Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 17454
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Ahlstrom, Linda
  et al.
  Hagberg, Mats
  Dellve, Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Workplace Rehabilitation and Supportive Conditions at Work: A Prospective Study2013In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 23, no 2, p. 248-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose To investigate the impact of rehabilitation measures on work ability and return to work (RTW), specifically the association between workplace rehabilitation/supportive conditions at work and work ability and RTW over time, among women on long-term sick leave. Methods Questionnaire data were collected (baseline, 6 and 12 months) from a cohort of women (n = 324). Linear mixed models were used for longitudinal analysis of the repeated measurements of work ability index (WAI), work ability score and working degree. These analyses were performed with different models; the explanatory variables for each model were workplace rehabilitation, supportive conditions at work and time. Results The individuals provided with workplace rehabilitation and supportive conditions (e.g. influence at work, possibilities for development, degree of freedom at work, meaning of work, quality of leadership, social support, sense of community and work satisfaction) had significantly increased WAI and work ability score over time. These individuals scored higher work ability compared to those individuals having workplace rehabilitation without supportive conditions, or neither. Additionally, among the individuals provided with workplace rehabilitation and supportive conditions, working degree increased significantly more over time compared to those individuals with no workplace rehabilitation and no supportive conditions. Conclusion The results highlight the importance of integrating workplace rehabilitation with supportive conditions at work in order to increase work ability and improve the RTW process for women on long-term sick leave.

 • 202.
  AHLSTRÖM, KAROLINA
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  SIMONSSON, EMELIE
  University of Borås, School of Business and IT.
  Myrorna & Beyond Retro: En jämförande studie mellan en ideell och en vinstdrivande secondhand-verksamhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska andrahandsmarknaden har under senare år växt sig allt starkare. Förklaringarna till det fenomenet är bl.a. den rådande miljödebatten och konsumenters nya medvetenhet till deras konsumtionsbeteende. Konsumenten har i dag ett behov att ha en individualistisk stil, vilket kan vara en anledning till secondhand-branschens nyvunna trendstatus och snabba expansion. Lågkonjunkturen, som drabbade Sverige 2008, kan även vara en anledning till den expanderande marknaden. Secondhand-branschen domineras av två olika typer av verksamheter, de ideella och de vinstdrivande secondhand-företagen. De två verksamheterna har olika syften som konsumenten kanske inte alltid uppmärksammar när han/hon väljer att handla andrahandskläder. Vårt syfte med studien är att jämföra ett ideellt och ett vinstdrivande secondhand-företags interna arbeten, samt analysera likheter och skillnader företagen emellan. Vi har valt att analysera företaget Myrorna, som får representera den ideella secondhand-verksamheten och företaget Beyond Retro som får representera den vinstdrivande secondhand-verksamheten. Vi avgränsar oss till företagens interna arbete samt den svenska secondhand-marknaden. Vi har genomfört en jämförande studie mellan två fallföretag och vi har strategiskt valt ut tre respondenter från företagen. Vi genomförde två personliga intervjuer samt en mailintervju. Information samlades även in genom företagens hemsida, litteratur samt artiklar. Våra teorier är byggda på de funktioner som vanligtvis bedrivs inom ett företags interna arbete. Det finns dock ett undantag gällande teorierna som kallas för ”reverse logistics” som inte är lika vanlig. Teorin handlar om att man återanvänder eller återvinner produkter och placerar dem i en ny värdekedja. Övriga teorier kopplas till företagens inköpsprocess, prissättningsstrategi, organisationsuppbyggnad samt marknadsförings- och varumärkesstrategi. Vi har sammanställt vår information om företagen genom att först skriva en allmän beskrivning om respektive företag. Vi delar sedan upp informationen om deras interna arbete i fyra underrubriker – organisationsstruktur, butiker och insamlingsprocess, prissättningsstrategi samt marknadsföring. I resultatet har vi diskuterat ett antal likheter och skillnader inom företagens interna arbete. T.ex. olikheterna i deras organisationsstruktur, vilket mestadels beror på företagens storleksskillnader. Beyond Retro använder sig av en klassisk inköpsprocess och Myrorna får in sina varor genom gåvor från allmänheten. Beyond retro kan ta ut högre priser genom sina produkter p.g.a. en högre budget och mer specialiserad personal. Myrorna lägger dock mer fokus på att hitta dyrare second handplagg och har därför höjt priserna på sina produkter. Inom marknadsföringen har Myrorna en bred kommunikation ut till kunden och Beyond Retro använder sig av en mer avsmalnad och inriktad kommunikation till konsumenten.

 • 203.
  Ahlström, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Roos Lundström, Ronja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Grovmotorik i förskolan: Pedagogers uppfattningar om barns lärande samt miljöns betydelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om grovmotorik i förskolan. Vi tar reda på hur pedagoger arbetar och vilka uppfattningar de har om grovmotorik som verktyg för att främja barns lärande. Vi undersöker också miljöns betydelse för att bedriva grovmotoriska aktiviteter samt vilka förutsättningar och hinder förskolorna har.

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på pedagogers uppfattningar om barns lärande genom grovmotoriska aktiviteter. Vi tar även reda på vilka förutsättningar som finns på förskolans inne och utemiljöer för att bedriva grovmotoriska aktiviteter.

  Metod

  Vi har använt kvalitativ metod och webbenkät som verktyg.

  Resultat

  Pedagogerna anser sig ha goda kunskaper inom ämnet grovmotorik. De anser sig vara medvetna om att barns kognitiva förmåga, samspel och koncentrationsförmåga ökar i samband med grovmotoriska aktiviteter. Studiens resultat visar även på att pedagogerna genomför grovmotoriska aktiviteter mer utomhus än inomhus. Detta beror på att de inte har samma förutsättningar inomhus

 • 204.
  Ahlström, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dangardt, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Barn gör så gott de kan”: En intervjustudie om förhållningssätt och strategier imötet med barn som har utagerande beteendeproblem i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskollärare har idag tendenser att kategorisera barn efter deras beteende, det kan leda till att barn blir exkluderade i förskolans verksamhet.  Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger förhåller sig till barnet och barnets beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar kring barn med utagerande beteendeproblem, vilka strategier de använder sig av för att inkludera dessa barn i förskolans verksamhet samt om förskollärarens förhållningssätt påverkar barn med utagerande beteendeproblem. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vi har intervjuat sex förskollärare och två specialpedagoger. Vi valde intervju som redskap för att vi ville få en djupare förståelse av förskollärarnas och specialpedagogernas förhållningssätt och strategier. I resultatet framgår det att förskollärarna har olika sätt att möta barn med utagerande beteendeproblem och de tycker alla att dessa barn får en stämpel på sig eftersom att de syns och hörs i verksamheten. De tycker också att det är komplext att bemöta dessa barn för de väcker många känslor samt att förskollärarna vill ha mer kunskap om hur de ska bemöta barn med utagerande beteendeproblem.

 • 205.
  Ahlström, Olivia
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Aandalen, Tina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Livsstilsbloggar- En studie av affärsinriktade Internetdagböcker2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva praktiken inom affiliate marketing och bloggar inom livsstilssegmentet över en tvåmånaders period. Studien beskriver och framför de faktorer som krävs för att skapa och driva en blogg som attraherar läsare och annonsörer. Design och metod: Uppsatsen presenterar en statistisk analys av de huvudkategorier som bloggare i livsstilssegmentet nyttjar i sitt nätbaserade dagboksskrivande samt en diskursanalys av innehållet i dessa kategorier. Första steget i studien är att lokalisera bloggar som uppfyller de kriterier som kännetecknar en livsstilsblogg. Det andra steget är att kategorisera inläggen i bloggarna. Det tredje steget är att genom diskurs analysera innehållet i inläggen som tillhör de olika kategorierna. Resultat: En utförlig studie av bloggar inom livsstilssegmentet som dessutom arbetar med affiliate marketing visar på tendensen att dessa kommunicerar med sina läsare på ett sätt där de eftersträvar ett djupare och mer familiärt förhållande till sina läsare. Detta så att intresset hålls uppe och läsarna lockas att återvända till bloggen. Bloggarna kombinerar detta kommunikationssätt med rekommendationer och länkar för att marknadsföra företag och produkter.Originalitet/värde: Studiens resultat kompletterar studier gjorda kring bloggar och bloggsfären och är relevant för forskare som söker ingående kunskap om bloggsfären inom livsstilsgenern och fenomenet affiliate marketing. Resultaten är dessutom relevanta för bloggare som önskar att skapa en blogg som attraherar läsare och genererar inkomst.Purpose: The main purpose for this paper is to examine the practices of affiliate marketing and blogs in the lifestyle segment trough a selection of blogs and their publications over a two month period. The research describes and determines the key factors needed to execute a blog that draw readers and advertisers. Design/methodology/approach: The paper presents a statistical analysis of the main categories presented in three chosen blogs in the lifestyle segment and a discourse analysis of the content found in these categories. The first step in the research is to locate blogs consistent with the research criteria. The second step is to categorize the blog posts and the third step is trough discourse analyze study the content of the categories. Findings: A thorough examination of blogs in the lifestyle segment who use affiliate marketing programs shows a tendency to write in a style and manner that seeks to connect with the audience on a deeper, more relatable level to keep readers interested and willing to return to the blog. The bloggers combine this with product recommendations and linkbacks to advertise for products and companies. Originality/value: This paper contributes to studies done on blogs and the blogsphere and the findings are relevant for reasearchers who wish to study the lifestyle blogsphere and the affiliate marketing phenomenon. The findings are also relevant for bloggers who aspire to create a blog that attracts readers and generate an income.

 • 206.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Aim, Karel
  Dohrn, Ralf
  Elliott, J Richard
  Jackson, George
  Jaubert, Jean Noël
  Rebello de A. Macedo, Maria Eugénia
  Pokki, Juha-Pekka
  Reczey, Kati
  Victorov, Alexey
  Fele Zilnik, Ljudmila
  Economou, Ioannis
  A Survey of the Role of Thermodynamics and Transport Properties in ChE University Education in Europe and the USA2010In: Chemical Engineering Education, ISSN 0009-2479, Vol. 44, no 1, p. 35-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermodynamics and Transport Properties (TTP) is a central subject in the majority of chemical engineering curricula worldwide and it is thus of interest to know how it is taught today in various countries if chemical engineering education is to be improved. A survey of graduate thermodynamics education in the USA was performed a few years ago by Visco et al. [1] but as far as we know no systematic study of the undergraduate thermodynamics education has been performed, at least in recent years. In the present study, a survey about TTP education in Europe and the USA is presented. Results were obtained from nearly twenty different European countries and the USA and in total answers from about 150 universities were used for this study. The study is performed under the auspices of the Working Party of Thermodynamics and Transport Properties of the European Federation of Chemical Engineering. The survey was performed using a web based surveying system for which invitations were sent out to the universities by local representatives who were responsible for one or more countries each. Of the universities that answered more than 70 % offer BSc education 65 % offer MSc education and 55 % offer PhD education. Most universities offer at least two courses of thermodynamics. The following discussion is mainly based on the first two (undergraduate) courses reported. Half of these are taught to chemical engineers exclusively whereas the rest are taught with other branches of engineering, mainly mechanical and / or process engineering. In general two sets of course lengths were observed, corresponding either to a full semester of full time studies or to quarter of a semester. Most courses are centered around lectures and exercise classes with little or no laboratory work whereas home assignments are given in the vast majority (70-80 %) of the courses. The first course is mainly centered around the first and second law of thermodynamics whereas the second course is frequently more concentrated on phase equilibria. Both of these courses are mainly comprising of classical thermodynamics whereas the molecular interpretation often is touched upon. An analysis of the differences between thermodynamics education in Europe and the USA in presently being undertaken and results from this will also be presented. An investigation of the use of thermodynamics within industry is also on-going within the Working Party and results will be reported in the near future. [1] S.K.Dube, D.P. Visco, Chem. Eng. Ed., 2005, 258-263.

 • 207.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Aim, Karel
  Dohrn, Ralf
  Elliott, J. Richard
  Jackson, George
  Jaubert, Jean-Noel
  Rebello de A. Macedo, Maria Eugénia
  Pokki, Juha-Pekka
  Reczey, Kati
  Victorov, Alexey
  Fele Zilnik, Ljudmila
  Economou, Ioannis
  A Survey of Thermodynamics and Transport Properties in Chemical Engineering Education in Europe and the USA2008In: Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American Institute for Chemical Engineering, 2008Conference paper (Refereed)
 • 208.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Gebäck, Tobias
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Erik
  University of Borås, School of Engineering.
  Bolton, Kim
  University of Borås, School of Engineering.
  Water absorption in polymers2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this work two different examples of water absorbtion in polymers are studied by Monte Carlo simulations. Both of them are of large technical and commercial impotance. The first example is the water absorption in polyethylene cables where the water absorption plays a crucial role in the degradation of the cable insulation and thus should be as low as possible. The second example is bio-based superabsorbents made from denatured protein where water absorption capability is the prime desired property. Methods Gibbs Ensemble Monte Carlo simulations [1] were used to study the hydration of polymers. All simulations are performed with two boxes, one of which is filled with water at the start of the simulation, whereas the other contains polymer molecules and possible ions. The polymer molecules are not allowed to swap boxes whereas the water molecules are allowed to do so thus constituting an osmotic Gibbs ensemble [2]. For the polyethylene a connectivity-altering algorithm was used whereas the protein molecules were simulated using a side-chain regrowth model in addition to traditional Monte Carlo moves. For the polyethylene, the TraPPE [3] force field was used and the protein molecules, the Amber force field [4] was used. Water was modelled using simple point charge models [5]. Electrostatic interactions are treated using Ewald summation methods. The protein molecules were of different amino acid compositions and in different conformations, e.g., β-turns and random coils obtained using the amorphous cell method[6]. Studies were made with different degrees of charging on, e.g., lysine side chains mimicking different ionization states. Results The studies of polyethylene revealed the importance of ions left from the polymerisation catalyst for the absorbtion of water and the concomitant degradation of polyethylene cable insulation. Also the absorption properties of the protein molecules is strongly related to the presence of charged groups and fully charged protein molecules absorb large amounts of water. However, neither native nor denatured protein molecules show superabsorbing properties (i.e. absorbing hundreds of times their own mass) as they show in experimental studies and the reasons for this discrepancy will be discussed. References 1. A.Z. Panagiotopoulos, Mol. Phys. 61, 813 (1987). 2. E. Johansson, K. Bolton, D.N. Theodorou, P. Ahlström, J. Chem. Phys., 126, 224902 (2007). 3. M.G. Martin, and J.I. Siepmann, J. Phys. Chem. B, 103, 4508-4517 (1999). 4. W.D. Cornell, P. Cieplak, C.I. Bayly, I.R. Gould, K.M. Merz Jr, D.M. Ferguson, D.C. Spellmeyer, T. Fox, J.W. Caldwell, P.A. Kollman (1995). J. Am. Chem. Soc. 117, 5179–5197. 5. H. J. C. Berendsen, J. P. M. Postma and W. F. van Gunsteren, in Intermolecular Forces, B. Pullman, ed. (Reidel, Dordrecht, 1981) p. 331; H. J. C. Berendsen, J. R. Grigera and T. P. Straatsma, J. Phys. Chem. 91, 6269 (1987). 6. D.N. Theodorou, U.W. Suter, Macromolecules, 18, 1467 (1985).

 • 209.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Moodley, Suren
  University of Borås, School of Engineering.
  Bolton, Kim
  University of Borås, School of Engineering.
  Ramjugernath, D.
  University of Borås, School of Engineering.
  Computer Simulations of Vapor-Liquid-Liquid Equilibria Involving Hydrocarbons and Water2008In: Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American Institute for Chemical Engineering, 2008, CHPC National Meeting, Durban, South Africa, December 9-10, 2008, AlChe Annual Meeting, Philadelphia, November 15-21, 2008, 2008Conference paper (Other academic)
 • 210.
  Ahlström, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ekstrandh, Angelica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bokprat för barn: ur ett förmedlarperspektiv2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this masters thesis is to explore a mediators practical procedure during booktalks. The main question is: Why do librarians have booktalks and what does it mean to have booktalks for children? In order to answer our main question, we have used these three questions: - Why do our interviewed librarians have booktalks? - How do our informants prepare their booktalks and what do their presentations look like? - Do our informants have any follow-ups of their booktalks and if so, how do they do that? To limit the thesis, we have concentrated our study to Swedish public libraries and to children in the elementary school. We have conducted qualitative interviews with three librarians who do booktalks for children as a part of their job. The thesis theoretical basis is Aidan Chambers theory about the Reading Circle and especially the parts enabling adult and selection. The study shows that the main reason to why our informants do booktalks is that they want children to enjoy reading books. Since there are no follow-ups of the booktalks, our informants can never be sure that their work is getting through to the children.

 • 211.
  Ahlström Rundbom, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Olson, Madeleine
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Personlighetsanpassat ledarskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the research of this study we found a gap regarding information on how to adapt leadershipto employees of various personalities. Our purpose was now to fill that research gap. In ourstudy on personality-adapted leadership, we found that all kinds of personalities have variouspreferences to be led. Using two different personality classification models, theories ofleadership and motivation as well as empirical evidence drawn from Business leaders, wehave studied which kind of leadership that works best for models of different personalitytypes. With the help of a cross-section design, qualitative methods together with semistructuredinterviews we were able to combine the theories we used with the empiricalevidence. Accordingly, our purpose is to acknowledge how leadership can be adapted todifferent personalities to achieve the greatest opportunity for the development of theirmotivation. This is a contributing factor to the development of a company and shouldtherefore be in the leader’s interest.As a conclusion our study shows how different personalities demand certain kinds ofleadership, that they get motivated by a wide range of factors and that various situations canhave a big effect where a certain leadership is most suitable. The result of our study has led totwo tables based on the personality classification models, which show which leadershiptheory fits the different kinds of personality types. The study also shows that leaders shouldadapt a relationship-oriented leadership and complement it with a task-oriented one in order tofind their employees motivation and be able to lead them in a successful way.

 • 212.
  Ahlström, Stefanie
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  A Cross-Country Skiwear Collection for Beautiful Women2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis deals with cross-country ski clothing for non-competitive women. Women in this category look for different clothing features in comfort and aesthetics than male top athletes, for whom cross-country skiwear today often seems to be designed. In this thesis the demands of these women have been mapped out by an interview with a reference group of users. The ergonomics of exercising in the winter outdoors are naturally a base for the collection. The collection consists of three functional layers of garments. Each layer has its own purpose and its specific style that reflects its function for the user. Knit materials are developed for thermal underwear and an insulating middle layer. The protecting outer garments were tested in real outdoor conditions. The spirit of the collection can be summarized as to mature femininity. The collection allows each skier to enjoy skiing as she best feels. The aim is to inspire more beautiful women to dust off their skis and enjoy nature.

 • 213.
  Ahlström, Victor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Två professioners syn på uppsägningssamtal och förmågan att ge svåra besked.: En utforskande management studie om en personalchefs och en läkares känslor och upplevelser kring att ge svåra besked.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Samhället står fortfarande i en aktuell lågkonjunktur efter den finansiella kris som inträffade under hösten 2008. Nedskärningar och varsel är numera en del av vardagen. Därmed är det intressant att undersöka ämnet ur en chefs synpunkt. Denna uppsats går djupgående in och undersöker hur en personalchef ser på sin ledarroll och hanterar den vid en specifik varselsituation, nämligen uppsägningssamtal. Den behandlar även frågorna; På vilket sätt ges det svåra beskedet? Finns det redan existerande samtalsmallar och följs de? Uppsatsen presenterar även ett nytt intressant perspektiv på ämnet, genom att även innehålla en intervju med en läkare och jämföra de två professioners syn på att ge svåra besked. Uppsatsen består av två djupgående intervjuer med en personalchef och en läkare. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för läsaren ur ett nytt och annorlunda perspektiv, där tidigare osedda strukturer skall träda fram. För att skapa denna förståelse så använder jag mig av en abduktiv ansats. I den abduktiva metoden finns det inte utrymme för generalisering, utan det är det enskilda fallet som behandlas. En stor vikt läggs vid en läggs vid en antagande hypotes som i slutändan kan stämma eller vara helt fel, beroende på utfallet av det fenomen som observerats. För att skapa en så intressant läsupplevelse som möjligt så har jag valt att använda mig av en narrativ metod i kombination med den abduktiva förklaringsmodellen. Den är fördelad på tre steg och jag använder mig av min egen berättarstil i varje steg intervjuerna. Anledningen till berättarstilen är att jag vill få läsaren att reflektera kring min berättelse under tidens gång. Det jag upptäckte med min forskning är att många chefer inte riktigt kan hantera uppsägningssamtal på ett tillfredställande sätt. De mallar och riktlinjer som finns i nuläget angående uppsägningssamtal är bristfälliga och det måste finnas utrymme för skapandet av fler recept inom det här området. I min forskning har jag kommit fram till att de mallar som finns i nuläget endast skyddar och förenklar chefens situation. Chefer och organisationer måste inse att det krävs en attityd förändring inom ämnet och att utbildning i att ge svåra besked borde ingå i den moderna chefsrollen.

 • 214.
  Ahlström, Victor
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Zobec, Edward
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från ull till kappa: en fallstudie av KappAhls pågående CSR- åtagande från producent till konsument2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I en globaliserad värld, där multinationella företag uppkommer dagligen, blir det allt viktigare för företag att vara sociala medborgare. Den ökande globaliseringen, samt ett utvecklat informationssamhälle, medför att företag blivit alltmer transparenta för omvärlden. Forskning har visat att företags sociala ansvar, kommer att ha ännu större inverkan på verksamheten i framtiden. Därmed är det viktigt att företag har väl fungerande rutiner, för hur de skall hantera den här typen av arbete. I nuläget använder sig många organisationer av CSR som ett slags skydd mot allmänhetens missnöje, och utnyttjar inte konceptet till dess fulla potential. Det framgår i vår undersökning av Kappahl, att CSR-arbete kan skapa synergieffekter längs med värdekedjan. Med stöd av erkända teorier kan vi i vår forskning påvisa att så är fallet inom mode/textilbranschen. Vi kan då med största säkerhet påstå att CSR- konceptet har potential att bli ekonomiskt lönsamt om det hanteras på ett korrekt sätt. Vår forskning har påvisat att det är väldigt viktigt att inledningsvis implementera CSR centralt i organisationen, och först därefter låta det grena ut i resten av värdekedjan. Vi har genom vår forskning utvecklat en modell för att åskådligöra sambandet, genom att med Kappahl som exempel illustrera det. Resultatet av vår forskning visar att CSR måste tas på allvar av företag världen över. En orsak till att det ännu inte har skett, är att begreppet fortfarande är för stort och omfattande. Vi vill se att framtida forskning skall se över möjligheten att utveckla branschspecifika recept, såsom vi försökt med mode/textilbranschen.

 • 215.
  Ahlsén, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wengelin, Åsa
  Aphasia and text writing2009In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 28, no 1Article in journal (Refereed)
 • 216.
  Ahlvik, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blossing, Robin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det blir ju aldrig riktigt på riktigt”: En undersökning av lärarstudenters uppfattningar av verksamhetsförlagd utbildning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett viktigt inslag som år 2001 ersatte den tidigare praktiken i lärarutbildningen. Genom professionell handledning från en verksam och handledarutbildad lärare (handledare) ska studenterna få chansen att träna på det de lärt sig på högskolan ute i riktiga skolverksamheter för att på så vis utveckla sin framtida yrkesroll. Studenterna ska med hjälp av handledaren få planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna ska få chansen att utveckla sin samarbetsförmåga med arbetslag, barn/elever och vårdnadshavare. VFU ska vara bron mellan teori och praktik i lärarutbildningen men tidigare forskning och egna erfarenheter tyder på att det finns vissa brister på området, vilket leder till att studenterna hamnar mitt emellan högskolans akademiska värld och ”verkligheten” ute i den praktiska undervisningen.Studiens syfte är att beskriva lärarstudenters uppfattningar av sin senaste VFU-period. Frågeställningarna som studien söker svar på är: vilka uppfattningar har studenterna av sin VFU? Och finns det skillnader i uppfattningar av VFU beroende på vald lärarprograminriktning? Studien är av kvantitativ art och baseras på en enkätundersökning bland lärarstudenter på Högskolan i Borås, våren 2016.Ur undersökningen framgår att många av de inslag som ska vara obligatoriska under VFU:n inte genomförs i tillräckligt stor utsträckning. Studenterna upplever sig inte få tillräckligt med handledning och det framgår att det finns ett behov av att förbättra samverkan mellan högskola och VFU-platserna. Det framkommer också att studenterna ser VFU som ett mycket viktigt moment i utbildningen och att de önskar mer VFU och längre VFU-perioder.

 • 217.
  Ahlvik, Isak
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Berg, Lina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att inte sminka en gris: En kvalitativ studie om hur en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till employer branding2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av arbetskraft förväntas öka inom offentlig sektor och samtidigt som detta ökar upplevs tillgången till rätt arbetskraft minska. Genom att aktivt arbeta med employer branding sägs arbetsgivare kunna skapa attraktionskraft gentemot nya arbetstagare. Men frågan är om employer branding är en övergående trend bland dagens arbetsorganisationer, eller om yrkesverksamma inom området kommit att se det som en naturlig del i HR-arbetet. Med detta som utgångspunkt är studiens syfte att undersöka hur anställda inom en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till begreppet employer branding. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och data hämtades in genom en semistrukturerad intervjumetod.

  Resultatet visar att en stor orsak till att respondenterna anser det viktigt att arbeta med employer branding hänger samman med kommunens förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Genomgående finns en enhetlig bild av begreppet. Dock belyser respondenterna på central nivå vikten av att ha etablerade värdeord i organisationen medan de på lokal nivå riktar större fokus på de anställdas situation. På central nivå har de tagit fram en kompetensförsörjningsplan som samtliga verksamheter till viss del måste förhålla sig till när det gäller insatser kopplade till employer branding. Samtidigt har också varje enskild förvaltning stor frihet att själva välja hur de vill arbeta med dessa frågor. Att arbeta med employer branding både externt och internt är något som upplevs som viktigt. De externa insatserna kopplas till marknadsföring, främst i form av icke-produktrelaterad sådan. Medan de interna insatserna som framhävs är vikten att skapa goda arbetsförhållanden.

 • 218.
  Ahlvin Govenius, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundgren, Lina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienter med HIV: Upplevelser av vårdmötet med hälso- och sjukvårdspersonal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HIV är en virusinfektion som påverkar hela patientens hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Patienter med HIV möter precis som alla andra, olika instanser inom hälso- och sjukvården. För att främja hälsa och lindra lidande utgör den vårdande relationen grunden i dessa vårdmöten. Det finns fördomar och rädslor kring HIV och personer som lever med sjukdomen, vilket avspeglar sig inom hälso- och sjukvården. Detta kan i ett vårdmöte leda till att patienter med HIV behandlas annorlunda, vilket kan förstärka känslor av skuld och skam, samt orsaka onödigt lidande. Synliggörs dessa patienters upplevelser, kan framtida vårdmöten förbättras. Syftet med studien är att beskriva hur patienter med HIV upplever vårdmötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Som metod har litteraturöversikt använts.

  Resultatet baseras på åtta artiklar som visar att patienter har olika upplevelser från vårdmötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter har genom hälso- och sjukvårdspersonalens verbala kommunikation och förhållningssätt upplevt avståndstagande, att onödiga skyddsåtgärder vidtagits och att opassande frågor ställs. Samtidigt har patienter även upplevt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som resulterat i tillit och trygghet. Anledningen till att patienter har skiftande upplevelser från vårdmötet, kan beror på olika faktorer. Det som patienter upplever viktigt i den vårdande relationen kan behöva ges tid att bygga. Detta utrymme ges inte alltid i den verbala kommunikationen och ett förhållningssätt, som riskerar påverkas av fördomar. Utbildning och erfarenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal påverkar hur patienter upplever vården. De patienter som vårdats av hälso- och sjukvårdspersonal med mer erfarenhet och kunskap om HIV, upplever att de fått bättre vård.

 • 219.
  Ahlvin, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Larsson, Malin
  University of Borås, School of Health Science.
  Livet blir aldrig detsamma: Föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år insjuknar ungefär 300 barn i Sverige i cancer. Cancerbeskedet slår familjens tillvaro i spillror och föräldrarna försätts i ett emotionellt kaos med känslor som chock, tvivel, rädsla och maktlöshet. I vården av barn med cancer är det inte bara barnet utan hela familjen som behöver stöd och vård. Sjuksköterskor möter föräldrar till cancersjuka barn i många olika vårdsammanhang, det är därför viktigt att sjuksköterskor har kunskap om föräldrars upplevelser i samband med barnets cancersjukdom. Syftet med uppsatsen är att belysa föräldrars upplevelser av det dagliga livet när barnet har cancer. Som metod har vi valt att göra en litteraturöversikt som bygger på kvalitativa artiklar. I resultatet framkommer tre huvudteman med nio tillhörande subteman: Känslomässiga reaktioner med subteman: att drabbas av det ofattbara och att leva med en ständig rädsla och oro, En förändrad vardag med subteman: att leva i en splittrad familj, att påverkas ekonomiskt, att inte ha tid till sig själv och att fortsätta leva i en ny normalitet, Att ta sig igenom det dagliga livet med subteman: att återfå kontrollen, att få stöd från andra och att behålla hoppet och ha ett positivt tänkande. Resultatet beskriver föräldrars upplevelser av det dagliga livet under hela barnets sjukdomsförlopp och hur de tar sig igenom vardagen. I diskussionen läggs fokus på uppsatsens resultat kopplat till sjuksköterskans roll och hur en god vård kan uppnås. En god vårdrelation, kontinuitet, delaktighet och tydlig information är av stor betydelse för att kunna öka välbefinnandet och minska lidandet hos föräldrar till cancersjuka barn.

 • 220.
  Ahlén, Jannike
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Johansson, Stina
  University of Borås, School of Health Science.
  Föräldrars erfarenheter: Att vara förälder till ett barn med övervikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens kroppsideal har blivit för många människor ett ideal som inte är realistiskt eller sunt. Dagens rådande uppfattningen angående vad som är hälsosamt för kroppen påverkar på flera sätt människor negativt. Emellertid skapar olika typer av attityder svårigheter för föräldrar som lever tillsammans med ett barn som har övervikt. I vårdrelationen ses behov av att möta föräldern och att bekräfta föräldern i dess livsvärld, varför sjuksköterskan till stora delar behöver sätta sig in i varje enskild förälders och familjs situation. Syftet med studien är att undersöka föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. Det kan i sin tur leda till en förklaring och ge förståelse för föräldrarna som lever tillsammans med ett överviktigt barn. Studiens resultat bygger på en litteraturstudie av nio artiklar. Samtliga artiklar söktes i den internationella databasen Cinahl. Resultatet visar att föräldrarnas erfarenheter innebär känslor av oro, skuld och ambivalens. Utöver detta har föräldrars negativa upplevelser av bemötandet från sjuksköterskor av deras barn och av dem själva blivit identifierade. Föräldrars erfarenheter kan bidra till en utveckling av lidande hos dem. Med den grund diskuteras betydelsen av vårdrelationen för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll där stöttning och delaktighet är centralt. Att minska lidandet hos föräldrarna är en av delarna man bör arbeta med under viktminskningsbehandlingen av överviktiga barn. Vårdrelationen gynnas främst av känslor av delaktighet och tillit, samt av att sjuksköterskan ger ett gott bemötande. Genom ett välplanerat upplägg och en väl beskriven vårdplanering kan sjuksköterskan arbeta på ett stödjande sätt för föräldern.

 • 221.
  AHLÉN, JOHANNA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  BENGTSSON, FANNY
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  From likes to commitment: a case study of micro companies’ social media usage2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose with the thesis is to identify, analyze and present the problems micro companies in the Swedish fashion and sport industry are facing when using social media as a communication tool in their marketing activities. Also relevant digital communication channels have been investigated and presented. Two case studies have been made with two Swedish micro companies in order to fulfill our purpose and answer our two research questions. The result from the interviews showed that micro companies, overall in the industry, could benefit from using social media as a communication channel, but they struggle to know how they should use it. We answer our research question through creating and presenting our own constructed model that companies should use in their business for planning their social media strategy and overcome the found problems. The thesis is a qualitative research with an abducted approach. We did an active research with a case study on the two companies Kask of Sweden and Gococo. Through deep interviews, we got much information about how they work today and what problems they face when using social media. We have worked with four themes during the entire process; present, relationship, problems and future, to facilitate for the reader and for us. The study has high reability for the investigated companies, and we also argue that it could be of interest for other fashion and sport micro companies at the Swedish market. An theoretical framework was conducted through researching the specific area and finding relevant theory and published material concerning marketing and communicaton, as well as digital marketing theory and publications about social media. The chosen material is presented in the theory chapter where an own constructed model is presented as a guideline for the reader. It will help the reader to find the theories and their elations to each other. We believe it to be a good way of ease the understanding and the relevance of the chosen theories. The research shows that micro companies in the Swedish fashion sport industry faces different problems using social media as a communication platform for their company. Thus micro companies often have a very limited amount of resources and neither have the money, the knowledge or the time to manage a large marketing and communication social media can be beneficial if used properly. Though it comes with a few struggles. The main problems concerned around knowing who their real customer is, how to handle the relationship and create stronger connections with customers, difficulties in knowing which channels to use and how to handle them properly. They also found problems in knowing what how to communicate the right image and get the desired result of the published materials. Lastly the companies sometimes lacked a clear strategy in managing their social media platforms and raised questions about the language use, time consumption and who should run the activates. With our ”Four step-from likes to commitment” model we want to put attention to the most relevant steps a company needs to be aware of before starting and during working with social media, as well as be a strategy to handle and overcome the problems the previously struggled with.

 • 222.
  Ahmad, Shabana
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Berggren, Marcus
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Man e kompis bara för att inte förstöra vänskapen eller så..." Relationer med variationer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien handlar om barns relationsskapande i skolmiljö. Hur man som barn gör för att knyta nya kontakter, bibehåller, och livnär dem. Att man trots olikheter och svårigheter gör allt för att inte förlora sin kompis, samt att den sanna definitionen av vänskap diskuteras, reflekteras, och blir sedd ur ett barns perspektiv. Syftet : Syftet med studien är att undersöka hur barn samspelar ihop med jämnåriga, hur de går till väga för att behålla sina befintliga relationer, samt hur de skapar nya relationer. Metod: Då samma företeelse sedd ur olika perspektiv skulle kunna utgöra ett mer tillförlitligt resultat och på sätt förstärka dess validitet, så valde vi en kvalitativ metod för att på så sätt nyttja både intervju och observation. Resultat: Det informationsflöde som utvanns ifrån studien påvisade ett minst sagt slående resultat. För trots ett tämligen olikt tänk mellan killar och tjejer, så strävade de ändå efter samma mål. Dilemmat i klassen var sålunda inte vad de ville uppnå, utan snarare hur de skulle kunna uppnå det. Barnen berättade öppenhjärtigt att de ville vara sams och bemötas med respekt ifrån så väl vuxna som barn, men att det ibland kunde inträffa missförstånd och dylika komplikationer.

 • 223.
  Ahmadzadeh, Amir Masoud
  University of Borås, School of Engineering.
  Capacity and Cell-Range Estimation for Multitraffic Users in Mobile WiMAX2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The fundamentals for continued growth of broadband wireless remain sound. According to the Ericsson’s official forecasts, the addressable global market of wireless internet broadband connectivity reaches to 320 million users by the end of 2010. The opportunity for BWA/WiMAX to serve those who want to switch to broadband service is huge in many parts of the world where wireline technologies may not be feasible. The current document (Capacity and Cell-range Estimation for Multitraffic Users in Mobile WiMAX) is prepared as a master’s program final thesis to peruse the service provision capabilities of Mobile WiMAX innovate technology in more details. An elaborate excerpt of the technical subjects of IEEE-802.16e-2005 standard is gathered in the first chapter to provide the reader with a practical concept of Mobile WiMAX technology. The following chapter is aimed to collect the required knowledge for WiMAX planning problem. An innovate methodology to calculate the system’s actual throughput and a traffic model for mixed application users are proposed with a step by step description to derive an algorithm to determine the maximum number of subscribers that each specific Mobile WiMAX sector may support. The report also contains a Matlab code –enclose in the appendix– that tries to implement the entire algorithm for different system parameter and traffic cases to ease the Mobile WiMAX planning problem. The last chapter introduces the mostly used propagation models that suit the WiMAX applications. The presented methodology would help those operators that plan to implement a wide coverage network in a city. Using the introduced methodology, service providers will be able to estimate the number of base stations and hence the network investment and profitability.

 • 224.
  Ahmed, Ali
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Doueh, Rola
  University of Borås, School of Health Science.
  Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda tolk: En kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens svenska samhälle talas många språk, där språket är en central del i kommunikationen mellan människor. För att åstadkomma en god vård är det viktigt att kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare fungerar. För att språket inte skall vara ett hinder inom vården krävs det i vissa situationer att vårdare använder sig av auktoriserade tolkar. En tolk underlättar kommunikationen mellan vårdare och patienter med språksvårigheter inom hälso- och sjukvården. Brist på tolkanvändning i vården kan medföra till att patientens grundläggande behov inte synliggörs och leda till fel diagnostisering och bristande följsamhet från patienten. Distriktssköterskan i vissa förorter stöter dagligen på patienter med språksvårigheter, detta kan bli ett hinder för omvårdnaden. Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda tolk i primärvården. Sex distriktssköterskor intervjuades och intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier och visar att tolken möjliggör god omvårdnad, svårt att kommunicera genom tolk, tolk används utifrån patientens behov och situationen avgör huruvida tolk används eller ej. Tolk möjliggör kommunikation mellan patienter med språksvårigheter och distriktssköterskor och används i stor utsträckning av distriktssköterskan inom primärvården. Vissa svårigheter förekom vid användning av tolk, eftersom en trevägs kommunikation då används. Det framkom även i studien att tolk.

 • 225.
  Ahmed, Chera
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Energikonsekvens analys2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis reports an energy consequence analysis about AHU (air handling unit) with reversible heatpump. The unit will be tested in an office building which is placed in three different cities – Lund, Karlstad and Lulea. The study includes energy calculations and AHUsimulations obtained from the suppliers of this kind of AHU-setup, on the Swedish market, IV Produkt, FlaktGroup and Swegon. The AHU: s from the different suppliers will be compared on the use of the technic, the AHU-setup and energy efficiency. By completing this master thesis, it will contribute to that the customers will do the right choice of AHU with reversible heatpump and contribute to a more sustainable development.      Energy calculations for the office building were fulfilled with the help of internal calculation programs obtained by Entreprenadplanering AB. By using the data obtained by the AHUsimulations and transfer those to internal calculation programs, energy calculations for the energy use of the AHU with heat recovery, could be reported. AutoCAD 2014 with the HVACapplication MagiCAD was used to show the area of different parts of the building.      

 • 226.
  Ahmed, Delgesh
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Oliva Rivera, Alexander
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Composite façade elements with GFRP connectors: Shear properties and sustainability aspects2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, with the greater importance of the environmental performance of construction materials, a significant development of precast concrete sandwich elements (PCSEs) is ongoing. With the PCSEs improving and becoming more thermal and energy efficient, it is becoming more attractive for architectural design and for acquiring Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification.The focus of this study was to conduct and analyze experiments related to the shear properties of fibre reinforced polymer (FRP) plate connectors in newly developed composite façade elements. The idea of using FRP plate connectors was based on research conducted by the European Commission funded FP7 project H-House, where new innovative materials are used to achieve a more thermally efficient sandwich element that would also be lightweight, energy-efficient and durable. The work was performed in cooperation with the Swedish Cement and Concrete Research Institute (CBI) in Borås, where the laboratory tests, with four different variations of FRP plate connectors, were conducted. To analyze the results, a method called double shear test was used for stabilization of the test specimens and minimize the eccentricity of the applied vertical load. The experimental results indicated that an improved shear bearing capacity was achieved, especially for one connector type, though the effect on the stiffness was depended on how well the specimens were cast. Furthermore, it turned out that the placement of the carbon fibre reinforcement (CFR) in the inner and outer panel played a major role regarding the FRP connectors’ contribution to the shear forces. A qualitative analysis of sustainability regarding the composite elements in construction was also done.In conclusion, the FRP plate connectors have been shown to be robust and stiff enough to develop composite behaviour of the precast concrete sandwich elements and being thermal resistance, e.g. a good alternative to using in thick façade elements and reducing thermal bridging.

 • 227.
  Ahmed, Usman
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ullah, Inam
  University of Borås, School of Business and IT.
  Video Games Addiction: POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF PLAYING VIDEO GAMES ON YOUTH AND CHILDREN2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Mankind has developed a lot in the field of Information Technology (IT), Computer Science and Media entertainment. Video games are also the most popular form of media entertainment and gaming environment. It has been popular long before the new generation video games idea was ever thought by the video game designers. Through our research we tried to investigate the positive and negative effects of video games on youth and children. This form of entertainment is more designed attracted among the people, due to the high sophisticated music and environment, which catches every eye. We not only analyzed the previous attempts in this area, but also tried to add some contribution to it. The excessive use of video games makes it more damaging effects on a young mind. Parents and teachers should keep a check on youngsters, and also the companies who design such violent games should keep in account that, what they show through these video games must have some logical or educational value. Many children and youngsters we found through our survey like to play video games because they do not have any other entertaining options. Violent video games are the most appreciated one among children and young people because of the detailed high quality graphics, more realistic images, use of artificial intelligence, complex game strategies, intelligent game inference engines and human-machine interaction. Parents should keep check on their children and select such video games for them which teach their children some useful things and beneficial for them in studies and near future. The teachers in school should also talk more about the advantages of educative games or physical games to develop the young minds more professional and realistic, rather than creating fantasy and fake imaginations. Our survey and research showed us that due to the high attraction of the video games, positive and negative effects are going side by side. Many youth and children do not take the video games seriously and just play them as any another game, while some video game players have disturbed their studies and health by playing the video games for many hours. Many children and young generation denied calling it as an addiction or bad habit. If violence and killing a life is entertainment then human beings will consider it, as a fun and modern society cannot be defined as civilized. This is what we found from our research and survey.

 • 228.
  Ahmed, Xawo
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Källqvist, Pontus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Traumatisk amputation: Upplevelsen av en förändrad livssituation efter trauma2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering Den vanligaste orsaken i världen till en amputation är trauma. En traumatisk amputation medför en förändrad livssituation för individen. En bättre förståelse för traumatiskt amputerades upplevelser ger sjuksköterskan ökad förståelse för att erbjuda god vård och kunskap som kan minska patientens lidande, öka livskvalitén och välbefinnande.

  Syftet Att undersöka upplevelsen av en förändrad livssituation efter en traumatisk amputation av en eller flera extremiteter.

  Metod En litteraturstudie med sammanlagt elva vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Databaserna som använts för artikelsökning var Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Medline och andra artiklars referenslistor.

  Resultat I resultatet framkom det att en förändrad livssituation efter en traumatisk amputation innebar en förändrad självbild, försämrat självförtroende, daglig smärtupplevelse och sämre livskvalité.

  Diskussion De traumatiskt amputerade upplevde en stor omställning och utmaning att anpassa sig till den nya kroppen. Amputationen medförde begränsad vardag, psykisk ohälsa och försämrad livskvalité. Stöd och hjälp kunde både främja och försämra deras välbefinnande. Sjuksköterska har en viktig roll med sin kompetens för att förebygga ohälsa och minska lidande för den traumatiskt amputerade.

 • 229.
  Ahmed, Zeineb
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Cecavac, Maja
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbarhetsredovisning i banksektorn: En undersökning av motiv till hållbarhetsredovisning och lagkravets påverkan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study is to research what motivates companies in the banking sector to establish sustainability accounting reports, and what these reports can add to a company from a business perspective. The perspective is linked to three different theories: stakeholder theory, legitimacy theory and institutional theory. Furthermore, this study will examine whether the law on sustainability accounting in annual reports, issued in July 2016, has influenced the formation of sustainability accounting reports within the banking sector.Methodology: This essay has a case study design. The research has been conducted on five selected companies within the banking sector. Two different methods of qualitative data collection were used: telephone interviews, and qualitative content analysis on reports prepared between 2015 and 2018.Result: The collected data showed that companies produce sustainability accounting reports because it is natural. The main reasons for establishing a sustainability accounting report are pressure and expectations from stakeholders and the maintenance of legitimacy. Establishing a sustainability accounting report has generated more positive effects than negative, such as internal and external legitimacy and a strong reputation and brand. The study has also shown that the legal requirement that was introduced in July 2016 regarding sustainability accounting has not made a significant impact on the formation of the companies' sustainability accounting reports, besides becoming sharper in all areas covered by the law.Originality/value: The study contributes to an increased understanding of what motivates companies within the banking sector to engage in sustainability accounting and what it has subsequently added to companies. It has also contributed to a deeper understanding of the legal requirements introduced in July 2016 as a new phenomenon. The law is relatively new and therefore much research has not been done in the area of how the legal requirements have actually affected companies.

 • 230.
  Ahmed, Zin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Moura, Victoria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ey len, vi gittar till klassrummet!: Multietniskt ungdomsspråk i skolan utifrånett lärarperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det multietniska ungdomsspråket är ett fenomen som växer och ständigt utvecklas i olikadelar (georafiska områden) av Sverige. Denna uppsats undersöker ämnesläraresförhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket. Vidare undersöks det omämneslärare väljer att inkludera eller exkludera det multietniska ungdomsspråket i sinundervisning. Även lärarnas förhållningssätt om positiva respektive negativa effekter på långoch kort sikt förekommer. Uppsatsens metoddel har fokus på en grupp av fem ämneslärare,det vill säga en fokusgruppsintervju.Resultatdelen är bearbetad utifrån det diskursteoretiska perspektivet. Metoderna som har valtsför att undersöka lärarnas förhållningssätt grundar sig i diskursanalytisk metod. Valet avdiskursanalys har valts för att framhäva lärarnas förhållningsätt inom det multietniskaungdomsspråket. I diskursanalysen kan läsaren erfara vilka subjektpositioner som framträderoch vad som utesluts i diskussionen samt vilka sanningsanspråk som förekommer iresultatsdelen.I resultatet redovisas lärarnas förhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket samthur språkvariationen lyfts fram i undervisningssammanhang. Lärarna anser att de arbetar medolika språkvariationer i klassrummet, dock försummar lärarna att behandla multietnisktungdomsspråk som en språkvariation. I resultatet framkommer även lärarnas uppfattning omfördelar och nackdelar med dess identitetskapande funktion och markering avgrupptillhörighet när elever använder sig av multietniskt ungdomsspråk. Utifrån dessa resultatoch med bakgrund i skolans styrdokument, tolkar vi det som att lärarna bör lyfta vikten av atteleverna ska kunna anpassa sitt språk efter syfte, mottagare och sammanhang.

 • 231.
  Ahmetovic, Minela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Somi, Pontus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Uddh, Gabriella
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Inkludering är A och O...": Medarbetares erfarenheter av ledarskap på ett telekomföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The telecom industry is characterized by a stressful work environment and high employee turnover. High employee turnover does not only contribute to high economic costs, but also to a low level of work ethic among employees. Therefore, we found it interesting to investigate how the employees of a telecom company experience leadership in the organization. Furthermore, the study aimed to investigate how the employees experience the demands, control and social support at their workplace and how they relate to the company's employee turnover. The study is of empirical nature and the methodological starting point was to make a qualitative study with an abductive approach. The data collection method used was semi structured interviews. The results show that the employees experience several different types of leadership, of which the democratic leadership style is the most appreciated. Including, supporting and showing empathy are three key qualities demanded by employees. Furthermore, the employees experience that the work is characterized by high demands, low control and low social support from managers and organizations.

 • 232.
  Ahmetspahic, Narcisa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Altmetri: ett delfält i utveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Altmetrics, a subfield of informetrics, is still in development. The aim of this thesis is to explore; the significance altmetrics may have in the LIS field, and to define the new perspectives altmetrics offer in comparison to traditional metrics. The research questions are: - How can altmetrics affect research assessment? - How does altmetrics position itself towards traditional metrics? - How could altmetrics influence the LIS field? A qualitative content analysis was used as a method. The analysis of a sample of ten peer reviewed articles was based on a coding scheme with eleven codes. The sample was selected using Web of Science, Scopus, the Altmetrics Bibliography and chain search model. Kuhns paradigm concept was used as a theoretic framework together with the concepts Technologies of control (traditional metrics) and Technologies of narcissism (altmetrics) developed by Wouters and Costas. The results show a beginning of a paradigm shift in the research assessment field. Technologies of control with traditional metrics as measure of quality co-exist with the Technologies of narcissim using altmetrics for measuring a researchers impact on society. Altmetrics can be regarded as a complement to traditional metrics capable of evaluating research in four new perspectives:  To evaluate the whole readership  Potentially benefiting narrower fields  Evaluation in realtime  Evaluation of research products The significance altmetrics may have for the LIS field is to be used as an instrument for information mediation.

 • 233.
  Ahnfors, Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Skönlitteraturens kvalitativa värde: sju levnadsberättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre – en life history-studie2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to form an idea about the qualitative value and meaning of reading fiction in a psychological perspective and over a lifetime. Seven women, 68-79 years old, were interviewed about their reading habits of fiction in their lifetime. The material is presented as life stories. I use an inter-nordic research project called the SKRIN project which looks upon reading habits from an individualistic and psychological perspective. I also refer to an American study which focus on reading development with roles readers take in different ages of life written by J A Appleyard. I use a Canadian paper which deals with reading fiction for emotional knowledge written by Catherine Sheldrick Ross. I touch upon two other fields of research; reading in the perspective of gender and reader-response criticism. The method I use is a combination of qualitative interviews, life history method and studies of literature. The study shows that literature of significant meaning is the fictional moods of realism, poetry, romance and detective stories. Particularly memorable books belong to the fictional moods realism and romance. Realism is important for identification, social understanding and social connection. Poetry is read for many reasons among them therapy in crisis. Reading romance appears to be of decisive importance psychologically for women. Detective stories are primarily read for relaxation and escape from reality. Many of the women in the study have been helped by books in different situations in life.

 • 234.
  Aho, Jim
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Höijer, Hans
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mobilapplikationsutveckling med en användarcentrerad designfilosofi: enligt ISO 9241-2102012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Marknaden för smartphones har vuxit stort under de senaste åren och även utveckling av applikationer till dessa. Då utveckling av applikationer för smartphones skiljer sig från traditionell utveckling så passar inte traditionella utvecklingsprocesser för utveckling till smartphones på ett optimalt sätt. Denna studie undersöker mobilapplikationsutveckling med fokus på användbarhet. Då det råder brist på systemutvecklingsprocesser för mobilapplikationsutveckling så vill denna studie utvärdera ISO standarden ”ISO 9241-210 – Användarcentrerad design för interaktiva system”. Denna standard är en samling av riktlinjer och krav för generell systemutveckling. Studien utvärderar därför lämpligheten att använda ISO 9241-210 för utveckling av mobilapplikationer, då fokus ligger på användbarhet. En prototyp för iPhone utvecklades med ISO 9241-210 som bas och utvärderades sedan för att se om användbarheten var acceptabel. Författarna utvärderade också hur ISO 9241-210 riktlinjer hade implementerats i utvecklingen av prototypen och även utvärderat om riktlinjerna i Apples App Design Strategies har motsvarande riktlinjer i ISO 9241-210. Slutsatsen är att ISO 9241-210 är en bra grund att stå på vid utveckling av mobilapplikationer men att det finns några riktlinjer som kan ges mer eller mindre fokus, beroende på projektets omfattning.

 • 235.
  Aho, Sanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gustafsson, Monica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det är inne att vara ute: om barns utelek på förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi är speciellt intresserade av utomhuspedagogik och dess möjligheter till aktiv inlärning. Vår studie handlar om att se barns lek på utegården utifrån barnens perspektiv. Bakgrunden handlar om barnens motivation till rörelse utomhus. Den belyser att det finns många olika ”uterum” på förskolegården. Bakgrunden beskriver leken på förskolans gård, och hur leken förflyttas och justeras mellan uterummen. Könets betydelse för val av lekmateriel och lekplats beskrivs också, liksom hur man kan få fram barnets syn på sin egen lek. SYFTE: Syftet är att ta del av barnens tankar om sin lek på förskolegården och hur de använder den. METOD: Vi har, vid två olika förskolor, observerat ca 40 barns val av platser vid nio olika tillfällen och intervjuat tio pojkar och tio flickor om vad, var och med vem de leker. Vi har också frågat barnen om speciella pojklekar respektive flicklekar. RESULTAT: Alla de tillfrågade barnen svarade att de tyckte om att gå ut. På de två förskolorna fanns det många uterum, t ex sandlådan, gungorna, den undanskymda gräsmattan. Några var mer använda än andra. Leken, och en del lekmaterial, följde med barnen genom de olika uterummen och då kunde leken också ändra karaktär och ledare. Vid den ena förskolan dominerade pojkarna men vid den andra var det flickorna som dominerade.

 • 236.
  Ahrens, Isabella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Guetz, Theresa
  Transnational Strategy Shift: The Importance of Cultural Awareness: - Case Study: IKEA2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globally operating business organizations tend to use a global strategy by using a standardized strategy as a fixed format. However, this has developed to be very ineffective for the ability to compete in the different markets worldwide. The adaptation of local preferences hence, seems to be crucial but also very complex for multinational retailers. This study therefore, determines the complexity of considerations that a shift from a global to a transnational strategy includes. The decision making of which strategy is appropriate for multinational retailers to compete on a global market can be quite puzzling, as is can be seen in the bed textile segment. Therefore this research paper investigates, within a case study of IKEA’s bed textile department, if a shift from a global to a transnational strategy is of advantage for a multinational retailer like IKEA and to what extend cultural awareness has to be considered. The methods that were used for this study include a literature review in the mentioned focus area and a collection of primary data through a qualitative research design with an open questionnaire sent to the Sales Leaders of IKEA. The research has shown that market research is an important factor when it comes to cultural related differences between the countries. Also, when dealing with the concern of adaptation of the market relevant bed textile sizes to the product range, the Sales Leaders of IKEA have perceived different concerns. Therewith a full adaptation may not be the solution for all businesses, since this depends on the product and market preferences. The cultural preferences in each country and the right degree of standardization and local preferences are a big issue for the global bed textile industry and are hence perceived as the main challenges in this concern. Possible paths for future investigations are shown by the results of this study. Thus, an inclusion of other cases could enable the possibility of a generalization of the study’s findings. Also, the same case study could be expanded by including customers input in the individual markets; this would lead to a better understanding of the customer’s preferences and a higher validity of the study. Last but not least this study has shown that there is no simple answer given whether a shift from a global towards a transnational strategy is of advantage for multinational retailers; however interesting factors concerning the shift could be identified.

 • 237.
  Ahrling, Linda
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hedberg, Therese
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra”. Bilden av biblioteket PUNKTmedis efter ungdomsanpassningen.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the youth library PUNKTmedis' work methods to adapt itself to the youth. Improved communication with this user group is the starting point for the new work methods. We have chosen to view the increased cooperation between the library and the youth as an adjustment to market demands. We have noticed the possible existence of an antagonism between on the one hand the traditional role of the public library of adult education and on the other hand an adjustment to the market demands. Adult education and the adjustment to market demands is seen as contributing to the image of PUNKTmedis. Our theoretical starting points are New Institutionalism and Microculture. New Institutionalism illustrates how organizational ideas from the market affect the identity of PUNKTmedis. Microculture illustrates how the employees and the youth describe the enterprise based on their actual experiences. For analysis, we have used three models. Anderson and Skot-Hansen’s analytical model for the local profile of the public library is used to accentuate the conception of PUNKTmedis of the librarians and the youth. For comprehension of the communication as a work method, the analytical models of Vestheim and Klasson for librarian-user communication are used. We have performed a case study on PUNKTmedis. We have performed four interviews with focus groups of youth and librarians and a private interview with a librarian. We have also performed observations. We have found that what constitutes the unique in the identity of PUNKTmedis is a combination of market adjustment, adult education and direct communication with youth as a workmethod. As a result the youth and the employees think of PUNKTmedis as a meeting place.

 • 238.
  Ahrén, Josefine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Flütsch, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förlossningsbrevet: en tillgång eller belastning för barnmorskor?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Birth plans were introduced in the late 1970s in response to the increasing medicalisation of childbirth and became a way for women to assert their rights. It is scientifically proven that a birth plan helps women and their partner to prepare for childbirth by reflecting over feelings and desires. On the labour ward the birth plan occurs frequently and the midwife must respect it´s content. The majority of the research done is reflected from a woman´s point of view which awoke the interest to explore the birth plan from the midwife´s perspective. The aim of this study was to describe the midwives approach and thoughts towards the birth plan. The study design is qualitative; data has been collected through individual interviews analyzed using qualitative content analysis with inductive approach. The analysis revealed three main catagories:

  Create a trusting relationship, Unrealistic requests and The role of the birth plan in practice. The result shows that the midwives purpose was to support the women during labor regardless of whether they had a birth plan or not. Birth plans was seen as a quick way to get information about the woman´s needs and desires and was useful in cases where midwives felt that it was adequately designed and written. The results also showed that several midwifes felt provoked by the content of the birth plan which could be derived to women´s uncertainty. The birth plan gives the woman an opportunity to prepare and the midwife gets a tool to meet the woman to achieve a good birth experience.

 • 239.
  Ahsen Khan, Muhammad
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Dyeing of Wool and Silk Fibres with a Conductive Polyelectrolyte and Comparing Their Conductance2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Polyelectrolytes are conductive polymers because of their ionic side group and PEDOT-S is one of those conductive polyelectrolytes. Previously, recombinant silk fibre has been dyed with PEDOT-S. PEDOT-S showed that it can be dyed with recombinant silk fibre over a very wide range of pH from 11 to 1.7. Previous experiments of dyeing recombinant silk fibre with PEDOT-S has shown that it is a very versatile process and can also be applied on other types of protein-based fibres, and that prompted me to dye wool and silk fibre from Bombyx Mori and make these fibres functionalized. So in this thesis dyeing of wool and silk fibres with PEDOT-S has been carried out. By this bottom-up approach of making an organic polymer electrically conductive and utilising the flexibility of organic polymer, one can integrate it in OLEDs and in smart textiles. In this thesis dyeing of silk and wool fibres with different dyeing pH has been carried out to maximise the exhaustion of dyes on to the fibres to acquire maximum conductance. Then the wool and silk fibres’ conductance and mechanical properties after dyeing were compared. Wool showed better conductance and mechanical properties as compare to silk after being dyed with PEDOT-S. These results helped to propose a model that tells about the interaction between protein-based fibres and polyelectrolytes and gives us better understanding of how these protein-based fibres show certain conductivity at different pH. Results also showed that these conductive fibres can be used further in special purposes and applications.

 • 240.
  Ahvenainen, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Oscarsson, Therese
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares erfarenheter av barns konflikthanteringsstrategier i den fria leken2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konflikter förekommer överallt och är en del av livet och även en del av barnens vardag på förskolan. Den strategi barn väljer för att hantera en konflikt har betydelse för hur leken fortsätter. Konflikthanteringsförmågan är en viktig del för barns personliga utveckling. Den är även viktig för barnen när de ska skaffa vänner samt för att kunna ingå i en grupp och kunna förstå de sociala koderna. Det är en del av förskolans uppdrag att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vilka olika konflikthanteringsstrategier förskollärare har erfarenhet av att barn i åldern 3-5 år använder sig av för att lösa konflikter som uppstår vid frilek.

  Metod

  Metoden för studien är selfreport. I denna studie har förskollärare själva fått beskriva situationer från verksamheten där barn har varit i konflikter.

  Resultat

  Resultatet visar att de konflikthanteringsstrategier som de deltagande förskollärarna ser att barn oftast använder sig av är att gå till en pedagog, skrika eller förhandla och kompromissa. De vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår i den fria leken är till exempel missförstånd i leken på grund av brist på kommunikation eller att barn inte förstod leken och dess regler samt konflikter om leksaker. Av resultatet framgår också att valet av konflikthanteringsstrategi har betydelse. De sociala strategierna så som att prata med varandra, förhandla eller kompromissa samt strategin att gå till pedagog får leken att fortsätta medan de aggressiva strategierna så som att bitas eller dra i håret gör att leken avbryts.

 • 241.
  Aiha, Marcus
  University of Borås, School of Engineering.
  Beräkningsprogram för dimensionering av gavelbalk i stålbyggnader2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete som har gjorts tillsammans med EAB AB har syftet varit att skapa ett beräkningsprogram, som en applikation i Microsoft Excel. För att dimensionera gavelbalkar i stålbyggnader. För att skaffa sig en uppfattning om hur man handberäknar snittkrafterna i en statiskt obestämd balk, gjordes det en litteraturstudie. Denna ledde till att det valdes olika metoder för att beräkna snittkrafterna, bland annat valdes Cross-metod för att beräkna momentet i stöden. Beräkningarna av snittkrafterna gjordes i alla balkens stöd. Under dimensioneringsprocessen gjordes bland annat interaktionskontroller mellan moment och normalkraft i varje stöd. Detta gjordes för att få en så noggrann dimensionering som möjligt. Dimensioneringen gjordes enligt BSK 07. Målet med detta examensarbete är att ge EAB AB ett verktyg för att effektivisera sin dimensioneringsprocess, detta har uppnåtts. Det finns också en bra mall för att kunna fortsätta arbetet med att effektivisera EAB AB:s arbete med att dimensionera stålbyggnader.

 • 242.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Across disciplines and cultures: Harnessing diversity2015Other (Other academic)
 • 243.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Case study of Rovio Entertainment and “Angry Birds”2016Other (Other academic)
 • 244.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Human players at the center of an ecosystem: The case of video games in Finland2015In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on ecosystems as ways of organizing innovation and firm-level growth position a focal firm at the center of each ecosystem they study. This study of the video games industry in Finland argues that it can also be human users that are are at that center. In the birth and early developmental stages of the ecosystem or a game-design project, individual human beings can absorb and live with ambiguity and absence or fluidity of rules of the game, even be entertained by and enjoy such ambiguity. 

 • 245.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Introduction to design business management2015Other (Other academic)
 • 246.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Introduction to Design Business Management2015Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Also agricultural and food sciences can benefit from the recent interest in design thinking, an interest in both research and practice.  

 • 247.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Leveraging academic resistance to consumerism to strengthen the capitalist project: The case of Aalto University2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  •New public management, an emphasis on control, as well as consumerism, have grown their influence in universities. Taken too far, this kind of an influence can have destructive psychological and social outcomes on practices and institutions of good research, on academic collegiality, and on the peer review system. Yet, paradoxically, it appears fewer and fewer academics rise to the barricades to resist such developments. This paper analysis why and how do academics in favor of consumerism appear to win over academics in favor of collegiality? 

 • 248.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Problem solving and problem search in design business management2015Other (Other academic)
  Abstract [en]

  In managing design and in managing as design, it makes sense to ask "why" before asking "what"; that is, it makes sense to ask first why is there a problem before asking what is a solution. Thought leadership on and implication of this simple idea is mapped across Stanford University, NEw York, London, Oxford, Gothenburg, Borås, Helsinki, and St. Petersburg.

 • 249.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Rethinking design fashion: New materiality, smart products, and upcycling2014In: Swedish Design Research Journal, ISSN 2000-964X, Vol. 12, no 2, p. 53-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Manufacturing operations in much of textile fashion have migrated from the developed economies to developing countries in search of cost economies. Consideration for the natural environment has been lost in the process due to lack of clarity what corporation or some other participant in what kind of an economy is most responsible. This paper is intended as a thought piece on how new materialisms offers an approach to bring back responsible concern for the natural environment in textile fashion and, perhaps, beyond.

 • 250.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rethinking textile fashion: A research agenda2015Other (Other academic)
2345678 201 - 250 of 17454
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf