Change search
Refine search result
357358359360361362363 17951 - 18000 of 18554
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17951.
  Wismén, Snezhana
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanspersonalens förmåga att identifiera patienter med bacteriaemi eller sepsis med fokus på överlevnad de första 30 dagarna: En kvantitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bacteriaemi eller sepsis är ett vanligt förekommande tillstånd som kännetecknas av ett snabbt och diffust insjuknande inom akuta verksamheter. Tillståndet kräver en snabb handläggning, vilket innebär tidig identifiering med en snabb insättning av behandling för att undvika det livshotande tillståndet som kan leda till en dödlig utgång. Detta kräver att vårdpersonalen tidigt ska kunna kartlägga och behandla patienter där det föreligger allvarliga infektioner som sepsis.

  Syftet: med studien är att belysa den kliniska presentationen hos patienter med svåra infektioner som här definieras som att patienten antingen fick slutdiagnosen sepsis eller uppvisade en positiv blododling i prehospital miljö i relation till utfall. Dessutom belyses ambulanspersonalens förmåga att upptäcka tillståndet redan prehospitalt i relation till utfall.

  Metod: En retroperspektiv registergranskning med en kvantitativ ansats. Utfall definieras som död inom de första 30 dagarna.

  Resultat: Totalt deltog 854 patienter i studien. Bland dem dog 20% under de första 30 dagarna. Insjuknandet föreföll ofta att vara ospecifikt. Av de patienter som dog inom 30 dagar var luftvägarna den vanligaste organpåverkan och bland dem som överlevde 30 dagar var infektion i urinvägar den vanligaste orsaken. Det förelåg ingen könsskillnad med avseende på prognos. Tid från larm till start av antibiotikabehandling var kortare bland dem som dog   De som dog var i genomsnitt äldre.  De patienter som dog hade också en lägre grad av vakenhet, ett lägre blodtryck, en lägre syresättning, och en lägre kroppstemperatur samt högre andningsfrekvens jämfört med de som överlevde.  Bara i ca 15% av fallen noterade ambulanspersonalen en misstanke om sepsis och en sådan misstanke var lika ovanligt i båda grupperna.

  Diskussion: Bland patienter med slutdiagnosen sepsis eller bakterieami så är risken att dö under de första 30 dagarna hög. Det föreligger redan i den prehospitala miljön påtagliga skillnader mellan de patienter som kommer att överleva och de som kommer att dö med avseende på patientkaraktäristik, etiologi och vitalparametrar. Denna kunskap kanske i framtiden skulle kunna utnyttjas på ett mera systematiskt sätt eventuellt med hjälp av ett datorstöd. Men andelen fall där ambulanspersonalen misstänker sepsis är alltjämt för låg. En ökad utbildning och förbättrade beslutsstöd kan möjligen förbättra denna siffra.

  Download full text (pdf)
  M2017:31
 • 17952.
  Wiss, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förmågan att lösa problem: En studie om lärares arbete med problemlösning i matematik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I LGR 11 (rev. 2016) anges fem långsiktiga förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla i matematik. En av dessa förmågor är problemlösningsförmågan, dock visarforskning (Lithner 2008; Boesen et al. 2013; Roche & Clarke 2014) att den här förmågan inte får lika stort utrymme i matematikundervisningen. I den här studien undersöks hur sex lärare arbetar för att utveckla elevernas förmåga att lösa problem i matematik. Genom kvalitativa intervjuer med 6 verksamma lärare ges en inblick i hur problemlösning praktiseras i matematikundervisningen. Det undersöks också i vilken utsträckning det sker explicitundervisning i problemlösning, alltså undervisning enbart formad med syfte att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik. Även läromedelsval och i vilken utsträckning dessa används vid problemlösning i matematik undersöks. Dessa utgångspunktersammanställs därefter med syfte att se vilket utrymme problemlösning får och hur lärarna utvecklar elevernas förmåga att lösa problem. Sammanställningen jämförs därefter medaktuell forskning.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur sex lärare ger utrymme åt, och arbetar för att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik.

  Metod

  Studiens är baserad på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med avsikt att svara på studienssyfte och frågeställningar. Urvalet består av 6 stycken lärare som undervisar i matematik i årskurs 4-6.

  Resultat

  Den här studiens resultat visar att lärarna undervisar med syfte att utveckla elevernas förmåga att lösa problem. Dock menar de trots detta, att eleverna generellt har svårt för dessa uppgifter, trots explicit undervisning. Problemlösningen ges överlag stort utrymme i undervisningen men problemet kvarstår. En grundläggande matematiskt grund är något som är nödvändigt för att lösa matematiska problem, något som endast två av lärarna tog upp som en viktig aspekt.

   

  Download full text (pdf)
  Examensarbete med uppsatsnr: 2017-LÄR4-6-M06
 • 17953.
  Wisung, Grete
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Method evaluation: Electrical surface resistance measurements on coated conductive textiles2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This thesis has evaluated how electrical surface resistance can be measured on conductive coated textiles using two different probes. The electrical surface resistance is a measurement for how difficult it is for current to flow through a material. For textiles, the surface resistance can be measured using four metallic plates, that measure the difference between current supply and voltage drop, this method is called a linear four-point probe.

   

  There is no standard method for measuring the electrical surface resistance on conductive textiles. Therefore, it is not possible to compare textiles made by different producers. It is also not possible to decide what the true resistance is and as conductive textiles are becoming more popular to use, this has started to become a problem in the industry.

   

  Two probes with electrodes of different dimensions were used to evaluate how different electrodes would affect the measured resistance. Measurements were conducted on conductive coated textiles with varying parameters, like coating thickness, sample size and textile construction, to show how the electrical resistance properties differ depending on what probe was used.

   

  It was found that in contrast to other research on conductive textiles and collinear four-point probes, the probes used in this study could detect electrical anisotropic properties. The resistance was different depending on what angle it was measured in. This was found for both a thicker coating and a thinner one. It was also found that the probes could detect a correlation between the angular resistance and the textile construction used.

   

  By measuring the resistance on small samples with the same dimension as the probes electrodes, the resistance was increased compared to when measurements were conducted on samples with dimensions significantly larger than the probes.

   

  Furthermore, the results showed that increasing the distance between the inner electrodes of the probe decreased the measured resistance for both large and small samples. Additionally, it was found that by increasing the width of the outer electrodes the resistance was decreased, an increase in outer electrode width also made it easier to detect electrical anisotropic properties.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17954.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  High-Performance Dynamic Quantum Clustering on Graphics Processors2013In: Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, E-ISSN 1090-2716, Vol. 233, p. 262-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Clustering methods in machine learning may benefit from borrowing metaphors from physics. Dynamic quantum clustering associates a Gaussian wave packet with the multidimensional data points and regards them as eigenfunctions of the Schrödinger equation. The clustering structure emerges by letting the system evolve and the visual nature of the algorithm has been shown to be useful in a range of applications. Furthermore, the method only uses matrix operations, which readily lend themselves to parallelization. In this paper, we develop an implementation on graphics hardware and investigate how this approach can accelerate the computations. We achieve a speedup of up to two magnitudes over a multicore CPU implementation, which proves that quantum-like methods and acceleration by graphics processing units have a great relevance to machine learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17955.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ncpol2sdpa – Sparse Semidefinite Programming Relaxations for Polynomial Optimization Problems of Noncommuting Variables2015In: ACM Transactions on Mathematical Software, ISSN 0098-3500, E-ISSN 1557-7295, Vol. 41, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A hierarchy of semidefinite programming (SDP) relaxations approximates the global optimum of polynomial optimization problems of noncommuting variables. Generating the relaxation, however, is a computationally demanding task, and only problems of commuting variables have efficient generators. We develop an implementation for problems of noncommuting problems that creates the relaxation to be solved by SDPA -- a high-performance solver that runs in a distributed environment. We further exploit the inherent sparsity of optimization problems in quantum physics to reduce the complexity of the resulting relaxations. Constrained problems with a relaxation of order two may contain up to a hundred variables. The implementation is available in Python. The tool helps solve problems such as finding the ground state energy or testing quantum correlations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17956.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Quantum Machine Learning: What Quantum Computing Means to Data Mining2014Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Quantum Machine Learning bridges the gap between abstract developments in quantum computing and the applied research on machine learning. Paring down the complexity of the disciplines involved, it focuses on providing a synthesis that explains the most important machine learning algorithms in a quantum framework. Theoretical advances in quantum computing are hard to follow for computer scientists, and sometimes even for researchers involved in the field. The lack of a step-by-step guide hampers the broader understanding of this emergent interdisciplinary body of research. Quantum Machine Learning sets the scene for a deeper understanding of the subject for readers of different backgrounds. The author has carefully constructed a clear comparison of classical learning algorithms and their quantum counterparts, thus making differences in computational complexity and learning performance apparent. This book synthesizes of a broad array of research into a manageable and concise presentation, with practical examples and applications.

 • 17957.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Somoclu: An Efficient Distributed Library for Self-Organizing Maps2013In: arXiv, E-ISSN 2331-8422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Somoclu is a C++ tool for training self-organizing maps on large data sets using a high-performance cluster. It builds on MPI for distributing the workload across the nodes of the cluster. It is also able to boost training by using CUDA if graphics processing units are available. A sparse kernel is included, which is useful for high-dimensional but sparse data, such as the vector spaces common in text mining workflows. The code is released under GNU GPLv3 licence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17958.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Transduction and Active Learning in the Quantum Learning of Unitary Transformations2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Quantum learning of a unitary transformation estimates a quantum channel in a process similar to quantum process tomography. The classical counterpart of this goal, finding an unknown function, is regression, although the methodology hardly resembles the outline of classical algorithms. To gain a better understanding what such a methodology means to learning theory, we anchor it to the familiar concepts of active learning and transduction. Learning the unitary transformation translates to optimally storing it in quantum memory, but the quantum learning procedure also requires an optimal, maximally entangled input state. We argue that this is akin to active learning. Two different retrieval strategies apply when we would like to use the learned unitary transformation: a coherent strategy, which stores the unitary in quantum memory, and an incoherent one, which measures the unitary and stores it in classical memory; the latter strategy is considered optimal. We further argue that the incoherent strategy is a blend of inductive and transductive learning, as the optimal input state depends on the number of target states on which the transformation should be applied, yet once it is learned, the transformation can be used an arbitrary number of times. On the other hand, the sub-optimal coherent strategy of storing and applying the unitary is a form of transduction with no inductive element.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17959.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Two-way incremental seriation in the temporal domain with three-dimensional visualization: Making sense of evolving high-dimensional data sets2013In: Computational Statistics & Data Analysis, ISSN 0167-9473, E-ISSN 1872-7352, Vol. 66, p. 193-201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two-way seriation is a popular technique to analyse groups of similar instances and their features, as well as the connections between the groups themselves. The two-way seriated data may be visualized as a two-dimensional heat map or as a three-dimensional landscape where colour codes or height correspond to the values in the matrix. To achieve a meaningful visualization of high-dimensional data, a compactly supported convolution kernel is introduced, which is similar to filter kernels used in image reconstruction and geostatistics. This filter populates the high-dimensional space with values that interpolate nearby elements, and provides insight into the clustering structure. Ordinary two-way seriation is also extended to deal with updates of both the row and column spaces. Combined with the convolution kernel, a three-dimensional visualization of dynamics is demonstrated on two data sets, a news collection and a set of microarray measurements.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17960.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Calderaro, Luca
  Extended computational kernels in a massively parallel implementation of the Trotter–Suzuki approximation2015In: Computer Physics Communications, ISSN 0010-4655, E-ISSN 1879-2944, Vol. 197, p. 339-340Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  We extended a parallel and distributed implementation of the Trotter-Suzuki algorithm for simulating quantum systems to study a wider range of physical problems and to make the library easier to use. The new release allows periodic boundary conditions, many-body simulations of non-interacting particles, arbitrary stationary potential functions, and imaginary time evolution to approximate the ground state energy. The new release is more resilient to the computational environment: a wider range of compiler chains and more platforms are supported. To ease development, we provide a more extensive command-line interface, an application programming interface, and wrappers from high-level languages.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17961.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Cucchietti, Fernando M.
  A Second-Order Distributed Trotter-Suzuki Solver with a Hybrid CPU-GPU Kernel2013In: Computer Physics Communications, ISSN 0010-4655, E-ISSN 1879-2944, Vol. 184, p. 1165-1171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Trotter-Suzuki approximation leads to an efficient algorithm for solving the time-dependent Schrödinger equation. Using existing highly optimized CPU and GPU kernels, we developed a distributed version of the algorithm that runs efficiently on a cluster. Our implementation also improves single node performance, and is able to use multiple GPUs within a node. The scaling is close to linear using the CPU kernels, whereas the efficiency of GPU kernels improve with larger matrices. We also introduce a hybrid kernel that simultaneously uses multicore CPUs and GPUs in a distributed system. This kernel is shown to be efficient when the matrix size would not fit in the GPU memory. Larger quantum systems scale especially well with a high number nodes. The code is available under an open source license.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17962.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A GPU-Accelerated Algorithm for Self-Organizing Maps in a Distributed Environment.2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we introduce a MapReduce-based implementation of self-organizing maps that performs compute-bound operations on distributed GPUs. The kernels are optimized to ensure coalesced memory access and effective use of shared memory. We have performed extensive tests of our algorithms on a cluster of eight nodes with two NVidia Tesla M2050 attached to each, and we achieve a 10x speedup for self-organizing maps over a distributed CPU algorithm.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17963.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Accelerating Text Mining Workloads in a MapReduce-based Distributed GPU Environment2013In: Journal of Parallel and Distributed Computing, ISSN 0743-7315, E-ISSN 1096-0848, Vol. 73, no 2, p. 198-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scientific computations have been using GPU-enabled computers successfully, often relying on distributed nodes to overcome the limitations of device memory. Only a handful of text mining applications benefit from such infrastructure. Since the initial steps of text mining are typically data intensive, and the ease of deployment of algorithms is an important factor in developing advanced applications, we introduce a flexible, distributed, MapReduce-based text mining workflow that performs I/O-bound operations on CPUs with industry-standard tools and then runs compute-bound operations on GPUs which are optimized to ensure coalesced memory access and effective use of shared memory. We have performed extensive tests of our algorithms on a cluster of eight nodes with two NVidia Tesla M2050s attached to each, and we achieve considerable speedups for random projection and self-organizing maps.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17964.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach2012In: Journal of Grid Computing, ISSN 1570-7873, E-ISSN 1572-9184, Vol. 10, no 1, p. 133-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital preservation is the persistent archiving of digital assets for future access and reuse, irrespective of the underlying platform and software solutions. Existing preservation systems have a strong focus on grids, but the advent of cloud technologies offers an attractive option. We describe a middleware system that enables a flexible choice between a grid and a cloud for ad-hoc computations that arise during the execution of a preservation workflow and also for archiving digital objects. The choice between different infrastructures remains open during the lifecycle of the archive, ensuring a smooth switch between different solutions to accommodate the changing requirements of the organization that needs its digital assets preserved. We also offer insights on the costs, running times, and organizational issues of cloud computing, proving that the cloud alternative is particularly attractive for smaller organizations without access to a grid or with limited IT infrastructure.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17965.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Introducing Scalable Quantum Approaches in Language Representation2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  High-performance computational resources and distributed systems are crucial for the success of real-world language technology applications. The novel paradigm of general-purpose computing on graphics processors (GPGPU) o ers a feasible and economical alternative: it has already become a common phenomenon in scienti c computation, with many algorithms adapted to the new paradigm. However, applications in language technology do not readily adapt to this approach. Recent advances show the applicability of quantum metaphors in language representation, and many algorithms in quantum mechanics have already been adapted to GPGPU computing. SQUALAR aims to match quantum algorithms with heterogeneous computing to develop new formalisms of information representation for natural language processing in quantum environments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17966.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Leveraging on High-Performance Computing and Cloud Technologies in Digital Libraries: A Case Study2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the emergence of high-performance computing instances in the cloud, massive scale computations have become available to technically every organization. Digital libraries typically employ a data-intensive infrastructure, but given the resources, advanced services based on data and text mining could be developed. A fundamental issue is the ease of development and integration of such services. We demonstrate the feasibility by providing a case study on a visual machine learning algorithm with MapReduce running in the cloud in a small cluster.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17967.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Representing word semantics for IR by continuous functions2007In: Studies in Theory of Information Retrieval. Proceedings of the ICTIR07 Conference, Budapest, 18-20 October 2007 / [ed] Sándor Dominich, Ferenc Kiss, Foundation for Information Society, Budapest , 2007, p. 149-155Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information representation is an important but neglected aspect of building text information retrieval models. In order to be efficient, the mathematical objects of a formal model, like vectors, have to reasonably reproduce language-related phenomena such as word meaning inherent in index terms. On the other hand, the classical vector space model, when it comes to the representation of word meaning, is approximative only, whereas it exactly localizes term, query and document content. It can be shown that by replacing vectors by continuous functions, information retrieval in Hilbert space yields comparable or better results. This is because according to the non-classical or continuous vector space model, content cannot be exactly localized. At the same time, the model relies on a richer representation of word meaning than the VSM can offer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17968.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Spectral Composition of Semantic Spaces2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Spectral theory in mathematics is key to the success of as diverse application domains as quantum mechanics and latent semantic indexing, both relying on eigenvalue decomposition for the localization of their respective entities in observation space. This points at some implicit \energy" inherent in semantics and in need of quanti cation. We show how the structure of atomic emission spectra, and meaning in concept space, go back to the same compositional principle, plus propose a tentative solution for the computation of term, document and collection \energy" content.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17969.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Dobreva, Milena
  Matching Evolving Hilbert Spaces and Language for Semantic Access to Digital Libraries2010In: The Role of Digital Libraries in a Time of Global Change. Proceedings of the 12th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2010, Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010. / [ed] Gobinda Chowdhury, Chris Koo, Jane Hunter, Springer , 2010, p. 262-263Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Extended by function (Hilbert) spaces, the 5S model of digital libraries (DL) [1] enables a physical interpretation of vectors and functions to keep track of the evolving semantics and usage context of the digital objects by support vector machines (SVM) for text categorization (TC). For this conceptual transition, three steps are necessary: (1) the application of the formal theory of DL to Lebesgue (function, L2) spaces; (2) considering semantic content as vectors in the physical sense (i.e. position and direction vectors) rather than as in linear algebra, thereby modelling word semantics as an evolving field underlying classifications of digital objects; (3) the replacement of vectors by functions in a new compact support basis function (CSBF) semantic kernel utilizing wavelets for TC by SVMs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17970.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kontopoulos, E.
  CERTH.
  Moysiadis, T.
  CERTH.
  Kompatsiaris, I.
  CERTH.
  Monitoring Term Drift Based on SemanticConsistency in an Evolving Vector Field2015In: Proceedings of IJCNN-15, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on the Aristotelian concept of potentialityvs. actuality allowing for the study of energy and dynamics inlanguage, we propose a field approach to lexical analysis. Fallingback on the distributional hypothesis to statistically model wordmeaning, we used evolving fields as a metaphor to express timedependentchanges in a vector space model by a combinationof random indexing and evolving self-organizing maps (ESOM).To monitor semantic drifts within the observation period, anexperiment was carried out on the term space of a collection of12.8 million Amazon book reviews. For evaluation, the semanticconsistency of ESOM term clusters was compared with theirrespective neighbourhoods in WordNet, and contrasted withdistances among term vectors by random indexing. We found thatat 0.05 level of significance, the terms in the clusters showed a highlevel of semantic consistency. Tracking the drift of distributionalpatterns in the term space across time periods, we found thatconsistency decreased, but not at a statistically significant level.Our method is highly scalable, with interpretations in philosophy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17971.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Liu, Ying-Hsang
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A Vector Field Approach to Lexical Semantics2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We report work in progress on measuring "forces" underlying the semantic drift by comparing it with plate tectonics in geology. Based on a brief survey of energy as a key concept in machine learning, and the Aristotelian concept of potentiality vs. actuality allowing for the study of energy and dynamics in language, we propose a field approach to lexical analysis. Until evidence to the contrary, it was assumed that a classical field in physics is appropriate to model word semantics. The approach used the distributional hypothesis to statistically model word meaning. We do not address the modelling of sentence meaning here. The computability of a vector field for the indexing vocabulary of the Reuters-21578 test collection by an emergent self-organizing map suggests that energy minima as learnables in machine learning presuppose concepts as energy minima in cognition. Our finding needs to be confirmed by a systematic evaluation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17972.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nelhans, Gustaf
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ruling out static latent homophily in citation networks2016In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 110, no 2, p. 765-777Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Citation and coauthor networks offer an insight into the dynamics of scientific progress. We can also view them as representations of a causal structure, a logical process captured in a graph. From a causal perspective, we can ask questions such as whether authors form groups primarily due to their prior shared interest, or if their favourite topics are ‘contagious’ and spread through co-authorship. Such networks have been widely studied by the artificial intelligence community, and recently a connection has been made to nonlocal correlations produced by entangled particles in quantum physics—the impact of latent hidden variables can be analyzed by the same algebraic geometric methodology that relies on a sequence of semidefinite programming (SDP) relaxations. Following this trail, we treat our sample coauthor network as a causal graph and, using SDP relaxations, rule out latent homophily as a manifestation of prior shared interest only, leading to the observed patternedness. By introducing algebraic geometry to citation studies, we add a new tool to existing methods for the analysis of content-related social influences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17973.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Tan, Chew Lim
  An Ordering of Terms Based on Semantic Relatedness2009In: Proceedings of IWCS-8, January 7-9, 2009, Tilburg, The Netherlands / [ed] H Bunt, V Petukhova, S Wubben, 2009, p. 235-247Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Term selection methods typically employ a statistical measure to filter or weight terms. Term expansion for IR may also depend on statistics, or use some other, non-metric method based on a lexical resource. At the same time, a wide range of semantic similarity measures have been developed to support natural language processing tasks such as word sense disambiguation. This paper combines the two approaches and proposes an algorithm that provides a semantic order of terms based on a semantic relatedness measure. This semantic order can be exploited by term weighting and term expansion methods.

 • 17974.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Tan, Chew Lim
  Improving text classification by a sense spectrum approach to term expansion2009In: Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language Learning, 2009, p. 183-191Conference paper (Refereed)
 • 17975.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gao, Shi Chao
  Lim, Ik Soo
  Zhao, Li
  Somoclu: An Efficient Parallel Library for Self-Organizing Maps2017In: Journal of Statistical Software, ISSN 1548-7660, E-ISSN 1548-7660, Vol. 78, no 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Somoclu is a massively parallel tool for training self-organizing maps on large data sets written in C++. It builds on OpenMP for multicore execution, and on MPI for distributing the workload across the nodes in a cluster. It is also able to boost training by using CUDA if graphics processing units are available. A sparse kernel is included, which is useful for high-dimensional but sparse data, such as the vector spaces common in text mining workflows. Python, R and MATLAB interfaces facilitate interactive use. Apart from fast execution, memory use is highly optimized, enabling training large emergent maps even on a single computer.

 • 17976.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gogolin, Christian
  Quantum Enhanced Inference in Markov Logic Networks2016In: arXiv, article id 1611.08104Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Markov logic networks (MLNs) reconcile two opposing schools in machine learning and artificial intelligence: causal networks, which account for uncertainty extremely well, and first-order logic, which allows for formal deduction. An MLN is essentially a first-order logic template to generate Markov networks. Inference in MLNs is probabilistic and it is often performed by approximate methods such as Markov chain Monte Carlo (MCMC) Gibbs sampling. An MLN has many regular, symmetric structures that can be exploited at both first-order level and in the generated Markov network. We analyze the graph structures that are produced by various lifting methods and investigate the extent to which quantum protocols can be used to speed up Gibbs sampling with state preparation and measurement schemes. We review different such approaches, discuss their advantages, theoretical limitations, and their appeal to implementations. We find that a straightforward application of a recent result yields exponential speedup compared to classical heuristics in approximate probabilistic inference, thereby demonstrating another example where advanced quantum resources can potentially prove useful in machine learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17977.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jacquin, Thierry
  Déjean, Hervé
  Chanod, Jean-Pierre
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  XML Processing in the Cloud: Large-Scale Digital Preservation in Small Institutions2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract—Digital preservation deals with the problem of retaining the meaning of digital information over time to ensure its accessibility. The process often involves a workflow which transforms the digital objects. The workflow defines document pipelines containing transformations and validation checkpoints, either to facilitate migration for persistent archival or to extract metadata. The transformations, nevertheless, are computationally expensive, and therefore digital preservation can be out of reach for an organization whose core operation is not in data conservation. The operations described the document workflow, however, do not frequently reoccur. This paper combines an implementation-independent workflow designer with cloud computing to support small institution in their adhoc peak computing needs that stem from their efforts in digital preservation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17978.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Koopman, Bevan
  Zuccon, Guido
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Combining Word Semantics within Complex Hilbert Space for Information Retrieval2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Complex numbers are a fundamental aspect of the mathematical formalism of quantum physics. Quantum-like models developed outside physics often overlooked the role of complex numbers. Specifically, previous models in Information Retrieval (IR) ignored complex numbers. We argue that to advance the use of quantum models of IR, one has to lift the constraint of real-valued representations of the information space, and package more information within the representation by means of complex numbers. As a first attempt, we propose a complex-valued representation for IR, which explicitly uses complex valued Hilbert spaces, and thus where terms, documents and queries are represented as complex-valued vectors. The proposal consists of integrating distributional semantics evidence within the real component of a term vector; whereas, ontological information is encoded in the imaginary component. Our proposal has the merit of lifting the role of complex numbers from a computational byproduct of the model to the very mathematical texture that unifies different levels of semantic information. An empirical instantiation of our proposal is tested in the TREC Medical Record task of retrieving cohorts for clinical studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17979.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lim, Ik Soo
  Rubio-Campillo, Xavier
  Quantum Probabilistic Description of Dealing with Risk and Ambiguity in Foraging Decisions2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A forager in a patchy environment faces two types of uncertainty: ambiguity regarding the quality of the current patch and risk associated with the background opportunities. We argue that the order in which the forager deals with these uncertainties has an impact on the decision whether to stay at the current patch. The order effect is formalised with a context-dependent quantum probabilistic framework. Using Heisenberg's uncertainty principle, we demonstrate the two types of uncertainty cannot be simultaneously minimised, hence putting a formal limit on rationality in decision making. We show the applicability of the contextual decision function with agent-based modelling. The simulations reveal order-dependence. Given that foraging is a universal pattern that goes beyond animal behaviour, the findings help understand similar phenomena in other fields.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17980.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Liu, Ying-Hsang
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gedeon, Tom
  Lim, Ik Soo
  Risk and Ambiguity in Information Seeking: Eye Gaze Patterns Reveal Contextual Behaviour in Dealing with Uncertainty2016In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Information foraging connects optimal foraging theory in ecology with how humans search for information. The theory suggests that, following an information scent, the information seeker must optimize the tradeoff between exploration by repeated steps in the search space vs. exploitation, using the resources encountered. We conjecture that this tradeoff characterizes how a user deals with uncertainty and its two aspects, risk and ambiguity in economic theory. Risk is related to the perceived quality of the actually visited patch of information, and can be reduced by exploiting and understanding the patch to a better extent. Ambiguity, on the other hand, is the opportunity cost of having higher quality patches elsewhere in the search space. The aforementioned tradeoff depends on many attributes, including traits of the user: at the two extreme ends of the spectrum, analytic and wholistic searchers employ entirely different strategies. The former type focuses on exploitation first, interspersed with bouts of exploration, whereas the latter type prefers to explore the search space first and consume later. Based on an eye-tracking study of experts’ interactions with novel search interfaces in the biomedical domain, we demonstrate that perceived risk shifts the balance between exploration and exploitation in either type of users, tilting it against vs. in favour of ambiguity minimization. Since the pattern of behaviour in information foraging is quintessentially sequential, risk and ambiguity minimization cannot happen simultaneously, leading to a fundamental limit on how good such a tradeoff can be. This in turn connects information seeking with the emergent field of quantum decision theory.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17981.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ravenek, Walter
  Supporting the Exploration of a Corpus of 17th-Century Scholarly Correspondences by Topic Modeling.2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the application of topic modeling to a corpus of 17th-century scholarly correspondences built up by the CKCC project. The topic modeling approaches considered are latent Dirichlet allocation (LDA), latent semantic analysis (LSA), and random indexing (RI). After describing the corpus and the topic modeling approaches, we present an experiment for the quantitative evaluation of the performance of the various topic modeling approaches in reproducing human-labeled words in a subset of the corpus. In our experiments random indexing shows the best performance, with scope for further improvement. Next we discuss the role of topic modeling in the CKCC Epistolarium, the virtual research environment that is being developed for exploring and analysing the CKCC corpus. The key feature of topic modeling is its ability to calculate similarities between words and texts. In an example we illustrate how such an approach may yield results that transcend a regular text search.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17982.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Rubio-Campillo, Xavier
  Military Reconstructive Simulation in the Cloud to Aid Battlefield Excavations2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Archaeological studies on battlefields may see great benefits from simulated military engagements: simulations help testing hypotheses based on historical data and may also help with validating methodologies used on the site. Such methods, however, require high-performance computing expertise and considerable computational power. With the emergence of on-demand computing instances in the cloud, distributed computations have become available to technically every organization or individual. This puts large-scale battlefield simulations within the reach of archaeologists, and the cloud paradigm also lowers the required technological expertise, potentially leading to a more widespread adoption of such simulation methods.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17983.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Rubio-Campillo, Xavier
  Scalable Agent-based Modelling with Cloud HPC Resources for Social Simulations2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New concepts like agent-based modelling are providing social scientists with new tools, more suited to their background than other simulation techniques. The success of this new trend will be strongly related to the existence of simulation tools capable of fulfilling the needs of these disciplines. Given the computational requirement of realistic agent-based models, high-performance computing infrastructure is often necessary to perform the calculations. At present, such resources are unlikely to be available to humanities researchers. Having developed Pandora, an open-source framework designed to create and execute large-scale social simulations in high-performance computing environments, this work presents an evaluation of the impact of cloud computing within this context. We find that the constraints of the cloud environment do not have a significant impact on the generic pattern of execution, providing a cost-effective solution for social scientists.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17984.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Rubio-Campillo, Xavier
  Social Simulations Accelerated: Large-Scale Agent-Based Modeling on a GPU Cluster2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Pandora is an agent-based modeling framework designed for the Humanities and Social Sciences. Simulation is gaining ground in these fields, as such models naturally capture how knowledge is acquired and accumulated in human societies, and they provide a more natural fit than abstract mathematical models. Real-world terrain, climate data, precipitation, and many other parameters can be included. Emergent behavior can typically observed only in large-scale simulations, and hence Pandora uses MPI and OpenMP to run simulations on a high-performance cluster. This poster is a case study in which we accelerated the critical computational loop of a simulation scenario by up to 7x using Thrust and a Tesla GPU. The acceleration is crucial to verify a larger number of alternative simulation scenarios, as an extensive range of parameter combinations are valid and may lead to fundamentally different conclusions. To achieve the speedup, we had to completely redesign the data access pattern, which was originally optimized for latency-oriented CPUs with sizable cache memory and a cache coherence protocol. The "horizon" of an individual agent causes the majority of irregular memory accesses. Moreover, there are thousands of agents in a simulation, each with its own horizon. We introduced a stencil to arrive at a rectangular memory region, and we perform a 2D stencil-based reduction to update an agents knowledge. While the acceleration naturally maps to a GPU cluster, further work is necessary to achieve a consistent speedup outside the critical region. Currently only the computationally most demanding region, the update of an agent's knowledge is accelerated, leading to a very low, 4-6 % utilization of the GPU. By performing all actions of an agent on the GPU, multiple agents could be executed simultaneously, leading to a much higher utilization.

 • 17985.
  Wittek, Peter
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Tan, Chew Lim
  Compactly Supported Basis Functions as Support Vector Kernels for Classification2011In: IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, ISSN 0162-8828, E-ISSN 1939-3539, Vol. 33, no 10, p. 2039-2050Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wavelet kernels have been introduced for both support vector regression and classification. Most of these wavelet kernels do not use the inner product of the embedding space, but use wavelets in a similar fashion to radial basis function kernels. Wavelet analysis is typically carried out on data with a temporal or spatial relation between consecutive data points. We argue that it is possible to order the features of a general data set so that consecutive features are statistically related to each other, thus enabling us to interpret the vector representation of an object as a series of equally or randomly spaced observations of a hypothetical continuous signal. By approximating the signal with compactly supported basis functions and employing the inner product of the embedding L(2) space, we gain a new family of wavelet kernels. Empirical results show a clear advantage in favor of these kernels.

 • 17986. Wnent, Jan
  et al.
  Masterson, Siobhán
  Gräsner, Jan-Thorsten
  Böttiger, Bernd W
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Koster, Ruud W
  Rosell Ortiz, Fernando
  Tjelmeland, Ingvild
  Maurer, Holger
  Bossaert, Leo
  EuReCa ONE - 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: a prospective observational analysis over one month in 27 resuscitation registries in Europe - the EuReCa ONE study protocol.2015In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 23, no 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: There is substantial variation in the incidence, likelihood of attempted resuscitation and outcomes from out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) across Europe. A European, multi-centre study provides the opportunity to uncover differences throughout Europe and may help find explanations for these differences. Results may also have potential to support the development of quality benchmarking between European Emergency Medical Services (EMS).

  METHODS/DESIGN: This prospective European study involves 27 different countries. It provides a common Utstein-based dataset, data collection tool and a common data collection period for all participants. Study research questions will address the following: OHCA incidence in different European regions; incidence of cardiopulmonary resuscitation (CPR); initial presenting rhythm in patients where bystanders or EMS start CPR or any other resuscitation intervention; proportion of patients with any return of spontaneous circulation (ROSC); patient status at the end of pre-hospital treatment i.e. ROSC at handover to hospital, ongoing CPR, dead; proportion of patients still alive 30 days after OHCA; proportion of patients discharged alive from hospital. All patients who suffered an OHCA during October 2014 and were attended and/or treated by an EMS and documented in one of the participating registries will be included in the study. Each National Coordinator is responsible for data collection and quality control in his/her country and will transfer unprocessed anonymised data via secure electronic transfer. Descriptive analysis will be performed at European, national and registry level. For endpoints like ROSC, admission or survival, multivariate logistic regression analysis will be performed.

  DISCUSSION: Documenting differences in epidemiology, treatment and outcome in out-of-hospital cardiac arrest throughout Europe is a first step in finding explanations for these differences. Study results might also support the development of quality benchmarking between Emergency Medical Services (EMS) which in turn will facilitate initiatives to improve OHCA outcome in Europe.

  TRIAL REGISTRATION: The EuReCa ONE Study is registered by ClinicalTrials.gov National Coordinator T02236819 ).

 • 17987.
  Wodlén, Anna-Carin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Åmand, Ing-Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Beslutsprocesser och informationshantering: en fallstudie inom en högskoleorganisation2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis, was to study decision processes and the importance of information management in the processes within an academic organisation, which led to the work with adaptions according to the law of Equal Treatment of Students in Higher Education, (SFS 2001:1286). A general question was formulated concerning how different information- and knowledge flows interact within an academic organisation and its library during the decision processes. The questions at issue we have tried to examine, concern the factors that have influenced the participants´ choice of information during the decision processes, in their work of adapting the law of equal treatment, and how these choices have influenced the priorities that were made. The theoretical starting point was basically Cohen, March and Olsens Garbage Can Model. We also found the author Chun Wei Choo´s descriptions of organisations, as systems of information processing, useful for parts of our thesis, especially the parts that deals with the role of information management within the decision processes. To answer our questions interviews were made with seven participants who had been involved in the work concerning the adaption of the law. The result shows constantly present interaction between the information- and knowledge flows during the decision processes. New information is processed continuously by the participants. The information processes can be transformed to knowledge in sense making processes, and be useful when the information- and knowledge flows coincide with each other and provide opportunities for decision making.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17988. Wold Ylenstrand, Anette
  et al.
  Nastasja, Thor
  Den kulturella faktorn i webbdesign: en undersökning av navigationen på Kungliga Tekniska Högskolans webbplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to study if culture influences users’ expectations of the organizing and labeling of the website navigation belonging to the KTH Royal Institute of Technology. Based on previous research, we hypothesize that users’ mental models differ depending on cultural heritage and that this in turn will affect the user experience. Using a mixed method approach, the navigation is tested from a usability perspective, focusing on the organization, hierarchy and labeling of content. Methods used are qualitative card sorting and quantitative tree testing to compare international students with Swedish students. The results show no significant differences between the two groups’ mental models. However, neither groups’ expectations correspond with the navigation structure, therefore affecting the user experience negatively.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17989.
  WOLF, VICTORIA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  SVENSSON, MARIE
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Brand Building Balancing Act: A study into the internal conflicts and processes of building brand image.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Based on our professional experience supported by evidence from current brand literature, we have identified an on-going struggle for fashion brands when building and communicating brand image internally. Branding is about adding value and which is directly connected to the product itself. Theories support that clear and successful branding creates trust with stakeholders and is therefore important to a company’s profitability. If branding strategies and roles are not defined internally, image become ever more unclear once ideas are to be communicated to customers in store through sales personnel and products. Purpose: The purpose of this thesis is to explore what hinders companies in the fashion retail industry from profitably and effectively building and communicating brand image internally by identifying potential conflict areas in the value chain in order to provide a tool for overcoming those obstacles. Methodology: A qualitative research method carried through as a case study was conducted containing four interviews with people in key positions at two Swedish fashion retailers. Conclusion: Conclusively we have created a model which explains where and why conflicts occur when it comes to building brand image internally. Where there is a lack of communication between departments it clearly affects the brand image. Companies need to work according to guidelines and communicate amongst departments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17990.
  Wolff Metternich, Maria Antonia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Comfort Zones: The delicate relationship between knitted surfaces and filling materials experienced through human comfort/discomfort2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper describes a practice- based research project in which physical and emotional comfort and discomfort is experienced by the human body. A variety of different Comfort Zones are presented. All of them deal with the relationship between filling material and cover, in which knitted structures and materials play a central role in order to create comfort. The elasticity of the knit is challenged when creating volume and emphasizes the idea that comfort is elastic in material/physical way, as well as well in emotions. The use of filling materials gives a new dimension, sensitivity and offers new opportunities. This form exploration discusses the potential of knit to serve as a cover and decorative element, but most importantly the possibility of a textile to create its own filling. By rolling up a knitted tube, volume is built up layer by layer; a torus appears and captures a void in the center of the form, required by the tube, the fundament. Hints of discomfort are given and emphasized by either surface/structure, volume or garments on the body.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17991. Wolk, Emma
  Webbdesign och förtroende inom e-handel: Hur påverkar webbdesign förtroendet för e-handelswebbplatser?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  E-commerce has grown to be a big part of our everyday life. Previous research has found webdesign to have a great impact on trust towards e-commerce websites. Various findings indicate that consumers trust is affected by several design aspects. This bachelor thesis aims to find and describe potential correlations between web design and consumer trust within e-commerce using previous research concerning e-commerce, website design and trust as well as a theoretical framework from previous research. A qualitative method is used to gather information about consumers thoughts and opinions on how they consider web site design to affect their trust towards the web site. The study examines a group of consumers and their thoughts and opinions on whether web design has the potential to affect their trust towards the website itself and the company behind it. Findings from this bachelor thesis suggest that consumers do tend to assess a websites trustfulness by how well the webdesign is put together.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17992.
  Wollmann, Thomas
  et al.
  GECKO Institute, Heilbronn University, Heilbronn, Germany.
  Abtahi, Farhad
  KTH-School of Technology and Health.
  Eghdam, Abouzar
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Health Informatics Centre, Karolinska Institute.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  KTH-School of Technology and Health.
  Haag, Martin
  GECKO Institute, Heilbronn University, Heilbronn, Germany.
  Koch, Sabine
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Health Informatics Centre, Karolinska Institute.
  User-Centred Design and Usability Evaluation of a Heart Rate Variability Biofeedback Game2016In: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. PP, no 99, p. 1-1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and objective: Reduced heart rate variability (HRV) is an indicatorof a malfunctioning autonomic nervous system. Resonant frequencybreathing is a potential non-invasive means of intervention for improvingthe balance of the autonomic nervous system and increasing HRV. However,such breathing exercises are regarded as boring and monotonous tasks.The use of gaming elements (gamification) or a full gaming experience is awell-recognised method for achieving higher motivation and engagement invarious tasks. However, there is limited documented knowledge on how todesign a game for breathing exercises. In particular, the influence of additionalinteractive elements on the main course of training has not yet beenexplored. In this study, we evaluated the satisfaction levels achieved usingdifferent game elements and how disruptive they were to the main task, i.e.,paced breathing training.

  Methods: An Android flight game was developed with three game modes thatdiffer in the degrees of multitasking they require. Design, development and evaluation were conducted using a user-centred approach, including contextanalysis, the design of game principle mock-ups, the selection of game principlesthrough a survey, the design of the game mechanics and GUI mock-up,icon testing and the performance of a summative study through user questionnairesand interviews. A summative evaluation of the developed gamewas performed with 11 healthy participants (ages 40-67) in a controlled setting.Results: The results confirm the potential of video games for motivatingplayers to engage in HRV biofeedback training. The highest training performanceon the first try was achieved through pure visualisation rather thanin a multitasking mode. Players had higher motivation to play the morechallenging game and were more interested in long-term engagement.Conclusion: A framework for gamified HRV biofeedback research is presented.It has been shown that multitasking has considerable influence onHRV biofeedback and should be used with an adaptive challenge level.

 • 17993. Wollrab, Uli
  Jag är trött på konferenser: mycket prat och lite verkstad2007Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17994.
  Wolmesjö, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Aktuell lagstiftning inom området2019In: Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg / [ed] Maria Wolmesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1:1, p. 35-42Chapter in book (Refereed)
 • 17995.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Alternative Care in Sweden2015In: International comparative research on alternative care / [ed] Fujioka Takashi, Kimora Yoko & Nagano Seiki, Department of Social Welfare, Japan College of Social Work & The Evaluation Committe by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan , 2015Chapter in book (Refereed)
 • 17996.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  An ordinary day of a life with dementia” – User influence and ethical values from a management perspective in social care2013Conference paper (Refereed)
 • 17997.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Att ledarskapa i omvandlingstid2011In: Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, ISSN 1653-3585, no 1, p. 33-34Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Första linjens chefer befinner sig i korsdraget mellan politiska ideologier, populär mananagementkultur och en egen professionell kunskap. I uppdraget ingår att balansera krav på effektivitet och kommunikation och i den professionalisering som pågår ställs frågan vilken kompetens chefer behöver för att klara ”mission impossible” utifrån de förutsättningar som ges.

 • 17998.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Att möta ensamhet : I rollen som anhörigkonsulent.2014Conference paper (Refereed)
 • 17999.
  Wolmesjö, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att själv få besluta om vardagen med hemtjänst2017In: Äldre i Centrum. Tidskrift för forskning om äldre och ådrande, no 22, p. 46-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ny välfärdsteknik och avancerad medicinsk teknik gör det möjligt att bo hemma, även vid ett omfattande behov av kvalificerad omsorg och avancerad vård. Men vad händer när hemtjänsten flyttar in?

 • 18000.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Att vara första linjens chef för den egna professionen. : Ett etiskt dilemma inom offentligt reglera(n)de professionsstarka verksamheter?2010Conference paper (Refereed)
357358359360361362363 17951 - 18000 of 18554
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf