Change search
Refine search result
56575859606162 2901 - 2950 of 12080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2901. Egevad, Per
  et al.
  Kjellberg, Sara
  Rydberg, Helena
  Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd2014Conference paper (Other academic)
 • 2902. Ehde Andersson, Maria
  et al.
  Almqvist-Tangen, Gerd
  Med språket framför sig: redskap för språkstimulans för de allra minsta2007Conference paper (Other academic)
 • 2903. Ehde Andersson, Maria
  et al.
  Kollberg, Ewa
  Zetterberg, Karin
  MVG Metodutveckling, visioner och grunder: mot en ny litteraturförmedling för barn och unga2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regionbiblioteken i Västra Götaland och Halland och Länsbibliotek Sörmland har i samverkan med Svenska barnboksinstitutet under 2007- 2008 genomfört metodutvecklingsprojektet MVG. Projektet har genomförts i internatform för aktiva barn- och ungdomsbibliotekarier. MVG har velat bidra till ett nytänkande kring metoder för att förmedla litteratur i alla dess olika medieformer. Ett av målen har varit att erbjuda bibliotekarierna en sammanlagd kompetensutveckling på 12 dagar. Mellan internaten har de arbetat med egna utvecklingsprojekt med inspiration bl.a. från föreläsningarna. Syftet har varit att deltagarna ska få en ökad beredskap för analys, fördjupning och förnyade metoder kring att arbeta med litteratur och läsfrämjande för målgruppen barn och unga upp till 18 år. Med detta gemensamma upplägg ville vi starta ett samarbete mellan tre regioner och länsbibliotek i Syd- och Mellansverige som inte tidigare samverkat i projekt. Vi ville skapa nya nätverk för barnbibliotekarier och nya mötesplatser för diskussioner och idéer. Vi ville bidra till att bibliotekarier från många olika kommuner, i olika generationer och med olika kunskaper möttes och utbytte erfarenheter.

 • 2904. Ehlers, S
  et al.
  Larsen, A
  Geiger, T
  Thång, P-O
  [external].
  Wärvik, G-B
  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande2012Report (Other academic)
  Abstract [da]

  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder: • samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder • øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning • tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

 • 2905. Ehlersson, Catharina
  et al.
  Hjort, Eva
  Karlsson, Marita
  Tenefors, Jan-Erik
  Enhetschefer undersöker sin roll- ett FoU-projekt i Sjuhärad2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En grupp enhetschefer i äldreomsorgen träffades regelbundet under två år för att utforska och utveckla den egna yrkesrollen. Arbetet bedrevs i form av en FoU-cirkel i samarbete mellan FoU Sjuhärad Välfärd och Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, med en ledare från vardera. FoU är en förkortning av forskning och utveckling. Arbetet i FoU-cirkeln avslutades efter två år på sommaren 2010. Nu, ett år senare, publicerar FoU Sjuhärad Välfärd resultat från FoU-cirkelns undersökningar i den här skriften. Det är bidrag från fyra deltagande enhetschefer. De har undersökt olika aspekter av sin yrkespraktik. Genom dessa texter delar de sina erfarenheter och idéer med kolleger och alla andra som vill läsa nu eller i en framtid. I inbjudan angavs att FoU-cirkeln syftade till att ”ge dig som är enhetschef stöd och utrymme att beskriva, analysera och utveckla rollen som första linjens chef”. Här betonades att deltagarna skulle undersöka något viktigt i den egna praktiken som chef. Även skrivandet som verktyg i undersökningarna fanns med som en komponent arbetssättet redan i inbjudan.De inledande cirkelträffarna visade att deltagarna hade många frågor på hjärtat och gärna berättade om sina tankar och erfarenheter om att vara enhetschef. Deltagarna kände ofta igen sig i beskrivningar av chefens yrkessituation och yrkespraktik och de som kunde jämföra med som egna upplevelser och erfarenheter. En mängd frågor och ämnen virvlade runt vid cirkelns tre första sammankomster. Det framkom tydligt hur sammansatt enhetschefens roll egentligen är och vilken svår uppgift det är att jämka ihop olika intressen och viljor, för att i slutänden göra så gott som möjligt för organisationens brukare. Ur dessa inledande inventerande träffar urskildes ett antal undersökningsteman för det fortsatta arbetet.

 • 2906.
  Ehrenberg, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Friberg, Ann-Christine
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Haglund, Heléne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  BORÅS STAD – A GREAT PLACE TO WORK?: En kvalitativ studie om vad som motiverar enhetschefer att söka anställnng i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Borås  Stad  som offentlig  organisation  står  inför  ett  stort  rekryteringsbehov  de närmsta åren. Det skrivs och sägs en hel del om offentlig sektor, om hur svårt det är att få individer att söka sig  dit.  Bland  de  många  yrkeskategorier  som finns  inom den offentliga sektorn är  det bland annat enhetschefer  som kommer att behöva rekryteras.

  Syftet  med  studien  är  att  utforska  och  få  ökad  kunskap  om  vad  det  är  som  motiverar enhetschefer  att  söka  sig  till  en  offentlig  organisation,   Borås   Stad.   Studien  avser  därtill utforska   hur  enhetschefernas  upplevelser  kan  förstås  i  relation  till  Borås  Stads  employer brand.

  Studien  har  genomförts  med  en  kvalitativ  metod  där  vi  använt  oss  av  en  semistrukturerad intervju  för att få en djupare förståelse för informanternas  upplevelser.

  För  att  utforska  och  beskriva  vad  som  är  en  bra  arbetsgivare  för  enhetschefer  används forskning  om employer brand  och forskning om motivation i offentlig sektor.  För att förklara varför  enhetschefer  har  valt  Borås  Stad  som  arbetsgivare  används  Maslows  behovshierarki och Herzberg två faktors-teori tillsammans  med tidigare  forskning.

  Resultatet i studien visar att enhetschefer inte påverkas i någon nämnvärd  utsträckning av  det Borås Stads skriver på sin hemsida, istället drivs enhetscheferna av att få en arbetsgivare som är trygg och stabil men också att anställningen kan tillgodose de behov som styrs av att kunna göra  skillnad  i samhället.  Det  är  enhetschefernas  värderingar,  att  vård  och  omsorg  inte  ska vara vinstdrivande och att den ska vara lika för alla, som gör att de söker sig till en offentlig arbetsgivare  och inte lön eller andra förmåner.

 • 2907. Eide, C
  et al.
  Ström, G
  Umeå Universitet.
  Gustafsson, T
  Uppsala Universitet.
  Carleberg, P
  XMReality, Linköping .
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Mixed Reality: to apply for “urgent education/performance” or for rehearsal only?2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Swedish Armed Forces are in a new suit concerning peacekeeping missions abroad. In the future the Forces may have less Medical specialists that are conducive to the use of more Technical supporting system. Here we suggest a Mixed Reality supporting system for convoluted medicine technical performance. Mixed Reality involves the merging of real and virtual worlds. The user utilizes a head mounted or a handheld visual display presenting texts, virtual objects, animation sequences, audio and environmental features as incorporated into the real environments. Summary of work: We conducted an evaluation study in which ten participants used Mixed Reality technology, compared to written instructions with a picture as support for executing tasks. The tasks were to perform the procedures of ”power up” and to unitize a ventilator circuit assembly for the LSTAT® (Life Support for Trauma And Transport, a Platform for medical evacuation of a patient/wounded soldier.) Summary of results: The Mixed Reality technology was in general considered beneficial and there were favourable reactions in these tasks, compared to the written instructions.

 • 2908.
  Eide, Linn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Paredes Degollar, Daniel
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digital Transformation - Rollen för Big Data, Internet of Things och CloudComputing2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Changes in the business world and on the market means that companies today are constantlyfaced with new challenges. We are in a digitized society that is constantly changing. It issomething that companies must adhere to. The companies face the challenge of digitizing itsoperations to respond to a changing market and increasingly digitized customers. Extension ofnetworks and infrastructure has enabled customers to work in a more connected world thanbefore. For businesses to be included in the game among the competitive organizations, itleads to one of the reasons that companies will use the IT trends in digitization as Big Data,Internet of Things and Cloud Computing. The business model is a main aspect to be takeninto account and adjust for digitization. The study thus aims to examine the role of these threeIT trends in the business and how the business model actually is affected. The study's findingsshow that the use of the three IT trends are low today, and in terms of the business model hasbeen a low impact on even if consciousness is how it should be affected. The IT trends are,however, constantly on the agenda and will play a big role in the future in the activities whilethe business model will have a larger impact.

 • 2909.
  Eifelt-Magnusson, Ann
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olofsson, Anette
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Omsorg och Lärande i förskolan: En studie i förskolan om föräldrars syn och förväntningar.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Förskolan idag med den nya reviderade Läroplanen är mer lik skolan där fokus är på planerat lärande, vilket innebär att pedagogerna ska dokumentera, planera och utvärdera verksamheten. I takt med de nya kraven har barngrupperna blivit större med samma antal pedagoger. Det kan påverka verksamheten negativt, om den tid pedagogerna lägger på planering och dokumentation medför att en pedagog går ifrån barngruppen. Lärandet som finns naturligt i vardagssituationerna med samtal, att benämna vid måltiden, på och avklädning, blöjbyten och i det sociala samspelet kan minska eller utebli. Enligt läroplanen ska föräldrarna vara delaktiga i verksamheten och ha förtroende för pedagogerna och förskolan (Lpfö,98. Rev.2010, s. 5), därför vill vi undersöka vad föräldrarna har för tankar kring begreppen omsorg och lärande.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas uppfattningar om vad begreppen omsorg och lärande innebär. Vidare om det finns skillnader beroende på vilken kulturell bakgrund föräldrarna har.

  Metod

  Vi använder oss av en kvalitativ metod med intervjuer som redskap för att få svar på föräldrarnas uppfattningar om begreppen omsorg och lärande. Vi genomför intervjuerna på två kommunala förskolor. En mångkulturell förskola från en större stad, och en i ett mindre samhälle där föräldrarna har svensk bakgrund.

  Resultat

  Resultatet visar att föräldrarna på båda förskolorna är överens om att begreppet omsorg är viktigast för barnen. Skillnaderna är att i förskolan med svensk kultur menar föräldrarna att begreppen lärande och omsorg går in i varandra. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan talar om skillnader mellan begreppen omsorg och lärande men kan inte förklara vilka. På båda förskolorna anser föräldrarna att det är viktigt med pedagogernas närvaro i det sociala samspelet och att det ska vara lustfyllt och roligt för barnen. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan pratar om framtiden att barnen ska bli bra medborgare och passa in i det svenska samhället, medan föräldrarna till barnen på förskolan med svensk bakgrund pratar om här och nu, att barnen ska leka och ha det roligt, skolan får de gå i länge ändå.

 • 2910.
  Einarsson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olofsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Det finns bara en tid”: En intervjustudie om hur tjänstemän upplever gränslöst arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gränslösa arbetet har kommit att prägla arbetslivet allt mer och innebär en ökad flexibilitet för individen gällande när, var och hur arbete utförs. Denna studie syftar till att undersöka vilka för- och nackdelar individer upplever med det gränslösa arbetet samt hur de hanterar det. Vidare har även studien undersökt hur det gränslösa arbetet påverkar individernas välbefinnande. Studien är genomförd på åtta tjänstemän på ett kunskapsintensivt företag via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Individualiseringsteorin och krav-kontroll-stöd har tillsammans med tidigare forskning inom området använts för att förklara upplevelsen av det gränslösa arbetslivet.

  Studien visar att det gränslösa arbetet möjliggör en stor frihet i respondenternas flexibla arbetsform genom att de kan styra när och var man vill arbeta, samt att de lättare kan kombinera arbetsliv och privatliv vilket de anser är positivt. Det gränslösa arbetet medför dock en diffus arbetssituation som bland annat innebär otydliga förväntningar gällande tillgänglighet, vilket upplevs tämligen problematiskt. Vidare framkommer det att respondenterna har en hög arbetsbelastning som bidrar till att de arbetar mycket utöver ordinarie arbetstid. Respondenterna använder sig av olika strategier för att hantera sitt gränslösa arbete då vissa har ett större behov av att göra en åtskillnad mellan arbete och privatliv än andra. Överlag så upplever respondenterna att de mår bra i sin gränslösa arbetssituation även om den till viss del innebär tendenser till stress och frustration.

 • 2911.
  Eistrand, Ellen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Engelbrektsson, Sara
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Att rekrytera mellanchefer: ett innovationsperspektiv2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Middle managers today have an increasingly central role in business organizations resulting in increased responsibility both operationally and strategically. Whether it is advisable to recruit middle managers internally or externally is a debated topic and seemingly a situation driven decision. As the labor market and society requires a continuous development and innovation of organizations the management should work strategically to promote a continuous development. The purpose of this study is therefore to increase the knowledge of how internal and external recruitment of middle managers can affect organizations' ability to pursue innovation and how recruitment of middle managers, from a strategic point of view, can contribute to innovation.We have conducted a qualitative analysis of semi-structured interviews where respondents with experience of executive recruitment in organizations from three different sectors participated. The sectors studied were; the industrial sector, the service sector and the retail sector in order to determine the possible differences in views on innovation and the manager's role in pursuing this in their respective industries. The study has a comparative design with a purposive sampling. A total of six respondents were interviewed and their stories and experiences were included in this study. In the analysis, we have worked with an abductive approach inspired by a hermeneutic perspective. The theoretical framework has been developed by using previous literature on middle management recruitment and innovation and the internal and external recruitment advantages and disadvantages which later on have been used as the basis for structuring the text in the analysis.Our research of how the internal and external recruitment of middle managers can affect organizations' ability to pursue innovation leads to the result that most respondents advocate career development through internal recruitment. This would lead to greater innovation, to a greater extent than the external recruitment. Our results suggests that by retaining existing employees and allow for them to grow and develop, the organization promotes innovation and could be assumed to hold a more effective recruitment method in the pursuit of innovation. In contrast, the result of the analysis of the service organization shows that the respondents are well aware of the advantages of internal career development however despite these benefits they still debate that numerous advantages do prevail from an innovation perspective when recruiting middle managers externally. This due to, from an innovation perspective, the external recruitment would allow for the organization to host new objective individuals contributing with innovative ways of working and perhaps new sought after perspectives previously unknown to the organization. To summarize this study shall aim to contribute to an increased knowledge of how internal and external recruitment of middle managers affect organizations' ability to pursue innovation.This paper is written in Swedish.

 • 2912.
  Ejdefjord, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundvall, Leonora
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  HBTQ i vårdande sammanhang: Sjuksköterskans kunskap, attityder och erfarenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom tiderna har homosexuella och de som inte varit heterosexuella klassats som avvikande. Även idag är vi styrda av normer över hur folk ska bete sig och vara. De som inte är heterosexuella har ofta i dagens samhälle ett större vårdbehov, men undviker gärna att söka vård då de inte känner att de får en förståelse från vårdpersonalen. Sjuksköterskans roll är att ge vård på lika villkor utan fördomar och genom att ha respekt för en människas egen integritet.

  Studiens syfte är att se hur kunskap och attityder hos sjuksköterskan påverkar vårdandet av sexuella minoriteter. Litteraturöversikten som gjorts har granskat fyra kvalitativa och fyra kvantitativa studier. Dessa åtta studier sammanställdes och Kunskap samt Attityder och värderingar uppstod då som huvudkategorier, vartefter underkategorier skapades. I dessa två huvudkategorier framkom att det finns en vilja hos sjuksköterskor att vårda sexuella minoriteter men att kunskapen saknas. Vidare diskuterades hur attityder och kunskapsbrist påverkar patienterna och att utbildning inom detta område behöver bli mer framträdande i vården samt i grundutbildningen.

 • 2913.
  Ek, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Viding, Josefine
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Social e-shopping: motivation och värde vid interaktion online2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media and e-commerce has become a part of every day life for many people.Recommendations and opinions about different products play a big part in the buying process. This is something that is hard to satisfy in e-commerce, therefore conversations and discussions about buying in social media have become more common. This phenomenon is called social e-shopping. Usually, social e-shopping occurs in online-forums, where individuals have the ability to voice their opinions regarding the potential purchasing decision. The purpose of this paper is to further deepen the discussion about social e-shopping by researching motivational factors and values. Through a netnographic study in a Facebook forum, essential empiricism could be gathered. With the help of Self Determination Theory, Social support and Values in a virtual community, the empiricism could be processed and refined. With the support of these theories it could be established that the biggest motivational factors for engaging in social e-shopping are to gain self-affirmation and affection, but also toease the decision making. The pursuit of perpetual confirmation was perceived as  alarming as it indicates that external factors have a bigger influence on the individual than its own will. At the same time, the desire to find solidarity also showed positive consequences through support and a sense of cultural unification. In conclusion it could also be determined that companies fail to satisfy the customer’s need of social interaction when shopping online.

  The paper is written in Swedish.

 • 2914. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Revision och nytta: en närgående studie av revisionen i en region2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Revision är ett växande område. Här granskas revisionen i en stor region med utgångspunkt från vilken nytta den gör. Ett embryo till teori avseende nytta utvecklas.

 • 2915. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Är det någon nytta med revision, egentligen?2014In: Kommunal ekonomi, ISSN 0282-0099, no 2, p. 27-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Allt mer det vi gör i organisationer granskas, verifieras och kritiseras av någon extern, oberoende aktör. Det är en megatrend. Här ställs frågan om trenden är till nytta eller ett svar på behov av formella legitimeringsprocesser.

 • 2916.
  Ek, Susann
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Olle
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Paganus, Annelie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Halvar Olsson från Stavre1984Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Halvar Olsson, born in 1908. The interview was conducted by Susann Ek, Olle Johansson and Anneli Paganus, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås in 1984.

 • 2917. Ekberg Andersson, Annelie
  et al.
  Kapla, Annastina
  Att synas är att finnas: utbildningsbibliotekens synlighet i svensk dagspress 1996-19992001Conference paper (Other academic)
 • 2918.
  Ekberg, Tim
  University of Borås, Central Administration.
  Högskolelandskap i förändring: utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås2012Report (Other academic)
 • 2919.
  Ekbladh, Lisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Friman, Madeleine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ivarsson, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturmöten: förskollärares och barns perspektiv.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningI Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan.Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats därbarn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnenatt samsas och interagera med varandra. Ett interkulturellt förhållningssätt behövs påförskolan, där förskollärarna tar tillvara på barns olika kulturella bakgrunder och där allabarns kulturer får synas på ett positivt sätt.SyfteSyftet med studien är att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrånförskollärares och barns perspektiv.MetodEn kvalitativ metod har använts där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sjuförskollärare och sju förskolebarn på olika förskolor, med fokus på hur de beskriver öppenhetför olika kulturer inom förskolan. Förskollärarna intervjuades också om hur de arbetar med ettinterkulturellt förhållningssätt på förskolan samt hur de arbetar med barnens olika kulturer iden pedagogiska verksamheten. Intervjuerna skrevs ned efter avlyssning och sammanställdesunder olika teman.ResultatResultatet visar att förskollärare har ett interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer sessom en tillgång på förskolan. I förskolebarnens berättelser framkom att barnen hade svårt attse skillnad på olika kulturer utan barnen upplevde deras olika kulturtillhörigheter somnaturliga. Förskollärarna betonade vikten av att vara öppen och lyhörd i samarbetet medfamiljerna. Utbildning och mer kunskap om olika kulturer efterfrågades av förskollärarna,eftersom kulturer är i ständig förändring. Studiens resultat visade på att förskollärare tydligtbehöver synliggöra kulturskillnader på förskolan, samt göra barnen medvetna om människorskulturella olikheter. Förskollärarna arbetade med att utveckla öppenhet för olika kulturer medhjälp av pedagogiskt material, barnens modersmål och olika matkulturer. Att socialisera allabarn, enligt demokratiska former, och visa på alla människors lika värde är ett av förskolansuppdrag, för att barn på sikt ska fungera och kunna delta i samhällslivet.

 • 2920.
  Ekdahl, Elias
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Magnusson, Patrick
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Makt: Intressenternas makt i IASBs och FASBs normgivningsprocess2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The new revenue recognition standard developed by the standard setting bodies FASB and IASB was implemented on the first of January 2018. The process of developing a new standard is long, complex and consists of several stages. The FASB and IASB have had help from their stakeholders to collect comments and suggestions, in form of Comment letters (CL), during the process. The stakeholders' power over the standard setting processes of the normative bodies is something that has often been discussed in existing literature. There are criticisms of the standard setting processes and the present study has therefore explored the extent to which stakeholders have had the power to develop the new accounting standards for revenue recognition. In order to fulfill the purpose of the study, a qualitative content analysis of stakeholders CL has been conducted and their influence over IASB and FASB has then been analyzed using the pluralistic view of power. In the study, a total of 45 CL from the following stakeholder groups have been studied: Regulators, Large companies, Small companies, the Audit Industry and Users. The conclusion we reached in the study of the various stakeholder groups influence on the standard setting process was that all stakeholders have had their critique listened to. Although they all had an impact, we could see clear differences in the degree of successful criticism of the various stakeholder groups. We could rank the stakeholder groups by power, where the Audit industry was the group with the most power over the process, after that were Regulators and Large companies and last groups with least power over the FASB and IASB standard setting process according to the pluralistic view of power were Small companies and Users. Despite a clear variation in degree of successful criticism between the various stakeholder groups, the study can´t distinguish a specific stakeholder group who has had full power over the process. This conclusion comes from the fact that FASB and IASB in some cases rejected all criticisms from the respective stakeholders.

 • 2921.
  Ekdahl, Samuel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Swiatek, Stefan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  SOU 2015:8 – En studie över intressenternas attityder till en ny företagskategori samt ny årsredovisningslag2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the EU, the work with harmonization of laws is an on-going process. The aim is to design and implement legislation of the highest quality, while taking into account that the administrative burdens are proportionate to their advantage. Against this background, the EU has worked to promote relief for small and medium-sized entities at the international as well as the national level, resulting in an audit of its own directives. As a result of the European Parliament and Council Directive of 2013 concerning the annual accounts, consolidated financial statements and related reports of certain types, an investigation was added by the government at the end of 2012. The investigators task was to submit proposals to the legislative provisions of Swedish law that would be required to implement the Directive. In addition to the Directive itself, the investigation treated the question whether the existing annual accounts legislation should be redesigned in a more transparent and clear manner. The investigation resulted in an interim report that dealt with the implementation of the new EU accounting directives, as well as a final report, that handled a review of the annual accounts act. The consultation on the final report was sent to 57 agencies and the answer to this was to be at the Ministry of Justice no later than 1 December 2015. Answers were received from 36 agencies.The purpose of this study is to examine and report on the attitudes of the various consultative agencies regarding the proposals set forth by the investigation. By creating a modified stakeholder model, we categorize instances of the various stakeholders and examine whether there is a correlation in the responses based on the stakeholder group each instance is categorized into, and what issues are of most importance to the instances. The study is qualitative in nature and the empirical data is based on the submitted consultation responses.The study shows that most agencies welcome the introduction of a new business category, micro-entities. There are some concerns regarding the limits for this category, since the limits suggested by the Swedish investigation are lower than the limits suggested by the EU. The investigation believes that it is helpful to have the same limit as for auditing duty, while those who advocate higher levels believes it will cause more problems for Swedish companies compared to their European peers. The cost saving estimated by the investigation are believed to be too narrowly calculated by several agencies, who argue that the costs will be higher for both the individual entity as well as for society. Regarding the modernization of the annual accounts acts all agencies agree that it is something that needs to be done, based on that the laws are too complex and lack logical structure. The proposals regarding the establishment of the annual report and approval certificate has rendered the least opinions of the consulted agencies. The replying agencies are the ones most affected by these new rules.The conclusions that we draw are that most of the agencies are positive towards the proposals presented by the investigation. The debate over the limits for micro-entities will likely continue after the category has been introduced to legislation. We believe that it is important for Sweden to apply the values that the EU directive advocates, for harmonization reason among other things. Regarding the cost issue we see that it is more important to promote relief for the smaller companies, than the meaning of increased costs in the short term. Regarding the modernization of the annual account acts we are, just as the consultative agencies, in favour of it because we believe it to be of utmost importance to improve the clarity of the legal text.(This essay is written in Swedish)

 • 2922.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  A Learning Model for Nursing Students during Clinical Studies2011In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 11, no 6, p. 384-389Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a research project where the aim was to develop a new model for learning support in nursing education that makes it possible for the student to encounter both the theoretical caring science structure and the patient’s lived experiences in his/her learning process. A reflective group supervision model was developed and tested. The supervision was lead by a teacher and a nurse and started in patient narratives that the students brought to the supervision sessions. The narratives were analyzed by using caring science concepts with the purpose of creating a unity of theory and lived experiences. Data has been collected and analyzed phenomenologically in order to develop knowledge of the students’ reflection and learning when using the supervision model. The result shows that the students have had good use of the theoretical concepts in creating a deeper understanding for the patient. They have learned to reflect more systematically and the learning situation has become more realistic to them as it is now carried out in a patient near context. In order to reach these results, however, demands the necessity of recognizing the students’ lifeworld in the supervision process.

 • 2923.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Are you in control of the method or is the method in control of you?2005In: Nurse Educator, ISSN 0363-3624, E-ISSN 1538-9855, Vol. 30, no 6, p. 259-262Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The starting point for this article is the concept that there is a risk in slavishly adhering to one particular method in nursing education. With this approach in mind, the aim was to examine the use of an educational model with drama in relation to Gadamer's idea of method, as well as to discuss the conditions for lifeworld dialogues in learning encounters.

 • 2924.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att lära sig vårda - med hjälp av reflexion och handledning2018 (ed. 2:1)Book (Other academic)
 • 2925.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Att lära sig vårda med hjälp av handledning2009Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den livsvärldsdidaktiska forskningen har fokus på hur lärandet kan optimeras med betoning på hur teoretisk praxisrelaterad kunskap kan sammanflätas med den lärandes livsvärld. Reflexionens betydelse i denna lärandeprocess är central i forskningen. Forskningen syftar till att utveckla lärandestöd, såsom handledning, som kan öka vårdstudenters och vårdares möjligheter att möta och förstå patientens värld. Detta är en grundförutsättning för god vård. Avsikten med denna bok, som bygger på resultat av just denna forskning, är att klargöra vad lärande innebär, dess villkor och förutsättningar men också hur lärande om och i vårdsammanhang kan stödjas ur ett livsvärldsdidaktiskt perspektiv. Nyckelfenomenen är reflexion och handledning.

 • 2926.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Caritativ didaktik i patientnära kontexter: konsten att stödja lärandet på en vårdvetenskaplig grund2004In: Vårdvetenskapens didaktik, Caritativ didaktik i vårdandets tjänst, ISSN 0786-3578, Vol. 9, p. 101-113Article in journal (Refereed)
 • 2927.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Dedicated Educational Unit: A Scandinavian model2014In: Clinical Learning and Teaching Innovations in Nursing: Dedicated Education Unites Building a Better Future. / [ed] Kay Edgecombe, Margaret Bowden, Springer , 2014, p. 123-130Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter gives a Swedish perspective of the Dedicated Education Unit as a learning environment where caring and learning are united in ‘reflective tutoring’ at the University of Borås. The author discusses the overall purpose and structure of the Borås Dedicated Education Units, their scientific and philosophical bases and their focus on patient-centred student learning, reflection and research. She explains the key tutoring roles within the Borås Dedicated Educational Units, the lifeworld perspective of caring science that forms a frame of reference for learning and tutoring there and strategies that affirm and clarify the fundamental principle that caring and learning are parallel and common phenomena. She also describes the challenge for Borås Dedicated Education Units to focus on active patient care development through research, reflects on what is needed for successful tutoring, explains how Dedicated Education Units contain rich possibilities for concretising caring theory into practice and outlines six themes that characterise a Dedicated Education Unit from the students’ and tutors’ perspectives. The chapter concludes with the results of research evaluating the effectiveness of the DEUs as student clinical learning environments and suggests strategies for future development of the Borås Dedicated Education Units.

 • 2928.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Developing a Didactic Method that Emphasizes Lifeworld as a basis for learning2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The learning process for nursing students is characterised by the encounter between the student’s own lifeworld and scientific knowledge in theory and in practice. The aim is for the students to be able to gain sufficient knowledge so that they can understand the patient and the care context where the world of the patient is in focus. Didactics is needed in order to provide support for this meeting and create the conditions for a reflective process that strengthens the integration between the lifeworld and theoretical and practical knowledge. The purpose of the present project was to develop a supervision model which is able to meet these demands. Furthermore, we intended to develop a form of examination for the clinical training that makes it possible to assess the development of the student’s understanding of the patient’s own situation and needs. This project has been financially supported by the Council for the Renewal of Higher Education in Sweden.

 • 2929.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Developing a Didactic Method that Emphasizes Lifeworld as a Basis for Learning2009In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 10, no 1, p. 51-63Article in journal (Refereed)
 • 2930.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Developing a supervision model in clinical practice that emphasizes lifeworld as a basis for learning2010Conference paper (Refereed)
 • 2931.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Didaktik med livsvärlden som grund inom vård och omsorg2011Conference paper (Refereed)
 • 2932. Ekebergh, Margaretha
  Didaktik med livsvärlden som grund inom vårdvetenskap2004In: Vårdforskning, ISSN 0786-3578, Vol. 9, p. 115-133Article in journal (Refereed)
 • 2933.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  En grundstruktur med tre didaktiska teser för vårdvetenskapens didaktik2004In: Vårdforskning, ISSN 0786-3578, Vol. 9, p. 85-99Article in journal (Refereed)
 • 2934.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Handledning i yrkesmässig växt i sjuksköterskeutbildningen1998In: HYV – Handledning i yrkesmässig växt inom vården / [ed] Karin Dahlberg, Lund: Studentlitteratur , 1998Chapter in book (Other academic)
 • 2935. Ekebergh, Margaretha
  Handledning som ett vårddidaktiskt redskap i personlig: och yrkesmässig växt i sjuksköterskeutbildningen2000Conference paper (Refereed)
 • 2936.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur kan ”konsten att förstå patientens värld ” integreras i vården?2017In: Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd / [ed] Dahlberg, K. & Ekman, I, Stockholm: Liber, 2017, p. 291-316Chapter in book (Other academic)
 • 2937.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Learning Caring Science Theory in Nursing Education2007In: Nursing Education Challenges in the 21st Century / [ed] Leana E Callara, New Jersey: Nova Science Publishers, Inc , 2007, p. 295-308Chapter in book (Other academic)
 • 2938.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lifeworld based learning and reflection2004Conference paper (Refereed)
 • 2939.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lifeworld-based reflection and learning: a contribution to the reflective practice in nursing and nursing education2007In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 8, no 3, p. 331-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article illustrates the significance of reflection in nursing and nursing education. In this context reflection is often used as a method that has its roots in Schön's theory of developing knowledge in action through reflection. This approach to reflection is investigated by using the lifeworld theory. Three aspects are used to comprehend the meaning of reflection; the natural attitude, the reflective attitude and the open-minded attitude. These lead us to an understanding that reflection may never be objectified or reduced to a separate process. The article thus strongly refutes the idea that reflection has a technological function in relation to the learning of nursing and caring science knowledge. Describing reflection merely as an educational method or tool is, on this understanding, considered insufficient. A lifeworld perspective allows a new and deeper understanding of the role of reflection in nursing students' learning processes and also in students' abilities to integrate caring science theory with caring practice. This new understanding may have considerable implications for changes in nursing education.

 • 2940.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, School of Health Science.
  Livsvärldsdidaktik på vårdvetenskaplig grund i sjuksköterske- och specialistutbildningar: utveckling av en handledningsmodell2009Report (Other academic)
 • 2941. Ekebergh, Margaretha
  Livsvärldspedagogik i sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningen- utveckling av en didaktisk metod som bejakar livsvärlden som grund i lärandet2008Conference paper (Refereed)
 • 2942.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Omvårdnadsdokumentationens referensram1996In: Konsten att dokumentera omvårdnad / [ed] Karin Dahlberg, Lund: Studentlitteratur , 1996Chapter in book (Other academic)
 • 2943. Ekebergh, Margaretha
  Reflection as a tool to integrate theory and practice1999Conference paper (Refereed)
 • 2944.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Reflection as learning from a lifeworld perspective2002Conference paper (Refereed)
 • 2945. Ekebergh, Margaretha
  Supervision as nursing education tool for personal and professional growth1999Conference paper (Refereed)
 • 2946. Ekebergh, Margaretha
  The acquisition of caring science in nursing and nursing education: the importance of reflection for learning2003Conference paper (Refereed)
 • 2947.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The art of practicing a method without being directed by the method2003Conference paper (Refereed)
 • 2948.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The challange to enable the path from theory to parctice on the basis of a lifeworld perrspective in nursing education2008Conference paper (Refereed)
 • 2949. Ekebergh, Margaretha
  Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap: reflexionens betydelse för lärandet2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. Det övergripande syftet är att beskriva och analysera lärandel av vårdvetenskap och reflexionens betydelse i att sammanbinda vårdvetenskaplig kunskap i teori med vårdpraxis. Konkret innebär det alt beskriva hur studenterna lär vårdvetenskaplig kunskap, utgående från vad och hur de erfar och reflekterar över i vårdsituationer. Dalamaterialet har utgjorts av skrivna berättelser och intervjuer i två empiriska delstudier. Informanterna i den första delstudien har bestått av studenter i sjukskötcrskeprogrammet och i den andra av studenter i fördjupningsstudier i vårdvetenskap. Dataanalysen har haft målet att beskriva den essenticlla innebörden av lärandet av vårdvetenskaplig kunskap samt dess variationer och nyanser. I resultatet framkommer att studenternas lärandeprocess präglas av ensamhet, genom att deras behov-av reflexion och önskan om att förstå våldvetenskaplig kunskap i gemenskap med lärare och handledare tillgodoses i liten utsträckning. Vidare framkommer atl den vårdvetenskapliga kunskapen måste vara levande och livskraftig för att beröra studentens livsvärld och intemaliseras med denna, samtidigt som studenten måste vara mogen för att kunna ta emot kunskapen. Det är alltså en ömsesidig anpassning, som måste komma till stånd mellan den lärande och kunskapen. Emellertid uteblir ofta en individuellt nyanserad handledning som kan stödja studenten i en självreflexion inför mötet med vårdvetenskaplig kunskap, samtidigt som vårdvetenskapen inte levandegörs i tillräckligt hög grad i den didaktiska relationen mellan studenten och handledaren. Utgående från detta förhållande tar lärandeprocessen istället sin utgångspunkt i livserfarenheter och den naturligt vårdande hållningen hos studenten, vilket innebär att en medveten reflexion uteblir. Genom bristen på bekräftelse av den vårdvetenskapliga kunskapen i praxis erfar studenterna bristande tillit till kunskapen. Även om studenterna ibland upptäcker alt det finns en positiv potential i kunskapen vet de ej hur de skall hantera, internalisera och nyttja den. Hos magisterstudenterna omsätts emellertid denna positiva potential till viss del, genom att de erfar att den vårdvctenskapliga kunskapen berikar deras livsvärld på ett påtagligt sätt. Utgående från resultatet samt det vårdvctenskapliga perspektivet och med en kunskapsteoretisk förankring inom fenomenologi, har en modell för vårdvetenskapens didaktik utvecklats, som inbegriper tre didaktiska grundsatser; didaktiken är förankrad i vårdvetenskapens substans, didaktiken bejakar reflexionens möjligheter att integrera vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med livsvärlden, didaktiken formar en relation som möjliggör en lärande gemenskap.

 • 2950.
  Ekebergh, Margaretha
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp i vårdandet.2012In: Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. / [ed] I L.Wiklund Gustin & I. Bergbom(red)., Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1, p. 487-502Chapter in book (Other academic)
56575859606162 2901 - 2950 of 12080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf