Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 2087
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bengtsson, Emily
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svärd, Mikaela
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tid för läsfrämjande: en studie om bibliotekariers läsfrämjande arbete för barn med fokus på pojkars läsning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain knowledge and examine the ways of how librarians work on promoting children’s and especially boys, in the age of 9-12, reading and literacy. The intention has also been to examine the goals in relation to promoting children’s reading and the choices behind the different methods.The research is founded on qualitative semi-structured interviews with five children’s librarians. Aidan Chambers “The Reading Circle” is used as a tool to analyze the different methods and approaches that librarian’s use in their work to promote reading. “The Reading Circle” consists of four themes, “Selection”, “Reading”, “Response” and “the enabling adult”.The results of this study partly show that all of the librarians acknowledge a shortage of primarily time but also money. They believe that the cooperation with schools is of importance and something they wish to expand. The conclusions are that librarians work with reading promotion is time-consuming. In that aspect they feel that they cannot be enabling adults. Another conclusion we found is that they all felt a strong need to be up to date with new research and applying that research to their own work.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Bengtsson, Håkan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att iscensätta förändring: Den interna kommunikationens roll i organisationers förändringsbenägenhet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate and analyze the role ofcommunication in change processes based on change expertsexperiences. The purpose will be accomplished by answering thefollowing research questions: How can organizations create a highchange readiness? How are leader- and coworkership used as strategicresources in change processes? How does the organizational cultureaffect the planning and implementation of change initiatives?The theoretical framework presented in this paper concludes thatcommunication is important for a successful change initiative and thatchange is consistent in organizations. Therefore it becomes increasinglyimportant for organizations to raise their change readiness in order toconduct successful change initiatives.A qualitative study was conducted with respondents from five Swedishorganizations. The results from the interviews were analyzed andcompared to the theoretical framework. The result of the study showedthat all organizations had a similar approach to change communication.They also predict the same future obstacles and challenges for changecommunication. The study also showed that the organizations use oldercommunication models that don’t take the receivers interpretations intoconsideration.The findings conclude that the organizations can gain a higher changereadiness by focusing on the activities that takes place in between thechanges. The organizations must also develop the necessarycommunication channels that allow the coworker to communicate andthereby strengthening the degree of participation in the change processon their behalf.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Davidsson, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Regnbågsfamiljer i förskolan: Syns de?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv?

  Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. I tidigare forskning framgår det hur somliga pedagoger saknar intresse i att vilja lära sig mer om hbtq relaterade frågor. Merparten av pedagogerna framhäver hur de är positiva till hbtq familjer och mångfald i utbildningen men de har svårigheter att arbeta inkluderande med ämnet i barngruppen.

  Studien presenterar och diskuterar teorier i relation till ämnet. Med ett avstamp i Foucaults teorier om makt med avslut i queer teorin samt en närmre diskussion av heteronormativiteten.

  Underlaget till studiens resultat och diskussion har inhämtats genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har utförts på 6 olika förskolor och är belägna på landet och centralt i en stad. Analysen av det empiriska materialet har bearbetats med diskursanalytiska influenser.

  Resultatet av studien visade att pedagogerna såg deras förhållningssätt som avgörande, för att skapa en utbildning som är inkluderande för alla familjer. Oberoende av detta förhållningssätt framgår det i resultatet att somliga pedagoger i studien inte ser regnbågsfamiljer som ett naturligt och relevant ämne att lyfta i förskolan. Deras argument är att de under studiens gång inte har några regnbågsbarn på sin förskola. Vidare visar resultatet att pedagogerna är präglade både medvetet och omedvetet av den heteronorm som styr samhället och hur den påverkar dem i deras arbete.Gemensamt för samtliga pedagoger var dock att studien medförde en nyfikenhet och medvetenhet kring hur de vill fortsätta arbetet i att synliggöra regnbågsfamiljer i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bengtsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hajnold, Kalina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala verktyg som pedagogisk metod: läs-­ och skrivutveckling i grundskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vilken påverkan har digitala verktyg på elevers läs- och skrivutveckling? Vi har valt att uppmärksamma det här ämnet eftersom det är något som alltid kommer finnas med i vårt framtida yrke. Våra blivande elever kommer att möta olika digitala och multimodala texter. Som lärare behöver vi därför utveckla förståelse för hur vi kan lära om och med digitala verktyg i undervisningen. Syftet med kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar forskningen om digitala verktyg för att stödja elevers läs- och skrivutveckling i grundskolan.

  Genom sökningar har vi funnit nio vetenskapliga artiklar som vi kartlagt i kunskapsöversikten. Kartläggningen gjordes genom att göra en övergripande beskrivning av artiklarnas syfte, metod och resultat. Det här gav oss en övergripande bild över forskningsområdet. Vidare beskrevsartiklarnas styrkor och svagheter utifrån deras metoder. Resultatet av vår analys relateras till våra frågeställningar som är följande: Hur kan digitala verktyg stödja elever läs- och skrivutveckling? Vilka metoder har visat sig vara gynnsamma i undervisningen? Finns det problem med användningen av digitala verktyg som metod i undervisningen?

  Det har i vår kartläggning framkommit att digitala verktyg gynnar undervisningen men de kan också skapa vissa hinder. Digitala verktyg kan bidra till elevers engagemang, fokus och motivation till skrivuppgifter. De kan även bidra till individanpassad undervisning och skapa mer tid för lärare att tillgodose elevers behov av stöttning. Hinder som kan uppstå är lärares brist på kunskap om digitala verktyg som metod i undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Bengtsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hajnold, Kalina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Textanalys av lektionstips: digitala verktygs implementering i praktiken2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under lärarutbildningen har vi uppmärksammat hur digitala verktyg kan användas inom skrivundervisningen. Det bidrog till ett intresse för att undersöka hur olika digitala verktyg kan vara gynnsamma inom elevers skrivutveckling. Vidare har vi uppmärksammat en digital kollaboration mellan verksamma lärare genom lektionstips som finns tillgängliga på olika hemsidor. Därav valde vi att undersöka hur dessa lektionstips beskriver användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen.

  Syftet är att undersöka på vilka sätt digitala verktyg används inom skrivundervisningen i årskurs F - 3. Undersökningen genomförs genom textanalys av lektionstips som finns tillgängliga på en specifik hemsida. För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar:

  • Vilka uttalanden kan utläsas om digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Hur beskrivs användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Vilka tips ges på digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Vilka förhållanden kan påverka digitala verktyg i skrivundervisningen?

  Urvalet av lektionstips har genomförts genom en granskning av tillgängliga lektionstips från hemsidan lektionsbanken.se. Därefter genomfördes textanalysen utifrån teorin om praktik och praktikarkitekturer. Resultatet av vår textanalys har visat på vilka uttalanden tipsare har om digitala verktyg i skrivundervisningen. De har bland annat uttalat hur digitala bilder eller musik kan bidra till elevers inspiration. Vidare har resultatet visat på hur digitala verktyg används i skrivundervisningen. De olika verktygen har använts vid introduktion, under och i slutet av skrivundervisningen. Därefter har resultatet visat på relationer i lektionstips mellan lärare och till styrdokument. Av detta kan vi se ett kollegialt lärande i lektionstips genom ytterligare tips på digitala verktyg, undervisningsmetoder eller andra länkar till verksamma lärare. Slutligen visar resultatet av textanalysen hur praktikarkitekturerna, det vill säga de yttre arrangemangen möjliggör eller hindrar hur digitala verktyg används i skrivundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Bengtsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Donaldson, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad kännetecknar forskningen om läsförståelsemetoden reciprocalteaching (RT)?: Med fokus på traditionell RT och varianter av RT2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur reciprocal teaching (RT) och olika varianter av RT gynnar elevers läsförståelse. Reciprocal teaching är en undervisningsmetod som har sitt ursprung i Palincsar och Browns forskning från 1980-talet och är influerad av Vygotskijs sociokulturella teori. Modellen har modifierats och i Sverige benämns den exempelvis Läsfixarna. Kunskapsöversiktens tre grundläggande frågeställningarär ”Vad kännetecknar forskningen om reciprocal teaching för läsförståelse?”, ”Vilka varianter av reciprocal teaching är gynnsamma för elevers läsförståelse?” samt ”Vilken eller vilka gruppkonstellationer är gynnsamma för en undervisning av reciprocal teaching?”

  I denna kunskapsöversikt har åtta vetenskapliga artiklar analyserats. Majoriteten av studierna har använt sig utav kvantitativa metoder med en kvasi-experimentell design. Två studier har använt sig av en mixad metod och en studie kvalitativ metod. Resultatet visar att reciprocal teaching tillsammans med tilläggsmetoder ger en djupare läsförståelse än traditionell reciprocal teaching. Tilläggsmetoderna uppmanar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande. Resultatet visar också att en anpassad modell av reciprocal teaching är fördelaktig för elever i ett tidigt stadium av deras läsinlärning. Den anpassade versionen bryter ned den traditionella modellen vilket bidrar till att strategierna (förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och sammanfatta) används korrekt. Kunskapsöversikten belyser varianter av reciprocal teaching som gynnsamma för både lärare och elev i undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Bengtsson, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Löfgren, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Delaktighet och inflytande i förskolan: Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. Förskollärarna är ansvariga för och har flera styrdokument att förhålla sig till när det gäller demokratiuppdraget, ett komplext uppdrag med flera utmaningar. Arbetet med delaktighet och inflytande ska löpa som en röd tråd i hela verksamheten och inte komma i skymundan till förmån för andra läroplansmål.

  Tidigare forskning består av vetenskapliga artiklar, vilka belyser demokrati och värdegrundsarbete i förskolan. I denna forskning har det tagits fasta på hur arbetet sker med delaktighet och inflytande. Barndomssociologisk teori används för att få en djupare förståelse för vår studies resultat.

  Som ett led i förskolans arbete med att främja barns demokratiska kompetens är syftet att öka kunskapen om vad barns delaktighet och inflytande kan innebära för studiens medverkande förskollärare i deras dagliga arbete.

  Undersökningen är en kvalitativ studie eftersom syftet är att ta reda på förskollärares egna tankar kring deras arbete med delaktighet och inflytande i förskolan. Valet föll på self report som datainsamlingsmetod. Studien redovisar ett perspektiv på arbetet med att stärka barns demokratiska kompetens sett utifrån tio förskollärares resonemang, därav ger det ingen generell syn vad gäller hela yrkesgruppen.

  Resultatet visar hur förskollärarna definierar begreppen delaktighet och inflytande medan begreppen i de flesta fall används synonymt i arbetet. Förskollärarna har intentionen att arbeta med delaktighet och inflytande under hela dagen samtidigt nämns att hinder och utmaningar finns. Vidare beskrivs flera arbetssätt vilka tillämpas i arbetet för att främja barns demokratiska kompetens. Framträdande resultat är att demokratisk kompetens stärks genom pedagogers inlyssnande och tillåtande förhållningssätt, en förutsättning för barns delaktighet och inflytande i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Bengtsson, Pontus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Robertsson, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den pedagogiska sandlådan: Sandlådan som redskap i barns lärande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och få en ökad förståelse kring hur pedagogerna använder utomhusmiljön i verksamheten, samt se gårdens betydelse för barns lärande, specifikt i och runt omkring sandlådan.

  Bakgrund: Det har under utbildningens gång vuxit fram ett intresse kring utomhuspedagogikhos oss båda och därför valde vi att ha det som huvudfokus i vår studie. När vi sedan började läsa tidigare forskning såg vi att det ofta vad hela utomhusmiljön, alternativt flera olika platser, som studerats då. Vi tog även del av forskning som beskrev sandlådan som en plats som barn vistas mest vid. Detta blandat med egna tidigare erfarenheter blev grunden till valet av sandlådan som huvudfokus i vår studie.

  Metod: Vi valde att använda oss av observationer som metod för vår studie. Observationerna genomfördes på två olika förskolor.

  Resultat: I vår studie har vi kunnat se att pedagoger använder sandlådan som ett redskap för att få barnen att reflektera över sina tankar och tidigare erfarenheter. Det är även en plats där barnen får testa sig fram genom att prova olika tillvägagångssätt för att uppnå det resultat de önskar och därigenom ett lärande.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete med uppsatsnr: 2017-FÖRSK–K20
 • 309.
  Bengtsson, Åsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Specialpedagogers didaktiska metoder vid autismspektrumtillstånd och försenad/avvikande språkutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Studien handlar om de didaktiska metoder som finns för att stötta språkutvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och hur specialpedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen och pedagogerna.

  Syfte:

  Studiens syfte är att ge en överblick över de metoder och strategier specialpedagoger rekommenderar personal i förskolan att använda för att stötta språket hos barn med autismspektrumtillstånd.

  Metod:

  I studien används fokusgruppmetod avseende fem specialpedagoger som intervjuades vid ett tillfälle. I undersökningen använder vi tematisk analys för att få fram fem teman som respondenterna tar upp som viktiga under tillfället för fokusgruppen. Dessa fem teman är: Samspel och kommunikation, metoder, individanpassad undervisning, inkludering och kompetensutveckling och nätverk.

  Resultat:

  Resultatet av studien visar att specialpedagoger i förskolan arbetar väldigt individuellt utifrån varje barn. Studien visar vidare på att barnen har olika utmaningar och därför finns det ingen specifik metod som används generellt, utan specialpedagogerna utgår efter det enskilda barnets behov.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Berg Levinsson, Åsa-Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Willkommen, Bienvenue, Welcome!: Folkbibliotekets rumsliga tillgänglighet för alla barn och unga, oavsett kulturell och språklig bakgrund2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  People of various cultural and linguistic backgrounds seek refuge in Sweden. Policy documents for public libraries state that prioritized areas of operation are children and young people, but also cultural and linguistic diversity. In recent years, the spatial aspects of library buildings have been the subject of major research, especially in Scandinavia. The purpose of this study is to broaden knowledge of how public libraries can design spaces by considering diverse cultural and linguistic backgrounds. In this study, library spaces for children and young people are researched. The methods applied in this research were semi-structured interviews with librarians; observations in library spaces for children and young people in three public libraries in Västra Götaland, Sweden; and a review of policy documents from these public libraries. The theoretical framework for this research is Hans Elbeshausen's and Peter Skov's "Public libraries in a multicultural space: a case study of integration processes in local communities." Elbeshausen and Skov describe the transnational: how people are linked to two or more cultures. This was the theoretical foundation for the transnational screen, a tool for analysis, in which support of multiculturalism and integration would promote a sound transnational. This tool was used to analyze the results of the observations. Findings indicate that public libraries already support both multiculturalism and integration, which means public libraries also reinforce transnationalism. Using the transnational screen for analysis facilitates practical suggestions for improvement in the operation of public libraries.

  Fulltekst (pdf)
  k2016_14
 • 311.
  Berg, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Prlja, Azra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den kompletterande läsningen: högläsningens betydelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den här studien handlar om synen på högläsning i förskolan samt hur förskollärare använder sig av böcker och högläsning i verksamheten. Under vår utbildning har böckernas betydelse och barnets språkutveckling uppmärksammats och vi finner båda ett stort intresse förhögläsningens betydelse för barnets språkutveckling. Utifrån detta har vi valt att fördjupa oss i ämnet och vi hoppas få en bredare medvetenhet om högläsningens betydelse då vi praktiserarden i vår kommande yrkesroll.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på högläsning och hur de använder sig av detta i den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi kommer att med hjälp av tre olika frågeställningar undersöka vårt syfte.

  Metod

  För att få svar på vårt valda undersökningsområde använde vi oss av en kvalitativ metod medintervju som redskap för att få fram syftet med studien.

  Resultat

  Resultatet visar hur pedagogerna på olika sätt tillämpar högläsning i verksamheten, det visaräven hur förskollärarna arbetar med böcker på olika sätt. Något som också framkommer ärtidsbristen i verksamheten vilket påverkar både kvalité och antal lässituationer. Vi drar slutsatser av hur förskollärarna går tillväga vid val av bok och när högläsning sker i den spontana fria leken eller som en planerad aktivitet. Samtliga informanter visar att de besitterkunskap om, och att de har erfarenhet av, högläsning. Även om de två olika kommunerna hade olika utbildning inom högläsning, visade det ingen skillnad på deras kompetens.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete med uppsatsnr: 2017-FÖRSK-K26
 • 312.
  Bergengren, Jakob
  et al.
  Länsstyrelsen i Jönköping.
  Svensson, Jan-Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  von Proschwitz, Ted
  Naturhistoriska museet, Göteborg.
  Lundberg, Stefan
  Naturhistoriska Riksmuseet.
  A recent Dreissena invasion in an old canal system in northern Europe2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Göta Canal was opened in 1832 and connects the Baltic and the Atlantic Sea via the large lakes Vänern and Vättern in south Sweden. Originally used for commercial transport, the canal is today one of the most popular tourist attractions in Sweden with canal cruises, pleasure boating and canoeing. Inventories in 2013 showed that Dreissena mussels recently have invaded lakes, streams and canals in the Motala River drainage basin, i.e. the eastern part of the Göta Canal. According to interviews with local people the mussels may have been there since 2012. During the late summer in 2013 and in 2014 we monitored mussels by scuba diving and we sampled planktonic larval populations in locks and the canal. Dreissena has not dispersed to the western part of the canal system, i.e. west of lake Vättern, where most lakes are oligotrophic with low Ca- andMg-levels. In the eastern part, where several lakes are eutrophic and Ca- and Mg-levels higher, populations have increased very fast. The inventories showed local densities of 10 000 adults m-2 in some eutrophic lakes and larval densities of up to 70 individuals L-1 in the canal water. In Europe, the large range expansion of Dreissena occurred during the late 19th and early 20th century. Why have they dispersed so late into the Göta Canal, i.e. some 170 years after the canal was constructed and some 80 years after they had dispersed to other lakes in Swedennorth of Göta Canal? We can not dismiss dispersal as a a limiting factor but given the historically sustained boat traffic in the region it seems likely that ecological factors may have been important. Freshwaters in Scandinavia are usually low in Ca and Mg and many lakes are characterized by oligotrophic conditions poor in food for filter-feeding Dreissena. In the Göta Canal, changes in biological factors affecting relationships between Dreissena and the regional biota needs to be studied, however. Although we can not explain the delayed invasion we conclude that Dreissena is now established in one of the largest canal system in northern Europe.

 • 313.
  Berggren, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flinkfelt, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mångspråk på bibliotek: En studie av fem folkbibliotek i Norrbotten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how public libraries in Norrbotten provide multilingual media and how the commitment is legitimized. In January 2014 there was a change to the guidelines for the International Library’s service for providing multilingual media. The responsibility for the provision of this service was also changed. The result shows there has been different ways of implementing the guidelines in practice; this has led to inequalities in the local library service.We have assembled data through qualitative interviews with five different public libraries in the north of Sweden. The result has been analyzed thematically based on Dorte Skot-Hansens culture political theory. Our study shows that the way the libraries legitimize their work is basically in the social field with overreaching values as democracy and equality.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Bergholtz, Helene
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mångspråksbibliotekariers kompetenser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to gain greater knowledgeabout some multi-language librarians’ perception of theircompetences in the library activities that are conductedtowards people with other mother tongues than Swedish, inwhat way these competences are gained and whichcompetences they miss. The method that is used to answerthe research questions in the study is semi-structuredinterviews with four public librarians who mainly work withmulti-language activities. Lundmark’s competence model isused together with theory of the competence term to analyzethe collected data. The results that can be drawn is that themulti-language librarians in this study consider manydifferent competences to be needed in the profession, but thatthe formal education, language skills, ability to conductsurrounding analysis, personal and social competences arementioned as very important. The librarians described theirwork tasks and responsibilities as varying, which results in ademand of certain competences. The professionalcompetence is mainly obtained via university studies and canbe updated through both formal and non-formal education.Strategic competence can be further developed throughtraditional courses and regional or local competencedevelopment efforts but also through individual initiatives asnews coverage. Everyone possesses personal and socialcompetences in some form, and these competences are oftendeveloped through experiences in a person’s personal andprofessional life. The different competences are not separatedfrom each other but overlapping and completing each other.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Bergkvist, Anna-Carin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jonasson, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Någons skräp kan bli en annans skatt: En kvalitativ studie om återvinning och återanvändning i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien  handlar  om  hur  förskollärare  arbetar  med  hållbar  utveckling  i  den  pedagogiska verksamheten i förskolan samt hur de belyser och förmedlar hållbar utveckling för barn.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på hållbar utveckling utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen samt hur de arbetar med hållbar utveckling, med fokus på återvinning och återanvändning, ur ett förskoleperspektiv.

  Metod

  I studien har vi valt att använda en kvalitativ metod, en semistrukturerad intervju, då den är mer öppen och inbjudande till att respondenten får resonera fram sina svar. Fem förskollärare från fem olika förskolor från två kommuner intervjuades på sina respektive arbetsplatser.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att de intervjuade förskollärarna arbetar medvetet med hållbarutveckling i den pedagogiska verksamheten på förskolan. I vilken utsträckning förskollärarna arbetar med hållbar utveckling såg olika ut på olika förskolor. I resultatet kom det tydligt fram att material återvinns och återanvänds. De flesta förskollärarna visar på att materialet är tillgängligt för barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Bergkvist, Emmy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kost i förskolan: Utifrån ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar utveckling kan bli ett lärande i förskolan.

  Studiens syfte

  Syftet är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur förskollärare resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan.

  Metod

  Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor har använts i studien.

  Resultat

  Studiens resultat visar att förskollärarna anser att samtal om mat och matsvinn är betydande för barnen och är något som behöver lyftas i verksamheten. Dock är detta ofta samtal som det inte ges tid till eller glöms bort. Intervjuerna som genomfördes visade på att förskollärarna använder sig av olika strategier för att på ett didaktiskt vis kunna minska matsvinnet tillsammans med barngruppen i verksamheten. Resultatet visar även att kosten på ett sätt hade en större del i verksamheten förr i tiden än vad den har idag. Barn fick vara delaktiga i matlagning och hushållsarbete på ett bredare plan än vad barnen får idag. Dock är pedagogiken och medvetenheten kring mat mer synlig idag vilket bidrar till att det samtalas om mat på ett annat sätt nu än förr.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Berglund, Elsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Oswaldson, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Omsorg och lärande i förskolan sett ur ett genusperspektiv: En undersökning hur pedagogers bemötande skiljer sig i omsorgssituationer och lärsituationer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Här belyses jämställdheten som en viktig del inom förskolan för att kunna motverka de krav som sätts på barnen. Läroplanens mål tas upp för att visa på hur det begränsar barnens utveckling när rådande könsroller existerar. Jämställdhetsarbetet och värdegrunden belyses för att synliggöra att det hör till pedagogers pedagogiska uppdrag

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagogers bemötande i förskolan utmanar och/eller förstärker traditionella könsroller. Att motverka traditionella könsroller är ett av Läroplanens mål och därav en viktig aspekt till varför vi vill undersöka detta.

  Metod: Denna kvalitativa studie innefattar ljudinspelning som en del utav observation som metod. Observationerna genomfördes på två kommunala förskolor under förmiddagen under två dagar.

  Resultat: Vårt resultat visar att pedagoger bidrar till förstärkandet av könsroller. Ljudinspelningar visar att den enskilda pedagogen behandlar pojkar och flickor olika, men i olika situationer, som lärsituationer och omsorgssituationer. Studien visar hur det skiljer sig inom de olika tillfällena och hur pedagogen som individ positionerar sig gentemot pojkar och flickor.

 • 318.
  Berglund, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Claesson, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "Lär man sig något på fritids egentligen?": En kvalitativ studie om lärandet på fritidshemmet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) står det att omsorgen på fritidshemmet ska ha ett tydligt pedagogiskt innehåll som ska bidra till att skolans kunskapsmål uppnås. Detta ska ske på fritidshemmet genom praktiska, laborativa och utforskande moment (Pihlgren & Rohlin 2011). I en rapport av Skolinspektionen (2010) framkommer att majoriteten av fritidshemmen i Sverige inte lever upp till sin fulla potential och betonar att fritidshemmen i större utsträckning bör bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. Skolinspektionen menar att en hög kvalitet i fritidsverksamheten gynnar elevernas kunskapsutveckling även i skolan. Studien handlar om fritidshemsverksamheten och det lärande som sker där samt pedagogernas möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet.

  Syfte

  Syftet med vår undersökning är att undersöka hur verksamma pedagoger på fritidshemmet beskriver lärandet som sker på fritidshemmet.

  Metod

  I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts. Inför intervjuerna har informanterna fått förbereda sig genom att fundera kring en situation som de anser varit en bra lärandesituation på fritidshemmet.

  Resultat

  I resultatet framgår det att det på fritidshemmet förekommer många olika typer av lärande och att lärandet sker hela tiden. Först och främst verkar det vara ett socialt lärande som sker på fritidshemmet, åtminstone enligt de informanter som deltagit i undersökningen. Det framkommer även i studien att förutsättningarna för fritidsverksamheten hos de pedagoger vi intervjuat inte är optimala utan kan förbättras på olika sätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Bergmann, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Re-Reading Romanticism: Romantic Pedagogy Revisited: From Rousseau’s Cult of Childhood to Swedish Perceptions of the Child as an Independent Subject in the 20th Century2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  Romantic Pedagogy Revisited
 • 320.
  Bergmann, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "The very shadow of an insect's wing": Hartley Coleridge's obervations of the niceties of a life in ecological harmony2018Inngår i: "The very shadow of an insect's wing":: Hartley Coleridge's Observations of the Niceties of a Life in Ecological Harmony, 2018, s. 1-12Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The poet Hartley Coleridge (1796-1849) was marginalised  for a long time while  trying to develop his artistry under the shadow of his father, the great Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). He did not really gain recognition until at the beginning of the 21st century, in our own era of ecological awareness. Now, his poetry has been received as a pertinent combining of "the trivialand the monumental". His sensitive, minute recordings of hardly perceivable bucolic and sylvan scenes have earned him a reputation as a "miniaturist" and foreshadower of the current awakening to the precarious fragility of nature.

 • 321.
  Bergmann, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Translation as Deradicalisation:: On the Transforming of Mary Hays's Memoirs of Emma Courtney into French2018Inngår i: Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, ISSN 2245-599X, E-ISSN 2246-2945, ISSN 2245-599X, Vol. 6, nr 11, s. 83-97Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article concerns the translation of a feministic radical English text into a French work with a significantly more traditional ideal of womanhood.

 • 322.
  Bergmann-Selander, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Architetcture and Artefacts as Signiifers of Sublimation of Feeling in Charlotte Brontë's Villette: Presented at Chawton House  Centre for Women's Studies at Chawton, Hampshire, UK2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 323.
  Bergmann-Selander, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Romantic Pedagogy Revisted in the 20th century2016Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 324.
  Bergnehr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Adapted fathering for new times – refugee men’s caring and domestic practices during resettlement2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present paper explores Middle Eastern men’s narratives on everyday family life and fatherhood in Sweden. The analysis is based on individual interviews and diary notes. Swedish society differs from Middle Eastern societies in many respects; it offers comprehensive rights to extensive social welfare benefits, but also demands that newly arrived migrants participate in language studies, accept trainee positions, and actively search for employment. These requirements apply to mothers as well as fathers. Life in Sweden is challenging for refugees; many face long-term unemployment and welfare dependence. The present analysis shows how Syrian and Iraqi fathers’ downward social mobility, with radically changed material and financial means, influences their caring and domestic practices. In part, they take on ‘female’ duties and share chores with their spouse more equally. The study illuminates that fathering is dynamic and prone to change; (migrant) men adjust their strategies to provide the best possible circumstances and future prospects for their children. This challenges the notion that (migrant) fathering and masculinity are fixed. 

 • 325.
  Bergnehr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion2019Inngår i: Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, Vol. 5, s. 49-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna artikel diskuterar hur begreppen barnperspektiv och barns perspektiv definieras i nord- isk forskning, och hur barns aktörskap framkommer i dessa texter. Tillämpningen av närliggande begrepp, som barns röster, inflytande och kompetens, belyses också. Artikelns utgångspunkt är att barnet föds som aktör: Barn, liksom vuxna, påverkar ständigt andra, direkt genom sina handlingar och indirekt som kroppar som befinner sig i andras närvaro eller tanke. Barn, liksom vuxna, är kompetenta och handlingskraftiga likaväl som sårbara och beroende av sina relationer. Artikeln lyfter fram vikten av att studera barns påverkan på vuxna och samhället som ett betydelsefullt kun- skapstillskott. Den visar att forskningstexter som definierar begreppen barnperspektiv och barns perspektiv ofta positionerar barn som passiva, och som helt beroende av vuxenvärldens tolkningar och förståelse. Barns aktörskap belyses i mindre grad. Artikeln ger förslaget att barns aktörskap analyseras som två delar: barns inflytande och barns påverkan. Barns inflytande används för att undersöka barns reella inflytande på beslut och handlingar i sociala situationer, och barns påverkan för att studera barns direkta och indirekta påverkan på andra och den värld som omger dem. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Bergnehr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families.2018Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper examines intergenerational, interdependent and contextual aspects of wellbeing and acculturative stress in refugee families during resettlement. Particular focus is placed on how children influence their parents. 

  Method: The study is based on interviews with and diary notes from Middle Eastern parents and children residing in Sweden. 

  Results: Analyzes of the narratives show how the direct and indirect influence of the child affects the parents in both negative and positive ways. Acculturative stress follows from unexpected and undesired migration outcomes, such as parent–child conflicts and low school achievement. Such strains add to other hardships refugee families face, for instance, unemployment, welfare dependence, poor housing, and insufficient mastery of the majority language. However, acculturative stress can be alleviated by the children’s educational success, and reciprocal practices of love and caring including helping out with chores and supporting each other in different ways. 

  Conclusions: Children's agency has significant effects on parents’ wellbeing, as wellbeing is accomplished in and through relationships with others.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Bergnehr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige2018Inngår i: Barn- och ungdomsvetenskap. Grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson och Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2018, s. 379-391Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 328.
  Bergnehr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige2018Inngår i: Barn- och ungdomsvetenskap. Grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson och Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2018, s. 379-391Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 329.
  Bergnehr, Disa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Cekaite, Asta
  Linköpings universitet.
  Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct.2018Inngår i: International Journal of Early Years Education, ISSN 0966-9760, E-ISSN 1469-8463, Vol. 26, nr 3, s. 312-331Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examines adult–child touch and its functions in a Swedish preschool (for 1 to 5-year-old children). The data are naturalistic observations and video-recorded data of everyday preschool activities. The study describes the frequently occurring functions of educators’ haptic conduct (control, affectionate, affectionate-control, assisting and educative touch), discussing them in relation to the children's age, gender and type of the preschool activity. It reveals the complexity of touch, demonstrating that physical contact is used for a variety of purposes in the educators’ daily work. The educators employed touch without force, and the children did not respond with explicit and forceful resistance (such as pushing back or otherwise protesting). Adult-initiated haptic behaviour served a continuum of social purposes – from social–relational work, such as establishing and building affectively positive, caring, social relations, to practical and educative organisational efforts to manage the complex and busy preschool life. The distribution of adult–child touch categories brings attention to the bodily aspects of the early childhood educational setting and highlights some of the ways in which the requirements of the Swedish curriculum for Preschool and its focus on educare are actualised in the educators’ embodied conduct.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Bergnehr, Disa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wahlström Henriksson, Helena
  Uppsala universitet .
  Hardworking women: representations of lone mothers in the Swedish daily press2020Inngår i: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lone mothers are a diverse group but it has been argued in the previous research that they tend to be homogenised. This article explores representations of single mothers in Swedish newspapers. Material from the two largest morning papers and the two largest tabloids was collected from the years 2015–2017. The results of the study suggest that although the newspaper representations do not fully reflect the diversity of social realities, there are indeed varying images of lone mothers in the sample. A recurring representation is as a comparatively poor and hardworking—even heroic—woman, who in political argumentation is referred to as someone in need of societal support and policy reforms. A less frequent representation, that often occurs in lengthy, in-depth pieces, is the affluent official person who despite her prosperity struggles with combining single (good) motherhood with her career, or the middle-class woman who becomes a lone mother via assisted reproductive technologies. Teenage motherhood (i.e., age), race/ethnicity, sexuality, and welfare dependence are seldom, if at all, alluded to. There is no vilification or condemnation of the lone mother, as has been found in research on other national contexts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Bergnell, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Med kroppen som illustration2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 332.
  Bergnell, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Med kroppen som illustration2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 333.
  Bergnell, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Göteborgs Universitet.
  Med kroppen som illustration: Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to combine three research areas, namely preschool, science and illustrations, in order to examine (a) how modes are combined when references to the body are made or the body as such are used to explain scientific concepts and phenomena in preschool science education, and (b) how do the children handle, explore, discuss and talk science when approaching multimodally illustrated scientific contents in the studied activities. Four studies were conducted, all of which were built on empirically generated questions and were theoretically grounded in cultural-historical and multimodal perspectives. Participants were preschool students, aged 4-6 years, from three preschool groups, as well as their teachers and two science centre guides. Specific focus was directed toward activities where adults and children use their bodies or refer to their bodies to illustrate scientific concepts, for example, “the water circle” in a board-and-dice-game (study I); “water has the power to lift,” in experiments relating to a life-jacket (study II); stability in a drama-play and related experiments (study III); and evaporation in embodied illustrations and hands-on activities (study IV). The empirical material consisted mainly of video recordings. A multimodal approach was adopted for the analyses.

  The results indicate that multimodal illustrations may be complicated for this target group. Difficulties were found to intensify, rather than decrease, by the fact that different modes and elements were often intricately combined in the same illustration, presumably with the intention of providing instruction as well as entertainment. From the four studies, it became evident that, even if the current natural science offered in preschool education often is conducted as “discovery learning”, the assumption that children can learn complex content without support cannot be left unquestioned. This thesis illustrates the crucial role played by a guiding teacher when it comes to concretizing abstract scientific phenomena for young children. A conscious introduction of bodily-based elements in multimodal illustrations may be useful on such occasions. However, even with such seemingly transparent components included, we cannot take adequate meaning-making for granted.

 • 334.
  Bergnell, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  O MODELO PEDAGÓGICO REGGIO EMILIA – PRÁTICA E TEORIA: Reggio Emilia in practice and theory2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 335. Bergnell, Anneli
  et al.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Men de' åker inte upp i himlen!” Förskolebarn resonerar om vattnets kretslopp illustrerat i ett tärningsspel2019Inngår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 15, nr 3, s. 283-298Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Even though water is a frequently addressed theme in preschool education and illustrations of different kinds are typically used to explain pre-science concepts, there is a remarkable shortage of studies in this part of the educational research field. The present article deals with 4–6-year-olds making meanings about the water circle from a board and dice game. Video-recorded sessions with small groups of children have been used and analysed from socio-semiotic and cultural historical perspectives. The results show that even though the children referred to and made intended meaning of several of the illustrated water phenomena, it seemed difficult for them to come to grips with the water circle as such. In particular this seems to be a result of the fact that the concept of evaporation was a stumbling block that was too abstract to overcome.

 • 336.
  Bergnéhr, Disa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Adapted fathering for new times: Refugee men’s narratives on caring for home and children2020Inngår i: Journal of Family Studies, ISSN 1322-9400, E-ISSN 1839-3543, artikkel-id 10.1080/13229400.2020.1769708Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores Middle Eastern men's narratives on how they adapt their fathering to new circumstances during resettlement in Sweden. It is based on individual interviews and diary notes collected over three years. Swedish policies encourage mothers as well as fathers to participate in paid labour and to be involved in household and child-care duties. Migrants who have been granted residency as refugees are entitled to extensive social welfare benefits, but they are also required to participate in language studies, accept trainee positions, and actively search for employment. The results of the present study suggest that the refugee fathers come to share daily chores and childcare with their spouse more equally than prior in their home countries. This new fatherhood is referred to in several ways: as a necessity to make family life work; as positive for the father–child relationship; and, as very time- and energy- consuming. Emerging masculinities and caring masculinities evolve in the analyses, and the results show comprehensive fathering, that is, fatherhood characterized by care, intimacy and love that are the result of hard, straining (reproductive) work that takes place with limited financial and/or cultural resources.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Bergquist, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hair kommer alla känslorna: En studie om användarupplevelser kring en frisersalong med tillhörande webbplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aimed to evaluate how a website can be improved for a better user experience. The website this study evaluates belongs to a hair salon, which at the time of the study had a design that did not match the appearance of the salon. The problem was that the website did not justify the business of the salon. By using both qualitative and quantitative methods user needs and preferences could be identified to develop a prototype of a new website. The quantitative method used was a survey which provided answers about functionality and preferences. The qualitative method was a Think Aloud test, which was performed in the hair salon, the users were asked to talk about the atmosphere in the salon and compare it to the atmosphere of the website. With the data gathered through these methods we could compile a result and an analysis, which was used to develop a prototype. We found that users tend to value basic information about the hair salon in combination with factors which increase recognition and credibility. The empirical data on functionality and customer experience of the salon allowed us to develop a prototype that meetsuser needs. The aim of the prototype is to reflect the design of the salon on the web.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Bergqvist, Martin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Glansk, Jim
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam: En utforskande studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. Syftet med studien har varit att jämföra de två prevalenta tillvägagångssätten att skapa rekommendationer, på en annorlunda datamängd, där ”best practice” inte nödvändigtvis är tillämpbart. Som följd därav, har jämförelse gjorts på effektiviteten av Content-based Filtering kontra Collaborative Filtering, på Steams spelplattform, i syfte att etablera potential för en bättre lösning. Detta angreps genom att samla in data från Steam; Bygga en Content-based Filtering motor som baslinje för att representera Steams nuvarande rekommendationssystem, samt en motsvarande Collaborative Filtering motor, baserad på en standard-implementation, att jämföra mot.

  Under studiens gång visade det sig att Content-based Filtering prestanda initiellt växte linjärt medan spelarbasen på ett givet spel ökade. Collaborative Filtering däremot hade en exponentiell prestationskurva för spel med få spelare, för att sedan plana ut på en nivå som prestationsmässigt överträffade jämförelsmetoden. Den praktiska signifikansen av dessa resultat torde rättfärdiga en mer utbredd implementering av Collaborative Filtering även där man normalt avstår till förmån för Content-based Filtering då det är enklare att implementera och ger acceptabla resultat. Då våra resultat visar på såpass stor avvikelse redan vid basmodeller, är det här en attityd som mycket väl kan förändras.

  Collaborative Filtering har varit sparsamt använt på mer mångfacetterade datamängder, men våra resultat visar på potential att överträffa Content-based Filtering med relativt liten insats även på sådana datamängder. Detta kan gynna alla inköps- och community-kombinerade plattformar, då det finns möjlighet att övervaka användandet av inköpen i realtid, vilket möjliggör för justeringar av de faktorer som kan visa sig resultera i felrepresentation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gustafsson, Kajsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En för alla, alla för en: Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.308) menar på att kunskap är någonting som växer fram i interaktion mellan elever. Lärandet ses alltså som en del av den mänskliga gemenskapen där skolans uppgift är att involvera människor i samhällets kollektiva kunskaper. Fohlin et al. (2017 s.13) menar i sin tur på att det samhället vi lever i idag är demokratiskt och förväntas därför ha sammanlänkande roller. Varför speglas då inte undervisningen av ett hjälpande beteende. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s. 9) slår fast att skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ska bidra till vilja, trygghet samt lust att lära. Den ska även sträva efter att skapa de ultimata förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling, bildning och tänkande. Varje enskild elev i skolan har rätt att få utvecklas, få en ökad glädje, få möjlighet till att uppleva tillfredsställelse som ges vid framsteg och klara av de svårigheter som kan uppstå.

  Syftet med studien är därför att undersöka yngre elevers upplevelser och erfarenheter av arbetssättet kamratrespons inom matematikämnet. Vilka är elevernas upplevelser om kamratrespons och hur arbetar eleverna med kamratrespons och varför gör de det? För att finna svar på studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts, genom fokusgruppsdiskussioner.

  Resultatet i studien indikerar i huvudsak på att eleverna har en positiv inställning och upplevelse till arbetssättet kamratrespons. Det framgår även att eleverna inte endast tränar ämnesinnehåll utan även sociala förmågor då lärandet sker i en social kontext. Resultatet visar att kamratrespons har positiv inverkan på elevers kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. Men förmågan att ge varandra gynnsam respons kräver övning där elevernas ansvarskänsla behöver utvecklas, både för sitt eget men också för gruppens lärande. För att kunna genomföra kamratrespons på korrekt sätt krävs det prioritering från läraren under en längre period. Läraren behöver också ha en förståelse för att arbetssättet inte passar alla elever. Men då forskningen belyser goda effekter när det gäller kooperativt lärande får läraren stöd i sitt didaktiska beslut att arbeta med kamratrespons.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gustafsson, Kajsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En för alla, alla för en: en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet.

  Som en röd tråd genom kunskapsöversikten har vi uppmärksammat hur forskare använt olika metoder och olika design i sina studier. För att få en fördjupad förståelse av innebörden av forskares val av metod och design och dess påverkan på resultatet har vi valt att genomföra en fördjupad analys som syftar till att identifiera styrkor och svagheter i studiernas forskningsmetoder samt synliggöra skillnaden mellan metoder. En styrka som identifierats i flertalet studier är de slumpmässiga gruppindelningarna samtidigt ses den ojämna fördelningen i grupperna som en svaghet. Skillnaden i studiernas metoder är att flertalet använt sig av kvasi-experimentell och experimentell design likväl skiljer sig två av studierna åt som använt sig av metaanalys och fallstudie.

  Den forskning som kartlagts visar att kooperativ inlärning har en positiv påverkan både på elevers prestation och på elevers attityd gentemot matematikämnet i jämförelse med traditionell inlärning. Det är gynnsamt för samarbete mellan klasskamrater och har positiv påverkan på vänskapsrelationer. Ingen av studierna synliggjorde några negativa aspekter av kooperativt lärande.

  Det skulle vara av intresse att ta reda på vad som kan utmärkas som negativt med denna typ av inlärningsmetod då metoden ännu inte är allmänt vedertagen i lärares undervisning. Ett område för vidare forskning är även att lära mer kring elevers inställning till kooperativt lärande. Utifrån de kartlagda studierna gjorda i andra delar av världen bör det understrykas att det inte går att dra slutsatsen att elever i svenska skolsystemet hade gynnats av detta. Dock stärker den svenska litteraturen i kunskapsöversikten att kooperativa inlärningsmetoder kan tillämpas i den svenska skolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 341. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Metodistkyrkan i Sverige2014Inngår i: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 342. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svenska Baptistsamfundet2014Inngår i: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 343. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svenska frälsningsarmén2014Inngår i: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 344. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svenska Missionskyrkan2014Inngår i: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 345.
  Bergström, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Amelie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inskolning i förskolan: Från vårdnadshavarens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi få mer kunskap kring vårdnadshavarnas syn på inskolningen, deras känslor, upplevelser och perspektiv för att kunna möta upp till eventuella förväntningar så gott som möjligt. Alla barn genomgår en inskolning innan de börjar på förskolan och det är av stor vikt att fokus läggs på denna period, både för barn och vårdnadshavare.

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskola upplevs under inskolningsperioden utifrån vårdnadshavarens upplevelser. De frågor vi kommer utgå ifrån är: Hur samverkar förskolan med hemmet kring inskolning? och hur upplevde vårdnadshavarna känslor, möten och önskemål kring inskolningen?

  Studien baseras på en kvalitativ metod genom webbenkäter med öppna frågor. Vi ville att vårdnadshavarna skulle kunna svara så utförligt som möjligt på frågorna och genom denna metod fick studien en variation i svaren. Genom att använda webbenkäter gav det oss en bredd i svaren.

  Utifrån frågeställningar i enkätform fick vi svar på hur vårdnadshavare upplevde inskolningen i form av känslor, samverkan och bemötande. I resultatet framkommer att vårdnadshavarna generellt är nöjda med förskolan och pedagogernas bemötande kopplat till inskolningen. Inskolningen är en känslofylld period där vårdnadshavarna upplevde sorg, glädje, ångest och olika förväntningar. Dessa nyckelord var de som förekom mest av alla känslor som vårdnadshavarna beskrev. Samverkan är en punkt som anses viktigt även för vårdnadshavarna och att denna framkommer i varierade former som exempelvis inskolningssamtal, uppföljningssamtal och den dagliga kontakten i verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Bergström, Annika
  et al.
  Göteborgs universitet, JMG, SOM-instituet.
  Höglund, Lars
  Göteborgs universitet, JMG.
  Maceviciute, Elena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Skans Kersti
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wallin, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Books on Screens: Players in the Swedish e-book market2017Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The music and film industries have long come to terms with the digital, and now the traditional printed book is challenged by digital formats. The e-book has become established in most countries, but is still a small part of the book industry. In this book a group of researchers follow the actors involved in the Swedish e-book market, from authors and publishers to libraries, booksellers and readers during 2012-2016. Using surveys, interviews and other sources the main actors were researched and it is shown how they act and react towards the e-book and towards each other. While the main focus in on Sweden as a small language country, several international comparisons are made. 

  Are printed books disappearing soon? How are reading habits changing when the book becomes digital? Which forces are driving radical change and which are holding it back? The book discusses these and related questions and shows that after a period of rapid increase in the production and use of e-books, several factors slow down the rate of adoption, but digitisation of the book is an ongoing process and the current e-book is not the end of the story.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Bergström, Annika
  et al.
  Gothenburg university; JMG; SOM-institute.
  Höglund, Lars
  Gothenburg university; JMG.
  Maceviciute, Elena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Skans Kersti
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wallin, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Conclusion2017Inngår i: Books on screens: Players in the Swedish e-book market, Gothenburg: Nordicom, 2017, s. 209-218Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 348.
  Bergström, Annika
  et al.
  Gothenburg university; JMG; SOM-institute.
  Höglund, Lars
  Gothenburg university; JMG.
  Nilsson, Skans Kersti
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Reading and readers2017Inngår i: Books on screens: Players in the Swedish e-book market, Gothenburg: Nordicom, 2017, s. 181-207Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 349.
  Berntsson, Charlotta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utveckla skrivandet: en studie om respons i skrivundervisning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna skriva är viktig både för individ och samhälle. För att utvecklas till en god skribent är respons på texter en bra hjälp. Forskning visar att den vanligaste formen av respons på texter är skriftliga kommentarer om språkets struktur men detta leder sällan till fördjupat lärande. Muntlig respons och samtal om texter är därför ett viktigt komplement. Respons kan ges på olika sätt och fokusera på olika saker men förhoppningen är att responsen ska leda till att mottagaren av responsen utvecklar sitt kunnande om området. Studiens syfte är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta görs ur både ett lärar- och elevperspektiv eftersom båda dessa behövs för att responsen ska leda till önskat lärande.

  Studien är en kvalitativ studie där intresset är att undersöka några lärares och elevers tankar om respons kopplat till skrivande. Redskapet som använts är intervjuer. Det är tre stycken lärare i årskurs 4-6 samt nio elever som deltagit i studien. Som komplement till intervjuerna har även elevtexter med respons använts.

  Det insamlade materialet är analyserat och bearbetat utifrån fyra nivåer av respons som finns inom formativ bedömning. Studien har visat att både responsens innehåll och karaktär är viktig för att utveckla skrivandet. Det har också framkommit att eleverna i den här studien önskar att få positiv respons men detta är problematiskt utifrån tidigare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete med uppsatsnr: 2017-LÄR4-6-M05
 • 350.
  Berntsson, Charlotta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sandelin, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  På tröskeln till det abstrakta: en undersökning om viktiga begrepp i undervisning om energi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Energi är ett abstrakt område som är svårt för elever att förstå och för lärare att förklara. Enorsak till detta är att naturvetenskapen har ett komplicerat språk med många ämnesspecifikabegrepp som är nödvändiga men samtidigt försvårar lärandet. Syftet med den här studien ärdärför att undersöka vilka begrepp inom det naturvetenskapliga området energi som lärarebehandlar som mest viktiga och hur de arbetar för att eleverna ska förstå innebörden av dessabegrepp. I förhållande till detta blir det även intressant att se hur lärare resonerar kringlärarrollen som en del av lärandet och vilken betydelse det naturvetenskapliga språket har.Begreppsanvändningen belyses här genom teorin om tröskelbegrepp, det vill säga begreppsom har förmågan att öppna upp förståelsen för ett helt nytt område. Teorin omtröskelbegrepp används ofta tillsammans med variationsteorin som handlar om attlärandeobjektet måste sättas i olika sammanhang för att lärandet ska bli fördjupat. Eftersomenergi är ett abstrakt område bör läraren arbeta ämnesövergripande inom biologi, kemi ochfysik för att eleverna ska förstå att energi finns i flera olika kontexter. Tidigare hartröskelbegrepp främst studerats i högre utbildning men lyfts här som en möjlighet för attförbättra begreppsförståelsen även för elever i lägre åldrar. Undersökningen är baserad påintervjuer med fyra lärare i årskurs 4-6 i Borås Stad.Den första och andra frågeställningen handlar om vilka begrepp som anses vara särskiltviktiga för elevernas förståelse samt språkets betydelse. Utifrån både tidigare forskning ochintervjuerna identifierade vi begreppen energikälla och energiomvandlingar som möjligatröskelbegrepp inom energiområdet. Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas roll ochundervisning för fördjupad förståelse av dessa begrepp. Lärarna tyckte att begreppen ärviktiga men svåra att använda eftersom det finns en oro för att eleverna inte förstår och därförtappar intresset.Vår slutsats är att begrepp är nödvändiga för att eleverna ska förstå det naturvetenskapligaområdet energi. Dock är det problematiskt att använda sig av det naturvetenskapliga språketdå det blir för abstrakt och svårt för eleverna, vilket i sin tur medför att eleverna inte lär sig despecifika begreppen. En djupare kunskap behövs kring vilka begrepp som är viktiga och hurförståelsen för dessa begrepp ska uppnås. För att förbättra begreppsförståelsen hos elever ilägre åldrar vore det även intressant att studera andra områden än energi utifrån teorin omtröskelbegrepp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 2087
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf