Endre søk
Begrens søket
6789101112 401 - 450 of 1854
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Christianson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Larsson, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjälp mig att förstå, TAKK: en kvalitativ studie med fokus på förskollärarens syn på TAKK.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande text kommer att handla om förskollärares förhållningssätt till implementeringen av TAKK i förskolans verksamhet.

  Inledning

  Verksamma förskollärare ska vara öppna och flexibla till metoder som ger en positiv inverkan på barnets språkutveckling. Mängden forskning brister när det gäller fokus på förskollärarens förhållningssätt till TAKK. Därför vill vi undersöka hur åsikter formas samt hur arbetssätten ser ut i arbetslagen.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de anser att TAKK synliggörs i verksamheten.

  Metod

  Arbetet bygger på en kvalitativ studie där val av metod är intervju. Utifrån de forskningsetiska kraven utformades intervjuerna. Intervjuerna blev ljudinspelade för att sedan bli transkriberade och analyserade. Resultatet byggdes sedan utifrån analysen av transkriberingen.

  Resultat

  Resultatet visar hur förskollärare kan ha olika förhållningssätt och att det är viktigt att kommunicera mera. Undersökningen har givit mer än bara positiva synsätt, inte specifikt negativa men realistiska.

 • 402.
  Christoffersson, Lawe
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Biblioteket i Alexandria: arv från den grekiska världen eller Österlandet?: En diskursanalytisk studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the scientific discourse surrounding the founding of the ancient Library in Alexandria. For this I have used a discourse analytical method and I have limited the investigation by only looking at scholarly books from the period 1952 to 2009. In the initial reading it became obvious that authors exclusively cite influences from three different contexts: a Greek influence, a Hellenistic influence, and a native Egyptian/near eastern influence. This seemed to be an interesting and relevant area of study, especially since it could pertain to the modern library context and how we today handle cultural influences. By applying certain theoretical analysis terms such as node, element and floating signifier to the texts I have examined the different books and have tried go get an idea of what important elements the authors focus on, what sources they base this on, and then I have tried to analyze the arguments they use. I identified a number of tendencies in the source material which are discussed at length in the essay. For instance, some of them relate to the author’s problematic usage of primary sources, others have to do with what seems to be arguments stemming from a historical bias against certain cultures. I also looked at how the scholarship has seemingly changed over time and what possible reasons there could be for this.

 • 403.
  Claesson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”We kind of read books”: en kvalitativ studie av vad elever i fjärde klass gör på sitt skolbibliotek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to contribute with knowledge that complements research on the design and development of school libraries. This has been achieved through field studies from a sociocultural perspective using the theories of Vygotsky. Previous research shows a gap between how a school library is said to function and how it is in fact used. To investigate actual conduct the author performed observations and focus group interviews with fourth-grade students at ISGR, The International School of the Gothenburg Region. The results reveal a wide range of activities in the school library, such as information retrieval, reading, browsing for books, talking, hanging out, borrowing and returning books, receiving education and working on projects. One interesting discovery was that a visit to the school library appeared to be a collective action, and not solitary as one could suspect. Students browsed together with classmates or the librarian, read out loud toeach other and sat together reading, writing, talking and playing games. When enabled, the higher psychological processes in Vygotsky’s theory can roam free in the school library. The author concludes that it is not possible to generalise from this study, but that the value of a place where you can do all the above in a calmand stress-free environment should not be underestimated. The school library can be a place not only for silent studies, but for social exchange among carefully chosen books, furniture, technology and personnel to support all actions, including personal growth.

 • 404.
  Claesson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liljesand, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användbarhet som värdeskapare: En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med användbarhet är att på ett enkelt och tillfredställande sätt hjälpa en användare att uppnå ett specificerat mål. En produkts användbarhet påverkas därför av olika faktorer. Faktorer som en dators prestanda, hårdvara, användargränssnitt och upplevd kvalitet är några av de parametrar som bör tas i åtanke när studenten väljer en bärbar dator som ska underlätta och effektivisera studierna. 225 studenter deltog i en enkätundersökning där de uppgav hur mycket olika faktorer påverkade deras val av dator. Resultatet visade att studenter värdesätter laptops med bra prestanda, lång batteritid och tekniska aspekter som passar deras behov. Det mest förekommande syftet med datorerna var att underlätta studenternas studier och faktorer som prestanda, vikt och storlek avgjorde datorns användbarhet för detta ändamål. Studien bekräftade att varumärken associeras med kvalitet och att kvaliteten på produkterna var det som fick studenterna att vara lojala gentemot varumärket. Faktorer som hårdvara, prestanda, användargränssnitt och kvalitet påverkar användarens möjlighet att nå sina mål på ett effektivt sätt och behöver anpassas efter individens funktionella och emotionella behov för att uppnå optimal användbarhet.

 • 405.
  Claesson, Susannah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Poesi, projekt, planering: En analys av lektionsplaneringar för poesi isvenskundervisningen för åk 7-92019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om poesi i svenskundervisningen för högstadiets årskurs 7-9. I avsnittet om tidigare forskning redogörs för studier om lektionsplaneringar, barns och ungas läsning av prosa och poesi, samt vilka effekter datoranvändning och digitala redskap har på skolungdomars inställning till poesi. Den teoretiska utgångspunkten för detta examensarbete är praktikarkitekturteorin, vilken även har kommit att prägla det analysverktyg som använts för analys av det insamlade materialet. I resultatsavsnittet presenteras sedan empirin som undersökts, vilket i senare avsnitt kommer att diskuteras och jämföras mot bakgrund av tidigare forskning. Slutligen kommer metoden och didaktiska konsekvenser att diskuteras.

  Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka hur svensklärare arbetar med poesi i undervisningspraktiken. Genom att ta del av lärares lektionsplaneringar avsåg jag att undersöka hur poesiundervisningen inom svenskämnet förårskurs 7-9 utförs och vilka kunskaper lärarna vill utveckla hos sina elever. För att ta nå syftet har jag utgått från en del frågeställningar som berör vad som påverkat lärarna i planeringen, vilka redskap som använts i undervisningen, vilka förmågor som lärare vill att elever ska utveckla, samt vilken sorts poesi eleverna får ta del av.

  Den metod som har använts är kvalitativ textanalys. Utifrån den valda metoden harfrågeställningarna utformats, och empirin diskuteras i senare avsnitt utifrån de textanalytiska dimensioner som redogörs för i kvalitativ textanalys. Fortsättningsvis så harfrågeställningarna besvarats genom att materialet analyserats och kategoriserats i en tabell som är utformad efter praktikarkitekturteorins olika arrangemang: de materiella-ekonomiska arrangemangen som antingen möjliggör eller hindrar utförandet av undervisningspraktiken, de social-politiska arrangemangen som beskriver relationerna mellan människor och människor och material, samt de kulturella-diskursiva arrangemangen som präglar språket inom praktiken.

 • 406.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att lära i utomhusmiljö: Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-12018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka elevers attityder till och erfarenheter av utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. Vi undersöker även lärares attityder till utomhusundervisning och hur de väljer att utforma den.

  Metod: Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 17 elever och tre lärare från två skolor.

  Resultat: Majoriteten av de deltagande eleverna föredrar att befinna sig i utomhusmiljö vid undervisningen i naturorienterande ämnen. Majoriteten av eleverna återgav exempel på lektionsmoment som de har genomfört och vad de har lärt sig i utomhusundervisningen. Även de tre deltagande lärarna är positiva till utomhuspedagogik och menar att det kan bidra till elevernas lärande när de får arbeta praktiskt och med flera sinnen. Lärarna pekar även på faktorer som kan hindra utomhusundervisningen men de gav också förslag på lösningar till dessa problem.

 • 407.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar till inkludering. Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga vilka fördelar och hinder det finns med att bedriva utomhuspedagogik utifrån vetenskapliga studier samt vilka metoder som har använts i studierna. Metoderna som vi har använt för att kartlägga de utvalda studierna var att vi djupläste de vetenskapliga studierna och kartlagt forskningarnas innehåll i tabeller och figurer utifrån våra frågeställningar. Resultatet som redovisas utifrån de utvalda studierna är att många av deltagarna i studierna ansåg att utomhusundervisningen kan gynna elevernas lärande och bidra till deras medvetenhet om natur, miljö och ekologi. Utomhusundervisningen kan också underlätta för elever med svårigheter eftersom eleverna får möjligheten att skapa ett band mellan den teoretiska undervisningen i klassrummet med den praktiska undervisningen utomhus. Majoriteten av studierna beskriver att tidsbristen i schemat är en av de bidragande faktorerna till att lärare inte undervisar i utomhusmiljö. Det saknas även motivation och erfarenheter hos lärarna på grund av bristen av förberedelse och övning i utomhuspedagogik under lärarutbildningen.

 • 408.
  Crespo, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kjellin, Emilie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i förskolan: så mycket mer än bestämmande.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barns inflytande är ett ämne som många gånger uppfattas som svårdefinierat, och svårt att omsätta i praktiken. Det är ett viktigt område som har blivit allt vanligare i forskningssammanhang då det visat sig ha stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har därför valt att genomföra en studie som syftar till att synliggöra förskollärarnas perspektiv på barns inflytande i förskolan.

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande i relation till deras lärprocesser, samt tar hänsyn till barns inflytande i sin planering av verksamheten.

  För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av intervju som metodverktyg, för att få inblick i hur förskollärarna tolkar begreppet samt arbetar i linje med det. Vi har intervjuat sex olika förskollärare på två olika förskolor i olika kommuner Västra Götalands län. Vi har använt oss av Foucaults maktteori för att synliggöra hur den osynliga makten figurerar i förskolan, men även för att kunna få en bild av hur makt och styrning kan verka positivt på barns lärande.

  Resultatet av vår studie visade att begreppet barns inflytande är svårt att definiera. Den visade även att det finns olika hinder för om, när och hur inflytande kan uppstå i verksamheten. Resultatet visade även att förskollärarna ansåg att barns inflytande är betydande för deras lärande och utveckling.

 • 409.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  A Navigation Framework: an aspect when designing CASE tools1997Inngår i: Proceedings of the 20th Information Systems Research In Scandinavia (IRIS 20), Braa K & Monteiro E (eds). Oslo, Norway, 1997Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 410.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Conceptualising Participatory Action Research: Three Different Practices2004Inngår i: Electronic Journal of Business Research Methods, ISSN 1477-7029, E-ISSN 1477-7029, Vol. 2, nr 2, s. 47-58Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 411.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Data-Driven Innovation: Managing a Project Including Multiple Business Partners2019Inngår i: In proceedings of iConference 2019. Washington D.C., USA, March 31- April 3, 2019, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The proposal describes an ongoing research project called Data-Driven Innovation which comprises 14 researchers and 13 business partners. The project is characterized by partnership, collaboration, and interaction between the involved researchers and the business partners. The purpose of the project is to identify tools that can support the business partners in their efforts to exploit data in order to enhance service delivery and to create competitive advantage. The project is applying a socio-technical perspective in order to avoid a too one-sided technical focus. The proposal ends with presenting a number of challenges due to the increased complexity concerning the management of multiple business partners and researchers. The challenges are: maintaining the balance between competing interests, managing the problem of generalization, mutual learning, and ensure partnership throughout the project.

 • 412.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Data-Driven Innovation: Managing a Project Including Multiple Business Partners2019Inngår i: Proceedings of iConference 2019, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The proposal describes an ongoing research project called Data-Driven Innovation which comprises 14 researchers and 13 business partners. The project is characterized by partnership, collaboration, and interaction between the involved researchers and the business partners. The purpose of the project is to identify tools that can support the business partners in their efforts to exploit data in order to enhance service delivery and to create competitive advantage. The project is applying a socio-technical perspective in order to avoid a too one-sided technical focus. The proposal ends with presenting a number of challenges due to the increased complexity concerning the management of multiple business partners and researchers. The challenges are: maintaining the balance between competing interests, managing the problem of generalization, mutual learning, and ensure partnership throughout the project.

 • 413.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Illustrating Multi-Grounded Theory: Experiences from Grounding Process2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper challenges traditional grounded theory. Both theoretical and empirical grounding is proposed as claims of validity for theory generation. This paper builds on a framework about multi-grounded theory (MGT) presented in Goldkuhl & Cronholm (2003). In that paper the framework is presented on a conceptual and procedural level. The aim of this paper is to support the use of multi-grounded theory. This paper also takes a critical stand towards MGT.

 • 414.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nine Principles for Designing a Study Program2006Inngår i: Information Systems Education Journal, ISSN 1545-679X, Vol. 4, nr 31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper outlines nine key principles to consider when designing a study program. Design principles are essential when revising education programs in the field of information systems due to the rapid changes in business technique. These principles are generated from an em-pirical study concerning the development of a modified study program. The principles identi-fied are: Vision; Traceability; Progression and Integration; Manning the development project and anchoring decisions; Pedagogy; Mandatory vs. free choice of courses; Implementation; Evaluation and Marketing. These are compared to a list of criteria generated by the Swedish National Agency for Higher Education and the outcome of this comparison is that several of the principles can also be used for the evaluation of study programs. The research has been carried out as action research. This means that there has been an intervention in the process of the designing the study program. The target groups of this paper are study boards, faculty members, teachers and students that are active in different student associations.

 • 415.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Projekt, publikationer och personliga reflektioner2016Inngår i: 25 år av kunskapande: - Återblickar och uppskattning från Görans doktorander / [ed] Karin Axelsson & Ulf Melin, Linköpings Universitet , 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 416.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Design Science Research Constructs: a Conceptual Model2019Inngår i: Pacific Asia Conference on Information Systems 2019, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Design science research (DSR) has become an accepted as well as legitimated research paradigm within the IS discipline. DSR has had a significant impact on IS research and it has the potential to become even more successful.One reason for not being fully adopted is due to gaps in the understanding of DSR constructs. Our literature review has revealed that constructs often are:abstract, synonymous, overlapping, offering slightly different definitions, and difficult to grasp. One implication of these problems is that it might be hard to communicate research results not only to other researchers within the DSR community but also to other disciplines. Consequently, the purpose of this study has been to suggest a conceptual model that includes key DSR constructs and their relationships that can contribute to the understanding and communication of the DSR phenomenon.

 • 417.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empirical Experiences from the Use of Service-Dominant Logic in an IT-Project2019Inngår i: Proceedings ofthe 5thNaples Forum on Service, 2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose –Over the past several decades, we have witnessed a transformation from an industrial product-oriented economy to a service economy in the IT-sector. The goal of the organizations is to increase their digital organizational capability by implementing digital service transformations. However, adopting a service perspective in the management of digital services continues to be a challenging process for many organizations (Brown et al. 2016). The adoption of a service perspective is not about a minor change of attitude; it is a paradigm shift for the whole IT-sector. One contemporary service perspective is service-dominant logic (SDL). In our literature analysis, we identified that the development of SDL is primarily based on theoretical insights gained from previous prior work by several scholars. We can conclude that theoretical grounding of SDL is firm, but that SDL lacks empirical evidence concerning experiences from applying SDL in the IT-projects. Consequently, the purpose of our study is to present empirical evidence from the use of SDL in an IT-project. The IT-project included the design of a digital tool for service assessment and service innovation.

   

   

  Design/Methodology/approach – Our study has unfolded by means of a four-stage process: 1) Literature review of prior applications and evaluations of SDL, 2) Implementation of an IT-project concerning the development of a digital tool supporting service assessment and service innovation, guided by service-dominant logic, 3) Evaluation of SDL based on empirical experiences gained from the IT-project, 4) Formulation of complementing prescriptive guidance that overcomes the identified challenges in the IT-project. 

   

   

  Findings – The findings consist of three challenges:

  Challenge 1: The understanding of central conceptualizations in SDL.Challenge 2: The generic nature of SDL.Challenge 3: The lack of prescriptive guidance on how to use SDL in IT-projects.

   

   

  Research limitations/implications (if applicable) – Contribution to the knowledge of how to adopt SDL in IT-projects. 

   

   

  Practical implications (if applicable) – Prescriptive guidance that can support organizations in their efforts to transforming their business to become digital service oriented and increase their digital organizational capability.

   

   

  Originality/value – The main discourse about SDL has been largely theoretical. Little attention has been given to how empirical evidence gained from IT-projects can be used to inform the further theoretical development and the practical use of SDL.

 • 418.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empirical Grounding of Design Science Research Methodology2015Inngår i: New Horizons in Design Science: Broadening the Research Agenda / [ed] Donnellan, B., Helfert, M., Kenneally, J., VanderMeer, D., Rothenberger, M., Winter, R., Springer, 2015, s. 471-479Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to empirically ground design science research methodology. We claim that popular design science research methodologies lack empirical grounding based on primary data. That is, the empirical grounding is based on reconstructions of studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point at several risks related to secondary analyses and we claim that popular design science research methodologies should be based on primary data. Thus, we have systematically collected methodology users’ empirical experiences and reflections from DSR projects and structured them according to the Three Cycle View [23].  The overall findings show that the experiences are mainly positive. However, there are negative experiences such as the guidelines’ granularity, lack of rigorousness concerning evaluation of new knowledge, and support for collaboration.

 • 419.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of the Information Systems Research Framework: Empirical Evidence from a Design Science Research Project2016Inngår i: Electronic Journal of Information Systems Evaluation, ISSN 1566-6379, E-ISSN 1566-6379, Vol. 19, nr 3, s. 157-167Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to provide empirical evidence that the design science framework Information System Research (ISR) works in practice. More than ten years has passed since ISR was published in the well-cited article ‘Design Science in Information Systems Research’. However, there is no thoroughly documented evaluation of ISR based on primary data. That is, existing evaluations are based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point to several risks related to secondary analyses and claim that popular design science research frameworks should be based on primary data. In this paper, we present an evaluation consisting of empirical experiences based on primary data. We have systematically collected experiences from a three-year research project and we present ting of both strengths and weaknesses are presented. The main strengths are: the bridging of the contextual environment with the design science activities and the rigorousness of testing IT artefacts. The main weaknesses are: imbalance in support for making contributions to both theory and practice, and ambiguity concerning the practitioners’ role in design and evaluation of artefacts. We claim that the identified weaknesses can be used for further development of frameworks or methods concerning design science research. 

 • 420.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Guidelines Supporting the Formulation of Design Principles2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Design principles represent design knowledge and constitute a prescriptive component that is included in design theory. In design science research, the formulation of generalised and intelligible design principles that can be reused in new contexts is regarded as an important outcome. Our study has revealed that existing design principles vary in terms of structure, content, and level of abstraction. This variation and inconsistency may obstruct the reusability of the design principles. The purpose of this study is to suggest support for the formulation of design principles. In order to enhance the support for the formulation of design principles, we have suggested three guidelines, which are based on analyses of theoretical statements, existing guidelines, and existing design principles. The guidelines are illustrated by using material from a design science research project.

 • 421.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ITIL Compliance with a Service Perspective: a Review Based on Service-Dominant Logic2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Information technology implementation continues to be a challenging process for many organisations and one of the challenges is the transition to service orientation. To apply a service perspective is not a minor change of attitude; it is a paradigm shift for the whole IT sector. Providers of IT services can no longer afford to focus on solving technical problems, they now have to consider the quality of the services and focus on the relationship with customers. The purpose of this paper is to examine how the popular ITIL frameworks comply with a service perspective. We have used service-dominant logic as an analysis model to find out how ITIL corresponds to a service perspective. The findings show that while ITIL highly corresponds to the service perspective in some aspects it fails in others, such as recognising the customers as value co-creators and that products are a distribution mechanism for services.

 • 422.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjalmarsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of Action Design Research2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There has been a growing interest in information systems (IS) research as design research. One popular methodology is Action Design Research (ADR). Despite the popularity, ADR lacks proper evaluation based on primary data. We claim that the existing empirical evidence justifying ADR is either fragmented or based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. Our claim is supported by the authors of ADR who state that “ … because the VIP project was not conducted explicitly as ADR, it cannot be viewed as an exemplar of its application”. The purpose of this study is to provide empirical evidence. Examples of empirical evidence show that ADR is highly relevant for an applied discipline such as IS, it creates a bridge between user-oriented perspectives of the IT artefact and technological perspectives and it supports a conceptual movement from a specific instance to a search for a class of problems.

 • 423.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rittgen, Peter
  Challenges Concerning Data-Driven Innovation2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digital transformation is highly relevant to most organisations in the business and the government sectors. One important aspect of digital transformation is the capability to exploit data in order to develop new services. For a number of businesses, this capability has become an imperative to their survival in an ever more competitive market. Today, data exploitation is of vital importance for innovation and economic growth. However, there is a lack of consolidated knowledge about the challenges of managing processes for data-driven innovation. Therefore, the purpose of this study is to elaborate on challenges concerning data-driven innovation. We have used the Grounded Theory approach to identify such challenges which are: lack of a systematic process, problems with data access, distrust of data, lack of appropriate digital tools and insufficient competence. Our conclusions reveal that data is rarely used as a strategic resource in data-driven innovation and that there is a lack of data management.

 • 424.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hallqvist, Carina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Assessment of IT Services: The Need for a Service Perspective2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 425.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karu, Kaimar
  Axelos.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hearsum, Philip
  Axelos.
  Hero, Philip
  Support Services Institute.
  IT Service Management: The Alignment of ITIL® Practitioner Guidance with Service-Dominant Logic2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The application of a service-oriented perspective in the IT sector has become the paradigm, making managers highly aware of the importance of being service oriented and customer focused. In the IT sector, a service-oriented perspective is encompassed in the widespread field of IT Service Management (ITSM). However, while ITSM practitioners are, to a certain degree, becoming aware of the benefits of the contemporary Service-Dominant Logic perspective, the primary market view still adheres to Goods-Dominant Logic. The majority of IT organisations around the globe rely on the ITSM framework ITIL in order to adopt and adapt a service perspective. The purpose of this paper is to examine how the ITIL® Practitioner Guidance (the latest ITIL book) aligns with Service-Dominant Logic. The paper discusses findings in relation to four codes: Definition of service, The role of the service provider, Value and value propositions, and Co-creation.

 • 426.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Persson, Linda
  Tregamma.
  Best Practice in IT Service Management: Experienced Strengths and Weaknesses of using ITIL2016Inngår i: International Conference on Management, Leadership and Governance, 2016, s. 60-67Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the management of IT services and especially on best practices in the IT sector. Successful organizations must continuously improve their business management, including their IT management, in order to retain competitive advantages, and thus they need to reflect upon and improve their ways of working. One important aspect of this is usage of best practices. Best practices are toolsets or frameworks for the management of business and IT alignment, and their purpose is to improve the quality of IT services through delivering superior results compared to other frameworks, time after time. The most cited, globally recognized and adopted best practice is Information Technology Infrastructure Library (ITIL). The problem we address is that there exist contradictory claims concerning the usefulness of best practices. Due to these contradictory claims, the purpose of this paper is to learn more about the strengths and weaknesses of ITIL. To fulfill the purpose of this paper, we have conducted a qualitative study where we have collected empirical experiences from use of ITIL. We have interviewed 15 IT managers and IT consultants about their experiences of using ITIL.

  We can conclude that previous findings are fragmented and thus we have presented a coherent and structured collection of empirical experiences categorized as strengths and weaknesses. The identified strengths are: high reliability, improved cost efficiency, a tool for communication and support for structured work. The identified weaknesses are: lack of concretion, adaptation difficulties, being too comprehensive and having high costs. These strengths and weaknesses have to be managed in accordance with the situation at hand. We believe that our findings can contribute in two ways: 1) they consist of a coherent and structured overview informing about both strengths and weaknesses, and 2) the weaknesses can be used as requirements for a redesign of ITIL. Our study has in a cumulative way advanced the state-of-the-art by adding new knowledge based on empirical data.

 • 427.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Romare, Sören
  Sofigate.
  Principles for Good Enough IT Service Management2018Inngår i: 14thEuropean Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG), Utrecht, The Netherlands, Oct 18-19., 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To manage IT services continues to be a challenging process for many organizations. IT service providers are under constant pressure to deliver IT services both at a low cost and high quality, in order to maximize benefits and value for their customers. Obviously, IT service providers find that solving this equation is almost impossible. Thus, there is a need to find new principles or guidance which support satisficing and acceptable IT service delivery. Improvement of IT services delivery are often related to the concept of IT Service Management (ITSM). ITSM focuses on service delivery and can be regarded as an umbrella term including frameworks, models, and methodologies. Our review of the ITSM literature has revealed that best practices and standards have been considered as expensive to implement and maintain, have caused high expectations that are seldom fulfilled, are viewed as too complex, and have high learning thresholds which mean that learning is time-consuming. The purpose of this paper is to suggest principles concerning good enough IT service management which should be seen as a complement to established best practices and standards such as ITIL or ISO/IEC 20000 IT Service Management Standard. Our study has generated four principles: 1) focus on core processes, 2) design for co-creation of value, 3) recognize situation-specific attributes, and 4) avoid over-engineering. The purpose of the principles is to support the assessment of IT service delivery and to promote service management, with respect to costs, effort, and customer value. The principles have been implemented in a digital tool for the assessment and management of IT service delivery. The tool has been used to test and verify the principles in real empirical settings. The principles have also been collaboratively formulated by service practitioners and researchers. We claim that the principles advance theory concerning service management, by providing normative knowledge with respect to the concept of good enough. 

 • 428.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Trostek, Linda
  Tregamma.
  Best Practice in IT Service Management: Experienced Strengths and Weaknesses of using ITIL2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the management of IT services and especially on best practices in the IT sector. Successful organizations must continuously improve their business management, including their IT management, in order to retain competitive advantages, and thus they need to reflect upon and improve their ways of working. One important aspect of this is usage of best practices. Best practices are toolsets or frameworks for the management of business and IT alignment, and their purpose is to improve the quality of IT services through delivering superior results compared to other frameworks, time after time. The most cited, globally recognized and adopted best practice is Information Technology Infrastructure Library (ITIL). The problem we address is that there exist contradictory claims concerning the usefulness of best practices. Due to these contradictory claims, the purpose of this paper is to learn more about the strengths and weaknesses of ITIL. To fulfill the purpose of this paper, we have conducted a qualitative study where we have collected empirical experiences from use of ITIL. We have interviewed 15 IT managers and IT consultants about their experiences of using ITIL. We can conclude that previous findings are fragmented and thus we have presented a coherent and structured collection of empirical experiences categorized as strengths and weaknesses. The identified strengths are: high reliability, improved cost efficiency, a tool for communication and support for structured work. The identified weaknesses are: lack of concretion, adaptation difficulties, being too comprehensive and having high costs. These strengths and weaknesses have to be managed in accordance with the situation at hand. We believe that our findings can contribute in two ways: 1) they consist of a coherent and structured overview informing about both strengths and weaknesses, and 2) the weaknesses can be used as requirements for a redesign of ITIL. Our study has in a cumulative way advanced the state-of-the-art by adding new knowledge based on empirical data.

 • 429.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att undervisa etiskt: - i princip och praktik2018Inngår i: Läraren och yrkesetiken: Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag / [ed] Sara Irisdotter Aldenmyr, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1:1, s. 85-101Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 430.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Didethics - a didactic model including professional ethics2017Inngår i: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, ISSN ISSN:2002-1534, Vol. 3, nr 1, s. 68-85Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ethics in teaching can be understood in different ways. In this article, ethics in teaching is interpreted as values that are expressed by the teacher through words or actions in interaction with students. Previous research has indicated that ethics in teaching with this meaning is difficult to recognize and verbalize. Professional ethics also seems to be randomized and built mostly on personal feelings. In an empirical study of professional ethics, data was analyzed in order to find the essence of the phenomenon professional ethics. The study indicated a lack of professional ethics in preparing and in following up teacher students for school-based training, in didactic plans and in dialogues with teacher educators in the field. This inspired the development of a didactic model, Didethics, in an attempt to make visible and to raise awareness of the importance of professional ethics in teaching. In this model, the essence of professional ethics according to the result of the empirical study becomes a part of didactics. Therefore, the implementation of the study and the result formulated as the essence of professional ethics is presented first, followed by the didactic model and descriptions of how it can be useful to future teachers.

 • 431.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Etiskt ledarskap: Didaktik i förskola och skola2018 (oppl. 1:1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 432.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Leading ethically- learning practically2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Leading ethically- learning practically

  In an empirical study about professional ethics as lived practice, student teachers and teacher educators both at campus and in field mention the teachers function as role model.

  The aim of the empirical study is to examine and provide a better understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through statements orally and written) express and learn their ethical responsibilities and what their statements tell us about professional ethics. One of the questions is:

  •How does learning in professional ethics develop during the first semesters of teacher education?

  Ethics deals with what is “good” and “right” and is linked to various ethical dilemmas. Views on ethics as being normative and descriptive cannot be fully separated. However, in this study, the ethics referred to are chiefly descriptive since the student teachers talk about their own experiences.  Challenges in teaching assignments consist of different ethical dilemmas. A dilemma does not have a right answer (Husu & Tirri, 2003) but how to handle it depends on considerations and the teacher’s own judgment in relation to the actual situation.

  Previous research on teacher education and student teachers´ learning, relevant to this study, concerns the importance of dispositions and earlier experiences in teacher education (Johnson, 2008; Dottin, 2009; Sockett, 2009 & Schussler & Knarr, 2013), lifelong learning (Ranagården, 2009 & Strömberg, 2010) and connecting theory with practice (Gustavsson, 2008 & Eriksson, 2009). Many studies emphasize the importance of dealing with student teachers´ dispositions during teacher education. There seems to be a lack of awareness about how personal values and previous understandings affect education and the shaping of professional roles. Researchers demand a teacher education that systematically tends to student teachers´ self-consciousness and self-reflection about what values they express and that supports their use and development of different tools and strategies.

  This study is based on lifeworld theory.  Hence, intentionality and the natural attitude as parts of phenomenology and lifeworld theory are highly relevant.  When student teachers make new experiences during their teacher education, new understanding is built on the student teacher´s lifeworld, the way that the student teacher relates to and interacts with the world. Intentionality is when one directs ones awareness onto objects or events (Husserl, 1995/1907), meaning that when we experience something we experience it as something with a meaning. A person´s lifeworld is the sum of all meanings; it is impossible to escape but can be reflected upon (Husserl, 1995/1907). The natural attitude, to take things for granted in order to cope with daily situations (Husserl, 1970b/1936), explains why ethics in teaching situations often remain unspoken. When something is natural and unquestioned, the experiences are implicit. When a student-teacher meets children, the meeting is between different lifeworlds and the situation depends on what experiences both the children and the student-teacher bring with them. Through reflection and self-awareness, objects and events experienced as natural attitude can become conscious and open to study (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).

  This study draws on the ethical responsibility thatbothLévinas (1993) andLøgstrup (1994) describe asinevitableandcrucial for a person in order tounderstand him- or herself. When meetinga child, there is an ethicalobligation and responsibility involved (Todd, 2001). Student teachers deal withthis responsibilityin different ways: by being passive or by acting on different options. Whether thestudent teacher is aware of thechoicesand howchoices are made is based onthe individual'slifeworldand the impacton the lifeworld that the teacher education may have.Alleducational activityisthusa process oflifeworlds constantly being shaped and reshaped.

  The methodology, RLR (Reflective Lifeworld Research), that this study is based on, emphasizes how the individual give meanings to phenomena and it is these meanings that the researcher is studying.

  Since earlier research has indicated that professional ethics are embedded in practice, this study examines how student teachers experience professional ethics during their school-based training.  Ten student teachers, with different orientations to preschool and Elementary school have been interviewed. In addition to interviews, empirical data consists of observations during student teachers´ meeting with children, dialogues with supervisors, seminars at campus, meetings with mentors and different kinds of written material during this period, for example didactic plans and diaries. The data collection was conducted during the student teachers´ second, third and fourth semester.

  All the interviews were recorded and transcribed verbatim. The respondents prepared the interviews in advance to talk about situations where the experience of the phenomenon appeared. An open approach during the interview includes bridling pre-understandings. Further, the bridling in this study is done by discussing the findings with colleagues and supervisor, by doing the analysis over a long period of time, and by analyzing in different stages. These stages entailed that I started looking for different meaning units in the data and marked them by comments in the margins of transcriptions. Out of my comments, I searched for meanings that seemed to belong to each other and structured patterns (clusters). In this process different parts of the data are constantly compared to the whole and the whole to the parts, iteratively, to see if the patterns remained convincing (Dahlberg et al., 2008). The different stages of analyzing makes it possible to go back in process and to check what was said and if it can be interpreted differently.

  As a part of the result, the function of the teacher as a role model was emphasized. When educators at campus and in field use this expression of leadership, they never explain what they mean. The meaning is implicit. However, student teachers also use this expression but explain what it means to them to be a role model. When student teachers experience their supervisor as a role model, descriptions of different ways of making good relations to the children are characteristic. Supervisors are asking questions about how children are feeling both in pre/school and at home. They address the children in the same way as they address colleagues. Another characteristic way to be a role model is to be present in the interaction with children. Supervisors manage to cope with the situation as it appears and are willing to disregard their planning when it is needed. They also manage to balance between being strict and to joke with the children, depending on the situation.

  Osguthorpe (2008) explains that the pedagogue needs to teach ethically as being a role model which is different from teaching ethics. How to educate student teachers to be role models for children is a complex undertaking that raises several questions (Sanderse, 2013). Student teachers sometimes know that they are role models but do not always realize what it means and how they make certain values visible in their actions (Schussler and Knarr, 2013). Their intentions, perceptions and practice are connected in teacher education and it is a highly relevant topic to all teacher educators both in Europe and in the rest of the world to discuss how teacher education can handle student teachers development to teach ethically, as role models.

  References

   

  Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective life world research. 2. ed. Lund: Studentlitteratur.

   

  Dottin, E. S. (2009). Professional judgment and dispositions in teacher education, Teaching and teacher education 25(1), 83-88.

  Eriksson, A. (2009). Om teori och praktik i lärarutbildning: en etnografisk och diskursanalytisk

  studie. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009.

  Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/19352

  Gustavsson, S. (2008). Motstånd och mening: innebörd i blivande lärares seminariesamtal. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008.

  Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/17754

   

  Husserl, E. (1970/1936). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction to phenomenological philosophy. Evanston: Northwestern U.P.

   

  Husserl, E. (1995/1907). Fenomenologins idé. 2. uppl. Göteborg: Daidalos.

   

  Husu, J. & Tirri, K. (2003). A case study approach to study one teacher´s moral reflection, Teaching and Teacher Education, 19(3), 345-357.

  Johnson, L. E. (2008). Teacher candidate disposition: moral judgement, or regurgitation? Journal of moral education 37(4), 429-444.

   

  Lévinas, E. (1993). Etik och oändlighet: samtal med Philippe Nemo. 3., utök. uppl. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion.

  Løgstrup, K. E. (1994). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos.

  Osguthorpe, R. D. (2008). On the Reasons We Want Teachers of Good Disposition and Moral Character. Journal of Teacher Education, 59(4), 288-299.

  Ranagården, L. (2009). Lärares lärande om elever: en sociologisk studie av yrkespraktik. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

   

  Sanderse, W. (2013). The meaning of role modeling in moral and character education.  Journal of moral education, 42(1), 28-42.

   

  Schussler, D., & Knarr, L. (2013). Building awareness of dispositions: enhancing moral sensibilities in teaching, Journal of Moral Education 42(1), 71-87.

 • 433.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lärarstudentens livsvärld - i forskning om etiskt ansvar2019Inngår i: Fenomenologi i praktiken: Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv / [ed] Helena Dahlberg, Sidsel Ellingsen, Bente Martinsen, Susanne Rosberg, Stockholm: Liber , 2019, 1, s. 284-300Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om hur fenomenologisk forskning kan ge ny kunskap om vad det innebär att ta ansvar för barn i undervisning genom att ta del av lärarstudenters erfarenheter. Det handlar således om möten mellan livsvärldar i fenomenologisk forskning, forskarens möten med sina intervjupersoner i en intervjustudie och deras berättelser om sina möten med barn och VFU-lärare.

 • 434.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Reflecting and Verbalizing Teaching – Supported by Didactic and Digital tools2019Inngår i: Beijing International Review of Education, ISSN 2590-2547, Vol. 1, nr 2-3, s. 512-532, artikkel-id 2590-2539Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In teacher education, it is problematic to intertwine theory and practice. It is also problematic that student teachers lack self-awareness about what values they express in their meetings with pupils. They need to reflect and verbalize their teaching experiences. In this article, results from a study in teacher education are presented from a development work where a combination of a didactic tool that visualizes ethics in teaching and a digital tool, video paper is tried. The purpose is to investigate how this combination can stimulate student teachers´ reflections on their teaching during their internship and through follow-up in the campus course. Findings indicate that the tools in themselves are not enough to bridge theory and practice. However, the tools can be helpful to teacher educators. Reflections presented in video papers are quite different in content, range and depth which are visualized through the questions of the didactic tool and by different typologies for reflection. The reflections show that there are many ways to verbalize ethics which raises questions about what it really means to visualize ethics.

 • 435.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The combination of a didactic model, Didethics, and videopapers to visualize ethics in teaching2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A study of professional ethics in teacher education indicated that student teachers in their didactic plans mostly did not attend to ethics (Cronqvist, 2015) and therefore, a new didactic model could be needed. A didactic model called Didethics was created theoretically in order to visualize ethical aspects of teaching. Since ethics is embedded in all teaching, it is crucial to pay attention to ethics in planning, but also in implementation and follow-up, which the model does. The theoretical model Didethics was tried in practice in combination with videopapers, a multimodal text covering selected recorded video sequences with associated reflective texts. During student teachers´ school-based education they were filming some sequence when they were acting and then chose different clips and reflected on them in a paper. As a follow-up on campus, student teachers showed their clips and told about their reflections. As part of the work, student teachers were asked to use the clips to reflect on didactic questions from the model and the function of the model as a tool. The aim of this study is to try how the theoretically created didactic model, Didethics, functions in practice to visualize ethics. Student teachers´ videopapers are analyzed in order to find answers to the following questions:

  • How do student teachers use the model?
  • How does the model affect the expressions of ethics, implicit and explicit?
  • How do student teachers experience the didactic model, Didethics, in the education of children?
  • How do student teachers experience the didactic model, Didethics, in their own learning?

  Previous research on teacher education and students´ learning, relevant to the need to make ethics in teaching visible, is about the importance of students´ dispositions and earlier experiences in teacher education (Schussler & Knarr, 2013; Johnson, 2008; Sockett, 2009; Dottin, 2009).There seems to be a lack of attention to how dispositions and previous understandings influence education and the shaping of professional role. Researchers demand a teacher education that systematically attends to students´self-consciousness about what values they express and their judgment in context (Schussler, Stooksberry & Bercaw, 2010). Values verbalized by students are not always aligned to how they act in context (Johnson, 2008). They often enact values unaware of how children perceive their actions and therefore, self-awareness need to be supported (Schussler & Knarr, 2013).

  Lazarus & Olivero (2009) state that “videopapers are multimedia documents that integrate and synchronise video, images and text in one non-linear, cohesive document” (p 256). The combination of words and acting, seeing and verbalizing can be a useful tool in teacher education in order to visualize and make explicit tacit knowledge (Smith & Krumsvik, 2007). Ethics of teaching is often mentioned as tacit knowledge, both difficult to notice in actions and to verbalize. Therefore, the combination of the didactic model and videopaper is interesting to try.  Previous research in the area of teacher education has shown that videopapers can lead to increased reflection among the involved participants (Almås & Krumsvik, 2008; Smith & Krumsvik, 2007). They can also help bridging theory and practice (Lazarus & Olivero, 2009). In this study, videopaper is used as empirical data to examine how the didactic model, Didethics functions in order to visualize ethics. The ability of videopapers to represent practice is highly interesting.

  The combination of videopapers and the didactic model, Didethics, to visualize ethics in teaching, to find different strategies to support reflection and to bridge the gap between theory and practice makes the study most relevant to development of teacher education internationally.

  The study was implemented in a course in Swedish with focus on didactics for teachers working in grades 7-9 (pupils from 13 to 16 years old). This course is held in the second semester of teacher education but three of the students were in their sixth semester, studying together with students from the second semester out of economical reasons. Altogether, nineteen student teachers were participating.

  In preparation for the assignment, a combined lecture and workshop about the model was given. In the workshop, students made concrete planning of their teaching, using the model. Problems that occurred were that the students had not met their supervisors yet and therefore did not know if they were able to use the planning and no one of the supervisors participated in their own lecture about the model and therefore were not able to support the students in using the model. It is unclear how this affected student teachers´ abilities to use the model.  When students came back from school-based education, they got technical help to make clips from their recordings. Out of these clips, they wrote reflections on their choices of teaching methods, content, judgment and meanings of professional ethics.

  The analysis was made phenomenologically with the aim to understand the didactic model´s ability to visualize ethics in teaching as a phenomenon.  At first, videopapers were read carefully several times to get a grasp on the whole. Thereafter, meaning units out of research questions were marked for each paper (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). The analysis was thereby moving from the whole to the part and then back to the whole again. Out of this movement in the analysis and the meaning units, a division was made, based on whether the model was mentioned, reflected on, if ethics or professional ethics were mentioned, if meanings of professional ethics could be identified more or less distinctly as they are formulated in the model and if meanings of professional ethics were mentioned even if connections to the model were missing. Papers without any connections to the model, ethics or meanings of professional ethics at all, were separated. Words in the markings of meaning units are “model”, “method” and “reflection” and these meaning units form patterns (clusters) in the material (Dahlberg et al., 2008).

 • 436.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine and to increase the understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through oral and written statements) express and learn professional ethics and what these expressions reveal about professional ethics. Previous research has indicated that professional ethics as phenomenon is difficult to separate and to view in the meeting between pedagogue and child. Professional ethics is often unspoken and based on personal feelings and not on formulated knowledge. In this study professional ethics is examined as the student teacher´s lived practice in the meeting with the child. The study is based on life-world theory and Reflective Life-world Research (RLR). This means for example that the phenomenon of professional ethics is examined as it present itself to student teachers and that the researcher must make efforts to be open to the phenomenon, reflect on it and to bridle preunderstandings. Ten student teachers with different orientations to preschool and elementary school have been followed, eight of them from second to fourth semester in periods when university courses and school-based education meet. Empirical data is collected from interviews, observations and different written statements. Findings are presented in three parts: Part 1 presents the issues for each individual student teacher. In part 2 the essence of professional ethics is formulated as seven elements of meaning: 1) that ambiguity requires an approach to responsibility, 2) that external factors can be obstacles, 3) that relationships and learning are interwoven, 4) that experiences should be for a child´s best interest, 5) that inclusion should be available to every child, 6) that authority should be exercised through an atmosphere of joy, respect and safety, and 7) that development occurs when theory and practice meet in reflection. Part 3 is a theoretical presentation. Reflection, self-reflection, judgment and student teachers as role models emerge as the primary tools of professional ethics. These tools are dependent on each other and intertwine cognition and emotion, experiences, theories and practice. In addition to the essence of professional ethics, my conclusion is that learning about professional ethics is based on the student teacher´s life world and takes place in a lifelong learning process. Consequently, teacher education needs to support meta-learning (learning how to learn) and build education on the student teacher´s individual life world as a resource. The student teachers as role models are developed through virtuous actions continuously being performed and through teacher educators acting as role models. Judgment and phronesis are also developed in practice through student teachers´ experiences of balancing between various factors in the complex situation. Since learning is developed in practice and from experiences, school-based education becomes valuable in order to stimulate learning. Another conclusion is that experiences must be discussed and analyzed thoroughly and systematically in education. In this process reflection is crucial. Based on the findings, a didactic model, Didethics, has been created in order to implement ethics in the same way as content (subject) and methods are included in didactics. Through asking questions, the model implements ethics, links it with content and methods and follows ethics through the planning, implementation and evaluation of the learning process.

 • 437.
  Cunha Gatica, Isabela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fagerstig Halemba, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  TAKK: EN KVALITATIV STUDIE OM HUR PEDAGOGER ARBETAR MED TECKEN.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning:Kommunikation kan ske på flera olika sätt. Barn utvecklar en förståelse i sin omgivning och genom att språket utvecklas i interaktion med andra barn och vuxna. Förskolans verksamheter strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt förutsättningar blir tillgodosedda. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, kan agera som ett verktyg hos barn och vuxna där talet sviktar och uttalet är försämrat.Syfte:Denna studie handlar om att få en större inblick om vilka möjligheter finns att arbeta med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Syftet med studien var att få fram vilka framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK fungerar i förskoleverksamheten.Metod:Metoder som användes i den kvalitativa studien var intervju, telefonintervju och observation. För att kunna fullfölja analysen och datainsamlingen gjordes transkriberingar för att sammanställa de två förskollärarna och tjänstemannens intervjuer och observation.Resultat:Resultatet av studien sammanfattar flera positiva faktorer i användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation som kommunikationsform för barn med eller utan språkstörning och flerspråkiga barn. TAKK används som en förstärkning till det talade språket för att konkret visualisera orden med hjälp av tecken. Det som ytterligare framkom i resultatet är att barn med ett annat modersmål än svenskan gynnas av att använda tecken för att förstärka förståelsen för de symboler som representerar ord.

 • 438.
  Czari, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jarander, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Closure in IT Projects - A Never-Ending Story2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  IT projects serve as the foundation through which a number of organizationalInformation Technology benefits can be created. However, it appears to be acomplicated task with great economic consequences at stake to finish a project beforepositive results can be reached. Project closure, the very last phase of the project lifecycle, seems to be underrepresented in current research compared to the other phasesof the project life cycle. The research regarding postponed closure, meaning thatprojects, which technically are finished, are still allowed to continue, or projects thatare directly unfeasible and therefore should be prematurely terminated, is even moreabsent. This indicates that problems arise somewhere, which is what will beinvestigated in this study.The aim of this study is to gain an understanding to the underlying reasons whycertain projects face a delayed closure, when they in reality should be finalizedearlier. In order to do so, a semi-structured interview study was carried out andpresented in a qualitative data analysis. The results of this study, based on empiricalfindings and support from theoretical frameworks, and presented in an analysis anddiscussion, indicates that there are a number of reasons that are causing postponedclosure. Among others, it has been noted that the planning for project closure maybegin too late in the process, that poor governance from the project manager and thesteering committee could be the result of hesitation to strict decision-making, and anunprepared receiving organization as a result of unsuccessful communication anddocumentation between internal and external stakeholders.

 • 439.
  Da Cruz, Tereza
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Larsson, Alicia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Matematiksvårigheter, vilka strategier hjälper eleverna?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad finns  det  för  strategier  att  ta  till  för  att  hjälpa  elever  med  matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter finns det flera varianter av och de är vanligt förekommande hos elever. Det är därför viktigt att det finns olika strategier och verktyg för att hjälpa varje elev utifrån dess egen förmåga. Syftet med denna studie är att få en inblick i forskning om strategier för inlärning anpassade till elever med matematiksvårigheter. Denna studie avser att sammanställa och presentera vetenskapliga artiklar som är interventionsstudier och som handlar om vilka strategier som gynnar elever med matematiksvårigheter och förbättrar deras prestationer inom matematik. Vår kunskapsöversikt bygger på nio artiklar publicerade mellan 2010 och 2017 som vi funnit genom att söka i databaserna PRIMO och Eric ProQuest. Vi genomförde kunskapsöversikten utifrån följande steg: identifiera intresseområde och definiera sökord, bestämma kriterier för vilka studier som ska väljas, utföra sökning i lämpliga databaser, välja relevanta artiklar och läsa sammanfattningar och läsa artiklarna och göra en kvalitetsvärdering. Studierna i kunskapsöversikten visade att det fungerar väl när pedagogen använder sig av tydlig strategisk instruktion med faser i undervisningen. Pedagogen bör också introducera eleverna till att använda visuella och konkreta hjälpmedel, uppmärksamma sammanhang mellan det vardagliga språket och matematikens språk samt använda matematikberättelser för att skapa koppling till elevernas vardag.

 • 440.
  Daghouz, Farah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att knäcka läskoden: En studie om hur pedagoger utvecklar barns läsutvecklingi årskurs ett.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning Genom att barn behärskar en god läsförmåga underlättar de att utveckla och bemästra nya kunskaper. Arbetet belyser vikten av förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och att vara språkmedveten i vägen till en god läsförmåga. En metod som berörs i studien är LTG metoden (läsning på talets grund) som är en läsinlärningsmetod. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i årskurs ett. Metod Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod framkom studiens resultat genom en semistruktuerad intervju med tre verksamma pedagoger i årskurs 1-3. Samtliga intervjuer pågick mellan 30-45 minuter. Resultat Det framgick att samtlig lärare är eniga om att förkunskaper är grunden till en fortsatt läsutveckling. Med förkunskaper får barn möjlighet att komma in i läsandets värld genom att lära sig att vara uppmärksam och lyssna. De får lära sig om hur man läser samt hur man kan bygga upp inre bilder. Samtliga lärare förklara att förutom förkunskaper får barn möjlighet att utveckla ett gott ordförråd som hjälper dem i läsinlärningen. De får även lära sig att röra sig i texter och ställa frågor. Det framkom även att motivation är en viktig del i läsinlärningsprocessen, utan motivation blir läsningen tråkig. Lärarna var också eniga om att det inte finns en speciell läsinlärningsmetod som funkar för alla elever. Lärare bör därför anpassa undervisningen för att det ska gynna alla barn. Samtliga lärare har använt eller använder LTG som en metod i läsutvecklingen.

 • 441.
  Dahl, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evertsson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hush!: Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. Barns sexualitet är ett känsligt ämne somär enklare att undvika än att arbeta med, vilket gör det till en problematik i förskolan. I denhär studien undersöks hur förskollärare talar om arbetet med integritet samt deras attityder tillbarns sexualitet.SyfteI den här studien fördjupar vi oss i barns sexualitet och barns rätt till integritet. Studienfokuserar på hur och om dessa frågor behandlas i förskolan. Syftet med studien är attundersöka hur förskollärare talar om barns sexuella integritet i ett pedagogiskt sammanhang.MetodI studien har en kvalitativ metod använts för att besvara syftet. Tio förskollärare med olikalång yrkeserfarenhet har intervjuats för att ta reda på hur de förhåller sig till och arbetar medbarns sexualitet och integritet.ResultatI studien framkom att förskollärarna har olika attityder till barns sexualitet. Många ärmedvetna om att barn har en sexualitet och att det är en naturlig del i deras utveckling. Mende upplever en osäkerhet i hur de ska bemöta barns sexuella beteende och det finns en rädslaför att agera felaktigt, vilket skapar en tabukänsla till ämnet. Osäkerheten grundar sig oftast isamhällets normer och egna värderingar. Resultatet visar att det är ett ämne somförskollärarna undviker att samtala om tillsammans med kollegor och barn. Förskollärarna ärmedvetna om att sexuella övergrepp mot barn förkommer men inte i vilken utsträckning. Dehar samtidigt svårt att se förskolans roll i problematiken och hur de kan och bör arbetaförebyggande. Det finns en vilja att lära barn integritet men majoriteten av förskollärarnaupplever att de saknar kompetens om hur de kan gå tillväga. Förskollärarna i studienassocierar främst barns integritet till toalettsituationer samtidigt som förskolans rutiner delvisförhindrar att barn får rätt till integritet.

 • 442.
  Dahl, Andreas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Modin, Olle
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Det Digitala Fritidshemmet: En kvalitativ studie om lärares uppfattning om och användningen av IKT.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur IKT och digitala verktyg används på fritidshemmet, vidare riktar sig studiens undersökning mot fritidslärarna för att ta del av deras uppfattningar om användning av IKT och digitala verktyg. För att svara på syftet utgår studien från följande frågeställningar: Vad finns det för bakomliggande faktorer i fritidslärarnas användning och vad ser de själva att det finns för för- och nackdelar med användning av IKT och digitala verktyg, hur och varför används digitala verktyg enligt lärarna och hur arbetar lärarna med källkritik och etiska frågor?Fritidshemmet ska enligt styrdokument ge eleverna kunskaper om och i de digitala verktygen, få möjligheter att utforska verktygen samt använda sig av dessa ämnesöverskridande. Vidare ska fritidshemmet fungera som en utjämnande faktor för olika sociala förhållanden. De elever som inte har tillgång till digitala verktyg i hemmet ska alltså erbjudas möjligheter att via fritidshemmet få kunskap som jämnar ut de digitala klyftor som finns. Studien kommer genomföras på två skolor med tre fritidshem. Vidare kommer endast fritidslärare som innehar pedagogisk utbildning vara delaktiga i studien. Datainsamlingen för denna studie har skett genom sex stycken kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna har respondenterna fått presentera deras egna åsikter och attityder gentemot IKT och digitala verktyg. Dessa utsagor har därefter ställts mot aktuell forskning som delvis visat liknande resultat som studiens respondenter. Resultatet av det analyserade empiriska materialet påvisar en brist i många av de områden som påverkar arbetet med IKT och digitala verktyg. Främst framkommer det att respondenternas attityder, eget intresse, tillgång av verktygen och stöd från ledningen är de största faktorerna som påverkar denna användning både positivt och negativt. Det som inte påverkade var elevernas egna intressen, viljor eller aktuella styrdokument.

 • 443.
  Dahl, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Feedbackens betydelse för elevers utveckling: En kvalitativ intervjustudie med lärarperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningSummativ och formativ bedömning är två olika bedömningsmetoder som lärare i dag arbetar med i skolan. Fokus i detta arbete är på formativ bedömning där feedback har en stor betydelse. Feedback kan ges på olika sätt och av både lärare och klasskamrater. Denna studie ger en djupare insyn kring hur feedback bör ges och vara kopplad till kunskapsmål och kriterier för att eleverna själva ska förstå vad som förväntas av dem för att de sedan ska kunna vidareutveckla sin kunskap.Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 anser sig arbeta formativt med bedömning i ämnet svenska.MetodI studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma svensklärare i årskurs 4-6 på tre olika skolor.ResultatI resultatet framgår det att formativ bedömning är något som aktivt används i skolan men inte alltid i den utsträckning som lärarna själva vill. Lärarna uttrycker att summativ och formativ bedömning bör komplettera varandra. Feedback är det som störst fokus läggs på inom formativ bedömning i denna studie. Feedback kan ges av lärare och elever men lärarna menar att feedbacken behöver vara tydlig och framåtsträvande och att elever ska ges tid att bearbeta den.

 • 444.
  Dahl, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Isaksson, Ramona
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter: En kvalitativ intervjustudie med specialpedagoger och elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undervisningen i skolan ska anpassas efter alla elevers olika behov (Skolverket 2011). För att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen kan lärare i samarbete med specialpedagoger utforma en anpassad undervisning. Elever med någon form av funktionsnedsättning har rätt till hjälp och stöttning för att klara av kunskapsmålen.SyfteSyftet med studien är att undersöka vad specialpedagoger samt elever i årskurs 4-6 med läs- och skrivsvårigheter har för erfarenheter av hjälpmedel och hur de används i svenskämnet.MetodEn kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre specialpedagoger samt sex elever på tre olika skolor.ResultatI resultatet framgick det att skolor har olika typer av hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedel definieras i denna studie som sådant som på något sätt kan hjälpa elever i deras utveckling. Hjälpmedel i detta fall är allt ifrån mycket läsmaterial i klassrummet, inlärningsmetoder, tekniska hjälpmedel samt en närvarande lärare. Den typ av hjälpmedel som får störst fokus är de tekniska hjälpmedlen med sina olika appar och program. De tekniska hjälpmedlen är något som både elever och specialpedagoger uppskattar och vill använda i undervisningen.

 • 445.
  Dahl, Olivia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språklärande i engelskt läromedel.: En innehållsanalys av övningsuppgifter.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Tidigare forskning visar att engelskämnet är ett av skolans ämnen där lärare i mycket stor utsträckning använder läromedel i undervisningen. Samtidigt sker ingen statlig granskning av läromedel och läromedelsförlagen är inte skyldiga att skriva ett innehåll som relaterar till läroplanens grundsyn på språklärande. Istället ansvarar lärare självständigt för att både välja och granska läromedel. Forskning visar dock att tidsbrist leder till att lärare inte granskar eller analyserar läromedlen och dess relation till läroplanen innan de används i undervisningen. I bakgrunden för studien framkom att läroplanen har en funktionell och kommunikativ syn på språklärande samt att elevens ansvarstagande över det egna lärandet är av vikt för språklärandet. Vikten av elevernas eget ansvar för sitt lärande är didaktiska tankar som återfinns i teorin om Learner Autonomy och utgör studiens teoretiska ramverk.

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka relationen mellan läroplanens grundsyn på språklärande och innehållet i engelskt läromedel, för årskurs 6, vilket elever använder självständigt.

  Metod

  För studien användes innehållsanalys som datainsamlingsmetod. Resultatet organiserades och analyserades utefter delarna i läroplanens grundsyn på språklärande. Urvalet bestod av fyra läromedel med titeln ”Workbook”, samtliga är skrivna för att användas i årskurs 6. Till analysen begränsades källmaterialet till att endast behandla 50 uppgifter fördelat på de första uppslagen i varje kapitel.

  Resultat

  Studiens resultat visade att det saknas en tydlig relation mellan läroplanens grundsyn på språklärande och innehållet i de analyserade läromedlen. Innehållet i läromedlen kan heller inte sägas stötta eleverna att arbeta språkutvecklande utefter Learner Autonomy.

 • 446.
  Dahl, Tor Arne
  et al.
  Oslo Metropolitan University, Norway.
  Dahlström, Mats
  Doracic, Alen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Maceviciute, Elena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Scandinavian cooperation in teaching a joint Master’s course on e-books2018Inngår i: The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium 10–11 September 2018 Pisa, Italy / [ed] Tatjana Aparac-Jelušić, Vittore Casarosa, and Elena Macevičiūtė, Osijek, Croatia, 2018, s. 35-45Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to share the experience of collaboration among Scandinavian iSchools in creating and implementing a joint course. The authors explore their own activity and documentation produced in relation to the collaboration around the development and implementation of the advanced course on ebooks. The results of the collaboration are expressed in terms of new experience, knowledge, and implementation of a new course on the advanced level for library and information science students. The results of the paper generalize these experiences and present the challenges and lessons learned in the process of collaboration. The paper presents a workable administrative model for cross-national joint courses. In addition, it outlines design and teaching methods for a Master’s course on e-books for library and information science students. A joint course with a shared syllabus and cross-national teacher teams gives added value to the students by getting the best out of the combined expertise. Administrative details should be implemented locally at the collaborating universities rather than try to standardise everything.

 • 447.
  Dahlbom, Anders
  et al.
  Högskolan i Skövde.
  Maria, Riveiro
  Högskolan i Skövde.
  König, Rikard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Brattberg, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Supporting Golf Coaching with 3D Modeling of Swings2014Inngår i: Sportinformatik X: Jahrestagung der dvs-Sektion Sportinformatik, Hamburg: Feldhaus Verlag GmbH & Co. KG , 2014, 10, s. 142-148Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 448.
  Dahlgren, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bibliotek på landet: En kvalitativ studie av bibliotekariers syn på bibliotekens roll och verksamheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The rural libraries have a different context then the libraries in a more urban setting and therefore have a different way to organize and plan their activities. The aim of this bachelors thesis is to examine how librarians at libraries in the rural settings experience their activities and their role in the community. To acquire this information two questions are raised; “How are the activities at rural libraries described by the librarians?” and “How do the librarians view the libraries role in a rural setting?”. Answers to these questions will be achieved through semi-structured interviews, and their answers will be analysed with the use of the Four Spaces model. Four spaces is a model for viewing the activities in a library, and their goals. The collected data is then to be categorized according to four different terms: meetings, children and young adults, more personal service and challenges for a rural library. Many of the respondents expresses the use of the library as a meeting place and the important role that the libraries play in a small community in many different ways. One of the problems with working at a smaller library according to the librarians is that they have to prove to the management that their work is important, even in the smaller, rural settings.

 • 449.
  Dahlin, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Varför väljer forskare att återanvända data?: En studie om upplevda fördelar och hinder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine why social scientists choose to reuse research data. Through semi-structured interviews with researchers with previous experience of data reuse, this thesis seeks to illuminate the factors that influence their decisions. The interviews were analysed using qualitative content analysis. The theoretical framework consists of concepts borrowed from two theories. The first is a model for data sharing, that has been applied to data reuse. The second is a theory of satisfaction with data reuse. The results show that the most influential factors are ethical and financial aspects, and the accessibility of the data itself. Together with the literature review, the results suggest that the way forward is to develop a functioning infrastructure for data sharing, to facilitate the discovery of data for reuse.

 • 450.
  Dahlqvist, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fredriksson, Malin Christina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Åtta gymnasiebibliotekariers syn på MIK2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to achieve deeper knowledge of what experiences and perceptions school librarians who work in high school libraries have of media and information literacy (MIL). School librarians have always struggled to assert themselves and their skills among the teachers. When MIL was launched it was very well recieved by teachers and school librarians. Will the collaboration between teachers and school librarians improve due to MIL? The empirical material has been collected through semistructured interviews with eight school librarians who work with high school students. They gave their opinions about what is included in the concept of MIL and how it differs from the former concept; information literacy (IL) and how MIL work as a phenomenon. Furthermore, the informants answered questions about how they used MIL in their everyday teaching. The theoretical framework used to analyze the results from the interviews is called ”Diffusion of Innovations” by Everett M. Rogers. Rogers’ theory shows how fast an innovation is established due to different factors. It seems like the new concept of MIL should be accepted rather rapidly since the innovation met most of the beneficial criterias. Our major finding shows no particular change in the way librarians work with the new concept of MIL in comparison to the former concept. Since this innovation has not yet reached the confirmation step of Rogers’ innovation-decision process, it cannot be considered as fully executed.

6789101112 401 - 450 of 1854
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf