Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 1851
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Dahlström, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lights and shadows: digitization, digital  facsimiles and scholarly editing2017Inngår i: Digital Scholarly Editing and Modern Greek studies / [ed] Anna-Maria Sichani, Athens: National Library of Greece , 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 452.
  Dahlström, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Swedish digital humanities2018Inngår i: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 14, nr 2, s. 82-94Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 453.
  Dahlström, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utgåvor som fönster2015Inngår i: Digitale kildeutgivelser, Oslo: Nasjonalbiblioteket , 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 454.
  Dahlström, Mats
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. University of Antwerp.
  Dillen, Wout
  Litteraturbanken: the Swedish  Literature Bank2017Inngår i: RIDE, ISSN 2363-4952, Vol. 6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Litteraturbanken (The Swedish Literature Bank) is a freely available digital collection of Swedish literary works, ranging from medieval to contemporary literature. It is the result of a cooperation between literary and linguistic scholars, research libraries, and editorial societies and academies. The collection consists not only of digital facsimiles, but of ocr’ed, proof-checked and TEI-encoded transcriptions as well, including EPUB and HTML versions of texts, and in addition scholarly presentations and didactic introductions to works and authors in the collection. It is also being used as a publishing platform for ongoing Swedish scholarly editing projects. Litteraturbanken currently comprises more than 2.000 works, mounting up to more than 100 million of machine-readable words. Litteraturbanken‘s main weak spot is transparency; it does not openly provide satisfactory ways to ensure the editors accountability for the edited texts and images. As a whole, however, Litteraturbanken is an impressive endeavour and paves the way for fruitful cooperation and massive data exchange with e.g. computational linguistics and bibliographic databases.

 • 455.
  Dahlén Fransson, Helena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rantanen, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Teknikundervisning på lågstadiet: en observationsstudieom lärares förhållningssätt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka och analysera lågstadielärares förhållningssätt till teknikundervisning.

  Forskning tyder på att det finns olika typer av teknikundervisning och att teknikundervisningen går till på olika vis internationellt. I Sverige har teknikämnet nyligen blivit ett självständigt ämne med egna tilldelade timmar. Däremot finns ingen gedigen grund att stå på eftersom ämnet är så pass nytt i skolans historia och det är svårt att veta hur undervisningen ska gå till. Samtidigt är teknikutveckling något som ständigt prioriteras i samhället.

  Studien grundas på observationer av sex lågstadielärares undervisning i teknik eftersom det tidigare identifierats en avsaknad av studier med observationer som metod. Som komplement till observationerna är även intervjuer gjorda med respektive observerad lärare.

  Som ramverk för analys är ett antal faktorer identifierade ur tidigare forskning. Dessa faktorer synliggör lärares förhållningssätt till teknikämnet. I studien undersöks hur ofta förekommande faktorerna är och på så vis tydliggörs förhållningssättet i teknikundervisningen.

  Resultatet visar att deltagande lärare känner positivt inför teknikundervisningen. I analysen av observationerna framgår det att lärarna mestadels centrerar undervisningen kring eleverna genom att interagera med dem i undervisningen. Detta ger plats för att undervisa undersöknings- och problembaserat och på så vis engageras eleverna. I observationerna synliggjordes att introduktioner till största del är lärarcentrerade. Detta visar att lärarna har en benägenhet att utgå från sig själva vilket kan härledas till osäkerhet inför teknikundervisningen. I intervjuerna uttrycker lärarna inga svårigheter inför en omstyrning av teknikundervisningen. Det framgår också att lärarna inte känner några svårigheter inför att utgå från elevernas behov och intresse. Däremot uppvisar deltagande lärare en viss mån av osäkerhet kring ämneskunskaper.

 • 456.
  Damberg, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pettersson, Mattias
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Strategi- och metodval i subtraktion: Ett examensarbete2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Yngre elever har generellt svårare för subtraktion än addition. Svårigheten ligger i att det finns fler aspekter att ta hänsyn till för att göra gynnsamma strategival och använda sig av lämpliga beräkningsmetoder. Genom ett test med uppföljande röstsvar hos elever ur en årskurs 2 undersöker vi hur de gör och vad som skiljer sig åt eleverna emellan när de räknar subtraktion. Syftet med denna studie är att genom ett deskriptivt förhållningssätt identifiera de strategier och beräkningsmetoder elever ur en svensk årskurs 2 spontant använder sig av vid huvudräkning vid subtraktion i talområdet mellan 21 och 100. Vidare analyserar vi huruvida det finns några samband mellan elevers val av strategi och beräkningsmetod samt huruvida det finns några skillnader mellan pojkars och flickors val av strategi och beräkningsmetod. Vi analyserar även om det finns något samband mellan strategival, beräkningshastighet samt korrekt svar utifrån problemets utformning och tillhörande gynnsam strategi.

  För att uppnå syftet med denna studie formulerar och söker vi svar på elva frågeställningar. Utifrån den kunskapsöversikt som har gjorts och i linje med syftet med denna studie ställer vi även två hypoteser.

  Beträffande strategival förhåller eleverna sig övervägande till direkt subtraktion. Detta mönster gäller för pojkar såväl som för flickor. Den största spridningen i val av strategi återfinns där uppgifterna är utformade för att gynna indirekt addition som strategival. Dock ska tilläggas att även dessa uppgifter till övervägande del uppvisar en användning av direkt subtraktion. Gällande beräkningsmetoder har eleverna till största del använt sig av talsortsvis beräkning. Till skillnad från strategival uppvisas en skillnad mellan pojkars och flickors val av beräkningsmetod. Pojkarna tenderar att variera sina metoder medan flickorna ofta förhåller sig till en och samma.

  Beträffande samband mellan strategival och beräkningshastighet utifrån problemets utformning och gynnsam strategi kan urskiljas att problemets utformning kan ha en påverkan på beräkningstiden. Dock kan inget samband identifieras mellan gynnsam strategi och tid. Beträffande samband mellan strategival och antal rätt utifrån problemets utformning och gynnsam strategi kan urskiljas att både problemets utformning och gynnsam strategi kan ha en påverkan på antal rätt.

 • 457.
  Damberg, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pettersson, Mattias
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Subtraktionsstrategier för elever i tidiga skolår: En kunskapsöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom matematik anses subtraktion vara svårare än addition. Svårigheten ligger i att det finns många strategier att använda sig av. I denna kunskapsöversikt analyserar vi nutida forskning om subtraktionsinlärning. Syftet är att identifiera och upplysa om de strategier som anses gynnsamma för subtraktionsinlärning i de tidiga skolåren. Vi är speciellt intresserade av huruvida det finns några specifika omständigheter som leder till gynnsamma strategival och hur de omständigheterna i sådana fall ser ut. Vi granskar även olika egenskaper hos de artiklar vi valt att analysera med avsikt att kunna identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet.

  För att uppnå vårt syfte ställde vi följande frågor: Vad kännetecknar forskningen i de utvalda studierna? Vilka strategier och metoder för subtraktionsinlärning har forskningen behandlat i de utvalda studierna? Vilka omständigheter leder till att elever gör gynnsamma strategival vid subtraktionsräkning enligt de utvalda studierna?

  Kännetecknande för de utvalda studierna är att alla är vetenskapligt granskade samt att en övervägande majoritet är väl förankrade i en ämnesteoretisk bakgrund. Studierna uppvisar en geografisk spridning fördelat på Europa, USA och Indonesien. Urvalet utgörs av elever mellan årskurs 1 och 6 med en tonvikt på årskurs 2 och 3. Studierna uppvisar vanligen tydlighet i syfte, frågeställningar och hypoteser och redovisar till stor del tydliga svar på frågeställningar och hypoteser. Vidare uppvisar studierna varierade men inte alltid definierade ansatser eller metoder. Test är den dominerande datainsamlingsmetoden men även skriftliga elevarbeten, fältnoteringar, foton och videoupptagningar förekommer. I hälften av studierna ingår någon form av intervention. Vidare används statistiska analysverktyg i över hälften av studierna.

  De strategier och subtraktionsmetoder som behandlas benämns och definieras övervägande tydligt men delvis olika artiklarna sinsemellan vilket kan leda till viss begreppslig förvirring hos läsaren. Indirekt addition/räkna upp är den mest framträdande av de behandlade strategierna.

  Bland de omständigheter som leder till gynnsamma strategival har vi kunnat urskilja vikten av kunskap om flera olika strategier, strategival utifrån problemets utformning samt den matematiska förståelse som ligger till grund för att kunna göra gynnsamma strategival. I detta sammanhang har vi som anknytning till vår kommande profession även kunnat urskilja undervisningsaspekter såsom mer tid till subtraktion i förhållande till addition, träning på flexibla strategival utifrån problemets utformning, övningar som stödjer elevers talförståelse exempelvis med tallinje. Olika undervisningsformer som modellering och visualisering samt undervisningsformer där elever tillsammans löser och delger varandra sina egna lösningar innan en mer generaliserbar strategi presenteras har också lyfts som viktiga.

 • 458.
  Danielsson, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Varför så negativ?: En undersökning om svenska mellanstadieeleversattityder till matematik2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  I min studie ligger fokus på att urskilja olika faktorer som kan bidra till och forma elevers attityder till matematik. I den senaste undersökningen från TIMSS 2015 (Trends in international mathematics and science study) kunde man urskilja att svenska elevers attityder till matematik har blivit än mer negativa än föregående undersökning 2011. Undervisning som eleverna får möta i skolan har en stor påverkan för hur dessa attityder utvecklas och formas. Faktorer som kan påverka dessa attityder positivt och negativt undersöks mer utförligt i studien för att skildra hur man kan påverka eleverna i en mer positiv riktning.

  Studiens syfte

  Studien undersöker vilka faktorer som bidrar till att forma svenska mellanstadieelevers attityder till matematik och hur dessa faktorer förhåller sig till eleverna och undervisningen. Vidare undersöker studien vad det är som verkar positivt eller negativt och hur detta förhåller sig till elevernas uppfattning om deras lärande och undervisning i skolan.

  Metod

  Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av enkäter där fokus ligger på att undersöka elevers positiva och negativa attityder till matematik i förhållande till deras lärande och undervisning i skolan. Studien intar en fenomenografisk forskningsansats, vilket innebär att undersöka människors olika förhållningssätt till olika fenomen utifrån deras individuella upplevelser och erfarenheter.

  Resultat

  Resultatet i studien synliggör vilka faktorer som har störst inverkan på svenska elevers attityder till matematik. De faktorer som visade sig påverka mest var elevernas förmåga och undervisningens svårighetsgrad, det gemensamma lärandet, matematikens användbarhet samt praktiskt och varierat kontra teoretiskt arbetssätt. Läraren och dennes förmåga att stötta eleverna spelade även en stor roll såväl som stöd från hemmet och genomgångarnas karaktär. Får eleverna möta ett praktiskt och varierat arbetssätt där de ges möjlighet att arbeta tillsammans med en kamrat och en stöttande lärare som redogör för matematikens värde tycks deras attityder påverkas positivt. Långa och otydliga genomgångar, för svåra uppgifter och allt för lärar- och läroboksstyrda lektioner tycks däremot påverka negativt. Har eleverna en stöttande familj påverkas deras attityder även i en positiv riktning.

 • 459.
  Danielsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Håkansson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wiss, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Any frågor?”: En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. Lärares undervisningssätt och hur de arbetar med muntlig språkinlärning är avstor vikt för att elever ska få möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga i ämnet engelska. Vivill undersöka hur lärare arbetar för att stötta eleverna samt belysa vad som kan hindra demfrån att använda talad engelska.Studiens syfteVår studie fokuserar på i vilken utsträckning lärare använder sig av talad engelska ispråkundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan.Studien undersöker även vilka eventuella hinder som kan uppstå för att tala engelska iklassrummet.MetodVi har valt att använda oss av kvalitativa metoder i form av observation och semi-struktureradintervju. Fenomenet studien undersöker är undervisning kring muntligakommunikationsfärdigheter inom ämnet engelska. Studien fokuserar på hermeneutik; att tolkarespondenternas svar i dess sociala kontext och få tillgång till deras upplevelser.ResultatStudiens resultat visar i vilken utsträckning lärare använder sig av muntlig engelska iengelskundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan.Resultat från observationerna och intervjuerna presenteras separat och sammanställs sedanparallellt under diskussion. Studien visar att det är upp till varje enskild lärare att avgöra ivilken utsträckning den muntliga undervisningen ska hållas på engelska. Majoriteten avlärarna i studien anser att det är viktigt att tala engelska i största möjliga mån och att deanvänder olika former av stöttning. Dock talar lärarna inte engelska i den omfattning som desjälva anser önskvärt. Faktorer som anses utgöra hinder för att tala engelska i undervisningenär bristande språkligt självförtroende, elevernas varierande kunskapsnivå samt tidsbrist.

 • 460.
  Danielsson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Laurinsson, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Verbal kommunikation: samtal mellan förskollärare och barn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Samtal mellan barn och förskollärare är av betydelse med tanke på språkutvecklingen hos barn. Det finns olika kompetenser som barn får med sig genom att samtala med andra personer. Att lyssna på varandra är också betydelsefullt för att det ska bli ett bra samspel mellan människor. Det är även av vikt att som förskollärare arbeta med språk och vara medveten om hur samtal med barn kan genomföras. Att finnas med och stötta barnen i sitt lärande och ge dem utmaningar som är på en lagom nivå är även positivt att göra som förskollärare. Sociokulturell teori är basen för undersökningen vilket eftersom lärande sker i samspel med andra.

  Syfte

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den verbala kommunikationen ter sig mellan förskollärare och barn i förskolan. Vi ville även få reda på vilka olika sorters samtal som förekom och om det fanns något mönster i när de olika samtalen användes. Hur förskollärarna tog tillvara på barnens spontana kommentarer eller frågor var också en del av undersökningen.

  Metod

  Undersökningen genomfördes med hjälp av observation som är ett redskap i kvalitativ metod. Observationerna genomfördes i tamburen, vid måltidssituationen, fri lek och vid utevistelse på förskolorna och då observerades samtalen mellan förskollärare och barn.

  Resultat

  Undersökningen visade att det fanns flera olika sorters samtal mellan förskollärare och barn samt att det fanns mönster i när de olika samtalskategorierna användes. Exempelvis var berättande samtal vanligt förekommande vid måltiden. Barnens spontana kommentarer och frågor togs tillvara på av förskollärarna och även där förekom olika samtalskategorier samt olika lång respons från förskollärarna. Då barnen ställde en fråga blev responsen ofta kortare och bekräftande jämfört med när de kom med något mer spontant som ofta utvecklades till ett berättande samtal.

 • 461.
  Danielsson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lima, Filippa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inkludering, hur, varför och för vem?: En kunskapsöversikt om hur inkludering kan främja elevers läsförståelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan.

  Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse. Vi sökte i olika databaser och med hjälp av relevanta sökord identifierade vi vårt forskningsområde. Vi avgränsade våra sökningar genom att lägga till olika filter vilket slutligen ledde till de åtta artiklar som utgör grunden i vår kunskapsöversikt. Olika jämförelsepunkter valdes ut som svarade mot vårt syfte. En kartläggningsmatris användes för att få en tydlig och översiktlig bild över artiklarnas innehåll.

  Gemensamt för den forskning som vi har identifierat är att många elever ofta saknar strategier i att processa text, göra inferenser samt metakognitiva strategier. Det framgår i vår analys att undervisning måste individualiseras och anpassas utifrån elevers olika behov. Artiklarna beskriver olika svårigheter som elever kan befinna sig i dock i relation till en grupp. Det framgår i vårt resultat att undervisning måste anpassas efter alla elevers olika behov för att inkludera elever i läsförståelse. Vår kartläggning har visat på framgångsrika, inkluderande lässtrategier som främjar läsförståelse.

 • 462.
  Danielsson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lima, Filippa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läsförståelse som fenomen och dess betydelse i alla ämnen: en kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att genom intervjuer med låg- och mellanstadielärare, undersöka hur de uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers läsförståelse i alla ämnen.

  Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats. Det empiriska materialet, sju intervjuer, har analyserats fenomenografiskt utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  Mot bakgrund av tidigare forskning tycks resultaten från denna studie överensstämma. Till exempel framgick det i studien att lärare uppfattar fenomenet läsförståelse som något för undervisningen grundläggande och nyckeln till alla kunskaper. Dessutom ansåg de att läsförståelse är en demokratisk rättighet och att god läsförståelse är avgörande för att eleverna i framtiden ska kunna verka i samhället på lika villkor. Det framgick även att lärarna arbetar med läsförståelse i alla ämnen. Vi såg att lärarna till största delen värdesätter de gemensamma samtalen i klassrummet för att främja läsförståelse. Textsamtal i kombination med stöttning där läraren använder sig själv som modell ansågs av lärarna vara betydelsefullt för eleverna. En del i samtalet, enligt lärarna, handlar om att förklara ord och begrepp. Det visade sig att lärare i första hand bedömer elever formativt men att de flesta kompletterar bedömningen med olika diagnostiska läs- och skrivprov.

 • 463.
  Danielsson, Michaela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsén, Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad sägs om diskriminering i förskolan?: En diskursanalys av likabehandlingsplaner2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Varje år sker flera hundra anmälningar om kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola. Arbetet med värdegrundsfrågor är ständigt på tapeten i skolans värld men utan större framgång, trots vetskapen om denna ohälsa bland barn och elever i skolan har anmälningarna inte minskat. Forskning har visat att det normkritiska arbetet ligger till grund för att motverka kränkande behandling och diskriminering.

  Syfte

  Det här examensarbetet är en generell granskning av 21 förskolors likabehandlingsplaner där vi fokuserar på begreppet diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna. Syftet är att genom en diskursanalys undersöka hur likabehandlingsplaner i en kommun i Västsverige framställer begreppet diskriminering. Den här studien kommer att fokusera på de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Studien kommer undersöka hur dessa begrepp beskrivs i likabehandlingsplaner samt hur mycket utrymme varje diskrimineringsgrund får.

  Metod

  I den här studien har vi genomfört en diskursanalys. Vi har granskat 21 olika likabehandlingsplaner från en och samma kommun där syftet har varit att se hur förskolor beskriver diskrimineringsbegreppet. Genom att göra en diskursanalys har vi fått insikt om språkets betydelse där ordval kan vara avgörande för läsarens förståelse.

  Resultat

  Resultatet visar att likabehandlingsplaner skiljer sig åt innehållsmässigt, några planer följer skolverkets rekommendationer för hur ett likabehandlingsarbete ska bedrivas. Flertalet av de insamlade likabehandlingsplanerna skulle kunna utvecklas vidare utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Resultatet bidrar med en tydlig överblick om vilka diskrimineringsgrunder som ges mest utrymme i planerna och vilka som bör utvecklas.

 • 464.
  Dao, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Isaksson, Millan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Soffhäng eller raka ryggar: Var och vad pojkar och flickor väljer att läsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Det är relevant att i dagens samhälle vara en god läsare. Förhoppningsvis är skolan platsen som ska hjälpa eleverna att få ett större intresse för läsning. Därför anser vi att denna studie är aktuell för att få förståelse för var och hur eleverna beskriver sina idealiska lässituationer när det gäller nöjesläsning. Det är av stor vikt att läsplatsen är bearbetad och anpassad av lärare så att eleverna får en möjlighet att kunna läsa.

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka eventuella könsskillnader i hur flickor respektive pojkar beskriver en idealisk läsplats samt vilken bokgenre flickor och pojkar föredrar att nöjesläsa. Frågeställningarna vi vill få svar på är:

  1. Vad kännetecknar pojkars och flickors idealiska läsplats?
  2. Vilken bokgenre väljer pojkar och flickor att nöjesläsa?

  Metod: Metoden vi har valt att använda är inspirerad av Photo Elicitation Interviews. Dock har vi valt att eleverna kommer att rita istället för att ta bilder. Därefter följer en intervju för att följa upp teckningarna och ta reda på vad eleverna har ritat och anledningen bakom det.

  Resultat: Resultatet visade olika platser som eleverna hade valt att rita när de tänkte på sina idealiska läsplatser med fokus på nöjesläsning. Resultatet visade bland annat att det var åtta elever som hade ritat någonting som passade in under en av studiens analyskategorin, det vill säga Naturtema. 14 elever hade ritat någonting som hade med det egna rummet att göra. Det kunde bland annat vara klassrummet, sovrummet eller de egna hemmet. En utmärkande analyskategori var där relation står i fokus. Här passade elevteckningar in där motivet var någon form av relation i teckningen. Bland annat syns en familjerelation eller religionstillhörighet. Resultatet angående frågeställningen vilka böcker eleverna föredrog att läsa visade att 12 elever läser helst skönlitterära böcker och de andra åtta föredrog faktaböcker. Slutligen delades resultatet upp i analysavsnittet, i hur många flickor respektive pojkar det var som hamnade under de olika analyskategorierna. Det gjordes för att se om det fanns eventuella könsskillnader. Det som var utmärkande när det gäller flickor och pojkar, var det faktum att flerpojkar föredrog faktaböcker än flickor.

 • 465.
  Dao, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Isaksson, Millan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tråkig eller glädjefylld: Attityd och motivation till läsning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läsning är någonting som sker i skolans värld hela tiden, varje dag är det någon stund som innefattar läsning. Antingen är det tyst läsning, högläsning eller läsning av olika uppgifter. Vi har lagt märke till att det finns könsskillnader vad gäller läsning i verkligheten. Därför har vi valt att arbeta och ta reda på om det finns könsskillnader inom läsning det vill säga om pojkar och flickor har olika inställningar till och syn på läsning.

  Syftet: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns könsskillnader inom läsning. Frågeställningarna vi vill få svar på är:

  1. Vilka attityder har flickor och pojkar till läsning?

  2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickors och pojkars motivation tillläsning?

  Metod: Vi har använt oss av olika databaser samt söktjänster för att leta fram relevanta artiklar utifrån vårt syfte och dessa var Primo, Google Scholar och Eric (Proquest).

  Resultat: Resultatet visade att flickor och pojkar skiljer sig åt gällande attityder och motivation till läsning. Flickor har bättre attityder till läsning och det visade sig bland annat genom att de läser mer frivilligt än pojkar. Detta med anledning av att fritidsläsning är lustberoende och den lusten till läsning har inte pojkar. Det har visat sig att flickor läser dubbelt så mycket som pojkar. Gällande motivation har det visat sig att pojkarna har en sämre motivation till läsning, detta för att de ser sig själva som sämre läsare och pojkarna förknippar sin självkänsla med motivation till läsning. Vilket då innebär att de inte får en positiv motivation till läsning om de anser att de inte är duktiga på att läsa. De flesta pojkar anser att de inte är bra läsare och får då inte heller viljan till läsning. Flickorna har en bättre autonom motivation som innebär att flickorna vill utföra uppgiften, i detta fall läsning. Pojkarna hade inte lika stor vilja till att läsa. Gällande attityder till läsning visade forskning att flickorna har en positivare attityd till läsning, de har ett positivare förhållningssätt till läsning gentemot vad killarna hade.

 • 466.
  Darányi, Sándor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Conceptual machinery of the mythopoetic mind: Attis, a case study2015Inngår i: Proceedings of QI-15, 9th International Quantum Interaction Symposium, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In search for the right interpretation regarding a body of related content, we screened a small corpus of myths about Attis, a minor deity from the Hellenistic period in Asia Minor to identify the noncommutativity of key concepts used in storytelling. Looking at the protagonist's typical features, our experiment showed incompatibility with regard to his gender and downfall. A crosscheck for entanglement found no violation of a Bell inequality, its best approximation being on the border of the local polytope.

 • 467.
  Darányi, Sándor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konstantinidis, K
  CERTH..
  Papadopoulos, S
  CERTH..
  A Potential Surface Underlying Meaning?2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Machine learning algorithms utilizing gradient descent to identify concepts or more general learnables hint at a so-far ignored possibility, namely that local and global minima represent any vocabulary as a landscape against which evaluation of the results can take place. A simple example to illustrate this idea would be a potential surface underlying gravitation. However, to construct a gravitation-based representation of, e.g., word meaning, only the distance between localized items is a given in the vector space, whereas the equivalents of mass or charge are unknown in semantics. Clearly, the working hypothesis that physical fields could be a useful metaphor to study word and sentence meaning is an option but our current representations are incomplete in this respect.For a starter, consider that an RBF kernel has the capacity to generate a potential surface and hence create the impression of gravity, providing one with distance-based decay of interaction strength, plus a scalar scaling factor for the interaction, but of course no term masses. We are working on an experiment design to change that. Therefore, with certain mechanisms in neural networks that could host such quasi-physical fields, a novel approach to the modeling of mind content seems plausible, subject to scrutiny.Work in progress in another direction of the same idea indicates that by using certain algorithms, already emerged vs. still emerging content is clearly distinguishable, in line with Aristotle’s Metaphysics. The implications are that a model completed by “term mass” or “term charge” would enable the computation of the specific work equivalent of sentences or documents, and that via replacing semantics by other modalities, vector fields of more general symbolic content could exist as well. Also, the perceived hypersurface generated by the dynamics of language use may be a step toward more advanced models, for example addressing the Hamiltonian of expanding semantic systems, or the relationship between reaction paths in quantum chemistry vs. sentence construction by gradient descent.

 • 468.
  Darányi, Sándor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konstantinidis, Konstantinos
  Papadopoulos, Symeon
  Kontopoulos, Efstratios
  A Physical Metaphor to Study Semantic Drift2016Inngår i: Proceedings of SuCCESS-16, 1st International Workshop on Semantic Change & Evolving Semantics, 2016, Vol. 1695Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In accessibility tests for digital preservation, over time we experience drifts of localized and labelled content in statistical models of evolving semantics represented as a vector field. This articulates the need to detect, measure, interpret and model outcomes of knowledge dynamics. To this end we employ a high-performance machine learning algorithm for the training of extremely large emergent self-organizing maps for exploratory data analysis. The working hypothesis we present here is that the dynamics of semantic drifts can be modeled on a relaxed version of Newtonian mechanics called social mechanics. By using term distances as a measure of semantic relatedness vs. their PageRank values indicating social importance and applied as variable ‘term mass’, gravitation as a metaphor to express changes in the semantic content of a vector field lends a new perspective for experimentation. From ‘term gravitation’ over time, one can compute its generating potential whose fluctuations manifest modifications in pairwise term similarity vs. social importance, thereby updating Osgood’s semantic differential. The dataset examined is the public catalog metadata of Tate Galleries, London.

 • 469.
  Day, Stephen Paul
  et al.
  University of the West of Scotland.
  Billmayer, Jakob
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Exploring Curriculum Making and Design within the Scottish and Swedish Science Curriculum2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Politicians, policymakers and educators across Europe recognise that Science, as a product of human endeavour, is deeply enmeshed within all aspects of the modern world. Increasingly, they view science as an important priority within educational and economic terms. However, this increased political attention on science has intensified recently considering the results of large scale transnational assessments of student attainment such as the OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) where poorer than expected results, particularly in mathematics (numeracy) and science have sparked curricular reforms. Scotland and Sweden have recently undergone extensive educational reforms where the Science curriculum has also undergone reform.

  Deng (2011), citing Doyle (1992a; 1992b) suggests that curriculum making operates at three levels, the institutional, programmatic, and classroom, where each level is associated with distinct kinds of curriculum discourses. The institutional level is represented by curriculum policy at the interface between schooling, culture and society and is typified by what is desirable in socio-cultural terms and by what society deems valuable. The programmatic level is contained within curriculum documents and materials used by schools to orient classroom activities. It has suggested by Day and Bryce (2013) that the curriculum policy vision (or rationale) represents the Institutional level of curriculum making and that the documents which exemplify and outline the syllabus represent the policy image. Curriculum making at this level transforms the institutional curriculum into school subjects. As Doyle (1992b) suggests, school subjects are framed by a set of arguments that rationalise the selection and arrangement of content, in terms of knowledge, skills and dispositions and the translation of the content for school and classroom use. The programmatic curriculum embodies a theory of content that aligns with the institutional expectations and teaching activities. The classroom curriculum is characterised by the interaction of teachers with their students. However, classroom curriculum making necessarily involves teachers translating the programmatic curriculum into instructional events through a process of elaboration with the intention to make the content meaningful to students and connects with their experiences, capacities and interests.

  Scientific literacy is widely accepted as the central goal of science education for the 21st century and is a major aspect of the PISA Science assessment. Indeed, Roberts (2011) has argued that scientific literacy has had a strong impact on the discourse about curriculum policy, curriculum development, and assessment in contemporary school science education. This notwithstanding, what has been debated within the science education discourse is what should constitute the content for teaching and learning for the development of scientific literacy. Curriculum policy, Roberts (2011) argues, expresses the purpose for learning. Roberts (2007) characterises the current science education landscape as being mired in a struggle between two broad “visions” of the purposes for learning school science where on the one hand there is the discipline of science itself, the products, processes, and characteristics of the scientific enterprise (which he names Vision I). On the other, there are those situations in which science demonstrably plays a role in human affairs, including, but not limited to scientific thinking and activity (which he names Vision II). Using the Vision I - Vision II broad distinction, makes it possible to discuss and analyse competing meanings of scientific literacy without becoming embroiled in the debate as to how scientific literacy is defined.

  This paper aims to examine the extent to which the Scottish and Swedish Science curriculum share common features, reflect the stated aims of the curriculum, and orientate, focus and attend to the development of students as scientifically literate citizens by focusing on the institutional and programmatic level of curriculum making as outlined within major curricular documents from both countries.

  Method

  A textually oriented discourse analysis of the Scottish and Swedish Science curricular policy documents relating to the primary and lower secondary school phase of education was performed. First, all the relevant science curriculum documents relating to the Scottish Broad General Education phase and the Swedish Compulsory phase of the science curriculum where identified and shared. All documents where read and analysed in English, with the Swedish curricular documents having been published in English and cross checked with the Swedish version for translational issues. Second, the authors read, identified and analysed the science documents to assess how these documents orient the science curricula. Third, the authors identified the common and contrasting features of each countries science curriculum to establish the extent to which each curriculum attended to the orienting vision for the curriculum. Fourth, the texts where analysed to establish the dominant voice projected by each curriculum document, i.e. that of the policy maker, the teacher, the student.

  Expected Outcomes

  Analysis indicates that at the programmatic level of curriculum-making there are structural similarities between the Scottish and Swedish science curricula in terms of breadth and range of content areas. The main differences being in content detail, specificity of language and explicit orientation. Both science curricula have a clear orientation statement but the Scottish documents explicitly oriented the curriculum towards developing pupils as scientifically literate citizens with skills, competencies and knowledge whereas the Swedish curriculum is oriented more towards pupils’ accumulation of scientific knowledge. In fact, the Swedish science curriculum do not use the term scientific literacy explicitly at all. Both the Scottish and Swedish science curriculum are oriented towards a Vision I-like Scientific Literacy curriculum with elements of Vision II suggesting that at the programmatic level, each focuses heavily on science content knowledge and investigation and inquiry skills than on socio-scientific discussion. In terms of language specificity, the Swedish curriculum is more specific in its use of language, with the Scottish curriculum being more vague despite being more explicit in terms of content and advice to teachers than the Swedish curriculum. The predominant voice speaking within the Scottish Science Experiences and Outcomes is that of the pupil, with the use of terms such as “I can” “I have participated in”, whereas the Swedish Science curriculum documents are more neutral. The Swedish Science curriculum is less prescriptive, in terms of content and only indicates what the expectations for pupil attainment at different levels ought to be, with no indication of advocated pedagogy. By contrast, the Scottish Science principles and practice document – with the policy makers’ voice – details 12 developmental priorities for science teachers to focus on. The Science benchmarks sets out what pupils need to know and can do, at each level, to progress their learning within the curriculum.

  References

  Day, S. P., and Bryce, T.G.K, (2013) Curriculum for Excellence Science: Vision or Confusion? Scottish Educational Review, Doyle, W. (1992a). Curriculum and pedagogy. In P.W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum. New York: Macmillan. Doyle, W. (1992b). Constructing curriculum in the classroom. In F.K. Oser, A. Dick, & J. Patry (Eds), Effective and responsible teaching: The new syntheses. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. Roberts, D. A. (2007) Scientific literacy/Science literacy. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Roberts, D.A. (2011). Competing Visions of Scientific Literacy: The Influence of a Science Curriculum Policy Image. In C, Linder, L Östman, D.A. Roberts, P-O Wickman, G, Erickson, A MacKinnon (Eds.), Exploring the Landscape of Scientific Literacy. London: Routledge.

 • 470.
  de Leeuw, Esmeralda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala verktyg i engelskundervisning: en kvantitativ studie om lärares användning av digital teknik.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle har utvecklats snabbt och människor lever ett digitalt liv med iPads, spel och filmer som konstanta influenser. Eftersom det digitala samhället har utvecklats snabbt har digitaliseringen påverkat pedagoger och elever. Tidigare studier har visat att lärare kan ha svårigheter med att integrera digitala verktyg i undervisningen. Forskning visar att lärare kan ha en stor kunskap om teknik i det privata livet men de kan inte använda teknikkunskaperna på ett pedagogiskt sätt. Ytterligare en aspekt som påverkar lärares kunskaper och intresse för teknik, nämligen lärarnas ålder. Tidigare forskning tyder på att yngre lärare uppvisar en starkare självbild kopplat till digitala verktyg jämfört med äldre pedagoger. Syftet med uppsatsen är att undersöka i hur stor utsträckning lärare bedriver sin engelskundervisning med hjälp av digital teknik samt vilka digitala verktyg lärarna använder. Studien avser även att undersöka behov av fortbildning och om examensår har en betydelse för lärares användning av digitala verktyg. För att undersöka detta har en kvantitativ studie genomförts. Undersökningen utfördes med en enkät på internet, en så kallad webbenkät. Enkäten skickades ut till en engelsklärargrupp på Facebook. Mail skickades även ut till rektorer som sedan vidarebefordrade enkäten till sina engelsklärare. Totalt medverkade 50 lärare i undersökningen. Resultatet visade att lärare i stor utsträckning använder sig av digitala verktyg i engelskundervisningen. Det visade sig att lärare som tagit examen mellan år 2000–2017 hade en starkare självbild gällande digitala verktyg. Två av femtio lärare sade att de inte arbetade med digitala verktyg under engelskundervisningen. Det var en stor majoritet av lärare som uppgav att de ville få fortbildning gällande digitala verktyg. Lärarna som besvarade enkäten skrev även ner olika appar de använde sig av i engelskundervisningen och FunEnglish var den app som användes av flest lärare.

 • 471.
  de Leeuw, Esmeralda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Holm, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Geometriuppgifter i matematikböcker för årskurs 1-3: En studie om sex geometrikapitels kopplingar till läroplanen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien utfördes en läromedelsanalys med syfte att undersöka i vilken utsträckning geometridelarna i en utvald läroboksserie i matematik för årskurs 1 - 3 kan kopplas till kursplanen i matematik. En kvantitativ innehållsanalys av övningsuppgifterna i läromedlets geometrikapitel genomfördes för att se om uppgifterna behandlar sådant som i kursplanen anges som Centralt innehåll, och om övningsuppgifterna täcker hela det området?

  Analysen visar att den allra största delen av övningsuppgifterna i geometrikapitlen behandlar sådan geometri som tas upp under Centralt innehåll i kursplanen. Endast 5 % av uppgifterna bedömdes behandla annat innehåll. Men studien visar också att övningsuppgifterna inte täcker allt det som i kursplanen angetts som Centralt innehåll i geometri, användande av äldre måttenheter saknas. Detta gäller såväl vid mätning av massa som vid tids-, längd- och volymmätning.

  Detta betyder att undervisande lärare måste komplettera den undervisning som sker utifrån läromedlet med annat material för att täcka det stoff som ska behandlas. Studien visar alltså att lärare har ett stort ansvar vid granskning och val av matematikläromedel.

 • 472.
  de Rijcke, Sarah
  et al.
  CWTS, Leiden University.
  Wouters, Paul
  CWTS, Leiden University.
  Rushforth, Alex
  CWTS, Leiden University.
  Fransson, Thomas
  CWTS, Leiden University.
  Hammarfelt, Björn
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation practices and effects of indicator use: a literature review2016Inngår i: Research Evaluation, ISSN 0958-2029, E-ISSN 1471-5449, Vol. 25, nr 2, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This review of the international literature on evaluation systems, evaluation practices, and metrics (mis)uses was written as part of a larger review commissioned by the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) to inform their independent assessment of the role of metrics in research evaluation (2014–5). The literature on evaluation systems, practices, and effects of indicator uses is extremely heterogeneous: it comprises hundreds of sources published in different media, spread over disciplines, and with considerable variation in the nature of the evidence. A condensation of the state-of-the-art in relevant research is therefore highly timely. Our reviewpresents the main strands in the literature, with a focus on empirical materials about possible effects of evaluation exercises, ‘gaming’ of indicators, and strategic responses by scientific communities and others to requirements in research assessments. In order to increase visibility and availability, an adapted and updated review is presented here as a stand-alone—after authorizationby HEFCE.

 • 473.
  Delitsch, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  De kommunala biblioteksplanerna: strategiska styrdokumenteller ett spel för gallerierna?: En textanalys ur ettnyinstitutionellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to explore possible explanations for the composition and contents of local library plans. A review of 33 local library plans from three Swedish counties was carried out in order to investigate the strategic documents design and contents in relation to the legal requirements placed upon them. In order to accomplish this task an analysis tool that consists of an eight-item questionnaire was constructed. A qualitative analysis of the texts, based on a new institutional theoretic framework, was performed in pursuance of finding causal factors to the properties of the texts. The results of the investigation reveal that the new institutional theories constitute a relevant framework for interpreting the strategic documents. Proof of existence of several phenomenon defined by theorists of new institutionalism were found. Strongest evidence was encountered for the legitimizing function of the texts .Numerous signs of the presence of hypocrisy, the procedure of integrating organizational structures, processes and ideologies for internal and external application, were also found in the texts. There were also some manifestations of an acquiescing and/or compromising organizational response to external pressure. Even though the theoretical framework was found to be highly relevant for the interpretation of the texts it is difficult to reach an unambiguous conclusion. Further investigations on this matter is recommended in order to determine the exact causal explanation of the design and contents of Swedish local library plans.

 • 474.
  Demnert, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kopljar, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ett flerspråkigt matematikklassrum: Ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har sin utgångspunkt i tidigare forskning vad gäller matematik och flerspråkighet. Denna uppsats har tagit avstamp i vår tidigare forskningsöversikt Språkets betydelse i matematikundervisningen - En studie som berör flerspråkiga elever. Syftet med detta examensarbete är att förstå hur lärare bedriver en flerspråkig matematikundervisning i årskurs 1-3. I följande arbete undersöks det om det förekommer specifika undervisningsmetoder för ett flerspråkigt matematikklassrum. Det undersöks även vilka utmaningar och svårigheter lärare anser kan finnas när en flerspråkig matematikundervisning bedrivs samt hur eventuella svårigheter kan hanteras. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ metod, i form av semistrukturerad intervju. Intervjuerna skedde på fyra flerspråkiga skolor och åtta verksamma lågstadielärare med behörighet i matematik deltog i undersökningen. Resultaten visar bland annat att lärare bedriver en flerspråkig matematikundervisning där elevers erfarenheter av ämnesstoffet har en betydande roll. Detta för att göra undervisningen elevnära för att den inte ska hamna på en för hög nivå för elever. Vidare visar resultaten att flerspråkiga elever har svårt för begreppsförståelse inom matematik. Detta förebygger de verksamma lärarna genom att nyttja modersmålslärare, föräldrar och anpassat material.

 • 475.
  Demnert, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kopljar, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språkets betydelse i matematikundervisningen: En studie som berör flerspråkiga elever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. Enligt statistik från Skolverket kan det fastställas att det i Sverige finns en stor mängd flerspråkiga grundskoleelever som inte uppnår målen i matematik och slutar därför grundskolan med ett underkänt betyg. Anledningarna till varför vi valt att genomföra denna kunskapsöversikt är för att belysa vikten av en flerspråkig matematikundervisning och eftersom detta är ett aktuellt ämne. Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilken betydelse språket har i en flerspråkig matematikundervisning. Senare i kunskapsöversikten har vi fördjupat oss i hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Urvalet av studier har utförts genom en systematisk process. Först gjordes enkla sökningar i olika elektroniska  databaser.  De  elektroniska databaserna  som  nyttjades  var  Primo, Summon, ERIC, Google Scholar och DiVA. I kunskapsöversikten utgick vi från vetenskapliga  artiklar  som granskades  utifrån  olika  kriterier.  De  olika  kriterierna  var peer-review, fulltext, språk, årtal och land. Dessa studerades och redovisades sedan i form av en kartläggning. I kartläggningen uppmärksammas författare, årtal, land, forskningsfråga och metod. Vi har valt att utforma en fördjupad analys som berör hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Fyra olika aspekter tas upp och dessa är: En flerspråkig matematikundervisning, en anpassad undervisning, höga förväntningar och stöttning för ökad prestation och social kommunikation och interaktion.

 • 476.
  Denham-Smith, John
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Harvidsson, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Drivers and Barriers concerning Adoption of Cloud Computing: Focus on Strategic Decision Making2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Cloud computing is seen as the new IT paradigm and the biggest development of the decade in computing. The term was commercially formed in 2008 but the technology has been used earlier. Modern enterprises rely greatly on information technology and as it is changing, enterprises need to change with it. The view on ICT-strategy is evolving and becoming more incorporated with business strategy. Cloud computing has grown because of its many benefits, however there are drawbacks which hinders the technology from being widely adopted. This makes strategic decisions on whether to adopt cloud services or not difficult. This thesis provides aspects on drivers and barriers concerning adoption, with connection to ICT-strategy and how they affect medium-sized enterprises. As conditions regarding cloud computing are constantly changing this thesis aims to provide new insight on what drives enterprises to adopt cloud computing, as well as what hinders them. This qualitative study has used semi-structured interviews together with scientific articles and books to reach a conclusion of what enterprises face when constructing a successful ICT-strategy.

 • 477.
  Dessne, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Information and learning activities in organisations: participants' views on where and how to engage2015Inngår i: iConference 2015 Proceedings, 2015, artikkel-id 113Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 478.
  Dessne, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vägen till samarbete: Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Samarbete mellan organisationer som kan främja forskning och utveckling sker ofta i regional kontext mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Två sådana regionala samarbeten för Borås återfinns som fallstudier i denna rapport: Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center.

  Många studier kring samarbete har sin hemvist främst inom management och ekonomi där fokus ligger på att identifiera framgångskoncept för att styra, kontrollera och hantera samarbete. Kunskap ses som något som bör överföras till nytta för den enskilde aktören och lärande ses som en konsekvens av att systematiskt överföra kunskap mellan organisationer. Dessa studier har även konstaterat att det i samarbete över organisationsgränser bland annat finns skillnader i kulturer och rutiner, bristande tillit och bristande respekt av varandras kompetens. Hur dessa faktorer påverkar de sociala relationerna har dock inte studerats i någon större utsträckning. Färre är således de studier som i stället med sociala utgångspunkter undersöker lärande mellan organisationer när det gäller själva dynamiken i relationerna – särskilt på den operativa nivån. Det behövs mer kvalitativt inriktad forskning för att förstå samarbete som äger rum i sådana relationer för att på så sätt också få insikt i hur samarbete mellan organisationer kan skapas, underbyggas och utvecklas.

  Denna rapport presenterar en kvalitativ studie som undersöker hur relationer i ett samarbete mellan organisationer kan se ut och på vilka sätt organisationer kan skapa förutsättningar för att bygga samarbete utifrån ett socialt lärandeperspektiv. Studien har genomförts inom ramen för Collaboration Arenas, CARENA, ett större forskningsprojekt finansierat av Vinnova. I CARENA arbetade sex lärosäten tillsammans för att utveckla modeller eller arenor för strukturerat och långsiktigt samarbete. Förutom Högskolan i Borås medverkade högskolorna i Trollhättan, Skövde, Jönköping, Halmstad och Malmö.

 • 479.
  Dessne, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Byström, Katriina
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Imitating CoPs: Imposing Formality on Informality2015Inngår i: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore the claim that Communities of Practice (CoPs) can be designed and managed. The concept of CoPs was originally developed as a social learning theory, and CoPs were defined by their in-formal emergent nature. This informal nature has been recognised to be of value to organisations, resulting in a desire to design CoPs. In this paper, the nature of CoPs is addressed by focusing on aspects of formality and informality in relationships and learning. CoPs are therefore described as emergent and designed practices. Furthermore, it is questioned whether a designed CoP may realise the essential characteristics attributed to an emergent CoP. It is argued that it is crucial to recognise the informal nature of CoPs in order to either encourage them as informal phenomena, or use the concept of CoPs as inspiration for designing imitations of them. However, when attempting to design them, the original meaning of a CoP is lost, even though, in some cases, the consequences of such a design may be beneficial to organisations. Nevertheless, when not taking the nature of a CoP into account, a designed construct may have a negative impact on learning and knowing.

 • 480.
  Ding, Yiwen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liu, Chang
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Exploring drawbacks in music recommender systems: the Spotify case2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Currently, more and more people use music streaming websites to listen to music, and a music recommendation service is commonly provided on the music streaming websites. A good music recommender system improves people’s user experience of music streaming websites. Nevertheless, there are some issues regarding the existing music recommender systems that need to be looked into.The purpose of this thesis is to identify the weaknesses of music recommender systems. Spotify, a Swedish music streaming website, has a large number of users. As it is a widely known streaming service, it seems appropriate for a case study on the drawbacks of music recommender systems.The case study method has been chosen for doing this research. The process of making up this thesis was divided into three stages. At the first stage, some basic preparations for the thesis were done. The second stage was characterized by some empirical work, like interviews and questionnaires, to collect the required data. Those empirical findings were analyzed in the third part to help us to identify and define the drawbacks.The research results presented in this thesis contribute to close several knowledge gaps in the area of music recommender systems and could thus be beneficial to different actors: streaming website operators to identify drawbacks of their recommender system; designers of recommender systems to improve system design; and, last but not least, this thesis provides some useful advice to those who market music streaming websites.This thesis does not focus on the technical and algorithm fields, i.e. the hardware- and software-related background. Instead, the idea and the functions of the recommender system, its feedback loop and the user experience were subject to our research and discussion. The results of the thesis can provide those responsible with both and inspiration for creating more customized recommender systems.

 • 481.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Migrant children and parents’ strategies for achieving wellbeing during resettlement in Sweden2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study explores how migrant, refugee children and parents contribute to and influence their own wellbeing and that of family members during resettlement in Sweden. The study starts from the notion that social and emotional wellbeing are relational, contextually formed, and subjectively experienced. Parents and children are equal contributors to influencing the wellbeing of the other. The study is based on individual interviews with parents and children from the Middle East. There is a reciprocal relationship between parent and child that emerges, where practices of love and caring, including helping out with chores and supporting each other in different ways, permeate everyday life. But there are also issues of concern and worry, particularly on the part of parents, about how the child’s present or future actions may stifle his/her chances of a better life, and about how contextual factors may restrain both parents’ and children’s aspirations for a better future, with negative implications for their wellbeing. Reforms must be put into practice that supports migrant children and parents in achieving their goals (i.e., employment, educational success, improved housing, increased wellbeing), and that acknowledge migrants as agents whose actions aim to improve their and their family members’ wellbeing and situation. 

 • 482.
  Disa, Bergnehr
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Henriksson Wahlström, Helena
  Uppsala universitet.
  Between “lone” and “solo”: Representations of single motherhood in Swedish newspapers2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden the public and political debate on lone mothers (Sv. ensamstående) has been more or less absent in the past 50 years. Due to available and subsidised childcare, most lone parents have paid employment, hence single mothers have not been depicted as moral and financial burdens on society. Furthermore, mainstream political discourses in Sweden favour the "gender neutral" term parent (förälder) over gendered terms like mother and father. Nonetheless, the single parent is strongly gendered statistically speaking, as the majority of children whose parents are separated reside exclusively or predominantly with the mother.

  Although not politically stigmatized, single mothers as a statistical category face particular adversities. Swedish research focuses on general disadvantages in health and private economy for lone mothers compared to partnered families, representing the group as particularly vulnerable and in need ofsupport. Interview studies show a more varied picture, but often centre on the mothers' relation to the social services, and/or their strategies to provide financially for their families, adding to the image of lone motherhood as problematic. Thus, the research typically depicts the lone mother family as troubled.

  The present paper analyses representations of single mothers in contemporary Sweden. It draws upon articles published in the four major daily newspapers, which are central in setting the national news agenda, hence impacting upon a Swedish "national imaginary". We focus on the years 2015-2017, a time characterized by high levels of single parenthood due to separation/divorce/never in relationship with other bio-parent, but also by dramatically increased migration as well as new legislation regarding single women's access to IVF treatment and what in English is sometimes termed "solo" motherhood. Given the growing ethnic diversity of the population, the growing visibility of sexual diversity and achieved rights for Lgbtq people, and the growing socioeconomic inequality in Sweden in the twenty- first century, we are interested in exploring what kinds of diversity we see in these representations in terms of class, sexuality and ethnicity. We investigate whether lone/single/solo mothers are represented as troubled or socially vulnerable, or whether other discourses of motherhood are activated in media representations. 

 • 483.
  Dogan, Habibe
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Martinnussen, Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bemötande: en observatıonsstudie om hur förskollärare och barnskötare bemöter barn med normbrytande beteende.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött barn som behöver stöd för att klara vardagen, exempelvis barnet som inte sitter still, barnet som verkar oroligt eller barnet som inte kan språket. Syftet med undersökningen är att studera hur förskollärare och barnskötare bemöter barns olikheter i planerade aktiviteter. Samt vilka strategier de använder för att inkludera alla barn. Den metod som har valts i denna undersökning är kvalitativ ostrukturerad observation. Observationer genomfördes på två olika förskolor, fem förskollärare och en barnskötare deltar i studien, under planerade aktiviteter som samling och bokläsning. Metoden är vald för att kunna se hur förskollärare och barnskötare bemöter normbrytande barn. I resultatet framgår att förskollärarna använder olika strategier i bemötandet av barnen. De använder sig av bekräftande bemötande det vill säga de bekräftar barnets handling och barnet fortsätter då att handla på samma sätt. Förskollärarna och barnskötarna använder också ett omorienterande bemötande vilket innebär att de omorienterar barnets handling genom att visa hur det ska handla. Ytterligare bemötande strategier som används är ett instruerande bemötande. Förskollärarna och barnskötarna instruerar hur barnet ska handla och barnet följer deras instruktioner. De kan också använda ett förmanande bemötande vilket innebär att barnet tar till sig förskollärarnas eller barnskötarnas förmaning och avslutar sin handling.

 • 484.
  Dolatkhah, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Historia och samtid: danska folkbibliotek i förändring: Recension av: Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper. Folkebiblioteket under forandring: modernitet felt og diskurs. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksforening och Danmarks Biblioteksskole, 2006.2007Inngår i: Svensk biblioteksforskning, ISSN 0284-4354, E-ISSN 1653-5235, Vol. 16, nr 1, s. 1-4Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 485.
  Dolatkhah, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läsfrämjande i pedagogisk verksamhet2015Annet (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Flera institutioner i samhället arbetar på olika sätt med barns och ungas läsning. Dels handlar det om att barn och unga behöver utveckla läsförmågan för att kunna delta i utbildning, arbete och samhällsliv, dels eftersträvas ofta att utveckla läsintressen och läsvanor. På politisk nivå sätts läsandet i samband med såväl individuella som samhälleliga värden och ses ofta som en tillgång för demokratin (se t.ex. Litteraturutredningen 2012a, och Proposition 2013/14:3). I artikeln tas upp en omfattande forskning om läsning som kan vara av intresse för detta arbete.

 • 486.
  Dolatkhah, Mats
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hultgren, Frances
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad läser elever?2017Annet (Fagfellevurdert)
 • 487.
  Dolatkhah, Mats
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lundh, Anna Hampson
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Information and experience: audio-visual observations of reading activities in Swedish comprehensive school classrooms 1967–19692016Inngår i: History of Education, ISSN 0046-760X, E-ISSN 1464-5130, Vol. 45, nr 6, s. 831-850Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 488.
  Dovemark, Marianne
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Schwartz, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Öhrn, Elisabet
  Complexities and Contradictions of Educational Inclusion and Economically Depressed Suburbs: Results from a Meta-Ethnographic Analysis2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 489.
  Dreven, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eriksson, Marika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Planering i ett flerspråkigt klassrum: en kvalitativ studie om lärares planering för nyanlända elever.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur lärare planerar för att ge de nyanlända eleverna en bra grund att stå på. Lärarnas planering är beskriven genom att lärare har berättat hur de undervisar i svenska och vad de ska tänka på inför nästa lektion.Syftet med studien är att behöriga lärare berättar hur de planerar och genomför sin svenskundervisning med nyanlända elever i sin klass.Metoden som har använts i studien är kvalitativ metod med intervju som redskap. Anledningen till valet av metod var att få ut mycket information på kort tid. Det var fem lärare som intervjuades på två skolor i Västra Götalands län.Resultatet visar att skolorna arbetar med de nyanlända eleverna på olika sätt. Den ena skolan har Ipads till alla elever medan den andra skolan har fler resurser som ger eleverna mer studiehandledning. Resultatet visar även att lärare vill ha mer planeringstid då de planerar för studiehandledarna också.

 • 490.
  Duracak, Hajrija
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ekermann, Susanne
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språkmiljö i Förskola: En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av en språkstimulerande miljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den  sociala  och  fysiska  miljön  är  grundläggande  för  språkutveckling  och  lärande  och förskolan har en stor betydelse för barnens lärande. En stimulerande språkmiljö ska vara under ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och intresse. Dessutom är det viktigt att pedagogerna har ett mål och ett syfte med den fysiska miljön, samt att den stödjer och skapar möjligheter för barns samspel, utveckling och lärande.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om hur de arrangerar språkmiljön i förskolan för att stimulera barns språk-, läs - och skrivutveckling.

  Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av samtalspromenad som verktyg fördatainsamlingen.

  Resultat: Studiens resultat visar att förskollärarna är medvetna om miljöns betydelse för barnensspråk-, läs- och skrivutveckling. De finns ett syfte med hur de arrangerar miljön och de är medvetna om vikten av förskollärarnas förhållningssätt för barnens språkutveckling, samspel och lärande. Förskollärarna berättade att det är viktigt att barn får erfarenheter av bilder och text för att skapa intresse för skriftspråket. Resultatet visar att organisation av barngruppen är av stor betydelse för att skapa möjligheter till samtal mellan barn och vuxna och barn och barn vilket berikar barnens ordförråd.

 • 491.
  Durdevic, Erdin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pastorkovic, Goran
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Betyg och bedömning är en omfattande process som av många lärare uppfattas somutmanande. Lärare måste utgå från läroplanens kunskapskrav vid betygsättning av elevers kunskaper och bedömningen ska utgå ifrån elevers uppvisade kunskaper kopplade tillundervisningen. Lärare står inför flera viktiga beslut i samband med dessa processer där målet är att eleven betygsätts och bedöms rättvist, i förhållande till kunskapskraven. Kunskapsöversikten behandlar både nationell och internationell forskning kring betyg och bedömning, ur ett lärarperspektiv. Studien inriktar sig på lärares betygsättning och bedömning inom ämnet samhällskunskap i grundskolan och framförallt mellanstadiet, som omfattarårskurserna 4–6. Forskning kring betyg och bedömning ur ett elevperspektiv framförs även översikten, för att framhäva komplexiteten i lärares betygsättning.

  Syfte

  Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa och analysera forskningen kring processerna kopplade till betyg och bedömning, ur ett lärarperspektiv. Specifikt är översikten inriktad på lärares betygsättning i grundskolan och framförallt mellanstadiet, inom ämnet samhällskunskap. Vi har även kartlagt vilka metoder som företrädesvis har använts i den analyserade forskningen.

  Metod

  Insamlingsmaterialet till kunskapsöversikten bestod främst av vetenskapliga artiklar som genomgått en process av granskning, så kallad peer-review process. Både nationella och internationella vetenskapliga artiklar inkluderades i kunskapsöversikten. Information från Skolverket och annan litteratur användes endast i inledningen och bakgrunden av översikten.

  Resultat av studien

  Resultaten indikerar att införandet av den nya läroplanen syftar till att öka precisionen och rättvisan i betygsättningen. Felaktiga betyg tilldelas när lärare tolkar det nya betygssystemetfelaktigt. När lärare misslyckas med att beakta kunskapskraven i läroplanen har de medirrelevanta faktorer i betygsättningen. Ytterligare resultat av översikten visar att betygssamtal med elever utgör en viktig del i betygsättningsprocessen för lärare, då samtalen bidrar till enmöjlighet för eleverna att förstå vad de behöver utveckla för att nå upp till ett högre betyg. I forskningsprocessen har man i stor utsträckning använt sig av kvalitativa intervjuer ellerkvantitativa enkätundersökningar. Det finns en brist på relevant forskning kring betyg och bedömning i ämnet samhällskunskap som omfattar årskurs 4-6.

 • 492.
  Durdevic, Erdin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pastorkovic, Goran
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap i årskurs 6: En fråga om yrkeserfarenhet?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i Sverige. Betygssystemet reviderades 2011, då en ny betygsskala infördes. I och med revideringen återinfördes betyg i årskurs 6, vilket var en indikation på en mer resultatfokuserad skola. Bedömning och betygsättning är en viktig aspekt i en lärares profession, där målsättningen är att alla elever ska betygssättas och bedömas på samma villkor. Olika faktorer kan påverka lärares bedömning och betygsättning av elevers kunskaper, vilket kan innebära att elever i praktiken inte bedöms och betygsätts utifrån samma premisser.

  Syfte: Syftet med studien är att, utifrån semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma grundskollärare  i  årskurserna  4–6,  förstå  hur  betygsättning  och  bedömning  i  ämnet samhällskunskap upplevs och utförs av lärare med olika grad av yrkeserfarenhet. Avsikten är att relatera lärarnas utsagor till olika professionella positioner (Gipps, Brown, McCallum &McAlister 1995) som de intar när de bedömer och betygsätter elever.

  Metod: Studien bygger på en semistrukturerad intervjuundersökning med 10 yrkesverksamma lärare som besitter en varierande grad av yrkeserfarenhet och som aktivt undervisar i de samhällsorienterade ämnena. I studien har en teoretisk ansats tillämpats och använts, i form av Gipps, Brown, McCallum och McAlisters modell. För att analysera intervjutranskriptionerna användes en tematisk analysmodell oberoende av den teoretiska ansatsen.

  Resultat av studien: Resultatet av studien baserades på lärarnas utsagor där flera gemensamma teman identifierades. Resultatet indikerar att lärarna i studien, oberoende av yrkeserfarenheten, utgår från kunskapskraven i läroplanen när de ska bedöma och betygsätta sina elever i ämnet samhällskunskap. Majoriteten av lärarna i studien, oberoende av yrkeserfarenhet, menar dock att betygskriterierna och kunskapskraven är svåra att tolka då de innehåller begrepp och värdeord som uppfattas olika av lärare, vilket medför ett problem i strävan att nå rättvisa och likvärdiga betyg.

 • 493.
  Dzeko, Elvir
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Carlsson, Markus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Autonoma drönare: modifiering av belöningsfunktionen i airsim2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom det heta forskningsområdet med självflygande drönare sker det en kontinuerlig utveckling både inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem kring autonoma fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för autonom styrning av drönare, är via deep reinforcement learning, dvs. en kombination av djupa neuronnät med reinforcement learning. Problemen som ofta uppkommer är tidskrävande träning, ineffektiv manövrering och problem med oförutsägbarhet och säkerhet. Även höga kostnader kan vara ett problem. Med hjälp av simuleringsprogrammet AirSim har vi fått en möjlighet att testa aktuella algoritmer utan hänsyn till kostnader och andra begränsande faktorer som kan utgöra svårigheter för att arbeta inom detta område. Microsofts egenutvecklade simulator AirSim tillåter användare att via deras applikationsprogrammeringsgränssnitt kommunicera med drönaren i programmet, vilket gör det möjligt att testa olika algoritmer. Frågeställningen som berörs är hur kan den existerande belöningsfunktionen i AirSim simulatorn förbättras med avseende på att undvika hinder och förflytta drönaren från start till mål. Målet med undersökningen är att studera och förbättra AirSims existerande Deep Q-Network algoritm med fokus på belöningsfunktionen och testa den i olika simulerade miljöer. Med hjälp av två olika experiment som utförts i två olika miljöer, observerades belöningen, antalet kollisioner och beteendet agenten hade i simulatorn. Vi lyckades inte få fram tillräckligt med data för att kunna mäta en tydlig förbättring av den modifierade belöningsfunktionens utvärderingsmått, dock kan vi säga att vi lyckades utveckla en belöningsfunktion som presterar bra genom att den undviker hinder och tar sig till mål. För att kunna jämföra vilken av belöningsfunktionerna som är bättre, behövs mer forskning inom ämnet. Med de problem som fanns med att samla in data är slutsatsen att vi inte lyckades förbättra algoritmen då vi vet inte om den presterar bättre eller sämre än den existerande belöningsfunktionen.

 • 494.
  Eide, Linn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Paredes Degollar, Daniel
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digital Transformation - Rollen för Big Data, Internet of Things och CloudComputing2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förändringar i affärsvärlden och på marknaden leder till att företag idag ständigt ställs införnya utmaningar. Vi befinner oss i ett digitaliserat samhälle som är under ständig förändring.Det är något som företag måste förhålla sig till. Företagen står inför utmaningen attdigitalisera sin verksamhet för att förhålla sig till en förändrande marknad och allt merdigitaliserade kunder. Utökande av kommunikationsnät och infrastruktur har möjliggjort förkunder att verka i en mer uppkopplad miljö än tidigare. För att verksamheter ska vara med ispelet bland de konkurrenskraftiga organisationerna, leder det till en av anledningarna till attföretagen kommer i kontakt med IT-trender inom digitalisering som Big Data, Internet ofThings och Cloud Computing. Affärsmodellen är en huvudsaklig aspekt att ta hänsyn till ochjustera vid digitalisering. Studien syftar därmed till att undersöka rollen för de tre nämnda ITtrendernai en verksamhet och hur affärsmodellen faktiskt påverkas. Studiens slutsatser visarpå att användandet av de tre IT-trenderna är låg idag och vad gäller affärsmodellen har detskett en låg påverkan på även om medvetenhet finns i hur den bör påverkas. IT-trendernafinns dock ständigt på agendan och kommer spela en stor roll framöver inom verksamhetersamtidigt som affärsmodellen kommer få en större påverkan.

 • 495.
  Eifelt-Magnusson, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olofsson, Anette
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Omsorg och Lärande i förskolan: En studie i förskolan om föräldrars syn och förväntningar.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Förskolan idag med den nya reviderade Läroplanen är mer lik skolan där fokus är på planerat lärande, vilket innebär att pedagogerna ska dokumentera, planera och utvärdera verksamheten. I takt med de nya kraven har barngrupperna blivit större med samma antal pedagoger. Det kan påverka verksamheten negativt, om den tid pedagogerna lägger på planering och dokumentation medför att en pedagog går ifrån barngruppen. Lärandet som finns naturligt i vardagssituationerna med samtal, att benämna vid måltiden, på och avklädning, blöjbyten och i det sociala samspelet kan minska eller utebli. Enligt läroplanen ska föräldrarna vara delaktiga i verksamheten och ha förtroende för pedagogerna och förskolan (Lpfö,98. Rev.2010, s. 5), därför vill vi undersöka vad föräldrarna har för tankar kring begreppen omsorg och lärande.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas uppfattningar om vad begreppen omsorg och lärande innebär. Vidare om det finns skillnader beroende på vilken kulturell bakgrund föräldrarna har.

  Metod

  Vi använder oss av en kvalitativ metod med intervjuer som redskap för att få svar på föräldrarnas uppfattningar om begreppen omsorg och lärande. Vi genomför intervjuerna på två kommunala förskolor. En mångkulturell förskola från en större stad, och en i ett mindre samhälle där föräldrarna har svensk bakgrund.

  Resultat

  Resultatet visar att föräldrarna på båda förskolorna är överens om att begreppet omsorg är viktigast för barnen. Skillnaderna är att i förskolan med svensk kultur menar föräldrarna att begreppen lärande och omsorg går in i varandra. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan talar om skillnader mellan begreppen omsorg och lärande men kan inte förklara vilka. På båda förskolorna anser föräldrarna att det är viktigt med pedagogernas närvaro i det sociala samspelet och att det ska vara lustfyllt och roligt för barnen. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan pratar om framtiden att barnen ska bli bra medborgare och passa in i det svenska samhället, medan föräldrarna till barnen på förskolan med svensk bakgrund pratar om här och nu, att barnen ska leka och ha det roligt, skolan får de gå i länge ändå.

 • 496.
  Ekbladh, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Friman, Madeleine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ivarsson, Linnéa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kulturmöten: förskollärares och barns perspektiv.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningI Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan.Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats därbarn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnenatt samsas och interagera med varandra. Ett interkulturellt förhållningssätt behövs påförskolan, där förskollärarna tar tillvara på barns olika kulturella bakgrunder och där allabarns kulturer får synas på ett positivt sätt.SyfteSyftet med studien är att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrånförskollärares och barns perspektiv.MetodEn kvalitativ metod har använts där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sjuförskollärare och sju förskolebarn på olika förskolor, med fokus på hur de beskriver öppenhetför olika kulturer inom förskolan. Förskollärarna intervjuades också om hur de arbetar med ettinterkulturellt förhållningssätt på förskolan samt hur de arbetar med barnens olika kulturer iden pedagogiska verksamheten. Intervjuerna skrevs ned efter avlyssning och sammanställdesunder olika teman.ResultatResultatet visar att förskollärare har ett interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer sessom en tillgång på förskolan. I förskolebarnens berättelser framkom att barnen hade svårt attse skillnad på olika kulturer utan barnen upplevde deras olika kulturtillhörigheter somnaturliga. Förskollärarna betonade vikten av att vara öppen och lyhörd i samarbetet medfamiljerna. Utbildning och mer kunskap om olika kulturer efterfrågades av förskollärarna,eftersom kulturer är i ständig förändring. Studiens resultat visade på att förskollärare tydligtbehöver synliggöra kulturskillnader på förskolan, samt göra barnen medvetna om människorskulturella olikheter. Förskollärarna arbetade med att utveckla öppenhet för olika kulturer medhjälp av pedagogiskt material, barnens modersmål och olika matkulturer. Att socialisera allabarn, enligt demokratiska former, och visa på alla människors lika värde är ett av förskolansuppdrag, för att barn på sikt ska fungera och kunna delta i samhällslivet.

 • 497.
  Ekegren, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Det svenska folkbibliotekets tillgänglighetsarbete: En undersökning om folkbibliotekets inkluderande verksamhet för äldre med funktionsnedsättningar.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Public libraries in Sweden shall include all visitors in the library activities. When studying public libraries in small to medium sized municipalities and the accessibility they provide in terms of both physical and technical aids, it is not always clear if and how this inclusion is achieved.The purpose of this thesis is to investigate if and to what extent Swedish public libraries fulfill their ambition to abide by the legislation regarding the inclusion of library visitors with special needs, first and foremost with focus on elderly patrons with various disabilities.The method of the study is quantitative and the empiric results were collected through an online survey. The survey questionnaire was sent to respondents in administrative positions at the public libraries of thirty-four municipalities located in the proximity of Sweden’s three largest cities.The theoretical framework used to investigate how the public libraries work to include elderly patrons with disabilities is the four-space model developed by Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen and Dorte Skot-Hansen. The results show that Swedish public libraries largely abide by the legislation in the matter of inclusion, that they have implemented ways of including all their patrons in their everyday work and that they generally succeed in communicating with their elderly patrons with disabilities.

 • 498.
  Ekholm, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Holgersson, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sätt på dig dina matematiska glasögon: En studie om hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Förskolan är en grund för att barn ska få utmanas och utvecklas inom matematik. Det är iförskolan som barn först kan stöta på vad matematik innebär och får en utvecklad förståelse för hur matematik fungerar. Förskollärare ska synliggöra matematiken för barn genom att ta vara på varje tillfälle.

  Syftet

  Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan.

  Bakgrund

  I bakgrunden kommer det beskrivas hur matematiken synliggörs i verksamheten. Vidare kommer det tas upp om vad de sex fundamentala aktiviteterna är, som handlar om förklaring och argumentation, lokalisering, design, räkning, mätning samt lekar och spel. Slutligen kommer tidigare forskning tas upp som beskriver vad matematik i förskolan har för betydelse för barns lärande. Matematik finns hela tiden, både medvetet och omedvetet. För att barn ska få djupare förståelse hur matematik fungerar, är det av stor betydelse att förskollärare är medvetna om vad matematik är.

  Metod

  Den metod som valts att användas i undersökningen är kvalitativ metod, där intervju användes. Totalt genomfördes undersökningen med sex förskollärare på sex olika förskolor i en kommun.

  Resultat

  Intervjusvaren visar att förskollärare arbetar med taluppfattning och siffror, sortering, former, mönster och rumsuppfattning. Genom att förskollärarna lägger arbetet på barnens nivå underlättar det för barnen att få ett lärande som inte blir för svårt. Blir lärandet för svårt, kan barnen lätt tappa intresset. Förskollärarna berättar att matematik i förskolan är allt, det kan vara allt från antal till jämförelser. För att barn ska tycka att matematik är roligt, måste förskollärare själva tycka om ämnet. Förskollärare nämner ytterligare att de måste vara medupptäckande tillsammans med barn och vara nyfikna på vad som händer runtomkring dem.

 • 499.
  Eklund, Elina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hegg, Alexandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Christin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  TAKK för en hjälpande hand: En kvalitativ studie om pedagoger i förskolan och deras arbete med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningTecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett sätt för pedagoger att förstärka det verbala språket. Det bidrar till barns språkutveckling då barn får ytterligare en möjlighet att förstå och kunna uttrycka sig. Studien utgår från den sociokulturella teorin och den socialsemiotiska teorin.SyfteSyftet med studien är att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i ett till tre års ålder resonerar kring användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, samt på vilket sätt de använder TAKK.MetodStudien utgår från den kvalitativa metoden där redskapen observationer och gruppintervjuer använts. I studien ingår åtta pedagoger, förskollärare och barnskötare, från småbarnsavdelningar på två olika förskolor.ResultatResultatet av studien visar att pedagogerna använder TAKK i olika situationer, exempelvis sångsamling, måltider och leken. Tecken används då i form av förstärkning av det verbala språket då de tecknar och betonar specifika ord. Den förstärkningen menar pedagogerna kan leda till att de lättare når fram till barnen och även att barnen kan göra sig förstådda trots att de inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. De flesta pedagogerna upplever att TAKK-användningen gynnar alla barns tidiga språkutveckling, att det utvecklar ordförrådet och språkljuden. Tecken kompletterar och förtydligar även det verbala språket eftersom det blir mer konkret för barnen.

 • 500.
  Eklund, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  With or without context: Automatic text categorization using semantic kernels2016Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this thesis text categorization is investigated in four dimensions of analysis: theoretically as well as empirically, and as a manual as well as a machine-based process. In the first four chapters we look at the theoretical foundation of subject classification of text documents, with a certain focus on classification as a procedure for organizing documents in libraries. A working hypothesis used in the theoretical analysis is that classification of documents is a process that involves translations between statements in different languages, both natural and artificial. We further investigate the close relationships between structures in classification languages and the order relations and topological structures that arise from classification.

  A classification algorithm that gets a special focus in the subsequent chapters is the support vector machine (SVM), which in its original formulation is a binary classifier in linear vector spaces, but has been extended to handle classification problems for which the categories are not linearly separable. To this end the algorithm utilizes a category of functions called kernels, which induce feature spaces by means of high-dimensional and often non-linear maps. For the empirical part of this study we investigate the classification performance of semantic kernels generated by different measures of semantic similarity. One category of such measures is based on the latent semantic analysis and the random indexing methods, which generates term vectors by using co-occurrence data from text collections. Another semantic measure used in this study is pointwise mutual information. In addition to the empirical study of semantic kernels we also investigate the performance of a term weighting scheme called divergence from randomness, that has hitherto received little attention within the area of automatic text categorization.

  The result of the empirical part of this study shows that the semantic kernels generally outperform the “standard” (non-semantic) linear kernel, especially for small training sets. A conclusion that can be drawn with respect to the investigated datasets is therefore that semantic information in the kernel in general improves its classification performance, and that the difference between the standard kernel and the semantic kernels is particularly large for small training sets. Another clear trend in the result is that the divergence from randomness weighting scheme yields a classification performance surpassing that of the common tf-idf weighting scheme.

78910111213 451 - 500 of 1851
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf