Change search
Refine search result
12131415161718 701 - 750 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 701.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Badeie, Amir
  University of Borås, School of Engineering.
  Certifiering av biogödsel/kompost: Avvikelser från SPCR 120/SPCR 1522009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Avfall Sverige äger två certifieringssystem: SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Dessa två certifieringssystem används för att certifiera biogasanläggningar och kompostanläggningar. Certifieringen säkerställer att biogödseln respektive komposten har en hög kvalité och kan användas inom till exempel jordbruk. Certifieringssystemen har varit i bruk sedan 1999 och har än så länge resulterat i åtta certifierade biogasanläggningar och tre certifierade kompostanläggningar. Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som genomför besiktningarna ute hos de olika anläggningarna samt ansvarar för utfärdandet av certifikaten. Denna rapport föregicks av en inläsning på certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost, samt genomgång av samtliga besiktningsrapporter från 2005 och framåt. Därefter byggdes en databas upp där avvikelser, från certifieringsreglerna som påträffats vid besiktningarna, kunde registreras under respektive besiktning och anläggning. Från databasen kan också information om anläggningarna och besiktningsmännen fås ut såsom namn, adress och telefonnummer. Slutligen har avvikelserna sammanställts i olika diagram för att visa vilka områden i certifieringssystemen som genererat flest avvikelser. Det är dessa diagram som fått störst fokus i denna rapport, utöver bakgrundsfakta om biologisk behandling och information om certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Resultatet visar att de största problemområdena är insamling och transport samt egenkontrollen av slutprodukten.

 • 702.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Bengtsson, Karin
  University of Borås, School of Health Science.
  Fysisk aktivitet på recept: En litteraturstudie om hur FaR påverkar patienters upplevelse av hälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk inaktivitet är en riskfaktor och bidragande orsak till sjukdom och ohälsa. Det är ett folkhälsoproblem som kostar samhället stora pengar varje år. Fysisk aktivitet på recept är en relativt ny företeelse och ett led i att försöka arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Sambandet mellan upplevelsen av hälsa och fysisk aktivitet på recept behöver klarläggas tydligare. Syftet med arbetet är att beskriva patientens upplevelse av fysisk aktivitet på recept och hur det påverkar patientens hälsa. Metoden är en litteraturstudie baserad på 11 originalartiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att få ett brett perspektiv. Resultatet presenteras i tre huvudteman: att vara fysiskt aktiv med FaR, att få ordinationen FaR och att förbli aktiv. Resultatet visar att FaR ger en ökad fysisk aktivitet och ger en ökad upplevelse av välbefinnande, livskvalitet och hälsa. Att få förskrivet FaR upplevs överlag som positivt och hjälper till att göra fysisk aktivitet till en vana. FaR inspirerar till en mer hälsosam livsstil. I den efterföljande diskussionen tas de delar av resultatet upp som var betydelsefulla för patienterna och på så sätt är viktiga för sjuksköterskans dagliga hälsofrämjande arbete.

 • 703.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bohlin, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många av de patienter som insjuknar i stroke kommer till sjukhus med ambulans. Ambulanssjuksköterskors bedömning kan ha betydelse för att dessa patienter ska få ett snabbt omhändertagande och tidig behandling, vilket kan minska risken för bestående funktionsnedsättning och lidande samt påverka framtida livskvalitet. Som stöd i bedömningen finns idag behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke avseende träffsäkerhet, samt skillnader i bedömning mellan de som bedömts ha stroke och de som ej bedömts ha stroke. Metod: Retrospektiv studie där journaler granskats med en kvantitativ ansats. Studiens urval bestod av patienter som skrivits ut från ett medelstort sjukhus i Västsverige under 2015, med ett vårdtillfälle där huvuddiagnos stroke angetts och som åkt ambulans till sjukhus med initial bedömning av en ambulanssjuksköterska, vilket resulterade i 454 journaler att granska.

  Resultat: För alla patienter med stroke som inkluderats i studien hade endast 52% av patienterna bedömts av ambulanssjuksköterskor ha stroke. Primär och sekundär bedömning var gjord i hög grad för alla patienter. Signifikanta skillnader fanns kring hur strokespecifika symtom var bedömda. Symtom från ansikte, arm eller ben, påverkan på tal och ögon var i högre grad bedömt i gruppen där ambulanssjuksköterskor bedömt att patienter drabbats av stroke. Huvudvärk, yrsel och illamående bedömdes i högre grad i gruppen ej stroke. Slutsatser: Mer forskning inom området behövs för att öka andelen patienter med stroke som identifieras av ambulanssjuksköterskor.

 • 704.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bohlin, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Fekete, Zoltán
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Prehospital Identification of Patients with a Final Hospital Diagnosis of Stroke.2018In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction the early phase of stroke, minutes are critical. Since the majority of patients with stroke are transported by the Emergency Medical Service (EMS), the early handling and decision making by the EMS clinician is important. Problem The study aim was to evaluate the frequency of a documented suspicion of stroke by the EMS nurse, and to investigate differences in the clinical signs of stroke and clinical assessment in the prehospital setting among patients with regard to if there was a documented suspicion of stroke on EMS arrival or not, in patients with a final hospital diagnosis of stroke.

  METHODS: The study had a retrospective observational design. Data were collected from reports on patients who were transported by the EMS and had a final diagnosis of stroke at a single hospital in western Sweden (630 beds) in 2015. The data sources were hospital and prehospital medical journals.

  RESULTS: In total, 454 patients were included. Among them, the EMS clinician suspected stroke in 52%. The findings and documentation on patients with a suspected stroke differed from the remaining patients as follows: a) More frequently documented symptoms from the face, legs/arms, and speech; b) More frequently assessments of neurology, face, arms/legs, speech, and eyes; c) More frequently addressed the major complaint with regard to time and place of onset, duration, localization, and radiation; d) Less frequently documented symptoms of headache, vertigo, and nausea; and e) More frequently had an electrocardiogram (ECG) recorded and plasma glucose sampled. In addition to the 52% of patients who had a documented initial suspicion of stroke, seven percent of the patients had an initial suspicion of transitory ischemic attack (TIA) by the EMS clinician, and a neurologist was approached in another 10%.

  CONCLUSION: Among 454 patients with a final diagnosis of stroke who were transported by the EMS, an initial suspicion of stroke was not documented in one-half of the cases. These patients differed from those in whom a suspicion of stroke was documented in terms of limited clinical signs of stroke, a less extensive clinical assessment, and fewer clinical investigations. Andersson E , Bohlin L , Herlitz J , Sundler AJ , Fekete Z , Andersson Hagiwara M . Prehospital identification of patients with a final hospital diagnosis of stroke.

 • 705.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hansfeldt, Erika
  University of Borås, School of Health Science.
  Att vårda och leva tillsammans med en person med cancer: Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att som anhörig vårda och leva tillsammans med en person döende i cancer som får palliativ vård i hemmet är både givande och utmanande. Hemmet har uttryckts som en betydelsefull plats att vårdas i. Möjligheten att vårdas i det egna hemma, innebär att de sjukas självbestämmande kan respekteras. Detta ställer krav på de anhöriga och de tar ett stort ansvar. Därför är det viktigt att de känner sig sedda och får de stöd de är i behov av. Av den anledningen är det viktigt att belysa anhörigas upplevelser av att vårda och leva tillsammans med en person som lider av cancer och får palliativ vård i hemmet. Metoden som valts är en litteraturstudie där tolv kvalitativa artiklar utgjort datamaterialet. I resultatet framkom det att anhörigas livssituation förändrades i och med den sjukes sjukdom. Anhöriga har berättat att de bortsett från sina egna behov för att tillgodose de sjukas. Resultatet tar också upp de motiv anhöriga har haft för att vårda. De strategier anhöriga har använt sig av för att hantera situationen belyses. Slutligen beskriver anhöriga hur de upplevt relationerna till de professionella vårdarna. I diskussionen diskuteras de sjukas och professionella vårdarnas tankar och upplevelser kring hemmet som plats för vårdandet. Detta ställs i relation till hur de anhöriga har upplevt det. Hur patientsäkerheten skall kunna säkras i hemmet har diskuterats med fokus på anhörigas behov och känsla av trygghet. Denna trygghet kan uppnås genom information och stöd ifrån professionella vårdare.

 • 706.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Selin, Sandra
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Säkringsredovisning: Redovisningsmässiga och skattemässiga konsekvenser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International companies are today exposed to several risks regarding their operations. Theserisks are related to exchange rates, interests rates and commodity prices. In order to reducethese risks companies use financial instruments. Financial instruments are today treated in theInternational Accounting Standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition andMeasurement. When financial instruments are used for hedging purposes they are titledhedging instruments, whose changes in value are expected to develop in the opposite directionin relation to the hedged item. In order to achieve a match between these components in thefinancial statements hedge accounting is used. Hedge accounting is treated in IAS 39 andsince this standard was first introduced it has been criticized for being too complex anddifficult to apply in practise. The complexity can be traced to the options the standard offers.In addition to this, hedge accounting is optional and can also be interrupted.The purpose of this study is to examine in what way the application of current accountingrules and Swedish tax rules regarding hedge accounting affect companies, the Swedishgovernment and shareholders. Furthermore, we intend to examine the consequences that ariseas a result of applying hedge accounting in practice. The study is qualitative in nature andcontains three scenarios designed to show how selected stakeholders are affected by thecurrent regulations. The study will also show the accounting and tax implications that mayarise when hedge accounting is applied.The study shows that the criticism levelled against IAS 39 are eligible. When taxation ofhedging arrangements is taken into consideration a new dimension of complexity arises. Thiscan be explained by the fact that Swedish tax rules and IFRS standards do not advocate thesame valuation of financial instruments. Although RFR 2 is applied in order to reduce thesedifferences, the fact remains that hedge accounting is not functioning optimally for nonfinancialcompanies. This study also shows that the options hedge accounting offers havemore or less impact on the stakeholders of the entity. Corporate decisions on whether hedgeaccounting should be applied or not do affect the financial reports of the company, which inextension may influence stakeholders´ investment decisions. The options regarding hedgeaccounting also influence corporate taxation, as they may give rise to arbitrage situations aswell as reduced or more irregular tax payments.The conclusion of this study is that the accounting and tax treatment of financial instrumentsis too complex and current regulations should therefore be reviewed in order to achieve abetter match between these two components.This paper is hereinafter written in Swedish.

 • 707.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sobis, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares resonemang om barns inflytande i förskolan: Villkor som möjliggör och begränsar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn, oavsett ålder har rätt till inflytande och att bli lyssnade till. Denna studie riktar sig mot förskollärares resonemang om barns inflytande över placering och tillgänglighet av material i förskolans inomhusmiljö. Studien vilar mot Michel Foucaults maktstrategier, vilket genomsyrat hela arbetsprocessen. Studien är gjord med hjälp av kvalitativ intervjumetod där sex förskollärare bidragit till insamlad empiri. Ett omfattande analysarbete har genomförts och resultatet visar att det krävs en stor medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos förskollärare för att skapa en inflytelserik verksamhet. Resultatet visar även att förskollärare besitter ett stort ansvar, då deras maktposition ligger till grund för både uppmuntrande och hämmande av barns möjlighet till inflytande över verksamheten.

 • 708.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Reflektion gör sig icke självt2007Report (Other academic)
 • 709.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Varför skriva yrkesdagbok?2002Report (Other academic)
 • 710.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Andersson, Isabelle
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hur tre epistemologiska diskurser och hur synen på kunskapsorganisation inom dem manifesteras i text2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Our purpose is to analyse three different epistemological discourses that exist in the social practice, Library and Information Science LIS, using the strategy for interpretation from the mimesis model by Paul Ricoeur and the terms from the critical discourse analysis by Norman Fairclough. The aim is also to explore there different views of knowledge organisation. We review previous research involving epistemology, knowledge organisation and discourse analysis in LIS. These show that there are many different epistemological standpoints and that later research has shown a more critical and sceptical state of knowledge organisation than earlier traditional positivist ideals. Discourse analysis is described as an important theory and method in LIS. Knowledge organisation as a phenomenon is described and specially subject analysis and classification. Furthermore, different viewpoints of knowledge organisation are described in terms of a more intellectual and a more physical viewpoint. Combining the mimesis model from Ricoeur together with the terms, discursive practice, text and social practice from Fairclough we have analysed three texts. We find that all the epistemological discourses want to improve the social practice, but in different ways. They also have a different view on knowledge organisation. We conclude that it is an advantage to divide the epistemological standpoints into three different epistemological discourses, in order to better understand these and how they explicitly and implicitly affect the social practice, LIS.

 • 711. Andersson, Elisabeth
  et al.
  Larsson, Ingamay
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Mentorshandbok2006Report (Other academic)
 • 712.
  Andersson, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Implementering av strategier i modebranschen – genom intern marknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's retail industry is constantly changing and new formats often appear. New formats also require new ways of working for the employees in the retail industry, and consequently changes in strategy are common. Also, the fashion industry is one of the most unpredictable industries in the retail industry, where demands vary and products have short life cycles. To be able to market the company and its products to its customers in a convincing manner, despite frequent strategic changes is therefore challenging for the employees in this industry. Previous research regarding the service industry shows that when the management of a company can sell the concept of the company to its employees, they are more likely to be able to sell the concept to the external customers of the company. This way of working, called internal marketing, increases the quality of service provided by the employees and ultimately the customer's perception of the company. Each individual in a company can be seen as a brand ambassador, they should know what the company stands for, what goals the company strives for and what strategies they should use to get there.

  Previous research in internal marketing shows that there is a gap in the literature when it comes to application of internal marketing in the fashion industry. Internal marketing has previously been applied in the hotel and restaurant industry. The purpose of this study is therefore to see how fashion companies implement their strategies, at store level, by internal marketing. Semi-structured interviews were conducted with three store managers and three assistant store managers at a selected case company, in today's fashion industry, that matched the purpose and the question of the study.

  The result of the study showed that the implementation of strategies through internal marketing is based on a balance between flexibility and structure, created by the store managers. The internal marketing was structured in the sense that goals were already set when they reached the stores. They were always based on the vision of the company and its values and were therefore expected to be accepted by everyone in the store during the execution of a strategy. This structure helps the company to create a functional coordination that reflects a coherent external image. At the same time, flexibility in the form of empowerment and way of working were required to create satisfaction among the employees that would lead to motivation to follow the strategies of the company and later on contribute to a satisfied external customer.

 • 713.
  Andersson, Elna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utter, Malin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Be Wise condomise: a study in Botswana on the spread of AIDS information and how the information is being received2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  AIDS is a huge problem in the world and it is spreading rapidly, especially in Africa. Botswana is one of the worlds worst-hit countries, with over one-third of the inhabitants infected by HIV/AIDS. The measures that have been taken to stop the spread of AIDS are to inform and enlighten people on how the disease is spread and how to protect oneself. The aim of this thesis is to investigate what different ways of informing people about AIDS different organisations make use of in Botswana. The thesis also addresses how some receivers of the AIDS information experience it. The receivers are limited to young women in Gaborone. The thesis is based on an MFS-study carried out in Gaborone, Botswana. The study was conducted through interviews and observations. The main question of the thesis is: Are the most common ways of spreading information about AIDS which the organisations we investigated in Botswana make use of also those which the young women appreciate most? The thesis investigates both sides in the communication process, the transmitters of AIDS information and the receivers. It makes use of Jarlbros theory on health communication and Ross Todds theory on information utilisation to analyse the work of the different organisations and the interviews with the young women. The result of the thesis is that the transmitters and the receivers do not always have the same perception of what are the best ways of informing people about AIDS. Mostly mass communication campaigns are being used, but the young women prefer to be informed on a more personal level.

 • 714.
  Andersson, Emelie
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Olofsson Fredholm, Max
  University of Borås, School of Health Science.
  Upplevelser av ADL efter stroke med motorisk funktionsnedsättning: Ett patientperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stroke är den vanligast förekommande sjukdomen i Sverige med cirka 30 000 insjuknanden per år. Ur ett svenskt och internationellt perspektiv är stroke den största orsaken till en icke medfödd funktionsnedsättning hos vuxna individer. Motorisk funktionsnedsättning efter stroke påverkar patienters förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). Det inverkar på patienters upplevelse av livet och livskvalité. En begränsning av kroppskontroll medför även en förändrad relation till kroppen. År 2012 var cirka 20 procent av patienter beroende av stöd i ADL, tre månader efter insjuknandet i stroke. Studiens syfte är att beskriva upplevelser av påverkan på ADL hos strokepatienter med nedsatt motorisk funktion. Studien är en litteraturöversikt och bygger på kvalitetsgranskade kvalitativa primärkällor. Databaserna Cinahl och PubMed har använts för att identifiera vetenskapliga artiklar publicerade tidigast år 2000. Det resulterade i att nio kvalitativa artiklar med västerländskt ursprung inkluderades till studien. Fem teman framträdde ur artiklarna vilka utgör grunden för resultatet: upplevelse av att plötsligt drabbas av stroke, upplevelse av att vara isolerad, upplevelse av att vara beroende, upplevelse av otrygghet och upplevelse av förändrad identitet. Tidigare forskning bekräftar studiens resultat och beskriver insjuknandet i stroke via upplevelser av utsatthet och av att inte vara samma person. Forskningen lyfter även vikten att vara i ett betydelsefullt sammanhang. De negativa upplevelserna som patienter beskriver kan tänkas begränsas genom insatser från samhället och ett värdigt bemötande från sjuksköterskor med patienters livsvärld i fokus.

 • 715.
  Andersson, Emelie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Yousif, Sama
  University of Borås, School of Business and IT.
  Organizational development through social media: How Feedback can create value for organizations of public transport2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Internet can be described as a source of gaining knowledge through useful information founded in different social media platforms. Social media is used by organizations and customers in order to share news, offers, questions and feedback to increase the communication level. The benefit of using different types of social media platforms is to share knowledge that can be used among organizations in order to make organizational developments. Facebook is one relevant type of social media platform. Facebook is used by different types of organizations to facilitate the communication and knowledge sharing to create customer- and organizational value. The purpose of this study is to investigate how organizations handle received feedback from their customers through social media in order to improve and develop themselves. The theoretical study is based on theories that facilitate the understanding of the problem area. The empirical study is based on interviews that are made with three public transport organizations; Västtrafik, SJ and Skånetrafiken that use Facebook as a means of communication with their customers. The theoretical- and empirical study was compared and analyzed. We have reached the conclusion that Facebook can promote organizational development through the received feedback from customers. We believe that the received feedback should be in focus, as the customer is the end user, in order to create customer- and organizational values.

 • 716.
  Andersson, Emilie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Barnbibliotekariers inköp av ungdomsböcker2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Masters thesis is to accomplish an understanding for childrens librarians purchases of juvenile books. Two main questions are to be answered: - Which considerations do childrens librarians do when buying juvenile books and which goals and motives are behind their purchases? - What do childrens librarians think that their knowledge and competence consists of and how is that knowledge useful when buying juvenile books? To answer the questions qualitative interviews with five childrens librarians have been carried out. The material has been analyzed through a theoretical construction consisting of theories about collection development, book selection and quality judgments. The conception tacit knowledge silent knowledge from Michael Polanyi has also been used for interpretation. The findings show that childrens librarians do several different judgments when deciding to buy a book. These judgments can be divided into three main categories: judgments about quality, judgments concerning the needs of users and judgments about collection development. Their motives behind their purchases are to buy books that can provide reading stimulation, language development and personal development for the young readers. The childrens librarians say that knowledge about books, about young peoples reading preferences and knowledge about their own library collection is what constitutes their competence.

 • 717.
  Andersson, Emilie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Carlsson, Malin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nya vägar till kunskapens källa: En studie gällande hur långt integreringen av mediala verktyg har kommit i klasslärares verksamhet.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Då media under de senaste årtiondena vuxit sig till att bli en kraft nog att räkna med i samhället och även i skolan tyckte vi att det var intressant område att grunda vår undersökning på. I bakgrunden tar vi upp tidigare forskning som pekar på vikten av att dagens skola kopplas till den vardag samt det samhälle eleverna lever i. Här tas även upp hur barns inlärningsprocesser beskrivs utifrån Konnektivismen samt det sociokulturella perspektivet. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares verksamhet. METOD: Kvantitativa enkäter avsedda för klasslärare. RESULTAT: Övergripande kunde vi utifrån undersökningen avläsa att de allra flesta lärare anser att integreringen av media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvaliteten på och fördjupa kunskaperna hos eleverna samt skapa en god lärandemiljö. Majoriteten av lärarna visade sig ha en positiv inställningar gentemot mediala verktyg både i undervisningen samt i sitt eget arbete. Dock visade det sig att de förutsättningar som krävs för att kunna integrera mediala verktyg i skolan på ett tillfredsställande sätt ofta saknas.

 • 718. Andersson, Emma
  Bibliotekariers uppfattningar om folkbiblioteket som en plats för integration av nyanlända barn och unga: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to develop new knowledge of how librarians view the public library as a place for integration of immigrant children and young people. Five librarians, from five different libraries were interviewed. The results were analysed through the theoretical framework ”The four spaces” developed by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen (2012). The result of the study shows that librarians believe that public libraries in many ways can enable integration for newly arrived children and young people. The main difficulties for the libraries is to reach out and promote themselves to the target group. Public libraries can enable integration by serving as a meeting place and a safe place where newly arrived children and young people can come and meet other people and library staff. By offering different types of group activities, integration can be achieved as well as working relationship creation. According to the librarians, public libraries can contribute to integration by offering its users different types of language development activities. Promoting reading is one of the most important missions libraries have towards the target group. The ambition of libraries is, for example, to offer reading sessions in the children’s mother tongue and programs in easy Swedish language. Libraries can assist the newly arrived children and young people with literature and other media in different languages. Making this available is important to contribute to integration.

 • 719.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Borg, Elin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Chindeh, Isabella
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hur stressad får man bli?: En studie om pedagogers uppfattning om stress i sitt arbetsliv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Stress behöver inte vara någonting negativt, det finns även vissa positiva aspekter på stress. En lagom mängd av stress kan öka prestationsförmågan. Vid för hög grad av stress kan allvarliga sjukdomar utvecklas. Varje människa bör hitta sätt att hantera sin stress. Det finns många sätt att hantera stress, att äta rätt mat eller att träna hjälper kroppen att varva ner. Stress kan uppstå i vilken situation som helst, i allt från en bilkö till stunder då krav i ens arbete känns för höga. Syfte Vårt syfte är att ta reda på hur några pedagoger i förskola och grundskola upplever samt hanterar sin egen stress i arbetslivet. Vi vill få en djupare förståelse för hur pedagoger ser på stress och stresshantering och på vilket sätt det påverkar deras arbetssituation. Metod Genom intervjuer gjordes en kvalitativ studie som syftade till att ta reda på pedagogers uppfattningar kring stress. Resultat Pedagogerna beskrev tydligt att de upplevde både fysisk och psykisk stress. De upplevde fysiska symptom som huvudvärk, magkatarr och hjärtklappningar. Psykiska upplevelser av stress handlar ofta om tidsbrist, pedagoger har ofta mycket att göra men för lite tid till sitt förfogande. Förskollärarna ansåg sig vara mest stressade i hallsituationer, grundskollärarna ansåg sig vara mest stressade inför utvecklingssamtal. En gemensam stressfaktor hos pedagogerna var det administrativa arbetet.

 • 720.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Carlberg, Tobias
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdmiljön som en del av intensivvården: En kvalitativ intervjustudie ur intensivvårdspersonalens perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvården är en högteknologisk avdelning där svårt sjuka patienter behandlas och vårdas för olika svikttillstånd. Nyare forskning har frångått det faktum att endast medicinskteknisk behandling kan ge patienten en snabbare återhämtning och också fokuserat på de faktorer som existentiellt stärker patienterna. Medvetenheten om vårdmiljön kan främja patientens hälsa och på så sätt minska vårdtid, lidande och kostnad. Syftet var att undersöka intensivvårdspersonals medvetenhet om vårdmiljön på patientrummet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. Datainsamlingen gjordes med kvalitativa intervjuer där sex informanter intervjuades på två olika intensivvårdsavdelningar. Analysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visade att vårdpersonalens medvetenhet var relativt hög men saknade stöd från organisationen då vårdytan och ekonomin begränsade dem att fullt ut förbättra patientens vårdmiljö. Faktorer som framhölls vara gynnsamma för patienten var till exempel naturen, anhöriga, begränsning av onödiga stimuli och att bevara patientens integritet och identitet. Med en ökad kunskap och mer reflektion om vårdmiljön kan utvecklingen fortsätta framåt för att bli så optimal som den kan bli för patient, personal och anhöriga.

 • 721.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hallenquist, Therese
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekspersonalen utfärdar lånekort Studenters uppfattning av bibliotekspersonalens service2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Masters thesis is to study students perception of the services that the library staff provides and the library staffs opinion of the students perceptions. With the concept service we mean the treatment, the attitudes and the qualities that exist between the library staff and their users. Our purpose is also to examine how the users experienced services quality. Our survey was conducted at an academic library with questionnaires to both students and library staff. We analysed the result of the survey by using three theories by Lundmark, Keen and Grönroos and Monthelie. We used the theories to clarify the concepts of competence and quality. Our conclusion is that students perception of the library staffs services is that it held high quality. We have also drawn the conclusion that the library staffs opinion agrees with the students perception.

 • 722.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindroth, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning?: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research today illustrates that sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies are increasing as adolescent’s use of condoms during sex is inadequate. It is important to prevent sexually transmitted diseases that needs to be treated with antibiotics. We can accomplish this through preventative work. By decreasing the use of antibiotics we are withholding a sustainable development. During the spring and late summer of 2016 a pilot study was made with a cross section design that analyzed if there was any connection between young people’s sense of coherence and their self-efficacy on condom use. The pilot study was performed in a number of classes at a few different schools in the middle of Sweden. The study implicated

  107 participants’, 63 young men and 41 young women and one defining the sex as hen. The age range among the participants was between 16-21. The pilot study showed that there is no connection between high sense of coherence and self-efficacy on condom use. Although it did show that young people with a higher sense of coherence were using condoms in a greater occurrence. We believe it is necessary that more studies should focus on a salutogenic approach to promote adolescent´s sexual and reproductive health as well as their condom use. By doing so we can reduce sexually transmitted diseases and the use of antibiotics and this will result in a more sustainable development.

 • 723.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Puhaca, Katarina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patientens delaktighet vid bedsiderapportering: En litteraturstudie med ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bedsiderapportering innebär att överrapporteringen vid personalens skiftbyte sker inne på patientens rum, tillsammans med patienten. Patienters delaktighet i sin egen vård är av stor betydelse för att kunna uppnå en vård av god kvalitet samt för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. Dock saknas det samlad kunskap om bedsiderapportering verkligen ökar patientens delaktighet. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka patientens upplevelse av delaktighet i samband med bedsiderapportering. Vald metod var litteraturstudie och studiens resultat baseras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar som utgår från ett patientperspektiv.

  Resultatet är indelat i två teman; inkluderande vårdrelation samt kommunikation och bristande kommunikation. Till respektive tema finns två till tre kategorier. I resultatet framkom det att patienter upplevde att bedsiderapportering gav möjlighet till delaktighet genom att de fick tillfälle att knyta an och skapa en mer personlig relation med vårdaren. De upplevde även att deras egna tankar och åsikter kunde bli bekräftade och ses som meningsfulla under rapporten. Flertalet patienter ansåg bedsiderapportering som positiv eftersom den möjliggjorde att en tvåvägskommunikation kunde upprätthållas, dock framkom det att rapporteringsformen saknar struktur. Studiens slutsats är att bedsiderapportering kan skapa goda förutsättningar för patientdelaktighet men detta förutsätter dock att patienten bjuds in till samtal av vårdaren, bemöts med ett patientcentrerat förhållningssätt och ett anpassat språk.

 • 724.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Öller, Josefin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Informationssökning under graviditet: en kvalitativ studie om gravida kvinnors informationssökning via sociala kontakter2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how social contacts can serve as information sources for pregnant women. Furthermore, we wanted to examine how women’s context influences their information seeking and the barriers that can occur during information seeking. The theoretical framework is founded on Tom Wilson's model of information needs as context dependent, and Pamela J. McKenzie's model of information practices in accounts of everyday-life information seeking. In order to answer our questions, eight qualitative interviews with pregnant women were conducted. Four were expecting their first child and the other four were pregnant for the second time. The empirical material was compared and divided into nine categories. By analyzing their context and statements about their information seeking, we could demonstrate how parts of their context affect their information seeking and what women usually do when they use social contacts as an information source. The results show that most women use people who have personal experience of pregnancy as information source. Information is mainly sought by actively seeking or getting information by proxy from their social contacts. They were interested in knowing how other women had experienced pregnancy. The women in this study wanted to know more about how other women felt, rather than to seek medical facts. Furthermore, we found several barriers that prevented women from seeking information, such as lack of useful social contacts and time. In addition, the issue is a sensitive and a personal topic, and personal and cultural differences were also mentioned.

 • 725.
  Andersson, Emma-Ida
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundström, Emma
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur: En litteraturanalys av nio ungdomsböcker ur ett genusperspektiv.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Masters thesis is to examine how the image of the girl and her environment in the Swedish youth literature has changed during the 1980s to the 2000s. We have focused on how the girls creates gender in fiction. The introduction chapter in this essay covers a short history over Swedish youth literature and how the Swedish youth culture has developed, followed by a description of how the girl in the real world relates to gender. The books we have chosen are written by Swedish authors and the plot partakes in Sweden with female protagonists. We decided to do a close-reading of the novels and analyse them by an analytical model, consisting of several questions. Our study is based upon the theories of Yvonne Hirdman, Ylva Elwin-Nowak and Heléne Thomsson, regarding gender and how it is constructed. We found that the image of the girl in Swedish youth literature was not consistent over our chosen time-period. The girls in the novels from the 1980s and the 2000s rebelled against how others thought how they should act and live, while the girls in the novels from the 1990s didnt feel that they needed to rebel at all. The role of the mothers was often criticized from the girls point of view, the mothers work to much etc. The role of the father, when mentioned, however, was not criticized in the same way. Instead they were portrayed as being too controlling or simply fading into the background.

 • 726.
  Andersson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johansson, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ansvarstagande hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom. 86.000 barn och ungdomar insjuknar varje år. Mellan åldrarna 10-19 år definieras en person som tonåring eller ungdom och under denna period sker många förändringar i ungdomens livsvärld. Forskning visar att ungdomar med diabetes anser sig ta mer ansvar generellt än sina jämlika. Sjuksköterskan behöver som en del i sitt hälsofrämjande arbete motivera dessa ungdomarna till egenvård.

  Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för egenvården hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1. Studien är en litteraturstudie som utgår från 8 stycken vetenskapliga artiklar. Vi har utgått från Axelssons metodbeskrivning från 2012. Dataanalysen mynnade ut i 3 teman: skiftandet i fördelning av beslutstagandet, konflikter mellan föräldrar och ungdomarna samt undervisning och kunskap skapar möjligheter. Vårt resultat visar att ansvarstagandet hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 måste ske successivt utifrån ungdomens förutsättningar. Föräldrarna måste fungera som ett stöd men får inte involvera sig mer än vad ungdomarna önskar då det kan skapa konflikter. Det är även viktigt att ungdomen tillgodogjort sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att  bli självständig i sin egenvård, utföra den på ett bra sätt och därmed främja sin hälsa. I diskussionen stärktes att motivation och stöd från föräldrarna var mycket viktigt för ungdomen. Skulle ansvaret lämnas över till ungdomen innan han eller hon är redo kan detta få allvarliga konsekvenser. Kvarstående rädsla hos föräldrarna kunde ge långsiktiga konsekvenser för ungdomarnas ansvarstagande.

 • 727.
  Andersson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Marcu, Ana-Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Modersmålsutveckling i förskolan: förskollärares tankar och arbetssätt.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. I förskollärarens uppgift ingår bland annat att ge dessa barn möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och det svenska språket.SyfteVårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar och resonerar kring barns rätt till modersmålsutveckling i förskolans verksamhet för att bidra till att alla barn ska få ett likvärdigt språkstöd.MetodMetoden som har använts i det här arbetet är kvalitativ metod. Intervjuer som kvalitativ metod har använts i det här arbetet eftersom studien syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och kunskap kring att arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna genomfördes på två olika mångkulturella förskolor i samma kommun som har fått de fiktiva namnen förskola A och förskola B i den här undersökningen, sammanlagt genomfördes sju intervjuer med högskoleutbildade förskollärare.ResultatResultatet visar vad förskollärarna som deltagit i undersökning har för tankar kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling och hur de arbetar med detta i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör även för sina tankar kring hur arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan har ändrat sig sedan modersmålspedagogerna försvann från förskolans verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna på de två olika mångkulturella förskolorna arbetar på olika sätt kring barns modersmålsutveckling i förskolan, men det visar också att barnen på båda förskolorna uppmuntras att använda sitt modersmål i verksamheten. Förskola A arbetar mer med konkret material och miljön för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. På förskola B bekräftas barnens modersmål genom att förskollärarna lyfter fram alla modersmål i barngruppen och visar nyfikenhet på barnens språk. Undersökningen visar även att förskollärarna har olika tankar kring huruvida det är viktigt eller ej att arbeta med flerspråkiga barns modersmål i förskolan.

 • 728.
  Andersson, Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bengtsson, Annika
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rehabilitering genom empowerment: possible selves som motivation.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvantitativa enkätstudie har sin utgångspunkt i empowerment och har utförts på ett svenskt brukarstyrt företag som bedriver missbruksrehabilitering efter en empowermentbaserad arbetsmodell. Denna rehabiliteringsmodell innebär att man aktivt jobbar med att stärka individens självbild och att öka dennes egenmakt. Syftet med modellen är att individen genom ökad självkontroll ska kunna ta ansvar för sin livssituation och därmed uppbringa den nödvändiga motivation som krävs för att få till stånd en långsiktig förändring. Studien har undersökt skillnader i possible selves mellan individer som befinner sig i respektive har fullgjort sin rehabilitering och som därefter valt att stanna kvar i verksamheten. Respondenterna ombads ange hur starka positiva respektive negativa känslor de förknippade med ett antal fördefinierade possible selves. Hälften av dessa possible selves var ämnade att ha positiv karaktär och den andra hälften att ha negativ karaktär. Respondenterna fick även skatta sannolikheten för att de själva skulle hamna i den aktuella situationen som varje påstående beskrev. Resultatet visade att de som fortfarande befann sig i rehabiliteringsfasen rapporterade fler negativa possible selves med åtminstone någon sannolikhet att inträffa. Styrkan på sannolikheten för att negativa possible selves skulle inträffa skattades också högre av denna grupp. Även antalet balanserade possible selves, alltså ett positivt och ett negativt possible self inom samma område, var fler i rehabiliteringsgruppen. Antagandet att en skillnad skulle föreligga även i avseendet synen på positiva possible selves fann studien inget stöd för.

 • 729.
  Andersson, Eva-Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Vad gör tidigare medarbetare vid Äldre Väst Sjuhärad (ÄVS) nu och vad betydde uppdraget vid ÄVS?2009Report (Other academic)
 • 730.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Alth, Camilla
  Uppföljning av Informationsarbetet vid Äldreväst Sjuhärad2009Report (Other academic)
 • 731.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Karlsson, Per-Åke
  University of Borås, School of Health Science.
  ÄldreVäst Sjuhärad: Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. Mars 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) startade 1 november 1999 som en FoU-enhet inom äldreområdet. ÄVS var en av flera enheter som fick statligt etableringsstöd via Socialstyrelsen. Denna statliga satsning, ett pågående projekt vid Institutionen vårdhögskolan1 – ACTION2-projektet samt lokala önskemål från kommunerna i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen om FoU inom äldreområdet var förklaringar till centrats etablering. Syftet med följande dokument är att sammanfatta den nu sjuåriga verksamhetsperioden, ge underlag för självreflektion och självvärdering samt utgöra ett underlag för den externa utvärdering som nyligen påbörjats. Som ett underlag för en samlad utvärdering av ÄVS kommer dessutom inom någon månad att föreligga en uppföljning av ”Vart tar tidigare ÄVS-medarbetare vägen?” liksom en uppföljning av ÄVS kommunikationsansträngningar. Denna text är skriven ur ett ”inifrånperpektiv” av projektledningen och där Eva-Lotta Andersson och Per-Åke Karlsson svarat för det huvudsakliga arbetet med texten. Som underlagsmaterial har använts verksamhetsberättelser inklusive bokslut, ekonomiska rapporter samt aktivitetsförteckningar. Till det kommer givetvis erfarenheter och minnesbilder. Projektledningens manus har diskuterats, korrigerats och kompletterats av medarbetarna vid ÄVS vid ett internt FoU-seminarium. Som en del två av denna (själv)värdering kommer att redovisas en enkätundersökning där ÄVS medarbetare värderar kvalitet utifrån olika aspekter. ÄVS sjuåriga historia kan grovt indelas i tre faser: En första fas, från slutet av 1999 t o m 2002 innebar uppbyggnad och etablering inom äldreområdet i Sjuhärad, bl.a. via fem programområden. En andra fas pågick under åren 2003 och 2004, utan programområden men med fortsatt avgränsning till äldrefrågor. En tredje fas, som pågår från år 2005, innebär en utvidgning till funktionshinder men fortfarande med betoning på äldre människor. Föreliggande framställning kommer att följa dessa faser under de två följande avsnitten. Närmast följer ett avsnitt om ÄVS målsättning, organisation och resurser. Därnäst följer en beskrivning av verksamhetens projekt och andra aktiviteter. På det följer en redovisning av de resultat som uppnåtts – den produktion som kan redovisas i form av skrifter, seminarier, konferenser m.m.Avslutningsvis följer en kort självvärdering i ljuset av målsättning och den miljö som ÄVS haft och har att verka i.

 • 732.
  Andersson, Evelina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dahlgren, Linnea
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  English, please! Elevers upplevelser av sin egen engelskundervisning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Kursplanen ligger till grund för verksamheten i skolan och även till den här undersökningen. I globaliseringens tid är engelska ett viktigt ämne för kommunikationen i framtiden, såväl internationellt som privat. Språkinlärningen bygger på olika saker men som nybörjare är det till fördel att först lära sig viktiga ord som man har användning för och ord som lärs in i ett sammanhang. För att utveckla språket har det visat sig vara en positiv effekt att leka, då det kräver att man använder språket och då i förlängningen utvecklar sitt eget. SYFTE: Syftet är att försöka förstå hur eleverna upplever sin engelskundervisning och sin lärandemiljö. Genom observationer och intervjuer ger det en mer nyanserad bild av hur språkundervisningen ser ut i just den aktuella klassen. METOD: Metoden som användes i denna undersökning var observationer och intervjuer. Observationerna roll var att ge en bild av hur undervisningen och lärandemiljön ser ut medan intervjuerna var till för att ge en fördjupad bild över hur de upplever sin egen undervisning. RESULTAT: Enligt undersökningen upplever eleverna sin engelskundervisning som lustfylld, även de som är medvetna om att de är svagare i engelska. Lärandemiljön upplevs som lugn och tolerant inför det faktum att alla elever är på olika nivå i sina engelskkunskaper men även lyhörd för att olika elever arbetar på olika svårighetsgrader.

 • 733.
  Andersson, Evelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Erica
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rent bygge - en trivsammare arbetsmiljö: Städade byggarbetsplatser genom samsyn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An untidy workplace can lead to enhanced safety risks in the work environment, an increased number of inspection remarks, lower productivity, ultimately—an insufficient work environment where employees do not feel comfortable. It is also a human right to reside in an environment that does not pose a risk to neither physical nor mental illness.The purpose of this study is to create an understanding of what motivates the individual to keep good order on the workplace, on an individual basis, as well as in a group setting. The study deals with the behavior of people, in groups, and individually—along with the objective’s impact on the individual and the practical means to achieve a good and tidy work environment. The practical aids referred to in this study are the workplace disposition plan, the incident reporting, the procedures, and a tool named Interpersonal Dynamics Inventory. This tool identifies people's personality, and what motivates individuals to participate in a behavior that addresses the maintaining of a tidy work environment.To investigate the issue, a comprehensive literature study, site visits, and discussions with site managers on four different projects has been done. These projects were deemed successful regarding the matter of maintaining a good and tidy work environment.The results are based on conversations held with a focus on working environment and the cleaning thereof. During the conversations, the respondents got to assess five pictures of different working environments—each perception of a tidy work environment was different. This shows that people's perception of what a tidy environment should look like may differ. To create a common vision and create a standard where all agree on what is sought for is therefore to be desired in order to eliminate disagreements.

 • 734.
  Andersson, Felicie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hurtig, Jonathan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vad attraherar supertalangerna?: om anställdas preferenser i textilbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In modern society, our work is no longer just a source of income but a tool for self-realization. From the employees' perspective corporate attractiveness, social values, economic benefits and development opportunities are important aspects taken into consideration when applying for a job and therefore important for companies to acknowledge. The theoretical framework therefore puts the employer brand promise and the importance of its compliance in focus. The study aims to investigate preferences among employees in the purchasing and design functions in the textile industry, and see how well they are achieved to draw conclusions about areas for improvement. At the same time, we want to see how much influence the geographical location has and how likely the employees are to share workplace-related information on social media. The study was conducted with a quantitative approach, where data was collected through web surveys with a convenience and snowball sampling method to reach out to relevant people. The survey gathered opinions from more than 23% of the sample field. Of these, almost 84% had post-secondary education and 30% had been employed for over 5 years, which confirms that the participants possesses experience and expertise that is valuable to their employers. Social values were regarded most important and to have a good relationship with colleagues and managers was ranked as the number one preference. A fun atmosphere scored second place. Fortunately, it is also a sense of belonging that employers seem to meet the best. 65% of the respondents graded 7 or higher on job satisfaction on a scale of 1-10. However, there is room for improvement, especially when it comes to factors such as salary, benefits and self-image congruency. The result shows that the workplace location in itself was not remarkably important and as long as the job is meritorious it does not need to be situated in a big city. The study participants indicate that they are active on social media, but few of them express any positive or negative aspects about their employers on these platforms. Here we see a potential area for improvement when it comes to turning the employees into brand ambassadors for the company's employer brand. This research paper is written in Swedish.

 • 735.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Axelsson, Aron
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans oro vid vård av barn i prehospital akutsjukvård: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från transportverksamhet till avancerad vård. Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård kan du möta patienter i alla åldrar och med alla tänkbara akuta och mindre akuta tillstånd. Barn är en patientgrupp som står för nästan 10% av dessa uppdrag och innehar samma rätt till individualiserad vård som vuxna. Barn skiljer sig dock från vuxna, både fysiologisk och mentalt. Att med dessa patienter kunna skapa en god vårdande relationen med korrekt omhändertagande, bedömning och behandling kan därför ställa höga krav på sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Forskning visar att oro är en vanligt förekommande känsla hos sjuksköterskan inom ambulanssjukvård när det är barn som är patienter. Hur denna oro upplevs är dock lite utforskat. Syftet med studien var därför att beskriva sjuksköterskans upplevelsen av oro vid vård av barn prehospitalt.

  I studien, som är av kvalitativ ansats, användes semistrukturerade intervjuer för inhämtning av data. Åtta sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvård med varierande erfarenhet, både specialiserade och grundutbildande, intervjuades. Den insamlade data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra huvudkategorier; vård av barn kräver kunskap, bra bemötande är en utmaning, akuta bedömningar och behandlingar väcker starka känslor och tid och erfarenhet är påverkande faktorer. Oron som beskrivs av sjuksköterskorna är utbredd och mångfacetterad. Svårt sjuka barn väcker nästan alltid starka känslor, både hos den erfarne men även den mindre erfarna sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Den kunskapsrelaterade oron skulle kunna mildras med trygghet i kollegans kunskap eller med mer teoretisk och praktisk kunskap genom utbildning och hospitering.

 • 736.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hvorslev Billeschou, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Varumärkesutveckling i nystartade klädföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) är varumärkesutveckling en avgörande faktor när det kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Till skillnad från större organisationer måste SMF, på grund av deras begränsade resurser, tackla arbetet med varumärkesutveckling med ett betydligt större fokus och effektivitet. Inom den svenska modebranschen sysselsätter 95 % av företagen färre än 10 personer, vilket innebär att 95 % av företagen i den svenska modebranschen tillhör kategorin mikro inom SMF. De företag som sysselsätter fler än 250 personer, utgör endast 0,1 % av modeföretagen i Sverige. Trots detta råder det en brist på forskning och litteratur rörande varumärkesutveckling inom SMF. Tidigare forskning och litteratur fokuseras till stora delar på stora- multinationella företag och deras varumärkesutvecklande aktiviteter är oftast varken lämpliga, eller logiska, att tillämpa inom SMF. Denna brist på uppmärksamhet ligger till grund för studiens syfte. Syftet är att granska hur nystartade klädvarumärken, med begränsade resurser, arbetar med varumärkesutveckling för att etablera sitt varumärke. Med hjälp av fyra företag från Borås kommun, grundade mellan år 2013 och 2016, som alla är verksamma inom kläd-/modebranschen har det empiriska underlaget för studien skapats. Tidigare forskning rörande varumärkesutveckling inom SMF har lagt grunden för den teoretiska referensramen. Studien har under intervjuerna, samt analysen av empirin, använt sig av en egenformad teoretisk modell. Den insamlade empirin har sedan kopplats tillbaka till teorin och tidigare forskningsresultat. Studien visar att entreprenörers personliga bakgrunder kan påverka hur entreprenörer i nystartade klädvarumärken arbetar med varumärkesutveckling. Där framförallt entreprenörernas personliga intressen leder till att entreprenörerna arbetar mer med de varumärkesutvecklande aktiviteter som de är intresserade av. Studien visar även att entreprenörer i nystartade klädvarumärken ser varumärkesutveckling som en viktig del i varumärkets förutsättning att nå en etablering på marknaden, där kommunikation med externa intressenter är den stora delen. Studien visar till sist att nystartade klädvarumärken till största del arbetar med varumärkesutvecklande aktiviter som kräver en liten budget eller som är gratis, som ett resultat av att nystartade klädvarumärken har begränsat med resurser.

 • 737.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vuorio, Timmy
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT på fritidshemmet: Elevers upplevelser av matematik med digitala verktyg.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningSurfplattor och datorer har blivit en stor del av barn och ungdomars liv, samt blir det allt en större del av arbetssätten i skolan. I den matematik som lärs ut i skolan idag skall bidra till elevernas förståelse för olika matematiska problem samt förbereda de för att aktivt kunna delta i samhället. På fritidshemmet där det informella lärandet äger rum kan eleverna motiveras till ett fortsatt lärande i matematikämnet med hjälp av IKT då det sker på ett mer friare val.Syfte Syftet med denna studie är att beskriva elevers upplevelser av användandet av surfplattor och applikationer i matematikämnet på fritidshemmet.MetodMetoden i studien är en kvalitativ i form av fokusgruppsintervjuer. Urvalet i studien är 13 elever i årskurs 2.ResultatResultatet som framkom i studien visar att eleverna som deltog fick en positiv upplevelse av att använda sig av digitala verktyg och applikationer i matematikämnet. Men trots att de tyckte det var roligt ansåg dem att läroboken var ett bättre sätt att lära sig matematik. De flesta elever som deltog i studien ville fortsätta med digitala verktyg och applikationer medans några hellre ville använda sig av läroboken.

 • 738.
  Andersson Fritzson, Pontuz
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jansson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Jag blir inte sedd!”: Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på en akutmottagning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som uppsöker vård på en akutmottagning har en förförståelse över hur de ska få hjälp i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem de söker för så snart som möjligt. Problemet är att sjukvården ofta inte kan uppnå dessa högt ställda förväntningar, därför tenderar patienters upplevelse av bemötandet att påverkas. Studiens syfte är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet av vårdpersonalen på akutmottagningarna. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens upplevelse av bemötandet, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att belysa och hitta nya aktiva strategier för att bemöta patienter som söker akut. Studien är utformad efter Axelsson (2012) och är därmed en litteraturstudie, där 13 artiklar granskades och användes.

  Resultatet visar på att bristfällig information och kommunikation leder till att patientens  upplevelse av vården på akutmottagningarna påverkas.  Forskningen  som kom fram visar tydligt att fokus bör läggas mer på helheten runt patienten och inte enbart vårdandet av den biologiska kroppen samt att information och kommunikation bör ske mer aktivt. I diskussionen belyses hur studien har gått tillväga samt val av metod. Det redogörs även för kommunikationsbrist, informationsbrist, triagering och vårdlidande. Studien påvisar att det finns ett behov av att förbättra informationen angående hur triagesystemet fungerar samt vänte- och vistelsetider på akutmottagningarna.

 • 739.
  Andersson, Gunilla och Ulrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning: En undersökning av högstadielevers läsning i relation till utbudet.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this masters thesis is to examine the supply of magazines and periodicals for young people at the library. We also examine young peoples reading of magazines and periodicals and compare the librarys selection with what young people read. The main questions of this thesis are: What do young people do at the library on their spare time? What weekly magazines and periodicals do young people read? What range of magazines and periodicals do the city- and the school library have? Where is the department located and how is it designed? What kind of relationship is there between young peoples reading and the selection? To answer these questions we have done an interview with a librarian and a questionnaire among 13-16 year old children. We found that it is not often that young people read their magazines and periodicals at the library. It is more frequent that the boys find magazines to read at the library compared with the girls. The librarian thinks that the librarys main task is to provide magazines and periodicals that dont exist at the open market, and therefore they do a quality selection. We have also found that it is hard for the librarian to handle magazines and periodicals for 13-16 year old children, because they are caught between the childrens department and the adult department.

 • 740. Andersson, H
  et al.
  Dellborg, M
  Markenvard, J
  Jagenburg, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  CK-MB räcker som specifik markör vid diagnos av hjärtinfarkt1991In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 88, no 36, p. 2890-2892Article in journal (Refereed)
 • 741.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Interrupted Time Series Versus Statistical Process Control in Quality Improvement Projects2016In: Journal of Nursing Care Quality, ISSN 1057-3631, Vol. 31, no 1, p. E1-E8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To measure the effect of quality improvement interventions, it is appropriate to use analysis methods that measure data over time. Examples of such methods include statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis. This article compares the use of statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis for evaluating the longitudinal effects of quality improvement interventions, using an example study on an evaluation of a computerized decision support system.

 • 742.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Backlund, Per
  Söderholm, Hanna Maurin
  Lundberg, Lars
  Lebram, Mikael
  Engström, Henrik
  Measuring participants’ immersion in healthcare simulation: the development of an instrument2016In: Advances in Simulation, ISSN 2059-0628, Vol. 1, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Immersion is important for simulation-based education; however, questionnaire-based instruments to measure immersion have some limitations. The aim of the present work is to develop a new instrument to measure immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

  Methods: The instrument was developed in four phases: trigger identification, content validity scores, inter-rater reliability analysis and comparison with an existing immersion measure instrument. A modified Delphi process was used to develop the instrument and to establish validity and reliability. The expert panel consisted of 10 researchers. All the researchers in the team had previous experience of simulation in the health and/or fire and rescue services as researchers and/or educators and simulation designers. To identify triggers, the panel members independently screened video recordings from simulation scenarios. Here, a trigger is an event in a simulation that is considered a sign of reduced or enhanced immersion among simulation participants.

  Results: The result consists of the Immersion Score Rating Instrument (ISRI). It contains 10 triggers, of which seven indicate reduced and three enhanced immersion. When using ISRI, a rater identifies trigger occurrences and assigns them strength between 1 and 3. The content validity analysis shows that all the 10 triggers meet an acceptable content validity index for items (I-CVI) standard. The inter-rater reliability (IRR) among raters was assessed using a two-way mixed, consistency, average-measures intra-class correlation (ICC). The ICC for the difference between weighted positive and negative triggers was 0.92, which indicates that the raters are in agreement. Comparison with results from an immersion questionnaire mirrors the ISRI results.

  Conclusions: In conclusion, we present a novel and non-intrusive instrument for identifying and rating the level of immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

 • 743.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Kängström, Anna
  University of Borås, School of Health Science.
  Jonsson, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Effect of Simulation on the Clinical Competence of Swedish Ambulance Nurses2014In: Australasian Journal of Paramedicine, ISSN 2202-7270, Vol. 11, no 2, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ntroduction Simulation has become an established method for education and training of Emergency Medical Services personnel in different skills such as advanced airway techniques, also in evaluation and initial care of stroke patients and in pre - hospital trauma. Simula tion can be a useful method to improve learning. To our knowledge, there are only a few studies that relate simulation to the effect on clinical skills. The aim of the present study was to investigate the effect of simulation on the clinical competence in a pre - hospital trauma care course for ambulance nurses. Methods The study was performed using a before - after design. Seventeen ambulance nurse students who participated in a trauma care course were evaluated in two simulated trauma cases. All subjects had passed the initial theoretical part of the course. The pre - test was performed in the beginning of the following part of the course involving simulation and the post - test at the end of the course. The analysis was performed by assessment of performance, as seen on video - tapes from the pre - tests and the post - tests. A validated instrument was used to determine the level of student’ s clinical competence. Paired t - test was used to confirm differences between the pre - test and post - test results . Results There was a significant increase in the over - all results for the post - test, with a difference of 1.12 points (t=4.642, df=16, p= 0.001) Situation Awareness, Patient Assessment and Decision Making showed the most pronounced improvements. Conclusion The results imply t hat simulation in addition to traditional theoretical education improves the clinical competence of the students, in comparison to traditional education and training without any significant amount of simulation.

 • 744.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundberg, Lars
  Sjöqvist, Bengt Arne
  Chalmers.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The Effects of Integrated IT Support on the Prehospital Stroke Process: Results from a Realistic Experiment2019In: Journal of Healthcare Informatics Research, ISSN 2509-4971Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stroke is a serious condition and the stroke chain of care is a complex. The present study aims to explore the impact of a computerised decision support system (CDSS) for the prehospital stroke process, with focus on work processes and performance. The study used an exploratory approach with a randomised controlled crossover design in a realistic contextualised simulation experiment. The study compared clinical performance among 11 emergency medical services (EMS) teams of 22 EMS clinicians using (1) a computerised decision support system (CDSS) and (2) their usual paper-based process support. Data collection consisted of video recordings, postquestionnaires and post-interviews, and data were analysed using a combination of qualitative and quantitative approaches. In this experiment, using a CDSS improved patient assessment, decision making and compliance to process recommendations. Minimal impact of the CDSS was found on EMS clinicians’ self-efficacy, suggesting that even though the system was found to be cumbersome to use it did not have any negative effects on self-efficacy. Negative effects of the CDSS include increased on-scene time and a cognitive burden of using the system, affecting patient interaction and collaboration with team members. The CDSS’s overall process advantage to the prehospital stroke process is assumed to lead to a prehospital care that is both safer and of higher quality. The key to user acceptance of a system such as this CDSS is the relative advantages of improved documentation process and the resulting patient journal. This could improve the overall prehospital stroke process.

 • 745.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Magnusson, Carl
  University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital,.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Seffel, Elin
  Department of Ambulance Care, Södra Älvsborg Hospital.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Munters, Monica
  Department of Ambulance Care, Region of Dalarna.
  Strömsöe, Anneli
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena
  Department of Anaesthesiology and Intensive Care and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University.
  Adverse events in prehospital emergency care: a trigger tool study2019In: BMC Emergency Medicine, Vol. 19, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Prehospital emergency care has developed rapidly during the past decades. The care is given in a complex context which makes prehospital care a potential high-risk activity when it comes to patient safety. Patient safety in the prehospital setting has been only sparsely investigated. The aims of the present study were 1) To investigate the incidence of adverse events (AEs) in prehospital care and 2) To investigate the factors contributing to AEs in prehospital care.

 • 746.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nilsson, Lena
  Linköping University.
  Strömsöe, Anneli
  Mälardalens högskola.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kängström, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patient safety and patient assessment in pre-hospital care: a study protocol2016In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, Vol. 24, no 1, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Patient safety issues in pre-hospital care are poorly investigated. The aim of the planned study is to

  survey patient safety problems in pre-hospital care in Sweden.

  Methods/Design: The study is a retro-perspective structured medical record review based on the use of 11 screening

  criteria. Two instruments for structured medical record review are used: a trigger tool instrument designed for

  pre-hospital care and a newly development instrument designed to compare the pre-hospital assessment with

  the final hospital assessment. Three different ambulance organisations are participating in the study. Every month,

  one rater in each organisation randomly collects 30 medical records for review. With guidance from the review

  instrument, he/she independently reviews the record. Every month, the review team meet for a discussion of

  problematic reviews. The results will be analysed with descriptive statistics and logistic regression.

  Discussion: The findings will make an important contribution to knowledge about patient safety issues in prehospital

  care.

 • 747.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Andersson-Gare, Boel
  Sjöqvist, Bengt-Arne
  Henricson, Maria
  Jonsson, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  The effect of a Computerised Decision Support System (CDSS) on compliance with the prehospital assessment process: results of an interrupted time-series study2014In: BMC Medical Informatics and Decision Making, ISSN 1472-6947, E-ISSN 1472-6947, Vol. 14, no 70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:Errors in the decision-making process are probably the main threat to patient safety in the prehospital setting. The reason can be the change of focus in prehospital care from the traditional "scoop and run" practice to a more complex assessment and this new focus imposes real demands on clinical judgment. The use of Clinical Guidelines (CG) is a common strategy for cognitively supporting the prehospital providers. However, there are studies that suggest that the compliance with CG in some cases is low in the prehospital setting. One possible way to increase compliance with guidelines could be to introduce guidelines in a Computerized Decision Support System (CDSS). There is limited evidence relating to the effect of CDSS in a prehospital setting. The present study aimed to evaluate the effect of CDSS on compliance with the basic assessment process described in the prehospital CG and the effect of On Scene Time (OST).METHODS:In this time-series study, data from prehospital medical records were collected on a weekly basis during the study period. Medical records were rated with the guidance of a rating protocol and data on OST were collected. The difference between baseline and the intervention period was assessed by a segmented regression.RESULTS:In this study, 371 patients were included. Compliance with the assessment process described in the prehospital CG was stable during the baseline period. Following the introduction of the CDSS, compliance rose significantly. The post-intervention slope was stable. The CDSS had no significant effect on OST.CONCLUSIONS:The use of CDSS in prehospital care has the ability to increase compliance with the assessment process of patients with a medical emergency. This study was unable to demonstrate any effects of OST.

 • 748.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdande och systematisk bedömning2016In: Prehospital akutsjukvård / [ed] B-O. Suserud & L. Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, p. 178-210Chapter in book (Other academic)
 • 749.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Brink, P
  Högskolan väst.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hansson, P-O
  University of Gothenburg.
  A shorter system delay for haemorrhagic stroke than ischaemic stroke among patients who use emergency medical service.2018In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: We compare various aspects in the early chain of care among patients with haemorrhagic stroke and ischaemic stroke.

  MATERIALS & METHODS: The Emergency Medical Services (EMS) and nine emergency hospitals, each with a stroke unit, were included. All patients hospitalised with a first and a final diagnosis of stroke between 15 December 2010 and 15 April 2011 were included. The primary endpoint was the system delay (from call to the EMS until diagnosis). Secondary endpoints were: (i) use of the EMS, (ii) delay from symptom onset until call to the EMS; (iii) priority at the dispatch centre; (iv) priority by the EMS; and (v) suspicion of stroke by the EMS nurse and physician on admission to hospital.

  RESULTS: Of 1336 patients, 172 (13%) had a haemorrhagic stroke. The delay from call to the EMS until diagnosis was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The patient's decision time was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The priority level at the dispatch centre did not differ between the two groups, whereas the EMS nurse gave a significantly higher priority to patients with haemorrhage. There was no significant difference between groups with regard to the suspicion of stroke either by the EMS nurse or by the physician on admission to hospital.

  CONCLUSIONS: Patients with a haemorrhagic stroke differed from other stroke patients with a more frequent and rapid activation of EMS.

 • 750.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Ekman, Malin
  University of Borås, School of Health Science.
  Granskning av riktlinjer gällande vård av patienter som genomgår thoracotomi och skopi2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Ingrepp som thoracotomi och skopi är kända för att orsaka patienterna svår smärta och stort lidande. Inom anestesisjuksköterskans område ligger att ansvara för dessa patienter perioperativt. Perioperativ vård syftar till att ge patienten trygghet, kontinuitet, ge en helhetssyn, förbättra kommunikationen och minska patientens lidande samt kvalitessäkra vården. Till hjälp har anestesisjuksköterskan behandlingsriktlinjer till grund för den perioperativa vården. Kliniska evidensbaserade riktlinjer är grundläggande instrument för att säkerställa vårdkvalitet för den enskilda patienten så att vården utförs efter bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Studiens syfte var att granska och bedöma de kliniska behandlingsriktlinjerna med avseende på patienter som genomgår thoracotomi och skopi som idag används på svenska och norska thoraxkirurgiska kliniker. Studien utfördes enligt kvantitativ metod och presenterades deskriptivt där resultatet redovisades i siffror och tabeller med förklarande text. Ett brev skickades ut till samtliga Sveriges och Norges thoraxkirurgiska kliniker varav svarsfrekvensen uppgick till 50%. Författarna erhöll sex av totalt tolv tänkbara riktlinjer. Granskningen av behandlingsriktlinjerna utfördes med hjälp av granskningsinstrumentet AGREE II. Samtliga thoraxkirurgiska kliniker hade riktlinjer och dessa som kom till författarnas kännedom var relativt lika med avseende på behandling och interventioner. Resultatet visar att samtliga thoraxkirurgiska kliniker saknade behandlingsriktlinjer som kan rekommenderas eftersom de inte bygger på dokumenterad evidens. Endast två av områdena hade riktlinjer som författarna kan rekommendera efter viss modifikation. Samtliga riktlinjer hade metodologiska brister i rapporteringen om hur riktlinjen togs fram och detta utgör ett hinder för att behandlingsriktlinjerna ska kunna utgöra den kvalitetssäkring de är avsedda att vara. Evidensen som ligger till grund för riktlinjen bör synliggöras och det är viktigt att patientgruppens åsikter och preferenser i framtagandet tas i beaktande. Den perioperativa vården som riktlinjerna beskriver finns väl dokumenterad i litteratur och riktlinjerna hade fått ett högre värde om kopplingen mellan åtgärder och evidens dokumenterats. Med tanke på att tusentals lungpatienter opereras årligen anser författarna att de riktlinjer som vården grundar sig på självklart skall bygga på aktuell forskning och evidens.

12131415161718 701 - 750 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf