Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Alfridsson, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patientens upplevelse av nattens timmar inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Sömnen är avgörande för välbefinnandet och vår hälsa på många sätt. Det går att påverka sömnen till det bättre och det har verkan på hur kropp och psyke mår och orkar dagen därpå. Som patient inneliggandes på en vårdavdelning är människan utlämnad till personal och vårdmiljö, det kan därför bli svårare att själv påverka sin sömn. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården upplevde nattens timmar på sjukhus. Till studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats, data inhämtades genom enskilda intervjuer med sju stycken patienter. Alla var inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Intervjuerna var ostrukturerade med öppna frågor. Till analysarbetet tillämpades kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultatet delades in i fyra kategorier; källor till ro; saknad integritet; faktorer som kan störa sömnen och verktyg som hjälpmedel till sömn. Författaren diskuterar resultatet utifrån att främja sömnen för patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Vad vårdgivaren tillhandahåller innefattar både positiva och negativa omständigheter som påverkar patienternas sömn. Om vissa av dessa förhållanden kan förstärkas och vissa av dem kan reduceras kan det leda till att patienter inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården får en mer fullgod sömn och därmed en större chans till återhämtning, välbefinnande och hälsa.

 • 452. Alfvén, Gösta
  et al.
  Caverius, Ulla
  Nilsson, Stefan R
  University of Borås, School of Health Science.
  Smärta hos barn och ungdomar ett eftersatt område2012In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, no 19, p. 966-967Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En enkät om organisationen av omhändertagandet av akut och återkommande smärta hos barn har besvarats av 26 av landets 34 barnkliniker. Drygt en tredjedel av dessa har organiserad verksamhet för akut och/eller långvarig smärta. En femtedel av barnklinikerna har en verksamhet som är specifikt organiserad för barn. Flertalet av dessa mottagningar är bemannade med deltidsarbetande personal. Endast två läkare och fyra sjuksköterskor arbetar heltid med dessa frågor, och antalet psykologer och sjukgymnaster är begränsat.

 • 453.
  Algebrant, Sandra
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det tar ju sådan tid att söka: sjuksköterskestudenters informationskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to investigate what prompts student nurses to seek information required to their educational tasks and how they evaluate and utilize that information. The questions addressed in this thesis regard how information retrieval becomes part of student nurses’ social practice; which physical and intellectual tools student nurses make use of in their education; and which mediating resources they use to perform their tasks. Roger Säljö’s sociocultural approach provides the theoretical framework for this thesis. Research findings are that the social practice allows limited capacity for students to look for information according to their own interests. Furthermore, nursing students underestimate their information literacy, but still they succeed in using the available tools to fulfil formal requirements and complete their tasks.

 • 454.
  Algestam, Sara
  University of Borås, School of Engineering.
  Ledarskap ur två perspektiv: En jämförelse mellan chefers och dess medarbetares syn på ledarskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2009 på Högskolan i Borås på uppdrag av Brämhults kommundel/Borås Stad. Borås Stad är uppdelad i tio kommundelar som alla ansvarar för äldreomsorg av sina invånare. Brämhults kommundel, som ligger i fokus för detta arbete, består av sju områden; Boda, Brämhult, Främgärde, Hässleholmen, Hyberg, Svensgärde och Sörbo. Inom kommundelen arbetar cirka 900 anställda; 400 inom äldreomsorg, 500 inom förskola/skola och de resterade 150 arbetar som vikarier. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som är utmärkande för ett bra ledarskap. Sex personer intervjuades, tre enhetschefer respektive tre medarbetare med avsikt att ta reda på om det finns någon skillnad mellan deras bild av ett framgångsrikt ledarskap. Genom intervjuerna erhölls även en bild av hur ledarskapsituationen ser ut inom organisationen. Ledarna och medarbetarnas svar jämfördes sedan med ledarskapslitteratur inom området för att ta reda på om det finns någon skillnad på teorin och den faktiska situationen i Brämhults kommundel. För att kunna jämföra intervjumaterialet med ledarskapsteorier inleds studien med en teoretisk referensram. Teoridelen inleds med en beskrivning av chefskap respektive ledarskap samt förklaring av formellt- och informellt ledarskap. Därefter beskrivs tre huvudgrenar inom ledarskapsforskning; egenskapsbaserat-, beteendebaserat- och situationsanpassat ledarskap. Studien visar att ledarna och medarbetarna har många gemensamma åsikter om det goda ledarskapet. Samtidigt finns vissa skiljaktigheter mellan deras syn på ett framgångsrikt ledarskap. Detsamma gäller respondenterna och ledarskapsteorierna där vissa delar överensstämmer medan andra går emot varandra.

 • 455.
  Algestam, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Kılıçaslan, Ertuğrul
  University of Borås, School of Engineering.
  Fulfilling customer demand Customer requirements and demands on e-commerce2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis has been carried out during second semester 2010 at University College of Borås in Collaboration with Halens AB. Halens Holding AB is one of Sweden’s leading e-commerce companies. The company contains of four subsidiaries which together create Halens Holding AB. The concern includes Halens AB, Cellbes AB, Time Finans AB and New Bubbleroom Sweden AB. The main office of Halens Holding AB is located in Borås, the company has a turnover of 1.1 billion SEK and employs 300 people. Halens Holding AB has a wide range of products; fashion, home textile, furniture’s, home electronics and beauty- and health products. Halens has recently expanded their market, and now have Swedish, Norwegian, Finnish, Danish, Estonian, Latvian, Czech, Polish, Slovakian, Russian, Swiss, Slovenian and Turkish customers. The purpose of this thesis was to investigate customer requirements and demands on e-commerce. Furthermore, the intention was also to compare customers from the different subsidiaries. The purpose could be concluded with following three bullets; Identify customer demand on; product, lead-time, service and cost. Investigate differences in customer demand at two of the subsidiaries; Halens and Cellbes. Determine different consequences to the identified customer demand; purchase, non-purchase, purchase followed by return, uncollected package. A survey was made in order to find real time information about customer behavior. The objective of the survey was to understand customers’ demands of e-commerce in general. The next step was to investigate if Halens and Cellbes fulfilled those requirements. Moreover, observations were made in order to capture the customers’ use of the web-pages. These observations provided a deeper insight of the customer requirements and demands. With survey answers and observations as a base, different customer segments could be spotted. Furthermore, the task was to find problem areas or errors from the customers’ point of view in order to improve the system. Suggested areas for improvement were presented in order to get a better match between customer demand and customer experience. During this project, a clear view of the demand and requirements of Halens and Cellbes customers has been obtained. There were not major difference between the two subsidiaries, to the contrary; the results showed that there were very similar. It can be concluded that Halens and Cellbes can improve their businesses with smaller changes. Several proposals for improvement have been developed in order to better fulfill customer demand.

 • 456.
  Algestam, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Kılıçaslan, Ertuğrul
  University of Borås, School of Engineering.
  Optimering av lageraktiviteter och transporter: Flügger AB2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2008 på Högskolan i Borås på uppdrag av Flügger AB i Bollebygd. År 1994 köpte Flügger A/S upp HP Färg & Kemi och kedjan Flügger AB startades i Sverige. Idag har Flügger i Bollebygd 150 anställda, vilket gör dem till en av Bollebygds största arbetsgivare. Dagens fabrik i Bollebygd är uppdelad i fyra producerande enheter; Alkyd-, Latex-, Kemi- och Spackelfabrik. Fabrikerna rymmer produktion av vattenbaserad- och terpentinbaserad färg, träskydd, spackelprodukter, rengöringsmedel för industri och biltvättsanläggningar, samt målningsrelaterade rengöringsmedel. I Bollebygd finns även ett råvaru- och emballagelager som ansvarar för materialtillförsel till de fyra produktionsenheterna. Syftet med detta arbete är att hitta förbättringar och effektiviseringsförslag för nuvarande interna transporter från råvaru- och emballagelager. Målsättningen är även att hitta lösningar för mellanlagringsplatser, samt förslag till utformning av råvaru- och emballagelager. En ytterligare uppgift är att hitta ett tillvägagångssätt som förbättrar beställningsrutiner och returhantering. Behovssvängningar skall jämnas ut genom att sprida ut de interna beställningarna till råvaru- och emballagelagret. I och med att företaget är certifierat enligt ISO 14 001 skall ovanstående punkter utföras med hänsynstagande till miljön. Genom intervjuer med de anställda på Flügger har information erhållits om de problem som finns inom internlogistik och lagerhantering. Intervjuer har även gjorts för att ta vara på de eventuella förbättringsförslag de anställda besitter. För att få en sådan korrekt helhetsbild som möjligt har både lagerpersonal och fabrikspersonal intervjuats. Observationer har gjorts på lagret såväl som på produktionsenheterna. På lagret har även tidtagning av lageraktiviteter utförts. En klar bild av Flüggers interna logistik och lageraktiviteter har erhållits under arbetets gång. Utifrån den bilden dras slutsatsen att aktiviteterna kan effektiviseras och att Flügger med relativt små medel kan förändra bilden till det bättre. Ett antal förbättringsförslag har framtagits inom de olika problemområdena. Dessa innehåller bland annat en presentation av lagerutformning, beställningsrutin samt effektivisering av lageraktiviteter.

 • 457.
  Algestam, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteratur i klassrummet: "Men för det mesta blir det nog ändå det här vanliga svenska tyvärr"2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I en globaliserad värld krävs av skolan att axla de utmaningar som följer på klassrum med många olika kulturella schatteringar. En av utmaningarna är hur man väljer skönlitteratur. Nationella och internationella styrdokument och direktiv finns, men det är inte självklart hur det här arbetet i praktiken ska se ut, varken i klassrummen eller på lärarutbildningarna.

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare väljer skönlitteratur utöver läroböcker i sin undervisning i ämnet svenska utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  Metod

  Studien bygger på den kvalitativa undersökningsmetoden och baseras på sex stycken semistrukturerade intervjuer med lärare som genomförts, sammanställts och analyserats.

  Resultat

  Studien visar på ett aktivt arbete med skönlitteratur bland de intervjuade lärarna, där skolbiblioteken spelar en stor roll. Dock saknas det i arbetet med skönlitteratur i ämnet svenska, ett interkulturellt förhållnings- och arbetssätt.

  Studien visar också på en avsaknad av tydliga begreppsdefinitioner rörande begreppet mångfald, vilket visar på en okunskap inför ett interkulturellt arbetssätt.

 • 458.
  Algestam, Susanne
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Malby, Marcus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Klassrummet – fast utomhus2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Forskning visar att utomhuspedagogik är positiv i många bemärkelser. En möjlig teori att koppla samman med utomhuspedagogik är den sociokulturella, utifrån ett grupperspektiv. Studien har bedrivits genom ett utvecklingsarbete där de didaktiska för- och nackdelarna med undervisning i ett uteklassrum varit i fokus.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka de didaktiska för- och nackdelarna med undervisning i ett uteklassrum.

  Metod

  Studien har bedrivits i form av ett utvecklingsarbete, inspirerat av aktionsforskning. Som grund, inför lektionerna, har halvstrukturerade lärar- och elevintervjuer genomförts. Fjorton elever och 5 lärare har intervjuats. Utifrån svaren som framkom under intervjuerna har tre tillfällen i uteklassrummet planerats, genomförts och observerats.

  Resultat

  Studien resulterade i ett möjligt förslag till hur undervisning i ett uteklassrum kan bedrivas. Didaktiska tankar och aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid undervisning utomhus har synliggjorts i studien. Det är mycket man inte kan styra över när man som lärare arbetar utomhus. Tre viktiga faktorer är kläder, väder och mod att pröva sig fram. Uteklassrummet kan skapa en nyfikenhet och en lust till lärande hos eleverna.

 • 459.
  Algotsson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Araya Theuerkauf, Cornelia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna i världen. Smärtor, blödningar och andra symtom begränsar kvinnornas dagliga liv. Dessa symtom normaliseras ofta av familj och vänner, vilket gör att den drabbade inte tar symtomen på allvar. Okunskap bland vårdpersonal gör att många kvinnors endometriosdiagnos fördröjs. Syfte med studien är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Metoden för studien är en litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa artiklar. Patientperspektivet och upplevelsen av ett liv med endometrios är i fokus.

  Resultatet visar att kvinnorna upplever både fysiska och psykiska begränsningar. Oro och ångest för hur deras dagliga liv kommer te sig är ständig närvarande. Det framkommer även att sexlivet påverkas och att sjukdomen kan ge konsekvenser som fertilitetsproblem vilket i många fall kan påverka eventuella relationer. Tvivel på den egna upplevelsen samt rädslan av att bli misstrodd leder till att drabbade kvinnor kan känna sig misslyckade och annorlunda. När diagnosen är fastställd upplever många en lättnad då de får bekräftat för sig själva att de inte bara inbillat sig. Många strävar efter att återfå kontroll över sin kropp och gör detta genom livsstilsförändringar såsom nyttigare levnadsvanor och mer motion. Diskussionen belyser tabun kring ämnet mens, både lokalt och internationellt. Normalisering av symtomen leder till diagnosfördröjning och felaktig behandling. Detta får följder såsom längre lidande och ökade samhällskostnader i form av bland annat sjukskrivningar. Diskussionen tar även upp att sjuksköterskan oftast är kvinnans första kontakt med vården. Därav har sjuksköterskan en möjlighet att ta del av kvinnans berättelse och tillsammans med rätt kunskap kan rätt diagnos ställas snabbare och lidandet förkortas. 

 • 460.
  Alhaddad, Farah
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sport-bh: En studie i volymökning genom materialegenskaper och gradering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is written in collaboration with a Swedish company in high-street fashion. The company has been experiencing problems with the fit in one of its sports bra models. The fitting problems are faulty balance between the front and back as well as not enough volume in the larger sizes of the size range. These problem does not occur in the smaller sizes and the company wants to examine why.

  This study joins two basic patterns. The work is based on analysis of the pattern construction and measurement charts of the two size ranges, S-L and L-2XL, as well as the fabric properties and the placement of the pattern block on the fabric. The pattern grading is conducted in a CAD software and the fitting on two avatars in a 3D simulation software. The sewing of prototypes and fitting on two fitting models are done by the author. All the fittings are documented in a fitting protocol for analysis and evaluation of the result.

  The result of this study shows improvement in balance between the front and back through the application of new grading values. And also, an improvement in volume through the placement of the pattern on either the course or wale direction of the fabric. This study has shown that the faulty balance between the front and back pattern is due to the grading values and distribution of these on the pattern.

 • 461.
  Alhainen, Noora
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Järvinen, Janne
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Measuring sustainability: Balanced scorecard approach to Higg Index2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this thesis is to investigate the challenges related to measuring sustainability within the textile industry. The study concentrates on the industry-specific self-assessment tool Higg Index and strives to point out the challenges of using the tool. In order to find a solution for the measurement problems, the purpose is to investigate how the current, non-financial Higg Index indicators could be translated into financial ones. Method The nature of the research is qualitative and it comprises of two parts: structured interviews and a desk research. Methodological triangulation is used in order to gain data on different levels – both from the users of the Higg Index and from literature. The data collection has been conducted through four structured interviews with the users of the Higg Index. The second part of the thesis is concerned with converting the non-financial indicators of the Higg Index into financial indicators using the balanced scorecard approach. Conclusion Measuring sustainability has been considered difficult due to the qualitative nature of the measured matters. Higg Index has proven to be a comprehensive self-assessment tool for organizations in the textile industry to use. It is considered to enhance communication, increase information sharing, and facilitate benchmarking. However, in order to develop the tool and make it more attractive to non-users, there are opportunities for improvement. These opportunities include adding verification and making the data collection easier. Transforming non-financial indicators of the Higg Index into financial indicators can simplify the data collection and increase the attractiveness of sustainability performance measurement tools.

 • 462.
  Ali Abdulamir, Zeinab
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Antimikrobiell effekt i svamptillväxt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Filamentösa svampar kan användas för att återvinna restprodukter från olika industrier. Det finns forskning om odling av svampar på restprodukter från etanolindustrin. Svampen Neurospora intermedia till exempel kan omvandla restprodukterna till etanol, som ger en ökning av etanolproduktionen vid fabriken, samtidigt kan svampbiomassan som bildas, användas för djurfoder produktion. I storskaliga processer finns det dock risker för bakteriekontamination. För att förhindra detta behöver man använda antimikrobiella produkter, men samtidigt får svamptillväxten inte påverkas.

  I det här projektet undersöks två kemikalier för att se deras effekt på svamptillväxten när restprodukten från etanoldestillationer, så kallade tunndrank (här utspädd 1:10 med en näringslösning), används som substrat. Undersökningen visade att de två kemikalierna kan används tillsammans i koncentration upp till totalt 150 ppm utan att påverka svamptillväxten. Vidare finns det potential för att kunna öka kemikaliernas koncentrationer upp till 240 ppm. Dessa resultat är viktiga för en fortsätt forskningssynpunkter, där man undersöker möjligheten att odla svamp på restprodukter från etanol industrin.

 • 463.
  Ali, Amina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Osman, Samira
  University of Borås, School of Health Science.
  Utmaningar i vården: En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevel2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle återspeglas i dagens sjukvård. Sjuksköterskor möter idag patienter med invandrarbakgrund och kan därmed uppleva svårigheter att förstå dessa patienters behov på grund av språkhinder och/eller kulturella skillnader. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter med invandrarbakgrund. Vi använde oss av en litteraturstudie där 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats och analyserats enligt Evans (2003) modell. Analysen resulterade i följande fem teman; Språkbarriär – ett hinder för god omvårdnad, Tolkens för - och nackdelar, Anhöriga - på gott och ont, Att uppleva bristfällig kulturkompetens, Upplevelsen av både positiva och negativa fördomar och förutfattade meningar. I diskussionen lyfter författarna fram samtliga teman för att de är av betydelse för sjuksköterskan i mötet med patienter med invandrarbakgrund. Sjuksköterskorna i dem studerade artiklarna upplevde frustration och missnöje eftersom de inte kunde tillgodose en god omvårdnad till patienter med invandrarbakgrund.

 • 464.
  Ali, Ayan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Moreno Johansson, Eva
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som förekommer mest hos vuxna personer. Dock kan sjukdomen förekomma hos yngre personer. Antal personer som drabbas av diabetes typ 2 har ökat i hela världen. Den kraftiga ökningen av diabetes typ 2 orsakas mest av övervikt och fetma. Livsstilsvanor som kostvanor och fysisk inaktivitet har stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Att drabbas av diabetes typ 2 kräver anpassning till de nya förändringar och restriktioner som sjukdomen medför.

  Syftet med examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Vilket resulterade i två huvudteman och fyra subtema: Brist av struktur i vardagen med följande subteman: livsstilsförändringar och behov av kunskap, stöd och undervisning. Den andra huvudtema var: Upplevelse av konstant inre kamp med följande subtema: kost som en daglig kamp och bristande kontroll i vardagen som subteman. Metoden som användes till arbetet var litteraturbaserad och bygger på åtta kvalitativa artiklar som analyserades enligt Friberg (2012, ss.81–94). I samtliga valda artiklar till examensarbetets resultat framkom att patienterna hade en konstant kamp för att hantera sin vardag med sjukdomen. Det fanns ett behov av undervisning och stöd. Utifrån sitt professionella förhållningssätt kan sjuksköterskan ge individuell anpassad stöd till patienten.

 • 465.
  Ali Chachar, Mumtaz
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Chaudhry, Asif Iqbal
  University of Borås, School of Business and IT.
  Smart Filter-A Searching Approach in the e-Me Project2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the past years, the information was kept on the physical medium and people struggle more to get the right information. Everyone tries to search the information in a smart way using different scenarios. With the passage of time as computer became the essential part of daily life and the search engines came into action. When we talk about the search engines, they are also the part of Information Technology (IT) revolution to find the material or information in a simple and easy way in less time span. These search engine help in finding the information instead of the physical media quickly. By the never ending efforts of the researchers, the information which was available only in physical medium or from other resources has been transferred to a single platform using IT artifacts. Now, the efficient accessibility of this information is an issue. There are a number of e-services available on the computer network around the globe from where the users can get the information according to their needs, but some time these e-services do not provide user demanded results because of the improper implementation of IT artifacts. Our research is focused on the e-Me project i.e. a comprehensive knowledge based Electronic Assistant platform given by Innovation Lab. This project has a number of good e-services to assist the user electronically in course schedules, record of books, planning transportation, course program progress and number of other tasks at one place. This project is also used to co-design approach to initiate the users as a stakeholder. The users create a profile according to the services of the e-Me project and the users can search these services according to their needs. Our research is to provide an efficient smart filter to search information about services according to users needs. We studied the IT Artifacts and adopt the new research methodology called ―Action Design Research‖. This research is specifically adopted by researchers for the IT based system. In our research we cover the core IT Artifacts i.e. human computer interaction, user centered design, interaction design principles. These artifacts are further verified by the documents in the form of interviews and observation. The results were achieved by taken interviews from three interviewers having expertise in IT fields and they are also aware about the users‘ perception. At the end of this research we came up with the design prototype of the smart filter.

 • 466.
  Ali, Haider
  University of Borås, School of Business and IT.
  An approach to create a virtual network for co-design process>2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  With the increasing popularity of information technologies, many companies try to set up a virtual network in order to share their business information. The purpose of creating such a virtual network is to create a new knowledge base on the combination of the existing knowledge. Collaboration is very necessary in such a virtual network as crass-unit collaboration takes place when people from different units work together in cross-unit teams on a common task or provide significant help to each other. Recently, co-design is an emerging technology in the field of informatics. It is considered as the development of system thinking, and it is a collaborative designing process which recruits designers, researchers, stakeholders and others together. The purpose of this collaborative activity is to sole designing problems. Therefore, if we want to increase collaboration in a co-design process, we need to look at a ways of increasing the efficiency of collaboration. The rapid development of accessible, reliable, and user-friendly information technology offers improvements to traditional collaboration, and makes new approaches possible. Many platforms for the exchange of information such as the Internet, email, and video-conferencing are well established aids to collaborative activities. Therefore, my research investigates to create an efficient virtual network for a co-design process. In this research, I will try to investigate that what is the need of a virtual network for co-design process and what are those virtual network soft-wares which can help us in a co-design process. My research discussion is related to the theory of CSCW (Computer Supported cooperative work).

 • 467.
  Ali, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Borchani, Nedia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Moderna Betalningsmetoder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine the challenges of digital payments, the risks they pose and the impact they have in society. Technology is constantly changing, companies need to keep in pace with technology in order to provide accurate and actual financial information. Therefore it is important to examine the digital transactions impact on accounting.The issue that has been chosen to be studied is to identify the challenges that banks and companies that provide digital payment solutions face and how they work with these challenges.The method that was chosen to achieve the study was the qualitative method and the empirical material were obtained by semistructured interviews. Six respondents participated in the study, four banks and two companies that provides digital payment solutions. The results are analysed with the help of previous research and chosen theoretical concepts of mobile payment, card payment, risks and safety, cost-effectiveness and acceptance of payment services.The result of the theoretical and empirical study implies that higher requirements are placed on banks and companies, they have to follow laws and directives in order to increase the security of digital payments. The study is in swedish.

 • 468.
  Ali, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Anjam, Noshin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utmaningar och möjligheter med livsstilsförändringar för patienter med typ 2-diabetes: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livsstilsfaktorer som ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, rökning och övervikt kan påverka uppkomsten av typ 2-diabetes. Med åren drabbas fler individer av sjukdomen och idag är typ 2-diabetes en växande folksjukdom. Sjukdomen kan inverka på vardagen och minska livskvalitén.  Fysisk aktivitet och kost som egenvård skapar goda förutsättningar för att öka livskvalitén och möjligheten till att leva ett gott liv. Att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt kan betraktas som svårt och att sköta egenvård är besvärligt utan råd. Syftet är att beskriva betydelsen av fysisk aktivitet och kost hos patienter med typ 2-diabetes. Litteraturstudien bygger på elva artiklar, sex kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Under analysens gång skapades huvudkategorier som bland annat belyser behandling av fysisk aktivitet och kost samt ett behov av ökad kunskap och motivation för att fullgöra sin egenvård.

  Resultatet påvisar att motivation, kunskap och detaljerad rådgivning behövs för att upprätthålla livsstilsförändringar. Många hinder till att upprätthålla balansen av livsstilsförändringar relateras till det sociala livet. Det är viktigt att personer med diabetes får detaljerad rådgivning och motivation för att fortsätta med hälsofrämjande åtgärder. Det finns stöd för att patienter är i behov av ny kunskap när livsstilsförändringar blir aktuella. Kunskapen behöver anpassas efter individidens individuella behov eftersom människor har olika ursprung och olika uppfattningar om hälsa och ohälsa. Vårdrelationens betydelse har även en påverkan på betydelsen av fysisk aktivitet och kost hos patienter. En förtroendefull relation med konkret rådgivning är en förutsättning för att patienten ska kunna ta till sig ny kunskap. Det är viktigt att sjuksköterskan alltid utgår från patientens livsvärld i vårdandet och tar hänsyn till patientens kulturella bakgrund. För att patienten ska kunna anpassa sin livssituation till nya mönster och vanor krävs stöd från sjuksköterskan och även att sjuksköterskan har kunskap om möjligheterna som finns för patienten.

 • 469.
  Ali, Maimun
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chaimoon, Ansaree
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Palliativ vård: Patienters upplevelse av att vara i palliativt skede2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den palliativa vården är att öka livskvalitén för patienter i ett palliativt skede genom att lindra det fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga lidandet hos patienten. Förutom att behandla patienten syftar även den palliativa vården till att ge stöd och hjälp till den sjuka patientens anhöriga och närstående. Grundinställningen i den palliativa vården är att alla människor är lika värda och vård ska erbjudas oavsett ålder eller bakomliggande sjukdomsdiagnos. Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att vara i ett palliativt skede. Uppsatsen är en litteraturstudie som baseras på tio kvalitativa artiklar och analyseras med hjälp av Axelssons analysmetod. Utifrån fem olika huvudteman med tillhörande undertema presenteras studiens resultat, se tabell 3. Huvudteman är kommunikationsbehov, olika dimensioner av lidande, förändrad självbild, hopp i olika dimensioner och platsens betydelse.

  Resultat visar att en god kommunikation mellan vårdaren och den palliativa patienten ökar patientens förtroende för vårdaren och bidrar till att patienterna känner trygghet och delaktighet. Resultatet visar även att patienten upplever lidande, det vill säga psykologiskt, fysiologiskt, socialt samt existentiellt/andligt lidande. Vidare visar resultatet att miljön som patienten vårdas i har betydelse för hur patienten upplever det palliativa skedet. I diskussionen belyses vikten av att sjuksköterskan har ett etiskt förhållningssätt i den palliativa vården. Att ha ett etiskt förhållningssätt innebär att vara öppen, lyhörd, uppmärksam och att respektera patienten som en värdig individ. Vilket är en förutsättning för att kunna tillgodose och förstå patientens behov och önskemål. Diskussionen behandlar även förutsättningar för att säkerställa en hög kvalité och utveckla den palliativa vården. En grundläggande förutsättning är att vården är evidensbaserad och att vården genomförs utifrån sjuksköterskans helhetssyn.

 • 470.
  ALI, MAJID
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  PEDOT Coated Viscose Fibers by Optimized OCVD Process: Washing and Stretch Sensing Properties2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Electroactive textile fibers are key components in smart and interactive textile applications. In previous research on textile base conductive fibers, viscose fibers were coated with poly (3,4-ethylenedioxythiophne) (PEDOT) using oxidative chemical vapor deposition (oCVD) technique[1]. Ferric chloride was used as oxidant and reaction conditions were optimized at which better electrical as well as mechanical properties of conductive viscose fibers could be achieved. In this thesis work, effect of new parameters such as pretreatment of viscose fibers with solvents, drying of oxidant treated viscose fibers at different time and temperature and comparison of two different oxidants have been tried. One new and important oxidant, ferric (III) p-toluene sulfonate or ferric (III) tosylate, used to prepare PEDOT coated viscose fibers and then compared with PEDOT coated viscose fibers prepared using oxidant ferric (III) chloride. Viscose fibers have been treated with two well know solvents, acetone and ethyl acetate before soaking in oxidant solution. Oxidant enriched fibers dried at different temperature for variable time prior to polymerization step. Knitted structures of conductive viscose fibers have been prepared. Hand washing of PEDOT coated viscose fibers with tap water and machine washing of knitted structures according to the international standard ISO EN-6330 have been performed and washing effects were investigated. Effects of all of the above mentioned variables on electromechanical properties of PEDOT coated viscose fibers were studied by using tensile testing, TGA analysis, FTIR spectra and conductivity measurements. Stretch sensing properties of knitted structures; before and after washing, were determined on cyclic tester. The purpose of this study is to enhance the properties of PEDOT-coated viscose fibers by controlling different parameters and to evaluate their usage as stretch sensors as well as to check the washability of PEDOT coated viscose fibers and knitted structures. Better electromechanical properties were achieved on new parameters and PEDOT coated viscose fibers were successfully utilized as stretch sensors. PEDOT coated viscose fibers could have potential to apply in areas such as, military textiles, medical textiles and sensors.

 • 471. Ali, Majid
  et al.
  Bashir, Tariq
  University of Borås, School of Engineering.
  Persson, Nils-Krister
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Optimization of oCVD Process for the Production of Conductive Fibers2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Electro active textile fibers are key components in smart and interactive textile applications. In our previous study, we produced poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) coat edviscose fibers by using oxidative chemical vapordeposition (OCVD) technique. We tried FeCl3 as oxidant and found optimum reaction conditions at which better electrical as well as mechanical properties of conductive fibers could be achieved.

 • 472. Ali, Majid
  et al.
  Bashir, Tariq
  University of Borås, School of Engineering.
  Persson, Nils-Krister
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Stretch Sensing Properties of PEDOT Coated Conductive Yarns Produced by OCVD Process2011Conference paper (Refereed)
 • 473.
  Ali, Mariam
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Andersson, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sagan som språkutvecklanderedskap i förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Sagan har alltid använts i förskolans verksamhet med avsikten att vila och få chans att varva ner lite. Idag är meningen med sagan oftast densamma ute i verksamheterna men pedagogerna idag har blivit mer medvetna om vad sagan har för möjligheter för språkutvecklingen. Sagan skapar möjligheter till diskussion, samtal och chans att utveckla sin självkänsla genom att prata inför andra och våga träda fram i rollspel. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar med sagan som pedagogiskt redskap i verksamheten för att främja barns språkutveckling och hur pedagogerna ser sagans förändring genom de senaste trettio åren. Metod Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Vi använde oss av intervjuer som redskap för att få svar på vårt syfte till studien. Vi har intervjuat verksamma pedagoger på tre utvalda förskolor i Västra Götalands län. Resultat Pedagogerna i vår studie upplever att sagan ger många möjligheter till barns språkutveckling. Pedagogerna talar också om användningen av sagan genom tiderna, även hur vi pedagoger involverar barnen i arbetet med sagan. Pedagogerna talar även om sagans påverkan på fantasin och självkänslan som något positivt i utvecklingen. En del pedagoger anser att det är viktigt att pedagogerna är medveten om förändringar och mottaglig för nya idéer och arbetsätt med sagan som språkutvecklande redskap.

 • 474.
  Ali, Melissa
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rogic, Djurdjica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Leka på låtsas? En studie av förskolebarns samspel inom låtsasleken.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Begreppet lek är ett väldigt stort område och vi har därför valt att begränsa oss till låtsasleken och barns samspel inom lekarna. Inom lekgrupper finns ofta någon form av makt och utanförskap så därför går vi närmare in på ämnet i bakgrunden. I detta kapitel redogör vi även för den tidigare forskning som gjorts inom ämnena låtsasleken och samspel inom leken. I den teoretiska ramen valdes Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori som tar upp hur social interaktion bidrar till barns lärande och utveckling. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka hur barnen samspelar med varandra i situationer av låtsasleken på förskolan. METOD: Vår forskningsmetod består av observationer som vi har utfört på två olika förskolor. Vi har observerat 26 barn sammanlagt. Vi har bedrivit våra observationer utifrån den kvalitativa metoden. RESULTAT: I våra observationer förekom det maktkamp till en viss grad där barn som ansågs ha en hög status lättare fick bestämma lekens regler medan barn utanför lekgruppen hade det svårare att ansluta sig till de andra barnen. Vi fick även inblick i hur barnen organiserar sina egna lekar och samspelar med varandra. Vi såg att vissa barn organiserade sina lekar utefter sina egna erfarenheter.

 • 475.
  Ali, Nazenin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vaxhed, Angelica
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag: med fokus på flöde och bemanning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to streamline the packaging management at a producing company. Areas studied are the flow for a specific packaging type and crew when packing. The procedure for the study is done by doing a case study at Volvo Cars Co. The geographically limitations are with in the Press Office in Torslanda, the operator packing to the warehouse and from the storage to be transported to the customer. The method is to utilize various methods and tools to identify problem areas. When finding problem areas the purpose can be reached by evaluating the problems and provide possible improvements to eliminate these. Methods being used are SAM analysis, process flow analysis and a qualitative study. The results identifies problem areas in the lack of knowledge of handling package, for example that everyone works in different ways. Layout in the warehouse can be different, thus reducing transport between processes and eliminate non-value activities. Through a new way of packing, the lead time can be reduced when handling a filled package, as well as ensuring the safety of the employees.

 • 476.
  Ali, Zainab
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Axelsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av att möta barns smärta: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur smärta upplevs beror på fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella faktorer samt kön, ålder och tidigare erfarenheter, vilket innebär att smärta är en subjektiv upplevelse som dessutom blir komplex. International association for the study of pain, IASP:s beskrivning av smärta innebär att upplevelsen av smärta är verklig för den som uttrycker smärta oavsett från vad som hittas vid en smärtutredning. Sjuksköterskan ska vårda barn enligt hälso- och sjukvårdslagen och ha barnets bästa i åtanke. Sjuksköterskans ansvar är att kunna bedöma och lindra barnets smärta samtidigt som hon skapar en relation till barnet för att kunna ge god vård. Sjuksköterskan ska också stödja föräldrarna och ge dem information.

  Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av att möta barns smärta inom slutenvården. Som lämplig metod till det formade syftet valdes en systematisk litteraturstudie för att belysa och sammanställa forskningsresultat som finns inom det berörda området. Studiens resultat baserades på 14 artiklar som analyserats och kategoriserats. Resultatet visar att sjuksköterskan känner sig frustrerad och otillräcklig när barnets smärta inte kan lindras. Både främjande och hindrande omständigheter påverkade sjuksköterskans smärtbedömning och smärtlindring. En relation till barnet och föräldramedverkan underlättade sjuksköterskans bedömning och lindring av smärtan. Sjuksköterskans ålder, erfarenhet och utbildning korrelerade med sjuksköterskans kompetensnivå. Många sjuksköterskor observerade barnets beteende som bedömningsunderlag och litade inte på barnets skattning av sin smärta när barnet inte visade ett smärtbeteende. Sjuksköterskans ansvar är att ge god smärtlindring som kan underlättas genom att skapa en relation med barnet och lyssna på barnet. Sjuksköterskan måste se till alla behov som barnet har, även de psykiska och emotionella. Genom utbildning kan sjuksköterskans kunskap och attityder gentemot barns smärta och smärtlindring öka så att barnets vård optimeras och lidandet minskar.

 • 477.
  Ali, Zeeshan
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  THE ROLE OF MERCHANDISER IN MANAGING THE SUPPLY CHAIN2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This research project is based on observing and Analyzing the Role of a textile merchandiser in managing the supply chain of the Home Textiles In The Buying or retailing, in the Mill and with the Agents. The project also "highlights the comparative analysis of the practices by Followed merchandisers into the retailer side, mills and Those In The Agents', on the basis of the Functions Which Supports the supply chain. In the discussion, We Have highlighted Importance Of The Role Played by an agent and by the merchandisers of Buyer and Supplier in Different situation. By our research work we find out The Challenges face by merchandisers And Then we come up with sometime suggestions.This Research Project Has Been Developed by Contacting and Visiting Hemtex, Brink Textiles, by interviewing the merchandisers working in the Industries like Al-Abid Silk Mill . By Analyzing the data & the data through the visits and the interviews, this Research Project Has Been Combined to give in-depth knowledge about the Activities Which merchandisers performer in a mill and into buying a house.

 • 478.
  Alian, Rania
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Arabisktalande elever och matematiska uppgifter med svensk text: En kvalitativ studie om grundskolans elever med arabiska som modersmål2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Detta examensarbete undersöker arabisktalande elevers svårigheter att förstå matematiska uppgifter med svenska texter respektive arabiska texter. Arbetet tar upp språkets betydelse i matematikens utveckling. Enligt litteraturen behöver elever med ett annat modersmål än svenska behärska sitt modersmål för att kunna utveckla sitt andraspråk och för att klara sig i matematik. Syfte Syftet med mitt arbete är att ta reda på svårigheter för högstadiet elever i år 8 med arabiska som modersmål att förstå matematiska uppgifter med svenska texter respektive arabiska texter. Metod Arabisktalande elever i år 8 valdes för att uppfylla syftet med detta examensarbete. Deltagande observationer gjordes för att få förståelse för deras förmåga att lösa matematikuppgifter med svenska och arabiska texter. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med nämnda elever för att samla information om språkets påverkan på deras förståelse för matematik. Resultat Resultaten visar att elever med arabiska som modersmål behärskar sitt andra språk. De föredrar svenska språket när de läser matematik. Eleverna kan förklara matematik med användning av matematikspråk på sitt andraspråk. De kodväxlar mellan arabiska och svenska i sitt tänkande när de arbetar med matematiska uppgifter med svensk text. Eleverna visade brister i sitt modersmål. De har svårigheter att läsa och förstå officiell arabiska. De kan kommunicera på arabiska i sina dialekter men inte på officiell arabiska.

 • 479.
  Alic, Sanela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Man åker inte på en räkmacka direkt”: En studie om utlandsföddas arbetssituation på arbetsplatsen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In society today, foreign-born individuals suffer from often having worse position on the labor market than persons belonging to the majority population. The problem is a fairly well known phenomenon and consists of difficulties for foreign-born individuals to enter the Swedish labor market or that they have worse labor conditions than Swedish-born individuals. Some previous studies demonstrate differences in salaries and positions but there are not as many studies that reflect what these differences mean for the individual at specific workplaces. Thereby it is important to highlight the foreign-born individuals working conditions at the workplace level and explore other areas of concern, for example, career opportunities, instability of work and internal training.

  The purpose of this study is to examine how foreign-born with southern European background experience their work situation and their experiences of development work. The study is based on ten semi-structured interviews. The results show that the respondents perceive some barriers in their work. The results also show that respondents' perception of development in their work differ in marked differences between men and women. The results are analyzed and discussed on the basis of Tilly's theory of permanent inequality, intersectional perspectives and structural discrimination theory.

 • 480.
  Alice, Bagdagoljan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Silow, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Hello everybody! Nu är det dags för engelska”: En etnografiskstudie om språkanvändning i engelskundervisningen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. För att svara på detta syfte har vi utvecklat två frågeställningar angående vilka situationer lärarna använder sig av de olika språken. Vi har använt oss av en etnografisk ansats för metoden som vi byggt på inspelat material och fältanteckningar. För att få fram fältanteckningar och inspelat material genomförde vi observationer i tre olika klasser i åk 2 och 3, två gånger i en klass och en gång i de andra två klasserna.

   

  I den här studien använder vi oss av diskursanalys som delvis är en kvalitativ analysmetod. Analysen genomförs genom olika delar. Som en början av analysprocessen har vi valt att koda vårt insamlade material. Kodningen görs genom en lektion i taget och hjälper oss att identifiera teman i materialet. I diskussionsavsnittet skapas en förståelse av de identifierade temana genom det teoretiska ramverket.

   

  Teman sätts då i relation till teori och perspektiv. Vi har i vårt resultat presenterat de diskurser vi lyckats skönja genom analysprocessen av vårt observationsmaterial. Lärarnas diskurser om vilket språk som är det gångbara för olika situationer är kopplade till exempelvis när lärarna ska tillrättavisa elever, fråga elev/elever, förklarar/beskriver något för elever eller när lärarna uttrycker värdeladdade kommentarer till elev/elever.

 • 481.
  Alija, Floriana
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Alija, Suzana
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Undervisning av skönlitteratur i en skola i Kosovo: en kvalitativ studie i skolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden beskriver vi vad litteratur och forskning tar upp kring skönlitteratur i undervisningen. Viktiga begrepp definieras. Vi redogör för den Kosovoalbanska läroplanen och kursplanen i albanska SYFTE: Vårt syfte är att undersöka hur lärarna i vår studie använder skönlitteratur i undervisningen och vilka faktorer som enligt lärarna påverkar hur undervisningen ser ut. METOD: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med öppna intervjuer och observationer. Intervjufrågorna har genererats utifrån observationerna detta för att få en tydligare bild för hur lärarna arbetar med skönlitteratur i undervisningen. RESULTAT: Vårt resultat visar på att lärarna i vår studie till större delen använder sig av traditionella metoder vid arbete med skönlitteratur. Resurserna och vilken politik som förs i kommunen påverkar undervisningen och läroböckerna i hög grad enligt lärarna. En önskan att arbeta med metoder såsom litteratursamtal finns hos samtliga lärare. Lärarna utgår uteslutet ifrån läroboken.

 • 482.
  Alimohamadi, Bardia
  University of Borås, School of Engineering.
  Load Carriers; Optimized Solution to Improve Performance of Roll containers: A Case Study at VGR-WESTMA Organization2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Roll containers are widely used in transportation and delivery operations due to the high level of flexibility and agility they offer to supply chains. However, there is a negative side to the application of roll containers in industry which can be removed or minimized by proper ergonomic and technical considerations. In this thesis work, the safety problems, economic issues and environmental effects associated with roll containers being used in VGR-WESTMA organization are reviewed in order to come up with alternative solutions to the current way of using old roll containers in their supply chain. The analysis of the problem resulted in ergonomic, safety and technical recommendation on using roll containers within their associated supply chain. The appropriate technical design of roll containers that fits the organization facilities are introduced with the aim of streamlining the supply chain flow within the organization. However, cost is considered as a limiting factor for this organization. Hence, proper ergonomic awareness and use of appropriate accessories to the roll containers are considered as a contemporary alternative solution to replacing roll containers being used in this supply chain.

 • 483.
  Alimohamadi, Bardia
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Khorshidi, Nasrin
  University of Borås, School of Engineering.
  Six Sigma Perspectives: In Academic World and Business Environment2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In beginning of 1980s, a majority of business sectors were suffering from high operating costs and inefficiencies which were a big loss to these sectors. These inefficiencies and lack of effectiveness were consequently producing high levels of customer dissatisfactions as well. Six Sigma culture has been predominantly inspired and affected by Japanese business culture with a focus on total customer satisfaction. This had turned out to be an alert to Motorola that was not famous for its arrogant attitude toward their customers. Motorola has been a pioneer in developing and applying Six Sigma within their operations and processes. Six Sigma has been initially introduced as a response to Motorola’s problems in the mid-1980s. [15] The reason for crediting the Japanese business culture at that time was mainly the Japanese growing sales power in global competitive market. With gained efficiency through proper engagement of all employees and simpler designs, Japanese could become more efficient with higher levels of quality. [15] Six Sigma initiators learned enough from Japanese competitors and their own learning to create their vision and framework. [15] However Six Sigma has been officially launched in Motorola for the first time in 1987. Six Sigma has shown to be a successful management strategy since first time introduction and implementation. [15] Six key components or main lines of work required for successful upgrading from a non-Six Sigma company to a company with Six Sigma culture are as it comes in the following lines: Six Sigma cultural renovation, reward and credit system, training, unified measurement system, facilitators, communication and senior executive commitment. [15] Six Sigma is a wide covering issue that covers different aspects and sectors of a company. Six Sigma is considered as a project based strategy. [31] Framework for a Six Sigma organization is very important for them to start the journey in order to become a Six Sigma organization. In the establishment process of Six Sigma although it is necessary to use appropriate tools and techniques, it is also required to benefit from a comprehensive training system provided for everyone in the organization. [31] Hence, by proper application of quality management tools and statistical methods, Six Sigma is to remove source of errors and reduce variability in process outputs to a certain level. Variability can either be in business or production processes. However, nowadays, companies are using different Six Sigma training systems to better establish this strategy within their business. The implementation process is enabled with appropriate and relevant tool box with proper frame work and measurement techniques. 2 The issue is that the definition and application of Six Sigma in different sectors and companies may differ. This is a source of a controversy in this field area. Also the academic perspective towards Six Sigma may differ from the business perspective. In order to investigate these claims, we will try to collect definitions, methods and techniques by literature review and being used by different abovementioned parties to make a comparison between these perspectives.

 • 484.
  Alimohamadi, Bardia
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Seddigh, Ameneh
  University of Borås, School of Engineering.
  Lean Implementation into Risk Management Process2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Any business management process involves a relevant risk management process whereas proper integration of risk management process following the lean guidelines can result in an efficient risk management process. This is a vital advantageous character for successful companies of this era. However, in real world business, many cases have been observed with different types of hidden wastes associated with their risk management process. These wastes act as obstacles to create value for their customer. Hence, the need for an integrated risk management process enabled with a lean perspective is growing in all levels of business and industry. Lean management and risk management process are in close interaction whether we see it or not. There would be two options ahead of organizations. First option is to ignore this mutual relationship between lean management and risk management process and the other option is to try to understand this interaction in detail with a continuous effort to make it more efficient. This conscious approach to the issue can turn into an efficient integration in successful cases. Integration process towards having a lean risk management is a tricky journey that requires proper understanding of the issue among the associated people and smart strategic decision making along with proper tactical knowledge and know-hows. In the current thesis work, we have tried to apply lean philosophy in order to recognize the wastes and non value added activities. This integration process starts with recognizing the context of risk management in a target organization. It is critical to recognize the risk management process steps because it is necessary to analyze the process steps one by one. Importance of following the flow principle of lean philosophy is a must in order to attain to a streamlined progress in the work. Consequently eight typical lean wastes should be identified in the relevant risk management process steps. In order to be able to eliminate the identified non value added activities, lean tools would be applied at this stage of the work. In other words, the root causes to the process wastes would be tracked down with the aim of eliminating or reducing them. Through proper application of lean tools in the integration process, we would get to a level of improved effectiveness and efficiency in our organization. In a comprehensive lean risk management integration strategy, the future state of risk management process would be drawn following lean principles with an eye on extension work for developing the lean risk management policies throughout the supply chain. This lean extension program is a key to catch hidden synergies in risk management process of the whole supply chain. Inbuilt KPIs and process metrics would be the proper provision for enabling the organization be in a state of continuous thrive for perfection. Applications of lean principles make a quick response enterprise with proper level of flexibility which results in an aware personnel attitude in a lean risk management working environment. Mixing the factor of improved internal efficiency with our risk management process, would help us have a better control over our associated risks. The result to this integration work would be a lean organization with continuously growing voracity to make improvements to the status of lean risk management process.

 • 485. Alinezhad, S.
  et al.
  Mirabdollah, A.
  Forgács, Gergely
  University of Borås, School of Engineering.
  Feuk-Lagerstedt, Elisabeth
  University of Borås, School of Engineering.
  Sárvári Horváth, Ilona
  University of Borås, School of Engineering.
  Expression of keratinase gene in Bacillus megaterium using an expression vector of pHIS1525.SPlipA and utilization of the resulting recombinant strain for chicken feather degradation prior to biogas production2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  An increasing quantity of chickens is being utilized annually in the poultry industry, producing a huge volume of chicken feather waste which presents a high quality supply of keratin. Keratinases possessing high level of keratinolytic activity on insoluble keratin play a crucial role in hydrolyzing chicken feathers. Ever since the discovery of proteolytic ability as well as water solubility of keratinase, many industrial processes regarding keratinase application have been developed. A recently invented application to handle poultry waste is to utilize feathers for biogas production. Obviously, large amount of keratinase is required to break down the keratin prior to further conversion to biogas. Previously, several researches have shown that certain bacteria are able to produce keratinase but it is still a challenge to find out which bacteria is the most reliable source for the production with high efficiency. These challenges gave rise to the molecular biologists to bring the focus on gene cloning to develop recombinant strains resulting in overproduction of keratinase. Over the course of various cloning and expression experiments of similar proteins, it was found that Bacillus megaterium could be a susceptible host cell for keratinase production. In our study, the keratinase gene from the chromosomal DNA of Bacillus licheniformis ATCC®53757 was PCR amplified and subsequently cloned into Bacillus megaterium expression vector, pHIS1525.SPlipA. Bacillus megaterium ATCC®14945 strain was transformed with the recombinant plasmid, pKERHIS1525.SPlipA. The KER gene was expressed under xylose inducible promoter, and the product was then purified using Ni-NTA affinity chromatography. After 18 h of incubation an extracellular keratinase activity of 29U ml-1 was achieved (one unit of activity was determined as the amount of enzyme required to an increase of 0.01 in A420 after 30 min of incubation at 37°C). The recombinant strain was further examined for feather degradation using intact chicken feather waste as carbon source. The chopped chicken feathers were partially degraded by the recombinant strain after three days of incubation and the total macroscopic digestion was ultimately observed after seven days resulting in a yellowish peptide rich fermentation broth. The biogas potential of the hydrolysate will be compared with that of untreated feathers by performing anaerobic batch digestion experiments.

 • 486.
  Alinezhad, Saeid
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Mirabdollah, Amir
  University of Borås, School of Engineering.
  Production of recombinant keratinase for poultry feather degradation2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The keratinase gene (kerA) of Bacillus licheniformis ATCC®53757 was PCR amplified and subsequently cloned into Bacillus megaterium expression vector; pHIS1525.SPlipA and transformed in Bacillus megaterium ATCC®14945. The kerA gene carrying the recombinant plasmid pKERHIS1525.SPlipA was expressed in Bacillus megaterium under xylose inducible promoter, purified using Ni-NTA affinity column chromatography and consequently produced an extracellular keratinase activity of 29 U ml-1 after 18 h of incubation. The recombinant strain was further examined for feather degradation of intact chicken feathers. The chopped chicken feathers were partially degraded by the recombinant strain after 3days and the total macroscopic digestion was ultimately observed after seven days resulting in a yellowish peptide rich fermentation broth.

 • 487.
  Alipour Bertilsson, Elham
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Process mapping, first step towards business excellence: A case study at Golvet Göteborg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Continuous improvement of processes is one important aspect of quality management and the way towards excellence. Companies are at different stages of business excellence, but the way is long, and the improvement process is never ending. For a company to start its journey towards business excellence, there are many means, guidelines and models to use but no single way that guarantees the success and no generic mean that can be extended to all types of companies. That’s why this paper tries to initiate process improvement journey at Golvet Göteborg by applying excellence models for process optimization and making a process map of warehousing to recognize improvement areas and act upon that. To do this, a literature review in areas of quality management and business excellence is conducted with focus on process management. By interviewing key persons at the company, a map of warehouse process is illustrated and based on that possible improvements are suggested to leadership.

 • 488.
  Aljaderi, Maythem
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Tang, Jocke
  University of Borås, School of Engineering.
  Mohammadi, Mohammad
  University of Borås, School of Engineering.
  Give me FAVE: Fault Analysis for Vibration in Electronics2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ericsson har haft ett problem som påverkar deras mikrovågsradio. Detta problem handlar i grunden om mekaniska störningar som påverkar dataöverföringen mellan två radioenheter. Dessa störningar resulterar i bitfel på grund av olika orsaker. Dessa orsaker undersöks i projektet, för att i senare skede kunna förbättra precisionen av dataöverföringen. Genom att skicka signalerna med olika frekvenser på ett automatiserat och mer noggrant sätt, ökar möjligheten att testa radion i fler miljöer samtidigt möjligheten av att täcka ett så stort frekvensområde som möjligt ges. Arbetet är en blandning av elektronik, mekanik, akustik och programmering. Tanken är att den nya mätmetoden som presenteras skall vara automatisk och mjukvarustyrd. Även manuell styrning skall vara möjlig. Arbetet har bestått av forskning, marknadsskanning och kontakt med personer som är involverade inom området, detta för att hitta det bästa sättet att utveckla en ny felsökningsmetod. Med hjälp av olika testkörningar som studeras noggrant kommer förståelsen för ovan nämnda störningar att öka, vilket förhoppningsvis hjälper oss att hitta olika sätt att hantera dessa störningar i enskilda komponenter samt konstruktionen i sin helhet. Det finns flera förslag på alternativ, men genom ökad förståelse och kunskap inom området har det visat sig att det lämpligaste alternativet är att använda en shaker och en speaker som sändare och ett piezoelement som givare. Detta piezoelement tillsammans med en förstärkare mäter signalerna och övervakas med ett oscilloskop. Shakern och speakern drivs av en signalgenerator via en förstärkare. Alla dessa instrument styrs via ett styrprogram som är programmerad i LabVIEW. Styrprogrammets uppgift är att skanna över ett bestämt frekvensintervall med en konstant amplitud. Givaren mäter dessa signaler och sparar till en textfil. Denna information är viktig för att finna resonansfrekvenser och även övervaka den verkliga utsignalen som kommer fram till testobjektet. Detta arbete kommer förhoppningsvis att vara av stor betydelse för utvecklingen av nya produkter och kan bli ett användbart verktyg för andra ingenjörer inom Ericsson i framtiden.

 • 489.
  Alkarawi, Nbras
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Saiti, Dzeneta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chefers ledarskap inom offentlig sektor: En kvalitativ studie om hur chefer inom offentlig sektor beskriver och upplever sitt ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study of how managers in the public sector describe their leadership. The purpose of the study is to investigate how managers in the public sector details their leadership and how they feel that leadership works in relation to the employees and how the managers' views can be understood from a gender perspective. The theoretical framework from which the study is based is about leadership, the managers' relationship with the employees and theories of male and female leadership. The study was conducted through semi-structured interviews with eight managers in government agencies in Västra Götaland. The selection of the study's respondents is based on a targeted selection with an even gender distribution. The conclusions that could be drawn were that the managers' description of their leadership was based on trust, availability and team-based and situational leadership. The managers considered it important to make use of both management and leadership in their daily work. They also felt that the leadership works well in relation to the employees by updating them with feedback and allowing the staff to have a certain influence on decisions regarding the working environment. The description of their leadership between the respondents' female and male managers had, in most cases, similarities that indicate that everyone was aware of their staff.

 • 490.
  Alkebradt, Monica
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Mörtberg, Anette
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flickor och elektroniska spel: Fokusgruppintervjuer med flickor om deras syn på och användning av elektroniska spel2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Masters thesis is to examine what part and importance electronic games play in the life of girls, how the girls use electronic games and what the girls think and say about their use of electronic games. We also intend to examine what girls have to say about electronic games at the public library. Our attempt is to illuminate and bring knowledge to those who work within the library with the selection, purchase and conveyance of electronic games. Method used in the survey is focusgroup-interviews with girls in the age between 12-14 years in three different schools. The findings are related to four different perspectives, theory of child development, from a gender perspective, theories of understanding how young people use computer games and theories to understand the purpose of public libraries. The material has been analysed and interpreted from these theories and earlier research. Major findings in the study are that girls prefer to spend their time together with friends rather than playing electronic games. Girls tend to play electronic games when they havent anything else to do. The traditional gender roles are very distinct when girls talk about electronic games and gaming. The girls use the games to act out feelings such as anger, frustration and passion. It is very clear in the study that girls tend to connect electronic games with violent games. The studied girls are doubtful if electronic games at the public library will attract girls.

 • 491.
  Alkhalil, Tatjana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Marek, Victoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Effekter av medelhavskost vid diabetes mellitus typ 2: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Typ 2-diabetes är en snabbväxande sjukdom, som ofta är livsstilsrelaterad. Kostomläggning utgör basen för diabetesbehandling. Målsättningen med kostbehandling är att främja hälsa och minska risken för komplikationer. Att drabbas av typ 2-diabetes kan innebära att patienter behöver lära sig om hälsosamma kostvanor. Sjuksköterskans roll är att undervisa och bistå patienter med aktuell kunskap avseende kostförändringar. Personens unika livsvärld utgör utgångspunkten i patientundervisning som syftar till patientens lärande. På senare år har medelhavskost kommit i fokus, som ett eventuellt alternativ bland diabeteskoster. Denna kosthållning tycks ha gynnsam påverkan på en rad riskfaktorer såsom kroppsvikt, blodsocker, blodfetter och blodtryck.

  Syftet med studien var att kartlägga effekter av medelhavskost vid diabetes mellitus typ 2 för att kunna ge kunskap och stöd till diabetespatienter. Metoden som användes var en litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats valdes. Materialet analyserades med hjälp av Fribergs (2017, ss. 148-149) analysmodell. Resultatet påvisade att konsumtion av medelhavskost leder till viktminskning, signifikanta förbättringar av HbA1c och fasteglukos, minskning av totalkolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider samt reducering av systoliskt och diastoliskt blodtryck. I resultatet framkom både förbättring och försämring av HDL-kolesterol. Kunskap om medelhavskostens hälsofördelar skapar bättre förutsättningar när det gäller kostrådgivning och kan inkluderas i patientundervisning vid typ 2-diabetes. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienters lärande genom att överföra aktuell kunskap om medelhavskostens positiva effekter på samtliga riskfaktorer som har ett samband med diabeteskomplikationer.

 • 492.
  Alkstrand, Tove
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Olofsson, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Fjärrlån i Sverige: dagsläget och utvecklingsmöjligheter i framtiden1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the possibilities for creating a national interlibrary loan system in Sweden and to see how it could be integrated into an international network . The methods used are both qualitative and quantitative. We have sent inquiries to a number of libraries and we have interviewed keypersons in the interlibrary loan field in Sweden. We have reached the conclusion that in spite of several impediments there is a lot that speaks for a Swedish national interlibrary loan system in the near future. A national bibliographic database is already evolving.

 • 493.
  Allan, J
  [external].
  After the break? Interrupting the discourses of interprofessional practice2008In: Service integration in schools: Research and policy discourses, practices and future prospects / [ed] J Forbes, C Watson, Sense Publishing , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 494.
  Allan, J
  [external].
  Civilising teacher education? Learning with diversity2011In: Teacher Education & Practice, ISSN 0890-6459, Vol. 24, no 3, p. 351-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social capital theorist Robert Putnam (2007) argued that diversity produces fear and leads people to disconnect from one another. For student teachers, diversity of whatever kind--ethnicity, religion, class, disability, gender, or sexuality--generates fear and an expectation that it has to be managed. Civic education within teacher education has a crucial role in facilitating an active engagement with diversity among beginning teachers, and the author argues that teacher education can and should do this by providing students with opportunities to encounter diversity--opportunities that provoke and require change. She contends that teacher education is the ideal place for beginning teachers to acquire a "passion for equality", and far from compromising their intellectual independence, it is likely to strengthen it.

 • 495.
  Allan, J
  [external].
  Complicating, not explicating: Taking up philosophy in learning disability research2011In: Learning disability quarterly, ISSN 0731-9487, E-ISSN 2168-376X, Vol. 34, no 2, p. 153-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article provides an introduction to theoretical ideas and practices from the so-called “philosophers of difference” — Foucault, Derrida, and Deleuze and Guattari — as an invitation to think differently about the construction of learning disability and to envision new forms of learning. Two key concepts, Foucault's transgression and Deleuze and Guattari's rhizome, are presented, and examples from research on learning disability and other dimensions of disability are given to illustrate their potential. The theoretical practices of deconstruction, developed by Derrida, and Deleuze and Guattari's rhizomatic analysis are also presented and exemplified. The article argues that these theoretical concepts and practices, if taken up, shift the researcher towards an ethics of research and toward greater responsibility. Implications are discussed in the final part of the paper.

 • 496.
  Allan, J
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Difference in policy and politics: Dialogues in confidence2012In: Review of Disability Studies, ISSN 1553-3697, Vol. 8, no 3, p. 14-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a process of en-gagement with administrators and Government Ministers in dialogue about diversity that was informed by Disability Studies in Education, a discipline that critiques existing ways of thinking about disability, actively promotes more positive constructions and representations of disabled people's lives and challenges conventional or traditional notions of normalcy It took place within a project, initiated by Council of Europe, Policies and practices for socio-cultural diversity and involved the development of a framework of teacher competences for socio-cultural diversity. The paper charts the process of developing the framework and reports the dialogue that took place. The Ministers and administrators were encouraged to view teaching as a dialogue and to recognise teachers' competence in responding to diversity, following Levinas (1969; 1996), a philosopher who addresses questions of ethics, as a continuing responsibility of teachers to their students.

 • 497.
  Allan, J
  [external].
  Foucault and his acolytes: Discourse, power and ethics2012In: Social Theory and Education Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida / [ed] M Murphy, Routledge , 2012Chapter in book (Refereed)
 • 498.
  Allan, J
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inclusion: Patterns and possibilities2012In: Zeitschrift für Inklusion, E-ISSN 1862-5088, Vol. 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: This examines the policy and practices of inclusion within Europe. It explores the uncertainty surrounding inclusion, among researchers and teachers, and levels of confusion about its precise meaning. The paper also examines the shifting political and policy contexts which create barriers to inclusion but also highlights some of the powerful legal frameworks which enable entitlements to inclusion to be upheld. Recent patterns and trends towards inclusion and indeed exclusion are considered and the paper ends with a discussion of the prospects and possibilities for inclusion.

 • 499.
  Allan, J
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Introduction2012In: Includering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever, Stockholm: Liber , 2012Chapter in book (Refereed)
 • 500.
  Allan, J
  [external].
  Provocations: Putting philosophy to work on inclusion2009In: Educational enactments in a globalised world: Intercultural conversations / [ed] K Quinlivan, B Kaur, R Boyask, Rotterdam: Sense Publishers , 2009, p. 1-12Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Inclusion is currently characterised by c onfusion about what it is supposed to be and do; frustration at the way the current climate of standards and accountability constrains teachers’ work; guilt at the ex clusion created for individual pupils; and exhaustion, associated with a sense of fa ilure and futility. This chapter considers the ‘impossibility’ of inclusion in the current context and how it has become a highly emotive and somewhat irrational sp ace of confrontation, with questions about how we should include being disp laced by questions about why we should include and under what conditions. An attempt is made to rescue inclusion from its valedictory state and to reframe it as an ongoing struggle and a more productive form of political engagement. This reframing takes some of the key ideas of the philosophers of difference – Deleuze and Guattari, Derrida and Foucault – and puts them to work on the inclusion problem (Allan, 2008).

78910111213 451 - 500 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf