Change search
Refine search result
123456 51 - 100 of 275
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Berggren, Anton
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Grahn, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Undersökning av tätningsmetoder med fokus på aluminiumhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this work sealing methods for aluminum housing have been investigated. The work was delimited to the automotive industry and static gaskets. The thesis brings up how the flange impacts on the sealing capability and the gasket, sealing types, the surface impact on gasket materials, porosity, relative material cost and fasteners.The work is based on a literature study and interviews with concerned people at the company. Practical samples were carried out on a number of materials from suppliers and the materials where exposed to different chemicals and then tensile tested.The materials that were collected through interviews and the literature study testify that many parameters influence the possible sealing methods. It’s not just the material itself that needs to be taken into account. Factors like flange design, material cost, surface defects, fasteners and porosity have a great impact. The practical sample testifies that different chemicals have dif-ferent impact on the mechanical properties and swelling of the material.Finally, a couple of sealing materials are suggested that are suitable for the company to use in their products.

 • 52.
  Berggren, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bylin, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Crona Gore, Stephanie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Vi är inte här för att mäta som man kan tycka emellanåt”: En studie om ledarskap inom sjukvården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällets pågående förändring och arbetsplatsens ständiga omorganisation påverkar medarbetaren på flera plan. De höga samhällskostnaderna för psykosocial ohälsa har uppmärksammats flitigt under senare år där offentligt anställda står för en stor del av sjukskrivningarna i Sverige. I detta tar vårt arbete avstamp där uppsatsens övergripande syfte har varit att få en ökad kunskap och djupare förståelse för hur vårdenhetschefer, som arbetar inom offentlig sjukvård ser på sitt ledarskap och vilken typ av ledarskap de anser sig tillämpa. De centrala forskningsfrågorna har varit vilka möjligheter dessa chefer har att tillämpa sitt ledarskap inom den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, samt hur de själva ser på sitt ledarskap och ansvar.

  Studien visar att cheferna strävar efter relationsanpassade ledarskap, men tidsbrist och en verksamhet som styrs av policy och rutindokument gör det svårt att bedriva den typen av ledarskap. Ansvarsfrågan kring arbetsmiljön visar sig vara relativt oklar, även om chefens ansvar blir större har medarbetaren även ett individuellt ansvar. Studien har en kvalitativ forskningsansats och utgår från åtta semistrukturerade temainriktade forskningsintervjuer som berört den självupplevda processen.

 • 53.
  Berglin, Lena
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Ellwanger, Marion
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hallnäs, Lars
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Zetterblom, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Smart Textiles: what for and why?2005In: Nordic Textile Journal, ISSN 1404-2487Article in journal (Other academic)
 • 54.
  Bergman, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lorén, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis contains an analysis of a bicycle frame made of wood composite using finite element analysis. A group of students, educated in carpentry, have developed and created a bike but needs help from third part to continue the development of it. The intention of this project is to create a basis as a foundation for future improvements on the bicycle geometry, by evaluating current construction. This basis shall also to be used when material is picked to ease the process. The material data which has been received includes information about three different materials with two variants of thickness, 3 and 4 mm. As the material data does not take fiber direction into consideration, no regard has been made to the fact that the materials actually are orthotropic, which mean further studies are required to determine more accurate values. Since the employer did not have a properly working Computer Aided Design-model (CAD), a reconstructed and adapted model to function in the Finite Element Analysis (FEA) environment was created. The CAD-model was constructed using Creo Parametric 3.0 and the FEA software used was Creo Simulate. Since it’s not possible to simulate all situations that a bicycle is exposed to, four load cases have been chosen. The load cases are intended to be situations that occur relatively often but also put the bike structure under a lot of stress, namely a bump in the front and back wheel and also climbing in and out of the saddle. The results presented in this thesis report show that the current construction with 3 mm thickness can endure the load cases without exceeding any limits. This concludes that that 4 mm thickness, which is an option, is unnecessary thick. Further development should instead be focused on choosing the proper material structure based on desired properties.

 • 55.
  Berndtsson, Linn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hasselström, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Jag vill ha ett jobb!": En kvalitativ studie om personalvetarstudenters upplevelser av begreppet anställningsbarhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet anställningsbarhet förekommer allt mer på den svenska arbetsmarknaden där det hänvisar till en individs möjlighet att få en anställning såväl som förmågan att förbli anställd. Det är upp till den enskilde individen att förbli anställningsbar och att utbilda sig är ett sätt att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att belysa ett urval av personalvetarstudenters upplevelser av begreppet anställningsbarhet. I studien undersöktes hur snart nyexaminerade personalvetarstudenter resonerar kring sin egen anställningsbarhet samt huruvida utbildning bidrar till att öka deras anställningsbarhet. Metoden som tillämpades var kvalitativ och vi utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet påvisade av studenterna generellt sätt definierar anställningsbarhet som “någon värd att anställa” och samtliga studenter framhöll utbildning som avgörande för en individs anställningsbarhet. Studenterna menade dock att utbildning inte räcker för att göra en individ attraktiv på arbetsmarknaden utan betonade betydelsen av relevant arbetslivserfarenhet samt personliga egenskaper som social kompetens och flexibilitet.

 • 56.
  Berntsson, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gartram, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  “Du måste vara flexibel och engagerad”: En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. Individer som inte ryms inom diskursen för vad som anses anställningsbart riskerar att exkluderas från arbetsmarknaden. I rekryteringsprocessen operationaliseras anställningsbarhet och rekryteraren har makt att definiera vem som är anställningsbar.

  Syftet med studien är att genom rekryterares upplevelser analysera anställningsbarhet och dess påverkan i rekryteringsprocessen samt undersöka huruvida rekryterares förhållningssätt till fenomenet reproducerar eller utmanar diskursen om anställningsbarhet. Studien genomfördes med ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har studien tagit fasta vid Foucaults konceptualisering av styrningsrationaliteter och relationell makt samt Becks teori om individualiserad riskhantering i det moderna samhället, vilket empirin analyserats utifrån. Resultatet visar att rekryterarnas uppfattning om anställningsbarhet kan förstås i termer av att uppfylla formella krav, uppvisa önskvärda personliga egenskaper samt hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara flexibel. Uppfattningen tyder på ett individualiserat ansvar för anställningsbarhet. Anställningsbarhetsdiskursen upplevs påverka bedömningen i rekryteringsprocessen i form av ett sorteringsverktyg, där individen konstrueras som anställningsbar respektive icke anställningsbar. Till följd av diskursens påverkan i bedömningen kan rekryterarnas förhållningssätt förstås reproducera den rådande diskursen om anställningsbarhet, snarare än att utmana den.

 • 57. Bhadani, Kanishk
  et al.
  Asbjörnsson, Gauti
  Hulthén, Erik
  Bengtsson, Magnus
  Evertsson, Magnus
  Application of Multi-Disciplinary Optimization Architectures in Mineral Processing Simulations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Optimization is a pivotal point in distinguishing the competitiveness between industries that are developing, designing and operating products and processes. Mineral processing is an industry which operates various sub-processes and produces one or several products. The sub-processes involved are dynamic in nature and differs in discipline of operation. These dynamic sub-processes are sequentially integrated forming a mineral processing system. Currently, the developed simulations for the mineral processing systems have the potential to be used to design, operate and control mineral processing plants to an increased extent, but need broader optimization strategies to integrate multiple sub-processes involved.<br />The scope of this research is to demonstrate application of multi-disciplinary optimization (MDO) architectures into a mineral processing simulation. A case study consisting of two sub-processes of comminution and classification circuits to produce aggregate products is used to demonstrate the application of MDO architectures. The MDO architectures are compared based on problem formulation, computational resources required and validity of the results. The optimization results using MDO architectures can be used to illustrate trade-offs between different sub-processes within the considered scope. The application of MDO architectures can facilitate the linking mathematical models of various disciplines such as comminution, and liberation in mineral processing simulation.

 • 58.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  State of the Art in Application of Optimization Theory in Minerals Processing2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been continuous development going over the past 40 years related to the creation of models and simulation techniques to predict the behaviour of equipment and processes in minerals processing. At the same time, application of optimization theory into such modelling and simulation schemes has been applied to generate knowledge to improved performances of the equipment and processes. Different optimization techniques have been applied to design and configure different equipment and processes, yet there are no well-established formulations to reproduce the results. The research is scattered and focused on the need and application of the specific equipment or process not utilizing the optimization’s full potential. The aim of this paper is to highlight the trends in development of optimization schemes in minerals processing. By understanding the state of the art in application of optimization theory into mineral processing will further pave the possibility to develop utility in this field. The paper presents two classification schemes: State of Development Stage and State of Application Area as a basis to classify research within optimization related to mineral processing. In order to make smart and strategic decisions in minerals processing operations, it is required to further develop optimization techniques into modelling and simulation schemes to extract the relevant information. The classification schemes can be useful in defining the future focus area for research and development.

 • 59.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Skön, Joakim
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hasselblad, Harald
  Chalmers University of Technology.
  Application of Structural Optimization for an Early Stage Product Development2017In: NAFEMS World Congress 2017: Summary of Proceedings, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s automotive industry there is a growing demand for more fuel efficient vehicles and reduced development times. These trends are driven by stricter environmental regulations, a growing environmental awareness, and increasing technological development and competitiveness. Finding an optimized and balanced component that fulfils the requirements in an early phase of the product development is a prerequisite for enabling more competitive lead times, costs, weights and minimizing the risk for late design changes. The aim with this paper is to show a process capturing CAE driven development for an early stage development of components in a complex system. The process utilizes structural optimization techniques to generate knowledge, optimize and balance packaging volumes of adjacent components in complex systems. The paper also highlight the organizational challenges and technical challenges involving the use of structural optimization for realizing the process completely. The paper will illustrate the simultaneous use of topology and shape optimization to generate knowledge for the optimized design volume for multiple adjacent components linked together. The linking of the multiple component is carried out using morphing technique and the design space between the multiple components is dynamic in nature during simulation. The mesh in one component is allowed to change according to the mesh of the other component during the simulation. The result from the simultaneous topology and shape optimization simulation generates the knowledge if it is feasible to change design volume to meet the weight and performance targets. The process also indicates how much performance increase is possible if the design volume is allowed to change and thus generating a trade-off between the components performance. The new process has a potential to be extended to other conflicting scenarios in adjacent components which exists in early stages of development process especially, cases involving conflicting structural requirements in various industries.

 • 60.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Stöhr, Christian
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Quist, Johannes
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Malmqvist, Johan
  Chalmers University of Technology.
  Student Perspectives on Video-Based Learning in CDIO-Based Project Courses2017In: The 13th International CDIO Conference Proceedings / [ed] Brennon, Robert Edström, Kristina Hugo, Ronald J Roslöf, Janne Songer, Robert Spooner, Daniel, 2017, p. 689-704Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims at demonstrating the applicability of video learning in CDIO based project courses and at evaluating to what extent it benefits students. The courses are Machine Elements (PPU210), Product Planning - Needs and Opportunities (PPU085) and Engineering Design and Optimization (PPU190) in the Mechanical Engineering programme at Chalmers University of Technology. The research was carried out by first creating a set of videos for selected topics in three courses. In total, 22 videos were created including topics such as “Benchmarking”, “SWOT”, and “Prototype lab equipment instructions”. The learning outcomes of the video lectures were mapped to the CDIO syllabus. A blended learning environment was developed, i.e. the videos were utilised as additional support alongside existing learning activities. The videos were then used in the courses and the students’ feedbacks collected through a dedicated questionnaire, the regular course evaluation survey, and in student-teacher group meetings during and after the courses. The collected data was analysed to produce inferences about the applicability and utility of the video lectures. The resulting analysis shows the students’ preferences regarding the evaluated video lectures and instructions. The students find videos more appealing compared to traditional lectures. One of the main benefits highlighted is the possibility of watching the videos in parallel to the design-build-test project execution rather having the classroom lecture only. This helps in reinforcing concepts, and results in less dependency on supervisors during the project execution. Videos proved to be suitable for creating a blended learning environment and improved the perceived learning experience for the students. In order to maximize student satisfaction and interaction with the videos, the videos should be short and closely aligned to the other learning activities. The paper also suggests future improvements to be carried out for video-based learning in the courses, and proposes an easy adaptable way for teachers to develop video material.

 • 61.
  Björklund, Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ahmad, Muhammad
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reläskyddsberäkningar för fördelningsstationen Ålgården2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been undertaken to establish new setting values for the relay protection systems for the distribution station Ålgården. Since a new distribution station is about to be put into operation which will be used to supply parts of the electrical network that is currently supplied by Ålgården has made it necessary to review the set values of the safety systems. The final result of the project is the selectivity plan that has been established. To achieve this, detailed calculations have been made of the electrical distribution network, including shortcircuit calculations and calculations of overloads. This report describes the characteristics ofthe electrical distribution network, the transformers in it, and the current measuring relayprotection systems for the distribution station Ålgården, short circuit theory as well as theresults of the calculations.

 • 62.
  Björkquist, Jonas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sandberg, Robert
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förtroendefulla relationer som verktyg: En kvalitativ studie om enhetschefers förutsättningar och upplevelser av personalarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En enhetschef har stora krav på sig att generera en bra verksamhet med de anställda de har till sitt förfogande. Verksamheten skall ske effektivt och med god kvalitet. Det gäller att enhetschefen har kompetens, resurser, rimliga krav, kontroll över sitt arbete och en stöttning för att de skall kunna skapa en bra arbetsmiljö. Det ligger således i enhetschefens uppgift att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare, så att de gör sitt yttersta för att uppnå verksamhetens olika mål. En viktig kompetens för en enhetschef är att kunna bilda goda relationer med sina medarbetare. Relationer bidrar till ett gott arbetsklimat som i sin tur genererar en god kvalitet och effektivitet i verksamheten. En svårighet med detta relationsskapande är dock den personliga integriteten.

  Studiens syfte är att undersöka enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens påverkan på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på enhetschefernas förhållningssätt till personlig integritet. Vi vill även undersöka enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och stöd gällande skapandet av goda arbetsförhållanden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt perspektiv där vi genomfört intervjuer med åtta enhetschefer från diverse organisationer. Vi har huvudsakligen analyserat empirin utifrån Goffmans Dramaturgiska teori. Med teorin som bas har vi kunnat göra konklusionen att enhetscheferna upplever ett behov av att anpassa sitt sätt och hur de själva framställer sin person beroende på tillfälle och medarbetare. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för såväl sin egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. I detta arbete har enhetscheferna förutsättningar i form av olika stöd, men även motstånd.

 • 63.
  Blomgren, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jernberg, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Det ligger på individerna själva att uppdatera sin kompetens: En kvalitativ studie om kompetenskrav och kompetensutveckling inom IT-branschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The IT industry is often characterized by transformation and competition, which makes the need for strategic skill increasingly evident in today’s IT companies. Skilled co-workers’ can be used as a form of back-up, where the variety of skills can be used as a competitive advantage. The purpose of this study is to highlight how a selection of co-workers’ experience competence and skill acquisition in relation to their work situation. This study will also investigate how their managers adapt the skills acquisition to the everchanging market place and their expectations of their employees’ competence and skills acquisitions. The used method in this study was qualitative with output gathered from a semi-structured interview guide.

  The result showed that the co-workers demand on competence were driven by their private interest in their profession. It also concluded that multiple factors interacted with the organization’s skills acquisition investment, something that also was confirmed by previous research. The study also showed that the company adapted by using a learning organizational culture and recruited people with a specific personality trait, while the decisive employees take their own responsibility and sometimes choose to sit at home with work-related tasks. It is recommended that more studies from the employees’ perspective is done, to increase the knowledge and understanding around the different adaptation strategies that is used when it comes to mastering the unstable and shifting market.

 • 64.
  Brandt, Jessica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Elise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Motivation i äldreomsorgen: En studie om undersköterskors motivation till att förlänga arbetslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag står Sverige och övriga Europa inför utmaningar som kan komma att påverka de nationella välfärdsstaternas hållbarhet. En av de största utmaningarna handlar om demografiska förändringar som innebär att den arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som den äldre befolkningen ökar, vilket medför ett ökat omsorgsbehov. Detta är något som främst kommer drabba äldreomsorgen då antalet vårdtagare kommer öka samtidigt som stora pensionsavgångar kommer innebära stor brist på framförallt undersköterskor. Det är således av vikt för kommuner att kunna behålla befintliga undersköterskor i arbete så länge som möjligt. Denna studie är därför ämnad till att undersöka hur kommuner kan arbeta för att undersköterskor i äldreomsorgen ska förlänga sina arbetsliv. Detta görs genom att undersöka vilka faktorer som motiverar undersköterskor att stanna i arbete efter pensionsålder. Med utgångspunkt från Herzbergs (1959) tvåfaktorteori samt Karaseks (1979) krav- kontroll- och stödmodell genomfördes kvalitativa intervjuer på åtta respondenter. Resultatet visade att framförallt interpersonella relationer, ledarskap samt fysisk och psykisk arbetsmiljö är faktorer som kommuner kan arbeta med för att bli framgångsrika i att lyckas behålla undersköterskor i arbete efter pensionsålder.

 • 65.
  Börjesson, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ohlsson, Joachim
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Utveckling av en ny friktionsaxel - Expansionsring2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis contains the product development of an expansion ring for a friction shaft. An expansion ring has according to design an inner surface to slide against the friction shaft and an outer friction surface to grip the socket. The development of the expansion ring has previously been started by the employer but needs more improvement to eliminate the problems that has previously been shown.  The intention with this project is to improve and develop the current prototype to an environmentally friendly and price-efficient product that last for an acceptable lifespan. Previous prototypes from the employer all had different types of issues. These problems meant that the material fasten above the rings loosened and got caught into the friction shaft. Another significant problem arose when the solution was to glue the friction material to the slide material, which led to a strong odor for the operator.  That is why a new development of prototypes was started where old prototype were looked over, and new ideas generated where both the material and design was revised.  The material to use is chosen in consideration of the employer’s criteria for price-efficiency and environmental impact as well as to match the design concepts functionality. Thereafter, analyzes were made to review the capability at a theoretical level. When the analysis was complete, the prototypes were run through practical tests to see if the design and materials are in order and ready for producing toward customers. After research in material alternatives, PETNATUR was chosen as the material that theoretically meet the requirements set. A product development specification and a concept evaluation matrix were made to ensure that the design matched the employer’s criteria. The final prototype was a uniformed ring whose slide surface and friction surface consisted of the same material. This concept meant a simplified and therefore a more cost-efficient manufacturing and assembly process. The analysis of this concept was made with the results of both the material selection and design development in mind. Functionality was demonstrated by means of illustrations and examples on forces in the system, and the thermal values was calculated. Both these results showed value in further practical tests. In the tests, three tests were made, the tests measured temperature, pulling force of material and air pressure in the system. unfortunately, the IR-thermometer that was used to control the temperature wasn´t calibrated correctly. This meant that the results were unreliable. In addition, the production of prototypes wasn´t correctly made which was also considered to affect the results. The rings still showed good functionality during use, with stable values in the pulling force which meant that the design was functional. However, the conclusion was made that the solution did not produce enough result for production. After the tests were made, a clear change of the shape been observed which meant that the desired life expectancy couldn’t been guaranteed. Therefore, either the material or design need further development.

 • 66.
  Calestam, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gimmersta, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lika poäng för olika arbete: En jämförelse mellan sjuksköterske- och OPUS-studenters upplevda arbetsbelastning vid Högskolan i Borås2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning är mer centralt än någonsin tidigare. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal studier visat att stress och psykisk ohälsa har ökat bland studenter, där studenter vid bland annat sjuksköterskeutbildningen visat sig vara extra utsatta. Detta är ett problem då forskningen visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning och ångest. För att högskolor och universitet ska kunna bidra med att skapa förutsättningar för studenter så krävs det kunskap om hur studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och vilka påverkansfaktorer det finns. Tidigare forskning har konstaterat att sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback, lågt socialt stöd och låg grad av kontroll har visat sig öka risken för psykisk ohälsa.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress och normer och upplevd arbetsbelastning samt undersöka om, och i så fall hur, det skiljer sig åt mellan sjuksköterskeprogrammet och Organisations- och personalutvecklare i Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie som genomfördes med 85 enkäter besvarade av studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten besvarades av 36 OPUS-studenter och 49 sjuksköterskestudenter. Statistiken analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS ver 25, där sambandsanalyser- och tester genomfördes.

  Resultat: Analyserna visade att samtliga faktorer förutom socialt stöd hade en koppling till högre upplevd arbetsbelastning. Dessutom upplevde sjuksköterskestudenterna att de hade högre arbetsbelastning, högre krav, lägre grad av kontroll och socialt stöd, mer psykisk ohälsa och stress samt hade normer i sin omgivning som ställer högre krav på dem jämfört med personalvetarprogrammet. Slutsats: Studien visade att det finns ett samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress, normer och upplevd arbetsbelastning där krav hade störst betydelse och socialt stöd minst. Sjuksköterskestudenterna upplever i samtliga aspekter en högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna.

 • 67.
  Camuz, Soner
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Söderberg, Rikard
  Chalmers University of Technology.
  Wärmefjord, Kristina
  Chalmers University of Technology.
  Contact Variation Optimization for Surface-to-Surface Contacts2017In: Proceedings of International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Locating schemes, used to position parts during manufacturing, are usually designed in such a way that the response from the system is minimized. This implies that the position of the fasteners and/or welds are known in an assembly. Today there exist numerous of methods aiming to find an optimal set of locating points to increase the stability of an assembly, for both rigid and compliant parts. However, various industrial applications use surface-to-surface contacts to constrain certain degrees of freedom. This can lead to designs sensitive to geometric and load variations. As the complexity of the surfaces increases, difficulties of allocating geometric tolerances arise. An approach to control this is to keep the contact locations statistically stable. In this paper a methodology is presented where the First-Order reliability Method (FORM) is applied for numerical data, retrieved through Finite Element Analysis (FEA), to ensure that statistically stable contact location are achieved for two bodies with surface-to-suface contact. The FEA data represents how much of the total stress that lies within a given area, sW. The data is continuous and therefore it is assumed that the gradient can be calculated numerically with small steps. The objective function is to maximize sW for n variables. The data set is simulated through Finite Element Analysis using the commercial software Ansys and the results is illustrated on a case study from the machining industry.

 • 68.
  Careborg, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Jag vill känna att jag gör skillnad…”: En kvalitativ studie om socionomstudenters uppfattningar om socialsekreteraryrket2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During recent years, Swedish municipalities have had major recruitment problems regarding social workers, especially in child welfare and maintenance support. Previous research shows that high workload and inadequate resources are the main reasons why the social workers leave their jobs as an effect of New Public Management, which has characterized the public sector over the past three decades.

  The purpose of this study is to examine how Swedish social worker students percive and experience social work as a profession. Previous resarch put forward a clear hierarchical status scheme within the social workers professions community in Sweden, which can be seen affecting social worker students by socialization in to the professions structures. The result from this interview study shows that the social worker students belive that there is high workload, too much administrative work and too little room for discretion, which limits the ability to make a difference for the clients. The findings also shows that education and practical experience have a major impact on the way social worker students experience the social work. In addtion; media, society and family contribute to the perceptions of the profession. Furthermore, the students describe that their social environment is crucial in regards to becoming a social worker. For the understanding of perceptions of the social work, the study has  theoretical frameworks of Bourdieu and Goffman in purpose to theorize student socialization into professional structures.

 • 69.
  Carlström, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kjerf, Isak
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "…det bästa sättet att inte göra något fel, är att inte göra någonting": En kvalitativ studie av Arbetsbetsförmedlingens verksamhetsförändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Public Employment Service is responsible for maintaining a well organized public labor market through match-making of jobseekers and employers. The Swedish Public Employment Service is a government run authority whose mission is assigned by the Swedish parliament. The authority’s functionality within the Swedish public labor market has been questioned by parliament and news-media alike and they are now facing a wide organizational change within the authority. An organizational change they choose to call the renewal journey, whose purpose is to adapt to the Swedish public labor market. The aim with the thesis is to increase the understanding of The Swedish Public Employment Service´s handling process and to examine how a new processing process will be received within the business of The Swedish Public Employment Service.

  Our collected empirical data comes from eight semi structured interviews. Analysis of the empirical data shows how the renewal journey will make The Swedish Public Employment Service a more effective authority through the implementation of digitalization and standardization within their match-making process. The thesis applies a theoretical framework based on New Public Management, Institutionalization and Taylorism to analyze the organizational change that The Swedish Public Employment Service is undergoing. Furthermore the thesis use earlier research closely linked to digitalization, how to create more effective organizations and standardization.

  Our conclusion is primarily that the Swedish Public Employment Service needs to undergo the Renewal journey as a mean to adapt to the evergoing changes within our society and to meet public demand.

 • 70.
  Ceglecka-Hamkalo, Agata
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jovic Andersson, Olivera
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Villkorlig trygghet eller stadgad frihet?: En kvalitativ studie om hur visstidsanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att olika typer av tidsbegränsade anställningar är otrygga som anställningsform och genererar prekariatets representanter. Inom Kriminalvården finns det en problematik med hög personalomsättning där de löst detta genom att använda sig av personal med en tidsbegränsad anställning. Syftet med denna studie är att undersöka hur människor med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården upplever sin anställningsform och om de upplever sig ha friheten att styra sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie där tonvikten ligger på att undersöka intervjupersonernas upplevelse av möjlighet till självstyrning och friheten att disponera sin egen tid. Den teori som används i studien utgår från Standings begrepp prekariatet. I studien har sex personer med en tidsbegränsad anställning deltagit och resultatet i undersökningen visar på att anställningsformen upplevs otrygg men är frivillig och ger intervjupersoner möjlighet att styra sin tid på egna villkor. Slutsatsen är att de med en tidsbegränsad anställning tillhör prekariatet genom sina otrygga anställningar men då de värderar högre möjligheten att kunna styra sin arbetssituation väljer de medvetet att fortsätta vara kvar i den anställningsformen.

 • 71.
  Celén, Tobias
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Malm, Andreas
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bruksortens hjärta slår medan den globala hjärnan styr: En kvalitativ studie om hur landsbygdsföretaget IMIs kultur/identitet, styrning & employer branding har påverkats i och med att ha blivit utlandsägt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is about the industrial company IMI Hydronic Engineering in Ljung. The company is well known under their form name TA and they operate within the HVS (Heating, ventilation and sanitation) industry. In 1997, TA was acquired by the IMI Group. This study focuses on the organizational culture that has been affected by the acquisition/merger. Ljung is a rural area where IMI / TA has been the "heart" of the resort for a long time. Ljung can thus be seen as an industrial community where the good working spirit has been clearly linked to the company. The organizational change is linked to three central topics in the study, which are culture/identity, management and employer branding. The management has changed drastically with the acquisition/merger. IMI in Ljung is the smallest division within the Group and it is mostly controlled by the Group's management groups located in other countries, primarily in England and Switzerland. The empirical study is obtained using semi-structured interviews. What appears from the study is that the company is heavily controlled by the management. The freedom to take its own decisions has thus decreased over time and standards and economic tightening has taken place. The company has outsourced staff and the training requirements for working at the company has been raised. The study shows that there is a frustration and reduced motivation of some of the staff and that the level of good working spirit remains, but it has diminished. Attracting and retaining qualified staff is a challenge for IMI in Ljung. Thus, employer branding is a central part of ensuring the personnel situation over time. The company does a lot for its employees and their surroundings, but this is nothing that is marketed outwards. The benefits that the staff gets are appreciated by them. While the management is perceived as hard and that organizational changes have taken place, the majority of staff still seems to enjoy working at the local factory in Ljung, although it is a feeling that "it was better back in the days". A fusion always involves some friction. The study presents a number of cultural differences and a sense of "we and them".

 • 72.
  Ceric, Dino
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Esfahani, Ali
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Optimering av produktflöde utifrån tillverkningstid och genomloppstid2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses how a product flow can be optimized considering the manufacturing and cycle times. The investigation shows how a product flow consisting of different workstations can be optimized. The aim of the investigation is to illustrate a common problem in the manufacturing industry, and has resulted in reduced cycle and manufacturing times. The original cycle times were 4 days 158 minutes for the first product and 4 days 162 minutes for the second product. After optimization, the cycle time for the first product was 4 days and 80 minutes and the cycle time for the second 4 days and 107 minutes. This shows an improvement of 78 minutes for the first product and 55 minutes for the second. The original manufacturing times were measured as 101 minutes for the first product and 135 minutes for the second product. The manufacturing times after optimization were 78 minutes for the first product and 106 minutes for the second, which shows an improvement of 23 minutes and 29 minutes respectively. In conclusion, the results in this paper are generic and can be applied by other manufacturing companies.

 • 73.
  Claesson, Frida
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Skrifvars, B-J
  Elled, Anna-Lena
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, A
  Chemical characterization of waste fuel for fluidized bed combustion2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Combustible waste is very heterogeneous and the variation in chemical composition is of great significance for the performance of the combustors in terms of boiler availability and power efficiency. For example, the content of alkali, Chlorine and sulfur affect agglomeration, fouling and corrosion mechanisms, which often limits the steam data and requires counteracts such as soot blowing and outages. An increased knowledge on favorable levels and ratios of fuel components are therefore highly important when developing waste combustors, both existing and future. However, to be able to make good predictions of reactions, reliable fuel analyses are a necessity and they are difficult to perform because of the heterogeneity of waste. As a consequence, it is also difficult to complete pro-active measure to reduce unwanted reactions. This work has investigated the composition of the fuel during one year in a 40 MW commercial BFB waste plant. Twelve samples have been performed in order to estimate the variation of key components. The fuel samples were analyzed chemically for alkali and several other components of interest, such as Cl and S. Moreover, thermo-chemical multi-phase equilibrium calculations were performed for prediction of the chemical composition of the furnace in the temperature range 400-1000 ºC. In this temperature range NaCl and PbClx are formed as well as gas phase HCl and solid silicates. Furthermore, the calculations show that the chemistry is very sensitive to the input chemical composition, suggesting that already a minor shift in fuel mineral matter may change the behavior of the fuel radically in terms of its fouling and corrosion tendency.

 • 74.
  Dackander, Nadine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wejlerud, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Engagemang i sikte: En intervjustudie om hur förskolechefer förmedlar ett medarbetarengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att försöka öka medarbetarengagemanget. En förhoppning fanns i organisationen att genom ökat medarbetarengagemang skapa en bättre social hållbarhet. Denna studie syftar till att studera hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar för att ett medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. Förskolans verksamhet och förutsättningar har studerats genom tidigare forskning för att klargöra hur arbetssituationen ser ur för pedagogerna. Denna arbetssituation som visat sig vara tuff för pedagogerna har skapat konsekvenser för förskolecheferna i sitt arbete med medarbetarengagemang. Det har även studerats vilket stöd förskolecheferna kan komma att behöva för att göra det möjligt. Sex förskolechefer i den kommunala verksamheten intervjuades i studien. Genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har empiri samlats in och sammanställts tillsammans med teorier som krav-kontrollmodellen samt Alvessons traditionella Lewins trestegsmodell om förändringsprocesser. Tidigare forskning inom området engagemang har även tillämpats för att kunna förklara upplevelsen hos förskolecheferna.

  Studien visar att förskolecheferna arbetar i linje med vad forskning anser bidrar till ökat engagemang. Det framkom att verksamheten inom förskolan tenderar att skapa rollkonflikter för förskollärare då de får svårigheter att prioritera sin tid för administrativa uppgifter samtidigt som de ska finnas där för sina barngrupper. Det visade sig även att stram ekonomi och bristande tid försvårar förskolechefernas möjlighet till att engagera sina medarbetare. Av resultatet framgår det att förskolecheferna anser att deras närvaro är viktigt för medarbetarna och därmed måste även antal medarbetare per chef beaktas av kommunen då förutsättningarna mellan de olika förvaltningarna skiljer sig. Det framkommer också skilda meningar från förskolecheferna gällande ett arbetssätt med tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. Därav anses medarbetarengagemang vara ett komplext arbete för en organisation att arbeta med då alla individer engageras av olika saker vid olika tillfällen.

 • 75.
  Dahlby, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Gustafson Sjöberg, Robin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Studie av ventilation i simhall: Med fokus på klorbaserade luftföroreningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Public baths contributes significantly to the promotion of public health and wellbeing. To be able to supply a pleasant experience for bathers, a high quality of water and air is required. To avoid spreading of pathogens between bathers, Chlorine is used as a central component for disinfecting the water. Chlorine residues such as Trichloramine affect human health and are concentrated above the water surface and will remain in the breathing zone unless the pollution is carried away by air movement.Nolhaga public bath is undergoing a renovation and this report is a study of the new ventilation system which has been installed. To investigate the air flow pattern in the hall a CAD model of the space was created. CFD software was used to simulate airflow in the model. Results have also been compared with a smoke test, performed in a similar building. In addition to the suggested solution a different approach, with additional exhaust air vents placed at floor level, has been tested.The results show that the air speeds over the water surface are within the given recommendations. The air has a tendency to move around in the room with a recirculating behaviour where the supply air follows the roof to the back wall and then returns over the surface of the water. This kind of behaviour might be beneficial for removing Trichloramines if exhaust air vents are placed near the air supply units. This method uses the air movement to remove pollutants where the concentration is highest and removes them from the building. Performed smoke test gave only vague indications that the simulation results can be linked to actual air movement due to the small amount of information it provided.Due to the lack of time, knowledge and experience in the field, the uncertainty of the achieved results is great. Additional work in CFD and ventilation of public baths is required to enhance credibility of results.

 • 76.
  Dahllöf, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Malm, Sara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Zetterberg, Jakob
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  I väntan på dödsdom: medarbetarens upplevelser av uppsägning i samband med omförhandlingen av offentliga upphandlingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur offentligt kontrakterade medarbetare på utbildningsföretaget Lernia upplever situationen i samband med att de blir uppsagda med anledning av att deras upphandlade avtal snart löper ut. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och i resultatet framkom att respondenternas upplevelser skiljde sig beroende på hur de, utifrån organisatoriska och individuella faktorer, tolkade och hanterade hotet mot anställningen. Faktorerna verkade antingen för att öka eller mildra intensiteten av hotet. Ett utbrett socialt kontaktnät eller hög anställningsbarhet ansågs vara faktorer som mildrade hotet, medan de som hade en ansträngd ekonomi eller fått begränsad information kring uppsägningen uttryckte att det påverkade upplevelsen negativt. De medarbetare som ofrivilligt gått med på arbetsvillkoren upplevde situationen, i samband med uppsägningen, mer hotad.  

  I studien undersöks vidare medarbetarnas upplevelser utifrån Armans dödsmetaforer och den psykologiska kontraktsteorin. Genom dessa teorier gick det att urskilja hur respondenter upplevde att processen kring uppsägningen var oansvarig och irrationell. Samtidigt kunde beslutet om uppsägningen antingen skyllas på omvärldsfaktorer eller på Lernia. Organisationsdöden kan därmed liknas med både dödsmetaforen mord och uppoffringsdöd. När organisationsdöden upplevdes likt metaforen mord var det psykologiska kontraktet brutet. Utifrån ett psykologiskt kontraktsbrott kan respondenternas upplevelser, i likhet med mordmetaforen, förstås genom att arbetsgivaren står ansvarig för de felaktiga uppsägningarna och därmed brutit mot sin del av det psykologiska kontraktet. Vilket resulterade i att respondenterna avsiktligt valde att inte uppfylla sin del av kontraktet. De som inte upplevde ett kontraktsbrott ansåg uppsägningen som oundviklig i samband med att uppdraget löper ut och det inte går att förändra. Vidare visade också uppoffringsdöds-metaforen att medarbetaren inte upplevde sig direkt hotad av organisationsdöden, då de hade framtidsalternativ som upplevdes tillfredställande.

 • 77.
  Dahlstrand, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Rooth, Cicci
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Är det IT vi jobbar med?: en kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan i hemtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of how the use of digital systems affects the work of home nurses. This is because digitization has, according to previous research, shown that digitization can both release more time but also become a burden for healthcare personnel. The home care service, which in the meantime has become increasingly time-consuming and competitive, and the demands for knowledge have increased since we are today getting older and sicker. 

  Thru a qualitative interview study conducted in two groups in Borås City, it was examined whether digital systems affect healthcare personnel and how they perceive the impact of the digital systems. The studies also affect the changing service conditions of the home service to increase understanding of how digitalization affects daily work. The materials have been analyzed and the result is presented in 4 different themes A ordinary working day, Impact and view of digital aids and systems in daily work, Impact on quality and efficiency and increased requirements and Characteristics of control and support.

  The study's results showed that the nurses in general have a positive view of the work with digital tools, but it takes time and that the work with digital systems must be integrated more into the nurses 'professional role and education, since the view of work digitally stands largely outside the nurses' own view of their professional role.

 • 78.
  Dahlstrand, Kristin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Schedin, Bim
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utbildningsval: en studie av sjuksköterske- och byggingenjörsstudenters motiv av val till högre utbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Different career preferences of men and women seems to manifest itself in the choices of educational programs. This is especially true in higher education. This study inquires the horizontal sex segregation where women and men tend to choose educations of different characteristics; women tend to be found in the health welfare department whereas men are to be found in the technology section. The intention of this study is to explore the reasoning and motives that students experience regarding their educational choices. The aim is also to distinguish similarities and differences between the respondents.

  Since the purpose of this study has been to explore experiences and meanings of students educational choices the study used an abductive reasoning based on eight semi-structured interviews with students from vocational educations including both women and men. The theoretical framework is based on Bourdieu’s (1989, 1993) theory regarding habitus as well as Skeggs (2000) gender theory and in addition to this, earlier research in the area.

  The result of the interviews show four thematic areas of students reasoning and motives that has had an impact in their career choice process; instrumental stance, limitations, incitements and external influences. The main findings are that the students have an instrumental attitude towards the content of the education and are restricted by their habitus, gender and horizon for action. The male respondents seems to make their choice based on interest unlike the females who seems to choose something familiar, based on a desire to help others. Our findings also indicates that the respondents closest relatives seems to have an impact on the choices being made.

 • 79.
  Dahlström, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Stomberg, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utveckling, nyckeln till arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet?: En kvalitativ studie utifrån ett medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats genomförs på uppdrag av en arbetsgivare. Huvudfokus i denna kandidatuppsats är vad som genererar arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna på en kundsupportavdelning. Den specifika avdelningen har högre personalomsättning än resterande avdelningar inom organisationen. Teoretiska utgångspunkter är att medarbetare som känner arbetstillfredsställelse och är motiverade i sitt arbete är mer benägna att stanna i sina arbetsroller. Det påverkar även medarbetarnas välmående, prestationer, utveckling och således organisationens framgång. Motivation skapas utifrån yttre och/eller inre faktorer och baseras på i vilket syfte en individ väljer att handla för självförverkligande eller givet ett förväntat resultat och mål. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sjumedarbetare på avdelningen.

  I resultatet framgår det utifrån medarbetarnas upplevelser att de främsta faktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse är goda interpersonella relationer, stöd och möjlighet till utveckling. Vidare framgår det att medarbetarna främst motiveras av ansvar, bekräftelse, arbetsrelaterade mål och framförallt av att utvecklas. Medarbetarna beskriver en positiv bild av organisationen och avdelning i stort som uppfyller faktorer som är viktiga gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Brister beskrivs vara begränsadvariation och utveckling i själva arbetsuppgifterna som stundtals upplevs vara omotiverade. För organisationen kan detta tänkas innebära en utmaning då kundsupport och dessarbetsuppgifter karaktäriseras av enformighet och stagnation som hämmar utveckling. I studien har det framgått att trots arbetsuppgifternas karaktär är arbetstillfredsställelsen högberoende på utmärkande faktorer som kan tänkas kompensera bristerna under en viss tid, dock inte som en långsiktig lösning. Arbetsrelaterade insatser kring utveckling är därför avgörandeför avdelningen för att medarbetarna ska se sin situation inom arbetsrollen/avdelningen som långsiktig.

 • 80.
  Danielsson, Christina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gusténius, Niklas
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Medarbetarens upplevelse av hälsopromotion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle finns ett stort fokus kring träning och hälsa. Hälsofrämjande åtgärder i form av fysisk aktivitet är något som har blivit väldigt betydelsefullt i syfte att främja folkhälsan och aldrig förr har det tränats på gym eller sprungits så många lopp som i dessa dagar. Detta är något som även företag och organisationer har anammat genom hälsopromotiva åtgärder på arbetsplatserna. Genom ett hälsofrämjande arbete förväntas arbetsgivaren få friska och starka medarbetare, vilket i sin tur förväntas minska sjukdomar och belastningsskador och öka produktiviteten. Men vad anser medarbetaren om detta förfaringssätt? Ser medarbetarna det som något positivt eller är det så att de ser det som ett tvång? Syftet med denna studie är att undersöka medarbetarnas upplevelse av de hälsofrämjande aktiviteter som deras arbetsgivare erbjuder. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där vi har samlat empiri genom att intervjua sju medarbetare inom olika verksamhetsområden i Falköpings kommun. Valet av respondenter gjordes genom ett så kallat nätverksurval. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en tolkande tematisk innehållsanalys med nyckelordskodning. I studien har vi valt att använda oss av Foucaults disciplineringsteori och Antonovskys teori om KASAM (känsla av sammanhang) som teoretiska utgångspunkter. Studien visade att de medarbetare som deltog över lag har en positiv inställning till arbetsgivarens hälsofrämjande aktiviteter och anser att dessa medverkar till en stärkande effekt på individen. Dessutom framkom att det hälsofrämjande arbetet bidrar till att arbetstagarna får en positiv bild av sin arbetsgivare och att de aktiviteter som erbjuds ses som en ren förmån av de flesta av respondenterna. Ökad medvetenhet kring betydelsen av träning var också något som det hälsopromoverande arbetet bidrog till, enligt respondenterna.

 • 81.
  Danyal, Nancy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Efendic, Selma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Konsten att attrahera och bibehålla framtidens talanger: En studie om hur projektledare och ingenjörer tänker kring valet av en arbetsgivare, samt vad som får dem att stanna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the globalization in the world the labour market has become more competitive. This study turns to the labour market in Sweden where there has noticeably been a lack of competency regarding engineers and project leaders in the technical industry. In recent times organizations have begun working more actively with empowering their employer brand and the strategies around it, to become more attractive on the labour market. The term employer branding has therefore become more current today to attract the best talents. Employer branding is the work that saturates the whole organization towards becoming an attractive workplace where employees want to stay and potential employees want to be a part of. The aim of the study is to investigate how individuals within the engineering and project leader business think about regarding the choice of an employer.

  Throughout the study, several aspects have been investigated: the recruitment process and the experiences of it, what makes an employer attractive, expectations of an employer, on what basis employees are staying in an organization and thoughts around marketing. The empirical material has been analyzed with coding of the interviews together with research on employer branding. Theories such as Maslow’s hierarchy of needs and KASAM (theory of employer's needs  for  belonging)  have  been  applicated,  compared  and  discussed  to  the  result.  The empirical material is gathered by eight semi-structured interviews with a range of engineers and project leaders in different employment levels.

  The result of the study showed the importance of employer branding and that a strong brand and reputation affects and attracts potential employees and makes existent employers stay within the organization. The aspects that attracts engineers and project leaders are very similar but differs in a small extent regarding the size of the company and work tasks. Some central elements that attracts potential employees are opportunities for development, variation in work assignments, good reputation and the knowledge that the organization take care of their employers by offering support and well-being.

 • 82. Davidsson, K.O.
  et al.
  Åmand, L.-E.
  Elled, A.-L.
  University of Borås, School of Engineering.
  Leckner, B.
  Effect of Cofiring Coal and Biofuel with sewage Sludge on Alkali Problems in a Circulating Fluidized Bed Boilder2007In: Energy & Fuels, ISSN 0887-0624, E-ISSN 1520-5029, Vol. 21, no 6, p. 3180-3188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cofiring experiments were performed in a 12 MW circulating fluidized bed boiler. The fuel combinations were biofuel (wood+straw), coal+biofuel, coal+sewage sludge+biofuel, and sewage sludge+biofuel. Limestone or chlorine (PVC) was added in separate experiments. Effects of feed composition on bed ash and fly ash were examined. The composition of flue gas was measured, including on-line measurement of alkali chlorides. Deposits were collected on a probe simulating a superheater tube. It was found that the fuel combination, as well as addition of limestone, has little effect on the alkali fraction in bed ash, while chlorine decreases the alkali fraction in bed ash. Sewage sludge practically eliminates alkali chlorides in flue gas and deposits. Addition of enough limestone to coal and sludge for elimination of the SO2 emission does not change the effect of chlorine. Chlorine addition increases the alkali chloride in flue gas, but no chlorine was found in the deposits with sewage sludge as a cofuel. Cofiring of coal and biofuel lowers the alkali chloride concentration in the flue gas to about a third compared with that of pure biofuel. This is not affected by addition of lime or chlorine. It is concluded that aluminum compounds in coal and sludge are more important than sulfur to reduce the level of KCl in flue gas and deposits.

 • 83. Davidsson, K.O.
  et al.
  Åmand, L.-E.
  Steenari, B.-M.
  Elled, A.-L.
  University of Borås, School of Engineering.
  Eskilsson, D.
  Leckner, B.
  Countermeasures against alkali-related problems during combustion of biomass in a circulating fluidized bed boiler2008In: Chemical Engineering Science, ISSN 0009-2509, E-ISSN 1873-4405, Vol. 63, no 21, p. 5314-5329Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to study different ways to mitigate alkali-related problems during combustion of biomass in circulating fluidized beds. Wood chips and wood pellets were fired together with straw pellets, while the tendency to agglomerate and form deposits was monitored. In addition to a reference case, a number of countermeasures were applied in related tests. Those were addition of elemental sulphur, ammonium sulphate and kaolin to a bed of silica sand, as well as use of olivine sand and blast-furnace slag as alternative bed materials. The agglomeration temperature, composition and structure of bed-ash samples were examined. The flue-gas composition, including gaseous alkali chlorides, was measured in the hot flue gases and in the stack. Particles in the flue gas were collected and analysed for size distribution and composition. Deposits were collected on a probe in hot flue gases and their amount and composition were analysed. Addition of kaolin was found to be the best method to counteract the agglomeration problem. The deposition problem is effectively counteracted with addition of ammonium sulphate, while kaolin is too expensive to be used commercially against deposits, and sulphur is less effective than ammonium sulphate.

 • 84.
  Davoodi, Ali
  et al.
  Chalmers tekniska högskola.
  Bengtsson, Magnus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hulthén, Erik
  Chalmers tekniska högskola.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers tekniska högskola.
  Effects of screen decks’ aperture shapes and materials on screening efficiency2019In: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Screening is a key unit operation for the large-scale separation of materials. There are certain different machine parameters and variables that affect the process of screening. The Discrete Element Method (DEM) is a suitable method to analyze parameters and variables. The main benefit of using the DEM for simulating the screening process is that, as a contact model, it provides the possibility of tracking each particle in the material flow and all collisions between particles and between particles and boundaries.

  There are different types of materials used for screening media, such as rubber and polyurethane, which are used in modular systems as a panel, and such as steel, which are used as a wire in the mesh. This paper presents how different materials used in screen decks affect the screening process. The materials’ strength and elasticity have been examined in order to study how the aperture will change in different materials and how different shapes of the aperture and material of screening media affect the screening performance by analyzing the effect on material flow.

 • 85.
  Davoodi, Ali
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  DEM simulation of banana screen performance2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Banana screening is an important size classification component. The screens are characterized by a high capacity for separation. The operation of screening usually takes place after crushing operation. The shape of the banana screens causes the feed material to flow rapidly and the result will be faster screening rate. The difference between banana screens and other screens is that in banana screens the screen cut size varies with the changing slope of the decks. There are number of factors that affect screening operation like inclination of discharge, open area, thickness of deck and feed rate. The aim of this paper is to simulate the screener deck with the help of DEM Simulation and to analyze different parameters that affect screener operation efficiency and optimizing the screener so that it has the best performance during the wear life of the screen media. The one deck banana screen are simulated, the result show when the value of deck thickness and deck slope increase the probability of particles passage through the apertures will be decrease.

 • 86.
  Davoodi, Ali
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Analysis of Screening Performance using Discrete Element Modeling2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Screening is an important process in size classification of granular materials. It is a complex process due to the collision between particles and also a number of different operational parameters that effect the screening process. The aim of this paper is to evaluate screening performance in one of the LKAB crushing platforms.

  In this work an industrial vibration screen has been simulated by using Discrete Element Method (DEM). The simulations were validated with data from experiments and the screening performance has been analyzed by changing the parameters such as feeding rate.

  The result shows that DEM simulation is an effective tool for understanding the process of screening and because of the contact model between individual particles and particles and geometries the result is comparable with real process. It is shown that by increasing the feeding rate to 100 ton/h the screening efficiency can be improved by 20 percent.

 • 87.
  Davoodi, Ali
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Chalmers University of Technology.
  The effect of different aperture shape and material of screen deck on screening efficiency2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Screening is a key unit operation for the large-scale separation of materials. There are a number of different machine parameters and variables which affect the process of screening. The Discrete Element Method (DEM) is a suitable method to analyze all parameters and variables. The main benefit of using DEM for simulating the screening process is that as a particle contact model it gives the possibility to track each particle in the flow and all collisions between particles and between particles and boundaries.<br />There are a number of different materials commonly used for screen media such as rubber and polyurethane which are used in modular systems as a panel and steel is usually used as steel wire mesh but sheet metal can also be used. This paper presents how different materials used in screen decks affect the screening process. The strength and elasticity has been examined in order to study how the aperture will change with different materials and also how different shapes of the aperture and the material of screen media affect the screening performance by analyzing different material flow.

 • 88.
  Davoodi, Ali
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Quist, Johannes
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  DEM Modelling and Simulation of Banana Screen Classification Efficiency2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Banana screens are popular and frequently used in minerals processing. The screens are characterized by a high separation capacity and low maintenance need. The operation of screening usually takes place after crushing operation. The banana screens have multiple panels with variable slope which enables the feed material to flow rapidly resulting in a high screening rate. The difference between banana screens and other screens is that in banana screens the screen cut size varies with the changing slope of the decks. There are a number of factors affecting the screening operation; the deck panel slope progression, screen deck material, aperture shape, vibrational motion, open area, thickness of deck, feed rate and material properties. The aim of this paper is to simulate the screening performance by using the Discrete Element Method (DEM) and to analyse different motions that affect screening operation efficiency. Three decks with different slopes have been used and two different motions, linear and elliptical, have been evaluated at one feed rate. Figure 1 shows the overview of DEM simulation of screening process. Design of Experiment (DoE) has been used to evaluate the factors that control the value of parameters. The results show that the classification efficiency can be evaluated by conventional comparison between the feed particle size distribution and each of the product streams. The resolution of the model also enables the calculation of a critical efficiency criteria position along the screen deck. This position can be used to define a screening robustness factor. The passage probability and stratification behaviour can also be evaluated.

 • 89.
  Dessne, Petter
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Fachina, Vicente
  University of Borås, School of Business and IT.
  Golmen, Lars G.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Miller, Alan K.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Panchal, C. B.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hammar, Linus
  University of Borås, School of Business and IT.
  Jamaluei, Zahra Yadali
  University of Borås, School of Business and IT.
  Duckers, Les
  University of Borås, School of Business and IT.
  Blanchard, Richard
  University of Borås, School of Business and IT.
  Banerjee, Subhashish
  University of Borås, School of Business and IT.
  Baird, Jim
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johnson, Ted
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bharathan, Desikan
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lever, Harold
  University of Borås, School of Business and IT.
  Yu, Jason C. S.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Chen, W.
  University of Borås, School of Business and IT.
  OTEC matters 20152015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  For mankind as a whole, and in many respects, the world is becoming a better place each year. In both rich and poor countries the standard of living has improved steadily for a very long time. This progress has a serious drawback, the negative effects on Earth’s climate. It is clear that the only way we can live sustainably is by consuming much less. However, this is not enough: there is an undeniable need for new energy sources. As the world’s population grows, many countries will also face more severe shortages of food and of fresh, disease-free water. Most developing countries are situated in tropical regions and are therefore hit hard by increasing tropical storms and similar weather-based disasters, adding to these problems. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) technology has been proven to be an ideal candidate for addressing and resolving all of these problems for small island developing states (SIDS), and a few months ago, the EU set aside€72 million euros for constructing OTEC plants outside Martinique. Built on a much larger scale, OTEC can, as the only technology known to man, supply the world with its total energy and fresh water needs, increase seafood production many times over, and cooling off parts of the sea surface when they become too hot – all this without any atmospheric emissions. Thus, it is with great excitement that this very first issue of the only journal dedicated to OTEC is being published. The publication covers many facets of OTEC and related matters, such as OTEC technology, sustainability including gender and other social studies, renewable energy, marine biology, metallurgy, and research on developing countries. The publication is aimed at two different audiences, scientists directly or indirectly involved with OTEC technology, and a more diverse group of people consisting of scientists from non-technical fields, industry people, politicians, investors, educators, and more. This volume is published as part of the publication series of the University of Borås, a progressive Swedish university with a high interest in and knowledge about sustainability.

 • 90.
  Dessne, Petter
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Golmen, Lars
  Johnson, Ted
  Bharathan, Desikan
  Lever, Harold
  Ny havsteknik kan lösa miljöproblem2014In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2014-02-08Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattartikel som förespråkar miljötekniken OTEC för att förse stora delar av världen med energi och färskvatten.

 • 91.
  Duvnjak, Uros
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Konstruktion av trolley för krockprovning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis was performed in the summer of 2017 at Autoliv Test Center in Vårgårda. Autoliv is the world’s leading automotive safety supplier and developer of safety equipment for the vehicle industry. Autoliv also performs crash testing for customers wanting their concept cars tested before production. In crash testing, the vehicle is accelerated by a crash track trolley that connects the vehicle to a steel wire driven with a hydraulic propulsion system. The trolley is a steel construction positioned inside the crash track gripping the wire with a clamping mechanism. The crash testing industry is in constant development due to new safety systems, harder regulations and tougher requirements from governments and vehicle safety organizations. A recently introduced crash test called the NHTSA Oblique 90km/h had issues being performed due to slip between the clamping system and steel wire. The goal of this thesis has been to develop a new crash track trolley that does not malfunction during crash testing. The work has been aimed at designing a trolley that functions at current conditions without implications on the crash track or propulsion system. Four concepts have been designed in 3D, evaluated in a concept matrix, discussed with senior staff and one concept was chosen for further development. The effects of the new design on components have been investigated and adjustments were made. A FEM-analysis was done on the winning concept to look into the physical integrity of the new trolley as well as the potentials in weight optimization. The result was a new trolley plate, elongated by 20 cm and thinned by 10 mm. The same plate weight was preserved and the trolley design was recommended by senior staff at ATC. The trolley was discussed and further recommendations were given.

 • 92.
  Eboh, Francis Chinweuba
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ahlström, Peter
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Richards, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Estimating the specific chemical exergy of municipal solid waste2016In: Energy Science & Engineering, ISSN 2050-0505, Vol. 4, no 3, p. 217-231Article in journal (Refereed)
 • 93.
  Eboh, Francis Chinweuba
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Resource Recovery.
  Ahlström, Peter
  Richards, Tobias
  Estimating the specific exergy of municipal solid waste2016In: Energy Science & Engineering, ISSN 2050-0505, Vol. 4, no 3, p. 217-231Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new model for predicting the specific chemical exergy of municipal solid waste (MSW) is presented; the model is based on the content of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and chlorine on a dry ash-free basis (daf). The proposed model was obtained from estimations of the higher heating value (HHV) and standard entropy of MSW using statistical analysis. The ultimate analysis of 56 different parts of MSW was used for the derivation of the HHV expression. In addition, 30 extra parts were used for validation. One hundred and seventeen relevant organic substances that represented the main constituents in MSW were used for derivation of the standard entropy of solid waste. The substances were divided into different waste fractions, and the standard entropies of each waste fraction and for the complete mixture were calculated. The specific chemical exergy of inorganic matter in the waste was also investigated by considering the inorganic compounds in the ash. However, as a result of the extremely low value calculated, the exergy of inorganic matter was ignored. The results obtained from the HHV model show a good correlation with the measured values and are comparable with other recent and previous models. The correlation of the standard entropy of the complete waste mixture is less accurate than the correlations of each individual waste fraction. However, the correlations give similar results for the specific chemical exergy, indicating that HHV has a greater impact when estimating the specific exergy of solid waste than entropy.

 • 94.
  Eboh, Francis Chinweuba
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Swedish Centre for Resource Recovery.
  Ahlström, Peter
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Swedish Centre for Resource Recovery.
  Richards, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Swedish Centre for Resource Recovery.
  Exergy Analysis of Solid Fuel-Fired Heat and Power Plants: A Review2017In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The growing demand for energy is particularly important to engineers with respect to how the energy produced by heat and power plants can be used efficiently. Formerly, performance evaluation of thermal power plants was done through energy analysis. However, the energy method does not account for irreversibilities within the system. An effective method to measure and improve efficiency of thermal power plant is exergy analysis. Exergy analysis is used to evaluate the performance of a system and its main advantage is enhancement of the energy conversion process. It helps identify the main points of exergy destruction, the quantity and causes of this destruction, as well as show which areas in the system and components have potential for improvements. The current study is a comprehensive review of exergy analyses applied in the solid fuels heat and power sector, which includes coal, biomass and a combination of these feedstocks as fuels. The methods for the evaluation of the exergy efficiency and the exergy destruction are surveyed in each part of the plant. The current review is expected to advance understanding of exergy analysis and its usefulness in the energy and power sectors: it will assist in the performance assessment, analysis, optimization and cost effectiveness of the design of heat and power plant systems in these sectors.

 • 95.
  Eboh, Francis Chinweuba
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ahlström, Peter
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Richards, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Method of Estimating Absolute Entropy of Municipal Solid Waste2016In: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, E-ISSN 2010-3778, Vol. 10, no 7, p. 689-694Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Entropy, as an outcome of the second law of thermodynamics, measures the level of irreversibility associated with any process. The identification and reduction of irreversibility in the energy conversion process helps to improve the efficiency of the system. The entropy of pure substances known as absolute entropy is determined at an absolute reference point and is useful in the thermodynamic analysis of chemical reactions; however, municipal solid waste (MSW) is a structurally complicated material with unknown absolute entropy. In this work, an empirical model to calculate the absolute entropy of MSW based on the content of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur, and chlorine on a dry ash free basis (daf) is presented. The proposed model was derived from 117 relevant organic substances which represent the main constituents in MSW with known standard entropies using statistical analysis. The substances were divided into different waste fractions; namely, food, wood/paper, textiles/rubber and plastics waste and the standard entropies of each waste fraction and for the complete mixture were calculated. The correlation of the standard entropy of the complete waste mixture derived was found to be somsw= 0.0101C + 0.0630H + 0.0106O + 0.0108N + 0.0155S + 0.0084Cl (kJ.K-1.kg) and the present correlation can be used for estimating the absolute entropy of MSW by using the elemental compositions of the fuel within the range of 10.3%  C 95.1%, 0.0%  H  14.3%, 0.0%  O  71.1%, 0.0  N  66.7%, 0.0%  S  42.1%, 0.0%  Cl  89.7%. The model is also applicable for the efficient modelling of a combustion system in a waste-to-energy plant.

 • 96.
  Egerström, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Selmeryd, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Upplevelser av rollen HR Business Partner: En kvalitativ studie utifrån chefers och HRBP:s perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HR-arbetet har gått ifrån att fokuseras på personaladministration till affärsverksamheten och företagets personalpolitiska strategi. Ulrich och Brockbank ansåg att HR-arbetet kunde göras mer effektivt. De utvecklade sina tankar till ett koncept, HR-transformation, som blivit vida spritt globalt. Budskapet var att HR måste kunna affärslivets språk och perspektiv för att kunna vara värdeskapande men inte tvärtom. Verkligheten visar att planerad HR-strategi inte alltid är lika med genomförd HR-strategi. Vi har valt att förlägga vår studie till Volvo och avdelningen Group IT. Valet är främst baserat på att företagets HR-funktion genomgått en HR- transformation i samband med att konceptet var nytt.

  Denna studies syfte är att med utgångspunkt i teorin om HR-transformation beskriva hur en HR Business Partners roll upplevs fungera i praktiken. Vi undersöker vad det innebär det att arbeta som HR Business Partner på Volvo och vilka värden chefer respektive HR Business Partner upplever att rollen bidrar med till Volvo. Den forskning som vi redogjort för handlar om olika aktörers syn på begreppet värde och om värdeskapande HR-arbete för chefer och HR Business Partners. För att kunna svara på våra forskningsfrågor och komma närmare chefers och HR Business Partners upplevelser och tankar har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Under våra intervjuer framkom olika perspektiv på målet med HR Business Partner-rollen. Ett viktigt mål med rollen är att leverera effektivt stöd till den del av organisationen HR Business Partner supporterar och i olika frågor. Upplevelsen är att närheten till verksamheten och det operativa stödet är värdefullt. Det finns både liknande och olika syn på andra faktorer som levererar värde. Med tydligare kommunikation om värdeskapande HR skulle cheferna bättre veta vad de kan förvänta sig av sin HR Business Partner. Och vice versa. Utökad dialog och samarbete skulle indirekt ge ringar på vattnet och ge mervärde för medarbetarna Volvo Group IT.

 • 97.
  Ehrenberg, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Friberg, Ann-Christine
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Haglund, Heléne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  BORÅS STAD – A GREAT PLACE TO WORK?: En kvalitativ studie om vad som motiverar enhetschefer att söka anställnng i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Borås  Stad  som offentlig  organisation  står  inför  ett  stort  rekryteringsbehov  de närmsta åren. Det skrivs och sägs en hel del om offentlig sektor, om hur svårt det är att få individer att söka sig  dit.  Bland  de  många  yrkeskategorier  som finns  inom den offentliga sektorn är  det bland annat enhetschefer  som kommer att behöva rekryteras.

  Syftet  med  studien  är  att  utforska  och  få  ökad  kunskap  om  vad  det  är  som  motiverar enhetschefer  att  söka  sig  till  en  offentlig  organisation,   Borås   Stad.   Studien  avser  därtill utforska   hur  enhetschefernas  upplevelser  kan  förstås  i  relation  till  Borås  Stads  employer brand.

  Studien  har  genomförts  med  en  kvalitativ  metod  där  vi  använt  oss  av  en  semistrukturerad intervju  för att få en djupare förståelse för informanternas  upplevelser.

  För  att  utforska  och  beskriva  vad  som  är  en  bra  arbetsgivare  för  enhetschefer  används forskning  om employer brand  och forskning om motivation i offentlig sektor.  För att förklara varför  enhetschefer  har  valt  Borås  Stad  som  arbetsgivare  används  Maslows  behovshierarki och Herzberg två faktors-teori tillsammans  med tidigare  forskning.

  Resultatet i studien visar att enhetschefer inte påverkas i någon nämnvärd  utsträckning av  det Borås Stads skriver på sin hemsida, istället drivs enhetscheferna av att få en arbetsgivare som är trygg och stabil men också att anställningen kan tillgodose de behov som styrs av att kunna göra  skillnad  i samhället.  Det  är  enhetschefernas  värderingar,  att  vård  och  omsorg  inte  ska vara vinstdrivande och att den ska vara lika för alla, som gör att de söker sig till en offentlig arbetsgivare  och inte lön eller andra förmåner.

 • 98.
  Einarsson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olofsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Det finns bara en tid”: En intervjustudie om hur tjänstemän upplever gränslöst arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gränslösa arbetet har kommit att prägla arbetslivet allt mer och innebär en ökad flexibilitet för individen gällande när, var och hur arbete utförs. Denna studie syftar till att undersöka vilka för- och nackdelar individer upplever med det gränslösa arbetet samt hur de hanterar det. Vidare har även studien undersökt hur det gränslösa arbetet påverkar individernas välbefinnande. Studien är genomförd på åtta tjänstemän på ett kunskapsintensivt företag via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Individualiseringsteorin och krav-kontroll-stöd har tillsammans med tidigare forskning inom området använts för att förklara upplevelsen av det gränslösa arbetslivet.

  Studien visar att det gränslösa arbetet möjliggör en stor frihet i respondenternas flexibla arbetsform genom att de kan styra när och var man vill arbeta, samt att de lättare kan kombinera arbetsliv och privatliv vilket de anser är positivt. Det gränslösa arbetet medför dock en diffus arbetssituation som bland annat innebär otydliga förväntningar gällande tillgänglighet, vilket upplevs tämligen problematiskt. Vidare framkommer det att respondenterna har en hög arbetsbelastning som bidrar till att de arbetar mycket utöver ordinarie arbetstid. Respondenterna använder sig av olika strategier för att hantera sitt gränslösa arbete då vissa har ett större behov av att göra en åtskillnad mellan arbete och privatliv än andra. Överlag så upplever respondenterna att de mår bra i sin gränslösa arbetssituation även om den till viss del innebär tendenser till stress och frustration.

 • 99.
  Ejderström, Linn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hernandez Skoog, Daniela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Att räcka till - ett ständigt pusslande": En studie om kvinnliga undersköterskors upplevelse av att kombinera arbetsliv med familjeliv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker kvinnliga undersköterskors upplevelser av att kombinera arbetsliv med familjeliv under tiden som de är småbarnsföräldrar. Empirin till studien utgörs av semi-strukturerade intervjuer. Studien har utgått från en fenomenologisk ansats med fokus på att nå respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet.

  Studiens teoretiska utgångspunkter har tagit fasta på hur samhällets könsnormer och organisationers uppbyggnad påverkar respondenternas upplevelser av att kombinera arbetsliv och familjeliv. Könsnormer är även relevanta utifrån hur fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet ser ut och hur de skapar olika förutsättningar av att kombinera förvärvs- och hemarbete.

  Tillika illustrerar vår studie utifrån krav- och resursmodellen hur respondenterna upplever att de inte har tillräckliga resurser för att möta de krav som ställs från arbetslivet. Studien har även utgått från ett konfliktteoretiskt perspektiv för att kunna beskriva hur undersköterskornas upplevda höga krav från omgivningen skapar konflikter mellan arbete och familjeliv.

  Resultatet i studien visar att respondenterna upplever svårigheter att kombinera arbetsliv med familjeliv. Obekväma arbetstider blir ett påtagligt problem att kombinera med barnomsorgen.   Därmed blir det sociala stödet de får från sin familj och partner, samt kontroll över arbetstiden centrala faktorer för att respondenterna ska kunna arbeta obekväma arbetstider samtidigt som de är föräldrar.

  Likaså har ett jämställdhetsperspektiv visat sig vara av betydelse eftersom det skapar olika förutsättningar för undersköterskorna att arbeta samtidigt som de är föräldrar. Män och kvinnor deltar inte på lika villkor i arbetslivet och detta bidrar till att det finns löneskillnader, där män oftast har högre lön. Ekonomin bidrar i sin tur till att det uppstår ojämlikhet då den individ i förhållandet som tjänar minst oftast är den som får ta huvudansvar för barn och hem. Härmed har samhälle och arbetsgivare en betydande roll för hur jämställdheten upprätthålls och vilka förutsättningar som skapas för hur kvinnliga undersköterskor ska kunna kombinera sitt yrke med ett fungerande familjeliv. 

 • 100.
  Ekwall, Daniel
  University of Borås, School of Engineering.
  Antagonistic Gateways in the Transport Network in a Supply Chain Perspective2007Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The World Trade Centre terror attack in 2001 changed the world and with it the conditions for logistics world-wide. The aftermath to the attack brought needed attention to the vulnerability of modern supply chains. This vulnerability can in many cases be described as “unwanted effects” in the supply chain, caused by either internal or external forces that create disturbances larger than the supply chain is designed to handle. The disturbance can be unintentional or deliberate and also either legal or illegal. This thesis addresses the problem of deliberately caused (antagonistic) and illegal action against legal logistics. There are basically two types of illegal and antagonistic threats to logistics, theft/sabotage and smuggling. The theft/sabotage problem is directly aimed toward the logistics activities, while smuggling abuses the logistics system for illegal purposes. The reasons behind these problems can vary from case to case as well as the different countermeasures to prevent these problems to occur. This thesis addresses only this problem in the transport network and sees the network as a part of a supply chain. In each part of the transport network there is a certain risk associated with the goods. All these risks together form the total risk for the transport or the transport network. The research in this thesis follows the tradition in logistics to use a system approach to treat the research questions. The system approach also implies a top-down perspective on the system, or in this case the two systems, but the research questions address only the cross-over points between the two systems. The main method for this thesis is deductive. Both primary and secondary data are used to support the deductive and theoretical conclusions. This thesis is also based on the result of five different studies within this topic. The perpetrators’ decision process is the key issue to understanding the usage of antagonistic gateways in the transport network. The preferred risk management approach is therefore contextual instead of statistic, when preventing the usage of antagonistic gateways. In other words, the countermeasures need to be based on an understanding of this decision process, the antagonistic dynamics of potential perpetrators. This understanding is to a large part also an understanding of the context in which the perpetrators act. The difference in perpetrator context is easily described with the difference between regular cargo thieves and ideology-driven perpetrators or terrorists. The thieves are after the monetary value that the cargo represents, therefore they prefer to steal high-value, untraceable and highly demanded products. The ideological perpetrator or terrorist wishes to make a statement with the attack, therefore he will sabotage products, which will give the statement attention and (if possible) understanding for it. If a potential terrorist desires to finance an upcoming terrorist attack by means of cargo theft, the perpetrator will act as a regular cargo thief. This difference in perpetrator context is vital for applying the right type of countermeasures in the transport network. Security against these types of antagonistic threats in the transport network aims to alter the contextual perception of the network and thereby reduce the problem of antagonistic gateways.

123456 51 - 100 of 275
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf