som en hälsofaktor har varit känd sedan antiken och dess välgörande effekter både fysiska och psykologiska är numera välkända. Att använda sig av humor i vårdrelationen och i arbetslaget är positivt men det är inte alltid helt lätt att göra det. Trots detta finns det inga riktlinjer om humor eller metoder om hur den kan användas. Hur upplevs humor av patienter och vårdpersonal och vilka funktioner har humor? Vilka metoder använder sig vårdpersonal av för att medvetet använda humor i vårdarbetet? Syftet är att beskriva upplevelsen av humor, dess funktioner och metoder som kan omsättas i det praktiska vårdarbetet. Denna uppsats är en litteraturgranskning med kvalitativ ansats. Analysen av tretton artiklar om patienters och vårdpersonals upplevelser av humor och dess funktioner har resulterat i fem teman; interaktion, känsloutbyte, välbefinnande, det existentiella samt praktiska och konkreta metoder. Humor fyller viktiga funktioner för människan i allmänhet och för omvårdnad i synnerhet. Humor skapar gemenskap, tillit och ökar följsamheten. Humor underlättar känsloyttringar av många slag och kan vara en hjälp att se mening i tillvaron och hitta lösningar i svåra situationer. För vårdlaget kan humor svetsa samman och stärka samarbetet på samma sätt som för patienten. Att inbjuda med ett leende, att använda sig själv som instrument för humor, att skoja om sina egna tillkortakommanden och att våga bjuda på sig själv är bra råd för den som vill använda humor mer medvetet. Att veta att sorgen och tårarna kan finnas nära och att vara lyhörd, är viktig kunskap.

 • 825.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Samuelsson, Kristina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  E-böcker ett nytt sätt att läsa. En undersökning om digitala böcker i folkbibliotek.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of our thesis is to discuss the subject e-books from a Swedish public library perspective. The aim of the thesis is to locate and analyse statistics in regards to lending electronic books in public libraries. With this background a text analyse have been done, which views different arguments about e-books. We have studied the current statistics about lending e-books to the public users, the statistic material was gathered from the two main providers of e-books, eLib and E-biblioteket. With this statistic report as a background, arguments from scientists, journalists and users of e-books have been studied. By using argumentative analysis we examined whether the arguments are understandable, durable and relevant and if we could find separate point of views from the different groups that we have studied. We observed both in the texts and through the statistics, that there is a significant raise in the lending of e-books in the public libraries. In our study we observed that fictional e-books dominate in the lending statistics. This surprised us since most people in the argumentative analysis argue that non-fiction is the most suitable choice as an e-book. In addition, the e-books for children and youths are not as popular as e-books for adults. Lastly, we noted that lenders are generally very positive to e-books as a hole. They find that the biggest advantage with e-books is the flexibility and the accessibility. For the e-book users the problem is not the basic idea of e-books that most find satisfactory, instead the problem is that the technology and that the use of e-books doesnt compare with the cosy feeling of a paper book.

 • 826.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Ukbu, Tillmy
  University of Borås, School of Health Science.
  Barns upplevelser av sin vardag: Ett år efter cancerdiagnosen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Upp till 300 barn drabbas varje år av cancer, de vanligaste cancerformerna för barn är hjärntumörer och leukemi. De flesta barn som drabbas är mellan 4-5 år och befinner sig mitt uppe i sin motoriska utveckling. Cancerdiagnosen påverkar familjen som helhet men det är framförallt det cancersjuka barnen som drabbas, hela barnens levnadssätt förändras. En vardag som tidigare kretsat kring dagis, skola och lek, handlar nu istället om sjukhusbesök och behandlingar. I nuläget finns det bristfälligt med studier om hur barnen upplever sin nya livssituation efter sin cancerdiagnos. Av den orsaken är syftet med studien att redogöra för barnens och föräldrarnas upplevelser av vardagslivet ett år efter barnens cancerdiagnos, med fokus på barnens upplevelser. För att kunna svara på syftet fick författarna åtta transkriberade intervjuer som sedan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys baserad på Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Till följd av analysen utarbetades meningsenheter, koder och slutligen underkategorier som ledde fram till fyra huvudkategorier; Sjukdomen som en del av livet, Hitta tillbaka till livet innan sjukdomen, Barnet vill ha kontroll och Känsla av utanförskap. Barnen fokuserade på sin självbild, sitt deltagande i sin egen vård och hur deras syskon påverkas av cancern. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskor inom barncancervården.

 • 827.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Wilander, Mikael
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Queer manga och manhwa på folkbibliotek2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  We believed that knowledge organisation of manga and manhwa with homosexual (including lesbian) themes might be a challenge for Swedish public libraries. One of the reasons for this is that these themes in manga and manhwa usually occur in genres not directed towards an LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) audience. To see how Swedish public libraries treat such titles and why they treat them as they do, we examined a selection of public libraries, their collections, acquisitions, cataloguing and shelving of relevant titles. The theory used is mainly Grant Campbell’s binarisms, subject access to LGBTQ literature and critical analysis of knowledge organisation. Three methods were utilised: online directory searches, a questionnaire and semi-structured interviews with librarians. We found a number of relevant titles. Among the selection criterions used, librarians mentioned acquisition requests and title reviews. Several libraries did not perform original cataloguing or did not use subject headings indicating homosexual themes. Some of the subject headings used to indicate such themes were manga terms, others were terms directed towards users seeking literature with homosexual themes. Shelving practises varied slightly, depending, among other things, on what librarians perceived to be the target audience. Some libraries displayed titles with homosexual themes during occasions such as pride festivals. Overall, the libraries we examined claimed not to give any special treatment to titles with homosexual themes. How much work the librarians put into facilitating searches for these titles varied by their personal interest and time available.

 • 828.
  Andersson, Lillemor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Punsch, Annika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Appars funktion i matematikundervisningen: en studie med utgångspunkt i Basil Bernsteins teori2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det ingår i skolans uppgift att förbereda eleverna på en framtid där internet och användandet av digitala verktyg ingår i allt fler sammanhang, vilket betonas i läroplanen: ”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (Lgr11, 2018, s. 54). I sin forskning synliggjorde Nilsen (2014, ss. 133–134) behovet av pedagogers närvaro och handledning när förskolebarn arbetar med appar och konstaterade att närvaron av en aktiv pedagog som gör goda didaktiska val och reflekterar över sin undervisning är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Studien har sin utgångspunkt i Basil Bernsteins teori om undervisning kopplat till samhällsutveckling och klasskillnader.

  Syfte

  Syftet med arbetet är att få kunskap om utformning och funktion av tre olika sorters matematikappar genom att genomföra en kritisk granskning av apparna utifrån följande aspekter: individanpassning, samarbete, kommunikation och val av arbetsuppgift. Aspekterna har valts ut med tanke på deras tänkbara inverkan på och betydelsen för undervisningen, vilket även framgår i Läroplanen under övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11, 2018, ss. 11-13).

  Metoder

  Apparna valdes ut genom att granska webbsidorna Skolappar.se och Pappas appar.se och utifrån urvalskriteriet att de skulle förekomma i skolans matematikundervisning i årskurs F-3. Vi använde oss också av manuell sökning genom att uppsöka Högskolans IT-anvariga för att få råd och förslag om appar. Genom att granska apparnas utformning och funktioner fick vi fram information för att genomföra en analys, som utfördes genom kategorisering med Bernsteins klassifikations- och inramningsbegrepp. Studien begränsades till matematikområdena taluppfattning, geometri och de fyra räknesätten. De appar som granskades vänder sig till elever i åldersgruppen 5-12 år.

  Resultat

  Den kritiska granskningen av apparna visade att de var olika i sin utformning och funktion. Resultatet visade att pedagogens närvaro är viktig för att eleven ska kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper, men även för att kunna hantera tekniken. Vektor och Nomp erbjuder pedagogen olika möjligheter att kartlägga elevernas kunskapsutveckling, planera och göra bedömningar till skillnad från Geoboard. I Geoboard och Nomp erbjuds fler möjligheter att individanpassa, vilket skiljer dem från Vektor. Samtliga appar förefaller kunna motivera och ge eleverna möjlighet till utveckling av matematikkunskaper, men på skilda sätt.

 • 829.
  Andersson, Lillemor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pusch, Annika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Datorplatta i matematikundervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Digitaliseringen av vårt samhälle är en pågående process och påverkar människor i olika sammanhang - i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden. I den här processen har skolan en viktig funktion och enligt Skolans nationella strategi för digitalisering ”ska skolan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.” (Skolverket 2018).

  Syfte

  Kunskapsöversiktens syfte var att undersöka vad som kännetecknar forskning om datorplattans betydelse inom matematikundervisningen. Kunskapsöversikten genomfördes som en litteraturöversikt av kunskapsområdet. Den redovisar översiktligt delar av den forskning som är gjord om datorplattors användning inom matematikundervisningen.

  Metoder

  Genom att söka i databaserna Primo, Eric Proquest, Ulrich samt Gothenburg University Publications Electronic Archive, (GUPEA) fann vi nio studier som var relevanta för kunskapsöversikten gällande datorplattor och matematikundervisning. Genom översikts-läsning, djupläsning, användande av en kartläggningsmatris och diskussioner bearbetades studierna. Utvecklingen av digitala verktyg går snabbt och för att få aktuell forskning valde vi att inkludera studier för tidsperioden 2014–2018. Deltagare i studierna var förskolebarn, elever och pedagoger, antal deltagare varierade mellan 11–100. Två av studierna genomfördes i Sverige, en på Cypern och resterande utanför Europa.

  Resultat

  Studierna som ingår i kunskapsöversikten belyser hur matematikundervisningen påverkas av användande av datorplattor ur olika perspektiv. Merparten av studierna berör kommunikation och lärande på olika sätt. I den största delen av de nio studier som ingår i vår kunskapsöversikt visar resultatet att användande av datorplattor har en positiv effekt på lärande och kommunikation inom matematikundervisningen. I flera av studierna framhölls vikten av att det finns mål med undervisningen samt vilka förmågor förskolebarn och elever ska utveckla. Det poängterades även att pedagoger ska besitta goda ämneskunskaper och teknisk kompetens om digital teknik och datorplattor.

 • 830.
  Andersson, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Erhardsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Här eller där, spelar det någon roll?: En intervjustudie om pedagogers syn på undervisning om miljö-och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska pedagogers syn på undervisning i miljö- och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.I den del som behandlar bakgrund och tidigare forskning, tas först det uppdrag som förskollärare är ålagda gentemot miljö- och naturvårdsfrågor i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) i beaktning, då det är en central del och bör finnas som en röd tråd i verksamhetens utformning. Tidigare forskning beskriver förhållandet mellan undervisning i naturvetenskapliga ämnen, pedagogen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i John Deweys progressiva pedagogik, där ett utforskande och experimenterande gentemot sin omgivning skapar kunskap och lägger grunden för det livslånga lärandet. I det har pedagogen en avgörande roll i både att vägleda barnen och utforma undervisningen (Dewey 2004, s. 23).Den metod som används för att samla empiri till studien är en kvalitativ metod med intervju som redskap. I det intervjumaterial som utgör studiens empiri är det fyra intervjuer som sammanställds. Vidare så analyserades empirin genom en fenomenografisk analysmodell. Detta för att upptäcka de likheter och skillnader som kan återfinnas och urskilja pedagogernas subjektiva uppfattningar kring miljö- och naturvårdsfrågor i relation till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016).Mycket av det som framkommer i resultatet kretsar kring pedagogernas syn på undervisning i naturvård men även miljövård. Det resultat som kan ses av denna studie är att pedagogerna anser, trots de olika förutsättningar som i vissa fall kan vara begränsande hellre än tillåtande, så kan de bedriva en fullgod undervisning i relation till det som förskolans läroplan säger. Detta med hjälp av att de via internet upplevs kunna söka sig fram till de kunskaper som de anser sig sakna. I resultatet går det även att urskilja hur pedagogerna ser sig vägledande och genom det styr barnens intresse i undervisningen. Vidare i resultatet kan det urskiljas hur pedagogerna uttrycker den thailändska vilda naturen som en begränsning i undervisningen kring miljö-och naturvårdsfrågor, det de uttrycker är applicerbart att ge barnen vidare kunskap kring är den odlade naturen.

 • 831.
  Andersson, Lina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Persson, Kristin
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Staffas, Anna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Etablering på snäv marknad-om Gina Tricots möjligheter på Åland2008Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  Åland är en ö vars invånare har utvecklat ett speciellt köpbeteende, som innebär att de åker utanför Åland för att shoppa kläder. Detta för att utbudet på Åland idag är smalt med endast ett fåtal butiker. Avsikten med vår uppsatts är att undersöka och analysera möjligheten att öppna en lönsam Gina Tricot butik på Åland. Det företag vi valt att se närmare på är Gina Tricot som är ett svenskt konfektionsföretag som startades 1997 med syftet att erbjuda bra mode till bra pris. Vi har utvecklat en etableringsplan utifrån Gina Tricots affärskoncept. För att se om en etablering är möjlig har vi undersökt följande förhållanden: kundernas intresse och efterfrågan, konkurrenssituationen idag, etableringsmiljön samt vissa ekonomiska aspekter. Efter att ha utfört intervjuer med branschfolk har vi också tagit fram en omfattande marknadsundersökning som innehåller både påstana enkäter, med 150 stycken svarande, och webbaserade enkäter, med 319 stycken svarande. Resultatet av vår undersökning belyser att det finns ett behov och en efterfrågan hos ålänningar som är större än dagens utbud, vilket visar att det finns en lucka att fylla. På sikt kan det förändra marknadsutbudet, och ge ålänningarna möjlighet att shoppa mer hemma, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat köpbeteende. Om Gina Tricot fyller luckan förändras även konkurrenssituationen, då den idag är svag. Att fler butiker tar sig in på den åländska marknaden betyder att mer konkurrens skapas samt att ett aktivare centrum bildas. Den mest problematiska delen uppstår i etableringsmiljö och lokaler; bristen på dem och storleken är en nackdel för en eventuell etablering. De ekonomiska aspekter som påverkar etableringen är de fasta och rörliga kostnaderna, men genom att hitta ett optimalt sätt att få ner dessa skapas en möjlighet till lönsam etablering. För att Gina Tricot ska lyckas på den åländska marknaden anser vi att det är viktigt att de ser till konsumenternas behov och deras speciella beteende, konkurrensläget för att skapa fördelar och undvika hot, etableringsmiljö då lokalerna är väldigt små över lag samt de ekonomiska aspekterna för att driva en så lönsam butik som möjligt. Om Gina Tricot uppmärksammar dessa förhållanden tror vi att det finns möjlighet att driva en lönsam Gina Tricot butik på Åland.

 • 832.
  Andersson, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wayfinding och visuell kommunikation på folkbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain knowledge about how personnel at public libraries describes how they work with visual communication. That is, working with signs, posters, maps, digital information on monitors and so on, so that the users easily will find their way around the library and get aware of the libraries various services and upcoming events. To be able to communicate with the users is important for all institutions and there might be challenges involved in that. Research shows that visual communication must be evident so that the users understand it. It is also important that the visual communication is not to vague or to rich. Wayfinding is a problem solving process in three parts which includes: search, decide and move, with the objective to get from point A to point B. The Danish professor Per Mollerups nine strategies for wayfinding is used as a tool to analyze the empiric material. The strategies include track following, route following, educated seeking, inference, screening, aiming, map-reading, compassing and social navigation. This study is based on five qualitative semi-structured interviews with personnel from five different public libraries. The results shows that the informants believe that visual communication is an important part of the profession, but that they neither have the time nor the right knowledge to make a thorough job.

 • 833.
  Andersson, Linda
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Berntsson, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att väcka läslust hos barn i förskoleåldern- En kvalitativ studie om föräldrars syn på sin egen, förskolan och bibliotekets lässtimulerande roll2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study is to gain understanding of how parents perceive their own, the preschool's, and the library's efforts to stimulate preschoolers' enjoyment and yearning to read, as well as what types of collaborative efforts the parents seek. The study is based upon qualitative interviews with parents, both mothers and fathers, to preschool children (aged 1.5 to 6 years old). The analysis does not offer any generalizations. We have chosen to use a sociocultural perspective as the theoretical starting-point of our study, our thoughts being that we learn together with and by the help of others. We consider this perspective to be closely related to Aidan Chambers's "The Reading Circle", which we have chosen to use as our tool of analysis. It turned out that the parents perceived their own reading stimulating role as crucial, even if they did not consider all they did as reading stimulative. Some things, such as discussing the book while reading, occurred naturally but is also an important part to stimulate reading. The parents also experienced the preschool's reading stimulating role as significant, but that the library was nonexistent in their part. The parents did not feel that there existed any collaboration between themselves, the preschool, and the library, but most of the parents assumed that a collaboration existed between the preschool and the library. We saw a need and a request from several parents to get more information regarding children and reading.

 • 834.
  Andersson, Linda
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Dahlén, Johanna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekarie: vad är du, vad kan du, vad vill du? - en kvalitativ studie om bibliotekariestudenters och utbildningsrepresentanters syn på yrkesidentitet, kompetens och karriär2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim for this bachelor thesis was to form a deeper understanding of librarians‟ occupation and professional identity and therefore we have examined library students‟ and educators‟ view on professional identity, competence and career possibilities. Our take on this was that there seems to be little interest in managerial positions and we asked ourselves why this is and if we could see a change in interest in the librarians to become. As our theoretical framework, we chose Andrew Abbott‟s, 'Theory of Profession'. The method chosen was qualitative interviews: two individual interviews with education officers and a focus group interview with students. The conclusions drawn were based upon literature and empirical material gathered from the interviews. The librarian identity and competence is a complex issue and has been much discussed since the early 1960‟s. Both education officers and students have had difficulties trying to express their views on librarian‟s professional identity in words. The students had shared the stereotypical picture of an old lady with glasses and a bun before the start of their education; but later had gladly reconceptualised. Previous research showed a fragmented identity among librarians and difficulties to unite in a distinct competence. Our study showed a similar result among our informants but they also shared a strong core of ideology, humanistic values, and a passion for information. The students may have become generalists in their profession, however, they were ambitious and were not afraid to lead.

 • 835.
  Andersson, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hagberg Lindström, Lina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Orden är nyckeln till det nya språket". Fem lärares upplevelser av att undervisa elever med svenska som andraspråk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden beskrivs språket och dess roll i människans liv. Läsaren ges en inblick i hur förstaspråk - och andraspråksinlärning sker samt vad som skiljer dessa åt. Ur ett pedagogiskt perspektiv beskrivs skolans roll och ansvar för att hjälpa elever att utveckla ett fungerande andraspråk. Olika metoder och arbetssätt som undervisningen kan utgå från tas upp i bakgrunden. Andra faktorer såsom modersmålets och familjens roll för andraspråksutveckling behandlas i slutet av bakgrunden. SYFTE: Syftet är att undersöka vad lärare har för upplevelser av att undervisa och möta elever med svenska som andraspråk (SVA). Vi vill ta del av hur lärare planerar och genomför sin undervisning för klasser där det finns SVA –elever. Undersökningen syftar till att finna vilka förutsättningar lärarna anser vara gynnsamma för en lyckad andraspråksutveckling samt vilka eventuella svårigheter de ställs inför. METOD: Kvalitativ metod där datainsamlingen genomförts i två delar med hjälp av self- report och intervjuer. RESULTAT: Lärarna planerar sin undervisning för att kunna erbjuda rätt stöd utifrån den nivå som var och en av eleverna befinner sig på. Planeringen handlar om att elevernas ordförråd ska utvecklas. Lärarnas pedagogiska bedömningar ligger till grund vid planeringen samt elevernas förförståelse, erfarenheter och intressen. Lärarna ser olika kulturer som en resurs och uppmuntrar eleverna att dela med sig av sina erfarenheter och traditioner. Modersmålets utveckling är en annan faktor som lärarna lyfter som gynnsam för elevernas språkutveckling. De menar att modersmålet bör utvecklas parallellt med svenskan. Lärarna har en positiv attityd till elevernas modersmål.

 • 836.
  Andersson, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Nordenberg, Sara
  University of Borås, School of Health Science.
  Nyckeln till följsamhet: Metoder för att främja följsamheten vid läkemedelsbehandling hos patienter med cardiovaskulär sjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Patienter med cardiovaskulär sjukdom kräver i många fall en livslång medicinering där följsamheten till den medicinska behandlingen ofta brister. Följden blir ett lidande för individen med ett försämrat hälsotillstånd. Sjuksköterskans ansvarsområde innefattar att förmedla evidensbaserad kunskap till sina patienter. Syftet är därför att belysa metoder till ökad följsamhet genom sjuksköterskans pedagogiska roll i samband med läkemedels behandling vid cardiovaskulär sjukdom. Vetenskapliga artiklar är sökta via databaserna Cinahl och PubMed. Vidare är artiklarna granskade och sammanställda i resultatet. Att främja medicinsk följsamhet är en utmaning i vården. Genom undervisning blir patienten delaktig i sin vård vilket leder till att beslut kan tas som grundas på kunskap, information och rådgivning. Resultatet visar att flertalet studier framhåller att det motiverande samtalet (MI) är en effektiv metod för att öka följsamheten vid läkemedelsanvändning. Sjuksköterskan vill att den enskilda patienten har en aktiv roll i sin vård och behandling, och vill hjälpa patienten till att se sin egen kapacitet och resurser. För att uppnå ett samarbete mellan patient och sjuksköterska krävs att båda parterna är medvetna om maktförhållandet som finns sinsemellan, och låta det bli till en fördel till lärande och inte ett lärohinder. I diskussionen lyfts de olika områden som identifierats i resultatet. Områdena medicinsk följsamhet, patientundervisning, motiverande samtal och empowerment knyts samman.

 • 837.
  ANDERSSON, LINN
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  WILAND, FELICIA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hållbarhet och miljö inom modebranschen2013Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  En rapport om hur Lindex arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, samt hur de kommunicerar detta med sina kunder.

 • 838.
  Andersson, Linnea
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Avsättningar som Earnings Management: En komparativ studie av noterade bolag på NYSE och Nasdaq OMX Stockholm2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In accounting there is a rising need of harmonization. Increased internationalization in the light of nations growing across borders has increased the need of the possibility to compare companies with each other. Apparent differences between countries in terms of legal traditions, culture, taxation, politics and financing have influenced the presentation of the financial information. This has led to the development of financial reports in various ways between countries, which means that the need for a common framework has increased. Different rules combined with differences between countries have resulted in diverse interpretations of accounting. In other words, this makes room for assessments in accounting. This means that financial reports may be subject to manipulation, which is called Earnings Management. Previous studies have shown that Earnings Management occurs in listed companies in order to reach the environments expectations. There are many studies revolving Earnings Management, but there are no comparative studies that review reversals of provisions. Studies that focus on reversals of provisions as a mean to use Earnings Management are few, which proves the relevance of this study. The purpose of this study is to review the phenomenon of Earnings Management in relation to reversals of provisions and net profit in financial reports on two of the world’s largest stock markets, Nasdaq OMX Stockholm and NYSE. The study is based on a statistical analysis of the segment Large Cap. The statistical analysis is meant to provide with indications whether Earnings Management occurs through reversals of provisions in relation to net profit. This study uses a quantitative method using a total of 200 annual reports for 50 companies. The study is comparative, which means that similarities and differences between the stock markets are compiled and analyzed. The result showed that there was a relatively strong positive correlation between the variables reversals of provisions and net profit for Nasdaq OMX Stockholm. The null hypothesis, that there was no correlation between the variables reversal of provisions and net profit, was rejected in the correlations test. At NYSE, the opposite result prevailed as there was no correlation between reversals of provisions and net profit. This was based on several tests where the primary test for conjunction showed that the null hypothesis was accepted and the test proved to be not significant. The conclusion can be summarized by the fact that there were relatively strong indications that Earnings Management occurred through reversals of provisions on Nasdaq OMX Stockholm. For NYSE, an opposite result was discovered. There were no indications of- 3 -Earnings Management through reversals of provisions. The conclusion is based on the fact that the statistical tests for Nasdaq OMX Stockholm support each other while the tests for NYSE are contradictory and do not reinforce each other’s results. This means that there is a difference between Nasdaq OMX Stockholm and NYSE, which can be explained by differences between regulations and the most common nations on the stock markets.

 • 839.
  Andersson, Linnea
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Solyta2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This final thesis goal has been to try and develop a titanium dioxide coating for water purification. The coating should be used in a manufacturing industry on textiles. Water purification is achieved through photocatalysis with titanium dioxide and UV-radiation, where hydroxyl radicals form through oxidation. The kind of textile fiber chosen for the substrates is a polyester fiber. The substrates have been developed in several different shapes. Two different knitted patterns was developed, one flat patterned and one wavy patterned. Another kind of substrate was a spacer-type and there was also a substrate made from a PET-bottle. The different substrates were chosen to compare the different coatings effect on different surfaces and the different coatings were developed from two types of titanium dioxide. The coated substrates have been analyzed for hydroxyl radical generating properties. By testing a sample of water with titanium dioxide against a sample with water that had no additives, it was shown that titanium dioxide generates more hydroxyl radicals. The results of the work showed that the recipe containing 3 % titanium dioxide and 3 % acrylic binder showed good properties for water purification. In addition, the results showed a stronger effect for the wavy patterned substrate then the flat patterned, which is an interesting result that should be researched further in the future.

 • 840.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Byhlin, Felicia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Haglund, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers bemötande: Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten.

  Metod:

  Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. Enkäten har skickats ut till samtliga förskolor i två medelstora kommuner, där 56 pedagoger har valt att delta, och observationsschemat grundas på 10 pedagoger. Pedagogerna är fördelade manliga/kvinnliga och på småbarnsavdelning respektive syskonavdelning.

  Resultat:

  I vårt resultat har vi, genom enkäterna, kommit fram till att manliga och kvinnliga pedagoger tror att de har olika förväntningar på barn beroende på kön. Observationerna visar dock att de tänker lika i många frågor och där inte alls skiljer sig från varandra. Vi har även kommit fram till att kvinnor riktar mer av sin uppmärksamhet till pojkarna i förskolan, både genom tilltal och tillsägelser, medan männen riktar lika stor uppmärksamhet till pojkar respektive flickor i både tilltal och tillsägelser.

 • 841.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sigurdardottir, Linnea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”När livet tar en oväntad vändning”: Föräldrars upplevelse av att få ett barn med medfödd hjärtmissbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige föds mellan 750-1000 barn per år med hjärtmissbildning. Utvecklingen kring medfödd hjärtmissbildning går framåt både medicinskt och kirurgiskt, vilket gör att sjukvården träffar på en helt ny patientgrupp eftersom det aldrig tidigare har funnits så många vuxna som överlevt hjärtmissbildning. När barnet föds med denna sjukdom resulterar det i en kris hos föräldrarna. Efter födseln väntar en lång och känslomässig tid med sjukhusvård för både barnet och föräldrarna. Under den svåra situationen är föräldrar i ett stort behov av stöd ifrån sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna stödja föräldrarna i denna process krävs det att deras upplevelser uppmärksammas.

  Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av att få ett barn med en medfödd hjärtmissbildning. Den metod som användes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, ss. 133-144). Nio artiklar inkluderades och dessa var kvalitativa. Genom analysen framkom fyra huvudteman; Att känna tumult, att känna sorg, att känna behov av stöd och att finna en ny mening. Föräldrar i denna situation upplever en svår tid men genom rätt stöd kan de även uppleva hälsa och finna mening i situationen. För att detta ska kunna ske gäller det att sjuksköterskan vet hur stödet ska ges och att hon finns tillgänglig för föräldrarna.

 • 842.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Andersson, Maria
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lärplatta, ett verktyg för lärande?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Studien tar upp lärplattans historia från utvecklingen av verktyget som startade redan på 1800-talet till nutidens lärplatta. Dagens samhälle har en helt annan tillgång till kommunikativ miljö än de tidigare generationerna haft. Vi människor har gått från ett samhälle med artefakten i centrum till att lära genom artefakter. Syftet med verktyget är att det ska fungera som ett komplement till de övriga inlärningsmetoderna i förskolan och inte utesluta det som redan finns. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lärplattan i förskolans verksamhet samt vilka lärandeinnehåll de framhåller som viktiga. Metod En kvalitativ studie har genomförts med intervju som redskap och fenomenografi som ansats. Svaren har blivit besvarade av aktiva förskollärare, förskolechefer samt IKT-pedagoger. Resultat Resultatet visar hur förskollärare väljer att använda lärplattan i förskolan och varför men även vilket lärande de kan se utifrån kommunikation och samspel. Det som framkommit är att lärplattan används på olika sätt bland förskollärarna, en del använder den som ett dokumentationsverktyg medan de andra använder den som ett pedagogiskt lärandeverktyg. Lärplattan är relativt ny i verksamheterna för samtliga förskollärare och någonting som de har gemensamt är att de anser att de saknar kompetens kring verktyget samt att det finns brist på intresse inför ny teknik. Samtliga förskollärare vill bli uppdaterade med den nya tekniken för att få mer kunskap kring verktyget i sig och dess funktioner då den ständigt utvecklas.

 • 843.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gustavsson, Lotta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ökad frihet under ekonomisk begränsning: en studie av hur några polska folkbibliotek har påverkats av landets övergång från kommunistiskt till demokratiskt styre2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to study the impact of the transition from communism to democracy on the public libraries in Poland. The central areas of study are changes in: the organisation of the public library system, the role of the public library in society, the librarian's daily work and job situation and collection development. The thesis is based on qualitative interviews with public librarians, public library managers and researchers in Warsaw, Torun and Gdansk. The theoretical background consists of chapters outlining thoughts on democratic and communist library ideas and public libraries' responses to a changing society. The results show that the public library system has been affected by two major decentralisation reforms in Poland, leaving the libraries in the care of local governments. This has led to serious financial problems. The libraries have lost their former political function. Our informants however claim that the role of the public library has always been the same; to meet the needs of the readers. Today focus is on satisfying the needs of the growing amount of students. In the librarians' job situation there has been a shift from security, passivity and little need for responsibility to unemployment and a demand for activity and personal initiatives. The most significant changes for the public libraries, resulting from the political reforms, can be found in their collections and acquisition. The abolishment of censorship and the opening of the market have made it possible for the libraries to create their own independent profile.

 • 844.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lövgren, Anna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det är dit man går om man ska söka information. Skolbibliotekets roll i gymnasieelevers informationssökning2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine how high school students use their school library for their information-seeking. The theoretical framework is based on Louise Limbergs three categories of students views on information-seeking and Andrew Large and Jamshid Beheshtis three categories of students choice of information systems. Qualitative interviews were used and seven high school students were interviewed. The empirical material was compared and divided into 9 categories. The results show that the students see the school library as a place where they can search for information, but its also considered to be a good place to hang out between lessons to study or to meet friends. The students are positive about the school library and librarians but few know how librarians can help them in their information-seeking process. For most, the librarian is just someone who locates books in the school library. Few students connect librarians with information-seeking on the web. The web is by far the most popular information system, but the students havent totally given up using printed sources. We can, compared to other studies, see an increase in information-seeking as seeking hard facts and straight answers to the problem. The results also indicate that teachers attitude to information-seeking and their way of teaching has an influence on students information-seeking.

 • 845.
  Andersson, Lisette
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Flodin, Liza
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ta steget utanför din komfortzon: en studie kring generation Y: s definition av framgång2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with the following topics: success, motivation, comfort zone, personaldevelopment and everything within the definition of generation Y. The study is qualitative,and based on peer-reviewed publications as well as other relevant theories. The main purposeof this thesis is to contribute to a deeper knowledge of the concept of success, and howentrepreneurs within the generation Y in an effective way define it. The study will focus onidentifying what makes generation Y step out of their comfort zone, and what motivates themto succeed.Initially, the study briefly deals with the main topics of success, motivation and comfort zone,before the theoretical framework goes deeper into these topics. The theory is of greatimportance for this study's analysis and results. Thanks to the theory we have been able tocreate relevant questions for the interviews, which have been the basis for the whole empiricalmaterial. A total of eight entrepreneurs were interviewed and they all contributed withknowledge, competence and experience. When we contacted entrepreneurs for our interviewswe chose to have a wide range within generation Y, containing both genders in different agesand different professions. Since we wanted to examine the respondents opinions regardingthese specific topics we chose to do semi-structured interviews. All of the respondents havetaken the step out of their comfort zone, and now live their lives as entrepreneurs, with afervent belief in themselves. In the analysis we will discuss the similarities and differencesthat we could find between theory and empirical data.The conclusion of this study will provide knowledge regarding the topics success, motivationand comfort zone. A comfort zone is an individual safe zone that all human beings have. Bytrying new things this zone will expand, which makes the person feel more comfortable. Withthis study we have reached to the conclusion that a person has to step out of their comfortzone to be able to succeed and this is possible through his or hers individual motivation.Entrepreneurs within generation Y is motivated in various ways, for example by setting longandshort-term goals, surround themselves with inspiring people and also develop throughnew challenges that will help them reach their goals and dreams. The generation also findmotivation in the will to learn, refine their skills and talents and widen their knowledge to bestronger entrepreneurs. To be successful is an individual concept, but overall it is about beinghappy in a balanced way and to feel satisfied with both your personal and working life.Although a balanced economy is necessary for survival, the entrepreneurs within generation Ydoes not think it is essential for the concept of success. It is of great importance that yousurround yourself by people who want your best and sees your potential and capacity.This will give you as an individual a stronger belief in yourself, which is necessary if youwant to be successful. The entrepreneurs have clearly shown a preference based on a positiveattitude towards life, they claim that everything is about having the right mindset to be able todevelop. The possibilities are all around us, we just have to open our eyes to be able to seethem.

 • 846.
  Andersson, L-O
  et al.
  External.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Education in Military Medicine: The Swedish Model2005In: AMEE 2005 Abstracts, AMEE , 2005, p. 235-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces Medical Centre is nationally responsible for the qualified education in military medicine. Studies at university level for conscript medical personnel were introduced in 1997, with the course Battlefield emergency care for nurses (7,5 ECTS points). Two years later, a parallel course for physicians was started. Other courses have also been studied at university level. Starting in 2001, a total of fifteen units throughout the country have arranged the Basic course in battlefield emergency care for Medical Orderly (15 ECTS points). The units have received academic support from local colleges and universities, while curriculum, study literature, supervision and examination have been the responsibility of the Armed Forces Medical Centre. The present reorganisation of the Swedish Armed Forces will result in a situation where the entire military medical education will be located in Gothenburg. Physicians, nurses and medics will be educated at the same campus. A close connection to the University of Gothenburg has been established, in order to promote the educational process of military medicine. Teachers at the Medical Centre will have positions as lecturers at the university, which will be favourable for the students in their acquisition of knowledge.

 • 847.
  Andersson, Louise
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Det gäller att hänga på”- en studie om marknadsföring av folkbibliotek via sociala medier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to examine how public libraries use social media for marketing purposes, and what librarians think about this. My focus of this thesis lies on what librarians think about marketing of libraries through social media and if they think that marketing through social media can create a better relationship between the library and its users. The questions I wanted to answer were: ‐ Libraries using social media, for what purpose do they use them? ‐ Do the libraries choose to use social media to market their organization? Why? ‐ What attitudes exist among librarians about marketing through social media? The theoretical framework for this thesis is Evert Gummessons model off Relationship marketing and the process of Internet marketing, which both are based on relational perspective. The methodology used for this study was structured interviews. Four interviews were conducted with five librarians that have partial responsibility of their respective libraries social media. The result of this study shows that all libraries use social media, but to varying degrees. They also use them for different purposes. The librarians choose to market through social media because it is a way to reach more people and the only way for users to influence the content. The study shows that librarians generally have positive attitudes towards marketing through social media. Negative attitudes are experienced in the beginning of working with social media when the staff is not sure how the tools work. Librarians believe that social media can create good relations with its library users.

 • 848.
  Andersson, Louise
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Real-Time Retail: Den digitala vägen till konsumenternas lojalitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen är en process som finns i alla sektorer och branscher, inte minst inom detaljhandeln. Den återspeglas i e-handeln och i övergången till en mer omnichannel-influerad säljprocess där detaljhandlare i allt högre grad når konsumenter genom flera olika kontaktytor; i webbshopen, via den smarta mobiltelefonen, genom appar, digitala skyltfönster och i den fysiska butiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av tekniska lösningar, kan skapa kundlojalitet. Författaren har valt att fördjupa sig i hur dagens konsumenter förhåller sig till användning av tekniska och digitala lösningar i butik, vilka för- och nackdelar konsumenterna upplever med den tekniska utvecklingen och etableringen i branschen samt hur företagets relation till kund påverkas genom att integrera tekniska och innovativa lösningar i säljprocessen. Den metod som används är både en kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod. Den kvantitativa undersökningen genomfördes genom att 100 respondenter fick svara på 10 enkätfrågor med grund i tidigare nämnda forskningsfrågor. Den kvalitativa undersökningsmetoden bestod av semi-strukturerade intervjuer med främst kvinnor i åldern 25-30 som tidigare hade besvarat enkäten för att få mer djupgående svar och resonemang av respondenterna. Empirin har analyserats med teorin i åtanke och utifrån modellen som beskriver kommunikationen mellan företag och konsument. Slutsatsen som kan dras utifrån empirin och analysen är att kundlojalitet kan skapas genom tekniska lösningar, men att de tekniska lösningarna måste ta hänsyn till konsumenternas integritet och ske på deras villkor. För konsumenten kan iBeacons skapa värde genom att vara ett komplement till butikspersonalen och digitalt vägleda kunden genom köpet från det ögonblicket den kliver in i butiken. Att modebutiken erbjuder kunden, i realtid, anpassade notiser och information om produkterna i butiken innebär att tid kan sparas, men också ekonomiska värden då alla erbjudanden finns digitalt och kan användas på kundens villkor.

 • 849.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jansson, Susanne
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Tillgänglighet för funktionshindrade på ett urval av svenska folkbiblioteks webbplatser: sett utifrån biblioteksplaner och webbplatsundersökningar2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Public libraries have an important roll of making information accessible to all people. This democratic right supports the cultural development in our society. When public libraries build websites offering information and services it can sometimes cause obstacles for impaired users. It is therefore our purpose to evaluate a selection of websites and library plans to examine how the libraries work with accessibility for these users. This thesis is based on theories of cognitive and human computer interaction, and information architecture. To carry out the examination we will use a checklist, derived from established international guidelines set by W3C, used by Swedish authorities to achieve a "24-hour authority", and a Web Accessibility Toolbar. By comparing the results from examining the library plans and the websites, we concluded that few measures have been taken to facilitate for the impaired users. We also concluded that design is more important than accessibility. A majority of the libraries plan to widen their selection of online services, but that there are no plans to make the existing services better or easier to use. Statistically, only two of the nine websites, scored 80% or higher on the checklist evaluation, and the average result was 65%. We therefore concluded that the public libraries did not live up to the set goals in their library plans, or the guidelines set by Swedish authorities.

 • 850.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Moilanen, Irina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ytterligare en dörr till biblioteket: en kvalitativ studie om folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna blogg och MySpace2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to describe how Swedish public libraries use Web 2.0-tools and their experiences of using the tools. Focus of the study lies in the contact between public libraries and their patrons on the Web 2.0-tools. For the purposes of the study, the use of weblogs and MySpace were chosen for examination. The methodology used for this study was qualitative interviews. Eight qualitative interviews were conducted with public librarians in seven public libraries in Sweden. The theoretical frame for this thesis consists primarily of theories on social networks and virtual communities. Results of this study indicate that using weblogs and MySpace in public libraries are resourceful means to connect with patrons in new ways. It is concluded that, weblogs are mainly used for mediating fiction and MySpace for marketing library services. Weblogs are not seen as places for networking while MySpace is. The contacts created on the Web 2.0-tools are weak since the communication is scarce. The study also shows that in order to increase patrons’ low use of the Web 2.0-tools, the libraries need to regard them as online communities and broaden their target group. This information can be of significance for other public libraries who intend to start using weblogs and MySpace.

14151617181920 801 - 850 of 17455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf