Change search
Refine search result
56575859606162 2901 - 2950 of 17362
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2901.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Norén Bretzer, Ylva
  Kommunal ekonomi och politik2008Collection (editor) (Other academic)
 • 2902.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Påhlsson, Birgitta
  University of Borås, Professional Services.
  Från tyst vår till het sommar: att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna. Vi lägger bakom oss en onormalt het och torr sommar och en stark bekräftelse på att någonting inte står rätt till. Alla har ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst universitet och högskolor som institutioner har en synnerligen viktig uppgift att i utbildning, forskning, samverkan och på campus fokusera på hållbar utveckling. För tio år sedan skedde en satsning vid Högskolan i Borås med målsättningen att bli bäst på hållbar utveckling och ett föredöme för andra, men framför allt att bidra, på det sätt en högskola måste, till en hållbar utveckling. I rapporten beskrivs utgångspunkter för utvecklingsarbetet, hur högskolan har gått tillväga, vilka resultat som uppnåtts, förklaringar till framgångar och motgångar och vad som är nästa steg för att bli det hållbara lärosätet. Ett fortsatt oförtrutet arbete behöver bedrivas, nya ambitiösa mål och strategier formuleras och alltfler studenter och medarbetare engageras. Rapporten är författad av Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, som både varit aktiva i det förändringsarbete som har bedrivits.

 • 2903.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Siverbo, Sven
  Perspektiv på framgångsrika kommuner2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken Perspektiv på framgångsrika kommuner sammanfattar Björn Brorström och Sven Siverbo tio års forskning om den organisatoriska och ekonomiska utvecklingen i kommuner och landsting. Boken bygger på teorier om vad som förklarar en god samhällsutveckling och på fyrtio fallstudier där både framgångsrika kommuner och så kallade kriskommuner har djupstuderats. Data har samlats in genom intervjuer med nyckelpersoner, men även på flera andra sätt såsom enkäter, observationer och dokumentstudier. Författarna ger en bild av tillståndet i kommunsektorn avseende demokrati och effektivitet och uttalar sig om möjligheter och hinder för en gynnsam utveckling.

 • 2904.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Siverbo, Sven
  Solli, Rolf
  Etthundra!: Redovisning, organisering och styrning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver översiktligt forskning som berdrivits inom Kommunforskning i Västsverige sedan starten 1989. Den ger också vissa utblickar mot vad som komma skall.

 • 2905.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Central Administration.
  M³: mode, miljö och marknad2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi påverkas alla av mode; mest uppenbart som konsumenter, men till exempel också genom näringens betydelse för den nationella ekonomin; genom modereklamens framträdande plats i städernas offentliga miljöer eller när vi tar del av samhällsdebatt om textilproduktion och ekologi. Mode är ett fenomen med bäring på stora delar av samhället och som griper in i våra liv, och därmed ett område väl lämpat för flervetenskaplig forskning. I denna rapport ger professor Björn Brorström och fil. dr. Johan Sundeen en första presentation av forskningsprogrammet M3 – mode, miljö och marknad. De pekar på möjligheten av en FoU-driven utveckling – med samproduktion mellan Högskolan i Borås och det omgivande samhället som en bärande del – som skulle stärka Sjuhäradsregionens ställning som textilt centrum.

 • 2906.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Myrdal, Janken
  Calmfors, Lars
  Ruin, Hans
  Tholin, Jörgen
  Nolin, Jan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 22011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bildningsbegreppet har åter blivit föremål för livlig debatt. I denna rapport finns fem föreläsningar om ett bildningbegrepp för vår tid dokumenterade. Janken Myrdal skriver om de två kulturerna – humanvetenskap och naturvetenskap; Lars Calmfors diskuterar bildningsbegreppets plats i den nationalekonomiska disciplinen; Hans Ruin analyserar förhållandet mellan Wilhelm von Humboldts förståelse av översättandets problem och dennes bildningssyn; Jörgen Tholin redogör för hur Högskolan på Gotland ska bli Sveriges främsta lärosäte för modern bildning och avslutningsvis reflekterar Jan Nolin över vilka följder som övergången från tryckt till digital publicering kan få för vetenskapssamhället.

 • 2907. Brorström, Sara
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framtidens historia.: En studie av visioner, strategier2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Framtiden kan förefalla märklig, det ända som med säkerhet kan sägas är att den blir inte som man har tänkt sig. Ändå produceras och används olika typer av planeringsinstrument i våra städer med allt större frekvens, och det är inte endast planer för hur resurser ska fördelas i den allmänna budgetprocessen, utan visioner, strategier och mål om hur städerna ska te sig om tjugo, trettio år eller ännu längre sikt. Det förefaller finnas en tro på att visioner, strategier och planer kan förändra staden till det bättre men det är också ett sätt att skapa engagemang kring stadens utveckling och mobilisera kraft inför framtiden. Denna rapport syftar till att klargöra hur visioner, strategier och planer (ViSP) används idag och har använts i våra tre stora städer. För även om ViSP inte är ett säkert tecken på vad som kommer att inträffa i framtiden spelar de en stor roll i våra städer, de är performativa (Kornberger och Clegg 2011) och får därigenom saker att inträffa – men kanske inte de som det planeras för. Vi argumenterar emellertid också för att ViSP är baserade på tidigare händelser och det är samspelet mellan dessa två som här står i fokus. Frågan som diskuteras är; Hur används ViSP i våra städer och vart leder det?

 • 2908.
  Broström, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Haji Hashi, Ikram
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av amning på BB: En faktoranalys2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. Genom större kunskap om hur kvinnor upplever amning på BB så kan detta möte optimeras. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor upplever amning på BB. För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod med positivistisk ansats. Studien är baserad på enkäter. Datamaterialet analyserades genom att göra en faktoranalys.

  I resultatet framkommer det fyra faktorer som belyser kvinnornas amningsupplevelse på BB, Närhet och kärlek, De negativa känslorna, Moderns utsatthet och kvinnliga kroppens förmåga. I diskussionen diskuteras studiens resultat utifrån forskning kring moderns känslor i samband med amning, och om orsakerna till att mammor väljer att avsluta sin amning. Slutsatsen visar att det är viktigt för barnmorskan att vara lyhörd för mammornas känslor och upplevelser, samt att individuellt anpassa vårdandet utifrån mammornas behov. Amningsupplevelsen kan vara varierande från kvinna till kvinna och beroende på om den är positiv eller negativ kan den påverka hennes upplevelse till att vilja amma eller inte.

 • 2909.
  Broström, Eva
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellström, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdas patienter med bröstsmärta enligt ambulansens riktlinjer och hur går det för patienterna sedan?: En retrospektiv journalstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstsmärta är en av de vanligaste orsaker till varför ambulans tillkallas, ett symtom som kan bero på olika anledningar och vara såväl ofarlig som direkt livshotande. Vid bedömning och behandling finns beslutsstödet Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) och behandlingsriktlinjer till sjuksköterskans hjälp. Tidigare forskning visar att följsamhet till behandlingsriktlinjer i ambulanssjukvård är varierande. Brister har påvisats gällande behandling med syrgas, EKG, administration av läkemedel ASA och Nitro. Andra studier visar att samband finns mellan hjärt- och kärlsjukdomar och tid till behandling där tidigt påbörjad behandling minskar patientens lidande och sjuklighet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka ambulanspersonalens följsamhet till behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument för patienter som söker för bröstsmärta samt vilken betydelse detta har för patienters efterföljande vård. Metod: Studien är en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie med randomiserat urval.

  Resultat: Totalt inkluderades 224 patientjournaler i studien. Statistisk signifikant skillnad kunde påvisas för de patienter som erhöll fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna (p <0,001) när patienten prioriterats röd enligt ESS. Statistisk signifikant skillnad kunde även ses gällande EKG tagning (p <0,05) och syrgasbehandling (p <0,001) för patienter som senare diagnostiserades med kardiell sjukdom, låg följsamhet ses till övriga riktlinjer. 131 patienter läggs in på sjukhus varav 41 fick fullständig behandling enligt behandlingsriktlinjerna, 90 patienter fick det inte. Konklusion: Följsamheten till behandlingsriktlinjerna för patienter som söker för bröstsmärta anses förhållandevis låg. Vissa åtgärder och behandlingar anses underutnyttjade. Följsamheten till behandlingsriktlinjerna är god om patienten prioriterats röd enligt ESS. God följsamhet till behandlingsriktlinjerna ses vid registrering av EKG och syrgasbehandling för patienter som diagnostiserats med hjärt- och kärlsjukdom. Få slutsatser kan dras gällande vårdtid på sjukhus eller mortalitetsfrekvens eftersom andra bakomliggande orsaker kan ha inverkat på resultatet, även kan studiens population anses vara för liten.

 • 2910.
  Broström, Eva
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Kosonen, Anna
  University of Borås, School of Health Science.
  Att vara barn och inneliggande på sjukhus: Barns och föräldrars upplevelser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige vårdades 2009, 130 000 barn för olika åkommor. Syftet med vår studie är att belysa barns och föräldrars upplevelse då barn i åldrarna sju till fjorton år är inneliggande patienter på sjukhus. För att undvika onödigt lidande finns det tydliga riktlinjer skrivna om hur barn och föräldrar ska bemötas i samband med att barnet är inneliggande patient på sjukhus. För att allmänsjuksköterskan bättre ska kunna bemöta samt vårda barnen, väl anpassat till ålder och utvecklingsnivå, behövs kunskap och förståelse av hur föräldrar och barn upplever sjukhusvistelse. Tidigare forskning inom området pekar på vikten av vårdrelationer mellan sjuksköterska, patient och anhörig men även på problematiken som uppstår när föräldrar måste lägga ansvaret för sina barn i händerna på vårdpersonalen. Åtta artiklar analyserades med grund i Evans (2003) analys för kvalitativa studier. Resultatet visar att barnen beskrev många negativa upplevelser av lidande men också positiva upplever av välbefinnande i samband med sjukhusvistelse. Vår litteraturstudie tyder också på att vidare forskning krävs för att förebygga lidande samt främja välbefinnande. Genom resultaten har vi insett att vårdandet av barn och bemötandet av föräldrarna kräver en specialistutbildning då behoven är många och komplexa. Vi anser att den kunskap som framkommit genom vårt arbete ger tydliga indikationer var svagheterna och styrkorna inom vårdande av barn och föräldrar finns. Dessa resultat bör beaktas och tillämpas i sjuksköterskans dagliga arbete med barn och deras föräldrar.

 • 2911. Broström, Josefin
  Att söka politisk information: En användarstudie av studenters informationsbeteende innan Brexit-omröstningen.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The outcome of the Brexit referendum sparked a discussion in the media about ill-informed voters. There are few studies that investigate the information behaviour of voters, and even fewer of referendum voters. This thesis explores a small population of students at Scottish universities to gain insight in how they sought, received, and communicated information before the Brexit referendum. The aim is to investigate the students' information behaviour before they voted. Twenty-two students were interviewed, using a survey interviewing technique that also included open questions. The findings show that students were active, and interested, information seekers, but that they experienced a lack of quality information. Instead of trusting media sources, they turned to friends and family for information, although few changed their mind from their original conviction. The conclusions show that political awareness affected the information behaviour of the students, which is supported by Zaller’s Receive-Accept-Sample model, and that there was a high level of political awareness among the participants, in part because of the previous Scottish independence referendum. Wilson’s model of information behaviour was applied, and the analysis shows that intervening variables such as environment, role relations, and source characteristics affected information seeking, as well as other intervening variables like the lack of information and distrust of information sources.

 • 2912.
  Brown, Anna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekarier och användare i sociala medier: en diskursanalys2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to examine how librarians talk about users in social media. Using a method of discourse analysis based on Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s theoretical concepts it seeks to answer the following questions: How do librarians describe and comment on users in social media? In which contexts do librarians talk about users in social media? Which ideas of the relationship between the librarians and the users do the user discourses present? The study focuses on a Facebook page called “Arga Bibliotekstanten” (The Angry Library Lady) and all its posts and comments during the period of January to June 2013. This is an “open” page available for anyone to follow; at the time of the study it had approximately 1800 “followers” and 4000 “friends”, both librarians and users. The results show that librarians talk about the users in a variety of ways, but mainly concerning money, behavior and task. There is a high tolerance for negative comments about users on the page, and the dominating discourse is that of the user as a problem. In combination with the other two discourses found: the user as a task, and the user as in need of help, the idea of the relationship between the librarians and the users is one of inequality. The librarian’s role is presented either as edifying towards a badly behaved and/or badly instructed public, or as a reluctant servant obliged to cater to the user’s every need.

 • 2913.
  Brown, Lydia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Amning vid postpartum depression2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier visar amningens fysiska och psykiska hälsofördelar för mor och barn, dock avvänjer kvinnor som lider av postpartum depression amning tidigt om de presenteras med utmaningar under amningen. Syfte med denna studie är därför att beskriva hur kvinnor som lider av postpartum depression upplever amning. Nio kvinnor deltog i studien, fem förstföderskor och fyra omföderskor, varav 5 intervjuades och 4 erhöll semistrukturerade frågeformulär med öppna svarsalternativ. En reflekterande livsvärldsansats som baserar på fenomenologi användes under datainsamling och dataanalys.

  Resultatet visar att amningen som fenomen är komplex och innebär en utmaning för kvinnan. Den essentiella innebörden av fenomenet beskrivs som ”amning som en kraftkälla, där den har potential att vara både kraftgivande och stärkande samt riskerar vara kraftdränerande”. Detta beskrivs vidare utifrån fyra innebördselement: ”att knyta kontakt med och lära känna sitt barn”, amning som återhämtning”, ”amning som energikrävande” och ”att känna sig ömtålig och utsatt”. Vårdande av kvinnor som lider av postpartum depression under amning innebär att assistera kvinna att möta sin osäkerhet och stärka hennes förtroende för att lita på sin förmåga att amma sitt barn. När amningen fungerar bra har den potentialen att inge kraft och stärka kvinnan i moderskapet. Fungerar amningen däremot inte bra riskerar den att dränera kraft och strävan efter samhörighet och bekräftelse sätts på spel vilket späder på kvinnans redan sköra situation och gör henne ännu mer sårbar i förhållande till barnet och sig själv.

 • 2914.
  Brown, Michaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Mijatovic, Lea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Från ambulans till vårdavdelning, den äldre patientens upplevelse av direktinläggning: en kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världens befolkning åldras i en snabb takt och personer som är äldre utgör en betydande del av jordens befolkning. I takt med att den äldre befolkningen i Sverige ökar, ökar även antalet äldre sökande på landets akutmottagningar. I jämförelse med yngre personer, söker äldre personer akutsjukvård i högre frekvens. Deras besök är av mer akut karaktär och de har en längre vårdtid på akutmottagningen. De har även en större sannolikhet att bli inlagda på vårdavdelning. Majoriteten av patienterna som transporteras i ambulans är 65 år eller äldre och nästan alla patienter transporteras till en akutmottagning oavsett allvarlighetsgrad av deras sjukdomstillstånd.

  Ur ett organisatoriskt perspektiv har direktinläggningarna varit positiva då belastningen på akutmottagningarna samt väntetiden för den äldre patienten har minskat. Syftet var att undersöka den äldre patientens upplevelse av direktinläggning till en somatisk vårdavdelning från ambulansen. En kvalitativ ansats valdes för att besvara aktuellt syfte. Sex intervjuer med äldre patienter som varit en del av vårdkedjan direktinläggning på vårdavdelning av äldre under 2015 genomfördes. En kvalitativ induktiv innehållsanalys användes för att analysera insamlad data. I analysen framkom kategorierna 'Mötet med ambulanspersonalen’ och ’Vägen till vårdavdelningen’. Patienterna beskriver vikten av mötet med ambulanspersonalen. Ambulanspersonalens professionella bemötande och sätt att bry sig om dem och ta sig tid spelar en stor roll för att den äldre patienten skall känna sig trygg. Information och förberedelse inför direktinläggningen beskriver patienten som en del i en positiv upplevelse. Patienterna berättar om en känsla av trygghet och att slippa ovisshet genom att få komma direkt till vårdavdelningen. Lugnt och skönt att få komma till rätt säng direkt utan den långa väntan på akutmottagningen.

   

 • 2915. Brown, Shannon
  et al.
  Ortiz-Catalan, Max
  Chalmers University of Technology.
  Petersson, Joel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rödby, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. KTH-School of Technology and Health.
  Intarsia-sensorized band and textrodes for real-time myoelectric pattern recognition2016In: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2016 IEEE 38th Annual International Conference of the, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2016, p. 6074-6077Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Surface Electromyography (sEMG) has applications in prosthetics, diagnostics and neuromuscular rehabilitation. Self-adhesive Ag/AgCl are the electrodes preferentially used to capture sEMG in short-term studies, however their long-term application is limited. In this study we designed and evaluated a fully integrated smart textile band with electrical connecting tracks knitted with intarsia techniques and knitted textile electrodes. Real-time myoelectric pattern recognition for motor volition and signal-to-noise ratio (SNR) were used to compare its sensing performance versus the conventional Ag-AgCl electrodes. After a comprehending measurement and performance comparison of the sEMG recordings, no significant differences were found between the textile and the Ag-AgCl electrodes in SNR and prediction accuracy obtained from pattern recognition classifiers.

 • 2916. Brown, Shannon
  et al.
  Ortiz-Catalan, Max
  Chalmers University of Technology.
  Petersson, Joel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Högskolan i Borås.
  Rödby, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. KTH-School of Technology and Health.
  Intarsia-Sensorized Band and Textrodes for the Acquisition of Myoelectric Signals2016In: The Second International Conference on Smart Portable, Wearable, Implantable and Disability-oriented Devices and Systems, International Academy, Research and Industry Association (IARIA) , 2016, p. 14-19, article id 2_10_80013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Surface Electromyography (sEMG) has applications in prosthetics, diagnostics and neuromuscular rehabilitation, and has been an increasing area of study. This study attempts to use a fully integrated smart textile band with electrical connecting tracks knitted with intarsia techniques to evaluate the quality of sEMG acquired by knitted textile electrodes. Myoelectric pattern recognition for motor volition and signal-to-noise ratio (SNR) were used to compare its sensing performance versus the conventional Ag-AgCl electrodes. Overall no significant differences were found between the textile and the Ag-AgCl electrodes in SNR and prediction accuracy obtained from pattern recognition classifiers. On average the textile electrodes produced a high prediction accuracy, >97% across all movements, which is equivalent to the accuracy obtained with conventional gel electrodes (Ag-AgCl). Furthermore the SNR for the Maximum Voluntary Contraction did not differ considerably between the textile and the Ag-AgCl electrodes.

 • 2917. Bruce, Christine
  Information Literacy: research into practice2001Conference paper (Other academic)
 • 2918. Bruce, K
  et al.
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  The hand-over process and triage of ambulance-borne patients: The experience of emergency nurses2005In: Nursing in Critical Care, ISSN 1362-1017, E-ISSN 1478-5153, Vol. 10, no 4, p. 201-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the most important tasks that a nurse faces in the emergency room, when receiving a patient, is handover and the triage function. The aim of the study was to explore the experiences of nurses receiving patients who were brought into hospital as emergencies by ambulance crews through an analysis of the handover and triage process. A qualitative descriptive interview study inspired by the phenomenological method was used with six emergency nurses. There are three elements to a handover: a verbal report, handing over documented accounts and the final symbolic handover when a patient is transferred from the ambulance stretcher onto the hospital stretcher. The study identified that the verbal communication between ambulance and emergency nurses was often very structured. The ideal handovers often involved patients with very distinct medical problems. The difficult handover or the ‘non-ideal’ one was characterized by a significantly more complicated care situation. The handover function was pivotal in ensuring that the patient received the correct care and that care was provided at the appropriate level. The most seriously afflicted patients arrived by ambulance; therefore, the interplay between pre-hospital and hospital personnel was vital in conveying this important information. To some extent, this functioned well, but this research has identified areas where this care can be improved.

 • 2919.
  Bruhn, Mariha
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Alla lär vi olika! Lärares redogörelse om varför matematikundervisningen bör varieras och hur de brukar gå tillväga för att göra det2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp som berör vikten av en varierad matematikundervisning i relation till elevers lärande. Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar till vår läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94. Undersökningen utgår ifrån det socio-kulturella perspektivet. SYFTE: Syftet med undersökningen är att ta del av verksamma lärares erfarenheter gällande en varierad matematikundervisning. Därigenom hoppas jag också att kunna vidga min egen kompetens inom området. 3 METOD: Undersökningen har ett kvalitativt förhållningssätt där tillväga-gångssättet är en Self report, det vill säga en intervju som skrivs ner av deltagarna. RESULTAT: Respondenternas svar visade på tydliga skäl till varför det är viktigt att variera undervisningen. I sina redogörelser beskrev även respond-enterna flera olika hjälpmedel och aktiviteter som de använder sig av för att hjälpa eleverna i deras lärande.

 • 2920.
  Bruhns, Birgit
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lidholm, Karina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Instruktionsfilmer om textila tekniker: ett redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska som andraspråk?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Arbetets teoretiska ram grundar sig på Säljös sociokulturella teori. I bakgrunden sammanfat-tas hur styrdokumenten sätter krav på en likvärdig utbildning för alla elever. Det redogörs för forskning om andraspråksinlärning, interaktion och samspel i klassrummet och användning av informations- och kommunikationsteknik i skolan. Dessutom beskrivs reflektioner av olika pedagoger och forskare om slöjdämnet som pedagogiskt redskap. Syfte Syftet med studien är att undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas som redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska med andraspråk i årskurs två och tre. Metod Studien är av kvalitativ karaktär. Den har inslag av etnografin som fokuserar på den sociala interaktionen inom en grupp samt aktionsforskningen som syftar på att optimera en verksamhet. Datainsamlingen skedde genom observation, intervju och fotodokumentation av elevernas produkter. Urvalsgruppen omfattade 18 elever i årskurs två och tre. Det genomfördes tre observationspass med grupper om sex elever och nio intervjuer där eleverna frågades parvis. Resultat Arbetet visar att det är möjligt för elever med svenska som andraspråk att utveckla färdig-hetskunskaper i knytandet av ett vänskapsarmband med hjälp av en instruktionsfilm om denna teknik. Eleverna bekräftade att filmen underlättade förståelsen av det svenska språket. De visade en hög grad av aktivitet och engagemang under observationerna. Interaktionen med datorn och eleverna emellan var dock mindre utpräglad.

 • 2921.
  Brummer Pind, Daniella
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Poetry Slam. En studie av vilken betydelse Poetry Slam har som litteratur och som identitetsskapande verksamhet för ett antal tävlingsdeltagare.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Today, the definition of literature has changed. Walter J. Ong talks about the secondary spoken language that has surfaced as a result of new technical innovations to our writing tools. This also transforms our attitude towards literature and we can see a return to literature based on verbal characteristics. According to Hans Hertel the verbal renaissance reflects a modern man need to come closer to each other and create togetherness. This master thesis adheres to these views and states that Poetry Slam is a manifestation of these theories. It also argues that Poetry Slam can not only be viewed upon as a literary movement. Besides providing literary teaching practices for large quantities of individuals, performing Poetry Slam also facilitates personal development. The master thesis is an interview based study, which aims to ascertain the importance of Poetry Slam as literature and its effect on the identity defining processes of those participating in Poetry Slam contests. The foundation for the essay’s line of questioning is based on the literary theories of Pierre Bourdieu. It also incorporates the theories of identity creation in a modern day society by Thomas Ziehe. The subjects interviewed have a thorough understanding on how to assess verbal art forms. It is also a common understanding that poetry is a wider art form than literature. Despite this, there is a positive interpretation and evaluation of the literature in question. Several of the subjects supplying the underpinning information firmly believes that participation in Poetry Slam sessions will further their carriers as poets. This consequently leads to a conflict between their goals and the aim and purpose of Poetry Slam.

 • 2922.
  Brunbäck, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Carina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  E-hälsoverktyg - ett stöd för astmapatienten i sin egenvård2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som ökar i Sverige. Studier världen över visar på att det är vanligt med låg följsamhet till behandling hos astmapatienterna, detta kan leda till onödiga besvär från astman och försämrad livskvalité. E-hälsoverktyg förväntas ge patienten möjligheten att bli mer delaktig i sin sjukdom och leda till ökad självständighet och trygghet i sin egen hälsa i förhållandet till sin sjukdom. På detta sätt ska patientens livskvalité kunna öka. Astmapatienten har ett stort inflytande av att själv kunna påverka sin sjukdom. Kan ett E- hälsoverktyg stärka deras egenvårdsförmåga?

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad astmapatienten önskar få för information och stöd genom ett E-hälsoverktyg för att öka möjligheten till egenvård. För att uppnå syftet har författarna använt sig av kvalitativ metod med induktiv ansats som analyserades enligt Elo och Kyngäs (2007) beskrivning. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta astmapatienter från olika städer i Västra Götalandsregionen.

  Studien visar att uttrycket egenvård inte var känt hos astmapatienten. De kunde se fördelar med att ha en egen skriftlig egenvårdsplan, de uttryckte att den kunde förbättra deras egenvård som vid förkylning eller träning. Att möta andra med astma genom ett E-hälsoverktyg var ett önskemål som framstod som viktigt. Det framkom att astmasköterskan har en viktig roll att fylla för att stärka egenvården hos astmapatienten och om det är kontinuitet i denna roll så inger det en trygghet.

 • 2923. Brunell, Mats
  et al.
  Appelkvist, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Digitalt PrototypLabb: Visualiseringslabb. Förstudie för genomförande2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidigare förstudier har visat att det finns ett behov av att skapa en mötesplats för forskare, utvecklare, innovatörer, konsumenter, finansiärer och övriga intressenter. Hypotesen har varit att denna mötesplats skulle ligga till grund för att ta fram fler och mer kvalitativa produkter och tjänster och ”träffa mer rätt” vad gäller design tidigt i utvecklingsprocessen. Vad är ett Digitalt Prototyplabb – Visualiseringslabb? Ett Prototyplabbet eller Visualiseringslabb är rent rumsligt och tekniskt ett rum med teknik för visualisering, kommunikation och simulering. Genom datorstöd kan olika processer för innovations- och produktutveckling. Genom teknikstödet skall bättre förståelse för olika problemställningar visas, kommuniceras om och simuleras. Labbet är en pusselbit i en ”mjuk” infrastruktur som omfattar processkunskap och innovationsmetodik i ett bredare perspektiv, detta belyses nedan. Med visualisering avses här att bildligt/grafiskt framställa idéer och begrepp för fortsatt bearbetning. Genom att bildligt/grafiskt konkretisera tankar och idéer tänkes tiden mellan aning och bearbetad idé och även artefakt/produkt, vare sig detta är en vara eller en tjänst, kunna kortas. Rollen för ett Digitalt Prototyplabb Det digitala prototyplabbet som denna rapport behandlar skall ses som en resurs i en process vars syfte är att ta fram Innovativa tjänster eller produkter. Det digitala prototyplabbet skall vara en mötesplats för de ovan nämna intressenterna där många skarpa hjärnor med olika perspektiv samarbetar i att ta fram en produkt eller tjänst med bra kvalité. Det som gör denna variant av labb/”think-tank” unik är att användarna har digitala hjälpmedel samt en vetenskaplig innovativ metod till hjälp. Det digitala prototyplabbet skall dessutom genom rätt utformad presentations- och kommunikationsteknik underlätta design och konstruktionsfasen. Dessa verktyg skall, tillsammans med den kunskap de personer som deltar i processen besitter, ge större förutsättning för att undvika fel och brister samt hitta fler innovativa användningsområden för den tänkta produkten. Det i sin tur bidrar till att produktutvecklingsprocessen tar kortare tid och därmed blir mer ekonomisk. Redan idag använder många företag denna typ av process för s.k. ”In-house” och ”In-the-box” framtagning av produkter samt förbättring/vidareutveckling av dessa produkter. Många gånger saknas dock de hjälpmedel som nämns ovan vilket kan vara en nackdel för produktutvecklingsprocessen. Potentialen för näringslivsutveckling I korthet är potentialen för det digitala prototyplabbet och dess process följande: • Förkorta produktutvecklingscykeln • Förbättra exempelvis tjänster och produkter för företag – ”In-the-Box” • Förbättra förmågan till innovation, exempelvis utgående från nya materials potential • Införa processtekniska lösningar inom flera områden exempelvis logistik och ”waste refinery” • I samverkan med lärosäten och institut kan nya tillämpningsområden såsom transportområdet utvecklas. Potential för utbildningsområdet Det digitala prototyplabbet kan användas för projekt i existerande utbildningar och som facilitet i planerade nya utbildningar. Institutionen för Data och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås arbetar för närvarande med att få tillstånd ett samarbete mellan lärosäten i Kina och USA och om denna satsning bär frukt ser IDA stora möjligheter att kunna använda ett realiserat prototyplabb. Vidare ser projektgruppen en möjlighet för InnovationLab, också det vid Högskolan i Borås att få en ytterligare förstärkning av deras utvecklingsprocess vad gäller IT-projekt i samband med forskning. Potential för forskningen Det digitala prototyplabbet kan användas som en resurs för forskning och aktionsforskning för att öka förståelsen i särskilt tvärvetenskaplig forskning såsom interaktion och användargränssnitt. Området som sådant anknyter forskningsmässigt till redan pågående verksamheter inom Högskolan i Borås inom industrirelaterade aktionsforskning. Projektgruppen har under förstudien knutit kontakter med flera aktörer som ställer sig bakom metod och teknikutvecklingssamarbete. Bland dessa kan nämnas: Högskolan i Borås, Uppsala Universitet, Militärhögskolan samt troligen även Mittuniversitet med norsk partner. Generellt saknas stöd för att skapa en god kommunikation och interaktion inom grupper av individer med olika kunskaper. Vidare finns det behov av att kunna visualisera och interagera mellan olika typer av information i rummet och eventuellt till ett annat geografiskt placerat digitalt prototyplabb. Tanken är att hålla teknikstöden så generella så att olika möjligheter för innovation kan utnyttja resurserna. Processtöd kan därutöver göras för vissa utvalda metoder. På så sätt kan också företagsinterna processgenomföranden möjliggöras i det digitala prototyplabbet. De digitala tekniker som bör användas för att uppnå dessa möjligheter bör vara att installera ett multi-touch interaktionsbord för avstämning av beroende mellan ex vis: mekanisk design och elektronik eller processteg – modellering av affärsverksamheten och teknikstöden för dessa. Vidare skulle s.k smartboards utgöra bra komplement till detta multi-touch interaktionbord. Genom att ytterligare utöka det digitala prototyplabbet med 3D Skanner och 3D printer skulle ett prototyplabb kunna bli en arena för att snabba på produktutvecklingsprocessen. Vidare menar projektgruppen att genom att använda ett IT-stöd för projekthantering – informationshantering, kan utvecklingsprocessen stödjas ytterligare. Detta blir särskilt användbart när de involverade individerna arbetar i olika delar av verksamheterna och om externa aktörer skall kopplas in. Här finns interna system hos Högskolan som kan användas för elev- och interna projekt. Om företag skall acceptera extern hantering av skarpa projekt kommer andra krav på plattformar och IT-lösning in i bilden. Ett annat område som skapar ytterligare möjligheter för användarna i prototyplabbet är nya material och metoder för produktutveckling och problemlösning. De befintliga materialhanteringssystemen stödjer inte de vertikala och horisontella materialperspektiven ett prototyplabb skulle behöva. Det skulle därför behöva utvecklas ett materialhanteringssystem som stödjer de krav som personer i processen kräver. Inom Textilhögskolan pågår nu en förstudie avseende uppbyggnad av ett textilt materialbibliotek. En dialog har även öppnats med potentiell extern aktör i syfte att kunna realisera ett förbättrat materialhanteringssystem med specifikt textilt innehåll. Detta projekt är fristående, men ändå relaterat till det digitala prototyplabbet. Projektgruppen menar att potentialen för ett framtida prototyplabb är stor då det kan hjälpa utveckling av processer, teknikstöd för innovation och produktutveckling. Det digitala prototyplabbet kommer vid en realisering att utgöra en viktig pusselbit i de insatser som nu görs inom ex vis Smart Textiles, HB Ingenjörshögskolan och inom Espiras olika verksamheter. Vi ser också att detta skapar ett kitt och syfte för många av aktörernas olika egna insatser. Affärsmodellen för det digitala prototyplabbet behöver vidareutvecklas så att man kan tillföra kunskap från flera aktörer – en incitamentsmodell - allt i syfte att nå bättre produkter än om enbart kunskap inom det egna företaget eller verksamheten medverkar. Projektgruppen har genom förstudien förankrat idéer hos en kritisk massa av samarbetspartners för en framtida realisering och utveckling av både teknik och metodik i prototyplabbet. Vidare bedömer projektgruppen att finns möjligheter att finna en kärna av intresserade företag för utnyttjande av det digitala prototyplabbet. Genom realisering och användande av lämplig process kan företag gärna i samverkan med andra företag och forskning öka innovationshöjden i produkter och tjänster på många områden. Projektgruppen kan tänka sig att en realiseringsfas inleds för att göra ett försök med ett digitalt prototyplabb. Denna initiala fas för ett framtida prototyplabb avser att detaljplanera en första version av labbet och förankra affärsmodell och finansiering av Labbet hos de identifierade aktörerna inom HB, Espira/Sjuhärad. Vidare behöver ett sådant arbete ytterligare förtydliga formerna för samverkan med identifierade FoU-partners i en konsortieform.

 • 2924.
  Brunius, Carl
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lind, Isak
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lowering entry barriers in a digital era: A qualitative study about the Swedish fashion industry’s international expansion with Affiliate Marketing.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The internet and the rise of e-commerce have changed the foundation for how Swedish fashion companies operates. The shift has simplified for businesses to reach foreign customers who are vital for the fashion companies as the Swedish market is too small to nurture all existing companies.

  To expand abroad often requires plenty of resources to overcome structural entry barriers. One marketing tool that Swedish fashion companies have used to avoid high expenditures is Affiliate marketing, a cost-effective digital marketing instrument.

  Therefore, is the purpose of this study to broaden the discussion about Affiliate marketing. Furthermore, this thesis will try to understand how Swedish fashion companies have incorporated Affiliate marketing to overcome market entry barriers.

  The result from the empirical findings gave indications that Affiliate marketing has had an impact on the Swedish fashion companies’ expansion. It was important for the interviewed companies to collaborate with different bloggers and websites, to create a certain awareness about the companies’ products on the new markets. The study also showed that Affiliate marketing could lower entry barriers by itself but also exposes businesses to new barriers as logistic- and payment solutions that must work simultaneously. The outcome of the study shows that it is significantly important for a Swedish fashion company to have a proper logistics- and payment system in place before a company implements Affiliate marketing, as the method will otherwise prove ineffective.

 • 2925. Brunnberg, Sofia
  et al.
  Johansson, Therese
  Gilla - för nöjes skull: En kvantitativ och kvalitativ studie om engagemang på nöjesparkers Instagramkonton2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine what makes people engage on the social media platform Instagram. Marketing on social media is becoming more and more popular and the biggest difference compared to traditional media is that the users of social media are participants in the marketing process. Engaged participants are thus a prerequisite for successful marketing on social media. How engagement on social media is created was investigated through a quantitative content analysis of three Swedish amusement parks' Instagram accounts, where the purpose was to find out which category of motifs in images resulted in the highest and lowest number of likes. The images were all posted in the summer of 2017. The results of the content analysis were afterwards used in qualitative semi-structured interviews in order to find out why some image motifs engaged more than others. By analyzing the results with an analysis tool based on previous studies, the results were reached. The results showed that images with motifs of amusement parks' various rides and pool attractions achieved the highest numbers of likes on average because they created a high level of emotional engagement among users. Processed images, which contained text and graphic elements, achieved the lowest number of likes on average. The processed image motif created a low degree of engagement as the images were not considered visually appealing, nor did they produce positive feelings or happy memories to the same extent as the motifs in the category of rides and pool attractions.

 • 2926.
  Brunnegård, Karin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Böhlmark, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Skolbibliotekariers yrkesidentiteter: En diskursanalys2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Masters thesis is to identify discourses within the school library field and to analyse which professional identities the discourses result in for school librarians. The empirical data consist of 71 articles from Swedish journals concerning school libraries and school librarians, between the years 2000-2003. The theory and method used is a discourse analysis which is inspired by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. This form of discourse analysis was chosen since it was useful when identity was the focus of study. The analysis is accomplished in three steps. The first step is about concepts of subject positions, while the second step deals with whether the subject positions are related to elements, either positive or negative. In the last step the discourses, found through a close reading of the empirical data, are presented. The identified discourses were; discourse of profession, information literacy discourse and a school library discourse. These three discourses result in three different professional identities for school librarians. The discourse of profession leads to an identity as a professional group with specialist skills, while the information literacy discourse results in an identity as an educationalist, finally the school library discourse leads to an identity as a traditional librarian to whom books are the main focus.

 • 2927.
  BRUNNEGÅRD, LISA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  I fjädrarna bor min längtan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete har gått ut på att skapa en textil utsmyckning i siden, uppbyggd av många små delar. Tygerna är färgade för hand i gryta med hjälp av syrafärger och delarna är sydda eller klippta i tre olika bestämda former. Jag har efterliknat en spets med hjälp av en ausbrennervara som fungerar som bakgrundstyg. Utsmyckningen, som är tänkt för offentliga miljöer, är 3x3 meter och hänger från taket. Inspirationen har jag hämtat från underkläder, gamar och ett kvartsitbrott.

 • 2928.
  Brunnegård, Lisa
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  I fjädrarna bor min längtan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete har gått ut på att skapa en textil utsmyckning i siden, uppbyggd av många små delar. Tygerna är färgade för hand i gryta med hjälp av syrafärger och delarna är sydda eller klippta i tre olika bestämda former. Jag har efterliknat en spets med hjälp av en ausbrennervara som fungerar som bakgrundstyg. Utsmyckningen, som är tänkt för offentliga miljöer, är 3x3 meter och hänger från taket. Inspirationen har jag hämtat från underkläder, gamar och ett kvartsitbrott. Textile decoration for the public space, made of silk and burnout-fabric.

 • 2929.
  Brunnegård, Ulrika
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Johansson, Lena
  University of Borås, School of Health Science.
  Hemmet som plats för omvårdnad: Närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alltfler människor har en önskan om att få leva sina sista dagar i hemmet. Att vara närstående till en döende person innebär ofta en enorm påfrestning och en krisartad livssituation. Närstående ställs inför svåra utmaningar och upplever en börda i att upprätthålla vardagen och utföra praktiska göromål i vården av den sjuke. Samtidigt får de hantera både den egna och den sjukes sorg och förtvivlan. De närstående ser sin insats som ett sätt att ge tillbaka något av den kärlek de själva fått och har en önskan om att patientens sista vilja ska respekteras. I många fall beskriver närstående att de varit i behov av stöd för sin egen skull, men också stöd för att klara av det dagliga livet och vården av den sjuke. Sjuksköterskor inom ett palliativt hemsjukvårdsteam kan i ett tidigt skede etablera en god kontakt med både patient och närstående. Denna vårdrelation är ytterst värdefull för närståendes upplevelse av trygghet och delaktighet, men ligger också till grund för deras gemensamma arbete kring vården. Syftet med studien är att beskriva vad närstående upplever som betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet, när vården utförs i hemmet. Detta arbete bygger på en litteraturstudie enligt Axelsson (2012) och baseras på kvalitativa studier. Vårt resultat bildar två teman och fem underteman. Resultatet visar närståendes behov av trygghet och stöd. Det visar också på vilket sätt sjuksköterskan i teamet kan lindra närståendes lidande och medverka till en ökad trygghet i en svår situation.

 • 2930.
  Brunnhede, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jiderhamn, Camilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där misstanke om omsorgssvikt förekommer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BVC-sjuksköterskor möter barn och familjer varje dag. Det är i detta möte som möjlighet finns att upptäcka om ett barn inte får den omsorg barnet behöver. Att familjen brister i sin omsorg om barnet kallas omsorgssvikt. BVC-sjuksköterskor är enligt lag förpliktigade att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker omsorgssvikt. En problematik är att omsorgssvikt kan vara svår att upptäcka och BVC-sjuksköterskorna får en magkänsla eller en intuition när de börjar misstänka omsorgssvikt. Detta leder ofta till tätare kontakt och andra åtgärder för att bekräfta eller avfärda sina misstankar. En annan frågeställning är varför BVC-sjuksköterskor inte gör orosanmälan till socialtjänsten lika ofta som andra yrkesgrupper.

  Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenhet av att möta familjer där det finns misstanke om att omsorgssvikt förekommer. Intervjuer genomfördes med åtta BVC-sjuksköterskor som träffat familjer där omsorgssvikt förekommer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Denna studie visar att BVC-sjuksköterskorna ofta känner sig osäkra på om det är omsorgssvikt hos familjen de upplever. De söker hjälp hos kollegor för stöd och råd. När BVC-sjuksköterskorna misstänker omsorgssvikt försöker de hantera det genom att skapa en god relation med familjen och träffa familjen oftare än tidigare. BVC-sjuksköterskorna värnar om att behålla kontakten med familjen och försöker hjälpa föräldrarna att bli bättre på att ge omsorg till barnet. Det finns en oro hos BVC-sjuksköterskorna att de ska förlora kontakten med familjen om de samtalar med familjen om oron för omsorgssvikt, eller om de gör en orosanmälan. BVC-sjuksköterskorna väljer att göra orosanmälan när de själva känner att deras hjälp inte är tillräcklig. De upplever att det känns bra att göra en orosanmälan och att relationen med familjen bibehålls.

 • 2931.
  Brunninge, Olof
  [external].
  Organisational Self-understanding and the Strategy Process: Strategy Dynamics in Scania and Handelsbanken2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the role of organisational self-understanding in strategy processes. The concept of organisational self-understanding denotes members’ understanding of their organisation’s identity. The study illustrates that strategy processes in companies are processes of self-understanding. During strategy making, strategic actors engage in the interpretation of their organisation’s identity. This self-understanding provides guidance for strategic action while it at the same time implies understanding strategic action from the past. Organisational self-understanding is concerned with the maintenance of institutional integrity. In order to achieve this, those aspects of self-understanding that have become particularly institutionalised need to develop in a continuous manner. Previous literature on strategy and organisational identity has put too much emphasis on the stability/change dichotomy. The present study shows that it is possible to maintain continuity even in times of change. Such continuity can be established by avoiding strategic action that is perceived as disruptive with regard to self-understanding and by providing interpretations of the past that make developments over time appear as free from ruptures. Self-undertsanding is hence an inherently historical phenomenon. Empirically, this study is based on in-depth case studies of strategy processes in two large Swedish companies, namely the truck manufacturer Scania and the bank Handelsbanken. In each of the companies, three strategic themes in which organisational self-understanding has become particularly salient are studied.

 • 2932.
  Brunninge, Olof
  [external].
  Using history in organizations: How managers make purposeful reference to history in strategy processes.2009In: Journal of Organizational Change Management, ISSN 0953-4814, E-ISSN 1758-7816, Vol. 22, no 1, p. 8-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract This paper aims to explore how organizational actors make reference to history and how they use historical reference purposefully in order to affect strategy-making. The paper draws on in-depth case studies on two Swedish MNCs. Data have been collected through 79 interviews as well as participant observation and archival studies. Organizational actors purposefully construct and use history in order to establish continuity in strategy processes. The use of historical references legitimizes or delegitimizes specific strategic options. Two old firms with a clear interest in organizational history have been studied. Future research on additional companies, including young firms and firms with less interest in history, is needed. Practical implications – The purposeful use of history can be a powerful tool for managers to influence organizational change processes. Very little research on the use of history in business organizations has so far been done. In an interdisciplinary manner the paper introduces concepts from research in history to management research. Based on two rich case studies the paper contributes by outlining what role different uses of history play in strategic and organizational change.

 • 2933.
  Brunninge, Olof
  et al.
  [external].
  Bueno Merino, Pascale
  Grandval, Samuel
  Gestion de la tension entre renouvellement des compétences et identité de l'entreprise: le cas ets des groupes de protection socile2011In: Économies et Sociétés, ISSN 0013-0567, Vol. K 14, no 4, p. 617-639Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  L'objectif de ce papier est d'appréhender le rôle de l'identité organisationnelle dans la configuration de l'architecture des compétences. S'agit-il d'un levier ou bien d'un frein dans l'intégration simultanée de plusieurs thèmes architecturaux ? Afin d'illustrer notre réflexion, nous considèrerons le cas des stratégies de fusion des groupes de protection sociale français, caractérisés par une forte identité paritaire et non lucrative. Soumis à de nouvelles contraintes réglementaires, ces derniers sont tenus de reconfigurer leur modèle d'affaires et donc leur architecture de compétences.

 • 2934.
  Brunninge, Olof
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Melander, Anders
  Det entreprenöriella familjeföretagets uppgång och fall2012In: Familjeföretagande: affärer och känslor / [ed] Ethel Brundin, Anders W. Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin, Mattias Nordqvist, SNS förlag , 2012, p. 45-68Chapter in book (Refereed)
 • 2935.
  Brunninge, Olof
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Melander, Anders
  Family-Firm Identity Across Generations: The Swedish Pulp and Paper Firms MoDo (1872-1990) and Korsnäs (1855-2011)2012In: History by Generations: Generational Dynamics in Modern History / [ed] Hartmut Berghoff, Bernd Weisbrod, Uffa Jensen, Christina Lubinski, Wallstein-Verlag , 2012Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The chapter builds on a longitudinal study of two family-owned Swedish pulp and paper firms: MoDo and Korsnäs. Drawing on the concept of "family firm identity" we investigate how the character of the two firms as family businesses has been sustained over generations and through changes in the firms' startegies and business contexts. We conclude that the concept of family firm identity needs to be applied in a differentiated manner in order to capture the reality of family busineeses. Based on our cases we identify three dimensions along which family firm identity differs: 1) explicit vs. implicit family firm identity, 2) owbership vs. management oriented family firm identity and 3) general vs. specific family firm identity.

 • 2936.
  Brunninge, Olof
  et al.
  Jönköping International Business School, Jönköping.
  Nordqvist, Mattias
  Ownership structure, board composition and entrepreneurship: Evidence from family firms and venture-capital backed firms2004In: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, ISSN 1355-2554, E-ISSN 1758-6534, Vol. 10, no 1/2, p. 85-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate how ownership structure, especially family and/or venture-capital involvement, as well as entrepreneurial activities, defined as strategic change and renewal, help explain the involvement of independent members on boards of directors. The CEOs of 2,455 small and medium-sized, private enterprises from practically all industries were contacted in a telephone survey, resulting in an exceptionally high response rate. The findings reveal that family firms are more reluctant to involve independent directors on their boards than non-family firms, that presence of venture capitalists increases the frequency of independent board members and that ownership has an impact on board roles. The results do not support the hypothesised relationship that independent directors enhance entrepreneurial activities. One implication of our study is that the often-argued-for strategic contribution of outsiders to the boards in family firms may be overemphasised. Another implication is that family firms that choose to acquire additional capital should be aware that this could result in a change in the board composition and the loss of control of the business. However, new and external owners' inclusion on the board seems to be negotiable since there are also venture capitalists that do not insist on board representation.

 • 2937.
  Brunninge, Olof
  et al.
  Jönköping University.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping University.
  Wiklund, Johan
  Jönköping University.
  Corporate governance and strategic change in SMEs: The effect of ownership, board composition and top management teams2007In: Small Business Economics, Vol. 29, no 3, p. 295-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates how governance mechanisms affect the ability of small- and medium-sized enterprises (SMEs) to introduce strategic change. Previous research typically assumes that governance mechanisms operate independently of each other. Building on agency theory and insights from the literature on small firm governance, we hypothesize that governance variables related to ownership, the board of directors and the top management team all affect strategic change and that it is important to examine the interaction effects of these governance mechanisms. Using a longitudinal sample of over 800 SMEs, our general logic and hypotheses are supported by the analyses. We find that closely held firms exhibit less strategic change than do SMEs relying on more widespread ownership structures. However, to some extent, closely held firms can overcome these weaknesses and achieve strategic change by utilizing outside directors on the board and/or extending the size of the top management teams. Implications for theory and management practice in SMEs are discussed.

 • 2938.
  Brunninge, Olof
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Wramsby, Gunnar
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Avoiding to get stuck in a successful business model. Business model adaptation at a high technology textile company2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM The development of successful business models has become recognized as an important element of entrepreneurial processes (George & Bock, 2011). Business models are depicted as loci of innovation shaping the mechanisms that derive value from business opportunities (Amit & Zott, 2001; Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Yet, a major challenge even for entrepreneurial firms with successful business models is to avoid getting stuck in their business model in situations where environmental changes call for business model alignment or where an established business model might be an obstacle to pursuing new opportunities. While firms need to adapt and change their business models, we know that organizations tend to get stuck in their early strategies and structures (Hannan & Freeman, 1977) and that firms may get locked into previously successful paths (Sydow; Schreyögg & Koch, 2009). Hence, Johnson et al. (1996) propose that new business models are most likely to emerge with new organizations. The present paper aims at exploring how innovative firms can avoid getting stuck in their business models. As a theoretical lens we are going to use the literature on path dependence that allows analyzing why firms get locked-in on specific patterns, but also how such lock-ins can be avoided. CONTRIBUTION Being a buzzword during the time of the dot.com bubble (Magretta 2002), the ‘business model’ concept has become widely used among practitioners and in normatively oriented publications (Casadesus-Masanell & Ricart 2011; Johnson et al. 2008; Magretta 2002). So far, research on business models suffers from a lack of consensus as to what business models actually refer to (Morris et al. 2005), leading to a fragmented body of knowledge (George & Bock 2011) that is sometimes characterized by conceptual obscurity (Hedman & Kalling 2003). There have been attempts to bring more clarity and coherence to the use of the business model concept, most notably George & Bock’s (2011) recent article where they both review the existing business model literature and make an attempt to investigate how practitioners actually use the concept. Their literature review identifies six major themes, focusing on product and service design, the deployment of resources, narrative accounts of business models, innovation frameworks, transaction structures, and the enactment of opportunities. The findings relating to practitioners’ business model conceptions are no less diverse, yet they identify an emphasis on the pursuit of opportunities. George & Bock (2011), warn that if the business model concept comprises too many aspects, it may be difficult to distinguish business models from other management concepts such as strategy. Their solution is to propose a business model definition related to the enactment of opportunities. On the other hand, a primarily opportunity-based definition leads to the question, if such phenomena are not yet sufficiently addressed in classical conceptions of entrepreneurship (e.g. Stevenson 1995). Morris, Schindehutte & Allen (2005), thus choose to emphasize the logic of profit generation in their conception of business models. While the enactment of a business opportunity is important for any business model, it is only the inclusion of the profit generation logic that clearly distinguishes the business model from other concepts. It is undisputed that in a changing environment. Business models have to be changed or even replaced in order to sustain the success of the firm in the long run (Brunninge & Achtenhagen 2011, Doz & Kosonen 2009; Johnson, Christensen & Kagerman 1996). Still, we have rather little knowledge relating to the question how such dynamic adaptation of business models is created in practice. Johnson et al. (1996) distinguish between reactive and opportunity driven business model changes. In general, they see severe obstacles to change in established organizations. Hence, they have relatively little to say about how business model change can be accomplished in established firms. Their description of inertia comes close to the phenomenon of organizational path dependence (Sydow, et al. 2009). The literature on path dependence goes back to the work of (Arthur 1989; David 1985) departing from the assumption that increasing returns, i.e. a positive feedback process that eventually results in a lock-in where changes of the selected solution become hard, if not impossible, to bring about (Sydow, Schreyögg & Koch 2009). It is thus essentially initial success that leads to inertia, making an effective business model a potential trap preventing future change. A key element of path dependent processes is a narrowing down of options that result from the increasing returns generated by a specific solution. Method As indicated initially, our emphasis in this paper lies on the change of business models. Despite some contributions on this issue (Brunninge & Achtenhagen 2011, Doz & Kosonen 2009; Johnson, Christensen & Kagerman 1996), surprisingly little has yet been done to understand what makes business models changeable and how business model change can be accomplished. In order help filling this gap we have conducted a longitudinal single case study of an entrepreneurial firm. Case studies are particularly suited for research on change processes, as they capture longitudinal developments in context (Pettigrew 1990, 1997). As they allow for empirically-based exploration, they are particularly suited for relatively novel research topics (Eisenhardt 1989) such as business models. Our case company Oxeon, was founded in 2003 by a team of three entrepreneurs and is based in Borås/Sweden. It has so far been focusing on developing, producing and marketing a specific type of carbon-fiber based composite textiles. Two members of the entrepreneurial team were students to one of the authors of this paper, who has been able to follow the development of Oxeon since the time before the company’s formal start-up. Over time, the entrepreneurs have documented the development of their firm and in particular its business model. We have had access to this written documentation. In addition we conducted semi-structured interviews with all three entrepreneurs. Based on the data, we constructed a case study covering the development of the firm over a period of 10 years. Results & Implications Our paper provides in-depth insight into the development process of an entrepreneurial firm’s business model. The Oxeon case reveals that any change in a business model enables and constrains the pursuit of future business opportunities. Choices entrepreneurs are making along the way result in the business model taking shape. While choices, such as Oxeon’s opting for carbon fibre created opportunities, but at the same time it also implied that potential opportunities associated with other materials were foregone. What is interesting about Oxeon’s choice however, is that the choice of carbon fibre left relatively many application opportunities open as opposed to the alternative options the company had. Likewise, choices to engage in raw material manufacturing, machine production as well as the combination of producing carbon fibre as well as licensing the process to customers avoided the typical narrowing down of options that tends to be typical of path dependent processes. In relatively short time, Oxeon pursued various business opportunities in manufacturing, machine development and raw material manufacturing. Likewise different revenue generating mechanisms, i.e. sales and licensing were applied simultaneously. The entrepreneurs themselves emphasize that that they consciously strive for leaving many options for the future development of their business model open. They just consciously seek to avoid the risk of lock-in to a path dependent development. While the path-dependence literature has recently been pointing at the fact that paths can actually be unlocked Ericson & Lundin (2013), the option of avoiding lock ins in the first place seems far more attractive to entrepreneurs that want to retain the strategic flexibility of being able to adapt and change their business model. Even though the Oxeon case does not mean that firms can retain an unlimited range of options for business model change, the conscious choice to pursue paths that allow for many future options creates a lot of possibilities for pursuing new business opportunities and for aligning the business model with environmental changes. Entrepreneurs who are aware of this, can adapt their business model in a way that always keeps a wide range of business opportunities open. So far the business model literature included few in-depth longitudinal studies exploring the dynamic adaptation of business model and the role of individual entrepreneurs in such processes. With our paper we show how the development of a business model evolves over time and how entrepreneurs can maintain a high flexibility in their business model by keeping options for a wide spectrum of future choices open.

 • 2939.
  Brunninge, Olof
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Wramsby, Gunnar
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Avoiding to get stuck in a successful business model: Dynamic business model adaptation from a path dependence perspective2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract The phenomenon of business models is receiving increasing attention in entrepreneurship research. One central challenge in the literature on business models is the question how business models can remain flexible in a changing business context. While there is agreement among scholars that business models need to be adapted, experience shows that successful business models often become inert as firms mature. In this paper we draw upon path dependence literature to discuss how firms can avoid getting stuck in their business model. We identify the options of (1) either unlocking locked-in business models or (2) avoiding the occurrence of a lock-in. We elaborate on business model development along the cases of three Swedish textile companies. The pursuit of unplanned opportunities narrows down the scope of available options and leads to the emergence of a path. On the other hand, business models also include strategic options that widen the past or at least help avoiding a complete lock-in.

 • 2940.
  Brunninge, Olof
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Wramsby, Gunnar
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Continuous business model adaptation. The case of a high-growth Swedish textile company2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous business model adaptation The case of a high-growth textile company (extended abstract) It is only recently that research on business models has become a topic in major journals (Chesbrough 2010; George & Bock 2011; Pauwels & Weiss 2008; Teece, 2009; Zott & Amit 2007, 2008). For several reasons, the business model topic is particularly interesting to entrepreneurship research. Newly started companies need a business model in order to achieve success in the market. When it comes to entrepreneurial processes, shaping a business model is closely linked to opportunity creation (George & Bock 2011). As the academic discourse on business models is still quite young, it is little suprising that the field is still characterized by fragmentation and conceptual unclarities (Morris et al. 2005; George & Bock 2011). With our paper we want to address to aspects of business models that are still insufficiently understood, namely (1) the dynamic adaptation of business models to a changing context and (2) the role of individual entrepreneurs in the creation and adaptation of business models. While some scholars acknowledge the need of adapting business models in principle (Doz & Kosonen 2009; Johnson, Christensen & Kagermann 2008), it is still rather common to treat business models as a static phenomenon. Despite of its significance for entrepreneurship, much of the literature on business models is surprisingly depersonalized. Organizations as abstract entities are supposed to develop business models, while we know little about how these relate to the resources and characteristics of entrepreneurs and what role entrepreneurs play in developing and adapting business models. The objective of our paper is thus to explore how a business model develops and changes over time in an entrepreneurial firm and what role individual entrepreneurs play in this process. Empirically, we are going to study Oxeon, a young Swedish firm producing hi-tech textiles that has received a lot of attention as a successful entrepreneurial company. Frame of reference Being a buzzword during the time of the dot com bubble (Magretta 2002), the ‘business model’ concept has become widely used among practitioners and in practitioner-oriented outlets. The normatively oriented literature on the topic essentially suggests that the choice (and potentially the redesign) of the business model is a key to business success (Casadesus-Masanell & Ricart 2011; Johnson et al. 2008; Magretta 2002). So far, research on business models suffers from a lack of consensus as to what business models actually refer to (Morris et al. 2005), leading to a fragmented body of knowledge (George & Bock 2011). Stemming from practice, the concept is used independently from theory, leading to continued conceptual obscurity (Hedman & Kalling 2003). There have been attempts to bring more clarity and coherence to the use of the business model concept, most notably George & Bock’s (2011) recent article where they both review the existing business model literature and make an attempt to investigate how practitioners actually use the concept. Their literature review identifies six major themes, focusing on product and service design, the deployment of resources, narrative accounts of business models, innovation frameworks, transaction structures, and the enactment of opportunities. The findings relating to practitioners’ business model conceptions are no less diverse, yet they identify an emphasis on the pursuit of opportunities. A general problem of this diversity is that ‘business model’ can refer to more or less anything relating to the firm and its business. For instance Hedman & Kalling’s (2003) proposed framework includes aspects such as customers, competitors, organization, offerings, resources, inputs, and processes. As a result, George & Bock (2011), warn that it may be difficult to distinguish business models from other management concepts such as strategy. Their solution is to propose a business model definition related to the enactment of opportunities. One aspect that seems to be more specific to the business model concept is that of value creation and revenue generation (Brunninge & Achtenhagen 2011) or the logic of profit generation (Morris et al. 2005). It emphasizes the commercial side of opportunity enactment and underlines the need of finding an approach of turning ideas into revenue generating businesses. Drawing upon George & Bock (2011) as well as Morris et al. (2005) we define business models as a logic of profit generation relating to the enactment of a business opportunity. Method As indicated initially, our emphasis in this paper lies on the development and change of business models as well on the role of entrepreneurs in such processes. In order to cope with these shortcomings we have conducted a longitudinal single case study of an entrepreneurial firm. Case studies are particularly suited for research on change processes, as they capture longitudinal developments in context (Pettigrew 1990, 1997). As they allow for empirically-based exploration, they are particularly suited for relatively novel research topics (Eisenhardt 1989) such as business models. Our case company Oxeon, was founded in 2003 by a team of three entrepreneurs and is based in Borås/Sweden. It has so far been focusing on developing, producing and marketing a specific type of carbon-fiber based composite textiles. Two members of the entrepreneurial team were students to one of the authors of this paper, who has been able to follow the development of Oxeon since the time before the company’s formal start-up. Over time, the entrepreneurs have documented the development of their firm and in particular its business model. We have had access to this written documentation. In addition we conducted semi-structured interviews with all three entrepreneurs. Based on the data, we constructed a case study covering the development of the firm over a period of 10 years. The empirical case In 2002 a researcher at Chalmers University of Technology in Gothenburg presented an innovative idea of waving composite materials to students at Chalmers School of Entrepreneurship. The researcher had tried to commercialize the idea by licensing the technology earlier, but he lacked the business and marketing knowledge to do this successfully. Four students were assigned to develop the ide into a company. Initially the idea was geared towards composite materials, but there were also options of using it for geotextiles and for ballistic purposes. Together with the researcher they founded a company named Oxeon in 2003. When exposed to potential customers at an annual composite fair in Paris 2003, the startup team decided to focus composites. The reason for this was that composites left a wide range of options for future development. Composites could be based on either carbon fiber, glass or special fiber materials. After having conducted some market research the startup team decided to go for carbon fiber. These seemed to offer the best business opportunities, including specialized materials and applications that promised to generate business and profits quickly. In order to have something concrete to offer potential customers, a first prototype was created. There was immediate interest from several companies, including BMW. However, practical problems started to arise since it was impossible to buy raw materials from external suppliers as the company had originally planned. As there was a lack of high quality carbon tape that could be used as raw material, Oxeon needed to start producing the tape by themselves. It was also difficult to find a suitable weaving machine in the market, Oxeon also had to construct and build the machine. After some years at the University Business Incubator, the company moved the company to Borås, a city not far from Gothenburg, located in the middle of the Swedish textile cluster. After increasing the production capacity and adding new patent rights into the company the company now had patents within technology, production equipment and material. Additional business opportunities have been pursued and today the company is both producing and licensing production to multinational companies. In 2010 the company was elected Gazelle – i.e. the fastest organically growing company in Sweden over a three year period, and was the runner-up in 2011. Customers today include Formula 1 teams, the ice hockey equipment manufacturer Bauer hockey and various other multinationals. Analysis Over the years, Oxeon has constantly been developing and adapting its business model. Some of the changes have related to the basic choice of markets to serve and products to offer. From the beginning there was a wide range of applications for Oxeon’s core technology. While this range was subsequently narrowed down to composites, the company was also eager to make sure that as many business opportunities as possible remained open. A second category of changes refer to the part of the value chain that is covered by Oxeon. While the founders saw the company as a producer and potentially marketer of woven composite materials, they soon realized that they needed to produce both raw materials and machines in order to deliver high quality. This has resulted in a number of patents that constitute opportunities for further business. Thirdly, Oxeon also has changed its marketing approach. While the initial focus was on in house manufacturing the company now licenses its products. Oxeon’s flexibility to adapt the business model and to pursue new business opportunities is not mere chance, but rather the result of the desire to make strategic choices that leave open the widest possible range of future opportunities and create as few restrictions as possible. While the company does not follow an explicit real options approach to strategy, the mentality towards adapting the business model nevertheless resembles a real options logic. When, in its early years, the firm had to choose to focus on a certain category of materials, composites were chosen as they promised a wide range of future business opportunities. The choices to produce tape and to construct manufacturing equipment were made by necessity in the beginning, yet they opened new business opportunities related to the patents Oxeon was able to get. While by definition not all open opportunities can be pursued from the beginning, they constitute a pool of opportunities that creates a wide range of options for future business model adaptations. Conclusions & implications Our paper provides in-depth insight into the development process of an entrepreneurial firm’s business model. The Oxeon case reveals that any change in a business model enables and constrains the pursuit of future business opportunities. Entrepreneurs who are aware of this, can adapt their business model in a way that always keeps a wide range of business opportunities open. The eventual choice of which business opportunity to pursue. The case also shows that the characteristics and capabilities of the individual entrepreneurs open up as well as delimit the options for business model choices. In the initial setting the inventor of the technology tried to commercialize his idea through licensing. It was not until the entrepreneurial team was broadened that Oxeon could be started up as a company actually producing and selling products. So far the business model literature included few in-depth longitudinal studies exploring the dynamic adaptation of business model and the role of individual entrepreneurs in such processes. With our paper we show how the development of a business model evolves over time and how entrepreneurs can maintain a high flexibility in their business model by keeping options for a wide spectrum of future choices open. Key references Achtenhagen, L. & Brunninge, O. (2011). Dynamische Geschäftsmodellanpassung zur Sicherung der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Pp. 131-141 in Meyer, J.A. (ed.) Nachhaltigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen. Lohmar: Josef Eul Verlag. Casadesus-Masanell, R. & Ricart, J.E. (2011). How to design a winning business model, Harvard Business Review, 89(2), 100-107). Chesbrough, H. (2010). Business model innovation. Opportunities and barriers, Long Range Planning, 43, 354-363. Doz, Y.L. & Kosonen, M. (2009). Embedding strategic agility. A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long Range Planning, 43(2-3), 370-382. Eisenhardt, K.M. (1989). Building theory from case study research. Academy of Management Review, 14, 532-550. George, G. & Bock, A.J. (2011). The business model in practice and its implications for entrepreneurship research, Entrepreneurship Theory & Practice, 35(1), 83-111. Hedman, J. & Kalling, T. (2003). The business model concept. Theoretical underpinnings and empirical illustrations, European Journal of Information Systems, 12, 49-59. Johnson, M.W., Christensen, C.M. & Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model, Harvard Business Review, 86(12), 50-59. Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5), 86-92. Morris, M, Schinderhutte, M. & Allen, J. (2005). The entrepreneur’s business model. Toward a unified perspective, Journal of Business Research, 58, 726-735. Pauwels, K. & Weiss, A. (2008). Moving from free to fee: How online firms market to change their business model successfully, Journal of Marketing, 72(3), 14-31. Pettigrew, A.M. (1990). Longitudinal field research on change. Theory and practice. Organization Science, 1, 267-292. Pettigrew, A.M. (1997). What is processual analysis? Scandinavian Journal of Management, 13, 337-348. Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, 43, 172-194. Zott, C. & Amit, R. (2007). Business model design and the performance of entrepreneurial firms, Organization Science, 18(2), 181-199. Zott, C. & Amit, R. (2008). The fit between product market strategy and business model. Implications for firm performance, Strategic Management Journal, 29, 1-26.

 • 2941.
  Bruno, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Börjesson, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patientens upplevelse före, under tiden och efter utmattningssyndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet drabbade av utmattningssyndrom har i Sverige ökat sedan slutet av 1990-talet och det finns indikationer på att detta kommer fortgå. Det framkommer i resultat att patienter med utmattningssyndrom bemöts med en nedlåtande attityd och misstrogenhet av vårdpersonal. Studiens syfte är därför att ta reda på patientens upplevelse av att drabbas av utmattningssyndrom. Detta görs i form av en litteraturstudie som är baserad på tidigare studier med kvalitativ metod. Resultatet utgör fem huvudteman: inre drivkraft, hotad självbild, när kroppen slutar fungera, uppnå balans och mötet med vården.  Ur  dessa  huvudteman  har  sedan  tio  underteman  identifierats.  

  I  resultatet beskrivs hur vägen till utmattningssyndrom ofta utvecklas genom ett överdrivet intresse och engagemang, många gånger inför arbetet. Detta engagemang grundar sig i att visa sig stark och driven inför människor i sin omgivning. Orimliga krav på sig själv och en överdriven känsla av ansvar framträder också. Ett ansvar att vara produktiva men också att alltid visa sig trevliga och tillmötesgående mot andra. Det beskrivs att detta sätt att vara grundar sig i en önskan om att få uppskattning, respekt och bekräftelse från andra. Detta tankemönster och levnadssätt skapar obalans mellan aktivitet och vila och resulterar i ständig trötthet. Fysiska och psykiska symtom är karaktäristiska drag för sjukdomsbilden. Slutligen uppstår en ohållbar kamp när bilden av sig själv som engagerad, tillmötesgående och produktiv inte längre går att upprätthålla. Det beskrivs som att ”falla ner i ett mörkt hål” som utgör slutdestinationen men blir även en vändpunkt för att återskapa hälsa.

 • 2942.
  Brunström, Agneta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nyström, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Alvar Berglund från Skellefteå1982Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Alvar Berglund, born in 1919. The interview was conducted by Agneta Brunström and Eva Nyström, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on September 21st in 1982.

 • 2943.
  Brusewitz, Katrin
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Otteborn, Sofi
  University of Borås, School of Business and IT.
  Strategisk resultatutjämning: En studie av income smoothing i svenska börsnoterade företag2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Redovisningen har många olika nyanser, vilket beror på alla de möjliga val som en redovisare ställs inför. Copeland (1968) säger att det finns 30 miljoner olika sätt, på vilket ett företags resultat kan beräknas, inom ramen för de redovisningsstandarder som finns. Med det sagt, kan manipulering av resultatet koordineras med en standard eller utan en standard. I bakgrunden av studien presenterar vi begreppet income smoothing och i problemdiskussionen utvecklar vi begreppet ett steg längre genom att utveckla ett koncept av tre relaterande begrepp; motivstruktur- resultat. Därefter såg vi det utifrån en praktisk synvinkel och utvecklade tre forskningsfrågor: Hur utbrett är income smoothing bland stora svenska företag? Vilka motiv och vilken struktur har svenska börsnoterade företag för att jämna ut sina resultat? Vilken effekt får income smoothing på företagets börsvärde? Vidare har vår metod till största del varit operationell då vi utvecklat konceptet motiv-struktur-resultat och använt finansiella rapporter som informationskälla. Vi har även gjort en teknisk analys genom att vi använt Kustonos (2011) modell för att kategorisera företag som en smoother eller icke-Smoother. Teorin som vi presenterar i den teoretiska referensramen kommer från relevant litteratur och används sedan för att analysera våra resultat. Vår studie har bidragit med tre saker. (1) Den har ökat kunskapen kring income smoothing i Sverige. (2) Den har visat att income smoothing inte är vanligt förekommande bland stora svenska företag. (3) Den har bidragit med en teoretisk utveckling genom konceptet motivstruktur- resultat, för att skapa ett observerbart kriterium för förståelse av manipulering i svensk redovisning.

 • 2944.
  Bruun, Knut
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lundqvist, Hanna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Användarmedverkan vid utveckling av affärssystem2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Affärssystem är ett av de viktigaste IT-stöden i verksamheter idag. Samtidigt är det stora svårigheter för leverantörer av paketerade mjukvarulösningar att utveckla system som införlivar de förväntningar kunder och användare har på produkten. För att skapa mera användbara system, som bättre passar kundens behov, förespråkar teoretiker en användarcentrerad ansats för systemdesign. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur utvecklare och återförsäljare av affärssystem involverar kunder/användare i systemutvecklingen, i Sverige. Använder leverantörer av affärssystem en användarcentrerad systemutveckling i enlighet med teorin, eller har de hittat egna vägar som passar det egna syftet bättre? Vi har även undersökt hur leverantörerna ser på användarföreningar som kanal för användar- /kundinvolvering. Vi har grundat studien med litteratur inom området användarcentrerad systemdesign, för att sedan fortsätta med en undersökning av hur det går till i verkligheten. För att skapa ett visst djup, har vi utfört en större intervju med en utvecklare av ett populärt affärssystem. Vi har sedan sökt skapa en viss bredd genom att komplettera studien med kortare telefonintervjuer med andra utvecklare och återförsäljare av affärssystem som säljs på den Svenska marknaden. Vi har kommit fram till att leverantörer av affärssystem och verksamhetsstöd anser sig använda en användarcentrerad systemutveckling som till många delar speglar de teoretiska ansatserna, metodiken är dock oftast anpassad till de speciella behov som finns kring den paketerade mjukvaruutvecklingen. De involverar kunder och användare på ett sätt som tillgodoser både produkten och kundernas utvecklingsbehov.

 • 2945.
  Bruze, Karolina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Fredrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ett medium som alla andra?: Folkbibliotekens marknadsföring av TV-spel mot ungdomar2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to investigate how Swedish Public Libraries market their activities in video games for youths. It also highlights how the library, on the basis of the unique opportunities of the video game medium, can develop this marketing to build a relationship with youths. The empiric evidence is based on a survey of answers given by 30 librarians responsible for video game collections, and qualitative telephone interviews with three of them. The essay’s theoretical framework is based on Philip Kotler and his co-authors’ marketing theory which consists of five stages: Marketing research, segmentation, marketing mix, implementation and development. Youths were the central target group for the video games activities in two thirds of the libraries. However, there were no differences in marketing between the libraries who had youths as a central target group and those who didn’t. The result showed shortcomings in the library’s long term marketing strategies – for example in goals and development. Many libraries had a marketing strategy characterized by one-way communication and therefore lost out on opportunities to get a response from the youths and involve them in their activities. The main plans for development concerned game events and the possibility of playing games in the building. On the basis of the data collected and from earlier research, it was shown that libraries can use the video game events to their advantage. Through gaming events the libraries can also make use of the mediums’ interactive opportunities and increase its accessibility.

 • 2946.
  Bruze, Patrik
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Holmström, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med närstående till svårt sjuka patienter2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom ambulanssjukvården kan sjuksköterskor ställas inför att möta närstående till svårt sjuka patienter. Att möta den närståendes behov, samtidigt som patienten behöver kvalificerad vård, kan vara svårt och det ställer höga krav på sjuksköterskan att klara av detta. Sjuksköterskors bemötande av närstående påverkar även vården av och runt patienter. Syftet med studien är att belysa hur ambulanssjuksköterskor beskriver hur de bemöter närstående till svårt sjuka patienter. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med induktiv ansats. Analysmetoden gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Sex personer på tre olika ambulansstationer i sydvästra Sverige intervjuades. I studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i kommunikationen i möten med närstående. Deltagarna i studien beskrev bristen på utbildning och handledning gällande bemötandet av människor i kris. Vidare framkom att informanterna eftersträvade en lugn och trygg vårdmiljö. I diskussionen förs resonemang angående studiens metod. Resultatet diskuteras gentemot tidigare forskning och författarna diskuterar utifrån huvudtemat: En kommunikation som kännetecknas av ett respektfullt möte ger närstående en trygghet.

 • 2947.
  Bruzelius, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Rosenqvist, Martin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Psykisk ohälsa hos gymnasieelever: Skolsköterskans perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt flertalet rapporter så har den psykiska ohälsan hos unga ökat i samhället sedan 1990-talet. De psykosociala problem som ungdomar idag upplever följer av samhällets förändrade livsvillkor så som livsstil, familjerelationer, utbildningssystem och arbetsmarknad. Psykisk ohälsa i yngre år ger ofta långvariga konsekvenser.

  Syftet med denna studie var att undersöka skolsköterskors upplevelse av att arbeta med psykisk ohälsa bland gymnasieelever. För att besvara syftet genomfördes sju stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor i Västsverige. Intervjuerna analyseras enligt Graneheim och Lundman med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Skolsköterskorna som intervjuades beskriver sin roll som skolsköterska, sin arbetssituation, svårigheter med att remittera vidare elever med psykisk ohälsa men även sitt hälsofrämjande arbete. I analysen identifierades 12 underkategorier och 3 kategorier: Skolsköterskans uppfattning av anledningar till psykisk ohälsa, Kontaktvägar och sökorsaker samt Skolsköterskans upplevelser av sitt arbete.

  Resultatet visar att skolsköterskornas uppfattning om orsaker till psykisk ohälsa hos ungdomar beror på tidsbrist i familjerelationerna, skolans nya läroplan Gy11 som har försämrat förutsättningarna för eleverna i skolan samt sociala medier och att ständigt påverkas och att vara konstant tillgängliga. Skolsköterskorna beskriver även de olika kontaktvägar som ungdomarna har till skolsköterskan, där skolsköterskan då kan upptäcka psykisk ohälsa. Den vanligaste kontakten med skolsköterskan är hälsosamtalet som sker i början av gymnasiet. Andra kontaktvägar är en person i elevens närhet t.ex. mentorer som reagerat på en förändring hos eleven som då i samråd med eleven kontaktar skolsköterskan. Eleverna söker även själva upp skolsköterskan men kan då vara diffusa i orsak till besöket men söker även för uppenbara symtom på psykisk ohälsa.

 • 2948.
  BRYNGELSSON, EVELINA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  My room2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Degree report for my final collection and the design process.

 • 2949.
  Bryngelsson, Evelina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  My room2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Degree report for my final collection and the design process.

 • 2950.
  Bryngelsson, Hanna
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hallin, Therese
  University of Borås, School of Health Science.
  Välkommen till Vår Värld: Föräldrars upplevelse av att leva med barn med autismspektrumtillstånd2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige lever ungefär 15 000 barn med autismspektrumtillstånd och diagnosen är vanligare än cancer, diabetes och Downs syndrom. Tillståndet är livslångt och det finns inget botemedel. När ett barn får en diagnos inom autismspektrumtillstånd påverkas hela familjens livssituation. Syftet med denna studie är att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med autismspektrumtillstånd. För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar, där en analys av åtta artiklar sedan kom att mynna ut i vårt resultat. Resultatet tyder på att föräldrar upplever blandade känslor kring den förändrade livssituationen och att stöd från sin partner, släkt, vänner samt från föräldrar i liknande situationer är av stor betydelse. En ökad förståelse gentemot dessa familjers upplevelse är centralt och av stor vikt för vårdrelationen. Sjuksköterskan kan möta dessa familjer i sin yrkesroll och det är betydelsefullt att ha kunskap och insikt om de svårigheter familjen stöter på. Detta för att på bästa sätt kunna stötta och vägleda.

56575859606162 2901 - 2950 of 17362
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf