Endre søk
Begrens søket
12 51 - 91 of 91
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  The project organization as a policy tool in implementering reforms in the public sector.2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 52.
  Jidblad, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Patrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Strauss, Nathalie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Om ansvar anhålles – En studie om ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom den statliga förvaltningen skall ansvarsutkrävande fungera som en garant för tjänstemännens myndighetsutövning. Det har emellertid anförts kritik mot att ansvarsutkrävandet har minskat på grund av ineffektiva processer inom den statliga förvaltningen. Det tillsynes minskade ansvarsutkrävandet avser att tydliggöras utifrån två kategorier av teoretiska förklaringar; om det föreligger en slapphetskultur eller om ansvarsutkrävandet sker på ett mer ändamålsenligt sätt. Denna uppsats syftar till att undersöka om minskningen av ansvarsutkrävande vid tjänsteförseelser inom den statliga förvaltningen är reell eller chimär. Studiet av ansvarsutkrävande har fordrat en kvalitativ metod och sker genom en fallstudie inom Försäkringskassan på lokal nivå. För att undersöka vilka uppfattningar i ansvarsfrågan som styr tillämpandet av ansvarsutkrävande inom myndigheten har tio intervjuer genomförts. Intervjupersonerna representerar olika yrkesroller som innefattas i den ansvarsutkrävande processen. De har utifrån sina erfarenheter beskrivit hur ansvarsutkrävande i praktiken sker inom myndigheten. Det empiriska materialet har analyserats utifrån tre teoretiska perspektiv; det rationella, det kulturella och det symboliska. Vilket har fört oss till slutsatsen att minskningen är chimär då myndigheten funnit mer ändamålsenliga sätt att utkräva ansvar. Det tillsynes minskade ansvarsutkrävandet kan förklaras av att myndigheten väljer att hantera tjänsteförseelser med kompetensutvecklande insatser.

 • 53.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik i samverkan: Om lokal variation och regional enhet2014Inngår i: Samverkan är vårt förnamn: En nulägesanalys av kommunala strategier för kultur i Västra Götalandsregionen, s. 40-46Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ända sedan jag började engagera mig i det kulturpolitiska forskningsfältet för snart 20 år sedan är det relationen mellan kulturpolitik på olika politiska nivåer – den lokala, regionala, statliga respektive internationella – som intresserat mig mest. Hur samspelar kulturpolitik på olika nivåer med varandra och var ligger spänningar och rentav konflikter? Vilken eller vilka nivåer har makten över det kulturpolitiska tolkningsföreträdet, det vill säga att bestämma vad som är de rätta kulturpolitiska prioriteringarna och den rätta kulturpolitiska organisationen?

 • 54. Johansson, Staffan
  et al.
  Jensen, Christian
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Goda intentioner blir symbolpolitiska sandslott2019Inngår i: Dagens Samhälle, , s. 1Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 55.
  Karlsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindmark, Liza
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kompetensbedömning: En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen i statliga myndigheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lagstiftning som berör rekrytering inom statliga myndigheter visar på markanta skillnader mellan statlig och privat rekrytering, där det råder fri anställningsrätt. Med reformvågen New Public Management, som står för styrningsrelaterade och organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn, har den offentliga sektorn inspirerats av den privata sektorn. Syftet med studien har varit att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter i en stad i Mellansverige. Fortsättningsvis ville vi med studien uppnå en ökad förståelse för hur kompetensbedömning går till i statliga myndigheter och hur myndigheterna påverkas av lagstiftning i sina rekryteringsbeslut. En semistrukturerad intervjumetod användes och undersökningen utfördes med de målstyrt utvalda rekryteringsansvariga vid respektive myndighet. Bilden som målas upp av rekryteringsprocessen i de statliga myndigheterna verkar vid första anblick stel och formell men vi finner tidigt i studien tendenser som pekar på att rekryteringsprocessen är mer flexibel än vad som framställs, något som kan tänkas vara influenser av New Public Management. Studien visar på att överklagandeprocessen, vilken är unik för statliga anställningar, i sig är någorlunda verkningslös men hade lagstiftning om denna rättighet saknats, är det möjligt att rekryteringsprocessen inte hade drivits med något slags rättvisetänk överhuvudtaget. Studien visar på att ju lägre krav i kravprofilen, desto mindre betydelse får principen om sakliga grunder och därmed kan även de statliga myndigheterna vi undersökt närma sig fri anställningsrätt, likt inom andra sektorer.

 • 56.
  Katinic, Tamara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ohlsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”En chefs uppdrag är inte att jobba med administrativa uppgifter”: Kommunala enhetschefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår studie baseras på enhetschefers upplevda arbetssituation. Offentliga verksamheter ska verkställa politiskt fattade beslut och därigenom tjäna allmännas intresse. Enhetschefer i den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkt mellan olika intressenter och ska tillgodose olika intressenters behov.

  Studiens syfte är att få en ökad förståelse för enhetschefers upplevda arbetssituation utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Med stöd från tidigare forskning vill vi få en ökad förståelse för om arbetssituationen upplevs som stressanden för enhetschefer i den offentliga sektorn. Studien syftar också till att försöka förstå enhetschefernas upplevelser i relation till organisatoriska faktorer av olika styrningsförfaranden såsom mål- och resultatstyrning som präglar den offentliga sektorn till följd av New Public Management. Offentliga verksamheter är strikt styrda av budget samt tvingas vara kostnadseffektiva i sitt utförande, det har visats i vår studie vara en tänkbar faktor till en upplevd stressad arbetssituation för enhetschefer i den offentliga sektorn.

  Studiens resultat grundas på tidigare forskning, teorier, samt genom kvalitativ metod där tillvägagångssättet har varit intervjuer med sju kommunala enhetschefer. Vi kan generellt se att det kan bli problematiskt för enhetscheferna att skapa jämvikt mellan ekonomiska riktlinjer som sätts upp av politiker i samband med att tjäna allmännas intresse, som kan medföra upplevd stressad arbetssituation. Vårt resultat visar att enhetschefer har höga krav samt högt beslutsutrymme att planera sitt dagliga arbete. Decentralisering genom New Public Management har lett till ökad arbetsbelastning för enhetscheferna vilket har genererat administrativt arbete som är ett ytterligare krav på enhetschefen. Grad av stöd varierar för våra respondenter. Enhetschefer med delat chefskap har högsta graden av stöd, både socioemotionellt och instrumentellt.

 • 57.
  Keskin, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lampropoulou, Alexandra
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mohamud, Zainab
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster?: En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. För att kunna säkerställa att känsliga uppgifter skyddas implementerar offentliga organisationer policyn kring informationssäkerhet. Chefens roll och medvetenhet hos anställda kring informationssäkerhetspolicyns riktlinjer anses vara betydande för en lyckad implementering av förändringar. Syftet med studien är att analysera på vilket sätt Försäkringskassan i Göteborg har genomfört implementeringen av informationssäkerhetspolicyn hos sina e-tjänster, samt att upplysa om chefernas roll vid implementering av informationssäkerhetspolicyn och personalens medvetenhet kring policyns riktlinjer. Studier om informationssäkerhet har visat att det största hotet kommer inifrån, med andra ord kan en organisations anställda medvetet eller omedvetet utsätta en organisations informationssystem för risk genom att sprida eller dela känslig information med obehöriga.

  I denna studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med både chefer och anställda inom Försäkringskassan i Göteborg för att kunna betrakta på vilket sätt implementeringen av informationssäkerhetspolicyn har påverkat verksamheten. Enligt resultatet har Försäkringskassan i Göteborg implementerat informationssäkerhetspolicyn under olika faser, men det som anses avgörande för att uppnå målet med policyn har varit att ha en tydlig plan, en förstudie och tydlig kommunikation om vad policyn innebär till alla inblandade vid implementeringen i ett tidigt stadie. Vidare har verksamheten använt olika strategier för att öka anställdas säkerhetsmedvetenhet genom broschyrer, skriftligt avtal och dokument, utbildningar samt workshops. Förutom detta har chefer följt en ledarstil som liknar transformellt ledarskap och på detta sätt ökat de anställdas motivation och prestation, samtidigt som det utförts kontroller och övervakning under hela implementeringsprocessen i syfte om att säkerställa att riktlinjer följs och att policyn efterlevs.

 • 58.
  Kurt, Hamide
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Slimani, Siham
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Det råder delade meningar: En kvalitativ studie om kvinnlig underrepresentation i kommunfullmäktige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker kvinnliga politiker i kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Eftersom kvinnorna i denna kommun är en underrepresenterad grupp, finner vi det relevant att studera kvinnliga politiker i kommunen. Vi ämnar därmed att besvara följande frågeställningar: Hur upplever kvinnliga kommunpolitiker sitt inflytande i kommunfullmäktige? Vilka attityder har kvinnliga kommunpolitiker till könsfördelning i kommunfullmäktige? Hur resonerar kvinnliga kommunpolitiker om de bakomliggande faktorer som ligger till grund för kvinnornas underrepresentation i kommunfullmäktige?

  Undersökningen en kvalitativ studie, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där respondenterna är fem kvinnliga politiker som finns representerade i kommunfullmäktige. Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide som skapades genom ett analysschema där frågeställningar, tidigare forskning och teorier varit utgångspunkten. Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att majoriteten av våra respondenter anser att det inte råder balans mellan kvinnors och mäns delaktighet i beslutsfattandet, trots att de tar del av och påverkar i kommunfullmäktige. Det finns likheter och skillnader i respondenternas attityder till könsfördelningen. Minoriteten av respondenterna anser att en jämn könsfördelning har en betydelse för hur kommunalpolitiken ser ut. Vidare anser samtliga respondenter att kvinnornas underrepresentation inte beror på det politiska uppdraget i kommunfullmäktige, utan snarare på de svårigheterna med att kombinera politiken med det övriga livet.

 • 59.
  Källberg, Lisette
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Malmborg, Helny
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ledarskapet som skapar komplex(itet) för rektorn: En studie om rektorns professionella och administrativa roll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska rektorn vara huvudansvarig för sin skolverksamhet. I uppdraget ingår administrativa uppgifter och pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att rektorn har två skilda logiker att hantera, managerialism och professionalism. Den kvalitativa undersökningen fokuserar därmed på hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas parallellt med administrativa uppgifter där ekonomiska styrförutsättningar skiljer kommunala och fristående verksamheter åt. Pedagogiskt ledarskap ska leda till goda studieresultat hos eleverna och anses därför som viktigt. Direkt forskning om rektorns delade ledarskap har inte skett inom skolvärden men däremot inom sjukvården som har flera likheter till skolverksamhetens organisation. Inom sjukvården har professionalism och managerialism, i en så kallad hybridroll, ansetts svår för en person att klara, vilket är detsamma för rektorn. Utifrån detta undersöktes ifall det var möjligt för två personer att dela lika på rollen som rektor, ett så kallat samledarskap. Dock går det inte enligt lag att genomföra då varje skolverksamhet endast får ha en ordinarie rektor. Inslag av samledarskap kan däremot appliceras som en lösning för rektorn, genom att exempelvis delegera uppgifter till en biträdande rektor.I och med att ledningsgrupperna ser olika ut samt har olika styrförutsättningar har även utfallet blivit olika i de olika skolformerna. Inom den kommunala skolverksamheten har rektorn kunnat utöva mer pedagogiskt ledarskap då det i regel funnits en eller flera biträdande rektorer att samarbeta med och delegera administrativa uppgifter till. Detta tillskillnad från rektorer i fristående skolverksamheter som generellt är ensamma i ledningsgruppen. I de fall då rektorn är ensam i ledningen borde det därför vara bra att se över möjligheter för att tillsätta en biträdande rektor i ledningsgruppen för att verka som avlastning. Tillsättande av en biträdande rektor skulle underlätta rektorns arbete men då de fristående skolverksamheterna har ett bestående krav på att inte överskrida budgeten begränsas möjligheten att i varje enskilt fall tillsätta en biträdande rektor.

 • 60.
  Larsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson Raatikainen, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Den svenska skolan: kunskapsmätning, reformer och lärarbrist2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska relationen mellan flera olika faktorer kopplade till det svenska utbildningssystemet.  Uppsatsen utforskar relationen mellan Sveriges resultat i PISA- undersökningarna,  skolreformer  som  genomförts  de  senaste  25  åren,  resultaten  på  de nationella proven och den rådande lärarbristen. Datamaterialet som använts är hämtat i Skolverket, i Skolverkets databaser SiRiS och Jämförelsetal, samt på OECD:s hemsida. Både Skolverket och OECD anses vara tillförlitliga källor vad gäller inhämtning av datamaterial. I uppsatsen presenteras Sveriges resultat i PISA, dels över tid, men också avseende de tre delmomenten i PISA-undersökningarna. Det finns också med tabeller över hur de svenska eleverna presterade på de tre av de nationella proven; engelska, matematik och svenska. I arbetet genomförs en korrelationsanalys med variablerna andel (procent) elever med betyg A- E på de nationella proven och lärartäthet. Korrelationsanalysen påvisade mycket svaga samband mellan resultaten på de nationella proven och lärartätheten. Dock anses lärarbristen påverka elevernas resultat, eftersom undervisningskvaliteten påverkas av lärarbristen. En relation  mellan  genomförda  reformer  och  resultaten  på  PISA-undersökningarna  anses existera, men det går inte att garantera att de genomförda reformerna redan har genererat ett önskvärt resultat då litteraturen påvisar att det tar tid för förändringsprocesser att uppnå det tilltänkta resultatet. För vidare forskning rekommenderar vi en fallstudie om vad eleverna egentligen anser om PISA-undersökningarna, och hur seriöst de tar undersökningarna, då de inte har någon ”egen vinning” i att delta.

 • 61.
  Larsson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjöblom, Anne-Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att samhället och hälso- och sjukvården förändras torde det vara så att ledare ständigt hanterar minskade resurser som kan påverka arbetsförhållanden. I en tid då behovet av engagerade medarbetare är som störst, är arbetsmiljön en viktig faktor. Ledarnas förhållningssätt och handlingar påverkas av förväntningar, krav och faktiska förhållanden på arbetet. Ledarskapet måste anpassas och vara flexibelt för att kunna möta situationer som uppstår på arbetsplatsen. Syftet med studien är att undersöka hur första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har valts. I intervjuerna utkristalliserade sig sju kategorier: omsorg om medarbetarna, tillit till medarbetarna, öppet tillåtande klimat för medarbetarna, bekräfta medarbetarna, skapa delaktighet för medarbetarna, ge möjligheter till kompetens för medarbetarna och tydlig styrning i verksamheten för medarbetarna. Materialet analyserades och bearbetades. Materialet i studien var med en geografisk spridning med sex chefer från båda könen i åldrarna 30 till 58 år. Respondenterna har ansvar för olika verksamhetsområden inom äldreomsorgen. Respondenternas svar överraskade då författarnas erfarenhet är att många chefer idag inte alltid har förutsättningar att kunna vara närvarande hos medarbetarna på arbetsplatsen. Första linjens chefer inom äldreomsorgen beskriver sitt ledarskap att vara närvarande, att stimulera medarbetarna och att inge förtroende.

 • 62.
  Larsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skarhall, Isabell
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Värdegrund eller värdelös grund? – En utvärdering av Kriminalvårdens värdegrund2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kriminalvården har genom åren fått mycket kritik för hur arbetet på anstalterna bedrivs och implementerade 2006 en värdegrund för att förtydliga hur arbetet inne på anstalterna skulle utföras för att säkerställa att verksamheten bedrevs på rätt sätt. Syftet med uppsatsen var därför att undersöka hur två organisationer, KRIS Halmstad och KRIS Kalmar, upplevde Kriminalvårdens värdegrund och därmed undersöka hur de uppfattade måluppfyllelsen. Syftet var även att undersöka om implementeringen haft någon betydelse och om det fanns några skillnader mellan de två organisationerna. Dessutom var ett annat syfte att undersöka likheter mellan den svenska och den amerikanska Kriminalvården. Via två fallstudier har tre individer från varje organisation intervjuats, totalt sex intervjuer. Enligt KRIS Halmstad fanns det ingen måluppfyllelse då endast få delar av värdegrunden levdes upp till. I KRIS Kalmar uppfattades det som något bättre. Där fanns en måluppfyllelse, dock var den svag. Avsaknaden av måluppfyllelse enligt KRIS Halmstad innebar att ingen effektmätning kunde genomföras. Enligt KRIS Kalmar hade implementeringen inte någon betydelse då endast två av nio delmål förbättrades efter implementeringen. Uppsatsen är skriven på svenska.

 • 63.
  Lidman, Joacim
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Östberg, Linnéa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skolan som aktiebolag: Friskolerektorers och lärares upplevelser av friskolereformen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Privatisering av utbildning och hur friskolor faktiskt drivs har länge varit ett debatterat ämne i Sverige. Det är därför angeläget att undersöka hur rektorer och lärare vid gymnasieskolor uppfattar friskolereformen och hur den påverkar deras arbete. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare och rektorer upplever att friskolereformen, det vill säga marknadsorientering- en, påverkar styrning och organisering av utbildning. Uppsatsens fokus är inriktat på hur rektorer och lärare upplever att marknadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen och hur den påverkar ledarskapet. Uppsatsens teoretiska ram ligger på två nivåer. Vi använder dels teorier på organisationsnivå såsom New Public Management och Freidsons (2001) tre logiker om marknad, byråkrati och profession. Vi använder också Linds (2011) teori om transformativt ledarskap samt Malténs (2000) teori om det pedagogiska ledarskapet.

  Vi har med hjälp av en kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer på tre fristående gymnasieskolor i Västsverige där vi intervjuat en rektor respektive en lärare på vardera skola. Intervjuguiden är baserad på fyra olika huvudteman; friskolereformen, konkurrens & marknad, ekonomi och ledarskap. Samtliga respondenter anser att friskolereformen till stor del har inneburit en positiv förändring för gymnasieskolorna i Sverige, men flera av dem är också kritiska till den och dess effekter. Det som ansågs vara bra med reformen var exempelvis möjligheten till ett fritt skolval. En annan aspekt som majoriteten av respondenterna såg som positiv och nyttig var att möjligheterna till förändring förbättrades. Samtliga rektorer var också överens om att sättet en fristående skola styrs på rent organisatoriskt är fördelaktigt. Det här är en effekt av privatise- ringen och tolkas tydligt genom NPM där gymnasieskolan styrs mer som ett företag än som en offentligt styrd gymnasieskola. Det som ansågs vara en mindre bra effekt av friskolerefor- men var exempelvis det faktum att en del av de fristående skolorna drivs av börsnoterade koncerner. Flera av lärarna var kritiska mot detta och de menade att det ibland flyttade bort fokus från utbildningen.

 • 64.
  Liff, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nowé Hedvall, Karen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell. 2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 65.
  Liff, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nowé Hedvall, Karen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 66.
  Liff, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nowé Hedvall, Karen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 67.
  Liff, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nowé Hedvall, Karen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 68.
  Liff, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nowé Hedvall, Karen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 69.
  Lundberg Rodin, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Chefer i korstryck: Att hantera krav i politiskt styrda organisationer2010Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. Mittpositionen är intressant eftersom den innebär att chefer är underordnande i relation till politiker, överordnade i relation till anställda och sidoordnande i relation till kollegor. Chefer förutsätts kunna hantera och balansera olika intressenters krav. Ofta fungerar hanteringen och balanseringen bra, men ibland kolliderar kraven och då kan det uppstå konflikter. Chefer kan ibland uppleva att de befinner sig i ett korstryck mellan olika intressenters krav. Studien syftar till att bidra med kunskap om chefskapets komplexitet i politiskt styrda verksamheter. Förvaltningschefer hanterar krav i kommuner som kan betraktas som dynamiska komplexa system (dks) med inbyggda osäkerhetszoner i organisationen. I studiens centrum är tolv kommunala förvaltningschefer ansvariga för tre verksamhetsområden: utbildning, social verksamhet samt teknik och samhällsbyggnad. Undersökningen visar hur studiens chefer upplever krav från tre intressentgrupper: politiker, anställda samt interna och externa intressenter. Chefernas sätt att hantera och balansera kraven varierar och beror på lokala förutsättningar, relationer och situationer, samt på deras egna erfarenheter och förhållningssätt. Orsakerna till att det uppstår konflikter eller dilemmasituationer är flera. Varför framförallt motstridiga krav kan vara svåra att hantera eller balansera framgår av studiens resultat.

 • 70.
  Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Michnik, Katarina Elzbieta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 71.
  Lundgren, Sara Souad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Petrosiute, Vaida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Women's political representation in the Philippines: A study about gender equality in the government of the Philippines2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to understand and analyze the present situation of gender equality in politics in the Philippines, investigate women's opportunities to be politically active and to exercise political influence. Finally find out if there is a difference in horizontal and vertical positions between women's and men's representation in politics and investigate further possibilities and problems that might be associated with women's political representation in the Philippines. The empirical material for this thesis has been gathered through qualitative interviews with male and female politicians from Manila, the capital of the Philippines. The theoretical framework is divided into different parts which are used to analyse various points from the empirical material. In this chapter, we included theories about differences between gender experiences and why women should be politically active. As well as the meaning of an overrepresentation of a certain group in politics and the possible reasons to women’s underrepresentation in politics as well as the arguments about women's presence in politics, and also the horizontal and vertical segregations. To analyse the empirics from a theoretical point of view, we have divided the results into three sub-categories which are the respondents' attitude to the present situation of gender equality in politics, women's opportunities to be politically active and to make political influence and the horizontal or vertical divisions between women and men's positions in politics. 

  The results from this thesis shows that women are as competent as men in the political field, and they have a lot of experiences to contribute with in politics that benefit all the citizens, but it is easier for women to come in politics if they are a part of a political clan. But these women, who replace their family members, usually pursue those members’ decision, but do not act according to their own will.

 • 72.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Flexibel eller stabil: samverkans gränsfråga2012Inngår i: Kommunal Ekonomi, ISSN 0282-0099, nr 3, s. 25-26Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 73.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Flexibla eller stabila gränser: om den offentliga sektorns organisering2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De senaste decennier har organiseringen av välfärdssamhället genomgått flera förändringen. En tendens är att man i de offentliga organisationerna söker andra möjligheter för hur den offentliga sektorn ska organiseras, än att upprätta stabila förvaltningsstrukturer. Det finns en mängd andra organisatoriska lösningar som prövas för att kunna erbjuda olika välfärdstjänster. Det kan handla om olika former av nätverksorganisering, samverkan eller projekt. I alla tre fallen är de former som används för såväl intern organisering, som för att etablera relationer till omgivningen. En anledning till att dessa nya former av organisering etableras är att det finns ett behov av att överskrida gängse förvaltningsgränser, professionsgränser och/eller gränser för huvudmannaskapet. Behovet av gränsöverskridande tyder på att de etablerade strukturerna för exempelvis kommunal verksamhet är för begränsande för att lösa den kommunala uppgiften och att det krävs kompletterande organisatoriska lösningar som går utanför de traditionella organisationsgränserna. Det behövs en möjlighet att hantera gängse gränser för verksamheten genom att antingen dekonstruera gränserna för att finna vägar att överskrida dem till förmån för nya arbetsformer eller genom att konstruera nya gränser för att inrätta nya verksamheter. Flera studier visar att de offentliga organisationerna inom många av sina verksamhetsområden prövar nya organisationsformer. Inte minst har marknadiseringen (Blomquist, 1996; Rombach, 1997) och decentraliseringen (Czarniawska-Joerges, 1988) av offentlig verksamhet inneburit förändringar för hur välfärden organiseras. Därutöver kommer interorganisatoriska samverkansformer (Oliver, 1990, Lindqvist, 2003), nätverksorganisering (Hertting, 2003) och projektifieringen (Lundin och Söderholm, 1997; Jensen et al, 2007) som i sin tur utmanar mer etablerade och möjligen mer stabila organisationsformer. Syftet med konferenspappret är att diskutera problematiken med en mer flexibel organisering av välfärdssektorns organisationer. Å ena sidan har stabila gränser uttryckta i en varaktig förvaltningsstruktur borgat för en viss klarhet i vilken begränsningar som föreligger i organisationens uppdrag och kompetens. Det har samtidigt försvårat uppdragets genomförande då medborgarnas behov inte visar sig vara lika avgränsade som förvaltningarnas uppdrag. Å andra sidan har mer flexibla gränser för verksamhetens genomförande i form av projekt, nätverk eller interorganisatorisk samverkan givit en möjlighet att skapa allianser för att utveckla en mer sammansatt kompetens och lösa förvaltningarnas delvis överlappande uppdrag. På samma gång som flexiblare organisering tenderat till att skapa en större oklarhet om var gränsen går för uppdraget och visat på aktörernas oförmåga att integrera flexibla gränser med mer stabila gränser.

 • 74.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Inter-organizational collaboration projects in the public sector: a balance between integration and demarcation2010Inngår i: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 25, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For several years, the development of the Swedish public sector has been accompanied by a discussion about inter-organizational collaboration, which has been examined in several national experiments. The experience, however, indicates significant difficulties in implementing collaboration in local authorities’ regular activities. This article argues that organizing inter-organizational collaboration in projects tends to be counterproductive, since the purpose of this collaboration is to increase the integration of local authorities. This article is based on case studies of three different collaboration projects. Each project is analyzed in relation to the way collaboration is organized within the project and how the relationship to the local authorities’ activities is designed. The outcome of these studies shows that while collaboration projects increase integration between the responsible authorities, the integration stays within the projects. This is due to the fact that the projects were designed as units separate from the responsible authorities. As a result, the collaboration that occurs in the projects is not implemented in the local authorities’ activities, and the viability of the increased integration of different responsible authorities does not extend beyond the projects.

 • 75.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Samverkansprojekt: om att konstruera gränser2014Inngår i: Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd / [ed] Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Studentlitteratur , 2014, s. 273-290Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 76.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Samverkansprojekt: om att konstruera gränser2013Inngår i: Om samverkan - för utveckling av hälsa och välfärd / [ed] Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Studentlitteratur , 2013, s. 273-290Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 77.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Styrgruppens praktik: Om mötens organisering2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Styrgruppens praktik handlar i hög grad om hur styrgruppen organiserar sina möten,vilket i sin tur avgör om gruppens medlemmar upplever om mötena är meningsfullaoch effektiva. Förutsättningarna för detta är ofta att det finns en tydlighetkring vad som är styrgruppens uppdrag, syfte med mötena och på vilket sättmötena genomförs.En central förutsättning för många styrgrupper är att de är ansvariga för en verksamhetsom överskrider gängse organisationsstrukturer. Den är ett samarbete, ettprojekt, en satsning, en reform eller något liknande skäl som gör att de som sitter istyrgruppen ofta är chefer för en annan verksamhet eller en annan organisation.Rapporten pekar på framför allt tre aspekter som styrgruppen behöver ta ansvarför när dess arbete organiseras. En är att skapa en tydlig mötesstruktur för att undvikaatt gruppen endast följa redan institutionaliserade former. En annan är engenomtänkt organisering av mötena där gränsöverskridande arbete är en centraldel och en tredje är att skapa ett samtalsklimat som tillåter en dialog där olika typerav argument ges utrymme i samtalet.

 • 78.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Styrning och organisering av samverkan på Familjecentralen2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 79.
  Löfström, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Berlin, Johan
  Jensen, Christian
  Nilsson, Viveka
  Chefers strategier för att implementera samverkan.2016Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 80.
  Löfström, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jensen, Christian
  Göteborgs universitet.
  Johansson, Staffan
  Göteborgs universitet.
  Project Management in the Context of Public Welfare Practices—Identifying Critical Aspects in Cross-Boundary Relationships2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The project is often used when implementing public policies. The problem is that the project organization itself often carries inherent challenges when the outcomes of these projects are to be implemented in permanent organizational structures. We claim that the cross-boundary relationships between the time-based logic of the project organization and the routine-based logic of most public bureaucracies are not sufficiently understood in project management literature.

   

  The purpose of this paper is to identify problems and challenges that project managers face when handling cross-boundary relationships between the time-based logic of project organizations and the routine-based logic of public bureaucracies. The analysis shows that the challenges differ partly depending on whether the task is about creating new operations or changing the current operations, partly on the number of permanent organizations that are involved. If these challenges are not taken into account there is risk that urgent change will not be implemented in public administrations.

 • 81.
  Löfström, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nilsson, Viveka
  Sociala investeringar i Ale och på Hisingen.: En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar.2015Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 82.
  Makvandi, Armita
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Reinler, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Styrning inom BB: Förlösande eller förödande?: En kvantitativ studie om ledarskapets påverkan på barnmorskor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan barnmorskors uppfattning om deras arbetssituation och vilken styrmetod som förlossningsavdelningen anammar. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar; finns det en relation mellan styrsätt och barnmorskornas förtroende för sin chef? Finns det något samband mellan barnmorskornas upplevelse om deras nuvarande arbetssituation och arbetsmiljö som påverkas av på vilket sätt enheten styrs? Anser barnmorskorna att kvaliteten påverkas av vilket styrsätt förlossningsenheten använder sig utav? Vår hypotes är att det finns samband mellan styrsätt och variablerna förtroende, arbetssituation och arbetsmiljö samt kvalitet. Metoden som används är en kvantitativ enkätundersökning. Enkäterna tilldelades barnmorskorna på förlossningsenheterna på två olika sjukhus i Västsverige. För att tolka resultaten används tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter vilka var det strukturella-, politiska- samt human relations-perspektivet.

  Resultatet visade att hypotesen kunde accepteras; det fanns ett samband mellan variablerna. De avdelningar som använde sig av en politisk- eller human relationsinspirerad styrmetod som utgår från att medarbetarna ska ha möjlighet att påverka hade en hög trivselgrad hos barnmorskorna. De som utgick från det strukturella perspektivet vars utgångsläge är en hierarkisk styrning hade inte lika hög trivsel hos medarbetarna. Vidare i studien framkom det att majoriteten av barnmorskorna som deltog i enkätundersökningen trivdes med sin arbetssituation som helhet.

 • 83.
  Orlenius, Kennert
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ett socialt hållbart Falköping: Att gå från policy till praktik: "Det stökar till i systemet!"2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 84.
  Orlenius, Kennert
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ett socialt hållbart Falköping: Ungas delaktighet och inflytande. "Nu är det på riktigt"2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 85.
  Rashid, Niclas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Grajqevci, Shend
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  När det maskinella ersätter det mänskliga: Digitaliseringens effekter på Försäkringskassan i Borås stad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitalisering är ett nytt fenomen och introducerades in till offentliga myndigheter vid 1970-talet. Med digitaliserade system kan de offentliga myndigheterna reformera sig till en mer effektiv, och komplett myndighet. De kan då utföra sina uppgifter med högre kvalité och kortare tidsintervaller.

  Syftet med detta arbete är att studera effekterna som digitaliseringen medfört på tre olika delar av organisationen, verksamheten, handläggarna och kontakten med medborgare. Detta för att vi kan utvärdera hur Försäkringskassan har påverkats på grund av digitala system. Genom att utgå från tidigare forskning har vi utfört en kvalitativ studie som studerar effekterna av digitalisering inom Försäkringskassan och dess enheter i Borås stad. Fyra semistrukturerade intervjuer utfördes på fyra olika enhetschefer inom försäkringskassan i Borås stad, samt att handläggare besvarade även en enkät angående ämnet digitalisering. Utifrån insamlad empiri och det teoretiska ramverket har vi utformat en analys angående de effekter som medförts av digitala system. Denna analys används senare för att besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte.

  Resultatet visar att digitaliseringen har påverkat verksamheten genom att förenkla det vardagliga arbetet i både positiv och negativ form, genom mindre fysisk dokumenthantering och strukturering vilket görs genom digitala system. Handläggare kan därmed utföra fler beslut inom ärenden under en kortare period. Beslutet blir mer korrekt genom att de digitala systemen hjälper till med regel ramverk som sätts för specifika ärenden. Eftersom tidsramen för varje ärende minskar får medborgare tillgång till sjukersättning fortare. Dock finns det idag mindre kontakt mellan medborgarna och handläggarna, vilket kan exkludera medborgare från tjänsterna då dessa inte är erfarna inom de digitala systemen.

 • 86.
  Rolandsson, Bertil
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  E-government in a Countryside Region: Frames of Internet-Based Services among Civil Servants and Citizens2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 87.
  Smilevska, Aneta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Pettersson, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Underrepresentation i kvinnodominerade organisationer: En studie om chefsposter i Göteborgs Stad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker om och i så fall hur rekryteringsprocessen är en bidragande mekanism till fortlevnad av vertikal- och horisontell segregering. Studien genomförs i fem av Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar och belyser hur könsfördelningen och rekryteringen ser ut vid chefsrekrytering i kommunen. Vi har även intervjuat respondenter från den fackliga organisationen Vision Göteborg och processledaren för rekryteringsprocessen från Stadsledningskontoret.Vi utgår från forskningsfrågor om könsfördelningen, regler och policys, och bidragande faktorer till könsmönster. I referensramen behandlas teorier om homosocialitet, psykometriska- och sociala ansatsen, glastak, manliga- och kvinnliga egenskaper, könskodade yrken, positiv särbehandling samt Svenska lagar om diskriminering. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. Med hjälp av vår referensram skapar vi intervjufrågor där vi sedan i analysen kopplar respondenternas svar till teorier som vi presenterat tidigare, vi jämför teorin med praktiken.Studien visar att det finns skilda meningar bland respondenterna om det förekommer könsmönster eller inte i Göteborgs Stad. Vår kvantitativa forskning visar att andelen kvinnor på chefsposter inte är tillräcklig för att bidra till representativitet.

 • 88.
  Soininen, Enni
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vater, Mikaela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Från polis till kris: En kvalitativ studie om Polismyndighetens omorganisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska polismyndigheten påbörjade den 1 januari 2015 genomförandet av den största omorganisationen på 50 år. Polisen gick från 23 enskilda myndigheter till en nationell, en enrådsmyndighet. Omorganisationen kunde enligt regeringen ge goda förutsättningar för att uppnå de mål och krav som finns för myndigheten, men skulle också leda till större enhetlighet för Polisen. Att ombilda myndigheten till en enårdsmyndighet skulle enligt regeringen också bidra till en “rättssäker, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet” med jämna resultat. Syftet med reformen var således att uppnå “högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet”. Eftersom mycket missnöje riktats mot reformen, både internt och externt, har ett stort intresse väckts hos oss. Syftet med vår studie är därför att undersöka hur myndigheten samt anställda inom Polisen upplevt och påverkats av reformen. Frågeställningar för vår studie är:

  ·     Hur upplevs Polismyndighetens omorganisation av anställda?

  ·     Kan  det  finnas  några  externa  händelser  respektive  omständigheter  som  påverkat reformen i en viss riktning?

  ·     Hur ser Polisens organisationskultur ut och hur präglar denna kultur myndigheten?

  ·     Finns det grupper/medarbetare inom myndigheten som påverkats mer än andra av omorganisationen?

  Studien genomförs utifrån perspektiv om organisationsförändringar, organisationskulturer, samt mål- och resultatstyrning.

 • 89.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Viskande tjänstemän: En verkligt longitudinell studie av kommunala ekonomichefer.2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är en utbyggnad av en betydande databas som finns på plats. Huvudingrediensen är denna den fjärde rikstäckande enkäten till de svenska kommunernas ekonomichefer. Den första gjordes 1998 och redovisades i rapporten ”Viskande tjänstemän – en studie av kommunala ekonomichefers vardag” (Solli 1998). Året efter kom en utvidgad variant i bokform (Solli 1999). Liksom i de nämnda publikationerna är det kommunala ekonomichefer som har huvudrollen. Publikationerna följdes av ytterligare en 2005 (Solli and Värna 2005) som till den övervägande delen är en redovisning av den andra riksomfattande enkäten till ekonomicheferna. Den tredje stora enkäten genomfördes 2009 och redovisades samma år (Solli 2009). Ekonomicheferna hade blivit annorlunda, i vart fall på en del punkter. Här redovisas i första hand den fjärde enkäten vilken genomfördes våren 2014.

 • 90.
  Thorup, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Iivari, Theresa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur mår chefen?: En studie om arbetsrelaterad stress hos kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentliga sektorn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats inom offentlig förvaltning handlar om hur mellanchefer inom statliga förvaltningar upplever arbetsrelaterad stress. Vi har studerat hur kombinationen mellan krav och möjligheten till kontroll av arbetsuppgifter ser ut då arbetsrelaterad stress framkallas hos män respektive kvinnor. Studien visar också vilken koppling det sociala stödet på arbetsplatsen har för dessa faktorer.Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel följt av syfte och den frågeställning som ska besvaras. Kapitlet tidigare forskning leder till en problemdiskussion och referensramen som följer ligger till grund för intervjufrågorna. Intervjuerna har besvarats av sju respondenter som representerar tre olika organisationer inom statlig förvaltning. Efter transkribering av intervjuerna har dessa analyserats med koppling till referensramen och avslutningsvis lett till vår diskussion och slutsatser.Slutsatserna som kan dras av studien är att de mellanchefer vi har intervjuat inte är särskilt stressade. Stundtals kan det förekomma perioder som kan vara stressade men de flesta av respondenterna tycker att det är hanterbart.Vi tror att det finns en del som är särskilt viktig för att en mellanchef ska klara av att hantera krav och negativ stress och detta är det sociala stödet på arbetsplatsen. Nästan alla våra respondenter säger någonstans i intervjun att de drabbas av arbetsrelaterad stress men de säger sig vara stresståliga individer. En del upplever att de har höga krav i sin arbetssituation, antingen från sig själv eller från omgivningen, men har då andra faktorer som väger upp detta som till exempel socialt stöd av chefskollegor och ledning. En känsla av kontroll över sin arbetssituation verkar vara en viktig faktor för god hälsa. Vår studie pekar på att våra respondenter upplever att de har detta.Några av mellancheferna upplever en ökad stress när de ser att medarbetare stressar, men genomgående tycker de svarande att det är ens eget ansvar att hantera eventuella stressfaktorer och se till att det inte blir för mycket.

 • 91.
  Zunic, Azra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kiprijanovska, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att leda inom polismyndigheten: En kvalitativ studie om chefernas syn på sitt ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett rättsväsende som Polismyndigheten finns till för att upprätthålla tryggheten i det svenska samhället genom att skydda oss medborgare. Det har tidigare genomförts organisationsförändringar på Polismyndigheten men inte en lika omfattande som den som skedde 2015. Polismyndighetens omorganisation syftade till att grunda “En sammanhållen svensk polis” vilket innebär att alla Polismyndigheter i Sverige likriktades så att samordningen och ledningen över verksamheten ska fungera mer effektivt. Syftet med denna studie var att få en bild av chefernas ledarskap på Polismyndigheten och se vilken betydelse ledarskapet har inom organisationen enligt cheferna. Dessutom ville vi öka förståelse kring omorganisationens påverkan på ledarskapet inom Polismyndigheten.

  Vi har utfört en kvalitativ studie där vi intervjuat fem chefer på Polismyndigheten. Analysen talar för att cheferna uppmuntrar självständighet vilket skapar en relation där cheferna har stort förtroende och tillit till sina medarbetare. Respondenterna uttrycker sin otillfredsställelse med omorganisationen och dess problematik med att ta bort nödvändiga resurser. Vår uppfattning som vi kan få fram genom vår analys är att vi finner tydliga liknelser mellan cheferna och det transformativa ledarskapet, som innebär att medarbetarna delar samma vision som sin ledare. Vi fann däremot även små spår av transaktionellt ledarskap, som innebär att en ledare vill ha mycket kontroll över medarbetarna. Ledarskapets betydelse på den direkta nivån där våra respondenter befinner sig på spelar ingen stor roll i jämförelse med hur cheferna på den högre nivån uppfattar ledarskapets betydelse. Resultatet visar att en omorganisation inte var nödvändig då vissa åtgärder bör utföras då förändringen skedde i för hastig takt.

12 51 - 91 of 91
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf