Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Almroth, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Caramba, vilken kvinna!: En studie av genusskildringar i barnlitteratur.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning I studien har populär skönlitteratur för barn analyserats ur ett genusperspektiv. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 7) står det att en del av skolans uppdrag är att på ett medvetet och aktivt sätt främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Elever skall i svenskundervisningen möta skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen och i detta möte skall de ges förutsättningar att utveckla den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011, s. 222). I och med att den litteratur elever möter bidrar till identitetsutvecklingen samt att skolan skall arbeta för att främja kvinnors och mäns lika möjligheter och rätt vill jag med den här studien synliggöra hur genusframställningar ser ut i barnlitteratur.Syfte Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera populär skönlitteratur för barn med fokus på stereotypa manliga och kvinnliga könsroller.Metod Undersökningen genomfördes med textanalys som metodval. Utgångspunkten för analysen var de ord och uttryck som upprätthåller eller frångår stereotypa genusskildringar hos karaktärer. Ett analysverktyg i form av ett motsatsschema användes för att strukturera upp analysen.Resultat I resultatet framgår det att de böcker som analyserats generellt sett oftare är normativa med stereotypa skildringar än de är normbrytande med könsöverskridande skildringar. Det är något oftare kvinnliga karaktärer som framställs både på stereotypt och normbrytande. Sammantaget visar resultatet en jämn fördelning av både normativa och normbrytande skildringar av manliga och kvinnliga karaktärer.

 • 552.
  Almstedt Jansson, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Information in social practice: Information-related activities engaged in by engineers2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study information-related activities engaged in by engineers during work task performance in the research and development centre at Sandvik Materials Technology AB are investigated. The purpose of the present study was to identify and achieve an understanding of the information-related activities performed by engineers during work task performance in a corporate context. The work task performance in focus is the task of writing a technical report.The study rests on methodological triangulation through the use of a work task diary, a semi-structured questionnaire and focus groups. In total 16 engineers participated in the study. The theoretical framework is based on theories of information in social practice, the information seeking process and the concept of task.The study presents results showing that engineers work in a highly complex information environment and their work task performance is to a high degree affected by situational attributes such as previous experience, type of work task, time, target group, and access to information. The results show that the information sources preferred by engineers have not changed over time; rather a change is seen in the type of sources. There is a distinct increase in the use of electronic sources; which in turn seem to affect the way engineers perceive accessibility. The study also shows that there are evident situational and contextual attributes affecting the information-related activities. Information needed to perform a work task is strongly related to data retrieved from experiments. There also seems to be an embedded tolerance for a low scientific level in technical reports, even though the scientific practice is the norm.This study also shows that the concept of work task forms a relevant basis for studies of information-related activities, particularly in combination with theories on information in social practice. The model of the work task process combined with a faceted classification of work tasks provides a sound methodological tool for the analysis of work tasks in different contexts.

 • 553.
  Almsten, Cecilia
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Jansson, Cecilia
  University of Borås, School of Health Science.
  Vad är stress för sjuksköterskan? En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har många sjuksköterskor uppmärksammat en mer pressad arbetssituation. Både arbetsmiljön och de höga krav som ställs idag på sjuksköterskor utgör en svårare möjlighet att kunna säkerställa patientens säkerhet, men också den egna hälsan. En obalans mellan uppgifter som ska utföras för en konstant tidsbrist kan ge upphov till stress hos sjuksköterskor. Syftet med översikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av stress på sin arbetsplats. Metoden är baserad på Fribergs modell för litteraturöversikt. Databaserna Cinahl och PubMed användes för litteratursökning som resulterade i nio artiklar, sju kvalitativa och två kvantitativa. Artiklarna analyserades för att urskilja gemensamma kategorier. Resultatet presenterar två huvudkategorier och sex underkategorier; psykosocial stress och arbetsrelaterad stress. Sex underkategorier utlästes; komplexa vårdsituationer, känslan av maktlöshet, brist på bekräftelse, administrativt arbete, arbetsbelastning och konflikter i arbetsgruppen. Resultatet visar att sjuksköterskor ofta upplevde att komplexa vårdsituationer där möte med död och döende patienter är stressande. Känslan av maktlöshet över att inte kunna påverka sin arbetssituation samt bristen på socialt stöd resulterade i en frustration hos sjuksköterskorna. En annan stressande faktor som kunde identifieras var en hög arbetsbelastning i kombination med tidsbrist att utföra sina uppgifter. Diskussionen poängterar vikten av att stress hos sjuksköterskan påverkar den egna hälsan men även förmågan att säkerställa god vård och en hög patientsäkerhet.

 • 554.
  Almström, Amie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Klicka” ”Gilla” ”Dela” En studie om användares uppfattningar, attityder samt beteende till anpassade annonser i nyhetsflödet på Facebook2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a study of Facebook users’ beliefs attitudes and behaviour towards personalised adverts on the site, using Wang & Suns theory about the relationship between beliefs and attitude toward online advertising (ATOA) and the connection between attitude and behaviour. The result, based on qualitative research and interviews, will introduce a deeper understanding and interpretation of users’ beliefs, attitudes and behaviour toward personalised adverts. The result showed that people perceive the site’s personal adverts as intrusive and interfering with their personal space and the purpose of the site. Users also have a slightly more positive attitude towards adverts which were recommended or “liked” by a friends. Furthermore, the result shows that users negative attitude towards the ad also affects their behaviour and interaction with the ads.

 • 555.
  Almström, Ylva
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Petersson, Nanna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  "Barn läsupplevelser: 10-åringars berättelser om valet av läsning läsmiljö, läsrespons och bokprat”2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor thesis is to examine how children describe their experiences of their own reading, with focus on different aspects of reading: Choice of reading, reading environment, response to reading and book talk. Our aim is also to examine which approaches to reading their stories illustrate. The research is founded on semi-structured interviews with six children aged 10, in connection with book talks. For analysis we used Åse Hedemark’s study Barn berättar : En studie av 10-årningars syn på läsning och bibliotek as well as Aidan Chambers’ theories concerning reading and reading environment. Our results show that these children had very positive feelings about the aspects of reading. Several of them expressed that reading was at its best when they felt they forgot about time and space. The outer reading environment was also found to have an impact on these children's reading experiences. Several of them created their own reading places, which were characterized by being perceived as cozy and hidden away from the rest of the world. Despite that, there were also some negative stories, especially concerning reading they were obliged to do by their teachers. A neutral attitude to reading was also shown, in how the children might choose literature based on their friends’ preferences. By talking about their reading with each other, they turned their solitary reading into a social activity.

 • 556.
  Al-Mulla, S Y Yousif
  University of Borås, School of Engineering.
  Modification of The Atomic Scattering Factor in Electric Field2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Quantum mechanical calculations of a modification of the X-ray scattering form factor of an atom/ion in an electric field using a three parameter wave function have been performed. These calculations are compared with the previous two parameter wave function calculations.

 • 557.
  Al-Mulla, S Y Yousif
  University of Borås, School of Engineering.
  Shell Model Calculations for Alkali Halide Molecules2009Conference paper (Other academic)
 • 558.
  Al-Mulla, S Y Youssif
  University of Borås, School of Engineering.
  Spin Dependent Exchange Scattering from Ferromagnetic Materials2008Conference paper (Other academic)
 • 559.
  Al-Mulla, Samir Yousif
  University of Borås, School of Engineering.
  Low-energy electron scattering from copper2006In: European Physical Journal D: Atomic, Molecular and Optical Physics, ISSN 1434-6060, E-ISSN 1434-6079, Vol. 42, no 1, p. 11-14Article in journal (Refereed)
 • 560.
  Al-Mulla, Samir Yousif
  University of Borås, School of Engineering.
  Low-Energy electron scattering from Lithium and Potassium2007Conference paper (Other academic)
 • 561.
  Al-Mulla, S.Y.Yousif
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Jönsson, Lennart
  University of Borås, School of Engineering.
  Elastic Scattering of electrons from Lithium and Potassium2012Conference paper (Other academic)
 • 562.
  Almén Burman, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nurses’ experiences of education and compliance in treatment of patients with leprosy: A qualitative Minor Field Study in Kwara State, Nigeria2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was sponsored by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) as a Minor Field Study.

  Background: The treatment of leprosy patients in endemic countries is free of charge. Despite that, leprosy is still a disease that is spreading and can lead to severe consequences such as disability. With leprosy comes also social stigma, discrimination and poverty which often affect the decision of seeking treatment at an early stage, or even treatment at all until the resulting disability forces the patient to seek help. With this study I wish to increase the knowledge of the importance of compliance and education in health care system with patients with leprosy, and to enlightening how nurses can promote this in their daily work.

  Problem rationale: Even though the importance of seeking early treatment is known, people tend not to seek treatment because of reasons such as stigma. As a nurse, one has responsibilities to care for the whole patient and to give the right information to handle the situation, but because of factors, such as stigma, it constitutes a challenge for nurses within the care of leprosy.

  Aim: To investigate nurses’ experiences of educating patients with leprosy, with emphasis on aspects of how to handle compliance problems in the treatment and how to support a patient with leprosy.

  Method: A qualitative study based on interviews held according to an interview guide with semi-structured questions.

  Result: The findings in this study emphasize the significance of education in order to gain and maintain compliance of treatment with the patients with leprosy even though nurses had many different ways of supporting by education. The findings were divided in to four main categories with in total eleven subcategories to present the techniques and methods of supporting the patients.

  Discussion: The importance of supporting the patients with leprosy in different ways by education has showed very clearly in the study. Though, at the same time nurses educate with medical knowledge, the patients are the experts in this case of the lived knowledge and this could be a problem to satisfy both aspects unless they complement each other. To do so, a dialog and a relationship of trust must be present between thepatient and the nurse, and this could be done through giving the patients time to express themselves and ask their questions of concern. When the questions and thoughts have been heard, the nurse can satisfy the patient’s need in a more accurate way and continue to support the patient with education and encouragement.

 • 563.
  Almén, Pontus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Systematiserad produktutveckling: Trehjuling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Shift Design & Strategy AB, here abbreviated to Shift, currently runs it’s own side project.They will develop a tricycle with marketing purposes for companies in the constructionindustry. Shift offers a student to find construction solutions to pursue the project closer totheir goal.In the thesis an analysis of what construction problems the project are facing is made.Selected methods and tools are then used to generate several solutions. After evaluation of theproposed solutions a comprehensive solution is developed and presented in the form of aCAD-model as well as in text. Finally, recommendations will be given to Shift on how tointerpret the results of the work, which has been done.

 • 564.
  Alneng, Marika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det sitter i väggarna!: organisationskultur på två folkbibliotek med annorlunda driftsform2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master’s thesis is to study the organisational culture of two public libraries managed differently. One of the libraries in my study is run by the local bookstore and the other is run by a staff co-operative. My aim is to elucidate characteristic features in the culture of these two public library organisations. The questions I posed are which types of organisation culture can be identified in the two given examples and what the factors are that may be of importance for these cultures. In my study I use Henning Bang’s definition of organisational culture as a set of common norms, values and comprehensions of the reality formed in an organisation through cooperating within the group and with the outside world. I’ve also used Bang’s division of the concept into content and expression, when I’ve gathered information in my empiric study. The study has contained of texts from and about the chosen libraries, an inquiry answered by all the staff members and interviews with three members from each organisation. I have used Critical Values Framework and Organizational Culture Assessment Instrument as tools for analysing the material. Both libraries in this study can, according to these tools, be characterised as clan oriented. Although the similarities, the organisation culture in the two libraries differs in many ways. My conclusion is that the specific context of history and the driving force of change, are of great importance to the organisation culture.

 • 565.
  Alnervik, Gunvor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bryggan: ett samverkansprojekt mellan folkbibliotek och föreningar i Västervik1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a qualitative study of "Bryggan" ("The Bridge"), a three-year co-operation project between the public library and different associations in Vastervik. The aim of the project was to find new forms for co-operation, which could help both parts in their marketing. "Bryggan" is characterized as an action-related research project, where experiences from the work have been evaluated regularly and have been incorporated to the following process. A study of literature, dealing with adult education activities, developing activities, library extension and democracy, gives the theoretical basis both to the project and to the thesis. The case study describes the different kinds of co-operation during the three years, both with the associations and with other groups and institutions involved.

  A qualitative interview study was made with five library employees and five association members. After having participated in the "Bryggan" project and analysed the interviews, I assert that it is possible to change and develop the activities of the public library through a purposeful collaboration with different associations.

 • 566.
  Alnäs, Lillian
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lehmann, Camilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kartläggning av praxis vid förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens: En jämförande studie mellan primärvård och hemsjukvård i Västra Götalandsregionen - Enkätstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Urininkontinens påverkar människors livskvalitet negativt, människor lider i det tysta vilket medför att det är ett dolt folkhälsoproblem som kostar samhället många miljarder kronor årligen. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2008:1, 9§) bör patienter med urininkontinens individuellt utredas, bedömas och följas upp för att möjliggöra en god vård. Rätt diagnos ska kunna påvisas genom individuell utredning där kartläggning av besvär möjliggör behandling. Förskrivare av hjälpmedel vid urininkontinens har till uppgift att påbörja utredning och vid behov kontakta läkare och uroterapeut samt utvärdera om de förskrivna artiklarna fungerar optimalt. Ansvar åligger verksamhetschefer att rätt kompetens finns på en arbetsplats och att fortbildning erbjuds men även att praxis vid förskrivning av hjälpmedel följs via de aktuella riktlinjer, handlingsplaner och vårdprogram som råder inom regionen. Inkontinensombud ska informera medarbetarna om gällande rutiner kring omvårdnad, behandling och bistå med kunskap.

  Syftet med studien är att kartlägga praxis vid förskrivning av urininkontinenshjälpmedel och om det skiljer sig åt i primärvård respektive hemsjukvård. Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med induktiv ansats där pappersenkät användes som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att praxis avviker från de instruktioner som Socialstyrelsen och NIKOLA (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting) ger. Det finns kunskapsluckor om individuell utprovning i både primärvård och hemsjukvård, dock till viss fördel för primärvården. Slutsatsen är att riktlinjerna som Socialstyrelsen föreslagit inte följs och de blanketter som finns används inte i tillräckligt hög grad. Inkontinensombud saknas och det råder en osäkerhet om vad ett ombud är. Det finns stora vinster med att organisationerna ser över gängse rutiner beträffande riktlinjer kring urininkontinens utifrån hållbar utveckling. Författarna anser att ett förbättringsarbete inom primärvård (PV) och hemsjukvård (HSV) bör påbörjas eftersom problemen kommer att tillta när befolkningen ökar och samtidigt blir äldre.

 • 567.
  Alobaidi, Anaam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Brito Moreira, Juliana
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dedovic, Amina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Muntlig framställning i svenskundervisning: pojkar och flickors attityder2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. Det är därför av intresse att ta reda om det finns skillnader mellan pojkar och flickors attityder till muntlig framställning.

  Syfte

  Denna studie syftar till att fördjupa kunskaperna om elevers attityder till att genomföra muntlig framställning i svenskundervisningen ur ett könsperspektiv.

  Metod och urval

  För studiens syfte användes kvantitativ metod och enkät har använts som instrument för datainsamling. Respondenterna är elever i årskurs 8 från tre grundskolor i Västra Götaland.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns könsskillnader mellan elevers attityder till muntlig framställning. Flickor föredrar skriftliga uppgifter framför muntliga uppgifter i högre utsträckning än pojkar. Studiens resultat visar att flickor är mer nervösa och osäkra till muntlig framställning. Pojkar däremot innehar en mer positiv attityd till muntlig framställning.

 • 568.
  Alobaidi, Ishtar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Alissio, Zanyar
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kommunikation inom byggprojektledning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The key to a successful project is good communication between the parties that are involved, which can at times be a challenge. There are a lot of communication channels and communication methods in the construction industry for people to communicate and integrate with each other. It is important to clarify the rules and tools (project networks) used in each project. Communication shortages have an impact on the project budget and the final result. Swedish construction service claims that the construction industry's costs of communication shortages amount to approximately SEK 32 billion per year. The purpose of this survey is to find out how communication works at present in building project management and to find better communication paths and methods to reach out more effectively and minimize communication shortages. There are many questions about how to minimize communication bans. In this report, the following questions will be answered:

  • How clear is the communication in a construction project from start to finish?

  • Which communication routes prefer project managers and other project participants?

  • How is the communication of other receiving parties interpreted?

  • What do project managers and other project participants see on today's platforms?

  These issues were initially answered by a theory study to strengthen the background and give a deeper understanding of the subject. However, interview and questionnaires were conducted with 16 participants each. These participants were mainly project managers and construction managers, but also other project participants. The survey showed that between the communication channels (personal meetings, phone, platforms and e-mail), personal meetings were the most appreciated. The positive of meetings is that it gives the opportunity to answer the questions and concerns you have in place. The disadvantage of personal meetings is that it is time-consuming and costly in comparison with the other communication channels. What replaces the next personal meetings is video meetings. Video meetings are cheaper to communicate with, but is not often used amongst the participants. Studien also shows that IT tools in the construction industry are a few years after comparable with other industries. This is due to the complexity of the industry and that there is no single tool for communication. The result of this study shows that improved communication costs money by introducing more personal meetings. Probably, this is ultimately beneficial given the fact that mistakes and misunderstandings are minimized. Thus, it can be seen as a profit for each project.

 • 569.
  Alonzo, Ylva
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Holmqvist, Hans
  University of Borås, Central Administration.
  Högskolan i Borås regionala betydelse: ur ett näringslivsperspektiv2003Report (Other academic)
 • 570.
  Alopaeus, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Uppfattningar om kvalitet på medicinska bibliotek1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper presents the background, aim and results of a small empirical study conducted in the setting of a medical hospital library. The background is found both in the quality ambitions of the medical professions and organizations and in the effort of medical libraries to show their importance to the total quality of medical decision making. As a first step in the library's quality process, the aim has been to identify quality performance indicators of value to library users in their contact with a medical hospital library. The second step- to identify satisfaction levels - is not included in this work. Another aim has been to compare the quality categories in this small study with the generally accepted quality categories that emerged in the comprehensive studies of Parasuraman, Zeithaml and Berry in which customers express their expectations and perceptions of services.

  This study is based on a small number of interviews with representatives from different user groups within a hospital. The analysis is inspired by phenomenography which build on perceptions of phenomena - in this case the phenomenon "quality". In the material from the interviews five quality categories were identified. Compared to generally accepted quality categories from the service sector none of these five categories were unique.

  Important conclusions were that despite the homogeneity of the user group, expectations and needs are different and vary from time to time. Consequently flexibility and individual treatment of library users are crucial if the library is to meet user expectations. But the material also shows that despite access to modern technology users have very traditional perceptions of the library seeing the library as a room. If libraries were to let only user expectations initiate changes, it would lead to stagnation. It is not realistic to rely only on the knowledge or interest of the users.

 • 571. Alopaeus, Eva
  et al.
  Axelsson, Elisabeth
  Evidence Based Librarianship: en metod för att utveckla praktiskt biblioteksarbete med hjälp av forskningsresultat2002Conference paper (Other academic)
 • 572. Alopaeus, Eva
  et al.
  Wockatz, Kerstin
  Samma vision, samma mål: olika vägar. Barn/ungdomsbibliotek och medicinskt bibliotek på Sahlgrenska Universitetssjukhuset möter framtiden2007Conference paper (Other academic)
 • 573.
  Aloui, Sarah
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Afshar, Tina Toba
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård. För att kunna fördjupa och sammanställa tidigare forskningar om ämnet är det en fördel att göra en litteraturstudie. I arbetet ingår 14 artiklar, kvalitativa och kvantitativa. Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård negativa upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna kände en ständig känsla av obehag och rädsla som grundas på otillräcklig kunskap. På grund av bristfällig sjukhusledning känner sjuksköterskorna att de inte får stöd när de önskar få mer kunskap om ohälsan. Sjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet eller vid samarbete med specialistpsykiatrin har en mer positiv inställning. Sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård har oftast andra medicinska prioriteringar vilket får dem att känna ångest över att inte kunna ge god vård. Patienternas psykiska ohälsa blir då bortprioriterad och obehandlad vilket skapar ett lidande. Alla patienter skall vårdas utefter deras individuella behov, men kunskapsbristen upplevs vara ett stort hinder.

 • 574.
  Alper Corakci, Mahmut
  University of Borås, School of Engineering.
  An Evaluation of Kitting Systems in Lean Production2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  One of the key decisions for every assembly line is the decision about the materials feeding system which means the method of supplying materials to the operators. This decision affects all of the other activities performed as well as the performance of the assembly line. In the industry, kitting is practiced as a method of materials feeding among others such as continuous supply, batching and sequencing. Kitting is the name for the practice of feeding components and subassemblies to the assembly line in predetermined quantities that are placed together in specific containers. In the industry kitting activities are used to solve the issues of: · Lack of space · Quality · Flexibility · Materials Handling · Learning Kitting shows numerous benefits in all of five tracks if applied properly. Drawbacks of kitting are mostly caused by wrongly prepared kits, kitting too much or unnecessary parts. It is important to include all five of these aspects in business cases before the implementation of kitting, otherwise kitting activities are likely to cause further problems. The main reason for kitting in Swedish industry is the space requirements. Most companies are aware of other benefits such as quality and learning aspects but are not considering them as their most important reason to initiate kitting activities. Companies are also hesitant to initiate kitting since it is an expensive solution compared to other solutions. The biggest limitation of kitting seems as increased number of materials handling and the uncertainty about the level of kitting. Past experiences made companies more hesitant about kitting implementations. Kitting in a lean production system is possible as long as kits are secured so that they are 100% correct in the first place and there is no machine downtime caused by invalid kits. Additionally, waste should be continuously eliminated from kitting operations and workers should be trained well to get involved with the processes.

 • 575.
  Alqvist, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sumar, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Influencers: En studie om influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den nya tiden av digitala relationer har influencer marketing blivit ett attraktivt och kostnadseffektivt verktyg för företag att arbeta med. Influencer marketing innebär för företag ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt varumärke. Influencers agerande och arbete på sociala medier har ett betydande värde, för både företaget och slutkonsumenten. Detta marknadsföringssätt tas väl emot av kunderna tack vare en hög trovärdighet som genereras då influenser gör ett genuint arbete där de skriver om produkter de verkligen tycker om. Den höga trovärdighet av arbetet ligger dessutom till grund för om varumärket ska stärkas och kunden ska bli så pass påverkad att det leder till ett köp. Syftet med uppsats är att undersöka influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram för att förstärka ett modeföretags varumärke. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor bearbetas och undersökts med hjälp av kombinerade metoder för att ge möjligheten att jämföra empiriskt material. Intervjuer har genomförts med parter både från ett företags perspektiv och aktuella influencers perspektiv. Studien har även utgått från perspektiv från kunden då en enkätundersökning gjordes. Samtliga perspektiv har analyserats och granskat för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. I studien framkom två starka och viktiga nyckelord för framgång inom arbete med influencer marketing; “trovärdighet och genuinitet”. För ett lyckat arbete mellan influencer, företag och potentiella kunder är det viktigt med ett genuint förhållande mellan samtliga parter. Sammanfattningsvis innebär influencer marketing ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt varumärke.

 • 576.
  Alriksson, Joakim
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Carstensen, Anci
  University of Borås, School of Health Science.
  En KUPP på SÄS: Kvalitet ur patientens perspektiv på Anestesikliniken, Södra2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vården ska fortlöpande utvecklas, utvärderas och kvalitetssäkras enligt lagar och förordningar. Nyligen infördes i lag ett ökat patientinflytande. Patientens delaktighet i vården ses som ett medel för att öka patienttillfredställelsen och därmed vårdkvaliteten. Viktiga områden i upplevelsen av god vårdkvalitet är en god vårdrelation med ett gott bemötande, kommunikation, information och delaktighet. Anestesikliniken SÄS, Borås, önskade utvärdera vården på centraloperation utifrån ovanstående områden. Syftet var att undersöka vårdkvalitet ur patientens perspektiv samt identifiera eventuella områden i behov av kvalitetsförbättring. En kvantitativ enkätundersökning gjordes där KUPP, Kvalitet ur Patientens Perspektiv, användes som metod. Resultatet visade att vården överlag upplevs som god, bemötandet var det område som fick högst betyg av patienterna. Endast sju frågor av trettio identifierades ha brister i behov av att uppmärksammas. Dessa frågor handlade alla om delaktighet och information. En statistisk jämförelse genomfördes utifrån dessa sju frågor och hur dessa brister förhöll sig gentemot kön, ålder samt oro/rädsla. Skillnader påträffades i två urvalsgrupper; oroliga/rädda patienter upplevde signifikant mindre delaktighet i vården, så även kvinnor. Signifikanta skillnader uppvisade även gruppen med oro/rädsla; varannan kvinna kände oro/rädsla inför operation mot var tredje man. Resultatet antyder att det finns en förbättringspotential vad avser patienternas oro och delaktighet i vården där kommunikation och information utgör viktiga inslag. Personalens goda bemötande bör värnas om, det utgör en väsentlig och viktig del för patienterna inför och vid en operation. Att frigöra mer tid till det preoperativa mötet bör öka det individbaserade omhändertagandet. Skapas även ökad kontinuitet i vårdandet torde detta ge större förutsättningar för anestesisjuksköterskan att se, bemöta och tillgodose patienternas behov.

 • 577.
  Alriksson Karlsson, Ulrika
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ström, Marita
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hållbarhetsredovisning: en studie av mindre textilföretag i Sjuhäradsbygden.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning är ett förhållandevis nytt fenomen som ökat de senaste 10 åren. De olika intressenterna ställer allt större krav på företagen och på hur de förhåller sig. Ämnet hållbar utveckling omfattar tre olika dimensioner: ekonomisk, etisk/social dimension samt miljö. Hållbar utveckling är inget som i sin helhet regleras i lagar. Däremot regleras delarna som miljöpåverkan och arbetsförhållanden i olika lagtexter och förordningar. Att det inte finns någon enhetlig reglering kan vara bidragande till att det kan vara svårt att se det som en helhet. Syftet med vår studie är att utifrån företagens perspektiv se vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och om det skiljer sig mellan större och mindre bolag. Ytterligare ett syfte är att beskriva vilka fördelar och nackdelar det ger företagen att arbeta med hållbar utveckling, och om det finns någon dimension som är viktigare Uppsatsen bygger på en framför allt kvalitativ metod, då vi genom intervjuer gått ut till de utvalda företagen och låtit dem genom förutbestämda frågor svara på hur arbetet sker på respektive företag. För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt har sedan respektive respondent fått materialet tillsänt sig för att kunna verifiera det som skrivits om dem. Normalt följer dessa mindre företag lagen och önskar att de hade mer resurser för att öka utvecklingen och ”ligga i framkant”. GRI: s riktlinjer följs inte av företagen på denna nivå. Kanske kan implementeringen av GRI: s riktlinjer utökas nu i samband med att statligt ägda bolag blir tvungna att följa dessa. De företag som vi varit i kontakt med har istället olika miljömärkningar som till exempel Öko-Tex, EU-blomman eller ISO certifiering för att stärka produkternas image bland konsumenterna.

 • 578.
  Alrud, Bengt
  University of Borås, School of Engineering.
  Fractal spectral measures in two dimensions2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 579.
  Alsabbagh, Shayma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Davletmirzaeva, Amina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med Elektrokonvulsiv terapi2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ECT-behandling är en effektiv och snabb antidepressiv behandling i jämförelse med läkemedel. Behandlingen ger mindre biverkningar och minnespåverkan som oftast är kort och övergående. Under senaste åren har antalet ECT-behandlingar ökat på grund av ökad psykisk ohälsa vilket ökar behov av behandlingsinsatser. Specifik omvårdnad vid ECT-behandling är viktigt, då det påverkar och främjar välbefinnandet hos patienten. Socialstyrelsen ställer nu ett högre krav på en utveckling av kliniska riktlinjer för praxis i omvårdnad vid ECT-behandling. Sjuksköterskor har ansvar för att omvårdnad som ges är evidensbaserad.

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med ECT-behandling. I studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats, med intervjuer som datainsamlingsmetod (n=9) Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterar, via sex kategorier, sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med ECT-behandling: att se patientens behov; att göra oreflekterad omvårdnad; att känna sig otillräcklig; att sakna utbildning om omvårdnad vid ECT; att göra tidskrävande administration och att konsultera ECT-teamet. Studien visar tydligt att sjuksköterskan har bristande kunskap om specifik omvårdnad vid ECT-behandling utan riktlinjer. Sjuksköterskan upplevde svårigheter att hitta rätt information på grund av tidsbrist och annat administrativt arbete kan det leda till en känsla av otillräcklighet.

 • 580.
  Alsabbagh, Shayma
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Dovletmirzoeva, Inna
  University of Borås, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av nedstämdhet: En narrativ studie om upplevelser av att leva med en psykisk ohälsa i form av depression och nedstämdhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Depression är en vanlig psykisk sjukdom som karakteriseras av nedstämdhet, förlust av intresse, skuldkänslor, störd sömn, låg energi och dålig koncentration. Dessa problem kan bli kroniska eller återkommande och försämrar individens förmåga att klara det dagliga livet. Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med psykisk ohälsa i form av depression och nedstämdhet. I det här arbetet valdes en kvalitativ ansats och narrativ analys eftersom den belyser upplevelser då människor själva beskriver sina erfarenheter av sin sjukdom. Genom denna analys kan kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med psykisk ohälsa i form av depression och nedstämdhet ökas. Uppsatsen bygger på en kvalitativ analys av tre biografier, där kvinnor beskriver egna upplevelser av att leva med en psykisk ohälsa i form av nedstämdhet. I resultaten under forskningsfrågan om kvinnors upplevelser av nedstämdhet framkom upplevelser av ensamhet och relationsförluster, hopplöshet och frustation, orkeslöshet och trötthet, ständigt ledsenhet, att inte klara sitt arbete samt obehag av beröring, att inte bli hörda och sedda, och att ha hopp i möte med människor. Det är betydelsefullt och viktigt att sjuksköterskan möter och vårdar dessa patienter med en caritativ hållning - vårdandet i tro, hopp och kärlek för att lindra det lidandet en depression för med sig. Därför bör sjuksköterskor öka sin kunskap och förståelse genom att ta del av kvinnors upplevelser av att leva med depression och nedstämdhet.

 • 581. Alsberg, Zeth
  et al.
  Nygårds, Signe
  Samhällets vardagsrum – på gott och ont: en intervjustudie omarbetsmiljöproblem på svenska folkbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine the current situation in regards of librarian - patron conflict at Swedish public libraries. The Swedish library law requires libraries to be open and provide information for all people. But with this open-door-policy the people working at the library are vulnerable to potential threats and violence from the public.

  Face-to-face interviews were conducted with six librarians at three different libraries in the Västra Götaland region. The questions asked during the interviews regarded what kind of conflicts took place at the libraries and what safety precautions the libraries had to handle conflicts.

  Repeated themes could be noticed at all the libraries that participated in the research. The two most notable groups that could be identified as “problem groups” were young people and disadvantaged groups. The size and the budget of the library had a significant effect regarding what kind of security services could be purchased.

  The findings of this research showed that the libraries have several safety precautions in place already. Even with regards to budget cuttings there were other ways the libraries worked to guarantee the safety of its employees.

 • 582. Alsbjer, Peter
  Att sätta upp hängrännor: om att skapa framtidens länsbibliotek2004Conference paper (Other academic)
 • 583. Alsbjer, Peter
  Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och i Dalarnas län ett samverkansprojekt ”Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta”. Vi kallar projektet emellanåt också för ”vinna/vinna-projektet”. Projektet utgår från att folkbildning och folkbibliotek har samma värdegrund och bakgrund. Folkbildningens och folkbibliotekens uppbyggnadsfaser och blomstringstid är delar av framväxten av vårt svenska folkhem. De är båda svar på drömmen om det goda demokratiska samhället. Sedan kommunaliseringen av folkbiblioteken har de båda verksamheterna dock glidit alltmer i från varandra och utvecklats åt olika håll. När folkbibliotekens och studieförbundens vägar väl korsas beror det troligen mer på lokala initiativ än strukturerad och långsiktigt planerad samverkan. Frågan som vi ställt i projektet är om det finns en väg till en plats där folkbibliotek och folkbildning kan mötas på regelbunden basis. På kommunal nivå kan man i viss mån säga att folkbiblioteken och studieförbunden konkurrerar om samma ekonomiska medel. Även om det skett en hel del nedskärningar för folkbiblioteken så har de ändå en avgörande betydelse för de kommunala kultursatsningarna. Runt 40 procent utgörs av de kommunala kulturanslagen satsas på folkbiblioteksverksamhet. Samtidigt har de kommunala bidragen till studieförbunden minskat kraftigt under senare år och ligger numer på 17 procent i genomsnitt. Det finns även exempel på kommuner som inte längre ger några bidrag till studieförbunden överhuvudtaget. I stället får folkbildningen alltmer förlita sig på statsbidrag.

 • 584.
  Alsbäck, Patrik
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Bergén, Thomas
  University of Borås, School of Health Science.
  Ambulanspersonals erfarenheter av hot och våld2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Hot och våld inom ambulanssjukvård är ett arbetsmiljöproblem såväl nationellt som internationellt. Ambulanssjukvården är den första länken i vårdkedjan och ställs inför många olika utmaningar varav hot och våld kanske är den största av dem alla då personalen som är där för att hjälpa istället är den som behöver hjälp. Forskningen inom området är begränsad och uteslutande kvantitativ vilket är ett problem då fenomenet är en högst subjektiv upplevelse. Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld inom ambulanssjukvården. Metoden var empirisk med kvalitativ ansats och datainsamlingen bestod av intervjuer. Resultatet visar att hot och våld inom ambulanssjukvården har stor påverkan på personalen såväl psykiskt som fysiskt. Fenomenet är ofta oförutsägbart och därför svårt att skydda sig mot men med hjälp av kroppsspråk och planering är det möjligt att förebygga hot och våld. Sociala problem samt den egna utrustningen och attityden upplevs som möjliga orsaker till att personalen utsätts för övergrepp. Den publicerade forskningen inom ambulanssjukvård har aldrig tidigare undersökt hur individerna bakom siffrorna i statistiken upplever hur det är att utsättas för hot och våld i yrket. Att ta del av ambulanspersonalens erfarenheter av fenomenet är således ny kunskap som belyser problematiken ur ett annat perspektiv vilket kan bidra till att medvetenheten om hot och våld ökar hos både personal, arbetsgivare samt högskolor och universitet.

 • 585.
  Alsholm, Linda
  et al.
  Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Niva, My
  Department of Ambulance Care, Jönköping County Hospital.
  Claesson, Lisa
  Department of Ambulance Care, Halland County Hospital.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Magnusson, Carl
  Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital.
  Rosengren, Lars
  Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Jood, Katarina
  Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.
  Interrupted transport by the emergency medical service in stroke/transitory ischemic attack: A consequence of changed treatment routines in prehospital emergency care.2019In: Brain and Behavior, ISSN 2162-3279, E-ISSN 2162-3279, article id e01266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The discovery that not all patients who call for the emergency medical service (EMS) require transport to hospital has changed the structure of prehospital emergency care. Today, the EMS clinician at the scene already distinguishes patients with a time-critical condition such as stroke/transitory ischemic attack (TIA) from patients without. This highlights the importance of the early identification of stroke/TIA.

  AIM: To describe patients with a final diagnosis of stroke/TIA whose transport to hospital was interrupted either due to a lack of suspicion of the disease by the EMS crew or due to refusal by the patient or a relative/friend.

  METHODS: Data were obtained from a register in Gothenburg, covering patients hospitalised due to a final diagnosis of stroke/TIA. The inclusion criterion was that patients were assessed by the EMS but were not directly transported to hospital by the EMS.

  RESULTS: Among all the patients who were assessed by the EMS nurse and subsequently diagnosed with stroke or TIA in 2015, the transport of 34 of 1,310 patients (2.6%) was interrupted. Twenty-five of these patients, of whom 20 had a stroke and five had a TIA, are described in terms of initial symptoms and outcome. The majority had residual symptoms at discharge from hospital. Initial symptoms were vertigo/disturbed balance in 11 of 25 cases. Another three had symptoms perceived as a change in personality and three had a headache.

  CONCLUSION: From this pilot study, we hypothesise that a fraction of patients with stroke/TIA who call for the EMS have their direct transport to hospital interrupted due to a lack of suspicion of the disease by the EMS nurse at the scene. These patients appear to have more vague symptoms including vertigo and disturbed balance. Instruments to identify these patients at the scene are warranted.

 • 586.
  Alskans, Joel
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jusufovic, Filip
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Man irrar runt i katakomberna: Studenters informationssökning och relevansbedömning under rapportskrivande.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main object for this thesis is to study how students in library and information science at Högskolan i Borås search and valuate documents in the process of writing a paper. The study is based on a series of interviews with 12 students. Our methodology is also based on studies of their final product. The goal of the study was to map out how the students make their decisions during their search process. We studied the students use of search words, relevance judgements and how their need for information changed trough out the writing of their paper. Our theoretical background is based on articles that describe similar studies but in more specified areas. In our study we try to make a more general evaluation of the information seeking process. In the thesis we show how librarians could be of better use in their interaction with students and that the biggest problem for the students is that they are inconsistent. We also discuss some myths for example that more search ways results in better documents and that more references gives a better paper. We come to the conclusion that this isnt always the truth. In our findings we try to show how students in the same situation as our informants can be helped by being aware of the needs and problems that can occur during the writing of a paper and not making them themselves. We also hope that librarians can find use of our thesis as they help students in the future.

 • 587.
  Alsterberg, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Antar, Sima
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Riess, Amely
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Event marketing: ett verktyg för att skapa starka kundrelationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how companies can use event marketing as a tool to create new and strengthen existing customer relations. The method used to examine these subjects was a quantitative study in form of a questionnaire. The thesis’ theoretical framework is based on the subject event marketing and leads into customer relations and event design. The empirical data is collected through a questionnaire given to 50 respondents on a Beer and Whiskey exhibition in Gothenburg in Sweden. This thesis’ conclusion can be summarized as following. Event marketing is a marketing method which organizations use to reach communicative goals; it’s a good way to create an interaction with consumers during the event. Companies should determine the needs of their target group to create an experience for the consumer which is as personal as possible. This experience should create or reinforce the image of an organization and thereby create good customer relations. This thesis is written in Swedish.

 • 588.
  Alsterberg, Matilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mot en bättre upplevelse: Hur användarupplevelsen kan förbättras på webbplatsen hagabadet.se med fokus påinformationsarkitekturen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  User Experience plays a big part in web design. A bad UX can lead to users not finding what they´re looking for, or not understanding how to use the website. This study uses fou rmethods to examine User Experience on the website hagabadet.se. It starts of with a survey and a contextual inquiry to generate data that will show the main issues of the website. From the result of the two studies, two new method sare created to continue analysing the issues and to find a solution to them. The following methods are card sorting and CI with prototypes. These methods focus on analysing how the users want information to be structured. The result of the study show that the users need a better structure of information to find what they need, and that they are missing some important elements to be able to accomplish what they want on the website. New prototypes combined with examples are made to illustrate a development proposal that could improve the UX of the website.

 • 589.
  Alström, Tobias
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Elnerud, Martin
  University of Borås, School of Business and IT.
  El-Horr, Hicham
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bristande kvalitet i användbarhetskrav: Internationell standard kontra praktiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många utav de krav som idag utformas uppfyller inte kriterierna för att vara högkvalitativa. Denna undersökning behandlar hur användbarhetskrav formuleras i kravspecifikationer. Vi har i vår undersökning utgått ifrån en internationell standard (ISO/IEC/IEEE-29148), som innehåller kriterier för hur både individuella och uppsättningar av krav ska formuleras, som teoretisk modell. Dessa kriterier har vi forskningsförankrat genom att studera vad andra forskare sagt om dessa och därefter har vi använt modellen för att genomföra en dokumentanalys av fem olika kravspecifikationer för fem olika informationssystem. Våra slutsatser påvisar att det kan finnas en brist på kunskap kring hur krav bör formuleras i en kravspecifikation och vi belyser även de samband som finns mellan olika grader av uppfyllelse för kriterier hämtade från ISO/IEC/IEEE-standarden och praktiken. Resultatet av undersökningen tyder på att användbarhetskrav i relativt låg utsträckning uppfyller kriterierna för att vara singulära, entydiga och konsistenta.

 • 590.
  Altergård, Cecilia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wickman, Johanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ateljeristors förhållningssätt till barns bildskapande: Inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi i svensk förskolekontext2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vi har valt att belysa bildpedagogikens framväxt i Sverige och ge en överblick av viktiga föregångsgestalter och deras pedagogiska synsätt. Reggio Emilias pedagogiska filosofi presenteras, där idén om att använda en ateljerista i den pedagogiska verksamheten startade. Några av Loris Malaguzzis tankegångar kommer även synliggöras. Vidare belyser vi hur Reggio Emilias pedagogiska filosofi kom till Sverige, estetiska lärprocesser och läroplaner. Vår teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella teori. Syfte Denna undersökning har gjorts i syfte att få en ökad förståelse för några ateljeristors förhållningssätt till barns bildskapande. Metod Vår studie har en hermaneutisk ansats. Vi har valt att använda oss av kvalitativ strukturerad intervju för att få inblick om hur verksam ateljerista och blivande ateljeristor tänker om sin yrkesroll. Resultat Informanterna upplever att de blivit tryggare och friare i sin yrkesroll genom sin ateljeristautbildning. De framhåller vikten av de estetiska uttryckssätten och att barnens ”hundra språk” stimuleras. Processen ses som central och ateljeristorna vill ge barn frihet inom ramarna i deras bildskapande. Barnen ska få möjlighet att arbeta med olika tekniker och material, utforska och nyttja närmiljön i lärandet. Informanterna arbetar gärna projektinriktat med mindre grupper, utifrån barnens idéer och intressen.

 • 591. Altergård, Malou
  Malous inspirationsväskor2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett antal inspirationsväskor har sammanställts för vuxna om barn. I nuläget finns 87 väskor till utlån. Väskorna innehåller oftast mellan 5-9 fackböcker för de vuxna och några barnböcker eller annat material för barnen. Det kan vara allt från spel, dockor till DVD. Tanken är att genom att hjälpa de vuxna att på ett enkelt sätt hitta litteratur om nyare forskning och annan inspirerande litteratur så kommer det i förlängningen alla barn tillgodo.

 • 592.
  Alvarado, Joshua
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Matek, Antonio
  University of Borås, School of Engineering.
  Ericsson AB i Borås -Orderläggning för undantagsprodukter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 593.
  Alvarado, Nathalie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Poschèn, Pernilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hinder och förutsättningar som intensivvårdssjuksköterskor upplever i vården av potentiella organdonatorer: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig uppgift i att identifiera potentiella organdonatorer. Endast 200-270 personer per år i Sverige är potentiella organdonatorer och det är därför viktigt att alla dessa identifieras. Tidigare har endast de människor som avlidit i totalhjärninfarkt och som vårdats på en intensivvårdsavdelning i respirator varit möjliga organdonatorer. Nu pågår ett projekt på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting i syfte att öka organdonationer. Det handlar om donation efter cirkulationsdöd (DCD). Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskor känner sig väl förtrogna med döden till följd av total hjärninfarkt och känner sig trygga i sin yrkesroll vid vården av potentiella organdonatorer. Forskning visar att sjuksköterskor och läkare kan uppleva det obekvämt att ta upp frågan om donation med närstående. Författarna önskade ta reda på vilka faktorer som kan främja arbetet för intensivvårdssjuksköterskor kring donationsprocessen.

  Syftet med examensarbetet var att belysa hinder och förutsättningar som intensivvårdssjuksköterskor upplever i vården av potentiella organdonatorer. En kvalitativ ansats valdes. Datainsamlingen bestod av sex semistrukturerade intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor på tre olika intensivvårdsavdelningar. Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra olika kategorier. Kategorierna var Synen på donation, Donationsprocessen – en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan, Kommunikationen med närstående samt Organisatoriska förutsättningar. Sjuksköterskors kommunikation med närstående upplevdes som ett hinder innan läkaren hade haft samtal med dem. För att underlätta detta bör närstående få information i ett tidigt skede. Intensivvårdssjuksköterskor  önskar  mer  utbildning  om  donationsprocessen  och  det svåra samtalet med närstående.

 • 594.
  Alvarsdotter, Bodil
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Barnbokens kön Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Master's thesis examines some aspects of children's books for 9-12 year olds, and the children's books market, from a gender perspective. The main objective is to make a gender analysis of attitudes among children and other agents in the book market towards children's books of different qualities. Children's reflections on gender roles in the books and the importance of gender aspects for publishers in the field, are investigated. A combination of methods are used, including literary analyses, surveys of publication lists of the BTJ group Bibliotekstjänst interviews with children and questionnaires sent to children as well as to Swedish publishers of children's books. The analysis of children's books clearly shows that images of gender roles vary in different kinds of books which supports theories of gendered literature. The thesis concludes that the division of girls' and boys' literature may influence images of the opposite sex. The girls more easily cross gender barriers and are encouraged to do so in their choice of books by title which is not true for the boys. Thereby they acquire more knowledge of the boys' world and can develop an understanding and empathy for the opposite sex. The publishers did not use any common criteria for valuation and had different opinions on the importance of a gender thinking when judging a script. Most publishers considered other aspects to be more important and would not necessarily refuse a book with sexist components. Finally the thesis suggests some methods for choosing and judging children's books to librarians and teachers who wish to encourage gender positive reading.

 • 595.
  Alveljung, Josephine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Voigt, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En rosa tröja: En studie om förskolebarns syn på kläder utifrån ett könsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Skillnaden mellan tjejers och killars kläder från ett identitetsperspektiv har debatterats i media de senaste åren, liksom vikten av att få klä sig hur man vill samt att få vara den man vill vara. Utifrån detta är det angeläget att undersöka barns uppfattningar om kläder utifrån ett könsperspektiv.

  Syfte

  I vår studie vill vi undersöka vad förskolebarn anser vara ett accepterat klädval utifrån enpersons kön. Genom observationer av barns reaktioner när en förskollärare läser den normkritiska boken "Viktors nya tröja” hoppas vi kunna få en inblick i hur barn resonerar kring innehållet i boken och hur de ser på vad som är accepterat i klädväg utifrån olika könsnormer.

  Metod

  Vi har valt att genomföra observationer av ett boksamtal. Den kritiska hermeneutiken användes som metod för analys. Vi gjorde sex observationer och dessa genomfördes i grupper om två-tre barn per grupp, födda 2011-2012, samt en förskollärare. Under observationerna fördes löpandeprotokoll.

  Resultat

  I vår studie såg vi att barnen reagerade med nyfikenhet på den normkritiska bok som lästes avförskollärarna. Barnens åsikter var ganska samstämmiga när det gällde hur normer för tjejkläderrespektive killkläder ser ut. De var dock öppna för att killar kunde gilla de kläder och färger som ansågs tillhöra normen för tjejer och tvärtom, men det fanns en viss oro för att ett normbrytande klädval kunde leda till att man blev retad.

 • 596.
  Alvenby, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Grönberg, Jens
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The experiences of midwives from a transcultural caring perspective in Nuwakot, Nepal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a minor field study and is sponsored by Swedish Development Cooperation Agency. Nepal is one of the poorest countries in the world and struggles with continuing reducing the national maternity mortality rate in order to satisfy WHO millennium targets. In order to improve the maternal care in Nepal an understanding of midwives experiences is needed. This study aims to explore midwives experiences from working in the Nuwakot region in Nepal from a transcultural caring perspective. The study uses a qualitative methodological approach. Unstructured interviews were performed during April 2015 at health posts in remote mountain villages in the region of Nuwakot, Nepal. Seven midwives, two men and five women were involved. By analyzing the interviews with a qualitative content analysis several categories emerged.

  The result shows that midwives working in a rural area of Nepal today experience several challenges in their work based on cultural influences; challenging family hierarchy, dangerous home deliveries, villagers lack of education, patients arriving too late, patients distrust in medicine and lack of resources but happy to help. The conclusion is that in order for Nepal to keep improve their maternal care, midwives needs to develop an understanding of the patient and the family’s cultural beliefs. The result can be used to reflect on how the patient's cultural beliefs can affect the midwives when performing their work in a rural area of Nepal. It can also be used to develop the midwifery education in Nepal by improving midwives’ meeting with patients and their families with cultural needs.

 • 597.
  Alvhede, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ascher, Hannah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid undersökning av smärta hos papperslösa och asylsökande patienter: En intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har det skett en ökning av asylsökande personer i Sverige och med det går det att anta att många av dem har stannat i landet trots avslag på sin asylansökan. Papperslösa och asylsökande kan ha en livssituation som exempelvis består av en traumatisk bakgrund och oviss framtid. Den osäkra livssituationen kan orsaka symtom som exempelvis smärta och för att sjuksköterskan ska förstå smärtans uppkomst bör hänsyn visas till livssituationen. Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors   upplevelser   och   erfarenheter   vid   undersökning   av   smärta   hos papperslösa och asylsökande patienter. Det råder brist på forskning inom området så för att få fram ett resultat, relaterat till syftet, används en empirisk kvalitativ metod med halvstrukturerade frågor.

  Resultatet i examensarbetet består av fyra huvudkategorier: Vad sjuksköterskan uppmärksammar hos asylsökande och papperslösa patienter som har smärta, Hinder som kan uppstå vid undersökning av papperslösa och asylsökande patienter, Vad underlättar undersökningen av smärta hos asylsökande och papperslösa patienter och Sjuksköterskans  förhållningssätt.  Kategorierna utmynnar  i sex  underkategorier. Resultatet visar utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter att undersökningen av smärta hos papperslösa och asylsökande patienter kan skilja sig åt gentemot övriga patienter. Språkbarriärer vid undersökningen kan resultera i att särskilda hjälpmedel och tolk kan behövas. Sjuksköterskan påverkar hur undersökningen utformas beroende på vilken kunskap hen besitter om patientgruppernas kultur samt om hen har förståelse för deras livssituation. Papperslösa och asylsökande patienters livssituation kan påverka hur de upplever smärtan och det framhålls främst att kultur, men även livssituationen påverkar hur patientgrupperna uttrycker smärta. Diskussionen fördjupar hur sjuksköterskan hanterar språkbarriärer vid smärtundersökning och olika förhållningssätt till patientens smärtuttryck.

 • 598. Alwerud, Anna
  Skånewebben: en regional webbportal2001Conference paper (Other academic)
 • 599. Alwerud, Anna
  et al.
  Forsberg, Åsa
  Schmitz, Ewa
  Skugga en kollega. Hållbara former för kompetensutveckling2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur hittar man hållbara former för kompetensutveckling? Idén med projektet Skugga en kollega - Kollegor på tvärs var att genom nära granskning av en kollegas/verksamhets arbete ge tillfälle och utrymme för möten med nya arbetssätt, reflektion, nya perspektiv på egen verksamhet och den enskildes kompetensutveckling. Under höstterminen 2010 genomförde Lunds universitets bibliotek, Bibliotek och IT vid Malmö högskola och KUBIS Köpenhamn ett gemensamt pilotprojekt för att pröva om skuggning kan vara en hållbar form för kompetensutveckling. Projektet avslutades med ett seminarium i januari 2011. Projektet finansierades av Kungliga biblioteket. Skuggningen enligt denna projektidé bestod i att medarbetare individuellt besökte ett av de andra deltagande biblioteken för att följa en kollega med samma arbetsinriktning under cirka en vecka. Skuggningen kunde också utformas så att man granskade en verksamhet och då följde olika personer i detta. Sammanlagt tolv medarbetare från de olika organisationerna genomförde en skuggning i ett annat bibliotek.

 • 600. Alwerud, Anna
  et al.
  Smiseth, Nina
  Biblioteket vid Campus Helsingborg, Lunds universitet2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetsbyte för kompetensutveckling är en metod som ofta diskuteras men som verkar svår att genomföra i praktiken. Projektbidrag från Helsingborgs kommun gjorde det möjligt för Helsingborgs stadsbibliotek och Campus Helsingborgs bibliotek att pröva arbetsbyte för elva medarbetare under vintern 2008 – 2009. Detta paper bygger till stor del på de korta rapporter som projektdeltagarna skrev efter avslutat arbetsbyte.

9101112131415 551 - 600 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf