Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 12095
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Andersson, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johnsson, Ulf
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ensam är inte stark: En kvalitativ studie om upplevelserna av att drabbas av utmattningssyndrom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utmattningssyndrom är ett fenomen som först 2004 klassificerades som en sjukdom i Sverige. Statistik visar att 36 500 personer drabbas av utmattningssyndrom varje år i vårt land. Tidigare forskning visar att det finns fysiska och psykiska orsaker som påverkar sjukdomsbilden. Utöver dessa orsaker finns även social påverkan och samhällsnormer som bidrar till att en individ drabbas av utmattningssyndrom. Men framförallt är det arbetet och omgivningens påverkan som ses som den största bidragande orsaken till sjukdomen. Vi har därför genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats i form av semistruktuerade intervjuer, i syfte av att undersöka hur personer med en sjukdomshistoria av utmattningssyndrom ser på sjukdomen och vad de anser orsakade den.

  Vårt resultat visar på att respondenterna upplevde utmattningssyndrom som påfrestande och att kraven i arbetslivet kombinerat med kraven i privatlivet framhölls som en av de viktigaste orsaken till sjukdomen. Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor samt att arbetsgivaren inte gav det stöd i den utsträckning som våra respondenter behövde. Behovet av stöd från sin arbetsgivare samt sin omgivning var den tydligaste upplevelsen bland våra intervjupersoner. Samhällssynen och samhällsnormer om att individen alltid ska prestera, att ständigt vara glada och tillmötesgående kan vara en bidragande orsak till sjukdomen. Studien visar på att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar och fungera som ett bra stöd för att en individ som drabbats av sjukdomen ska komma tillbaka till arbetet fortare och på ett bra sätt. Stödet från övriga omgivningen påverkar deras sjukdomsbild, där ett bra stöd resulterade i en snabbare rehabilitering för respondenterna. För att omgivningen ska kunna fungera som ett bra stöd krävs det att samhället tar sjukdomen på allvar.

 • 452.
  Andersson, Agnes
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Månsson, Bo
  University of Borås, School of Engineering.
  The impact of uncertainty on the materials planning process in Swedish textile industry2011Conference paper (Refereed)
 • 453.
  Andersson, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ericsson, Emily
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kuusinen, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  En jämförelsestudie mellan batchtillverkning och enstycksflöde2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report was based on a case study performed at a company, Jensen Sweden AB, where the purpose was to compare batch production with one-piece flow by studying a specific production flow in the process. The impact of material flow and material supply on the process are also included in the study. An uncertainty that existed on the company was the lack of knowledge about which production strategy of batch production and single-piece flow would be most effective for a specific station. The desired result of the study from Jensen Sweden AB was to identify which production strategy would most increase the flow of production. Currently, the specific station operates after batch production. The studies were performed by studying how the manufacturing is today and establishing an exception for manufacturing according to a one-piece flow to make the studies possible. To go through with the study, clock studies were conducted where both production strategies were reviewed and then compared. In addition, a material flow analysis was performed by drawing a spaghetti diagram for mapping the material flow. In order to succeed in a one-piece flow, conditions such as standards, tact time and pull systems are required. A one-piece flow also includes just-in-time and lean management strategies. Because the company did not have all these conditions today, a one-piece flow was no alternative. On the other hand, the company uses pull production which would facilitate the transition to a one-piece flow and an implementation of lean management. One of the conclusions presented in the report was that the company would continue with batch production since the requirements for a one-piece flow are missing. Another conclusion was to implement material supply methods such as kitting or continuous supply to facilitate for the operator working at the station.

 • 454.
  Andersson, Andréa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tegelmark, Linnea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Genomsyras omvårdnadsarbetet av den nationella värdegrunden i Äldreomsorgen?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2011 skrevs den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Med denna bestämmelse skulle det bli tydligare med de etiska normer och värden som skulle ligga till grund för vård-och omsorgen i Sverige. Värdegrundens innehåll handlar om att Sveriges äldreomsorg skall inriktas så att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den nationella värdegrunden har nu varit aktiv i åtta år och frågan är om omvårdnadsarbetet genomsyras av dess innehåll gentemot brukaren? Syftet med studien var att undersöka om brukaren anser att beviljade insatser samt dess utförande genomsyras av den nationella värdegrunden. Analysen av framarbetat material har gjorts med kvalitativ innehållsanalys med grund i semistrukturerade intervjuer. I analysen framträdde tre huvudkategorier; välbefinnande, bemötande och självbestämmande. Med efterföljande nio underkategorier; trygghet, god vård, engagerad personal, attityd, kompentens, lyhörd, delaktighet, individanpassning och kontroll. Utifrån dessa kategorier påvisades att graden av delaktighet och självbestämmande hos brukarna varierade. Resultatet visar på att brukaren helst vill välja vilka av omvårdnadspersonalen som skall utföra insatserna. I diskussionen förs fram att respondenterna upplever att de inte alltid är delaktiga i hur och när insatser utförs.

 • 455.
  Andersson, Ann-Cathrin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pettersson, Eva-Lena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Debutanten - morgondagens författare?: en undersökning om debutanter och folkbibliotekens inköp av deras böcker1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to examine how a selection of 1993 year's first books

  had been spread to a selection of public libraries in 161 municipals. The state 's cultural policy

  recommends that it is the public libraries' duty to lead the way to new, unknown authors.

  We wanted to find out if this was fulfilled. The spreading of the books was scrutinized from a

  number of variables, e.g. gender of the authors, reviews and size of the municipals. Furthermore,

  28 public libraries answered an inquiry regarding their acquisition policy concerning

  first books. The conclusion was that the libraries did not fulfil the state's cultural policy

  satisfyingly. and this applied particularly to the smaller municipals. 70 % of the public libraries

  that answered the inquiry confirmed that they have a responsibility for making these books

  accessible to borrowers. One of the reasons why the libraries did not fulfil the policy was

  economic. In this situation the libraries often choose those books which are most requested by

  the borrowers.

 • 456.
  Andersson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olsson Lindstrand, Felicia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en akutmottagning: En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet akutmottagningar och vårdplatser har minskat i Sverige de senaste åren medan befolkningen ökat och fler människor väljer att söka vård på akutmottagningarna. Patienter kommer inte vidare till sjukhusens vårdavdelningar utan blir kvar på akutmottagningarna ibland upp till flera dygn. Detta får konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det att arbeta på akutmottagning. Författarna valde att göra en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datan utgörs av intervjuer med sju sjuksköterskor från en akutmottagning. Innehållet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet i examensarbetet består av tre huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna är Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö, Sjuksköterskans upplevelse av kompetens och erfarenhet och Varför sjuksköterskorna valt att arbeta och varför de stannar på akutmottagningen. Resultatet i studien visar att ogynnsamma arbetsförhållanden gör att sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till för patienterna och att de brister i omvårdnaden av patienterna. Trots den höga arbetsbelastningen så väljer sjuksköterskorna att stanna på akutmottagningen och det beror främst på att de trivs med sitt arbete och sina kollegor. I diskussionen resoneras kring sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet och vad som händer med patienterna när sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnaden. Studien belyser sjuksköterskornas olika syn på patienterna som söker till akutmottagningen och vilka konsekvenser detta synsätt kan leda till.

 • 457.
  Andersson, Bengt-Åke
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Andreas
  University of Borås, School of Engineering.
  Förbränning och termiska system för hållbar utveckling2009In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 10, p. 79-81Article in journal (Other academic)
 • 458.
  Andersson, Björn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Felix
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Designförslag på belöningsfunktioner för självkörande bilar i TORCS som inte krockar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For this study TORCS (The Open Racing Car Simulator) have been used, since it is an interesting game to create self-driving cars in. This is due to the fact there is nineteen different sensors available that describes the environment for the agent. The problem for this study has been to identify what sensor can be used in a reward function and how should this reward function be implemented. The study have been utilizing a quantitative experimental method where the research questions have been: How can a reward function be designed so that an Agent can maneuver in TORCS without crashing and at the same time have a consistent result

  The quantitative experimental method was picked since the writer’s hade to design, implement, conduct experiment and evaluate the result for each reward function. Fifteen experiments have been conducted over twelve reward functions on two different maps: E-Track 5 (E-5) and Aalborg. Each of the twelve reward function conducted an experiment on E-5, where the three once with the best result: Charlie, Foxtrot and Juliette conducted an additional experiment on Aalborg. The test on Aalborg was conducted in order to prove if the reward function can maneuver on more than one map. Juliette was the only reward function that managed to complete a lap on both E-5 and Aalborg without crashing. Based on the conducted experiment the conclusion that Juliette fulfills the research question was made, due to it being capable of completing both maps without crashing and if it succeeded it gets a consistent result. Therefor this study has succeeded in answering the research question.

 • 459. Andersson, Björn
  et al.
  Lebedinski, Lolo
  "...men ingen berättar om de fula sidorna..."Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns många myter, fördomar och föreställningar kring cannabis, som är det mest använda narkotiska preparatet i Europa1. En av dem låter ungefär så här: – Cannabis, det växer ju i naturen, det kan väl inte vara farligt eller skadligt, det är ju naturligt, så då måste det väl vara ok. Men spice, det är ju konstgjord skit, det kan man inte ta, det är ju livsfarligt. Myten är, åtminstone när det gäller att avstå spice, dåligt förankrad i verkligheten, så som myter brukar vara. Tullens beslag av syntetiska droger ökar hela tiden och i topp ligger kemiskt framställd cannabis. I dagsläget finns 31 olika sorter spice, som alla är narkotikaklassade. Tillsammans med cannabis och hasch utgör de lejonparten av alla tullens beslag när det gäller droger som beställs via nätet och som kommer till sina beställare via posten. Till det kommer den mer traditionella smugglingen av drogerna med tillhörande gatulangning. Hemodlandet av cannabis både i form av enstaka plantor på fönsterbrädan eller i garderoben för eget bruk, och i form av ”yrkesmässig” odling för försäljning, verkar också öka. Enligt Tullverket ökar också shoppingturismen över Öresund, särskilt inför och under helger, när många åker över till Danmark för att fylla på sina egna lager av cannabis och cannabisharts2. Tillgången på såväl odlad cannabis som syntetiskt framställd sådan är med andra ord god, och cannabis är den vanligaste illegala drogen bland ungdomar i Sverige, och användningen ökar, hela tiden. Kunskapsläget kring cannabisanvändandet varierar från de riktigt insatta till dem som inte är riktigt lika insatta och som därför lätt förirrar sig in i myternas töcken. En del av den kunskap som finns har vi samlat i den här FoU-rapporten till stöd för en regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland.

 • 460.
  Andersson, Bo
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Developing m-Services: Lesson Learned from a Developers Perspective2007Conference paper (Refereed)
 • 461. Andersson, Bo
  et al.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Developing M-Services: Lessons Learned From the Developers Perspective.2007In: Communications of the Association for Information Systems, ISSN 1529-3181, E-ISSN 1529-3181, Vol. 20, no 38, p. 605-620Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years the Swedish Police Force (SPF) have encountered greater demands on availability and 24/7 services when dealing with errands that are regarded as low priority compared to regular police work, e.g. collecting tips from the public. One attempt to meet these increasing demands was the development of a mobile communications platform that allowed the public to communicate easily with the SPF using their own mobile phones by sending SMS and MMS. The focus of this paper is on the early phases of development of this m-service, in particular, on the specific technical issues such as interoperability and standards used by the actors on the scene affecting the development of mobile information systems. The learning experiences are as follows: First, mobile communication platforms have a large potential for contributing to the field of emergency management information systems since they can be based on open and nationally accepted standards. Second, global and national standards for sending multimedia messages are not always truly standardized. Operators and mobile phone manufacturers make minor alterations and interpretations of the standard and thereby some of the benefits found in standards disappear. Third, when developing mobile information systems we suggest and recommend that the analysis phase should be enhanced compared to traditional system development, and it should address the interoperability between mobile phones on one hand and operators on the other hand.

 • 462.
  Andersson, Bo
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Diffusion of Advanced Mobile Services: A Survey of Large Swedish Firms2007Conference paper (Refereed)
 • 463. Andersson, Bo
  et al.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  The Adoption of Advanced Mobile Services2007In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies. Volume 4, Part 1. / [ed] Paul Cunningham, Miriam Cunningham, IOS Press , 2007, p. 1508-1514Chapter in book (Other academic)
 • 464.
  Andersson, Carin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Brydevall, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hedin, Östen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Astrid Jansson, Töreboda1985Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with the library veteran Astrid Jansson from Töreboda. The interview was conducted by Carin Andersson, Anders Brydevall and Östen Hedin, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on February 15, 1985.

 • 465.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Centerwall, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Du får inte komma på mitt kalas”: Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland pedagoger.

  Syfte Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär iförhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

  Metod Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens syfte.

  Resultat Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandlinginnebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barntill barn.

 • 466.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kaspersson, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Erfarenheter från personer med muskelspasticitet gällande hjälpmedelsbaserad träning: en hjälp till egenvård i vardagen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning som exempelvis muskelspasticitet kan uppleva begränsningar i det vardagliga livet. Distriktssköterskan har här en betydelsefull roll att stärka och stödja personens egen förmåga till att tillgodose sina behov. För att vissa behov skall uppnås kan personen behöva individanpassade hjälpmedel. Träning med hjälpmedlet Mollii kan vara en hjälp till egenvård hos personer med muskelspasticitet.

  Syftet med studien var att beskriva erfarenheten av hjälpmedelsbaserad träning med Mollii hos personer med muskelspasticitet. Författarna har i denna kvalitativa intervjustudie tagit del av material från en pågående studie om behandlingen med hjälpmedlet Mollii. Intervjumaterialet omfattas av tio intervjuer från deltagare, som deltagit i hjälpmedelsbaserad träning med Mollii. Intervjuerna bestod av deltagarnas egna berättelser och erfarenheter av Mollii. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilka resulterade i tre kategorierna och åtta underkategorier.

  Resultatet består av faktorer som påverkar förutsättningar för hjälpmedelsbaserad träning, personens egna styrkor som främjar/hindrar till träning och slutligen upplevd effekt av den hjälpmedelsbaserade träningen. Distriktssköterskan skall i sin profession arbeta hälsofrämjande och egenvård är en betydande del av det hälsofrämjande arbetet. Att finna personernas egen drivkraft genom att uppmuntra och stödja deras egna resurser främjar egenvård. Det är av stor vikt att personer med funktionsnedsättning får känna sig självständiga. Trots att den hjälpmedelsbaserade träningen med Mollii för många resulterade i positiva effekter så blev slutresultatet i många fall ytterligare ett beroende vid exempelvis av/på-klädning av dräkten. Det är därför viktigt att anpassa hjälpmedlet efter den person som hjälpmedlet är avsett för.

 • 467.
  Andersson, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svanberg, Otto
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fritidshem: Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor.Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna om fritidsverksamheten?Vilken roll anser vårdnadshavarna att läraren i fritidshem har?Hur uppfattar vårdnadshavarna samspelet mellan fritidslärare och vårdnadshavare?Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna när det gäller lärande på fritidshem?I studien har kvalitativ metod använts med intervjuer. Åtta vårdnadshavare med elever på två olika fritidshem deltar i studien. I resultatet framgår det att vårdnadshavarna har olika uppfattningar om fritidshemmets verksamhet. Den uppfattning som dominerar bland vårdnadshavarna är att fritidshemsverksamheten är en plats där deras barn kan få passning och utöva fri lek. Vårdnadshavarna efterfrågar mer information av lärarna om fritidshemmets uppdrag och hur de arbetar med eleverna för att få mer insyn och kunna påverka verksamheten. Därmed anser vissa vårdnadshavare att fritidslärarna måste bli bättre på att informera om verksamheten, för att öka vårdnadshavarnas insyn och påverkan.

 • 468.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bohlin, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många av de patienter som insjuknar i stroke kommer till sjukhus med ambulans. Ambulanssjuksköterskors bedömning kan ha betydelse för att dessa patienter ska få ett snabbt omhändertagande och tidig behandling, vilket kan minska risken för bestående funktionsnedsättning och lidande samt påverka framtida livskvalitet. Som stöd i bedömningen finns idag behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke avseende träffsäkerhet, samt skillnader i bedömning mellan de som bedömts ha stroke och de som ej bedömts ha stroke. Metod: Retrospektiv studie där journaler granskats med en kvantitativ ansats. Studiens urval bestod av patienter som skrivits ut från ett medelstort sjukhus i Västsverige under 2015, med ett vårdtillfälle där huvuddiagnos stroke angetts och som åkt ambulans till sjukhus med initial bedömning av en ambulanssjuksköterska, vilket resulterade i 454 journaler att granska.

  Resultat: För alla patienter med stroke som inkluderats i studien hade endast 52% av patienterna bedömts av ambulanssjuksköterskor ha stroke. Primär och sekundär bedömning var gjord i hög grad för alla patienter. Signifikanta skillnader fanns kring hur strokespecifika symtom var bedömda. Symtom från ansikte, arm eller ben, påverkan på tal och ögon var i högre grad bedömt i gruppen där ambulanssjuksköterskor bedömt att patienter drabbats av stroke. Huvudvärk, yrsel och illamående bedömdes i högre grad i gruppen ej stroke. Slutsatser: Mer forskning inom området behövs för att öka andelen patienter med stroke som identifieras av ambulanssjuksköterskor.

 • 469.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bohlin, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Fekete, Zoltán
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Prehospital Identification of Patients with a Final Hospital Diagnosis of Stroke.2018In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction the early phase of stroke, minutes are critical. Since the majority of patients with stroke are transported by the Emergency Medical Service (EMS), the early handling and decision making by the EMS clinician is important. Problem The study aim was to evaluate the frequency of a documented suspicion of stroke by the EMS nurse, and to investigate differences in the clinical signs of stroke and clinical assessment in the prehospital setting among patients with regard to if there was a documented suspicion of stroke on EMS arrival or not, in patients with a final hospital diagnosis of stroke.

  METHODS: The study had a retrospective observational design. Data were collected from reports on patients who were transported by the EMS and had a final diagnosis of stroke at a single hospital in western Sweden (630 beds) in 2015. The data sources were hospital and prehospital medical journals.

  RESULTS: In total, 454 patients were included. Among them, the EMS clinician suspected stroke in 52%. The findings and documentation on patients with a suspected stroke differed from the remaining patients as follows: a) More frequently documented symptoms from the face, legs/arms, and speech; b) More frequently assessments of neurology, face, arms/legs, speech, and eyes; c) More frequently addressed the major complaint with regard to time and place of onset, duration, localization, and radiation; d) Less frequently documented symptoms of headache, vertigo, and nausea; and e) More frequently had an electrocardiogram (ECG) recorded and plasma glucose sampled. In addition to the 52% of patients who had a documented initial suspicion of stroke, seven percent of the patients had an initial suspicion of transitory ischemic attack (TIA) by the EMS clinician, and a neurologist was approached in another 10%.

  CONCLUSION: Among 454 patients with a final diagnosis of stroke who were transported by the EMS, an initial suspicion of stroke was not documented in one-half of the cases. These patients differed from those in whom a suspicion of stroke was documented in terms of limited clinical signs of stroke, a less extensive clinical assessment, and fewer clinical investigations. Andersson E , Bohlin L , Herlitz J , Sundler AJ , Fekete Z , Andersson Hagiwara M . Prehospital identification of patients with a final hospital diagnosis of stroke.

 • 470.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Selin, Sandra
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Säkringsredovisning: Redovisningsmässiga och skattemässiga konsekvenser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International companies are today exposed to several risks regarding their operations. Theserisks are related to exchange rates, interests rates and commodity prices. In order to reducethese risks companies use financial instruments. Financial instruments are today treated in theInternational Accounting Standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition andMeasurement. When financial instruments are used for hedging purposes they are titledhedging instruments, whose changes in value are expected to develop in the opposite directionin relation to the hedged item. In order to achieve a match between these components in thefinancial statements hedge accounting is used. Hedge accounting is treated in IAS 39 andsince this standard was first introduced it has been criticized for being too complex anddifficult to apply in practise. The complexity can be traced to the options the standard offers.In addition to this, hedge accounting is optional and can also be interrupted.The purpose of this study is to examine in what way the application of current accountingrules and Swedish tax rules regarding hedge accounting affect companies, the Swedishgovernment and shareholders. Furthermore, we intend to examine the consequences that ariseas a result of applying hedge accounting in practice. The study is qualitative in nature andcontains three scenarios designed to show how selected stakeholders are affected by thecurrent regulations. The study will also show the accounting and tax implications that mayarise when hedge accounting is applied.The study shows that the criticism levelled against IAS 39 are eligible. When taxation ofhedging arrangements is taken into consideration a new dimension of complexity arises. Thiscan be explained by the fact that Swedish tax rules and IFRS standards do not advocate thesame valuation of financial instruments. Although RFR 2 is applied in order to reduce thesedifferences, the fact remains that hedge accounting is not functioning optimally for nonfinancialcompanies. This study also shows that the options hedge accounting offers havemore or less impact on the stakeholders of the entity. Corporate decisions on whether hedgeaccounting should be applied or not do affect the financial reports of the company, which inextension may influence stakeholders´ investment decisions. The options regarding hedgeaccounting also influence corporate taxation, as they may give rise to arbitrage situations aswell as reduced or more irregular tax payments.The conclusion of this study is that the accounting and tax treatment of financial instrumentsis too complex and current regulations should therefore be reviewed in order to achieve abetter match between these two components.This paper is hereinafter written in Swedish.

 • 471.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sobis, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares resonemang om barns inflytande i förskolan: Villkor som möjliggör och begränsar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn, oavsett ålder har rätt till inflytande och att bli lyssnade till. Denna studie riktar sig mot förskollärares resonemang om barns inflytande över placering och tillgänglighet av material i förskolans inomhusmiljö. Studien vilar mot Michel Foucaults maktstrategier, vilket genomsyrat hela arbetsprocessen. Studien är gjord med hjälp av kvalitativ intervjumetod där sex förskollärare bidragit till insamlad empiri. Ett omfattande analysarbete har genomförts och resultatet visar att det krävs en stor medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos förskollärare för att skapa en inflytelserik verksamhet. Resultatet visar även att förskollärare besitter ett stort ansvar, då deras maktposition ligger till grund för både uppmuntrande och hämmande av barns möjlighet till inflytande över verksamheten.

 • 472.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Reflektion gör sig icke självt2007Report (Other academic)
 • 473.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Varför skriva yrkesdagbok?2002Report (Other academic)
 • 474. Andersson, Elisabeth
  et al.
  Larsson, Ingamay
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Mentorshandbok2006Report (Other academic)
 • 475.
  Andersson, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Implementering av strategier i modebranschen – genom intern marknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's retail industry is constantly changing and new formats often appear. New formats also require new ways of working for the employees in the retail industry, and consequently changes in strategy are common. Also, the fashion industry is one of the most unpredictable industries in the retail industry, where demands vary and products have short life cycles. To be able to market the company and its products to its customers in a convincing manner, despite frequent strategic changes is therefore challenging for the employees in this industry. Previous research regarding the service industry shows that when the management of a company can sell the concept of the company to its employees, they are more likely to be able to sell the concept to the external customers of the company. This way of working, called internal marketing, increases the quality of service provided by the employees and ultimately the customer's perception of the company. Each individual in a company can be seen as a brand ambassador, they should know what the company stands for, what goals the company strives for and what strategies they should use to get there.

  Previous research in internal marketing shows that there is a gap in the literature when it comes to application of internal marketing in the fashion industry. Internal marketing has previously been applied in the hotel and restaurant industry. The purpose of this study is therefore to see how fashion companies implement their strategies, at store level, by internal marketing. Semi-structured interviews were conducted with three store managers and three assistant store managers at a selected case company, in today's fashion industry, that matched the purpose and the question of the study.

  The result of the study showed that the implementation of strategies through internal marketing is based on a balance between flexibility and structure, created by the store managers. The internal marketing was structured in the sense that goals were already set when they reached the stores. They were always based on the vision of the company and its values and were therefore expected to be accepted by everyone in the store during the execution of a strategy. This structure helps the company to create a functional coordination that reflects a coherent external image. At the same time, flexibility in the form of empowerment and way of working were required to create satisfaction among the employees that would lead to motivation to follow the strategies of the company and later on contribute to a satisfied external customer.

 • 476. Andersson, Emma
  Bibliotekariers uppfattningar om folkbiblioteket som en plats för integration av nyanlända barn och unga: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to develop new knowledge of how librarians view the public library as a place for integration of immigrant children and young people. Five librarians, from five different libraries were interviewed. The results were analysed through the theoretical framework ”The four spaces” developed by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen (2012). The result of the study shows that librarians believe that public libraries in many ways can enable integration for newly arrived children and young people. The main difficulties for the libraries is to reach out and promote themselves to the target group. Public libraries can enable integration by serving as a meeting place and a safe place where newly arrived children and young people can come and meet other people and library staff. By offering different types of group activities, integration can be achieved as well as working relationship creation. According to the librarians, public libraries can contribute to integration by offering its users different types of language development activities. Promoting reading is one of the most important missions libraries have towards the target group. The ambition of libraries is, for example, to offer reading sessions in the children’s mother tongue and programs in easy Swedish language. Libraries can assist the newly arrived children and young people with literature and other media in different languages. Making this available is important to contribute to integration.

 • 477.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Carlberg, Tobias
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdmiljön som en del av intensivvården: En kvalitativ intervjustudie ur intensivvårdspersonalens perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvården är en högteknologisk avdelning där svårt sjuka patienter behandlas och vårdas för olika svikttillstånd. Nyare forskning har frångått det faktum att endast medicinskteknisk behandling kan ge patienten en snabbare återhämtning och också fokuserat på de faktorer som existentiellt stärker patienterna. Medvetenheten om vårdmiljön kan främja patientens hälsa och på så sätt minska vårdtid, lidande och kostnad. Syftet var att undersöka intensivvårdspersonals medvetenhet om vårdmiljön på patientrummet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. Datainsamlingen gjordes med kvalitativa intervjuer där sex informanter intervjuades på två olika intensivvårdsavdelningar. Analysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visade att vårdpersonalens medvetenhet var relativt hög men saknade stöd från organisationen då vårdytan och ekonomin begränsade dem att fullt ut förbättra patientens vårdmiljö. Faktorer som framhölls vara gynnsamma för patienten var till exempel naturen, anhöriga, begränsning av onödiga stimuli och att bevara patientens integritet och identitet. Med en ökad kunskap och mer reflektion om vårdmiljön kan utvecklingen fortsätta framåt för att bli så optimal som den kan bli för patient, personal och anhöriga.

 • 478.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindroth, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning?: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research today illustrates that sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies are increasing as adolescent’s use of condoms during sex is inadequate. It is important to prevent sexually transmitted diseases that needs to be treated with antibiotics. We can accomplish this through preventative work. By decreasing the use of antibiotics we are withholding a sustainable development. During the spring and late summer of 2016 a pilot study was made with a cross section design that analyzed if there was any connection between young people’s sense of coherence and their self-efficacy on condom use. The pilot study was performed in a number of classes at a few different schools in the middle of Sweden. The study implicated

  107 participants’, 63 young men and 41 young women and one defining the sex as hen. The age range among the participants was between 16-21. The pilot study showed that there is no connection between high sense of coherence and self-efficacy on condom use. Although it did show that young people with a higher sense of coherence were using condoms in a greater occurrence. We believe it is necessary that more studies should focus on a salutogenic approach to promote adolescent´s sexual and reproductive health as well as their condom use. By doing so we can reduce sexually transmitted diseases and the use of antibiotics and this will result in a more sustainable development.

 • 479.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Puhaca, Katarina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patientens delaktighet vid bedsiderapportering: En litteraturstudie med ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bedsiderapportering innebär att överrapporteringen vid personalens skiftbyte sker inne på patientens rum, tillsammans med patienten. Patienters delaktighet i sin egen vård är av stor betydelse för att kunna uppnå en vård av god kvalitet samt för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. Dock saknas det samlad kunskap om bedsiderapportering verkligen ökar patientens delaktighet. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka patientens upplevelse av delaktighet i samband med bedsiderapportering. Vald metod var litteraturstudie och studiens resultat baseras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar som utgår från ett patientperspektiv.

  Resultatet är indelat i två teman; inkluderande vårdrelation samt kommunikation och bristande kommunikation. Till respektive tema finns två till tre kategorier. I resultatet framkom det att patienter upplevde att bedsiderapportering gav möjlighet till delaktighet genom att de fick tillfälle att knyta an och skapa en mer personlig relation med vårdaren. De upplevde även att deras egna tankar och åsikter kunde bli bekräftade och ses som meningsfulla under rapporten. Flertalet patienter ansåg bedsiderapportering som positiv eftersom den möjliggjorde att en tvåvägskommunikation kunde upprätthållas, dock framkom det att rapporteringsformen saknar struktur. Studiens slutsats är att bedsiderapportering kan skapa goda förutsättningar för patientdelaktighet men detta förutsätter dock att patienten bjuds in till samtal av vårdaren, bemöts med ett patientcentrerat förhållningssätt och ett anpassat språk.

 • 480.
  Andersson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johansson, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ansvarstagande hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom. 86.000 barn och ungdomar insjuknar varje år. Mellan åldrarna 10-19 år definieras en person som tonåring eller ungdom och under denna period sker många förändringar i ungdomens livsvärld. Forskning visar att ungdomar med diabetes anser sig ta mer ansvar generellt än sina jämlika. Sjuksköterskan behöver som en del i sitt hälsofrämjande arbete motivera dessa ungdomarna till egenvård.

  Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för egenvården hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1. Studien är en litteraturstudie som utgår från 8 stycken vetenskapliga artiklar. Vi har utgått från Axelssons metodbeskrivning från 2012. Dataanalysen mynnade ut i 3 teman: skiftandet i fördelning av beslutstagandet, konflikter mellan föräldrar och ungdomarna samt undervisning och kunskap skapar möjligheter. Vårt resultat visar att ansvarstagandet hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 måste ske successivt utifrån ungdomens förutsättningar. Föräldrarna måste fungera som ett stöd men får inte involvera sig mer än vad ungdomarna önskar då det kan skapa konflikter. Det är även viktigt att ungdomen tillgodogjort sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att  bli självständig i sin egenvård, utföra den på ett bra sätt och därmed främja sin hälsa. I diskussionen stärktes att motivation och stöd från föräldrarna var mycket viktigt för ungdomen. Skulle ansvaret lämnas över till ungdomen innan han eller hon är redo kan detta få allvarliga konsekvenser. Kvarstående rädsla hos föräldrarna kunde ge långsiktiga konsekvenser för ungdomarnas ansvarstagande.

 • 481.
  Andersson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Marcu, Ana-Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Modersmålsutveckling i förskolan: förskollärares tankar och arbetssätt.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. I förskollärarens uppgift ingår bland annat att ge dessa barn möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och det svenska språket.SyfteVårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar och resonerar kring barns rätt till modersmålsutveckling i förskolans verksamhet för att bidra till att alla barn ska få ett likvärdigt språkstöd.MetodMetoden som har använts i det här arbetet är kvalitativ metod. Intervjuer som kvalitativ metod har använts i det här arbetet eftersom studien syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och kunskap kring att arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna genomfördes på två olika mångkulturella förskolor i samma kommun som har fått de fiktiva namnen förskola A och förskola B i den här undersökningen, sammanlagt genomfördes sju intervjuer med högskoleutbildade förskollärare.ResultatResultatet visar vad förskollärarna som deltagit i undersökning har för tankar kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling och hur de arbetar med detta i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör även för sina tankar kring hur arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan har ändrat sig sedan modersmålspedagogerna försvann från förskolans verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna på de två olika mångkulturella förskolorna arbetar på olika sätt kring barns modersmålsutveckling i förskolan, men det visar också att barnen på båda förskolorna uppmuntras att använda sitt modersmål i verksamheten. Förskola A arbetar mer med konkret material och miljön för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. På förskola B bekräftas barnens modersmål genom att förskollärarna lyfter fram alla modersmål i barngruppen och visar nyfikenhet på barnens språk. Undersökningen visar även att förskollärarna har olika tankar kring huruvida det är viktigt eller ej att arbeta med flerspråkiga barns modersmål i förskolan.

 • 482.
  Andersson, Eva-Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Vad gör tidigare medarbetare vid Äldre Väst Sjuhärad (ÄVS) nu och vad betydde uppdraget vid ÄVS?2009Report (Other academic)
 • 483.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Alth, Camilla
  Uppföljning av Informationsarbetet vid Äldreväst Sjuhärad2009Report (Other academic)
 • 484.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Karlsson, Per-Åke
  University of Borås, School of Health Science.
  ÄldreVäst Sjuhärad: Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. Mars 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) startade 1 november 1999 som en FoU-enhet inom äldreområdet. ÄVS var en av flera enheter som fick statligt etableringsstöd via Socialstyrelsen. Denna statliga satsning, ett pågående projekt vid Institutionen vårdhögskolan1 – ACTION2-projektet samt lokala önskemål från kommunerna i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen om FoU inom äldreområdet var förklaringar till centrats etablering. Syftet med följande dokument är att sammanfatta den nu sjuåriga verksamhetsperioden, ge underlag för självreflektion och självvärdering samt utgöra ett underlag för den externa utvärdering som nyligen påbörjats. Som ett underlag för en samlad utvärdering av ÄVS kommer dessutom inom någon månad att föreligga en uppföljning av ”Vart tar tidigare ÄVS-medarbetare vägen?” liksom en uppföljning av ÄVS kommunikationsansträngningar. Denna text är skriven ur ett ”inifrånperpektiv” av projektledningen och där Eva-Lotta Andersson och Per-Åke Karlsson svarat för det huvudsakliga arbetet med texten. Som underlagsmaterial har använts verksamhetsberättelser inklusive bokslut, ekonomiska rapporter samt aktivitetsförteckningar. Till det kommer givetvis erfarenheter och minnesbilder. Projektledningens manus har diskuterats, korrigerats och kompletterats av medarbetarna vid ÄVS vid ett internt FoU-seminarium. Som en del två av denna (själv)värdering kommer att redovisas en enkätundersökning där ÄVS medarbetare värderar kvalitet utifrån olika aspekter. ÄVS sjuåriga historia kan grovt indelas i tre faser: En första fas, från slutet av 1999 t o m 2002 innebar uppbyggnad och etablering inom äldreområdet i Sjuhärad, bl.a. via fem programområden. En andra fas pågick under åren 2003 och 2004, utan programområden men med fortsatt avgränsning till äldrefrågor. En tredje fas, som pågår från år 2005, innebär en utvidgning till funktionshinder men fortfarande med betoning på äldre människor. Föreliggande framställning kommer att följa dessa faser under de två följande avsnitten. Närmast följer ett avsnitt om ÄVS målsättning, organisation och resurser. Därnäst följer en beskrivning av verksamhetens projekt och andra aktiviteter. På det följer en redovisning av de resultat som uppnåtts – den produktion som kan redovisas i form av skrifter, seminarier, konferenser m.m.Avslutningsvis följer en kort självvärdering i ljuset av målsättning och den miljö som ÄVS haft och har att verka i.

 • 485.
  Andersson, Evelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Erica
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rent bygge - en trivsammare arbetsmiljö: Städade byggarbetsplatser genom samsyn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An untidy workplace can lead to enhanced safety risks in the work environment, an increased number of inspection remarks, lower productivity, ultimately—an insufficient work environment where employees do not feel comfortable. It is also a human right to reside in an environment that does not pose a risk to neither physical nor mental illness.The purpose of this study is to create an understanding of what motivates the individual to keep good order on the workplace, on an individual basis, as well as in a group setting. The study deals with the behavior of people, in groups, and individually—along with the objective’s impact on the individual and the practical means to achieve a good and tidy work environment. The practical aids referred to in this study are the workplace disposition plan, the incident reporting, the procedures, and a tool named Interpersonal Dynamics Inventory. This tool identifies people's personality, and what motivates individuals to participate in a behavior that addresses the maintaining of a tidy work environment.To investigate the issue, a comprehensive literature study, site visits, and discussions with site managers on four different projects has been done. These projects were deemed successful regarding the matter of maintaining a good and tidy work environment.The results are based on conversations held with a focus on working environment and the cleaning thereof. During the conversations, the respondents got to assess five pictures of different working environments—each perception of a tidy work environment was different. This shows that people's perception of what a tidy environment should look like may differ. To create a common vision and create a standard where all agree on what is sought for is therefore to be desired in order to eliminate disagreements.

 • 486.
  Andersson, Felicie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hurtig, Jonathan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vad attraherar supertalangerna?: om anställdas preferenser i textilbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In modern society, our work is no longer just a source of income but a tool for self-realization. From the employees' perspective corporate attractiveness, social values, economic benefits and development opportunities are important aspects taken into consideration when applying for a job and therefore important for companies to acknowledge. The theoretical framework therefore puts the employer brand promise and the importance of its compliance in focus. The study aims to investigate preferences among employees in the purchasing and design functions in the textile industry, and see how well they are achieved to draw conclusions about areas for improvement. At the same time, we want to see how much influence the geographical location has and how likely the employees are to share workplace-related information on social media. The study was conducted with a quantitative approach, where data was collected through web surveys with a convenience and snowball sampling method to reach out to relevant people. The survey gathered opinions from more than 23% of the sample field. Of these, almost 84% had post-secondary education and 30% had been employed for over 5 years, which confirms that the participants possesses experience and expertise that is valuable to their employers. Social values were regarded most important and to have a good relationship with colleagues and managers was ranked as the number one preference. A fun atmosphere scored second place. Fortunately, it is also a sense of belonging that employers seem to meet the best. 65% of the respondents graded 7 or higher on job satisfaction on a scale of 1-10. However, there is room for improvement, especially when it comes to factors such as salary, benefits and self-image congruency. The result shows that the workplace location in itself was not remarkably important and as long as the job is meritorious it does not need to be situated in a big city. The study participants indicate that they are active on social media, but few of them express any positive or negative aspects about their employers on these platforms. Here we see a potential area for improvement when it comes to turning the employees into brand ambassadors for the company's employer brand. This research paper is written in Swedish.

 • 487.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Axelsson, Aron
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans oro vid vård av barn i prehospital akutsjukvård: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från transportverksamhet till avancerad vård. Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård kan du möta patienter i alla åldrar och med alla tänkbara akuta och mindre akuta tillstånd. Barn är en patientgrupp som står för nästan 10% av dessa uppdrag och innehar samma rätt till individualiserad vård som vuxna. Barn skiljer sig dock från vuxna, både fysiologisk och mentalt. Att med dessa patienter kunna skapa en god vårdande relationen med korrekt omhändertagande, bedömning och behandling kan därför ställa höga krav på sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Forskning visar att oro är en vanligt förekommande känsla hos sjuksköterskan inom ambulanssjukvård när det är barn som är patienter. Hur denna oro upplevs är dock lite utforskat. Syftet med studien var därför att beskriva sjuksköterskans upplevelsen av oro vid vård av barn prehospitalt.

  I studien, som är av kvalitativ ansats, användes semistrukturerade intervjuer för inhämtning av data. Åtta sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvård med varierande erfarenhet, både specialiserade och grundutbildande, intervjuades. Den insamlade data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra huvudkategorier; vård av barn kräver kunskap, bra bemötande är en utmaning, akuta bedömningar och behandlingar väcker starka känslor och tid och erfarenhet är påverkande faktorer. Oron som beskrivs av sjuksköterskorna är utbredd och mångfacetterad. Svårt sjuka barn väcker nästan alltid starka känslor, både hos den erfarne men även den mindre erfarna sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Den kunskapsrelaterade oron skulle kunna mildras med trygghet i kollegans kunskap eller med mer teoretisk och praktisk kunskap genom utbildning och hospitering.

 • 488.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hvorslev Billeschou, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Varumärkesutveckling i nystartade klädföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) är varumärkesutveckling en avgörande faktor när det kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Till skillnad från större organisationer måste SMF, på grund av deras begränsade resurser, tackla arbetet med varumärkesutveckling med ett betydligt större fokus och effektivitet. Inom den svenska modebranschen sysselsätter 95 % av företagen färre än 10 personer, vilket innebär att 95 % av företagen i den svenska modebranschen tillhör kategorin mikro inom SMF. De företag som sysselsätter fler än 250 personer, utgör endast 0,1 % av modeföretagen i Sverige. Trots detta råder det en brist på forskning och litteratur rörande varumärkesutveckling inom SMF. Tidigare forskning och litteratur fokuseras till stora delar på stora- multinationella företag och deras varumärkesutvecklande aktiviteter är oftast varken lämpliga, eller logiska, att tillämpa inom SMF. Denna brist på uppmärksamhet ligger till grund för studiens syfte. Syftet är att granska hur nystartade klädvarumärken, med begränsade resurser, arbetar med varumärkesutveckling för att etablera sitt varumärke. Med hjälp av fyra företag från Borås kommun, grundade mellan år 2013 och 2016, som alla är verksamma inom kläd-/modebranschen har det empiriska underlaget för studien skapats. Tidigare forskning rörande varumärkesutveckling inom SMF har lagt grunden för den teoretiska referensramen. Studien har under intervjuerna, samt analysen av empirin, använt sig av en egenformad teoretisk modell. Den insamlade empirin har sedan kopplats tillbaka till teorin och tidigare forskningsresultat. Studien visar att entreprenörers personliga bakgrunder kan påverka hur entreprenörer i nystartade klädvarumärken arbetar med varumärkesutveckling. Där framförallt entreprenörernas personliga intressen leder till att entreprenörerna arbetar mer med de varumärkesutvecklande aktiviteter som de är intresserade av. Studien visar även att entreprenörer i nystartade klädvarumärken ser varumärkesutveckling som en viktig del i varumärkets förutsättning att nå en etablering på marknaden, där kommunikation med externa intressenter är den stora delen. Studien visar till sist att nystartade klädvarumärken till största del arbetar med varumärkesutvecklande aktiviter som kräver en liten budget eller som är gratis, som ett resultat av att nystartade klädvarumärken har begränsat med resurser.

 • 489.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vuorio, Timmy
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT på fritidshemmet: Elevers upplevelser av matematik med digitala verktyg.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningSurfplattor och datorer har blivit en stor del av barn och ungdomars liv, samt blir det allt en större del av arbetssätten i skolan. I den matematik som lärs ut i skolan idag skall bidra till elevernas förståelse för olika matematiska problem samt förbereda de för att aktivt kunna delta i samhället. På fritidshemmet där det informella lärandet äger rum kan eleverna motiveras till ett fortsatt lärande i matematikämnet med hjälp av IKT då det sker på ett mer friare val.Syfte Syftet med denna studie är att beskriva elevers upplevelser av användandet av surfplattor och applikationer i matematikämnet på fritidshemmet.MetodMetoden i studien är en kvalitativ i form av fokusgruppsintervjuer. Urvalet i studien är 13 elever i årskurs 2.ResultatResultatet som framkom i studien visar att eleverna som deltog fick en positiv upplevelse av att använda sig av digitala verktyg och applikationer i matematikämnet. Men trots att de tyckte det var roligt ansåg dem att läroboken var ett bättre sätt att lära sig matematik. De flesta elever som deltog i studien ville fortsätta med digitala verktyg och applikationer medans några hellre ville använda sig av läroboken.

 • 490.
  Andersson Fritzson, Pontuz
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jansson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Jag blir inte sedd!”: Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på en akutmottagning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som uppsöker vård på en akutmottagning har en förförståelse över hur de ska få hjälp i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem de söker för så snart som möjligt. Problemet är att sjukvården ofta inte kan uppnå dessa högt ställda förväntningar, därför tenderar patienters upplevelse av bemötandet att påverkas. Studiens syfte är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet av vårdpersonalen på akutmottagningarna. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens upplevelse av bemötandet, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att belysa och hitta nya aktiva strategier för att bemöta patienter som söker akut. Studien är utformad efter Axelsson (2012) och är därmed en litteraturstudie, där 13 artiklar granskades och användes.

  Resultatet visar på att bristfällig information och kommunikation leder till att patientens  upplevelse av vården på akutmottagningarna påverkas.  Forskningen  som kom fram visar tydligt att fokus bör läggas mer på helheten runt patienten och inte enbart vårdandet av den biologiska kroppen samt att information och kommunikation bör ske mer aktivt. I diskussionen belyses hur studien har gått tillväga samt val av metod. Det redogörs även för kommunikationsbrist, informationsbrist, triagering och vårdlidande. Studien påvisar att det finns ett behov av att förbättra informationen angående hur triagesystemet fungerar samt vänte- och vistelsetider på akutmottagningarna.

 • 491. Andersson, H
  et al.
  Dellborg, M
  Markenvard, J
  Jagenburg, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  CK-MB räcker som specifik markör vid diagnos av hjärtinfarkt1991In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 88, no 36, p. 2890-2892Article in journal (Refereed)
 • 492.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Interrupted Time Series Versus Statistical Process Control in Quality Improvement Projects2016In: Journal of Nursing Care Quality, ISSN 1057-3631, Vol. 31, no 1, p. E1-E8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To measure the effect of quality improvement interventions, it is appropriate to use analysis methods that measure data over time. Examples of such methods include statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis. This article compares the use of statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis for evaluating the longitudinal effects of quality improvement interventions, using an example study on an evaluation of a computerized decision support system.

 • 493.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Backlund, Per
  Söderholm, Hanna Maurin
  Lundberg, Lars
  Lebram, Mikael
  Engström, Henrik
  Measuring participants’ immersion in healthcare simulation: the development of an instrument2016In: Advances in Simulation, ISSN 2059-0628, Vol. 1, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Immersion is important for simulation-based education; however, questionnaire-based instruments to measure immersion have some limitations. The aim of the present work is to develop a new instrument to measure immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

  Methods: The instrument was developed in four phases: trigger identification, content validity scores, inter-rater reliability analysis and comparison with an existing immersion measure instrument. A modified Delphi process was used to develop the instrument and to establish validity and reliability. The expert panel consisted of 10 researchers. All the researchers in the team had previous experience of simulation in the health and/or fire and rescue services as researchers and/or educators and simulation designers. To identify triggers, the panel members independently screened video recordings from simulation scenarios. Here, a trigger is an event in a simulation that is considered a sign of reduced or enhanced immersion among simulation participants.

  Results: The result consists of the Immersion Score Rating Instrument (ISRI). It contains 10 triggers, of which seven indicate reduced and three enhanced immersion. When using ISRI, a rater identifies trigger occurrences and assigns them strength between 1 and 3. The content validity analysis shows that all the 10 triggers meet an acceptable content validity index for items (I-CVI) standard. The inter-rater reliability (IRR) among raters was assessed using a two-way mixed, consistency, average-measures intra-class correlation (ICC). The ICC for the difference between weighted positive and negative triggers was 0.92, which indicates that the raters are in agreement. Comparison with results from an immersion questionnaire mirrors the ISRI results.

  Conclusions: In conclusion, we present a novel and non-intrusive instrument for identifying and rating the level of immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

 • 494.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Kängström, Anna
  University of Borås, School of Health Science.
  Jonsson, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Effect of Simulation on the Clinical Competence of Swedish Ambulance Nurses2014In: Australasian Journal of Paramedicine, ISSN 2202-7270, Vol. 11, no 2, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ntroduction Simulation has become an established method for education and training of Emergency Medical Services personnel in different skills such as advanced airway techniques, also in evaluation and initial care of stroke patients and in pre - hospital trauma. Simula tion can be a useful method to improve learning. To our knowledge, there are only a few studies that relate simulation to the effect on clinical skills. The aim of the present study was to investigate the effect of simulation on the clinical competence in a pre - hospital trauma care course for ambulance nurses. Methods The study was performed using a before - after design. Seventeen ambulance nurse students who participated in a trauma care course were evaluated in two simulated trauma cases. All subjects had passed the initial theoretical part of the course. The pre - test was performed in the beginning of the following part of the course involving simulation and the post - test at the end of the course. The analysis was performed by assessment of performance, as seen on video - tapes from the pre - tests and the post - tests. A validated instrument was used to determine the level of student’ s clinical competence. Paired t - test was used to confirm differences between the pre - test and post - test results . Results There was a significant increase in the over - all results for the post - test, with a difference of 1.12 points (t=4.642, df=16, p= 0.001) Situation Awareness, Patient Assessment and Decision Making showed the most pronounced improvements. Conclusion The results imply t hat simulation in addition to traditional theoretical education improves the clinical competence of the students, in comparison to traditional education and training without any significant amount of simulation.

 • 495.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Magnusson, Carl
  University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital,.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Seffel, Elin
  Department of Ambulance Care, Södra Älvsborg Hospital.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Munters, Monica
  Department of Ambulance Care, Region of Dalarna.
  Strömsöe, Anneli
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena
  Department of Anaesthesiology and Intensive Care and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University.
  Adverse events in prehospital emergency care: a trigger tool study2019In: BMC Emergency Medicine, Vol. 19, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Prehospital emergency care has developed rapidly during the past decades. The care is given in a complex context which makes prehospital care a potential high-risk activity when it comes to patient safety. Patient safety in the prehospital setting has been only sparsely investigated. The aims of the present study were 1) To investigate the incidence of adverse events (AEs) in prehospital care and 2) To investigate the factors contributing to AEs in prehospital care.

 • 496.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nilsson, Lena
  Linköping University.
  Strömsöe, Anneli
  Mälardalens högskola.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kängström, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patient safety and patient assessment in pre-hospital care: a study protocol2016In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, Vol. 24, no 1, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Patient safety issues in pre-hospital care are poorly investigated. The aim of the planned study is to

  survey patient safety problems in pre-hospital care in Sweden.

  Methods/Design: The study is a retro-perspective structured medical record review based on the use of 11 screening

  criteria. Two instruments for structured medical record review are used: a trigger tool instrument designed for

  pre-hospital care and a newly development instrument designed to compare the pre-hospital assessment with

  the final hospital assessment. Three different ambulance organisations are participating in the study. Every month,

  one rater in each organisation randomly collects 30 medical records for review. With guidance from the review

  instrument, he/she independently reviews the record. Every month, the review team meet for a discussion of

  problematic reviews. The results will be analysed with descriptive statistics and logistic regression.

  Discussion: The findings will make an important contribution to knowledge about patient safety issues in prehospital

  care.

 • 497.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Andersson-Gare, Boel
  Sjöqvist, Bengt-Arne
  Henricson, Maria
  Jonsson, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  The effect of a Computerised Decision Support System (CDSS) on compliance with the prehospital assessment process: results of an interrupted time-series study2014In: BMC Medical Informatics and Decision Making, ISSN 1472-6947, E-ISSN 1472-6947, Vol. 14, no 70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:Errors in the decision-making process are probably the main threat to patient safety in the prehospital setting. The reason can be the change of focus in prehospital care from the traditional "scoop and run" practice to a more complex assessment and this new focus imposes real demands on clinical judgment. The use of Clinical Guidelines (CG) is a common strategy for cognitively supporting the prehospital providers. However, there are studies that suggest that the compliance with CG in some cases is low in the prehospital setting. One possible way to increase compliance with guidelines could be to introduce guidelines in a Computerized Decision Support System (CDSS). There is limited evidence relating to the effect of CDSS in a prehospital setting. The present study aimed to evaluate the effect of CDSS on compliance with the basic assessment process described in the prehospital CG and the effect of On Scene Time (OST).METHODS:In this time-series study, data from prehospital medical records were collected on a weekly basis during the study period. Medical records were rated with the guidance of a rating protocol and data on OST were collected. The difference between baseline and the intervention period was assessed by a segmented regression.RESULTS:In this study, 371 patients were included. Compliance with the assessment process described in the prehospital CG was stable during the baseline period. Following the introduction of the CDSS, compliance rose significantly. The post-intervention slope was stable. The CDSS had no significant effect on OST.CONCLUSIONS:The use of CDSS in prehospital care has the ability to increase compliance with the assessment process of patients with a medical emergency. This study was unable to demonstrate any effects of OST.

 • 498.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdande och systematisk bedömning2016In: Prehospital akutsjukvård / [ed] B-O. Suserud & L. Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, p. 178-210Chapter in book (Other academic)
 • 499.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Brink, P
  Högskolan väst.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hansson, P-O
  University of Gothenburg.
  A shorter system delay for haemorrhagic stroke than ischaemic stroke among patients who use emergency medical service.2018In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: We compare various aspects in the early chain of care among patients with haemorrhagic stroke and ischaemic stroke.

  MATERIALS & METHODS: The Emergency Medical Services (EMS) and nine emergency hospitals, each with a stroke unit, were included. All patients hospitalised with a first and a final diagnosis of stroke between 15 December 2010 and 15 April 2011 were included. The primary endpoint was the system delay (from call to the EMS until diagnosis). Secondary endpoints were: (i) use of the EMS, (ii) delay from symptom onset until call to the EMS; (iii) priority at the dispatch centre; (iv) priority by the EMS; and (v) suspicion of stroke by the EMS nurse and physician on admission to hospital.

  RESULTS: Of 1336 patients, 172 (13%) had a haemorrhagic stroke. The delay from call to the EMS until diagnosis was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The patient's decision time was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The priority level at the dispatch centre did not differ between the two groups, whereas the EMS nurse gave a significantly higher priority to patients with haemorrhage. There was no significant difference between groups with regard to the suspicion of stroke either by the EMS nurse or by the physician on admission to hospital.

  CONCLUSIONS: Patients with a haemorrhagic stroke differed from other stroke patients with a more frequent and rapid activation of EMS.

 • 500.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning: en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to obtain an understanding of Emergency Healthcare Work (EHW) at the Emergency Department (ED), including the competencies required by EHW, and based on practitioners' and managers' perspectives. Methods: In study I, a quantitative method was employed. A questionnaire was sent to all Swedish EDs and data was analysed using descriptive statistics and content analysis. In studies II- IV, qualitative methods were used. In study II, participant observations and individual and group interviews were conducted. In studies III-IV individual and group interviews were conducted. In studies II-IV, data was analysed using qualitative content analysis. Results: According to head nurses, basic nursing education does not lead to sufficient competence for working at an ED and thus supplementary formal education is needed. A minority of head nurses perceive that they are completely responsible for creating preconditions for competence development (study I). The EHW is characterized by rapid, brief and standardized encounters with limited scope for providing individualized care. Practitioners strive to be adaptable by structuring EHW and they cooperate to achieve a good workflow (study II). Management is characterized by a command and control approach. Managers experience EHW as lifesaving work and they experience difficulties in meeting the expectations of their staff (study III). There is also tension between professional groups in EDs as well as hierarchical boundaries that influence the possibilities to develop competencies in EHW. The focus on competence in EHW is on account of the emergency and lifesaving nature of its actions. Purely medical competencies are valued and caring competencies are subsequently downgraded. A medical competence approach consolidates the current view of competencies necessary in everyday work in EDs (study IV). Conclusions: EHW and the competencies required by EHW are defined from a purely medicalized and result-driven viewpoint. Patients' medical needs are given greater importance than their caring needs. Medicalized and result-driven EHW makes it difficult to provide individualized care. This difficulty is a hindrance to the implementation of a holistic view in EHW.

78910111213 451 - 500 of 12095
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf