Change search
Refine search result
117118119120121122123 5951 - 6000 of 18085
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5951.
  Freij Gunnarsson, Johanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rehngren, Jenny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Från Barnkrubba till Lpfö 98. Förskolan, pedagogiken och yrkesrollens utveckling2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Sverige har gått igenom stora förändringar, från att ha varit ett industrisamhälle till att nu vara ett informationssamhälle. Då samhället har förändrats har detta även påverkat förskolan som institution. Förskolan har gått från att ha varit en form av välgörenhet mot fattiga mödrar till att ta emot barn ur alla samhällsklasser, detta för att kvinnor idag yrkesarbetar för att bidra till familjens försörjning. Förskollärarutbildningen har förändrats från att ha varit en seminarieutbildning utan statligt stöd till att nu vara en akademisk utbildning med statligt stöd. SYFTE: Vi vill ur ett genusteoretiskt - och historiskt perspektiv studera den samhälleliga förändring och utveckling som bidrog till barnkrubbans start i Sverige år 1854 och dess utveckling, som har lett fram till dagens förskola och läroplan, Lpfö 98. För att kunna få fram ett svar har vi utgått från följande tre frågeställningar: Hur har förskolan som institution vuxit fram? Hur har förskolans pedagogiska förhållningssätt vuxit fram? Hur har förskolans framväxt skett utifrån ett genusperspektiv? METOD: Undersökningen är genomförd som en litteraturstudie. Vi har använt oss av ett kvalitativt arbetssätt. Metoden är vald med syfte att kunna studera ett fenomen som sträcker sig över ett långt tidsperspektiv. RESULTAT: Förskolan som institution har utvecklats från en form av välgörenhet som bedrevs av kvinnor, till en pedagogisk institution med en egen läroplan,

 • 5952.
  Freij, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hertzberg, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Historien som man inte ser”: den sokratiska samtalsmodellen sommetod för bildsamtal2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IDnelnendan isntgu die handlar om hur sokratiska bildsamtal kan möjliggöra elevers lärande genomsamspel. Vi har undersökt progressionen hos en grupp som under fem tillfällen haft sokratiskabildsamtal med fokus på analysförmåga, delaktighet och samspel.SSyyfftteet med denna studie är att studera den eventuella progressionen i en elevgrupp som underfem tillfällen deltar i lärarledda sokratiska bildsamtal. Vi vill undersöka om elevernas förmågaatt analysera bilder fördjupas samt om deras kollektiva resonemang utvecklas genomupprepade sokratiska bildsamtal.EMfteetrosdo m syftet med studien är att undersöka elevers eventuella progression genom lärarleddasokratiska bildsamtal valdes aktionsforskning som ansats, då vi själva initieratutvecklingsarbetet. Metoden som valdes till undersökningen är kvalitativ med sokratiskabildsamtal som metod. I studien ingår sex elever i årskurs 2. För att uppnå syfte samtfrågeställningar valdes fältanteckningar samt ljudupptagning som datainsamlingsverktyg.Insamlad data analyserades genom bildsemiotik för att synliggöra elevernas analysnivåer.RReessuullttaatte t som framkom av studien visar att eleverna som deltagit i studien genom desokratiska bildsamtalen fördjupat sina kollektiva analyser av bilderna och att de i olika storutsträckning successivt samtalat mer öppet och fritt om bilderna. Samspelet där elevernatillsammans skapar berättelser utifrån bilderna blev längre och fördjupade för varje samtal.Resultatet visar ett ökat samspel med tydliga inslag av fantasikonstruktion där eleverna använttidigare erfarenheter och kunskaper som de plockat in i bildtolkningarna.

 • 5953.
  FREIJ, LINE
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  PETTERSSON, SANNA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  MATERIALHANDBOK: För Gina Tricot2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idén till arbetet föddes när vi var inne i en av Gina Tricots butiker, då en kund frågade personalen hur mycket ett par jeans som hon skulle prova kunde töja sig. Kunden kunde inte få något fullständigt svar på sin fråga, utan den anställde svarade ”lite”. Utöver detta har vi även fått uppfattningen av att personalen är mindre kunnig om bland annat de olika material som företaget använder sig av. Vi anser då att en materialhandbok kan vara lösningen på detta problem. Vi vill att Gina Tricots personal ska bli mer kunnig inom textil och därmed kunna hjälpa kunderna på ett korrekt och professionellt sätt.I nära samarbete med vår externa, samt interna handledare har vi kommit fram till de delar som materialhandboken består av. Dessa är väv, trikå och grovstickat, de olika naturfibrer, konstfibrer samt blandmaterial som företaget använder sig av, obehandlad och behandlad denim, samt färgning och tryckning. Utöver dessa punkter har vi även valt att ha med påmonterade detaljer, tvättsymboler, frågor och svar, såväl som en skötselöversikt. Under de olika fibrerna finns även underrubriker, såsom egenskaper och skötselråd, för att lättare kunna finna den information man söker.Det har varit viktigt att hitta en balans för att få med så mycket information som möjligt, utan att det blir för tungt för personalen. Likaså var det med språket, det vill säga att få fram en så innehållsrik text som möjligt, men utan för svåra ord, då alla i personalen ska förstå innebörden av texten utan några tveksamheter. Materialhandboken är även gjord på så sätt att man inte behöver läsa från pärm till pärm för att förstå innehållet. Allt för att den ska vara så användarvänlig som möjligt.

 • 5954.
  Freiman, Maja
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reconfigure: Explores repairing techniques as a tool for remakeing2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work investigates the potential of using repairing techniques as a method for remake of discarded garments. In more precise the work explores how repair can be a tool for finding new use of existing materials. It is a search for both new approaches to composition and reconstruction of garments and aims not to restore, but to recreate value to unvalued items. The work is based on the method of knowing through making and enhances the chance as a foundation for enabling new expressions in redesign. By incorporating the concept of ‘Redneck repair’ with the tradition of mending garments; a process that commonly requires craftsmanship and patience, new aesthetics to repairs has been developed. Through the act of repairing the work also questions the dominant fast-fashion culture of today, where value to garments seams absent. Instead of looking at garments as final products that lose value if broken or undesired, this work treats garments as a temporary state of material whose value has the potential to evolve, rather than dissolve over time through the act of repair.

 • 5955.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A Cultural Policy for the Home of the People (The Swedish Model)?2002Conference paper (Other academic)
 • 5956.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A hundred years of Swedish library policy?2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Konferenspaper som ger en översikt över hur relationen mellan staten och folkbiblioteken utvecklat sig mellan 1912 och 2012, uttryckt i offentliga dokument.

 • 5957.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 5958.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 5959.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Den danska förebilden2016In: Nordisk Tidsskrift for informationavidenskab og kulturformedlilng, ISSN 2245-2931, Vol. 5, no 2, p. 21-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  -

 • 5960.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Finns bibliotek om tjugo år?2011In: Finns bibliotek om tjugo år?: En antologi om framtidens bibliotek / [ed] Tobias Borgin, Kungliga biblioteket , 2011, p. 26-30Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5961.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Glidningar och förgivettaganden. Några noteringar om aktuell och passerad kulturpolitisk diskurs2009Conference paper (Other academic)
 • 5962.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gorillor i glassfabriken/Gorillas in the ice cream factory2006In: I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta / [ed] Johan Kärnfelt, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori; Göteborgs Universitet , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 5963.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur diskuteras kvalitet inom kulturpolitiken?2015In: Kvalitet, text, makt: Ett triangeldrama / [ed] Christer Wigerfelt, Göteborg: Tidskriftsverkstan i Väst , 2015, 1, p. 19-36Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5964.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2008In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 11, no 1, p. 3-7Article in journal (Other academic)
 • 5965.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2008In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 11, no 2, p. 3-7Article in journal (Other academic)
 • 5966.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2010In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 13, no 1, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  NKT har i flera inledningar de senaste numren kommenterat den svenska kulturpolitiken. Det har inte varit utan skäl. Sedan den stora utredningen tillsattes 2007 har kulturpolitiken faktiskt nästan oavbrutet befunnit sig i rikspolitikens brännpunkt på ett sätt som varit mycket ovanligt. Inte sedan 1960-talets genomgripande kulturpolitiska debatter har intresset varit så stort, både bland politiker, kulturutövare och debattörer.

 • 5967.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2009In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 12, no 2, p. 3-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5968.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2009In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 12, no 1, p. 3-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5969.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2012In: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Publiceringsföreningen Valfrid , 2012Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inledande kapitel som presenterar antologins helhet, bakgrund och ingående delar.

 • 5970.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2013In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 16, no 1, p. 3-4Article in journal (Other academic)
 • 5971.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2013In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 16, no 2, p. 174-177Article in journal (Other academic)
 • 5972.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2011In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 14, no 1-2, p. 1-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Välkomna till det första numret av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift som enbart publiceras elektroniskt! Därmed ansluter vi oss till den dominerande trenden inom vetenskaplig publicering. Nätet är den nya plattformen och papperet tycks helt förpassat till det förflutna. Även om en sådan förändring kan vara förenad med viss vånda, ser vi framtiden an med tillförsikt och har goda förhoppningar om att tidskriftens synlighet ökar därmed. Faktiskt ger de siffror över antalet nedladdningar från vår sida på idunn.no som vi hittills kunnat ta del av tydliga indikationer i den riktningen. Det känns mycket positivt!

 • 5973.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning2013In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 2012, no 2, p. 3-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inledning till aktuellt tidskriftsnummer.

 • 5974.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning 1-2 20112011In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, no 1-2, p. 1-4Article in journal (Other academic)
 • 5975.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning 1-20122012In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 2012, no 1, p. 3-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det nya nummer av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift som du nu har klickat in dig på är ett till innehållet blandat nummer. Det presenterar artiklar om de mest skilda frågor som på olika sätt berör det kulturpolitiska området. De sju artiklarna handlar om bokpolitik i Europa, om arbetsvillkoren för konstnärer i Norge, om arkitekttävlingar i Sverige, om konstnärskarriärer för andra generationens invandrare i Norge, om en granskning av det svenska Konstfrämjandets syn på konstens värde, om musiklärarutbildning i Norge och om retoriken kring vad som är dålig kvalitet i konst.

 • 5976.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Inledning 2-20102010In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, no 2, p. 135-140Article in journal (Other academic)
 • 5977.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Is there something special about cultural policy?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to reflect on the special character of the cultural field in relation to politics, policies and the political system. We usually talk about the notion of “autonomy” as one decisive feature in this relation. But what exactly does that mean? The fundamental research question may be posed thus; why is cultural policy such an awkward matter for the politicians? Drawing in the Swedish experience from the 1960´s and on this paper will try to rethink the relationship and to dig further into this problematic issue. The history of the Swedish cultural policy discourse will provide empirical input for a more principal and theoretical discussion. I am now in the process of finalizing an update of my book from 2005; Kulturen som kulturpolitikens stora problem [Culture as the big problem of cultural policy]. The update is caused by the fact that a new parliamentary decision on Swedish cultural policy was taken in December 2009. It is, therefore, high time to add a chapter on the period from 1996, when my first book stopped. The events during this last period make good reasons to rethink and reflect on what kind of difficult matter “culture” is for politicians and the political system, as compared to, e g infrastructure or economic policies.  Several questions will be addressed. Cultural policy is very slowly changed. Why is that? Are there special circumstances regarding the special case of the Swedish welfare state model? Or is this inertia to be accounted for by the “autonomy”? Can it be so, that there is a fundamental unruliness in the activities of the cultural field that makes it difficult for politicians to act? We have also the diverse and contested character of the concept of culture itself to reckon with in this context.  The research method applied in the paper rests on a thorough empirical investigation into the Swedish discourse on cultural policy during the last century (from my 2005-book and from the research done for the update). Obviously these empirical data will only provide the basis for a more abstract discussion in the paper per se which will be utilizing adequate and relevant theoretical concepts.  Hopefully this will lead to some new thoughts and ideas about this sometimes a bit precarious relation.

 • 5978.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jim McGuigan: Rethinking Cultural Policy2005In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, no 1,2Article, book review (Other academic)
 • 5979.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet2005Book (Other academic)
 • 5980.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori.2014In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 17, no 1, p. 150-155Article, book review (Other academic)
 • 5981.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik som uppvisning: Megaevenemang i Sverige under 1900-talet2009Conference paper (Refereed)
 • 5982.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitikens "långa våg"2008In: KulturSverige 2009. Problemanalys och statistik / [ed] Svante Beckman, Sten Månsson, Linköping: SweCult/Linköpings universitet , 2008, p. 43-48Chapter in book (Other academic)
 • 5983.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitikforskningens teoretiska universum2007Conference paper (Other academic)
 • 5984.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  No, Discord, or, an Area without Significant Political Stakes? Some Reflections on Swedish Post-war Cultural Policy Discourse2007In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833, Vol. 13, no 4, p. 393-406Article in journal (Refereed)
 • 5985.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  No Discord? Or, an Area without Significant Political Stakes? Some Reflections on the Swedish Cultural Policy Discourse2004Conference paper (Other academic)
 • 5986.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Politikens tidsbundenhet. Om SKPs, VPKs och Vs kulturpolitiska program 1946, 1978 och 19932005In: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, no 193, p. 193-194Article in journal (Other academic)
 • 5987.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Review: cool capitalism2011In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833, Vol. 18, no 1, p. 128-130Article, book review (Other academic)
 • 5988.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-20122012In: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Publiceringsföreningen Valfrid , 2012, p. 15-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet behandlar statens relation till folkbiblioteken från det att de första bibliotekskonsulenterna inrättades 1912 till dags dato.

 • 5989.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad vill Kulturutredningen? Anföranden vid seminarium arrangerat av Centrum för kulturpolitisk forskning den 11 mars 20092009Collection (editor) (Other academic)
 • 5990.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad vill kulturutredningen: generella iakttagelser, målformuleringar och politisk tendens2009In: Vad vill Kulturutredningen? Anföranden vid seminarium arrangerat av Centrum för kulturpolitisk forskning den 11 mars 2009, p. 4-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5991.
  Frenander, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  What are they doing, the cultural policy researchers? Or The theoretical universe of cultural policy research2008Conference paper (Refereed)
 • 5992.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindberg, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Reflektioner och framåtblickande2012In: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Publiceringsföreningen Valfrid , 2012, p. 309-319Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet sammanfattar viktiga trender och mönster i bokens tidigare kapitel och pekar ut några intressanta forskningsuppslag.

 • 5993.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindberg, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Reflektioner och framåtblickande2012In: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Publiceringsföreningen Valfrid , 2012, p. 309-319Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet sammanfattar viktiga trender och mönster i bokens tidigare kapitel och pekar ut några intressanta forskningsuppslag.

 • 5994.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindberg, JennyUniversity of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologi bestående av åtta fristående kapitel som behandlar olika aspekter av svensk folkbibliotekspolitisk historia 1912-2012, samt ett avslutande reflekterande och framåtblickande kapitel.

 • 5995.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindsköld, Linnéa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Harding, Tobias
  Mangset, Per
  Vestheim, Geir
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken innehåller sex nyskrivna eller tidigare publicerade uppsatser som på ett grundläggande sätt introducerar historieskrivning, begrepp och teorier som är nödvändiga för studier av den moderna kulturpolitiken.

 • 5996.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Introduction2013Report (Other academic)
 • 5997.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science: Selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish School of Library and Information Science2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bibliotekshögskolan firade 40-års jubileum 2012 med en rad olika aktiviteter som uppmärksammade institutionen och Högskolan i Borås. Jubileumsåret avslutades med en konferens som behandlade såväl utbildning som forskning inom fältet. Presentationer och behandlade seminariepapper vid konferensen publiceras nu i denna antologi. Det är en samling intressanta bidrag som ger en bild av forskningsfronten och aktuella utbildningsfrågor.

 • 5998.
  Frenander, Anders
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Torstensson, Magnus
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Library and Society with the Centre for Cultural Policy Research2005In: Information, Wissenschaft und praxis, ISSN 1434-4653, E-ISSN 1619-4292, Vol. 56, no 4, p. 215-216Article in journal (Refereed)
 • 5999.
  Frennås, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Olofsson Carlbom, Markus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Implementering av Näranalys: En arbetsmetod för att finna grundorsaker till avvikelser i produktion.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to pay attention to quality deviations in the production of an international company that export customized transport logistics and inventory management. With the help of a working method, called Näranalys, should approaches to manage a quality deviation be improved. The reason to the implementation is to figure out the root causes of deviations and to process them in order to reduce the risk of recurrence. Faults and defects arising in all activities can be defined as the quality deficiency cost and may, according to Sörqvist, consist of up to 30% of a total turnover and is therefore essential to minimize (2001).Based on the organization philosophy Lean Management, a number of aspects have been identified as essential for the implementation of a working method to succeed. Reflecting on how the philosophy of standardization can contribute to psychosocial stresses is an important part of the studie. A crucial factor in the outcome of the study is the awareness of the working method. It is therefore important to clarify that the working method was not created for monitoring individuals, but to improve the way in which work is done and to create the conditions for operators to have the right circumstances to make a good job from the start.

 • 6000.
  Frensborg, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Obitz, Sophia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Care of obese patients in Costa Rica: Nurses’ attitudes and experiences2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Obesity is a serious growing public health issue in the world, and it is increasing rapidly in Latin America. Obese people are an exposed group of patients that are stigmatized for various reasons. Negative attitudes and stigma against obese patients among healthcare personnel and within the healthcare environment can affect their care negatively. This study aims to see if nurses in Costa Rica view and experience the healthcare environment as a stigmatizing place for obese patients and if they experienced any negative attitudes that may affect the care of obese patients. The aim is to examine nurses attitudes and experiences with obese patients in the healthcare environment in Costa Rica. Semi-structured interviews were conducted with seven registered nurses (RN). The semi-structured interview guide contained 11 questions in four different areas based on a survey about healthcare professionals attitudes about obesity (Attitudes Toward Obese People).

  The registered nurses perceived obesity as a disease with uncontrollable causes as genetics and socioeconomic factors but also with self-inflicted factors as excessive eating of junk food and sedentary lifestyles. The lack of resources and time in the healthcare environment in general were major factors for the stigmatizing attitudes. Exhausted nurses could be more vulnerable for making mistakes and present bad attitudes. Despite the reported experiences of stigmatizing and negative attitudes in the healthcare environment none of the nurses felt that they had contributed to such attitudes. No particular differences between female and male attitudes were found through the interviews, but the female nurses pointed out that it is more difficult for a female to be obese in this superficial society.

117118119120121122123 5951 - 6000 of 18085
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf