Change search
Refine search result
116117118119120121122 5901 - 5950 of 17455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5901.
  Furderer, Emma
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lundqvist, Elisabeth
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Internationella studenter och referensarbete: En fenomenografisk studie av högskolebibliotekariers uppfattningar av referensarbete gentemot internationella studenter2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to investigate how academic librarians experience reference work aimed at international students. International students are a growing usergroup in Swedish academic libraries. The study’s main research question is: - How do academic librarians experience reference work aimed at international students? The study was performed with a phenomenographic methodological approach where seven qualitative interviews with academic librarians were conducted. These interviews were transcripted in their entirety and analysed using three key concepts based on the study’s research questions that formed the different experiences that created the study’s outcome space. The results show three major viewpoints on reference work aimed at international students. These viewpoints are based foremost on variations on how the barriers that international students meet in their library use are experienced. Within experience category A barriers are perceived as a hindrance for effective reference service. Barriers are acknowledged within experience category B but are seen as possible to overcome. Within experience category C barriers are overlooked, international students are here perceived as user group in no more need than other user groups. Two of the experience categories also represent different views on the relationship between the library system and the user. Experience category A is characterised by a user perspective whilst perception category B has a system oriented view of the interaction.

 • 5902.
  Furendal Berndt, Lovisa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nordin, Jessica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nytta, förnyelse och ny teknik: en diskursanalys av universitets- och högskolebiblioteks syn på användare och bibliotekspersonal utifrån deras strategidokument2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to deepen the knowledge of how library users, library personnel and the relationship between them are expressed in “strategic documents” of university libraries in Sweden. As used in this study, strategic documents have the purpose of pointing out focus and strategic planning for an organization. Six strategic documents are chosen. The main theory and method used is critical discourse analysis signed Norman Fairclough. His three-part method: text analysis, discourse practice and sociocultural practice, is used as a toolbox. The study also analyses strategic documents as a genre. The analysis reveals that the image of the user presented in the strategic documents is indistinct, focusing on what the library should do but not for whom they should do it. The library personnel were, with one exception, not mentioned in terms of “librarians” but instead in terms of the more impersonal and less specific “staff” or “co-workers”. This suggests that the library personnel are exchangeable and change is what defines both the occupation and the library. Strategies of professionalization were protruding and technology was the most significant motivator for the organization. The relationship between the library users and the library personnel is not as evident in the material as could be expected; it is foremost expressed as existing between the university and the library. We see this as problematic as the relationship between the library personnel and the library users is the key to the legitimization of university libraries. The study reveals three main discourses; the discourse of effectiveness, the technical discourse and the discourse of change and renewal, which together point out future directions for university libraries in Sweden.

 • 5903.
  Furhammar, Sten
  University of Borås, School of Business and IT.
  Diverging and sometimes perhaps also converging thoughts before a conference on Intercultural Communication2000Other (Other academic)
 • 5904.
  Furnander, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Natanaelsson, Daniel
  University of Borås, School of Health Science.
  När livet ställs på sin spets: Patienters upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hjärt-kärlsjukdom är en sjukdomskategori som drabbar människor över hela världen, bara i Sverige insjuknar årligen över 36000 individer i en akut hjärtinfarkt. Sjukdomen leder till en rad förändringar hos patienten som inte bara är av fysisk utan även själslig karaktär. När den mänskliga kroppen påverkas som en direkt följd av hjärtinfarkten sker även en förändring i patientens självbild, hon uppvisar ett unikt reaktionsmönster av känslor och funderingar som inte kan återfinnas hos någon annan. För att förstå den enskilde individens situation måste vårdpersonal våga närma sig patienten i samtal, detta kan dock försvåras av en tidspressad arbetssituation på sjukhusavdelningen. Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt. Studien bygger på den forskningsmodell som syftar till att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Efter litteratursökning samt kvalitetssäkring valdes elva artiklar ut som grund för studien, de granskades med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Innehållet i materialet bestod av intervjuer där patienter berättade om sina upplevelser av att drabbas av en hjärtinfarkt. Utifrån vår analys av de elva artiklarna framkom tre teman som beskriver patienternas upplevelser; 'Existentiellt hot', 'Förändrad livsroll' samt 'Den professionella vården'. Diskussionen lyfter fram vikten av att vårdpersonal ser på patienten som en unik individ och planerar omvårdnaden därefter istället för att distansera sig.

 • 5905.
  Furudahl, Lill
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Westman, Sara
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotek och jämställdhet. Hur det kan bli en självklarhet.: en studie av ett folkbiblioteks arbete med jämställdhet.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to investigate what role the public library in Sweden may have when it comes to gender equality issues. The questions at issue that were asked, in order to give an answer to the aim, was how the librarians defined and saw work with equality, how much the steering documents for the library impact and what they are doing in their practice to weaken the dichotomies between the sexes. The theoretical starting point used for this study is three concepts, the gender system, the stereotypes and the gender contract described by the Swedish historian Yvonne Hirdman. The purpose of the three concepts is that gender is a social construction which produces gender stereotypes and a gender order in society, which the library is a part of. The investigation was made on one public library in Sweden where an equality project has been carried out. The method used for gathering data is qualitative interviews with three librarians at one main public library with its branches. The conclusions drawn from this study is that the librarians thought equality issues are important for the library to work with, the steering documents are weak in these questions but usable if you have carried out an equality project and finally there are many things a library can do in its practice to weaken the dichotomies e.g. deny certain books, clarify steering documents etc.

 • 5906.
  Fyhr, Maria
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Karlsson, Sandra
  University of Borås, School of Business and IT.
  Leasing: Från ekonomiskt ägandebegrepp mot kontraktbaserad redovisning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Leasing är en viktig finansieringskälla för företag och därför är det viktigt att redovisning av leasingavtal ger användare av finansiella rapporterna en fullständig och begriplig bild av företagets leasingverksamhet. Under ett flertal år har normgivare och andra intressenter debatterat kring att redovisningen av leasingavtal måste förbättras. Den nuvarande standarden, IAS 17, har kritiserat för dess komplexitet, bristen på jämförbarhet mellan enheter samt att den inte uppfyller användarnas informationsbehov. År 2010 publicerade IASB ett förslag till ersättning av befintlig redovisningsstandard, gällande leasingavtal. Reaktionerna var många och 786 stycken remissvar inkom på förslaget, varav 206 stycken från företag och organisationer inom Europa. Syftet med vår uppsats var att undersöka de huvudsakliga åsikterna och attityderna i de remissvar som inkommit från företag och organisationer inom Europa på det förslag som IASB publicerat. Vi har valt att analysera 30 stycken av de inkomna remissvaren. Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats där fokusen var att studera ord. Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys i vår tvärsnittsstudie vid tolkning av de utvalda remissvaren. Åsikterna hos de utvalda respondenterna är delvis relativt spridda. Åsikterna är framförallt spridda i frågan kring leasetagarens redovisning av leasingavtal. Drygt hälften av respondenterna är negativa till förslaget då de anser att modellen kräver mycket uppskattningar och bedömningar och kan därför vara svår att tillämpa i praktiken. Tillvägagångssättet förutsätter även att alla leasingavtal är likställda, vilket inte stämmer överens med verkligheten. De respondenter som är positiva till modellen för leasetagarens redovisning menar att tillvägagångssättet speglar leasingavtalets ekonomiska verklighet. Flertalet av respondenterna är negativa till frågorna kring leasegivarens redovisning av leasingavtal, fastställandet av leasingperioden, bedömningen av leasingavgifter samt omvärderingen av dessa. Många respondenter anser att förslaget inte uppfyller styrelsen mål med att öka användbarheten för användarna och jämförbarheten mellan företag samt minska komplexiteten och möjligheten till att strukturera. IASB har därför inte lyckats uppnå sitt syfte med det publicerade förslaget. En del arbete kvarstår för att erhålla en praktiskt fungerade standard.

 • 5907.
  Fyrholm, Anne-Mari
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Rydén, Mi
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Besökare vid en barn- och ungdomsavdelning: exemplifierat genom en användarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate who the visitors are at a children's department at a main library in a larger municipality, and for what purpose they use it. We discuss: Is there a difference between various user groups, and if so, how do they differ'? Which library roles does the children's department have? Does the children's department serve as a local library for those who live in the immediate surroundings or as a main library for the whole municipality? The paper is based on a user survey performed in the spring of 1996 at the City Library of Gothenburg. 417 visitors and five staff members were interviewed. The children's department is used by various groups of people, from young children to senior citizens. The library roles are, among other things, an independent learning center and formal education support center. The children's department functions both as a local library and a main library.

 • 5908.
  Fägerhag, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Magnusson, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Möbeltextil med högluftpermeabilitet: en studie i hur hög luftpermeabilitet kan kombineras med högformstabilitet och nötningshärdighet för textilier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Air pollution has a negative impact on both the environment and the human health. Pure Air Zone is a silent and energy efficient air purifier which has been integrated in a bed frame. This creates a clean airspace where the user will place its head while sleeping. Currently a mesh material is being used to cover the bed frame but this is not well suited for a bedroom environment when looking at the appearance of the textile. The main focus has therefore been to develop an alternative textile that can replace the current mesh without impairing the function. The most important characteristics the textile has to possess are high air permeability, high dimension stability and high abrasion resistance. Tests were carried out by using a Martindale machine, a tensile tester and a permeability tester to measure these characteristics. Seven woven fabrics from Ludvig Svensson were examined for said characteristics and compared to the mesh which acted as a reference material. Majority of the chosen weaves were thinly or sparsely woven and had to be stabilized by quilting them together with filter wadding. After completed tests the characteristics were weighed against each other to present a combined result for all the weaves. In the combined results it was clear that the current mesh material being used for the bed frame got the overall lowest result. For air permeability, the highest weighed characteristic, all but one weave got a better result than the reference material. The weave that got the best combined result was a thin plain weave that will be referred to as Day in this report.

 • 5909.
  Fägerhag, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kronqvist, Johanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rödholm, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  SVENSKA MODEFÖRETAGS RESONEMANG GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER I ETT MULTIKANALSAMHÄLLE2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många företag på Sveriges modemarknad idag erbjuder en variation av försäljningskanaler. Detta har inneburit att kunder blivit bortskämda med att kunna shoppa var, när och hur de vill, vilket i sin tur lett till att förväntningar på företag blivit högre. Företag söker därför nya sätt att nå ut till och tillfredsställa sina kunder på i den hårdnande konkurrensen företag emellan. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska modeföretags resonemang gällande användningen av försäljningskanaler. Vidare är syftet att titta på hur företagen ser på utvecklingen och kombinationsmöjligheterna av kanalerna. De försäljningskanaler som studien kommer beröra är fysiska butiker, showrooms, pop-up stores, webbutiker och mobilapplikationer. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med respondenter från fem utvalda svenska modeföretag. Företagen som kontaktades för studien var små till medelstora företag som alla verkar på den svenska modemarknaden. I uppsatsen är alla företag och respondenter anonyma. Den insamlade empirin och slutsatser i studien visar att alla de medverkande företagen arbetar medvetet med sina försäljningskanaler vid implementering och användning av dessa. Likheter mellan företagen har hittats när det gäller vilka motiv som driver företagens arbete med kanalerna. Dessa motiv innefattar bland annat varumärkeskännedom, relationsbyggande och arbete med konsumenternas köpupplevelse. Dock hittades även skillnader gällande vilka försäljningskanaler och vilken kombination av dessa som företagen använde för att uppnå sin helhetsvision. Oavsett om företagen använde sig av en eller flera försäljningskanaler såg de att flera kanaler kunde komplettera och dra nytta av varandra.

 • 5910.
  Fällström, Yvonne
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hjälm, Charlott
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  En ängel och en demon. En idéanalytisk studie om tendensromanen En natt vid Bullar-sjön av Emilie Flygare-Carlén.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master’s thesis is to describe by a gender approach what ideas and values are expressed in the novel One Night at Bullar Lake and how they do coincide to a tendency. We also want to discuss authority and class divisions and how these can be connected to the novel and the author. Our final question is to examine in what way the voice of the female author is represented in the novel. To approach our material we use Yvonne Hirdman’s theories about the construction of sexes and Susan Sniader Lanser’s work about voices of female authors, as well as Horace Engdahl’s studies about the silent voice in literature. We also use Pierre Bourdieu’s theories regarding the discussion about class divisions and authority. The method used for analysing the novel is a descriptive idea analysis where we have developed two ideal types on the basis of Åsa Arping’s research concerning the female situation around the 1840`s. The result of the study shows a novel with several meanings. Apart from the religious theme about the revivalist movement which the novel is based on, appear questions concerning the self-fulfilment and independence of women. The novel can be seen as an example of how female authors could find a way to express themselves in a literary world dominated by men.

 • 5911.
  Fält, Berlinda
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hahn, Friedrike
  University of Borås, School of Health Science.
  Barnmorskors upplevelse av att bli självständig i sin yrkesroll: En intervjustudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Efter sin specialistutbildning börjar barnmorskor i ett helt nytt yrke, vilket kan innebära rädsla och osäkerhet, men även spänning och positiv förväntan. Det behövs stöd i form av till exempel ett välstrukturerat mentorskap. För att kunna ge god vård och etablera en förtroendefull relation till kvinnor och deras familjer behöver barnmorskorna själva vara trygga i sin yrkesroll. Syftet med studien var att få kunskap om barnmorskors upplevelse av att bli självständig i sin yrkesroll. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Intervjuer gjordes med nio barnmorskor som arbetat mellan ett och ett halvt till fem år inom BB-, förlossnings- eller mödravård. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, vilken resulterade i subkategorier, tre kategorier och ett sammanlänkande tema. Resultatet visade att nyfärdiga barnmorskor behöver ha självförtroende, inre styrka och tillit till den normala födelseprocessen samt stöd av kollegor, ett klimat som främjar fortsatt lärande och en välfungerande introduktion och mentorskap. Att bli trygg, vilket ses som en förutsättning för att bli självständig, innebär att samla erfarenheter och att kontinuerligt lära sig, vilket är en process som tar tid. Barnmorskornas självständighet anses undergå en förändring och nya barnmorskor behöver stärkas i att utveckla och integrera barnmorskekompetenser som närvaro och tillit i relationen till kvinnan. Utmaningen för nya barnmorskor för att bli självständig ligger i att balansera egen inre styrka och stöd av andra, vilket framkom som tema. Resultaten kan vara vägledande för högskolor och organisationer som anställer barnmorskor för att skapa strukturer för mentorskap och handledning, samt för barnmorskor och deras chefer för att skapa en medvetenhet om att barnmorskans självständighet behöver värnas om.

 • 5912.
  Fält, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Yang Oii, Huan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Indigobarn: En studie av jeansnördarnas köpprocess2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtidigt som jeansen har gått ifrån att vara ett arbetarplagg till en basvara i de flesta människors garderober har det även utvecklats en subkultur kring denim. Denna subkultur består av personer som ser jeans som något mer än bara ett plagg, för vilka jeansen blivit som en livsstil. Dessa konsumenter skiljer sig avsevärt ifrån den stora massan i den aspekten att de besitter en stor kunskap om jeanshistoria och konstruktion, samt konsumerar en annan typ av jeans, med fokus på kvalitet och material snarare än en trendig look. Denna studie utgår ifrån Kotler, Armstrong, Harris och Piercys (2013) modell av köpprocessen bestående av fem steg; behovsidentifiering, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och utvärdering efter köp. Semistrukturerade intervjuer används för att samla in data, som sedan analyseras och diskuteras utifrån teoribasen. Studien har visat att jeansnördarna allt som oftast planerar sina köp i god tid innan och lägger stor vikt vid informationssökningsfasen. De ställer höga krav på kvalitet och materialval, och passformen blir närmast sekundär i deras ögon. Teorier om dynamiken inom subkulturer används för att förstå hur subkulturen påverkar individen under köpprocessen. Studien har påträffat starka värderingar som formas och delas av subkulturen, och på så vis påverkar medlemmarnas köpprocess. Dessa värderingar handlar om ett fokus på hög kvalitet och rätt. Dessa värderingar utgör grunden för de krav medlemmarna ställer på sina produkter och påverkar dem därigenom i deras utvärdering av produktalternativ och inköpta produkter. Det har även påträffats en bild av vad som anses vara autentiskt inom subkulturen, vilket är viktigt för att stärka medlemmarnas band till densamma. Denna autenticitet bygger även den på kvalitet och rätt varumärken. Strävan efter autenticitet påverkar individen i såväl behovsidentifiering, genom viljan att uppnå status inom gruppen, samt attitydsbildande gentemot produktalternativ, då produkter som ej anses autentiska ratas. Bland jeansnördarna finns ett stort behov av att uppnå sitt bästa jag, samt nå social status inom subkulturen. De lägger stor vikt vid att köpa rätt produkter, och ägnar därför mycket tid åt informationssökning och utvärdering av sina alternativ. Själva köpet genomförs allt som oftast i speciella jeansbutiker med rätt utbud, efter utförlig planering och logiskt resonerande beslutsfattande. Gruppen visar även på en hög nöjdhet vid de flesta köp och relativt stor varumärkeslojalitet, baserad på såväl tidigare positiva upplevelser samt att gruppen godkänner eller ratar somliga varumärken. De subkulturella influenserna påverkar jeansnördens köpprocess främst under behovsidentifieringen och utvärderingen av alternativa produkter.

 • 5913.
  Fälth, Ella
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Magnusson, Mathilda
  University of Borås, School of Business and IT.
  Identitet, profil och image i modets ständigt föränderliga värld.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: I modets föränderliga värld, med nya trender varje säsong, kan det vara svårt för svenska modeföretag att skapa sig en långsiktig stark position på den svenska modemarknaden. Tre företag aktiva på den svenska modemarknaden har valts ut för att undersöka hur de arbetar med identitet, profil och image för att behålla sin position på marknaden. Problemformulering: Hur arbetar de utvalda svenska modeföretagen med identitet, profil och image? Syfte: Att bidra till förståelse om hur svenska modeföretag kan arbeta med sin identitet, profil och image för att hålla sig kvar på marknaden. Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom djupintervjuer med de tre svenska modeföretagen Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated. Parallellt har sekundärdata analyserats för att bidra till en djupare förståelse och en objektivare syn på företagen. Resultat/Slutsats: Det är ett ständigt samspel mellan identitet, profil och image. Där identitet är vem du är, profil vem du vill vara och image hur du uppfattas. För att lyckas skapa sig en långsiktig stark position på den svenska modemarknaden krävs en integration mellan begreppen. Utan en tydlig identitet är det svårt att profilera sig samt kommunicera på ett sätt så att en önskvärd image av modeföretaget skapas hos konsumenterna. Nyckeln till en framgångsrik positionering är att skapa så mycket överlapp som möjligt mellan identitet, profil och image.

 • 5914.
  Fälth, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Dagsländor eller bestående värden? En studie om urval av musikfonogram på folkbibliotek.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses normativity in selecting musical phonograms in public libraries. The purpose is to gain an increased understanding of music activity in public libraries. To do this I have interviewed five music librarians about their visions, ideals and goals with their work. The questions discussed concern ambitions with the music activity and how to keep up to date with current record releases. For the theoretical frame I use two kinds of material. The first is a theoretical model by the library- and information scientist, Sanna Talja. The model includes three interpretative repertoires of the music library: the general education repertoire an hierarchical point of view, including mostly classical music, the alternative repertoire and the demand repertoire. The second is two articles, which discuss the concept of musical canon: by the musicologist Marcia Citron and the historian William Weber. I use the concept canon as a tool for discussion and analysis, including all kinds of music. The result shows that the informants share some basic assumptions, above all the notion of a basic repertory and the importance of alternative music. The conclusion is that the concept canon works as an analytic tool for the retrospective part of selection. We might talk about a new form of canon. The concept of a basic repertory concur with the general education repertoire, but a change has taken place; instead of an narrow cultural norm, a wider definition of culture is used, including all musical genres.

 • 5915.
  Fälth-Ling, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  En studie av ämnesklassifikationssystemet Outline.2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with classification of images using the subject classification system Outline. This classification system is used in regional museums and they do often have large collections of pictures. The regional museums have their main focus of culture history. The purpose is to look at Outline from four different aspects: 1. In what way is the system constructed looking at classification theory, 2. How are you supposed to analyse a picture when using Outline? 3. What does the environment look like where Outline is used? 4. What does the museum staff think about Outline as their work tool? To answer these questions I have read literature and made an qualitative inquiry. My main results are that Outline is constructed in a rather simple way concerning classification theory. When using Outline you can only analyse an image from what it looks like and not classify abstract things like feelings and emotions. The museum staff seems to be rather satisfied with Outline. My conclusions are that the system seems to work well in the environment, the regional museums, where it is used. They do have a distinct culture history perspective of their pictures, which make Outline working good, even if you can not classify feelings or other abstract things using it.

 • 5916.
  Färlegård Säll, Angelica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Zander, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala verktyg och IKT, hur det används i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien använder sig av ett sociokulturellt perspektiv, då arbetet med IKT och digitala verktyg öppnar nya dörrar för hur undervisning kan gå till på förskolan. Genom att tillämpa digitala verktyg kan barnen på förskolan bli uppfångade på ett helt annat sätt i deras fortsatta lärande. Barn med behov av stöd samt flerspråkiga barn kan inkluderas allt mer i undervisningen med dessa artefakter. Det är relevant att undersöka kring detta då vi vill skapa en förståelse för hur IKT samt digitala verktyg kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Vi har i studien valt att fokusera på de digitala verktygens för och nackdelar samt hur förskolläraren ser på utvecklingen av IKT.

  Syfte

  Syftet med detta är arbete är att söka skapa mer förståelse kring hur förskollärare resonerar kring och använder sig av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten, för att stötta och utmana barns lärande.

  Metod

  Studien är baserad på kvalitativa intervjuer för att få en inblick i förskollärarnas egna åsikter och resonemang kring användandet av digitala verktyg och IKT i förskolan. Vid analyseringen av de kvalitativa intervjuerna har en fenomenografisk analysmodell används.

  Resultat

  Resultatet pekar på att förskollärarna ser positivt på digitala verktyg och IKT utifrån ett undervisningssyfte. Både digitala verktyg och IKT har kommit till stor betydelse för verksamheten och integreringen av alla barn på förskolan. I resultaten kan vi även utläsa att förskollärarens kompetensutveckling är väsentligt för att bedriva en undervisning med digitala verktyg. Stora som små barn kan vara delaktiga i användandet av digitala verktyg, detta dock beroende på själva undervisningen. IKT:n bidrar till lättare dokumentation både inomhus och utomhus och med hjälp av Unikum kan man följa barnets utveckling.

 • 5917.
  Fülöp, Enikö
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johansson, Annica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindberg, Nina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rör man på kroppen så fastnar det i knoppen: Förskollärarnas arbete med barns grovmotoriska utveckling.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundI bakgrunden presenteras relevant litteratur kring förskollärarnas roll i att främja barns grovmotoriska utveckling. Litteratur och forskning belyser vikten av en välutvecklad grovmotorik. I arbetet med att främja grovmotoriken lyfts lekens betydelse och utnyttjandet av olika miljöer. Grovmotoriken är en grundpelare för barns fortsatta utveckling såväl fysiskt, psykiskt som kognitivt. Förskollärarna har en viktig roll i att lära barn rörelseaktiviteternas betydelse. Lärandet ska ske på ett lekfullt och naturligt sätt för att få barn att vilja leka och lära.SyfteVårt syfte med denna studie är att undersöka 11 förskollärares arbete och planering för att stimulera barns grovmotoriska utveckling.MetodVi har använt oss av halvstrukturerad intervju som är en kvalitativ metod. Vi intervjuade 11 yrkesverksamma förskollärare på fyra förskolor från tre olika orter.ResultatResultatet visar att förskollärarna arbetar i mindre eller större utsträckning med barns grovmotoriska utveckling. I detta arbete anser förskollärarna att de behöver vara förebilder. De betonar vikten av att delta, utmana och erbjuda en variation av rörelseaktiviteter och material för att främja grovmotorik. Förskollärarna använder både den spontana och den planerade rörelseleken som metod för att främja barns grovmotorik. Genom att erbjuda olika miljöer och tillföra ett varierat material uppmuntras barn till rörelseaktiviteter. Förskollärarna lägger stor vikt på att rörelseaktiviteterna ska utföras med glädje och att de ska ha roligt tillsammans.

 • 5918.
  Gabre, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Fanny
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  “Varför följer du influencers?”: En kvalitativ studie om generation X och Ys inställning till influencers på Instagram.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Internet and social media are today taking a large part of many people’s lives. This way of communicating with others is, from a historical point of view, new which has brought differences in the number of social media users in each generation. However, today considerably more people are using social media compared to a few years ago and companies have due to this started to use this platform in there marketing. Due to the fact that celebrities and other public people make business collaborations influencer marketing has had a great success. Since generation X can be considered as digital immigrants and generation Y on the other hand is born and raised with the social media, there are reasons to believe in differences regarding the generations’ attitudes towards the phenomenon influencers. The purpose of the study is to investigate the differences in generation X and Y’s approach to influencers. The data which has been collected is from semi structured personal interviews with five individuals from each generation. Through analyzing the data with the help of text templates, some patterns were identified. The two largest differences shown in the study are the overall attitudes towards influencers and the fundamental motive to why people follow influencers. Generally generation X is much more skeptical towards the concept and values a personal connection to the influencer they are following. Instead generation Y has a positive attitude towards the concept with the largest motive to be inspired by the influencer. The discussion of the reasons behind the results is based on some characteristic capacities for each generation. Such as generation X’s negative approach to commercials in general and that generation Y turns commercial into something that benefits themselves. The study does not take in to consideration the fact that the numbers of social media users in the generations differ, instead this study is focused on the people having Instagram today and are following at least one influencer.

 • 5919.
  Gabre, Lina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Aktiv engelskundervisning årskurs 1-3: Arbetsformer och metoder som bidrar till aktiv språkinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att använda sig av olika arbetsformer som lekar, musik och sånger är ett stöd för språkinlärning. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka arbetsformer lärare använder för att eleverna ska vara aktiva när de undervisar engelska i årskurserna 1-3 och på vilket sätt arbetsformerna är ett stöd för elevernas språkinlärning. Forskningsmetoderna som används i denna studie är kvalitativ intervju och den bygger på fem intervjuer med lärare som undervisar engelska i årskurserna 1-3.Resultatet visar att lärarna använder sig av lekar, musik, sånger, ramsor, spel och övningar för att  eleverna  ska  få  vara  aktiva  i  engelskundervisningen.  Lärarna  anser  att  elevernas språkinlärning förbättras när lärarna använder sig av olika arbetsformer i undervisningen. Genom att använda sig av arbetsformer som musik, spel, övningar, lekar, ramsor och sånger blir engelskundervisningen mer lustfylld, vilket gör att eleverna vill lära sig mer och blir mer aktiva i undervisningen. Eleverna tycker även att det blir lättare att prata engelska när lärarna använder sig av olika arbetsformer i undervisningen. Genom att använda sig av arbetsformer får eleverna samspela och kommunicera med sina klasskamrater på ett roligare sätt.

 • 5920.
  Gabre, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hardanian, Nadie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utomhuspedagogik i skolan: några erfarna pedagogers syn påutomhuspedagogik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om erfarna pedagogers syn på utomhuspedagogik och om deras syn stämmer överens med den positiva bild av utomhuspedagogik som målas upp i litteraturen. Varför har i så fall inte utomhuspedagogiken fått större genomslag? Vi har använt oss avföljande frågeställningar: Varför ska man bedriva utomhuspedagogik? Vilka är fördelarna med utomhuspedagogik? Vad kan förhindra pedagoger att bedriva utomhuspedagogik?

  Vi använde den kvalitativa metoden och genomförde intervjuer med tre pedagoger från tvåskolor. Pedagogerna arbetade i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3.

  De intervjuade pedagogerna ser positivt på utomhuspedagogik. De definierarutomhuspedagogik som en undervisning, där man flyttar inomhusundervisningen utomhus och använder sig av det naturen erbjuder. De ser utomhuspedagogik som en fördel, eftersom de inte blir begränsade av någon yta och eleverna får mer frisk luft och motion. Elevernas inlärning förbättras och de blir också mer aktiva. Det gör att klassklimatet förbättras även under inomhuslektionerna. Det som hindrar pedagoger att arbeta utomhus är till exempeltidsbrist, schemaläggning och kunskaps- och erfarenhetsbrist om utomhuspedagogiken.

  Det är viktigt att pedagoger är medvetna om de fördelar som utomhusundervisning kan erbjuda. Utomhuspedagogik kan hjälpa pedagogerna att utveckla undervisningen så att det passar varje elev. Samtidigt är det viktigt att pedagoger själva får utbildning i utomhuspedagogik, så att de begränsar det hinder som utgörs av osäkerhet och rädsla för att göra något nytt och annorlunda.

 • 5921.
  Gabre, Marita
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olausson, Sepideh
  'A little good with the bad': Newly diagnosed type 2 diabetes patients' perspectives onself-care: A phenomenological approach2018In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased knowledge is needed about what self-care means from the patients’ perspective, especially since the patient population with type 2 diabetes has been rising. The aim was to describe self-care, as experienced by patients with newly diagnosed type 2 diabetes. This study adopted a phenomenological approach. Eight patients were interviewed. A combination of photos and interviews were used. The essential meaning of self-care was found to be an existential struggle that evokes feelings of being in-between one’s old unhealthy life and a new healthier one. In this in-between condition, tension exits between contradictorily emotions of anxiety, hopelessness and hope. This struggle also means questioning one’s identity. It is important that diabetes nurses create an opening for reflection and dare to challenge their patients to reflect on this existential struggle.

 • 5922.
  Gabrielson, Hans
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Svensk socialistisk kulturpolitik: en jämförande studie i socialdemokratisk och kommunistisk kultursyn 1917-19391996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis deals with the cultural efforts of the Swedish labour movement during the period of 1917-1939. It aims to examine the similarities and differences between social democrats and communists in their approach towards culture. My theoretical guidelines are the dialectic and materialistic view on history as set forth by Karl Marx and Friedrich Engels. I have examined some important individuals in the cultural debate within the Swedish labour movement, such as Ture Nerman and Arthur Engberg, and I also briefly outline the debate in the Soviet Union from the classics of Lenin and Stalin. I have found that the social democrats were mainly concerned with a democratic distribution of the existing bourgeois culture rather than working for the creation of a new proletarian culture; the communists on the other hand made considerable efforts to benefit the workers' own culture based on class struggle, but failed to threaten the social democratic ideological hegemony among the Swedish working class.

 • 5923.
  Gabrielsson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar: En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. Att vårda barn kräver ett helhetsperspektiv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Det är problematiskt att trots vetskapen om föräldrarnas viktiga roll, saknas det forskning kring föräldraperspektivet i det prehospitala vårdmötet.

  Syftet med denna studie var därför att beskriva ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar, såsom det upplevs av föräldrarna. Genom en Facebookefterlysning har åtta föräldrar deltagit i kvalitativa öppna intervjuer. Materialet analyserades genom en innebördsanalys med induktiv, fenomenologisk ansats. I analysen framkom fyra innebördsteman utifrån ett vårdande förhållningssätt; Att närma sig följsamt eller slentrianmässigt; Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; Att förmedla kunskap och kontroll samt Att möta förälderns känslor och behov eller exkludera. I resultatet belyses blandade upplevelser där vårdarens förhållningssätt, kunnighet och förmåga att involvera hela familjen spelar stor roll. Genomgående framkommer det mellanmänskliga mötet, där ambulanssjuksköterskan har förmåga att se varje individs behov som förefaller vara väldigt varierande. Flera delar av resultatet stärks av tidigare forskning som dock till största del inte är utförd prehospitalt. Därför efterlyser författarna ytterligare forskning inom prehospital vård utifrån ett föräldraperspektiv.

 • 5924.
  Gabrielsson, Lina Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Schultz, Christina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Jag kan skapa bokstäver i lera”: Åtta pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande. Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för barnet. Pedagogers egna kunskaper inom estetisk verksamhet lyfts och hur de kan påverka barns lärande.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka vilken roll de estetiska uttrycksformerna har för barns lärande enligt pedagoger i förskolan.

  Metod

  Utifrån studiens syfte används kvalitativ forskning. För att kunna undersöka vilken roll de estetiska uttrycksformerna har för barns lärande enligt pedagoger har vi valt öppen enkät som verktyg, dels för att få en fördjupad bild av estetikens betydelse men även för att belysa pedagogers tilltro till den egna kunskapen.

  Resultat

  Vårt resultat visar på att estetiska uttrycksformer erbjuder barnen variation i uttryckssätt och att de möjliggör ett skapande med alla sina sinnen. Pedagogerna är eniga om att uttrycksformerna spelar en viktig roll i barns lärande. Det är tydligt att pedagogerna önskar mer utbildning för att enligt deras mening ge barnen både ett ökat intresse och större variation inom estetiken.

 • 5925.
  Gabrielsson, Patrick
  University of Borås, School of Business and IT.
  Evolvering av Biologiskt Inspirerade Handelsalgoritmer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  One group of information systems that have attracted a lot of attention during the past decade are financial information systems, especially systems pertaining to financial markets and electronic trading. Delivering accurate and timely information to traders substantially increases their chances of making better trading decisions. Since the dawn of electronic exchanges the trading community has seen a proliferation of computer-based intelligence within the field, enabled by an exponential growth of processing power and storage capacity due to advancements in computer technology. The financial benefits associated with outperforming the market and gaining leverage over the competition has fueled the research of computational intelligence in financial information systems. This has resulted in a plethora of different techniques. The most prevalent techniques used within algorithmic trading today consist of various machine learning technologies, borrowed from the field of data mining. Neural networks have shown exceptional predictive capabilities time and time again. One recent machine learning technology that has shown great potential is Hierarchical Temporal Memory (HTM). It borrows concepts from neural networks, Bayesian networks and makes use of spatiotemporal clustering techniques to handle noisy inputs and to create invariant representations of patterns discovered in its input stream. In a previous paper [1], an initial study was carried-out where the predictive performance of the HTM technology was investigated within algorithmic trading of financial markets. The study showed promising results, in which the HTM-based algorithm was profitable across bullish-, bearish and horizontal market trends, yielding comparable results to its neural network benchmark. Although, the previous work lacked any attempt to produce near optimal trading models. Evolutionary optimization methods are commonly regarded as superior to alternative methods. The simplest evolutionary optimization technique is the genetic algorithm, which is based on Charles Darwin's evolutionary theory of natural selection and survival of the fittest. The genetic algorithm combines exploration and exploitation in the search for optimal models in the solution space. This paper extends the HTM-based trading algorithm, developed in the previous work, by employing the genetic algorithm as an optimization method. Once again, neural networks are used as the benchmark technology since they are by far the most prevalent modeling technique used for predicting financial markets. Predictive models were trained, validated and tested using feature vectors consisting of technical indicators, derived from the E-mini S&P 500 index futures market. The results show that the genetic algorithm succeeded in finding predictive models with good performance and generalization ability. The HTM models outperformed the neural network models, but both technologies yielded profitable results with above average accuracy.

 • 5926.
  Gabrielsson, Patrick
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Ulf
  University of Borås, School of Business and IT.
  König, Rikard
  University of Borås, School of Business and IT.
  Co-Evolving Online High-Frequency Trading Strategies Using Grammatical Evolution2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Numerous sophisticated algorithms exist for discovering reoccurring patterns in financial time series. However, the most accurate techniques available produce opaque models, from which it is impossible to discern the rationale behind trading decisions. It is therefore desirable to sacrifice some degree of accuracy for transparency. One fairly recent evolutionary computational technology that creates transparent models, using a user-specified grammar, is grammatical evolution (GE). In this paper, we explore the possibility of evolving transparent entry- and exit trading strategies for the E-mini S&P 500 index futures market in a high-frequency trading environment using grammatical evolution. We compare the performance of models incorporating risk into their calculations with models that do not. Our empirical results suggest that profitable, risk-averse, transparent trading strategies for the E-mini S&P 500 can be obtained using grammatical evolution together with technical indicators.

 • 5927.
  Gabrielsson, Patrick
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  König, Rikard
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Ulf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Evolving Hierarchical Temporal Memory-Based Trading Models2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore the possibility of using the genetic algorithm to optimize trading models based on the Hierarchical Temporal Memory (HTM) machine learning technology. Technical indicators, derived from intraday tick data for the E-mini S&P 500 futures market (ES), were used as feature vectors to the HTM models. All models were configured as binary classifiers, using a simple buy-and-hold trading strategy, and followed a supervised training scheme. The data set was partitioned into multiple folds to enable a modified cross validation scheme. Artificial Neural Networks (ANNs) were used to benchmark HTM performance. The results show that the genetic algorithm succeeded in finding predictive models with good performance and generalization ability. The HTM models outperformed the neural network models on the chosen data set and both technologies yielded profitable results with above average accuracy.

 • 5928.
  Gabrielsson, Patrick
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  König, Rikard
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Ulf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hierarchical Temporal Memory-based algorithmic trading of financial markets2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the possibility of using the Hierarchical Temporal Memory (HTM) machine learning technology to create a profitable software agent for trading financial markets. Technical indicators, derived from intraday tick data for the E-mini S&P 500 futures market (ES), were used as features vectors to the HTM models. All models were configured as binary classifiers, using a simple buy-and-hold trading strategy, and followed a supervised training scheme. The data set was divided into a training set, a validation set and three test sets; bearish, bullish and horizontal. The best performing model on the validation set was tested on the three test sets. Artificial Neural Networks (ANNs) were subjected to the same data sets in order to benchmark HTM performance. The results suggest that the HTM technology can be used together with a feature vector of technical indicators to create a profitable trading algorithm for financial markets. Results also suggest that HTM performance is, at the very least, comparable to commonly applied neural network models.

 • 5929.
  Gabrielsson, Ulrika
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gerdin, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Stads- och kommunarkivariers informationsbeteende i yrkesutövandet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how municipal archivists/records managers seek and use information in their daily worklife. Two mayor questions were addressed: 1. What information resources and information channels do the respondents use in their daily worklife and which functions do these fulfil? 2. How do the respondents experience their information seeking in relation to the work role and the tasks in the municipal organisation? A qualitative method with interviews was used. Tom Wilson's theoretical model over information behaviour was applied to the empirical material and was supplemented by models by Lars Höglund & Olle Persson and Anne-Marie Thunberg et. al. The result shows that social networks were highly used in the practice of work. Because of the work role qualities and complexity in tasks, communication with other occupational groups is necessary. Especially the competence from legal advisers, social workers and computer technologists are acquired. Communication with other archivists/records managers, researchers and public users play an important role of the municipal archivists/records managers' social network. Regular contact with other archivists/records managers is very important for the professional self-identity. In daily worklife, none of the respondents said they experience information overload, but lack of time was apprehended by everyone.

 • 5930.
  Gacia, Danilo
  et al.
  Blekinge Center of Competence, Karlskrona.
  Adrianson, Lillemor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Archer, Trevor
  Rosenberg, Patricia
  Network for Empowerment and Well-Being.
  The Dark Side of the Affective  Profiles: Differences and Similarities  in Psychopathy, Machiavellianism,  and Narcissism2015In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, ISSN 2158-2440, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The affective profiles model is based on the combination of individuals’ experience of high/low positive affect and high/low negative affect: self-fulfilling, high affective, low affective, and self-destructive. We used the profiles as the backdrop for the investigation of individual differences in malevolent character traits (i.e., the Dark Triad: psychopathy, Machiavellianism, and narcissism). A total of 1,000 participants (age: M = 31.50 SD = 10.27, 667 males and 333 females), recruited through Amazons’ Mechanical Turk (MTurk), responded to the Positive Affect Negative Affect Schedule and the Dark Triad Dirty Dozen. Individuals with a high affective profile reported higher degree of narcissism than those with any other profile, and together with individuals with a self-destructive profile, also higher degree of Machiavellianism and psychopathy than individuals with a low affective and self-fulfilling profile. Males scored higher in Machiavellianism and psychopathy. Together with earlier findings, our results show that while individuals in both the self-fulfilling and high affective profiles are extrovert and self-directed, only those in the high affective profile express an immature and malevolent character (i.e., high levels of all Dark Triad traits). Conversely, individuals in the self-fulfilling profile have earlier reported higher levels of cooperativeness and faith. More importantly, the unique association between high levels of positive emotions and narcissism and the unified association between negative emotions to both psychopathy and Machiavellianism imply a dyad rather than a triad of malevolent character traits.

 • 5931.
  Gacic Corn, Susanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Mihajlovic, Diana
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Soukka, Lilli
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Atypisk anställningsform: den moderna tidens slaveri?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De atypiska anställningsformerna är vanligt förekommande, men det råder blandade meningar om huruvida de innebär språngbräda för fast heltidsanställning eller om de är till för att uppfylla arbetsgivarens behov för numerisk flexibilitet. Det har debatterats om atypiska anställningsformer skapar differentiering på den svenska arbetsmarknaden i form av A- och B- lag (Kreicbergs 2010:4). Syftet med denna undersökning är att förstå hur personer med atypisk anställningsform inom olika yrkesgrupper, ser på sin anställning. Detta är en kvalitativ studie med hermeneutiskt synsätt. För att samla in det empiriska materialet gjordes halvstrukturerade tematiska intervjuer där åtta respondenter från olika yrkesgrupper intervjuades. Som analytiskt verktyg användes tre teoretiska utgångspunkter; Buckley och Wheeler (2001) förväntningsteori som förklarar motiven till varför individer väljer den atypiska anställningsformen. Atkinsons (1984) flexibilitetsmodell, med kärna och periferi, förklarar hur arbetstagare differentieras utifrån anställningsformen. Samt Standings (2011) teori om prekariatet som tar upp en ny klass som främst består av tillfälligt anställda. Resultatet visar att intervjupersoner uppfattar den atypiska anställningsformen som otrygg. Dock ser respondenterna med akademiskt utbildning flera fördelar med atypisk anställningsform än de intervjupersonerna utan akademiskt utbildning. Fördelarna med atypisk anställning för akademikerna är den ekonomiska vinningen och friheten av att styra över sin arbetstid. För intervjupersonerna utan akademisk utbildning handlar den atypiska anställningen däremot om att klara sig ekonomiskt, samtidigt som deras möjligheter till att påverka sina arbetsvillkor är små.

 • 5932. Gadde, Lars-Erik
  et al.
  Hjelmgren, Daniel
  University of Borås, School of Business and IT.
  Skarp, Fredrik
  Interactive resource development in new business relationships2012In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 65, no 2, p. 210-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interaction in businessrelationships is a significant means of resourcedevelopment. Studies of these processes have focused on interactivedevelopment in long-term relationships between buyer and supplier. This study explores the characteristics of joint resourcedevelopment in newbusinessrelationships, where the two parties have no previous experience of interacting with each other. The study is based on the industrial network model and contains two cases of interactivedevelopment of new products with entirely different features. This research shows that joint development in a newrelationship is strongly dependent on the resources of other business partners, since no previous adaptations exist between the two focal actors. Access to these resources is achieved through the established businessrelationships of the two parties. Furthermore, previous interactions with other business partners have a significant impact on the outcome of interactivedevelopment in a newbusinessrelationship. The main reason for these conditions is that the features of the resources of the two parties have evolved during these interactions.

 • 5933.
  Gadell, Mari
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sandin, Erica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Läsförståelse: ett fantastiskt skådespel?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Det finns flera olika perspektiv på vad begreppet läsförståelse innebär beroende på vilken författare eller forskare som man väljer. Vissa författare menar t.ex. att avkodningen ingår i läsförståelseprocessen, medan andra menar att så inte är fallet. Under 1900-talets gång har det pendlat mellan olika uppfattningar. Ett tag var det synen på läsförståelse som en aktiv process som var starkast för att sedan skifta fokus till ordförrådets betydelse. Enligt PIRLS-undersökningen har svenska elevers läsförmåga försämrats genom åren, trots detta ligger Sverige fortfarande bra till i jämförelse med andra länder. PIRLS visar dock på en negativ trend hos de svenska eleverna. Syftet med de nationella proven är att kontrollera så att eleverna når upp till den kravnivå som ställs i skolan och att alla elever bedöms utifrån samma förutsättningar, inte minst vad gäller just läsförståelse. SYFTE: Undersökningens syfte har varit att ta reda på hur sju pedagoger förklarar begreppet läsförståelse, hur de jobbar inför de nationella proven i svenska i femte klass samt bedömer elevernas läsförståelse på dessa prov. METOD: Datainsamlingen har gjorts genom self reports och genom kvalitativa intervjuer. RESULTAT: Många av pedagogerna var väldigt överens om vad begreppet läsförståelse innebär, enligt denna undersökning. Pedagogerna menar att läsförståelsen är en process där eleverna först och främst måste klara avkodningen och dra enkla slutsatser. Därefter kan de utvecklas till att kunna tolka texter och läsa mellan raderna. I jobbet inför de nationella proven framträder två arbetssätt, dels att jobba med förberedelser för proven och dels att jobba mycket och ofta med läsförståelse. Även när det gäller rutinerna vid bedömningen är många av pedagogerna eniga. Pedagogerna utgår från det bedömningsunderlag som de har att tillgå och det är först om det uppstår några problem som de tar hjälp av andra.

 • 5934.
  Galic, Rade
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vladic, Goran
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vilka krav ställer revisionsbyråerna på nyutexaminerade studenter vid rekrytering? Vilka krav väger tyngst?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Slutet av våra högskolestudier närmar sig. Många studenter kommer att söka arbete på någon av de revisionsbyråerna inom Sverige. Med tanke på att just redovisningsinriktningen, inom ekonomiutbildningen, har blivit allt mer populär kan vi konstatera att konkurrensen blir allt hårdare. Syftet med denna uppsats är att de nyexaminerade studenter ska få en inblick i samt lättare anpassa sig till de krav som arbetsgivarna ställer. Därmed kan dessa studenter öka sin konkurrenskraft. För att uppnå vårt syfte ämnar vi undersöka vilka krav som revisionsbyråerna brukar ställa på nyutexaminerade studenter vid en rekrytering. Vi har även avsikt att ta reda på vilka av dessa krav som väger tyngst. Teorin omfattar relevant sekundär data om detta ämne. Begrepp som rekrytering och arbetskrav tas upp i detta kapitel. Uppsatsen är av kvalitativ natur med ett hermeneutiskt förhållningssätt samt en induktiv undersökningsansats. I empirikapitlet presenteras resultat av genomförda intervjuer. Detta ställdes i relation till den teoretiska referensramen, vilket resulterade i en analys. Utifrån analysen formulerade vi våra slutsatser varefter vi för en diskussion kring dessa. Enligt revisionsbyråerna är personligheten den viktigaste faktorn vid en nyrekrytering. Med det menar de att den arbetssökande nyutexaminerade studenten ska ha en personlighet som passar in i företagskulturen. Förutom personligheten är det även mycket viktigt att den nyutexaminerade studenten behärskar svenska språket.

 • 5935.
  Galic, Rade
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vladic, Goran
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vilka krav ställer revisionsbyråerna på nyutexaminerade studenter vid rekrytering? Vilka krav väger tyngst?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Slutet av våra högskolestudier närmar sig. Många studenter kommer att söka arbete på någon av de revisionsbyråerna inom Sverige. Med tanke på att just redovisningsinriktningen, inom ekonomiutbildningen, har blivit allt mer populär kan vi konstatera att konkurrensen blir allt hårdare. Syftet med denna uppsats är att de nyexaminerade studenter ska få en inblick i samt lättare anpassa sig till de krav som arbetsgivarna ställer. Därmed kan dessa studenter öka sin konkurrenskraft. För att uppnå vårt syfte ämnar vi undersöka vilka krav som revisionsbyråerna brukar ställa på nyutexaminerade studenter vid en rekrytering. Vi har även avsikt att ta reda på vilka av dessa krav som väger tyngst. Teorin omfattar relevant sekundär data om detta ämne. Begrepp som rekrytering och arbetskrav tas upp i detta kapitel. Uppsatsen är av kvalitativ natur med ett hermeneutiskt förhållningssätt samt en induktiv undersökningsansats. I empirikapitlet presenteras resultat av genomförda intervjuer. Detta ställdes i relation till den teoretiska referensramen, vilket resulterade i en analys. Utifrån analysen formulerade vi våra slutsatser varefter vi för en diskussion kring dessa. Enligt revisionsbyråerna är personligheten den viktigaste faktorn vid en nyrekrytering. Med det menar de att den arbetssökande nyutexaminerade studenten ska ha en personlighet som passar in i företagskulturen. Förutom personligheten är det även mycket viktigt att den nyutexaminerade studenten behärskar svenska språket.

 • 5936.
  Galipalli, Ashwin Kumar
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Madyala, Haritha Jyothi
  University of Borås, School of Business and IT.
  Process to Build an Efficient Decision Support System2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Decision support systems will be an asset dealing with the complexity involved in many decision situations for companies, organizations and societies by integrating different aspects into a holistic pattern. That creates a close relationship to systems science since systems thinking promote holism as a profitable way to handle complexity. The ideal decision support system should not be used to make automatic decisions but to assist a human being in the decision process. That process is sometimes described as a model consisting of the phases, intelligence, design and choice. Intelligence is needed to understand the situation and find the information that is needed to continue the process. Design means designing different alternatives and in the last phase, choice, the alternatives are evaluated and the best alternative is chosen. A good decision support system should give the user assistance through the whole process. The main purpose of our research is identifying the process of building an efficient Decision Support System. The target groups are the people who are working with multinational companies that are specialized in constructing and delivering decision support systems to end users. The number of target companies involved in this study is only two and is limited Indian Multinational companies. The theoretical study helps in identifying the basic characteristics of a decision support system, exploring the types of decision support systems used in current organizations, resulting if there is any particular standard for constructing DSS today and signifying approach for constructing a user friendly decision support system by analyzing the existing literature related to DSS. At the same time, empirical study advances the research problem from a practical angle. The conclusion for this research is a comprehensive report in relation to the varieties of Decision Support Systems used in today’s organizations, qualities that a decision support system ought to possess and suggested process to be implemented for building an efficient decision support system.

 • 5937.
  GALLARDO, TERESA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  KORKIAKOSKI, KRISTA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Consumer practices in use and disposal: the sustainable fashion challenge2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  In the last two decades a drive for sustainable fashion emerged, grew and ultimately failed. In its beginnings the boom of green fashion and the saturation of labelled so-called sustainable garments, followed by the realization that most of the labelling did not hold any consistency behind it, overwhelmed consumers and made them immune to the effects of green marketing. This occurred because of the approach the fashion industry took regarding the topic. They needed to sell their products no matter what, and if a green tag with a recycling logo and a “green is the new black” motto would help them, they would embrace it. However, after several scandals and inquiries about the validity of the sustainable claims advertised, consumers grew rapidly disappointed and eventually unconcerned, falling back into their usual consumption habits without regard for ethical and environmental aspects. Nevertheless, once uncovered, the issues emerging from the production of garments could not be hidden once again, and companies were then required to take regulatory measures in order to mitigate the effects of the industry, if only to satisfy the general public’s knowledge and perceptions of the brands. As is well known this is not yet standard procedure and the ideal scenario for sustainable fashion production is still a road that continues on, but a small battle was won in the sustainability agenda and corporate social responsibility is nowadays common practice within large enterprises, again, if only for the sake of their stakeholders view. The truth, however, proves to be that this is not enough. Of the main environmental issues caused by clothing, not production, but use and consumption proved to be the most critical points in the larger picture. The amount of water, energy and waste created by laundering alone poses one of the biggest threats to the sustainable fashion notion, as well as the ever increasing textile waste in landfills. These issues are related entirely to each individual user and their actions, but the endeavor of making the large public aware of this issue is being undertaken by several, relatively small enterprises both private and public that don’t seem to be succeeding according to the studies. The public is not going to voluntarily wake up and undertake the quest for consuming and disposing sustainably unless they become aware first of their actions, and are given enough infrastructure to do so. This thesis concentrates on the problematic of consumer awareness regarding both use and disposal phases as well as the existing or possible solutions that help mitigate the devastating effects on the environment clothing is causing nowadays.

 • 5938. Galvin, K
  et al.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Todres, L
  Lifeworld Theory as a helpful foundation for Caring Science2011Conference paper (Refereed)
 • 5939. Galvin, K
  et al.
  Emami, A
  Dahlberg, Karin
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Rosser, E
  Powell, J
  Bach, S
  Edlund, B
  Bondas, Terese
  Uhrenfeldt, L
  European Academy of Caring Science2008Conference paper (Refereed)
 • 5940. Galvin, Kathleen
  et al.
  Emami, Azita
  Dahlberg, Karin
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Rosser, Elisabeth
  Powell, Jane
  Bach, Shirley
  Edlund, Birgitta
  Bondas, Terese
  University of Borås, School of Health Science.
  Uhrenfeldt, Lisbeth
  Challenges for future caring science research: a response to Hallberg (2006)2008In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 45, no 6, p. 971-974Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a direct and somewhat provocative editorial in IJNS (43) pp. 923–927, Hallberg (2006) raises several challenges for nursing research if it is to provide useful evidence for health-care practice in both the short and the long term. We wish to offer a response to Hallberg’s challenges and to add support to her general call. In particular we wish to consider the challenges she poses in the wider context of caring science rather than the more limited perspective of nursing science. In the spirit of constructive debate we counter some of the claims made and indicate some areas for future direction which embrace a more epistemologically sound view of knowledge generation, which is methodologically sensitive to different research questions. This direction we believe is at the heart of what caring and nursing science is about.

 • 5941. Gambring, Maria
  Litteraturens betydelse: En intervjustudie av ett antal folkbibliotekariers förhållningssätt till biblioterapi i relation till sin yrkesroll och litteraturförmedling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: This Master’s thesis investigates seven public librarians’ approach to bibliotherapy in relation to their experiences of key components in their role and in relation to literature promotion, as well as how they consider bibliotherapy within the context of Swedish public libraries. Research questions used were: Which competences and characteristics do the librarians experience as key components in their role related to literature promotion? How do the librarians consider traditional forms of literature promotion in relation to bibliotherapy? How do the librarians consider bibliotherapy in the context of Swedish public libraries? Interviews were carried out with seven public librarians, two of them working with bibliotherapy. A thematic analysis was used to process the empirical material. Theoretical instruments applied in the analysis were Grøn’s three phases of literature promotion in public libraries and Brewster’s research on bibliotherapy.

  Six aspects of the librarians’ role in relation to literature promotion emerged from the informants’ experiences: digital tools, social competence, information seeking, literature knowledge, general knowledge and some personal characteristics. The librarians’ approach to traditional literature promotion can be found mainly in two of Grøn’s phases, the reformative and the affirmative. Bibliotherapy can, according to some informants, be related to traditional forms of literature promotion, in accordance with Brewster’s informal bibliotherapy. The study suggests that many of the librarians are positive to bibliotherapy but finds some aspects problematic when implemented within the public library. Amongst problems mentioned were: the term therapy associated with clinical environments, lack of education and general knowledge amongst librarians and users.

 • 5942. Gandhe, Sudeep
  et al.
  DeVault, David
  Roque, Antonio
  Martinovski, Bilyana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Artstein, Ron
  Leuski, Anton
  Gerten, Jillian
  Traum, David
  From domain specification to virtual human2008Conference paper (Refereed)
 • 5943. Gandhe, Sudeep
  et al.
  DeVault, David
  Roque, Antonio
  Martinovski, Bilyana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Artstein, Ron
  Leuski, Anton
  Gerten, Jillian
  Traum, David
  From Domain Specification to Virtual Humans: An integrated approach to authoring tactical questioning characters2008Conference paper (Refereed)
 • 5944.
  Gangadhara, Kanthi
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Reddy Dubbaka, Sai Anusha
  University of Borås, School of Business and IT.
  Comparing Compound and Ordinary Diversity measures Using Decision Trees.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  An ensemble of classifiers succeeds in improving the accuracy of the whole when the component classifiers are both diverse and accurate. Diversity is required to ensure that the classifiers make uncorrelated errors. Theoretical and experimental approaches from previous research show very low correlation between ensemble accuracy and diversity measure. Introducing Proposed Compound diversity functions by Albert Hung-Ren KO and Robert Sabourin, (2009), by combining diversities and performances of individual classifiers exhibit strong correlations between the diversities and accuracy. To be consistent with existing arguments compound diversity of measures are evaluated and compared with traditional diversity measures on different problems. Evaluating diversity of errors and comparison with measures are significant in this study. The results show that compound diversity measures are better than ordinary diversity measures. However, the results further explain evaluation of diversity of errors on available data.

 • 5945.
  Ganic, Mekto
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  En kvalitativ studie av två gruppers informationsmiljöer och informationsstrategier på Facebook2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to examine how two different groups use information strategies in their Facebook group activities. A qualitative study was made using interviews and a qualitative observation method. The observation groups consisted of two selected groups on Facebook and I interviewed three chosen participants of each group; a Gatekeeper, a Gateopener and a Lurker. Through the information strategies I examined the selected groups’ information environments. To reach my goal, the following questions were studied: which information strategies, within social media, do the groups use to achieve their goals and what are the characteristics of an information environment that has been created by a heterogeneous group, in comparison to a homogeneous group in their networking groups. The theoretical framework that was used to analyze the results of the study consisted of a model that was built of theories, literature and previous research regarding information strategies within heterogeneous and homogeneous groups, Facebook, open- and closed information environments, and Gatekeepers. The results of this study show that it is complex to ascertain whether a group is 100% homogeneous or heterogeneous, and whether a group is 100% closed or open and that there will always be factors and dimensions that cannot be defined as open or closed or homogeneous and heterogeneous. The results also show that a closed group with seemingly closed memberships is much more informal than an open group.

 • 5946.
  GANJBAR, LINDA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  NORDSTRÖM, SANDRA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Att larma eller inte larma2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  : Outsourcing har blivit en mycket vanlig företeelse i det moderna samhället och textilbranschen anses vara den geografiskt mest spridda industrin i världen med produktion oftast belägen i Asien. Outsourcing till trots finns det fortfarande vissa moment i värdekedjan som i stor utsträckning utförs i butik i Sverige trots att i stort sett alla andra tillverkande och sammansättande moment utförs i fabrik i låglöneländer. Ett av dessa moment är larmning av varor. Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur larmning av konfektionsplagg går till i svenska A-läge butiker samt analysera om förflyttningen av momentet bakåt i värdekedjan skulle kunna påverka detaljhandelns tidsbudgetering och lönsamhet. Frågeställningarna för studien är: På vilket sätt påverkar larmningsmomentets placering i värdekedjan butikens tidsbudgetering? Samt: Hur påverkas butikers lönsamhet av att larmningsmomentet förflyttas bakåt i värdekedjan? Den empiriska studien är indelad i tre delar; kvantitativa observationer i form av tidsstudier utförd hos tre butiker; kvalitativa intervjuer med sex tillfrågade butikschefer; samt kvalitativa intervjuer med huvudkontor från valda modeföretag. Tidsstudien har visat att larmningsmomentet av ett plagg i genomsnitt tar 7,7 sekunder. I ett presenterat exempel där en butik tar emot 4 000 plagg i veckan blir det totalt 8,6 timmar som i en butik lägger på larmningsmomentet per vecka. Studien har visat att om larmningsmomentet skulle outsourcas från butik till fabrik skulle tidsbudgeteringen i butik kunna omfördelas så att mer tid läggs på varumärkesbyggande åtgärder som integrerad informationsflöde från detaljist till huvudkontor, kundservice, försäljning samt vård av butik och lager. De insparade timmarna skulle också kunna tas bort från budgeten om butiken önskade, vilket inneburit en direkt kostnadsbesparing. I analysen presenteras ett exempel baserat på tidsstudien där de 8,6 timmar som läggs på larmningsmomentet multipliceras med en uppskattad personalkostnad per timma. Kvantifierat till ett år och med 100 butiker i fokus blev besparingen så stor som 8 452 100 kr för en butikskedja, förutsatt att inga oanade kostnader skapades. Studien har därmed kunnat visa att förflyttningen av larmningsmomentet bakåt i värdekedjan kan minska butikers kostnader och därmed påverka företagets Vinstmarginal (VM) och i förlängningen skulle det kunna generera högre Räntabilitet på Totalt Kapital (RTOT), även om det är med en hundradels eller tusendels procentenhet.

 • 5947. Gannerud, Eva
  et al.
  Holm, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Discourses of boys and girls in the classroom2008Conference paper (Refereed)
 • 5948.
  Gantasala, Sudhakar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Luneno, Jean-Claude
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Identification of ice mass accumulated on wind turbine blades using its natural frequencies2018In: Wind Engineering: The International Journal of Wind Power, ISSN 0309-524X, E-ISSN 2048-402X, Vol. 42, no 1, p. 66-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This work demonstrates a technique to identify information about the ice mass accumulation on wind turbine blades using its natural frequencies, and these frequencies reduce differently depending on the spatial distribution of ice mass along the blade length. An explicit relation to the natural frequencies of a 1-kW wind turbine blade is defined in terms of the location and quantity of ice mass using experimental modal analyses. An artificial neural network model is trained with a data set (natural frequencies and ice masses) generated using that explicit relation. After training, this artificial neural network model is given an input of natural frequencies of the iced blade (identified from experimental modal analysis) corresponding to 18 test cases, and it identified ice masses’ location and quantity with a weighted average percentage error value of 17.53%. The proposed technique is also demonstrated on the NREL 5-MW wind turbine blade data.

 • 5949.
  Gantasala, Sudhakar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Luneno, Jean-Claude
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Luleå tekniska universitet, Material- och solidmekanik.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Influence of Icing on the Modal Behavior of Wind Turbine Blades2016In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, no 11, article id 862Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wind turbines installed in cold climate sites accumulate ice on their structures. Icing of the rotor blades reduces turbine power output and increases loads, vibrations, noise, and safety risks due to the potential ice throw. Ice accumulation increases the mass distribution of the blade, while changes in the aerofoil shapes affect its aerodynamic behavior. Thus, the structural and aerodynamic changes due to icing affect the modal behavior of wind turbine blades. In this study, aeroelastic equations of the wind turbine blade vibrations are derived to analyze modal behavior of the Tjaereborg 2 MW wind turbine blade with ice. Structural vibrations of the blade are coupled with a Beddoes-Leishman unsteady attached flow aerodynamics model and the resulting aeroelastic equations are analyzed using the finite element method (FEM). A linearly increasing ice mass distribution is considered from the blade root to half-length and thereafter constant ice mass distribution to the blade tip, as defined by Germanischer Lloyd (GL) for the certification of wind turbines. Both structural and aerodynamic properties of the iced blades are evaluated and used to determine their influence on aeroelastic natural frequencies and damping factors. Blade natural frequencies reduce with ice mass and the amount of reduction in frequencies depends on how the ice mass is distributed along the blade length; but the reduction in damping factors depends on the ice shape. The variations in the natural frequencies of the iced blades with wind velocities are negligible; however, the damping factors change with wind velocity and become negative at some wind velocities. This study shows that the aerodynamic changes in the iced blade can cause violent vibrations within the operating wind velocity range of this turbine.

 • 5950.
  Gantasala, Sudhakar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Luneno, Jean-Claude
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Investigating How an Artificial Neural Network Model Can Be Used to Detect Added Mass on a Non-Rotating Beam Using Its Natural Frequencies: A Possible Application for Wind Turbine Blade Ice Detection2017In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, no 2, article id 184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Structures vibrate with their natural frequencies when disturbed from their equilibrium position. These frequencies reduce when an additional mass accumulates on their structures, like ice accumulation on wind turbines installed in cold climate sites. The added mass has two features: the location and quantity of mass. Natural frequencies of the structure reduce differently depending on these two features of the added mass. In this work, a technique based on an artificial neural network (ANN) model is proposed to identify added mass by training the neural network with a dataset of natural frequencies of the structure calculated using different quantities of the added mass at different locations on the structure. The proposed method is demonstrated on a non-rotating beam model fixed at one end. The length of the beam is divided into three zones in which different added masses are considered, and its natural frequencies are calculated using a finite element model of the beam. ANN is trained with this dataset of natural frequencies of the beam as an input and corresponding added masses used in the calculations as an output. ANN approximates the non-linear relationship between these inputs and outputs. An experimental setup of the cantilever beam is fabricated, and experimental modal analysis is carried out considering a few added masses on the beam. The frequencies estimated in the experiments are given as an input to the trained ANN model, and the identified masses are compared against the actual masses used in the experiments. These masses are identified with an error that varies with the location and the quantity of added mass. The reason for these errors can be attributed to the unaccounted stiffness variation in the beam model due to the added mass while generating the dataset for training the neural network. Therefore, the added masses are roughly estimated. At the end of the paper, an application of the current technique for detecting ice mass on a wind turbine blade is studied. A neural network model is designed and trained with a dataset of natural frequencies calculated using the finite element model of the blade considering different ice masses. The trained network model is tested to identify ice masses in four test cases that considers random mass distributions along the blade. The neural network model is able to roughly estimate ice masses, and the error reduces with increasing ice mass on the blade.

116117118119120121122 5901 - 5950 of 17455
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf