Endre søk
Begrens søket
55565758596061 2851 - 2900 of 3928
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2851.
  Lundberg, Lars
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ström, G
  Simulering och interaktiv träning ny utbildningsmöjlighet för militär sjukvårdspersonal2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2852. Lundberg, Lars
  et al.
  Torebjörk, E
  Evaluation of a rat model for pain1987Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2853.
  Lundberg, Lars
  et al.
  Akademiska Sjukhuset.
  Torebjörk, E
  Akademiska sjukhuset.
  Evidence for dual function in single RA units1987Inngår i: Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, ISSN 0013-4694, E-ISSN 0013-4649, Vol. 66, nr 5, s. 62-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2854. Lundberg, Lars
  et al.
  Wester, K
  Epiduralt hematom med sen symptomdebut1988Inngår i: Tidsskrift for Den norske lægeforening, ISSN 0029-2001, E-ISSN 0807-7096, Vol. 108, nr 16, s. 1288-1289Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 2855.
  Lundberg, Lars
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Örtenwall, P
  Civil-military collaboration in trauma training2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present Swedish military medical organisation all medical personnel, including surgeons, have to be recruited from civilian hospitals. Even if there are many civilian surgeons well qualified to perform trauma surgery, the injury patterns seen in e.g. Afghanistan are quite different compared to what is generally seen in trauma patients arriving to the ED at a civilian hospital. In order to upgrade the major trauma skills of the civilian surgeons recruited to and trained for participating in international missions, the (extended) military version of the Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) Course has been implemented. DSTC is given with the intention not to duplicate ATLS, nor to provide an in depth course in surgery, but rather to teach those techniques particularly applicable to the patient who requires surgery and intensive care for major trauma, in a setting where such care is not commonly practised or even necessarily available. The course, made up by a mix of lectures, case discussions and skill stations has been given at the Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine in Gothenburg since 2007. It has gradually evolved to incorporate also anaesthesiologists and nursing staff into an integrated team. The faculty during these courses has been made up by a mix of international and Swedish instructors. Course candidates have primarily been military health staff, but vacant slots have been offered clinicians working in civilian hospitals in the western part of Sweden. During the last course in September 2010 17/20 (85%) of the physicians and 13/17 (76%) of the nurses rated the course as very beneficial or indispensible. The Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine will continue to run the military version of the DSTC course. Due to a certain over-capacity, course participation can be offered the civilian health care system.

 • 2856.
  Lundberg, Magdalena
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Norlin, Caroline
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Anestesisjuksköterskors möjligheter att lindra patienters vårdlidande2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet patienter som genomgår ett operativt ingrepp kan uppleva vårdlidande i form av oro, betydelsen av information och smärta. Detta är ett stort problem som kan orsaka patienten en förlängd vårdtid, negativa upplevelser av sjukvården och ökat sjukdomslidande. Anestesisjuksköterskans erfarenhet, kunskap och omvårdnadshandlingar har betydelse för att lindra patientens vårdlidande och kan därigenom bidra till ett ökat välbefinnande och stärkt självkänsla för patienten. Tidigare studier visar att det idag finns en oro för patienters välbefinnande, då hälso- och sjukvården efterlyser effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Det har också visat sig att betydelsen av patientinformation som en omvårdnadsåtgärd, kraftigt har ökat på grund av allt kortare vårdtider. Syftet med studien var att med kvalitativ metod beskriva anestesisjuksköterskors möjligheter att lindra patienters vårdlidande. Sex anestesisjuksköterskor intervjuades på en operationsavdelning i västra Sverige. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med öppna semistrukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som ger möjligheter att tolka och skapa en ny kunskap genom dialogen som ett fenomen. I resultatet framkom både hinder och möjligheter som anestesisjuksköterskorna upplevde i sitt arbete för att kunna lindra patienters vårdlidande. Begreppen hinder och möjligheter fick tillhörande underkategorier. I diskussionen belyses resultatet utifrån anestesisjuksköterskornas upplevelser av att tiden inte räcker till. Det pressade arbetsschema som råder på operationsavdelningen, försvårar lindrandet av patienters vårdlidande och anestesisjuksköterskorna ges ingen möjlighet till att genomföra en perioperativ vårdprocess. Det preoperativa samtalet kan förebygga och reducera vårdlidande samt stimulera till välbefinnande och en trygghet hos patienten. Vi kan då nå fram till patienten i ett tidigt stadium, vilket kan lindra patientens vårdlidande.

 • 2857.
  Lundberg Pulli, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Torsell, Julia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Upplevelsen av att leva tillsammans med en närstående som drabbats av Alzheimers sjukdom: En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige. När en person drabbas av sjukdomen, påverkas även många närstående. Detta resulterar i en livsförändring även för dem. Närstående blir en del av sjukdomen och det är ofta de som vårdar sin partner i hemmet. Detta är ett stort ansvar som med tiden kan bli påfrestande, då ens partner blir allt sjukare. Detta kan leda till att ett lidande skapas. För att bemöta och tillgodose behov hos närstående krävs kunskap om hur närstående upplever att vårda sin närstående. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes upplevelse av att vårda och leva ihop med en person som drabbats av Alzheimers sjukdom. Metoden är en litteraturöversikt. Åtta artiklar, sex kvalitativa och två kvantitativa artiklar har analyserats utifrån Evans (2003) analysmodell. Likheter och skillnader i studiernas resultat identifierades och resulterade i tre huvudteman och åtta subteman. Emotionella upplevelser belyser känslor som närstående upplever, effekter på förhållandet redogör för förändringar i förhållandet och upplevelse av stöd och information redogör för vikten hos närstående att finna en mening med omvårdnaden, samt behovet av stöd och information de närstående har. Författarna diskuterar hur sjuksköterskan genom att ha kännedom om närståendes upplevelser kan ge stöd och hjälp. En viktig fråga författarna problematiserar är om hjälpen redan finns men att den används på ett felaktigt sätt.

 • 2858.
  Lundblad, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Oskarsson, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Upplevelse av mat och måltid: En intervjustudie om att äta under sjukhusvistelsen efter en höftfraktursoperation2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur och medelåldern för dessa är 83 år. Av dem som ådragit sig en höftfraktur lider ca 50 % av malnutrition. Detta är ett tillstånd då det råder en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen och då uppstår det en störning i näringstillståndet. Det finns starka samband med malnutrition och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid. Då sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens intag av näring och energi var vårt syfte med studien att ta reda på hur patienten upplever maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen av en höftfraktur. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där åtta patienter har intervjuats. Resultatet visar att patienterna tycker att de har en ständig mättnadskänsla hinner aldrig känna sig hungriga mellan måltiderna. De upplever att måltiderna är något socialt och att det var trevligare att inta måltiderna i dagrummet än att sitta på sitt rum. Faktorer som påverkad matlusten negativt var muntorrhet, illamående och smärta. Slutsatser som kan dras av studien är att det är viktigt att alla får energi- och proteinberikad kost, att sätta in de åtgärder som finns för att höja näringsintaget hos denna patientgrupp och att följa upp resultatet. Det kan konstateras att det fortfarande finns mycket kvar att göra för denna patientgrupp.

 • 2859.
  Lundell, Carola
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Max, Lotta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans och barnmorskans erfarenheter av att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om sina barn: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Familjer som lever under påfrestning har ökad risk att utsätta sina barn för misshandel. Ett av mödravårdcentralens och barnavårdcentralens mål är att identifiera familjer som behöver riktade insatser. Denna studies syfte är att belysa sjuksköterskans/ barnmorskans erfarenheter av att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om sina barn. Metoden är en litteraturstudie. Analysen resulterade i fyra huvudteman med tillhörande underteman. Resultatet svarar på frågorna hur sjuksköterskan/barnmorskan kan identifiera bristande omsorgsförmåga och erbjuda stöd till familjer. Sjuksköterskan upplever ambivalenta känslor i mötet med familjer där barn utsatts för misshandel. Den vanligaste formen är psykisk misshandel, medan barn under tre år utsätts mest för fysisk misshandel. Tidiga insatser med stöd av MVC och BVC främjar anknytningen mellan förälder och barn vilket kan förhindra barnmisshandel. Samverkan med andra professioner är viktiga, ett exempel är samverkan på familjecentral. Att anmäla till socialtjänst är en skyldighet men alla har inte tillräckligt med kunskap och trygghet i att anmäla. Resultatet visar också att sjuksköterskan/barnmorskan behöver tid för reflektion samt professionell handledning vid möten med misshandlade barn för att kunna ge ett bra stöd till familjen. I diskussionen diskuteras om att svenska barnmorskor jämfört med barnmorskor i andra länder har tydliga rutiner för att screena gravida för våld i hemmet. Insatser som kan förhindra barnmisshandel är information om riskerna att skaka sitt barn och arbeta förebyggande som att visa på andra sätt att trösta barn.

 • 2860.
  Lundell, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Monberg, Amelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling: en enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. En eventuell följd av ett opioidberoende är att om drogen har injicerats så kan personen ha smittats med en hepatit C, då det är den vanligaste smittvägen. Stigmatisering är ett sätt att märka en individ med en egenskap eller ett attribut som visar att personen ofördelaktigt avviker från mängden/normen. Specialistsjuksköterskan inom psykiatri skall vårda personcentrerat och med ett etiskt förhållningssätt med en strävan mot hållbar utveckling. Patientcentrerad vård kan beskrivas utifrån livsvärldsperspektiv där specialistsjuksköterskan utgår ifrån patientens egna upplevelser.

  Syftet var att undersöka förekomst av stigmatisering hos individer i substitutionsbehandling samt att undersöka eventuella skillnader mellan grupperna som uppger psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C gentemot övriga studiedeltagare. En tvärsnittsstudie gjordes genom att dela ut en enkät inom en substitutionsverksamhet i västra Sverige. Deskriptiv statistik användes för att beskriva förekomst av stigmatisering och analytisk statistik användes för att analysera gruppskillnader.

  Resultatet visar att en klar majoritet av deltagarna har erfarenhet av stigmatiserande upplevelser. Det förväntade sambandet med psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C kunde ej verifieras. Resultatet kan användas för att ge vårdpersonal ökad förståelse för patienters situation inom substitutionsbehandling och också till att ta hänsyn till detta utifrån patientens livsvärld. Vidare studier rekommenderas med kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse av fenomenet.

 • 2861.
  Lundgren, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Zetterman, Agnes
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kvinnor med alkoholmissbruk: Ett dubbelt stigma?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Alkoholrelaterade problem påträffas överallt i vårt samhälle, även inom den somatiska vården. Rapporter visar att kvinnors alkoholkonsumtion ökar och i takt med det, riskerar allt fler kvinnor att fastna i ett missbruk. Därför känns det angeläget att uppmärksamma kvinnornas upplevelser av att vara kvinna och missbrukare. Kvinnor börjar missbruka alkohol senare i livet än män, men de har en snabbare beroendeutveckling och lägre tålighet för alkohol än vad män har. Detta examensarbete har livsvärlds- och genusperspektiven som teoretiska utgångspunkter. Syftet är att belysa hur kvinnor som missbrukar alkohol beskriver upplevelser i samband med att utveckla och leva i ett missbruk. En innehållsanalys har utförts av sju vetenskapliga kvalitativa artiklar som beskriver missbrukande kvinnors upplevelser. Resultatet består av fyra teman. I första temat ”Att vara utsatt och osynlig i barndomen” och här beskrivs upplevelser från barndomen som kvinnorna sätter i relation till utvecklingen av deras missbruk. Tema två ”Att sträva efter att leva upp till normer” berör upplevelser och känslor kring att passa in, andras förväntningar på kvinnorna samt hur de bryter mot normer genom missbruket. I temat ”Att plågas av känslor” beskrivs de känslor av skam, skuld, smärta och ensamhet som är relaterade till missbruket. Slutligen berör det sista temat ”Att nå en vändpunkt” hur kvinnorna upplever vändpunkter i missbruket, känslan av att nå botten och hur självrespekten är viktig för att klara av att bryta missbruket. I diskussionen diskuteras metoden som använts samt konsekvenser av artikelurvalet. Vidare diskuteras valda delar av resultatet och slutligen resultatets betydelser för vårdandet.

 • 2862.
  Lundgren, Emilie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Mathilda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  När livet får en plötslig vändning: Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att leva med cancer vid diagnos och under behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cancer är en sjukdom där antalet drabbade unga vuxna ökar mer än någon annan åldersgrupp. Riskfaktorer är oftast kopplade till människans levnadsvanor och behandling kan bland annat ske genom strålning, operation och läkemedel. Att drabbas av en cancersjukdom för att sedan genomgå behandling kan medföra både fysiska och psykiska besvär. Som ung vuxen kan det innebära förändringar i hela tillvaron, där svårigheterna kan prägla vardagen även efter avslutad behandling. 

  Syftet med denna litteraturöversikt var därmed att belysa unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att leva med cancer vid diagnos och under behandling. Detta för att få en helhetsbild av deras upplevelser under en längre tid av sjukdomen. Efter granskning av återfunna studier inkluderades slutligen nio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Med en noggrant genomförd dataanalys identifierades tre huvudteman: psykosociala och emotionella reaktioner, konsekvenser av den förändrade kroppen och relationer. Resultatet strukturerades sedan upp med totalt sju subteman under dessa huvudteman. Av resultatet framkom det att en cancerdiagnos och efterföljande behandling kan påverka de unga vuxna både psykiskt och fysiskt i form av emotionella känslor och kroppsliga förändringar, samt en oro för framtiden. Upplevelserna kan skilja sig från tiden för diagnos till behandling där även åldern hos unga vuxna kan ha en påverkan. Ett starkt stöd uttrycks vara betydelsefullt för välbefinnandet och det krävs därmed att vården breddar kunskaperna för ett givande bemötande gentemot unga vuxna. Sjuksköterskan utgör en betydelsefull roll för att minska lidande och istället arbeta för ökat välbefinnande.

 • 2863.
  Lundgren, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Thornberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskans upplevelser av att stärka välbefinnande hos den äldre2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskan har en unik roll inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa hos de äldre. Det är viktigt att hjälpa denna alltmer växande befolkningsgrupp med att stärka deras välbefinnande och stödja deras hälsoprocesser. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att stärka den äldre patientens välbefinnande i det hälsofrämjande arbetet på vårdcentral.

  Åtta distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral intervjuades. En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats är utförd där datamaterialet analyserats enligt kvalitativ innebördsanalys.

  I resultatet framkom sex teman; rollen i att stärka välbefinnande, öppet och följsamt förhållningssätt i mötet med den äldre, skapa en tillitsfull relation, förståelse för den äldres behov, stimulans och tillfredsställelse i att stärka välbefinnande hos den äldre samt helhetsperspektiv i att stärka välbefinnande hos den äldre.

  Distriktssköterskan innehar en nyckelroll på vårdcentralen i det hälsofrämjande arbetet där den stödjande rollen är av största vikt för att stärka den äldres välbefinnande. Arbetet ger hög tillfredsställelse och glädje. I studien framkommer även att äldrevårdsmottagning är ett arbetssätt där helhetsperspektivet är centralt.

 • 2864.
  Lundgren, Ingela
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Studie om kvinnors upplevelse av doualstöd2007Inngår i: Vi Föräldrar, ISSN 0346-4245, nr 6Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 2865.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Berg, M
  Styra eller stödja? Barnmorskans roll och teknikens inverkan på förlossningsvården.2007Inngår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 3, s. 20-23Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2866.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Berg, Marie
  Central concepts in the midwife-woman relationship2007Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 21, nr 2, s. 220-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The relationship between the midwife and the woman is essential for a positive experience for woman during childbearing period, i.e. pregnancy, childbirth and the first postpartum phase. Thereby, the aim of this study was to delineate central concepts in the midwife-woman relationship, in normal as well as high-risk situations. A secondary analysis was performed on original texts from eight Swedish qualitative studies, all with a phenomenological or phenomenological-hermeneutic approach. Six pairs of concepts were elucidated; each one describing one aspect from the woman's perspective and one responsive aspect from the midwife. The pairs of concepts are: surrender-availability, trust-mediation of trust, participation-mutuality, loneliness-confirmation, differenceness-support uniqueness and creation of meaning-support meaningfulness. Disciplinary concepts about the midwife-woman relationship have evolved that are essential for care in both normal and high-risk contexts, and we suggest that they should be implemented as a guide for midwifery care.

 • 2867.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  Göteborgs Universitet.
  Healy, Patricia
  Carroll, Margaret
  Begley, Cecily
  Matterne, Andrea
  Gross, Mechthild M
  Grylka-Baeschlin, Susanne
  Nicoletti, Jane
  Morano, Sandra
  Nilsson, Christina
  Göteborgs Universitet.
  Lalor, Joan
  Clinicians' views of factors of importance for improving the rate of VBAC (vaginal birth after caesarean section): a study from countries with low VBAC rates.2016Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 16, nr 1, artikkel-id 350Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Caesarean section (CS) rates are increasing worldwide and the most common reason is repeat CS following previous CS. For most women a vaginal birth after a previous CS (VBAC) is a safe option. However, the rate of VBAC differs in an international perspective. Obtaining deeper knowledge of clinicians' views on VBAC can help in understanding the factors of importance for increasing VBAC rates. Focus group interviews with clinicians and women in three countries with high VBAC rates (Finland, Sweden and the Netherlands) and three countries with low VBAC rates (Ireland, Italy and Germany) are part of "OptiBIRTH", an ongoing research project. The study reported here aims to explore the views of clinicians from countries with low VBAC rates on factors of importance for improving VBAC rates.

  METHODS: Focus group interviews were held in Ireland, Italy and Germany. In total 71 clinicians participated in nine focus group interviews. Five central questions about VBAC were used and interviews were analysed using content analysis. The analysis was performed in each country in the native language and then translated into English. All data were then analysed together and final categories were validated in each country.

  RESULTS: The findings are presented in four main categories with several sub-categories: 1) "prameters for VBAC", including the importance of the obstetric history, present obstetric factors, a positive attitude among those who are centrally involved, early follow-up after CS and antenatal classes; 2) "organisational support and resources for women undergoing a VBAC", meaning a successful VBAC requires clinical expertise and resources during labour; 3) "fear as a key inhibitor of successful VBAC", including understanding women's fear of childbirth, clinicians' fear of VBAC and the ways that clinicians' fear can be transferred to women; and 4) "shared decision making - rapport, knowledge and confidence", meaning ensuring consistent, realistic and unbiased information and developing trust within the clinician-woman relationship.

  CONCLUSIONS: The findings indicate that increasing the VBAC rate depends on organisational factors, the care offered during pregnancy and childbirth, the decision-making process and the strategies employed to reduce fear in all involved.

 • 2868.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsdottir, Inga
  Bondas, Terese
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Long-time memories and experiences of childbirth in a Nordic context2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2869.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsdottir, Sigridur Inga
  Bondas, Terese
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Long-Term Memories and Experiences of Childbirth in a Nordic Context: A Secondary Analysis2009Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 4, nr 2, s. 115-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The experience of childbirth is an important life experience for women. However, in-depth knowledge about long-term experiences is limited. The aim of the study was to describe women’s experiences two to 20 years after birth. This study is a part of a meta-synthesis project about childbearing in the Nordic countries. Methodologically, the study was a secondary analysis performed on original data from three selected qualitative studies by the authors, in three Nordic countries, Finland, Iceland and Sweden, and in two different forms of care, birth centre care and standard maternity care. There were 29 participants, both primipara and multiparous women. The result from this study shows that women, in a long-term perspective describe childbirth as an encounter with different participants and the most important is with the midwife. The midwife is also important in connection to the atmosphere experienced during birth. The childbirth experience has a potential to strengthen self-confidence and trust in others or, on the contrary, it can mean failure or distrust. Impersonal encounters linger feelings of being abandoned and alone. This dimension is in particular demonstrated in the description of the woman who had given birth at standard maternity care. The conclusion of this study is that childbirth experience has a potential to strengthen self-confidence and trust in others or on the contrary failure or distrust. Maternity care should be organized in a way that emphasis this aspects of care.

 • 2870.
  Lundgren, Ingela
  et al.
  University of Gothenburg.
  Smith, Valerie
  Trinity College Dublin.
  Nilsson, Christina
  University of Gothenburg.
  Vehvilainen-Julkunen, Katri
  University of Eastern Finland.
  Nicoletti, Jane
  Universita Degli Studi di Genova.
  Devane, Declan
  NUI Galway/West North West Hospital Group.
  Bernloehr, Annette
  Hannover Medical School.
  van Limbeek, Evelien
  Zuyd University.
  Lalor, Joan
  Trinity College Dublin.
  Begley, Cecily
  Trinity College Dublin.
  Clinician-centred interventions to increase vaginal birth after caesarean section (VBAC): a systematic review.2015Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 15, nr 16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The number of caesarean sections (CS) is increasing globally, and repeat CS after a previous CS is a significant contributor to the overall CS rate. Vaginal birth after caesarean (VBAC) can be seen as a real and viable option for most women with previous CS. To achieve success, however, women need the support of their clinicians (obstetricians and midwives). The aim of this study was to evaluate clinician-centred interventions designed to increase the rate of VBAC.

  METHODS: The bibliographic databases of The Cochrane Library, PubMed, PsychINFO and CINAHL were searched for randomised controlled trials, including cluster randomised trials that evaluated the effectiveness of any intervention targeted directly at clinicians aimed at increasing VBAC rates. Included studies were appraised independently by two reviewers. Data were extracted independently by three reviewers. The quality of the included studies was assessed using the quality assessment tool, 'Effective Public Health Practice Project'. The primary outcome measure was VBAC rates.

  RESULTS: 238 citations were screened, 255 were excluded by title and abstract. 11 full-text papers were reviewed; eight were excluded, resulting in three included papers. One study evaluated the effectiveness of antepartum x-ray pelvimetry (XRP) in 306 women with one previous CS. One study evaluated the effects of external peer review on CS birth in 45 hospitals, and the third evaluated opinion leader education and audit and feedback in 16 hospitals. The use of external peer review, audit and feedback had no significant effect on VBAC rates. An educational strategy delivered by an opinion leader significantly increased VBAC rates. The use of XRP significantly increased CS rates.

  CONCLUSIONS: This systematic review indicates that few studies have evaluated the effects of clinician-centred interventions on VBAC rates, and interventions are of varying types which limited the ability to meta-analyse data. A further limitation is that the included studies were performed during the late 1980s-1990s. An opinion leader educational strategy confers benefit for increasing VBAC rates. This strategy should be further studied in different maternity care settings and with professionals other than physicians only.

 • 2871. Lundgren, Ingela
  et al.
  van Limbeek, Evelien
  Vehvilainen-Julkunen, Katri
  Nilsson, Christina
  Göteborgs Universitet.
  Clinicians' views of factors of importance for improving the rate of VBAC (vaginal birth after caesarean section): a qualitative study from countries with high VBAC rates.2015Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 15, artikkel-id 196Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The most common reason for caesarean section (CS) is repeat CS following previous CS. Vaginal birth after caesarean section (VBAC) rates vary widely in different healthcare settings and countries. Obtaining deeper knowledge of clinicians' views on VBAC can help in understanding the factors of importance for increasing VBAC rates. Interview studies with clinicians and women in three countries with high VBAC rates (Finland, Sweden and the Netherlands) and three countries with low VBAC rates (Ireland, Italy and Germany) are part of 'OptiBIRTH', an ongoing research project. The study reported here is based on interviews in high VBAC countries. The aim of the study was to investigate the views of clinicians working in countries with high VBAC rates on factors of importance for improving VBAC rates.

  METHODS: Individual (face-to-face or telephone) interviews and focus group interviews with clinicians (in different maternity care settings) in three countries with high VBAC rates were conducted during 2012-2013. In total, 44 clinicians participated: 26 midwives and 18 obstetricians. Five central questions about VBAC were used and interviews were analysed using content analysis. The analysis was performed in each country in the native language and then translated into English. All data were then analysed together and final categories were validated in each country.

  RESULTS: The findings are presented in four main categories with subcategories. First, a common approach is needed, including: feeling confident with VBAC, considering VBAC as the first alternative, communicating well, working in a team, working in accordance with a model and making agreements with the woman. Second, obstetricians need to make the final decision on the mode of delivery while involving women in counselling towards VBAC. Third, a woman who has a previous CS has a similar need for support as other labouring women, but with some extra precautions and additional recommendations for her care. Finally, clinicians should help strengthen women's trust in VBAC, including building their trust in giving birth vaginally, recognising that giving birth naturally is an empowering experience for women, alleviating fear and offering extra visits to discuss the previous CS, and joining with the woman in a dialogue while leaving the decision about the mode of birth open.

  CONCLUSIONS: This study shows that, according to midwives and obstetricians from countries with high VBAC rates, the important factors for improving the VBAC rate are related to the structure of the maternity care system in the country, to the cooperation between midwives and obstetricians, and to the care offered during pregnancy and birth. More research on clinicians' perspectives is needed from countries with low, as well as high, VBAC rates.

 • 2872.
  Lundgren, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Nylén, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ambulanspersonalens behov av stöd efter en hot- eller våldssituation: en kvalitativ intervjustudie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Hot och våld inom sjukvården är ett ökande problem. Vårdare som utsätts för hot och våld påverkas negativt i sitt arbete. Ambulanspersonal måste under en begränsad tid och i en akut situation etablera en bra relation till vårdtagaren. För att förutsättningarna att klara detta ska vara så bra som möjligt behöver vårdaren må bra. Därför är det viktigt att vårdaren efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation får möjlighet att bearbeta händelsen. Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av behov av stöd efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation. En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Sex personer på två olika ambulansstationer i Västra Götalands regionen intervjuades. I resultatet framkom att ambulanspersonalen behöver stöd ifrån sina kollegor för att bearbeta det inträffade, detta i form av samtal. Är inte detta tillräckligt är stöd ifrån verksamheten i form av samtal med chefen eller utomstående, t.ex. diakon eller kurator, det som ambulanspersonalen upplever sig behöva. Det visade sig även vara viktigt att få tid för återhämtning. I diskussionen förs resonemang kring studiens genomförande. Här diskuteras även möjligheten till samtal och handledning, reaktioner på hot och våld samt att personalen behöver påtala när behov av stöd finns.

 • 2873.
  Lundgren, Kristin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Oro och farhågor i samband med överrapportering av patienter som transporteras av ambulans mellan två vårdinrättningar: en kritisk incidentstudie av upplevelser hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har identifierat bristande överrapportering mellan yrkesgrupper som en av riskfaktorerna i samband med en interhospital transport. Studiens syfte var att utifrån kritiska händelser beskriva upplevelser av oro och farhågor hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i samband med överrapportering av patienter som transporteras av ambulans mellan två vårdinrättningar. Metoden för studien var kritisk incidentteknik (CIT). Datainsamlingen utfördes i ett landsting i södra Sverige där sex sjuksköterskor inom ambulanssjukvård deltog. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt kritisk incidentteknik.

  I resultatet framkom fem huvudkategorier av oro och farhågor hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i samband med överrapportering; Oro och farhågor för att nedgraderas till transportör, Oro och farhågor för rationalisering och slarv, Oro och farhågor för den prehospitala arbetsmiljön, Oro lindras genom att mottagande personal efterfrågar ytterligare information och Oro lindras genom tydligt medicinskt ansvar. Studien visar att oro och farhågor i samband med överrapportering av patienter som transporteras av ambulans mellan två vårdinrättningar kan relateras till ett patientansvar, yrkesrollen och arbetsmiljö. Den interhospitala transporten har en betydelsefull påverkan både på vårdrelationen till patienten och ambulanssjuksköterskans yrkesidentitet. Då sjuksköterskor inom ambulanssjukvård upplevt en adekvat och god överrapportering beskrevs det bidra till en patientsäker vård och upplevelse av lugn och trygghet i yrkesrollen. Överrapporteringen bör därför betraktas som en grundförutsättning för professionellt vårdarbete inom ambulanssjukvård.

 • 2874.
  Lundgren, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Persson, Charlotta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Asperger syndrom Upplevelser av möten med andra människor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Asperger syndrom är en neuropsykiatrisk störning som ger olika funktionsnedsättningar. Detta gestaltar sig i en oförmåga att leva sig in i hur andra tänker och känner, fantasifattigdom och nedsatt förmåga till social interaktion. Människor med Asperger syndrom kan ofta uppfattas som udda och avvikande av andra människor och de upplever ofta sin bristande sociala kompetens som ett stort hinder. De behöver som alla andra människor någon gång uppsöka vården. Personalen i vården känner inte alltid till de funktionsnedsättningar som människor med Asperger syndrom kan ha och det finns en risk för dåligt bemötande, vilket kan leda till att onödigt vårdlidande uppstår. Syftet är att beskriva hur människor med Asperger syndrom upplever möten med andra människor och med vården. Vi har valt att analysera biografier skrivna av eller i samarbete med människor som har Asperger syndrom. I biografierna beskrivs deras livsberättelser om hur det är att möta andra människor. De upplever olika hinder i sociala möten, som att känna sig annorlunda, ofrivillig ensamhet, bristande förståelse, rädsla och oro inför möten med andra och upplevelser av mobbing. Men människorna i biografierna beskriver även att de upplever goda sociala möten med andra människor, där det finns gemenskap och en möjlighet till utveckling. Det som framträder speciellt är känslan av annorlundaskap, bristande förståelse och utveckling. Annorlundaskapet och den bristande förståelsen är stora hinder som finns i det vardagliga livet men det finns möjligheter till att förbättra detta. Upplevelsen av att kunna utvecklas är viktig att ta till vara för att möjliggöra minskad funktionsnedsättning hos människor med Asperger syndrom.

 • 2875.
  Lundgren, Pierre
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjöblom, Anton
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att vårda patienter när det föreligger språkbarriärer: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren, vilket leder till större sannolikhet för att sjuksköterskan får vårda patienter som inte talar samma språk. Forskning visar att patienter upplever ökad sårbarhet vid språkbarriärer, dock att de är relativt nöjda med den vård de fått. Språkbarriärer kan försvåra för sjuksköterskan att skapa en vårdande relation med patienten, vilket kan leda till ökat lidande. När kommunikationen inte fungerar minskar patientsäkerheten vilket kan resultera i vårdrelaterade skador. Att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter som inte talar landets officiella språk är viktigt för att kunna göra vården mer patientsäker.

  Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som inte talar landets officiella språk. Metoden som använts är litteraturstudie. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar.

  I resultatet presenteras fyra teman, dessa är: att vårda med hjälp av utbildad tolk, att vårda med anhörig som tolk, att vårda utan tredje part och att vårda med strategier vid språkbarriärer. Resultatet visar att språkbarriärer både har positiv och negativ inverkan på vården sjuksköterskan ger. Språkbarriärer ökar risken för missförstånd och försvårar för sjuksköterskan att delge information till patienten. Språkbarriärer kan dock medföra tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet för patientens behov. Resultatet visar även att utbildade tolkar är det bästa hjälpmedlet för att överbrygga språkbarriärer och att användning av anhöriga som agerar tolk kan hämma vårdkvalitén. Sjuksköterskor bör använda reflektion för att få ökad förståelse för patienten och för att kunna förändra den omvårdnad de ger. Sjuksköterskor bör även ta tillvara på anhöriga som en bra resurs, däremot kan de hämma vårdkvalitén när de används som informella tolkar.

 • 2876.
  Lundh, Anette
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Maksumic, Sabina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Alla barn har en ryggsäck med sig: Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i samband med anestesi2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Att vårda barn inför operation kräver att anestesisjuksköterskan kan förstå barnets livsvärld och bemöta eventuell oro. Första gången som ett barn kommer i kontakt med sjukvården kan upplevas som skrämmande. Hur barnet blir bemött har en stor betydelse för framtida besök. Med bra förberedelse skapar anestesisjuksköterskan trygghet och underlättar inför operationen för både barnet och deras föräldrar. Informationen till barnet är en viktig del i den preoperativa delen och måstes anpassas till barnets ålder. Humor och fantasi har stor effekt på barns förmåga att klara av rädsla. Anestesiinduktion är stressande för många barn och därmed bör anestesisjuksköterskan ha ett vårdande förhållningssätt för att minska vårdlidande. Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i samband med anestesi. Kvalitativ metod med öppna intervjuer av sju anestesisjuksköterskor har används. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det som är utmärkande för studiens resultat bygger på förberedelse som skapar kontroll för oförutsedda händelser, och förmågan att använda sig av fantasi och kreativitet. Resultatet presenteras under de generiska kategorierna; Förberedelse, Följsamhet och Öppenhet. Det perioperativa vårdandet av barn kräver följsamhet till det unika barnet och dess behov samtidigt som en övergripande kontroll bibehålles om något oväntat inträffar. Vårdandet förutsätter anestesisjuksköterskan totala och aktiva uppmärksamhet och bekräftelse erhålls direkt om ett vårdmöte har etablerats – eller inte etablerats.

 • 2877.
  Lundh, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tapia Molander, Simon
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stressiga arbetsförhållanden är vardag för sjuksköterskan och samtidigt som kraven blir allt fler förväntas hen ge en god, trygg och säker vård. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård. Studien är utformad som en litteraturstudie och med hjälp av Fribergs analysmodell har artiklar sökts fram i olika elektroniska databaser. De artiklarna med relevant innehåll har kvalitétsgranskats och sedan analyserats enligt Fribergs analysprocess. Totalt användes nio artiklar där nyckelord identifierats och teman sedan utformats, den information om stressframkallande faktorer som tagits fram strukturerades slutligen upp i fyra teman, rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd, och otillräcklighet.

  Resultatet visar att en hög andel sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress på sin arbetsplats, men också att de största orsakerna till detta är rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd och en känsla av att otillräcklighet. Denna stress kan i sin tur leda till brister i patientsäkerheten och möjligheten att bedriva den goda vård som är önskvärd, är ej möjlig. Relaterat till tidsbrist för sjuksköterskan finns risk för moralisk stress, där den vård som ser till patientens bästa ej hinns med. Med denna studie finns därför en förhoppning att informera allmänsjuksköterskor inom hospital vård och organisationen runt omkring om faktorer för arbetsrelaterad stress, för att bidra till ökad förståelse och därmed en hållbar utveckling.

 • 2878. Lundin, Andreas
  et al.
  Djärv, Therese
  Engdahl, Johan
  Hollenberg, Jacob
  Nordberg, Per
  Ravn-Fischer, Annika
  Ringh, Mattias
  Rysz, Susanne
  Svensson, Leif
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lundgren, Peter
  Drug therapy in cardiac arrest: a review of the literature2016Inngår i: European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy, ISSN 2055-6845, Vol. 2, nr 1, s. 54-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to review the literature on human studies of drug therapy in cardiac arrest during the last 25 years. In May 2015, a systematic literature search was performed in PubMed, Embase, the Cochrane Library, and CRD databases. Prospective interventional and observational studies evaluating a specified drug therapy in human cardiac arrest reporting a clinical endpoint [i.e. return of spontaneous circulation (ROSC) or survival] and published in English 1990 or later were included, whereas animal studies, case series and reports, studies of drug administration, drug pharmacology, non-specified drug therapies, preventive drug therapy, drug administration after ROSC, studies with primarily physiological endpoints, and studies of traumatic cardiac arrest were excluded. The literature search identified a total of 8936 articles. Eighty-eight articles met our inclusion criteria and were included in the review. We identified no human study in which drug therapy, compared with placebo, improved long-term survival. Regarding adrenaline and amiodarone, the drugs currently recommended in cardiac arrest, two prospective randomized placebo-controlled trials, were identified for adrenaline, and one for amiodarone, but they were all underpowered to detect differences in survival to hospital discharge. Of all reviewed studies, only one recent prospective study demonstrated improved neurological outcome with one therapy over another using a combination of vasopressin, steroids, and adrenaline as the intervention compared with standard adrenaline administration. The evidence base for drug therapy in cardiac arrest is scarce. However, many human studies on drug therapy in cardiac arrest have not been powered to identify differences in important clinical outcomes such as survival to hospital discharge and favourable neurological outcome. Efforts are needed to initiate large multicentre prospective randomized clinical trials to evaluate both currently recommended and future drug therapies.

 • 2879.
  Lundin, Ann-Charlotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Danz, Charlotte
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att få ungdomar ”att tänka efter före” Barnmorskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande med ungdomar och STI2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Andelen ungdomar som smittas av STI ökar i dagens samhälle trots att barnmorskor arbetar hälsofrämjande med ungdomar. Det saknas kunskap om hur barnmorskor upplever sitt preventiva arbete med ungdomar och STI. Syftet med studien är därför att beskriva barnmorskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande med ungdomar och STI. Åtta intervjuer med barnmorskor utfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I vårt resultat framkom ett tema med tillhörande två kategorier. Temat är att få ungdomar ”att tänka efter före” om STI och sexualitet. Det två kategorierna som framkom handlar dels om att få ungdomar att få insikt för en ökad förståelse för sexuellt risktagande. Den andra om att stärka ungdomarna till att tro på den egna kroppen. Att nå fram till ungdomarna upplevdes svårt. Centralt i det stödjande arbetet var att ge ungdomarna kunskap och styrkan och att välja ha sex på sina villkor. Barnmorskor upplevde att ungdomar inte alltid förstår riskerna med att bli smittade med en sexuellt överförbar sjukdom. Samhällets syn på ungdomars sexualitet och påverkan från kompisar ansågs vara en av orsakerna till att ungdomar inte väljer att skydda sig. Det framkom i intervjuerna att barnmorskans mål är att få ungdomarna att tänka efter före om STI och sexualitet för att på så sätt ta ansvar för sitt handlande.

 • 2880.
  Lundin, Mattias
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Mowrer, Louise
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Upplevelser hos föräldrar av att leva med sitt barns självskadebeteende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Självskadebeteende hos unga personer har ökat i Sverige. I familjer där ett barn drabbas av ohälsa med ett självskadebeteende påverkas hela familjen och väcker känslor av skuld, skam och lidande hos föräldrarna. Syftet med studien är att beskriva föräldrarnas upplevelser av att leva med sitt självskadebeteende. Denna kunskap avser hjälpa sjuksköterskan att bättre kunna stödja och lindra lidande hos föräldrarna. Analysmetoden som användes är Evans analysmetod beskriven i Friberg (2006). Analysen grundar sig i sju artiklar som berör unga med självskadebeteende utifrån föräldrars perspektiv. Resultatet utgörs av fyra huvudteman och nio subteman. Det första huvudtemat, Hjälplöshet, innefattar två subteman som beskriver föräldrars upplevelser av att inte kunna hantera sin situation där de känner sig ensamma i sitt lidande på grund av svårigheter att kommunicera med sitt barn och brist på stöd från vårdare och samhället. Det andra huvudtemat, Misslyckande, inbegriper tre subteman som beskriver känslor av skuld och skam av att inte vara en bra förälder och misslyckande i att tillgodose sina egna och andra familjemedlemmars behov. Deras egna behov kom i skymundan vilket slutligen ledde till en fysisk och psykisk utmattning. Att misslyckas i att förebygga barnets självskadebeteende ledde till känslor av sorg och ilska hos föräldrarna. I det tredje huvudtemat, Osäkerhet, förklarar två subteman hur föräldrarna känner att de förlorat kontrollen över sitt barn vilket uttryckte sig i en rädsla hos föräldrarna. Det fjärde huvudtemat, Att vilja hjälpa, innefattar två subteman som beskriver en vilja hos föräldrarna att hjälpa sitt barn uttryckt i ett sökande av förståelse för självskadebeteendet som fenomen och ett sökande av information och råd angående sitt barns självskadebeteende. I diskussionen behandlas föräldrarnas upplevelser av hjälplöshet kopplat till sjukvårdens attityder och okunskap om självskadebeteende. Hur sjuksköterskan genom att lindra lidande kan hjälpa föräldrarna att hantera sina känslor av skuld, skam och sorg. Att föräldrarna genom egenvård kan återfå kontrollen över sin osäkerhet gentemot sitt barn och föräldrarnas behov att, i viljan att hjälpa sitt barn, förstå sitt barns lidande.

 • 2881.
  Lundin, Mattias
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wennerlund, Petter
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att vårda på lika villkor: Sjuksköterskors upplevelser av tjänstgöring i en internationell militär insats2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title. To care on equal terms – Registered nurses experiences of duty in an international military operation.

  Aim. To describe registered nurses experience of providing patient care on equal terms in a Swedish international military operation.

  Background. Reg. nurses provide care to a variety of patients during an international military operation. Those patients may be civilians as well as military. Among them may be friends, allies or enemies. According to Swedish and international law all patients has the right to recieve medical care. The number of reg. nurses who will participate in international military operations will increase, yet there are few studies about experiences of providing care on equal terms to patients in this setting.

  Method. A qualitative study based on interviews was used. Nine Swedish reg. nurses were interviewed. The data was analysed using a qualitative content analysis.

  Findings. Three themes emerged. Feelings in nursing, conditions in nursing and ambitions in nursing. Reg. nurses describe different feelings such as frustration and anger. The conditions reg. nurses have to work in are often dangerous and with limited resources. Reg. nurses have an ambition to provide care on equal terms but find it difficult to do so.

  Conclusion. Reg. nurses describe that it is difficult to provide care on equal terms. Patients are not always provided equal care. The ambition is to give patients care on equal terms, but in a situation when a choice has to be made, reg. nurses tend to care for friends first.

 • 2882.
  Lundmark, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Widin Dahlström, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen: ”Har det påverkat våra patienter?”2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom vården är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i personalgruppen, som kan ha stor påverkan på både den psykosociala arbetsmiljön och för den omvårdnad och det bemötande patienter och närstående får. Chefer i vården upplever att konflikter och konflikthantering är svårt. Tidigare studier visar att chefer inom vården i hög utsträckning undviker att gå in i konflikter, eller, försöker lösa konflikter på ett sätt som endast ger en kortvarig lösning. Då konflikter kan ha påverkan på patientens omvårdnad är det en viktig uppgift för chefen att ta tag i de konflikter som uppstår. Syftet med studien var att undersöka vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter i arbetsgruppen.

  Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sju vårdenhetschefer intervjuades om sina erfarenheter av konflikter i arbetsgruppen. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i kategorierna chefsrollen, stöd, förhållningssätt och bristande omvårdnad. I resultatdiskussionen diskuteras hur en kombination av bristande kunskap, upplevelsen av att vara ensam i sin roll och att som chef ha ett vårdande förhållningssätt till sina medarbetare, kan bidra till att chefer använder konflikthanteringsstrategier som inte ger en varaktig lösning.

  Att vara sjuksköterska och chef kan innebära en särskild utmaning när sjuksköterskans vårdande perspektiv följer med in i chefskapet och påverkar relationen till medarbetarna. För att förbättra vårdenhetschefers möjlighet att hantera interpersonella konflikter på ett konstruktivt och långsiktigt sätt, behövs utbildning och träning i konflikthantering. Genom att erbjuda handledning och mentorskap till såväl nya som mer erfarna vårdenhetschefer ges möjlighet till ökad medvetenhet om betydelsen av ett vårdande perspektiv vid konflikthantering.

 • 2883.
  Lundqvist-Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jenssen, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hjälper eller stjälper?: Mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många mammor upplever inledningsvis svårigheter med amning. En förutsättning för en lyckad amning är att mamman får ett gott stöd. Stöd har identifierats som en viktig faktor för amningsupplevelsen men också för ökad amningsfrekvens. Eftersom stöd är en betydelsefull faktor är det viktigt att ytterligare fördjupa förståelsen av vad som är stödjande och icke-stödjande ur kvinnans perspektiv. Syftet är att beskriva mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod. Ett strategiskt urval har gjorts genom att söka informanter på internet via bloggar och på Amningshjälpens hemsida. Analysen av berättelserna presenteras i fyra olika kategorier som uppenbarat sig under analysprocessen och som beskriver den undersökta företeelsen mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter. De fyra kategorierna är: Mammans tilltro till sig själv, Stöd från vänner och familj, Stöd från vårdpersonal och Sociala medier ger stöd och bekräftelse. Vår forskning visar tydligt att mammor med amningssvårigheter behöver stödjande åtgärder och att de inte är fullt ut nöjda med stödet som erbjuds från den professionella sektorn idag, många mammor med amningssvårigheter söker därför amningsstöd på internet via sociala medier.

 • 2884. Lundstam, U
  et al.
  Herlitz, Johan
  [external].
  Karlsson, T
  Linden, T
  Wiklund, O
  Serum lipids, lipoprotein(a) level, and apolipoprotein(a) isoforms as prognostic markers in patients with coronary heart disease.2002Inngår i: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 251, nr 2, s. 111-118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Our objective was to study prognostic factors for death in patients with coronary heart disease (CHD), focusing on serum lipids and lipoproteins. DESIGN AND SUBJECTS: The study subjects were 964 patients with angina pectoris who underwent coronary angiography between 1985 and 1987. Follow-up, including survival and cause of death, was carried out in April 1998. RESULTS: A total of 363 patients died. Increasing age, diabetes and low levels of HDL cholesterol and of apolipoprotein (apo) AI were associated with increased risk of total mortality and cardiac mortality. In men, low levels of LDL cholesterol and of apoB were associated with increased risk of death, but not of cardiac death only; high levels of lipoprotein(a) [Lp(a)] were not associated with increased risk. In women, however, there was a trend towards increased risk with increasing Lp(a) levels (P = 0.054); the smallest isoform of apo(a) was associated with a twofold increase in risk. In women, but not in men, risk decreased with increasing molecular weight of the apo(a) isoforms. CONCLUSIONS: Amongst lipoprotein variables, low levels of HDL cholesterol and of apoAI and the presence of low-molecular weight isoforms of apo(a) are associated with increased risk of death in patients with CHD. Apo(a) isoforms and Lp(a) levels seem to be more important as risk factors amongst women. Low LDL cholesterol and apoB levels were associated with increased risk, but only in men. These findings demonstrate the importance of a gender-specific analysis of risk factors for CHD.

 • 2885.
  Lundvall, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Research design - Caring and learning conversation as support to young adults2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Studies show that young adults (16-25 years) lack support when they have existential concerns. Unless the existential concerns are highlighted, it can be an obstacle in daily life, and it may lead to psychological distress in the future. In order to develop care for young adults, a research project is currently being carried out with the aim of studying how caring and learning conversations can strengthen and support health processes in young adults with existential concerns. 

  AIM: The aim of this presentation is to describe a research project with the overall aim to investigate and create knowledge about how conversations can support and strengthen the health process of young adults expressing existential concern. 

  METHOD: The present research project relies on reflective lifeworld research (RLR) based on Dahlberg, Dahlberg and Nyström. RLR is phenomena-oriented and characterized by the fact that the phenomenon of the study is in focus in both data collection and analysis. A phenomenon should be understood in such a way as "something as it is experienced". Methods of application when applying RLR are transparency, compliance with the phenomenon and “bridling” of the understanding process throughout the entire research process. 

  RESULT: At the present, no studies have yet been analyzed, but the following studies from the caregivers' and young adults' perspective are planned.

  • Caregivers who have or have had conversations with young adults who express existential issues in various healthcare contexts such as; Primary care, Youth guidance centers, Student health in high school and Student health at university.
  • Young adults who sought care and expressed existential concern during the conversation. 

  CONCLUSION: By examining how caregivers in different healthcare context experience conversations with young adults with existential issues and to describe what support young adults consider to be in the form of conversations, the intention is to strengthen and support health processes in young adults.

 • 2886.
  Lundvall, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jakobsson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag2018Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa hos unga har fördubblats under de senaste 10 åren. Sömnbrist, skolstress och sociala medier pekas ut som riskfaktorer. Vem lyssnar på våra unga och kan vända den skrämmande trenden?

  Upplevelser av ökade krav i samhället, ökad stress i skolan, ständigt plingande mobiltelefoner, sociala medier, och utbredd sömnbrist är några av de faktorer som pekas ut som tänkbara orsaker till att unga mår allt sämre. Psykisk ohälsa bland unga har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Även självmordsförsöken har ökat bland de unga vuxna och fler vårdas inom sluten psykiatrisk vård. Problemet är alarmerande. Unga i dagens samhälle utsätts för en mängd råd avseende hur de ska se ut, hur de ska leva sitt liv och hur livet ska vara. För många unga innebär detta en risk att tappa bort sig själv och därmed sträva mot mål som andra har satt upp.

  Vid Högskolan i Borås pågår forskningsprojekt för att undersöka hur vi kan vända den ökande trenden av psykisk ohälsa hos unga. Under seminariet diskuteras resultaten av forskningen tillsammans med politiker och företrädare för Socialstyrelsen, elevhälsan, vården och skolan.

 • 2887.
  Lundvall, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hörberg, Ulrica
  Linnéuniversitetet.
  Palmér, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Healthcare professionals’ lived experiences of conversationswith young adults expressing existential concerns2018Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 1-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction:

  This paper describes first-line department healthcare professionals’ experiences of conversations with young adults (16–25 years) who express existential concerns. Existential concerns encompass questions about the meaning of life and the choices people must make, and they are sometimes expressed during the period in which a child is becoming an adult. Sometimes the transition to adulthood can be difficult, and many young adults seek support from people in first-line departments, such as primary care providers, youth guidance centre personnel and student health service employees in high schools and universities. Conversations in which existential concerns are recognised may be important for preventing mental illness in the future.

  Aim:

  The study aimed to describe healthcare professionals’ lived experiences of conversations with young adults who express existential concerns.

  Approach and methods:

  This qualitative study utilises thematic meaning analysis. Interviews were conducted with healthcare professionals working in first-line departments, and data were analysed based on the principles of reflective lifeworld research. The study followed ethical codes of conduct and conformed to the ethical guidelines adopted by the Swedish Research Council.

  Findings:

  The results are presented in three themes of meaning: searching for innermost thoughts requires being present, uncertainty about the unpredictable and awakening of one’s own existential concerns.

  Conclusions and implications:

  Healthcare professionals are affected when young adults express their existential concerns, and they need more support to strengthen their ability to stay present and create inviting atmospheres

 • 2888.
  Lurén, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stake, Gunnel
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser vid det prehospitala omhändertagandet av akut smärta2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Ett av de vanligaste symtomen, oavsett diagnos, som vårdare inom prehosptial akutsjukvård möter är patienter med olika smärttillstånd/symtom. När vårdare närmar sig patienter med smärta är det viktigt att vara medveten om att alla individer upplever, tolererar och hanterar smärta på sitt eget sätt samt att ha redskap för att möta och omhänderta dessa patienter. Det finns idag ingen studie som visar på patienters egna upplevelser av att bli vårdad inom prehospital akutsjukvård med smärta. Det är därför av särskilt intresse att få ta del av patienters erfarenheter och upplevelser i samband med att de vårdats i ambulans med smärttillstånd. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av omhändertagandet inom ambulanssjukvården i samband med akut smärta. Metoden i studien har varit kvalitativ intervju. Tolv intervjuer genomfördes med tidigare patienter som åkt ambulans när de insjuknat i akut smärta. Data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i sex kategorier: ”Att få vara delaktig i sin vård”, ”Bemötandet har betydelse i omhändertagandet”, ”Att känna förtroende för ambulanspersonalen”, ”Att bli hörd”, ”Samtalets betydelse” och ”Att få och ta emot information”. Innehållet i dessa kategorier mynnande ut i två teman: ”Att inbjudas i vårdandet” och ”Att känna sig respekterad”.

 • 2889.
  Lustbäck, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ulvebro, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors erfarenhet av att genomgå hysterektomi: En kvalitativ studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Var tionde kvinna genomgår hysterektomi i Sverige idag. Trots detta finns lite forskning kring kvinnornas upplevelser i en svensk kontext. Syftet med studien var därför att beskriva kvinnors erfarenheter av att genomgå hysterektomi. Förhoppningen var att bidra till en fördjupad kunskap och ökad förståelse kring dessa erfarenheter. En kvalitativ metod där materialet utgjordes av intervjuer användes och analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Tio kvinnor som genomgått hysterektomi har delgett sina erfarenheter. I resultatet framkommer tre huvudkategorier; Att erfara ett lidande och nära en förhoppning om lindring, att möta vårdens styrkor och svagheter och att erfara ett nytt skede i livet med förändrade livsvillkor. Resultatet visar att kvinnorna upplever ett lidande och en sänkt livskvalitet till följd av de gynekologiska besvär som föranleder operationen. Bristande stöd genom otillräcklig information och avsaknad av återbesök påverkar upplevelsen av vården negativt. Trots en del nytillkomna symtom upplevdes en klar livsförbättring med ökad livskvalitet efter ingreppet. För barnmorskor finns stora möjligheter att utveckla och förbättra vården kring dessa kvinnor för att kunna stödja dem till bättre hälsa och välbefinnande.

 • 2890.
  Lärkhagen, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Wegerstam, Markus
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ungdomars upplevelser av känslor som uppstår vid depression2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Depression är ett sjukdomstillstånd där människan känner hopplöshet och brist på livsglädje under en längre tid. Ungdomsdepression innebär att ungdomens värld präglas av irritabilitet, koncentrationssvårigheter och en dyster syn på livet. Denna depression är svår att upptäcka då ungdomen också befinner sig i ett utvecklingsskede, vars olika stadiers uttryck kan likna symtom på depression. Depression debuterar allt mer hos ungdomar och är ett växande problem. Idag finns det lite forskning om ungdomsdepression och därför är syftet i denna studie att belysa de känslor som ungdomarna upplever i sin depression. Kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades enligt Fribergs (2006) presentation av Evans (2003) analysgång. Nyckelfynd från respektive artikel togs ut, jämfördes och strukturerades därefter in i olika huvudteman. Genom analys av artiklarna framkom sju stycken huvudteman som beskriver ungdomars upplevelser av känslor vid en depression: känsla av rädsla, känsla av ensamhet, känsla av att vilja fly bort från verkligheten, känsla av bristande förståelse hos andra, känsla av att inte duga, känsla av uppgivenhet och känsla av behov av stöd. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om dessa känslor för att kunna upptäcka depression tidigt, vilket innebär att ohälsa senare i livet kan förebyggas. Att sjuksköterskan informerar ungdomens omgivning så som familj och skola kan leda till en ökad förståelse om ungdomsdepression och en lindring av ungdomens lidande.

 • 2891.
  Löfgren, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Swahnberg, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan. Vården sker ofta i en varierande miljö där det kan vara svårt att skapa ett bra vårdrum och resurserna är begränsade. Det kan handla om att vårda ett barn med luftvägsproblem till att ta hand om en svårt skadad traumapatient och allt där emellan. I denna situation måste en korrekt bedömning och behandling ske under tidspress för att rädda patientens liv. Samtidigt ska ambulanssjuksköterskan bemöta den kritiskt sjuke patienten och dennes närstående på ett professionellt sätt och delge information om vad som händer och sker. Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda kritiskt sjuka patienter. En kvalitativ intervjustudie bestående av åtta semistrukturerade intervjuer med ambulanssjuksköterskor genomfördes i en region i södra Sverige. Fyra av intervjuerna genomfördes på en ambulansstation i en större stad och fyra på en station i glesbygd. Materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i följande kategorier: Känna trygghet i omhändertagandet, Stress i vårdandet och Varierat fokus på patienten.

  Examensarbetets resultat visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde vårdandet av kritiskt sjuka patienter som krävande och stressande. Det kunde handla om att vara oförberedd inför vad som komma skall, att sakna kollegialt stöd, känsla av otillräcklighet samt brist säkerheten under vårdandet. Det upplevdes stundtals svårt att ha patienten i fokus, vilket skedde främst när patienten uppfattades som kritiskt sjuk. I motsatts till detta fanns tankar kring att försöka ha ett professionellt omhändertagande genom att bemöta patienten och närstående på ett lugnt och närvarande sätt. Att arbeta med en kompetent kollega lyftes fram som värdefullt. Vidare betonades vikten av återkoppling mellan kollegor samt att få kontinuerlig utbildning från arbetsgivaren som positivt, dock fanns det delar gällande utbildning som kunde förbättras.

 • 2892. Löfgren, Nils A.
  et al.
  Outram, Nicholas
  Thordstein, Magnus
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  EEG Entropy Estimation Using a Markov Model of the EEG for Sleep Stage Separation in Human Neonates2007Inngår i: Proceedings of the 3rd International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Kohala Coast, Hawaii, USA, May 2-5, 2007, IEEE , 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2893. Löfgren, Nils
  et al.
  Thordstein, Magnus
  Löfhede, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Kjellmer, Ingemar
  Dean, Justin
  Mallard, Carina
  Slowly Altering Electrical Potentials over the Head During Hypoxia and LPS Exposure2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2894.
  Löfgren, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Unosson, Emelie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  En närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige dör ca 90 000 personer om året, ca 20 % av dessa dör i det egna hemmet. Vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, sker idag inte enbart på sjukhus. Verksamheten har även flyttat ut i de sjukas hem och gjort hemsjukvården mer avancerad. När vården sker i hemmet får den närstående en mer central roll i vårdandet vilket även är en nödvändighet för att vården ska kunna ske i hemmet. Som sjuksköterska kan det var lätt att ta den närstående för givet i vårdprocessen och den närstående kan bli informell vårdgivare ofrivilligt. Kunskap om den närståendes upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att på bästa sätt bemöta och stödja dem. Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser och erfarenheter av att vara med och vårda en person palliativt i hemmet. Studien är en litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Detta gav 11 artiklar som sammanställdes i 5 huvudteman och detta bildade resultatet i studien. Resultatet visade att närstående har ett stort behov av information och stöd. De närstående upplevde att de i många fall saknade tillräcklig med information för att klara vårdandet. Närstående kände att de fick ett förändrat liv med ändrade rutiner samt en rädsla för vad som komma skall. Vissa närstående kände ändå att vårdandet var givande och att de skulle göra det igen om de åter hamnade i samma situation. Vi anser att ett bra sätt att förbättra den närståendes tillgång till information kan vara genom stödgrupper. Det ger den närstående möjligheten att prata ut, träffa andra i liknande situation samt att ställa frågor.

 • 2895.
  Löfhede, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Classification of Burst and Suppression in the Neonatal EEG2007Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The brain requires a continuous supply of oxygen and even a short period of reduced oxygen supply risks severe and lifelong consequences for the affected individual. The delivery is a vulnerable period for a baby who may experience for example hypoxia (lack of oxygen) that can damage the brain. Babies who experience problems are placed in an intensive care unit where their vital signs are monitored, but there is no reliable way to monitor the brain directly. Monitoring the brain would provide valuable information about the processes going on in it and could influence the treatment and help to improve the quality of neonatal care. The scope of this project is to develop methods that eventually can be put together to form a monitoring system for the brain that can function as decision-support for the physician in charge of treating the patient. The specific technical problem that is the topic of this thesis is detection of burst and suppression in the electroencephalogram (EEG) signal. The thesis starts with a brief description of the brain, with a focus on where the EEG originates, what types of activity can be found in this signal and what they mean. The data that have been available for the project are described, followed by the signal processing methods that have been used for preprocessing, and the feature functions that can be used for extracting certain types of characteristics from the data are defined. The next section describes classification methodology and how it can be used for making decisions based on combinations of several features extracted from a signal. The classification methods Fisher’s Linear Discriminant, Neural Networks and Support Vector Machines are described and are finally compared with respect to their ability to discriminate between burst and suppression. An experiment with different combinations of features in the classification has also been carried out. The results show similar results for the three methods but it can be seen that the SVM is the best method with respect to handling multiple features.

 • 2896.
  Löfhede, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  The EEG of the neonatal brain: classification of background activity2009Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The brain requires a continuous supply of oxygen and nutrients, and even a short period of reduced oxygen supply can cause severe and lifelong consequences for the affected individual. The unborn baby is fairly robust, but there are of course limits also for these individuals. The most sensitive and most important organ is the brain. When the brain is deprived of oxygen, a process can start that ultimately may lead to the death of brain cells and irreparable brain damage. This process has two phases; one more or less immediate and one delayed. There is a window of time of up to 24 hours where action can be taken to prevent the delayed secondary damage. One recently clinically available technique is to reduce the metabolism and thereby stop the secondary damage in the brain by cooling the baby. It is important to be able to quickly diagnose hypoxic injuries and to follow the development of the processes in the brain. For this, the electroencephalogram (EEG) is an important tool. The EEG is a voltage signal that originates within the brain and that can be recorded easily and non-invasively at bedside. The signals are, however, highly complex and require special competence to interpret, a competence that typically is not available at the intensive care unit, and particularly not continuously day and night. This thesis addresses the problem of automatic classification of neonatal EEG and proposes methods that would be possible to use in bedside monitoring equipment for neonatal intensive care units. The thesis is a compilation of six papers. The first four deal with the segmentation of pathological signals (burst suppression) from post-asphyctic full term newborn babies. These studies investigate the use of various classification techniques, using both supervised and unsupervised learning. In paper V the scope is widened to include both classification of pathological activity versus activity found in healthy babies as well as application of the segmentation methods on the parts of the EEG signal that are found to be of the pathological type. The use of genetic algorithms for feature selection is also investigated. In paper VI the segmentation methods are applied on signals from pre-term babies to investigate the impact of a certain medication on the brain. The results of this thesis demonstrate ways to improve the monitoring of the brain during intensive care of newborn babies. Hopefully it will someday be implemented in monitoring equipment and help to prevent permanent brain damage in post asphyctic babies.

 • 2897.
  Löfhede, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Degerman, Johan
  Löfgren, Nils
  Thordstein, Magnus
  Flisberg, Anders
  Kjellmer, Ingemar
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Comparing a Supervised and an Unsupervised Classification Method for Burst Detection in Neonatal EEG2008Inngår i: Proceedings of Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 2008. 30th Annual International Conference of the IEEE, 20-24 August, 2008, IEEE , 2008, s. 3836-3839Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Hidden Markov Models (HMM) and Support Vector Machines (SVM) using unsupervised and supervised training, respectively, were compared with respect to their ability to correctly classify burst and suppression in neonatal EEG. Each classifier was fed five feature signals extracted from EEG signals from six full term infants who had suffered from perinatal asphyxia. Visual inspection of the EEG by an experienced electroencephalographer was used as the gold standard when training the SVM, and for evaluating the performance of both methods. The results are presented as receiver operating characteristic (ROC) curves and quantified by the area under the curve (AUC). Our study show that the SVM and the HMM exhibit similar performance, despite their fundamental differences.

 • 2898. Löfhede, Johan
  et al.
  Eriksson, Siw
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Sandsjö, Leif
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Guo, Li
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Thordstein, Magnus
  Monitoring of Brain Activity Using Textile Electrodes2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2899.
  Löfhede, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Löfgren, N.
  Thordstein, M.
  Flisberg, A.
  Kjellmer, I.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Classifying Neonatal EEG2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 2900.
  Löfhede, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Löfgren, N.
  Thordstein, M.
  Flisberg, A.
  Kjellmer, I.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Comparison of Three Methods for Classifying Burst and Suppression in the EEG of Post Asphyctic Newborns2007Inngår i: Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Cité Internationale, Lyon, France, August 23-26, 2007, IEEE , 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
55565758596061 2851 - 2900 of 3928
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf