Change search
Refine search result
344345346347348349350 17301 - 17350 of 18195
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17301.
  Waldenbäck, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Islands bibliotekshistoria och bibliotekssystem idag1982Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar isländsk bibliotekshistoria, som tog sin början då den första läseföreningen bildades 1790. Målet var att köpa böcker kollektivt för cirkulation. Under 1800-talet växte läseföreningar upp för "vanligt folk" över hela Island. Amtsbiblioteket i Akureyri, 1827, grundades på danskt initiativ. Pliktleveranslag kom 1886, som omfattade Amtsbiblioteken och Nationalbiblioteket i Reykjavik. Modern bibliotekshistoria börjar inte förrän 1955 då den nya bibliotekslagen, som baserade sig på 31 biblioteksdistrikt, antogs. Bakom låg idén om ett centralt bibliotek med filialer. Lagen gjorde läseföreningar till självstyrande, kommununderstödda bibliotek. Uppbyggnaden av Islands bibliotekssystem är i ett begynnelseskede. Man planerar en central bokservice och ett eget datasystem.

 • 17302.
  Waldh, Ingrid
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget: En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. Den svenska förskolan anses hålla en hög kvalitet internationellt, men samtidigt är förskolläraryrket ett av de riskyrken som befinner sig i toppen för stressrelaterad ohälsa bland kvinnor. Verkligheten är dock komplex och fler faktorer än barnantal påverkar upplevelsen av kontroll över sin arbetssituation, vilket studien belyser i jämförelsen mellan respondenter från de olika verksamhetsformerna Waldorf och kommunal förskola (allmän förskolepedagogik).

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare inom Waldorfpedagogikens verksamhet respektive kommunal verksamhet uppfattar möjligheten att påverka sin arbetssituation samt utföra sitt pedagogiska uppdrag i relation till barngruppens storlek. Metoden som använts är kvalitativ metod, med intervju som redskap.

  Metoden ger förutsättningar att få syn på hur en grupp förskollärare tänker och ser på just sin situation kopplat till ämnet. Studien representerar alltså inte yrkesgruppen utan de respondenter som ingår i studien.

  Tidigare forskning som redovisas här består av artiklar som handlar om förskollärares upplevelser av stress i relation till sitt yrke, samt barngruppens storlek och dess betydelse i förskolan. Dessa forskningsfält ger en samlad bild av stress i relation till barngruppens storlek.

  Resultatet visar att barngruppens storlek inverkar på möjligheten att påverka sin arbetssituation samt utföra sitt pedagogiska uppdrag hos förskollärarna i studien i högre utsträckning än hos waldorfpedagogerna. Samtidigt styr även andra påverkansfaktorer den samlade bilden av den egna arbetssituationen, vilka också ges plats i resultatet.

 • 17303.
  Waldåker, Isabelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Morina, Etnik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  MINSKAD KAPITALBINDNING GENOM RATIONALISERING AV GENOMFLÖDET2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Textilindustrin präglas av turbulens på grund av sporadiska faktorer såsom mode, trend, väderlek samt kundpreferenser som ständigt förändras. Hanteringen och bemötandet av den stokastiska efterfrågan tenderar att bilda alltför stora lagernivåer, vilket ökar lagerhållningskostnaderna, minskar likviditeten och försämrar genomflödet. På uppdrag av textilföretaget Cavaliere AB har studien gjorts inom lagerstyrning. Syftet med rapporten är att ge konkreta förslag kring hur lagernivåerna kan sänkas och kapitalbindningen minskas. De föreslagna lösningarna har inte implementerats, utan presenteras för företaget som förslag. Nuläget av lagerställningen analyserades genom lagerstatistik som erhölls från företaget och konsultation med företagets ledning. De problem som identifierades var onödigt stora säkerhetslager, långa ledtider, ej precisa prognosmodeller, alltför stora beställningskvantiteter och icke-frekventa leveranser. De föreslagna lösningarna inkluderar justering av servicenivåer och säkerhetslager, nya metoder för produktklassificering, beställningsprinciper, samt förslag kring hantering av inleveranser och ledtider.

 • 17304. Walkenström, Pernilla
  et al.
  Thorvaldsson, Anna
  Electrospinning of nanofibers for biomedical applications2008In: The Nordic Textile Journal 2008, Special Edition Smart Textiles, p. 22-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17305.
  Walker, Elizabeth
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Klintarp, Maria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ökad återvinning i modebranschen: försörjningskedjans hinder och möjligheter inom produktutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increase in the consumption of textiles has created a greater environmental impact due to the increased amount of textiles that need to be processed when the product reaches end of life. To ensure the continued use of the precious resources used to create textiles the interest in fiber recycling has increased. The research in recycling cotton fibers is however limited and does not yet allow for production of high quality fibers in a large scale, especially due to the problem with separating material with more than one fiber type. There are changes that fashion companies can make today in the product development stage that will facilitate the recycling process and lead to the implementation of a closed loop system in the future. There is a need to identify the internal problems that can prevent development of recyclable clothing, as well as the changes necessary in a fashion company's external relationships to implement this type of product development. In depth interviews were conducted with seven employees working in the design and purchasing department of the case study Lindex. Through the interviews the employees clarified how the design and purchasing processes in the company are now as well as what barriers and changes may be necessary for product development of recyclable clothing. Three different product groups were studied through scenarios that would facilitate recycling of clothing. The results of the study shows that the company has the resources to implement many of these changes today, however not to a large extent throughout the collections due to design limitations. A large barrier is the inadequate communications flow internally in the case company and externally between the head office and suppliers. Important resources that have been identified in the study that will ease the implementation of changes are however a driven supplier network and the long term relationships to these suppliers. A limited view of the company's network has also been identified within the design and purchasing department of the case company. In conclusion this would need to be widened to allow for implementation of changes. Even the communications flow should be fully utilised to allow the employees to work towards the companys goals, which places demands on management to define guidelines for product development of recyclable clothing. To be able to implement certain changes that would allow for production of recyclable products, a collaboration between fashion companies would be required. Despite the fact that recyclable garments are possible to produce today, further research is needed to develop the technology to produce garments from recycled fibers in a large scale, as well as to address the quality problems associated with recycled fibers. The language of this report is Swedish.

 • 17306.
  Wall, Johanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Molin, Marie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Alla killar måste inte gilla Star Wars": Fri lek ur ett genusperspektiv i förskoleklass2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Det framgår av tidigare forskning att flickor och pojkar tydligt delas in efter traditionella könsmönster. I leken ges barn möjlighet till tillfällen att överskrida de traditionella könsmönstren och bilda sig en egen identitet. Det finns satta normer i samhället att följa och dessa framgår tydligt för individen. Många gånger kan detta vara svårt då omgivning, media, pedagoger och samhälle påverkar till ett bevarande av dessa mönster. Även barnen själva vet till vilken kategori, flicka respektive pojke de tillhör och anpassar sig efter detta. I Lgr 11 (2011) framgår det att skolan skall motverka traditionella könsmönster och därmed skall flickor och pojkar ges samma möjligheter i den fria leken oavsett kön. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor och pojkar leker och kommunicerar under den fria leken inomhus i förskoleklass utifrån ett könsperspektiv. Metod Vår studie baserades på en kvalitativ studie med hjälp av metodverktyget observation. Observationerna var av ostrukturerad karaktär och visade prov på hur flickor och pojkar agerade i den fria leken. Observationerna genomfördes enskilt i tre olika förskoleklasser detta för att kunna få möjlighet att se likheter och skillnader som uppstod i leken. Resultat Resultatet visar att flickor och pojkar i stor utsträckning håller sig till de könsmönster som finns i samhället i sina val av lekar. De barn som visar tendenser att överskrida de satta könsmönstren tillrättavisas snabbt av de övriga barnen. I två av våra observationer visar flickorna tendens till att dra sig undan då pojkarna antar lekar av en mer våldsam karaktär. Däremot leker pojkarna lekar på flickornas villkor i lekar med familjekaraktär. Barnen tar tydligt på sig olika roller som exempelvis djur eller en omhändertagande roll i den fria leken.

 • 17307.
  Wallberg, Charlotte
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Uppmärkning av skönlitterära verk: en jämförelse mellan användningen av Text Encoding Initiative och Hypertext Markup Language2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study and compare to what extent Hypertext Markup Language (HTML) and Text Encoding Initiative (TEI) support bibliographic description, metadata and mark-up of textual segments. The projects in the study comprise the Norwegian The Writings of Henrik Ibsen (Henrik Ibsens Skrifter) which applies the use of TEI, and Vitterhet society’s The collected works of CJL Almqvist (Vitterhetssamfundets CJL Almqvist Samlade Verk), which applies the use of HTML. The study showed that the Ibsen project provides its text with bibliographic description and metadata to a greater extent than the Almqvist project. The Almqvist project’s texts are provided with certain information about titles, authors and also information about source material and the electronic edition. However, the markup has proved to be inconsistent – some texts include more information than others do and particular mark words are not used. From the aspect of markup on textual segments, the Ibsen project presented the most detailed information. The amount of mark words used was not only significantly higher in the texts of the Ibsen project, but also more specific. The markup of Almqvist’s texts proved to have been completed by the use of linking, however, the markup showed that TEI offers more possibilities than HTML. In order to comprehend the difference in markup of both projects, an awareness of the respective aims of HTML and TEI should be developed. The two markup languages were created based on two separate kinds of needs, which has contributed to the continual use of both.

 • 17308.
  Walldén, Robert
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Stapplande steg mot ökad mångfald: En multimodal diskursanalys av texter om familjer och relationer i sfi-läromedel2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Nationell och internationell forskning belyser att familjer och kärleksrelationer konstrueras på ett ensidigt sätt i läromedel, med ett starkt kärnfamiljsideal. Det rör sig exempelvis om att det främst är kvinnor som skildras i den privata sfären (Mahamud 2005), samtidigt som det problematiseras att vara ensamstående eller leva tillsammans som ogifta (Mohammed 2007) Samkönade relationer tenderar att utelämnas (Hickman 2012; Mattlar 2006), och i de fall hbt-teman behandlas sker det snävt och distanserat (Larsson & Rosén 2006). Studiens syfte är att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi och anknyter till kritisk diskursanalys. Den behandlar tre nybörjarläromedel för sfi. I analysen används Kress och van Leuweens (2001) multimodala diskursanalys i kombination med Hallidays funktionella grammatik (Halliday & Mathiessen 2014). Utgångspunkten för analysen är frågeställningar utarbetade från språkets ideationella, interpersonella och textuella metafunktion (Kress & van Leuween 2006). Analysen har även ett transdisciplinärt anslag, då den lutar sig mot begreppet hegemoni samt relaterade koncept. Resultatet visar att den vita kärnfamiljen med olikkönade föräldrar utgör subjektet och utgångspunkten i läroböckerna. Frånsteg från detta ideal används som en pedagogisk resurs för att mana till diskussion och förmedla berättelser på ett sätt som sätter de avbildade grupperna i objektposition samt stärker deras minoritetsstatus. Samkönade relationer inkluderas i endast ett av läromedlen. Där konstrueras de som objekt för diskussion och analys samtidigt som personerna varken framträder som individer eller får ta plats i läromedlets narrativa huvudfåra. Denna selektivitet präglar även läromedlens avbildning av etnisk och kulturell variation samt ensamstående föräldrar. Ur ett genusperspektiv är slutligen kvinnor mest framträdande i processer som anknyter till barn och relationer.

 • 17309.
  Walldén, Robert
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eriksson, Jessica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  I bokens föreställningsvärld: En kvalitativ studie om läsutvecklande arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Pojkars eftersläpande läsutveckling är empiriskt konstaterad, och upplevs av oss som bekymmersam ur demokratisk synvinkel. Forskning rörande pojkars läsutveckling presenteras, liksom forskning som behandlar förutsättningarna för läsutveckling mer generellt. Den valda teoretiska ramen är det sociokulturella perspektivet på lärande. SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass respektive skola arbetar med skönlitteratur med särskilt intresse för pojkars medverkan. Frågeställningarna behandlar vilka inslag av reflekterande läsning som finns i klassrummen, i vilken utsträckning de gynnar pojkar samt pedagogers uppfattningar kring pojkars kontra flickors läsning. METOD: Den genomförda undersökningen är en kvalitativ studie med inspiration från den etnografiska ansatsen. Studien grundar sig på nio observationer i en sjätteklass respektive en förskoleklass, och på fem förberedda samt två oförberedda intervjuer med de inblandade pedagogerna. RESULTAT: Resultatet visar att samtal i anslutning till högläsning genomfördes med barnen i läsutvecklande syfte, och en variation kunde urskiljas beträffande hur aktiva pedagogerna respektive eleverna var i dem. I de samtal där elever lämnades stort utrymme att lägga fram sina uppfattningar var de flesta eleverna passiva. Pojkarnas bidrag till diskussionerna var ringa, då flertalet av dem förhöll sig till läsningen genom att uttrycka sitt missnöje med bokvalet eller genom att inte uttrycka sig alls.

 • 17310.
  Walldén, Sophie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Priebe, Victoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Almén, Naomi
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kroppsideal och konsumenten: en kvalitativ studie om butikernas effekt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay a qualitative survey method has been applied in the form of focus groups,individual interviews and observations to investigate and attempt to understand how bodyideals are communicated in clothing stores, and whether young women are affected by this.To determine which variables that takes part in this process a linear communication modelhas been used where the effect on the recipient are in focus.The research previously conducted in the field has found that the meeting between clothesand the body is often problematic. How and why this happens is a question bigger than wewill be able to fully answer in this essay. However, we can say that it should be in thecompanies and retailstores best interests to improve the current climate. This by reviewing itsvisual communication and size range.

 • 17311.
  Wallenburg, Iris
  et al.
  Erasmus School of Health Policy and Management, Rotterdam, The Netherlands.
  Kaltenbrunner, Wolfgang
  Centre for Science and Technology Studies, Leiden, The Netherlands.
  Hammarfelt, Björn
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  de Rijcke, Sarah
  Leiden University.
  Bal, Roland
  Erasmus School of Health Policy and Management, Rotterdam, The Netherlands.
  Advancing to the Next Level: Caring for Evaluative Metrics Monsters in Academia and Healthcare2018In: Living with Monsters?  IS&O 2018.: Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology. / [ed] Schultze U., Aanestad M., Mähring M., Østerlund C., Riemer K., Springer, 2018, Vol. 543Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we use the notions of play and (finite and infinite) games to analyze performance management practices in professional work. Whilst evaluative metrics are often described as ‘monsters’ impacting on professional work, we illustrate how metrics can also become part of practices of caring for such work. Analyzing the use of evaluative metrics in law faculties and in hospitals, we show how finite games – games played to win – and infinite games – games played for the purpose of continuing to play – are intertwined and how this intertwinement affects academic and healthcare work.

 • 17312.
  Wallengren, Catarina
  University of Borås, School of Health Science.
  Reaching the "turning point": on becoming a relative of a stroke survivor2008Conference paper (Refereed)
 • 17313.
  Wallengren, Catarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Friberg, F.
  Segesten, K.
  University of Borås, School of Health Science.
  Like a shadow- on becoming a stroke victim's relative2008In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, no 1, p. 48-55Article in journal (Refereed)
 • 17314.
  Wallengren, Catarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Segesten, Kerstin
  University of Borås, School of Health Science.
  Friberg, Febe
  Relatives' information needs and the characteristics of their search for information: in the words of relatives of stroke survivors2010In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, no 19-20, p. 2888-2896Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objectives. To explore relatives’ information needs and the characteristics of their information-seeking process shortly after the stroke event and six months later. Background. Providing relatives of stroke survivors with information is important, as lack of information increases their uncertainty and risk becoming the ‘second patient in the family’ and early death. Therefore, it is essential to be aware of relatives’ information needs and information-seeking process the first six months after stroke. Design. This qualitative study has a descriptive design. Method. Open-ended interviews were conducted with sixteen relatives after stroke survivor’s admission to stroke unit and six months later with nine of these relatives. Data were analysed by means of content analysis. Results. The identified information needs covered the spectrum from stroke survivor’s medical condition because nurses’ actions to relatives’ changed health and life situation. Furthermore, relatives’ information-seeking process was found to be related to their level of personal involvement, situational circumstances, different forms of knowledge and sources of information. Conclusions. Relatives’ search for information emerges when health and lifestyle changes occur in survivors or themselves. It is important that this information affect them personally. Also, they need to develop different forms of knowledge when they cannot trust their own competences. As a result, instead of following established curricula based on their beliefs of relatives’ information needs, nurses need to practice on identifying relatives’ information needs. Relevance to practice. Different information needs and characteristics described in the study can serve as guidance in the development and implementation of pedagogical interventions to support relatives of stroke survivors. One pedagogical implication is to explore what a specific relative wants to know by how he/she talks or thinks about it. Thus, it must be taken into consideration that level of personal involvement, situational circumstances, sources of information and factual knowledge, understanding and skills are intertwined.

 • 17315.
  Wallengren, Catarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Segesten, Kerstin
  University of Borås, School of Health Science.
  Friberg, Febe
  Struggling for freedom: lived experiences of being a relative of a stroke survivor in the first sex month after hospital discharge2008In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 3, no 4, p. 230-238Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to illuminate the meaning of being a relative of a stroke survivor in the first six months after hospital discharge. The study is a part of a larger research project focusing on pedagogic strategies for relatives of stroke survivors. Qualitative interviews were performed with nine relatives of stroke survivors. The data were analysed by means of phenomenological hermeneutic analysis. In the analysis two main themes emerged; (1) awareness of the irrevocably altered life situation and (2) being strong in the altered life situation, which revealed that relatives are actively involved in “a struggle for freedom”, as they have no wish to adapt to the illness or its consequences. Instead, they want to choose their own way of life and write their own history. For that reason, they try to integrate the illness and its consequences by influencing and changing the stroke survivor, health professionals and their surroundings to suit their own needs. The results contribute to facilitating the health professionals’ work by showing that the relatives are free and independent human beings who have the capacity and power to create their own history. Focus should be directed towards identifying and supporting the relatives capacity to create history, and therefore, health professionals need to heed them.

 • 17316.
  Wallengren Gustafsson, Catarina
  University of Borås, School of Health Science.
  De kan, de vill och de orkar, men...: studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för närstående i deras föränderliga livssituation under de sex första månaderna efter en persons strokeinsjuknande, med särskild fokus på lärande. Vidare var syftet att utvärdera de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter. Metod: I delstudie I, intervjuades 16 närstående om vad det innebar att bli närstående till en person drabbad av stroke. I delstudie II, återintervjuades 9 närstående om vad det innebar att vara närstående till en person drabbad av stroke. Intervjuerna skedde sex månader efter den drabbades strokeinsjuknande. Data från de båda studierna analyserades med hjälp av Lindseth och Norbergs fenomenologiska hermeneutiska analysmetod som är inspirerad av Ricoeur. I delstudie III, intervjuades 16 respektive 9 närstående om vad de ville veta och förstå under de sex första månaderna efter den drabbades strokeinsjuknande. Krippendorffs metod för kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data. I delstudie IV, granskades 42 skriftliga informationsmaterial från 21 svenska strokeenheter. Data analyserades med hjälp av beskrivande statistik och Krippendorffs metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Att bli närstående till en person drabbad av stroke innebar att uppleva kaos men också att nå en vändpunkt. Den var startskottet för en febril aktivitet som visade att närstående hade en beredskap att söka ordning i kaoset (I). Att vara närstående till en person drabbad av stroke innebar en kamp för frihet. Närstående ville inte anpassa sig till den drabbades ohälsa eller dess konsekvenser. De ville välja sitt eget levnadssätt och skriva sin egen historia och därför integrerade de ohälsan och dess konsekvenser i sina liv (II). Den information som närstående ville ha handlade om den strokedrabbade, de professionella och om sig själva. Dessutom visade resultatet att deras sökande efter information var relaterat till personlig involvering, situationella faktorer, olika kunskapsbehov och sätt att skaffa sig information (III). De skriftliga informationsmaterialen höll adekvat kvalitet gällande inre och yttre struktur. Dessutom höll de samma nivå när det gällde läsbarhet. Däremot varierade informationsinnehållet mellan de olika strokeenheterna (IV). Konklusion: Att bli närstående till en person som drabbats av stroke innebär att hamna i kaos men också att ganska snart nå en vändpunkt (I). Vid denna är personen beredd att ordna livet utifrån de nya förutsättningarna och därför behöver sjuksköterskor lära sig att identifiera vändpunkter och inkludera stöd till närstå8 ende i de nya och ovana livssituationerna. Att vara närstående under de sex första månaderna efter den drabbades insjuknande innebär att kämpa för frihet, dock utan att överge den drabbade (II). I denna process är det viktigt att den närstående får stöd i att hitta balansen mellan frihet och ansvar, mellan eget liv och omsorg om den drabbade och i relation till andra anhöriga. Närstående är kapabla att hantera sin föränderliga livssituation då de är aktiva, engagerade och framåtriktade personer (I, II, III). Därför behöver alternativa pedagogiska metoder och förhållningssätt utvecklas och testas. Sjuksköterskor behöver tränas i att använda sådana alternativa metoder. Innehållet i de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter varierar stort mellan olika enheter (IV). Därför vore det värdefullt att etablera ett elektroniskt informationscentrum på nationell nivå. Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen värnar enbart om den drabbade och berör inte alls de närståendes behov eller situation. Med ett ökande antal äldre, och därmed ökat tryck på familjen, är det kanske hög tid att se över lagen för att undvika att närstående blir ”den andra patienten i familjen”.

 • 17317.
  Wallengren Gustafsson, Catarina
  University of Borås, School of Health Science.
  Reaching the “turning-point”: on becoming a relative to a stroke survivor2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose was to describe what it means to be a relative to a stroke survivor from the time of the stroke event and the first weeks on from a learning perspective. Background: Stroke is the third leading cause of death and disability in the western world. The lives of both patients and their relatives alter, which involves a pedagogical dimension. Few studies have explored first time affected relatives experiences of suddenly becoming a relative to a stroke survivor. Methods: Qualitative interviews with sixteen relatives were conducted. Data was analysed by means of a phenomenological hermeneutic method. Results: Two main themes “Being in chaos” and “Searching for order in chaos” with sub themes are described. The findings reveal that relatives reach a `turning point´ where they start their journey to restore order and stability of the chaotic life situation. Thus, it is of significance to identify the turning-point in order to help the relatives to enhance self care. Conclusions: Care givers need to pay more attention and be more sensitive to relatives in order to increase quality of life. There must an awareness regarding the learning potential in the “turning-point”. The care givers pedagogical preparedness is needed.

 • 17318.
  Wallertz, Fredrik
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Den interna informationshanteringen inom äldre- och handikappomsorgen i kommundelen Viskafors2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore how the internal information processing and management is carried out within a unit of Viskafors municipality. Furthermore, to explore and make recommendations of how the organisation can improve its internal information management. To get a full picture I have interviewed people at different levels of the organisation. The main findings showed that there was a dysfunction in the internal information processing and management. For example the study showed that the internal information did not reach out to the different parts of the organisation due to insufficient information processing. It also revealed that the staff desired other kinds of information channels in order to be able to receive information that would fit their needs and at the same time provide the possibility of feedback. My assumption was that the organisation should pay more attention to the role of information and its processing in the organisation. According to my recommendation they have to apply for a communication audit to facilitate the information flow in the organisation and to satisfy the information needs of the organisation.

 • 17319.
  Walles, Catarina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Svensson, Hans
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Algot Martinsson, folkskollärare och biblioteksveteran från Pjätteryd1983Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Algot Martinsson, former elementary-school teacher from Pjätteryd. The interview was conducted by Hans Svensson and Catarina Walles, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on February 11, 1983..

 • 17320.
  Wallgren, Esther
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Andersson, Sofia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kommunikationen mellan produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikationen mellan en produktutvecklande modeleverantör och deras producenter är en pågående process. Kommunikation i allmänhet binder samman människor genom tal och skrift, men kan också vara en bidragande faktor till oenighet. Kommunikation i alla dess former används dagligen och är ett viktigt verktyg som måste fungera korrekt. Om brister i kommunikationen uppstår kan diskussioner väckas till liv och inom modeindustrin kan samarbeten ställas in och kontrakt annulleras. Kommunikationen mellan den produktutvecklande modeleverantören och deras producenter kan bli missförstådd och inte tolkad utifrån det uppsåt företagen planerat. Det kan leda till problem med ledtider, försäljningssiffror och försenade leveranser. Syftet med studien är att analysera varför eventuella problem sker i kommunikationen mellan svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter i utlandet. Följande kandidatuppsats är uppdelad i kapitel 1 – 6 och kommer besvara syftet genom att granska kommunikationen mellan de två parterna, vilka kommunikationssvårigheter som finns samt vilka parametrar som är viktiga för att kommunikationen ska fungera. Den primära teorin utgörs av det empiriska resultatet som består av intervjuer med nio svenska produktutvecklande modeleverantörer. Personliga intervjuer valdes för att tillgå så stor andel information som möjligt rörande ämnet. Dessutom har observationer av den Textila Värdekedjan, Supply Chain Management, Sustainable Supply Chain Management, Total Quality Management, Quick Response, Fast Fashion samt Organisationskultur genomförts. Även andra viktiga strategier och aspekter som handlar om kommunikation har analyserats. Studien visar att brister i kommunikationen uppstår dagligen för svenska produktutvecklande modeleverantörer. Kommunikationssvårigheter uppkommer av bland annat språkbarriärer och kulturella skillnader. Konsekvenser av misstag i kommunikationen kan vara förödande och ha stor påverkan på relationen mellan de svenska produktutvecklande modeleverantörerna och deras producenter. Följaktligen presenteras studiens slutsats samt förslag på vidare forskning. Slutligen redovisas använda källor och bilagor.

 • 17321.
  Wallin, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study explores the actors distributing e-books in the Swedish book market. The focus was on public libraries and booksellers, which included aggregators, subscription services, online booksellers and physical bookshops. Field theory (Bourdieu, 1996) was used in order to investigate the positions, dispositions and capitals (social, cultural, economic and symbolic) of the actors in the literary field. Innovation theory (Winston, 1998) was used to identify the suppression of radical potential and supervening social necessity of the e-book on the Swedish book market. Different strategies utilised by the actors in the changing digital market were explored using the concepts of planned and emergent strategies (Mintzberg, 2003). A combination of quantitative and qualitative methods was used for the data collection. Surveys were used in order to reach a large portion of the respondents and semi-structured interviews were added to reach additional respondents and get further in-depth responses.

  Key findings revealed that the e-book distributors in the Swedish book market maintain their positions by adapting to the changing digital market. There are two main strategies found in regard to e-book use: the first in which the use of e-books is encouraged in order to maintain relevance for customers and library users; the second in which physical bookshops and some public libraries are passive and do not encourage the use of e-books when it comes to their customers and library users. The risk of disintermediation was considered to be low and was really only the concern of one aggregator who was the mediator of e-books between publishers and public libraries and booksellers.

  The tensions found mainly concerned the availability of e-book titles and conditions of selling, licensing, lending and use of e-book titles as dictated by the most powerful actors in the field. There were ideological tensions which emerged with e-book lending which were not present with print book lending (at least not from the beginning of the 20th century). Booksellers considered that e-book lending was unfair competition as the principle of one book and one loan was no longer valid given that e-books can be lent out to several library users simultaneously. Public libraries were worried about the better usability and technological advantages offered by commercial e-book providers as they offered more attractive options to their users. The findings illustrate that there were social necessities pushing and radical potential suppressing e-books on the Swedish book market, which were sometimes created by the same actors.

  The study contributes to research that explores how actors in small language markets, like the Swedish book market, can deal with the changes brought on by the digital production and distribution of books.

 • 17322.
  Wallin, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Maceviciute, Elena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Main actors in provision of fiction e-books in a small language market: a Swedish case2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the consequences of the “small language” phenomenon is that the Swedish book industry is prey to the negative effects of globalization, since books have an international market and a Swedish multilingual citizen can buy e-books from international online booksellers. Publications in the local language are potentially in competition with books in English, and a local publisher or bookseller is competing with international publishers and Amazon.com

 • 17323.
  Wallin, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Maceviciute, Elena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Main actors in provision of fiction e-books in a small language market: A Swedish case2014In: Information Services and Use, ISSN 0167-5265, E-ISSN 1875-8789, Vol. 34, no 3, p. 321-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the consequences of the "small language" phenomenon is that the Swedish book industry is prey to the negative effects of globalization, since books have an international market and a Swedish multilingual citizen can buy e-books from international online booksellers. Publications in the local language are potentially in competition with books in English, and a local publisher or bookseller is competing with international publishers and Amazon.com

 • 17324.
  Wallin, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tattersall Wallin, Elisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gunnarsson Lorenzen, David
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bokläsning och den svenska bokmarknaden2019In: Storm och stiltje / [ed] Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström, Göteborg: Göteborgs universitet: SOM-institutet , 2019Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet behandlar frågor som på olika sätt rör böcker, bokläsning och distri-bution av e-litteratur på den svenska bokmarknaden. Exempelvis analyseras hur stor andel av svenska folket som läser böcker, i vilka format de läser, och hur ofta de läser. Olika samhällsgruppers läsvanor analyseras, liksom hur läsningen har förändrats över tid. Några av de resultat som framkommer är att läsning av e-böcker fortsätter öka. Andelen som läser e-fackböcker har ökat från 13 till 16 procent mellan 2017 och 2018 samtidigt som andelen läsare av e-skönlitteratur har ökat från 16 till 18 procent. Lyssning av ljudböcker har ökat för facklitteratur från 9 till 14 procent medan lyss-ning av skönlitteratur har ökat från 26 till 29 procent. Statistik från bokbranschen tyder på att allt fler använder sig av prenumerationstjänster för sin konsumtion av digitala böcker, vilket är en fråga som kommer att diskuteras i kapitlet tillsammans med tillgången till digitala böcker via folkbibliotek och bokhandel.

 • 17325.
  Wallin, Eric
  University of Borås, School of Engineering.
  BIM som en effektivisering av processindustrin: en fallstudie på COWI Management AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. Indikationer som visar på detta är att på universitetsutbildningarna Byggnadsingenjör och Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola läggs stor vikt på utbildning om BIM. Många branschtidningar behandlar även detta ämne. På teknikkonsultföretaget COWI Management AB finns intresset av att se vilka möjligheter BIM-metoden kan medföra och om metoden går att överföra på processindustrin. Syftet med examensarbetet är att tydliggöra innebörden av BIM-metoden. Examensarbetet ska ge relevant information och kunskap om BIM och ge ett förslag på mjukvaruprogram som kan användas tillsammans med 3D-programet Aveva PDMS och planeringsverktyget Oracle Primavera P6. Målet med examensarbetet är att visa på nyttan med BIM och 3D-visualisering. COWI Management AB ska kunna använda sig av detta examensarbete för implementeringen av BIM hos sina uppdragsgivare. BIM bygger på att alla berörda aktörer och discipliner kan ta del av den information som ett projekt tillhandahåller. För att underlätta informationsöverföringen mellan berörda aktörer och discipliner föreslås i denna studie en modellsamordnare för att underlätta för informationshanteringen. Om BIM integreras i hela företagsstrukturen kan det skapa en hållbar utveckling för företaget genom övergripande helhetsperspektiv i processerna. Slutsatser som har dragits av detta examensarbete är att kommunikationssvårigheter existerar både mellan inblandade aktörer men även mellan de IT-verktyg som används. Författaren menar att BIM kan möjliggöra en bättre kommunikation mellan de olika disciplinerna. På COWI Management AB förlitar man sig i dagsläget till stor utsträckning på muntlig kommunikation. Genom bättre kommunikationsmöjligheter kan processer effektiviseras. Ytterliggare slutsats som dragits i detta examensarbete är att BIM-modellen som plattform för Lean-modellen kan göra Lean ännu mer effektiv.

 • 17326.
  Wallin, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Åberg, Elin
  University of Borås, School of Health Science.
  När livet plötsligt förändras: Närståendes upplevelser när make/maka drabbats av hjärtinfarkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att möta närstående i vården som upplevt en omtumlande händelse då maken/makan drabbats av en hjärtinfarkt kan ibland kännas svårt. Denna upplevelse av maktlöshet för anhöriga medför ofta en känsla av rädsla, oro och stress. De är då i behov av information angående sjukdomen, även stöd och stöttning är av stor vikt för dem i en främmande situation. För att kunna skapa en bra relation till de närstående krävs empati, förmåga att lyssna och känna av det anhöriga förmedlar. Det är även av stor betydelse att de närstående får sin röst hörd i det som rör deras tankar och funderingar om situationen samt inför framtiden. Syftet med vår uppsats är att belysa upplevelser från närstående efter partnerns hjärtinfarkt med hjälp av studier som gjorts inom detta område. Arbetet är en litteraturstudie och grundas på både kvalitativa och kvantitativa artiklar där tio artiklars resultat har granskats och sammanställts till ett resultat. Resultatet presenteras i 4 huvudteman, att känna rädsla, behov av stöd, behov av information och att uppleva stress. Respektive huvudtema har därefter delats in i 2-3 underteman. Resultatet visar på att närstående upplever en stor brist i bemötandet, informationen och ofta känner de sig inte inkluderade i vården av den drabbade, ibland inte ens välkomna på sjukhuset. Detta visar sig leda till stor stress och oro för den närstående. Diskussionen i uppsatsen har utarbetats med hjälp av aktuell forskning och vårdteoretisk litteratur. Där diskuteras tre av huvudtemana, fokus ligger på de närståendes upplevda brister gällande information. Även deras upplevelser av stress och rädsla berörs och diskuteras.

 • 17327.
  Wallin, Jonas
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Östberg, Erika
  University of Borås, School of Health Science.
  Den osynliga ambulanssjukvården: Dokumentation av den omvårdnad och smärtbehandling som ges till patienter med central bröstsmärta2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Det prehospitala vårdarbetet är komplext och det är en utmaning för sjuksköterskor att kunna balansera medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap. Sjuksköterskors dokumentationsansvar syftar till att trygga patientens säkerhet samt utgöra ett underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av utförd vård och behandling. Patienter med centrala bröstsmärtor är en stor patientgrupp inom prehospital akutsjukvård. Är dokumentationen i ambulanssjukvård en garanti för patientens säkerhet i samband med akut bröstsmärta? Syftet är att undersöka faktorer som kan påverka ambulanssjukvårdens dokumentation med fokus på vård och behandling av patienter med central bröstsmärta. Studien är en kvantitativ, retrospektiv journalstudie. Författarna ville undersöka vad som dokumenteras och vad som möjligen påverkar dokumentationen. Resultatet visar att dokumentationen påverkas av patientens ålder, ambulansuppdragets prioritet och insatstid. Det kunde inte påvisas att dokumentationen var sämre nattetid. Skillnader mellan män och kvinnors sätt att uttrycka smärta skapade nya frågor kring dokumentationen. Det var även förbryllande att behandlingsriktlinjerna inte följdes helt vad gäller EKG-undersökning medan det verkar vara lättare att dokumentera fysiologiska mätvärden. Vidare framkom det med tydlighet att dokumentation av omvårdnaden inte är prioriterad vilket kan bero på tidsbrist, okunskap och att omvårdnaden anses självklar. Ytterligare en förklaring kan vara att dokumentation i akutsjukvården traditionellt sett varit medicinskt inriktad. En uppföljning med intervjuer av ambulanssjuksköterskor om deras omvårdnadsåtgärder och dokumentation kan tillföra ytterligare kunskap i ämnet.

 • 17328.
  Wallin, Josefin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Läsombud i funktionshinderomsorgen.: En kvalitativ studie om läsombudsverksamhet och bibliotekets tillgänglighet för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis is to study how reading representatives are organized within Swedish healthcare and how they work to make reading and the library accessible to adults with intellectual disabilities. The theoretical framework draws on Andersson’s and Skot-Hansen’s model of the public library and Buckland’s identification of barriers to information access. Furthermore, Axelsson’s and Bihari Axelsson’s taxonomy of collaboration modes was used. In total eight semi-structured qualitative interviews were conducted with reading representatives and coordinators from two Swedish municipalities. The results reveal that the reading representatives are dedicated and make efforts to collaborate with the library, while the management of the organization itself seems to be weak. The analysis shows that the reading representatives work remove many barriers to library usage. However, some barriers require management decisions to be removed. To reach stability and continuation in the organization of the reading representatives, an implementation of work processes – that can evaluate changes in library accessibility for the target group – is suggested.

 • 17329.
  WALLIN, KARIN
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Nationella stereotyper i reklam2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Background: Countries can be seen as brands (nation brands) with brand values that transmit to the country’s products. Country-of-origin (COO), the brands nationality, links the product to an associative network of cultural shared national stereotypes. Through associating the brand with a country or a region, the credibility of the brand can increase and strengthen the brand. Therefore COO is used in marketing to position a brand. Purpose: The purpose of this study is to examine how luxury fashion brands communicate their national identity through analyzing their advertising. The brands examined in the study are the French brand Chanel and the British brand Burberry. To be able to answer the research question, the brands’ advertising campaigns were analyzed to see whether they contain a brand personality built on a national stereotype or if there is a clear national theme or stories linking to the national identity. Methodology: The national stereotypes of the two countries were examined through a pilot study. The advertising campaigns were analyzed by using an analyze model that was developed from image analyzing theories. It was then connected to the theory and the national stereotypes that evolved from the pilot study. Results: The results revealed in this study shows that the two different brands use their national identity in different ways. While Burberry has a clear British theme in their marketing, Chanel uses stories to link their brand personality with that of the founder Coco Chanel, whom is associated with the stereotype of France.

 • 17330.
  Wallin, Katarina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Managing, monitoring and implementing csr in the apparel and textile sector, from Vietnam to Scandinavia2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) can be defined in many ways and there are several strategies present for managing, monitoring and implementing CSR and Codes of Conduct (CoC). In the thesis it will be regarded as those activities companies carry out, and maintain, to create a more sustainable business,- and global situation. Implementation of CSR is voluntary from the purchasing companies perspective but mandatory for the suppliers. This means CSR and CoC is not legislated or in any other way strongly influenced by governments or NGO:s, but a way to manage a supply chain to fulfil the company goals and public expectations. This thesis is based on three research questions, that provide an insight into managing, monitoring and implementing CSR and CoC in the developing nation Vietnam, based on the perspective of Scandinavian textile and apparel companies. The first question aim to give a background to strategies, found among in the study part taking companies, used to manage, monitor and implement CSR and CoC. Approaches such as, own auditing divisions, joining initiatives, production manager inspects and so on, is gone through with emphasis on working methods. This is presented to give the reader a background on concepts and an insight into common procedures. The second focus on factors influencing the management, monitoring and implementation of CSR and CoC in Vietnam. The three following categories wereselected to be presented and discussed, National culture, Middle Management and the Future of CSR in Vietnam. As these topics were often mentioned in interviews with companies and organisations as influencing the CSR process. The final question is meant to tie this thesis and the previous two questions together, how Scandinavian textile and apparel companies can co-operate with Vietnamese suppliers to create added value in the supply chain. This question goes back to the two previous ones seeking possibilities to use strategies for implementation, adapted to factors influencing CSR in production in Vietnam. In chapter 5, a list of negative and positive characteristics of the situation for working with CSR in Vietnam is presented. The negative being, mild unorganized strikes, the ‘if you can hide it; it do not exist’ attitude, middle management, foreign owned production facilities, and the one party state. The positive aspects mentioned being, developing country, awakening public interest, workers reacting, and a positive attitude towards Scandinavians. Significant findings made in this thesis were that company size often dedict strategy and initiatives chosen, CSR codes often directly correspond to the soft laws of the ILO conventions, middle management is a key to success and that the power of the buyer should not be underestimated, but demands on production social standards should be stressed to cause change.Corporate Social Responsibility, CSR, kan definieras på åtskilliga sätt och det finns flera strategier närvarande rörande management, övervakning och genomförande av CSR och uppförandekoder. I uppsatsen kommer CSR att betraktas som de aktiviteter bolagen bedriver, styr och underhåller, för att skapa en mer hållbar verksamhet och global situation. Att dessa utförs frivilligt, utan att vara lagstiftning eller under stark påverkan från NGOs. Utan är ett förhållningssätt för hur företag hanterar denna del av försörjningskedjan för att möta sina mål och allmänhetens förväntningar. Uppsatsen bygger på tre frågeställningar, för att ge en inblick i management, övervakningen och genomförandet av företagens sociala ansvar och uppförandekoder i den del av försörjningskedjan som är produktion. I denna studie i utvecklingslandet Vietnam. Från ett Skandinaviskt textil och konfektions företags perspektiv, gällande arbete kring styrning av inköp och produktion. Den första frågan strävar efter att ge en bild av de strategier som ofta används för management, övervakning och genomförande av CSR och CoC. Metoder såsom, egna auditeringsdivisioner, att gå med i initiativ och att produktionschef inspekterar under fabriksbesök, gås igenom med tyngdpunkt på arbetsmetoder. Dessa strategier presenteras för att ge läsaren en bakgrund till begrepp och en inblick i det praktiska arbetet kring arbetet med CSR. Den andra frågan fokuserar på faktorer som påverkar förvaltning, övervakning och implementering av CSR och CoC i Vietnam. De tre områdena nationell kultur, mellanchefsnivå och framtiden för företags sociala ansvar i Vietnam, presenteras och diskuteras. Den sista frågan är tänkt att knyta uppsatsen, och de två föregående frågorna samman, hur skandinaviska textil och konfektionsföretag kan samarbeta med vietnamesiska leverantörer för att skapa mervärde i leverantörskedjan. Denna fråga knyter an till de två tidigare, den första som söker möjligheter att använda strategier för genomförande, den andra påvisar faktorer som påverkar företagens sociala ansvar i produktion i Vietnam. Sammanfattningsvis presenteras en lista i kapitel fem, som redovisar negativa och positiva aspekter rörande styrning av CSR i Vietnam. De negativa är, milda oorganiserade strejker, den "om du kan dölja det, finns det inte" attityd som finns, mellanchefer, utlandsägda produktionsanläggningar och det kommunistiska enpartisystemet. Positiva aspekter inkluderar, utvecklingsland, ett spirande allmänhets intresse, arbetare reagerar, och en positiv inställning till skandinaver. Anmärkningsvärda upptäcker som gjorts i denna avhandling var att företagets storlek ofta påverkar vilken strategi och initiativ som valts. CSR koder motsvarar ofta direkt mjuka lagar som ILO konventioner, chefer på mellannivå är en nyckel till framgång. Köparens makt skall inte underskattas, krav på att produktionen följer sociala normer bör krävas för att skapa långvarig förändring i försörjningskedjan.

 • 17331. Wallin, Kim
  et al.
  Fridlund, Bengt
  Thorén, Ann-Britt
  University of Borås, School of Health Science.
  Prehospital Emergency Nursing students’ experiences of learning during prehospital clinical placements2013In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 21, no 3, p. 197-203Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Clinical placements play an important role in learning a new profession, but students report about poor placement experiences. Standards have been laid down for improvements within clinical training in Prehospital Emergency Nursing programmes in Sweden, but no studies have been carried out in this field in a Swedish context. The purpose of this study was thus to describe the experiences of Prehospital Emergency Nursing (PEN) students of their clinical placement and the effect on their learning process. Data were collected in 28 individual interviews and analyzed in accordance with Flanagan’s Critical Incident Technique. Three main areas emerged: the professional clinical supervisor, the clinical placement setting and the learning strategy. All these areas played a significant role in the PEN students’ learning progress and development into a new professional role. The choice of clinical supervisor (CS) and clinical placement is important if PEN students’ learning is to be an effective and positive experience. The prehospital environment is unique and can have positive and negative effects on student learning depending on the support and structure given during their clinical placement. A learning strategy based on reflective dialogue, CS continuity and a learning structure based on the prehospital environment is presented. 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 17332.
  Wallin, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Man behöver inte göra nånting hela tiden”: Fyra pedagogers strategier för att förebygga och reducera barns stress på förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och en av riskgrupperna för att drabbas av psykisk ohälsa är nyanlända barn. En orsak till psykisk ohälsa hos barn kan vara stress och antalet barn som upplever stress i skolmiljön ökar. Psykisk ohälsa är ett brett ämne och föreliggande studie fokuserar därför på stress som delfaktor för att förebygga psykisk ohälsa. För att förebygga att barn blir utbrända på grund av långvarig stress redan i skolåldern undersöker jag vilka strategier som kan användas av pedagoger i förskolan för att förebygga och reducera barns stress redan där. Psykisk ohälsa och stress är ämnen som är aktuella i samhället och i media. Trots detta är utbudet av forskning kring ämnet inte särskilt stort. Strategier för att förebygga och reducera stress på mångkulturella förskolor är något jag ser ett behov av. Detta med tanke på att stressen ökar bland barn och att de nyanlända som finns representerade på just mångkulturella förskolor är barn som i större utsträckning än barn som är födda och uppvuxna i Sverige drabbas av stress.

  Syfte:

  Det övergripande syftet handlar om att förstå pedagogers upplevelser av vilka strategier som fungerar stressförebyggande och stressreducerande i förskolan. Mer specifikt är avsikten att studera variationer av och ge exempel på pedagogers beskrivningar av hur dessa arbetar för att förebygga och reducera negativ stress

  Metod:

  I föreliggande studie undersöks genom intervjuer hur pedagoger kan arbeta för att förebygga och reducera stress. Studien har genomförts på en mångkulturell förskola då det är på dessa förskolor de nyanlända barnen, som är en särskild riskgrupp finns representerade. Fyra pedagoger som arbetat tillsammans på förskolan sedan den byggdes deltog i studien.

  Resultat:

  Resultatet i studien visar att pedagogerna för att förebygga och reducera stress hos barn delar in barngruppen i mindre grupper, arbetar för att skapa trygga relationer, arbetar för att stärka barnens självkänsla, reflekterar i arbetslaget kring barnens mående och sitt eget arbetssätt samt uppmuntrar till rörelse och stillasittande.

 • 17333.
  Wallin, Mathilda
  University of Borås, School of Health Science.
  How do patients with a different ethnic background in Thailand experience nurses treatment?: A qualitative study of Karen’s experiences of treatment2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This study was made in Northern Thailand among the Karen minority group during Feb-April 2011. The Karen people consist of two different kinds of Karen, the Paw and the Skaw. They live on the border between Burma and Thailand, but none of the countries want to take care of them. The aim of the study was to examine what experiences people in this minority group had from hospital care and to let them tell their stories with their own words. A qualitative method with an inductive approach and narrative interview methodology was used and the analysis followed the model described by Lundman and Hällgren Granheim (2008). Six interviews with participants from three different villages, three women and three men, in the age span 29 to 78 years participated. The interviewees had different experiences of the nurses treatment and the result is divided into two content areas, “experienced good treatment at the hospital” and “experienced bad treatment at the hospital”. In the study it is shown that the interviewees experiences, bad or good, to a large extent depended on how well they could communicate with the nurses and retrieve information about their situation. The author thinks it is important to see what role the nurse-patient relationship plays in the care process, and that good care includes taking time with the patient. To ensure such treatment for everyone it is important that every patient is listened to and treated with respect and dignity, independent of their ethnic background.

 • 17334.
  Wallin, Seatbyoel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rusid, Elvira
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fast fashion kontra hållbar konsumtion: En studie om konsumenters attityder kring ekologiska produkter i fast fashion företag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Apparel industry has changed significantly during the last 30 years. This has led to new business models based on trendy, cheap and fast fashion. H & M, Lindex and Gina Tricot are some Swedish supply chain retailers with a fast fashion concept. The concept encourages consumers to constantly consume clothing and stimulates the need of consumers to wear the latest fashion at a reasonable price. This behaviour has a long-term impact on the environment, which has led to companies wanting to be more responsible. The companies need to take more responsibility to avoid media and stakeholders from questioning their business models. Retail chain companies have started to produce organic products to meet their expectations. The big question is how the consumers perceive this, considering that the customers want to satisfy their needs to wear something new, trendy and cheap. The purpose of this thesis is to examine how consumers perceive organic products in fast fashion companies, given that the concept, in practice as well as in thought, is contrary to a sustainability perspective. This was examined through a quantitative method in the form of a survey and for an in-depth examination through a participant observation, to study consumer attitudes to sustainable products in the fast fashion companies. It also had examined how a fast fashion company communicates their organic products in their store through a passive observation. The conclusion that emerged was that fast fashion consumers prioritize other factors like price, design and quality over sustainability when they shop. This study indicates that the fast fashion company does not communicate their organic products actively to their customers. This can be interpreted as a defensive marketing to avoid problems with their image out to the customers. Since companies are working with a sustainability perspective but does not communicate this to the customers.

 • 17335. Wallin, Ulrica
  Bibliotek och skola i kreativ samverkan på webben: så växer www.vestrogothia.se2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  ”Det finns så lite material om lokalhistoria för barn och texter riktade till vuxna är svåra. Vestro Gothias material tillgängliggör det hela på en lagom nivå. Det är inte för mycket, så att de blir avskräckta, och det är skrivet på ett bra sätt. Det är ett material som är nära eleverna – det handlar om barn.” Så beskriver Äsperödsskolans bibliotekarie Hillevi Johansson Uddevallas del i Vestro Gothias kommunspel Tidsjakt www.tidsjakt.se. Genom sin formulering ringar Hillevi också in sajten Vestro Gothias ursprungliga syfte; att erbjuda skolans barn och pedagoger ett lustfyllt och aktuellt arbetsmaterial kring det lokala kulturarvet. Det lustfyllda förverkligas genom bland annat karaktärer och animationer i en stil barnen känner igen från tv, genom diverse spelmoment samt genom det viktigaste av allt, barnets eget perspektiv. Det sistnämnda är något vi ständigt strävar efter att bli bätte på. I nuläget handlar det främst om att ge barnen många valmöjligheter, att lyfta fram händelser och platser där barn är aktiva på olika sätt samt att skapa ett bildbaserat material med korta texter och en del kompletterande ljud. Eftersom hela materialet skapas direkt för och på webben, kan det uppdateras när som helst - och har alltså alla möjligheter att vara ständigt aktuellt.

 • 17336.
  Wallström, Alexander
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Svensson, Jonas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Scrum - införandet i en projektorganisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med examensarbetet är att ta reda på förutsättningarna för att implementera Scrum i en projektorganisation. Arbetet går alltså ut på att ta reda på hur en projektorganisation skulle kunna göra när de börjar arbeta med Scrum och vad det skulle kunna få för effekter. Arbetet görs hos Swisslog, en projektorganisation som figurerar i hela världen med kontor i Göteborgsområdet. För examensarbetet är Swisslog endast ett exempelföretag, målet är att se hur det kan införas även på andra projektorganisationer. Till en början utfördes intervjuer med relevant personal inom exempelföretaget samt en form av benchmarking, då besök hos tre andra organisationer med liknande problemställningar gjordes. Intervjuerna var semistrukturerade, och ett antal frågor utformades, frågorna var inte likadana till alla tre företag då de har nått helt olika framgång med sitt Scrumarbete. Det första företaget hade jobbat med Scrum i ca ett år men utan framgång, här kretsade frågorna mest kring hur och varför de inte lyckats fullt ut med sitt Scrumarbete. Det andra företaget hade jobbat med Scrum i ett flertal år och gått igenom hela den fasen som företag nummer ett var mitt uppe i, här kretsade frågorna mer kring vad som har varit de viktigaste faktorerna till att de lyckats så bra med Scrum. Företag nummer tre var ett konsultbolag där vi träffade en organisationskonsult som var specialiserad på agilt förbättringsarbete och Scrum. Vid tiden för detta besök fanns en ganska klar uppfattning om vad Scrum innebar och hur arbetet med Scrum sker. Intervjun gick mer ut på att få tankar bekräftade och få lite tips om hur vi skulle kunna gå vidare. Scrum har visat sig vara ett effektivt verktyg för att leda samt planera flera olika projekt. Det har dock visat sig att detta skulle innebära en stor förändring för företagen då de i dagsläget jobbar med projekten i slutna grupper. Projektorganisationerna skulle behöva lägga stor vikt på att utbilda personalen i hur arbetet med Scrum ska genomföras, då det i dagsläget endast är ett utbrett arbetssätt inom IT-sektionerna. Det har visat sig att Scrum skulle kunna vara ett effektivt verktyg att arbeta med inom projektorganisationer för de gör det lättare att samköra flera projekt med delade resurser istället för att låta varje projekt köras enskilt. Scrum har visat sig vara ett effektivt verktyg vid själva utförandet av projekten, då det ger en väldigt överblickande bild av hur projektet fortgår. Många av Scrumartefakterna kan direkt användas inom en projektorganisation, till exempel kan backloggen direkt översättas till en "att göra lista" där alla projektets delmoment finns specificerade. Under arbetets gång har det inte funnits särskilt många avgränsningar men en stor avgränsning som gör att vi inte kan utvärdera själva implementationen är tid. Projektorganisationer är överlag inte vana vid att använda sig av Scrum och kräver därför mycket utbildning, det kommer garanterat även ta lång tid vid själva implementeringen och därav kan vi inte verkställa våra resultat.

 • 17337.
  Wallström, Maria
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Axelsson, Nadia
  University of Borås, School of Health Science.
  Med fatigue som följeslagare: upplevelsen av att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Multipel skleros, MS, är en neurologisk autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. Trötthet/fatigue upplevs av många som ett av de svåraste symptomen som inverkar starkt på det vardagliga livet. MS-relaterad fatigue/trötthet ger en känsla av utmattning och brist på energi som kan vara överväldigande. Tröttheten är orimlig i förhållande till de aktiviteter som utförs. Syftet med uppsatsen var att beskriva hur det är att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys som baserats på åtta vetenskapliga artiklar. Dataanalysen skedde med hjälp av Fribergs (2006) beskrivning. Ur resultatet framkom fyra teman varav det första var upplevelsen av kroppen som ett fysiskt hinder. Detta tema belyser hur ett antal intervjupersoner upplever sin kropp som ett hinder och hur fatigue/trötthet begränsar och påverkar det dagliga livet. Tema två och tre beskriver hur relationer till familj och vänner kan förändras samt hur den psykiska hälsan påverkas. Det fjärde och sista temat handlar om hur personer som lever med denna trötthet lägger upp strategier och på bästa sätt planerar sin vardag för att orka mer. I diskussionen diskuteras begrepp som hälsa och sjukdom. Vi belyser också hur fysisk träning och annan självhjälp kan minska fatigue/trötthet och öka en människas psykiska hälsa. I de praktiska implikationerna tar vi upp vikten av information och kommunikation som vi anser är grunden till en god vårdrelation.

 • 17338.
  Wallén, Patrik
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Larsson, Henrik
  University of Borås, School of Engineering.
  Kartläggning av värdeflöden på Autoliv Sverige AB2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 17339.
  Walters, Kathryn
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Form from flat: Exploring emergent behaviour in woven textiles2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The character of woven textiles is dependent on both the materials and the loom technology used. While digitally-controlled jacquard looms are a major development in weaving technology, they have mostly been used in developing representational and pictorial weaving. Such three-dimensional weaving as exists, utilises materials in predictably similar ways.

  Here, through systematic experimentation, three shrinking and two resisting yarns have been combined in multi-layer weaves in order to explore their potential for form-generating behaviour.

  Three-dimensional form occurs when the shrinking yarn/s place the resisting yarn/s under tension. To relieve this tension, the resisting yarn moves within the weave, creating waves or folds. The resulting form is highly sensitive to variation, demonstrating emergent behaviour, and identifying the woven textile as a complex system.

  Demonstrating the variety of form possible from a limited number of materials, the results represent a small body of work aiming to re-form weaving. The exploration of synergistic material combinations is therefore shown to be an exercise of value to fields from art textiles through to industry. It demonstrates that there is great development potential in woven textiles. Understanding the behaviour of materials is fundamental to furthering form-based weaving.

 • 17340.
  Waltilla, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fredriksson, Olivia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Från K2 till K3: Konsekvenser vid byte av regelverk2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bokföringsnämnden launched in 2004 a project to develop new regulations, known as the K-project. The purpose of the K-regulatory systems is that the design of the annual report is gathered in one place. The K-project is divided into four categories in which companies are categorized into depending on size.From 1 January 2014, companies must apply a K-regulation. Some companies have the ability to choose which rules of K2 and K3 they want to apply. Companies which may choose rules and which currently apply K2 but will expand and gain new stakeholders should switch to K3. This because stakeholders want a more detailed reports to assess the company's financial situation. Changing from K2 to K3 can be considered a change in accounting principle, which can mean big differences in the accounts. The purpose of this study is to describe the consequences arising in the opening balance sheet when changing from K2 to K3. Furthermore, the study aims to describe the possible tax implications for companies undergoing change.In the implementation of the study a descriptive analysis used to describe a number of aspects are examined. When changing from K2 to K3, an opening balance sheet is established. To clarify the implications in connection with the opening balance sheet has scenarios used in the study for an educational way to show the consequences of change.Through this study we can conclude that there are consequences when changing the regulations from K2 to K3. There are accounting differences between the regulations. These differences are adjusted directly through equity and are therefore not recognized through the income statement. The adjustments can contribute to the tax impact for the company. Despite the accounting differences arising influenced the opening balance sheet marginally based on our scenarios.This study is written in Swedish.

 • 17341.
  Wand, Charlie
  et al.
  University of Cambridge.
  Bolton, Kim
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Negative thermal expansion of poly(vinylidene fluoride) and polyethylene tie molecules: A molecular dynamics study2016In: Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, ISSN 0887-6266, E-ISSN 1099-0488, Vol. 54, p. 2223-2232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mechanism of thermal actuation for poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and polyethylene (PE) tie molecules has been investigated using molecular dynamics simulations. Tie molecules are found in semicrystalline polymers and are polymer chains that link two (or more) crystalline lamellae, allowing for the transfer of force between these regions. A novel simulation technique has been developed to enable measurement of changes in the tie molecule length upon heating. We investigate the dependence of the percentage actuation observed upon heating, on the external applied force that stretches the tie molecules, the temperature range used for heating as well as the length and the number of tie molecules. Two molecular level mechanisms for actuation are identified. An entropically driven mechanism occurs at low applied forces and is applicable to all flexible polymers. A second mechanism due to conformational changes is observed for PVDF but not for PE at intermediate applied forces.

 • 17342.
  WANG, XUAN
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  SAMIOS, DAPHNE
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Consumer Engagement on Social Media: A Cross-Market Study About Consumer Behaviour Related To Sportswear Industry Online.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This research aims to describe and analysis consumer behaviour and engagement on Social Media regarding the three following categories: sportswear products, sportswear brands, and lifestyle related to sports, in three different markets: Brazil, China and Sweden. This research has conducted a quantitative approach through an online survey with 363 valid responses. This research contributes to previous studies of consumer engagement on Social Media, with a highlight of how the engagement is performed differently regarding products, brands and lifestyle and how it varies among markets. It also helps the sportswear industry to develop marketing strategies on Social Media according to consumer engagement patterns in different markets.

 • 17343.
  Wangel, Jennie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Libros para todos Folkbibliotek och demokrati i Nicaragua2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Libraries all over the world struggle against the threat of decreased funding and a lack of governmental interest. In countries with an under-developed library sector the interest from the government is often minimal or non-existent. Since the 80´s Sida, the Swedish International Development Cooperation Agency has contributed to the library development in Central America through the Royal Library of Sweden. Nicaragua was the first country to be counterpart in the project. For a period of eight weeks I have completed a field study in Nicaragua and visited the National Library Rubén Darío and public libraries in the country. There are three major parts in this thesis. The first is to consider how public libraries can contribute to the process of democratization in Nicaragua. The vision for the support project is to increase public participation in the process of democratization. I have studied how successfully this vision has been implemented. There are two different views on how public libraries can contribute to democratization: actively and passively. The second part of this thesis is a discussion about how public libraries in Nicaragua can and should contribute actively to democratization. The final part is a study of five kinds of hindrances to library development: economical, administrative, cultural, professional and political. The public libraries in Nicaragua, seen from a deliberative theory of democracy, can contribute to the process of democratization by providing information and knowledge to the people. The hindrances are many but mainly of economic character and a lack of political interest. A reestablishment of an education within Library and Information Science, a political interest and active libraries providing mobile service and lending systems are necessary for the development of Nicaraguan libraries. Public libraries are of great importance in the democratic process, especially in societies with a lack of the written word.

 • 17344.
  Ward Gustavsson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wollbeck, Maximilian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Feminist Statements in Fashion Marketing: and Their Affect on Brand Image2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is moving towards a society where not being a feminist is considered unmodern and conservative. People are fighting for women's rights and equality between the sexes. This feminist movement in Sweden is starting to show in more and more businesses. The fashion business has recently adapted the same movement and feminism has been used in different types of marketing, such as gender neutral merchandising or statement advertisements. The focus of this thesis is statements on products and the purpose is to investigate how Swedish consumers’ brand image of a high end fashion brand is affected by the brand using symbols of feminist statements on their products. The theoretical framework has been separated into three categories; Brand Image, Consumer Behaviour and Politics in Fashion, which sums up in a conceptual model. The model is tested in the empirical findings that were discovered through two focus groups. Consumers critical minds and high awareness of companies advertising techniques results in the conclusion that consumers demand more political effort in order to trust and accept the statement, apparently an important factor when it comes to change of brand image.

 • 17345.
  Waris Copic, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wallander, Oskar
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  e-WOM: Effektiv spridning av åsikter på rejtingsidor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People around the world are traveling more and more, and swedes are no exception. Our new travel habits coupled with the increasing use of the Internet has contributed to the creation of so-called rating sites intended for travel. On these rating sites travelers can choose to search for a travel company or destination and then leave reviews based on their own experiences. Travel companies themselves have also started with reviews on their travels. This study analyzes the phenomenon rating sites using the concept of electronic word of mouth (e-WOM) which is a variant of traditional word of mouth (WOM) on the Internet. The research questions used in the study are as follows, does customer reviews on rating sites affected travelers and why do travelers choose to write customer reviews? The research questions are to be used to answer the study’s purpose, to examine whether and how e-WOM affects travelers when they seek information for a trip. To answer the research questions the study is based on a quantitative method in the form of an online questionnaire. The survey was conducted on students at the University of Borås. The results of the survey show that reviews and ratings are effective but travelers do not blindly trust in what is said but form their own opinion. Whether the comments are positive or negative, or if the reviews are on a rating site or a travel company's website. Survey respondents also seem to be more likely to write reviews than previous research suggests. The results also indicate that those who have written reviews does so because they were satisfied with their trip while those who never have written a review stated that they would do so because of dissatisfaction. The result thus shows a big difference between what consumers are doing and what they think they would do.

 • 17346.
  Warneryd, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Magnusson, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Furhammar, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Textilåtervinning och belöningssystem: En kvalitativ studie kring drivkrafterna bakom hållbart konsumentbeteende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the textile industry grows larger and overall consumption increases, it is important to highlight the issue regarding disposal method of clothes no longer in use. In Sweden, the yearly disposal of textile in household waste amounts to 7.5 kg per capita. There are currently several different disposal options available, such as handing in apparel in-store in exchange for discounts or similar compensation. This study aims to investigate the drivers behind in-store textile recycling and whether initiatives such as discounts can stimulate further consumption rather than promote sustainability. The study is based on ten semi-structured interviews conducted on women aged 20-26. The interview show the participants' habits related to consumption and recycling, but also their attitudes and thoughts about recycling services including discounts, offered by stores. The empirical result has been categorized under four different themes; Sustainability and recycling awareness, Consumption, Attitudes and drivers behind in-store recycling and The importance of discounts. Based on these themes, we have analyzed our results using previous research and relevant literature within the approached field. The result of our study indicates high environmental awareness for all participants and that these are acting conscious to some extent, however not always prioritizing sustainability and environmental objectives. The main reasons for handing in apparel in-store are convenience, economic motives in terms of discounts and the sentiment that stores possess the knowledge of processing the apparel once they have been collected. 

 • 17347. Wassberg, Eva Maria
  Barnmorskekonsultation: Rollspel och analys2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan maj 2007 har ett dramapedagogiskt arbetsprojekt drivits med arbetsnamnet: Barnmorskekonsultation: rollspel och analys. Denna i Danmark och Sverige framgångsrika konsultationsmetod som utformats för läkare har i detta projektarbete arbetats om till att passa ett barnmorskekontext. Resultaten redovisas i denna rapport. Projektet har kombinerats genom författarens undervisning inom barnmorskeprogrammet vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, i avsikt att utveckla förmågan hos de blivande barnmorskorna att genomföra konsultationer i yrkeslivet. Resultatet är en beskrivning av den pedagogik och metodik som använts. Underlaget är det dramapedagogiska arbete som sedan början av 1990-talet använts för vidareutbildning av allmänläkare i Danmark och Sverige (Larsen, Nystrup & Risør, 1999). Deltagarna har dels filmat konsultationer som rollspel i utbildningsgrupper och dels faktiska konsultationer i primärvården. Filmerna har analyserats tillsammans med handledaren, den rollspelande läkaren och övriga kursdeltagare. Metoden har visat sig mycket effektiv för att utveckla den samtals-och frågeteknik som är basen i en framgångsrik läkarkonsultation(Larsen, 1999).

 • 17348.
  Wassman, Sonja
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Carl Löfgren, f.d. IOGT-bibliotekets föreståndare i Strömsbro1985Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Carl Löfgren, born in 1901. The interview was conducted by Sonja Wasston and Anders Johansson, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on February 12, 1985.

 • 17349. Waye, Kerstin Persson
  et al.
  van Kamp, Irene
  Nielsen, Katrin
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Reliability and validity of instruments to measure pre- school children's reaction to and coping with noise2011Conference paper (Refereed)
 • 17350. Wedborn, Helena
  Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling2003Conference paper (Other academic)
344345346347348349350 17301 - 17350 of 18195
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf