Change search
Refine search result
116117118119120121122 5901 - 5950 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5901.
  Fransson, Åsa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Du måste låna en riktig bok!”: en forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this research review is to map research about how children relate to nonfiction, and how adults, represented by parents, librarians and teachers, relate to children’s nonfiction and its possible purposes, and also the similarities and differences between them, according to current research. A theory of three different ways to look at reading is applied to the material concerning adults’ views of children’s nonfiction. To show children’s views, themes are extracted from the research material, using an analysis model of four different ways to read. Studies show that most children as well as adults perceive children’s nonfiction in a traditional way as a means to gain knowledge and facts, and primarily related to school work. Nonfiction can also help children with reading difficulties to practise reading, by stimulating their interests. Many children read nonfiction because they prefer to read ”real stories” about actual people and events. Nonfiction can also help children find and strengthen their identity. Some children simply read nonfiction for fun and pleasure, in the same way others read fiction. Most librarians and teachers see nonfiction as a way for the children to gain knowledge, practise reading skills or source criticism. Some also see future benefits for the child as an individual or a member of the society. There are few research studies about children’s nonfiction, and parents’ views are also poorly represented in these studies.

 • 5902.
  Franséhn, Emma Sofia
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Cool Boys and Sweet Girls- a study about gender roles and children's clothes2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The main purpose of this thesis is to identify and analyse what influence fashion companies in their design and communication of children clothes according to traditional gender roles. The purpose is also to identify if there is a conflict between political correctness and profitability in reference to gender and children’s clothes. The aim was also to find how customers of children’s clothes can influence the fashion companies with their behaviour. Method: The empirical research and data collection was done from both a qualitative and quantitative approach. In depth interviews were done with Lindex, KappAhl and Polarn o. Pyret on the Swedish market, together with observations of the fashion stores assortments and their advertising of children’s clothes and finally a consumer survey was conducted on Facebook. Conclusion: Multiple factors were concluded influences on the fashion companies design and communication of gender specific clothing for children. The interpretation on the meaning of gender specific clothing was found to be an important factor as well as the lack or presence of an official standpoint. Political correctness was found harder to achieve in larger companies leading to the conclusion that profitability and political correctness is only achievable up to a certain size. Consumers were found to influence the fashion companies by sharing attitudes on social media and with friends and acquaintances, among other things. The importance of direct experience and personal interest in forming attitudes was confirmed. Mothers with children under the age of 6 were the consumer group with the strongest attitudes.

 • 5903.
  Franz, Helena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Frost, Gustav
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Den nyutexaminerade anestesisjuksköterskans erfarenhet av svår luftväg: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara ny och novis och sakna erfarenhet inom ett område är något den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan ställs inför då hen kommer ut i verksamheten. Svår luftväg är en utmaning även för den erfarna. Vår studie undersökte fenomenet svår luftväg i korrelation med att vara ny i sin yrkesroll. Genom en noggrann preoperativ bedömning och planering utifrån vårdprocessen med patient i fokus kan svår luftväg lättare upptäckas. Dock händer det att anestesisjuksköterskan ställs inför en oförväntad svår luftväg och då skall en handlingsberedskap för detta vara klar för att verkställas monumentalt. Syftet med studien var att finna definition, förekomst, förberedelse, hantering samt upplevelsen av svår luftväg i kontexten av att vara nyutexaminerad anestesisjuksköterska. För att besvara syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys där nio nyutexaminerade anestesisjuksköterskor intervjuades. Av resultatet framkom att definitionen var en subjektiv tolkning och avsaknad av erfarenhet medförde uppfattningen att allting upplevdes vara svårt i början. Anestesisjuksköterskan saknade praktisk träning från skolan vad gäller svår luftväg samt avsaknad av simuleringsträning i klinisk praxis. Anestesisjuksköterskan beskrev tryggheten av att ha en erfaren kollega till hjälp då situationen krävde det. Det fanns ett behov av att reflektera, detta var något som anestesisjuksköterskorna själva fick hantera då det inte ute i verksamheten fanns någon utarbetad rutin för reflektion. I diskussionen framkom att praktisk träning gav färdighet, detta styrktes utifrån forskning som visade att tekniskt handlag förbättrades och upprätthålls genom regelbunden träning. Det är viktigt att förutse svår luftväg och ha en handlingsberedskap med sig för att hantera situationen. Författarna såg vikten av att arbeta strukturerat utifrån vårdprocessen och därigenom upprätthålla patientsäkerhet.

 • 5904.
  Franzén, Axel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Begu, Octaviana Elena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av att vårdas med hemodialys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För de människor som drabbats av kronisk njursvikt är en av behandlingsformerna hemodialys vilket innebär att en maskin renar patients blod. För patienterna innebär behandlingen en livsomställning som kan upplevas som mycket krävande. Syftet med denna studie är att utforska de upplevelser som patienten förknippar med behandlingen. Studien är en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras i fyra olika kategorier med nio underkategorier. Studien visar: hur patienter upplever sig bundna till tid och platser för behandling, ekonomiska svårigheter till följd av förlorade jobb, psykisk ohälsa, förändrade sociala relationer, hur familj, vänner och en gudstro kan spela en stor roll gällande patientens strategi till att orka fortsätta kämpa. För dessa patienter uppstår många gånger ett lidande, på flera olika nivåer. Ett sjukdomslidande i form av de fysiska smärtor som behandlingen innebär. Ett livslidande uppstår också i form av att patienterna känner sig låsta till en plats eller ett sjukhus.

 • 5905.
  FRANZÉN, HANNAH
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  GUSTAVSSON, LISA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Visuell butikskommunikation: en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund2013Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Visuell butikskommunikation - en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund Utgivningsår: 2013 Författare: Hannah Franzén, Lisa Gustavsson Handledare: Susanne Edström Examinator: Martin Behre Företagen på dagens globala marknad måste hela tiden utveckla nya metoder för att kunna konkurrera i kampen om kunderna. Att arbeta med den visuella butikskommunikationen kan vara ett sätt att vinna fördelar på i dagens handel. Då kunderna har så många försäljningskanaler att välja bland för att få sina behov och önskemål tillfredsställda, måste en butik stå ut ur mängden samt vara tydlig i sin kommunikation. Författarna till den här uppsatsen ser en utveckling av denna typ av kommunikation som kommer vara ännu viktigare i framtiden och har därför valt att behandla på detta område. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vårt fallföretag Lindex arbetar med sin visuella butikskommunikation, från huvudkontor genom butik till kund. Vi tar reda på hur den interna arbetsprocessen ser ut samt vad den visuella butikskommunikationen resulterar i hos kund. För att ta reda på detta har vi intervjuat Lindex Corporate visual merchandisers som arbetar på huvudkontoret i Göteborg samt två VM-ansvariga i butik. Detta följdes sedan upp med påstana intervjuer med Lindex kunder i butik. Huvudkontorets arbete med den visuella butikskommunikationen integrerar flera avdelningar både på intern och extern nivå. Den största fokusen är sälj vilket genomsyrar arbetet både på huvudkontoret och på butiksnivå. Butiken är Lindex största marknadsförningskanal där de vill att kunden känner igen sig och får en modeupplevelse i världsklass. Huvudkontoret arbetar fram direktiv som hjälper butikens VM-ansvarige att verkställa de visuella säljfrämjande åtgärderna. De flesta kunder upplever Lindex butiker som tilltalande och är återkommande. Många vet att Lindex har ett högt nyhetsvärde och besöker ofta Lindex av en specifik anledning, framför allt är det damavdelningen som intresserar. Genom dessa undersökningar har vi kommit fram till att Lindex interna arbetsprocess fungerar väl och detta tack vare tydlig struktur samt god marknads- och kommunikationskännedom. Lindex arbetar med en tydlig kommunikation och följer arbetet längs hela processen. På huvudkontoret är de medvetna om vilka problem som kan uppstå och har på så sätt kunnat förebygga dem. Lindex har lyckats med är att ge kunden en god bild av företaget genom den visuella butikskommunikationen som bland annat resulterar i oplanerade köp och återkommande kunder.

 • 5906.
  Franzén, Jennie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Norling, Linda
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Från avvikelse till inkludering: Arbetsförmedlingens syn på processen med att få ut funktionshindrade i arbetslivet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka svårigheter eller möjligheter som de anställda på Arbetsförmedlingen upplever kring de hjälpmedel som finns tillgängliga för att få ut en funktionshindrad i arbetslivet. Vi har i vårt arbete tittat på en specifik Arbetsförmedling där de anställda har olika yrkesområden för att få en bredare bild av arbetet med funktionshindrade. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Begreppen arbetsförmåga och anställningsbarhet är komplexa begrepp men det är ändå dessa som sätter grunden för om en person ska få lönebidrag eller inte. Lönebidraget, i likhet med funktionshinderkoden, är ett hjälpmedel som Arbetsförmedlingen använder sig av i arbetet med att få ut funktionshindrade i arbetslivet. För att som funktionshindrad få ta del av de hjälpmedel som finns är det nödvändigt att den funktionshindrade erhåller och accepterar sin funktionshinderkod. Arbetsgivaren bestämmer emellertid på arbetsmarknaden och avgör om den vill anställa eller inte. Vi har teoretiskt adresserat frågan utifrån Foucaults maktperspektiv för att belysa hur disciplin och övervakning verkar i samhället för att skapa en ordning och en hierarki som medför att Arbetsförmedlingens arbete till vissa delar begränsas. Arbetsförmedlingen fungerar som en mellanhand mellan statens maktutövning, arbetsgivarens vilja att anställa och den arbetssökande. Vårt resultat visar att funktionshinderkoden kan fungera dels stärkande men dels också göra individen mer funktionshindrad. Vi finner här även stöd hos Goffmans stigmatiseringsteori som innefattar att människor i olika sociala situationer kategoriserar in andra i grupper som inte hör till normen.

 • 5907.
  Franzén, Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Manuell indexering av webbresurser: en undersökning av indexeringskonsistens vid social indexering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Social indexing is an approach to manual indexing of web content. The purpose of this master thesis has been to investigate terminological and conceptual consistency in social indexing of web content. Conceptual consistency was investigated/measured focusing on synonyms and (the use of) singular and plural forms of words. In order to measure consistency in social indexing data were obtained from the Delicious website. The data set consists of five indexed objects, 3001 tags and 239 users. Synonym tags and singular and plural forms of words were identified and grouped. The indexing consistency was then calculated on five user groups, each containing twenty users. The users’ sets of tags were represented in vector spaces and each user’s vector was measured against the group’s average vector using the cosine measure. The indexing consistency was found to be low. An average terminological consistency of 15.4 % and an average conceptual consistency of 18.5 % were achieved. Synonym tags and singular and plural forms of words do affect terminological consistency but not to any great extent. The low (terminological) consistency may therefore not solely be attributed to the presence of synonyms and singular and plural forms of words among the users’ tags.

 • 5908.
  Franzén, Rasmus
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Karlsson, Jens
  University of Borås, School of Business and IT.
  CSR i tre börsnoterade företag: en komparativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Marknaden ställer idag högre krav på vad företagen redovisar och intressenterna är inte längre bara uppmärksamma på hur företaget redovisar ur ett ekonomiskt perspektiv. En ökad medvetenhet hos företagen kan i många fall inbringa konkurrensfördelar om företagen väljer att tillgodose dessa krav. Corporate Social Responsibility (CSR) syftar till att redovisa vad företaget har gjort, inte bara i ekonomiska resultat utan även beträffande miljö och sociala aspekter. Vi har i vår studie valt att granska med hjälp av en innehållsanalys hur tre svenska företag, H&M, Stora Enso och TeliaSonera, arbetar med CSR och vart tyngdpunkten ligger hos de olika företagen. Studiens syfte är att på ett komparativt sätt och genom en innehållsanalys ämna svara på vilka likheter och skillnader det finns i de tre företagens hållbarhetsredovisningar, samt vad som kan tolka eventuella likheter och skillnader. Vi har använt oss av ett klassificeringsschema som hjälpt oss att dela in vårt empiriska material i fem olika kategorier; Miljö, Energi, Human resources, Produkter och Community involvement. Våra resultat visar att det, till viss del, går att förklara företagens motiv till innehållet i hållbarhetsredovisningarna med utgångspunkt i legitimeringsteorin. Det är framförallt motivet till skillnaderna som kan förklaras genom legitimitetsteorin. Det går emellertid inte att utesluta att andra faktorer påverkar varför det förekommer skillnader, och särskilt likheter, i de redovisade uppgifterna för de tre företagen.

 • 5909.
  FRANZÉN, SARAH
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  OJALA, NATALIE
  University of Borås, School of Business and IT.
  Balanced Scorecard: En framgångssaga? En fallstudie av KappAhl och Plastic Technology Composites2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Balanced Scorecard introducerades av Kaplan och Norton under 1990-talet och är idag en vanligt förekommande styrmodell världen över. Modellen bygger på fyra koncept (perspektiv) som i sin tur tillhandahåller ett antal mått. Syftet med styrkortet är, enligt den praktiska litteraturen, att skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella mått och på så vis få en bredare bild och ökad kontroll över företaget och dess verksamhet. Det finns ett flertal studier som behandlar fördelarna med Balanced Scorecard, men endast ett fåtal som beskriver nackdelarna, och vi är därför intresserade av att undersöka vilka problem och motgångar som kan upplevas i samband med implementering samt användningen av modellen. Den empiriska grunden för denna studie är hämtad från dialogen med två kompetenta nyckelpersoner som arbetade med Balanced Scorecard i KappAhl och PTC. Diskussioner med dessa personer har skapat information som lett fram till studiens resultat. Vi vill genom beskrivningar och analyser av dessa erfarenheter försöka skapa förståelse för orsakerna till varför ledningarna i de två företagen valde att frångå styrning med Balanced Scorecard. Vi kommer även att behandla problematiken som konceptet innebär. Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån ett abduktivt angreppssätt och är i form av en kvalitativ studie. Litteraturgenomgången i denna studie kan delas in i två delar, den första delen är baserad på praktisk litteratur och forskning kring Balanced Scorecard och den andra delen har sin grund i sociologiska teorier. I denna studie kommer vi betrakta Balanced Scorecard som ett system och litteraturgenomgången behandlar därför även relationen mellan individen och systemet. Då individer ställs inför osäkerhet och hot handlar de efter sina egna intressen, vilket kan resultera i att organisationen blir lidande. Det empiriska resultatet i studien avslöjade att KappAhl och PTC inte använde Balanced Scorecard som ett kontrollsystem och resultaten av undersökningen visar på ett par nyckelfaktorer som anger varför de två företagen misslyckades med implementeringen och användningen av styrkortet. Genom analyser av litteraturgenomgången och de sociologiska teorierna har vi kommit fram till att Balanced Scorecard innehåller strukturella och funktionella problem. Vidare har vi också identifierat tre huvudsakliga och gemensamma problem hos de båda företagen i deras arbete med Balanced Scorecard. Det första problemet är att styrkorten innehöll ett för stort antal mått vilket i sin tur ledde till det andra problemet, nämligen att mätdata saknades för vissa av måtten. Det tredje problemet är att det finansiella konceptet favoriserades som ett resultat av att de finansiella måtten var enklast att formulera och mäta.

 • 5910.
  Franzén, Shoba
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Barn med diagnosen autism: En intervjustudie om specialpedagogers erfarenheter kring barn med autistiska drag i förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden ges en beskrivning för forskning kring ämnet diagnosen autism. Det kommer även en forskning kring vad forskningen säger om diagnosen autism idag. En framställning av olika styrdokument som förskolan ska följa i sitt arbete för att förhindra diskriminering i arbetet med barnen. I undersökningen tas inkluderingsbegreppet upp samt specialpedagogers förhållningssätt, arbetsmetoder och likabehandlingsplanen. Den teoretiska utgångspunkt som används i undersökningen är Bengt Perssons teori som belyser det relationella och kategoriska perspektivet med barn som har särskilda behov. Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera hur några specialpedagoger i förskolan arbetar med de barn som har fått diagnosen autism. Meningen är att förstå hur specialpedagoger bemöter och förhåller sig till dessa barn. Metod Undersökningen är kvalitativ och intervju har använts som metod. Två specialpedagoger som är verksamma på samma förskolor intervjuades samt tre specialpedagoger som arbetade på en habilitering. Resultat Förhållningsätt och bemötande var viktigt enligt specialpedagogerna oavsett om barnet hade en diagnos eller inte. Specialpedagogerna var medvetna om läroplanens riktlinjer och att de var svåra att uppnå med de barn som hade diagnosen autism. I resultatet framkom det att specialpedagogerna hade stor kunskap och erfarenhet kring olika arbetsmetoder i sitt arbete med barnen som har diagnosen autism. I undersökningen framkom det att specialpedagogerna menade att de inte var så insatta i likabehandlingsplanens innehåll och att de arbetade med värdegrundsfrågor som är en del av likabehandlingsarbetet.

 • 5911.
  Franzén, Sigyn
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Folke Strömblad, f.d. bibliotekarie i Fliseryds församling, Kalmar län1979Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  An interview with Folke Strömblad, aged 71. He workd as a volontary librarian at a study circle library of IOGT-NTO, a Swedish temperance organisation, at Fliseryd in Kalmar. The interview was conducted by Sigyn Franzén, student of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, at January 4th, 1979.

 • 5912.
  Fred, Emilia
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Johansson, Carolina
  University of Borås, School of Health Science.
  Sjuksköterskors betydelsefulla handlingar vid oväntat dödsfall: närstående i kris2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Hälso- och Sjukvårdslagen (1996:29, 2d§) föreskriver att när patienter går bort ska sjuksköterskor genom sitt handlande visa respekt för, hänsyn till och omtanke om de närstående. Forskning och egna erfarenheter visar dock på en stor osäkerhet hos sjuksköterskor i hur de ska bemöta närstående i kris. Syfte: Syftet var att identifiera studier och sammanställa resultat som beskriver närståendes behov och upplevelser av bemötande av sjuksköterskor i samband med oväntat dödsfall. Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt som grundas på båda kvalitativa och kvantitativa artiklar. Nio artiklars resultat är analyserade och sammanställda. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier. Dessa är det första mötet, behov under vårdtiden och att ges möjlighet att gå vidare. Respektive kategori har också två till fyra underkategorier. Diskussion: Diskussionen har förts med hjälp av vårdteoretisk litteratur och aktuell forskning.

 • 5913. Fred, Eva
  BarnBiblioteksCentrum BBC: ett resurscenter för barnbiblioteksfrågor2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kultur i Väst Regionbiblioteket har tagit initiativ till bildandet av Barnbibliotekscentrum. Verksamhet riktad till barn och unga är högt prioriterad i alla sammanhang. I Västra Götalandsregionens prioriterade mål såväl som i Kultur i Väst uppdrag är denna verksamhet uppmärksammad och särskilt angelägen. Idag ändras barns medievanor i snabb takt. Dataspel och nya tjänster för barn på Internet tar mer av barnens tid på bekostnad av bl a lek och läsning. Om detta är en positiv eller negativ utveckling råder det olika meningar. Oavsett vad vi tycker så är detta ändå verklighet och något som alla måste förhålla sig till.

 • 5914.
  Fredenlund, Katharina Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gylltoft, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Positionssystemet i matematikundervisningen: med fokus på årskurs 32019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik. Därför måste lärare konkretiserabegreppen eftersom de är abstrakta för många elever. Detta för att öka chansen hos eleverna att utveckla sitt lärande.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen ser ut när lärare ska undervisa i positionssystemet och synliggöra de kritiska aspekter som identifierats av forskningen. De tvåfrågeställningar som ska besvaras är: “Hur ser undervisningen ut om positionsegenskaperna i årskurs 3?” och “Hur ser undervisningen ut om tiobasegenskaperna i årskurs 3”.

  Denna studie är en kvalitativ undersökning där genomförande innehåller tre observationer, vidolika tillfällen, i en mellanstor kommun. Vid varje tillfälle har en lärare deltagit och observerats där data har skrivits ner på papper och även fotograferats. Analysarbetet har behandlats utifrån Ross (2002) fyra egenskaper där två av dessa, positionsegenskaper och tiobasegenskaper, haranvänts. I analysarbetet används även instrumentell förståelse för det som inte kännetecknar positionsegenskaper och tiobasegenskaper.

  Resultatet visar att samtliga tre lärare tar upp både positionsegenskaper och tiobasegenskaper i sin undervisning. Dock undervisar lärarna olika och utifrån olika material. De material som används är figurer som symboliserar ental, tiotal, hundratal, tusental, tärningsspel, sifferkort och Whiteboard. Två av lärarna använder i sin undervisning övningar, diskussioner och konkretiserar begrepp på ett varierande sätt för att skapa djupare förståelse hos eleverna medan den tredje lärarens undervisning saknar detta.

 • 5915.
  Fredenlund, Teija
  University of Borås, School of Health Science.
  Betydelsen av feedback i klinisk praktik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom studenters utvärderingar av deras verksamhetsförlagda utbildning har det framkommit att de ibland saknat tydlig feedback. Som handledande sjuksköterska är det ibland svårt att ge konstruktiv feedback till studenter. Det upplevs ofta lättare att ge positiv feedback än att tydliggöra vad som måste förbättras. Därför känns det av vikt att beskriva vilken betydelse feedbacken har för studenternas inlärning i klinisk praktik. Syftet med den här studien är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av betydelsen av feedback i klinisk praktik. Metoden är en litteraturstudie där analys, enligt Evans (2003), av aktuella vetenskapliga artiklar genomförts. Resultatet presenteras utifrån två teman och 13 subteman som framträtt vid analysarbetet. Materialet delas upp i två domäner som utgör en grov struktur. Dessa är ”konstruktiv feedback, en förutsättning för sjuksköterskestudenten i sin utveckling till sjuksköterska” och ”negativ eller utebliven feedback är ett hinder i sjuksköterskestudentens utveckling till sjuksköterska”. Temana belyser sjuksköterskestudenters uppfattning av att få feedback och att inte få feedback. Studien visar att när man lyckas få studenter att känna sig stöttade samt att minska deras känsla av otrygghet, genom att införskaffa sig kunskaper om feedbackens betydelse, kan handledare bidra till att underlätta sjuksköterskestudenters utveckling till sjuksköterskor. I resultatdiskussionen diskuteras olika subteman som framträtt. Ett av de starkaste känslorna som framkom är känslan av att bli kränkt. Är kränkhet ett ord som används som ett försvar av studenter som känner sig förolämpade eller ett mäktigt vapen? Vidare diskuteras även att när studenten känner sig sedd och bekräftad samt får konstruktiv feedback från sin handledare bidrar det till både personlig växt och ökade kunskaper.

 • 5916.
  Fredenlund, Teija
  University of Borås, School of Health Science.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att tillvarata forskningsresultat i patientvård och studenthandledning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning påvisar att sjuksköterskor i ringa omfattning kan ta sig tid till att söka och läsa vetenskapliga rapporter vilket även speglar sig i handledarskapet. Om studenter inte ser sjuksköterskor söka ny kunskap i forskningen eller får handledning i att söka, kan vi då förutsätta att de kommer att uppfylla kravet från högskoleverket under studietiden samt socialstyrelsens kompetensbeskrivning när de är färdiga sjuksköterskor? Att belysa sjuksköterskors egna erfarenheter av att använda forskningsrapporter kan ge kunskaper om sjuksköterskor har behov av att stärka sitt eget kritiska tänkande och sin vetenskapliga hållning som sedan kan berika dem i deras handledarroll. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att använda forskningsrapporter i sitt dagliga arbete med vård och handledning av studenter i klinisk verksamhet. För att belysa handledande sjuksköterskors erfarenheter valdes intervju som metod och texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsens resultat ger en nulägesbeskrivning av studiens forskningsområde och stöds av tidigare forskningsresultat. Resultatet redovisas i två domäner, hinder och begränsningar samt möjligheter och förutsättningar för att tillvarata forskningsresultat i vårdandet och studenthandledning. Hinder och begränsningar var tidsbrist, brist på vilja och engagemang, brist på kunskap i informationssökning och att kunna tillgodogöra sig det vetenskapliga språket och till sist bristande tillgänglighet på forskningsrapporter. Möjligheter och förutsättningar var önskan om mer tid, vilja och engagemang, att ha kunskap och erfarenhet och till sist tillgänglighet till forskningsrapporter. Diskussionen tar upp att flera av sjuksköterskorna skulle vilja stimulera studenterna mer att ta tillvara forskningsresultat men att många handledare saknade kunskaper som informationssökning och det vetenskapliga språket.

 • 5917.
  Frederiksen, Lotte
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gustavsson, Darina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Alternativa hylluppställningar: en användarundersökning på fyra folkbibliotek2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master’s thesis is to examine how users at four public libraries experience the alternative shelf arrangement in their library. The purpose of introducing an alternative shelf arrangement in a public library is often to facilitate for its users. In each of our chosen libraries, the librarians have arranged the books in the non-fiction section in broad themes, with the Swedish Library Association Classification System as subsections. Using qualitative interviews, we examined a total of 26 users’ experience of the shelf arrangement and its accessibility, their methods for seeking information and their opinion about the presentation of the books. The main part of our respondents prefers to browse through the book shelves when searching in the library. Most of them also declared satisfaction with the shelf arrangement in their library and that they are more likely to borrow a book that is on display than a book that is not. We found that our respondents lacked awareness of the organisation of the shelf arrangement as well as of the signs showing the themes. The majority of our respondents do not question the shelf arrangement. Many of the respondents do not question it because they are so used to their library and have learned how to find what they are looking for. Others seem to feel that they do not know the library well enough to question it.

 • 5918.
  Fredh, Christian
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Norström, Erik
  University of Borås, School of Business and IT.
  Datalagring i SharePoint: Hur ska utvecklaren välja lagringsmetod?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I processen att utveckla nya funktioner i ett SharePoint-baserat system måste utvecklaren välja vilken datalagringsmetod som ska användas. Det finns två primära metoder att använda sig av när data ska lagras i SharePoint. Den första är att använda SharePoints inbyggda listor. Den andra är att använda en egenutvecklad databas att arbeta mot. Vi har i studien undersökt de båda metoderna och studerat litteratur för att ta fram viktiga aspekter som bör beaktas vid val av datalagringsmetod. De aspekter vi tagit fram är; snabbhet, underhåll, flexibilitet, dataintegritet, redundans, tillgänglighet, säkerhet och enkelt att utveckla i. Dessa aspekter har legat till grund för de jämförelser vi gjort. Vi har genomfört en kvantitativ studie i form av ett experiment där vi har undersökt de två metoderna med avseende på aspekten snabbhet. Vi har även genomfört en kvalitativ studie, där vi intervjuat en expert inom SharePoint-området. Från den kvantitativa studien kan vi visa på att använda en separat databas är påtagligt snabbare än att använda listor, metoden att använda en separat databas är även bättre på att hantera stora datamängder. Från den kvalitativa studien kan vi bland annat visa på att en lösning med egenutvecklad databas är svårare att underhålla än om lösningen använder sig av listor. Från en utvecklares perspektiv är det även enklare att använda listor med tanke på all den funktionalitet som redan finns inbyggd i listorna. En annan fördel med listorna är att det är enklare att interagera med andra delar i SharePoint om lösningen använder listor för datalagring. Vi kan inte entydigt säga att en metod är bättre än den andra utan det är situationsberoende och utvecklaren måste göra ett aktivt val av metod. Vi anser dock att man i de flesta situationer bör använda listor för datalagring i SharePoint. Detta är främst på grund av att det finns mycket färdigutvecklat om man använder listor samt att det blir lättare att underhålla ett system som bygger på listor.

 • 5919.
  Fredh, Emma
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hultgren, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den svenska ledarskapsdiskursens påverkan på chefers uppfattning om ledarskapsrollen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: En kvalitativ studie som har syftat till att undersöka hur chefer, positionerade vd och verksamhetschef uppfattar sin ledarskapsroll. Resultatet visade att cheferna hade en enad bild av vad ledarskap är och vad som ingår i deras roll. Uppfattningarna gick i enighet med den rådande ledarskapsdiskursen i Sverige. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter Inspiration till uppsatsen grundar sig på att vi under utbildningens gång tagit del av teorier kring ledarskap. Vi ville ta del av chefers erfarenheter och kunskaper kring ämnet för att få en bredare förståelse för ämnet. Teoretiska utgångspunkter för studiens genomförande, när det gäller synsätt på ledning och styrning, var medarbetarorientering och ledarcentrering. Syfte: Studiens syfte var att förstå hur formellt tillsatta chefer i ledande position uppfattar sin ledarskapsroll och vilka möjligheter de upplever att de har att utöva det ledarskap de förespråkar. Metod: Med kvalitativ ansats har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer med vd:ar och verksamhetschefer inom olika branscher. Resultat: Av resultatet framgick det att respondenterna hade en enad bild av ledarskapsrollen. Den är starkt präglad av den svenska ledarskapsdiskursen, där chefer i sitt ledarskap verkar inom ett medarbetarorienterat synsätt. Ledord i chefernas ledarskap var delegering, ansvarstagande, tillit, förtroende och kompetensutnyttjande.

 • 5920.
  Fredh, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Snygg, Sophia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Effektivare vård: en studie om åtgärder för att uppnå kortare köer och bättre flöde2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtmottagningen vid Alingsås lasarett upplever problem som långa köer och variation i resurstillgänglighet, något som idag är vanligt i vårdorganisationer. Detta är en problematisk situation med tanke på att köerna består av patienter som behöver undersökning och vård. Denna studie har som mål att finna lösningar på hur ett effektivare flöde kan uppnås och hur detta kan skapa kortare väntetider och en tillgängligare vård. Slutsatser som tas upp är att fokus på flödeseffektivitet är högst väsentligt för att få ett bra flöde på en vårdmottagning. Detta påverkas av planeringen på mottagningen, resurstillgängligheten och kommunikationen. Att minska den variation i resurstillgänglighet som råder i dagsläget leder till att det är lättare att matcha efterfrågan med resurser vilket i sin tur påverkar köer och flödet. Kommunikationen kan förbättras med hjälp av kontinuerliga möten och förbättringsgrupper som leds av personalen på mottagningen. Processkartläggning är också något som är viktigt då detta leder till att personalen lär sig om varandras arbete och får förståelse för detta. Processkartläggningen leder också till att onödigt arbete kan elimineras och istället lägga fokus på bra vård.

 • 5921.
  Fredh, Josefine
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kjell, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekonomiska och Psykosociala Faktorers Påverkan på Motivation: en Kvalitativ Studie.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur ekonomiska och psykosociala faktorer kan påverka motivation på en avdelning i en statlig myndighet i Sverige. Avdelningen består av två filialer, benämnda filial A och filial B, vilka utgjorde studiens fokus. De ekonomiska och psykosociala faktorerna avgränsades till att enbart bestå av ersättning, trivsel, stöd och egenkontroll, eftersom dessa utpekats som problemområden av de aktuella filialerna som studien berör. Ämnet motivation avgränsades genom Vrooms (1964) perspektiv och undersökningen baserades på hans kognitiva processteori Expectany Theory. För att besvara studiens forskningsfråga utfördes nio stycken semistrukturerade intervjuer, fyra på filial A och fem på filial B. Resultatet visar att problemområdena trivsel, stöd och egenkontroll innehöll faktorer som bidrog till motivation och att problemområdena ersättning, trivsel och stöd bestod av komponenter som reducerade motivation.

 • 5922.
  Fredholm, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ganelius, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Reggio Emilia och språk: Hur pedagoger stimulerar barns intresse för skriftspråket.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningBarns intresse för språk och skriftspråk i förskolan är anledningen till vårt intresse för denna studie. Att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi tar tillvara barns naturliga nyfikenhet för bokstäver. Vår bild av denna pedagogiska filosofi är att de har ateljéer som stimulerar skapandet hos barnen, men att de har mindre fokus på skriftspråket.SyfteSyftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger inom Reggio Emilia filosofin beskriver sitt arbetssätt med att stimulera barns intresse för skriftspråket, i åldern 1-5 år.MetodI denna studie har vi valt att använda en fenomenografisk forskningsansats, en kvalitativ undersökning med fokusgruppsintervjuer som redskap. Vi kan med denna metod tolka deltagarnas tankar och uppfattningar om ett visst ämne, där fokus har varit på deras olika uppfattningar, det vill säga variationen i hur de förstår ämnesområdet.ResultatResultatet visar på att pedagogerna arbetar aktivt med att stimulera och utmana barns verbala språk och språkutveckling, men vi upplevde att pedagogerna inte arbetade så medvetet med skriftspråket. De nämnde att den verbala kommunikationen mellan barn och mellan barn och vuxen främjar barns språkutveckling. De använder många olika material på ett varierande sätt för att tillgodose alla barns olika sätt att närma sig skriftspråket. Pedagogerna använder både helordsmetoden och ljudningsmetoden i sitt arbete med barnen. De påtalar vikten av att använda språklekar som ingår i den dagliga verksamheten, såsom rim och ramsor, högläsning, återberättande och sång.

 • 5923.
  Fredin, Gudrun
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Turstam, Kätty
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekarieutbildningskritik. En undersökning av ett urval tidskrifter ur svensk bibliotekspress 1990-2005.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to investigate the criticisms of the Swedish library education 1990-2005. By studying four different magazines, we tried to find the various opinions. The years investigated are 1990 to 2005. We have studied articulated opinions, not all opinions, in four library journals. In 1993, the education was transformed towards a more academic line, why we want to explore the discussions shortly before and during this change. Noticeable concrete changes during this time are an increased number of education sites, more technology and less practise. Research questions: 1. In what themes of opinions has criticism, for or against the new library education, been presented in library journals during the period 1990-2005? 2. What themes have been dominating this period? 3. What differences in these themes are found in relative importance over the 16 years? 4. Which are the most interested parties in the survey during this period of time? We read the magazines and sorted the criticism into themes and put them together to get a pattern of the discussions. We find representatives from associations to be the most active interested party, then educators. The pattern of opinions reveals the following: the new education can lead to several various types of employment, not just in libraries. Other opinions debated were if the education is relevant and if practise is necessary. The theme of distance education is discussed most frequently in the beginning of our period and the gender issue in the end.

 • 5924.
  Fredin, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  (Un)Perfect: Breaking the rules in textile printing2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work explores the techniques of printing and preparation, in combination with technical mistakes. It aims to show how to use technical mistakes in different printing and preparation techniques as a design method to find accidental aesthetic expressions using the stripe as a tool to enhance and clarify the methods modification. The method confronts today’s textile industry by showing how these mistakes could develop into new expressions within textile design when fast -fashion is no longer an obligation. The stripe is a common shape, and is explored to clarify the method ans show how different techniques can change the stripes in various ways. This resulted in to three pieces each representing a technique; one transfer printed, one digital printed and one with the starting point in screen print. They present examples of how more time for developing mistakes in textile design can lead to development of the common shape of a stripe, broaden the technical limitations, and give a value to mistakes in the textile industry. By taking the method further more mistakes could be developed, and how to produce the developed designs in the industry could be investigated.

 • 5925.
  Fredin, Monica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Spitza, Beata
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Könsmönster i förskolan.: Hur påverkas förutsättningar för barns jämställdhet av lekmaterial och den fysiska lekmiljön?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningSom en del av samhället har förskolan och pedagoger ett tydligt ansvar att medvetet arbeta för att främja jämställdhetsarbetet. Studien handlar om pedagogers arbete med det jämställdhetsuppdrag som framkommer i förskolans läroplan. Fokus i undersökningen är vilket lekmaterial pedagoger väljer att erbjuda barnen, vilka miljöer som skapas och vilka lekar som uppstår i miljöerna. Studien undersöker också om alla barn, oavsett kön, har samma tillgång till alla utrymmen på förskolan.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur könsmönster i förskolan visar sig i förskolans verksamhet och dess påverkan för barns fostran till jämställdhet.MetodStudien är en kvalitativ undersökning där observationer valts som metod för insamling av data.ResultatResultatet har visat att pedagogers val av lekmaterial kan vara avgörande för jämställdheten i barngruppen när det gäller barnens tillgång till alla utrymmen i förskolan. Dessutom visade observationerna att lekmaterialet som erbjuds påverkar barns förutsättningar för lek och även deras möjligheter till lika utvecklingspotential. I de rum där pedagoger valde att erbjuda traditionella pojk- och flickleksaker lekte barnen könstereotypa lekar där könsmönster och könsroller kunde observeras. I de andra rummen där majoriteten av lekmaterial var könsneutralt valde barnen könstereotypa lekar i mycket mindre grad eller inte alls. Gränsöverskridande lekar var representerade på båda förskolorna även om de inte var många. Alla barn, oavsett kön sökte sig till alla rum vilket kan innebära att lekmaterialet var attraktivt för alla barn och att rummen inte var könsmärkta.

 • 5926.
  FREDMAN, DANIEL
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  MALKA, JONATAN
  University of Borås, School of Business and IT.
  Controllerrollen: En studie om controllerns varierande roll i företag2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna kvalitativa studie med induktiv ansats genomfört två fallstudier med syfte att studera skillnaderna mellan den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern från den praktiska och handlingsorienterade definitionen. Samtidigt studerade vi skillnaderna mellan controllerns syn på sin egen roll och controllerns kollegors syn på dess roll. Analysen har genomförts med hjälp av en teoretisk referensram som vi byggt upp utifrån två kategorier som påverkar controllerns roll, interna samt externa faktorer. Det vi kommit fram till visar att det finns tydliga skillnader mellan den funktionella eller formaliserade definitionen från den praktiska och handlingsorienterade definitionen. Vidare resultat som framkommit genom vår studie är att controllern idag närmar sig ledningen och de klassiska arbetsuppgifterna tas allt mer över av datorer och ekonomisystem, vilket är den största skillnaden som framkommit från den funktionella definitionen som litteraturen ger oss. Ytterligare har vi kommit fram till att de interna faktorerna påverkar controllerns roll i den mån som de externa faktorerna tillåter dem. Till sist kom vi även fram till att det finns skillnader mellan controllerns syn på sin egen roll och deras kollegors syn på controllerns roll. Den största orsaken till denna skillnad anser vi är att alla individer ser på saker ur olika perspektiv och ser därmed olika på olika situationer. Syftet med studien är att belysa om skillnaderna i de två olika frågeställningarna finns. Vi har kommit fram till att skillnaderna finns, således anser vi att studiens syfte har uppfyllts.

 • 5927.
  Fredrikson, Katrin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Automatisk indexering på webben: en studie av sökmotorn HotBot2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The web has made an incredible amount of unorganized information available to anyone. There are search engines that help us structuring the information, but it is still difficult to find what you search for on the web. The purpose of this master's thesis is to investigate whether the already existing techniques for automatic indexing are suited for the new information retrieval context on the web and how the choice to support these techniques, or not, affects the search results. This is examined through a literature study on automatic indexing and other related concepts, such as information retrieval and information searching on the web in order to get a theoretical frame to the work and by an observation of the search engine HotBot to approach the purpose of the thesis. The observation is carried out by searching HotBot's database and investigating the search results in order to try to identify patterns that can reveal something about how HotBot's automatic indexing is done. Even after a number of searches it has been difficult to see clear patterns in HotBot's indexing and the search engine has rather been found inconsequent in several ways. The web presents an information retrieval environment where automatic indexing is necessary, but the information systems of today can not stand up to the demand, that they should represent the content of a text. It is not possible to draw any general conclusions after observing one search engine, but it might be so that the existing techniques for automatic indexing need to be improved to better suit the text collections on the web by further research.

 • 5928.
  Fredriksson, Anna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att rusta sin borg. Förvärv och bibliotekssamling i Vadstena kloster 1374-1595. En studie av resterna.1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper is a study of Vadstena monastery's book acquisitions and book collection 1374-1595. Studying catalogue descriptions of manuscripts and incunabula in Uppsala University library, the author has aimed to examine the development over a period of time, concentrating on way and place of acquisition, and desired types of texts. A short description and history of the monastery and its library is given. The study opens with the author stating there must have existed a plan for the book acquisitions and collection. A survey investigation shows, that the usable material is too small and somewhat nonrepresenta­tive of the monastery library to form a basis for a fair analysis. Further investigations give material to form a basis for some careful statements, saying that book production and also acquisitions concentrated on sermons literature, and that this type dominated the library collection throughout the time of development, followed by the philosophical-theological university literature.

 • 5929.
  Fredriksson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sommerfeld, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. Många sjuksköterskor hävdar att det inte finns tid till omvårdnadsarbete inom vårdsektorn och det föreligger en risk att omvårdnadsarbetet bortprioriteras när annan vetenskap värderas högre. När vårdresurser inte räcker till för att bemöta vårdbehovet uppstår hög arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning leder i sin tur till kognitiv belastning och stress. Vård- och omsorgspersonal står för störst antal sjukfall i Sverige. Studier visar att samvetsstress är en faktor till utbrändhet hos vårdpersonal. Samvetsstress beskrivs som en unik form av utmattningssyndrom som drabbar människor i vårdande yrken och innebär en förlust av förmågan att vårda.

  Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga befintlig forskning om samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden bygger på kvantitativa och kvalitativa studier. I resultatet presenteras tre teman Bakomliggande faktorer, Symtom, tecken och konsekvenser och Åtgärdande insatser och förhållningssätt. Olika organisatoriska faktorer såsom brist på personal och tid var bidragande faktorer. Även hög arbetsbelastning, maktlöshet, samt ohanterliga krav från chefer, ledning, arbetskollegor och andra professioner gav upphov till samvetsstress. Att inte kunna lindra patientens lidande och att inte ha kunskap om samvetsstress var andra bidragande faktorer. Samvetsstress skapade psykiska och fysiska problem hos sjuksköterskan som påverkade privatlivet. Dessutom påverkades sjuksköterskeprofessionen då konsekvenserna av samvetsstress kunde leda till att sjuksköterskor valde att byta arbetsuppgifter eller lämna yrket. Studien belyser dessutom olika hanteringsstrategier som kan minska eller förhindra uppkomsten av samvetsstress. Slutligen presenteras förslag på kliniska implikationer, bland annat att undervisning om samvetsstress ska läggas in i Sjuksköterskeutbildningens läroplan samt att öka möjligheterna till Specialistutbildning.

 • 5930.
  Fredriksson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sporrong, Sebastian
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans vårdande av patienter med kontinuerlig njurersättningsterapi: En observationsstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT, är idag den behandling som oftast används inom intensivvården hos patienter i behov av dialys. Ett ökande antal studier genomförs för att förbättra CRRT behandlingen för patienten, men få studier belyser intensivvårdssjuksköterskans vårdande när det gäller skötsel och att upprätthålla CRRT. Syftet med denna studie är att beskriva aspekter av betydelse för intensivvårdssjuksköterskans vårdande av patienter i behov av kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning och för att besvara syftet ligger en kvalitativ ansats till grund för uppsatsen. Som datainsamlingsmetod valdes en ostrukturerad deltagande observation.

  Resultatet utmynnade i tre olika kategorier. I Vårdmiljö, beskrivs hur dialysmaskinen tar upp en stor del av rummet samt avger oljud när den larmar vilket kan upplevas stressande för både sjuksköterska och patient. I Organisation och åtgärd, beskrivs hur intensivvårdssjuksköterskan organiserar och planerar sina omvårdnadsåtgärder för att effektivisera arbetet samt säkerställa att patienten får en fullgod dialysbehandling utan längre uppehåll. I Omvårdnad och information visas att intensivvårdssjuksköterskor, som vårdar patienter i CRRT, fokuserar både på patient och teknik. När den kontinuerliga dialysen inte fungerar som planerat ökas stressen och fokus riskerar att flyttas från patienten till tekniken. CRRT ställer krav på intensivvårdssjuksköterskan, organisation och medarbetarna. Resultatet skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet kring de utmaningar som intensivvårdssjuksköterskan ställs inför vid vård av patienter med CRRT.

 • 5931.
  Fredriksson, Ann-Christine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Exkludering eller inkludering?: En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. With the term radical cataloging as the background for this thesis, I have categorized five pairs of opposite words that were the bases for my keyword search and then analyzed the subject headings for the books that my keyword searches resulted in. Using Derrida's theories of deconstruction and the perception of The Other, I have investigated which subject headings are used to describe the marginalized groups and whether these subject headings can be problematic from an intersectional perspective. The conclusion is that, although both groups are represented by a variety of subject headings, they are not always used in a correct context. There is also a lack of several subject headings which would work towards an inclusion of these marginalized groups.

 • 5932.
  Fredriksson, Doris
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Undervisning i förskolan: Förskollärares syn på begreppet undervisning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: I vår studie har vi valt att fokusera på förskollärarnas syn på begreppet undervisning. Förskolan är nu en egen skolform, vilket medför att undervisning även skall bedrivas i förskolan. Lärandet har fått en större roll i förskolans verksamhet vilket syns i strävansmålen. Förskollärarna känner en osäkerhet kring hur undervisning i förskolan kan se ut. Leken har alltid haft en central plats när det gäller lärande i förskolan. Förskollärarna är nu oroliga för att förskolan skall bli skolifierad och leken inte får så stort utrymme.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning av begreppet undervisning, samt hur det påverkar den pedagogiska planeringen och den praktiska undervisningen.

  Metod: Studien är kvalitativ. Intervju användes som metod. Åtta förskollärare från två olika förskolor intervjuades i studien.

  Resultat: Förskollärarna uttrycker att de inte är bekväm med begreppet undervisning och förknippar det med skolan. I studien framkommer att det inte förts någon diskussion på förskolorna kring begreppet undervisning vilket förskollärarna saknat. Det framgår att förskollärarna är medvetna om att det är dem som har ansvaret för planeringen och att den genomförs i verksamheten. Planeringen utgår från barnens intresse och behov som förskollärarna kopplar samman med läroplansmålen. Utöver de planerade aktiviteterna ser förskollärarna de spontanaktiviteterna och rutinsituationer som ytterligare tillfällen att stötta barnens lärande. Betydelsen av att förskolläraren är närvarande och samspelar med barnen för att kunna se och ta tillvara på möjligheterna till lärande som erbjuds poängteras.

 • 5933.
  Fredriksson, Erik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Grundskollärares arbetsmotivation: Med inriktning på individuell lönesättning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I övergripande kollektivavtal på svensk arbetsmarknad framgår en strävan efter ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat som en följd av individuell lönesättning. Denna studie undersöker individuell lönesättnings eventuella påverkan på arbetsmotivation hos lärare, kort efter att en statligt finansierad lönesatsning hade höjt lönerna för många av dessa. Studien har i huvudsak kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av self determination theory, teorier om avund och rättviseteori.

  För att undersöka om individuell lönesättning påverkar grundskollärares arbetsmotivation genomfördes intervjuer med 8 respondenter på två skolor i en svensk kommun, som även fick besvara en enkät om arbetsmotivation. Studiens resultat tyder på att individuell lönesättning förvisso kan föranleda positiva arbetsmotivationseffekter hos personer som premieras med högre lön, men att de som missgynnas i den individuella lönesättningen riskerar att få mindre självdeterminerad arbetsmotivation och/eller minska sin arbetsinsats för att utjämna upplevd orättvisa. Utöver detta riskerar individuell lönesättning att försämra relationer mellan kollegor, vilket kan innebära att arbetsmotivation blir mindre självdeterminerad, både hos den som främjas av individuell lönesättning och den som missgynnas.

 • 5934.
  Fredriksson, Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Katby, Sebastian
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hur samhörighet och känsla av sammanhang påverkar arbetsmotivation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att undersöka hur självdeterminering i arbetsmotivation påverkas av känsla av sammanhang (KASAM) och samhörighet på arbetsplatsen gjordes en kvantitativ enkät-undersökning på en stor västsvensk organisation. Med självdetermineringsteorin som grund var målet att identifiera förbättringsområden och ge råd som kan leda till förbättrad arbetsmotivation i organisationen. Relationer mellan självdetermineringsteorin, KASAM och samhörighet utforskas i en arbetsplatskontext. Resultatet baserades på 257 enkätsvar och huvudsakligen konstaterades att både arbetsplatssamhörighet och KASAM hade en positiv påverkan på självdeterminering i arbetsmotivation. Samhörighet på arbetsplatsen visades vara den mest betydelsefulla prediktorn för självdeterminering i arbetsmotivation och kunde till stor del förklara KASAMs påverkan. Eftersom samhörighet på arbetsplatsen predicerade självdeterminering i stor utsträckning förs ett resonemang kring att samhörighet på arbetsplatsen kan tillfredsställa basbehovet av social tillhörighet. Av KASAMs komponenter var meningsfullhet den mest inflytelserika för självdeterminering. KASAM ökade med åldern men det gjorde inte arbetsplatssamhörighet. Det hittades inga skillnader i KASAM beroende på kön eller utbildningsnivå.

 • 5935.
  Fredriksson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Theding, Helene
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur upplevs den egna hälsan: av människor som lever med hiv?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva hur människor som lever med hiv, i en stad i västsverige, erfar den egna hälsan. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Genom bearbetning av textdata blev resultatet fyra kategorier: vitalitet för människan som lever med hiv, kampen med mitt liv, utsatthet på grund av fördomar och okunskap och sorg är att inte kunna leva ett önskat liv. Med tillhörande underkategorier: accepterad för den jag är, strävan efter balans, mognat som människa, frihet att kunna leva mitt liv, livet är som det är, klar med livet, skuldbelagd på grund av hiv, livrädd för okunskap, objektifierad som människa, stort ansvar är en börda, tar min energi, ledsen över människors fördomar, begränsad i livet, jag har förändrats och oärlig då jag inte kan berätta.

  Resultatet visar att Vitalitet för människan som lever med hiv upplevs då informanterna bland annat erfar mod att vara öppen om hiv. Kampen med mitt liv upplevs då informanten beskriver svårigheten att acceptera ett liv med hiv. Rädsla beskrivs som en kamp i samband med att bli avvisad. Utsatthet på grund av fördomar och okunskap upplevs till exempel då vårdpersonal avslöjar informanternas hiv öppet. Sorg är att inte kunna leva ett önskat liv och beskrivs i samband med hur livet förändrats efter hivdiagnosen. Diskussionen skildrar  bland annat hur informanterna upplever att livet blivit begränsat på grund av biverkningar och rädslan att inte våga avslöja hiv för närstående. Välbefinnande upplevs då informanterna erfar frihet. Stigma är förekommande från samhället och informanterna själva.

 • 5936.
  Fredriksson, Joline
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Personalvetare och hållbar HR: En kvalitativ studie om personalvetares upplevelser av att arbeta socialt hållbart2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är en organisationsidé som utgår från både ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Länge har den sociala och ekologiska dimensionen åsidosatts till fördel för den ekonomiska, då organisationer i dagens konkurrensutsatta samhälle gör vad de kan för att nå ekonomisk lönsamhet. För att skapa en balans mellan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner har högre utbildning setts som det främsta verktyget. Dock har flera rapporter utförda av regeringen visat att svenska högskolor och universitet misslyckas med att föra in en balanserad bild av hållbarhetsarbete för att studenten ska kunna använda sina kunskaper i framtida yrke.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur personalvetare upplever att personalvetarutbildningen har utvecklat deras kunskaper kring att arbeta socialt hållbart, samt att få en förståelse för vilka utmaningar det finns för personalvetare att arbeta socialt hållbart i en organisation. För att besvara syftet har två frågeställningar tillämpats: Vilka kunskaper från personalvetarutbildningen anser personalvetaren att denne har mest användning för i sitt arbete? Samt, hur arbetar personalvetaren med jämställdhet, förebyggande av stress, mångfald och arbetsmiljö? Den metod som använts i studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats och sju intervjuer med yrkesverksamma personalvetare har utförts.

  Resultatet visar på att personalvetare inte anser sig ha fått konkreta verktyg från sin utbildning i att arbeta socialt hållbart men framhåller samtidigt att utbildning har gett dem förmågan att byta perspektiv och förstå mänskliga beteenden vilket de säger sig ha användning för i deras arbete. Vidare framställs en splittrad bild av informanternas yrkesutövning i relation till de sociala hållbarhetsaspekterna jämställdhet, mångfald, stress och arbetsmiljö. Det synliggörs även upplevelser av utmaningar med att arbeta socialt hållbart vilka anknyts till personalvetarens upplevda yrkesroll, identitet och status. De slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att informanterna trots sina upplevelser av att inte ha kunskaper för att arbeta socialt hållbart, utför handlingar med kritisk HRD som förhållningssätt vilka går att anknyta till social hållbarhet. Detta har kunnat urskiljas i informanternas redogörelser för hur de arbetar med jämställdhets-, mångfalds-, stress, - och arbetsmiljöfrågor samt de utmaningar som detta arbete medför.

 • 5937. Fredriksson, Lisa
  et al.
  Kilander, Alma
  Ekologisk hållbar utveckling på Sveriges folkbibliotek: jämförande studie av verksamhet och kommunala styrdokument2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a time where environmental consciousness has become a more pressing matter the public libraries have the opportunity to influence and inspire their communities to take a stand towards more environmentally sustainable communities.

  The purpose of this bachelor thesis is to contribute to the discussion about the role of the public library in environmental issues and ecological sustainable development in relation to municipal government documents. Three municipalities with pronounced environmental focus were chosen, these are the municipality of Gävle, Helsingborg and Lund. The following questions were discussed: “What’s the role of three public libraries interms of ecological sustainability in relation to their respective municipalities' governing documents?” “What does the work involving ecological sustainability in the three municipalities' governing documents look like?” ”What does the three public libraries activities look like from an ecological sustainability perspective?”.

  The findings in this study were based on semi-structured interviews with informants from the public libraries in the chosen municipalities along with the municipal government documents. The material were analyzed through qualitative content analysis using Kathryn Millers concepts envionmental leader and environmental educator and Ali AlQahtany, Yacine Rezgui och Haijiang Li’s SUPD Model for a sustainable urban planning. The results show that the selected libraries to a large extent show signs that they work on the basis of municipal government documents. The study also shows that the libraries primarily take the role of environmental leaders, rather than educators. The SUPD Model was used to a large extent and correlated with the municipal documents.

 • 5938.
  Fredriksson, M
  University of Borås, School of Engineering.
  Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås ur ett TQM-perspektiv2006Conference paper (Other academic)
 • 5939. Fredriksson, M
  et al.
  Aune, S
  Bång, A
  University of Borås, School of Health Science.
  Thorén, A-B
  Lindqvist, J
  Karlsson, T
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Cardiac arrest outside and inside hospital in a community: mechanisms behind the differences in outcome and outcome in relation to time of arrest.2010In: American Heart Journal, ISSN 0002-8703, E-ISSN 1097-6744, Vol. 159, no 5, p. 749-756Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim was to compare characteristics and outcome after cardiac arrest where cardiopulmonary resuscitation was attempted outside and inside hospital over 12 years. METHODS: All out-of-hospital cardiac arrests (OHCAs) in Göteborg between 1994 and 2006 and all in-hospital cardiac arrests (IHCAs) in 1 of the city's 2 hospitals for whom the rescue team was called between 1994 and 2006 were included in the survey. RESULTS: The study included 2,984 cases of OHCA and 1,478 cases of IHCA. Patients with OHCA differed from those with an IHCA; they were younger, included fewer women, were less frequently found in ventricular fibrillation, and were treated later. If patients were found in a shockable rhythm, survival to 1 month/discharge was 18% after OHCA and 61% after IHCA (P < .0001). Corresponding values for a nonshockable rhythm were 3% and 21% (P < .0001). Survival was higher on daytime and weekdays as compared with nighttime and weekends after IHCA but not after OHCA. Among patients found in a shockable rhythm, a multivariate analysis considering age, gender, witnessed status, delay to defibrillation, time of day, day of week, and location showed that IHCA was associated with increased survival compared with OHCA (adjusted odds ratio 3.18, 95% CI 2.07-4.88). CONCLUSION: Compared with OHCA, the survival of patients with IHCA increased 3-fold for shockable rhythm and 7-fold for nonshockable rhythm in our practice setting. If patients were found in a shockable rhythm, the higher survival after IHCA was only partly explained by a shorter treatment delay. The time and day of CA were associated with survival in IHCA but not OHCA.

 • 5940. Fredriksson, M
  et al.
  Aune, S
  Bång, Angela
  University of Borås, School of Health Science.
  Thorén, A-B
  Lindqvist, J
  Karlsson, T
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Cardiac arrest outside and inside hospital in a community. Mechanisms behind the differences in outcome and outcome in relation to time of arrest2010In: American Heart Journal, ISSN 0002-8703, E-ISSN 1097-6744, Vol. 159, no 5, p. 749-756Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background The aim was to compare characteristics and outcome after cardiac arrest where cardiopulmonary resuscitation was attempted outside and inside hospital over 12 years. Methods All out-of-hospital cardiac arrests (OHCAs) in Göteborg between 1994 and 2006 and all in-hospital cardiac arrests (IHCAs) in 1 of the city's 2 hospitals for whom the rescue team was called between 1994 and 2006 were included in the survey. Results The study included 2,984 cases of OHCA and 1,478 cases of IHCA. Patients with OHCA differed from those with an IHCA; they were younger, included fewer women, were less frequently found in ventricular fibrillation, and were treated later. If patients were found in a shockable rhythm, survival to 1 month/discharge was 18% after OHCA and 61% after IHCA (P < .0001). Corresponding values for a nonshockable rhythm were 3% and 21% (P < .0001). Survival was higher on daytime and weekdays as compared with nighttime and weekends after IHCA but not after OHCA. Among patients found in a shockable rhythm, a multivariate analysis considering age, gender, witnessed status, delay to defibrillation, time of day, day of week, and location showed that IHCA was associated with increased survival compared with OHCA (adjusted odds ratio 3.18, 95% CI 2.07-4.88). Conclusion Compared with OHCA, the survival of patients with IHCA increased 3-fold for shockable rhythm and 7-fold for nonshockable rhythm in our practice setting. If patients were found in a shockable rhythm, the higher survival after IHCA was only partly explained by a shorter treatment delay. The time and day of CA were associated with survival in IHCA but not OHCA.

 • 5941. Fredriksson, M
  et al.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science. [external].
  Nichol, G
  Variation in outcome in studies of out-of-hospital cardiac arrest: a review of studies conforming to the Utstein guidelines2003In: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171, Vol. 21, no 4, p. 276-281Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to systematically review studies on out-of-hospital cardiac arrest published according to the Utstein guidelines to describe the variability in factors of resuscitation and outcome. Articles that reported primary data on survival after out-of-hospital cardiac arrest in the Utstein style were included. Forty-seven articles were identified using Medline. Fourteen studies met our criteria for inclusion. The number of patients in whom resuscitation was attempted varied between 78 and 3,243. The proportion of bystander-witnessed cases varied between 38% and 89%; bystander CPR was performed in 21% to 56% of the cases. Patients with a bystander-witnessed cardiac arrest of cardiac etiology were discharged alive in 2% to 49% of the cases. Even when data are reported in a uniform way as suggested by the Utstein template, there is a tremendous variability in outcome. This did not appear to be entirely explained by variability in the traditional risk factors for a low chance of survival. One cannot exclude the possibility of other factors being of ultimate importance for the outcome.

 • 5942.
  Fredriksson, Madeleine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rudbäck Lindblom, Sofia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg: En intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod.

  Resultatet visar på att det är få likheter när det gäller arbetssätten mellan fritidshemmen, men också att skillnaderna i arbetssätten sticker ut desto mer även inom samma skola. Dessa skillnader ligger framförallt i hur fritidslärarna ser på IKT. På den ena skolan ser pedagogerna på IKT som ett sätt att lära ut pedagogiskt samtidigt som de använder det som rekreation för eleverna. Den andra skolan använder IKT enbart som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det finns stora skillnader i kompetens, både mellan skolorna och inom ena skolan, men också att rektorns syn på kompetensutveckling uppfattas olika. Det framkom även att det personliga intresset är en avgörande faktor i hur mycket IKT används på fritidshemmet. På ena skolan tas det personliga intresset tillvara och används i undervisningen, medan det på andra skolan stannar det personliga intresset vid pedagogens egen användning snarare än att tas med i undervisningen. Ålder är också en faktor som spelar in i både användandet av IKT och i det personliga intresset. Detta då de äldre pedagogerna i studien ser att deras generation inte använde IKT som ett levande verktyg och att deras förkunskaper sätter stopp för en vidare utveckling inom ämnet.

 • 5943.
  FREDRIKSSON, MALIN
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  HAGMAN,
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Fårskinn för användning i bilindustrin: En utvärdering av vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i bilar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste försörjningskällor och påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. Säkerheten i en bil avgörs inte bara av airbags och säkerhetsbälten, sätena i bilen är minst lika viktiga. De viktigaste prestandaegenskaperna hos säten i samtliga fordon är säkerhet, komfort och hållbarhet. För att skydda originalbilklädseln kan en överdragsklädsel användas. En överdragsklädsel kan tillverkas i flera olika material, men ett material som besitter många goda egenskaper som även är önskvärda hos en överdragsklädsel är fårskinn. Fårskinn är en typ av päls som består av både en skinnsida och en ullsida. Beroende på i vilket klimat fåret har levt och vilken fårras det är kan fårskinnet variera mycket när det gäller kvalitet och utseende. Studiens syfte var, som en del av en produktutvecklingsprocess av en överdragsklädsel i fårskinn, att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i bilar. De fårskinn som utvärderats kommer från ett svenskt gotlandsfår, som är den vanligaste fårrasen i Sverige, samt två australienska får. Det är inte bara ursprunget som skiljer de tre fårskinnen åt, även färgningen är olika hos samtliga fårskinn. Det gotländska fårskinnet är helt ofärgat medan de australienska fårskinnen är färgade. Det ena australienska fårskinnet är färgat med okänt färgämne och det andra australienska fårskinnet är färgat med metallkomplexfärgämnen. För att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i bilar har bland annat en omfattande litterturstudie samt ett praktiskt arbete utförts. Det praktiska arbetet har främst bestått av sex olika testmetoder som ansetts mest lämpade för ändamålet. Alla tester har utförts på samtliga fårskinn och testresultaten har sedan jämförts med varandra. Utifrån den kunskap som erhållits från litteraturstudien samt testresultaten kunde en slutsats dras att fårskinn är ett material som lämpar sig bra för användning i bilindustrin. Av de tre jämförda fårskinnen var det det australienska fårskinnet som är färgat med metallkomplexfärgämnen som ansågs bäst för användning som en överdragsklädsel till bilsäten.

 • 5944. Fredriksson, Marie
  et al.
  Henriksson, Ida
  UB:s fysiska studiemiljö: en attraktiv kunskapsmiljö? Universitetsbiblioteket vid2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet (LNUB) genomförde under år 2012 en lokalö-versyn med avsikt att undersöka bibliotekets studiemiljöer, och vid behov ge förslag på för-ändringar. Varje morgon strömmar studenter in i biblioteket för att hitta en studieplats för dagen. Beho-vet av studiemiljöer är stort och LNUB har således en viktig funktion att fylla. Detta fastställs även i bibliotekets uppdragsbeskrivning där ”tillhandahållande av bibliotekslokaler och fy-siska lärmiljöer” utgör ett ansvarsområde. 1 En aspekt av lokalöversynsarbetet har därför varit att undersöka relationen mellan det fysiska biblioteksrummet och lärande. Hur bör våra studi-emiljöer utformas för att på bästa sätt stötta och inspirera till lärande? Vad är ett optimalt ar-betssätt för att främja utveckling av studiemiljöer på biblioteket?

 • 5945.
  Fredriksson, Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ytterfors, Minna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  DEFining sustainability,: a consumer versus company view in the Swedish apparel industry2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is not just one official definition of sustainability, but instead over three hundred. Previous studies together show tendencies towards a possible gap in the consumer versus company definitions of sustainability in apparel. A gap in how sustainability is defined. This thesis aims to contribute to the filling of this possible gap with a description and analysis of the matter. Deep semi structured interviews with ten female fashion consumers from the conscious Generation Y, defining and discussing sustainability were performed. The same consumers also attended a one-hour focus group session. The consumer definitions of sustainability were compared with the definitions from Gina Tricot, H&M, Kappahl, Lindex and MQ via their sustainability reports. Our findings shows several gaps in the way sustainability was defined by the conscious female fashion consumer from Generation Y and the conscious fashion company presenting a sustainability report. The two main gaps are the consumers defining sustainability as long lasting quality and less consumption. The companies in their sustainability reports do not address these definitions. Communication, deeper interaction and enhancements in the business model supply chains are concluded in order to address the gaps. For further research a larger more extended study could enhance the results and give deeper insights.

 • 5946.
  Fredriksson, Martina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gerner, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Återbruksmaterial i förskolan: en del av hållbar utveckling.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta examensarbete är en undersökning om vilken inställning förskollärare har till att använda återbruksmaterial i förskolan, vilket lärande förskollärarna menar sker och hur förskollärare arbetar med återbruksmaterial tillsammans med barnen. Återbruksmaterial kan ses som en del i hållbar utveckling där barnen får möjlighet att lära sig ta tillvara på material istället för att slänga det. Studien görs för att ge ökad kunskap om användningen av återbruksmaterial, samt inspirera förskollärare till att se möjligheter med återbruksmaterial.

  Syfte

  Syftet är att skapa kunskap om förskollärares arbetssätt med återbruksmaterial och hur det synliggörs i den dagliga verksamheten.

  Metod

  Utifrån studiens syfte används kvalitativ intervju som metod för att få en inblick i förskollärarnas erfarenheter, tankar och arbetssätt med återbruksmaterial. Studien innefattar sex olika intervjuer i två olika kommuner. Under intervjuerna användes ljudupptagning som verktyg, materialet transkriberas för att användas vid analysen.

  Resultat

  Resultatet i studien visar förskollärarnas grundinställning till att använda återbruksmaterial i förskolan. Under förskollärarnas grundinställning lyfts förhållningssättet till materialet, lika möjligheter för barnen oavsett ålder och kön, risker med materialet och återbruksmaterialets påverkan på makt och konflikter i barngruppen. Förskollärarna anser att det sker ett lärande för barnen med återbruksmaterial som verktyg och att barnen lär genom kropp och sinne. Barnen lär sig samarbete, matematik samt språk och kommunikation genom att använda återbruksmaterial. Det framkommer i resultatet hur förskollärarna tar tillvara på återbruksmaterial i utformandet av miljön genom att ha en tanke på hur materialet presenteras och att ha ett varierat material. Förskollärarna lyfter olika arbetssätt med återbruksmaterial i förskolan. De tar in materialet i temaarbetet och materialet kan kompletteras med naturmaterial eller färdiga leksaker.

 • 5947.
  Fredriksson, Sarah
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Simanaityte, Grete
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Escape of Mediocrity: A theoretical analysis of a given market condition2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Previously, the rich customers bought expensive luxury goods, the impoverished customers bought cheap low quality merchandise and the middle class customers stayed true and loyal to the middle market. However, today there has been a change in the customer shopping behaviour, especially among the middle class customers who no longer want to be stuck in mediocrity. Either the customers “trade up”, which means that they buy goods with higher price and quality; or they “trade down”, which means that they buy cheaper low quality goods. This has created a change, which means that around the world, premium and no-frills products are squeezing middle-of-the-road products and services. Sales in the middle market are pressed while sales on both the top end and the bottom end of the market are rapidly growing. The market conditions are changing and this thesis is written with the purpose to analyse the given market situation - giving companies, primarily in the fashion industry, an opportunity to overview the possibilities for positioning on a market where the gap between discount and premium brands is getting bigger. Obviously, the phenomenon of market polarization will continue and the pressure on the companies to change will increase. This thesis discus therefore how a company can position and reposition itself in the emerging and ever changing environment. Three companies have been researched – Helly Hansen, Pennyblack and Nova Star. The choice of the companies have been made on the basis of all being active on the Scandinavian middle market practicing in three different parts of the fashion industry, which gives this study a broader approach. The study is qualitative and based on interviews with representatives from each company. After conducting the interviews and analysing the empirical framework, the conclusions suggest that the most beneficial way for a company to position itself on the current saturated market is by differentiating themselves, providing something that the competitors cannot offer. Nevertheless, the differentiation has nowadays become more complex and convoluted. This happened since the saturation has made attributes that previously have been seen as unique - such as for example, superior quality and design, to be mainly common. The saturated market leads to more and more tough competition between the companies. The study shows that this actually is the reason making the companies to try to make profit everywhere, attempting to reach people that should not fall within their targeted segment. On the contrary, it is more beneficial to target as narrowly as possible, specifically aiming at the consumers that would actually benefit form the products a company offers. Lastly, the results indicate that the International brands attempting to enter the Scandinavian market should be prepared to adjust their strategies, since the Scandinavian market seems to be different from the rest of the world.

 • 5948.
  Fredriksson, Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sjögren, Victoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Slotte, Carl
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Upprätthålla Balanserad Verksamhetsstyrning: Genom Metoden Balanced Scorecard2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Business Management is central to all organizations, a popular approach is the Balanced Scorecard (BSC), but how this method should be adapted and used prevails over shared opinions. There have been many previous studies on the actual implementation phase and therefore this study intends to investigate the maintenance phase of BSC. At the centre of this study is experienced leaders with extensive BSC experience and their views about which motives that are critical when successfully maintaining a balanced operations management.We conducted a qualitative study, in which a goal-driven selection with criteria-driven focus was mainly applied. Five people in senior positions were interviewed about their experience working with BSC. The interviews were recorded, transcribed and coded and then analyzed by a theoretical analysis model created by ourselves. The model was compiled by disagreements, gaps and lack of opinions in BSC literature and research articles. The model was then used to analyze the empirical data.The results that emerged from this study showed that there are areas that affect, promote and inhibit balanced operations management. These areas need to be handled, combined and adapted to their own operations, furthermore the study also shows that BSC is a method that creates conditions for sustaining a balanced business management, given that the method is used correctly. The study is written in Swedish.

 • 5949.
  Fredén, Anna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sandström, Lina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Vi och dem?”: En kvalitativ studie av hur etnicitet skildras i åtta samtida svenska bilderböcker2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to investigate how contemporary Swedish picture-books describe ethnicity. The analysis is based upon eight books that were published during the period 1996 to 2006. The thesis is based upon a qualitative content analysis and a model of analysis that has been constructed with inspiration from Maria Nikolajeva and Pil Dahlerup and their conceptions of analyzing literature. The study’s theoretical framework is primarily based on the sociology of literature and the perspective of the society in literature. We also introduce the conception ethnicity and its connection with nationalism, race, culture, norm, “us and them” and stereotyping. The results show that contemporary Swedish picture-books describe ethnicity stereotyped on the basis of Swedish norms. The picture-books in the study separate the ethnical Swedish from ethical foreign by emphasizing contrasts between the two. These contrasts cause a negative distance between the Swedish and foreign and emphasises the concept of “us and them”.

 • 5950.
  Freed, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Söderström, Karin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Voutsina, Katerina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Matematikinspirerad utomhusmiljö i ett pedagogiskt perspektiv: barns matematiserande på en förskolegård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Studien behandlar ämnet barns matematiserande i utomhusmiljö. I arbetet ligger fokus på miljöns roll för barns lärande. Vi har även beskrivit barns erfarenheter och erfarande utifrån teorin utvecklingspedagogiken. Fler centrala begrepp som teorin behandlar är även variation, metakognition och lärandets objekt. Syfte Syftet med vår studie är att studera om barn stimuleras matematiskt av en matematikinspirerad utomhusmiljö. Metod Vi har genomfört en kvalitativ studie med observation, fältsamtal och intervju som redskap. I studien deltog elva barn i åldrarna 4-6 år samt två pedagoger. Resultat Resultatet visar tecken på att det finns olika faktorer som påverkar barns matematiserande som miljön, pedagoger och material. Resultatet visar även på en stor variation av barns matematiserande i leken vilket berör problemlösning, antal, sortering, geometri, rumsuppfattning, längd och vikt. Det framkommer dock att barnen inte alltid är medvetna i sina handlingar om att det är matematik de utför. Vidare visar resultatet att en planerad utomhusmiljö är viktig för att stimulera barns lärande i matematik.

116117118119120121122 5901 - 5950 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf