Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
891011121314 501 - 550 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 501.
  Edvardsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Jacobsson, Mia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Äldre människors upplevelser av sin depression2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Depression är en vanlig psykisk sjukdom som drabbar många äldre människor. Att bli deprimerad innebär ofta att livet känns tungt, mörkt och meningslöst. De symtom som framträder vid depression hos en äldre person är inte alltid lika klart avgränsade. Sjuksköterskors kunskap kring den äldre personen med depression har enligt forskning visat sig vara ett eftersatt område. Syftet är att belysa den äldre människans upplevelse av sin depression, samt vilka problem detta innebär i vardagen. Metoden bygger på en litteratur studie med kvalitativa och kvantitativa artiklar. I resultatet framkommer tre teman; upplevelser av skuld och skam, rädsla och ensamhet. Skuld och skam visade sig ha betydelse för de äldres självbild och självkänsla. De äldres strävan efter att dölja sin skam blev konsekvenserna av att det emotionella lidandet accepterades. Rädslor som fanns kring sjukdomen var något som alltid var närvarande hos de äldre. För att bryta sig ur depressionen var de äldre tvungna att möta och hantera dessa rädslor. Upplevelsen av ensamhet för de äldre påverkar deras livsvärld och det i sin tur leder till ökade depressionsbesvär. Slutsatsen är att de äldre med depression lever med ett ständigt genomgående sjukdomslidande. Fynden från denna studie ger oss en djupare förståelse för hur det är att leva med depression. Sannolikt kan ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonal minska stigmatisering av denna patientgrupp.

 • 502.
  Edvinsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Livet på en skör tråd: Livsförändringar efter ett hjärtstopp2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tack var ökade kunskaper om att larma tidigt, starta hjärt-lungräddning och utföra defibrillering, överlever dubbelt så många ett hjärtstopp nu som för 10 år sedan, vilket betyder att sjuksköterskor allt oftare träffar på patienter som överlevt. Hjärtstoppet innebär olika förändringar i livet, som innebär att sjuksköterskor måste ha kunskap om eventuella livsförändringar efter denna händelse. Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av livsförändringar efter ett hjärtstopp. För att öka kunskapen inom detta område valdes att göra en systematisk litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Fyra teman identifierades och fick rubrikerna fysiska-, psykiska- och kognitiva förändringar samt förändringar i vardagen. Livsförändringar kan innebära fysisk förändring med nedsatt funktion som följd, men även psykisk påverkan med tankar om sin egen existens och dödlighet. Minnet kan försämras och medföra att vardagen påverkas på olika sätt. Detta kan leda till ett lidande då den subjektiva kroppen förändras. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för patientens behov, skapa en tillåtande miljö för frågor samt att göra närstående delaktiga i patientens vård. Detta skulle kunna leda till ett ökat välbefinnande både för patienten och dennes närstående.

 • 503.
  Eek, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Unosson, Carin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Effekter på etablering av aktiv förlossning av taktil massage under latensfasen2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärtsam och långdragen latensfas är ett problem inomförlossningsvården idag då det ofta bidrar till komplikationer som till exempel förhöjd andel kejsarsnitt och postpartuminfektioner 2002). Taktil massage har visat sig kunna bidra till ökat välbefinnande och avslappning hos gravida kvinnor med hyperemisis). Studier som utvärderat effekter av taktil massage på latensfasen under förlossningen saknas. Syfte: Att jämföra effekterna av standardbehandling, musikterapi och taktil massage med enbart standardbehandling under latensfasen. Design: Randomiserad kontrollerad pilotstudie. Plats för genomförande: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Deltagare: 40 kvinnor som väntar sitt första barn som söker förlossningen på grund av en smärtsam latensfas. Primär utvärderingsvariabel: etablering av aktivt förlossningsskede. Sekundära utvärderingsvariabler: användning av smärtlindring och förlossningsutfall. Resultat: Etableringen av aktivt förlossningsförlopp, användning av smärtlindring och förlossningsutfall skiljde sig inte åt mellan grupperna. Färre kvinnor som fått taktil massage använde Tablett Citodon (p= 0,0475) men i övrigt skiljde sig inte användningen av smärtlindring åt mellan behandlingsgrupperna. Slutsats: Taktil massage under latensfasen påverkar inte etablering av aktivt förlossningsförlopp, användning av smärtlindring, förlossningsutfall eller barnets hälsa.

 • 504.
  Efraimsson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårdplaneringsmötet. En studie av institutionella samtal mellan äldre kvinnor, närstående och vårdare2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to describe how elderly women’s encounters with an institutionalised world of health care manifest itself in a discharge planning conference (DPC). The thesis is based on eight video recorded DPCs and follow-up interviews with the women who took part in the conferences. The result of study I, a case study, showed that the woman’s experience of taking part in the DPC was characterised as a feeling of powerlessness. The women’s possibility to have influence on the care planning was small (Study II). Study III revealed that the participants adopted or were assigned to different roles during the DPC. As these roles collided dilemmatic situations occurred. Simultaneously the women and family members struggled to manage the institutional frame that surrounded the meeting by trying to find room within it or by challenging it. Study IV revealed that the women found themselves to be in a vulnerable situation. Their body had failed them, their future was insecure and they felt unprepared as they took part in the DPC. They felt as if they were being affiliated with the other participants in a joint project, as if they were standing outside the event or as if they were in focus for the conversation which. The last was a double edged experience: getting confirmative attention but also being exposed as dependent. Four themes characterise the care that was jointly constructed by all participants during the DPC. These themes are “Care as spirit of community and confirmation”, ”Care as alienation”, ”The incomprehensible care” and “The inflexible and betraitful care”.The result gives rise to questions about the relevance of DPCs in their present shape. Further research and developmental projects requested to achieve dicharge planning conferences that are corresponding better to official caring ideals and the patients needs.

 • 505.
  Efraimsson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårdplaneringsmötet: hur kommer patienten till tals vid institutionella samtal?2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 506.
  Efraimsson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårdplaneringsmötet som institutionellt samtal2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 507.
  Egelind, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ahmadi, Rahimeh
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kärleken till livet: En narrativ studie om patienters upplevelse av att få ett cancerbesked2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Statisk visar på att över 50 000 människor i Sverige insjuknar i cancer varje år. Ny forskning visar att det finns ett samband mellan ett cancerbesked och en ökad risk för stressrelaterad sjukdom och död. Hur ett cancerbesked lämnas har stor betydelse för den fortsatta reaktionen, vilken är individuell. På vilket sätt skall ett cancerbesked lämnas för att den fortsatta reaktionen efteråt blir så lätthanterlig som möjligt? Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelser av att få ett cancerbesked. Metoden var narrativ och bygger på kvalitativ data i form av självbiografier och som senare har analyserats narrativt med utgångspunkt ur ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv. Texten har hanterats som intervjumaterial och en innehållsanalys har gjorts. Resultatet lyfter fram tre huvudteman; Överlevnadsstrategier, att bli sviken och sökandet efter svar som beskriver patienternas upplevelser. Patienterna upplever att informationen vid ett cancerbesked ofta är bristfällig och uttrycker vikten av att personalen avsätter tid och inte stressar i samband med att beskedet lämnas. De beskriver också att det är många blandade känslor som uppstår som overklighetskänslor, rädsla, längtan och ilska. Resultatet visar att reaktionerna är individuella men att känslorna i allmänhet är likartade. I diskussionen förs ett resonemang kring resultatets centrala delar och det essentiella lyfts fram.

 • 508.
  Einarsson, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Löfgren Rollof, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Förlossningsrelaterad rädsla hos män: Hur uppmärksammas det i vårdmötet med barnmorskor2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förväntas att alla män i Sverige skall vara delaktiga i graviditeten och under förlossningen. Detta är en omvälvande händelse och forskning visar att det finns blivande fäder som lider av förlossningsrelaterad rädsla. Vissa män avstår att närvara under sitt barns födelse, bland annat på grund av rädsla att inte vara ett bra stöd eller har en rädsla för sjukhus. En del av männen skulle behöva stöd och behandling av barnmorskor. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier som beskriver förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män och deras möte med barnmorskor. Syftet med denna studie är att beskriva hur barnmorskor inom mödrahälsovård uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män. Intervjuer genomfördes med åtta barnmorskor i två mellanstora städer i Värmland och Småland. Studien har en kvalitativ ansats och data från utskrivna intervjuer är analyserade med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet tydliggörs i tre kategorier; kunskap att förstå rädslans orsaker och hur den identifieras, engagerade män som väljer att förbereda sig och stödjande handlingar behövs för att underlätta rädslan. Barnmorskor vet att närstående män med förlossningsrelaterad rädsla finns. Barnmorskor uppmärksammar männen på olika sätt. Att involvera dem i vårdmötet ökar möjligheten att männen blir delaktiga i graviditeten och engagerade i den stora omställning som en graviditet och kommande förlossning innebär. En slutsats utifrån studien är att barnmorskor försöker involvera männen i vårdmötet men att mödrahälsovården som organisation ej är tillräcklig ”pappavänlig”. Ett familjeperspektiv, där mannen är en del i den nya familjen och där hans närvaro och behov har en självklar plats är något som saknas idag.

 • 509.
  Einerskog, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eliasson, Carina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Inderberg, Turid
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Snuvad på sömn2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor har ett individuellt behov av sömn och har olika sömnmönster. Dessa mönster kan ändras då människor hamnar på sjukhus och leda till otillräcklig sömn. Sömn har visat sig ha en stor betydelse för kroppens återhämtning och rekreation, speciellt vid sjukdom. Forskning visar att när patienters sömnmönster störs bidrar detta till minskad samverkan av de fem olika sömnstadierna vilket leder till att patienter välbefinnande kan påverkas i negativ riktning. Syftet med föreliggande studie är att ur inneliggande patienters perspektiv beskriva störande faktorer som påverkar deras sömn. Syftet är också att utifrån forskningsresultat beskriva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kan använda sig av för att främja patienters sömn. Studien är baserad på 13 vetenskapliga artiklar, nio kvantitativa och fyra kvalitativa. Analysmodellen är en litteraturöversikt där syftet har varit att skapa en överblick över forskning över ett givet område. I resultatet framkom faktorer som exempelvis smärta, oro, ljud och en tupplur kan minska patienters möjligheter till sammanhängande sömn. Smärta och ljud visade sig vara de faktorer som stör inneliggande patienter mest. Det framkom viktiga omvårdnadsåtgärder i syfte att främja patienters sömn, men också vikten av att skaffa sig kunskap om sömnens betydelse och vara flexibla inför patienters individuella behov. Författarna menar att genom att erbjuda god smärtlindring, undanröja onödigt störande ljud, minska oro genom kunskap och information samt att tänka på hur vi bemöter patienter kan vi ge möjligheter att skapa förutsättningar för en god nattsömn för patienter.

 • 510.
  Ekberg, Carolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Johansson, Lisa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Det händer inte oss: Föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Barncancerfonden insjuknar varje år cirka 300 svenska barn upp till 18 års ålder i cancer. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, hjärntumörer och lymfom. Prognosen för dessa barn är idag god då tre av fyra barn överlever sin cancer. När ett barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas utan även föräldrarna till barnet berörs i allra högsta grad. Att få beskedet om att ens barn drabbats av cancer är förknippat med känslor så som chock, rädsla, oro, skuld och maktlöshet. För att som sjuksköterska kunna ge dessa föräldrar bästa möjliga stöd och hjälp krävs det att man har god kännedom om vad föräldrarna upplever då deras barn drabbats av cancer. Därför är syftet med denna uppsats att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn. Metoden som används i uppsatsen är analys av berättelser i form av självbiografier. Resultatet mynnar ut i tre huvudteman med tillhörande sju subteman. Dessa är att leva med sjukdomen med subteman förnekelse och förståelse och en förändrad livsvärld. Att leva med blandade känslor med subteman att känna sorg, att känna glädje och att känna hopp samt att leva med ovissheten med subteman att känna oro och att känna trygghet. I diskussionen bekräftas de upplevelser föräldrarna i självbiografierna känner genom tidigare studier. Här tas även upp hur viktig vårdrelationen mellan sjuksköterskan, patienten och föräldrarna är.

 • 511.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  A Learning Model for Nursing Students during Clinical Studies2011Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 11, nr 6, s. 384-389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a research project where the aim was to develop a new model for learning support in nursing education that makes it possible for the student to encounter both the theoretical caring science structure and the patient’s lived experiences in his/her learning process. A reflective group supervision model was developed and tested. The supervision was lead by a teacher and a nurse and started in patient narratives that the students brought to the supervision sessions. The narratives were analyzed by using caring science concepts with the purpose of creating a unity of theory and lived experiences. Data has been collected and analyzed phenomenologically in order to develop knowledge of the students’ reflection and learning when using the supervision model. The result shows that the students have had good use of the theoretical concepts in creating a deeper understanding for the patient. They have learned to reflect more systematically and the learning situation has become more realistic to them as it is now carried out in a patient near context. In order to reach these results, however, demands the necessity of recognizing the students’ lifeworld in the supervision process.

 • 512.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att lära sig vårda med hjälp av handledning2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den livsvärldsdidaktiska forskningen har fokus på hur lärandet kan optimeras med betoning på hur teoretisk praxisrelaterad kunskap kan sammanflätas med den lärandes livsvärld. Reflexionens betydelse i denna lärandeprocess är central i forskningen. Forskningen syftar till att utveckla lärandestöd, såsom handledning, som kan öka vårdstudenters och vårdares möjligheter att möta och förstå patientens värld. Detta är en grundförutsättning för god vård. Avsikten med denna bok, som bygger på resultat av just denna forskning, är att klargöra vad lärande innebär, dess villkor och förutsättningar men också hur lärande om och i vårdsammanhang kan stödjas ur ett livsvärldsdidaktiskt perspektiv. Nyckelfenomenen är reflexion och handledning.

 • 513.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Dedicated Educational Unit: A Scandinavian model2014Ingår i: Clinical Learning and Teaching Innovations in Nursing: Dedicated Education Unites Building a Better Future. / [ed] Kay Edgecombe, Margaret Bowden, Springer , 2014, s. 123-130Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter gives a Swedish perspective of the Dedicated Education Unit as a learning environment where caring and learning are united in ‘reflective tutoring’ at the University of Borås. The author discusses the overall purpose and structure of the Borås Dedicated Education Units, their scientific and philosophical bases and their focus on patient-centred student learning, reflection and research. She explains the key tutoring roles within the Borås Dedicated Educational Units, the lifeworld perspective of caring science that forms a frame of reference for learning and tutoring there and strategies that affirm and clarify the fundamental principle that caring and learning are parallel and common phenomena. She also describes the challenge for Borås Dedicated Education Units to focus on active patient care development through research, reflects on what is needed for successful tutoring, explains how Dedicated Education Units contain rich possibilities for concretising caring theory into practice and outlines six themes that characterise a Dedicated Education Unit from the students’ and tutors’ perspectives. The chapter concludes with the results of research evaluating the effectiveness of the DEUs as student clinical learning environments and suggests strategies for future development of the Borås Dedicated Education Units.

 • 514.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Developing a Didactic Method that Emphasizes Lifeworld as a Basis for Learning2009Ingår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 10, nr 1, s. 51-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 515.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Developing a supervision model in clinical practice that emphasizes lifeworld as a basis for learning2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 516.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Didaktik med livsvärlden som grund inom vård och omsorg2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 517.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  En grundstruktur med tre didaktiska teser för vårdvetenskapens didaktik2004Ingår i: Vårdforskning, ISSN 0786-3578, Vol. 9, s. 85-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 518.
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Livsvärldsdidaktik på vårdvetenskaplig grund i sjuksköterske- och specialistutbildningar: utveckling av en handledningsmodell2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 519.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Dahlberg, Karin
  Lepp, Margret
  Reflekterande handledning med dramapedagogik: en metod för integrering av vårdvetenskap i teori med vård303 praxis2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 520.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eskilsson, Camilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hörberg, Ulrica
  Caring and learning as intertwined- an educational curriculum challenge2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Caring and learning in clinical educational contexts is characterized by an encounter between lived experiences of the patient and the student’s knowledge and understanding. In other words, it is an encounter between two lifeworlds, which has the potential to create a fruitful tension to develop deep knowledge about the patient’s world that can give direction for practice. We will argue that a particular kind of Caring science knowledge becomes an important tool to support this caring and learning process where the goal is to intertwine lived experiences of health and illness with professional knowing and scientific knowledge. From this perspective is even caring and learning an intertwined phenomenon, and it is this intertwining that enables lifeworld led care. Aim This paper presents a study that illustrate how caring and learning is intertwined from the students’ view in an educational clinical context. Method/design The study was carried out using Reflective Lifeworld Research (RLR) with a phenomenological approach. Lifeworld interviews were conducted with students after their clinical placement on a Dedicated Education Unit (DEU). Result The result shows that the essential meaning of the intertwined phenomenon is a movement where caring and learning fall into place which appears in an atmosphere filled with appealing challenges, but has to be sensitive to the students’ readiness. The atmosphere depends on their sense of security and how they experience confirming and affirming responses. Encountering the patient means that the students can gain a sense of the whole and the theory falls into place. The results also highlight how the student, in this atmosphere, has a desire to find a new role in a personal style. Conclusions On the basis of this study a challenge to the curriculum is presented, that is, to develop didactics and supervision models that use a holistic approach and adopt a reflective attitude upon caring and learning as intertwined and not separated.

 • 521.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Horberg, Ulrica
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lindberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eskilsson, Camilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Holst, Hanna
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  The Encounter between Caring Sciences and the Lifeworld: The Art of Making Knowledge Alive and Embodied2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scientific knowledge is characterized by abstract descriptions and structures, which are not identical to the lived reality. Scientific knowledge cannot directly be applied on the lived existence, without being transformed and adjusted to the individual’s very complex lifeworld. Learning in caring contexts is an encounter between the scientific knowledge of caring and the learner’s lifeworld. This encounter needs a support that has the potential to bring caring science to life and to start an intertwining process with the lifeworld that creates embodied knowledge. Lifeworld didactics are built on an approach about learning as an individual process and that learning takes its point of departure in the learner’s previous experiences, which accompanies the learning process. The challenges within lifeworld didactics are to be open and sensitive to the learner’s lifeworld and with tact support the development of a reflective attitude in the learning process. Lifeworld didactics strategies are of crucial importance in different caring contexts. This symposium presents three lifeworld led phenomenological research projects that have focused on acquiring caring science knowledge in caring contexts, more precisely it is the encounter between caring science and the lifeworld. The research is within the framework of lifeworld didactics, but the three projects each have a special focus.

 • 522.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hörberg, Ulrica
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lindberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eskilsson, Camilla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Holst, Hanna
  The encounter between Caring Science and the Lifeworld2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Scientific knowledge is characterized by abstract descriptions and structures which are not identical to the lived reality. Scientific knowledge cannot directly be applied on the lived existence, without being transformed and adjusted to the individual’s very complex lifeworld. Learning in caring contexts is an encounter between the scientific knowledge of caring and the learner’s lifeworld. This encounter needs a support that has the potential to bring caring science to life and to start an intertwining process with the lifeworld that creates embodied knowledge. Lifeworld didactics are built on an approach about learning as an individual process and that learning takes its point of departure in the learner’s previous experiences, which accompanies the learning process. The challenges within lifeworld didactics is to be open and sensitive to the learner’s lifeworld and with tact support the development of a reflective attitude in the learning process. Lifeworld didactics strategies are of crucial importance in different caring contexts. This paper presents three lifeworld led phenomenological research projects that have focused on acquiring caring science knowledge in caring contexts, more precisely it is the encounter between caring science and the lifeworld. The research is within the framework of lifeworld didactics, but the three projects each have a special focus. The first illustrates how the learning and caring processes merge and become an intertwined phenomenon in nursing students’ learning. The research is carried out in Dedicated Educational Units (DEU), within psychiatric and orthopedic care. Three perspectives are illustrated in the project; that of the students, the supervisors and the patients. The overall aim is to develop a supervision model that has the potential to support the students’ learning processes as well as the patients’ caring processes. The second illustrates how the concepts ‘patient perspective’ and ‘patient participation’ can be implemented in a clinical setting for elderly patients in order to improve the quality of care. This project is inspired by Participatory Action Research and is built on collaboration between the university and the health care services. The aim is to develop reflective educational material in terms of filmed drama episodes, based on the result of two studies about elderly patients’ participation in team meetings. The third illustrates the perspective of lifeworld didactics in two phenomenological studies that focus on Students` learning in an encounter with patients and Students` learning on the way to becoming professional - supported by supervision in pairs of students. The findings show patterns of essential meanings that have specific significance in the art of supporting students` learning in clinical education. These are; the significance of responsibility, its extent and shape in relation to the supervisor’s ability to adopt a reflective supervising attitude and to be supportive enough but at the same time to not assume the responsibility. The learning process shows to be a challenge for students, where safety in pairs of students has a great significance when coping with the challenge to learn and develop.

 • 523.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Ann-Christin
  Larsson Mauléon, Annika
  Almerud Österberg, Sofia
  An intraoperative caring model: the ’awake’ patient’s need for a genuine caring encounter2013Ingår i: Clinical Nursing Studies, ISSN 2324-7940, E-ISSN 2324-7959, Vol. 1, nr 4, s. 23-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anaesthesia nursing care during regional anaesthesia is characterized by the encounter between the ‘awake’ patient’s own lifeworld and the nurse anaesthetist’s knowledge in theory and in practice. This study aims to present an intraoperative caring model from the patient’s perspective that will facilitate nurse anaesthetists’ (NA) practice to enhance and support the ‘awake’ patient’s intraoperative well-being during surgery under regional anaesthesia. The model is underpinned by a synthesis based on interviews with patients, a philosophical reflection using Merleau-Ponty’s philosophy, and video recordings from orthopaedic surgeries under regional anaesthesia. The model can be used as a tool to encounter awake patients’ existential needs in the intraoperative situation and to further enlighten NAs about the possible impact of their proximity, interaction and communication behaviour in the delivery of intraoperative nursing care. The model can help NAs to access, understand and learn through lived experiences, thereby deepening their professional caring skills. The model is a way to get research knowledge ready for use by NAs to reflect on what gaps need to be filled between what nurses know (research) and do (practice).

 • 524.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Ann-Christin
  Larsson Mauléon, Annika
  Almerud Österberg, Sofia
  Patient-nurse anesthetist interaction during regional anesthesia and surgery based on video recordings2013Ingår i: Journal of Perianesthesia Nursing, ISSN 1089-9472, E-ISSN 1532-8473, Vol. 28, nr 5, s. 260-270Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this study was to interpret and describe the patient-nurse anesthetist (NA) interaction during regional anesthesia. Design Video recordings conducted during orthopedic surgery at a surgical clinic in Sweden formed the basis for the study, in which three patients and three NAs participated. Methods A hermeneutic analysis was conducted on the data. Finding The findings of the analysis demonstrated that the NA was in either “present” presence or “absent” presence in the awake patient's visual field during surgery. The NA's professional actions at times dominated the patient's existential being in the intraoperative situation. The findings conveyed insights about the patient-NA interaction that open up possibilities for nurses to understand and reflect upon their own practice in an expanded way. Conclusions Using video recordings for reflections enables development of professional skills that positively influence the care quality for patients during regional anesthesia.

 • 525.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Määttä, Sylvia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lärandet på en utbildningsvårdavdelning: att sammanbinda vårdvetenskaplig teori med vårdpraxis2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 526.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Petersson, B-O
  Developing a didactic method that links the student’s lifeworld with caring science in theory and practice2006Ingår i: 4th International Research and Development Conference, Theory and Practice in nursing Education, County of Aarhus, DenmarkArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 527.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Petersson, B-O
  Developing a didactic method that links the student’s lifeworld with caring science in theory and practice2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 528.
  Ekebergh, Margaretha
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Rees, K
  Galvin, K
  Petersson, B-O
  Lifeworld-led Education in Health and Social Care2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 529.
  Ekedahl, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Pritchard-Swedengren, Caroline
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelse av BVC-sjuksköterskans stöd vid överviktsproblematik hos barn2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inte bara i Sverige utan även globalt har barnfetma blivit ett stort folkhälsoproblem. Arvsanlag och förändringar i livsstilen är de starkast bidragande orsakerna till dagens fetmaepidemi. 4 % av alla barn och ungdomar lider idag av övervikt eller fetma. Dessa problem är vanligast i låginkomstfamiljer eller i familjer med invandrarbakgrund. Barn som är överviktiga i förskoleåldern, löper en ökad risk att bli överviktiga även som vuxna. Övervikt kan orsaka ett stort antal hälsoproblem senare i livet, så som hjärt-kärlsjukdomar, astma, minskad insulinkänslighet, sömnapné och depression. Barn med övervikt lider också i större utsträckning av psykologiska problem, huvudvärk och social isolering. Behandlingen inriktar sig i första hand mot en livsstilsförändring. Det är viktigt att sätta in åtgärder i ett tidigt skede, för att undvika följdsjukdomar senare i livet. Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas upplevelse av det stöd de fått på BVC, då de önskat hjälp med sitt barns överviktsproblematik. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, med induktiv ansats. Resultatet visade att många av föräldrarna inte var nöjda med det stöd som de fått på BVC beträffande barnets övervikt, men med hjälp av rätt insatser och stöttning har familjerna i studien ändrat sina livsstilar. Det är av vikt att den informationen som ges på BVC till föräldrarna är individuellt anpassad, för att kännas meningsfull.

 • 530.
  Ekelund, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ståhl, Anna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Om man ser någon som är på väg utför ett stup så vill man hindra den”: Distriktssköterskans syn på arbetet med att främja hälsa2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Upplevelsen av hälsa är unik hos varje individ och innefattar mer än ”att vara frisk”. Hälsan är komplex och inbegriper närvaro av välbefinnande, balans i tillvaron samt en frånvaro av lidande och illabefinnande hos människan. En fysiskt frisk människa kan uppleva ohälsa på samma sätt som att en fysiskt sjuk människa kan uppleva hälsa. Distriktssköterskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet och bör anpassa arbetet efter patienten. Vårdande möten och patientens delaktighet är väsentliga delar i arbetet. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete för den vuxne patienten. I studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts. Nio distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral i Västsverige och Småland intervjuades. Resultatet av intervjuerna analyserades i en innehållsanalys. Analysen resulterade i temat Vägledning som berör och främjar insikt med kategorierna Etablera en förbindelse, Vägvisare för patienten, Hälsofrämjande arbete berör och Insikt ökar viljan. I resultatet framkommer att distriktssköterskan identifierar behov och arbetar sedan för att motivera och inspirera patienten genom att bland annat lyssna och ge information. Kunskap och medvetenhet är av stor betydelse i arbetet. Hälsofrämjande arbete berör distriktssköterskan där såväl positiva som negativa känslor upplevs. Det finns en medvetenhet om att det är en yrkesroll i förändring. En fortsatt utökad studie, patienters upplevelser av distriktssköterskans hälsofrämjande arbete samt distriktssköterskans faktiska handlingar vid hälsofrämjande arbete är förslag på fortsatt forskning. Kliniska implikationer belyser kontinuitet i patientmötet och vårdrelationen, möjlighet till fortbildning, reflektion över den egna hälsan samt den beröring som sker hos distriktssköterskan.

 • 531. Ekendahl, S
  et al.
  Arlinger, J
  Ståhl, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Pedersen, K
  Carbon transformation in deep granitic groundwater by attached bacterial populations characterized with 16S -rRNA gene sequenccing technique and scanning electron microscopy1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 532.
  Eklind, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Granath, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelser av att förlora ett barn: En analys av åtta Internet minnessidor2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2007 dog 330 barn mellan åldrarna noll till fyra år i Sverige. När ett barn dör beskriver föräldrar att de förlorar en del av sina liv. Föräldrars sorg kan uttryckas på flera olika sätt. Föräldrarna kan uppleva ett lidande i samband med barnets död och sjuksköterskor har till uppgift att försöka lindra detta lidande. Sjuksköterskor anser att det finns svårigheter i mötet med föräldrar i sorg. Sjuksköterskor behöver en ökad förståelse och kunskap om föräldrars upplevelser av att förlora ett barn för att kunna bemöta, stödja och vägleda föräldrar i sorg. Därför är syftet med studien att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett barn. Metoden som används i studien är en analys av berättelser i form av minnessidor på Internet. Resultatet mynnar ut i tre teman. Dessa är: En förändrad livsvärld, Det sista avskedet och Att stå inför en ny verklighet. Resultatet visar att de upplevelser föräldrar har av att förlora ett barn överensstämmer med den forskning som utförts. I resultatet framkommer även betydelsen av sjuksköterskors delaktighet i föräldrarnas sorgeprocess. Studiens resultat kan användas av sjuksköterskor och barnmorskor.

 • 533.
  Eklund, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Svedberg, Nina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Rummets betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patienter som är inlagda på vårdavdelningar på sjukhus har olika upplevelser av rummets utformning och inredning. Vår erfarenhet är att patientrum har vita väggar, textilier med diskreta färger och inga tavlor. Vad kännetecknar en utformning och inredning som är hälsobringande för patienten? En omgivning som människor är tillfreds med skapar balans i tillvaron och stärker det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan. En viss form av arkitektur kan också bidra till uppkomsten av stress. Syftet med studien är att beskriva hur rummets utformning och inredning kan inverka på patientens välbefinnande och tillfrisknande när de vårdas på sjukhus. Studien är en forskningsöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod ingår. I resultatet presenteras patienters upplevelse av patientrummets utformning och inredning i sex teman; fördelar och nackdelar med enkelrum jämfört med flerbäddsrum, solljusets påverkan på patienten, patientens upplevelse av fönster och utsikt, färgen och luktens betydelse för patienten, konstens betydelse för patienten och säkerheten i rummets utformning och inredning. I diskussionen framkommer att rummets utformning och inredning kan främja patientens välbefinnande och tillfrisknande. Patienter mår ofta bättre av att vårdas i ett enkelrum, ha ett fönster med utsikt mot naturen och att solen lyser in i rummet.

 • 534.
  Eklund, Carina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Thylander, Emma
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stängda dörrar: Patienters upplevelser av isoleringsvård2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Isoleringsvård kan bli aktuellt både vid infektionssjukdom och vid infektionskänslighet. Detta sätt att vårda finns redan tidigt beskrivet i historien. Ett stort användande av antibiotika tros ligga till grund för ökad mängd multiresistenta bakterier vilket orsakar problem i dagens sjukvård. Patienter med dessa bakterier, tuberkulos eller nedsatt immunförsvar är exempel på patientgrupper som vårdas isolerade. Att vårdas isolerad innebär för många att vara i en utsatt situation och utan kontroll över vad som sker. Känslor av ensamhet och övergivenhet leder till ett lidande för patienten. Med kunskap om hur patienterna upplever denna situation kan vårdpersonalen utföra en bättre omvårdnad. Litteraturstudiens syfte är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum. Åtta vårdvetenskapliga artiklar har ingående granskats och analyserats. Fem kategorier framkom i analysen: att känna sig märkt och eller smutsig, känslan av att vara ensam och instängd, upplevelsen av vårdmiljön, behovet av information och kunskap för att förstå och betydelsen av närvaro och närhet från anhöriga och personal. Resultatet av studien visar hur viktigt det är med god information kring orsaken till isoleringen. Det framkom också hur betydelsefullt det var med regelbundna besök från både anhöriga och personal. I diskussionen lyfts det fram att trots olika anledningar till isolering så ser upplevelserna relativt lika ut. De skyddsisolerade verkar dock visa en större acceptans och förståelse över isoleringen än de smittskyddsisolerade. Patienterna betonar att de vill veta och förstå vad som händer för att behålla kontrollen över sin situation. Genom tydlig och samstämmig information från personal om isoleringsregimen till patient och anhöriga kan lidandet och de negativa upplevelserna minska.

 • 535.
  Ekman, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Englund, Maja
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ett hjärta som sviker: Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som kräver livslång behandling och medicinering. Den kräver även livsstilsförändringar och har en påverkan på det dagliga livet. Vid hjärtsvikt uppkommer symtom som begränsar patienten i vardagen. Att drabbas av hjärtsvikt kan upplevas som en stor omställning för patienten men även för de närstående. Som vårdpersonal kan det vara viktigt att ha förståelse för vad sjukdomen innebär för patienten och vilken påverkan sjukdomen har på det dagliga livet. Syftet är att belysa patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Examensarbetet bygger på en litteraturstudie där författarna analyserat 11 artiklar som svarar mot syftet. Under analysen framkom nyckelbegrepp ur varje artikel som bildade vårt resultat. Resultatet visar att patienter med hjärtsvikt upplever en förändrad livsvärld och använder sig av olika strategier för att kunna hantera livssituationen och vardagen. Patienter beskriver hur vårdpersonal finns tillgängliga och visar sitt stöd. Dock visar resultatet att många patienter upplever en bristande tillit till vårdpersonal. Patienter upplever en bristande information om sjukdomen och dess behandling, vilket upplevs bero på vårdpersonalens tidsbrist. Patienterna är medvetna om att hjärtsvikt har en dålig prognos. De beskriver känslan av en oviss framtid och ägnar en stor del av sin tid till att tänka på döden. Trots detta beskriver deltagare hur de genom olika strategier kan se på framtiden som ljus och uppleva hopp. Subteman som framkom efter analysprocessen var: Livet med en fotboja, Finna rätt nyckel till låset, En räddande ängel… eller?, De livsbärande vingarna, En dimmig morgondag och Med döden som skugga. Följande subteman diskuterades då de förvånat eller väckte ett ökat intresse hos oss: Finna rätt nyckel till låset, En räddande ängel… eller? och Med döden som skugga.

 • 536.
  Ekman, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hagman, Annelie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Om vi inte hittar ett bra sätt att kommunicera kommer vi tappa greppet” Distriktssköterskans och hemtjänstens kommunikation ur ett distriktssköterskeperspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet personer som är i behov av vård i hemmet ökar. Distriktssköterskan har det övergripande ansvaret för att omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser planeras och genomförs med god kvalitet och på ett säkert sätt inom hemsjukvård. Distriktssköterskan har en arbetsledande roll vilket innebär att stödja och handleda andra yrkesgrupper. Med sin kompetens inom pedagogik och ledarskap samt en fördjupad kunskap i kommunikation har distriktssköterskan en unik nyckelposition för främjande av kommunikation. Flertalet hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av delegerad hemtjänstpersonal varför samverkan mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal är en viktig del av arbetet. Tidigare forskning av distriktssköterskors erfarenhet av att kommunicera med hemtjänstpersonal är knapphändig. Syftet med denna studie har varit att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård i två kommuner i västra Sverige. Datamaterialet analyserades därefter utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier framträdde vilka beskriver distriktssköterskans olika sätt att kommunicera, hinder och konsekvenser som påverkar en säker vård samt främjande av kommunikation. Studien visar att mer daglig personlig kontakt mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal samt mer tid för planerade möten och skriftlig kommunikation är förutsättningar för att förbättra kommunikationen. I studiens diskussionsdel diskuteras resultatets huvudfynd relaterad till tidigare forskning.

 • 537.
  Ekman Ågren, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hermansson, Kristina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  BVC-sjuksköterskors arbetssätt med att identifiera särskilt behov av stöd för barn och deras familjer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i studien är det beroende och den ömsesidighet som finns inom familjen. Barnet är beroende av sina föräldrar för sin utveckling och sin hälsa. Föräldrarnas resurser och välbefinnande påverkar i sin tur hur de knyter an till barnet. Syftet är att ta reda hur BVC- sjuksköterskor arbetar med att identifiera särskilt behov av stöd för barn och deras familjer. Metoden är en litteraturstudie av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Analysen av artiklarnas resultat är gjort enligt Axelsson (2008) och mynnar ut i fyra huvudteman. De fyra huvudtemana är följande; BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning, BVC-sjuksköterskors arbete med strukturerade bedömningsverktyg, BVC-sjuksköterskors observationer samt att Arbeta med föräldrarna som samarbetspartners. BVC-sjuksköterskor som rådgivare påverkades av faktorer som exempelvis tidsbrist och BVC-sjuksköterskors attityder. Analysen av arbetet med det strukturerade bedömningsverktyget visade att formuläret verkade göra intrång i den vanliga interaktionen mellan BVC-sjuksköterskor och familjer. BVC-sjuksköterskors observationer av familjer och barn visade att kontinuitet är av största betydelse. När BVC-sjuksköteskor såg föräldrarna som samarbetspartners var de måna om att vara flexibla och släppa sin agenda för att utgå från familjens behov. Diskussionen tar upp BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning och att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners. Arbetssätten utgör varandras motsatser men kan också komplettera varandra.

 • 538.
  Ekner, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjöström de Andrade, Karin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att leva med Juvenil idiopatisk artrit i barn- och ungdomsåren: En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en reumatisk sjukdom hos barn och ungdomar. Årligen insjuknar i Sverige 130 till 230 barn och ungdomar. Flickor drabbas oftare än pojkar och de flesta insjuknar i ett till fyra års ålder eller i puberteten. Orsaken till JIA är okänd men kan ha ett visst ärftligt inslag. Det dominerande symtomet är ledsvullnad som ger belastningssvårigheter och morgonstelhet, andra symtom är smärta, sömnsvårigheter, trötthet samt påverkan på tillväxt. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur barn och ungdomar upplever att leva med JIA. Uppsatsen bygger på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Det framkom att smärta och funktionella begränsningar var de dominerande orsakerna till att barn och ungdomar upplever sig annorlunda och känner sig utanför. De upplever också att de har för lite kunskap om sin sjukdom. Bättre kunskap hos barn och ungdomar om sjukdomen och livssituationen leder till ökad självkänsla och större möjligheter att leva öppet med sjukdomen. Har omgivningen stor kunskap om patienternas livssituation så har de lättare att acceptera dem och inte behandla dem annorlunda.

 • 539.
  Ekvall, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  van Riet, Natascha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Upplevelser av att vara sjuksköterska2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Vi belyser historiskt hur en god sjuksköterska borde och bör vara, vilka dygder förutsattes samt vilka krav som ställs idag utifrån yrkets profession. Vårdandet är en moralisk verksamhet där moraliska frågeställningar uppstår och sjuksköterskor behöver moralisk känslighet för att kunna fatta rätt beslut för patienterna. Sjuksköterskorna vill ge god vård och vara goda. Förutsättningen för att kunna ge god vård är bland annat en god arbetssituation. Arbetsmiljön för sjuksköterskor är istället påfrestande och rapporter om sjukskrivningar visar att stressrelaterade besvär har ökat de sista åren. Genom att få kunskap om sjuksköterskors upplevelser lyfter vi upp problemet. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av sitt yrke och vad som möjliggör att vara en god sjuksköterska. Metod: En litteraturstudie med grund av analys av kvalitativ forskning. I analysgången användes Evans (2002) fyra faser i analysprocessen. Resultat: Tre huvudteman och elva underteman identifierades: Möjliggörande av den goda vården förtydligades med hjälp av patienten i centrum, engagemang, empati och värdighet och meningsfullhet i arbetet. Möjliggörande av utveckling inom professionen sker med hjälp av kunskapsutveckling, självförtroende och egenskapers betydelse. Möjliggöra balans i moralisk stress beskrivs som hot mot sina ideal, tiden som ett gissel, samarbete och humor och accepterad som ny sjuksköterska. Diskussion: Det meningsfulla i sjuksköterskans arbete visar sig som närhet till patienten, att ge den goda vården, att trivas med sina kolleger och att känna sig kompetent. Å andra sidan framkommer det tydligt att kampen mellan vilja och realitet, brist på tid och kollegialt stöd leder till moralisk stress och frustration. Att behålla en viss distans i form av ”en svalkande likgiltighet” under pressande förhållanden, är nödvändigt för att skydda sig mot utbrändhet. Upplevelser av arbetssituationen samt hur svårigheter hanteras, skiljer sig mellan nyexaminerade och erfarna sjuksköterskor.

 • 540.
  Ekvall, Martin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kröönström, Christofer
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelse av god kommunikation: En litteraturstudie med inriktning mot palliativ vård2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Palliativ vård betyder att en människa inte längre vårdas för att botas utan istället vårdas för att få ett så bra slut i livet som möjligt. Vid all palliativ vård, inklusive den palliativa vården av barn, står patienten och dennes närstående inför en svår tid med många utmaningar och motgångar. Många funderingar framkommer då de närstående många gånger ej besitter likvärdig facklig kunskap om medicin och omvårdnad, som sjuksköterskan gör. Situationer som uppstår blir svårhanterliga för den drabbade patienten och dess föräldrar när kommunikationen brister med vårdpersonalen. För vårdpersonalen förekommer många laddade möten med patient, föräldrar och närstående då vårdpersonalens kommunikationsförmåga utsätts för hårda prövningar. Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av god kommunikation vid palliativ pediatrisk vård. Examensarbetet är en litteraturstudie baserad på åtta artiklar med kvalitativ inriktning, varav en också delvis använde kvantitativa data. Resultatet i denna litteraturstudie beskriver vad föräldrar upplever som viktigt vad gäller kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen angående vården av patienten, det vill säga det sjuka barnet. Resultatet presenteras i fem teman; vikten av ärlig kommunikation, individanpassad kommunikation, organiserad kommunikation, relationens betydelse för god kommunikation samt sjuksköterskans empati. Föräldrarna menar att kommunikationen behöver anpassas till deras språkliga- och kunskapsmässiga nivå. Informationen de får angående barnet bör präglas av ärlighet; vårdpersonalen behöver visa upp egenskaper som gör att relationen mellan dem och föräldrarna bygger på tillit och förtroende. Hur en god kommunikation underlättas för patient och föräldrar och hur den goda kommunikationen kan upprätthållas är något som diskuteras i denna litteraturstudie. Det vårdande samtalets funktion diskuteras också, samt hur allmänsjuksköterskan kan bli bättre på att integrera aktuell forskning gällande kommunikation i det dagliga omvårdnadsarbetet.

 • 541.
  Elden, Helen
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant women2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 542.
  Elden, Helen
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Treatment Modalities for Pelvic Girdle Pain in Pregnant Women2009Ingår i: Paper presented at the BMAS Spring Meeting in Glasgow, April 25th, 2009Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pelvic girdle pain (PGP) affects about 20% of pregnant women. It causes great suffering for the individual and high costs for society. Persisting PGP have been reported in 10 to 75% three months after pregnancy and some women have also stated that PGP has been the beginning of a chronic condition. Risk factors for PGP are history of low back pain, history of PGP or trauma to the pelvis. Available evidence of research of treatment for the condition is insufficient to recommend any particular treatment modality for PGP. Also, the use of acupuncture for PGP is sparse due to insufficient documentation of adverse effects of this treatment in this specific condition. The main purpose of this thesis was to study efficacy, safety and post pregnancy effects of standard treatment, acupuncture and stabilising exercises given to pregnant women with PGP. Based on this knowledge, our ultimate aim is to increase our knowledge about treatment of PGP. METHODS: I. A randomised single-blind trial comparing efficacy of standard treatment plus acupuncture, standard treatment plus stabilising exercises and standard treatment alone in 386 pregnant women diagnosed with PGP. II, a follow up study of the original randomised trial in which adverse effects during pregnancy and delivery, influence on the mother, fetus, pregnancy and the pregnancy outcome are reported. III A follow-up study of regression of PGP during 12 weeks after pregnancy among the women. IV, a double-blind randomised trial in which effects of penetrating acupuncture and non-penetrating sham acupuncture as adjunct to standard treatment are compared in 115 pregnant women with diagnosed PGP. The aim with this study was to investigate if specific treatment effects of penetrating acupuncture go beyond effects of non-specific effects and individual attention. RESULTS: Acupuncture as well as stabilising exercises as adjunct to standard treatment constituted efficient complements to standard treatment for the management of PGP during pregnancy. Acupuncture administered with a stimulation that may be considered strong lead to minor adverse complaints on the mothers but had no observable severe adverse influences on the pregnancy, mother, delivery or the fetus/ neonate. Regression of PGP after delivery was excellent with no differences in recovery between the three treatment groups. Both penetrating acupuncture and non-penetrating sham acupuncture lead to clinically relevant decrease of median pain after treatment but there were no significant difference between groups. Those who had received penetrating acupuncture were in regular work to a higher extent than those women that received non-penetrating sham acupuncture. The penetrating acupuncture group had superior ability in 7 of 13 daily activities (dressing; outdoor walks; climbing stairs, standing bent over a sink; running; heavy work and lifting heavy objects) than the non-penetrating sham acupuncture group. CONCLUSION: We have shown that acupuncture and stabilizing exercises as adjunct to standard treatment are effective for PGP during pregnancy. Even if our study was of insufficient size to exclude negative effects on delivery, perinatal morbidity and mortality as well as on CTG the study result adds support to the view that acupuncture even with stimulation that may be considered as strong is not accompanied by any severe adverse influences on the pregnant women or the fetus/neonate. Even if more studies are required, our data provides the most comprehensive data reported to date. Our data suggest that irrespective of treatment modality, regression of PGP occurs in the great majority of women within 12 weeks after delivery. Penetrating acupuncture had no additional effect on PGP reduction compared to non-penetrating sham acupuncture but it improved the ability to perform daily activities keeping more women in regular work. Thus, the data imply that needle penetration contributes to the previously reported beneficial effects of acupuncture.

 • 543.
  Elfalah, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hillberg, Anna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vi kan inte bli biologiska föräldrar: Upplevelser av ofrivillig barnlöshet2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Av de människor i fertil ålder som bor tillsammans och/eller är gifta, har 10-15 procent infertilitetsproblematik. Tidigare studier visar att ofrivillig barnlöshet kan leda till en livskris. Det finns olika orsaker till ofrivillig barnlöshet hos man respektive kvinna och behandling utgår ifrån orsaken. Ett besked om ofrivillig barnlöshet kan innebära stora förändringar i en parrelation och syftet med studien är att belysa pars upplevelser av att vara ofrivilligt barnlös. Författarna valde att använda kvalitativ innehållsanalys, genom att studera självbiografer, med anledning av att upplevelser är subjektiva och författarna ville komma så nära verkligheten som möjligt. Att vara ofrivilligt barnlös kunde visa sig genom sorg och en förlust av någonting de önskade högt. Studien av självbiografierna visade att väntan var den största påfrestningen. Men också en otillräcklighet och ifrågasättande av kärlek till varandra kunde urskiljas. Författarna till studien har av resultatet fått mer kunskap om hur upplevelser av ofrivilig barnlöshet kan gestalta sig.

 • 544.
  Elfström, Petra
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Wallberg, Lovisa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Den oinbjudna gästen: Upplevelser av att leva med en malign hjärntumör2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: 1300 personer i Sverige får årligen diagnosen hjärntumör. Diagnosen innebär en stor och långvarig förändring av patientens livsvärld. För malign hjärntumör finns olika behandlingsalternativ som alla kan ge allvarliga komplikationer och biverkningar. Som allmänsjuksköterska möter man dessa patienter i vården där ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra lidande och vara en stödjande funktion. För att på bästa sätt kunna lindra patientens lidande bör sjuksköterskan därför ha goda kunskaper om patienternas livsvärld. Syfte: Syftet med studien är att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med en malign hjärntumör. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som utgår från fyra självbiografier. Analysen grundas på Evans (2003) metod. Resultat: Analysen resulterade i fem teman: Att uppleva frustration och sorg, Stödets betydelse under sjukdomstiden, Att känna rädsla och oro, Självständighetens betydelse för välbefinnandet och En förändrad tillgång till livet. I temat: En förändrad tillgång till livet, har vi funnit fyra subteman: Upplevelser av sjukdomslidande, Att uppleva känslor av skam, Att uppleva en förändrad syn på livet och sig själv och Att vilja leva. Diskussion: Vid diagnostisering upplever patienterna ett livslidande då tillgången till livet ändras. Eftersom upplevelserna av situationen varierar måste sjuksköterskan etablera en vårdrelation med ett öppet sinne. Behovet av stöd är av stor vikt hos patienterna. Stödet hjälper till att lindra deras lidande samt ökar välbefinnandet.

 • 545.
  Elgh Makanjuola, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Laanemäe, Moa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Känslomässiga erfarenheter av kommunikationssvårigheter: Ur ett patientperspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikationssvårigheter uppstår då patienter och vårdgivare inte kan föra en dialog. Detta kan bero på att patienter har ett annat modersmål än språket som talas i landet de befinner sig i eller att patienter är döva. Patienters relation till vårdgivare påverkas då det är svårt för vårdgivare att förstå patienternas behov. Kommunikationssvårigheter kan utgöra ett vårdlidande. Genom en ökad förståelse kan sjuksköterskor förbättra vårdrelationen och därmed kvalitén av vården. Syftet med studien är att beskriva hur patienters känslomässiga erfarenheter av vårdmöten påverkas av kommunikationssvårigheter. Detta är en litteraturstudie som grundar sig på Fribergs metod. Studiens resultat grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar och visar att patienter erfar många olika känslor i vårdmöten på grund av kommunikationssvårigheter. Känslor som uppstår hos patienter är i studien uppdelade i två kategorier; i samband med vårdmöten och i samband med tolkanvändning. I samband med vårdmöten ger kommunikationssvårigheter upphov till känslor i relation till kommunikationssvårigheter, känslor av utanförskap, känslor av sårbarhet samt känslor vid procedurer och behandlingar. I samband med tolkanvändning uppstår känslor vid professionell tolkanvändning och känslor vid användning av närstående som tolk. Resultatet i studien är ämnat för professionen sjuksköterskor i syfte att skapa större förståelse för patienters känslomässiga upplevelser av kommunikationssvårigheter. Rutiner kring användandet av professionell tolk inom sjukvården bör förbättras då sjuksköterskor hindras i sitt yrkesutövande då en dialog inte går att föra med patienter. Det är en mänsklig rättighet att alla individer skall få god vård och denna vård ska vara individuellt anpassad efter alla patienters behov.

 • 546.
  Eliasson, Annica
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lilja, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Blivande adoptivföräldrars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag och av kvinnor i barnafödande ålder är ca 1 av 10 drabbade. De flesta som lider av infertilitet använder sig av medicinsk hjälp som förstahandsmetod. Misslyckas man med den medicinska hjälpen går vissa par vidare med adoption direkt medan andra ser detta som en sista utväg. Adoptionsprocessen, som den oftast beskrivs i media, är en arbetsam process och upplevelsen av väntan är central. Tidigare forskning kring adoption fokuserar mest på adoptivbarns upplevelse. Tidsramen för att få adoptera ett barn innebär ofta en väntan på flera år. I studien belyses tankar och känslor som uppkommer under adoptionsprocessen hos par som önskar adoptera barn. Syftet med studien är att beskriva dessa pars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen. Studien är en kvalitativ empirisk studie där datainsamlingsmetod är intervjuer och insamlat material analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet finner vi fyra huvudkategorier som lättnad, hoppfullhet, frustration och maktlöshet. Dessa huvudkategorier har svarat väl till vårt syfte. Abstract: Involuntary infertility is today a major problem in Sweden and 1 out of 10 women in childbearing age are affected. Most of them who suffer from infertility use medical help as their first choice. If the medical help fails, some couples directly move on to adoption while some see this as a last resort. The adoption progress, as it is commonly referred to in media, is a laborious procedure and the experience from the wait is central. Previous research on adoption focuses mainly at the experience of the adopted child. The timeframe to be granted an adoption often implies a wait of many years. Through our study we wish to highlight the thoughts and emotions that arise among the couples that wish to adopt a child during the adoption process. The purpose of our study is to describe the couples experience of infertility and adoption process. The study is a qualitative empirical study where data is collected using interviews and the collected material has been analyzed using a qualitative content analysis. We found four main categories as a result: relief, hopefulness, frustration and powerlessness. These main themes have matched our purpose well.

 • 547.
  Eliasson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Mårtensson, Katarina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Uppföljning av verksamhetsutveckling inom demensvård i Marks kommun2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar är den fjärde största sjukdomsformen i Sverige och 180 000 individer sammanlagt har sjukdomen. Ett grundläggande förhållningssätt till vårdandet av personer med demenssjukdom är den personcentrade omvårdnaden, enligt de nationella riktlinjerna för Vård- och Omsorg (2010). Demenssjukvården i Marks kommun har fått statliga medel för att utveckla verksamheten. Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en utbildning i demensvård för vård- och omsorgspersonal på två demensboenden i kommunen. Syftet med utbildningen var att personalen skulle få grundläggande kunskaper i vårdandet av personer med demenssjukdom och kunskaper om anhörigas behov. För att undersöka om personalen ansåg sig ha fått ökad kunskap om demenssjukdom, ett förändrat arbetssätt, samt hur de i så fall använder detta i vårdandet, genomfördes kvalitativa intervjuer med tio vård- och omsorgspersonal på två demensboenden. Studien visar att personalen i större utsträckning förändrat sitt förhållningssätt till personer med demenssjukdom än till deras anhöriga. Förändringen från teori till praktik förekommer inom följande områden: Kunskap och förståelse, följsamhet, förutseende, anpassning vårdmiljön och dialog i personalgruppen. Vidare ses att den största förändringen i personalens förhållningssätt till anhöriga, har varit den ökade förståelsen, givandet av stöd och att se dem som en resurs i vårdandet. Resultatdiskussionen visar att den teori som vård- och omsorgspersonalen fått genom demensutbildningen i praktiken omsatts till förändring i vårdandet, till en mer personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom samt deras anhöriga. Personalen har fått ett mer reflekterande förhållningssätt och utvecklats i sin yrkesroll då de har fått ökad kunskap om vårdandet.

 • 548.
  Eliasson, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Johansson, Erika
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Anestesisjuksköterskans lugnande förhållningssätt i mötet med vaken patient som visar tecken på oro: En kvalitativ intervjustudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patienter som står inför ett operativt ingrepp upplever ofta oro och stress i den perioperativa miljön. Oro förbrukar stora mängder energi som kan ge sig uttryck i huvudvärk, irritabilitet, olust och vanmaktskänsla. Tidigare studier har dock visat att anestesisjuksköterskan har genom det goda mötet möjlighet att lindra patientens lidande i dessa situationer. Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskans lugnande förhållningssätt i mötet med vaken patient som visar tecken på oro. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med anestesisjuksköterskor som har minst fem års erfarenhet av perioperativt vårdande. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Resultatet presenterar ett perioperativt vårdande av vaken patient med följande fyra kategorier: Lyhördhet, Vårdmiljö, Dialog och Delaktighet samt Kunskap och Saklighet. Detta resultat kan sammanfattas under sjusköterskans: Öppenhet, följsamhet, och klokhet. I resultatet framkom hur anestesisjuksköterskan använde sin vårdande och medicinska kompetens, sinnen och perceptionsförmåga för att se, uppmärksamma och tillgodose patientens behov. Patientens individuella behov bemöttes genom att inbjuda, uppmuntra och välkomna patienten att kommunicera med anestesisjuksköterskan. Sjuksköterskan använder sig själv och sina sinnen som redskap för att läsa av patienten, minska oro och på så vis vägleda patienten i en utsatt vårdsituation. Använd alla sinnen för att upptäcka den orolige patienten. Verbal och icke verbal kommunikation. Kliniska implikationer är att anestesisjuksköterskan skapar tid och utrymme för den perioperativa dialogen samt inbjuder och uppmuntrar patienten att uttala sina önskningar och behov. Informativ kommunikation kan användas som ett sätt att förbereda patienten mentalt. Författarna ser ett behov av fortsatt forskning på området för att få ytterligare verktyg till anestesisjuksköterskan för hur denne identifierar och upptäcker oro hos patienten. Patients who are facing an operation often experience anxiety and stress during the perioperative period. Anxiety consumes large amounts of energy that may lead to headaches, irritability, malaise and fatique. Previous studies have shown that nurses has the opportunity to relieve the patient's suffering in these situations. The purpose of this study was to describe the anesthesia nurse soothing approach towards the awake patient who shows signs of anxiety. Eight qualitative interviews were conducted with anesthesia nurses who have at least five years experience in perioperative care. The material was analyzed using qualitative content analysis according to Elo and Kyngäs (2007). The result presents the perioperative care of the awake patient with the following four categories: Listening, Caring Environment, Dialogue - Participation and Knowledge - Objectivity. This result can be understood as the main theme: transparency, compliance and wisdom. The result shows how a nurse anesthetist used his/her social and medical skills, senses and perception to see, recognize and meet the patient's needs. The patient's individual needs were met by inviting, encouraging and welcoming patient to communicate with the nurse anesthetist. The nurse uses him/herself and his/her senses as tools for reading the patient, reduce anxiety and thus guide the patient in a vulnerable situation. Clinical implications are that the nurse anesthetist creates time and space for the perioperative dialogue and invites and encourages the patient to express their desires and needs. Informative communication can be used as a way to prepare the patient mentally. The authors see a need for further research in this area to get additional tools for the nurse anesthetist for how he identifies and detects anxiety in the patient.

 • 549.
  Eliasson, Sarah
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Holm, Annette
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskor: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje dag möter sjuksköterskor patienter inom olika vårdkontext. Oavsett vårdtid är mötet mycket viktigt och leder till en god vårdrelation som främjar och bevarar patienters hälsoprocesser. En fullkomlig vårdrelation bygger på ett mellanmänskligt samspel där ömsesidighet är av största vikt. En bristfällig vårdrelation och ett dåligt bemötande gentemot patienter är relaterat till ett vårdlidande. Det finns mer vårdvetenskaplig forskning kring sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen, än patienters. Det gör det intressant att undersöka just hur patienter upplever vårdrelationen med sjuksköterskor. Det finns en stor ökning av anmälda ärenden till patientnämnder på grund av brister i bemötandet av patienter. Med tanke på det finns anledning att fördjupa kunskaper om vad ett bra möte och en god vårdrelation har för innebörd ur ett patientperspektiv. Syftet med studien är att beskriva vad patienter upplever utgör en god vårdrelation till sjuksköterskor. Metoden som använts är litteraturstudie och av åtta kvalitativa, vårdvetenskapliga artiklar ingår i studien. I resultatet framgår det att vårdrelationer skapades i de dagliga rutinerna genom att sjuksköterskor visade ett engagemang för patienter. Ett gemensamt ansvar fanns för att nå fram till en förståelse över patienters situationer och behov. Möten mellan sjuksköterskor och patienter utgjordes av ett medmänskligt möte vilket patienterna upplevde som en resurs och det gav patienterna ett ökat förtroende för sjuksköterskorna. I diskussionen lyfts det fram att kontinuiteten var viktig för patienterna då det skapade trygghet. Humor upplevdes som en viktig del enligt patienterna. Humor gav patienterna visst välbefinnande men användes även för att bemästra svåra situationer.

 • 550.
  Eliasson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Erlandsson, Nils
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människors levnadsvanor har förändrats de senaste 20 åren. Minskad fysisk aktivitet tillsammans med ohälsosamma matvanor leder till både övervikt, hjärtsjukdomar och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården arbetar med olika metoder i förebyggandet och behandlandet av komplikationer som ohälsosamma levnadsvanorna skapar. Sjuksköterskan har en viktig roll i hälsofrämjande arbete där motiverandet till egenvård ingår. Egenvård innebär att ta hand om sig själv genom goda och hälsosamma livsvanor och kan innebära fysisk aktivitet. Trots flertalet vetenskapliga artiklar visat på positiva effekter i samband med fysisk aktivitet som ökad fysisk och psykisk hälsa för individen, används det i för liten utsträckning i verksamheten. Syftet avsåg belysa sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet med ändamål att förbättra psykiskt välbefinnande. En kvalitativ ansats präglar denna litteraturstudie. Genom analysprocessen framträdde tre huvudteman; Sjuksköterskans upplevelser av att motivera patienter, Sjuksköterskans upplevelse och syn på hälsofrämjande vård samt Sjuksköterskans upplevda hinder för hälsofrämjande vård. Resultatet visade både positiva och negativa upplevelser hos sjuksköterskor, det framkom att sjuksköterskan upplevde att relationen till patienten var viktigast i den hälsofrämjande vården. Det framkom att flertalet sjuksköterskor upplevde hinder för det hälsofrämjande arbetet, bland annat en upplevd osäkerhet bland sjuksköterskor samt organisatoriska hinder som bristande resurser i verksamheter. Patientperspektivet validerar sjuksköterskans upplevelser. Sjuksköterskan behöver stärka sin roll genom uppdaterad evidensbaserad forskning.

891011121314 501 - 550 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf