Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 9495
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. Alsbjer, Peter
  Att sätta upp hängrännor: om att skapa framtidens länsbibliotek2004Conference paper (Other academic)
 • 302. Alsbjer, Peter
  Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och i Dalarnas län ett samverkansprojekt ”Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta”. Vi kallar projektet emellanåt också för ”vinna/vinna-projektet”. Projektet utgår från att folkbildning och folkbibliotek har samma värdegrund och bakgrund. Folkbildningens och folkbibliotekens uppbyggnadsfaser och blomstringstid är delar av framväxten av vårt svenska folkhem. De är båda svar på drömmen om det goda demokratiska samhället. Sedan kommunaliseringen av folkbiblioteken har de båda verksamheterna dock glidit alltmer i från varandra och utvecklats åt olika håll. När folkbibliotekens och studieförbundens vägar väl korsas beror det troligen mer på lokala initiativ än strukturerad och långsiktigt planerad samverkan. Frågan som vi ställt i projektet är om det finns en väg till en plats där folkbibliotek och folkbildning kan mötas på regelbunden basis. På kommunal nivå kan man i viss mån säga att folkbiblioteken och studieförbunden konkurrerar om samma ekonomiska medel. Även om det skett en hel del nedskärningar för folkbiblioteken så har de ändå en avgörande betydelse för de kommunala kultursatsningarna. Runt 40 procent utgörs av de kommunala kulturanslagen satsas på folkbiblioteksverksamhet. Samtidigt har de kommunala bidragen till studieförbunden minskat kraftigt under senare år och ligger numer på 17 procent i genomsnitt. Det finns även exempel på kommuner som inte längre ger några bidrag till studieförbunden överhuvudtaget. I stället får folkbildningen alltmer förlita sig på statsbidrag.

 • 303.
  Alskans, Joel
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jusufovic, Filip
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Man irrar runt i katakomberna: Studenters informationssökning och relevansbedömning under rapportskrivande.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main object for this thesis is to study how students in library and information science at Högskolan i Borås search and valuate documents in the process of writing a paper. The study is based on a series of interviews with 12 students. Our methodology is also based on studies of their final product. The goal of the study was to map out how the students make their decisions during their search process. We studied the students use of search words, relevance judgements and how their need for information changed trough out the writing of their paper. Our theoretical background is based on articles that describe similar studies but in more specified areas. In our study we try to make a more general evaluation of the information seeking process. In the thesis we show how librarians could be of better use in their interaction with students and that the biggest problem for the students is that they are inconsistent. We also discuss some myths for example that more search ways results in better documents and that more references gives a better paper. We come to the conclusion that this isnt always the truth. In our findings we try to show how students in the same situation as our informants can be helped by being aware of the needs and problems that can occur during the writing of a paper and not making them themselves. We also hope that librarians can find use of our thesis as they help students in the future.

 • 304.
  Alsterberg, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Antar, Sima
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Riess, Amely
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Event marketing: ett verktyg för att skapa starka kundrelationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how companies can use event marketing as a tool to create new and strengthen existing customer relations. The method used to examine these subjects was a quantitative study in form of a questionnaire. The thesis’ theoretical framework is based on the subject event marketing and leads into customer relations and event design. The empirical data is collected through a questionnaire given to 50 respondents on a Beer and Whiskey exhibition in Gothenburg in Sweden. This thesis’ conclusion can be summarized as following. Event marketing is a marketing method which organizations use to reach communicative goals; it’s a good way to create an interaction with consumers during the event. Companies should determine the needs of their target group to create an experience for the consumer which is as personal as possible. This experience should create or reinforce the image of an organization and thereby create good customer relations. This thesis is written in Swedish.

 • 305.
  Alsterberg, Matilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mot en bättre upplevelse: Hur användarupplevelsen kan förbättras på webbplatsen hagabadet.se med fokus påinformationsarkitekturen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  User Experience plays a big part in web design. A bad UX can lead to users not finding what they´re looking for, or not understanding how to use the website. This study uses fou rmethods to examine User Experience on the website hagabadet.se. It starts of with a survey and a contextual inquiry to generate data that will show the main issues of the website. From the result of the two studies, two new method sare created to continue analysing the issues and to find a solution to them. The following methods are card sorting and CI with prototypes. These methods focus on analysing how the users want information to be structured. The result of the study show that the users need a better structure of information to find what they need, and that they are missing some important elements to be able to accomplish what they want on the website. New prototypes combined with examples are made to illustrate a development proposal that could improve the UX of the website.

 • 306.
  Altergård, Cecilia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wickman, Johanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ateljeristors förhållningssätt till barns bildskapande: Inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi i svensk förskolekontext2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vi har valt att belysa bildpedagogikens framväxt i Sverige och ge en överblick av viktiga föregångsgestalter och deras pedagogiska synsätt. Reggio Emilias pedagogiska filosofi presenteras, där idén om att använda en ateljerista i den pedagogiska verksamheten startade. Några av Loris Malaguzzis tankegångar kommer även synliggöras. Vidare belyser vi hur Reggio Emilias pedagogiska filosofi kom till Sverige, estetiska lärprocesser och läroplaner. Vår teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella teori. Syfte Denna undersökning har gjorts i syfte att få en ökad förståelse för några ateljeristors förhållningssätt till barns bildskapande. Metod Vår studie har en hermaneutisk ansats. Vi har valt att använda oss av kvalitativ strukturerad intervju för att få inblick om hur verksam ateljerista och blivande ateljeristor tänker om sin yrkesroll. Resultat Informanterna upplever att de blivit tryggare och friare i sin yrkesroll genom sin ateljeristautbildning. De framhåller vikten av de estetiska uttryckssätten och att barnens ”hundra språk” stimuleras. Processen ses som central och ateljeristorna vill ge barn frihet inom ramarna i deras bildskapande. Barnen ska få möjlighet att arbeta med olika tekniker och material, utforska och nyttja närmiljön i lärandet. Informanterna arbetar gärna projektinriktat med mindre grupper, utifrån barnens idéer och intressen.

 • 307. Altergård, Malou
  Malous inspirationsväskor2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett antal inspirationsväskor har sammanställts för vuxna om barn. I nuläget finns 87 väskor till utlån. Väskorna innehåller oftast mellan 5-9 fackböcker för de vuxna och några barnböcker eller annat material för barnen. Det kan vara allt från spel, dockor till DVD. Tanken är att genom att hjälpa de vuxna att på ett enkelt sätt hitta litteratur om nyare forskning och annan inspirerande litteratur så kommer det i förlängningen alla barn tillgodo.

 • 308.
  Alvarsdotter, Bodil
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Barnbokens kön Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Master's thesis examines some aspects of children's books for 9-12 year olds, and the children's books market, from a gender perspective. The main objective is to make a gender analysis of attitudes among children and other agents in the book market towards children's books of different qualities. Children's reflections on gender roles in the books and the importance of gender aspects for publishers in the field, are investigated. A combination of methods are used, including literary analyses, surveys of publication lists of the BTJ group Bibliotekstjänst interviews with children and questionnaires sent to children as well as to Swedish publishers of children's books. The analysis of children's books clearly shows that images of gender roles vary in different kinds of books which supports theories of gendered literature. The thesis concludes that the division of girls' and boys' literature may influence images of the opposite sex. The girls more easily cross gender barriers and are encouraged to do so in their choice of books by title which is not true for the boys. Thereby they acquire more knowledge of the boys' world and can develop an understanding and empathy for the opposite sex. The publishers did not use any common criteria for valuation and had different opinions on the importance of a gender thinking when judging a script. Most publishers considered other aspects to be more important and would not necessarily refuse a book with sexist components. Finally the thesis suggests some methods for choosing and judging children's books to librarians and teachers who wish to encourage gender positive reading.

 • 309.
  Alveljung, Josephine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Voigt, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En rosa tröja: En studie om förskolebarns syn på kläder utifrån ett könsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Skillnaden mellan tjejers och killars kläder från ett identitetsperspektiv har debatterats i media de senaste åren, liksom vikten av att få klä sig hur man vill samt att få vara den man vill vara. Utifrån detta är det angeläget att undersöka barns uppfattningar om kläder utifrån ett könsperspektiv.

  Syfte

  I vår studie vill vi undersöka vad förskolebarn anser vara ett accepterat klädval utifrån enpersons kön. Genom observationer av barns reaktioner när en förskollärare läser den normkritiska boken "Viktors nya tröja” hoppas vi kunna få en inblick i hur barn resonerar kring innehållet i boken och hur de ser på vad som är accepterat i klädväg utifrån olika könsnormer.

  Metod

  Vi har valt att genomföra observationer av ett boksamtal. Den kritiska hermeneutiken användes som metod för analys. Vi gjorde sex observationer och dessa genomfördes i grupper om två-tre barn per grupp, födda 2011-2012, samt en förskollärare. Under observationerna fördes löpandeprotokoll.

  Resultat

  I vår studie såg vi att barnen reagerade med nyfikenhet på den normkritiska bok som lästes avförskollärarna. Barnens åsikter var ganska samstämmiga när det gällde hur normer för tjejkläderrespektive killkläder ser ut. De var dock öppna för att killar kunde gilla de kläder och färger som ansågs tillhöra normen för tjejer och tvärtom, men det fanns en viss oro för att ett normbrytande klädval kunde leda till att man blev retad.

 • 310.
  Alveus, Wilma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Återanvändning av kläder – Föreställningar om klass2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The reuse of clothing is a growing consumer practice and often originate from the consumers wish to be unique, buy at a low price and make an eco-friendly choice. The motives for reuse have been studied but very few have explored why these motives emerge. Therefore, one might wonder whether there are demographic aspects behind the attitudes. This thesis is meant to contribute to the gap in the literature. The purpose is to explore if class and class identities affect conceptions on reuse of clothes. The research has been conducted by interviews with five consumers within the manager and professional classes. Data has been analyzed with Bourdieu’s theory on habitus to identify the participants cultural or economical capital and if it creates a habitus affecting conceptions on reuse. The analysis shows there is a dominant conception on reused clothes as objects with high cultural capital and low economical capital. Because of this conception consuming reused clothes must be chosen freely in relation to the consumers economical capital. Conceptions are closely related to class identities. The participants do not ideate the working class and the manager class consuming reused clothes due to its low economical capital. A conception of the middle class with a high cultural capital is linked with a conception on reused clothes with a high cultural capital. The study found several conceptions related to class but no correlation between the informant separate class identity and consumption of reused good could be found. This thesis is written in Swedish

 • 311. Alwerud, Anna
  Skånewebben: en regional webbportal2001Conference paper (Other academic)
 • 312. Alwerud, Anna
  et al.
  Forsberg, Åsa
  Schmitz, Ewa
  Skugga en kollega. Hållbara former för kompetensutveckling2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur hittar man hållbara former för kompetensutveckling? Idén med projektet Skugga en kollega - Kollegor på tvärs var att genom nära granskning av en kollegas/verksamhets arbete ge tillfälle och utrymme för möten med nya arbetssätt, reflektion, nya perspektiv på egen verksamhet och den enskildes kompetensutveckling. Under höstterminen 2010 genomförde Lunds universitets bibliotek, Bibliotek och IT vid Malmö högskola och KUBIS Köpenhamn ett gemensamt pilotprojekt för att pröva om skuggning kan vara en hållbar form för kompetensutveckling. Projektet avslutades med ett seminarium i januari 2011. Projektet finansierades av Kungliga biblioteket. Skuggningen enligt denna projektidé bestod i att medarbetare individuellt besökte ett av de andra deltagande biblioteken för att följa en kollega med samma arbetsinriktning under cirka en vecka. Skuggningen kunde också utformas så att man granskade en verksamhet och då följde olika personer i detta. Sammanlagt tolv medarbetare från de olika organisationerna genomförde en skuggning i ett annat bibliotek.

 • 313. Alwerud, Anna
  et al.
  Smiseth, Nina
  Biblioteket vid Campus Helsingborg, Lunds universitet2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetsbyte för kompetensutveckling är en metod som ofta diskuteras men som verkar svår att genomföra i praktiken. Projektbidrag från Helsingborgs kommun gjorde det möjligt för Helsingborgs stadsbibliotek och Campus Helsingborgs bibliotek att pröva arbetsbyte för elva medarbetare under vintern 2008 – 2009. Detta paper bygger till stor del på de korta rapporter som projektdeltagarna skrev efter avslutat arbetsbyte.

 • 314. Ambrén, Maria
  Skolbibliotekets roll – en resurs i arbetet för en likvärdig skola?: En kvalitativ intervjustudie av skolbibliotekets roll i grundskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2011 it became statutory in Sweden that all pupils should have access to a school library. However, the law does not state what the school library should look like or what function it should have, which means that the law is open to interpretation by school authority. This means that the libraries’ are different in different schools and that the pupils get unequal access to the school library, which in turn can affect the school’s work towards becoming an equal school. The aim of this essay was to examine how different elementary school libraries in one municipality look like regarding the school library’s pedagogical role and conditions, and to examine what the school library’s role means for the work towards becoming an equal school. The study was performed using a qualitative method, in the form of semi-structured interviews that was analyzed using Loertscher’s taxonomy for school libraries. The result showed that the school libraries’ pedagogical roles were different in all the schools and that the school librarians had different possibilities to perform their work.

 • 315.
  Ameli, Nikola
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Schachinger, Isabela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Khrikina, Natela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Visuell kommunikation: En studie om könsneutralt mode2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Visual communication of gender neutral clothing within the fashion industryA study that examines whether chosen companies live up to the concept of gender neutral fashion.

  How can fashion companies through their communication live up to their concepts of gender neutral fashion?

  During a longer period of time there has been a debate on gender roles and segregation of genders, also within the fashion industry. The way it divides and depicts the differences between men and women has been criticized for a long time. A change is coming, there are more and more fashion companies that mediate concepts of gender neutral fashion within their communication.

  What consumers wish to see when it comes to the way fashion companies communicate concepts about gender neutral fashion do not often accord with the way they are actually communicating it. The concepts are not cohesive, the way it is displayed in their communication does not match what you are exposed to in their stores.

  Our society strives for an increase of gender awareness, gender equality and equality. In order for a change to happen, a change of attitude and an actual alteration needs to happen, not at least in the fashion industry.

 • 316.
  Amir, Dzihic
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Dajana, Omanovic
  University of Borås, School of Business and IT.
  Norge?: En studie inför ett inträde i Norge för Digitales AB.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns det flera etablerade företag på marknaden som kan utgöra stora hinder för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och kan genom olika distributionskanaler nå fram till konsumenterna med sitt budskap samt skapa sig en position på marknaden. Det kan även medföra att det genererar till en hög grad av kundlojalitet som är svår att övervinna som ny aktör. Därmed krävs det mycket engagemang från nya etablerare för att synas på marknaden och finna en position. Medicintekniska branschen är väldigt komplex i den mån att det är svårt att ta sig in som ny aktör. Svårigheten ligger i att det krävs mycket kunskap kring den avancerade utrustningen samtidigt som arbetet sker med tandläkare och tandhygienister som är högt utbildade med hög integritet. Idag finns det några stora och ett flertal små företag som arbetar med medicinteknisk utrustning för tandvården i Sverige. Det är inte bara svårt att ta sig in som ny aktör utan det är även svårt att arbeta marknadsmässigt mot den svenska tandvården. Det eftersom de flesta tandläkare och tandhygienister är vana och bekväma i sitt arbetssätt och är inte alltid lika positiva till förändringar. Digitales AB är ett specialistföretag inom digital röntgen och bildhantering för tandvården. Företaget säljer digital röntgen samt datalösningar till tandläkare i Sverige. Syftet med vår studie är att först identifiera vilka etableringshinder som finns för Digitales på den norska marknaden. Vi vill samtidigt se vilka aspekter företaget bör beakta vid ett inträde i Norge. I studien vill vi dessutom skapa oss en förståelse för hur tandläkare resonerar kring relationer, värdeskapande samt nya investeringar. Vi valde även att se om det finns några påtagliga skillnader mellan den svenska och den norska marknaden. Vår studie är av kvalitativ karaktär där vi har valt att gå på djupet av problemet med färre men mer givande intervjuer. Avgränsningarna som vi har gjort är främst till företaget Digitales med även geografiskt har vi avgränsat oss till området Oslo med omnejd. Vi valde att gör intervjuer med anställda på Digitales för att få en bättre förståelse kring hur de arbetar. Vi utförde cirka 40 intervjuer med norska tandläkare samt ett fåtal svenska tandläkare per telefon. De slutsatser som vi har kunnat dra efter den empiriska undersökningen är att den norska marknaden inte skiljer sig påtagligt från den svenska. Tandläkarna i båda länderna arbetar relativt lika. Tandläkarnas tankesätt kring relationer, värdeskapande samt nyinvesteringar fann vi är lika i båda länderna. Vi fann däremot några aspekter som företaget bör beakta vid en etablering i Norge. Digitales bör lägga mer fokus på att närvara på mässor och events. Företaget bör även ha i åtanke att skapa sig ett bredare produktsortiment samtidigt som de borde skapa sig ett gott rykte och goda referenser i Norge.

 • 317.
  Amiri Borna, Maral
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Paulos, Adiam
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Förtroende för revisorer: Ur ett aktieägarperspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a result of a series of accounting scandals during the last turn of the millennium the debatehas revolved a great deal around how the trust for accountants has been affected. The ”EnronScandal” that occurred in the US, was one of the most immense scandals that affected theworld economy. Accounting scandals do occur in Sweden as well, the ”Skandia Scandal” isone of those scandals that have occurred in modern time. The public has questioned thecredibility in the type of review accountants do in a corporations financial reports. There are anumbers of factors that can be the cause for these scandals. Among the factors that were thecause behind these scandals, were conflicts of interest. Mainly that the accountant hadresponsibility of additional services alongside with audit, but also the independence of theaccountant. As a natural impact the public demanded legislation and legal actions to repair thedamaged trust. Swedish code for corporate governance was one of a couple of actions thatwere implemented as a response to the situation. The purpose to the code was to win back thepublics trust for the Swedish quoted companies and to improve the governance of thecorporations. It is however not quite certain that the code really is able to repair the problem.The aim of this essay is to deepen the discussion round the trust of accountants. By partlyexamining if the Swedish code for corporate governance really has impacted the trust foraccountants, and partly by trying to identify the factors that influences the trust foraccountants. To be able to study the identified phenomenon, the trust for accountants, and toaccordingly answer the questions in the research, a qualitative approach has been applied. Theresult of this study indicates that the code has not impacted the trust of accountantssignificantly. The study also identifies the factors that actually affect the trust for accountants.Some of the factors depend on conflicts of interest and that all parties are cost-benefitmaximized, others lie in the accountant’s qualities. The conclusion in our essay is that thesefactors should be increasingly regulated and explicated in order to reestablish the damagedtrust for accountants.

 • 318.
  Ammilon, Linnea
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Aarneus, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Övergångsstället: en studie om övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Förskoleklassen skapades för att förskolan och skolans arbete skulle bli mer integrerat och för att övergången mellan verksamheterna skulle bli smidigare. För att underlätta övergången mellan förskolan och skolan skapades en ny verksamhet och övergångarna blev då två istället för en. Vår ambition med uppsatsen är att försöka hitta vägar till det som en gång var tanken med förskoleklassen och därmed kanske bidra till utvecklingen av en mer integrerad övergång.

  Syfte

  Vi vill utveckla kunskap om övergången mellan förskola och förskoleklass och syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan resonerar kring övergången mellan förskola och förskoleklass, samt den samverkan som sker mellan de två verksamheterna.

  Metod

  I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa metoden intervju. Urvalet är fyra verksamma förskollärare som arbetar med femåringarna som ska göra övergången.

  Resultat

  I vår studie tycker vi oss se att de förskolor och skolor som samverkar också har kontinuitet vid övergången från förskola till förskoleklass. Denna kontinuitet ger enligt förskollärarna, som vi intervjuat, en trygghet för barn, vårdnadshavare och pedagoger. De förskollärare, i vår studie, som inte har samverkan med förskoleklassen uttrycker viss oro för att de inte förbereder barnen på "rätt saker" inför övergången till förskoleklassen. Vi ser också att om utrymme ges i budgeten för övergångsarbetet och är prioriterat hos förskolecheferna bidrar detta till att förskollärarna känner sig tryggare i övergångsarbetet.

 • 319.
  Amundsjö, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skog Lindbergh, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Särén, Kathrine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns inflytande i förskolan: barn och pedagogers syn på det kompetenta barnet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SammanfattningBegreppet ”det kompetenta barnet” är vanligt förekommande inom svensk förskola och detta uttryck utgår från vad pedagogerna har för syn på barn i dagens förskola. Pedagogerna har en viktig roll i att lyfta fram barnens kompetenser och i att förstå barnens perspektiv, vilket påvisas både i förskolans styrdokument och i aktuell forskning. Utifrån synen på ”det kompetenta barnet” ska barns möjligheter till inflytande stärkas i den dagliga verksamheten, för att höja den pedagogiska kvalitén i förskolan. Tidigare och aktuell forskning visar att det finns både möjligheter och svårigheter med barns inflytande, vilket medför att pedagogerna kontinuerligt behöver diskutera och reflektera över sitt förhållningssätt och sin barnsyn.SyfteSyftet med studien är att undersöka barns inflytande i förskolan och ta reda på vilken syn barn och pedagoger har på det kompetenta barnet i frågan om barns möjligheter att utöva inflytande i förskolan.MetodVi har använt oss av en kvalitativ metod med intervju som redskap. Vi har intervjuat två pedagoger och utfört en gruppintervju med barn. Vid intervjuerna använde vi oss av halvstrukturerade frågor, där frågorna vidareutvecklades efter individens svar.ResultatResultatdelen visar att pedagogernas förhållningssätt är grunden till vilka möjligheter barnen har till inflytande över verksamheten. De intervjuade pedagogerna som deltog i vår studie menar att barn kan mer än vad pedagogerna tror och att det är viktigt att tro på ”det kompetenta barnet”. Resultatet visar att barnen delvis var medvetna om sitt inflytande och pedagogerna lyfter fram vikten av synliggöra deras inflytande och hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar och idéer. Pedagogerna betonar att ta vara på de vardagliga samtalen med barnen för att kunna utmana och utveckla verksamheten och dess miljö.

 • 320.
  Ancar, Linn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ristic, Savo
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Batman kanske tror att han är en tjej": En genusbetonad studie utifrån barns perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning I arbetet för ett jämställt Sverige har förskolan en viktig roll, där barns utveckling enligtförskolans styrdokument ska utformas på så sätt att det främjar jämställdhetsarbetet och alla människors lika värde. Ett väsentligt jämställdhetsmål i förskolan är att frångå normativa könsroller så att varje barn ges möjlighet att utforska nya områden och därigenom upptäcka nya intressen och förmågor utan några begränsningar. Trots detta pekar viss forskning på att samhället, däribland förskolan, stärker och reproducerar normativa könsroller. Att "köna" barn redan i förskolan kan försämra förutsättningarna att nå jämställdhetsmålen. Barns inflytande och delaktighet ska prägla förskolans verksamhet. Ett samarbete mellan barn och pedagog kan eventuellt synliggöra de hinder som finns. Med detta i åtanke kan det vara intressant att studera barns perspektiv.

  Syfte Studien riktar in sig på barn i fyra-fem års ålder där syftet är att undersöka barns uppfattningar om könsroller.

  Metod Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod där observation i kombination med intervju användes för att samla in informationsunderlag. För att nå barnen och lyfta deras resonemang använde vi oss av färgläggningsbilder som redskap. Bilderna föreställde superhjältar och prinsessor i normativa och normkreativa utföranden.

  Resultat Resultatet visar att barnen i studien har föreställningar om hur de olika könen bör agera och ha för egenskaper. När barnen resonerade kring normöverskridande beteende uttrycktes påståenden om att flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt, utan att ge en konkret förklaring till varför det ska vara på det viset.

 • 321.
  Andebratt, Lisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björnman, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Digitaliseringen förändrar: En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that the two predominant factors contributing to change management are emerging technologies and market innovations. Digitalization increases the rate of change in both society and in organizations thus continually putting new demands on them both. Previous research also demonstrates that organizational change is hard to implement. Research on digitalization within the fields of Economics and Management is limited but still shows that digitalization has influenced organizations. This study, therefore, focuses on how organizations have been effected by digitalization. The purpose of this study is to examine how digitalization has impacted upon the work processes and organizational structures of an organization. To this end, the study is based on qualitative methodology in which eleven managers from eight different organizations where interviewed. To get an understanding of how digitalization has effected these organizations we have developed a theoretical frame of reference. The study draws on relevant theories that discuss digitalization, knowledge- and service-society, organizational change and institutionalization. The analysis is based on comparisons between theory and empirical data. From the analysis we draw the conclusion that digitalization has changed the organizations through increased automation of work processes. What’s more, customer demands have changed, placing new demands on availability, flexibility and increased digital offers. This, in turn has changed the organizational structure and work processes by creating new job roles that focus on the customer, development and change.

 • 322.
  Anderberg, Sabina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Etnocid i Kosovo: språk och kultur som vapen i en etno-politisk konflikt2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master's thesis is to describe the role of language and culture as ethnical identification factors and illustrate how these have been used as political weapons by the Serb regime in Kosovo during the last decade. The thesis discusses the concept of ethnicity, the relations between the politics of identity, nationalism, ethnic mobilization and the importance of language and culture. Kosovo has historically been characterized by severe ethnic antagonism between Serbs and Albanians. Different languages, cultures and religions beside political processes led to ethnic cleavages that paved the way for ethnocentrism, ethnonationalism, chauvinism, ethnic cleansing and civil war. Since 1989, the Serbian authorities have intervened in all important spheres of life, in an attempt to Serbianize Kosovo. In order to eliminate the Albanian cultural heritage Albanian mass media have been banned amongst other cultural and intellectual institutions. Schools have been partly closed for Albanian students and Albanian language and culture have played a marginal role in the school curriculum. Many Albanians were dismissed from their jobs due to their ethnical background, and the use of Albanian in the public domain and in state institutions was discriminated against. Order was maintained by a massive police and military presence, suppressing all forms of Albanian overt dissent. Several libraries and a lot of the Albanian book and magazine component was burned or destroyed by other means, partly because of the segregation politics in operation, partly because of the war events that took place in 1998-1999.

 • 323.
  Anderberg, Tommie
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Tomas
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Meningsskapande omvärldsbevakning: En diskussion kring dess förutsättningar2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The topic for this master thesis is Business Intelligence, a means for decision makers to obtain accurate analysis about organisations surrounding world. The purpose is to examine how Business Intelligence is carried out in practice and how it can be made more efficient by considering some underlying and often overlooked factors. The study shows that organisations should strive for common goals and to engender corresponding perspectives amongst the co-workers. We have also concluded that Sensemaking, Knowledge Creating, Tacit knowledge, Entrepreneurship, Innovation, Creativity and Visions, influence the ability to utilize the efficiency of Business Intelligence. In some aspects we have noticed that our theoretical backbone differentiates from reality, which reveals the complex prerequisites that relates to matters of Business Intelligence. The thesis is based on interviews with ten analysts, whom we have asked questions regarding the art of their daily work in order to pinpoint the most important factors for further analysis. The result also shows that sources of information, distribution of information, networking and a close cooperation with the decision makers, conspicuously affects the characteristics of Business Intelligence. Furthermore, smaller organisations tend to employ less sophisticated strategies to manage their Business Intelligence, whereas larger organisations with several business areas tend to demand the opposite. The conclusion is that, in order to strengthen the organisations ability to interpret signals from the surrounding world, it should focus on assembling individual knowledge throughout the whole organisation. The implication for Swedish Schools of Library and Information Science, is that they actively should improve students skills in Information Management to meet the increasing need for information specialists outside the context of libraries.

 • 324.
  Andersen, Henric
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wilhelmsson, Joakim
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hav, Fästning, Kurort & Surfing: En studie om image och varumärke för en destination, med Varberg som fall2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är svårt att skapa en enhetlig bild av en destination eller stad, och därför är det svårt att skapa ett destinationsvarumärke. Destinationens image, alltså hur folk ser på destinationen och uppfattar den, kan påverka varumärkets framgång, och även tvärtom. Hur påverkar en destinations varumärke destinationens image, och vice versa? Det är vår forskningsfråga i den här uppsatsen. Syftet är att öka förståelsen för hur en destinations image och varumärke hänger ihop och påverkar varandra. Studier kring den här problematiken är något begränsade, och kring platsvarumärken överlag finns det väldigt få studier inom Sverige. Vi gjorde till en början djupa teoretiska studier för att samla på oss ett bra underlag för den teoretiska referensramen, eftersom ämnet var något obekant för oss. För att sedan samla in vårt empiriska material så genomförde vi en fallstudie på staden Varberg. Vi fick ta del av företagsdokument kring stadens varumärke för att få en djupare förståelse kring det varumärket. Vi genomförde sedan en rad olika kvalitativa intervjuer med respondenter med olika kopplingar till Varberg, dels som invånare, besökare eller företagare. Vi sammanställde den insamlade empirin i en klar struktur kring uppfattning av destinationens image samt varumärke från varje respondent. Analysen gjordes sedan med en liknande struktur där vi försökte se olika samband och skillnader, samt kunna göra diverse jämförelser. Vi gjorde analysen med hjälp av vår teoretiska referensram. I våra slutsatser kom vi fram till flera intressanta samband och skillnader mellan image och varumärke för en destination. Det övergripande var dock att både image och varumärke stärker varandra. Om varumärket har unika och konkreta associationer knutna till sig som är lätta för folk att ta till sig och känna igen, så stärker folks befintliga bild av destinationen (imagen) varumärket. Imagen påverkas av varumärket på ett liknandet sätt. Varumärket kan stärka en redan befintlig image, och på så vis stärker sedan imagen varumärket ytterligare. Det bildas ett tydligt samband där de båda stärker varandra så länge imagen är positiv och varumärket har ”rätt” associationer. Det kan också få motsatt effekt. Om imagen är negativ kan det bildas en ond cirkel då den negativa imagen kan försvaga varumärket, som i sin tur försvagar imagen ytterligare.

 • 325.
  Andersen, Jens Peter
  et al.
  Aarhus University.
  Hammarfelt, Björn
  Institutionen för ABM, Uppsala Universitet.
  Price revisited: on the growth of dissertations in eight research fields2011In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 88, no 2, p. 371-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the production of dissertations in eight research fields in thenatural sciences, the social sciences and the humanities. In using doctoral dissertations itbuilds on De Solla Prices seminal study which used PhD dissertations as one of severalindicators of scientific growth (Price, Little science, big science, 1963). Data from theProQuest: Dissertations and Theses database covering the years 1950–2007 are used todepict historical trends, and the Gompertz function was used for analysing the data. Adecline in the growth of dissertations can be seen in all fields in the mid-eighties andseveral fields show only a modest growth during the entire period. The growth profiles ofspecific disciplines could not be explained by traditional dichotomies such as pure/appliedor soft/hard, but rather it seems that the age of the discipline appears to be an importantfactor. Thus, it is obvious that the growth of dissertations must be explained using severalfactors emerging both inside and outside academia. Consequently, we propose that theoutput of dissertations can be used as an indicator of growth, especially in fields like thehumanities, where journal or article counts are less applicable.

 • 326.
  Andersen, Laerke
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The synthetic Kingdom2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Fashioning the Future Awards has quickly established itself as the leading international student competition for design and innovation in sustainable fashion and attracts entries from all over the world. Founded by the Centre for Sustainable Fashion at London College of Fashion to celebrate and empower the next generation of fashion professionals, the aim of the awards is to employ creativity to challenge the current status quo and to redefine the shape and scope of the fashion industry. Selected finalists – who come from over 30 countries around the world including Brazil, India, Australia and Canada will have their work captured through film, photography, display and interactive media, and showcased in the East Wintergarden at Canary Wharf which will be open to the public from 11th – 13th November 2011. The exhibition will be a multi sensory experience and a beautiful representation of how solutions to some of the world’s toughest environmental imperatives will come from the next generation of designers.

 • 327.
  Andersen, Laerke
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Haim, Dana
  TBBBS2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  londonprintstudio’s forthcoming exhibition strategies of artists and designers who stretch and invisibly mend the codes and clothes we ‘wear’. Clothes entwine references, ironies and identities. Historically garments express a collective state of mind, status, allegiance, expressed disillusionment with authority. In the 1920’s and 1930’s, couturier Schiaparelli clothes that referenced surrealism. londonprintstudio exhibitions explore ideas and boundaries between art, popular culture and social engagement.

 • 328.
  Andersen, Laerke
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Haim, Dana
  TBBBS2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The Culture Club by Picnic Magazine, Tel Aviv is a four-day pop-up experience which aims to showcase the dynamic and creative spirit of Israel. The Culture Club is less an exhibit and more an experience. It is a snapshot of cultural life in Israel that reflects its vibrant, creative soul; a celebration of pleasure through the senses that showcases the art of joy in a place typically characterized by politics and religion.

 • 329.
  Andersen, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lagerbratt, Aleksandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En kvalitativ studie om förskollärarens användande av digitala verktyg för att utveckla flerspråkighet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien har sitt fokus i hur digitala verktyg används i förskolor för att utveckla språket hos flerspråkiga barn. Flerspråkighet och digitala verktyg är två växande ämnen i dagens samhälle. Båda ämnena är viktiga att lyfta och skapa sig mer kunskap och förståelse omkring.

  Syfte

  Vi vill studera om digitala verktyg används i förskolan med avsikt att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Vi vill genom detta även undersöka vilka metoder som förskollärare använder i detta pedagogiska arbete.

  Metod

  Metoden som används i studien är en kvalitativ datainsamling med intervju som verktyg. Intervjuer genomfördes på fem olika förskolor på två orter i södra Sverige.

  Resultat

  Studiens resultat visar på att digitala verktyg används inom kommunen för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Det digitala verktyg som används mest är lärplattan och den mest framträdande applikationen är Pollyglutt, där det är möjligt att lyssna på sagor på olika språk. Det framkommer att övriga applikationer endast har som syfte att utveckla det svenska språket. I arbetet med digitala verktyg är det tydligt att respektive förskollärare har olika erfarenheter och metoder. Förskollärarna har arbetat med digitala verktyg i avsikt att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Vissa har genom lärplattan använt sig av applikationer, andra har använt det som informationssökning samt reflektionsverktyg. Dock är detta en relativt ny metod att arbeta med, det är först på senare år de har kombinerat digitala verktyg med språkinlärning. Båda IKT-ansvariga förskollärare nämnde att de är medvetna om att de har en lång väg att gå i arbetet med digitala verktyg. Förskollärarna upplever också hinder som håller dem tillbaka i arbetet. De menar att den digitala utvecklingen går så snabbt att det är svårt att hinna med. Detta kombinerat med personal- och tidsbrist, tillsammans med okunskap och bristande intresse för att arbeta med digitala verktyg för att utveckla språket, gör det till en utmaning för förskollärarna.

 • 330.
  Andersen, Rose-Marie
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Swärd, Anette
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad drömmer en bibliotekschef om? En undersökning av bibliotekschefers visioner för folkbiblioteket i ett framtidsperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this Bachelor´s thesis is to investigate the visions chief librarians have for their public libraries. The world around us and our way of living is changing as the society is changing ever more rapidly. This evolvement also influences the public library, its role for society and individuals, its activities and its design. The question is how the public library can face these changes and what function and role it can get and make for itself in the future. Through qualitative interviews with five chief librarians our aim is to answer the main question of this thesis: What are the visions that chief librarians on public libraries have for the public library´s future? This study also contain the role the chief librarians give the public library of today and what they mean is necessary for their visions to be achieved. Our theoretical choice fell upon Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen and Skot-Hansens at this time new scientific model that reflect the library in relation to the concepts place, relations and space. The results showed that the chief librarians have a lot of visions. They’re not particularly revolutionary but more like a further development of the activities and role of the public library of today. The library must continue to be a meeting-place, a common ground for democracy and a central place in the local society with wide ranging activities for all citizens. Greater collaboration and integration plus being a creative platform for the users are also part of their visions.

 • 331.
  Anderson, Dustin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Learning, Literacy and LIS: A Thesis Conversation2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This position paper deals with the notions of learning and literacy in the context of studying Library and Information Science (LIS). More particularly, it addresses the learning and literacy involved in, and manifested by, its own production. It is about writing this particular master’s thesis in LIS – the persons involved, the forms and terms used, the expectations met or ignored. It converses not only with itself but also with the academic system which is its raison d’être. It is maintained that this conversing is inherently tangled and that the irresolvable disorder is literally glossed over via language. The argument relies largely on linguistic analysis, linking discourse and conceptual levels to their etymological foundations. Elements of action research and autoethnography are used in an attempt to capture and communicate the competitive conversing which propels and frustrates both personal learning and the development of a disciplined thesis. Standardized presentation forms are challenged and modified in order to highlight the underlying, and ongoing, interplay rather than the finished product. It is suggested that this tangled, tentative, personal/institutional conversing characterizes not only learning but also libraries and LIS itself. It is further suggested that literacy of whatever variety remains a matter of reading, of being able to continuously and competitively assess, converse and thereby commune. LIS has good reasons to highlight its inherent, transdisciplinary association with the human capacity to read. The paper includes a critical self-assessment and concludes with a presentation of the quantitative and qualitative data generated by its own production.

 • 332.
  Anderson, Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Voegelen, Astrid
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Genom en rekryterares ögon, en kvalitativ studie om rekryteringsprocesser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Denna uppsats är en kvalitativ studie med kritisk realism som vetenskapligt perspektiv och där syftet är att få en djupare förståelse för rekrytering och förstå på vilka grunder rekryteraren fattar beslut om den arbetssökandes lämplighet. Frågeställningarna lyder; Hur ser företagens rekryteringsprocess ut? Och på vilka grunder fattar rekryteraren beslut om den arbetssökandes lämplighet? För att besvara frågeställningarna har sju semistrukturerade intervjuer med rekryterare genomförts. Våra teoretiska utgångspunkter har varit Bourdieus kapitalteori och Giddens struktureringsteori. Slutsatserna blev att annonsen har betydelse i rekryteringsprocessen genom att den attraherar lämpliga sökande. Rekryterarna använder sig bl. a. av nätverk för att hitta passande medarbetare. Intervjun har en central roll i processen och det är i samtalet som rekryteraren avgör den sökandes personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten. Vidare stärker och bekräftar referenstagning den sökandes formella kvalifikationer och personliga egenskaper och kan ligga till grund för beslutsfattande. Vid beslutsfattandet väger rekryterarna de sökandes formella kvalifikationer och personliga egenskaper gentemot tjänsten och företagets sociala kontext. Det kan tolkas som att magkänslan hjälper rekryteraren i rekryteringsprocessen då den förmedlar en känsla om den sökandes lämplighet baserat på den befintliga informationen. Utifrån uppsatsens slutsatser har vi skapat en djupare förståelse kring rekryteringsprocessen och på så sätt kan vi dra nytta av dessa kunskaper i en framtida yrkesroll som rekryterare.

 • 333.
  Anderson, Frida
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hedberg, Viktor
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hur inkluderas personer med funktionsnedsättningar in i samhället?: En kvalitativ studie av fyra intresseorganisationer som präglas av en omvårdnadsdiskurs2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Studien handlar om hur fyra intresseorganisationer i en mellanstor svensk stad som präglas av en omvårdnadsdiskurs, är till stöd för personer med funktionsnedsättningar att bli inkluderade i samhället. Syftet med undersökningen är att förstå hur intresseorganisationer är till stöd för personer med funktionsnedsättning att bli inkluderade i samhället. Det är även av intresse för studien att få en förståelse för hur politiska beslut, om bland annat full delaktighet, implementeras och praktiskt arbetas med i intresseorganisationerna. De avvikande dragen hos personer med funktionsnedsättningar, det som särskiljer personerna från allmänhetens eller det normala, kan få en stigmatiserande och exkluderande effekt för individerna i samhällslivet. Att aktivera, öka den samhälleliga acceptansen, avvärja fysiska hinder och samarbeta med övriga organisationer som ingår i omvårdnadsdiskursen är därför i huvudsak organisationernas främsta arbetsområden för att inkludera individerna med funktionsnedsättningar till full delaktighet i samhället. För att studera fenomenet utgår undersökningen ifrån en social konstruktivistisk utgångspunkt. Stigma och den moderna arbetsnormen är enligt studien två former av sociala konstruktioner som prövas mot empirin. Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av öppna, tematiska intervjuer. Genom ett strategiskt urval valdes organisationer och personer ut efter vad som ansågs av vikt för studien. Studiens resultat visar att personerna med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av den hjälp organisationerna erbjuder behöver de kategoriseras. Kategoriseringen av individerna sker av välvilja, men kan leda till en exkludering och distans ifrån ett normalt samhällsliv. Resurser som tid, kunskap, arbetskraft och ekonomiska tillgångar styr hur organisationerna arbetar internt och externt. Resurstillgångarna är av stor vikt för att de ska kunna driva en väl fungerande, icke vinstdrivande, verksamhet. I studien har det framkommit att organisationerna behöver mer resurser och kunskap hur de ska utnyttja de resurser som redan existerar på ett mer effektivt sätt.

 • 334.
  Anderson, Ingrid
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Muttala, Eija
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En studie av fyra folkbiblioteks användande av sociala nätverk2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master thesis is to describe why and how public libraries use the social networks Facebook and Twitter. The focus is to study what brought about their use, how the work is carried out, ideas and objectives behind the use and what libraries actually convey on the networks. The methodology is twofold: semi-structured interviews with responsible personnel at four Swedish public libraries, and an ethnographic content analysis of four months of the libraries' status updates and tweets on Facebook and Twitter. The theoretical framework consists of a model for the roles of the public library in society, and of discourses about the public library in media. Results indicate that social networks are used to market, make accessible and inform of the library's resources and services. Furthermore, networks are used to communicate/interact with followers and to inspire people to read. We also detect a tutoring trait. Libraries also view social networks as a meeting place. What libraries do on the networks can be seen as an online interpretation of traditional library goals. All four spaces from the model for the new library – Inspiration, Learning, Meeting and Performative – were represented in the objectives expressed in the interviews. In what is conveyed on the networks focus lay on Inspiration and Meeting. Social networks also act as a place to market the physical library. From a discourse perspective the study suggests that libraries express disidentification and demonstrate ability to remain open both to different media formats and different methods for library services delivery.

 • 335.
  ANDERSON ROUSSAKIS, MARIA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  ERICSSON, AMANDA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Att skapa kundvärde online2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  : E-handeln i Sverige ökar kraftigt och har så gjort de senaste åren. Allt fler företag väljer att etablera sig online, vilket har lett till hård konkurrens på marknaden och svårigheter att differentiera sig. Att skapa ett värde för kunden i traditionell fysisk butik har länge varit självklart inom modebranschen, genom exempelvis god kundservice och lojalitetsprogram. Värde är något som företagen behöver erbjuda sina kunder även i onlinemiljö, men är här mycket mer komplext att skapa, vilket har lett till ett ökat intresse för motiv- och kundbeteende online bland modeföretagen. Förståelsen för dessa aspekter förväntas vara en möjlighet att möta konsumentens behov och uppfylla dennes mål, därigenom skapa tillfredställelse, vilket främjar återkommande besök och köp. Detta har dock visat sig svårt att åstadkomma online eftersom det är upplevelsen som differentierar snarare än produkten i sig. Samtidigt är den hårda sanningen är att likvärdiga eller alternativa produkter enbart är en knapptryckning bort och värdeskapande och lojala kunder är därmed viktigare för e-handelsföretagens framgång än någonsin. Syftet med denna studie är att undersöka vad kundvärde online är och hur detta kundvärde kan skapas. En undersökningsmodell har tagits fram av författarna, baserad på befintlig teori och beprövade modeller för hur köpprocesser ser ut, både online och i fysisk butik. En empirisk undersökning kopplat till detta påbörjades genom kvalitativa pilotstudier i form av semi- strukturerade intervjuer där information framkom rörande konsumenters attityder, preferenser och upplevelser. Informationen som framkom under dessa var tillsammans med studerade teorier, det som låg till grund för den kvantitativa enkätundersökning som genomförts. Enkätundersökningen såväl som pilotstudien har utförts på intressenter till studiens fallföretag som är aktivt inom modebranschen online. Författarna har genom undersökningen haft som mål att undersöka attityder, preferenser och upplevelser för att kartlägga vilka attribut som anses värdeskapande i onlinemiljö. Insamlad information har därefter analyserats av författarna med hjälp av den utformade undersökningsmodellen, i syfte att kunna göra ett uttalande om vilka attribut som är viktiga för att skapa värde vid olika stadium i köpprocessen. Vidare har praktiska åtgärder kopplats till dessa attribut, vilka företag kan vidta för att skapa ett högre värde för sina besökare och kunder. Resultatet indikerar att ansträngningar från företaget är viktiga i alla delar av köpprocessen, men i slutsatsen fastställs att det framförallt är i efterköpstadiet som e-handelsföretag tenderar att brista i sitt arbete med värdeskapande. Viktigt är att inte tappa kundfokus vid efterköpstadiet, eftersom det är i detta skede lojalitet kan uppstå vilket tillsammans med word- of-mouth anses vara det största beviset på att kundvärde har skapats.

 • 336. Anderson, Theresa Dirndorfer
  et al.
  Åström, Fredrik
  Francke, Helena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hartel, Jenna
  Kjellberg, Sara
  Storying Research: Conducting Research in New Formats and New Voices2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The session engages with an acute tension evident in scholarly communication: We are witnessing a great deal of innovation and experimentation in relation to the way research is performed and shared. The push towards, and need for, innovation and creativity in academic research is being emphasized to an ever increasing extent. A rich set of digital tools and transdisciplinary engagements have opened the door for research conducted and reported in increasingly hybridised, dynamic and interactive ways. At the same time, academic research is increasingly being evaluated by focusing on quantitative analyses based on publications; analyses which privilege established scholarly practices and publication venues. In the session, we are interested in exploring collectively on the one hand, the voice in and position from which we report on research and - indeed - conduct research. On the other hand, how do we use documents and artefacts to tell our stories? Digital media provide new affordances through a broader selection of modes of representation to present data, results and argumentation. The session is conducted as a 'conversation café', where each café table focuses on one aspect of these opportunities.

 • 337.
  Andersson, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lundin, Emma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Digitaliseringens påverkan: En studie om kommunikation och samarbetsformer i revisionsbranschen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Inom revision blir automatisering allt mer förekommande. “Revisionsrobotar” tenderar i ett globalt perspektiv att ta över arbetsuppgifter och tidigare studier belyser att det blir viktigt att medarbetarna kan tillföra affärsvärde för klienten. Människors arbetsuppgifter ersätts av effektivare arbetssätt, vilket leder till omformulerade krav som anpassas till nutidensutmaningar. För framtida revisorn kommer granskningsarbetet antagligen att uppta mindre tid och förtroende- och värdeskapande rådgivning blir mer viktigt. Syftet med studien är därför att undersöka om digitalisering har en positiv eller negativ påverkan på revision, revisorns roll, relationer inom revisionsteam samt relation mellan revisor och klient med inriktning på kommunikation och samarbetsformer. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metodanvänts, i form av intervjuer med revisorer. Studiens teoretiska referensram beskriver revisorns roll, revisionsprocessen, relationer inom revisionsteam samt relation mellan revisor och klient. Studien redogör respondenternas egna erfarenheter om digitaliseringens påverkan på deras arbete. Intervjuerna med revisorerna styrker uppfattningen om att revision påverkas på flera olika sätt av digitalisering. Kommunikation och samarbetsformer visas vara fundamentala byggstenar för revisorns praktiska arbete. Framförallt indikerar studiens resultat att det finns andra faktorer än digitalisering som har betydande effekter på revisorns arbete, associerat till lagförändringar. Studiens resultat indikerar att mail ökar hela tiden, vilket har negativa påföljder eftersom relationen mellan revisor och klient blir mer distanserad då digitaliseringen bidragit till färre klientmöten och telefonsamtal. Studiens slutsats visar att digitalisering har bidragit till att samarbetsformerna har blivit mer flexibla på så sätt att revisorer inte är platsberoende. Revisorer kan sitta och arbeta var som helst i världen då de flesta granskningsprogram är onlinebaserade vilket stärker revisionsteamen. Förslag till vidare forskning bör vara att intervjua både klienter och revisorer för att få ett bredare perspektiv. Studiens empiriska material betonar att det är en nödvändighet att revisionsbyråerna ska vara digitaliserade för att vara konkurrenskraftiga. Därför bör framtida forskning undersöka om revisionsbyråer kan avstå från digitalisering eller om det är ett krav som följer av exempelvis lagstiftning.

 • 338.
  Andersson, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Magnusson, Anna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning: moralens betydelse2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the context of financial reporting the concept of quality is complex and under perpetual transformation. Historically scientific research has aimed to chart indicators to the concept of quality that together add up to correct description of the importance of quality. Researchers originate from these indicators in studies of accounting when the purpose of the studies is to say something about the quality. Special emphasis for this study has been placed on the indicators relevance, reliability and comparability. These indicators complement each other and together they form an overall description of the concept of quality. Scientific research in accounting has frequently been carried out from a perspective where the researcher merley studied how the accounting is presented to users. This study forms an additional dimension of the matter as the basis of the research is composed of several perspectives. The result of the study is interpreted on a philosophical basis and another dimension is added by discussion about the importance of morality and ethics. We have carried out a qualitative analysis of accounting legislation from a hermeneutic perspective. The results also include interpretation of statements in specialist press and the data material has been coded according to our description of the concepts relevance, reliability and comparability. The study investigates the shift of financial reporting standard for leasing that took place at the beginning of 2019 when IAS 17 was replaced by IFRS 16. The results are consistently illustrated in the analysis using a fictitious company whose accounting follows the accounting standard for leasing that the study investigates. The theoretical model used for analysis of our results is based on previous research and theories on accounting and its users. The process of this study leads us to the conclusion that the elasticity in the description of relevance, reliability and comparability in accounting standards contributes to companies being given the opportunity to disort the accounting, which results in the usefulness of the financial reports as a basis for decision-making is falling. In our study the elasticity is measured by coding legal text and statements in the specialist press according to our description of relevance, reliability and comparability. The coding contributes to the description of the leeway of the law in terms of latitude for companies to formulate their accounting in different ways but at the same time stay within the scope of what is legal. In conclusion the results is given a philosophical significance and emphasizes the importance of morals among the companies and the company leader as a component of a high quality accounting. This study differs from previous research because it analyzes all stages of the accounting. Initially the legislature’s incentives when designing accounting standards are studied, the study then goes to the actual accounting and the company’s interpretation of the accounting standard. Lastly the study analyze the finished financial reports are presented to the users. The study’s contribution is increased understanding of the concept of quality in accounting and the basis for discussion on the meaning of philosophical insight and morality in the interpretation of accounting standards when designs financial reports.

 • 339.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Andstén, Susanne
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hur folkbibliotekarier i några mindre svenska kommuner upplever sin yrkesroll2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how public librarians in small Swedish municipalities experience their professional roles. As part of examining such an abstract subject as experiences we also examine what tasks they perform, which will function as a support of the analysis. The theoretical frame-work is based on librarian identities worked out by Anders Ørom and a model of professional roles worked out by Maj Klasson. The analytical procedure consists of both deductive and inductive viewpoints. The empirical material consists of qualitative semi-structured interviews with five librarians that work in public libraries located in municipalities with less than 12 500 inhabitants. Based on the empirical material, i.e. the inductive viewpoint, four themes have been identified: interlibrary loan and service, literary knowledge, education and the multidimensional library work. The deductive viewpoint, based on the identities/roles worked out by Ørom and Klasson, results in these findings: the two identities that stand out the most are the information intermediary and the information organizer, other identities discovered are the documentalist, the social worker and the experience intermediary. In conclusion, most of the identities that Ørom worked out can be identified, but it is fairly difficult placing the statements of the informants in only one identity as one and the same expression can be interpreted into several different identities.

 • 340.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Kvist, Emma
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Söderlund, Maja
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Lokal etisk produktion: är den globalt hållbar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In modern society globalisation is a fact within all industries, the textile industry included. Due to improvement in areas such as logistics and communication international trade have developed fast. As changes occur rapidly on the global market and companies must adjust and revise their processes in order to stay competitive. Because of the global price reduction consumers around the world expect low-price products, which mean that the companies have to find new ways to produce in a cost-efficient way. To maximize profit most of the textile production is situated in low-cost countries due to its labour-intensive character. It is crucial for fashion companies to allocate their activities in their value-chain effectively in order to reduce lead-times. Companies must co-operate within the value chain in order to be competitive on the market. Due to the fact that most textile companies produce in geographical distant countries problems occur. The distance makes it more difficult to shorten lead-times and it is also more difficult to control the suppliers. An alternative for the companies is to find a country close-by to produce in. Consumers used to base their purchasing decision on price and quality but today they are more well-informed and have other demands, amongst them ethical production. Because of this many companies have begun to implement CSR in their organisation which is an ethical and environmental way of conducting business. In our thesis we ask how a textile company organize their value chain with a ethical- and environmental perspective, what they may gain from it and how northern Africa is as a productioarea for southern Europe. We have had a hermeneutic approach throughout our essay. The aim is to understand the textile value-chain seen from an ethical and environmental perspective. A qualitative method of research has been applied since we made a case-study at a company called Mango. Secondary data has been obtained from literature and reports. A large part of our empirics has been gathered through interviews and our own experiences from visits in Spain and Morocco. The most distinct conclusion in our thesis is that companies who work with CSR have to implement it throughout the entire value chain. To make CSR efficient the company must have a ethical foundation based upon a well-defined code-of-conduct. Companies who practice an ethical production can gain competitive advantages but they must make their stakeholders aware of it. If they chose to produce in a country close-by they can receive other advantages within the I ethical and environmental area, such as shorter transports. What can be ascertained from our thesis is that there are more advantages than disadvantages for companies to produce in an ethical and environmental correct way.

 • 341.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Rudman, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vi gör det vi är bäst på vilket är att tillverka jeans.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I det samhälle som vi lever i idag konsumerar människor inte enbart för att tillfredställa de mest grundläggande behov som värme, mat, vatten etc. Konsumtion har övergått ifrån att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, ett intresse, en form av njutning. Efterfrågan har ökat inom flertalet branscher vilket har lett till att allt fler aktörer etablerat sig på marknaden. En bransch som har kommit att få ett allt större uppåtsving är den svenska jeans marknaden. Marknaden för svenska jeans har ökat och export tillväxten är mycket stark. Några bland framgångsfaktorerna är kvalitetstänkande och noggrannhet i val av distributörer. Jeans är det plagg som idag återfinns i nästintill var mans garderob och används till såväl vardags som fest. Jeans branschen är en tuff marknad där konkurrensen är hård och aktörerna många. I takt med att konsumtionstrenden ändrat sig har också den tekniska utvecklingen gått framåt i en rasande fart. Detta har medfört att produktutvecklingen har förbättrats och de funktionella fördelarna mellan produkterna minskat. Kvalitetsförbättringarna kräver att produkterna erbjuder andra fördelar än bara de funktionella egenskaperna. Då marknadssituationen ser ut som den gör blir det allt svårare att ta fram en unik produkt som skiljer sig åt ifrån konkurrenternas. Marknadsförutsättningarna ger upphov till frågan hur företag lyckas etablera sig och sina varumärken på marknaden. Dagens stora marknadsutbud gör också att konsumenterna idag ställer allt högre krav och allt oftare överväger alternativ. Uppsatsen handlar om hur ett jeansföretag på dagens konkurrenskraftiga marknad arbetar för att bibehålla sitt varumärkes framgångsfaktorer. Uppsatsen stödjer sig gentemot en känd teori som har använts vid undersökningen vilken är den så kallade Varumärkesplattformen. Varumärkesplattformen illustrerar hur ett företag med hjälp av en produkt och dess egenskaper bygger ett varumärke. Det företag vi valt att studera är Nudie Jeans i Göteborg, Sverige. När vi genomförde våra kvalitativa intervjuer utgick vi från tre nyckelpersoner på företaget för att få en förståelse för hur Nudie Jeans arbetar. Intervjuerna utgör den empiriska delen i vår uppsats. Slutsatser vi kommit fram till är Nudie Jeans är väldigt tydliga med att jeans är deras kärnprodukt och att de är ett jeansföretag. Nudie Jeans står för kvalité, design, kunskap och trovärdighet en känsla av äkthet genuint, ett renodlat jeans märke. Nudie Jeans är ett starkt varumärke både internationellt och i Sverige. Företaget fokuserar på rätt distributörer och har ett bra kontaktnät. Deras nätverk är en av de viktigaste faktorerna. Verksamhetens grundare Maria Levin har erfarenheter och ett kontaktnät som bidragigt till var de befinner sig idag.

 • 342.
  Andersson, Ann-Cathrin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pettersson, Eva-Lena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Debutanten - morgondagens författare?: en undersökning om debutanter och folkbibliotekens inköp av deras böcker1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to examine how a selection of 1993 year's first books

  had been spread to a selection of public libraries in 161 municipals. The state 's cultural policy

  recommends that it is the public libraries' duty to lead the way to new, unknown authors.

  We wanted to find out if this was fulfilled. The spreading of the books was scrutinized from a

  number of variables, e.g. gender of the authors, reviews and size of the municipals. Furthermore,

  28 public libraries answered an inquiry regarding their acquisition policy concerning

  first books. The conclusion was that the libraries did not fulfil the state's cultural policy

  satisfyingly. and this applied particularly to the smaller municipals. 70 % of the public libraries

  that answered the inquiry confirmed that they have a responsibility for making these books

  accessible to borrowers. One of the reasons why the libraries did not fulfil the policy was

  economic. In this situation the libraries often choose those books which are most requested by

  the borrowers.

 • 343.
  Andersson, Ann-Christine
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Ungdomlig ålderdom: hur modeföretag marknadsför sig bättre hos äldre kvinnor2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  When the competition is getting stronger and companies must work harder to find new markets, new products and create new needs to reach growth, it appears strange that they overlook an obvious target segment right in front of their eyes. For some years ago, marketers of fashion brands feared that older women would wear their clothes, because it gave bad promotion for the young economically viable target group. Today, older women have difficulties finding clothes with right fit, style and personal taste. They would gratefully accept a brand, they felt were aimed for them. The purpose of this study is to give new ideas to companies in the fashion industry, how to reach this target group, but also be a contributing reason for older women to see the market opening for them. Through interviews with older women and industry specialists and questionnaires, interesting facts are gathered how fashion companies create strategies successfully. It is time to seriously notice the target group and respect them, as a group with great purchasing power. The company first to succeed can expect good returns, loyal customers and perhaps competitive immunity. In the nearest future when the baby boomers are about to retire, there are all reasons to comply with their needs. They have plenty of money they are planning to spend, active lives were they need clothes for different occasions and they will fill their lives with experiences they had no time to do before. With right strategies comes growth – so go out and catch them!

 • 344.
  Andersson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Annika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bilden av folkbibliotek i lokalpressen och hos allmänheten2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this Masters thesis the image of the public library in the local press and in the eyes of the public is examined. The questions posed to examine this are: - What activities of the public library are described in the local press? - What activities does the public associate with the public library? - What functions and roles of the public library can be found in the articles and interviews and how are they expressed? - What opinions of the public library and hereto related activities can be found in the articles and interviews? This study is based on an analysis of 127 articles, published in Borås Tidning during a period of six months, and of interviews with 35 people from Sjuhäradsbygden. To analyse the articles and the interviews Marianne Andersson and Dorte Skot-Hansen´s model of roles for the library has been used. The model includes four roles for the library: the library as a cultural centre, a knowledge centre, an information centre and a social centre. The library also has a democratic role. These five roles all emerge both in the articles and in the interviews through the activities being described. Not many of the interviewees explicitly express the ideological value of the library, nonetheless they are convinced that the library fill an important function in society. To develop this view of the library we find it important that the libraries to a greater extent than at present inform people about their activities and relevance.

 • 345.
  Andersson, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dybeck, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anpassningar för elever med autism: med fokus på läs- eller skrivförståelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läs- och skrivförståelse är grundläggande för att vara delaktig i dagens samhälle. Att läsa och skriva är inte enbart en enskild färdighet utan även en social aktivitet. Kännetecken för autism är svårigheter med kommunikation och i det sociala samspelet. För elever med autism är det således särskilt betydande att extra anpassningar sätts in vid behov då dessa elever är en grupp som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

  Syftet med den här kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen positivt hos elever med autism i åldrarna 5–15 år. Utifrån syftet formulerade vi följande frågeställningar: Vilka metoder kan identifieras i forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? Vilka anpassningar visar sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? Under arbetets gång formulerade vi sedan den fördjupade frågeställningen: Kan anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum och fortfarande gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism?

  En systematisk litteratursökning är grunden för kunskapsöversikten. Genom att använda flera olika databaser och urvalskriterier identifierade vi åtta vetenskapliga artiklar vilka motsvarade vårt syfte. En kartläggning av studierna genomfördes. Därefter kodades studierna i fyra olika teman vilka svarade på våra frågeställningar.

  Resultatet visade på en bredd av datainsamlingsmetoder i de olika studierna. Anpassningar som visade sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism var enskilt stöd, mindre grupper, direkta instruktioner, modellering, böcker med bilder och taktilt material, scaffolding, struktur, rutiner och omfattande tid för läsinstruktioner. Vid den fördjupade analysen framgick det att anpassningarna för eleverna var mest gynnsamma enskilt eller i mindre grupper. Resultatet visade således inte på hur anpassningarna fungerade i ordinarie klassrum utan snarare att enskildhet kan vara en anpassning som gynnar elever med autism

 • 346.
  Andersson, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dybeck, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Extra anpassningar i läsförståelse för elever med autism: Möjligheter och hinder ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. Elever med autism har ofta inga svårigheter med avkodning av en text men däremot är det vanligt med svårigheter i läsförståelse. Således är det av stor vikt att lärare har kännedom om vilka möjligheter och hinder som finns med olika extra anpassningar i ordinarie klassrum. Tidigare forskning indikerar att det finns flertalet anpassningar som kan gynna läsförståelsen hos elever med autism. Forskningsfältet inom autism och grundskolan kan dock beskrivas som relativt litet och få studier är utförda i ordinarie klassrum. Således finns ett behov av vidare forskning om extra anpassningar utförda inom ramen för ordinarie klassrum.

  Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–10 år. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar kan identifieras som gynnsamma i lärarnas utsagor? Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum för att gynna läsförståelsen hos elever med autism? Upplever lärarna några svårigheter med att utföra de extra anpassningarna i ordinarie klassrum?

  Semistrukturerad kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av sex lärare från olika skolor i en mellanstor kommun i Västsverige. Urvalskriterierna var erfarenhet av arbete i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 samt erfarenhet av att undervisa elever med autism i läsförståelse. Lärarnas upplevelser färgkodades i tre olika färger för att motsvara våra frågeställningar. Teorin praktikarkitektur användes som analysverktyg och det kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen synliggjorde möjligheter och hinder i praktiken.

  Resultatet visade på att avskärmning, struktur och rutin, bildstöd, ”en till en”, ”bygga på intresse”, specialpedagog, digitala hjälpmedel, modellering, belöning samt grupprum var extra anpassningar som gynnade läsförståelsen hos elever med autism. Resultatet visade även att goda relationer, ett öppet klassrumsklimat samt ett gemensamt förhållningssätt är bakomliggande faktorer, vilka är avgörande för att de extra anpassningarna ska fungera i ordinarie klassrum. De extra anpassningarna implementerades i ordinarie klassrum genom att lärarna skapade goda relationer till eleverna. Lärarna blir därmed medvetna om elevernas individuella intressen vilket möjliggör skapandet av anpassat läromedel och avskärmningar med den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Lärarna upplevde även en del svårigheter med att utföra de extra anpassningarna, främst på grund av för få grupprum och pedagoger, vilket kan härledas till ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna använder sig av flera extra anpassningar men att de upplever att de hade varit mer gynnsamma i mindre grupp eller ”en till en”.

 • 347.
  Andersson, Annette
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nore, Victoria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Biblioteksrummets förmedlande roll en studie av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This master thesis in library- and information science is about the intermediary function of the library room from an environment-psychological point of view. Young people are a group in society who often reduce their visits to the library when growing up. There are lots of reasons for this maybe more attractive activities occur outside the library doors, making the young choose not to use the library. But if the library interior is attractive in itself, and has a welcoming atmosphere, there might be a change and the young people may well choose to pay the library a visit. What is important to young people how do they want their library room to look? Our purpose is to see how the physical environment affects young people in libraries. To make our research more concrete we have chosen to take a closer look at the city library of Malmö, and their section for young people. We have chosen to examine the demands and expectations from an environment-psychological point of view as part of the librarys inner intermediary of the users and orderer/designer of the city library of Malmö. To collect our material we have interviewed six young people and three people from the staff, in different positions. To be able to structure the empirical material and the analyses, we constructed themes and in our research we lean against two psychological disciplines: environmental- and social psychology. The most important conclusion we made, is that our respondents have various demands and expectations on the city library of Malmö, that is, the section for young people. It is in everybodys interest to make young people a part of the environmental design.

 • 348.
  Andersson, Annica
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hjertström, Annika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer. En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek.2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Masters thesis is a study of the truck-driver profession and their use of libraries located in gas-stations and restaurants along the highways in Sweden. The reason for this interest is the positive trend that has occurred concerning men without any university education and their reading-habits, that is due to their increased interest in listening to audio books. This challenges the general opinion that this group is not particularly interested in reading literature. Questions posed in this study are: How do the truck-drivers relate to the activity of reading literature, what part does the road-libraries play, and how can the services that the road-libraries offer be improved according to the truck-drivers. The method used in the study is interviews made by telephone. The perspective in the study is mainly the users perspective, but the intention is also to study the occupational group of truck-drivers from a cultural perspective with special focus on gender and masculinity, in order to raise the discussion to a higher level. The result of the examination shows that the truck-drivers have various reading-habits. Somewhat of an underdog identity appeared among some of the truckers when talking of literature. Most liked listening to detective stories, books dealing with historic events, and non-fiction books. The reason given for listening to audio books was education, relaxation and entertainment. The road-libraries and their services have contributed to new connections among the drivers, and can also be said to have helped in the creation of new self-images for the drives. It has also improved the working environment for the drivers.

 • 349. Andersson, Annika
  Gymnasieelevers syn på skolbibliotekets roll i deras lärande: Enkätundersökning av hur elever upplever sig hjälpta av ”Skolbibliotek i världsklass”2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigated upper secondary school students’ views on their school libraries and whether their libraries helped with their studies. The study’s main focus was information literacy and reading, but the function of the library’s physical environment was also investigated. Participating school libraries were known to be well-developed and to be well integrated in the planning, executing and evaluating of lessons and school projects. Two online questionnaires were distributed at six different schools: one for students and one for the school librarians. 222 students chose to participate. With primarily a sociocultural perspective, the study found that students to a great extent valued both the calm study environment that the library provides and the school librarians’ knowledge and helpfulness. The students’ responses indicated that they felt helped on aspects related to information literacy to a greater extent than aspects related to reading. The students also felt that their libraries provided more help with finding texts that they enjoy reading than with reading strategies. The study found no clear correlation between library usage and reading confidence, which indicates that not only “readers” use the school libraries. Vocational students responded less frequently and more negatively than non-vocational students, and school librarians described it as more challenging both to reach out to vocational students and to find opportunities to work with vocational teachers. Equivalence between classes seemed to concern several school librarians in this study.

 • 350.
  Andersson, Benny
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Christoffer
  University of Borås, School of Business and IT.
  Samspelet mellan motivationselement- hur motiveras tjänstemän i en offentlig myndighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det har sedan lång tid tillbaka funnits en löneskillnad mellan den privata och offentliga sektorn, där den offentliga sektorn har befunnit sig på en lägre lönenivå. Denna skillnad är något som faller sig naturligt och som medarbetarna har lärt sig acceptera. Vad är det då som gör att medarbetarna börjar jobba inom offentlig sektor och vad är det som gör dem motiverade till att stanna kvar när det finns en tydlig skillnad i löneutvecklingen. När då gränszonen nås och de monetära medlen inte är disponibla kan det då finnas andra element som kan fungera som kompensation för att motivera medarbetarna. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en växelverkan mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Samt om det är möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög motivation med hjälp av inre motivationsfaktorer för att kompensera avsaknaden av yttre motivationsfaktorer. Vi har genom en fallstudie vid en offentlig avdelning utrett vad som motiverar medarbetarna, för att på så sätt kunna identifiera olika motivationselement som kan finnas på avdelningen. Vi har arbetat fram en modell med underliggande element som ska underlätta analysen av empirin. Analysen och resultat visar att det finns en växelverkan, där vissa element är mer betydelsefulla och kan kompensera upp varandras brister.

45678910 301 - 350 of 9495
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf