Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Scholarly annotations to section on “Madeliene de Scudery”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 390-394Chapter in book (Refereed)
 • 302.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Mary Bruneau des Loges”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 341-345Chapter in book (Refereed)
 • 303.
  Bergnell, Anneli
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vetenskaplighet finns väl inte i verkligheten?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet har för avsikt att diskutera aspekter av lärarutbildningens möjligheter och svårigheter när det gäller att uppmärksamma och sammanväva teoretiska studier och praktisk yrkesutövning. Ett för studenter möjligt gränsland mellan två verksamhetsfält, ett nödvändigt gemensamt forskningsfokus och framtida utmaningar i lärarutbildning diskuteras också. Litteratur och innehåll i den forskningsförberedande adjunktsutbildningen Lärarutbildning och vetenskap-lighet har utgjort inspiration för de tankar som redovisas nedan. Egna erfaren-heter av förskole- och högskoleverksamhet ligger också till grund för några av dessa ställningstaganden.

 • 304.
  Bergnell, Anneli
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Cronqvist, Marita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Fihn, Gunilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kolback, Kerstin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pokka, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Welin Mod, Agneta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lärarutbildning och vetenskaplighet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  [...]Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltså bedömts hålla hög kvalitet. Ett skäl till detta framgår av Högskoleverkets motiveringar och handlar om en god balans mellan vetenskaplig och professionsbaserad kompetens bland lärar-utbildarna. I den här rapporten ges ett smakprov på områden där enskilda lärare vid institutionen har fördjupade kunskaper och intressen. Utgångspunkten för artiklarna är texter skrivna inom ramen för en kurs, Lärarutbildning och veten-skaplighet, läsåret 2008-09. De sju artiklarna behandlar på olika sätt och med olika utgångspunkter och tillämpningar, relationen mellan teori och praktik, just den fråga som har varit, är och ständigt kommer att vara lärarutbildningens kärnfråga.

 • 305.
  Bergström, Marie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wikström, Sara
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Upptäcka, Utforska och Uppleva Utomhus: en studie hur pedagoger i förskolan resonerar kring sitt förhållningssätt och arbete med utomhuspedagogik.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Litteraturen beskriver att utomhuspedagogik ses som ett fördelaktigt komplement till den verksamhet som sker inomhus. Det som upplevs utomhus går inte att återskapa inomhus. För att känna trygghet i och få erfarenhet av utemiljön behöver du vistas mycket däri. Det behövs också kunskap i ämnet hos pedagogerna, vilket de borde få mer av under sin utbildning. Utemiljön främjar barnens fysiska och sociala utveckling. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur utbildade pedagoger i förskolan resonerar kring sitt förhållningssätt och arbete med utomhuspedagogik. Metod Denna studie utgår från en kvalitativ metod, där redskapet intervju har använts. Urvalet består av sex pedagoger verksamma i förskolan på fem olika avdelningar i Västra Götaland. Resultat Resultatet visar att pedagogerna som deltar i studien har en positiv inställning till att vistas i utemiljön och att arbeta med utomhuspedagogik. De beskriver naturen som världens bästa lekplats och menar att övervägande delen av den verksamhet som sker inomhus i förskolan kan flyttas ut. Pedagogerna anser att om föräldrarnas erfarenheter eller intressen av naturen är otillräckliga kan det bli till nackdel för barnen i förskolan när de ska vistas utomhus. Pedagogerna påtalar också att upplevelsen är väsentlig utomhus och att alla sinnen är aktiverade där. Vikten av att lära om naturen i dess autentiska miljö och hur den ostrukturerade utomhusmiljön kan stimulera barnens motorik, fantasi och samarbete belyses.

 • 306.
  Bergström, Märta Johanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  En tillgänglig myndighet...: En kvalitativ undersökning av arbetsförmedlarens arbete i mötet med klienten.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studien har varit att utifrån ett organisationsteoretiskt- och sociokulturellt perspektiv bidra med kunskap om arbetsförmedlarens arbetssätt gent mot sina klienter. Det är framför allt mötet mellan handläggaren och klienten som legat i undersökningens fokus. I min undersökning försöker jag svar på fyra frågeställningar dessa är ; Hur ser klientrelationen ut? Hur ser handlingsutrymmet ut för arbetsförmedlaren, finns det några hinder och /eller begränsningar? Vilka förväntningar finns det på arbetsförmedlingen? Hur sker hanteringen av dom arbetslösa på arbetsförmedlingen? För att söka svar på mina frågeställningar använde jag mig av två metoder. Dels har jag intervjuat arbetsförmedlare, dels genomförde jag en skuggning av en arbetsförmedlare. Kombinationen av dessa metoder bidrog till att jag fick en bra inblick i vad som sker handläggare och klient emellan. När jag utförde min skuggning fick jag sitta med i rummet när handläggaren och klienten möttes, detta bidrog till att jag fick en bra inblick i detta arbete. I analysen av mina intervjuer och min skuggning har jag kommit fram till något man skulle kunna tänka sig som problematiskt i arbetsförmedlarens handlingsutrymme. I arbetsförmedlarens handlingsutrymme finner man rutiniserade och standardiserade processer, som gör det möjligt för arbetsförmedlaren att hantera den arbetslöses situation. Det är också i dessa processer som mellanhänderna skapas. Dessa mellanhänder kallar jag för elektroniska mellanhänder. Dessa menar jag kan skapa problem i handlingsutrymmet, så som t.ex. bristen på fysisk kontakt handläggare och klient emellan. Jag har även kommit fram till att det kan finnas en målkonflikt i vad arbetsförmedlingen gör och vad dom förväntas göra. Detta kallar jag för arbetsförmedlarens dubbla roll. Slutligen har jag kommit fram till att arbetsförmedlingen är en tillgänglig myndighet, inte bara fysiskt utan även elektroniskt.

 • 307.
  Bergström, Sofie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gustafsson, Emma
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Men så här ser ut! Fast det pågår nånting alldeles fantastiskt": Förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för det samspel som pågår i förskolan är ett aktuellt område. Miljön som en tredje pedagog diskuteras, det vill säga hur den fysiska inomhusmiljön kan stödja barns samspel och därmed barns utveckling och lärande. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi funderat kring hur olika rum uppmuntrar till samspel, därav vårt intresse för förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel. Syfte Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel i den fria leken. Metod Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer som redskap i vår studie. Vi har intervjuat fem förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor i två mindre kommuner i sydvästra Sverige. Resultat Förskollärarna i studien anser att det är av stor vikt med en fysisk inomhusmiljö som är tillåtande och tilltalande. De pekar också på att det är viktigt att utgå från barns intressen och att förändra miljön efter det. Resultatet visar att pedagogen har en central roll när det gäller såväl samspel som utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Enligt förskollärarna handlar det om att man som pedagog ska vara lyhörd och delaktig i barns samspel i leken.

 • 308. Bergviken Rensfeldt, Annika
  et al.
  Foss Lindblad, Rita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  At the crossroad between "scientific excellence" and "practice-relevant science". Epistemic tensions in the Doctoral School.2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Disciplines are, and have always been, in dynamic change, and with change come new challenges for educating new generations of researchers into the academic profession. This paper address these challenges by focusing on the latest decade’s regulation of the production of knowledge in contemporary PhD Education, and especially, the organising of Doctoral Schools (or Research Schools, Graduate Schools, etc.) as a more recent initiative to structure the distribution of knowledge into education as well as research. With regard to a sample of Doctoral schools within the field of Educational Science in Sweden (Utbildningsvetenskap) we analyse different ways of organising curriculum knowledge, and discuss what consequences these differences can be said to have for the survival and traditional dynamics of the disciplines within the field.

 • 309. Berndtsson, Inger
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ullstadius, Eva
  Specialpedagogik: temaintroduktion2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 2, p. 81-83Article in journal (Refereed)
 • 310.
  Beslagic, Alisa
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Henriksdotter, Linna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Man ska lära sig å skriva å göra läxor å lyssna på fröken": Förskolebarns förväntningar på förskoleklassen.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden redovisar vi för den tidigare forskning som har gjorts inom vårt valda ämne. Vi fördjupar oss även i förskolans historia för att få en överblick över hur utveckling fram till införandet av förskoleklassen har sett ut. Vi förklarar närmare vad intentionen med för-skoleklassen är och fördjupar oss i leken som redskap för lärandet. Vi tar även upp över-gången mellan förskolan och förskoleklassen för att få en inblick i hur övergången ser ut och vad det kan få för betydelse för vårt resultat. Vi redovisar även för vilka styrdokument som styr förskoleklassen. Syfte Syftet med vår studie är att få reda på förskolebarns förväntningar på förskoleklassen. Metod Vi har utgått från en kvalitativ metod med intervju som redskap. Våra frågor var förutbe-stämda men de gav respondenterna utrymme att utveckla sitt resonemang och för oss att ställa följdfrågor. Vi har genomfört våra intervjuer på två förskolor och totalt har vi intervju-at tio barn och fördelningen mellan könen var jämnt fördelad. Resultat Den större gruppen av barnen såg fram emot att börja i förskoleklassen. Barnen har tankar om förskoleklassen trots att de ännu inte börjat med en aktiv övergång mellan förskolan och förskoleklassen. Barnen förväntar sig att de ska få läsa, skriva, göra läxor och arbeta med matematik i förskoleklassen. Det barnen vill lära sig i förskoleklassen är att läsa, skriva och göra läxor.

 • 311. Biesta, G
  et al.
  Allan, JUniversity of Borås, School of Education and Behavioural Science.Edwards, R
  Making a difference in theory: The theory question in education and the education question in theory2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Making a Difference in Theory brings together original work from an international group of authors on the roles of theory in educational research and practice. The book discusses the different roles theory plays, can play and should play, both from a historical perspective and in light of contemporary discussions and developments. Particular attention is paid to the question of whether there are or should be distinctively educational forms of theory and theorising. The double engagement with the theory question in education and the education question in theory and theorising provides original insights in what theory does, might do or should do in educational research and practice. With contributions from internationally renowned authors in the field of educational theory, research and practice, the book will be of value to academics, researchers and postgraduate students in education.

 • 312.
  Bilalli, Blerina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Karlsson, Emelie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lindberg, Rebecka
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Work-life balance: Balans mellan arbetsliv och privatliv ur ett chefsperspektiv.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I följande uppsats undersöker vi chefers upplevelser kring ämnet Work-life balance, som handlar om balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ämnet är aktuellt i dagens samhälle då allt fler väljer att satsa på både karriär och familjeliv. Det är vidare ett relevant ämne eftersom arbetsmarknaden har förändrats genom ett ökat tempo och nya flexibilitetsformer vilket kan medföra svårigheter för individen att skapa gränser mellan arbete och privatliv. Studiens syfte är att skapa förståelse för kommunala chefers upplevelse kring balansen mellan arbetsliv och privatliv samt undersöka hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi utfört en kvalitativ semistrukturerad intervjuundersökning med åtta chefer i en kommunal organisation i Västra Götalands län. Materialet har sedan transkriberats och analyserats genom kodning. Undersökningens resultat presenteras enligt följande teman; Balans mellan arbete och privatliv, Flexibilitetens påverkan på balans mellan arbete och privatliv samt Balansens påverkan på välbefinnande. Sammanfattningsvis visar resultatet på cheferna upplever att balans framförallt innebär att kunna kombinera arbete och privatliv på ett tillfredställande sätt. Cheferna upplever överlag svårigheter med att finna en balans mellan arbetsliv och privatliv samt att avgränsa arbetet från privatlivet. Dessutom upplever flera av cheferna att en obalans påverkar deras välbefinnande negativt. Flertalet av cheferna ser däremot flexibla arbetsformer som en möjlighet att till viss del underlätta skapandet av balans. Avslutningsvis har vi diskuterat studiens resultat i relation till teorier om Work-life balance och tidigare forskning inom området.

 • 313.
  Billström, Ulrika
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hallberg, Linda
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”Ledarskapet är A och O”: En kvalitativ studie om chefers uppfattningar om sitt ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det råder delade meningar om synen på ledarskap. Det finns forskare som menar att ledarskapet är viktigt och ibland till och med avgörande för en organisation, medan det finns de som ställer sig mer kritiska till ledarskapets betydelse och anser att det är ett överskattat fenomen. Studiens teoretiska ram utgår från den rådande ledarskapsdiskursen som säger att vi nu befinner oss i ett postbyråkratiskt samhälle där styrningen är mer decentraliserad och ledarskapet bygger på förtroende och dialog framför regelstyrning, men att det ändå utövas en form av lätt byråkrati. Resultatet diskuteras utifrån Raelin (2010) och Tengblads (2006) syn på chefens nya roll, Alvesson och Sveningssons (2012) olika perspektiv på ledarskap, samt diskursen kring rationellt och normativt styrsätt som presenteras av Bartley och Kunda (1992). Syftet med studien är att undersöka chefers uppfattningar om sitt ledarskap, vilken betydelse cheferna anser att deras ledarskap har för organisationens framgång samt om den rådande diskursen kring ledarskap påverkar chefernas uppfattningar. För att ta reda på deras uppfattningar användes en kvalitativ metod där sex chefer intervjuades om sina uppfattningar. Studiens huvudresultat visar att cheferna uppfattar sig som hjälpare och ett bollplank för sina medarbetare. De förespråkar frihet under ansvar men är samtidigt måna om att behålla kontrollen över medarbetarna då de anser att de är de som i slutändan är ytterst ansvariga för organisationen. Sammanfattningsvis förs ett resonemang om att cheferna använder sig av både rationell och normativ styrning och att det återstår en lätt form av byråkratisering på arbetet, men att den rådande diskursen om ett postbyråkratiskt ledarskap med dess normativa synsätt är högst aktuellt hos de medverkande cheferna.

 • 314. Bjarnason, D S
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering i de nordiska utbildningssystemen: en sociohistorisk bakgrund.2007In: Psykologisk pædagogisk rådgivning, ISSN 0906-219X, Vol. 44, no 3, p. 202-224Article in journal (Refereed)
 • 315.
  Bjurén, Amanda
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johansson, Josefine
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hantering av konflikter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Konflikter sker dagligen på ett eller annat sätt, människor har olika åsikter och enas inte alltid. I förskolans verksamhet är det pedagogernas ansvar att hitta lösningar på konflikterna och ge barnen verktyg som hjälper dem i konfliktsituationer. Hur konflikter hanteras påverkar barns utveckling och det är därför av största vikt att de hanteras på ett konstruktivt sätt. Syfte Syftet med denna undersökning är att undersöka hur några pedagoger hanterar konflikter i förskolans verksamhet. Metod I denna studie har vi valt att använda oss av observationer och kvalitativa intervjuer. Det gjordes observationer på två olika förskolor, samt två intervjuer med två olika pedagoger. Utgångspunkten har kommit ifrån etnografin som forskningsansats då vi studerat sociala processer människor emellan. Resultat Studien har visat olika metoder att använda sig av i hantering av konflikter. Ute i verksamheten arbetar pedagogerna förebyggande och studien har visat att detta krävs för att ge barn de verktyg som krävs. Kommunikationen har visat sig vara det viktigaste inom konflikthantering, då barnens känslor och åsikter är av stor vikt att lyfta. Pedagogerna anser att kommunikationen mellan dem och barnen är lika viktig som kommunikationen mellan barn och barn. I denna kommunikation är det viktigt att ha ett positivt och respektfullt förhållningssätt gentemot barnen som bygger på de metoder som arbetas utefter.

 • 316.
  Björck, Cecilia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Freedom, constraint, or both? Readings on popular music and gender2011In: Action, ISSN 1545-4517, E-ISSN 1545-4517, Vol. 10, no 2, p. 8-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Popular music practices are, in academic research as well as in folk theory, generally associated with informality and leisure time, but also with youth, rebellion, the shaping of identities, and freedom of expression. The aim of this article is to examine how notions of freedom are linked to band-playing and popular musicianship and how these notions relate to gender. First, the article lays out a critical constructionist framework and presents arguments for its usefulness. Thereafter, the article shows how readings of previous research literature reveal two competing discourses depicting popular music practices on the one hand as “freedom,” on the other hand as “constraint.” I conclude by discussing how unproblematized and romantic assumptions of popular music as “free” may function as exclusionary normalization, arguing that such assumptions need to be scrutinized.

 • 317.
  Björck, Cecilia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Om genus, populärmusik och att ta plats2011In: Perspektiv på populärmusik och skola / [ed] C Ericsson, M Lindgren, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
 • 318.
  Björk, Lisa
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Främberg, Josefine
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hemmings, Åsa
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lässtunder i förskola och förskoleklass: en studie om läsningens olika betydelser2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Intresset för undersökningsområdet har väckts genom våra gemensamma erfarenheter om barnlitteratur och läsning. Eftersom böcker har en given plats i förskolan ville vi fördjupa oss i ämnet ytterligare för att undersöka samspelet mellan barn och pedagoger i de olika lässtunderna. SYFTE: Undersökningens syfte är att ta reda på hur barn och pedagoger agerar vid spontana och planerade lässtunder i förskolan/förskoleklass och hur den fysiska miljön kan påverka detta. METOD: Studien genomfördes med hjälp av nio kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskola/förskoleklass och 14 observationer av barn och pedagoger i förskola/förskoleklass. RESULTAT: Vi har i undersökningen kunnat se att det finns både likheter och skillnader i de olika verksamheterna när det gäller arbetet med barnlitteratur under planerade och spontana lässtunder. En av likheterna är att samtliga pedagoger som intervjuades är överens om att den fysiska miljön har en stor betydelse för användandet av böcker. De menar att både barn och pedagoger inspireras till att vilja använda böckerna om den fysiska miljön är inbjudande. En skillnad vi har kunnat se är hur tillgängliga böckerna är i de olika verksamheterna. På småbarnsavdelningen står böckerna på en hylla i köket där de inte är tillgängliga för barnen, medan böckerna stod framme och lätt tillgängliga för barnen i femårsgruppen och i förskoleklassen.

 • 319.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap2007In: Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik / [ed] Jörgen Dimenäs, Liber , 2007, p. 84-96Chapter in book (Other academic)
 • 320.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kvantitativ metod: ett annat sätt att tänka?2007In: Lära till lärare, Liber , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 321.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sloyd circus: to stage aestehetic learning2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sloyd Circus - the Swedish Handicraft organisation’s largest project for children. The Swedish government appointed Sloyd Circus to carry out a three-year national commission in the field of child culture from 2004-2006. Part of the money was earmarked for research. The circus toured Sweden in a circus tent, and gave a performance conducted by a team of three young skilled craft tutors and three artists (dancer, musician and actor). Children were invited to take part in a very interactive performance. The artists created an atmosphere that promoted aesthetic learning. The craft tutors worked hard to promote a gender-neutral environment in the workshops, skilfully manoeuvering past the “treacherous underwater rocks” of gender and multicultural issues. They inspired the children to venture beyond their usual roles by showing them adults who “dared”, and by inviting them into a room that did not signal differences between people or cultures.

 • 322.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vad är det som styr vilka etiska regler som finns?2007In: Lära till lärare, Liber , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 323.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Boström, Kristin
  Slöjdcirkus: ett tält för lärande2008In: Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd / [ed] Kajsa Borg, Lars Lindström, Lärarförbundets förlag , 2008, p. 91-105Chapter in book (Other academic)
 • 324.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eldholm, Gerd
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Räkna med textil2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study presents a project that has been carried out in a second grade classroom. The aim of the project is to develop children’s way of learning through working with textile where practice will be interwoven with theoretical understanding. The purpose is to study if we by combining textile and mathematics can stimulate children’s creative and problem solving ability. This study was conducted during one year, It was funded by the Swedish Government. The project itself, textile and mathematics, has been going on for five years. We have mainly worked with six year olds but this time with children eight year of age, a group of 15 children. Data was collected by participant field observations, interviews, documents and a test. Data was analyzed in order to discern the progress of learning, with focus on mathematical problem solving, in a context of practice in textile craft and design. The results of this study show that children working in this context and who are encouraged to reflect upon their work, get an overall picture of what they are doing, that help them to better understand and remember the process of problem solving. Mathematical concepts were easily found in textile activities, especially in weaving and patch work, where mathematical problem solving is an inseparable part. Children have been asked to make a model of their planned product before starting the actual working process. This stimulates them to move between an abstract level of understanding to a concrete. The creative process is made visible by looking at children working but also in their own comments, - “The hard part was to make up one’s mind about color and pattern, once that was done, it was easy”. Both boys and girls enjoyed working with textile craft and design. This means that boys have enlarged their area of competence into a typical female base of knowledge. The girls have, as a change to most school projects concerning “equal opportunities” where girls are encouraged to try typical male activities, been aware of that typical female activities also involve mathematical, logical, and spatial problem solving.

 • 325.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eldholm, Gerd
  Hagstrand Veluci, Kerstin
  Lär genom textil: en handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande.

 • 326.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kärrby, Gunni
  Slöjdcirkus, att iscensätta ett estetiskt lärande2006Report (Other academic)
 • 327. Björklund, Camilla
  et al.
  Grevholm, Barbro
  Häggström, Johan
  Kjellström, Katarina
  Löfwall, Stefan
  Norén, Eva
  Olofsson, Gunilla
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Lars-Erik
  Persson, Per-Eskil
  Riesbeck, Eva
  Taflin, Eva
  Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till årskurs 62012Book (Other academic)
 • 328.
  Björklund, Karin
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Cederholm, Annika
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Vardagsmatematik i förskolan" En studie där pedagoger beskriver sina inställningar och arbetssätt inom matematik.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I studien beskrivs pedagogers varierande arbetssätt för att utveckla matematik hos barn i förskolans vardag. De metoder som nämns för att utveckla matematiken hos barn i förskolan, utgår från utvecklingspedagogiken som tar vara på vardagliga situationer samt barns egna tankar. Studien undersöker pedagogers inställning till matematiken då det kan beröra pedagogernas arbetssätt. Inom forskning och litteratur påverkar tidigare erfarenheter av skolmatematiken de vuxnas syn på ämnet. Syfte Syftet med studien är att ta reda på, vilken inställning pedagogerna har till ämnet matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns matematiserande i förskolan. Metod Vi har valt att använda oss av self report som metod. Urvalet består av 34 pedagoger, på sex olika förskolor i två olika kommuner i Västra Götalands län. Resultat I studien har vi funnit att pedagogerna har ett medvetet arbetssätt för att utveckla barns matematiserande, trots eventuella negativa inställningar till skolmatematiken. Det kom fram att pedagogerna tar vara på de vardagliga situationerna på förskolan för att synliggöra samt utveckla matematiken hos barnen.

 • 329.
  Björkman, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rademaekers, Susanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Waldåker, Michelle
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vad motiverar omvårdnadspersonal till arbete inom äldreomsorgen?: en studie om arbetsmotivation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för studien är fenomenet arbetsmotivation med inriktning på omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen. Arbetsmotivation hos personal kan leda till effektiviseringar och förbättringar i produktivitet. Att värna om personalens arbetsmotivation är därav en ytterst strategiskt resursfråga. Äldreomsorgen utgör en mycket viktig del av vårt svenska välfärdssystem och är ett väldebatterat ämne i samhället. De största bekymmersområdena berör bristen på tillgång på vård och omsorg, minskande ekonomiska resurser samt dalande kvalité på den vård som ges. Dessa faktorer som präglar vården i dagens läge får också stora konsekvenser för omvårdnadspersonals arbetsmotivation. Det är ur denna problematik som vårt intresse härstammar för vad som egentligen motiverar och gör att omvårdnadspersonal trivs inom äldreomsorgen. Uppsatsen inbegriper tidigare forskning som Yoshio Kondo, Victor Grant, Karen Dana och Ricky W. Griffin, samt teorier av Frederick Herzberg och Victor Vroom. Vårdtagare, arbetskamrater, arbetsmiljö och utbildning var de faktorer som i vårt resultat visat sig vara mest avgörande för arbetsmotivation. Genom dem kvalitativa forskningsmetoden var dessa var de faktorer som uppkom mest frekvent under studiens gång genom de nio intervjuer vi genomfört på ett äldreboende i Västsverige. De två främsta motivationsfaktorerna som uppgavs av respondenterna uppskattning och gemenskap inom organisationen. Gemenskapen gäller arbetsgruppens sammanhållning och därmed dess stämning, men också att vårdgivaren finner motivation av att de boende mår väl. Uppskattningen får en motiverande effekt främst då den ges från arbetstagarna eller ifrån de boende samt deras anhöriga.

 • 330.
  Björlin, Maria
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lind, Alexandra
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Jag är inte från mammas och pappas mage för jag är kines: Förskolepedagogers resonemang kring adoptivbarn som förlorat sin anknytningsperson2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Adopterade barn med anknytningssvårigheter är vanligare än man tror, numera är det lagstadgat att dessa barn har rätt till trygghet, både i hemmet och på förskolan. Pedagogernas roll har fått större betydelse i barns utveckling och lärande, detta gör att vi bör vara medvetna om barns olika uppväxt och bakgrund. SYFTE: Vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring adopterade barn som förlorat sin primära anknytningsperson. Hur arbetar lärarna i förskolan med adoptivbarn som upplevt tidiga separationer? METOD: Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. RESULTAT: Vår studie visar att vi har i våra intervjuer upptäckt att pedagoger i förskolan under sin utbildning inte fått någon information angående adopterade barn som varit med om tidiga separationer och därmed förlorat sin primära anknytningsperson. Sina kunskaper har de fått från föräldrarna till de adopterade barn som de mött.

 • 331.
  Björsson, Marie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Holmin, Carina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”Matte finns överallt” En studie om hur lärare arbetar med matematik i förskolan.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi vill med denna studie undersöka hur lärare i förskolan arbetar med matematik. Intresset för detta ämne har uppkommit under vår utbildning och genom egna erfarenheter då vi själva arbetar i förskolan. Vi har fått upp ögonen på hur mycket matematik det finns runt omkring oss i vardagen och att matematik inte bara är olika räknesätt som addition och subtraktion som när vi gick i skolan. SYFTE: Syftet med undersökningen är att studera hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med matematik i förskolan tillsammans med barn i åldern 1 – 5 år. METOD: Vi har som metod valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vårt urval består av åtta lärare, på fyra olika förskolor i tre olika kommuner i Västra Götalands län. RESULTAT: Vi har i vår undersökning kommit fram till att alla lärare arbetar mycket medvetet med matematik. Överallt i vardagen finns matematiken i förskolan för barnen. Läraren behöver bara ta på sig ”matteglasögonen” för att se den. Detta kan enligt lärarnas beskrivningar och resonemang leda till att barnen får en bättre grund för matematik i det livslånga lärandet.

 • 332.
  Blad Ljungqvist, Johanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kling Johansson, Jessica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekfeldt, Malin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Förskolans innemiljö. En studie om den fysiska miljöns sociala och psykologiska påverkan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Förskolans historia har präglats av individer som har haft ett brinnande engagemang för förskolan och dess utformning. Friedrich Fröbel, Alva Myrdal, Maria Montessori samt filosofin Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi är några utav dem som vi tagit upp mer ingående om i bakgrundskapitlet. I det material som vi använt oss utav talar alla om miljöns betydelse för barns utveckling. Reggio Emilias anhängare talar om miljön som den tredje pedagogen. Inom Montessori pedagogiken anses att miljön ska vara utformad så att barnen aktivt är delaktiga i sin vardag. Miljön ska vara ett hjälpmedel för den pedagogiska verksamheten anses inom Montessori. SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka hur innemiljön på förskolan används. Björklid (2005) talar om att miljö innefattar exempelvis rum och material. Vilket material använder barnen samt vilka material är tillgängliga för barnen, när och var är frågor vi tar upp. METOD: För att få svar på våra frågor har vi valt att använda observation och intervju. Vi har tittat på vilken aktivitet som sker i de olika rummen inne på förskolorna och om det finns någon tanke bakom hur dessa rum utformade? Denna studie omfattar tre olika avdelningar på tre olika förskolor. Barnens ålder varierar ifrån ett till sex år. Tre pedagoger på de olika avdelningarna har intervjuats. Detta presenterar vi närmare i metodkapitlet. RESULTAT: Studien visar att förskolans miljö är av betydelse. Vi har sett i observationerna att lokalerna och materialet inte används till full kapacitet. Pedagogernas syfte med rummens utformning stämmer inte alltid överens med hur det används av barnen. Tydligt framgår dock att barnen på de avdelningar vi utfört vår undersökning på är aktiva var de än befinner sig.

 • 333.
  Blixt, Kristina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Larsson, Nency
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Barn och rädsla. Vad förskolebarn är rädda för och hur de agerar vid rädsla2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Att känna trygghet samt att våga visa sina känslor och kunna sätta ord på dem är viktigt för barn. Om pedagoger i förskolan lär barnen att samtala om känslor som till exempel rädsla redan tidigt i barndomen kan det leda till att det blir naturligt för barnen att tala om denna känsla även när de blir äldre. Som pedagog är det viktigt att ha kunskap om vilka rädslor som kan finnas vid olika åldrar och hur barnen gör vid rädsla. I läroplanen för förskolan står det bland annat att barn ska kunna känna trygghet samt ges möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka vad pojkar och flickor i åldern 3-5 år är rädda för och vad de gör vid rädsla. METOD: Undersökningen omfattar 19 kvalitativa intervjuer. I vår undersökningsgrupp har barn i åldrarna 3-5 år från två olika förskolor ingått. RESULTAT: Resultatet som vi kom fram till visade olika rädslor som fanns hos barnen i dessa åldrar och hur de gjorde vid rädsla. Något som vi kunde se var att barn behöver ha tillgång till en trygg miljö och trygga vuxna som kan ge dem hjälp och stöd, som lyssnar och bekräftar dem samt hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.

 • 334.
  Blom, Annika
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johansson, Carina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Små barns lärande: i den fria leken i förskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I leken utvecklas bland annat språket och tänkandet, samspelet och den sociala förmågan. I lekens värld återskapar barnen sina tidigare erfarenheter och leken ses som uttryck för att kunna sätta samman erfarenheter på ett nytt sätt. När yngre barn lär, gör de det med hela sin kropp och med alla sina sinnen. Barnens ska ha möjlighet att påverka sin vardag och där ska finnas utrymme för barnens egna initiativ till lek och allehanda aktiviteter. Den fysiska miljön har stor betydelse för hur barns lärande stimuleras och utmanas. Den barnsyn och det förhållningssätt som pedagogen har till barnen och deras lärande påverkar med stor sannolikhet vad barnen lär sig och hur de uppfattar sin omvärld. Syfte Syftet med studien är att få en inblick i hur små barns lärande av nya förmågor och färdigheter sker. Syftet är vidare att ta reda på vilket lärande som sker i den fria leken i förskolan. Metod Studien är kvalitativ med en etnografisk ansats. Fältarbetet bestod av observationer av små barn i den fria leken i förskolan. Resultat Resultatet av denna studie visar att barn i den fria leken får möjlighet att genom utforskandet, samspelet, iakttagelse och imitation lära sig utveckla den motoriska och den sociala kompetensen. Även språket och den matematiska förmågan stärks. I samspel med andra människor, både barn och vuxna, får barnen möjlighet att vidga sin livsvärld.

 • 335.
  Blomberg, Cecilia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gertsson, Sandra
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Skötbordet: en studie om pedagogens interaktion med barnet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien handlar om samspelssituationer vid skötbordet på förskolan. Vi anser att det är viktigt för barn och pedagog att samspela vid skötbordet. Vi har tidigare upplevt att pedagoger byter barnens blöjor på löpande band och inte tar tillfället i akt för samspel och kommunikation med det enskilda barnet. Med vår studie vill vi beskriva vikten av samspel med små barn vid skötbordet. Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur barn och pedagoger interagerar i samband med situationer på skötbordet på två förskolor i västra Sverige. De frågor vi ställt oss är ”samtalar pedagoger med barnet på skötbordet”? Och ”vad samtalar pedagoger och barn om på skötbordet”? Samt ”hur interagerar barn och pedagoger på skötbordet”? Metod: Utgångspunkten i studien är hermeneutisk och vi har använt oss av en kvalitativ metod. Vårt redskap i studien är observation där vi använt oss av löpande protokoll och Mp3-spelare för ljudupptagning. Vi har observerat 40 situationer vid skötbordet på två förskolor i västra Sverige. Resultat: Vårt resultat visar att de flesta pedagoger i vår studie interagerar med barnet på skötbordet på ett eller annat sätt. Interaktionens innehåll bestod av samtal, lek, skratt, leenden, blickar och fysisk närhet. Resultatet visar även pedagoger som inte interagerar på annat sätt än att byta blöja på barnet vid skötbordet.

 • 336.
  Blomberg, Eva
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lindholm, Elinor
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Werneholm, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Användbara relationer: sociala kontakters betydelse för upplevd anställningsbarhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Anställningsbarhet är ett begrepp som fått allt större plats inom såväl arbetsmarknadspolitiken som massmedia och forskning. Det utgår ifrån att människor får och bibehåller arbete så länge de har rätt kompetens. Den kompetensen innefattar allt från utbildning och färdigheter till mer personliga egenskaper som social förmåga, målmedvetenhet och engagemang. Fokus ligger således idag på individens ansvar att hålla sig anställningsbar. Att medvetet arbeta med sina sociala kontakter och nätverk uppges vara ett sätt att investera i sin karriär. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur konsulter inom bemanningsbranschen upplever sin egen anställningsbarhet utifrån aspekter som egenskaper och färdigheter, samt vilken betydelse sociala kontakter och nätverk har för den upplevelsen. Vi valde att göra en kvalitativ studie och använda oss av semistrukturerade intervjuer för insamling av vårt empiriska material. Intervjuerna genomfördes med sju informanter som representerade flera olika bemanningsföretag och kundföretag men som alla arbetade inom tjänstesektorn. När det gäller resultatet framkommer bland annat en känsla av utsatthet hos många av konsulterna och att flexibilitet uppges ha betydelse. Informanterna ser sociala kontakter som något viktigt men det är ändå inget som merparten av dem arbetar aktivt med i någon större utsträckning vad gäller karriärsyfte.

 • 337.
  Blombrink, Marjorie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hallin, Madeleine
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kristensson, Sandra
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  För att lära behövs hela kroppen: En undersökning om, hur och varför ett antal pedagoger erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi är tre blivande lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och ser det som viktigt att pedagoger i förskolans och förskoleklassens verksamhet erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet, för att gynna deras utveckling, lärande och hälsa. Enligt forskning bör barn för sin framtida livsstil och hälsa röra sig minst en timme om dagen, men nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar i Europa når inte upp till den rekommendationen (Armstrong, 2004). Statens folkhälsoinstitut (1996) beskriver att med fysisk aktivitet menas allt som ger en ökad energiförbränning, till exempel genom att leka och springa. Fysisk aktivitet ser vi som en naturlig strategi för oss pedagoger i förskola och förskoleklass att använda oss av för att gynna barnens lärandeutveckling, men tillämpar de fysisk aktivitet och i så fall hur och varför? SYFTE: Syftet med studien är att få kunskaper om, hur och varför ett antal pedagoger i förskola och förskoleklass erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet. METOD: Studien genomfördes genom en kvalitativ undersökning, med 24 kvalitativa observationer och fyra intervjuer med pedagoger i förskola och förskoleklass. I vår studie har vi tagit del av delar från en etnografisk kvalitativ forskningsansats. RESULTAT: Resultatet visade att daglig fysisk aktivitet erbjöds av samtliga pedagoger i de tre verksamheterna och att det fanns likheter och olikheter i hur pedagogerna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet och deras syfte med den. De likheter som bland annat framkom i de två förskolorna och förskoleklassen var att samtliga pedagoger i dem erbjöd fysisk aktivitet i skogsmiljö och fri lek på gården. Den största olikheten mellan dem var till exempel att en av förskolorna erbjöd skridskoskola, vilket ingen av de andra två verksamheterna erbjöd.

 • 338.
  Blomgren, Jenny
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kullgraf, Kristina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att utveckla elevers lust till matematik: Gör lärarens val av undervisningsmetoder skillnad?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Forskning visar att många elever tappar sin lust för matematiken kring 10-12 års ålder. Hur kan lärare arbeta för att bibehålla och utveckla elevernas lust för ämnet? Detta anser vi vara intressant och relevant då vi snart är utbildade lärare. En av våra uppgifter kommer att vara att skapa lust och motivation hos våra elever, vilket denna studie undersöker. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka hur ett antal lärare menar att man kan arbeta för att utveckla elevers lust till matematik. METOD: Studien utgår ifrån en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med lärare, som sedan stärks med elevenkäter. RESULTAT: Studiens resultat visade att de fyra lärarna som ingick i undersökningen menade att en varierad undervisning påverkar deras elevers lust till matematik.

 • 339.
  Blomgren, Mikaela
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hsu, Jenny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Får barn skapa hur de vill? Hur pedagoger i förskolan tänker kring bildskapande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Skapande verksamhet är vanligt förekommande i förskolan, vilket Läroplanen för förskolan, LpFö-98, förespråkar för att främja lärandet. Bild och andra former av skapande är viktigt i barns liv och utveckling. Det är dock i processen och det fria skapandet, där barnen samspelar med andra, det främsta lärandet sker. Skapandeformerna ligger väldigt nära barnens lek, vilket är den centrala utgångspunkten för utveckling för barn i förskoleåldern. SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder sig av bildskapande. Vi har även som avsikt att undersöka hur fritt skapande tillåts i verksamheten och om barn får utforska material utifrån egna förmågor och erfarenheter. METOD: Vi har valt att använda oss av intervju som metodiskt redskap för att öka vår förståelse för pedagogers tankar kring bildskapande. Studien genomfördes genom tio kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger på olika förskolor i vårt närområde. RESULTAT: Studien visar att begreppen ”bildskapande” och ”fritt skapande” uppfattas på oerhört skilda sätt. Pedagogerna inom den Reggio Emiliainspirerade verksamheten och pedagogerna i den traditionella förskolan arbetar med bildskapande på olika vis då deras syn, kunskap och medvetenhet inom ämnet skiljer sig åtskilligt.

 • 340.
  Blomgren, Regina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bogunovic, Tanja
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Unnersjö, Sandra
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Datoranvändning i förskola och förskoleklass2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden redogörs för litteratur och tidigare forskning kring datorer i förskola och förskoleklass. I dagens samhälle används datorn som redskap inom många områden både privat och i utbildningssammanhang. Datorn erbjuder många nya möjligheter och kan fungera som ett hjälpmedel i verksamheten, samt komplettera det traditionella arbetssättet. Syfte Syftet med undersökningen var att ta reda på förskollärarnas respektive barnens perspektiv när det gäller datoranvändningen, samt deras förhållningssätt till datorer som lek och arbetsredskap i förskola och förskoleklass. Metod Studien gjordes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Redskapet som användes var öppen riktad intervju med fyra förskollärare, vilket innebär att intervjuaren formulerar en fråga och förväntas få ett öppet svar. Därefter genomfördes även fyra barnintervjuer i grupp. Resultat Resultatet visar att förskollärarna är eniga att datorer skall finnas i verksamheten, eftersom det kommer att bli en del av barnens vardag. De upplever även att datoranvändningen i verksamheten har ökat de senaste åren, och att barnen har mer kunskap om datorer än tidigare. Det framgår även hur förskollärarna och barnen använder datorn i den dagliga verksamheten, samt barnens samspel och kommunikation vid datoranvändningen.

 • 341. Blomqvist, Bo
  et al.
  Engström, Tomas
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri: orsaker och konsekvenser2010Report (Other academic)
 • 342.
  Boglind, Ann
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tholin, Jörgen
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sjöholm, Eva
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ferlin, Maria
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tankar kring ämnesdidaktikens mål, mening och metaforer2004Report (Other academic)
 • 343.
  Bolin, Lena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Warberg, Camilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Teknik överallt och ingenstans: hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Teknik i förskolan är en del av pedagogernas uppdrag utifrån läroplanen. Både internationell forskning och litteratur i ämnet visar att pedagogens kunskap återspeglas i verksamheten. Den visar samtidigt att pedagogernas kunskap och förståelse för teknik är begränsad vilket resulterar i en osäkerhet i att arbeta med teknik i verksamheten. Forskning och litteratur visar också att pedagogernas syn på lärande är en avgörande faktor för hur barn får möta teknik och att pedagogerna har en viktig roll som medforskare i kunskapsskapandet. Syfte Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan och att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan. Metod I vår undersökning valde vi att göra en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som redskap. Vi intervjuade 12 förskollärare, från tio förskolor i två kommuner i västra Sverige. Resultat Trots att förskollärarna gav många exempel på hur de arbetar med teknik i förskolan så ansåg de flesta förskollärare att de inte arbetar med teknik i den omfattning som de borde. Det framgår att det är det medvetna arbetet med teknik, benämnandet och synliggörandet av teknik för barnen, som de saknar i sin verksamhet. Flertalet av förskollärarna tror att teknik som ett prioriterat mål i kommunen, skulle innebära kompetensutveckling som i sin tur skulle medföra att teknik skulle få mer utrymme och synliggöras i verksamheten.

 • 344.
  Bolling Kärrå, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Emanuelsson, Mari
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”Om en pojke har klänning går jag bara förbi och därifrån”: En studie om könsmönster i förskolan med avstamp inom etnografi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden skriver vi om konventionen om barns rättigheter samt styrdokumentens mål för jämställdhet mellan könen. I detta avsnitt beskrivs också de normer som finns i samhället för män och kvinnor. Vi diskuterar flickors och pojkars lek och hur denna kan påverkas i den samhälliga kontexten, hur genus framträder i barns skapande samt könsskillnader med fokus på utrymme och uppmärksamhet i barngruppen. SYFTE: Vi vill undersöka hur barnen på en förskoleavdelning uttrycker sig runt könsroller och hur dessa tar sig utryck i leken och den dagliga verksamheten. Vi kommer även i viss mån att studera pedagogernas påverkan på barnen när det gäller könsroller. METOD: Vi har använt oss av metoderna observation, intervju och self report. Observation och intervju i form av informella samtal genomfördes i hela barngruppen medan self report och de formella samtalen genomfördes med tio barn. RESULTAT: Studien visar att pojkar och flickor i stor utsträckning leker med olika saker beroende på könstillhörighet samt att de säger sig tycka om olika lekmaterial och lekar. Resultatet visar vidare att barnen ofta leker i könshomogena grupper. Vi observerade att några pojkar tog stor plats vid samlingssituationer. Vi kunde se att det fanns en färgskillnad i flickors och pojkars kläder, färgkodningen utrycktes även när barnen ritade flickor och pojkar under self report. En viktig del av resultatet var att det fanns barn som avvek ifrån den traditionella könsnormen. I resultatet diskuteras också barns kommande yrkesval där vi ser en skillnad mellan vilka yrken som pojkar och flickor väljer.

 • 345.
  Bondesson, Catharina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Näslund Lennartsson, Ann-Margreth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wiman, Anna-Karin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  En svensk kopernikansk kullerbytta?: Sex pedagoger beskriver sitt tankesätt och arbetssätt utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom litteratur, vår resa till Italien samt aktuell forskning inom förskolan och svenska förskolans läroplan. SYFTE: Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt och tankesätt hos sex pedagoger och hur fyra rektorer stödjer verksamheten utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. METOD: Undersökningen omfattar tio kvalitativa intervjuer med sex pedagoger och fyra rektorer på sex förskolor där även sex miljöobservationer har genomförts. Datainsamlingen har bearbetats genom en kvalitativ analys. RESULTAT: Resultatet har visat pedagogernas tankesätt och arbetssätt, vilket utgår ifrån deras barnsyn. Miljöns användningsområden har framkommit genom miljöobservationer. Genom intervjuer med rektorer framkom det hur de stödjer, uppmuntrar och erbjuder pedagogerna fortbildning.

 • 346.
  Bondesson, Lenita
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Thor, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Samlingen i förskolan: En intervju om pedagogiska mål i samling.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vi har valt att undersöka om samlingens funktion och innehåll i förskolan. Utgångspunkten har varit Bernsteins teori där vi bearbetat hans begrepp kring samlingens praktik. Vidare har även litteratur och forskning behandlats kring ämnet. Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger uppfattar samlingens funktion och innehåll. Det vi närmare vill undersöka är: Vad har pedagoger för pedagogiska mål med samlingen? Metod Vi har valt att använda oss av intervju som metod där sex pedagoger i förskolan har inter-vjuats. Detta för att undersökningen grundas i en fenomenografisk ansats då vi vill ta reda på pedagogers uppfattningar och tankar kring samlingen i förskolan. Resultat Vi har utifrån svaren analyserat och kategoriserat olika uppfattningar. Dessa kategorier blev Vikänsla och gemenskap, Delaktighet och Lärandetillfällen. Vad samling genererar i samt varför den finns i verksamheten gav samtliga pedagoger ett gemensamt svar. Samling är att komma tillsammans och därav att gemenskapen stärks. Resultatet visar vidare att det finns delade meningar vad den ska innehålla samt hur organisationen är uppbyggd. Barns delaktighet är tydlig för vissa men hamnar i skymundan för andra. Vi hoppas att denna stu-die ska göra att pedagoger ute i verksamheten ska få en tanke kring samlingens pedagogiska mål samt innehåll. Vi vill utifrån detta att de normer och värderingar som finns ute i verk-samheten, till exempel kring organisation, och att pedagoger reflekterar och utvecklar nya tankar och därav inte stannar upp i utveckling.

 • 347.
  Borgen, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Henriksson, Louise
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  A cultural comparison of attitudes toward global warming issues2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Summary This study intends to give the reader explanations of attitudes regarding the importance of global warming issues and modification of behaviors in order to mitigate problems. Measurements of optimism, locus of control and self-esteem have been used as mediat-ing factors. Data is collected from Indonesia and Sweden through questionnaires. Background Global warming problems are today one of the most important missions politicians together with scientists have to resolve, and this includes an economic division of re-sponsibility worldwide. Psychology has a huge role in order to understand and change individuals' attitudes toward global warming issues. Objective Our purpose with the study is to explore cultural differences in attitudes regarding global warming, specifically regarding the importance of global warming issues and regarding modification of behaviors in order to mitigate problems. Method With the use of questionnaires a quantitative study was conducted in the two cultures Indonesia and Sweden. Measurements of individualism/collectivism, Locus of control, Optimism and Self-esteem were used as mediating variables between culture and attitudes regarding global warming. Result Indonesian respondents found global warming issues to be more important, than Swedish respondents. Swedish respondents were more willing to modify their behavior in order to mitigate global warming problems, than Indonesian respondents.

 • 348.
  Borgesten, Hanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sernestrand, Madelene
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svantesson, Frida
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bekräftande pedagoger: Hur ett antal pedagoger upplever att de bekräftar barnen i förskola, förskoleklass och skolår 1-32011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vår bakgrund redogör för forskning kring pedagogers förhållningssätt i arbetet med barn samt betydelsen av relationer och samspel mellan pedagog och barn. Den teoretiska utgångspunkten lyfter Lövlie Schibbyes dialektiska perspektiv samt Vygotskijs sociokulturella teori. Syfte Vårt syfte är att undersöka och analysera hur ett antal pedagoger i förskola, förskoleklass och skolår 1-3 upplever att de bekräftar barn i olika situationer på ett lyckat respektive mindre lyckat sätt. Metod Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi använt selfreport som redskap för vår datainsamling. Då pedagogernas upplevelse av fenomenet varit i fokus har vi utgått från fenomenologin som ansats för vår studie. Resultat Vårt resultat innefattar 27 pedagogers upplevelser kring hur de bemöter och på så sätt bekräftar barnen i deras verksamheter. Många pedagoger har en vilja och medvetenhet att bemöta och bekräfta barnen lyckat. Vi ser även att bekräftelsesituationerna ofta blir mindre lyckade på grund av omständigheter. Det blir även synligt i vår undersökning att pedagogernas barnsyn påverkar deras sätt att bemöta barnen.

 • 349.
  Borghed, Cecilia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gustafsson, Charlotta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Det är ju så lätt att man bara tänker i traditionella banor": Lärare i förskolan resonerar kring att stimulera språkutvecklingen hos barn2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden behandlas begrepp som är centrala för vår studie. Vi tar upp tidigare forskning och relevant litteratur som berör syftet. Vi tar även upp förskolans betydelse för barns språkutveckling och språkutvecklingens plats i styrdokument för förskolan. SYFTE: Syftet med undersökningen är att undersöka hur åtta förskollärare resonerar kring det pedagogiska arbetet med att stimulera språkutvecklingen hos barn. METOD: Utgångspunkten för undersökningen är kvalitativ metod och undersökningsverktyget är intervju. Urvalet består av åtta förskollärare som är verksamma i förskolan. RESULTAT: De lärare i förskolan som medverkat i vår undersökning beskrev alla att de har en ganska bred erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att stimulera barns språkutveckling. Lärarna uttryckte att det var viktigare att se helheten av verksamheten än att stimulera språkutvecklingen med särskilda aktiviteter. Men högläsning beskrivs som en viktig aktivitet för att stödja barns språkutveckling och utveckla ordförrådet. Samtal med barn i vardagen sågs av respondenterna som den viktigaste delen att prioritera för att stimulera språkutvecklingen.

 • 350.
  Botéus, Michaela
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dalslätt, Elin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Söderström, Elin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Föds vi eller görs vi? Pedagogers sätt att tala och resonera kring genus och jämställdhet i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden beskrivs genus och jämställdhet utifrån ett historiskt perspektiv samt genom aktuell forskning. Även internationell forskning tas upp. Begrepp som är aktuella för studiens område lyfts fram och beskrivs. De normer som finns i samhället kring kvinnligt och manligt presenteras. Miljö, material och barnlitteratur diskuteras utifrån ett genusperspektiv. Kompensatorisk pedagogik, könsschablonsdiket och könsblindhetsdiket lyfts fram. Förskolans samarbete med vårdnadshavare belyses ur ett jämställdhetsperspektiv. Syfte Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring genus och jämställdhet. Frågeställning: Hur blir pedagogernas resonemang synliga när de talar om genus och jämställdhet? Hur synliggörs olika språkdiskurser i pedagogernas tal? Metod Studien grundar sig i en kvalitativ metod med intervju som redskap. Urvalet är tio stycken verksamma pedagoger inom förskolan. Resultat Resultatet presenteras utifrån en genusanalys samt en diskursanalys. Resultatet visar på olika sätt att tala och resonera kring genus och jämställdhet. Pedagogers språkbruk synliggörs med fokus på pronomenanvändning.

45678910 301 - 350 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf