Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1945
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Augustsson, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En gemensam europeisk historia?: Möjligheter och utmaningar för undervisning i historia.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka den forskningsdebatt som finns kring möjligheter och utmaningar med en gemensam europeisk historia och ett gemensamt europeiskt perspektiv i historieundervisningen. Möjligheter och utmaningar med ett gemensamt europeiskt perspektiv på historien undersöktes genom kvalitativ textanalys av utvalda publikationer ur Europarådets material. De undersökta publikationerna omfattar seminarieredogörelser, rapporter från konferenser och material från utvärderingsseminarier kring projekt som strävar efter att konstruera en gemensam europeisk historia.Undersökningen visar på att det finns flera gemensamma värden som kan fungera som en grund för att konstruera en gemensam europeisk historia. Exempel på sådana värden är mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstaten och respekt för människolivet. Likheter och skillnader bör redogöras för vilket gör det svårare att enas kring en gemensam europeisk historia.Vidare är det tydligt att de nationella identiteterna och historierna är starkare än den gemensamma europeiska historien. För att åstadkomma ett gemensamt europeiskt perspektiv på historien är det viktigt att lärarna är välutbildade. Historia, och därmed ett gemensamt europeiskt perspektiv, inte bör missbrukas för att konstruera falsk enighet eller splittring och hat mellan olika länder och grupper. Eurocentrism finns men går att motverka.Den gemensamma europeiska identiteten kan hota de nationella identiteterna men det är inte självklart eftersom alla kulturer är beroende av interaktion med andra kulturer för att skapas och utvecklas. Däremot förekommer användning av islam för att visa på vad som är europeiskt och vad som inte är det. Möjligheter och utmaningar med en gemensam europeisk historia behandlas i studien.

 • 202.
  Augustsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jonsson Berg, Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skrivande i en värld med digitala verktyg.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. För att pedagoger ska kunna inkludera IKT i skrivprocessen är det viktigt att förutsättningar för det finns på skolan. Tekniska resurser samt teknisk IT support är en del av de förutsättningar som behöver finnas på skolan, men även kompetens om IKT hos läraren själv är en viktig del i skrivundervisning med digitala verktyg.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring fördelar respektive nackdelar med informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen i ämnet svenska.MetodI denna studie har kvalitativ metod i form av intervju använts för att undersöka pedagogers uppfattningar om inkluderandet av informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen. Studien utgår från en hermeneutisk tolkning eftersom avsikten var att undersöka respondenternas erfarenheter.ResultatResultatet visar att pedagoger resonerar kring både möjligheter och begränsningar i arbetet med IKT i skrivprocessen. Möjligheterna med IKT riktar sig framförallt mot elever med skrivsvårigheter; på vilka sätt de digitala verktygen kan främja skrivandet för dem. Vad gällande utmaningar diskuterar pedagogerna också i vilken utsträckning skrivande på iPad och dator hämmar utvecklandet av handmotoriken. Pedagogerna resonerar dessutom kring ytterligare möjligheter med de digitala verktygen men att kompetens för att använda dessa är viktigt att erhålla som lärare för att det ska fungera. Pedagogerna ser flera begränsningar med användandet av IKT såsom distraktion och svårighet att upptäcka stavfel.

 • 203.
  Axel, Nilsson
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den ensidiga mångkulturen: bibliotekariers syn på litteratur i svensk översättning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Bachelor's thesis seeks to illuminate the onesided cultural leanings in literary translations in libraries. Through semi-structured interviews it seeks to explore the view of librarians on the possibilities and obstructions in providing library users with literature of a wide cultural spectrum. In particular, this paper focuses on the dominance of Anglo-Saxon literature in comparison to literature from other geographical and cultural areas. The paper relies on the field, symbolic capital, consecration and habitus theories created by French sociologist Pierre Bourdieu in its attempt to bring light on the workings of translations, marketing and user-requests and their influence on library collections. By comparing the answers from the interviews with these theories it finds that libraries generally try to adapt their collection and modify their purchases of new media to fit their user's requests and needs. It also finds that the users themselves are generally influenced by the media. In other words, while the libraries may try to keep a broad cultural and lingual collection of literature the users do not request non-Anglo-Saxon literature in particular. Therefore it draws the conclusion that more studies are needed on the workings of user requests and on the range of literary translations provided by publishers as well as their exposure in the media.

 • 204.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Lova
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utveckla för positiva användarupplevelser: Utveckling av en webbplatsprototyp för en mindreinredningsverksamhets webbplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report describes the process of developing a website prototype with a focus on User Experience and Information Architecture. The study has been undertaken on behalf of a relatively small interiordesign company, whose business will eventually be transferred from selling products and services in both their physical store and on their website, to selling only on the web. The focus of the study was to investigate the target audience's information and experience needs when visiting the website, which was taken into account in the process of developing a user-centered website prototype. While the maingoal was to create a user-centered website prototype that aimed to promote positive user experiences, another objective was to develop a website that can also maintain the company's corporate identity. The future users of the website were involved during the design process. A semi-structured interview was conducted followed by two user tests, one on the the existing website and one on the produced prototype. Participants were asked to perform tasks while they gave commentary about their reactions and perceptions. The results from the user test show that there is a significant connection between the audience’s experience and their information needs. This in turn also relates to how the target groupexperiences the corporate identity. The results confirm that structure, content and a esthetics aret hree aspects that are inherently linked and important to consider.

 • 205.
  Axelsson, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöblom, Gustav
  Chalmers.
  Broberg, Oskar
  University of Gothenburg.
  Digital advertisingcampaigns and the branded economy2017Inngår i: Digitalizing Consumption: How devices shapeconsumer culture / [ed] Franck Cochoy, Johan Hagberg, Magdalena Petersson McIntyre and Niklas Sörum, London: Routledge, 2017, 1, s. 203-224Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 206.
  Axelsson, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sonnenwald, Diane H.
  Spante, Maria
  Att etablera ett kollaboratorium inom biblioteks- och informationsvetenskap: behov och utmaningar från ett praktikerperspektiv2007Inngår i: Svensk biblioteksforskning, ISSN 0284-4354, E-ISSN 1653-5235, Vol. 16, nr 1, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes a study that investigated the need for and challenges connected to the establishment of a collaboratory - a sociotechnical forum where information and other resources can be made accessible and used by practitioners within library and information science. In order to identify needs and challenges interviews were carried out with a number of practitioners at a number of different institutions. The results reveal that there is a need for a collaboratory in order to facilitate the sharing of personal knowledge “on demand”. It is of great importance that the collaboratory is well integrated with practitioner’s daily activities.

 • 207.
  Ayuk Divine, Nicole
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Petersson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läsutveckling för elever med ett annat förstaspråk än svenska: en kvalitativ studie ur pedagogers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur pedagoger arbetar med läsinlärning samt läsförståelse medelever som har ett annat förstaspråk än svenska. I studien lyfts faktorer som harbetydelse för elevers läsutveckling och även vad pedagoger kan tänka på vidundervisning av elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vidare beskrivs metoderoch modeller för läsinlärning samt läsförståelse för att åskådliggöra fungerande sättatt genomföra undervisningen på. I studien lyfts även två perspektiv på lärande, detsociokulturella perspektivet samt pragmatismen.Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på läsinlärning ochläsförståelse hos elever med ett annat förstaspråk än svenska.Studien är utförd i en kvalitativ form där vi har genomfört intervjuer med pedagogerpå utvalda skolor.Resultatet visar att pedagogerna anser att både ordbilds- och ljudningsmetoden hjälpereleverna med sin läsinlärning. Visuella metoder används av pedagogerna för attundervisningen ska underlätta elevernas förståelse. Pedagogerna påtalar även viktenav att alltid utgå från elevernas förförståelse när det handlar om att välja läromedeleller skönlitterära böcker. Pedagogerna anser att det är viktigt att anpassa sinundervisning individuellt för eleverna och att tänka på att visa dem olika sorterstexttyper. Elevens vardagsliv blir en central referenspunkt för pedagogerna när de skavälja litteratur i sin undervisning. Pedagogerna lyfter att språket blir mer förståeligtför eleverna när de utgår från elevernas vardagserfarenheter. I vårt resultat framkomdet att pedagogerna anser att elever som läser svenska som andraspråk borde ingå idenna undervisningskontext hela sin skoltid utan att byta till den vanligasvenskundervisningen. Vidare uppfattar pedagogerna att det är svårt att få tag påundervisningsmaterial till elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vissapedagoger använder sig av färdigtryckt material medan andra pedagoger skapar sitteget undervisningsmaterial.

 • 208.
  Azad, Rozhgar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  El Machharawi, Khalil
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning & Syfte

  Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.

  Metod

  Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar elevernas prestation.

 • 209.
  Azarang, Maasoumeh
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svensson, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Det är ofta svårt att veta vad som är rätt eller fel.”: Pedagoger berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundVår erfarenhet är att barns sexualitet är ett ämne som sällan diskuteras i förskolans verksamhet. Det är ett ämne som påverkas av det kulturella och sociala sammanhanget. Studier visar att barn undersöker och är nyfikna på sin egen och andra barns kroppar. Nyfikenheten visar barn genom olika beteenden i leken. Vuxna kan möta dessa beteenden utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter om vad barns sexualitet är. Hur vi bemöter och förhåller oss till barns sexuella beteenden ligger till grund för detta arbete.SyfteSyftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. Därigenom kan vi få en uppfattning av hur förhållningssättet till barns sexualitet ser ut i förskolans verksamhet.MetodVi har valt att använda oss av två metoder i vår studie. Vi har intervjuat två specialpedagoger. Vi har också använt oss av metoden selfreport, en slags skriftlig intervju i berättarform, där pedagoger i förskolan berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.ResultatI vår studie framkom att pedagogerna är medvetna om att barns sexualitet finns synligt i förskolans verksamhet och att barns undersökande av kroppen ses som en naturlig del i barnets utveckling. Det framkom även att det inte är enkelt att tala om barns sexualitet och att det kan uppstå olika dilemman kring barns sexuella lekar. Olika erfarenheter och okunskapen i ämnet gör pedagoger osäkra i hur de ska förhålla sig till barns sexualitet. En problematik är att pedagoger av olika anledningar inte prata om barns sexualitet med varandra och därför inte når fram till ett gemensamt förhållningsätt. Det har framkommit att samhället påverkar pedagogers förhållningsätt, bland annat finns en försiktighet till barn och deras användning av internet på förskolor.

 • 210.
  Babawi, Sarmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jillesjö, Robin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysisk aktivitet i fritidshem: En intervjustudie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för barn att bli fysiskt aktiva2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysiskaktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet?

  Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med trefritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteorisom visar på relationen mellan barnen och samhället.

  Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktigdel i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.

 • 211.
  Babetto, Martina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Electronic Resource Management System in practice: A case study at the European University Institute library2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The dynamic and composite character of electronic resources raises challenges of their integration in library collections, impacting and changing traditional work processes. Academic libraries are particularly interested in this transition. Electronic resource management system (ERMS) is software that aims to support the library in the administration of all the phases that compose the complex life cycle of electronic resources, with the aim to rationalize and render their management more efficient. This study aims to advance an understanding of the impact of the introduction of an electronic resource management system in an academic setting. It will consider enabling and constraining factors of this technology in electronic resource management, as well as the influences on work processes of its use. It moreover investigates the challenges posed by its implementation. The study provides a look at these issues from the perspective of social shaping of technology and structuration theories. The study found that the introduction of a new electronic resource management system impacts work organization, workflows and activities, with a tight interconnection between electronic resource management system technology and work processes. The study also reveals how the adoption and integration of a new technology in existing workflows can act as a catalyst for change and as input to review procedures which can become fixed and inflexible.

 • 212. Baccari, Flavio
  et al.
  Cavalcanti, Daniel
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Acín, Antonio
  Efficient device-independent entanglement detection for multipartite systems2016Inngår i: arXiv, artikkel-id 1612.08551Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Entanglement is one of the most studied properties of quantum mechanics for its application in quantum information protocols. Nevertheless, detecting the presence of entanglement in large multipartite sates keeps being a great challenge both from the theoretical and the experimental point of view. Most of the known methods either have computational costs that scale inefficiently with the number of parties or require more information on the state than what is attainable in every-day experiments. We introduce a new technique for entanglement detection that provides several important advantages in these respects. First, its scales efficiently with the number of parties, thus allowing for application to systems composed by up to few tens of parties. Second, it needs only the knowledge of a subset of all possible measurements on the state, therefore being apt for experimental implementation. Moreover, since it is based on the detection of nonlocality, our method is device-independent. We report several examples of its implementation for well-known multipartite states, showing that the introduced technique has a promising range of applications.

 • 213.
  Backlund, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "Allt som kan väcka någons läslust är bra": En enkätstudie om läsfrämjande arbete med tecknade serier och ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis can be split up into three parts. First, to examine if public libraries in Sweden provide a selection of comic books and graphic novels suitable for youths. Second, to seek out how many of those libraries use comic books and graphic novels in their literature promotion with youths. Third, to investigate if there are any connections and similarities between the libraries that do. Also, a hypothesis proclaiming that most libraries do have comic book departments designed for youths and that libraries in big cities use comic books in literature promotion more often than libraries in small cities, is tested in the study.

  The results are based on a survey that was distributed to 290 libraries, out of which 192 responded. The results indicate that most libraries have youth departments and departments for comic books but that a small majority, mostly in larger cities, have a comic book department designed to be interesting for youths. A majority of the libraries surveyed have used comic books in some sort of literature promoting activity but there is a clear distinction between libraries in larger cities and libraries in smaller cities where the big city libraries were more likely to have used comic books in their literature promotion. Most of the connections and similarities between libraries working with comic books are connected to the population of the city in which the library is located and with the library's work for youths in general.

 • 214.
  Backlund, Erika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers uppfattning om barngruppens storlek i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Det är många barn idag som behöver förskoleplatser och antalet barn i barngrupperna ökar. Skolverket har riktmärken för att kunna skapa lagom stora barngrupper, det är inget krav utan enbart rekommendationer. Denna studie undersöker pedagogernas syn på stora barngrupper och hur stora barngrupper påverkar förskolan.

  Syfte: Syftet är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om stora barngrupper och hur det påverkar förskolans pedagogiska verksamhet.

  Metod: En kvantitativ enkätmetod användes. Metoden möjliggör att få information från fler förskolor och på en större geografisk spridning i Sverige.

  Resultat: Resultatet visar att många av pedagogerna i förskolorna har en negativ inställning till stora barngrupper. Resultatet visar även att miljön och gruppsammansättningen påverkar hur barngruppens storlek uppfattas av pedagogerna, samt hur pedagogerna uppfattar barnens delaktighet i verksamheten.

 • 215. Backlund, Per
  et al.
  Engström, Henrik
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johannesson, Mikael
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Enhancing Immersion with Contextualized Scenarios: Role-Playing in Prehospital Care Training2015Inngår i: 2015 7th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games), Skövde, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on a field experiment with 12 paramedic teams (n=24) exploring how they perceive a novel training approach. The feeling of being engaged in training (i.e. being immersed) is often held forward as a major benefit of roleplaying exercises. Engagement is expected to raise the quality of training as well as improving learning and retention. However, much simulation-based training in prehospital care is decontextualized, meaning that medical care is trained without taking other characteristics of prehospital care into account. In this paper we investigate how a richer setting (contextualization), which includes more of the complicating aspects of prehospital care, affects the perceived immersion of the participants. The results show that contextualization has a significant positive impact on perceived immersion. These results are important for further studies on how to organize and design role-playing exercises.

 • 216.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Engström, Henrik
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Johannesson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Lebram, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Danielsson, Magnus
  Västra Götalandsregionen.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The S.A.R.E.K Simulation Environment: Technical description of a flexible training environment for prehospital care.2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report contains a technical description of the result of the S.A.R.E.K (Simulation – Ambulance – Research – Education - Kinship) collaboration project and the Sim2020 project. The projects are collaborations between researchers in healthcare and IT, and prehospital care practitioners, with the aim to design, develop and test a contextualized simulation environment for prehospital care. We built a simulation environment representing the full depth and width of a prehospital care process. Breadth refers to including all phases of a prehospital mission, from dispatch to handover; while depth refers to detailed representations and recreation of artefacts, information and context for each of these phases. This report outlines the details of the overall design, all equipment and practical solutions used to create this. Apart from the installation which is described in this report we have also developed methods and carried out a variety of tests and experiments which are reported elsewhere. The focus of this report is the system and its components.

 • 217.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde.
  Heldal, I
  Söderström, E
  Högskolan i Skövde.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pre-hospital training and simulation initiative2014Inngår i: Society in Europe for Simulation Applied to MedicineArtikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
 • 218. Backlund, Per
  et al.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Engström, Henrik
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lebram, Mikael
  Breaking Out of the Bubble Putting Simulation Into Context to Increase Immersion and Performance2018Inngår i: Simulation & Gaming, artikkel-id 1046878118772612Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Simulation based training with full-size mannequins is a prominent means of training within the healthcare sector. Prehospital missions include all parts of the healthcare process which take place before a patient is handed over to the receiving hospital. This implies that the context for prehospital care is varied and potentially challenging or dangerous in several ways. In this article we present a study which explores immersion and performance by emergency medical services (EMS) professionals in in a training situation which takes the specifics of prehospital interventions into account.

  Methods: The study was carried out as a field experiment at an ambulance unit. The experiment was designed to compare the differences between two types of medical scenarios: basic and contextualized. We analyzed the levels of immersion throughout the scenarios and then team performance was evaluated by independent experts. Both analyses were made by observing video recordings from multiple camera angles with a custom made analysis tool.

  Results: Our results show that the contextualization of a medical scenario increases both immersion as measured by the Immersion Score Rating Instrument (ISRI) and team performance as measured by the Global Rating Scale (GRS). The overall ISRI score was higher in the contextualized condition as compared to the basic condition, with an average team wise difference of 2.94 (sd = 1.45). This difference is significant using a paired, two-tailed t-test (p<.001). The GRS score was higher for overall clinical performance in the contextualized scenario with an average team wise difference of 0.83 (sd = 0.83, p=.005).Conclusions. Full-size mannequin simulation based training for EMS professionals may be enhanced by contextualizing the medical scenarios. The main benefits are that the contextualized scenarios better take prehospital medical challenges into account and allow participants to perform better.

 • 219.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vårhall, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En bild säger mer än tusen siffror.: Bildernas funktion i populära matematikläromedel.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är baserat på forskning kring bildernas betydelse i matematikböcker.  De analyser som genomförts visar bildernas funktion. De läromedel som analyserats är Eldorado, Favorit matematik, Koll på matematik och Prima Formula. Vi har valt att fokusera på böckernas geometriavsnitt eftersom bilder förkommer ofta inom detta arbetsområde.

  Syfte: Syftet med studien är att analysera och jämföra bilder som finns i populära matematikböcker. Det arbetsområde som analyseras i samtliga läroböcker är geometri.

  Metod: Den analysmodell som används vid bildanalyserna hämtar inspiration från Pettersson (2008). Vid den första analysen fördelades bilderna efter vilken funktion de har i matematikböckerna. Den andra analysen syftar att visa antal uppgifter som har eller inte har någon bildkoppling. Genom bildanalyserna framkommer även bilder som fyller sin funktion att kommunicera sitt innehåll positivt eller negativt.

  Resultat: Resultatet av bildanalyserna visar att den funktion som förekommer mest bland bilderna i läroböckerna är den kompletterande. Det finns bilder inom samtliga funktionskategorier som kan påverka elevernas uppfattning av uppgifterna, både positivt och negativt. En stor del av uppgifterna som finns i matematikböckernas geometriavsnitt är kopplade till bilder.

 • 220.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vårhall, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Musikens och matematikens gemensamma dimensioner.: Musikens påverkan på elevernas matematikprestationer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. Därför är vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om integrationen mellan matematik och musik? För att besvara denna fråga har vi utfört litteratursökningar för att finna studier och artiklar som tillsammans bildar en överblick. Med hjälp av den metod som Claes Nilholm beskriver i SMART (2016) har vi skapat en struktur för hur vi arbetat. Ur det material som vi fann under sökningarna har vi funnit mönster som talar för musikens positiva inverkan på matematikundervisning.

 • 221.
  Bader, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Castefelt, Eva-Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gunnarsson, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Recipe for Cookies: A studies about cookies & the GDPR-law2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The term cookie regarding IT is still a relatively new term. It is rarely discussed among internet users. The name cookie is fairly known but the concept not as much. Cookies are well established by different companies and organizations that in some way offer online services. Today visitors of the internet meet cookies almost every time they go online. For the users who choose not to accept cookies the online experience becomes highly limited. Cookies store information of the visitors in order to improve their experience but also to help the organization.

  The majority of webpages online that uses electronic commerce or in any way can benefit from storing the customers information uses cookies. Cookies can be sold or exchanged between organizations to increase their profit and range. In 2011 a provision regarding all organizations using cookies were implemented. Every internet user visiting these pages had to be notified about their use of cookies immediately. New laws are established in order to control or regulate the exertion of other people’s personal information at the same pace as cookies are further developed. The next law to be established is GDPR, General Data Protection Regulation, which will be focused on in this thesis.

  The purpose of this study is to explore the phenomenon of cookie-use and how it affects internet users and organizations in synergy with the GDPR-law. To achieve the desired result a mixed method has been applied involving both interviews and a survey. The interviews consisted of pre-determined questions and dynamic follow-up questions. Three different organizations participated in the interviews, an university, an organization using e-business and a media agency. The survey consisted of a few mandatory closed questions. The distribution of the survey led to right above 130 respondents.

  The gained results from the use of a quantitative methods hinted that barely half of the respondents knew what a cookie actually was. Several of the participants were curious about learning more about the phenomenon while a lower percentage did not consider it important. Knowledge or ignorance regarding cookies turned out to have a great impact on the respondent’s comfortableness and behavior online. The results from the qualitative method showed that the organizations working with cookies will be affected by GDPR.

  Following thesis will contribute to the field of informatics by consequently process the empiric data collected with support from theoretic competences. It will contribute as a source of information regarding cookies within information technology.

 • 222.
  Bagdagoljan, Alice
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Silow, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Målspråksanvändning i engelskundervisningen: Good or dålig?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över.

  Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. Styrdokument, lärare, lärarstudenter och lärarutbildningar har alla samma mål, att sträva efter elevernas bästa och lägga en stadig grund där elever får möjligheten att utvecklas i sin språkförmåga. Det egna språket har till stor del alltid varit med och influerat språkundervisningen. Lärare har använt sig av sitt eget språk som ett medel för att de ska känna sig trygga i sin språkundervisning och i sitt klassrum. I denna översikt kommer målspråksanvändningen stå i fokus.

  Denna översikt syftar till att kartlägga vad som kännetecknar forskningen om målspråksanvändning i språkundervisning. Den ämnar även att undersöka vilka faktorer som påverkar lärare och lärarstudenters val av mängden målspråksanvändning. Slutligen syftar översikten till att utifrån kunskapsöversiktens resultat dra slutsatser och förslag till relevant framtida forskning inom forskningsområdet. För att uppfylla vårt syfte tog vi hjälp av sökord och urvalskriterier och vi identifierade 8 vetenskapliga studier som ingick i vår översikt.

  Översiktens resultat visar olika faktorer på målspråksanvändning som är återkommande i dessa 8 studier. Det blir tydligt var problematiken ligger och vi kan identifiera förklaringar från både lärare och lärarstudenter kring deras val av målspråksanvändning. Dessa förklaringar leder till en diskussion där vi sedan kan konstatera att osäkerheten till den egna språkförmågan hos lärare och lärarstudenter är en anledning till deras förhållningssätt till målspråksanvändning. Vi hittar även att otydlighet från styrdokument och lärarutbildning bidrar till osäkerheten hos lärare och lärarstudenter. Lärares och lärarstudenters kunskap kring hur och när målspråket ska användas är bristfällig och behöver utvecklas. Forskningen behöver lägga mer fokus på de obesvarade frågorna som synliggörs i denna forskningsöversikt.

 • 223. Bagley, Carl
  et al.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The marginalization of social justice as a form of knowledge in teacher education in England2015Inngår i: Policy Futures in Education, ISSN 1478-2103, E-ISSN 1478-2103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper utilises the analytical concepts developed in the work of Basil Bernstein to reflect on the ways in which discourses such as social justice are especially vulnerable in teacher education in England. In particular, under new-managerial regimes the forms of knowledge which are emphasised and valued focus on the instrumental and performative. As a consequence, critical and vertical forms of knowledge associated with social justice in teacher education are either absent or marginalised and reframed away from an appreciation and awareness of the structural and economic causes of inequality. Moreover, the criteria needed to effectively introduce social justice as a knowledge base in teacher education are positioned antithetically to neo-liberalism-neo-conservatism, making them arguably impossible to achieve within the current system of education in England.

 • 224.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tegnér, Jack
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Feedback i matematik: en kvalitativ studie med ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i forskning som kartlades under vårt föregående examensarbete. Under det arbetet såg vi över vilken forskning som finns angående feedback respektive instruktioner i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp vi riktade in oss på var elever i åldrarna 6-10 år. I det här arbetet valde vi att endast fokusera på en utav de övergripande aspekter som eftersöktes under föregående arbete. Vi valde dessutom att bredda vårt fokus när det gäller inriktning inom matematikämnet. Istället för att endast fokusera på problemlösning valde vi att arbeta med feedback som ges inom hela matematikundervisningens ramar.

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur verksamma lärare ger feedback i samband med matematikundervisning. Den målgrupp vi valt att rikta in oss på är lärare som undervisar i matematik inom årskurs 1-3.

  Metod

  Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats. För att besvara våra frågeställningar har vi använt semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för att samla in data. Intervjuerna gjordes i hopp om att kunna erhålla data i form av utsagor om hur lärare definierar feedback i matematik, i vilken grad de använder feedback på svar respektive feedback på strategi samt om de anpassar sin feedback till olika elever.

  Resultat

  I vår insamlade data fann vi utsagor som ger en indikation på att feedbacktyperna feedback på svar och feedback på strategi används i relativt hög grad av verksamma lärare på lågstadiet i matematikämnet. Dock verkar den distinktion som implicit görs av forskarlaget Fyfe, DeCaro och Rittle-Johnson (2015) och Fyfe, Rittle-Johnson och DeCaro (2012) mellan feedback på svar respektive feedback på strategi inte vara lika tydlig när feedback ges i praktiken. Vad vi även kan se är att de lärare som deltog i föreliggande studie redogjorde för att de ser feedback som viktigt för att hjälpa sina elever framåt. Majoriteten av lärarna beskrev även att det är viktigt att feedbacken anpassas efter vem det är som tar emot den.

 • 225.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tegnér, Jack
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Feedback och instruktioner: Problemlösning i matematik för elever i de tidiga skolåren.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gällerproblemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. Något som vi har eftersökt är att få kunskap om hur vi genom olika typer av stöd kan bidra till elevernas lärande inom problemlösning. I detta arbete beskrivs vad som kännetecknar forskningen om feedback ellerinstruktioner vid problemlösning i matematik samt vilka former av dessa som är effektiva.

  Syfte

  Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner i samband med problemlösning. Vi kommer inte att behandla dessa två begrepp som ett sammanhängande fenomen utan respektive begreppstår enskilt. Båda begreppen behandlas separat i samband med problemlösning. Varför vi valt att eftersöka båda begreppen är för att vi vill fånga upp och ge läsaren en överblick över vadforskningen säger om två olika typer av vägledning i samband med problemlösning. I föreliggande forskningsöversikt vill vi även fördjupa oss i vilka former av feedback ellerinstruktioner som framhålls som effektiva när det gäller att utveckla elevers lärande om att lösa matematiska problem. Begreppen kommer även i denna fråga behandlas separat i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp som vi valt att intressera oss för är elever från 6-10 år.

  Metod

  Föreliggande översiktsstudie gjordes genom litteratursökning i ERIC (ProQuest) och Primo. Under sökningen utgick vi från begreppen i våra frågeställningar. Vi valde att användaengelska sökord för att inte begränsa oss till endast svensk forskning. Det sammanlagdaantalet artiklar efter sökningar i respektive databas var 43. Vi granskade samtliga artiklars abstrakt och fann nio artiklar som skulle ingå i föreliggande forskningsöversikt. Ytterligare treartiklar tillkom efter referensläsning i de nio artiklarna. Det slutliga antalet artiklar som granskades var således 12.

  Resultat

  I artiklarna som granskades fann vi beskrivningar av studier som påminde om varandra i fråga om design och undersökningsupplägg. De innehöll alla en eller flera former av interventioner. Målet med undersökningarna var genomgående att testa effekterna av en eller flera former avfeedback eller instruktioner i samband med matematisk problemlösning. Genom att testaeffekterna av olika typer av feedback eller instruktioner ville man också jämföra effekterna. I merparten av studierna användes en kontrollgrupp.

 • 226.
  Baker, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eriksson, Maja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inkludering: barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd.

  Inledning

  Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. Fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola vilket innebär att det är relevant att lärare i fritidshem utgår från elevens och elevgruppens behov i arbetet på fritidshemmet. Fritidshemmet ska inte bara erbjuda alla elever en meningsfull fritid utan också arbeta med att skapa sociala band och stimulera elevernas lärande och utveckling. Studien kommer att utgå ifrån Nilholms (2007) teori om perspektiv på specialpedagogik. Teorin grundar sig på tre olika förhållningssätt, det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet.

  Metod

  Metoden som använts i studien är kvalitativ metod med intervjuer. Intervjuerna genomfördes med lärare i fritidshem. Metoden som använts i studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet bestod av sex stycken lärare fördelat på två stycken skolor. Tre lärare på respektive skola.

  Resultat

  Alla pedagoger som intervjuats anser att de arbetar inkluderande men att det är ett osynligt arbete. De var också överens om att de behöver mycket mer utbildning inom området för att kunna arbeta mer effektivt med just inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt anser lärarna att de arbetar inkluderande och att de ger eleverna förståelse för olikheter för att motverka missförstånd elever emellan. Resurser till fritidshemmet lyser med sin frånvaro enligt de intervjuade och för att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna stöttas bättre under tiden de är på fritidshemmet behövs mer personal.

 • 227.
  Bakker, Barbara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skönlitteratur på akademiska bibliotek: En undersökning om skönlitteraturens funktion och dess förmedlingpå svenska högskole- och universitetsbibliotek2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedish university libraries traditionally collect recreational readingmaterial only to support the teaching and research interests of theirinstitutions. However many university libraries hold a substantial yetunspecified collection of popular fiction. This thesis investigates theextent of these collections and examines academic librarians' viewsabout students' recreational reading in the academic context and theirattitudes towards the role of fiction and of readers' advisory inacademic libraries. The theoretical framework includes literature andresearch about the benefits of reading for pleasure, collections' rolesand readers' advisory strategies. The empirical material was gatheredthrough quantitative surveys sent to academic librarians in Sweden.The results show that academic librarians are positive about thebenefits of recreational reading for university students. However themajority of them do not believe that it is their responsibility to provideleisure reading material or promote extracurricular reading. Based onthe literature review, on the theoretical framework and on the researchfindings, recommendations are made with respect to further researchand readers' advisory strategies.

 • 228.
  Baldwin, Richard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Educational policy enactment2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 229.
  Baldwin, Richard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The recontextualisation of the Bologna process in teachereducation2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 230.
  Baldwin, Richard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Using Video for self- reflection in Teacher Training Education2019Inngår i: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies, Bloomsbury Publishing , 2019Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 231.
  Baldwin, Richard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Using videopapers in teacher education2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 232.
  Baldwin, Richard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Videopapers: A way of bridging the gap between theory and practice in teacher education2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 233.
  Baldwin, Richard
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Apelgren, Britt Marie
  Teachers’ and Students’ Thinking and Acting on Changes in Language Teacher Education: A Case Study on Policy Implementation and Enactment2015Inngår i: Transformative Teacher Research. Theory and Practice for the C21st, Sense Publishers, 2015Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 234.
  Baldwin, Richard
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Apelgren, Britt-Marie
  University of Gothenburg.
  Can Do and Cannot Do – CEFR inspired examination and assessment in a Swedish higher education context2018Inngår i: Apples - Journal of Applied Language Studies., ISSN 1457-9863, Vol. 12, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus in this paper is on the introduction and implementation of learning outcomes based on the descriptors in the Common European Framework of References for Languages (CEFR). It discusses reaction to the introduction by teacher educators as well as the influence on teacher assessment practice in courses for prospective teachers of English as a foreign language. The paper presents some of the results from a case study concerning changes made in connection with the Bologna process in a department of education within a university college in Sweden. The results show that the adoption of the CEFR descriptors was contested and had a minimal influence on assessment practice. The aim of the paper is to explore possible reasons for the lack of influence, something that was not developed fully in the original case study.

 • 235.
  Baric, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Lotta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att hålla bibliotekarieprofessionen relevant i en föränderlig värld.: En kvalitativ studie om skolbibliotekariers omvärldsbevakning och samarbete.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine school librarians’ external monitoring and cooperation and collaboration with teachers, in order to describe it and examine its significance for the relevance to the profession of librarians. The purpose was also to interpret the meaning of the external monitoring, cooperation and collaboration from a professional perspective. For this we used semi structured interviews and qualitative content analysis. The analysis was based on theory on professions (Nolin, 2008) about lifelong vocational training, cooperation and collaboration. The profession perspective explains problems, difficulties and opportunities that can be seen in school librarians external monitoring and when professions cooperate and collaborate. Our conclusion is that external monitoring is part of the lifelong vocational training and can be seen as a strategy together with cooperation and collaboration with teachers to strengthen, develop and change school librarians knowledge and jurisdiction. The study shows that external monitoring is dependent on cooperation and collaboration with teachers and the other way around. Depending on how developed these strategies are, this will affect both their influence on school library practice and the profession.

 • 236.
  Barthelemy, Maja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pettersson, Ann-Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskolans reviderade läroplan: en kvantitativ studie om pedagogers attityder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Bakgrunden belyser den forskning som finns kring förskolans verksamhet och läroplanens historia, vad har lett fram till de styrdokument som förskolan ska gå efter. Studierna som behandlats tar alla upp olika delar av verksamheten men tar alla upp läroplanen och hur den påverkar.

  Syfte

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på verksamma pedagogers attityder kring den reviderade läroplanen för förskolan.

  Frågeställningar

  Ser pedagogerna möjligheter eller problem med att arbeta med den reviderade läroplanen?

  Har det någon betydelse när pedagogerna började sin verksamma bana?

  Metod

  Studien är kvantitativ och är i form av en enkätundersökning. Det delades ut 41 enkäter varav 35 kom in under insamlingen. Alla respondenter är verksamma inom förskolan som pedagoger där vi inte frågade efter utbildning.

  Resultat

  Vad som kunde utläsas av resultatet var att pedagogerna ser läroplanen som ett bra stöd i verksamheten men att den samtidigt bidrar till en ökad stress då många strävansmål ska arbetas mot. Då vi frågade efter årtionde som de startade sin verksamma bana trodde vi att detta skulle påverka resultatet men vi såg inga större skillnader mellan respondenterna.

 • 237.
  Bartley, Kristina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den provokativa (van)makten2015Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, nr 3, s. 42-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om skolan som arbetsplats och arbetssituationer där personal haft svårigheter att hantera elevers provokationer och kränkt dem fysiskt och verbalt. En genomgång av ett antal skadeståndskrav visar att personal besvarat elevers provocerande beteende med disciplinerande makt, normaliserande makttekniker och olika försvars- och motståndsstrategier, vilka inte varit förenliga med det legitima yrkesutövandet eller ett professionellt förhållningssätt. 

 • 238.
  Bartley, Kristina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Torell, Viveka
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Electronic Self-Presentations: Mother in Internet Forums on Children's Clothes2017Inngår i: Journal of Mother Studies, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 239.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bought privileges, educational segregation, status and prestige: The role and functions of elite schools and academic curricula in relation to education justice2019Inngår i: Revista e-Curriculum, E-ISSN e-ISSN 1809-3876, Vol. 317, nr 3, s. 804-826Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The education of the poor is usually the target of global education politics for a more socially just and equal, and effective and productive society. But according to the present article the real problems in these respects are not about the education of the poor, so much as they are those of the rich upper-class and global elites, whose inheritance of social, cultural and economic power are secured in part through the reproduction in academic education of the values of bourgeois culture and the assumed superiority of its educational code: first in schools and their curricula and then in higher education and theirs. Schools and their curricula are in focus in the article. Using ethnographic and meta-ethnographic analyses an insight into a two-way relationship between the logic of action of elite schooling and the dangerous polarizations of value that can develop through social and academic segregation are presented and a critique of elite educational differentiation, segregation and socialization is given in terms of how elite schools provide skewed access to elite knowledge and future social positions for the children of the dominant socio-cultural and economic class fractions, in ways that counteract meritocracy and educational efficiency, and that also produce alarming concepts of the value of the self and other amongst their students with significant knock on effects for future democratic polity.

 • 240.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Citizenship (and) Inequality.: Ethnographic Research on Education and the Making and Remaking of Class Power and Privilege2020Inngår i: The Palgrave Handbook of Citizenship and Education / [ed] Peterson A., Stahl G., Soong H., Palgrave Macmillan, 2020, s. 1-14Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter is based on a meta-ethnographic investigation. Its main theme is that the processes of selection that operate in schools and education systems in Western countries, taking Sweden as an example, are claimed to be just and meritocratic but are instead fundamentally unjust and ineffective systems that reproduce rather than challenge existing structural inequalities. Socio-economic restrictions and the reproduction of upper-class cultural capital and ideology as official school knowledge play key roles, but it is also concluded that education and social equality, justice, and fair citizenship possibilities for all in capitalist societies have never stretched further than wringing out minor concessions from class society whilst leaving the reproduction and absolution of the class system and inequalities based on class and distinctions of race, ethnicity, gender, sexuality, and physical and mental differences intact.

 • 241.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Developments toward a Marxist Critical Ethnography.2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In its most characteristic form ethnography is usually described as participant observation that involves objectively; and without any political interests in changing the course of history by either affecting the unfolding of events or influencing peoples understanding and self-understanding; participating in people’s lives, watching what happens, listening to what is said, asking questions and then writing about that which you believe to be most interesting for another specified group. From a critical ethnographic perspective, in today’s presentation I will challenge some of these ideas….

  In the presentation I will support the commitment toward participation, interaction and learning from informants in their everyday lives as important. Participant observation and involvement is important as it allows research(ers) to get up close to sites of practice and interaction in order to generate a first-hand experience based account of what is involved in and is understood to shape day to day activities, experiences and understandings. It allows learning from communities of practice on a daily basis in other words, as class cultures with unique, self-valorizing, and expressive (symbolic) properties and it allows exploration of how meaning and action can be understood in association with self-reflection within wider historical structural forces and in terms of their local concrete lived and spoken characteristics. However, whilst admitting to the value of participant observation in ethnography, I want to point out at the same time that the history of ethnography as socio-cultural participant observation is not a wholly innocent one and that ethnographic research also shows a multiplicity of forms of praxis, some of which take serious issue with ideas such as researcher impartiality and neutrality, by making a claim instead for a commitment toward engagement, empathy, critique and feedback in the interests of social and educational transformation.

 • 242.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Die auswirkungen individualisierender tendensen im swedischen bildungssystem: Eine meta-etnographie2018Inngår i: Zeitschrift für Pädagogik, ISSN 0044-3247, Vol. 64, nr 2, s. 198-214, artikkel-id 267300Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Der Beitrag basiert auf einer Meta-Analyse ethnographischer Studien zu den Auswirkungen von auf Individualisierung ausgerichteten Programmatiken und Politiken auf schwedische Schulen und Hochschulen und fokussiert die Themen Inklusion und Milieu/Klasse im schwedischen Bildungssystem. Nach einer Einführung in die Veränderungen im schwedischen Bildungssystem werden der methodische Zugang und die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Insbesondere werden Spannungen zwischen dem Inklusionsanspruch einerseits sowie Individualisierungs- und Privatisierungstendenzen andererseits identifiziert. Vor dem Hintergrund einer fortgesetzten Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen im Zuge von Individualisierungsprozessen wird besondere Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt gelegt.

 • 243.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Die auswirkungen individualisierender tendensen im swedischen bildungssystem: Eine meta-etnographie2018Inngår i: Zeitschrift für Pädagogik, ISSN 0044-3247Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 244.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ethical appraisal boards: Constitutions, functions, tensions and blind-spots2019Inngår i: Implementing Ethics in Educational Ethnography: Regulation and Practice / [ed] Hugh Busher and Alison Fox, London and New York: Routledge, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ethical appraisal boards are often argued as being modelled on utilitarian ethical conventions and as operating from a perspective of national political sovereignty that is potentially marginalising and possibly even harmful toward critical qualitative educational research, particularly ethnography. However the argument we advance is that the legislative responsibility of human rights in research shouldn’t be confused with unnecessary bureaucratic intervention, for although the work of ethical appraisal can be experienced as intrusive, threatening toward researcher autonomy and professionalism and unnecessarily bureaucratic, using qualitative research methods to elicit people’s perspectives on their environment is not uncomplicated from the perspectives of human rights, not the least those of young people in school. This tension between a notion of imposed bureaucracy and a necessary protection of rights is considered in the present chapter, which tries to bring a balanced critique of the work of ethical appraisal into view by keeping sight of the value of appraisal without denying that there are some potentially troubling tensions.

 • 245.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Formación del profesorado, diversidad cultural, justicia social e igualdad: políticas, desafíos y posibilidades abandonadas en la educación de los maestros suecos2019Inngår i: Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, ISSN 1138-414X, Vol. 23, nr 4, s. 26-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [es]

  Desde finales de la década de 1940 hasta 2000, en Suecia ha habido diferentes políticas para introducir conocimientos de investigación en la formación de los futuros profesores para un sistema escolar integrado e inclusivo. El desarrollo de estas políticas se inició tras la investigación de la Comisión Escolar Nacional sobre las posibilidades de una única escuela común, que identificó la división histórica (dualidad) en la educación de los maestros como un obstáculo. Aunar estas divisiones y formar maestros a partir de contenidos de educación basados en investigación fueron los desafíos a los que se enfrentó y las consideraciones señaladas como una posible solución para una escuela única común. Sin embargo, el proyecto falló y la división ha permanecido. Así, las escuelas no han superado la reproducción social. Y en las últimas décadas los desafíos se han intensificado a medida que la hiperdiversidad, la globalización y el giro reciente hacia la gobernanza del mercado han añadido nuevas complicaciones. Se ha utilizado una metodología basada en la crítica explicativa, con el objetivo de identificar explicaciones de por qué las reformas planificadas parecen haber fallado. Entre los principales hallazgos cabe destacar que las reformas tuvieron una base ideológica y también han sido frenadas tanto desde dentro de las universidades como desde los espacios de práctica, aunque por razones diferentes.

 • 246.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  International Trends and Developments in the Ethnography of Education2017Inngår i: Acta Paedagogica Vilnensia, ISSN 1392-5016, Vol. 39, nr 1, s. 15-30, artikkel-id 264402Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The history of ethnography in social science in Europe dates back to before a 1907 debate in Paris involving leading social scientists, such as Emile Durkheim and René Worms. Worms was one of the first speakers. His account of ethnography was of a descriptive, a-historical method for researching the so-called “primitive societies.” Durkheim, who spoke after Worms, disagreed. Ethnography, he suggested, can provide a basis for both analyzing and synthesizing the understandings of past cultures in relation to the present and, as all human societies have their version of civilization, ethnography can be applicable to any of them, he added. Ethnologists and historians in Germany had made this point in fact over a hundred years earlier and most ethnographers have taken this position since Durkheim’s proposition. Martyn Hammersley is amongst them. In his opening article in the inaugural number of the Journal of Ethnography and Education in 2006, he described how ethnography has been used for over 100 years in social science, as a method to investigate cultural meanings and practices influenced by both modern and postmodern epistemologies and a diverse range of theories and methodologies. This article addresses the development sketched by Hammersley and other writers in the field.

 • 247.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  International Trends and Developments in the Ethnography of Education2017Inngår i: Acta Paedagogica VilnensiaArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 248.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Justice in Education in the Nordic Countries: Perspectives, Challenges and Possibilities2017Inngår i: The State, Schooling, and identity: Diversifying Education in Europe / [ed] Kaari Kantasalmi and Gunilla Holm, Singapore: Palgrave Macmillan, 2017Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 249.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Maybe one in a hundred or one in a thousand in theneoliberal, new-managerial university!: Aesthetics of experience and the question of transgressivecritical thinking2020Inngår i: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Trangression is an act of challenging boundaries that separateapparently distinct oppositional categories objects. Examples arecategories such as such as civilised/primitive, male/female, master/servant, Lordship/bondage. The article deals with suchtransgressions related to the evolution of class consciousnesstransgressive critical thinking. It is said to be particularly importantand at risk in higher education today, as performativity reforms haveclosed the spaces for transgressive reflexivity, making it difficult forstudents to make sense of the possibilities and costs for the self thathigher education can create. However, although the nowprofessionally managed entrepreneurial university might appear toform a difficult space for developing critical thinking, critique is alsoa basis for the expansion of capitalism in the university, and throughtransferability this can create spaces for critical reflection.

 • 250.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Department of Education and Special Education, Gothenburg University.
  Personalisation and the education commodity: a meta-ethnographic analysis2017Inngår i: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, nr 2, s. 148-164, artikkel-id 252306Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is based on a meta-ethnography of research about schools, school experiences and learning following the recent (post-market) introduction of personalisation policies in Swedish schools. It pays particular attention to issues of equity. Tensions between personalisation, privatisation and equity are discussed and it is noted that personalisation policies seem to have been unable to evade the pressures of commodification or overcome the difficulties of social reproduction in education.

2345678 201 - 250 of 1945
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf