Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 610
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Kööhler, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kling, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lundgren, Björn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Förebyggandet av förskingring: i ideella föreningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. Studien visar att; kunskapen i en styrelse och strukturen i en styrelse är nyckelfunktioner för att motverka förskingring. Studien beskriver lösningar för ideella föreningar hur att minska möjligheten till ekobrott. Faktorerna har tagits fram genom intervjuer från ideella föreningar som blivit utsatta för någon form av förskingring. Faktorerna är också summan av tidigare studier inom samma område. Rapporten är en tvärsnittsstudie där författarna har samlat in data och information från flera olika håll för att kunna finna olika mönster. Rapporten beskriver begreppen intern kontroll, firmatecknare, kompetens, extern revision, visselblåsning och berättande redovisning. Nämnda begrepp benämns i rapporten som kontrollmekanismer, vilka hjälper till att förebygga förskingring och kontrollera finanser i ideella föreningar. Även om styrelsen i en ideell förening idag är fungerande, kan kontrollmekanismerna hjälpa medlemmarna/styrelsemedlemmarna att få en större förståelse för styrelsens uppgift. I analysen och diskussionen resoneras fördelar och nackdelar kring förbättringsfaktorerna. Upptäckterna kommer från intervjuer gjorda på de olika ideella föreningar och de brister som visades från styrelserna. I analysen och diskussionen tas även fram nya synvinklar som inte fått utrymme tidigare i rapporten för att ytterligare belysa vikten av fortsatt forskning inom vårt specifika område.

 • 302.
  Lan, Tingsong
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Klawitter Pettersson, Jonathan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wan Chu, Kai
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Brand loyalty inom fast fashion marknaden: Konsumentens perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med en allt mer mode och trend inriktad marknad där kortare ledtider efterfrågas för att kunna tillgodose sina konsumenter med mode inriktade och trend riktiga plagg i rätt tid och på rätt plats så har dagens klädmarknad utvecklats till en allt mer dynamisk affärsmiljö med ett snabbare affärsklimat. Denna marknad kan idag refereras som ”fast fashion” marknaden. Samtidigt som brand loyalty och återkommande konsumenter blir allt viktigare och viktigare i dagens affärsklimat så blir det i den allt mer dynamiska fast fashion marknaden allt svårare att upprätthålla lojaliteten bland konsumenterna. Mot denna bakgrund undersökte denna studie hur konsumenterna inom fast fashion marknaden agerar utifrån brand loyalty konceptet. För att genomföra denn ställdes följande forskningsfråga för att besvaras: Hur framstår konsumenters brand loyalty genom deras agerande och köpbeteende inom fast fashion marknaden?Studien använde sig av Aaker och hans modell rörande brand loyalty som teoretisk utgångspunkt för genomförandet av analysen av studiens empiriska material. Studiens metod utfördes med fem stycken semi strukturerande intervjuer med utvalda personer där alla respondenter var aktiva konsumenter inom fast fashion marknaden. Studiens slutsats fann att ett flertal konsumenter inom fast fashion marknaden var mindre lojala på grund utav att konsumenterna var benägna till att byta till ett annat varumärke om priset hade en bättre relevans till plaggets design och kvalité.

 • 303.
  Larsson, Bengt-Erik
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Uppsatsskrivande som projekt: en handbok för strukturerat och effektivt uppsatsskrivande2014Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Uppsatsskrivande som projekt vänder sig till studenter på alla nivåer. För lärare som undervisar, handleder och examinerar studenter är användningen av projektverktyg ett sätt som underlättar för studenterna att klara sina skrivuppgifter inom den tillgängliga tiden. Boken är medvetet komprimerad för att man skall kunna använda den som en snabb och effektiv hjälpreda när skrivarbetet startar. Att använda projektmetodik höjer också kvalitén på uppsatsernas innehåll eftersom studenterna får mer tid att koncentrera sig på detta. Planering ger ett stöd. Man skulle, med ett uttryck som tillskrivs Ingmar Bergman, kunna säga: "Man kan improvisera på en plan, men man kan inte improvisera på en improvisation."

 • 304.
  Lazic, Bojan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vranjkovina, Melisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Extern granskning av hållbarhetsrapporter: Vilka är motiven?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet har varit föremål för debatt de senaste decennierna. Företag har i olika stor utsträckning hängt med och anpassat sig till utvecklingen, fler och fler väljer att hållbarhetsrapportera. Med tiden kommer alltfler krav från samhället som företagen anpassar sig efter och en relativt ny trend som går att urskilja är den om extern granskning av hållbarhetsrapporter. Plötsligt räcker det inte längre med att enbart hållbarhetsrapportera utan det ska dessutom finnas en tredjepartsgranskning. Det vi kan se är att allt fler börsnoterade bolag låter hållbarhetsrapporten granskas av en extern part. Syftet med denna studie är att studera varför börsnoterade bolag på OMX Nasdaq Stockholm, som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, låter sina hållbarhetsrapporter bli granskade av en extern part. Studien är av kvalitativ karaktär och består av åtta semistrukturerade intervjuer. Respondenterna valdes ut med utgångspunkt i att de ska vara ansvariga för hållbarhetsrapporteringen i bolagen vilken har utvecklats i enlighet med GRI:s riktlinjer. Studien visar att legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin kan förklara varför de börsnoterade bolagen i studien låter hållbarhetsrapporten granskas av en extern part. De svar som respondenterna har givit har bekräftats av teorierna. I studien kunde vi se att majoriteten av bolagen motiverar den externa granskningen på liknande vis. Trovärdighet, transparens och kvalitet är de faktorer som framstår som de största anledningarna till extern granskning. En annan slutsats som kan dras är att många av de studerade bolagen motiverar den externa granskningen med att intressenter värdesätter detta vilket leder till att många bolag väljer tredjepartsgranskning. Avslutningsvis framkommer det även att den externa granskningen av hållbarhetsrapporten inte enbart bidrar med något externt utan även internt i form av interna förbättringsområden, vilket motiverar börsnoterade bolag i denna studien till att låta hållbarhetsrapporten granskas av en extern part.

 • 305.
  Leal, Xavier
  et al.
  Ortelio Ltd.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barriers Hampering Exchange in the Knowledge Triangle2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 306. Leal, Xavier
  et al.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Morris, David
  Designing user-centred and context appropriate strategies for university-industry interaction: Innovation Labs in Central Asia2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Successful cooperation by higher educational institutions (HEIs) in mutually beneficialsynergistic relationships with governments and business is a core driver of growth andinnovation in knowledge-based economies. Whereas, in most European Union (EU) countries,university-business interactions have been widely fostered in an array of diverse cooperationpatterns, structures and schemes, Central Asian (CA) countries are only just beginning tocreate strategies and structures that have a clear focus to promote sustainable economicinnovation. However, there are many obstacles on the path towards embedding an innovationstructure and culture in CA economies. The project on which this research is based introduced, developed and implemented “Innolabs” as sustainable, user-centred initiatives, built onexperience from the EU and elsewhere, to foster knowledge exchange and innovation. Theaim was to help CA HEIs link academic research and knowledge production with anentrepreneurial spirit, through adopting a greater interdisciplinary focus on social andorganizational practices and the needs of innovation end-users. In turn, this would foster moretargeted organizational development and a growing innovation culture in staff, students andthe local business environment. This paper assesses the process of design andimplementation of Innolabs as context-appropriate and user-centred instances.

 • 307.
  Leijon, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Softic, Dzana
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Internprissättning utifrån OECD:s modellregelverk: en komparativ studie mellan Tyskland och Storbritannien2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel och den ökade globaliseringen harresulterat i en ökning av användandet av internprissättning inom koncerner. Detta har i sin turuppmärksammat multinationella företag, som till följd av detta hamnat i mitten av en storm avstridigheter. I takt med att transaktioner ökat, har det uppstått problem med internprissättning.Internprissättningen används som ett viktigt verktyg av globala företag för att uppnå optimalavinster, där det kan uppstå manipulation av internpriser. Internprissättning förklaras därförofta som fenomenet att vinstmaximera genom att utnyttja andra länders skattesystem ochkringgå statliga regleringar. Mobiliseringen av internprissättning i syfte av skatteflykt är nästintill osynligt för allmänheten och ytterst svårt för tillsynsmyndigheter att upptäcka. För attkomma till underfund med detta problem och samtidigt hjälpa skattemyndigheter ochmultinationella företag har organisationen Organisation for Economic Co-operation andDevelopment (OECD) tagit fram ett antal riktlinjer.Syftet med vår studie är att genomföra en komparativ undersökning för att pröva om det finnsen skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjer, mellan länder med anglosaxiskrespektive kontinental redovisningstradition. Därför sker den komparativa studien mellan detkontinentala Tyskland och det anglosaxiska Storbritannien. För att undersöka potentiellaskillnader används kapitel I, II och IV i OECD:s riktlinjer för internprissättning (OECDTransfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010).Dessa kapitel innehåller armlängdsprincipen, internprissättningsmetoder och dokumentation.För att kunna bedöma om det finns några skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjermellan Tyskland och Storbritannien har vi kvalitativt granskat lagtexter och riktlinjer frånländernas skattemyndigheter. Vidare har vi använt oss av kvalificerad juridisk och ekonomisklitteratur.Vi har kommit fram till att det finns en skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjermellan Storbritannien och Tyskland. Trots likheter som identifierats finns även storaskillnader mellan de två länderna. Dessa olikheter har varit av sådan omfattning att slutsatsenom att det råder skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjer mellan ett anglosaxiskt ochkontinentalt land, kunnat dras. Studien bidrar till ökad kunskap om hur skattelagstiftningen ärutformad i Storbritannien och Tyskland. Den bidrar även med kunskap om hur OECD:sriktlinjer är utformade och hur dess utformning påverkar andra länders internprissättning. Vårstudie bidrar vidare med litteratur om Tysklands och Storbritanniens implementering avOECD:s riktlinjer samt OECD:s påverkan på utformning av länders skatteregler inominternprissättning.

 • 308.
  Leijon, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dahlgren, Magdalena
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Purchasing sustainable fashion: How to accelerate consumers’ willingness to act and their actual actions2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens klädkonsumtion innebär en negativ miljöpåverkan som kräver nödvändiga åtgärder såsom att öka medvetenheten av hållbart mode bland konsumenter. Eftersom hållbarkonsumtion hittills inte har någon större inverkan på modekonsumenter i deras köpbeslut står modeföretagen inför en utmaning. För att öka försäljningen av nyproducerat hållbart mode måste viljan att handla hållbara plagg öka. Denna studie föreslår att det genom olika faktorer är möjligt att påverka konsumenters rationella beteende. Den undersöker vad som påverkar gapet mellan svenska modekonsumterns vilja att konsumera och deras faktiska ageranden genom två fokusgruppsintervjuer. Svårigheter att identifiera hållbart mode, likväl som begränsningen av utbudet, tilltalande estetik och design förklarar hur gapen uppstått. Konsumenter efterfrågar dessutom en förändrad användning av begreppet hållbarhet eftersom det idag används utan en konsekvent innebörd. Resultatet i studien visar på att modekonsumenter kräver hållbart mode som har en tilltalande design, god kvalité liksom ett större utbud. Den visar också på att de efterfrågar en enkel, lättillgänglig och standardiserad märkning som bör användas av alla modeföretag och som tydligt förklarar innebörden av hållbarhet utan att ge rum för tolkning av begreppet. En standardiserad märkning kan också bli en del av en ihållande trend som gör hållbarhet till det nya svarta.

 • 309.
  Li, Jiahao
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zhang, Yujiao
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Chinese Consumers’ Attitudes toward Experiential Marketing :The Case of IKEA2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Currently, the experience economy, as a new form of economy is developing and following the service economy. The experiential marketing is the product of experience economy and it is increasingly used by more and more enterprises. A good way of carrying out experiential marketing improves consumers’ user experience when they do shopping. Nevertheless, there are some issues regarding the existing marketing strategy that need to be looked into.The purpose of this thesis is to try to find out Chinese consumers’ attitudes towards experiential marketing. IKEA, a Swedish furniture retailer, has a large number of stores in China and IKEA is widely known for its experiential marketing. It seems appropriate for a case study on the Chinese consumers’ attitudes toward experiential marketing.The case study method has been chosen for doing this research, and the research is conducted from a consumers’ perspective. This thesis first introduces the background of this kind of marketing strategy and explains the basic theory of it and then, analyzed according to IKEA’s actual situation of implementing experiential marketing. How IKEA applies experiential marketing mode and makes full use of its characteristics is studied, especially from Chinese consumers’ perspective. The analysis is based on Chinese consumers who belong to different age groups.

 • 310.
  Licina, Aida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Radtke, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sustainability Marketing: Sustainability Marketing on the Chinese Market2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It is argued that sustainability today has become a mega-trend, where the consumers are more aware of their surroundings and businesses impact on the environment than ever. Companies have come to be critically observed by societies, which has put more pressure on them to act in more sustainable ways as well as becoming more transparent with their operational and sustainability communication towards stakeholders. In 1978 China opened up the country to the global economy and since then, the country has rapidly risen in the terms of international economic importance. However, China is suffering from large environmental concerns like immoderate pollution that has become a daily concern for the population. Due to the rapid economic growth that China has been going through the recent years, these environmental issues the country is facing are largely tied to the industrialization. One of the biggest factors contributing to China’s heavy pollution is the colossal number of both Western and Chinese production facilities opening up in China.The aim with this research was to investigate how three selected Swedish companies placed in Shanghai approach sustainability marketing and explore how they embed sustainability within their strategy and particularly in their marketing mix. This thesis was conducted with a qualitative approach and with semi-structured interviews with three Swedish companies; Greencarrier, Atlas Copco and Stora Enso.The findings from the interviews, conducted with the three mentioned companies, pointed out that sustainability today is well integrated in the company’s core business and that working with sustainability has become a critical success factor. Factors that were important for the companies was to have long-term sustainability strategies, being innovative and transparent in their operational and sustainability communication, being material efficient in the product development and promoting this on media channels like WeChat, internet websites, Facebook, Instagram and LinkedIn. Also, more traditional ways of marketing themselves was important, like visiting universities and exhibit at fairs. This essay will provide knowledge that can help companies to further their understanding of what a big role marketing has and how they can support awareness of sustainability issues. We also hope that our essay can help to inform consumers on the issue and by that place higher demands on companies to act sustainable. Because our thesis focused on investigating Swedish companies in Shanghai, it would be interesting to continue further research on how Chinese companies approach sustainability marketing.

 • 311.
  Liff, Roy
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling?2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten diskuteras vilka oavsedda konsekvenser som uppstår då en NPM-reform som prestationsbaserade löner införs för lärare i två kommuners skolor. Rektorer och tjänstemän inom kommunernas centrala personalavdelningar har intervjuats. De förväntade resultaten uppstod inte förrän efter tio år, då den nya lönesättningsproceduren anpassats till byråkratins formkrav och då nya kriterier som uppfattades som objektiva av berörda hade införts.

  Det studerade fallen visar att de oväntade effekterna inte tas till intäkt för att avbryta reformen, utan tvärtom utgör en mekanism till att reformen till slut blir institutionaliserad inom ramen för en bestående byråkrati. I rapporten argumenteras för att det är NPM-reformens oavsedda effekter som driver byråkratins utveckling.

 • 312.
  Liff, Roy
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Moderna reformer i offentlig sektor: Misslyckande och succé!2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten diskuteras vad som kännetecknat många av de reformer som genomförts i den offentliga sektorn under de senaste tre decennierna, och som betecknas med samlingsnamnet New Public Management reformer (NPM-reformer). Dessa reformer har införts efter den privata sektorns styrprinciper som ideal. Det primära syftet har varit att öka den offentliga sektorns kundorientering och dess kostnadseffektivitet. Vid införandet av reformerna har inte minst det managerialistiska synsätt som ledningen företrätt fått en problematisk relation till den styrlogik som professioner tillämpar. Reformerna har ofta mött motstånd som tagit sig olika uttryck och som lett till oavsedda effekter. Drivkrafter bakom reformernas införande har varit både politiker som velat förbättra den offentliga sektorns effektivitet och också velat öka dess legitimitetgenom att påvisa att moderna styrprinciper tillämpas. I de flesta forskningsrapporter om NPM framkommer en stark kritik mot reformer som har tilltro till rationalitet och företagsideal och som anses vara dåligt anpassade till den kontext de implementeras i och att de överhuvudtaget anses vara dåligt genomtänkta. I föreliggande rapport redovisas denna kritik men också en modererande positiv tolkning till vad NPM-reformer kan ha inneburit för den offentliga sektorn som ett svar på den frågan många forskare ställt; hur kan NPM- reformerandet få fortgå med sina få påvisade positiva effekter och många negativa och oförutsedda effekter.

 • 313.
  Lilliecrona, David
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sundelin, Fabian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Faktorer att tänka på för att anpassa sig till mobila betalningslösningar: Föratt öka konsumenternas vilja att använda mobila betalningstjänster.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-handel kallas ofta för shopping ”vartsomhelst, närsomhelst” och har möjliggjort förkonsumenter att handla utan att behöva lämna sitt hem (Zmijewska., Lawrence & Steele,2007). Mobil handel och mobila betalningstjänster har ökat kraftigt de senaste åren, delvis på grund av utvecklingen inom mobiltelefoni och möjligheten att använda internet utanförhemmet. Mobil handel har därför blivit en del av konsumenternas vardagsliv (Hwang, Shiau& Jan, 2007). Mobila betalningstjänster erbjuder en unik möjlighet för företag att förbättraderas kommunikation till deras kunder, samt att öka värdet i transaktionerna med kunderna, genom att ständigt ha möjligheten att engagera kunderna, oavsett vart de är. Detta kan stärkavarumärket öka lojaliteten hos kunderna (Early, 2014). För att lyckas med detta krävs det dock för företagen att förstå hur de kan få ut mest värde ur deras lösningar och erbjudanden och vilka faktorer som de ska överväga för att öka konsumenternas adapterande och acceptansav mobile betalningslösningar. Dahlberg, Mallat, Ondrus and Zmijewska (2008) nämner att de tycker att det behövs mer forskning I detta ämne för att förbättra förståelsen avkonsumenternas acceptans av mobila betalningstjänster och för att förbättra kvaliteten och relevans gentemot forskning I mobila betalningstjänster. (Dahlberg, Mallat, Ondrus and Zmijewska, 2008). Resultaten av denna avhandling är en uppsättning av faktorer som tros ha ett positivt inflytande på konsumenternas adapterande och acceptans av mobilabetalningstjänster. Faktorerna som har upptäckts är följande:

  · Gör mer än bara transaktioner· Skapa en snabb tjänst· Gör det enkelt· Gör det pålitligt· Adaptera till mobiltelefoner· Gör det till en trevlig upplevelse· Öka säkerheten· Ändra konsumenternas vanor· Rikta in tjänsten till rätt segment· Erbjud flera betalningsalternativ· Gör det gratis eller billigt

 • 314.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Services, IT and Consumption2010Ingår i: Lind, M. and Salomonson, N. (2010), Services, IT and Consumption, in Ekström, K.M. (ed.), Consumer Behaviour: A Nordic Perspective, Studentlitteratur, Lund., Studentlitteratur , 2010, s. 495-513Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 315.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Using Pragmatic Concepts for Exploring Interactivity in Service Encounters2013Ingår i: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, nr 2, s. 205-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A service encounter is conceived as an interactive process between a service provider and a service receiver. It has however largely been analyzed as a non-interactive phenomenon which leads to a superficial and incomplete understanding of the dynamics of service encounters as an interactive process. The purpose of this paper is to explore whether a pragmatic approach could form a foundation for the conception of service encounters as an interactive phenomenon. The results show that in order to capture the essence of interaction in service encounters from a pragmatic view, researchers should turn to the concept of action. In order to avoid a one-side view (the customer or the company/company representative) of the service encounter, the inter-related actions need to be taken into consideration.

 • 316.
  Lindberg, Ulla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Salomonsson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karin, Wendin
  SP.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Doors or no doors: consumers’ behaviour and experiences when purchasing chilled food in supermarkets2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Several studies have shown that it is of importance to keep the chilled air inside the

  cabinet for refrigerated food. Accordingly, the physical environment in front of the

  cabinets affect both the thermal comfort for consumer and personnel, the energy usage

  for the supermarket and the quality for the chilled food products. Knowledge on what

  consumers experience and how they behave in-store when introduced to vertical

  cabinets with doors for chilled food creates new business opportunities for retailers, as

  well as saving energy. Most consumers are aware of environmental issues and the need

  of energy savings, however they lack knowledge on the impact by fitting doors on

  cabinets in stores, besides energy savings, doors might also prevent consumers from

  buying products from closed cabinets. There is a strong need to develop a deeper

  understanding from the consumers´ behaviors in order to understand and improve the

  servicescape and shopping experience in supermarkets were refrigerated food is

  displayed.

  The purpose of this study is to investigate what consumers perceive and how they

  behave in supermarket store settings when being introduced to closed vertical display

  cabinets for chilled food. In doing so, we elaborate on the servicescape literature and

  how the influence of servicescapes might be used in order to develop the understanding

  of how new technique might facilitate the provision of service offerings in-store. From

  the qualitative consumer study, we underline the importance of considering the physical

  environment as well as sensory perception and experiences when introducing doors on

  cabinets in a supermarket. The experiences, insights and definitions about freshness in

  parallel with consumer behaviour with or without doors on the cabinets for refrigerated

  food is further discussed.

  Keywords: consumer, behaviour, supermarket, sensory, servicescape

  Subject classification codes: include these here if the journal requires them

 • 317.
  Lindgren, Carl-Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ivarsson, Jesper
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. Sedan år 2005 ska noterade företag inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS vilket innebär att värdering sker till verkligt värde. År 2013 antogs IFRS 13 Värdering till verkligt värde av EU vilken med hjälp av en hierarkisk värderingsmodell på ett tydligare vis ska definiera värderingsprocessen. Värderingsarbetet sker antingen genom intern värdering eller extern värdering och granskning av denna process genomförs av revisorer. Det finns inte några formella krav på att extern värdering ska tillämpas utan detta är endast en uppmuntran.Syftet med studien är att belysa värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter ur tre perspektiv. De perspektiv vi valt att utgå ifrån är interna värderare, externa värderare samt revisorer. Detta för att åtnjuta en så representativ bild som möjligt av själva värderingsprocessen. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, således är metoden för denna studie kvalitativ. Sju intervjuer har genomförts varav två har skett med interna värderare, två med auktoriserade externa värderare samt tre med auktoriserade revisorer. Tonvikt har lagts på revisorer då dessa antas inneha bäst kunskaper rörande IFRS för att få en så djup förståelse som möjligt för värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter.Studien visar att på att översättningen från engelskans ”fair value” till svenskans ”verkligt värde” är olycklig och stundtals direkt missvisande. Anledningen är att det verkliga värdet inte nödvändigtvis behöver vara exakt eller just verkligt. Det är snarare en uppskattning av värdet vilket således borde benämnas rimligt värde, rättvisande värde eller alternativt marknadsvärde som dessutom är det begrepp som används inom branschen.Studien visar även på att ett formellt kunskapskrav genomsyrar branschen till följd av att värderingsprocessen är komplex och svårbegriplig. Finansiella rapporter är sällan tillfredsställande uttömmande vilket resulterar i en informationsasymmetri gentemot de intressenter som inte har eller kan åtnjuta samma kunskaper.Värderingen av förvaltningsfastigheter sker uteslutandet till indata på Nivå 3 vilken är den lägsta nivån inom värderingshierarkin i IFRS 13. Värdering till indata på Nivå 3 förklaras med att varje fastighet är unik i sitt slag. Därför menar respondenterna att det inte går att applicera ortsprismetoden, vilket innebär att fastigheten värderas till ett pris utifrån faktiska transaktioner på en aktiv marknad. Ortsprismetoden definieras enligt IFRS 13 som indata på Nivå 1 och är att ses som huvudmetod.Av studien framgår att det ryms mycket problematik vid värdering till verkligt värde och att IFRS 13 är för generellt för värdering av förvaltningsfastigheter. Trots de negativa aspekter som lyfts fram i studien är en förändring av rådande regelverk ingenting som förespråkas av respondenterna.

 • 318.
  Lindgren, Emilia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Blomqvist, Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbar Evenemangsutveckling: med inriktning på Eurovision Song Contest och Ishockey-VM2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien diskuterar hållbar utveckling av evenemang och forskningsöversikten visar att detta oftast kopplas till megaevent eller specifika destinationers arbete. Evenemangen Eurovision Song Contest och Ishockey-VM väljs därför ut i den här studien på grund av deras storlek, genomslag i både medier och besökare och bristen på teori gällande deras hållbarhet. Fallen som diskuteras är Eurovision som ägde rum i Malmö 2013 och i Stockholm 2016 och Ishockey-VM i Stockholm 2013 (A-VM) med hjälp av Junior-VM 2014 i Malmö. Syftet för studien är att analysera värddestinationernas och den nationella organisationen Svenska Ishockeyförbundets arbete med hållbarhet inom sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Relationen med huvudorganisationerna och tillika ägare av evenemangen European Broadcasting Union (EBU) och Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) undersöks också gällande deras arbete med hållbarhet. Studiens empiri samlas in genom 11 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner för de båda evenemangen. Empirin analyseras sedan med hjälp av den forskning och litteratur som finns gällande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.Studien visar att det arbetades väldigt bra med hållbarhet under Eurovision i både Malmö och Stockholm där Malmö Stad till och med ISO-certifierade alla delar de själva var ansvariga för. Tänket fanns även under A-VM i Stockholm och Junior-VM i Malmö men där finns det utvecklingsmöjligheter. Främst frågan om hur väl effekterna kvarstår efter evenemangen då det inte finns någon tydlig uppföljning på de initiativ och värderingar som diskuterades under själva eventen. Tydligt är dock att hållbarhetstänket i första hand är något som drivs av värddestinationerna och till viss del de nationella organisationerna. Det råder nämligen brist på både fokus och riktlinjer gällande hållbarhet hos de båda huvudorganisationerna. Hållbarhetsfokus på evenemang från värddestinationer kan vara positivt både under ansökning och genomförande då det bidrar till större konkurrenskraft. Initiativet från offentliga aktörer som värddestinationer och nationella sportorganisationer kan vara en drivande kraft i att uppmana huvudorganisationer till att arbeta mer hållbart. För en framgångsrik hållbar utveckling av de båda evenemangen behöver hela organisationen, både huvudorganisationerna och värddestinationerna, bakom de båda evenemangen ha samma perspektiv på hållbarhet och arbeta mot samma mål.

 • 319.
  Lindqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sjögren, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Komponentavskrivning: revisorer och allmännyttiga fastighetsförvaltande företag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag ska i de finansiella rapporterna delge en rättvisande bild. Bokföringsnämnden bestämde sig för att förändra de redovisningsregelverk som gällde för att förenkla för de svenska företagen samt för att uppnå en bättre redovisning. Denna skiftning i normgivningen kom att kallas K-projektet. Ett utav regelverken K3 innehåller en praktiskt ny värderingsmetod i Sverige, vilket är komponentavskrivning. Komponentavskrivning ska resultera i att företag redovisar på ett tydligare sätt vad som händer i verksamheten och på så vis ska den uppnå en mer rättvisande bild. Metoden har blivit väl omdiskuterad och kritiserad, främst för att kostnaden är väldigt stor till en så liten nytta. Komponentavskrivning anses heller inte bidra till en förbättrad redovisning, enligt kritikerna. Fastighetsbranschen är den mest utsatta branschen då de har många fastigheter att beakta, vilket resulterar i en stor mängd komponenter.Syftet med denna studie är att studera om komponentavskrivning som tillgångsvärderingsmetod har bidragit till en mer rättvisande bild av verkligheten. För att kunna mäta detta har vi valt att genomföra intervjuer där vi har samlat in åsikter om metoden. Vi har intervjuat fem allmännyttiga fastighetsbolag och fem revisorer om vad de tycker om komponentavskrivning.De resultat vi fått fram är att åsikterna skiljer sig åt. Samtliga är överens om att komponentavskrivning rent teoretiskt bidrar till en mer rättvisande bild, men inte i praktiken i lika stor utsträckning. Vi kan uttyda ett mönster i att de fastighetsbolag som från början har gjort en grundlig och välarbetad övergång och som har kommit längre i processen idag, ser värdet med metoden. För revisorerna är det svårt att uttyda något mönster, mer än att revisorernas åsikter kan tänkas vara påverkade av omgivningen.

 • 320.
  Lindström, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hansson, Michelle
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konsten att hantera kontroll och empowerment: En studie utifrån ett transformativt ledarskapsperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom ledarskap är kontroll en betydande aspekt som ledaren bör ta i beaktning. Kontroll beskrivs i tidigare forskning med en negativ framtoning, där en hög grad av kontroll riskerar att påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och motivation negativt. Tidigare forskning tyder på att det är viktigt att ledaren genom bekräftelse av prestationer motiverar medarbetarna och uttrycker deras arbete som meningsfullt för organisationen. Motivation kan tillsammans med delaktighet och delegering av ansvar, leda till empowerment hos medarbetarna. Det är dock oundvikligt att ifrågasätta hur ledare hanterar kontroll parallellt med ambitionen om ett utvecklande organisatoriskt klimat där medarbetarna uppmanas till att bli mer ansvarstagande, delaktiga och självständiga. Hur ledare hanterar kontroll utan att inskränka på medarbetarnas ansvarsområden är således en fråga som studien syftar att besvara. En teoretisk referensram har upprättats genom en gedigen sammanställning av tidigare forskning inom det aktuella området exempelvis management, transformativt ledarskap, kontroll och empowerment. Studien är av kvalitativ karaktär och datamaterialet har insamlats genom semi-strukturerade intervjuer med åtta personer på ledande positioner inom kreditinstitut i Borås. Studiens resultat påvisar att det är ofrånkomligt att som ledare till fullo frångå aspekten av kontroll inom kreditinstitut i förhållande till ett transformativt ledarskap. Kontroll verkar inte endast i syfte att detaljstyra och kontrollera medarbetarnas arbetsprestation, utan den bidrar även till förtroende, tydlighet och utveckling. Ledarens kontroll och medarbetarnas möjlighet till empowerment påverkar inte varandra negativt, utan vid samspel av de två faktorerna, kan det generera ett likvärdigt resultat vad avser arbetstillfredsställelse och prestation.

 • 321.
  Lindström, Olivia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Pedersén, Sanne
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kamph, Susanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Intern kommunikation i växande organisationer - En fallstudie på Event AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strukturella förändringar och uppdateringar blir allt vanligare och mer väsentligt för attföretag ska kunna överleva i en konstant föränderlig miljö. Men trots behovet av att uppdateraoch utveckla sin organisation är dessa förändringar inte alltid väl mottagna. Faktum är att upptill 70 procent av alla program som tar initiativ till förändring misslyckas, och en brist ikommunikation och förståelse uppges vara anledningen till att felfrekvensen är så pass hög.När en liten och självgående organisation växer kan det också växa fram ett behov av mertydlighet och struktur, vilket indirekt innebär en stor strukturell förändring. Denna studiefokuserar därför på att undersöka den interna kommunikationen på ett litet företag somgenomgår en förändring i form av tillväxt.Denna kandidatuppsats är utformad som en kvalitativ fallstudie på företaget Event AB. Syftetär att undersöka hur den interna kommunikationen ser ut i en liten, växande organisation ochhur de anställda upplever att de arbetar med kommunikation i samband med sin otroligatillväxt. All empiri är insamlad genom kvalitativa intervjuer med samtliga anställda på EventAB.Genom att tillämpa teorier på intern kommunikation på vårt insamlade material visarresultatet att tack vare den lilla storleken på Event AB etableras relationer på samma visoavsett vilket led det går. Detta ger ett naturligt och avslappnat, fritt flöde av kommunikation.Det saknas någon form av kommunikationsplan, och kommunikationen utgörs mestadels avinformell, verbal kommunikation. Företagets värderingar, visioner och mål kommunicerasdåligt vilket skapar en generell förvirring internt. Avsaknad av plan och rollbeskrivningskapar en viss ineffektivitet som gör att mycket av företagets arbete blir reaktivt snarare änproaktivt. De anställda upplever generellt att ju större företaget blir, desto sämre blirinformationsspridningen samtidigt som behovet av struktur blir större. Event ABs ledning ärmedvetna om gapet i kommunikationen och arbetar aktivt med att försöka förbättra deninterna kommunikationen.

 • 322.
  Liu, Yiqing
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wu, Tong
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Employers’ and employees’ evaluation of the implementation of flexible working policies2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  These years has witnessed a rapid change in staff’s working pattern. Flexible working arrangements are increasingly widespread in developed countries as well as developing countries. The adoption level of flexible working arrangements is predicted to keep increasing in the future. However, some obstacles will emerge when flexible working policies are carried out in companies. The results such as low participation of staff in flexible working arrangements may fail to live up organizations’ expectation. Accordingly, employers’ and employees’ evaluation of flexible working policies may be helpful to remove these obstacles and plays a vital role in improving the implementation of flexible working arrangements.Considering that change of the implementation of flexible working policies will have direct impacts on employers and employees, these two groups of people are chosen as respondents to investigate. The respondents of this thesis are from foreign and multinational companies in China. Since documental data on flexible working policies are quite few, the researchers have collected both qualitative and quantitative data by doing interviews and a survey. The findings of the interviewees’ opinions and the survey data show both similarities and differences between employers’ and employees’ evaluations, which may pave the way for improvement of the implementation of flexible working arrangements.The findings of this research show that the implementation of flexible working policies is affected by two categories, “the content of policies” and “the external factors influencing the implementation of policies” such as facilities provided by companies, trust and support from supervisors. Furthermore, employers and employees tend to hold similar or different opinions on the concepts included in these two categories related to their different positions in their companies. The findings of this research are regarding the current implementation of flexible working arrangements and limited types of flexible working arrangements. Other factors and improvements can be achieved in future practice.

 • 323.
  Ljungblom, Axel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Särman, Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  ”Varumärken är som människor”: En studie om varumärkesuppbyggnad på sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens digitala och allt mer uppkopplade värld har en omfattande påverkan på bådemänniskor och organisationer. Ur ett marknadsperspektiv och uttryckt i dess vokabulär innebär detta att både kunder och företag påverkas. Det gäller såväl hur kunden efterfrågar, söker och hittar produkter som hur företagen tillfredsställer och levererar utefter kundernas behov. Detta gäller generellt i vår digitala värld och inte minst påverkas varumärken och varumärkesbyggande kraftigt. Ett område som utvecklats explosionsartat i sammanhanget är sociala medier. Studien syftar till att studera sociala medier som ett viktigt verktyg förvarumärkesbyggande inom företag och organisationer. Målet med studien är att ge företag och organisationer en ökad förståelse i byggandet av varumärken på sociala medier. För att möta syfte och besvara frågeställningen har en kvalitativ studie genomförts. Det empiriska materialet har samlats in genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med personer som är verksamma inom varumärken och sociala medier. Studien har kommit fram till att det finnsstor potential för företag och organisationer att använda sig av sociala medier när de bygger varumärken. Ett lyckat varumärke gör det möjligt att bygga relationer med konsumenterna som med tid och ett lyckat varumärkesarbete leder till lojalitet. Varumärkesuppbyggnad är således en process som i de flesta fall behöver byggas upp över tid för att skapa ett så stort värde för både företaget och organisationen men också för konsumenterna.

 • 324. Ljungkvist, Torbjörn
  et al.
  Österlund, Urban
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dubious entrepreneurship and abnormal growth in a quasi-market2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 325.
  Ljungkvist, Torbjörn
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Österlund, Urban
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. University of Jönköping / University of Borås.
  Quasi-markets and abnormal growth: The case of the Swedish personal care assistance industry2018Ingår i: International Journal of Business Strategy, ISSN 1553-9563, E-ISSN 2378-8585, Vol. 18, nr 2, s. 5-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to understand the growth of a quasi-market industry and the distribution of capital generated by the industry’s private companies. Methodology: Using a longitudinal case study approach, descriptive panel data and a regression analysis highlight the development of medium-sized Swedish companies within the personal care assistance (PA) industry. Findings: This study demonstrates a quasi-market growth cycle and how the hierarchical organizational dimension explains key figure differences between the business types of independent firms (undivisionalized) and conglomerate subsidiaries. Originality: This study is the first to reveal that quasi-market conditions open up for broad redistributions of capital to non-related conglomerate-owned industries. Thereby, non-intended industries receive public funding advantages.

 • 326.
  Lulek, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wehinger, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Why consumers engage in eWOM: motivation to conduct research online and post online reviews2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att skapa en bättre förståelse till varför konsumenter publicerar och konsumerar onlinerecensioner. Genom att applicera en tvärsnittsdesign kunde syftet uppnås då relationer identifierades. För att möjliggöra mätning av resultatet applicerades ett kvantitativt instrument genom en självadministrerad enkät vilken var uppdelad efter respektive fenomen.Onlinerecensioner används för det specifika målet att samla större mängder information innan köpbeslut. De onlinerecensioner som används främst är de skapade av andra konsumenter då de anses vara av högre trovärdighet än information skapat av företag. Att hjälpa andra konsumenter och självförbättring är vad resultatet påvisar vara anledning till att konsumenter publicerar onlinerecensioner.Vidare stärkte resultatet en relation där konsumenter med högre utbildning tenderar att konsumera onlinerecensioner men inte till att publicera dessa. Konsumenternas köpfrekvens applicerades istället för att mäta graden erfarenhet av Internet, vilket gjorts i tidigare studier.

 • 327.
  Lund, Frederik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kenjic, Milos
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Internationell Internprissättning: En komparativ studie mellan Sverige, Japan & Ryssland2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ständigt ökande internationaliseringen leder till framkomsten av allt fler multinationella företag med verksamheter inom flera länder. En konsekvens av den ökade globaliseringen är att den internationella skatteflykten allt jämt ökat, då internationella koncerner väljer att flytta delar av vinsten till länder med mer förmånliga skattesatser. Ett sätt för de multinationella företagen att minimera den världsomfattande skatten är genom internprissättning. Internprissättning är det pris som koncernen sätter på sina interna transaktioner mellan koncernbolagen. Som en reaktion på den ökade skatteflykten utformade Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) riktlinjer för att vägleda regleringen av internprissättning. Syftet med riktlinjerna är att främja en harmonisering bland medlemsländerna för att minska antal konflikter mellan nationella lagstiftningar ur ett internationellt perspektiv och för att minska uppkomsten av dubbelbeskattning. Den grundprincip riktlinjerna utgår ifrån kallas för armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen innebär att det koncerninterna priset ska motsvara det pris två oberoende företag hade fått betala för motsvarande transaktion. För att uppnå en ökad transparens och likformighet, anför även OECD:s riktlinjer hur de interna transaktionerna ska dokumenteras. Ett sätt att dokumentera transaktionerna på är genom att upprätta en land-för-land-rapport, vars syfte är att tillhandahålla skattemyndigheter viktig information och underlag för bedömning av koncerners prissättningar. Syftet med studien är att jämföra reglerna kring internprissättning i Sverige, Japan och Ryssland. I studien jämför vi skattelagstiftningarna för att undersöka vilka skillnader det finns inom de tre länderna med hänseende till internprissättning. Studien syftar även till att utreda om och i så fall varför ländernas skattelagstiftningar skiljer sig åt. För att uppfylla studiens syfte genomförde vi en komparativ analys, med ett kvalitativt förhållningssätt, där vi jämförde och analyserade studiens empiriska material. Det empiriska materialet består av ländernas nationella skattelagstiftning gällande internprissättning. I studiens analytiska skeende belyste vi de olikheter men även likheter vi kunde se vid jämförelsen. Dessa likheter och olikheter kopplade vi till den teoretiska referensram som vi i studien tagit fram för att på ett kvalitativt sätt kunna ge en förståelse för varför det finns skillnader, men även likheter, mellan de tre länderna. Slutsatsen som kan dras från studien är att det råder en frivillig harmonisering kring regleringen av internprissättning utifrån OECD:s riktlinjer inom de tre studerade länderna då vi funnit ytterst få skillnader mellan skattelagstiftningarna. Detta trots att OECD:s riktlinjer inte är tvingande på något sätt och trots att Ryssland inte är ett medlemsland i OECD, något som däremot både Sverige och Japan är. De skillnader som vi har kunnat se i den komparativa analysen har vi kunnat förklara genom att se till Hofstedes kulturella dimensioner och ländernas index inom respektive dimension. Skillnaderna har även kunnat förklaras genom att kopplas till ländernas kontinentala samt kommunistiska tradition. De likheter vi sett har vi däremot gett förståelse för genom att studera dem ur ett mimetiskt perspektiv av isomorfa processer, exempelvis utifrån Rysslands tillämpning av OECD:s riktlinjer. Studien bidrar med en fördjupad förståelse för OECD:s harmoniseringsarbete gällande internprissättning, samt en förståelse för hur regleringen ser ut inom de tre länderna och vilka skillnader det finns mellan dem.

 • 328.
  Lund, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sieverthson, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Value co-creation through content marketing: a business to business perspective2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den digitala revolutionen kommer att fortsätta påverka dagens marknadsföring och dentraditionell marknadsföringen börjar att hamna i skymundan för de nya trenderna. Mångaföretag möter idag sina företagskunder för första gången i en digital miljö och flerbeslutsfattare än någonsin stannar kvar i den digitala världen innan de initierar kontakt medett företag. Många argumenterar även för att företag ska sammarbeta och samskapa med andraparter för att kunna nå framgång. Innehållsmarknadsföring och samskapande av värde ärnågra metodiker som företag kan anta för att kunna lyckas fortsätta attrahera kunder i endigital miljö. Tidigare forskning har undersökt samskapande av värde och även till viss delinnehållsmarknadsföring, men dessa områden har inte tidigare blivit undersökta tillsammans.Speciellt inte från ett business to business perspektiv som denna uppsats innehar. Dennastudie initierades på grund av tidigare forskningen, där ett gap hittades mellan dessa områden.Syftet med denna forskning är att studera hur samskapande av värde tillsammans med kundenkan bli utfört genom innehållsmarknadsföring, från ett företagsperspektiv.Denna studien är utförd med hjälp av en multipel fallstudie på två svenska företag, där tvåanställda har intervjuats på varje företag. Datainsamlingen resulterade i relevant insikt inomföretagens processer angående samskapande av värde och framtida kampanjer inominnehållsmarknadsföring. Både tidigare forskning och empirin inkluderar liknande perspektivinom forskningsområdena, vilket är presenterat i diskussionskapitlet där DARTT modellenhar används som ett verktyg. Denna studien bevisar att det är möjligt för ett företag attsamskapa värde med kunder genom innehållsmarknadsföring och den presenterar även ettgenerellt förslag på hur detta kan bli utfört. Slutligen hoppas vi att vår avhandling harmöjlighet att stå till grund för vidare forskning, exempelvis gällande vilka digitala plattformarsom är de mest effektiva i innehållsmarknadsföring från ett business to business perspektiv,eftersom detta inte var syftet med vår studie.

 • 329.
  Lundberg, Christine
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Gudmundson, Anna
  Andersson, Tommy D
  Herzberg’s Two-Factor Theory of Work Motivation Tested Empirically on Seasonal Workers in Hospitality and Tourism2009Ingår i: Tourism Management, ISSN 0261-5177, E-ISSN 1879-3193, Vol. 30, nr 6, s. 890-899Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to understand work motivation in a sample of seasonal workers at a tourism destination strongly steered by seasonality. Furthermore, it was investigated whether seasonal workers could be divided into worker subgroups on the basis of their work motivation. A structural equations model tested Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation empirically. The findings of the study support the Two-Factor Theory of work motivation. Furthermore, results indicated that a migrant community of workers was significantly less concerned about wage level as well as significantly more concerned about meeting new people than resident workers. As a result of these findings, it is suggested that management of businesses in hospitality and tourism need to consider that the seasonal workforce consists of different kinds of worker subgroups, which have different needs to be satisfied.

 • 330.
  Lundgren, Tintin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mossberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rebrandingprocessen i ett småföretag: En fallstudie av ett svenskttextilföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. En alltmer förekommande marknadsföringsstrategi som används i syfte för att öka ett bolags relevans är så kallad rebranding. Detta kan innebära förändringar såsom ny grafisk profil eller bearbetning av företagets värderingar. Att genomgå en rebranding är en riskfylld process där många verksamheter misslyckas eftersom det krävs mycket tid och resurser, och där framgången ligger i mottagarens uppfattning. Trots det implementerar allt fler verksamheter varumärkesuppdateringar, multinationella företag liksom småföretag.

   

  Denna studie har därför som syfte att undersöka vilka moment som kan förekomma i en rebrandingprocess för småföretag. Därmed kommer detta arbete att undersöka hur verksamheten förhåller sig till de sex främsta möjliggörande faktorerna som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014). Undersökningen utgår från en kvalitativ en fallsstudie hos ett bolag som faller inom ramen för småföretag, och intervjuer har genomförts med utvalda respondenter från fallföretaget. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket gav möjlighet att både styra samtalet samt ställa eventuella följdfrågor.

   

  Studien redogör för fallföretagets olika moment i rebrandingprocessen, samtidigt som arbetets slutsats tydliggör att de har lyckats fullfölja en del av de sex främsta möjliggörande faktorerna vid rebranding på företagsnivå som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014). WearColour måste fortsätta att tydliggöra varför man implementerade en varumärkesförflyttning för samtliga aktörer, vilket innebär att företagets rebrandingarbete inte är slutfört. Avslutningsvis, arbetet påvisar brister inom den teoretiska referensramen och huruvida de möjliggörande faktorerna kan appliceras på småföretag.

 • 331.
  Lundh, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jägsell, Magdalena
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ansvarstagande i offentlig sektor: Hantera krav genom införandet av mellanchefer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Krav på ansvarstagande för offentliga chefer har ökat under de senaste åren, och detta har i sin tur lett till ökat krav på offentliga chefer som dessutom får ta allt mer ansvar. De behöver också lägga ner allt mer av sin arbetstid på att arbeta med just ansvar. Dessa ökade krav är dock inte jämnt fördelade över organisationens chefer. Därför har ansvaret blivit stort för de chefer som ansvarstagandet faller på. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för ansvarstagande i offentlig sektor. Genom att i praktiken undersöka hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande samt hur en offentliga organisation internt hanterar krav på ansvarstagande hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse kring begreppet ansvarstagande. Utifrån vårt syfte är två forskningsfrågor formulerade för att med hjälp av dessa kunna besvara syftet med studien.Studien som genomförts är kvalitativ med en abduktiv ansats. Till studien har det tillämpats ett hermeneutiskt synsätt för att kunna förstå och tolka det insamlade empiriska materialet. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes med nio respondenter vid en enhet vid Jönköpings kommun. Vi har intervjuat en högre chef, fyra enhetschefer och fyra mellanchefer som arbetar vid samma enhet. Detta för att med hjälp av respondenternas svar kunna fastställa hur en offentlig organisation och dess chefer utkrävs på ansvarstagande och internt hanterar krav på ansvarstagande.Den insamlade empirin har sedan satts i relation till den vetenskapliga litteratur som vi använt oss av i den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har utvecklats med hjälp av tidigare litteratur och behandlar tre huvudområden vilka är styrning i offentlig sektor, att förstå ansvarstagande och mellanchefer. Denna teori har sedan använts för att problematisera och analysera det empiriska materialet. Detta har i sin tur mynnat ut i slutsatserna för studien.I studien framkommer det att de undersökta cheferna kopplar begreppet ansvarstagande till ansvar och därigenom även till deras arbetsbeskrivningar. Cheferna utkrävs på så sätt på ansvarstagande genom de olika ansvarsförhållandena som kräver att de utför vissa arbetsuppgifter och sköter vissa ansvarsområden och därmed genomsyrar ansvarstagandet deras arbete. Trots de hinder som kan uppkomma för mellanchefer fungerar mellancheferna i denna organisation som en avlastning för enhetscheferna och underlättar därmed kravet på ansvarstagande som ligger på enhetscheferna.

 • 332.
  Ly, Kicki
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hu, Liyu
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gender Difference Influence on Attitude toward Social Media among Chinese Consumers2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media is developing rapidly and China has become the largest market of social media usage. Due to numerous international social media platforms being unavailable in China, Chinese consumers have different usage and attitude of social media from those in other countries. According to previous studies, consumers’ usage and attitude of social media can be different due to their gender. Due to these two factors, it is interesting to study gender differences in attitudes toward social media in a Chinese context. By using questionnaires, data are collected from students in Shanghai, China. By applying SPSS, analysis of the results shows that Chinese online consumers basically have positive attitude toward using social media and positively think social media influence them. Most of Chinese respondents spend more than 1 hour on social media daily. Generally speaking, Chinese consumers use social media in order to communicate with others and search for different events. As to gender difference, Chinese women are more likely to follow a famous person by using social media than men. Both men and women use Wechat and Weibo the most frequently.

 • 333.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Flexibel eller stabil: samverkans gränsfråga2012Ingår i: Kommunal Ekonomi, ISSN 0282-0099, nr 3, s. 25-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 334.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Inter-organizational collaboration projects in the public sector: a balance between integration and demarcation2010Ingår i: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 25, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For several years, the development of the Swedish public sector has been accompanied by a discussion about inter-organizational collaboration, which has been examined in several national experiments. The experience, however, indicates significant difficulties in implementing collaboration in local authorities’ regular activities. This article argues that organizing inter-organizational collaboration in projects tends to be counterproductive, since the purpose of this collaboration is to increase the integration of local authorities. This article is based on case studies of three different collaboration projects. Each project is analyzed in relation to the way collaboration is organized within the project and how the relationship to the local authorities’ activities is designed. The outcome of these studies shows that while collaboration projects increase integration between the responsible authorities, the integration stays within the projects. This is due to the fact that the projects were designed as units separate from the responsible authorities. As a result, the collaboration that occurs in the projects is not implemented in the local authorities’ activities, and the viability of the increased integration of different responsible authorities does not extend beyond the projects.

 • 335.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Samverkansprojekt: om att konstruera gränser2014Ingår i: Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd / [ed] Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Studentlitteratur , 2014, s. 273-290Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Samverkansprojekt: om att konstruera gränser2013Ingår i: Om samverkan - för utveckling av hälsa och välfärd / [ed] Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Studentlitteratur , 2013, s. 273-290Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 337.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Styrgruppens praktik: Om mötens organisering2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Styrgruppens praktik handlar i hög grad om hur styrgruppen organiserar sina möten,vilket i sin tur avgör om gruppens medlemmar upplever om mötena är meningsfullaoch effektiva. Förutsättningarna för detta är ofta att det finns en tydlighetkring vad som är styrgruppens uppdrag, syfte med mötena och på vilket sättmötena genomförs.En central förutsättning för många styrgrupper är att de är ansvariga för en verksamhetsom överskrider gängse organisationsstrukturer. Den är ett samarbete, ettprojekt, en satsning, en reform eller något liknande skäl som gör att de som sitter istyrgruppen ofta är chefer för en annan verksamhet eller en annan organisation.Rapporten pekar på framför allt tre aspekter som styrgruppen behöver ta ansvarför när dess arbete organiseras. En är att skapa en tydlig mötesstruktur för att undvikaatt gruppen endast följa redan institutionaliserade former. En annan är engenomtänkt organisering av mötena där gränsöverskridande arbete är en centraldel och en tredje är att skapa ett samtalsklimat som tillåter en dialog där olika typerav argument ges utrymme i samtalet.

 • 338.
  Ma, Jialin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Li, Shumei
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Chinese young consumers' buying behavior of online second-hand clothing2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recent years have witnessed the increasing popularity of second-hand clothing (SHC) worldwide. In the developed countries, consumers show more willingness to accept SHC and the SHC market is relatively mature. In China, consumers’ attitudes towards SHC is always somewhat negative for many reasons. However, nowadays more Chinese young consumers have intentions to buy SHC partly because they want to follow the global fashion trend or to sustain the environment. To recycle and reuse waste textiles, some regulations have been issued by the Chinese government, but restrictions are still put on trading SHC and it is far from enough to formulate a perfect SHC market. The emergence of online platforms such as Idle Fish and Zhuan Zhuan stimulate the potential market and provide a new channel for trading SHC.As reducing clothing production and waste is one of the solutions to alleviate environmental burden in China, it is necessary to improve Chinese consumers’ buying behavior of SHC. This investigation is concentrated on Chinese young consumers, to gain an insight of how they think of SHC and what factors will influence their purchase behavior. A mixed method was applied in this investigation, which included the semi-structured interview and the self-completion questionnaire. Respondents are mostly from Shanghai and Shandong province, aged between 18 to 24 years old. Factors affecting Chinese young consumers’ buying behavior were assessed in three dimensions: perceived concerns, perceived values and subjective norm. When analyzing the data, comparisons between genders or districts were made. It could be observed that three words ‘unsanitary’, ‘cheap’ and ‘eco-friendly’ are used most by Chinese young consumers to express their views on SHC. Among all the factors, hygiene and safety problem is the biggest concern to a majority of Chinese young consumers. Although SHC is not prevailing in China now, it is likely for them to buy it in the future if platforms can be improved and trading SHC can be supported by the government. Since possible ways of improving buying behavior are only given through Chinese young consumers’ perspective, they should be examined from platform operators’ and government’s point of view in the future research.

 • 339.
  Magito, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Olsson, Isabelle
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tharén Hultman, Paulina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Corporate Social Responsibility: en studie av små och medelstora företag inom den svenska textilindustrin2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) har sedan 1950-talet varit ett fenomen som studerats och omdefinierats otaliga gånger. Det blir allt viktigare för företag inom de flesta sektorer att integrera CSR i den dagliga verksamheten. Än idag finns dock ingen enhetlig definition och det finns undersökningar som visar att företag upplever att det är svårt att veta hur man enligt praxis implementerar ett CSR-arbete. Vidare utgör små och medelstora företag (SMF) en signifikant del av världens företag, och de har därmed en betydande påverkan av ett lands ekonomi. Vidare dominerar SMFs både ekonomin generellt och textilindustrin mer specifikt. Syftet med denna studie har således ämnat bidra till en fördjupad diskussion kring SMFs inom textilindustrin och deras arbete med, samt motiv till, CSR. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem olika företag som går under definitionen SMF och är verksamma inom textilbranschen i Sverige. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av två väl inarbetade teorier; legitimitetsteorin samt intressentteorin. Utöver dessa har tidigare forskning på området tillämpats vid analysen. Detta har resulterat i ett konstaterande att det sociala och miljömässiga ansvaret som tar sig uttryck hos företagen är lika brett som hittills framtagna definitioner av CSR.

 • 340.
  Magnusson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Engvall Johansson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Demografiska faktorers påverkan på mobila betalningsapplikationer: utifrån ett risk-, tillit- och servicekvalitetsperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är idag i framkant av den mobila betalningsteknologin, trots det råder få studier på området som genomförts i Sverige. Samtidigt visar tidigare studier att demografiska faktorer påverkar hur saker och ting uppfattas. Därför har faktorerna ålder, kön och utbildning studerats i förhållande till risk, tillit och servicekvalitet med mobila betalningsapplikationer. Studien grundas i en deduktiv forskningsansats och är en kvalitativ undersökningsmetod. Det empiriska materialet har samlats in genom fokusgrupper baserat på ålder. Urval av deltagare har gjorts genom bekvämlighetsurval. Insamlad data har analyserats genom innehållsanalys. Dessutom har studiens validitet och reliabilitet resonerats kring, även etiska överväganden. Resultatet av studien visar att demografiska faktorer påverkar i viss utsträckning. Ålder och utbildning påverkar hur risk och tillit uppfattas. Däremot påträffas inte kön som en demografisk faktor som påverkar upplevd risk, tillit eller servicekvalitet. Studien visar också att andra demografiska faktorer påverkar, i den här studien framträder Sverige och dess infrastruktur som en betydande faktor till upplevd risk, tillit och servicekvalitet med mobila betalningsapplikationer.

 • 341.
  Makhsos, Erfan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hansson, Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tvärfunktionellt ledarskap: att kommunicera och motivera tvärfunktionella karriärer2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att nå en senior ledarskapsposition ställs det krav på kunskap och kompetens som kan binda samman organisationens olika funktioner mot gemensamma mål. Ett tillvägagångssätt för att införskaffa sådan kunskap och kompetens är genom ackumuleringen av tvärfunktionell erfarenhet, det vill säga ackumuleringen av erfarenhet från olika organisations-funktioner. Sådan erfarenhet kan antas sprida kunskaper och kompetenser i organisationer, något som leder till både förbättrad kommunikation och effektivitet.Trots att mycket forskning har gjorts kring erfarenhetsbaserat ledarskap saknar vi mer konkret information kring tvärfunktionella karriärer och erfarenheter. Denna fallstudie syftar därför till att undersöka fenomenet mer ingående och bringa nya insikter i hur tvärfunktionell erfarenhet kan underlättas i organisationer med ett sådant mål. Dels undersöker studien hur tvärfunktionell erfarenhet värderas i rekryteringssammanhang och dels vad som motiverar tvärfunktionella ledare till att söka sådan erfarenhet.Fallstudien görs på ett välkänt svenskt produktionsföretag och drar en rad slutsatser; för det första kommuniceras inte målet att öka tvärfunktionella erfarenheter internt i organisationen på grund av andra konkurrerande mål; och för det andra så försvårar produktionsföretagets organisationsstruktur tvärfunktionella karriärer. Slutligen drar studien slutsatsen att de tvärfunktionella ledarna stimuleras av interna motivationsfaktorer, något som indikerar att viljan till att utvecklas redan finns. Detta leder oss till vår övergripande slutsats att produktionsföretaget, för att nå det uttalade målet om att öka tvärfunktionella karriärer inom organisationen, att förändra sin syn på hur de hanterar och förädlar talanger.

 • 342.
  Malmberg, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Provén, Agnes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Media som kritisk granskare: en kvalitativ studie om medierapporteringen av hållbarhet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har hållbarhetsrelaterade ämnen tagit allt större plats, både inom vetenskapen och också populärvetenskapen. Tidigare forskning visar att hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete oftast studeras ur ett företagsperspektiv. Media är en viktig intressent för företag och är en av de främsta kommunikationsvägarna mellan företag och deras andra intressenter. Medias rapportering är på så sätt värdefull för båda parter. Vi har därför valt att utifrån ett intressentperspektiv studera medias rapportering av företags arbete med hållbarhet. Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Resultatet visar att media inte axlar rollen som kritisk granskare fullt ut då rapporteringen inte är särskilt omfattande. Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar från dagspress utifrån en abduktiv ansats. Studien har en tvärsnittsdesign i vår kvalitativa metodansats. Vår analys kan likställas med tematisk analys, då vi har skapat teman med tillhörande underkategorier för att koda vårt material. Studien utgår från tre tidningar för att fånga variationen som finns i sättet media kommunicerar och har ett interpretativistiskt angreppssätt med inspiration från det hermeneutiska perspektivet. Analysmodellen har utvecklats utifrån den teoretiska referensramen som består av litteraturöversikt och teorier. Vår forskning visar att nyhetsartiklar i regel är legitimitetsstjälpande för det omskrivna företaget. Nyhetsartiklarna berör både allmänna och specifika områden kopplat till hållbarhet och inkluderar vanligtvis opartiska röster som kommenterar texterna. Vidare kan vi konstatera att sökningen efter nyhetsartiklar utifrån våra kriterier genererade färre sökträffar än väntat. Med det sagt rapporterar media om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i lägre grad än förväntat. I synnerhet är rapporteringen kring hållbarhetsredovisning mycket låg. Därmed kan vi påvisa att medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i nuläget är försumbar.

 • 343.
  Malmberg, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Female Entrepreneurship: Self-fulfilment and Legacy, or Money andSurvival?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en ojämlik värld. Världens ojämlikheter påverkar kvinnor i större utsträckning än män, och extra utsatta är kvinnor i utvecklingsländer. I arbetet för att sträva mot jämlikhet och kvinnors uppnådda egenmakt har kvinnligt företagande visat positiva effekter för kvinnor i utvecklingsländer. För att vidare studera kvinnors motivationer och uppnådda effekter utav kvinnligt företagande i utvecklingsländer har en fältstudie utförts i Zambia. Organisationer som arbetar med utbildning inom företagande, i kombination med kvinnliga entreprenörer som tagit del av ett sådant utbildningsprogram har under tio veckor intervjuats på plats i Zambia. En jämförelse mellan kvinnor med hög respektive låg utbildningsnivå hargenomförts för att ta reda på om utbildningsbakgrund har påverkat deras motivationer och effekter av entreprenörskap. Resultaten av studien visar att kvinnor med olika utbildningsnivåhar olika motivationer för att starta företag. Kvinnor med högre utbildning startar företag av personliga skäl, så som önskan om självförverkligande, viljan att göra en idé till verklighet och viljan att lämna något efter sig. Kvinnor med lägre utbildningsnivå, startar å andra sidan företag på grund av att det är deras enda val. De tvingas in i entreprenörskap för att kunna försörja sina familjer, främst sina barn. Däremot visar effekterna av entreprenörskap likheter mellan kvinnorna, trots ojämn utbildningsnivå. Effekterna av entreprenörskap och företagsutbildning har gett zambiska kvinnor självförtroende och har hos dem utvecklat ett nytt företagstänk. Hädanefter kommer uppsatsen att presenteras på engelska.

 • 344.
  Manfredsson, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Agility enabling lean: A team based method for flexibility and structure2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A method, derived from lean thinking and agile methods containing four steps, using short, time-boxed iterations, was developed and implemented in a support team. The effects of the method in use include a clearer structure of work tasks in terms of priorities, objective and better alignment with business goals. It also increased closure and definition of tasks and better levelling of work tasks between team members. However, a negative effect was an increased level of stress in the work environment. The agility-based method supported the team’s lean implementation by creating a pull system with work-in-progress control. Other lean elements were improved, such as levelling of workload. Hence the agility-based method approach can be viewed as an enabler for lean management.

 • 345. Martina, Richard
  et al.
  Gabrielsson, Jonas
  Yar Hamidi, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Entrepreneurial strategies in university spin-offs: Coping with uncertainties in the process of market creation2014Ingår i: Advancing European entrepreneurship research : entrepreneurship as a working attitude, a mode of thinking and an everyday practice / [ed] Luca Gnan, Hans Lundberg, Lucrezia Songini, Massimiliano Pellegrini, Information Age Publishing , 2014, s. 251-279Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Young knowledge-intensive firms must create markets for their products when transforming new technologies into innovation. The main objective of the paper is to examine the strategies and decision logics involved when university spin-offs use inter-organizational networks to cope with the unscertainties that surround the entrepreneurial process of market creation. The paper is based on a quasi-inductive methodological approach; first an exploratory case study of a spin-off company originating from Lund University and followed by a follow-up survey to a broader sample of incubator start-ups across Sweden.

 • 346.
  Martinsson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Möller, Emil
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Paulsen Ernek, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. Den stora problematiken längs vägen mot en hybridkultur är denkulturella skillnaden som råder mellan Kina och Sverige som medför utmaningar för varjeföretag som ämnar etablera sig i Kina. Skillnader i värderingar, religion, normer, vanor medmycket mera bidrar till en skild uppfattning om hur affärer ska skötas.Genom att söka relevant data i litteratur, tidskrifter och artiklar samt genomföra kvalitativaintervjuer med personer som har erfarenhet och kunskap av den kinesiska kulturen då de harantingen verkat i Kina eller har arbetat med kinesiska kollegor under en längre tid, hoppas vikunna skapa en djupare förståelse för hur svenska företag bemöter den kinesiskaaffärskulturen. Dessa personer hittar vi i både stora och små företag som verkar i Kina för attfå fler perspektiv på hur kulturen fungerar. Hur mycket de kommer i kontakt med begreppsom guanxi1 och mianzi2, som är stora delar av den kinesiska affärskulturen, är också relevantför denna studie. Vi ville även undersöka hur aktuell befintlig data inom ämnet är och om denär i behov av en modernisering för att spegla dagens rådande affärsklimat.Hur ser de kulturella skillnaderna ut för ett svenskt företag och hur gör de för att överkommadessa för att lyckas på den kinesiska marknaden? Hur mycket behöver de anpassa sig till denrådande kulturen samt hur mycket anpassar sig de kinesiska företagen till de svenskaföretagen? Var är den internationella affärskulturen i Kina på väg? Detta är några av de frågorvi försöker få svar på genom denna studie.

 • 347.
  Mauléon, Christina
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Management and control: implications for safety. A study of the use of Indicators at Ringhals AB2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Safety is more than the management of risk. It is more than the absence of accidents, avoidance of error or even the control of risk. Defining an organization as safe because it has a low rate of error or accident has the same limitations as defining health in terms of not being sick. Safety, seen as a collective property that emerges from the interaction between actors in an organization, is continuously maintained by a self-conscious dialectic between collective learning from success and a deep belief that no learning can be taken to be exhaustive as the knowledge base for the complex and dangerous operations is inherently and permanently imperfect. Safety, seen as a constructed human concept does not exist ‘out there’ independent of our minds and culture ready to be measured (Rochlin, 1999). However, performance measurement and indicators are today a fundamental principle of management in many organizations as the idea that well defined performance indicators may support the identification of performance gaps between current and desired performance and provide indication of progress towards closing the gaps. Indicators are thus seen as potent tools for aiding managers in focusing resources to particular areas of the organization that impact upon organizational outcomes; as well as being part of error detection to support safe practice and to build resilient organizations (Mauléon & Gauthereau, 2012; Gauthereau, 2001; Hutchins 1995). Following these arguments the pursuit of safety and performance measurement could seem to be conflicting. Based upon these assumptions the purpose of this pilot study has therefore been to investigate the use of Key Performance Indicators (KPI’s) or indicators as they are called at Ringhals AB in order to gain a deeper understanding of how this shapes organizational practice in terms of safety. The results show that RAB as an organization needs to reflect upon the way QPR as a management control tools is enacted within the organization as this have implications on organizational processes and output including the safety culture. Questions needed to be asked are how do employees interpret and translate indicators in their practice? How do data owners collect, translate and transfer data into the indicator system? how do indicator owners, managers and regulatory institutions and organizations requiring this data (e.g. WANO, SSM) translate it? And how is the indicator system continuously adapted in a continuously changing environment? As a culture of safety depends on remaining dynamically engaged in new assessments and avoiding stale, narrow, or static representations of the changing paths (revising or reframing the understanding of paths toward failure over time); safety should thus be seen as a dynamic non-event (Weick,1987; Hollnagel et al., 2006). And success in terms of safety belongs to organizations, groups and individuals who are resilient in the sense that they recognize, adapt to and absorb variations, changes, disturbances, disruptions, and surprises – especially disruptions that fall outside of the set of disturbances the system is designed to handle (Rasmussen, 1990; Rochlin, 1999; Weick et al., 1999; Sutcliffe & Vogus, 2003) but what is often neglected is that this need for adaptation and recognition includes the adaptation of indicators and performance measurement systems such as QPR.

 • 348.
  Mauléon, Christina
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Understanding Project Meetings as Conversational Dramas: A Close Study of the Co-construction of a Common Project Goal.2013Ingår i: The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies, ISSN 2327-011X, Vol. 7, nr 3, s. 9-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a close study of a project meeting which had the purpose of creating a shared understanding, within the project, of the project goal. The aim of the paper is to contribute to more knowledge of what may go on in such meetings, as this knowledge can support joint directed action in both projects and organizations. The setting is an introductory meeting to Knowledge Overlapping Seminars (KOS) in a Six Sigma project with actors from different knowledge domains participating. Design: Participative observation and action research. Findings: This study shows how the co-construction of a shared understanding of the project goal was a highly emotional process. In the meeting co-construction involved the negotiation and re-negotiation of the project member’s different perspectives of the project goal. By accepting and managing the emotional turns in the meeting the facilitator supported the actor’s co-construction of a shared understanding of the project goal. Value: Through its thick descriptions this study contributes to the understanding of how identity, emotion and co-construction of a shared understanding are intertwined relational processes which shape and are shaped in action and as such can affect organizational outcomes.

 • 349.
  Meidler, Claudio
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CSR in Practice2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this work is to examine the actual CSR situation in low wage countries of the textile industry and to identify obstacles and suggestions for improvements of the working conditions. In order to achieve that approach, different sources and various articles, magazines, books and related websites are being researched to get a wide range of information and to avoid a partial reflection. Furthermore an exemplary discussion of the CSR activities of two leading fashion retailers, Bestseller and H&M will be implemented by having a look on their company homepages as well as their current and previous annual reports and stated CSR activities. In addition, interviews with international operating NGO’s, fair trade unions and human right foundations will be conducted to receive widely independent information, deeper insights and critics concerning CSR and Human Development in the textile business. These interviews are of crucial importance for this work, since they provide widely independent assessments of the actual state of CSR implementation within the industry. By considering all the different information, this work provides ultimately indications for grievances and proposals for improvements in Human Development. Methodology – Using a qualitative research strategy, this work begins with a definition of CSR and Human Development, which provides a necessary background knowledge to approach CSR in the textile business. In order to get an idea of some of the industry wide activities and obstacles, this work contains an exemplary description of the CSR work of the two leading fashion retailers, Bestseller and H&M, using their company home pages as well as their current and previous annual reports and an outline of their reflection of the current stage of affairs regarding Human Development. Based on the findings from the homepages of H&M and Bestseller and the companies’ claim, different researched articles and the latest accidents in the news, eleven different interview questions were developed, regarding the actual textile production situation in the RGM industry. These questions are being used for semi-structured in-depth interviews with three different experts of the International Labour Organization, the German NGO Südwind Institute and the Confederation of the German Textile and Fashion Industry to get first hand information about the already achieved progress of the working conditions, as well as crucial driving forces and challenges within the Human Development “sector” of CSR in low wage countries. By considering all the different information, this work finally reveals grievances in CSR and gives proposals for improving the working conditions of the textile factory workers in emerging countries. Findings – The findings show the complexity and necessity of a controversy about CSR approaches in the textile and garment sector of developing countries. Recent accidents and different investigations by independent organizations are supporting the impression of an existing gap between the CSR policies of fashion companies on the one hand and the reality in the firms on the other hand. Different NGO’s are complaining about insufficiently implemented approaches and Codes of fashion brands and retailers within the supply chain. This work provides different suggestions for improving the working conditions of the textile factory workers in emerging countries. Possible ways for a human friendlier textile production are for example the strengthening of trade unions and worker advocacies, the ensuring of a social dialogue and closer collaborations between all the different stakeholders within the industry - including the governments, as well as more legal bindings and stricter regulations. Research limitations/ implications – The findings from this study are limited to the “sector” of Human Development and most of the results or hypotheses are not conclusively audited, due to the difficult validation. Additionally, the study is mainly focusing on the worker situation in selected low wage countries and does not provide global conclusions. Further research should aim to gain even further insights, for instance on a local company or local supplier level.

 • 350.
  Menfors, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fernstedt, Felicia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Consumer trust in online reviews: a communication model perspective2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumenter använder och förlitar sig i allt större utsträckning på andras åsikter som lagtsupp på recensionssidor på nätet. Nyligen har dock skandaler uppmärksammat förekomsten avmanipulation av recensioner vilket lett till att recensionssajters trovärdighet kan ifrågasättas.Tidigare forskning har också gett tvetydiga svar på huruvida folk litar på recensioner ellerinte.Att utforska det här ämnet är viktigt eftersom marknadsförare måste förstå sig påkonsumenters förtroende för onlinerecensioner då dessa kan användas som ett kraftfulltmarknadsföringsverktyg och som ett nytt element i marknadsföringsmixen. Den här studiensyftar till att utforska konsumenters förtroende för onlinerecensioner genom att undersökavarför man litar på recensioner och vad som gör en onlinerecension pålitlig. Genomanvändandet av en modifierad version av Shannon och Weavers kommunikationsmodell, kanen recension struktureras kring elementen meddelande, sändare, mottagare, kanal ochåterkoppling. Den här studien implementerar en kvalitativ metod där semistruktureradeintervjuer använts för att få en djupare förståelse för intervjuobjektens känslor och tankar.Studiens resultat indikerar att konsumenter inte litar på individuella recensioner, utan snararepå systemet med onlinerecensioner i sin helhet; antalet recensioner nämndes som den mestinflytelserika faktorn för att skapa tillit. Studien visar också att den som läser recensionerframförallt använder meddelandet för att avgöra om en recension är pålitlig eller inte. Pågrund av avsaknaden av information om personen som skriver recensionen är meddelandetdet enda läsaren verkligen kan utvärdera.

45678910 301 - 350 av 610
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf