Change search
Refine search result
12131415161718 701 - 750 of 12079
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 701.
  Arnoldsson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hallingsjö, Mikaela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Följsamhet till medicinering vid kronisk sjukdom utifrån den äldre patientens perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen ökar i världen och stigande ålder leder ofta till ohälsa såsom kroniska sjukdomar. Kronisk sjukdom innebär ofta nya rutiner i livet som livslång medicinering och återkommande besök i vården. För att kunna utvärdera om en behandling fungerar eller inte så är det viktigt att vara följsam i sin medicinering. Det visar sig att många patienter gör medvetna eller omedvetna avsteg i sin medicinering vid kronisk sjukdom, vilket anses vara ett globalt problem. Syftet med studien är att belysa följsamhet till medicinering vid kronisk sjukdom utifrån äldre patienter. Artiklar söktes i databaser med sökorden ´compliance´, ´medication compliance´, ´patient compliance´, ´elderly´ och ´chronic disease´. Denna sökning gav totalt 65 artiklar varav 9 av dem användes till studiens resultat. Artiklarna i den kvalitativa litteraturstudien handlar om eftergivenhet (eng. compliance) och efterlevnad (eng. adherence) och hur patientens följsamhet är i förhållande till medicinering.

  Analysen är gjord enligt Axelssons modell för litteraturstudie och resulterade till följande tre teman: ´Att anpassa kommunikationen efter patientens behov´, ´Relationens betydelse för den äldre patienten och dennes närstående´ samt ´ Vikten av kunskap i sin sjukdom och medicin´. Fynden som framkom visar att det finns flera aspekter som påverkar om en äldre patient är följsam i sin medicinering eller ej i samband med kronisk sjukdom. Det uppstår även en lärandeprocess vid en förändrad livssituation som inbegriper patienten, närstående och vårdpersonal vilka hamnar i en vårdande relation. För att åstadkomma bästa förutsättningar för en individanpassad vård med patientens följsamhet i fokus, behöver det avsättas tid i mötet mellan vårdpersonal och den äldre kroniskt sjuka patienten.

 • 702.
  Arnoldsson, Lovisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Varvne, Jessika
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vad attraherar arbetstagaren: om arbetstagarens preferenser inom ingenjörsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It can be difficult and exigent to find the right employee. To attract and recruit, companies must stand out among the competitors. Employer Branding is a way of building a brand on the market, recruiting and strengthening its current employees commitment to corporate culture and strategies. This thesis is about how companies can attract engineering students to gain an understanding of what an employee is attracted to by the employer. By finding out what future engineering are attracted to, strategies can be developed that may reduce time from the actual need to employment. The method that has been used is triangulation, which is a combination of qualitative and quantitative studies. Where an inquiry has been distributed to studying engineers to get an insight in what the students are attracted to in a company. Interviews with employees and meetings about Employer Branding at the company has been implemented. The result shows that students are looking for good relations with colleagues, employers care about employees and opportunity for career development in a company. To possibly decrease the time period between "the need for" and an actual employment, these strategies could be used Employer Branding- and recruitment strategy.

 • 703.
  Arnälv, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Magnusson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En plats för möten, skapande, inspiration och lärande?: En användarundersökning på Lidköpings biblioteks barnavdelning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to seek knowledge about how children and their parents use the children’s section in a newly built library, and what function it has for its users. We also want to seek knowledge about how the children’s section is seen as a meeting place by the parents.Our research questions are: How is the children’s section at the public library of Lidköping being used as a meeting space, performative space, inspiration space and learning space? What are the functions of the children's section at the public library of Lidköping for families with children? Do the parents see the children’s section as a meeting place, then in which way?The theoretical approach is based on The Four Space Model by Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen. We used qualitative interviews and non-participant observations to answer our questions. The results show that the library is mostly being used for reading, playing and to consort within the family. The children’s section functions as an entrance to books and reading, and it also has a function as a place where you spend time with your family. We discovered that half of the parents in our study did see the children’s section as a meeting place because they thought it is a good place to meet and consort.

 • 704.
  Aronsson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellstrand, Jenny
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans bemötande inom palliativ vård: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemötandet har en central roll inom den palliativa vården. För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om bemötandet och dess betydelse gentemot patienten som vårdas i livets slut. Målet med den palliativa vården är att vara lindrande samt att främja patienten och närståendes livskvalitet. Sjuksköterskan har en ledande roll inom teamet och ska ha förmåga att bemöta patienten efter det som denne är i behov av. Problemet är att om sjuksköterskan inte har tillräckligt med kunskap om bemötandet inom palliativ vård kan det leda till försämrad livskvalitet hos patienten och dennes anhöriga.

  Syftet är att studera betydelsefulla faktorer som sjuksköterskan bör beakta i bemötandet av palliativa patienter. Metoden är en litteraturstudie. Elva vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet och samtliga artiklar har kvalitetsgranskats. Resultatet sammanställdes och ur detta framkom tre huvudteman nämligen; En god relation, En god kommunikation och En god omvårdnad. Samtliga teman har tillhörande subteman. Subteman för En god relation är; Skapa förtroende och Skapa förtroende till närstående. En god kommunikation har; Våga kommunicera, Tillämpa verbal kommunikation och Vara öppen för icke-verbal kommunikation, som subteman. Subteman för En god omvårdnad är; Vårda utifrån en helhetssyn och Främja Hopp. Avslutningsvis diskuteras två faktorer ur resultatet som författarna ansåg vara viktiga att uppmärksamma och studera närmare.

 • 705. Aronsson, AnnaKlara
  et al.
  Bertilsson, Anette
  Bokklubb och kulturklubb för barn2007Conference paper (Other academic)
 • 706.
  Aronsson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sigfridsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid prediabetes: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prediabetes innebär en förhöjd glukosnivå och är ett förstadium till att utveckla typ 2- diabetes och är ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan även i hela världen. Cirka 171 miljoner människor i världen hade diabetes år 2000 och siffran förutspås att vara 366 miljoner år 2030, resurser måste därför sättas in för att förhindra att fler insjuknar. Sjuksköterskans vårdande roll handlar bland annat om att arbeta förebyggande för att förhindra att sjukdomar uppstår. Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelse av att genomföra en förändring av levnadsvanor vid prediabetes.

  Examensarbetet är en litteraturstudie och baseras på åtta stycken kvalitativa och två stycken kvantitativa artiklar som granskats och systematiserats. Fyra huvudteman växte fram i analysprocessen: Faktorer som motiverar patienterna att sträva efter hälsa, Patientens hindrande omständigheter, Patientens behov av information och Stödet från hälso-och sjukvården. Patienterna beskrev vad som motiverade dem till att genomföra de livsstilsförändringar som behövdes för att uppnå en bättre hälsa, men även vilka förhindrande omständigheter de upplevde. För att kunna genomföra förändringar av levnadsvanor måste patienterna ha tillräckligt med information och kunskap om hur de ska gå tillväga, samt få individuellt anpassat stöd av hälso- och sjukvården. I diskussionen belyses vilka faktorer det är som gör att vissa patienter lyckas att bedriva egenvård med stöd av sjuksköterskan och vad de patienter som inte lyckas lika bra behöver för stöd. Sjuksköterskans vårdande roll lyfts fram och vikten av att patienten får rätt information och professionellt stöd för att lyckas att genomföra livsstilsförändringar för att få en hållbar utveckling av vården i framtiden.

 • 707.
  Aronsson, Bodil
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Eliasson, Monica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det mångkulturella biblioteket: En studie av invandrares biblioteksvanor vid Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this diploma work we present the results from a study of how adult immigrants utilise the services provided by the public library in Biskopsgården, Gothenburg. A survey encompassing 51 library visitors of foreign origin and an interview with two librarians at the library were performed.

  The results from the survey show that the majority of the informants were male students inages from 26 to 45 years and that they had been living in Sweden for a maximum of five years. 73% of the informants used the library to borrow literature in Swedish, 53% to read newspapers and periodicals in their native language, 43% to borrow literature in their native language and 43% to read newspapers and periodicals in Swedish.

  These results were compared with two other related studies with which partial correspondencewas found. In addition, related topics such as multicultural librarianship and the psychological aspects of immigration are discussed.

 • 708.
  Aronsson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Gyllencreutz Wendeberg, Helena
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Är reshoring ett alternativ för modeföretagen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problematisation

  In a constantly changing industry like the fashion industry, it is more important than ever to have a well-functioning value chain and efficient sourcing. Companies have outsourced their production during a long period of time, which has proven to be very effective in many cases. But some researchers now mean that it starts to appear a reverse trend, as companies instead start moving back production to generate benefits. This is a term called reshoring. The research mentions benefits with reshoring as a more efficient value chain, reduced risks and value creating for both consumers and the firm. A recurrent question is then if there only are benefits with reshoring or if there are negative aspects of the decision as well. Research suggests that reshoring will be the next big thing within sourcing but this is not something we have noticed has happened, yet.

  Purpose and method

  The purpose of this study is to investigate how Swedish fashion companies through sourcing can improve and make their value chain more efficient. We will also investigate if companies are open for the option to bring back production to Europe, known as reshoring. Since several researchers now believe that there will be a balance on how much of the production that moves away and moves home, we want to find out if this is something that lays within the interest of Swedish fashion companies. To find out, we conducted semi structured interviews with a number of companies that fit the purpose. The empiricism that was collected was then linked with the theoretical framework to be able to be analysed and answer our research question.

  Result and conclusion

  After an analysis was compiled we found that the interviewed companies did not share the researcher's positive image about reshoring. While the researchers talked about risks and increased wages in the Asian countries, the companies instead meant that they had secured the production in Asia for several years, using production offices and long-term relationships with their suppliers. To leave this for a move to Europe then felt unnecessary for the companies. In addition, companies claimed that Europe did not need to be safer than Asia. Our conclusion is therefore that the research on reshoring is very interesting and could be something in a possible future, but the fashion companies is not there yet and may not ever be there.The thesis is written in Swedish.

 • 709. Aronsson, Hanna
  et al.
  Hjort, Klas
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Näslund, Hanna
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, School of Engineering.
  Service delivery requirements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight2010In: Proceedings of Nofoma 2010, Kolding, NOFOMA , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally, mail order and e-commerce organisations view the consumers as one entity, meaning there is no differentiation of service. Research has shown that return levels depend on both age and lead-time, and consequently end user requirements are of great interest. This study investigates expected lead-time service requirements of one organisations mail order/e-commerce customers and measures the gap between the expected and the specified service. A case study was performed with one of the leading Swedish mail order/e-commerce organisations. The descriptive study combined qualitative and quantitative data answering questions regarding the consumer’s requirements and how they vary depending on age. This research is based on primary data from a customer survey with answers from more than 6 000 respondents. The proposition that the gap between specified and expected customer service requirements varies with age and lead-time was supported, thus indicating that mail order and e-commerce organisations should work closer with their customers. They should likely segment their customers and differentiate their service delivery. The presented research results describe what service requirements regarding lead-time are, and how they vary with age for customers of one organisation. There is a gap between the customers’ service requirements and the service specified/delivered by the case organisation and the gap varies with age as proposed. The only normative statement is that close cooperation between the case organisation and its customers is vital. How customers should be categorized and how to differentiate the service delivery will be topics of further research.

 • 710.
  Aronsson, Ingrid
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nilsson, Sophia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hur kan ett medelstort tekniskt företag utveckla sitt informationsflöde internt vid framtagning av en ny produkt?: En kvalitativ studie på Silvent AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the report was to investigate how a medium-sized technical company candevelop its information flow internally when developing a new product. The choice of thepurpose of the study is that organizations in companies are usually not prioritized without itbeing production that performs efficiency improvements and improvements while theorganization easily forget. Examining this flow of information between the technicaldepartment and the other parties gave the study both an element of engineering and personnelscience. The literature study formed the basis for the report and the communicative factorsthat affect the organization in the production of a new product were organizational theories,standardized methods of preventing the dissemination of information, different types ofcommunication and improvement work. By interviewing the relevant departments at SilventAB, a basic picture of the present and the organization could be created, which later becamethe basis for the analysis. Conclusion could be drawn by comparing theory, interviews andcurrent position description. The conclusion was also based on the question and purpose ofhow a medium-sized technical company could develop its information flow internally whendeveloping a new product in the future. Conclusions found in the study to meet this were tocreate a technical bridge that clarifies and communicates communication within theorganization effectively.

 • 711.
  Aronsson, Julia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Torn to be worn?: Cotton fibre length of shredded post-consumer garments2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2015 the global fibre consumption was 96.7 million tonnes, which is an increase of 3.1% from the year before. Our high textile consumption has led to an increasing demand of raw materials and generation of textile waste. Only in Europe, a total amount of 4.3 million tonnes of apparel waste each year is sent to either incineration or landfills. Approximately 50% of the clothes we discard and donate are composed of cotton. In the future, the cotton production is predicted to stagnate since the world population is increasing and arable land to greater extent will be needed for food production. Thereby, it is important that we utilize the cotton waste generated. One of the most commonly used processes for recycling textile waste is the shredding process. In this method, textile waste is shredded back into their constituent fibres. The drawback with the shredding process is that the fibre length is reduced. The fibre length is an important property since it has a high influence on textile processing such as yarn production and final product quality. The aim of this thesis was to investigate how post-consumer cotton garments with different degree of wear affects the fibre length obtained in the shredding process. This was performed by analysing the input fibre length as well as the output fibre length. Additionally, several parameters were investigated: fabric construction and yarn structure. Degree of wear was categorized into two levels: low and high degree of wear. The fabric constructions used in this study were single-jersey and denim. The yarn structure were analysed in terms of yarn count, yarn twist and manufacturing process.  The result showed that the fibre length before shredding was statistically significant longer for the materials with low degree of wear compared to high degree of wear. After shredding, it was shown that the fibre length reduction was lower for the materials with high degree of wear. This indicates that longer fibres give higher fibre length reduction. In addition, it was found that finer yarn gives higher fibre length reduction. The result also showed that the yarn manufacturing process has a great influence on the ease of shredding and the fibre length obtained in the end.  Based on the result in this thesis it can be concluded that the shredding process needs to be improved in order to preserve the fibre length. The area of post-consumer textile waste is complex and the result showed that there is many underlying parameters that need to be taken into account to further develop the shredding process. 

 • 712.
  Aronsson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björquist, Stina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nya t-shirts av gamla jeans: Textila egenskaper hos en cellulosabaserad konstfiber tillverkadav dissolvingmassa framställd från bomull av textilt avfall2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The population of the earth, as well as the average income, are both on the increase. Therefore the already high consumption of textiles in the world is expected to be even greater in the future. At present, 70 million tonnes of textile fibres are being produced yearly. This figure could rise to as much as 240 million within the next 35 years. In Sweden alone, the people were consuming around 12.5 kilos of textiles per person in 2010. About 8 of these kilos were discarded as garbage. The textile industry is facing big challenges, both in finding new resources for production of fibres as well as dealing with the issue of large amounts of textile waste from consumers and companies. Re:newcell is a Swedish company financing research at Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm. Their researchers are investigating the possibility to recycle cotton and other cellulosic textile materials in order to produce dissolved pulp. Thereafter cellulosic man-made fibres are being produced from the pulp. The properties of lyocell fibres produced from the dissolved pulp from Re:newcell is being investigated in this Bachelor thesis. The dissolved pulp has been produced from jeans bought in second-hand shops. These fibres are being compared to the conventionally produced lyocell fibres, Tencel®. A ring spun yarn of each fibre type has been produced at the Swedish School of Textiles. The linear density of the yarns have been determined in order to achieve the same thickness of the yarn as a commercially spun yarn also made from Tencel® fibres. A test of tensile strength and elongation has been carried out on each of the three yarns. Thereafter the yarns have been used to manufacture a knitted fabric on a circular knitting machine. Each of the knitted fabrics have gone through a series of tests regarding weight of fabric per square meter, dimensional change after washing, wicking and absorbency properties, dye exhaustion, colour staining to other materials during laundering and colour change after laundering, abrasion resistance and tendency to create fuzzing and pills. The purpose of the study is to make conclusions about whether this fibre has the potential to complement other cellulosic man-made fibres. The conclusion is that Re:newcell fibres can be used to spin a yarn with the linear density of 25 tex. This yarn can be utilized to produce a circular knitted fabric light enough to make T-shirts. After the testing it is concluded that the shrinking percentage after consumer’s washing is acceptable. In addition, the material could be worn close to the body because of the good absorbency and wicking properties. The exhaustion of dyestuff of antrakinon type from the dyeing liquor is equally very good. Although some of the dyestuff is being washed in laundering, the Re:newcell tricot is not staining other materials noticeably. The Re:newcell material can also withstand high abrasion against a woven wool material. The tendency to form fuzzing and pills is great but the pills are being torn of eventually. It may be concluded that the fibres, made by the dissolved pulp of Re:newcell in the lyocell process, can be used to manufacture a yarn with better strength than two investigated yarns of Tencel®. The tests carried out on the fabrics produced in the project show that the Re:newcell fibre has excellent properties in order to function as a material in a garment, for example a T-shirt. Therefore the dissolved pulp of Re:newcell has the possibility to be a new raw material in the production of man-made cellulosic fibres. This enables the textile industry to deal with their excess waste, and to meet the increasing demand for fibres in the world.

 • 713. Aronsson, Kenneth
  et al.
  Björkdahl, Ida
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, School of Health Science.
  Prehospital emergency care for patients with suspected hip fractures after falling: older patients’ experiences2014In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, no 21-22, p. 3115-3123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: The aim of this study was to describe and explain elderly patients’ lived experiences of prehospital emergency care in cases of suspected hip fractures after falling. Background: Hip fractures represent a major health problem for older people and are a common assignment for the Emergency Medical Services (EMS), but there is little information on how patients experience prehospital emergency care. Design: A reflective lifeworld approach based on phenomenological epistemology was used in an interview study within the context of healthcare science. Methods: Ten elderly patients were interviewed. These depth interviews were tape-recorded, transcribed verbatim and analysed for meanings. Results: The comprehensive understanding of the phenomenon is: ‘Happy to have been rescued, despite bad experiences as well as good’. The elderly patient is offered care in an open and friendly atmosphere concurrently with feeling anxiety about the treatment. Intervention with streamlined care and treatment can thus simultaneously be beneficial as well as doing harm. Patients experience confusion and the need to ask questions about what really happened in the ambulance. Bad experiences remain unexplained. This study is based on three themes with relevant sub-themes: efficiency, concerned encounters and suffering from care. Conclusions: Our study contribute to this field of discussion, showing that administering drugs which cause side effects in already fragile older people is compatible with neither evidence-based care nor evidenced-based medicine. The side effects of pain relief – however efficient that pain relief may be – are taken seriously. Relevance to clinical practice: Pain relief in the EMS should be individualised. Responsibility for patients’ safety regarding pain relief is emphasised. This development should focus on care that is already good and gradually eradicate compassionless care. Keywords: caring science, hip fracture, lived experiences, phenomenology, emergency medical services, ambulance, care pathway, prehospital emergency nurse

 • 714.
  Aronsson, Monica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Eriksson, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva barn2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att genomgå anestesi och operation kan vara skrämmande för många barn då de utsätts för något okänt, oförutsägbart och de känner att de tappar kontrollen. Oroliga barn utgör en utmaning för anestesisjuksköterskan då det innebär att barnen samarbetar i mindre grad. Anestesisjuksköterskan har kort om tid vid mötet med ett barn innan operation för att skapa en god kontakt och få barnet att samarbeta. Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva barn. Metoden som valdes var öppna intervjuer, åtta anestesisjuksköterskor intervjuades på ett sjukhus i västra Sverige. Intervjuernas innehåll analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Det som är utmärkande för studiens resultat bygger på förberedelse som skapar kontroll för oförutsedda händelser, och förmågan hos anestesisjuksköterskan att anpassa sig efter barnets individuella behov.

  I resultatet framkom två huvudteman. Det första huvudtemat handlar om ”Skapa de bästa förutsättningar utifrån den omgivande miljön” och innefattade kategorierna ”Handlingsberedskap”, ”Närvaron av föräldrar”. Det andra huvudtemat handlade om ”Skapa de bästa förutsättningarna i mötet med barnet” och innefattade kategorierna ”Etablera kontakt med barnet” och ”Respektera barnet”. Kategoriernas innehåll presenterades i tillhörande underkategorier. Slutsatsen i studien blev den för att kunna hantera ett barns oro är erfarenhet och förmågan att läsa av ett barn viktigt för anestesisjuksköterskan. Att ha handlingsberedskap, vara följsam och att kunna anpassa sig efter barnets individuella behov är några egenskaper som en anestesisjuksköterska bör besitta, vilket stämmer med den tidigare forskningen. När anestesisjuksköterskan etablerar en god kontakt med barnet blir det en trygghet för dem båda vid induktionen.

 • 715. Arshad, Khubaib
  et al.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Vivod, Vera
  Valh, Julija
  Voncina, Bojana
  Biodegradation of natural textile materials in soil2014In: Tekstilec, ISSN 0351-3386, Vol. 57, no 2, p. 118-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  World is facing numerous environmental challenges, one of them being the increasing pollution both in the atmosphere and landfi lls. After the goods have been used, they are either buried or burnt. Both ways of disposal are detrimental and hazardous to the environment. The term biodegradation is becoming more and more important, as it converts materials into water, carbon dioxide and biomass, which present no harm to the environment. Nowadays, a lot of research is performed on the development of biodegradable polymers, which can “vanish” from the Earth surface after being used. In this respect, this research work was conducted in order to study the biodegradation phenomenon of cellulosic and non-cellulosic textile materials when buried in soil, for them to be used in our daily lives with maximum effi ciency and after their use, to be disposed of easily with no harmful eff ects to the environment. This research indicates the time span of the use life of various cellulosic and non-cellulosic materials such as cotton, jute, linen, fl ax, wool when used for the reinforcement of soil. The visual observations and applied microscopic methods revealed that the biodegradation of cellulose textile materials proceeded in a similar way as for non-cellulosic materials, the only difference being the time of biodegradation. The non-cellulosic textile material (wool) was relatively more resistant to microorganisms due to its molecular structure and surface. Keywords: biodegradation, composting, natural textile materials, FT-IR

 • 716.
  Arsic, Marija
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olsson, Ann-Charlotte
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur upplevde du att bli akut sövd?: En intervjustudie, ur patientens perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med generell anestesi är att den skall vara säker och patienten skall känna sig trygg och inte uppleva smärta. Vid planerade operationer får i regel patienter ett samtal med anestesiläkaren där de i lugn och ro hinner få svar på frågor kring sövningen, men ibland ställs patienter inför en akut sövning, I den akuta situationen kan patienter uppleva rädsla, smärta och existentiella frågor kan uppstå. Funderingar som: kommer jag sövas tillräckligt, vakna under operationen eller att inte vakna efter narkosen kan uppkomma. Det finns forskning kring patienters upplevelser kring planerade sövning men mycket sparsamt kring akutsövning. Vad händer med patienten i det akuta skedet? För att vi ska kunna försöka förstå vad som skapar oro och vad en patient som skall sövas akut behöver för att få känna trygghet, behöver detta fenomen belysas.

  Syftet med examensarbetet var att belysa patienternas upplevelse av vårdandet vid akut sövning. För att kunna få ta del av patienters upplevelser valdes kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerade frågor. Åtta informanter deltog i studien som hade varit med om en akutsövning. I resultatet framkom det två huvudkategorier med sex subkategorier. De två huvudkategorier var: att uppleva välbefinnande och att uppleva lidande. Resultatet visade att patienter kände tillit till anestesipersonalen i den akuta situationen, vilket gör att de kände sig trygga vilket gav ett ökat välbefinnande hos patienten. Det som skapade lidande för patienterna var: bristfällig information, att ha förförståelse, tappa kontrollen, smärta och illamående för patienten.

 • 717.
  Arthursson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Luvö, Sofie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. Den vårdvetenskapliga grunden är Benners modell om intuitivt beslutsfattande.

  Resultatet visar att attribut för intuition är klinisk blick, omedelbar uppfattning utan att behöva fundera, vetande utan att kunna förklara varför och direkt perception. Förutsättningarna är erfarenhet, kunskap om patienten och vårdsituationen, tillit till intuitiv förmåga och vana att använda intuition. Konsekvenser av intuition är positiva följder för patienten, tidsbesparing och yrkesstolthet. I samband med postoperativ smärta behöver intuition kombineras med att lyssna på patienten och användande av smärtskalor för att uppnå effektiv smärtlindring. Resultatet ger även en uppfattning om vad intuition inte är. I diskussionen diskuteras därför om fördomar och förutfattade meningar ibland misstolkas som intuition. I kombination med vetenskaplig underbyggd kunskap och reflektion över hur intuition yttrar sig och kan användas, blir intuition ett verktyg och hjälpmedel i sjuksköterskans yrkesutövning.

 • 718.
  Artikelsson, Artikeltest
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Testartikelorganisation.
  Testartikel: för e-arkivering2017In: Testtidskriften nummer två, ISSN 4543535, Vol. 5, no 6, p. 55-60, article id 90Article in journal (Other academic)
  Abstract [hi]

  Testartikelns abstract

 • 719.
  Arttonen, Pia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindell, Mattias
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Jag säger upp mig”: En kvalitativ studie om kundtjänstmedarbetares upplevelse av att arbeta prestationsbaserat och målstyrt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få förståelse för kundservicemedarbetares upplevelse av att arbeta inom en prestationsbaserad och målstyrd organisation. Vi ville även undersöka vilken betydelse arbetsvillkoren hade för deras val att avsluta sin anställning. Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå. Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod. För att samla in empiri genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter som hade valt att säga upp sig inom sex månader från det att de påbörjade sin anställning. Vid analysen av den empiri vi samlade in använde vi oss av begreppen krav, kontroll och stöd då vi i teorin har utgått från Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. Ytterligare teori vi har utgått ifrån är Foucaults maktbegrepp samt Herzbergs hygien och motivationsfaktorer. Resultatet i vår studie påvisade att våra respondenter upplevde att arbetet inom prestationsbaserad och målstyrd organisation präglades av höga arbetskrav. Vidare upplevde våra respondenter att det sociala stödet i organisationen var av stor vikt och de upplevde det som mycket gott men att det inte räckte för att väga upp andra brister i arbetsvillkoren. Slutligen så uppgav samtliga respondenter att arbetsvillkoren hade haft betydelse för deras val att avsluta sina anställningar. Vi kunde se att upplevelsen av den positiva effekt det sociala stödet hade haft för våra respondenter fungerade som en buffert men att arbetsvillkoren med de höga kraven slutligen gjorde så att respondenterna sade upp sig.

 • 720.
  Arvidson, Klaz
  et al.
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Borg, Martin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Kristensson, Svante
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Lekselius, Tove
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Personametodik som metod i förändringsarbete2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande paper beskriver hur personametodik har använts vid ett förändringsarbete gällande bibliotekslokaler vid Högskolan i Borås. Det konkreta arbetet med lokalöversynen innehöll även andra metoder och moment, men i detta paper beskrivs i huvudsak hur ovanstående metodik har använts.

 • 721.
  Arvidson, Klaz
  et al.
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Engvall, Katarina
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Süld, Karin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek2006Conference paper (Other academic)
 • 722.
  Arvidson, Margareta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Byström, Birgitta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Cullhed, Ann-Sofi
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Granath, Katarina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Isacson, Lisa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jansson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Iris Winroth från Västgötland1980Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Iris Winroth, born in 1903. The interview was conducted by students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, Margareta Arvidsson, Birgitta Byström, Ann-Sofi Cullhed, Katarina Gtanath, Lisa Isacson and Karin Jansson on September 9, 1980.

 • 723. Arvidson, Margareta
  et al.
  Danielsen, Marie
  Att handleda studenter i informationssökning2006Conference paper (Other academic)
 • 724.
  Arvidsson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Opazo, Cynthia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Brukarstyrda inläggningar: Patienter och vårdares förförståelse och erfarenheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brukarstyrd inläggning (BI) är en ny behandlingsmetod i Sverige för patienter med Borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende, vilket är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården. Målet med brukarstyrd inläggning är att patienten ska få hjälp i kris med en kortare sjukhusvistelse vilket för patienten ökar delaktighet och självbestämmande. Det finns begränsat med forskning om BI sedan tidigare varför denna uppsats kan bidra till en ökad kunskap inom området.

  Syftet med studien är att beskriva vilken förförståelse och tidiga erfarenheter som finns hos patienter och vårdare gällande brukarstyrda inläggningar. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med öppna frågor samt en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att det ses positivt på implementeringen av BI men att det finns vissa brister i informationsspridningen mellan vårdare, patienter och andra vårdinstanser som berörs av BI. Både positiva och negativa tidiga erfarenheter av BI framkommer. Det finns flera olika variationer av BI, varför det är av intresse att forska mer kring metoden, för att kunna utvärdera för- och nackdelar och för att kunna göra BI till ett standardiserat behandlingsalternativ. Resultatet kan användas vid implementering av BI på andra sjukhus och för att bättre kunna förstå den förförståelse och de tidiga upplevelser som BI bidrar till.

 • 725.
  Arvidsson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Westerlund, Joakim
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Organisationer i en föränderlig värld: 10 folkbibliotek konfronteras med informationssamhället1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is based on the assumption that the society in which we live is changing and that we are entering into the information society. This change will affect the public libraries in various ways and the libraries will have to be prepared to make adequate changes in their organizations.

  Based on the theories of Eric Rhenman and Richard Normann, dealing with how organizations act when changes in their environment occur, we have interviewed 10 public library leaders to find out how hteir respective libraries have acted in this situation.

  The results show that libraries have made some changes in their organizations to meet the environmental changes. Although not changing their old mission, all libraries have computerized and have had to raise the librarians educational level. However, only small changes have beenmade in their work towards the environment. Changes of this kind may become necessary in the future.

 • 726.
  Arvidsson, Ida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindh Madsen, Ebba
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av hur de bemötts av vårdpersonal på en akutmottagning: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till en akutmottagning ankommer patienter i alla åldrar vid akut sjukdom eller skada. Ett högt söktryck på akutmottagningen leder ofta till en lång väntan på att få vård. Första mötet med vårdpersonal sker via ett triagesystem för att avgöra aktuellt tillstånd och vem som skall få vård och behandling först. Information och kommunikation är en stor del av besöket och det är viktigt att vårdpersonal skapar en vårdande relation med patienterna. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av hur de bemötts av vårdpersonal på en akutmottagning. Skribenterna har utfört en litteraturstudie som innehåller en granskning och analys av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Totalt består litteraturstudien av 10 artiklar som har analyserats fram till ett nytt resultat. Litteraturstudiens resultat framställs via två huvudteman och fyra subteman.

  Resultatet påvisar vikten av att en vårdande relation fungerar mellan vårdgivare och patient för ökad tillit. Även vikten av god kommunikation och relevant information framkommer. Betydelsen av delaktighet framställs också som en viktig del på en akutmottagning. Skribenterna presenterar patienters upplevelser av akutmottagningen genom två huvudteman, positiva upplevelser och negativa upplevelser, med underliggande subteman fokuserat på den vårdande relationen, information och kommunikation, delaktighet samt tiden och triaget. I studiens diskussion beskrivs hur studien genomförts samt metodval. I studiens resultatdiskussion lyfter skribenterna bland annat vikten av den vårdande relationen, information och kommunikation samt delaktighet.

 • 727.
  Arvidsson, Irene
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  70-talet: ”Jaha flickor, ta nu och glöm allt det ni lärt er, så blir ni riktigt bra förskollärare.”2015In: Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås / [ed] Irene Arvidsson, Borås: Högskolan i Borås, 2015, p. 47-64Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 728.
  Arvidsson, Irene
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås2015Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med denna bok är att uppmärksamma att förskollärarutbildning har bedrivits i Borås under 50 år. Boken beskriver förskollärarutbildningen decennium för decennium, med ett inledande kapitel som behandlar såväl utbildningen som samhällsutvecklingen över tid och den barnsyn som rått under de 50 åren. I följande fem kapitel beskrivs de olika decenniernas respektive förskollärarutbildningar ur deltagares perspektiv, en personlig minneskavalkad. Boken avslutas med en nutidsbild av förskollärarutbildningen och förskolläraryrket.

  Boken vill synliggöra utbildningens betydelse för hur dagens förskoleverksamhet ser ut i Sjuhäradsbygden, men också vara en dokumentation över förskollärarutbildningens historia, förhoppningsvis glatt igenkännande för de som var med, men också en dokumentation som kan vara av intresse för framtidens studenter.

 • 729.
  Arvidsson, Irene
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tyrén, Lena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  10-talet: Återgång till separerade lärarexamina2015In: Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås, Borås: Högskolan i Borås, 2015, p. 111-116Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 730.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnen skall ha det bra: ett sekels barnomsorg i Borås samlat i ett museum2015In: Kultur för sinnlig kunskap / [ed] Anngerd Lönn Svensson, Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening , 2015, p. 99-123Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 731.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  En yrkesutbildning som ger kunskap och personlig utveckling genom reflektion. Utvärdering av förskollärarprogrammet i Borås.2001Report (Other academic)
 • 732.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  InvandrarAkademien2007Conference paper (Refereed)
 • 733.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker: Högskolan som drivkraft?2006Conference paper (Refereed)
 • 734.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Korta vägen2006Conference paper (Refereed)
 • 735.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Kursvärdering: en komplex väv med många perspektiv. En fokusgruppintervju av studenters uppfattningar.2007Report (Other academic)
 • 736.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utvärdering av mentorsgruppsverksamheten inom lärarutbildningen vid Högskolan i Borås2006Report (Other academic)
 • 737.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Carlsson, Gudrun
  Dartsch, Kerstin
  Larsson, Annike
  Sjuksköterskor tycker till om sin utbildning: En alumnuppföljning av sjuksköterskeutbildningarna vid Västra Götalands Högskolor.2006Report (Other academic)
 • 738.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Jämsvi, Susanne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Implementering av policy låter det sig göras?: en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås.2006Report (Other academic)
 • 739.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Jämsvi, Susanne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Implementering och den pedagogiska utvecklaren2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid Högskolan i Borås (HB), liksom vid alla våra lärosäten, formuleras och konstrueras visioner, planer och riktlinjer årligen i form av lokala styrdokument. Tre av dessa styrdokument1, Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås, Plan för jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås och Likabehandlingsplan för studenter vid Högskolan i Borås, är föremål för det strategiska utvecklingsarbetet som här presenteras. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på implementering av styrdokument utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket i det här sammanhanget innebär att undervisande personal kopplar styrdokumenten till undervisning och kurser. Som arbetsmodell för detta har vi valt fokusgrupper.

 • 740.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Jämsvi, Susanne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Implementering och den pedagogiska utvecklaren2009In: Strategisk pedagogisk utveckling - proceedings / [ed] Katarina Mårtensson, Lunds universitet, Centre for Educational Development, CED i samarbete med Myndigheten för nätverk och samverkan inom högre utbildning, NSHU , 2009, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
 • 741.
  Arvidsson, Johan
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gustavsson, Bengt
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Niklasson, Rune
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vold Jackson, Inger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Börjesson, Ingrid
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Ivar Johansson, bibliotekarie i Veddige1975Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Interview with librarian Ivar Johansson from Veddige. The interview was conducted by Johan Arvidsson, Bengt Gustavsson, Rune Niklasson, Inger Vold Jackson and Ingrid Börjesson, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, in 1975.

 • 742.
  Arvidsson, Johan
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gustavsson, Bengt
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Niklasson, Rune
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vold Jackson, Inger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Börjesson, Ingrid
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Åke Hendberg, vaktmästare på Folkets hus i Varberg1975Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Åke Hendberg, janitor of Folkets hus in Varberg. The interview was conducted by Johan Arvidsson, Bengt Gustavsson, Rune Niklasson, Inger Vold Jackson and Ingrid Börjesson, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, in 1975.

 • 743.
  Arvidsson, Philip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ånhed, Tobias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sequence-to-sequence learning of financial time series in algorithmic trading2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Predicting the behavior of financial markets is largely an unsolved problem. The problem hasbeen approached with many different methods ranging from binary logic, statisticalcalculations and genetic algorithms. In this thesis, the problem is approached with a machinelearning method, namely the Long Short-Term Memory (LSTM) variant of Recurrent NeuralNetworks (RNNs). Recurrent neural networks are artificial neural networks (ANNs)—amachine learning algorithm mimicking the neural processing of the mammalian nervoussystem—specifically designed for time series sequences. The thesis investigates the capabilityof the LSTM in modeling financial market behavior as well as compare it to the traditionalRNN, evaluating their performances using various measures.

 • 744.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

 • 745.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

 • 746.
  Arvidsson, Sofia
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  BADA- Borås Akademiska Digitala Arkiv2007Conference paper (Other academic)
 • 747.
  Arvidsson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Süld, Karin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Hur kan konstnärligt forskningsmaterial tillgängliggöras Open Access?2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den vetenskapliga forskningen inom konst och konsthantverk samt inom den praktikbaserade designforskningen presenterar i stor utsträckning resultat i visuell form vid sidan av det tryckta ordet. I dessa sammanhang är det visuella objektet eller det konstnärliga uttrycket ofta det avgörande för forskningsresultatet och en eventuell tillhörande text ses som ett komplement. Projektet ”Modell för att hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv – med utgångspunkt i konst och design” har sin upprinnelse i en önskan från Textilhögskolan att bättre kunna representera och publicera sin forskning på högskolans webbplats samt erfarenheter från Textilhögskolan och Bibliotek & läranderesurser i samband med registreringen av forskningsresultat från Textilhögskolan i högskolans öppna digitala arkiv BADA (Borås akademiska Digitala Arkiv). Vi blev då varse begränsningar i möjligheten att beskriva forskningsresultat från Textilhögskolan med hjälp av systemets befintliga metadataschema (Dublin Core). Utifrån detta konkreta lokala behov och mot bakgrund av att motsvarande behov finns generellt inom det akademiska fältet konst och design, sökte och fick Bibliotek & läranderesurser i samarbete med Textilhögskolan medel från Kungliga Bibliotekets OpenAccess.se-program till en pilotstudie.

 • 748. Arvidsson, Sofia
  et al.
  Süld, Karin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Konstnärlig forskning i öppna digitala arkiv2012In: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet , 2012, p. 31-43Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De flesta lärosäten i Sverige har under de senaste åren inrättat öppna digitala arkiv, även så kallade publikationsdatabaser, för att möjliggöra registrering, lagring och fritt tillgänglig presentation av lärosätets vetenskapliga publicering.

 • 749. Arvidsson, Ulla
  Librarians' Experience of the Introduction of the Internet in the Public Library: A Study in Southern California.2001Conference paper (Other academic)
 • 750.
  Arvidsson, Ulla
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Librarians' Experience of the Introduction of the Internet in the Public Library: A Study in Southern California2001Conference paper (Refereed)
12131415161718 701 - 750 of 12079
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf