Change search
Refine search result
29303132333435 1551 - 1600 of 12080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1551.
  Björk, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nilsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  K3 versus frivilligt antagande av IFRS: Konsekvenserna på de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to expanding globalization of accounting, the international accounting principles and regulations are currently in a process of harmonization. The K-project of the Swedish accounting authority Bokföringsnämnden, indicates that Sweden is a part of this process. According to EU-regulation listed companies are obligated to prepare financial statements in accordance with IFRS since 2005, but for unlisted Swedish companies there is an option of applying local Swedish regulations. The arguments in favor of a voluntary adoption of IFRS rest on promises of improved quality, transparency and comparability of financial statements, which further will increase its usefulness to stakeholders. In 2012, the IASB initiated a project regarding a revised Conceptual Framework, which is expected to be completed during 2017. The revised Conceptual Framework highlights the importance of three primary stakeholders, consisting of investors, lenders and other creditors.The objective of this study is to examine how unlisted Swedish parent companies’ choice of adopting IFRS voluntarily, instead of applying K3, affects the financial reports and primary stakeholders based on an information need perspective. This is illustrated by four hypothetical scenarios. In order to achieve the objective of this study, the existing differences of reporting under IFRS and K3 regarding financial instruments, goodwill in business combinations, R&D expenses and investment properties focusing on disclosures, are examined. The method used in the study is a descriptive analysis with an abductive approach within the frames of qualitative research.The findings indicate that there are major differences between IFRS and K3, which results in companies reporting according to IFRS appear to be more profitable and less of a risk. A voluntary adoption of IFRS contributes to more useful information in the financial statements and a better reflection of the company's financial reality. Overall, financial reporting according to IFRS appears more favorable than reporting under K3, based on the information need of the primary stakeholder.This paper is written in Swedish.

 • 1552.
  Björk, Veronica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kanfors, Sofia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Enhetschefers perspektiv på hälsoarbete: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vård och omsorgssektorn är en stor arbetsgivare och yrken inom service och omsorg är bland de yrkena med högst sjukfrånvaro i Sverige. Det finns svårigheter vid rekrytering då efterfrågan är större än tillgången på omvårdnadspersonal. Enhetscheferna ska bedriva ett arbete mot verksamhetens målgrupp utifrån lagar och politiska beslut samtidigt som de ska sörja för att medarbetarna har en god arbetsmiljö och upplever hälsa på arbetet. Syftet med studien är att beskriva kommunala enhetschefers upplevelser av och uppfattningar om hälsoarbete för sina medarbetare. Genom en kvalitativ ansats genomfördes intervjuer med sex kommunalt anställda enhetschefer från två olika kommuner i Västra Götaland.

  Resultatet visade att för ett gott hälsoarbete behöver flera faktorer vägas in i arbetet som utgår från arbetsplatsen, medarbetarskap och ledarskap. Hälsoläget för medarbetarna handlar till stor del om sådant som inte är arbetsrelaterat, samtidigt som studien visar att det är ett krävande arbete både för medarbetarna och enhetscheferna. Medarbetarna behöver en strukturerad organisation med tydlighet kring yrkesrollen och dess uppdrag. Respondenterna tydliggjorde att det låg ett ansvar på medarbetarna att ta hand om sig själva både på arbetet och utanför arbetet. Enhetscheferna har utmaningar i form av sjukfrånvaro och brist på omvårdnadspersonal. För medarbetarna var underbemanning och tidspress vanliga stressfaktor i verksamheterna. Det framkom att enhetscheferna upplever en kluvenhet i arbetet som enhetschef i en politiskt styrd verksamhet där det handlar om att följa beslut trots att de inte kände medhåll till beslutet. Deltidsarbete ansågs ha samband med lägre sjuktal och kvinnor upplevdes ta ett större ansvar i privata situationer och står för större delen av arbetsfrånvaron. Studien genomsyras av enhetschefernas uppfattning att hälsoarbete handlar om delaktighet, kommunikation och ömsesidig respekt och ansvarstagande.

 • 1553.
  Björk, Victoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hedman, Linnea
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  När känslorna tar över: en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till utåtagerande barn i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån egna erfarenheter, intressen och tankar valdes en kvalitativ intervjustudie där förskollärares förhållningssätt kring utåtagerande barn undersöktes. Förskolans läroplan redogör för att förskoleverksamheten ska utgå utifrån varje barns behov och utformas utifrån en helhet av barnet. Av denna anledning valdes detta område att undersökas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om förhållningssätt till barn med utåtagerande beteenden i förskolan utifrån följande frågeställningar.

  ● Vilka uppfattningar har förskollärarna om utåtagerande beteenden hos barn?

  ● Anser förskollärarna att det har tillräckliga kunskaper för att bemöta barn med utåtagerande beteenden?

  ● Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns utåtagerande beteenden?

  Metod

  Studien är kvalitativ och sex förskollärare på två förskolor har intervjuats. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att sedan kodades där slutligen kategorier och nyckelbegrepp skapades.

  Resultat

  Förskollärarna redogör för att begreppet utåtagerande kan definieras på olika sätt, en del barn kan visa det fysiskt genom slag och skrik medan andra kan visa det inåtvänt där de håller känslorna inom sig. Dessa barn kan också ha svårigheter med samspel gentemot andra människor. Förskollärarna redogör för olika sätt att arbeta förebyggande med utåtagerande barn. Exempel på detta är barngruppens storlek, kartläggning av situationer, miljö och diskussioner i arbetslag. Det redogörs även för faktorer som påverkar arbetet kring utåtagerande barn där tid för både barnet och diskussion i arbetslaget lyfts. Det beskriver även att det är viktigt att anpassa barngruppens storlek samt miljö för att kunna vara nära barnet. Resultatet visar även att det flesta förskollärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper att bemöta ett utåtagerande barn men att de däremot vet var kunskap kan hämtas.

 • 1554.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap2007In: Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik / [ed] Jörgen Dimenäs, Liber , 2007, p. 84-96Chapter in book (Other academic)
 • 1555.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kvantitativ metod: ett annat sätt att tänka?2007In: Lära till lärare, Liber , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 1556.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sloyd circus: to stage aestehetic learning2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sloyd Circus - the Swedish Handicraft organisation’s largest project for children. The Swedish government appointed Sloyd Circus to carry out a three-year national commission in the field of child culture from 2004-2006. Part of the money was earmarked for research. The circus toured Sweden in a circus tent, and gave a performance conducted by a team of three young skilled craft tutors and three artists (dancer, musician and actor). Children were invited to take part in a very interactive performance. The artists created an atmosphere that promoted aesthetic learning. The craft tutors worked hard to promote a gender-neutral environment in the workshops, skilfully manoeuvering past the “treacherous underwater rocks” of gender and multicultural issues. They inspired the children to venture beyond their usual roles by showing them adults who “dared”, and by inviting them into a room that did not signal differences between people or cultures.

 • 1557.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Textil som pedagogiskt redskap: för lärande i förskolan, förskoleklass och skolans tidiga år2018 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1558.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vad är det som styr vilka etiska regler som finns?2007In: Lära till lärare, Liber , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 1559.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Varför just textil och matematik2015In: Kultur för sinnlig kunskap / [ed] Anngerd Lönn Svensson, Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening , 2015, p. 41-62Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1560.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Boström, Kristin
  Slöjdcirkus: ett tält för lärande2008In: Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd / [ed] Kajsa Borg, Lars Lindström, Lärarförbundets förlag , 2008, p. 91-105Chapter in book (Other academic)
 • 1561.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eldholm, Gerd
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Räkna med textil2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study presents a project that has been carried out in a second grade classroom. The aim of the project is to develop children’s way of learning through working with textile where practice will be interwoven with theoretical understanding. The purpose is to study if we by combining textile and mathematics can stimulate children’s creative and problem solving ability. This study was conducted during one year, It was funded by the Swedish Government. The project itself, textile and mathematics, has been going on for five years. We have mainly worked with six year olds but this time with children eight year of age, a group of 15 children. Data was collected by participant field observations, interviews, documents and a test. Data was analyzed in order to discern the progress of learning, with focus on mathematical problem solving, in a context of practice in textile craft and design. The results of this study show that children working in this context and who are encouraged to reflect upon their work, get an overall picture of what they are doing, that help them to better understand and remember the process of problem solving. Mathematical concepts were easily found in textile activities, especially in weaving and patch work, where mathematical problem solving is an inseparable part. Children have been asked to make a model of their planned product before starting the actual working process. This stimulates them to move between an abstract level of understanding to a concrete. The creative process is made visible by looking at children working but also in their own comments, - “The hard part was to make up one’s mind about color and pattern, once that was done, it was easy”. Both boys and girls enjoyed working with textile craft and design. This means that boys have enlarged their area of competence into a typical female base of knowledge. The girls have, as a change to most school projects concerning “equal opportunities” where girls are encouraged to try typical male activities, been aware of that typical female activities also involve mathematical, logical, and spatial problem solving.

 • 1562.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eldholm, Gerd
  Hagstrand Veluci, Kerstin
  Lär genom textil: en handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande.

 • 1563.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kärrby, Gunni
  Slöjdcirkus, att iscensätta ett estetiskt lärande2006Report (Other academic)
 • 1564.
  Björkgren, Anton
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Eriksson Sjöqvist, Edvin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sänkt temperatur i kylkedjan: Konsekvenser för transportbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chilled foodstuffs are today transported within a temperature interval of +2 °C - +8 °C in Sweden. The correct temperatures in which foodstuffs with animal origin should be handled in are regulated by law and diverges between +2 °C - +7 °C. Many refrigeration systems in grocery stores and consumer’s homes are set at +8 °C. The great majority of foodstuffs are, as a result of this, on the packaging marked with a storage temperature of +8 °C. To be well prepared, the transport industry ask themselves which consequences might occur in case of a reduced temperature in the cold chain. The main reason for this is to overcome food waste. Research shows that foodstuffs durability is highly dependent on its storage temperature. The rate in which microbial growth occur drops with falling temperatures. In2020 a new EU regulation enters in to force which regulates the use of refrigerants with higher Global Warming Potential factor than 2500. The grocery stores have to, as a result of this, replace many of their older refrigeration systems. Regulating lower temperatures won’t be an issue with new modern equipment. As a result of this they can guarantee lower temperatures on foodstuff. To be prepared for what might come, the transport industry wants to know what consequences a lower temperature might bring along in their part of the cold chain. The main issue is that some foodstuff might be harmed in temperatures close to the freezing point. The use of protective coatings could offer shelter for cold sensitive products. One other proven method is to allocate foodstuff in different temperature zones. This thesis theoretical contribution compiles earlier research in areas such as foodstuffs characteristics when refrigerated, multi temperature systems, protective coatings and semi structured interviews with experts within their fields. It further examines the cold chain and the stakeholders within it. The focus of the thesis is thru the perspective of one of the major transport companies within cold chain logistics in Sweden. The practical contribution is based on a case-study together with the theoretical contribution which states consequences that possibly can occur along the transport company’s part of the cold chain. The analysis shows that, to minimize the risk of cassation, some foodstuffs need protection. Either thru multiple temperature zones or with protective covers. Both alternatives comes with advantages and disadvantages. To add temperature zones are associated with investments in the form of separable walls and cooling systems together with an increase in logistic complexity. Multi temperature systems can however secure the quality in a foodstuffs quality. The issue with protective covers is that there’s no return logistics system in place and such a system can be very expensive to uphold. The covers do however offer protection from outer temperature influence. The conclusions states that a combination of both solutions might be suitable. To accomplish this however requires collaboration over company and industry borders if all stakeholders are to be beneficial.

 • 1565.
  Björking, Joakim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johansson, Oskar
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av psykisk ohälsa efter att de drabbats av hjärtinfarkt: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för 31 procent av årliga dödsfall globalt där den vanligaste dödsorsaken inom den här kategorin är hjärtinfarkt. Tidigare forskning har även visat att depression i samband med hjärtinfarkt ökar risken att dö i förtid med 50 procent. På senare år har emellertid andelen som överlever hjärtinfarkt ökat vilket innebär ökade krav på hälso- och sjukvård eftersom fler kommer att kräva vård i efterförloppet av sjukdomen. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av psykisk ohälsa efter att de drabbats av hjärtinfarkt. Det studerade materialet bestod av 12 vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien genomfördes med hjälp av Fribergs modell och resulterade i tre teman och nio subteman. Resultatet visade att deltagarna hade svårigheter med att anpassa sig till livet efter hjärtinfarkt vilket till stor del berodde på undermålig information från hälso- och sjukvården. De depressiva symtom som uppstod efter sjukdomens akuta fas försvårade återhämtning och ökade risken för ett återinsjuknande. En slutsats är att det i dagens hälso- och sjukvård disponeras alltför lite medel för att upptäcka och behandla depression hos patienter som genomgått hjärtinfarkt. Sjuksköterskans yrkesroll medför ett ansvar att tillgodose patientens informationsbehov och identifiera patientens resurser för att öka förmågan till en lyckad återhämtning.

 • 1566.
  Björklund, Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ahmad, Muhammad
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reläskyddsberäkningar för fördelningsstationen Ålgården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been undertaken to establish new setting values for the relay protection systems for the distribution station Ålgården. Since a new distribution station is about to be put into operation which will be used to supply parts of the electrical network that is currently supplied by Ålgården has made it necessary to review the set values of the safety systems. The final result of the project is the selectivity plan that has been established. To achieve this, detailed calculations have been made of the electrical distribution network, including shortcircuit calculations and calculations of overloads. This report describes the characteristics ofthe electrical distribution network, the transformers in it, and the current measuring relayprotection systems for the distribution station Ålgården, short circuit theory as well as theresults of the calculations.

 • 1567. Björklund, Camilla
  et al.
  Grevholm, Barbro
  Häggström, Johan
  Kjellström, Katarina
  Löfwall, Stefan
  Norén, Eva
  Olofsson, Gunilla
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Lars-Erik
  Persson, Per-Eskil
  Riesbeck, Eva
  Taflin, Eva
  Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till årskurs 62012Book (Other academic)
 • 1568. Björklund, Christer
  et al.
  Haglund, Lotta
  Åstrand, Lotta
  Att skapa en vision för ett universitetsbibliotek: beskrivning av en kollaborativ process i sex steg2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitetsbibliotek jorden runt kämpar för att förstå hur olika förändringar i omvärlden kommer att påverka biblioteken i en nära förestående och en mer avlägsen framtid. För att kunna möta denna utmaning behövde Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) formulera en vision. Arbetet med att ta fram denna startade i maj 2010. Processen leddes av bibliotekets ledningsgrupp. Redan från början fanns en övertygelse att också aktivt involvera hela bibliotekspersonalen (ca 110 personer). Vår slutsats är att involveringen av hela personalen i en dialog om tänkbara framtidsscenarier är en nyckelfaktor för att kunna basera visionen på en så bra kunskapsbas som möjligt, för att nå en utbredd förståelse för färdriktningen och dess drivkrafter samt för att skapa det nödvändiga engagemang som krävs för att kunna realisera en gemensam vision för biblioteket.

 • 1569.
  Björklund, Emilie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hallenberg Haraldsson, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barns rädslor när de vårdas inneliggande på sjukhus: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler skrämmande upplevelser. Hur ett barn reagerar på rädsla beror också på vilken mognadsnivå de har.

  I Sverige styrs sjukvården av Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Lagen ska se till att sjukvården uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att alla människor har rätt till självbestämmande och integritet, samt att människors lika värde och värdighet ska säkras, detta gäller även för de barn som vårdas på sjukhus. Trots att barns rätt till att få uttrycka sina åsikter tydligt finns med i svensk lagstiftning, finns det indikationer på att deras åsikter inte lyfts fram i vårdsituationer. Sjuksköterskan som arbetar med vård av barn ska se till barnets perspektiv och bidra med sin barnkompetens. I barnsjukvård kan sjuksköterskan knyta an till vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, hälsa, lidande, delaktighet och sjukhusmiljö.

  Syftet var att undersöka barns rädslor när de vårdas på sjukhus. Arbetet är en litteraturstudie, där 12 kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar studerats för att sammanställa barns rädslor på sjukhus. Resultatet visar att behandlingar och undersökningar samt separation från föräldrar och syskon orsakar rädsla och ångest hos barnet. Sjukhusmiljöer upplevs som okända och otrygga och förlorad autonomi leder till oro och frustration. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela barnet och dess livsvärld som involverar både föräldrar, syskon, vänner men även tidigare erfarenheter av sjukvård. Stor tyngd borde ligga på sjuksköterskans förmåga till att arbeta utefter ett barnperspektiv, där bland annat individanpassad kommunikation samt barnens delaktighet och autonomi prioriteras.

 • 1570.
  Björklund, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Carlsson, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Delar av en helhet”: En Intervjustudie för att beskriva om sjuksköterskor och undersköterskor inom sjukhusvård upplever att de är delaktiga i arbetet med kapacitets- och produktionsstyrning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen förväntas öka därför behöver hälso- och sjukvården använda befintliga resurser inom sjukvården på ett effektivt sätt. Hälso- och sjukvården är komplex och består av olika systemnivåer (mikro-/meso- och makrosystem) där krav på effektivitet kan konkurrera med medarbetares etiska värden. För att få styrsystemen integrerade i verksamheten krävs att kommunikationen mellan ledning och medarbetare fungerar väl så att medarbetarna trivs, vill arbeta kvar och förblir motiverade att bidra till värdebaserad vård på en hälsofrämjande arbetsplats.

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur sjuksköterskor och undersköterskor i mikrosystemet inom öppen respektive sluten sjukhusvård upplever att de är delaktiga i kapacitets- och produktionsstyrning (KPS). Detta är en intervjustudie med kvalitativ ansats genomförd med hjälp av intervjuer med åtta informanter vid en opererande sjukhusklinik. Intervjuerna bandades, transkriberades varpå en induktiv innehållsanalys genomfördes.

  De resultat vi bland annat kommit fram till är att i nämnda verksamhet har medarbetarna en förståelse för delar, de kan se att det finns faktorer som påverkar vad och hur arbetsuppgifter utförs. KPS med inslag av Lean tillsammans med ett fokus på värdebaserad vård borde kunna ge medarbetarna möjlighet att ta ställning till nyttan av förändring och styrning av delar i en helhet efter behov.  

 • 1571. Björklund, Linnéa
  et al.
  Eklöf, Ellinor
  Ämnesord i Libris och virtuella bokhyllor på Goodreads: En jämförelse mellan användare och bibliotekarier med fokus på HBTQ-ungdomslitteratur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Young LGBT people rather search for LGBT books in library catalogues privately than ask a librarian for help. But words that describe different sexualities and gender identities change rapidly, and controlled vocabularies do not, which make it difficult for members of the LGBT community to find what they are looking for when using more modern and informal terminology. We wanted to know the difference in how users in a folksonomy and librarians restricted by a controlled vocabulary describe the content of young adult LGBT literature. Who are most suitable to describe this literature? To do this we did a small comparative study using 50 randomly selected LGBT books, focusing on the LGBT subject headings in the Swedish national library system Libris and the LGBT bookshelves on the public social cataloging website Goodreads. We also wanted to know which LGBT related words can be found in SBI’s controlled vocabulary, to see what words librarians are restricted to. Conclusively both the users and the librarians, controlled vocabularies or not, used an excessive amount of synonyms. This led us to the idea of making synonyms searchable for the users, whilst librarians still use the structure of a controlled vocabulary. Users grouped books under acronyms for the LGBT community as a whole, whilst librarians rather split up the sexualities and gender identities into separates.

 • 1572.
  Björklöf, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska: en kvalitativ studie av bibliotekariers tankar om urval och inköp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor's thesis is to analyse how librarians approach selection and acquisition of children's and young adult literature written in languages other than Swedish. What aspects do they look at when making their selection and how do they decide that a book lives up to the library's standards if they cannot read the book themselves?

  In order to answer these research questions a series of telephone interviews were conducted with librarians working in different municipalities. The selection of municipalities to include in the study was based on official statistics depicting the amount of immigrants who moved to each municipality during 2015.

  The theory used in this study is based on Sanna Talja's study about different attitudes towards the library's collection. The attitudes are referred to as "General Education Repertoire", the "Alternative Repertoire" and the "Demand Repertoire". These attitudes were also used as a framework when analysing the information from my own interviews.

  The results show that all of the interviewed librarians are eager to fulfil their patron's demands while also staying true to their own ideas of what the library should provide in regards to content, diversity and quality.

 • 1573. Björkman, Berit
  et al.
  Nilsson, Stefan R
  University of Borås, School of Health Science.
  Sigstedt, Bo
  Enskär, Karin
  Children’s pain and distress while undergoing an acute radiographic examination2012In: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831, Vol. 18, no 3, p. 191-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pain has been highlighted as a main concern for children in conjunction with an acuteradiographicexamination. The aim of this study was to further investigate children’spain and distress while undergoing an acuteradiographicexamination. The study comprised 29 participants with an age range of 5–15 years who were injured and submitted to an acuteradiographicexamination of the upper or lower extremity when the question at issue was fracture. The Coloured Analogue Scale (CAS) and the Facial Affective Scale (FAS) were used as self-reporting scales to measure the children’spain and distress. The Face, Legs, Activity, Cry and Consolability Behavioural scale (FLACC) was used as an observation tool to assess behaviours associated with pain in children. Descriptive statistics were used when analysing the scores, and the results showed that children experience pain and distress in conjunction with a radiographicexamination after an injury. Spearman’s correlation was used to compare variables, and significant correlations were obtained between the self-reported pain and the observed pain behaviour. Fischer’s Exact test was used to compare groups, and when using the cut-off 3.0 on the self-reporting scale no significant correlation was found concerning the pain reported by children diagnosed with and without a fracture. No significant correlations were found concerning the self-reported distress and pain either, regardless of whether it was a first-time visit and whether a parent was near during the examination.

 • 1574. Björkman, Monia
  et al.
  Grahn, Helena
  Nyanlända och skolbibliotek: En studie om skolbibliotekens möjligheter att bidra till integration2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that public libraries are important meeting places to support integration. However there are not many studies including Swedish school libraries and integration. The purpose of this paper is to explore newly arrived and multilingual pupils visits in school library to develop new knowledge about school libraries possibility to support integration. This study is based on the following questions:

  1. How do school librarians perceive their work with newly-arrived and multilingual pupils?

  2. Which methods are used and how are they noticed in school libraries?

  3. In what way can school libraries be meeting places for integration?

  We used two different methods. First we observed when 10 year old pupils visited the libraries and then qualitative interviews were used to get answers from librarians. We applied parts of Diaz model of integration and also earlier related research to analyze the empirical data into categories. We found that cooperation with teachers, social skills and structure of working methods could be important keys to school libraries to support integration. The results show that school libraries can be both spontaneous meeting places for pupils where they could talk to someone who challenges their point of view and also structured meeting places where newly- arrived meet others for different activities. The librarians themselves experienced duality to the school library as an open meeting place.

 • 1575. Björkman, Peter
  Folkbibliotekens uppdrag med avseende på litteracitet och flerspråkighet hos kortutbildade vuxna med svenska som andraspråk2014Conference paper (Other academic)
 • 1576.
  Björkman, Rolf
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Torsten Björkman1974Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Torsten Björkman. The interview was conducted by student of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, Rolf Björkman in 1974.

 • 1577.
  Björkquist, Jonas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sandberg, Robert
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förtroendefulla relationer som verktyg: En kvalitativ studie om enhetschefers förutsättningar och upplevelser av personalarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En enhetschef har stora krav på sig att generera en bra verksamhet med de anställda de har till sitt förfogande. Verksamheten skall ske effektivt och med god kvalitet. Det gäller att enhetschefen har kompetens, resurser, rimliga krav, kontroll över sitt arbete och en stöttning för att de skall kunna skapa en bra arbetsmiljö. Det ligger således i enhetschefens uppgift att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare, så att de gör sitt yttersta för att uppnå verksamhetens olika mål. En viktig kompetens för en enhetschef är att kunna bilda goda relationer med sina medarbetare. Relationer bidrar till ett gott arbetsklimat som i sin tur genererar en god kvalitet och effektivitet i verksamheten. En svårighet med detta relationsskapande är dock den personliga integriteten.

  Studiens syfte är att undersöka enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens påverkan på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på enhetschefernas förhållningssätt till personlig integritet. Vi vill även undersöka enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och stöd gällande skapandet av goda arbetsförhållanden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt perspektiv där vi genomfört intervjuer med åtta enhetschefer från diverse organisationer. Vi har huvudsakligen analyserat empirin utifrån Goffmans Dramaturgiska teori. Med teorin som bas har vi kunnat göra konklusionen att enhetscheferna upplever ett behov av att anpassa sitt sätt och hur de själva framställer sin person beroende på tillfälle och medarbetare. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för såväl sin egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. I detta arbete har enhetscheferna förutsättningar i form av olika stöd, men även motstånd.

 • 1578.
  Björkqvist, Josefine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Smidefors, Ted
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Sover man så har man inte ont": Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och dess svårigheter med smärthantering hos sederade patienter i respirator. En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att respiratorvårdas på en intensivvårdsavdelning innebär risker för patienten att uppleva smärta. I intensivvårdssjuksköterskans roll ingår att identifiera och bedöma patientens behov av smärtlindring, behandla och utvärdera effekten av behandlingen. Underbehandlad smärta leder till ett ökat lidande för patienten, ökad sjuklighet, längre vårdtid och en ökad mortalitet. Tidigare forskning har visat att majoriteten av patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning upplevt måttlig till svår smärta under vårdtiden.

  Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter, samt upplevda svårigheter i samband med smärthanteringen hos den sederade patienten i respirator. För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats med semistrukterade intervjuer. Nio intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades genom följande tre huvudkategorier: Att göra en objektiv bedömning på en subjektiv upplevelse, Att smärtlindra en sederad patient och Vårdorganisatoriska svårigheter. Det framkom ur resultatet att när intensivvårdssjuksköterskorna ska identifiera smärtan hos en sederad patient i respirator värderas och tolkas vad olika uttryck står för. Svårigheterna ansågs bero på att smärta är en subjektiv upplevelse, bristen av verbal kommunikation, samt komplexiteten i att avgöra vad patienten förmedlar och vad orsaken till uttrycket är i det unika sammanhanget. Det saknas riktlinjer och redskap för bedömning och behandling av smärta. Dokumentationen beskrevs ofullständig och fortlöpande utbildningar inom området saknades. Ett smärtskattningsinstrument för patientgruppen skulle kunna reducera förekomsten av underbehandlad smärta. Att i större utsträckning ta hjälp av närstående som informationskälla skulle sannolikt leda till mer individanpassade smärtlindringsstrategier.

 • 1579.
  Björlin, Lise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundgren, Louise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Arbetsrelaterad stress: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskans profession utgår från ett humanistiskt perspektiv, patientcentrerad vård och vetenskapligt beprövade erfarenheter. Sjuksköterskors arbetsuppgifter innefattar ofta svåra vårdsituationer som kan generera stress. Att vårda döende patienter och lidande patienter samt deras anhöriga är en svår uppgift som uppkommer i sjuksköterskors dagliga arbete. Arbetsrelaterad stress är något som kan förorsakas av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården och kan resultera i osäker patientvård samt sjukskrivningar.

  Syftet med detta examensarbete var att granska och sammanställa forskningsresultat som beskriver sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Examensarbetet är en litteraturöversikt och består av analys av sammanlagt tio artiklar som är genomförda med både kvalitativa och kvantitativa metoder. I examensarbetet har de valda artiklarna kvalitetsgranskats och analyserat enligt Fribergs modell. Resultatet presenteras i form av två kategorier med tillhörande fem subkategorier. Faktorer som ger upphov till stress är bland annat underbemanning, arbetsorganisationen och situationer då god omvårdnad inte kan skapas för patienterna. Diskussionen belyser problemet med att sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning. Organisatoriska faktorer som förmåner, löner och ledaregenskaper kan påverka huruvida sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning eller inte. Vidare förs ett resonemang om vad som bör göras för att behålla sjuksköterskorna kvar i vården.

 • 1580.
  Björn, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ruff, Annika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Unga vuxna patienters upplevelser av överföringen från Barn- och ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen rapporterar om en ökning av den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna. Mycket tyder på att orsakerna är de livsvillkor unga har som omfattar skolperioden och vidare mot vuxenlivets arbetsmarknad. De vårdsökande har ökat till BUP och allt yngre söker sig till VUP. Undersökningar visar att det är ett avstånd mellan BUP och VUP. Det kan vara en stor omställning för patienterna att föras över från BUP till VUP, man går från att bli behandlad som barn till vuxen. Här ställs det stora krav på de berörda vårdenheterna. Personer med psykisk ohälsa löper stor risk för återfall, därför är det av vikt att dessa personer följs upp aktivt med en planerad och ny kontakt. En god kontinuitet ökar följsamheten och förbättrar prognosen över tid.

  Syftet med studien är att beskriva patienternas upplevelse av överföringen från BUP till VUP. En kvalitativ design med intervjuer valdes. Induktiv innehållsanalys tillämpades som analysmetod. Resultatet delades in i tre teman; informationens betydelse, att själv ta beslut om sin behandling samt att inte veta vad som ska hända. Slutsatsen är att det behövs ytterligare information om överföringen och vården vid VUP. Att bytet av behandlare är svårt samt att individens mognad är av betydelse hur den unge klarar ansvaret att själv ta beslut angående sin behandling.

 • 1581.
  Björn, Hammarfelt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  It is all about the infrastructure: Review of Wolfgang Kaltenbrunner, Reflexive Inertia: Reinventing Scholarship Through Digital Practices2015In: Human IT, Vol. 13, no 2, p. 330-333Article, book review (Other academic)
 • 1582.
  Björnfot, Niclas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Högfeldt, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patientens upplevelser av distriktssjuksköterskans uppföljning efter obesitasoperation: "Distriktssköterskan fokuserar på diabetes när jag fokuserar på andra problem"2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livsstilsrelaterad ohälsa drabbar allt fler i form av övervikt eller fetma med diabetes, högt blodtryck, ledvärk, ökad infertilitet och sömnapné som följd. Operation av fetma (obesitasoperation eller bariatrisk kirurgi) har de senaste åren vetenskapligt bevisats som en effektiv behandlingsmetod men studier visar samtidigt behov av långsiktig, god uppföljning. Vid all livsstilsintervention är det väsentligt att inte bara följa upp och utvärdera medicinska mätvärden utan också ta hänsyn till psykosociala, individuella upplevelser av hälsa och ohälsa för att förebygga uppkomst av och lindra redan uppkommen ohälsa samt stärka patientens förmåga att hantera sin livsstil i samvaro med andra. Merparten av obesitasopererade patienter följs långsiktigt via primärvårdens vårdcentraler men då registerdata och viss litteratur indikerat svagheter i långtidsuppföljningen väcktes ett intresse av hur det fungerar ur ett patientperspektiv, särskilt om en följdsjukdom försvinner.

  Uppsatsen syftade till att belysa hur ett urval av patienter upplevt distriktssköterskans uppföljning främst efter sin obesitasoperation. Åtta patienter med tidigare diabetes typ 2 som obesitasopererats för minst fem år sedan genomgick därför en semistrukturerad inspelad intervju som transkriberades och analyserades med en induktiv analysmetod. Analysen visade att besöken vid vårdcentralernas och på distriktssköterskans mottagning både före och efter obesitasoperationen upplevts medicinskt inriktade. Det fysiska hälsofokuset upplevdes som mer naturligt av patienterna före operation. Efteråt upplevdes det däremot som en bristande helhetssyn sett till individens välbefinnande och hälsa. Distriktssköterskan förefaller övervaka och behandla symtom snarare än ohälsans grundproblem. Medicinska värden upplevdes gå före psykosociala riskfaktorer vilket gav minskad förståelse för besökens syften samt känslor av att individuella behov och önskemål sällan togs hänsyn till. Resultatet blev frånvaro av eller mindre omfattande uppföljningar och patienter som har ifrågasatt distriktssköterskans roll. Primärvårdens riktlinjer och ekonomiska ersättningsmodeller verkar påverka distriktssköterskans arbete mot medicinska mål och förhindra en förbättrad helhetssyn. Ökad kunskap om obesitasopererade patienters individuella förutsättningar behövs.

 • 1583.
  Björquist, Stina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Separation for regeneration: Chemical recycling of cotton and polyester textiles2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2015, 96.7 million tonnes of textile fibres were produced world-wide. Our high consumption of textiles leads to an increased amount of textile waste. In Sweden, the majority of used clothing and textiles are incinerated due to the lack of recycling techniques. A large amount of post-consumer textile waste is made from blended materials. One of the most common blends, used in as near as all workwear and service textiles, is cotton/polyester. To enable chemical recycling of such textiles, cotton and polyester must first be separated. The aim of this thesis was to separate the materials by depolymerizing the polyester using alkaline hydrolysis. The focus of the work was on how such a process should be performed without a catalyst, in order to result in both a high yield and a high purity of the cotton residue. In order to recycle the residue as a raw material for manufacturing of man-made cellulosic fibres, the cellulose chains in the cotton must also be maintained as unaffected as possible. The polyester in new sheets was completely depolymerized after 390 min at a temperature of 90ºC using a 10% sodium hydroxide concentration and a 1% material-to-liquor concentration. The separation using these conditions gave high yields (above 96%) of the cotton residue regardless of the material fineness used in the process. Furthermore, the separation performed on old sheets show that a pure cotton residue could be produced using higher material concentrations. It was shown that the cotton residue from old sheets, laundered around 50 times, had an intrinsic viscosity comparable to dissolving pulps used for viscose fibre spinning. This study concludes that alkaline hydrolysis without the use of a catalyst could be used to separate cotton and polyester in blended textiles. Furthermore, the findings show that cotton percentage in old sheets only decreased slightly after 50 launderings. Characterization of the materials using ATR FTIR spectroscopy indicate that an integrated textile recycling of hospital bed sheets could be performed since the sheets only contain cotton and polyester in all parts of the sheets.

 • 1584. Blad, Sofia
  et al.
  Larsson, David
  Outram, Nicolas
  Rosén, Karl G
  University of Borås, School of Engineering.
  Assessment of fetal reactivity biopatterns during labour by fetal ECG analysis2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Reactivity is the pattern of reactions associated with response to changes in the environment such as stress. Labour with uterine contractions hampering fetal and uterine blood flow provides significant stress and we need to improve our ability to assess fetal reactivity biopatterns during delivery. The study illustrates progress made with regard to detailed analysis of the fetal heart rate (FHR) and beat-to-beat variations (RR-intervals) as a clinical measure of fetal reactivity. A method, named residuals, is presented of using a small set of index cases to identify parameter settings which are then further evaluated in extensive database tests of 8100 cases.

 • 1585. Blad, Sofia
  et al.
  Welin, Anna-Karin
  Kjellmer, Ingemar
  Rosén, Karl-Gustaf
  University of Borås, School of Engineering.
  Mallard, Carina
  ECG and heart rate variability changes in preterm and near-term fetal lamb following LPS exposure2008In: Reproductive Sciences, ISSN 1933-7191, E-ISSN 1933-7205, Vol. 15, no 6, p. 572-583Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to evaluate the myocardial response in the preterm and near-term fetal lamb with infection. Chronically instrumented fetal lambs were exposed to lipopolysaccharide (LPS), and the fetal electrocardiogram (FECG) ST waveform was examined using STAN. Fetal heart rate variability (FHRV) was automatically analyzed by adapting a polynomial function to the RR sequence in the FECG. Preterm fetuses exposed to >90 ng/kg LPS died within 8 hours of LPS administration, a response not seen in near-term fetuses. In both surviving and nonsurviving preterm fetuses, cardiovascular responses were characterized by decreased arterial pressure, negative T waves, and tachycardia accompanied by an increase in FHRV. Similar changes were not observed in the near-term fetuses after LPS. The study shows that preterm lambs are more sensitive to LPS in terms of myocardial/cardiovascular response than the more mature fetuses are. High FHRV and negative ST waveform seem to characterize the LPS-induced stress response in preterm fetuses.

 • 1586.
  Bladby, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lundgren, Joakim
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnbibliotekarier och Yrkesidentiteten: En kvalitativ intervjustudie om hur barnbibliotekarier arbetar med flerspråkiga barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper understanding of the subject which is about children's librarians and how they look at their professional identity when it comes to the work they do with bi- and multilingual children. This comes mainly from what we have read in earlier publications that exists in the subject as a whole. The analytical framework for the thesis is based upon Anders Ørom and Treine Schreibers professional identities written in the 1990's. The method for the thesis is made up of six semistructured interviews with children's librarians. The main results we got out of this thesis are that all of the professional identities could be found in the respondents for this study. We also found that several of the identities coexisted in parallel within the respondents.

 • 1587.
  Blaschke, Christian
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kling, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Leken är barns värld: Hur kan leken främja lärandet?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur pedagoger säger sig uppfatta lekens betydelse för barns lärande. De frågeställningar som reflekteras över är hur pedagogerna uppfattar lekens betydelse? Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse för barns lärande?Det är den kvalitativa metoden som har använts i studien. Metod för datainsamling blev kvalitativa intervjuer. Med det menas att sex stycken pedagoger som deltog i studien har fått öppna frågor ställda till sig, och utifrån de svar som gavs har följdfrågor ställts. För att kunna ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns lärande, behövdes intervjuer göras.Resultatet av föreliggande studie visar att lek och lärande hänger oupplösligt samman. Lärandet sker när barn bearbetar sin omvärld och lär sig hur de skall förhålla sig i livet genom leken. Resultatet visar att pedagogerna anser att barn bör erbjudas olika erfarenheter i förskolan då det stimulerar deras lek och lärande.

 • 1588. Bles, Margareth
  et al.
  Visser, Karin
  Strong women team (Sterke vrouwen ploeg)2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  An example of a unique project (in a nutshell) that presents the public library’s function as a meeting and debating (both physically and digitally) centre in the local community. The Strong Women Project was set up in 2009 as part of the local Strong Women Project that was initiated by the municipality. The municipality asked all the cultural institutions to participate in this project. The library took its part very seriously and decided to start a network project for the women of Schiedam (a playful variation on the famous ‘old boys networks’): the local project "Strong Women Team Schiedam” (in Dutch: Sterke Vrouwen Ploeg - SVP). We named it the Sterke Vrouwen Ploeg (Strong Women Team). Our female Mayor was the captain of the team, which gave it a certain added value. The Mayor, because it was a local theme, was enthusiastic about having been asked to be involved. She is a true ambassador for our town and, during the year, she used the SVP as her personal platform to get informed about the town and the opinions of its women. She participated in 50% of the meetings, showed her personal side when talking about the subjects, and by the end had truly adopted the formula.

 • 1589.
  Bliander, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nyström, Viktor
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  En studie för en förbättrad besiktningsprocess inom bostadsproduktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the construction industry, inspections of the construction are made to secure that thequality and its functions are accurate according to the demands from the purchaser of theproject. This study examines different tools that can be helpful to use in order to secure a lowrange of inspection remarks to achieve an improved inspection process within the constructionindustry. To investigate how and where an improvement can be made, a survey of inspectionremarks were performed. The survey was supplemented by an interview to gain employersaspect on how Skanska could achieve an improved inspection process. Skanska has recentlyintroduced a new routine of the inspections, with the purpose of reducing the number of remarksand getting satisfied customer.The effect of the new routine has been studied and the result shows that Skanska is not far fromreaching the goal, however improvements can still be made. The new routine provides a betteropportunity to locate the remarks earlier in the construction process and there for more time torepair the remarks is gained. Thus there will be fewer remarks on the final inspection eventhough the overall numbers of remarks during the whole inspection process will remain thesame.Both the survey and interview manifested the areas where focus should be directed in order toimprove the inspection process. The contributing factors to the results are discussed andproposals for improvements are presented.This study will hopefully contribute to an understanding for the inspection process within theconstruction industry. Also bring understanding for the reasons why construction often gets alarge number of inspection remarks and how they could be avoided.

 • 1590.
  Blidberg, Jan-Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sebbas, Magdalena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att lindra lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid akut hjärtinfarkt är symptomen oftast kraftfulla och smärtsamma. Patienterna är allmänpåverkade och upplever lidande i samband med insjuknandet. Upplevelsen kan vara traumatisk och få negativa följder, men skadan kan begränsas och lidande lindras i det prehospitala vårdmötet. Ambulanssjuksköterskan kan vara den första vårdaren som möter patienter med hjärtinfarkt och det är sjuksköterskans ansvar att möta patienten i hans/hennes lidande. Tidigare forskning påtalar svårigheter då det gäller att kommunicera med patienter som genomgår en livskris och att genomföra ett samtal som genererar oro och ångest hos patienter med symptom på hjärtinfarkt. Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av vårdande som möjliggör lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. En kvalitativ intervjustudie med sex informanter genomfördes vid två ambulansverksamheter i västra Sverige. Induktiv design valdes enligt Elo och Kyngäs (2007). Resultatet presenterar ett vårdande förhållningsätt utifrån underkategorier, kategorier och en huvudkategori. Kategorierna är: Ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt, Ambulanssjuksköterskans engagemang och följsamhet, Patientens delaktighet, Patientens insikt och kunskap samt Anhörigas delaktighet. Slutligen redovisas huvudkategorin: Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation.

  Resultatet kan förstås som att ett lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt kan uppnås genom att ambulanssjuksköterskan förmedlar kontroll i en kaotisk livssituation. Kännetecknande för ett sådant vårdande är ett lugnt förhållningssätt samt engagemang och följsamhet till den individuella patienten. Patientens delaktighet samt patientens insikt och kunskap i sin livssituation beaktas likväl som de anhörigas delaktighet. Slutsatsen är att ett vårdande förhållningssätt som förmedlar kontroll i en kaotisk situation upplevs kunna ha en lindrande effekt på stress, oro, smärta och rädsla. Samtidigt framkommer det att ambulanssjuksköterskorna upplever att det finns situationer där patienten upplevs vara oemottaglig för information likväl som att fysisk beröring inte har någon lindrande effekt.

 • 1591. Blimark, M
  et al.
  Ekeroth, U
  Lundberg, Lars
  Civilian-military collaboration in training for disasters2007Conference paper (Refereed)
 • 1592. Blimark, M
  et al.
  Örtenwall, P
  Lundberg, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  DSTC as war surgery course2011Conference paper (Other academic)
 • 1593.
  Blixt, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kirlappos, Andreas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Optimering av lagerhantering i sjukhusmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Effective material handling in a healthcare organization can both reduce operational costs andat the same time result in higher quality of care. Traditionally, materials management issueshave not been a priority for explanatory reasons. A hospital is primarily a healthcare facilityand not a company that actively needs to seek profitability to ensure its survival. However,this has resulted in insufficient management and procedures with high costs and lack ofresource efficiency as a result. Deficient work routines and methods for materialsmanagement along with improper utilization of storage facilities have been the main focus ofthis study. The study provides suggestions for how operation ward 1 at Södra Älvsborgshospital can work to improve stock management of its consumables. Semi-structuredinterviews along with quantitative data form the basis of this study, which is divided intothree main areas, processes, material management and warehouse design. After analysing theempirical data together with the theoretical frame of reference, some recommendations maybe presented to the operations department. The consumables should be moved to anappropriate storage space on the lower floor that has appropriate ventilation for medicalmaterials and a specific unpacking area. The new storage area should be dimensioned andoptimized based on product family, pick rate and physical characteristics of the articles tominimize overwork, unnecessary movements and promote ergonomics. In order to ensure thatthe right skills are utilized for the correct task, a warehouse manager should be employed withmain responsibility for materials handling. Valuable time can thus be saved for the nurses sothat they can focus more on their primary tasks. In order to simplify materials management,implementation of a two-bin system should be carried out, where safety stocks, re-orderpoints and order quantities are built-in and visualized.

 • 1594. Block, K
  et al.
  Alatalo, M
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ising, G
  Characterization of a minichromosome derived from the transposing element TE1 in Drosophila melanogaster1991In: Hereditas, Wiley-Blackwell Publishing, Inc. , 1991, p. 82-83Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The transposing element TEI contains the structural genes white and roughest from the Drosophilr X-chromosome. These genes are flanked by FB-elements, which are responsible for the mobility. At one occasion the TE, probably together with an adjacent segment in chromosome 2. has formed a minichromosome. This chromosome contains both the structural genes, the FB-elements,some centromeric and/or telomeric heterochromatin. It probably has a centromere as well, as it is transferred to the offspring at a high rate. From this minichromosome a smaller one has originated, probably through the loss of the region from chromosome 2 and some heterochromatin. This smaller minichromosome has been characterized in the following way: 1. Size determination hy pulsed field gel electrophoresis. -The chromosome turned out to be little more than one megabase. 2. y-irradiation of DNA from the minichromosome. ~ The aim of this experiment is to find out if the chromosome is circular or linear. A radiation dose which causes one break within a circle ought to accumulate DNA of the same size as the minichromosome. In this case no accumulation occurred and thus the chromosome is probably linear. 3. Cloning of sequences from the minichromosome. ~ A low melting agarose gel was run and a fragment was cut out from a region which contained DNA fragments of the same size as the minichromosome. The DNA was cut simultaneously by EcoR I and Pst I and ligated into the vector pBS containing T7 and T3 primers. The ligated DNA was amplified by the PCR method, which rendered several fragments of varying size. These fragments were ligated into the vector pCR1000TM. Positive clones are being analysed at present. With these clones we intend to construct a map of the minichromosome.

 • 1595. Block, K
  et al.
  Ising, G
  Ståhl, Fredrik
  Minichromosomes in Drosophila melanogaster derived from the transposing element TE11990In: Chromosoma, ISSN 0009-5915, E-ISSN 1432-0886, Vol. 99, no 5, p. 336-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A minichromosome has originated from the transposing element TE1. This autonomously replicating chromosome contains the structural genes white and roughest, from the Drosophila X chromosome. It arose within a stock carrying TE1 at 45F on chromosome 2. In addition to the w and rst genes, the minichromosome may carry section 45C-45F from chromosome 2. It is inherited by 33%-47% of the offspring. By this criterion it carries a centromere, although the origin of the centromere is unknown. From this minichromosome a still smaller one has originated, probably through the loss of all material from chromosome 2 together with some heterochromatin. At the same time a duplication of white and roughest could have taken place. This chromosome has a strange morphology and is more frequently lost in meiosis than the larger one, but is still transmitted to about 29%-37% of the progeny of one parent heterozygous for the minichromosome. In both cases the flies have variegated eyes, probably as a result of position-effect variegation. The variegation pattern is influenced by factors in the X chromosome. The size of the smaller minichromosome is little more than 1 Mb as determined by pulsed field gel electrophoresis.

 • 1596. Blohm, M
  et al.
  Hartford, M
  Karlson, BW
  Karlsson, T
  Herlitz, Johan
  [external].
  A media campaign aiming at reducing delay times and increasing the use of ambulance in AMI1994In: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171, ISSN 0735-6757, Vol. 12, no 3, p. 315-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To improve the prognosis in patients with acute myocardial infarction (AMI) if treatment by early instituting treatment, we initiated a media campaign during 1 year with the intention to reduce delay times and increase ambulance use in patients with acute chest pain. This article describes the outcome during 3 years after the campaign was finished. The median delay time in patients with AMI was reduced from 3 hours 0 min before the campaign to 2 hours 20 minutes during the year of the campaign (P < .001). The median delay time remained at a similar level (2 hours 20 min) during the 3 years after the campaign. Ambulance use was not affected during or after the campaign. It can be concluded that a media campaign resulted in a reduction of delay times not only during the campaign, but also during 3 years after its pertormance, whereas ambulance use was not affected.

 • 1597. Blohm, M
  et al.
  Herlitz, Johan
  [external].
  Hartford, M
  Karlson, BW
  Risenfors, M
  Luepker, RV
  Sjölin, M
  Holmberg, S
  Consequences of a media campaign focusing on delay in acute myocardial infarction1992In: American Journal of Cardiology, ISSN 0002-9149, E-ISSN 1879-1913, ISSN 0002-914, Vol. 69, no 4, p. 411-413Article in journal (Other academic)
 • 1598. Blohm, M
  et al.
  Herlitz, Johan
  [external].
  Hartford, M
  Karlsson, BW
  Holmberg, S
  Schröder, U
  Larsson, E
  Mediakampanj om råd vid bröstsmärtor har stor genomslagskraft i befolkningen1989In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 86, no 32-33, p. 2695-2696Article in journal (Refereed)
 • 1599. Blohm, M
  et al.
  Herlitz, Johan
  [external].
  Schröder, U
  Hartford, M
  Karlsson, BW
  Risenfors, M
  Larsson, E
  Luepker, R
  Wennerblom, B
  Holmberg, S
  Reaction to a media campaign focusing on delay in acute myocardial infarction1991In: Heart & Lung, ISSN 0147-9563, E-ISSN 1527-3288, Vol. 20, no 6, p. 661-666Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A media campaign conducted to reduce delay time and to increase the use of ambulance transport in acute myocardial infarction was performed in an urban area with about half a million inhabitants during 1 year. The main message was that chest pain lasting more than 15 minutes might indicate acute myocardial infarction; dial 90,000 immediately for ambulance transport to the hospital. The target population was the general public. After 6 and 12 months 400 and 610 randomly chosen persons, respectively, were contacted by telephone to evaluate the reaction of the general public to the campaign. Of these, 60% and 71%, respectively, had heard of the campaign, and all parts of the message were spontaneously remembered by 15% and 19%, respectively. The reaction to the campaign was generally positive. Among all patients admitted to the coronary care unit of one of the two city hospitals, 65% were aware of the campaign and 31% of them were of the opinion that they came to the hospital faster because of the campaign. In conclusion, a media campaign aimed at reducing patient delay time in acute myocardial infarction was shown to reach a majority of people in the community and patients with ischemic heart disease. The reaction was positive and about one fifth of interviewed people spontaneously remembered the total message.

 • 1600.
  Blom, Evelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Berggren, Isabelle
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barns upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet ser betacellerna i bukspottskörteln som främmande och angriper dem. Cellerna kan då inte producera insulin längre, vilket är ett livsviktigt hormon för kroppen. I Sverige insjuknar cirka två barn varje dag i diabetes mellitus typ 1. Sjukdomen påverkar barnets vardag och kommer alltid vara en styrande del genom livet. Många barn oroar sig över hypoglykemi samt andra komplikationer som är relaterade till sjukdomen.

  Syftet med studien är att beskriva upplevelser av hur vardagen påverkats hos barn som är diagnostiserade med diabetes mellitus typ 1. Metoden är en sammanställning av empirisk data och baseras utifrån Axelssons (2012) modell. Studien innehåller 11 artiklar som består av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Examensarbetet fokuserar på barn i åldern 6-14 år och artiklarna i studien belyser upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 1.

  Resultatet visade att barnen upplevde känslor av utanförskap och att de kände sig annorlunda jämfört med sina vänner. Familjen hade en betydelsefull roll för barnen och sjukdomen påverkade även omgivningen. Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier och tio subkategorier. I diskussionen belyser vi känslan av att vara barn och leva med en kronisk sjukdom, familjens betydelse samt att förlika sig med sjukdomen. En grundläggande aspekt som framkommer i diskussionen är även vikten av adekvat och individanpassad information efter barnets utvecklingsnivå.

29303132333435 1551 - 1600 of 12080
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf