Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bergman, Maja
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stigmatiseringens ansikte: HIV-smittade patienters upplevelse av vårdlidande2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förkortningen HIV står för humant immunbristvirus. Viruset bryter ner immunförsvaret och leder på sikt till AIDS som är samlingsnamnet för de följdsjukdomar som HIV orsakar. Idag lever ungefär 40 miljoner människor med HIV/AIDS. Syftet med denna studie var att beskriva hur stigmatiseringen av HIV smittade patienter tas i uttryck i sjukvården. Den valda metoden var analys av kvalitativa artiklar, då intentionen var att lyfta fram patienters upplevelser av denna stigmatisering. Stigmatisering av HIV smittade i sjukvården tas i uttryck på olika sätt. Patienterna i de analyserade artiklarna upplevde känslor av skam, diskriminering, förakt och avståndstagande. De berättade även om upplevelser av att vägras vård. Från vårdpersonalens sida förekom beteenden som ilska, rädsla, föraktfullt bemötande samt avsikt att skrämmas. Det är viktigt att genom reflektion och eftertanke skapa en medvetenhet hos vårdpersonal som möter denna patientgrupp, för att minska onödigt vårdlidande och möjliggöra en kvalitativ vård. För detta krävs även en hög kunskapsnivå hos vårdpersonalen, samt att möjlighet ges till givande och mellanmänskliga möten med dessa patienter. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal måste också se och bekräfta patienten i hans eller hennes lidande, och se som sin främsta uppgift att lindra detta.

 • 202.
  Bergman, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Långvarig smärta hos vårdtagare inom kommunens äldreomsorg: Utvärdering och lindring2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många äldre lider av långvarig smärta och får inte alltid den hjälp de behöver. Ökad kunskap inom området behövs då antalet äldre kommer att öka. Att utvärdera och lindra smärta hos äldre utgör en viktig del av sjuksköterskans ansvarsområde. Genomförd studie syftar till att undersöka vilka kunskaper som finns om utvärdering och lindring av smärta riktad till äldre boende i kommunen. Genom litteraturöversikt av både kvalitativa och kvantitativa artiklar redovisas resultatet i fyra teman: sjuksköterskans utvärdering av smärta, vårdtagarens utvärdering av smärta, sjuksköterskans lindring av smärta och vårdtagarens lindring av smärta. Hur smärta blev utvärderad stämde inte alltid överens med vårdtagarens upplevelse av smärtan. Smärtlindring sker oftast med läkemedel men alternativa behandlingar blir allt vanligare. Ökat samarbete mellan olika yrkeskategorier kan leda till att äldre med långvarig smärta får den vård de har rätt till. Mer studier behövs för att kunna utveckla vården inom området smärta hos äldre.

 • 203.
  Bergqvist, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Gustavsson, Evelina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  När såren har läkt och ärren finns kvar: Allvarligt brännskadade människors upplevelser av sin livssituation2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år drabbas ett tusental människor i Sverige av allvarlig brännskada, en skada som kommer att förändra deras liv för alltid. Sjuksköterskan kan dagligen möta människor som känner sig stigmatiserade, kanske utan att hon vet om det. Den brännskadade kan inte dölja sitt yttre och sjuksköterskan kan inte låta bli att lägga märke till det. Syftet med denna studie är att belysa hur människor som drabbats av allvarlig brännskada upplever sin livssituation efter skadan. Resultatet är sammanställt genom analys av sex kvalitativa artiklar. I resultatet framkommer tre huvudteman och nio underteman. Det första temat ‖Att uppleva kroppen på ett nytt sätt‖ delas upp i två underteman ‖Minnen av en outhärdlig smärta‖ och ‖En förändrad kropp‖. Det andra temat ‖Starka känslor‖ har fyra underteman som är ‖Att lämna tryggheten på sjukhus‖, ‖En lång väg tillbaka‖, ‖En förändrad syn på livet‖ och ‖Ett liv med minnen, mardrömmar och tillbakablickar‖. Det tredje huvudtemat, ‖Förändring av sociala relationer‖ beskrivs genom undertemana ‖En förändrad yrkesfunktion‖, ‖Förändrade relationer med närstående‖ och ‖Närståendes betydelse på vägen mot acceptans‖. En diskussion förs om hur livsvärlden förändras efter att man har drabbats av allvarlig brännskada. Brännskadan väcker många känslor och tankar och kan leda till en förändrad identitet. Vidare diskuteras även sjuksköterskans roll och hur hon kan lindra lidandet, bland annat genom att stötta anhöriga som har en oerhört viktig roll för den brännskadades välbefinnande.

 • 204.
  Bergström, Anders
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Livets karusell: Patientens upplevelse av bipolär sjukdom2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Runt 5% av världens befolkning drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen innebär att patientens stämningsläge pendlar mellan hypomani eller mani och depression med alla därtill hörande symptom och hinder samt en livslång läkemedelsbehandling. Bipolär sjukdom innebär att i perioder befinna sig i depressionens djupaste mörker för att i andra perioder befinna sig i manins gränslöshet men också den osäkerhet och oförutsägbarhet som pendlingarna mellan de två tillstånden innebär. Bipolär sjukdom medför ett stort lidande och många hinder i vardagen för patienten. Med denna litteraturstudie belyses hur patienten upplever livet med bipolär sjukdom. Studiens resultat baseras på åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ. Sjukdomen medför för patienten ofta en svårighet att acceptera sin diagnos men också en vändpunkt i livet då diagnosen fastställs. Patienten tycks uppleva sina känslor på ett annat vis än den som inte lider av bipolär sjukdom. Kunskapen om sjukdomen i samhället är liten och fördomarna är många vilket leder till en stigmatisering. Patienten har ofta en strävan efter att lära sig mer om sin sjukdom och att lära sig hantera sin tillvaro med sin sjukdom. Något som är av stor vikt för patienten är relationer, såväl till anhöriga som till sjukvården. Sjuksköterskan har en stor betydelse för patienten med bipolär sjukdom och ett av de viktigaste redskap hen har i mötet med patienten är det vårdande samtalet.

 • 205.
  Bergström, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lögdberg, Evelina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Akupunkturens bieffekter: är de tillräckligt svåra för att ge upphov till ohälsa och lidande?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Akupunktur tillhör traditionell kinesisk medicin där en holistisk människosyn används. Nålar sätts in i muskulaturen och stimuleras för att uppnå De Qi, den specifika nål känslan. Behandlingen används främst i smärtlindrade syfte och som sjuksköterska kan akupunktur vara en omvårdnadsåtgärd. Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka bieffekter akupunktur kan ge och om dessa är så svåra att de kan ge upphov till ohälsa och lidande. Sammanlagt sju artiklar användes och dessa söktes efter i databaserna: Cinahl, Pubmed, Medline och Academic search elite. Analysen gjordes utefter en kvantitativ ansats där medelvärden och spridningsmått räknades ut. Resultatet visade att mindre bieffekter var vanliga då de förekom i samband med 0.2-2.6 % av akupunkturbehandlingarna. Vanliga bieffekter var hematom, mindre blödningar, övergående trötthet och nålstickssmärta. Allvarliga bieffekter såsom pnemothorax, hjärttamponad och krampanfall var mycket ovanliga. Det rapporterades även vissa bieffekter som kunde ha undvikits såsom kvarglömda nålar och bortglömda patienter. Sammanfattningsvis framkom det att akupunktur är en relativt säker behandlingsmetod när den utförs av välutbildade terapeuter. Akupunkturens mindre bieffekter är inte tillräckligt svåra för att ge upphov till ohälsa och lidande, däremot kan de allvarliga samt undvikliga bieffekterna resultera i detta.

 • 206.
  Bergström, Cathrine
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Rundstedt, Lisa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelse av sin sexualitet under tiden som de behandlas för bröstcancer: En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje dag diagnostiseras kvinnor med bröstcancer. Denna diagnos kan påverka kvinnans upplevelse av sin sexualitet. Kvinnans sexualitet kan beskrivas utifrån följande termer: liv, lust och gemenskap, där kvinnans subjektiva kropp, självbild, identitet, kvinnlighet, intimitet, reproduktion samt stöd och andlighet ingår. Syftet är att ta reda på hur kvinnor upplever sin sexualitet under tiden som de behandlas för bröstcancer. Metoden som används är en litteraturstudie. Åtta artiklar valdes ut, granskades och analyserades. Resultatet presenteras i form av tre huvudteman det vill säga ”liv”, ”lust” och ”gemenskap”. Under ”liv” beskrivs kvinnors upplevelse av sin subjektiva kropp, identitet, medan ”lust” tar upp kvinnors upplevelse av sin sexuella lust, kvinnlighet och reproduktion. I avsnittet ”gemenskap” beskrivs kvinnors upplevelse av intimitet, stöd och andlighet. Resultatet visar att kvinnors kropp förändras under behandlingen, vilket påverkar deras upplevelse av sig själva som kvinnliga och sexuellt attraktiva. Deras förändrade upplevelse av sin sexualitet påverkar deras relationer till partners. Kvinnor har behov av att tala om hur de upplever sin sexualitet med sjukvården under tiden som de behandlas för bröstcancer. Dock visade vårt resultat att kvinnorna upplevde att de inte togs på allvar när de talade med sjukvården om hur de upplevde sin sexualitet under behandlingstiden. Flertalet studier både bekräftar och motsäger det innehåll som denna litteraturstudie uttryckt, nämligen att kvinnornas upplevelse och uppfattning av sig själva som feminina, attraktiva och lustfyllda påverkas under tiden som behandling för cancer pågår.

 • 207.
  Bergström, Eva
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Zetréus, Jennie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer inom hemsjukvård2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hemsjukvård för barn med cancer är en ny och växande vårdform i Sverige. Tillgången till hemsjukvård för barn med cancer ser olika ut beroende på var i landet barnet bor. För sjuksköterskan i hemsjukvård kan det därför vara en helt ny erfarenhet att vårda barn med cancer. Det finns inga svenska studier om hur sjuksköterskor upplever det att vårda barn med cancer i hemmet, men studier från andra länder har visat att sjuksköterskan kan känna osäkerhet och uppleva det mer känslomässigt krävande att vårda barn än vuxna. Sjuksköterskan i hemsjukvård arbetar oftast ensam och vårdar i barnets eget hem och skillnaderna mot att arbeta inom slutenvården är många. Syftet har varit att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer inom hemsjukvård. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta sjuksköterskor och materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskor har många och varierande upplevelser, vårdandet upplevs både berikande och belastande. Jämfört med tidigare studier har resultatet visat att det ger mycket glädje och tillfredsställelse att vårda barn inom hemsjukvård, trots att de är svårt sjuka. Sjuksköterskor känner ett stort ansvar för vården de ger och de känner också glädje över att få underlätta och göra gott för andra. Sjuksköterskorna saknar många gånger utbildning för, och erfarenhet av, att arbeta med sjuka barn och flera betonar vikten av reflektion. Slutsatser: Det är viktigt att ta tillvara den glädje och det engagemang som denna studie visar att sjuksköterskor känner inför att vårda och hjälpa barn med cancer. Med ökade möjligheter till kompetensutveckling och samarbete med mer erfarna kollegor skulle tryggheten och säkerheten i vårdandet kunna öka. Tydliga rutiner kan minska osäkerheten och större möjlighet till reflektion kan hjälpa sjuksköterskor att hantera svåra känslor som uppstår.

 • 208.
  Bergström, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Dahlberg, Susanna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hur upplevs livskvaliteten efter en stroke? En litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke påverkar såväl fysiska som psykiska funktioner. Komplikationerna till stroke är svåra. Det finns flera riskfaktorer för stroke av vilka vissa kan förebyggas och behandlas. Livskvalitet beskrivs som lycka, goda sociala relationer, god fysik och möjligheten att klara av dagliga aktiviteter. Funktionsnedsättningar som kommer av stroke tvingar fram anpassning till ett nytt sätt att leva. För att sjuksköterskan ska kunna ge det stöd och den vård strokepatienten är i behov av krävs det kunskap om hur kroppens förändringar påverkar livskvaliteten. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter de drabbats av en stroke. En kvalitativ litteraturstudie gjordes enligt Evans (2002). Kunskapen vi fick när vi gjorde studien var att anpassningen till det nya livet är svårt för patienten. Nya roller som patienten får bidrar till förvirring av identiteten. Att få stroke innebär en emotionell bergochdalbana som går mellan negativa känslor och hopp. Det sociala livet förändras och även de intima relationerna. Livskvalitet kan påverkas av allt och alla som finns i omgivningen. Sjuksköterskan har genom sitt bemötande och stöd en stor roll i hur strokepatienten upplever sin livskvalitet.

 • 209.
  Bergström, Monika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Redzepović, Mina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Livet är så annorlunda”: Att leva med diabetes typ 2 i ett nytt land2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus är ett världsomfattande problem. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av sjukdomen. Forskning visar att utlandsfödda patienter ofta har en annan uppfattning om vad diabetes innebär jämfört med vårdpersonal, vilket kan leda till missförstånd i vårdsituationer. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur patienter med diabetes typ 2, och med ursprung från ett annat land, upplever och hanterar livet med sjukdomen i ett nytt land. En litteratursökning genomfördes och 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar samt en doktorsavhandling analyserades. Analysen resulterade i tre kategorier; egenvården är krävande, vården är annorlunda och samhället är annorlunda. I resultatet framkom att utlandsfödda patienter med diabetes upplever att ansvaret för egenvård ofta är betungande vilket medför att flera invandrarpatienter med diabetes lägger ansvaret på vårdpersonal istället. Traditionell mat upplevs som speciellt svår att anpassa till diabeteskost, motion är ett okänt begrepp för många utlandsfödda patienter med diabetes och vården är annorlunda jämfört med hemlandet. Missförstånd uppstår i mötet mellan utlandsfödda patienter och vårdpersonal, då personalen fokuserar på symtom och kultur istället för att se individen. Detta kan medföra vårdlidande för utlandsfödda patienter med diabetes. Sjuksköterskan, som tyvärr var anonym i vårt resultat, har en viktig roll i arbetet med att förebygga och bromsa effekter av diabetes, samt att hjälpa utlandsfödda patienter med diabetes att ta kontroll över sin sjukdom och ta ansvar för egenvården.

 • 210. Berndtsson, I
  et al.
  Carlsson, E
  Persson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lindholm, E
  Long-term adjustment to living with an ilial pouch-anal anastomosis2011Ingår i: Diseases of the Colon & Rectum, ISSN 0012-3706, E-ISSN 1530-0358, Vol. 54, nr 2, s. 193-199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to describe long-term adjustment to life with an ileal pouch-anal anastomosis after surgery for ulcerative colitis, to investigate the relationship of pouch function to adjustment, and to explore factors affecting quality of life. METHODS: A total of 369 patients treated between 1982 and 1993 were included in the study. Questionnaires designed to assess bowel (pouch) function (Öresland score) and disease-specific adjustment (Swedish version of the Ostomy Adjustment Scale), plus open-ended questions regarding quality of life, were sent by mail. Open-ended questions were analyzed with qualitative content analysis. RESULTS: A total of 252 patients (84%) returned the disease-specific adjustment questionnaire (141 males/111 females); median age, 51 (range, 26-77) years; median follow-up, 15 (range, 10-21) years after construction of the ileal pouch-anal anastomosis. High adjustment ratings were found for all statements, with the maximum median score of 6 on 28 of the 36 items. Items with the lowest ratings (median score, 5) pertained to things one would do if not for the IPAA, feeling free to travel, ability to enjoy sexual activities, comfort with body image, ability to laugh about awkward situations, confidence in the appliance, and whether the surgery helped with decisions on what things are most important in life. Participants with the lowest adjustment scores had low bowel function scores (P < .0001). Open-ended quality of life questions were answered by 150 patients (59.5%). The most important areas for quality of life were health, family, restroom access, and friends. Five categories emerged from the qualitative content analysis: living a "normal" life, food restrictions, physical limitations, influence of restroom access on social life, and being dependent on medical care. CONCLUSIONS: Most participants had adjusted well to life with an ileal pouch-anal anastomosis and considered life to be normal. Good public restrooms were important for quality of life. Improving pouch function may help patients adjust to the postoperative state, but deeper understanding of reasons for poor adjustment despite good pouch function is needed.

 • 211. Berndtsson, Ina
  et al.
  Carlsson, Eva
  Hallén, Ann-Marie
  Fingren, Jeanette
  Lindholm, Eva
  Persson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stoma complications in acute and emergency situations: a prospective longitudinal study2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 212. Berndtsson, Ina
  et al.
  Carlsson, Eva
  Persson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Framtida forskning2008Ingår i: Stomi- och tarmopererad - ett helhetsperspektiv / [ed] Eva Persson, Ina Berndtsson, Eva Carlsson, Studentlitteratur , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 213.
  Bernefjell, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hugg, Vanessa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelser av bristande stöd, bemötande och trygghet i samband med vård under förlossningen på ett sjukhus i Västra Sverige2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ett av de viktigaste målen inom förlossningsvården är att kvinnor får en positiv förlossningsupplevelse. En positiv förlossningsupplevelse utvecklar en positiv inställning till moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till att bli föräldrar. Trots att det framkommer i ett flertal studier att ett gott stöd, bemötande och trygghet främjar en positiv förlossningsupplevelse, förekommer det att avsaknad av dessa tre faktorer som orsakar negativa upplevelser för nyblivna föräldrar. Syfte: Syftet var att beskriva orsaker till att föräldrar inte är nöjda med stöd och bemötandet och/eller inte kände sig trygga i samband med vård under förlossningen, samt att beskriva vad som kan förbättras i stöd och bemötandet. Metod: En webbaserad enkät som besvarades av nyblivna föräldrar efter förlossningen under 2011 på ett sjukhus i västra Sverige. Web-enkäten innefattar föräldrarnas upplevelser under hela vårdkedjan, mödrahälsovård, förlossning samt BB. Denna magisteruppsats består av en analys baserad på tre slutna frågor samt efterföljande tre öppna frågor där en lägre grad av nöjdhet alternativt missnöjdhet (5%) gällande upplevelser av stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande. Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De som var mindre nöjda/missnöjda med förlossningsvården uttryckte empatilöst och oprofessionellt behandlande av personal, att inte bli lyssnad till eller betrodd, att personalen inte läst journalen eller gav otillräckligt med information. Vidare sågs att föräldrarna saknade fysisk och mental närvaro av personal och de upplevde personalen som stressad. Detta kunde resultera i en otrygghet hos föräldrarna samt medförde det en oro, vilket kunde bidra till en negativ förlossningsupplevelse. Analysen av materialet resulterade i sju kategorier. Konklusion: De flesta föräldrarna är nöjda eller mycket nöjda med stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande på förlossningsavdelningen. Andelen föräldrar som var mindre nöjda eller missnöjda beskrev framförallt ett missnöje med stöd, bemötandet och informationsflödet från vårdpersonalen. Detta visade sig resultera i en otrygghet samt en negativ förlossningsupplevelse. [Abstract:] Introduction: One of the most important aims within obstetric care is to give women a positive birth experience. A positive birth experience develops a positive attitude towards motherhood and helps to ease the transition to become parents. Although it’s found in several studies that good support during labor, a respectful and professional attitude from obstetric staff and the sense of security promote a positive birth experience, it occurs that absence of these three factors cause a negative perception of labor for parents. Objective: The aim was to describe the causes why parents were not satisfied with the support and treatment and / or did not feel safe in connection with care during labor, and to describe what can be improved when it comes to support and treatment. Method: A web-based questionnaire answered by parents after giving birth in 2011 at a hospital in western Sweden. Web survey includes parents' experiences throughout the continuum of care, maternity care, obstetric care and maternity ward. This master thesis consists of an analysis based on three closed questions and subsequent three open questions where a lower degree of satisfaction or dissatisfaction (5%), regarding perceptions of support, treatment and protection in connection with childbirth, describes in text. The data were analyzed using a qualitative content analysis. Results: Those who were less satisfied / dissatisfied with maternity care expressed a lack of empathy and unprofessional treatment by the staff, not to be listened to or mistrusted, that the staff did not read the journal or gave insufficient information. Furthermore the parents described a lack of physical and mental presence of staff and experienced staff as being stressed. This could result in parents feeling less secure which could led to anxiety which could contribute to a negative birth experience. The analysis of the data resulted in seven categories. Conclusion: The majority of parents are satisfied or very satisfied with the support, attitude and sense of security during childbirth. The proportion of parents who were less satisfied or dissatisfied described the particular dissatisfaction with support, attitude and information flow from the staff. This was found to result in a sense of feeling insecure and a negative birth experience.

 • 214.
  Bernling, Sigrid
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kindahl, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patientens upplevelse av att leva med ALS2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar patientens upplevelse av att leva med sjukdomen Amyotrofisk Lateralskleros (ALS). ALS är en neurologisk sjukdom som orsakas då motoriska neuron i hjärnan och ryggmärgen successivt förloras och dör. Då den har ett snabbt förlopp med successiv försämring och slutligen dödlig utgång är det en mycket allvarlig sjukdom att drabbas av. Då neuron dör försvagas muskulaturen för att slutligen helt gå förlorad. Detta leder således till totalförlamning av kroppen. Patienten dör oftast till följd av kvävning då andningsmuskulaturen slutar fungera. Tidigare forskning visar att patienter mår dåligt av sin diagnos med exempelvis ångest, oro för närstående och rädsla inför sjukdomen och döden som faktorer. Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att leva med diagnosen ALS. För att finna lämplig information valdes att göra en innehållsanalys av biografier skrivna av ALS drabbade personer. Vad som framkommit i uppsatsen är att de författare som skrivit biografierna förhåller sig till sjukdomen relativt likvärdigt. Vid analysen framkom fyra teman: Sorg över sjukdomen, Glädje över livet, Skuld och skam och Känslan av förlorad kontroll. De drabbades ambivalens till närstående diskuteras liksom hur glädjen kan framkomma samtidigt som sorgen är närvarande.

 • 215.
  Berntsson, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Pettersson, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av det akuta omhändertagandet2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor kan drabbas av en akut sjukdom eller skada. Hur de drabbade hanterar händelsen är mycket varierande. Känslor som rädsla, oro och smärta kan öka risken för mer eller mindre långdragna psykiska reaktioner. Om det akuta vårdteamet har kunskap om den intima kopplingen mellan människans kropp och psyke kan de ge ett korrekt stöd och bemötande redan i ett tidigt skede och därmed kanske minska patientens psykiska lidande. Trots att traumavården gör stora tekniska framsteg finns endast liten kunskap om hur det är att vara traumapatient. Syftet med studien är därför att belysa patienters upplevelse av det akuta omhändertagandet. Empirisk kvalitativ innehållsanalys användes som metod då författarna avsåg att undersöka patienters upplevelser i en specifik situation. Resultatet är en bearbetning av 10 vetenskapliga artiklar som belyser patienters upplevelser av akut omhändertagande på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Vid bearbetningen av artiklarna framkom flera områden som visar på patienternas upplevelser. Dessa har kategoriserats enligt följande: trygghet, professionalism, närhet, att ta kontroll samt kommunikation. Trygghet upplevdes som kärnan då övriga kategorier tycktes bidra till dess övergripande betydelse. Ett viktigt resultat som framkom var att vårdpersonalens tekniska kompetens upplevdes som viktigare än deras bemötande initialt i det akuta omhändertagandet. Förutom att patienterna hade ett behov av att få tydlig information så behövde de också känna att personal, familj och vänner fanns i deras närhet även om de inte kommunicerade med varandra. För att patienternas behov av trygghet skall tillgodoses vid det akuta omhändertagandet är det viktigt att vårdpersonalen ser till helheten och tar hänsyn till den enskilda individens psykiska status just i den aktuella situationen.

 • 216.
  Berntsson, Åsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Larsson, Ulrika
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patientorienterad vård i periferin på IVA. En observationsstudie om vad intensivvårdpersonalen arbetar med inne på En observationsstudie om vad intensivvårdpersonalen arbetar med inne på2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intensivvårdspatientens utsatthet är väldokumenterad. Deras livsvärld präglas bland annat av stress, maktlöshet, brist på kunskap och kommunikation, sårbarhet och inre kaos. Patienter som vårdas på intensivvården befinner sig i ett rum där det finns mycket avancerad teknisk apparatur och många stimuli från omgivningen. Detta kan upplevas som en trygghet men också som skrämmande och livshotande. Vårdpersonalen har olika arbetsuppgifter och vad de gör i periferin uppmärksammas av patienten, därför är det av intresse att undersöka vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet vid icke patientnära kontakt samt hur de arbetar. Delvis deltagande, öppna observationer användes för att få svar på forskningsfrågan och sex observationer fördelat på förmiddag, kväll och nattpass gjordes. Det patientnära arbetet såsom beröring och kommunikation med patienten dvs. den patientnära kontakten observerades inte. Alla yrkeskategorier som arbetade på patientrummet inkluderades i studien. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och ur analysen framsteg sex olika kategorier som visar vad vårdpersonalen arbetar med vid icke patientnära kontakt. Dessa var; främjar patientsäkerhet, samarbetar, analyserar och observerar, utför rutinarbete, prioriterar och omprioriterar, aktivt reflekterar och agerar. Beroende på vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet samt hur de utför sitt arbete kan det innebära att de arbetar på ett patientorienterat sätt eller på ett icke patientorienterat sätt.

 • 217.
  Bildsten, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Braunstein, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Höga berg och djupa dalar: Patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom karaktäriserad av episoder med mani och depression. Symtom på mani kan vara ökad energi och förhöjd sinnesstämning och depression kännetecknas av sänkt sinnesstämning och minskad aktivitet. Sjukdomen behandlas oftast farmakologiskt men det är även betydelsefullt med psykologiskt inriktade åtgärder. Då bipolär sjukdom är en relativt vanligt förekommande sjukdom är sannolikheten stor att sjuksköterskan kommer i kontakt med dessa patienter. Svårigheter kan finnas för sjuksköterskan att leva sig in i livsvärlden hos patienter med bipolär sjukdom och förstå att sjukdomen genomsyrar stora delar av det dagliga livet. Syftet med studien är att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv. Studien är en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har analyserats. Fynd som gjordes var att patienterna har svårigheter att hantera symtomen och att sjukdomen påverkar deras livsvärld. Patienterna nämner problem med att behålla riktning i livet och har svårt att acceptera diagnosen samt att sjukdomen påverkar jaget och identiteten. Vikten av förtroendefulla relationer betonas men även en problematik med att upprätthålla dessa. Upplevelser av skuld, skam och stigmatisering beskrivs. Upplevelserna bekräftar sjukdomens komplexitet och vikten av att sjuksköterskan har god kunskap om sjukdomen, skapar en bra vårdrelation och har ett vårdande samtal för att hjälpa patienterna att leva med sjukdomen, att acceptera diagnosen och att bli självständiga. En insikt och förståelse hos sjuksköterskan i patienternas upplevelser skulle kunna bidra till en bättre omvårdnad. Det kan konstateras en problematik med att allmänsjuksköterskan vårdar denna patientgrupp.

 • 218. Billhult, Annika
  et al.
  Määttä, Sylvia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Light pressure massage for patients with severe anxiety2009Ingår i: Complementary Therapies in Clinical Practice, ISSN 1744-3881, E-ISSN 1873-6947, Vol. 15, nr 2, s. 96-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Generalised anxiety disorder (GAD) is common in the western world with a lifetime prevalence of 4.3 to 5.9% and is twice as common in women as in men. GAD can have a decisive impact on a patient's everyday life as it is surrounded by unfocused worries and the severe anxiety may interfere with normal social functions. The treatments include cognitive behavioural therapy and/or psychopharmacological drugs. In previous studies the positive effects of massage on anxiety have been shown. The present study described the experience of receiving massage for eight patients with GAD. Findings revealed that the patients were able to rediscover their own capacity during the massage period. This was illuminated by the experience of being relaxed in body and mind, the experience of unconditional attention, the experience of decreased anxiety and the experience of increased self-confidence. The paper ends with a discussion of clinical implications.

 • 219. Binfa, Lorena
  et al.
  Pantoja, Loreto
  Gonzalez, Hilda
  Ransjö-Arvidson, Anna-Berit
  Robertson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Chilean midwives and midwifery students' views of women's midlife health-care needs2011Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 27, nr 4, s. 417-423Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective to determine Chilean midwives’ views with regard to Chilean women’s health-care needs in midlife. The aim was also to explore Chilean midwifery students’ views on the clinical care provided to women in midlife. Design a qualitative study using focus group discussions and narratives which were analysed using thematic manifest and latent content analysis. Setting 10 different primary health care (PHC) centres in Santiago, Chile. Participants 22 midwives, working in PHC clinics and 13 (n=13) midwifery students with PHC clinical experience, attending their fourth or fifth year of midwifery education at the School of Midwifery in Santiago. Findings the midwives felt that women in midlife have special health-care service needs. They also considered themselves to be the most appropriate health staff to provide health care for women in midlife, but recognised that they lacked competence in attending psychological and social health-care needs of women in midlife such as violence, abuse and sexuality issues. The midwifery students remarked that many midwives focused their attention on fulfilling the biomedical requirements. Even if the midwives had knowledge about recent research on menopause, they had difficulties in approaching this issue and including it in their counselling. Some students also questioned the sometimes disrespectful attitude shown, especially towards Peruvian immigrants and women with psychosocial problems. Conclusions and implications for practice the findings suggest that midwives need more education about women’s health-care needs in midlife, and that more focus should be placed on the psychosocial aspects of midwifery. More reflections about the quality of the client–provider relationship in clinical practice are needed. Gender issues, the structure of power relationships, and empowerment should be incorporated and critically discussed during midwifery education and training, and also in clinics.

 • 220. Binfa, Lorena
  et al.
  Robertson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ransjö-Arvidson, Anna-Berit
  Chilean Women's Reflections About Womanhood and Sexuality During Midlife in a Swedish or Chilean Context2009Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 30, nr 12, s. 1093-1110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to learn about Chilean women's reflections about womanhood and sexuality during midlife, we held focus group discussions (FGDs) with middle-aged Chilean women living in Stockholm, Sweden, or in Santiago, Chile. We used thematic content analysis for the qualitative data. Emerging themes follow; societal expectations on women, perceptions about sexual relationships, and women's social stigmatization. The women had since childhood been strongly influenced by a gender-imbalanced world, which had made them socially, economically, and biologically at higher risk for exploitation during life. More focus should be directed to middle-aged women's life situation and promotion of gender equity in society.

 • 221. Binfa, Lorena
  et al.
  Robertson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ransjö-Arvidson, Anna-Berit
  "We are always asked; 'where are you from?'": Chilean women's reflections in midlife about their health and influence of migration to Sweden2010Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 24, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: This study explored how Chilean immigrant women living in Sweden perceived and related their life situations and health status during midlife to their migration experiences. Method: Three focus group discussions (FGDs) were performed with 21 middle-aged Chilean women (40-60 years) who had lived in Stockholm for at least 15-20 years. In-depth interviews were held with three key informants. A combination of manifest and latent content analysis was performed to structure and categorize the tape-recorded and transcribed data. Findings: Three main themes emerged from the data: (i) Chilean women's reflections about migration and resettlement; (ii) Health during midlife; perceptions of Chilean women living in Sweden; and (iii) Strategies to manage their lives and to gain social acceptance and position. The Chilean women reflected about the discrimination they had met in the Swedish society and within the health care system along with health changes they had had during midlife. They connected some of their health related problems to their hardships of migration. They also expressed confusion about the health care they had received in Sweden including conflicting and mistrusting relationship with some health care providers. Important for their way of coping with their own health seemed to be a recognition of their own space, level of independence, self-acceptance and awareness of power relationships. Conclusion: The results illuminate the importance of awareness of influence of gender and socio-cultural aspects, power relationships and communication skills among health care providers on women's health. Complementary interventions to the biomedical paradigm are needed and should be addressed in Swedish health staff educational programmes as well as in clinical training.

 • 222.
  Birgenius, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eriksson, Emelie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Löfdahl, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårdande möte: Upplevelser av vårdande möten inom psykiatrisk vård hos patienter med beroendeproblematik2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den psykiatriska vården lider cirka en femtedel av patienterna av samsjuklighet. Det vill säga förutom psykisk sjukdom har de också någon form av beroendeproblematik. Många av dessa patienter vittnar om mindre bra vårdande möten. Syftet med denna studie är därför att beskriva innebörden av ett vårdande möte så som det erfars av personer med psykisk sjukdom och beroendeproblematik. Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Som metod har vi därför använt oss av nio intervjuer ur ett livsvärldsperspektiv. Efter att ha analyserat textmaterialet utifrån en innebördsanalys framkom tre teman: att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet, att våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa, samt en äkta närvaro som berör ger välbefinnande. Att bli sedd som en vanlig människa bortom beroendet innefattar bland annat en strävan efter att ibland få känna sig som alla andra, hjälp med att återta det som förlorats, ges tid och få stöd utan att be om det. Att våga och vilja möta sig själv ger kraft att växa berör kraften i att reflektera, få kunskap och insikter för att kunna förändra sitt liv. En äkta närvaro som berör ger välbefinnande beskriver bland annat vårdarens egenskaper som upplevs vårdande av patienten. I diskussionen diskuterar vi vår metod samt vårt resultat och vår slutsats är att vårdaren har en större betydelse än vad vi tidigare förstått.

 • 223.
  Birgenius, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Löfdahl, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Depression är ett förändrat känslomässigt tillstånd som bland annat ger symtom som orkeslöshet, trötthet, ilska och ledsenhet. Forskning pågår om vad som orsakar depression. Teorierna är många, men en förklarar depression som en brist på monoaminer. För att förhindra en försening i den konstruktiva utvecklingen som råder under ungdomstiden är det viktigt att behandling sätts in i tid. Vanligaste behandlingen är farmaka samt psykoterapi. Ungdomar genomgår känslomässiga och fysiska förändringar under adolescensen. Det kan orsaka att en depression går sjuksköterskan förbi. Syftet är att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en depression och därmed skapa större kunskap och förståelse i vårdandet. Metoden är en litteraturbaserad studie baserad på sex vetenskapliga artiklar där databaserna Cinahl, PsykINFO, Blackwell Synergy, Academic Search Elite, Medline och PubMed använts. Efter analysen som bestod av granskning och kodning av artiklarna, bildades teman som sedan sammanställdes vilket ledde till en ny beskrivning av fenomenet. Från de sex artiklarna framkom nu ett resultat som presenteras i sex teman: Upplevelse av att inte känna igen sig själv, att känna sig trött och orkeslös, upplevelser av ensamhet, att pendla mellan hopp och hopplöshet, att känna ett behov av trygghet och stöd av närstående och att bli bemött som en egen individ. Diskussionen delas upp i två delar där diskuteras uppsatsens metod och resultat. I metoddiskussionen värderas artiklarna och tillvägagångssättets positiva och negativa aspekter beskrivs. I resultatdiskussionen jämförs resultatet med annan forskning samt kopplas till vårdvetenskap. Sjuksköterskans uppgifter i vårdarbetet påtalas, vilket är att bemöta den sjuke med värdighet, respekt och lyhördhet för den enskildes behov och önskningar.

 • 224.
  Bisholt, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ohlsson, Ulla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kullén Engström, Agneta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sundler J, Annelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gustafsson, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings2014Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, nr 3, s. 304-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction Nursing students perform their clinical practice in different types of clinical settings. The clinical learning environment is important for students to be able to achieve desired learning outcomes. Knowledge is lacking about the learning environment in different clinical settings. Aim The aim was to compare the learning environment in different clinical settings from the perspective of the nursing students. Design A cross-sectional study with comparative design was conducted. Method Data was collected from 185 nursing students at three universities by means of a questionnaire involving the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) evaluation scale. An open-ended question was added in order to ascertain reasons for dissatisfaction with the clinical placement. Results The nursing students' satisfaction with the placement did not differ between clinical settings. However, those with clinical placement in hospital departments agreed more strongly that sufficient meaningful learning situations occurred and that learning situations were multi-dimensional. Some students reported that the character of the clinical setting made it difficult to achieve the learning objectives. Conclusion In the planning of the clinical placement, attention must be paid to whether the setting offers the student a meaningful learning situation where the appropriate learning outcome may be achieved.

 • 225. Bjerke, Ulrika
  et al.
  Frändin, Kerstin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Formkontroll för äldre. En randomiserad, kontrollerad studie2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 226.
  BJURESTRAND, CHRISTOPHER
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  MEKHANNIKBABAI, SAHAR
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vuxna patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid typ-2 diabetes typ-2 diabetes2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Typ-2 diabetes är ett växande hälsoproblem i Sverige och även globalt. Faktorer som bidrar till denna ökning är ett stillasittande arbete och en inaktiv livsstil med ett förhöjt energiintag som resulterar i fetma. Andra faktorer som påverkar denna ökning är ärftlighet, ökat alkoholintag och mer stress. Sjuksköterskor kommer allt mer att möta denna patientgrupp, därför är det viktigt att ha mer kunskap om hur dessa patienter upplever den livsstilsförändring som de får genomgå för att uppnå hälsa. Målet med denna kandidatuppsats är att kunna bidra till en ökad kunskap inom området samt att öka sjuksköterskans förståelse om patienternas livsvärld. För att fånga denna förståelse och för att lättare kunna bidra till att minska dessa patienters lidande, har vi valt att göra en kvalitativ studie. Vi fann fyra huvudkategorier: hinder för att kunna uppnå livsstilsförändringar, emotionella upplevelser, kämpande och motivation och stöd. De åtta underkategorierna är: patienters brist på kunskap, rädsla, accepterande, icke accepterande, kost, aktivitet, egenvård samt kontroll och engagemang. Det visade sig att många typ-2 diabetiker upplever denna livsstilsförändring som något svårt och därför krävs det tid, motivation och engagemang ifrån både patientens och Hälso- och sjukvårdens sida. Det är även viktigt för Hälso- och sjukvårdspersonalen att tänka på hur patientens genus kan vara en påverkande faktor om hur dessa patienter upplever sin livsstilsförändring.

 • 227.
  Bjuvéus, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Temonen, Tanja
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression: En kvalitativ intervjustudie2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föräldraskapet innebär en stor livsförändring och medför både positiva och negativa upplevelser. Det är viktigt att föräldrar och barn får ett fungerande samspel för att ha möjlighet att utveckla en god anknytning. Bristande samspel har konsekvenser för barnets utveckling men även för hela familjen. Nyblivna föräldrar befinner sig i en sårbar period i livet och var tionde kvinna drabbas av en depression efter förlossningen. Familjen behöver stöd från omgivningen och BVC-sjuksköterskan har en viktig del i detta stöd. Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression. Sex BVC-sjuksköterskor intervjuades och materialet tolkades genom kvalitativ innehållsanalys. BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att tidigt se ett samspel mellan mor och barn och att uppmärksamma föräldrarnas välbefinnande. För att BVC-sjuksköterskan ska ha möjlighet att stödja familjen är en god vårdrelation nödvändig. Relationen bör bygga på respekt och tillit och BVC-sjuksköterskans roll är att vara lyhörd och vägledande. Vid hög arbetsbelastning samt vid ovilja till stöd från familjen upplevde sköterskan en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. BVC-sjuksköterskan spelar en stor roll i det viktiga nätverket kring familjen och agerar som spindeln i nätet när hennes egna resurser inte räcker till. BVC-sjuksköterskorna beskrev en förändring i samhället vilket påverkar föräldraskapet samt Barnhälsovården idag. Studiens fynd diskuteras utifrån tidigare forskning och författarnas erfarenheter.

 • 228. Björck, M.
  et al.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårdrelation. Ett försök att tydliggöra begreppsanvändningen2007Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 27, nr 4, s. 14-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 229.
  Björck, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Anneli
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  En förändrad tillvaro: Patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 22014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid insjuknandet i diabetes typ 2 sker en förändring i patienters liv. En del av behandlingen vid sjukdomstillståndet är att förändra kost- och motionsvanor. Egenvården är en viktig del av de livsstilsförändringar som är aktuella. Patienterna kan genom egenvården bromsa sjukdomsutvecklingen och på så sätt bibehålla en god hälsa. Tidigare forskning har visat på svårigheter i genomförandet av livsstilsförändringar. Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur livsstilsförändringar upplevs av patienter med diabetes typ 2. Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar belyste upplevelsen av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Data har analyserats genom Axelssons (2012) modell i skapandet av en ny helhet. Litteraturstudiens resultat presenteras i två huvudteman och sex subteman. De två huvudteman är Att ställas inför utmaningar och Att uppleva en positiv dimension. Att ställas inför utmaningar visade att livsstilsförändringarna kunde upplevas som krävande, utmanade och svåra av patienterna. Det visade även hur mötet med hälso- och sjukvården kunde upplevas som besvärligt men samtidigt stödjande. Att uppleva en positiv dimension visade hur patienterna upplevde att integreringen av livsstilsförändringar främjade hälsan och balansen i livet. Upplevelsen av livsstilsförändringar är personlig och unik för varje patient. Sjuksköterskan bör ha detta i åtanke i mötet med patienten där vårdrelationen blir central. En vårdande relation kan hjälpa patienten till att skapa varaktiga och långsiktiga förändringar som deras sjukdomstillstånd kräver.

 • 230.
  Björk, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eriksson, Katarina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Förlorad tid: förlorad hjärna: En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskaper kring stroke2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av stroke kan innebära en stor förändring i människors liv. Att som patient få träffa kompetent personal som kan erbjuda allt ifrån snabbt och korrekt omhändertagande och dessutom god omvårdnad kan ses som självklart. Eftersom stroke är en av de vanligaste sjukdomar i Sverige som orsakar livslångt lidande, invaliditet och död och kräver mest vårddagar inom somatisk sjukvård, är sannolikheten stor att som sjuksköterska få möta dessa patienter oavsett vårdkontext. Det har skett en stor utveckling i strokesjukvården, speciellt under 2000-talet där vård och behandling påbörjas redan prehospitalt av sjuksköterskor. Att känna igen strokesymtom och erbjuda en snabb behandling är avgörande för sjukdomens utveckling och dess konsekvenser. Sjuksköterskan har en central roll genom hela vårdkedjan och det ställs stora krav på kompetens, både omvårdnad och medicinsk. Syftet med uppsatsen är att beskriva igenkännande och omhändertagande av patienter med strokesymtom. En litteraturstudie har gjorts och material har hämtats från både kvalitativa och kvantitativa artiklar, dels för att belysa patientupplevelser, men även för att inventera vilka kunskaper som är nödvändiga att ha som sjuksköterska. Det visade sig att kunskapsnivån är varierande, det är nödvändigt med kontinuerlig utbildning för all personal, allt ifrån sjukvårdsrådgivning, larmcentral, ambulans till personal på sjukhuset. Att ha styrdokument och enhetliga omvårdnadsriktlinjer kan behövas inom sjukvården då det är många avancerade moment som har stor betydelse för hur utgången blir för den drabbade. Att bli bekräftad, sedd och få adekvat information vid akut sjukdom är grundläggande för att undvika upplevelser av att känna sig bortglömd. Att lägga en grund för god vårdrelation kräver att sjuksköterskan är öppen och tar sig tid. Det vilar ett stort ansvar på sjuksköterskor, man ska vara kunniga, stresståliga, fatta snabba beslut och vårda kropp och själ.

 • 231.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att vara invandrare och patient i Sverige2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on immigrants in Sweden. What experiences from the meeting with Swedish society do immigrants have and what meaning does the immigrant background have when they have been patients within the Swedish health and medical service? Former research about patients with an immigrant background can be divided into two perspectives. One which illuminates ethnically demarcated immigrant groups and specific needs. The other perspective has an individually adopted approach independently of the patients’ ethnical background. Here it is mainly the communication problems that are stressed, since these make it hard to understand the individual’s needs. The two empirical studies of the thesis start from an individualised perspective, a life world perspective. Research data have been collected through open interviews. The overall purpose was to develop a deepened understanding of what it means to live as an immigrant in Sweden and receive care. The aim of the pre-study was to examine immigrants’ experiences of participation in municipal home care. In the main study the overall purpose was used and two research questions were asked: What do persons with an immigrant background have to tell us about their situation in Swedish society? How does the situation as an immigrant in Sweden influence the experience of being a patient in Swedish health and medical care? The pre-study shows that participation means making demands and meeting caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To refrain from participation seems to be about adopting a passive attitude as a patient. It seems as if it is the caregivers who are the active ones and the ones setting the standards for the contents of the care. To experience not being invited to participation mainly seems to originate from the fact that the interviewees could neither understand nor make themselves understood. One consequence is that patients are just looked upon as carriers of a symptom. The main study shows that the interviewees’ existential existence as patients involves the whole life situation. Different forms of unsurmountable difficulties might reinforce each other. The ambition to establish oneself in a new home country might therefore be passivised. For patients with immigrant background earlier experiences from exposed situations seem to influence how the patients feel about their treatment. The additional knowledge is that problems seem to reinforce each other. Patients with an immigrant background must be treated as individuals. Every individual’s story has to be made visible. The thesis shows that caregivers ought to endeavour to understand the individual. To encourage dialogue, despite language problems, is of importance for the patient to be able to express his or her needs. The use of an interpreter may have a positive influence on these patients’ possibilities to exert an influence. This means that caregivers who consult an interpreter should build up their competence to communicate through an interpreter.

 • 232.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Behövs kulturkompetens för att vårda patienter med invandrarbakgrund?2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Nyström, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  To be an immigrant and a patient in Sweden: A study with an individualised perspective2010Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 5, nr 3, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to describe how experiences of being an immigrant can influencethe situation when becoming a patient in Swedish health care. A hermeneutic approach was used. Sixteen persons born in non-Nordic countries were interviewed. The data was analysed with an empirical hermeneutical method. The findings indicate that positive experiences (i.e., establishing oneself in a new home country) enhance the possibilities of taking part in caring situations and vice versa. Hence, there is a need for individually adapted care that takes one's whole life situation into consideration. Consequently, it is suggested that the concept, “cultural competence” merely serves the purpose of illuminating caregivers’ need for categorisation. It does not illuminate individual needs in a caring situation.

 • 234.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Nyström, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Dahlberg, Karin
  Patient participation: A qualitative study of immigrant women and their experiences2010Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 5, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Patient participation in healthcare is a neglected area of interest in the rather extensive amount of research on immigrant so-called Selma patients in Swedish health care as well as worldwide. The aim is to explore the phenomenon ‘‘patient participation’’ in the context of the Swedish health care from the perspective of immigrants non-fluent in Swedish. A phenomenological lifeworld approach was chosen. Data were collected from patients within a municipal home care setting in Sweden. Eight women agreed to participate. In seven interviews, an interpreter was necessary for the translation of the interview. Five authorized interpreters were used. Data were analysed in accordance to a descriptive phenomenological method for caring research. The analysis led to an essence of the phenomenon with three constituents, ‘‘to experience participation,’’ ‘‘to refrain from participation,’’ and ‘‘to be deprived of participation.’’ Patient participation from the perspective of immigrant women means that patients are involved and active in their own health and caring processes. For these women, it is particularly important to have the opportunity to express themselves. Patient participation presupposes professional caregivers who act in a way that increases the patients’ opportunities to take part. A skilled interpreter is often necessary in order to enable the patient participation.

 • 235. Björk Brämberg, Elisabeth
  et al.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Communication through in-person interpreters: a qualitative study of home care providers' and social workers' views2013Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 22, nr 1-2, s. 159-167Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe the experiences of home care providers and social workers in communication, via in-person interpreters, with patients who do not share a common language, and to offer suggestions for practice based on this description. BACKGROUND: The use of interpreters is essential for successful communication to provide equal access to health care for patients not sharing a common language with care providers. Successful bilingual communication is probably even more complex within the home care services with its focus on medical treatment, care and daily support in relation to the more exclusive focus on medical treatment within hospital care. DESIGN: An explorative, qualitative, descriptive study. METHODS: Data were collected in seven focus group interviews. A total of 27 persons, working as registered nurses, assistant nurses and social workers in municipal home care, participated. The analysis was inspired by inductive content analysis. RESULTS: The results express a traditional view on interpretation where the in-person interpreter is supposed to act to a greater or lesser extent as an objective and neutral conduit or communicator of what is said. The interpreter is also expected to observe when medical terms and other concepts need to be explained, which thus exceeds the basic role as a communicator of what was said. CONCLUSIONS: This study emphasises the need to view the interpreter as an active and explicit party in a three-way communication. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Viewing the interpreter as an active and explicit party in a three-way communication and as an essential part of the care team might reduce the possible threat to patient confidentiality, and could contribute to solve the problem of interpreting the patient's non-verbal signs.

 • 236. Björk Brämberg, Elisabeth
  et al.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Suggestions for strategies when communicating via in-person interpreters: A qualitative study on communication within home care services in Sweden.2014Ingår i: Clinical Nursing Studies, ISSN 2324-7940, E-ISSN 2324-7959, Vol. 2, nr 3, s. 34-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and suggest strategies for communicating via in-person interpreters, based on experiences of professional home care providers (i.e. nurses and nurse assistants) and social workers. Home care services with its multifaceted emphasis on physical, psychological, social aspects of care and focus on quality of life for the patients presents a challenge for successful interpreted communication as the communication have to cover a wide variety of topics. Previous studies have shown that non-medical issues tend to be less communicated about when using interpreters. The study has an interpretative design, and data were collected in seven focus groups interviews with registered nurses, assistant nurses and social workers in home care services. Data were analysed by means of inductive content analysis. The results reveal suggestions for strategies: making preparations for structure and transparency, creating a flowing conversation on multifaceted topics, forming an understanding of the patient’s voice and limiting the information content. This study concludes that the home care providers and social workers need to be prepared for communication via an interpreter about complex phenomena, that communicating information via an interpreter requires preparation prior to the meeting, as well as being an active part in the conversation. Infrequent use of professional interpreters could threaten the possibilities for care providers and social workers to communicate with linguistic diverse patients in an optimal way.

 • 237.
  Björk, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Åkvist, Gith
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sambandet mellan postoperativ vårdrelaterad sårinfektion och operationsklädselns genomsläpplighet2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår framtida yrkesprofession läggs stor vikt på de hygieniska aspekterna, där operationsklädernas material och utformning spelar stor roll. Kunskapen om att förhindra bakteriebärande partiklar att spridas ut i luften och vidare till operationssåret är en förutsättning för ett professionellt vårdande. Syftet är att utifrån vetenskaplig litteratur belysa hur operationsklädseln och andra faktorer tillsammans kan reducera antalet bakteriebärande partiklar vid infektionskänslig ortopedisk implantatkirurgi. Vidare är vårt syfte att ta reda på vilka grunder utarbetandet av en medicinsk riktlinje, för en ortopedisk operationsavdelning i västra Sverige, vilar på. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av artiklar med kvantitativ metod tillsammans med en intervju av en ansvarig på en ortopedklinik i västra Sverige. Artiklar söktes i databaser, genom manuell sökning och på Internet. Flemming (1998) har använts för formulering av syfte och problemformulering. Vi har använt oss av Evans (2003) för att analysera litteraturen och Burnard (1991) för att analysera intervjun. I resultatet visas att operationsklädselns material och design spelar stor roll tillsammans med ventilationen, för att hålla halten av bakteriebärande partiklar på en låg nivå. En låg nivå av de bakteriebärande partiklarna är en förutsättning för att undvika eventuella postoperativa sårinfektioner. I diskussionen diskuteras samband mellan operationskläder och postoperativa, vårdrelaterade sårinfektioner. Intervjuns för- och nackdelar tas i beaktande och grunderna för introducering av en ny medicinsk riktlinje diskuteras.

 • 238.
  Björk, Kristofer
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Mohr, Annika
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Vårda barn på allmän IVA: Det är att känna både oro och stimulans2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det inte en speciell intensivvårdsavdelning (IVA) för barn på alla sjukhus utan de flesta sjukhus har en så kallad allmän IVA där större delen av patienterna som vårdas är vuxna. Det är lite annorlunda att vårda barn eftersom de har fysiologiska, anatomiska och utvecklingsmässiga skillnader i jämförelse med vuxna och därför kan de heller inte ses som små vuxna. När man vårdar barn är det även viktigt att vårda och stötta föräldrarna. Intensivvårdssjuksköterskor har i få tidigare studier uttryckt stress, brist på kunskap, osäkerhet och rädsla för att vårda svårt sjuka barn på en allmän IVA. Syftet med den här studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän IVA. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där åtta informanter från två allmänna intensivvårdsavdelningar belägna i södra Sverige intervjuades. I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna kände oro då de vårdade barn sällan, men att det kunde upplevas stimulerande eftersom de då inte vårdade slentrianmässigt. Det kunde även upplevas krävande att både vårda barnet och föräldrarna. Kollegors stöd var en förutsättning att kunna utföra en god vård. Sköterskorna såg barnets föräldrar som en tillgång i vårdandet eftersom de kunde hjälpa dem förstå barnet och bäst kunde ge barnet trygghet. Sköterskorna uttryckte att de blev känslomässigt mer berörda av att vårda ett barn och för att kunna bearbeta och hantera jobbiga situationer de upplevt var det viktigt att få prata av sig med kollegorna. Denna studie lyfter fram intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och denna kunskap skulle kunna innebära att viktiga förbättringsområden synliggörs. En medvetenhet om vilka behov som behöver tillfredställas kan förhoppningsvis leda till en säkrare vård och att en god relation mellan sköterskan, barnet och föräldern kan skapas som ger förutsättningar för ökat välbefinnande och minskat lidande.

 • 239.
  Björkgren, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Olsen, Josefin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelse och behov av stöd när de drabbats av bröstcancer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancerformen. Vid ett besked om bröstcancer drabbas ofta kvinnan av en livskris. Både hennes kropp och hennes sätt att se på livet förändras i takt med sjukdomen och det är oerhört viktigt att hon har sina anhöriga och vårdpersonalen till hands som stöd i denna livskris. Syftet är att belysa behovet av stöd hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. För att göra detta har metoden litteraturstudie valts. Det som framkommit i resultatet är att kvinnorna ville ha stöd redan från insjuknandet och börja bygga en god relation till sjukvården som sedan fortlöper genom hela sjukdomsförloppet. Vidare ville kvinnorna ha ett fortsatt gott stöd i vardagen, känna ärlighet från vårdpersonal men samtidigt kunna skratta i livet. Till sist ville de ha hjälp att hantera sin förändrade kroppsbild och identitet och få en samhörighet med andra kvinnor i liknande situation. Vidare valde vi att diskutera tre frågor som framkom och som ansågs viktiga och intressanta, dessa var relationen till sjukvården, vardagslivet som mor och patient och till sist den förändrade identiteten, kroppsbilden och sexualiteten.

 • 240.
  Björklund, Petra
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sanfridsson, Jonna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Barn och ungdomars upplevelser av hur deras övervikt och/eller fetma påverkar vardagslivet: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett ökande samhällsproblem och övervikten och/eller fetman kan påverka barnen och ungdomarnas hälsa. Det ligger mycket skam och skuld i att ha övervikt och/eller fetma och för att sjuksköterskan ska kunna ta upp ämnet på ett bra sätt krävs god kunskap och förståelse om hur detta påverkar barnen och ungdomarnas vardagsliv. Syftet med examensarbetet är att belysa hur barn och ungdomar upplever att deras övervikt och/eller fetma påverkar vardagslivet. Examensarbetet baseras på en systematisk litteraturstudie som består av åtta kvalitativa artiklar vilka har analyserats utifrån Axelssons (2012) modell. Resultatet presenteras i tre huvudteman med åtta underliggande underteman. Dessa är: Utanförskap till följd av mobbning (Känslan av att bli mobbad, Känslan av hur relationer påverkas, Känslan av social isolering och av rädslan för att bli granskad). Begränsningar relaterade till den subjektiva kroppen (Känslan av att vara begränsad på grund av sin fysiska kropp, Känslan av att vara begränsad på grund av sin själsliga kropp). Viktminskning – ett steg i att uppnå hälsa (Känslan av att vilja gå ner i vikt och svårigheten att uppnå en bra följsamhet, Känslan av att lyckas eller inte lyckas med viktminskningen, Känslan av att ha eller inte ha stöd från familj och vänner). Huvudfynden är att den mobbning som barn utsätts för på grund av övervikt/fetma, ledde till social isolering och ett utanförskap. Barnen och ungdomarna mådde även psykiskt dåligt på grund av mobbningen och detta visade sig i att de inte kunde vara nöjda med sig själva eller kunde känna välbefinnande. Slutsatsen är att övervikt och/eller fetma påverkar barn och ungdomars vardagsliv i stor utsträckning och sjuksköterskan behöver vara medveten om detta för att kunna vårda barnen och ungdomarna på ett bra sätt.

 • 241.
  Björklund, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Olsson, Lena
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hur patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd av distriktsköterskor/sjuksköterskor: En litteraturstudie2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig hjärtsjukdom som drabbar fler och fler människor. De svåra symtom som uppstår vid kronisk hjärtsvikt gör att dessa patienter behöver stöd. Speciellt då många av dem får vård i hemsjukvård eller/och primärvård. Begreppet stöd har ingen klar definition i vården utan något som ofta uttrycks, förmodligen med olika innebörd. Tidigare forskning har visat att stöd fås genom relationen till andra betydelsefulla människor i ens närhet. Distriktsköterskor har ett ansvar att skapa en god vårdrelation vilket är viktigt för att patienten ska uppnå hälsa. Det finns därför ett behov av att få en samlad bild över det stöd som dessa patienter erfar av distriktssköterskor/sjuksköterskor (dsk/ssk). Syftet var att beskriva hur vuxna patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd av distriktsköterskor/sjuksköterskor. Litteraturstudien gjordes på åtta artiklar som analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom hur stöd och icke-stöd erfors. Två teman, trygghet och otrygghet samt sex kategorier bildades. Stöd upplevdes när patienter fick information och kunskap om deras tillstånd, vilket kunde bidra till att de själva tog ansvar för livssituationen. Vidare upplevdes stöd då dsk/ssk upplevdes kompetenta, när patienterna kände att de blev omhändertagna på ett professionellt sätt, samt när dsk/ssk lät patienterna vara delaktiga och de blev behandlade som individer. Icke-stöd upplevdes då patienterna kände sig utanför, men även då de upplevde dsk/ssk som inkompetenta och att de måste övervaka sin egen vård då de inte litade på dsk/ssk. När dsk/ssk behandlade patienterna som ett objekt upplevdes vården som om den skedde helt på dsk/ssk villkor och patienterna beskrev då att det upplevdes som icke-stöd. Då tidigare studier har visat att begreppet stöd i vården inte är klarlagt är det viktigt att detta begrepp utreds. Det skulle vara värdefullt om fler kvalitativa studier gjordes för att ta reda på hur stöd upplevs.

 • 242. Björkman, Berit
  et al.
  Nilsson, Stefan R
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sigstedt, Bo
  Enskär, Karin
  Children’s pain and distress while undergoing an acute radiographic examination2012Ingår i: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831, Vol. 18, nr 3, s. 191-196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pain has been highlighted as a main concern for children in conjunction with an acuteradiographicexamination. The aim of this study was to further investigate children’spain and distress while undergoing an acuteradiographicexamination. The study comprised 29 participants with an age range of 5–15 years who were injured and submitted to an acuteradiographicexamination of the upper or lower extremity when the question at issue was fracture. The Coloured Analogue Scale (CAS) and the Facial Affective Scale (FAS) were used as self-reporting scales to measure the children’spain and distress. The Face, Legs, Activity, Cry and Consolability Behavioural scale (FLACC) was used as an observation tool to assess behaviours associated with pain in children. Descriptive statistics were used when analysing the scores, and the results showed that children experience pain and distress in conjunction with a radiographicexamination after an injury. Spearman’s correlation was used to compare variables, and significant correlations were obtained between the self-reported pain and the observed pain behaviour. Fischer’s Exact test was used to compare groups, and when using the cut-off 3.0 on the self-reporting scale no significant correlation was found concerning the pain reported by children diagnosed with and without a fracture. No significant correlations were found concerning the self-reported distress and pain either, regardless of whether it was a first-time visit and whether a parent was near during the examination.

 • 243.
  Björkman, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Gunnarsson Wallin, Felicia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  När fibromyalgi blir en del av livet: En litteraturöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De allra flesta har någon gång upplevt trötthet och smärta. Hos en del människor kvarstår dessa symtom och ingen klar orsak till varför finns. Fibromyalgi är en av dessa osynliga sjukdomar. Vad som orsakar fibromyalgi är i dagens läge okänt och karaktäristiska symtom är långvarig smärta, trötthet och kraftlöshet. Diagnossättnig sker genom anamnes och palpationsundersökning. Det finns inget botemedel mot fibromyalgi, utan behandling syftar till att lindra symtomen. Syftet var att belysa hur det är att leva med fibromyalgi. Metoden var en litteraturöversikt där åtta artiklar kvalitetsgranskats och analyserats. Analysen ledde fram till meningsbärande kategorier som i sin tur lade grunden till resultatets teman. Resultatet visade att fibromyalgi påverkar patienten på många olika plan, exempel på detta är kraftlöshet, kognitiv nedsättning och en mer passiv livsstil. Vidare visade resultatet att patienterna ofta känner sig ifrågasatta om sjukdomen samt att de inte blir trodda, varken av anhöriga eller av vården. Studien visade även att det är av stor betydelse att acceptera sjukdomen, lära sig hantera den samt erhålla stöd från omgivningen. Resultatets huvudfynd diskuterades sedan vidare i diskussionen vilken delades upp enligt resultatets huvudteman. Studiens slutsats blev att fibromyalgi påverkar hela människan samt att mer kunskap kring sjukdomen behövs för ett bättre bemötande från såväl vården som omgivningen.

 • 244.
  Björmram, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eliasson, Sandra
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  KASAM: om patienten själv får skatta. Hur cancer- och hjärtpatienter skattar sin KASAM2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cancer och hjärtsjukdom är två vanliga sjukdomstillstånd som båda innebär förändring av livet. Det kan hända att patienter upplever minskad livskvalité vid dessa sjukdomar. För att mäta livskvalité finns olika skalor. En av dessa är Aaron Antonovsky’s frågeformulär, vilket är en skala som mäter känsla av sammanhang (KASAM). Då sjuksköterskan är medveten om hur patienten upplever sin livssituation samt hur denne skattar sin livskvalité, är det lättare för henne att ge patienten en god och individanpassad vård, samt att hjälpa patienten att uppnå välbefinnande trots sjukdom. Syftet är att kartlägga hur hjärtsjuka och cancerpatienter skattar sin KASAM, då ökad kunskap om detta ger möjlighet till en bättre vård. Metoden som användes var analys av kvantitativ forskning som sammanställdes i tabeller. Resultatet visar hur de olika patientgrupperna skattar sin KASAM och att det finns en skillnad mellan hur cancer- och hjärtpatienter skattar sin KASAM. Vidare har vi funnit att det finns en skillnad i KASAM-värde bland patienterna som beror på andra faktorer, som exempelvis kön och ålder. Signifikant lägre KASAM-värden angavs av kvinnor med cancer jämfört med både friska kvinnor och män med cancer. Signifikant högre KASAM-värde angavs av äldre cancerpatienter jämfört med yngre cancerpatienter.

 • 245.
  Björnsson, Alicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hallberg, Therese
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att vara normal men ändå annorlunda: En litteraturstudie om tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 12013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom där insulinproduktionen är helt eller delvis upphörd. Det finns idag inget botemedel utan behandlingen är symtomlindrande. Sjukdomen kräver daglig kontroll och en individ som lever med diabetes måste alltid vara uppmärksam på kort- och långsiktiga komplikationer. Individen måste på egen hand, med stöttning av närstående och sjukvård, kunna bemästra de olika situationer som kan tänkas uppkomma vid en diabetessjukdom. Att leva med diabetes typ 1 som tonåring kan ställa andra krav än vad en frisk tonåring kan ställas inför. Syftet med uppsatsen är att belysa tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Arbetet är en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har granskats. Utifrån de artiklarna har sju kategorier arbetats fram för att skapa en tydlig bild över tonåringarnas upplevelser. Resultatet har visat att tonåringar med diabetes typ 1 behöver stöttning från både föräldrar, vänner och sjukvård. Känslor som oro, rädsla, kontrollförlust samt frustration beskrivs och många av tonåringarna upplever en känsla av att vara normala men ändå annorlunda. Efter en tids sjukdom har en acceptans framträtt, där tonåringarna ser en möjlighet att återta kontrollen över sina liv. Det är av stor betydelse för tonåringen att till viss del själv bemästra sin sjukdom, beroende på var i tonåren man befinner sig. För att uppnå detta behöver de stärkas i sin frigörelseprocess och få tillägnat sig den kunskap som krävs. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att en livslång sjukdom inte alltid behöver innebära ett lidande för patienten. Den acceptans som hos de flesta tonåringar infinner sig efter en tids sjukdom, kan leda till att tonåringarna får en upplevelse av hälsa.

 • 246.
  Blaugrund, David
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kenja, Patricia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patientintegritet: En litteraturstudie om patienters upplevelser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund, problemformulering: Intresset för patientintegritet har uppstått under arbete i vården. Hur har patientintegritet hanterats, hur avdelningar och vi själva handlat? Var det rätt eller fel? Integritet är ett komplext begrepp, som framhävs i sjukvården från olika håll; lagar, föreskrifter och omvårdnadsteoretiska visioner. De olika parterna i sjukvården kan ha sina olika uppfattningar om och förhålla sig olika till integritet och till vad som krävs för att beakta/värna om/tillfredsställa patientens integritet. För att inte riskera att trampa på patienten, som ju är ”huvudpersonen”, är det viktigt att veta hur just patienten upplever integritet. Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av integritet i vården. Metod: Litteraturstudie grundat på sju vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna valdes och analyserades med Evans syntes process metod (Evans, 2003) och Fribergs beskrivning av denna modell (Friberg, 2006) som grund. Artiklarna söktes i databaser via biblioteket vid Högskolan i Borås. Artiklarna valdes ur följande databaser: Blackwell Synergy, fyra artiklar CINAHL, tre artiklar. Sökorden som användes var: Integrity, Patient Integrity, Nursing, Caring, Dignity, Experience och kombinationer av dessa. Resultat: Resultatet fördelades i två teman med fyra underteman var: Tema 1: Att bli bekräftad som människa med underteman avskildhet, individuella behov, självkänsla och kommunikationsklimat. Tema 2: Att få vara delaktig, underteman förtroende, samarbete, beroende och medkänsla. Diskussion: Samstämmigheten i resultaten var stor, fast med så begränsat material är det inte läge att dra några långtgående slutsatser. Dock bör resultatet vara användbart och framför allt tänkvärt. Sjuksköterskan har stort ansvar och bör våga förlita sig på sina kunskaper och sin professionalitet.

 • 247.
  Blidberg, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Livf, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Barnmorskans upplevelse av sin stödjande roll i samband med den första amningen2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under första vakenhetsperioden efter förlossningen visar de flesta nyfödda barn tecken på att vilja amma och ska då få möjlighet till det. Amning har en lugnande effekt och den underlättar anknytningen mellan mor och barn. Barn som ammas under denna period ammas i större utsträckning fyra månader efter förlossning än barn som inte ammats. Vid förlossning är barnets behov av värme, närhet och mat primära för barnets fortsatta utveckling och välbefinnande. Om det nyfödda barnet får stanna hos sin mamma finns inga hinder för barnmorskan att stödja det nyfödda barnets kompetens och medverka till en lyckad första amning. För att stödet skall bli optimalt behövs både god kunskap och en positiv attityd till amning hos barnmorskan. Syftet med studien är att beskriva förlösande barnmorskors upplevelse av deras stödjande roll i samband med den första amningen. Sex barnmorskor intervjuades och materialet tolkades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att barnmorskor upplever krav från både kollegor och patienter på att den första amningen skall fungera,. De känner att kvinnorna behöver dem och att de kan bidra mycket genom sin kunskap och genom att vara närvarande. Vidare ser barnmorskan sig som en assistent till kvinnan, vars uppgift är att hjälpa till att skapa förutsättningar för en lyckad första amning.

 • 248. Blimark, M
  et al.
  Örtenwall, P
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  DSTC as war surgery course2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 249.
  Blom, Anita
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Claesson, Anna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Telefonrådgivning är en växande verksamhet i Sverige och en vanlig arbetsuppgift för distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral. Patienten har rätt till en god och säker vård även i telefon och det är viktigt att en korrekt bedömning av patientens tillstånd görs. De frågor distriktssköterskan ställs inför vid telefonrådgivning kan vara av mycket varierande art, vilket gör att uppgiften är komplex och kräver bred kunskap och kompetens. Den försvåras av att distriktssköterskan inte ser patienten utan måste förlita sig på det hon hör, och det innebär en risk för patientsäkerheten. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans möjligheter att förbättra patientsäkerheten vid telefon-rådgivning vid vårdcentral. Som metod har använts kvalitativa ostrukturerade intervjuer och undersökningsgruppen utgjordes av sex distrikts- och sjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning vid sex olika vårdcentraler. Resultatet visar att det finns många faktorer som kan förbättra patientsäkerheten i sjuksköterskans telefonrådgivningsarbete och dessa har delats i tre huvudkategorier: yttre stöd, sjuksköterskans förutsättningar och patientens medverkan. Yttre stöd kan t.ex. vara beslutsstöd, kollegor och ett arbetsklimat som tillåter frågor. Egna förutsättningar innefattar kunskap, erfarenhet och förmåga att skapa ett bra möte. Hon bör även göra patienten själv delaktig i bedömningen. Slutsatser som dras i studien är att sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning behöver ha god social kompetens, bred yrkeserfarenhet och kunskap, självinsikt och stöd i sitt arbete. Detta stöd kan ges i form av handledning, utbildning, tid för reflektion och välfungerande beslutsstöd. Vårdcentralens ledning behöver också bli medveten om arbetets komplexitet och utarbeta riktlinjer som kan göra det mer patientsäkert.

 • 250.
  Blom, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lofheving, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Pappors delaktighet under graviditet ”Fathers Participation in Pregnancy: Baltic and Nordic Experiences”2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att blivande pappor, som i denna studie även benämns som män eller förstagångspappa, har svårt att känslomässigt knyta an till graviditeten innan den blir synlig. Informationen och stödet från Mödrahälsovården under graviditeten är främst riktat till kvinnan, vilket gör att män ges en känsla av utanförskap. De beskriver känslor som att bli åsidosatt av barnmorskan vilket ökar känslan av oro. I Sverige har alla föräldrar rätt till föräldrastöd och individuellt anpassat stöd. Hur upplever blivande förstagångspappor sin delaktighet och vad är delaktighet för dem? Syftet med studien är att belysa förstagångspappors upplevelse av delaktighet i alla tänkbara aspekter av graviditet. En kvalitativ intervjustudie med åtta blivande förstagångspappor utfördes i Västra Götaland, Sverige under hösten 2013. Intervjuerna genomfördes när deras partner var i graviditetsvecka 31 till 40. Resultatet tydliggörs genom tre kategorier: Att vara inkluderad men stå vid sidan av, Relationens trygghetsskapande betydelse och Föreställningar om det okända. Resultatet redogör för mäns tankar och känslor om att vara delaktig under graviditeten. Barnmorskan ses som en kunskapskälla och inkluderar pappan genom ett gott bemötande, trots detta upplever pappor ett utanförskap. Under graviditeten antar männen en stödjande roll och har tankar om samhörighet och föräldraskap. För att män skall kunna uppleva delaktighet i alla tänkbara aspekter av graviditet behöver graviditeten förkroppsligas, vilket synliggörs i studiens övergripande tema: Frånvaro av förkroppsligande- ett hinder för delaktighet. Samhället har en föråldrad syn på graviditet och föräldraskap. Barnmorskan behöver få ökad kunskap om mäns behov av stöd under en graviditet, för att möjliggöra transitionen mot faderskapet och ge alla män rätt till lika föräldrastöd. Abstract: Research shows that expecting fathers, which in this study also referred to as male or first-time fathers’, have difficulties to emotionally connect to the pregnancy before it is visible. Information and support from the maternity care during pregnancy is mainly directed towards the women, this makes men feel left out. They describe feelings like being neglected by the midwife, which increases their feelings of anxiety. In Sweden all parents have the right to attend childbirth education and are entitled to individual support. What possibilities do men have for participating and how are they participating in the pregnancy? The aim of the study is to illuminate first-time fathers’ experiences of participating in all possible aspects of pregnancy. A qualitative study with eight expectant first-time fathers’ was conducted in Västra Götaland, Sweden in the autumn of 2013. The interviews occurred between 31th to 40th weeks of pregnancy. The result is illuminated through three categories: To be included but stand beside, The relationship that enhances security significance and Preconceptions about the unknown. The result describes men´s thoughts and feelings about being included in the pregnancy. Midwifes is seen as a source of knowledge and includes the father with her good care. Despite this, fathers experience being side lined. During pregnancy men takes on a supporting role and has thoughts about togetherness and parenting. If men shall be able to experience participation in all aspects of pregnancy, the pregnancy requires to be embodied, which get visible in the study´s main theme: Absence of embodiment- an impediment to participation. The midwife needs knowledge about men’s need for support during pregnancy in order to enable the transition to fatherhood and give all men the right to equal childbirth education.

2345678 201 - 250 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf