Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
29303132 1551 - 1589 av 1589
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1551.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Review of: Haselgrove, Mark. Learning. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016.2016Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, nr 3, artikel-id R572Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1552.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Review of: Sarokin, David and Schulkin, Jay. Missed information. Better information for building a wealthier, more sustainable future.. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.2016Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, nr 4, artikel-id R579Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1553.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Review of: Sonnenwald, Diane H. (Ed.). Theory development in the information sciences. Austin, TX: University of Texas Press, 2016.2016Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, nr 2, artikel-id R562Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1554.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Review of: Suber, Peter. Knowledge unbound: selected writings on open access 2002-2011. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.2016Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, nr 3, artikel-id R570Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1555.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Review of: Yom-Tov, Elad. Crowdsourced health. How what you do on the Internet will improve medicine. Cambridge, MA: MIT Press, 20162016Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, nr 3, artikel-id R569Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1556.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Theoretical approaches to e-book research2016Ingår i: Libellarium, ISSN 1846-9213, Vol. 9, nr 1, artikel-id 277Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The adoption and continued use of innovations by societies, organisations and individuals has been a subject of research since before the 1930s. A variety of different theories have been developed to account for the different speeds at which innovations are adopted and the factors that affect the adoption process. This paper reviews theories of the adoption of innovations with particular reference to the recent phenomenon of the e-book as a cultural innovation that is having an impact on individuals, organizations and national policy makers. The paper will suggest which theories are most appropriate for the different levels at which the innovation is employed.

 • 1557.
  Wilson, Tom
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bergström, Annika
  Nilsson, Skans Kersti
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The conceptual framework2017Ingår i: Books on screens: Players in the Swedish e-book market, Göteborg: Nordicom, 2017, s. 31-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1558.
  Winterfeldt, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Leta, leka, lära: Förskoleklassbarns praktiker i skolbiblioteket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to learn more about children's library practices by studying preschool children during their regular school library visits. According to Cooper (2002) young children may experience problems finding books in a traditionally organized library. Focus was on how the children interacted with the library space, media, other children and adults. The theoretical framework was inspired by Vygotskij´s ideas on how children learn and Corsaro´s (2003) ideas on children´s social life. Björneborn´s (2008) model of information practices in libraries was used in theanalysis. The empirical material consists of field notes from six participant observations, conducted between September and November 2015. The study shows thatthe children searched the library for books mostly in spontaneous ways, with explorative strategies. They also devoted most of their time to social activities connected to books, like playing and reading. These activities seemed to be important to them, both in communicative activities and for developing their ability to choose books. Some children interacted less with others, sometimes because they were excluded by other children. The adult´s approaches seemed to be important for the children's practices, both for helping with strategies for finding books, but also for choosing books. The adults decided which books the children were allowed to borrow and the children seemed to accept this.

 • 1559.
  Wintoft, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En ny mediesituation och lagen om e-plikt: en diskursanalytisk studie av regeringens proposition leveransplikt för elektroniskt material2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor thesis concerns the impact of new media on thee-legal deposit in Sweden. The aim is to gain further knowledge onthe conceptions of digital media that are expressed in the textanalysed, and the impact of theese conceptions on the law ofe-legal deposit. It is commonly agreed that born-digital materialshould be comprised within legal deposit, but there seems to bedifferent views regarding the scope of what should be collectedwithin the law. The material analysed is the government bill onelectronic legal deposit from 2012 (Regeringens proposition2011/12:121). The method used is a discourse analysis inspired bythe theories of the french historian of ideas and social theoristMichel Foucault. Questions posed in this study are whichknowledge claims that can be found in the text about net producedand net distributed media content, and about the production andcirculation of this content. Another question posed is what impactthose conceptions and knowledge claims might have on theframing of the law on e-legal deposit in Sweden. The result of theanalysis is discussed in the light of the american media scholarHenry Jenkin’s theories on media convergence. The conclusion isamong other things that the statements in the text in a way shut outconceptions of a new media situation by clinging on to certaincriterias regarding what should be collected within the law one-legal deposit. Another conclusion is that it might be difficult tostick to the thought of completeness that always have been animportant idea concerning the law on legal deposit in Sweden.

 • 1560.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitalk i klassrummet: Hur ämneslärare ser på digitalk i elevers textproduktion2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med det ökade användandet av digital teknologi och digitala verktyg i skolan har också digitala skrivpraktiker börjat synas i elevers textproduktion. Detta examensarbete syftar främst till att utreda yrkesverksamma ämneslärares förhållningssätt till detta, men även att problematisera olika sätt att se på digitalk som globalt fenomen.Metoderna för att undersöka ovanstående grundar sig i diskursanalys, där jag utreder hur ämneslärare diskuterar digitalk och dess uppkomst i klassrummet. Jag har valt diskursanalys just för att det perspektivet lyfter fram attityder och annars relativta, dolda antaganden och förhållningssätt vilket främjar själva syftet med undersökningen.Resultatet visar att det finns två tydliga förhållningssätt till digitalk i elevers textproduktion som motsätter varandra. Å ena sidan ser ämneslärare digitalk som ett uttryck för språklig kreativitet, å andra sidan framhålls vikten av att upprätthålla standardiserad skriftspråksnorm inom skolans basala textgenrer. Dessutom visar resultatet att ämneslärarna anser att den största effekten av digitala skrivpraktiker handlar om elevernas förmåga att anpassa texter efter syfte, mottagare och situation snrare än förmåga att uttrycka sig korrekt.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2999-12-31 23:59
 • 1561.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Queeranalys av svenskämnets läromedel: Genus- och queeranalys av läromedel inom svenskämnets årskurser 7-9.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet reproduceras i skolan. Pedagogisk forskning med genus- och/eller queerfokus har länge fastnat vid klassrumspraktiker vilket gör att väldigt lite ljus har fallit på vad eleverna faktiskt läser. Arbetet innebär ett försök att bredda genus- och queerforskningen inom pedagogisk verksamhet till att även inkludera undervisningsmaterial såsom läromedel. Syftet med att analysera läromedel inom svenskämnet för årskurs 7-9 utifrån ett queerperspektiv är att belysa hur genus representeras och i vilken utsträckning heteronormativitet framhävs i de läromedel i svenskämnet som används mest frekvent i dagsläget. Datainsamlingen har skett med hjälp av kriteriebaserad kvalitativ sampling, och analysmetoden var diskursanalys med socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet var nedslående, i den bemärkelsen att kvinnligt genus skildras på ett övervägande negativt sätt, ickebinärt genus är totalt marginaliserat, HBTQ-identiteter är ytterst marginaliserade och dessutom totalt andrafierade. Mycket liknar tidigare forskning från bland annat Australien och Norge. Med deras läromedelsanalyser som bas kan vi inom svensk läromedelsanalys med queerperspektiv addressera problemen och på ett mer målinriktat sätt skapa en skola som faktiskt är till för alla.

 • 1562.
  Wiss, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förmågan att lösa problem: En studie om lärares arbete med problemlösning i matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I LGR 11 (rev. 2016) anges fem långsiktiga förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla i matematik. En av dessa förmågor är problemlösningsförmågan, dock visarforskning (Lithner 2008; Boesen et al. 2013; Roche & Clarke 2014) att den här förmågan inte får lika stort utrymme i matematikundervisningen. I den här studien undersöks hur sex lärare arbetar för att utveckla elevernas förmåga att lösa problem i matematik. Genom kvalitativa intervjuer med 6 verksamma lärare ges en inblick i hur problemlösning praktiseras i matematikundervisningen. Det undersöks också i vilken utsträckning det sker explicitundervisning i problemlösning, alltså undervisning enbart formad med syfte att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik. Även läromedelsval och i vilken utsträckning dessa används vid problemlösning i matematik undersöks. Dessa utgångspunktersammanställs därefter med syfte att se vilket utrymme problemlösning får och hur lärarna utvecklar elevernas förmåga att lösa problem. Sammanställningen jämförs därefter medaktuell forskning.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur sex lärare ger utrymme åt, och arbetar för att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik.

  Metod

  Studiens är baserad på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med avsikt att svara på studienssyfte och frågeställningar. Urvalet består av 6 stycken lärare som undervisar i matematik i årskurs 4-6.

  Resultat

  Den här studiens resultat visar att lärarna undervisar med syfte att utveckla elevernas förmåga att lösa problem. Dock menar de trots detta, att eleverna generellt har svårt för dessa uppgifter, trots explicit undervisning. Problemlösningen ges överlag stort utrymme i undervisningen men problemet kvarstår. En grundläggande matematiskt grund är något som är nödvändigt för att lösa matematiska problem, något som endast två av lärarna tog upp som en viktig aspekt.

   

 • 1563.
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ncpol2sdpa – Sparse Semidefinite Programming Relaxations for Polynomial Optimization Problems of Noncommuting Variables2015Ingår i: ACM Transactions on Mathematical Software, ISSN 0098-3500, E-ISSN 1557-7295, Vol. 41, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A hierarchy of semidefinite programming (SDP) relaxations approximates the global optimum of polynomial optimization problems of noncommuting variables. Generating the relaxation, however, is a computationally demanding task, and only problems of commuting variables have efficient generators. We develop an implementation for problems of noncommuting problems that creates the relaxation to be solved by SDPA -- a high-performance solver that runs in a distributed environment. We further exploit the inherent sparsity of optimization problems in quantum physics to reduce the complexity of the resulting relaxations. Constrained problems with a relaxation of order two may contain up to a hundred variables. The implementation is available in Python. The tool helps solve problems such as finding the ground state energy or testing quantum correlations.

 • 1564.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Calderaro, Luca
  Extended computational kernels in a massively parallel implementation of the Trotter–Suzuki approximation2015Ingår i: Computer Physics Communications, ISSN 0010-4655, E-ISSN 1879-2944, Vol. 197, s. 339-340Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We extended a parallel and distributed implementation of the Trotter-Suzuki algorithm for simulating quantum systems to study a wider range of physical problems and to make the library easier to use. The new release allows periodic boundary conditions, many-body simulations of non-interacting particles, arbitrary stationary potential functions, and imaginary time evolution to approximate the ground state energy. The new release is more resilient to the computational environment: a wider range of compiler chains and more platforms are supported. To ease development, we provide a more extensive command-line interface, an application programming interface, and wrappers from high-level languages.

 • 1565.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Darányi, Sándor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kontopoulos, E.
  CERTH.
  Moysiadis, T.
  CERTH.
  Kompatsiaris, I.
  CERTH.
  Monitoring Term Drift Based on SemanticConsistency in an Evolving Vector Field2015Ingår i: Proceedings of IJCNN-15, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on the Aristotelian concept of potentialityvs. actuality allowing for the study of energy and dynamics inlanguage, we propose a field approach to lexical analysis. Fallingback on the distributional hypothesis to statistically model wordmeaning, we used evolving fields as a metaphor to express timedependentchanges in a vector space model by a combinationof random indexing and evolving self-organizing maps (ESOM).To monitor semantic drifts within the observation period, anexperiment was carried out on the term space of a collection of12.8 million Amazon book reviews. For evaluation, the semanticconsistency of ESOM term clusters was compared with theirrespective neighbourhoods in WordNet, and contrasted withdistances among term vectors by random indexing. We found thatat 0.05 level of significance, the terms in the clusters showed a highlevel of semantic consistency. Tracking the drift of distributionalpatterns in the term space across time periods, we found thatconsistency decreased, but not at a statistically significant level.Our method is highly scalable, with interpretations in philosophy.

 • 1566.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Darányi, Sándor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nelhans, Gustaf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ruling out static latent homophily in citation networks2016Ingår i: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 110, nr 2, s. 765-777Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Citation and coauthor networks offer an insight into the dynamics of scientific progress. We can also view them as representations of a causal structure, a logical process captured in a graph. From a causal perspective, we can ask questions such as whether authors form groups primarily due to their prior shared interest, or if their favourite topics are ‘contagious’ and spread through co-authorship. Such networks have been widely studied by the artificial intelligence community, and recently a connection has been made to nonlocal correlations produced by entangled particles in quantum physics—the impact of latent hidden variables can be analyzed by the same algebraic geometric methodology that relies on a sequence of semidefinite programming (SDP) relaxations. Following this trail, we treat our sample coauthor network as a causal graph and, using SDP relaxations, rule out latent homophily as a manifestation of prior shared interest only, leading to the observed patternedness. By introducing algebraic geometry to citation studies, we add a new tool to existing methods for the analysis of content-related social influences.

 • 1567.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gao, Shi Chao
  Lim, Ik Soo
  Zhao, Li
  Somoclu: An Efficient Parallel Library for Self-Organizing Maps2017Ingår i: Journal of Statistical Software, ISSN 1548-7660, E-ISSN 1548-7660, Vol. 78, nr 9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Somoclu is a massively parallel tool for training self-organizing maps on large data sets written in C++. It builds on OpenMP for multicore execution, and on MPI for distributing the workload across the nodes in a cluster. It is also able to boost training by using CUDA if graphics processing units are available. A sparse kernel is included, which is useful for high-dimensional but sparse data, such as the vector spaces common in text mining workflows. Python, R and MATLAB interfaces facilitate interactive use. Apart from fast execution, memory use is highly optimized, enabling training large emergent maps even on a single computer.

 • 1568.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gogolin, Christian
  Quantum Enhanced Inference in Markov Logic Networks2016Ingår i: arXiv, artikel-id 1611.08104Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Markov logic networks (MLNs) reconcile two opposing schools in machine learning and artificial intelligence: causal networks, which account for uncertainty extremely well, and first-order logic, which allows for formal deduction. An MLN is essentially a first-order logic template to generate Markov networks. Inference in MLNs is probabilistic and it is often performed by approximate methods such as Markov chain Monte Carlo (MCMC) Gibbs sampling. An MLN has many regular, symmetric structures that can be exploited at both first-order level and in the generated Markov network. We analyze the graph structures that are produced by various lifting methods and investigate the extent to which quantum protocols can be used to speed up Gibbs sampling with state preparation and measurement schemes. We review different such approaches, discuss their advantages, theoretical limitations, and their appeal to implementations. We find that a straightforward application of a recent result yields exponential speedup compared to classical heuristics in approximate probabilistic inference, thereby demonstrating another example where advanced quantum resources can potentially prove useful in machine learning.

 • 1569.
  Wittek, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liu, Ying-Hsang
  Darányi, Sándor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gedeon, Tom
  Lim, Ik Soo
  Risk and Ambiguity in Information Seeking: Eye Gaze Patterns Reveal Contextual Behaviour in Dealing with Uncertainty2016Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Information foraging connects optimal foraging theory in ecology with how humans search for information. The theory suggests that, following an information scent, the information seeker must optimize the tradeoff between exploration by repeated steps in the search space vs. exploitation, using the resources encountered. We conjecture that this tradeoff characterizes how a user deals with uncertainty and its two aspects, risk and ambiguity in economic theory. Risk is related to the perceived quality of the actually visited patch of information, and can be reduced by exploiting and understanding the patch to a better extent. Ambiguity, on the other hand, is the opportunity cost of having higher quality patches elsewhere in the search space. The aforementioned tradeoff depends on many attributes, including traits of the user: at the two extreme ends of the spectrum, analytic and wholistic searchers employ entirely different strategies. The former type focuses on exploitation first, interspersed with bouts of exploration, whereas the latter type prefers to explore the search space first and consume later. Based on an eye-tracking study of experts’ interactions with novel search interfaces in the biomedical domain, we demonstrate that perceived risk shifts the balance between exploration and exploitation in either type of users, tilting it against vs. in favour of ambiguity minimization. Since the pattern of behaviour in information foraging is quintessentially sequential, risk and ambiguity minimization cannot happen simultaneously, leading to a fundamental limit on how good such a tradeoff can be. This in turn connects information seeking with the emergent field of quantum decision theory.

 • 1570.
  Wærn, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En självklar del av biblioteket: En studie av förhållandet mellan tvåbibliotek och Berättarministeriet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master's thesis aims to study the relationship between two publiclibraries and Berättarministeriet, a foundation that offers free writingworkshops for children in areas with high levels of unemployment. Theworkshops are located in spaces that formerly belonged to the libraries.Questions posed in this thesis are How can the relationship between thelibraries and Berättarministeriet be described?, Why did the relationship turnout differently in the two places? and How does the library see itself, inrelation to Berättarministeriet?The theories used are Ögland's taxonomy for relationships between librariesand local organizations, and Folkesson's theory on interaction betweendifferent professional groups, and this was studied through interviews. Theresults showed a relationship without much interaction, beyond a "handover"of children from one place to the other, with time and shortness of staff beingcontributing factors to the low level of collaboration. Regarding the differentrelationships in the two places the results were not conclusive, butnevertheless showed tendancies of issues in the legitimacy dimension, fromthe library towards Berättarministeriet. This may be due in part to a lack ofconcrete evidence of success, a high staff turnover, and not having naturalspaces in which to meet. As for the libraries' self-image, it showed aninstitution and a profession that sometimes feel overlooked. Several repliesbring up how libraries need to make themselves heard and let people knowhow important they are.

 • 1571.
  Xu, Jie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Yang Yang, Dan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Undergraduates’ learning management by the usage of Social Media2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the rapid revolution within networks as well as social media, today people face areal well-rounded and colorful high-tech world. Indeed, the technology of socialmedia changes the way that people socialize and communicate. What is more, thepotential of the social media is limitless, because we can see the combination betweenthe classroom and networks for the communication within a group chatting on acourse discussion. This is really used in our life, especially in western countries. Bycomparison, the model or pattern of learning by using social media in China is quitedifferent. This is why this paper focuses on the perspective of undergraduates’attitudes as well as behaviors when they use Hatcheck during their studying life.Hatcheck is the biggest application for socializing in China and is seen as a ChineseFacebook. How can it change Chinese students’ manners to learn and how canstudents manage their learning process self-regulatory? This will be discussed withinthis paper.

 • 1572.
  Youssif, Katrin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En studie om könsmönster i barns lek på fritidshemmet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera barns lek på fritidshem vid valda situationer och vad lek betyder för dem. För att få svar på mitt syfte utgår jag från tre frågeställningar; Vad leker barnen? Hur uppfattar barnen deras lekar? Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall på vilket sätt framträder dessa?När undersökningsområdet, syftet och frågeställningarna var bestämt inleddes sökning efter tidigare forskning. Bakgrundsavsnittet inleds med hur lek skrivs fram i styrdokumenten för fritidshem. Därefter behandlas tidigare forskning kring definitioner av lek, rollek och miljöns betydelse för lek och kön. Vidare ges en redogörelse för begrepp såsom jämställdhet, genus, genusmönster och gränsöverskridande barn då det kan kopplas till studien. Som teoretisk ram har jag valt att använda lekteorier och genusteorier eftersom studien fokuserar på könsmönster och barns lek.I studien ingår elever i fritidshem. Kvalitativ metod har används med observation och fokusgruppsamtal som datainsamlingsverktyg. Urvalsgruppen i studien är elever i sju års ålder som alla går på samma avdelning i ett fritidshem. Sammanlagt är det tolv barn som medverkar.Resultatet visar att barn är väl medvetna om vilka lekar de väljer att leka och att lekarna är könsbundna. Barnen berättar att de väljer leksaker utifrån könstillhörighet och leker på olika platser. Flickorna leker för det mesta familjelekar i dockvrån medan pojkarna leker mer våldsamma lekar i byggrummet. Detta har även framgått under observationerna. Lekarna som barnen väljer är också baserade på tidigare upplevelser, vilket har framgått under fokusgruppsamtalen. Barnen har då berättat om lekarna från observationerna som har genomförts i studien och kopplat dem till tidigare händelser som de på något vis har varit med om och upplevt, det kan vara något som de exempelvis har sett på film som de sedan för med in i leken.

 • 1573.
  Zheng, JIanan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Li, Fangkai
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The intention to use mobile network service: with gender as moderating factor2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to find out and analysis the factors that can influence people's choice to mobile network service. Based on our research, we can give some practical advice to consumer and telecom companies.To achieve the purpose of the study we design a questionnaire and send it to our friends in Shanghai and Jinan China. The questionnaire was built around some questions about which factors can influence people’s choice and the importance of each factor.The study was performed with a quantitative research approach. We found five factors that affect users to choose different mobile networks, respectively usefulness, ease of use, price, speed and enjoyment. And in this paper we also proposed five hypotheses to test the relationship between these factors and gender. This provides us the theoretical basis to our research. The factors were included in our questionnaire, so the questionnaire gives the research some basic data. We analyze the data through the processional software SPSS.We have analyzed every aspect of our questionnaire. We put the data together and make visual figures. The figures make people easily understand the questions. Also these data help us understand the phenomena clearly and make a contribution to our study.Based on the findings, the research could be validated with a data analysis which gave grounds for the conclusion part.

 • 1574.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Både flickor och pojkar vinner på en pluggkultur2018Ingår i: Skolledaren, ISSN 0037-6515, nr 5, s. 17-19Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1575.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Det tillåtande och det begränsande: En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Vidare har det på dessa skolor uppmärksammats att denna typ av normer även har en negativ inverkan på flickors möjligheter att prestera i skolan. Denna avhandling har sitt fokus på frågan om pojkars syn på studier har en relation med normer kring maskulinitet, samt om förmågan att studera är könad. Dessa frågor har undersökts utifrån en etnografisk ansats på en högstadieskola.

  Den valda skolan skiljer sig mot skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur”, då en ”pluggkultur” istället dominerar bland pojkarna. Inom denna ”pluggkultur” reproduceras normer som är mer tillåtande vad gäller flickors och pojkars studerande. Att pojkarna anser att man ska studera ambitiöst medför att handlingen ”studera ambitiöst” inte ses som feminin och därför behöver inte pojkarna iscensätta sin maskulinitet genom att ta avstånd från studier, något som är fallet inom exempelvis en ”antipluggkultur”. Dock visar studien att ”pluggkulturen” till trots, reproduceras samtidigt parallella och motsägelsefulla normer som könar förmågan att studera, det vill säga normer som begränsar pojkars möjlighet att studera ambitiöst.

 • 1576.
  Åberg, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "Jag blev galen i den där boken": En studie av vietnamesiska barns syn på läsning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this Bachelor thesis and Minor Field Study is, from the perspective of the Vietnamese children at The General Science Library in Ho Chi Minh City, to obtain a deeper understanding of the ways in which the reading environment of The Children's Room supports children's interest in reading and their reading experience. It is assumed that reading is a dynamic and social activity made possible by internal and external conditions. In this context limited freedom of expression is one of the external conditions that is taken into consideration.

  In order to obtain understanding of Vietnamese children's experiences of reading, I used Aidan Chambers' model of The Reading Circle as a theoretical framework. The methods used in this study were semi-structured interviews with Vietnamese young people at the library, four girls and five boys, aged between 10 and 15 years.

  The children in this study describe two types of reading experiences: 1) reading that gives feelings of excitement and joy, and makes them want to reread a book, talk about it with others, think of it, remember and analyse it. And 2) reading they describe as developing, either spiritually or intellectually, a form of reading for improvement. Four reading environments are identified that both enable and obstruct reading experiences, their homes, school, library and the bookstore. Primarily, The Children's Room enables reading.

 • 1577.
  Åberg, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Persson, Loella
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att välja inskolningsmetod: en studie om förskollärares syn på inskolning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  När barnet börjar på förskolan medför det en stor förändring för både barn och föräldrar. Inskolningen innebär att barnet ska vänja sig vid en ny miljö och nya människor samt separera från sina föräldrar. Hur denna process påverkar alla inblandade är individuellt, men det är förskollärarens ansvar att planera och genomföra inskolningen. Från att inskolningarna under många år sett i stort sett likadana ut på de flesta förskolor, finns det idag en rad olika inskolningsmetoder att välja mellan.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av med de yngre barnen, samt hur de motiverar sina val.

  Metod

  Undersökningen är kvalitativ och har genomförts med intervjuer av fem förskollärare som arbetar med de yngre barnen. Vi har använt oss av anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt då den innefattar kunskap om hur viktig anknytningen är för barnets sociala utveckling och för utforskande och lärande.

  Resultat

  Resultatet visar att de begrepp som används för olika inskolningsmetoder i själva verket innebär olika saker för olika personer. Många pratar om föräldraaktiv inskolning, men det finns inte någon bestämd betydelse av begreppet. Det här kan lätt leda till missförstånd och osäkerhet, inte minst bland föräldrar. Det verkar finnas ett behov av forskning kring de olika inskolningsmetoder som används, samt teoretisk kunskap om separationer och anknytning för barn. Endast en av de intervjuade förskollärarna nämner anknytningsteorin. Det visade sig också att förskollärarnas möjlighet att själva påverka vilken inskolningsmetod som ska användas, är avgörande för om de är positivt inställda till den eller inte. Samtliga intervjuade förskollärare menar att inskolningen är en viktig period och att det är barnens behov som är viktigast när inskolningen planeras och genomförs. Det framkom ändå att föräldrarnas och pedagogernas behov i några fall går före.

 • 1578.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Exploring the effects of following different tracks of study in upper secondary education on cognitive test performance2017Ingår i: Cognitive abilities and educational outcomes: A festschrift in honour of Jan-Eric Gustafsson / [ed] Monica Rosén, Kajsa Yang Hansen & Ulrika Wolff, Cham, Switzerland.: Springer , 2017, s. 173-188Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The research presented in this chapter explores, using examples from an earlier version of the Swedish Scholastic Aptitude Test [the SweSAT], the possible environmental influence on cognitive test performance with respect to the effects of differences in earlier education. Relatively large differences in results between students having attended different tracks of study in upper secondary school have been noticed in the SweSAT. Obviously, this may be due to initial differences when entering these tracks. However, it may also be assumed that different tracks followed in the upper secondary schooling may influence abilities measured by the SweSAT in a different manner. The present study tentatively proposes the effects of track of study both on the observed results in a set of sub-tests and on certain ability factors previously proposed to lie behind performance on the test, after control for marks, at the end of lower secondary education.

 • 1579.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Högskolan Kristianstad.
  Young primary students making sense of text and illustrations about how refuse can become soil2017Ingår i: International Research in Geographical and Environmental Education, ISSN 1038-2046, E-ISSN 1747-7611, Vol. 23, nr 8, s. 1150-1168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Explanatory pictures and models are frequently used in teaching and learning situations. However, it seems to be simply assumed that they are always beneficial. In this article results from an investigation with 16 Swedish pupils aged 7–9 year are presented based on an analysis that has examined how well this assumption holds up. Concepts from multi-modal theory have been used to investigate how young learners deal with illustrations and text from an early reader booklet about composting domestic refuse. The analysis suggests that expectations that illustrationsfacilitate the meaning-making of young pupils may be exaggerated. Although the booklet claimed to provide interactive support between image and text most of the examples show pupils ignoring pictures or misinterpreting vital information about composting in both the verbal and non-verbal material. The illustrations did not compensate for the most crucial deficiencies in the written text. 

 • 1580.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Karl Göran
  Mittuniversitetet.
  Ottosson, Torgny
  Högskolan Kristianstad.
  “Can there be a full moon at daytime?”: Young students making sense of illustrations of the lunar phases.2017Ingår i: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, Vol. 101, nr 4, s. 616-638Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teaching and learning situations nowadays typically build on richly illustrated material or multimodal presentations. Under these circumstances, the transparency of images and models used for explaining various phenomena becomes central. The present study deals with 20 Swedish children, 9–12 years old, discussing an illustration meant to show the cause of the different appearances of the Moon in the sky. The students’ task was to place eight numbered moon phases in the lunar orbit in the image. The illustration in question was chosen (a) because it was of a kind frequently used to explain the lunar phases and (b) because the phenomenon is known to be difficult to understand for students of all ages. The analysis leans on historical and sociocultural approaches as well as on multimodal semiotics. The results show that a majority of students were able to make sense of the most central features of the illustration but that very few spontaneously reasoned in a way that could be interpreted as the intended meaning-making of the cause of the lunar phases. The results also indicate that the simultaneous adoption of two perspectives necessary for understanding the phenomenon was a stumbling block for most of the students.

 • 1581.
  Åkerberg, Edvard
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Tommy
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Publika molns funktioner och fördelar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många företag idag använder molnet som en del i deras systemarkitektur. Det har blivit allt vanligare att verksamheter flyttar sina applikationer till molnet som gör det möjligt att nå både information och applikationer över internet. Det finns flera olika sätt att använda sig utav molntjänster. Verksamheter kan själva ta hand om infrastrukturen och själva införskaffa den hårdvara som krävs för att driva verksamhetens applikationer och göra det möjligt att nå applikationer och informationssystem över internet. Det finns också möjlighet att hyra en plats i stora datacenter från en tredjepartsleverantör, vilket också kallas för det publika molnet. Att hyra en plats i det publika molnet är fördelaktigt av många anledningar, bara genom att få tillgång till flera datacenter världen över till en låg kostnad är en av dem. En annan är att kunna utnyttja den prestanda som finns i det publika molnet utan att själv behöva göra några investeringar i hårdvara eller infrastruktur. Att själv investera i den infrastruktur som krävs för att ha ett moln med datacenter över hela världen skulle vara väldigt kostsamt för en verksamhet. Det är då mycket kostnadseffektivare att hyra in sig i en tredjepartsleverantörs datacenter. Detta innebär dock att verksamheten måste anpassa sig tredjepartsleverantören samt att den information och de applikationer som verksamheten har hamnar i samma datacenter som andra verksamheters.

  Den här studien ser närmare på de funktioner i molntjänster som tredjepartsleverantörer kan leverera samt vilka fördelar det kan föra med sig vid utveckling av informationssystem. Studien syftar till att följa upp på verksamheter som under en tid använt sig av molntjänster från en tredjepartsleverantör för att sedan låta dem beskriva vilka fördelar de upplevt.

  För att genomföra studien har intervjuer med personer som under en längre tid arbetat med molntjänster som levererats av en tredepartsleverantör. Även tidigare forskning på ämnet har studerats. Sedan har även en analys sammanställt den insamlade empirin för att skapa sig en bild över hur relationerna mellan teknikens funktioner och fördelar påverkat arbetet med utveckling av informationssystem. Detta leder fram till en slutsats som presenterar de fördelar samt det resultat som verksamheter kan förvänta sig för utveckling av informationssystem genom användning av en publik molnarkitektur från en tredjepartsleverantör. Den här studien visar att funktioner inom publika moln kan på flera sätt förbättra utvecklingsprocessen för informationssystem. Tekniken kan bidra med funktioner som kan korta ner tiden det tar att sätta upp testmiljöer samt att få applikationer i drift. Det kan också leda till sänkta kostnader genom en fördelaktig pay-as-you-go modell men kan även leda till en inlåsningseffekt mot tredjepartsleverantören.

 • 1582.
  Åkerström, Joakim
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Peñaloza Aravena, Carlos
  Semantiska modeller för syntetisk textgenerering - en jämförelsestudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. Därför är vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om integrationen mellan matematik och musik? För att besvara denna fråga har vi utfört litteratursökningar för att finna studier och artiklar som tillsammans bildar en överblick. Med hjälp av den metod som Claes Nilholm beskriver i SMART (2016) har vi skapat en struktur för hur vi arbetat. Ur det material som vi fann under sökningarna har vi funnit mönster som talar för musikens positiva inverkan på matematikundervisning. Förmågan att uttrycka sina känslor i form av ord eller beröra andra med dem har alltid varit enbeundransvärd och sällsynt egenskap. Det här projektet handlar om att skapa en text generatorkapabel av att skriva text i stil med enastående män och kvinnor med den här egenskapen. Arbetet har genomförts genom att träna ett neuronnät med citat skrivna av märkvärdigamänniskor såsom Oscar Wilde, Mark Twain, Charles Dickens, etc. Nätverket samarbetar med två olika semantiska modeller: Word2Vec och One-Hot och alla tre är delarna som vår textgenerator består av. Med dessa genererade texterna gjordes en enkätudersökning för att samlaåsikter från studenter om kvaliteten på de genererade texterna för att på så vis utvärderalämpligheten hos de olika semantiska modellerna. Efter analysen av resultatet lärde vi oss att de flesta respondenter tyckte att texterna de läste var sammanhängande och roliga. Vi lärde oss också att Word2Vec, presterade signifikant bättre än One-hot.

 • 1583.
  Åkesson, Pernilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En studie om små förlags uppkomst och utveckling år 2002-20152015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The essay is about small publishing houses and their position onthe Swedish book market 2002-2015. Focus is on the Internetand digitization, and the study would examine what commonconditions that exist for publishers to start publishing, as well asthe forces that affect the development of the Publishingbusiness. As the theory used Chris Anderson's long tail, whichsays that products from the narrow niches can compete with thebig sellers on the same terms. Through qualitative interviewswith publishers and a representative from Noff study shows thatsmall publishers in part, has been formed because it is cheaperand easier to print now. The study also shows that the Internethad great importance for publishers developing for example,facilitated the distribution, marketing, availability and sales.With the help of the long tail theory three forces such as thedemocratization of production tools, the democratization ofdistribution and good filter, the study shows that there is amarket for narrow and niche literature, which small publisherscan meet. Finally, it appears that publishers should be driven andhave a genuine interest in the literary publishing housepublishes.

 • 1584.
  Åsedal, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Folkbibliotek och ekologisk hållbar utveckling: En studie av Sveriges biblioteksplaner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainable development and environmental questions are currentsocial issues. Public libraries are supposed to ensure globalchanges and according to Agenda 21 every organisation aresupposed to work towards a sustainable climate.

  The purpose of this bachelor thesis is to discuss how the conceptsustainable development is mentioned in public library plans, andanalyze the role libraries take in terms of environmentalquestions and sustainable development. The following questionswere discussed: ”Does the concept sustainable developmentoccur in the public library plans and in that case to whatextent?” ”Which similarities and differences can be found in how the concepts of environmental issues and sustainabledevelopment are addressed in the library plans?”

  A combined quantative and qualitative content analysis was made based on public library policies, using Kathryn Millersconcepts envionmental leader and environmental educator. The result shows that most of the libraries mention sustainable development as a general concept, often as a part of a municipal vision rather than that of a goal of the library. The results also shows that the public libraries that mention ecological sustainable development takes an environmental leadership role rather than aenvironmental educator role. The expressions related to the library as an environmental educator tends to be more substantial than the expressions related to the environmentalleader role. However, it is possible that these expressions of sustainable development is written in a rhetorical sense in away to try to market the library as an organization that contributes to sustainable development.

 • 1585.
  Åström, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Från fortbildning till arbete: Hur förändringskommunikation kan stödja kunskapsöverföring2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how change communication can assist in transfer of training by asking the following research questions: How can theories about change communication be used to increase transfer of training in further training? How does the relation between the course Lösningsfokus i skolan (Pedagog) and current research about transfer of training look like? What kind of communication can improve transfer of training? The theoretical framework consists of theories about transfer of knowledge and three theories about change communication: change communication in child care, conversations of change and diffusion of innovation. The importance of actually talking about the change in the workplace brings all the theories together.

  The study is conducted through a case study where further training for teachers constitutes the case. Data has been gathered through mapping of communication channels, observation and three qualitative interviews. The data has been interpreted through theoretic analysis.Findings in this study conclude that change communication can assist in transfer of training when the process reaches the work place by supporting managers and staff in taking the right actions – for example starting a conversation about how to implement the new knowledge and act accordingly.

 • 1586.
  Öhman, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Talbokcirklar: Analys av bibliotekariers perspektiv på sitt litteraturfrämjande arbete för talbokslåntagare2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine what view librarians have on reading promotion with focus on their work with reading groups for people with print disabilities. The study is based on four semi-structured interviews with librarians. The results from the interviews were analyzed with Jofrid Karner Smidt’s theory on different kinds of reading promotion roles.The study shows that the librarians in charge of reading groups for people with print disabilities mostly used their abilities of literature and marketing, but the pedagogical and human role were also found in the results. The reading group also turned out to have, outside the theories, a clear social meaning. This reveals that it is not only the literature that is important in the reading groups for print disabled people.The conclusion shows that the librarians in the study were using the reading group not only as a reading promotion activity but also as a marketing activity and as a place for the print disabled to socialize with other people.

 • 1587.
  Öhrström, Tobias
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Christoffer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The precision of RSSI-fingerprinting based on connected Wi-Fi devices2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Received Signal Strength Indication (RSSI) fingerprinting is a popular technique in the fieldof indoor positioning. Many studies on the subject exist acknowledging Wi-Fi signal variationconnected to Wi-Fi signals, but does not discuss possible signal variation created byconnected devices nor consequential precision loss.Understanding more about the origins of signal variation in received signal strength indication(RSSI) fingerprinting would help deal with or prevent them as well as provide moreknowledge for applications based on such signals. Environments with a varying number ofconnected devices would benefit from knowing changes in localization precision resultingfrom the devices connecting and disconnecting from the access point because it wouldindicate whether workarounds for such circumstances would be necessary.To address this issue, the work presented here focuses on how the precision of RSSIfingerprinting vary given different levels of connected Wi-Fi devices. It was carried out byconducting real world experiments at times of low- and normal levels of connected devices toaccess points on two separate locations and evaluating precision changes between statedactivity levels. These experiments took place at the University of Borås as well as at Ericssonin Borås.Experimental findings indicate that the accuracy does deteriorate in higher levels of activitythan in low activity, even though not enough evidence to determine the precision ofdeterioration. The experiments thereby provide a foundation for location-based applicationsand services that can communicate the level of positional error that exist in differentenvironments which would make the users aware but also make the applications adaptaccordingly to different environments. Based on the precision achieved, we identify variousapplications that would benefit from our proposed model. These were applications that wouldtrack mobile resources, find immobile resources, find the movement flows of users as well asnavigation- and Wi-Fi coverage applications.Further research for investigating the exact correlation between access point stress andprecision loss is proposed to fully understand the implications connected devices have onRSSI fingerprinting.

 • 1588.
  Örneryd, Liv
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Faktabokens roll i en digitaliserad skolvärld: Var söker elever information?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to ascertain where pupils in primaryschool search for information when they have a specific question to answer. I also question how they explain their choice, how they perceive the results of their search process and what perceptions librarian and teachers hold regarding students' informationretrieval.

  I focus in particular on how the pupils’ made their choice: nonfiction books contra the Internet in order to discover whether orn ot Internet has, by and large, replaced nonfiction books for pupils.The empirical data was collected through interviews with fourpupils, their teacher and their school librarian. The material has beenanalysed and interpreted based upon Carol C. Kuhlthaus´ teachingmodel and previous research.

  The results of my study indicate that nonfiction books have lost theirr elevance in terms of pupils' information retrieval. Pupils’ firstchoice when searching for information is Internet. Howevernonfiction material has still an important role to play. Many slowreaders or readers who are generally uninterested in reading fiction choose to read nonfiction for pleasure. Reading nonfiction also improves reading skills and in particular reading comprehension. Moreover all pupils must learn how to read for information and to understand what they are reading before they are able to navigate the more advanced texts used on Internet. Thereby it is possible to explain a demand for well written nonfiction literature both now and in the future.

 • 1589.
  Österlund, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Poddradio på folkbibliotek: En innehållsanalytisk jämförande fallstudie av pionjärexemplen Cirkelpodden och Bibliotekspodden Solen 2013–20142015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe the genre of librarypodcasts that have emerged in Sweden since 2013.Through the overall design of a comparative multiplecasestudy, the two pioneering examples ofCirkelpodden and Bibliotekspodden Solen are beingdescribed and compared, in order to contribute to abetter understanding of what these radio productionsconsist of, on what reasons they have been establishedand finally what this practice based on more explicitjournalistic working methods might implicate for theprofession of the public librarian.Thirty-three programs of Cirkelpodden andBibliotekspodden Solen published during 2103–2014 andtwo semi-structured interviews with the librarians ofthe podcasts are analysed through quantitative contentanalysis and qualitative thematic analysis. Thetheoretical framework is principally based on WiebeBijker’s model of two different ways to perceivetechnology: the deterministic view as an autonomousforce, and the constructivist view as an instrumentcontrolled by man.The results show that the main reasons to adopt thisweb 2.0 media format was to improve the library’straditional ways to talk about books. Besidespresenting books and problematizing the inhold of it,the podcasts were used to enhance the job satisfactionand to promote the library. The main conclusion ofthe study is that the these library podcasts could beinterpreted as expressions of an ongoing movementfrom a traditional conveying role of the publiclibrarian, towards a more content producing role, inwhich the podcast is used as an strategic instrumentfor exposing the librarians expertise and for exertingliterary criticism.

29303132 1551 - 1589 av 1589
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf