Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Ayse, Altun
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Håkans, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  När skolmedicinen inte räcker till En litteraturöversikt av Komplementär och Alternativ Medicin i vården (KAM)2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom dagens hälso- och sjukvård finns det metoder som kompletterar den västerländska skolmedicinen. Metoder som kan komma att användas när skolmedicinen inte räcker till. Genomgående för vården med Komplementär och alternativ medicin, KAM metoder är en prägling av helhetstänkande ibland även kallat holistiskt synsätt. Syftet med denna uppsats är att beskriva den befintliga forskningslitteraturen med avseende på sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens uppfattningar om KAM samt hur KAM används inom vården. Åtta studier sammanställdes och analyserades i en litteraturöversikt för att få en överblick över kunskapsläget. Resultatet presenteras med två huvudkategorier. Kategorierna är Uppfattning om KAM och Hur KAM används i vården. Uppfattning om KAM påverkas av önskan om mer kunskap om KAM, oklar definition av KAM, varierande personligt förhållningssätt till KAM och bristande evidens hos KAM. Hur KAM används i vården påverkas av hur sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal uppfattar det att tala med patienter om KAM samt att makt- och organisationsstrukturer är ett hinder på arbetsplatsen. I diskussionen behandlas underkategorierna att tala med patient om KAM, där det diskuteras om hur sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal talade om KAM med patienter trots att de kände sig obekväma, sjuksköterskor och övriga vårdpersonals önskan om ökad kunskap samt makt- och organisationsstrukturer som hinder för KAM inom hälso- och sjukvården.

 • 152.
  Backe, Eva
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Gudmundsdottir, Margret
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Språkrör åt båda håll? En litteraturstudie om faktorer som inverkar på samtal som översätts av tolk2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation är ett viktigt redskap för att förmedla information och få kontakt med andra människor. Ett sätt att lösa de problem som uppstår i samtal med patienter som inte talar samma språk är att använda tolk. Tolken har två uppdrag eftersom han eller hon företräder både patient och vårdpersonal. Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte talar samma språk, hans eller hennes roll är att vara neutral i det som sägs mellan patient och vårdpersonal. För att uppnå en nära relation till patienten behöver vårdpersonal och tolk vara engagerade och tillgängliga i kommunikationen med varandra och patienten. Kommunikation mellan tre parter innebär stora utmaningar för alla inblandade. Syftet är att beskriva faktorer som inverkar på samtalet mellan vårdpersonal och patient som översätts av tolk. Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där fjorton kvalitativa artiklar som motsvarade vårt syfte analyserades. Litteratursökningen har skett genom en systematisk sökning i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy och Samsök. I analysen framkom sju kategorier vilka beskrivs vidare i resultatet. Kategorierna är Brist på tid, Tolk och vårdpersonal har makt över tiden, Brist på tolk, Dyrt att använda tolk, Okunskap om tolkverksamheten, Oprofessionella tolkar samt Fördel att använda samma tolk. Resultatet i vår studie visar att det finns stora brister i samarbetsformerna mellan vårdpersonal och tolkar och att vårdsektorn och tolkservice måste utveckla nya samarbetsformer så att flexibiliteten i samtalet och vårdandet ökar.

 • 153.
  Backlund, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patienters komfort under ambulanstransport: En interventionsstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patientens liggkomfort under ambulanstransport är en viktig faktor i omvårdnaden i ambulanssjukvård. Vi tror att en ökad komfort kan minska patientens lidande. Det är flera faktorer som påverkar komforten i en ambulans, hur fordonet framförs, hur vårdaren agerar, patientens tillstånd mm. När det kommer till liggkomforten är personalen begränsad av det material som finns att tillgå. I syfte att förbättra komforten har vi haft möjlighet att prova en säck, att transportera patienter i och jämföra den med det gamla sättet, med lakan och filtar. Kan ett nytt sätt att bädda ner patienten kunna förbättra komforten under ambulanstransport? Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelse vid användandet av två olika metoder för bäddning på ambulansbåren. Studien är kvantitativ randomiserad interventionsstudie för att jämföra patientens upplevda komfort vid två olika bäddmetoder. Datainsamlingen har bestått av enkäter där patienter besvarat frågor angående den upplevda komforten under ambulanstransport. Patienterna fick besvara sex påstående angående komfort, temperatur, trygghet och integritet. Enkäten besvarades av 94 patienter. Hälften av dessa har transporterats med lakan och filtar och resten med patientsäckar. Studien visar att vid samtliga påstående har patienterna i patientsäcksgruppen varit mer positiva, men skillnaderna har inte varit signifikanta. Denna studie omfattar ett relativt litet antal patienter, ett större material behövs för att generalisera eventuella skillnader mellan grupperna. Resultaten pekar ändå på att patienterna som transporterades i patientsäcken upplevde en större komfort.

 • 154. Backlund, Per
  et al.
  Heldal, Ilona
  Söderström, Ewa
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Pre-hospital training and simulation initiative2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background The pre-hospital process is a complex one involving aspects such as medical skills as well as care taking, team performance, inter-organizational cooperation and communication. This calls for novel training methods and technology support. Our review of literature (covering the areas of pre-hospital care, training simulator technologies and methods and process modelling) indicates that the different aspects are typically trained in isolation, e.g. medical skills using patient simulators.Objective The pre-hospital training center project addresses the overall complexity of the pre-hospital process by taking all of the aspects into account when designing scenarios and technology support for training the complete prehospital process (covering alarm, on-scene activities, transportation and hand-over). This is indeed a challenging task as we need to develop both training methods and technology support for a very complex training situation.Methods The project will develop a prototype scenario along with technology support to enact it. The training scenario will involve many of the aspects listed above and will be tested in a field experiment with ambulance personnel. Results The expected outcome of the project is a platform for establishing a pre-hospital simulation and training center. The initial technologies, research results and experiences will be used to form a consortium for further work and development. Conclusions We have identified a need for a pre-hospital training center with the unique and ambitious idea of covering the entire pre-hospital process as well as its many interacting aspects. To the best of our knowledge this approach is not at all common and we expect the complexity to be so high that it is a challenging enough research area that can only be addressed if we have a well-designed simulation and training center in place with all the different areas of knowledge represented, i.e. pre-hospital medicine as well as simulation and visualization technology.

 • 155. Bagshow, D.
  et al.
  Lepp, Margret
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Zorn, C
  International Research Collaboration: Building Teams and Managing Conflicts2007Ingår i: Conflict Resolution Quarterly, ISSN 1536-5581, E-ISSN 1541-1508, Vol. 24, nr 4, s. 433-446Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 156.
  Bagstevold, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Nielsen, Maiken
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Det är svårt att rekommendera något, som man inte vet så mycket om”: Barnmorskors reflektioner om hemförlossningar2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att föda barn är en unik händelse i kvinnans liv, och barnmorskorna är betydelsefulla för att det skall bli en så bra upplevelse som möjligt. En nationell undersökning från år 2008 visade att fler kvinnor skulle kunna tänka sig att föda i hemmet, om de hade möjligheten. Tidigare studie har visat att sjukvårdspersonalen har för lite kunskap om hemförlossningar, samt betydelsen av att föda hemma för den gravida kvinnan och ringa kunskap finns om barnmorskors attityder och tankar om hemförlossningar. Syftet med denna studie var att beskriva hur barnmorskor reflekterar runt kring planerade hemförlossningar. Tio barnmorskor, som inte arbetar med hemförlossningar, från förlossningsavdelningar, BB och mödrahälsovård i Mellansverige intervjuades, och intervjuer analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I analysen framkom att barnmorskorna saknade kunskap omkring hemförlossningar samt hade fokus på risker, säkerhet, kontroll och krav, vilket påverkade tilliten till kvinnors förmåga att föda barn. Detta grundar sig bland annat i att barnmorskornas förhållningssätt till hemförlossningar påverkas av en fokusering på medicinska interventioner och en misstro till den normala förlossningen samt att barnmorskorna ansåg att kvinnor i dag har stora krav och kontrollbehov vid en förlossning. Barnmorskorna påpekade att det var en trygghet med den tekniska beredskapen samt övervakningen som finns på sjukhusen, vilket de påtalade att de skulle sakna att ha tillgång till vid en hemförlossning, vilket gjorde dem ovilliga till att arbeta med hemförlossning. För att bevara barnmorskekunskapen och förankring i en ”naturlig” fysiologisk process, bör man bara använda teknik samt göra inventioner i de fall då det är speciellt eller medicinskt befogat.

 • 157.
  Barath, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Källström Olsen, Jessica
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Jag känner mig frustrerad och otillräcklig”: Sjuksköterskans upplevelse av vården kring den suicidnära patienten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Självmord, eller suicid som det också kallas, är i vårt samhälle ett tabubelagt ämne där en känsla av utanförskap har belysts hos den suicidnära patienten som ibland upplever sin vård som otillräcklig. Syftet med följande studie är därför att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda den suicidnära patienten och för att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts på fyra kvalitativa- samt fem kvantitativa artiklar där resultatet visar att sjuksköterskans syn på patienten, på sig själv samt på sin kompetens i stor utsträckning påverkar patientens upplevelse av vårdandet. Vidare beskrivet är att sjuksköterskan tycks vara benägen att sätta etiketter på patienten där vissa grupper upplevs som svårare att vårda. Sjuksköterskan uppfattar vårdandet som tungt, då den vård som förmedlas inte upplevs ge önskad effekt. Eftersom relationen mellan sjuksköterskan och patienten är av stor vikt för att främja en framtida patienthälsa anses det att en bredare utbildning bör erhållas den grundutbildade sjuksköterskan för att underlätta förmågan att sätta sin förförståelse åt sidan och därmed öka förutsättningen för den psykiskt sjuka patienten. En minskad arbetsbelastning anses även vara av stor vikt då sjuksköterskan tycks uppleva en stress under sin arbetsdag där administrativa arbetsuppgifter tvingas ta utrymme framför patientkontakten. Psykisk sjukdom och ohälsa tros i framtiden utvecklas till den näst ledande folkhälsosjukdomen och ett preventivt arbete, där en vårdande relation sätts i fokus, anses i mötet med denna patientgrupp vara av ytterst vikt för att i framtiden minska antalet suicidförsök och fullbordad suicid vilket anses ge en hållbar utveckling av samhället. Abstract: Society tends to meet the suicidal patient with a lack of understanding. The general taboo nature of the subject, as well as feelings of alienation is factors that lead patients to perceive their healthcare as inadequate. The purpose of this study is therefor to survey the experiences of nurses in their meetings with suicidal patients and to this end the authors have carried out literary studies of four qualitative and five quantitative articles. The analysis of the studies led to the conclusion that the nurse's perception of the patient, herself and her own competence greatly affect the patients’ healthcare experience. Additionally, the studies show that nurses are inclined to perceive their work as difficult when treatment does not have the desired effect and thereby categorize the patients similarly. The relationship between nurse and patient is of great importance for successful healthcare and this study shows the need for a broader education to provide the nurse tools to manage her preconceived notions and thereby provide better conditions for the suicidal patient. Nurses, in their stressful work environment, are often forced to choose between administrative duties and patient contact which highlights the need for a decreased work load. Mental illness is believed to become the next largest public health threat and a preventative approach, with focus on the nurse-patient relationship is central to effectiveness of suicide prevention.

 • 158.
  Barber, Christopher
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Liljeqvist, Samuel
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans upplevelser av internationella militära insatser: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vara sjuksköterska och vara på internationell militär tjänstgöring innebär stora utmaningar. De utsätts för livshotande faror, samtidigt som de skall ta hand om svårt traumatiserade patienter. Denna litteraturstudie syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser under internationell militär tjänstgöring. Sjuksköterskor på internationella militära insatser tillhör två olika yrkeskategorier, soldater och sjukvårdspersonal. Deras primära uppgift i fält är att ta hand om skadade patienter, men det kan uppstå situationer där de kan bli tvingade till att försvara sig med sitt vapen och potentiellt skada en annan människa. Sjuksköterskor i internationell militär tjänstgöring tar hand om alla slags patientkategorier. Allt ifrån skott- eller splitterskadade, traumatiserade patienter, till vanliga sjukdomar och infektioner. Civilbefolkningen kan behöva vård och stöd p.g.a. vad de utsätts för. Den språkliga och kulturella barriär som kan uppstå mellan patient och sjuksköterska kan försvåra det arbetet. Efter avslutad tjänstgöring kan sjuksköterskan drabbas av psykiska och fysiska skador vilka kan göra det svårt för dem att bli återintegrerade i den civila världen. Resultatet av denna litteraturstudie är främst baserad på amerikanska och brittiska studier publicerade på 2000-talet. I diskussionen berörs framförallt sjuksköterskans hemkomst och huruvida en djupare förståelse av KASAM är relevant för förståelsen runt förekomsten av psykiska besvär hos militärt tjänstgörande sjuksköterskor. Resultatet är möjligen relevant att ta del av för de sjuksköterskor som planerar att åka på militär internationell tjänstgöring så att de blir bättre förberedda på vad som väntar dem.

 • 159.
  Barkensjö, My
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Tikka, Therese
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patientupplevelse av triage2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat vad patienten anser vara tillfredställande i samband med triage. Där framkommer att i mötet med vårdpersonalen vill patienten känna sig värdig, sedd och bekräftad. Detta ställer krav på vårdpersonalen och den kompetens de besitter. En förutsättning för patienttillfredsställelse är information om väntetider, patienternas medicinska tillstånd och en god vårdrelation. I mötet med patienten krävs kunskap om vad dessa tycker är viktigt och betydelsefullt i samband med triage. Kunskapen om vad som är viktigt är fortfarande inte tillräckligt belyst, ur ett patientperspektiv. Syfte var att beskriva patientens upplevelse av vad som var betydelsefullt för denne i samband med triage. En kvalitativ forskningsansats med en påföljande innehållsanalys valdes. 11 stycken intervjuer genomfördes på en mindre akutmottagning i väst Sverige.Informanterna som valdes ut var patienter på denna akutmottagning. I resultatet framträdde två domäner, bemötande och information. Kategorierna som följde var omvårdnad, trygghet, delaktighet, kompetens, omhändertagande, integritet, tid och kommunikation. Informanterna ansåg det vara betydelsefullt att bli bemötta på ett individuellt plan, detta innefattade allt från basal omvårdnad till att informanterna litade på triageteamets goda kompetens. Sanningsenlig information kring väntetider och prioriteringssystemet visade sig ha betydelse. Tidigare studier har visat att vården upplevdes som god om vårdpersonalen hade ett öppet förhållningssätt, visade hänsynsfullhet och lugn. Detta bekräftas i vårt resultat. Triageteamet skulle kunna tillgodose detta genom att våga uppskatta väntetiden, men också genom att vara tydliga i att informationen kan komma att förändras.

 • 160.
  Becic, Sabera
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Huovila Andersson, Jessica
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Cellförändringar i livmoderhalsen: Kvinnors upplevelser efter besked2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cellförändringar drabbar idag kvinnor världen över och orsakas av humant papillomvirus (HPV). När infektionen inte läker ut krävs behandling eftersom det kan utvecklas till livmoderhalscancer på längre sikt. Begreppet cellförändringar associeras starkt med cancer vilket väcker stor oro för de kvinnor som drabbas. Ett avvikande cellprovsresultat kräver saklig information av vårdpersonalen för att kvinnor ska kunna förstå sin situation fullt ut samt lindra det lidande som uppstår. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter besked om diagnostiserade cellförändringar i livmoderhalsen. För att kunna besvara syftet analyserades sex kvalitativa och två kvantitativa artiklar vilket slutligen resulterade i tre huvudteman och tio underteman. Att få en diagnos med cellförändringar leder ofta till känslor som oro, ångest, stress, ilska och rädsla. Kvinnor som får tillbaka ett positivt cellprovsresultat tror att de drabbats av cancer, vilket är ett vanligt missförstånd och väcker stor rädsla. Inför undersökningar och behandlingar kände många kvinnor oro, dels för kommande cellprovsresultat och dels för att de kände en ovisshet över vad som händer inuti deras kropp. Många kvinnor upplever att de är i behov av information för att bättre kunna förstå sitt tillstånd. En känsla av stigmatisering uppstod i samband med cellförändringar eftersom det orsakas av ett sexuellt överförbart virus. Den oro kvinnor upplever i samband med diagnos av cellförändringar kan bero på bristen av information om vad cellförändringar betyder och innebär. Vårdaren har därför en betydande roll för att lindra kvinnors oro och undvika onödigt lidande.

 • 161.
  Beckman Sjökvist, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Tait, Clive
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att överflyttas från IVA till vårdavdelning: En intervjustudie om patienters upplevelser2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att flyttas från intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelningen kan ur patientens perspektiv leda till olika upplevelser, båda positiva och negativa. Själva överflyttningen kan ge ångest, oro och otrygghet till patienterna men kan också upplevas som positivt och oproblematiskt. Överflyttningen till vårdavdelningen kan vara abrupt eller välplanerat och detta kan påverka patienternas upplevelse och känsla. Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av överflyttning från IVA till vårdavdelning. Kvalitativ metod användes med intervjuer som datainsamlingsmetod där nio patienter intervjuades. Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att överflyttningen upplevdes som ett steg i vårdprocessen. Patienterna i studien visade en positiv syn överlag men hade inte så stark upplevelse av själva överflyttningen. Skillnader hos de olika avdelningarna på sjukhuset var en stor del av det som kom fram under intervjuerna. Ingen negativ upplevelse har framkommit i studien angående själva överflyttningen utan patienterna tyckte att det var en del i själva vårdprocessen.

 • 162.
  Bedö, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Grolander, Jill
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Ett tillstånd ingen vill ha” Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är där på grund av allvarlig sjukdom eller skada. Många av dessa patienter drabbas av intensivvårdsrelaterat delirium som räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA. Varför patienterna i så hög grad utvecklar delirium är inte tillräckligt kartlagt men de patienter som drabbas riskerar att få ett ökat lidande, förlängd vårdtid och ökad mortalitet. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium. En kvalitativ design med forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod användes för att besvara syftet. I resultatet presenteras sjuksköterskornas förebyggande arbete och deras erfarenheter av att vårda patienter med delirium med hjälp av tre kategorier och tillhörande underkategorier. Sjuksköterskorna betonar vikten av att förmedla trygghet till patienten och genom att främja delaktighet och ge patienten kontroll över situationen försöker de bland annat förebygga delirium. Sjuksköterskornas erfarenhet är att behovet att information och sömn är stort hos patienter som vårdas på IVA och viktigt för att förhindra utveckling av delirium samt för att vårda och behandla en patient som har utvecklat ett delirium. Sjuksköterskorna uppger att det kan vara svårt att veta om en patient har utvecklat ett delirium trots att studier visar att 11-87% av patienterna som vårdas på IVA blir deliriska. En tredje del av dessa fall förblir oupptäckta. Fler patienter hade fått en mer anpassad vård om sjuksköterskorna kunnat identifiera delirium och därför är det av största vikt att intensivvårdssjuksköterskor utbildas inom området och att avdelningarna inför skattningsinstrument för att minska utbredningen av delirium.

 • 163. Behboudi, A
  et al.
  Roshani, L
  Lundin, L
  Ståhl, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Klinga-Levan, K
  Levan, G
  Functional significance of absence: The chromosomal segment harboring the Tp53 gene is missing in the T55 rat radiation hybrid mapping panel2002Ingår i: Genomics, ISSN 0888-7543, E-ISSN 1089-8646, Vol. 79, nr 6, s. 844-848Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The T55 rat radiation hybrid (RH) mapping panel has been reported to retain the entire rat genome at retention frequencies between 22% and 37%. However, we found that a small segment of rat chromosome 10 harboring at least four different genes, including Tp53, was completely absent from the panel (retention frequency = 0%). Two other markers located in the vicinity exhibited much reduced retention (2–6%). RH clones are generated by transferring highly fragmented DNA into a recipient cell. There might be a strong selection against the transfer and retention of chromosome segments harboring an intact Tp53, as the action of this gene might prevent proliferation and establishment of the RH clone. Our finding further suggests that unexpected low retention or absence of chromosome segments in an RH panel may represent indications that the segments harbor genes with important functions in cell proliferation control.

 • 164. Behboudi, A
  et al.
  Sjöstrand, E
  Gómez-Fabre, P
  Sjöling, Å
  Taib, Z
  Klinga-Levan, K
  Ståhl, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Levan, G
  Evolutionary aspects of the genomic organization in rat chromosome 102002Ingår i: Cytogenetic and Genome Research, ISSN 1424-8581, E-ISSN 1424-859X, Vol. 96, nr 1-4, s. 52-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using FISH and RH mapping a chromosomal map of rat chromosome 10 (RNO10) was constructed. Our mapping data were complemented by other published data and the final map was compared to maps of mouse and human chromosomes. RNO10 contained segments homologous to mouse chromosomes (MMU) 11, 16 and 17, with evolutionary breakpoints between the three segments situated in the proximal part of RNO10. Near one of these breakpoints (between MMU17 and 11) we found evidence for an inversion ancestral to the mouse that was not ancestral to the condition in the rat. Within each of the chromosome segments identified, the gene order appeared to be largely conserved. This conservation was particularly clear in the long MMU11-homologous segment. RNO10 also contained segments homologous to three human chromosomes (HSA5, 16, 17). However, within each segment of conserved synteny were signs of more extensive rearrangements. At least 13 different evolutionary breakpoints were indicated in the rat-human comparison. In contrast to what was found between rat and mouse, the rat-human evolutionary breaks were distributed along the entire length of RNO10.

 • 165.
  Behringer, Chantal
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av palliativ hemsjukvård: en litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Andelen patienter som är i behov av palliativ vård och vill bo kvar i det egna hemmet har ökat under de senaste åren. Patienterna behöver kontinuitet och ett professionellt bemötande från sjuksköterskan och andra yrkeskategorier. Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i patientens eget hem. Metoden för detta är en litteraturstudie. Sju kvalitativa artiklar ligger till grund för analysen, vilken genomfördes med hjälp av Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre huvudteman som beskriver upplevelsen av; utmaning, relationer och personlig påverkan samt sex subteman, resurser/tid, samarbete, få rutiner, vårdrelation, att vara en i teamet, utveckling och att bli berörd. Resultatet visar fram för allt vikten av en god och ömsesidig vårdrelation till patienten och de närstående. Sjuksköterskorna upplever tillfredsställelse med sitt arbete och att de utvecklar sin personlighet genom möten med döende människor och dess närstående. Det som upplevs problematiskt är brist på tid och därmed en försämrad förutsättning att ge den vård som vill ges till varje enskild patient. Detta blir ett dilemma för sjuksköterskorna i det dagliga arbetet. I diskussionen lyfts att en god relation till patienten och närstående är central för upplevelsen av trygghet. Resurser behövs tillskapas i form av utbildningsinsatser i palliativ vård i grundutbildningen till sjuksköterska. Dessutom behövs resurser i form av tid inom palliativ vård så att sjuksköterskan ska kunna ta sig tid till varje patient för att bygga upp bra relationer till patienten och dennes närstående och därmed kunna lindra lidande.

 • 166.
  Beijbom, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Borsved, Jennie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Dagboken är som en skatt, något att hålla taget i” Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok med fotografier inom intensivvård2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas svårt sjuka patienter med risk för eller pågående svikt av vitala funktioner. Ett stort problem för intensivvårds patienter är att de ofta har minnesluckor från vårdtiden. Att föra dagbok och ta fotografier inom intensivvård är ett sätt att dokumentera för patienten den vård som bedrivits och det som har hänt under deras vistelse på IVA, vilket har stor betydelse för patienten i efterförloppet. I den högteknologiska vården som bedrivs på IVA är dagboken ett sätt för sjuksköterskan att skapa en vårdrelation med patienten och de närstående och därmed se patienten som en människa och inte ett objekt. Dagboken kan även användas som en form av kommunikationskanal/informationskanal mellan sjuksköterska, patient och närstående. Då det saknas riktlinjer för hur dagboksskivandet ska gå till är det svårt för sjuksköterskan att veta vilken struktur som gäller. Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok med fotografier inom intensivvård. En kvalitativ ansats har använts. Semistrukturerade intervjuer utfördes med nio intensivvårdssjuksköterskor från tre sjukhus i södra Sverige. Analysen utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Denna analys resulterade i tre huvudkategorier. Dessa huvudkategorier består av tre, fyra respektive fem subkategorier vardera. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok och fotografier beskrivs i följande tre kategorier. Utveckling- och arbetsprocesser där utvecklingen utav dagböcker och beskrivning hur det skrivs i dem. Det har skett en enorm utveckling de senaste tio åren i hur de är utformade och vad de innehåller. Det skrivna ordet, där det betonas möjligheterna som sjuksköterskan har när hon/han skriver. Att skriva vardagligt om rutiner eller att välja en mer personlig prägel på sitt skrivande. Att gå vidare, där beskrivs det hur patienter och närstående använder dagboken för att gå vidare i återhämtningsfasen, att dagboken spelar en enorm roll för accepterandet av hur sjuka patienterna varit.

 • 167. Beijer, Elisabeth
  et al.
  Eriksson, Bengt
  Greene, Jennifer
  Jess, Kari
  Karlsson Vestman, Ove
  Karlsson, Per-Åke
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Niklasson, Laila
  Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter: erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs och värderas erfarenheter från utvärderingsverkstäder, som är en pedagogisk form för att simultant lära om utvärdering och att genomföra utvärderingar inom välfärdsområdet. Rapporten bygger på studier av utvärderingsverkstäder liksom på författarnas egna erfarenheter från att bedriva verkstäder. Studien har genomförts inom ramen för Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv). Initiativet till Nuv togs 2008 från Mälardalens Högskola och dess utvärderingsakademi. Nätverket etablerades mellan de enheter vars medarbetare medverkar i denna rapport; FoU Välfärd Värmland (Bengt G Eriksson), FoU i Väst/GR (Elisabeth Beijer), Mälardalens Högskola och FoU i Sörmland (Kari Jess, Laila Niklasson, Ove Karlsson Vestman) och FoU Sjuhärad Välfärd (Per-Åke Karlsson). Jennifer C Greene, gästprofessor vid Mälardalens högskola, medverkade under en tid i nätverket och bidrar även i denna antologi. Tanken med Nuv är att samla och sprida erfarenheter från redan genomförda verkstäder, för att på så sätt bidra till en utveckling där flera utvärderingsverkstäder kommer till stånd och till att förbättra arbetsmodellen på basis av gjorda erfarenheter. Denna antologi är ett led i detta. Rapporten har antologins form där varje författare svarar för innehållet i respektive kapitel. Grundmaterialet för kapitlen utgörs av de studier vi genomfört gemensamt samt erfarenheter från att leda utvärderingsverkstäder. Våren 2009 genomförde vi tillsammans en enkätundersökning riktad till deltagare i utvärderingsverkstäderna. Vi vill passa på att tacka deltagarna som tog sig tid att besvara enkäten. Dessutom genomfördes något senare ett antal intervjuer med några deltagare i utvärderingsverkstäderna liksom med några av deras chefer (tillika uppdragsgivare för utvärderingsuppdragen). Även dessa vill vi tacka för att de välvilligt låtit sig intervjuas om sina erfarenheter från verkstäderna. Vår förhoppning är att antologin ska bidra till att sprida kunskap om utvärderingsverkstäder, bidra till utveckling av metodiken samt inspirera till ytterligare verkstäder.

 • 168. Beijer, Elisabeth
  et al.
  Eriksson G, Bengt
  Jess, Kari
  Niklasson, Laila
  Karlsson, Ove
  Karlsson, Per-Åke
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Utvärderingsverkstäder i välfärdsverksamheter: studier av verkstädernas kvalitet och nytta2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med inspiration från aktionsforskningen har olika former av förändringsinriktad och deltagarbaserad forskning och utvecklingsarbete utvecklats, under beteckningar som forsknings- eller FoU-cirklar (Socialstyrelsen, 2002), participatorisk aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR) (Holmer & Starrin, 1993), handlingsorienterat forskningssamarbete (Co-operative Inquiry) (Reason & Heron, 1986; Hummelvoll, 2006). Dessa olika arbetssätt förenas i en gemensam syn på hur kunskap kan utvecklas, spridas och användas: gemensamt och i samarbete, och inte utifrån ett ’top-down-perspektiv’. Utvärderingsverkstäder (i fortsättningen förkortat UV), som utgår från denna tradition, arrangeras av FoU-enheter inom välfärdsområdet, och/eller av högskola/universitet. I dessa verkstäder träffas en grupp deltagare tillsammans med utvärderingskunniga ledare från FoU-enheten/högskolan. Deltagarna genomför med stöd från ledarna och de övriga deltagarna utvärderingar, eller utvecklar system för utvärdering, på uppdrag av sina respektive organisationer.Syftet med detta paper är att redovisa och diskutera tio års erfarenheter från UV vid fyra FoU-enheter och en högskola i Mellansverige, ur deltagarnas och deras organisationers, samt ledarnas och de ansvariga enheternas/högskolans perspektiv.

 • 169. Beillon, Lena Marie
  et al.
  Suserud, Björn-Ove
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlberg, Ingvar
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Does ambulance use differ between geographic areas? A survey of ambulance use in sparsely and densely populated areas2009Ingår i: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171, Vol. 27, nr 2, s. 202-211Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to analyze possible differences in the use of ambulance service between densely and sparsely populated areas. Methods: This study was designed as a 2-step consecutive study that included the ambulance service in 4 different areas with different geographical characteristics. A specific questionnaire was distributed to the enrolled ambulance services. Completion of one questionnaire was required for each ambulance mission, that is, I per patient, during the study periods. For calculations of P values, geographic area was treated as a 4-graded ordered variable, from the most densely populated to the most sparsely populated (ie, urban-suburban-rural-remote rural area). Statistical tests used were Mann-Whitney U test and Spearman rank statistic, when appropriate. All P values are 2 tailed and considered significant if below .01. Results: The medical status of the patients in the prehospital care situation was more often severe in the sparsely populated areas. In addition, drugs were more often used in the ambulances in these areas. In the sparsely populated areas, ambulance use was more frequently judged as the appropriate mode of transportation compared with the more densely populated areas. Conclusions: Our study suggests that the appropriateness of the use of ambulance is not optimal. Furthermore, our data suggest that geographical factors, that is, population density, is related to inappropriate use. Thus, strategies to improve the appropriateness of ambulance use should probably take geographical aspects into consideration. (C) 2009 Published by Elsevier Inc.

 • 170.
  Bengnér, Katarina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Longard, Elin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hepatit C: en emotionell bergochdalbana Upplevelser av att få diagnosen och leva med hepatit C2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hepatit C är en virussjukdom som framförallt smittar via intravenöst missbruk men även vid utbyte av kroppsvätskor. I Sverige bär cirka 40 000 personer på viruset. Sjukdomen tenderar att bli kronisk och faller under smittskyddslagen. Över hälften av alla som blivit smittade av hepatit C-virus (HCV) upplever stigmatisering då smittan förknippas med intravenöst missbruk och promiskuöst leverne. Kronisk sjukdom kan medföra en känsla av ensamhet och otillräcklighet, dessa känslor kan intensifieras av osäkerhet, hjälplöshet och smärta. För att kunna förstå den hepatit C – smittades livsvärld behövs kunskapen om deras upplevelser. Syftet är således att beskriva den hepatit C-smittade personens upplevelser av att få diagnosen hepatit C samt upplevelserna kring hur det är att leva med denna virussjukdom. Vetenskapliga, kvalitativa artiklar valdes som kunskapskälla. Artiklar granskades, valdes ut och analyserades. Meningsbärande enheter lyftes ut och sammansattes till en ny helhet som strukturerades upp i teman och subteman. Resultatet visar att diagnosbeskedet upplevs på olika sätt, från lättnad till en känsla av att vara dödsdömd. Dessa reaktioner kan övergå till att hepatit C senare upplevs som en positiv vändpunkt i livet. Stigmatisering utgör en stor börda för den hepatit C- smittade personen. Stigmatiseringen ses som ett hot som hindrar den hepatit C- smittade personen att kommunicera virussjukdomen med sin omgivning. Okunskap och fördomar påverkar relationer, såväl till närstående som till arbetskollegor. Den hepatit C– smittade personen upplever själv okunskap om virussjukdomens smittvägar, vilket sliter på relationer till närstående. Upplevelserna i samband med diagnostiseringen kan härledas till krisreaktioner. Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till detta så att anpassad kunskap kan förmedlas till patienten. Kunskapsbrist är en stor anledning till att en person med hepatit C stigmatiseras, resurser bör därför läggas på att informera allmänheten, personen med hepatit C samt dennes närstående. Gruppsammankomster bör utformas för den hepatit C-smittade personen och hans eller hennes närstående då denna oerhört viktiga relation många gånger rubbas och skapar lidande för patienten. Mer fokus borde inom vården ligga på patientens upplevelse av att få diagnosen hepatit C samt hans eller hennes upplevelse av att leva med virussjukdomen då detta många gånger är huvudorsaken till lidandet. Kunskap och ett öppet förhållningssätt krävs av vårdpersonalen för att främja välbefinnande, det kan uppnås genom ett självreflekterande förhållningssätt, utbildningsdagar eller kurser i exempelvis krisreaktioner samt diskussionsgrupper kring vårdvetenskaplig litteratur.

 • 171.
  Bengtsson, Carolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ödåsen, Theodora
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hur unga kvinnor resonerar kring abort och sin sexuella hälsa2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Av antalet aborter som genomförs i Sverige, är andelen av dem 19.9 procent unga kvinnor under 19 år. En av barnmorskans arbetsuppgifter är att arbeta för att främja unga kvinnors sexuella hälsa, genom att informera om preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner och livsstilens betydelse i sammanhanget. I ungdomstiden ingår att pröva sig fram sexuellt och ungdomar är medvetna men utsätter sig också för sexuella risker. Syftet med studien var att öka kunskap och därmed få en djupare förståelse för unga kvinnors tankar och inställning kring abort. Sju intervjuer med unga kvinnor under 19 år utfördes. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom ett övergripande tema att frihet att bestämma över sin kropp medför ansvar för ett beslut om abort och den sexuella hälsan. Detta kan ses både ur en individ- och på gruppnivå. Detta inbegriper även den kunskap och information som kvinnorna i studien eftersökte både i skolan samt på ungdomsmottagningen. De unga kvinnorna uppgav att i deras livsstil förekommer mycket alkohol och att de tappar kontrollen över sig själva vilket kan leda till oskyddat sex. De resonerade kring abort och ansåg att kvinnan själv ska kunna ta ställning och välja. I beslutet behöver hon bekräftelse och stöd för sitt beslut och ett abortbeslut kan upplevas som ett etiskt dilemma. I resultatet framkom också att den information som gavs om oönskad graviditet, STI och kondom i sexualundervisning var en basal information. Kvinnorna efterlyste fördjupad information om andra preventivmedel. Slutsats är att under ungdomstiden behövs kunskap som kan förstås och undervisning som når fram till ungdomarna. Resultatet i denna studie kan användas för att reflektera över den sexualundervisning som ges i skolor samt på ungdomsmottagningar.

 • 172.
  Bengtsson, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stress hos intensivvårdssjuksköterskor i samband med avancerad hjärtlungräddning: en enkätundersökning2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I november 2006 släpptes de nya svenska riktlinjerna för avancerad hjärt- lungräddning (A-HLR). Detta medförde en rad förändringar jämfört med tidigare riktlinjer. Syftet men föreliggande studie är att undersöka vilka moment som upplevs som stressande i samband med A-HLR och om införandet av nya riktlinjer har påverkat stressnivån. Genom att ta reda på vilka moment som upplevs som stressande kan utbildningen i framtiden förändras för att på ett bättre sätt svara mot de faktiska problemområdena Metoden genomfördes som en enkätundersökning och delades ut till IVA avdelningar på tre olika sjukhus. Totalt deltog 132 sjuksköterskor i enkätundersökningen. Flertalet (93 %) svarade att de upplever någon form av stress i samband med att de behandlar en patient med hjärtstopp Tendensen är dock att de verkar vara hjälpta av de nya riktlinjerna. Den förändring som ansågs mest stressande var nya rutiner för att hålla koll på tiden under ett hjärtstopp (86% ). 13% ansåg även att denna stress blivit värre med de nya riktlinjerna. Erfarna sjuksköterskor upplevde generellt mindre stress än oerfarna. Den erfarenhet som reducerade stressen mest var att aktivt ha varit delaktig vid hjärtstopp. Att ha tränat A-HLR nyligen ansågs också reducera stressen och samtidigt förbättra inställningen till de nya riktlinjerna. Erfarenhet av hjärtstopp var den starkaste stressreducerare. Förändringar av arbetsrutiner anses allmänt sett vara stresskapande men trots detta visar denna studie att nya väl genomtänkta riktlinjer som syftar till en minskad komplexitet faktiskt kan vara stressreducerande.

 • 173.
  Bengtsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Johansson, Sofia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att vilja vara delaktig och undvika känsla av utanförskap: Pappors förväntningar på och erfarenheter av BVC2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskan ska främja hälsa under hela livet genom att handleda och stödja individer och deras familjer. Nästan alla barn i Sverige besöker BVC med sina föräldrar och en viktig del av barnhälsovårdens arbete är föräldrastöd. BVC når inte alltid båda föräldrarna. Även om familjebilden idag är i förändring där pappor vill vara delaktiga i barnets utveckling så är det fortfarande främst mammor som tar del av föräldrastödet på BVC. Syftet med studien var att undersöka pappors förväntningar på och erfarenheter av BVC eftersom ytterligare kunskap inom ämnet behövs för att kunna stödja pappor i deras föräldraroll. Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjudesign och induktiv ansats. Sju intervjuer gjordes med pappor ifrån Västra Götalands län. Resultatet redovisas i tre kategorier: att delta på BVC, att vara pappa på BVC och BVC som stödjande funktion. Ett övergripande tema för kategorierna framträdde: att vilja vara delaktig och undvika känsla av utanförskap. Papporna prioriterade besöken olika beroende på familjens erfarenheter och behov och kände att de ville visa sitt engagemang i barnet. Ett hinder för fullt utnyttjande av BVCs resurser var att papporna missade information från BVC. De ville vara ett bra stöd för mamman och barnet och behövde hjälp från BVC med detta. Att få en betydelsefull roll minskade känslan av utanförskap i en period där mycket fokus ligger på mamma och barn. Papporna saknar psykologiskt stöd och önskar att BVC initierar samtal kring känsliga frågor med dem. Gruppverksamhet ses som ett bra forum för utbildning och social gemenskap mellan pappor.

 • 174.
  Bengtsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Boström, Jessica
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Stöd till ambulanspersonal efter en traumatisk händelse Kartläggning av handlingsplaner i Västra Götalandsregionen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Miljön inom ambulanssjukvården blir allt tuffare med risk för psykisk ohälsa i form av utbrändhet, depressioner och post traumatisk stressyndrom. Det är viktigt att organisationen ger tid för återhämtning och eventuell debriefing. Författarna har granskat handlingsplaner för debriefing inom ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen. Innehållsanalys användes för att analysera handlingsplanerna. Resultatet visar att det skiljer sig mycket i de olika verksamheterna vad det gäller att få hjälp och stöd efter en traumatisk händelse. Enligt arbetsmiljölagen så är verksamheterna skyldiga att upprätta en handlingsplan, men det visade sig att några verksamheter inom regionen helt saknar detta. Om det inte ges tillräckligt med utrymme och tid till återhämtning och stöd finns det risk att personalen drabbas av ohälsa som i förlängningen kan leda till att patienten får ett sämre omhändertagande. Resultatet visar att flertalet av handlingsplanerna har en bra beredskap vid en allvarlig händelse som stora olyckor och där barn är inblandade. Vid mindre och vardagligare situationer som självmord, hot och våld finns det ingen beredskap för omhändertagande av personalen

 • 175. Bengtsson, I
  et al.
  Karlson, B
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Haglid Evander, M
  Währborg, P
  A 14-year follow-up study of chest pain patients including stress hormones and mental stress at index event2012Ingår i: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 154, nr 3, s. 306-311Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Knowledge of long-term outcome in chest pain patients is limited. We reinvestigated patients who 14 years earlier had visited the emergency department due to chest pain, and were discharged without hospitalization. Extensive examinations were made at that time on 484 patients including full medical history, exercise test, a battery of stress questions and stress hormone sampling. Methods From a previously conducted chest pain study patients still alive after 14 years were approached. Hospitalization or deaths with a diagnosis of ischemic heart disease or cerebrovascular disease were used as end point. Results During the follow-up period 24 patients had died with a diagnosis of ischemic heart or cerebrovascular disease, and 50 patients had been given such a diagnosis at hospital discharge. Age (OR 1.12, CI 1.06–1.19), previous history of angina pectoris (OR 9.69, CI 2.06–71.61), pathological ECG at emergency department visit (OR 3.27, CI 1.23–8.67), hypertension (OR 5.03, CI 1.90–13.76), smoking (OR 3.04, CI 1.26–7.63) and lipid lowering medication (OR 14.9, CI 1.60–152.77) were all associated with future ischemic heart or cerebrovascular events. Noradrenalin levels were higher in the event group than in the non-event group, mean (SD) 2.44 (1.02) nmol/L versus 1.90 (0.75) nmol/L. When noradrenalin was included in the regression model high maximal exercise capacity was protective of an event (OR 0.986, CI 0.975–0.997). Conclusion In chest pain patients previous history of angina pectoris, hypertension, smoking, pathological ECG at primary examination, and age were the main risk factors associated with future cardiovascular or cerebrovascular events.

 • 176.
  Bengtsson, Lena
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Anhörigvårdares behov Vad kan sjuksköterskan göra?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anhörigvårdare definieras som någon som lever tillsammans med en person som är i behov av hjälp eller stöd i hemmet. Anhörigvårdarna utför oftast vården själva och får minimalt med hjälp. En anhörigvårdare sätter nästan alltid en annan person före sig själv, vilket kan leda till att många anhörigvårdare blir deprimerade. Syftet med den här studien var att beskriva behov som anhörigvårdare har, samt att beskriva vilket stöd professionella vårdare kan ge för att tillgodose dessa behov. Metoden som denna studie bygger på är en litteraturstudie, materialet analyserades med hjälp av en metod som går ut på att göra en litteraturöversikt. Resultatet mynnade ut i två teman med vardera tre subteman. Tema ett; ”Stöd i vårdandet”, med subteman; ansa- att ge praktisk och emotionellt stöd, stöd till lek och stöd genom lärande. Tema två; ”Vårdrelationen”, med subteman; roller, delaktighet och bekräftelse. I resultatet framkom att anhörigvårdare önskade mer hjälp till praktisk vård, även nattetid. De önskade också mer undervisning. Vårdrelationens betydelse framkom också, liksom behovet av emotionellt stöd. Diskussionen består dels av en metoddiskussion och dels av en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen knyts bakgrunden samman med resultatet och författaren reflekterar över vad som kommit fram i resultatet. Bland annat tas det upp att det inte är några invecklade svåra saker som behövs för att anhörigvårdarna skall må bättre. Mason (2008) skriver att vårda en anhörig kan vara en börda, men det kan även vara väldigt givande för alla inblandade parter.

 • 177.
  Bengtsson, Ulrica
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Börjesson, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Som att tala till en vägg” Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av kommunikation med sederade patienter2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att samtala eller kommunicera med andra medmänniskor är för de flesta människor helt naturligt och något vi gör utan att tänka närmare på det. Att kommunicera är ett sätt att få kontakt med och lära känna andra och att visa medkänsla och omtanke om andra människor. På en intensivvårdsavdelning (IVA) är det en stor utmaning för sjuksköterskorna då de vårdar patienter som på grund av respiratorbehandling inte kan föra en normal kommunikation. Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av kommunikation med lätt respektive tungt sederade patienter som vårdas i respirator, samt hur intensivvårdssjuksköterskan främjar en god kommunikation. En kvalitativ studie med narrativ metod valdes. Två öppna frågor ställdes till sjuksköterskor på en IVA, de besvarades skriftligt i berättarform i syfte att fånga sjuksköterskornas upplevelser. För att analysera resultatet användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever en frustration och stress över att kommunicera med patienter i respirator. Erfarenheten är något som hjälper sjuksköterskorna att hitta trygghet i att kommunicera. Det blir svårt för sjuksköterskan när orden inte finns hos patienten, hon får då använda sin kreativa förmåga att hitta hjälpmedel för att främja en god kommunikation. Att använda beröring för att bekräfta patienten är något som alla sjuksköterskor i studien använder sig av, medvetet eller omedvetet. Sjuksköterskorna i studien menar också att det är viktigt att värna om patientens integritet och att ge en respektfull vård.

 • 178.
  Benjaminsson, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Schelin, Anna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen i mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den verbala och icke verbala kommunikationen är viktiga delar i allt vårdande och sjuksköterskan har ett ansvar för att en god relation skall etableras och upprätthållas. I dagens hälso- och sjukvård är det en strävan att allt ska vara effektivt och det kan medföra att vårdtiden blir kort och att det kan vara svårt att etablera en god vårdrelation. I mötet med svårt sjuka patienter i livets slutskede har sjuksköterskan ett ansvar att kommunikationen ska fungera, men ibland kan detta vara problematiskt. Syftet med denna uppsats är att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen i mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. Uppsatsen är en litteraturstudie, där kvalitativa studier har analyserats enligt Evans och i resultatet framkommer tre teman, det första är personlig påverkan och det andra är samarbete och det tredje temat är resurs. Diskussionen förs om sjuksköterskans viktiga roll att kommunicera och förmedla budskap, och vilka problem som kan uppstå i mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. Praktiska implikationer presenteras.

 • 179.
  Bennberg, Evelina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Erlandsson, Sandra
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Hur förändras livsvärlden efter en plötslig amputation? Ett patientperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige amputeras cirka 2500 personer varje år, 80 procent av dessa beror på cirkulationsrubbningar, andra orsaker kan vara trauma eller olycka. Vi lever genom våra kroppar och när kroppen förändras kommer även livsvärlden att förändras. När en person genomgår en plötslig amputation påverkas personens välbefinnande och det blir också en omtumlande upplevelse att tvingas in i en ny livssituation, då arbetsliv, sociala livet och personliga livet påverkas av skadan. Då sjuksköterskans uppgift är att främja patientens hälsa och minska dennes lidande, är det viktigt att han/hon vet hur det är att ha drabbats av en plötslig amputation och hur patientens livsvärld har förändrats. Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter upplever att livsvärlden förändrats efter en plötslig amputation. En kvalitativ litteraturstudie användes som metod för att få en ökad förståelse för det valda fenomenet. Resultatet presenteras i teman och subteman, dessa visar på att en person som drabbats av plötslig amputation genomgår en fysiskt och psykisk förändring, personen måste lära sig att anpassa sig till detta. Personerna som genomgått en amputation använde olika strategier för att hantera det som inträffat, exempelvis; träffa och samtala med andra som genomgått amputation eller söka stöd hos anhöriga. Det som var viktigast för alla informanterna var att uppfattas som normala av omgivningen och de ville inte bli stämplade som ett handikapp. En viktig del i detta var att ha en välanpassad protes. I diskussionen ges praktiska implikationer samt förslag på nya forskningsfrågor.

 • 180.
  Benéus, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Enlöf, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Närståendes närvaro vid HLR- ett alternativ?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationellt sett har intresset hos vårdpersonal ökat när det kommer till att låta närstående närvara vid återupplivningsförsök. Även hos allmänheten har stödet ökat för närvaro vid återupplivning. Forskning har visat att det finns stora fördelar för patienter vid familjebevittnad återupplivning (FBÅ). Det är dock viktigt att även ta del av sjuksköterskans uppfattningar då hon utgör en viktig del av vårdteamet, som är direkt inblandad i omhändertagandet av både patient och närstående. Syftet med arbetet är att kartlägga sjuksköterskans uppfattning om närståendes närvaro vid HLR, samt belysa de faktorer som påverkar dessa. Arbetet är en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar, åtta kvantitativa och en kvalitativ, ligger till grund för resultatet. Artiklarna analyserades genom att söka efter likheter och skillnader i artiklarna resultat. Det resulterade i teman med tillhörande subteman. Dessa teman och subteman presenteras i resultatet. Resultatet har delats upp i tre teman utifrån sjuksköterskors uppfattningar om närståendes närvaro vid HLR: vilken betydelse den har för de närstående, vilka effekter det har på sjuksköterskans arbete och vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors uppfattningar om FBÅ. Sjuksköterskan ser liksom närstående och patienter flera fördelar med FBÅ, men även risker. Bland annat ökad stress och störningar i patientarbetet. Resultatet diskuteras och det framstår som viktigt att som vårdpersonal vara uppmärksam på vilka problem som kan uppstå i samband med familjebevittnad återupplivning. Det visar sig att sjuksköterskorna anser det mycket viktigt att det finns en stödperson som ansvarar för den närstående under dennes närvaro. Till sist föreslås mer forskning i Sverige då kunskapen inom område är begränsat.

 • 181.
  Berg, AL
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Bergh, CH
  Friberg, Febe
  How do nurses record pedagogical activities? Nurses' documentation in patient records in a cardiac rehabilitation unit for patients who have undergone coronary artery bypass surgery.2007Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, nr 10, s. 1898-1907Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims. To describe the use of pedagogically related keywords and the content of notes connected to these keywords, as they appear in nursing records in a coronary artery bypass graft (CABG) surgery rehabilitation unit. Background. Nursing documentation is an important component of clinical practice and is regulated by law in Sweden. Studies have been carried out in order to evaluate the educational and rehabilitative needs of patients following CABG surgery but, as yet, no study has contained an in-depth evaluation of how nurses document pedagogical activities in the records of these patients. Methods. The records of 265 patients admitted to a rehabilitation unit following CABG surgery were analysed. The records were structured in accordance with the VIPS model. Using this model, pedagogically related keywords: communication, cognition/development and information/education were selected. The analysis of the data consisted of three parts: the frequency with which pedagogically related keywords are used, the content and the structure of the notes. Results. Apart from the term 'communication', pedagogically related keywords were seldom used. Communication appeared in all records describing limitations, although no explicit reference was made to pedagogical activities. The notes related to cognition/development were grouped into the following themes: nurses' actions, assessment of knowledge and provision of information, advice and instructions as well as patients' wishes and experiences. The themes related to information were the provision of information and advice in addition to relevant nursing actions. The structure of the documentation was simple. Conclusions. The documentation of pedagogical activities in nursing records was infrequent and inadequate. Relevance to clinical practice. The patients' need for knowledge and the nurses' teaching must be documented in the patient records so as to clearly reflect the frequency and quality of pedagogical activities.

 • 182.
  Berg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Fransson, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sundgren, Ingemar
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ambulanssjukvård: Allmänhetens uppfattning och förväntningar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under senare år har ambulanssjukvården i Sverige genomgått stora förändringar. Kunskaps och kompetensnivån har ökat, framför allt efter 2005, då alla akutambulanser skulle bemannas med minst en sjuksköterska. Denna kunskapsnivå i samband med ett ökat tryck på sjukhusens akutmottagningar skulle kunna ligga till grund för ett förändrat arbetssätt vad det gäller bedömning och prioritering av patient. En möjlighet skulle vara att ambulanssjukvårdpersonal får möjlighet att bedöma vårdnivå hos vissa patientgrupper redan på plats. Syftet med studien var att belysa vad allmänheten har för uppfattning och förväntningar på ambulanssjukvård, samt att få en uppfattning om deras tankar vid eventuell hänvisning till annan vårdnivå samt annat färdsätt än ambulans. Studien genomfördes i enkätform och målgruppen var en yngre och en äldre åldersgrupp (n = 51). Enkäten innefattade slutna frågor med en demografisk del samt frågeformuleringarna om respondenternas uppfattning samt förväntningar av ambulanssjukvård. Enkäten avslutades med en öppen fråga gällande deras inställning till att bli hänvisade till annan vård än sjukhus. Resultatet visade att åldersgruppernas åsikter skilde sig åt på olika punkter. Vad det gäller frågan om hänvisning så svarade övervägande del yngre att de kunde tänka sig att bli hänvisade till annan vårdinstans än sjukhus, medan så inte var fallet i kategorin äldre. De flesta ansåg att ambulanspersonalen kunde göra en första kvalificerad insats redan på plats. Trots att man visat förtroende för ambulanspersonalen infinner sig en tveksamhet när det gäller att bli ifrågasatt. Denna undersökning visar att behovet av information om vad ambulanssjukvård är till för är stort och eftersatt.

 • 183.
  Berg, Katrin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Larsson, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma inom barn- och skolhälsovården2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett angeläget och ökande problem bland barn och ungdomar både globalt och nationellt. Det finns många faktorer som bidrar till att utveckla övervikt och fetma exempelvis stress, låg social status, föräldrarnas BMI, mindre fysisk aktivitet och alltför energirik kost. Det har visat sig att de omgivnade faktorerna har en starkare påverkan på utvecklandet av övervikt och fetma än de genetiska. Det hälsofrämjande arbetet skall påbörjas inom barnhälsovården för att sedan följa med barnet till skolhälsovården. Calgary familjemodell är ett bra redskap som hjälper distriktssköterskan att se familjen i sitt rätta sammanhang och kan därigenom ge familjen rätt stöd och hjälp utifrån deras förutsättningar för att skapa ett hälsosamt liv. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma inom barn- och skolhälsovården. Genom kvalitativ innehållsanalys har tolv vårdvetenskapliga artiklar analyserats för att få en god förståelse i ämnet och uppnå syftet med studien. Det framkommer att övervikt och fetma etablerar sig i allt yngre åldrar, därför är det viktigt att det hälsofrämjande arbetet påbörjas tidigt i barndomen. Det förutsätts att hela familjen involveras, eftersom det är föräldrarnas ansvar att grundlägga ett hälsosamt synsätt hos sina barn. För att motivera familjen bör distriktssköterskan ha god kännedom om familjen och dess livssituation. Distriktssköterskan beskriver att det hälsofrämjande arbetet är frustrerande och komplext. De saknar tid för familjerna och uppdaterat arbetsmaterial för att handha ämnet på ett bra sätt. Distriktssköterskan har ett stort ansvar i att anpassa det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn både inom barn- och skolhälsovården utifrån varje familjs förutsättningar. Familjens involvering skall genomsyra arbetet med barnen, men det blir ett etiskt dilemma när distriktssköterskan har en större ambition än familjen i livsstilsförändringen. För att distriktssköterskan skall känna sig trygg och kunna möta barnet och dess familj på ett tillfredställande sätt anser vi att det behövs mer tid och resurser i form av ett uppdaterat arbetsmaterial och en förstärkt personalstyrka.

 • 184. Berg, M
  et al.
  Nilsson, Christina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Värdegrunden har betydelse för vårdandet2007Ingår i: Vårdfacket, ISSN 0347-0911, Vol. MarsArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Bergdahl, Liselotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Manguta, Ionela
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Datorbaserad patientundervisning: Sett ur patienters perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patientundervisning är en förutsättning för att delaktiggöra patienter i sin egen vård och behandling. Datorer och modern teknik tar mer och mer plats i dagens sjukvård. Datorbaserad patientundervisning är en nytillkommen metod för att tillföra kunskap till patienter om sjukdom och behandling. Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av datorbaserad patientundervisning. För att besvara syftet har en litteraturstudie utförts. Artiklar om ämnet har sökts i databaserna Cinahl och PubMed. Totalt har åtta vetenskapliga artiklar som svarat på studiens syfte inkluderats. I studiens resultat framkommer att patienter är öppna och positiva till datorbaserad patientundervisning. Fem teman identifieras: upplevelse av inlärningsmiljön, upplevelse av stöd, upplevelse av förmedlad kunskap, upplevelse av anonymitet och säkerhet och upplevelse av att använda dator som hjälpmedel. Att kunna använda dator oavsett tid på dygnet för att få svar på frågor ses som en fördel. Att få information om sjukdom och behandling eller om sina rättigheter som patient i sitt eget tempo, att kunna få stöd från andra patienter i undervisningsprogrammet uppskattas också av patienter. Oro väcks när det gäller frågor om säkerhet eller teknikrelaterade problem. Resultatet visade på att datorbaserad patientundervisning accepteras av patienter och det kan vara en komplementär metod till den traditionella patientundervisningen. Att vara i behov av en fysisk person som undervisar kommer att minska i framtiden då samhället fylls av datorvana personer. För att datorbaserad patientundervisning skall tillföra något i patienters liv behöver patienten mötas där han/hon befinner sig i tanke och kunskap, i patientens livsvärld.

 • 186.
  Bergeld, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Kullbrandt, Linda
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att förlora fotfästet: Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vara ofrivilligt barnlös påverkar hela personens livsvärld och skapar ett lidande som kan vara svårt för andra att förstå. Att kunna bli gravid och bära ett barn är för många kvinnor starkt kopplat till den kvinnliga identiteten. Om en graviditet inte går att uppnå omkullkastas kvinnans bild av sig själv, både som människa och som kvinna. För att få en förståelse för dessa kvinnors känslor är det därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om ofrivilligt barnlösa kvinnornas upplevelser och lidande, för att på så sätt möjliggöra att bemötandet i vården skall bli så bra som möjligt. Syftet med denna uppsats är att beskriva skönlitteratur som redovisar kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet. Resultatet baseras på analys av fyra självbiografier som berör kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet. Resultatet visar att bli mor är ’kronan på verket’ för en kvinna, hoppet försvinner inte under den fertila perioden och längtan kvarstår livet ut. När kvinnorna accepterat att de inte kan bli gravida försöker de ändå se framåt och njuta av livet så som det nu fick bli. I diskussionen diskuteras hur kvinnorna upplevt sin ofrivilliga barnlöshet och hur det lidandet har påverkat deras identitet, sociala liv och framtidsbild.

 • 187.
  Bergentz, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Gustavsson, Anne-Marie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Persson, Ulla
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Tiden läker alla sår men operationsärren består: Om egenvård vid ärrläkning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som sjuksköterskor på en vårdcentral och en postoperativ avdelning, kommer det ofta frågor från patienterna hur de ska sköta förbandet och operationsärret. Det finns inga skriftliga PM med skötselråd för hur ärret och huden ska skötas att ge patienterna och det är något som saknas. Syftet med uppsatsen är att studera vetenskaplig litteratur, så att patienterna kan få råd för egenvård hur de ska sköta sina operationsärr. Metoden som använts är en litteraturstudie med kvantitativa artiklar. Resultatet visar att patienterna har olika förutsättningar för sårläkningen beroende på flera olika faktorer. I de olika artiklarna framkommer att det som påverkar uppkomsten av ärrets utseende är tänjning av huden, var på kroppen ärret finns och vilka riskfaktorer patienten har. Behandlingen innebär att stödja ärret med tejpning under lång tid. Genom att ge patienterna information om några egenvårdsåtgärder som de kan utföra hemma skulle man kanske kunna förhindra att en del patienter utvecklar hypertrofiska ärr under sårläkningen. Behandlingen är lätt att utföra, det som är viktigt är att patienterna får ordentlig information om hur ärret ska tejpas, att det ska tejpas under en längre tid samt att ärret ska skyddas från solljus.

 • 188.
  Berggren, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Eklund, Rose-Marie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Bröstcancer: Kvinnors upplevelser i väntan på bröstborttagande operation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ca 7000 svenska kvinnor varje år. Tack vare regelbundna mammografiundersökningar som kvinnor över 40 år kallas till, upptäcks ofta cancern tidigt och kan behandlas. Hos författarna växte en vilja att veta hur kvinnorna upplever perioden mellan diagnos och operation. Det skapades en önskan att förstå hur kvinnorna upplever det att stå inför en mastektomi där hela bröstet ska tas bort och hur det inverkar på deras känslor och vardag. Syftet med studien är därför att belysa patienters upplevelser i väntan på en bröstcanceroperation. Detta kan skapa en ökad förståelse för kvinnorna med nydiagnostiserad bröstcancer samt förutsättningar för sjuksköterskan att på ett djupare plan hjälpa och stödja kvinnan under denna period. Metoden är en litteraturstudie. Tio kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats och analyserats. Resultatet presenteras i tre huvudteman: Livsförändringar, Att vara i behov av andra och Att söka mening. Under dessa presenteras sju subteman: Att tappa fotfästet, Varför just jag?, Två bröst ska bli ett, Att blunda för sanningen, Att vårda relationen, Ljuset i tunneln och Upp till kamp. Tre av dessa subteman tas upp till diskussion då författarna anser dem vara intressanta och tankeväckande. I slutsatsen presenteras förslag på sjuksköterskans möjligheter att förbättra vården för kvinnan.

 • 189.
  Berggren, Mattias
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Franck, Thomas
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Prehospitala hot och våldsituationer: Specialistsjuksköterskors erfarenheter av bedömningar av potentiella hot och våldsituationer före vårdmötet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning pekar på att prehospitala hot och våldsituationer är ett vanligt förekommande problem. Däremot saknas väsentlig fakta om bedömning av dessa situationer före vårdmötet. Detta anses viktigt då hot och våld har en negativ inverkan både på patient och vårdare. Genom att klargöra vad det är som bidrar till att kontakt med polis tas ökas kunskapen kring ämnet och den negativa spiral som hotet kan innebära för både vårdare och patient förhindras. Syftet var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenhet av att bedöma en situation som potentiellt hotfull före vårdmötet. Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats och innefattar intervjuer av sju specialistsjuksköterskor med varierande specialistutbildning som arbetar inom ambulanssjukvård. De hade vid minst ett tillfälle utsatts för hot och/eller våld alternativt haft misstanke om hot och/eller våld före vårdmöten. Resultatet av studien påvisar att specialistsjuksköterskans erfarenhet av att bedöma en situation som potentiell hotfull före vårdmötet bygger på tolkning av information från larmcentralen, magkänsla samt tolkning av miljön omkring patienten. Tolkning av information är beroende av yrkesmässig erfarenhet, teoretisk kunskap/utbildning, geografisk kännedom, medvetenhet av riskfaktorer, erfarenhet av riskbedömning samt konsekvenstänkande. Magkänslan kommuniceras med kollega, vid osäkerhet inhämtas mer information från larmcentralen och eventuellt beslut om brytpunkt tas. Hot om våld är ett komplext problem som ställer höga krav på både larmoperatör och ambulanspersonal. Risken kan vara svår att förutse och är beroende av larmoperatörens tolkning av situation samt ambulanspersonalens tolkning, magkänsla och tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Att vara först på plats hos patienten innebär en ökad risk för hot om våld. Det är viktigt att förmedla yrkesmässiga erfarenheter av bedömningar av hot och våld till övriga medarbetare genom reflektion, kommunikation och utbildning.

 • 190.
  Berggrund, Nils
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Ludvig
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Att leva med rökningsrelaterad lungsjukdom: En litteraturstudie om patienters upplevelser2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rökning orsakar idag mycket ohälsa i samhället. Sjukdomar såsom Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och lungcancer har starkt orsaksamband till rökning. Vidare är tobaksrökning ett av de folkhälsoproblem som går att förebygga och en allmän samhällskampanj förs för att minska antalet rökare. Rökande patienters hälsa, och dess dimensioner av friskhet, sundhet och välbefinnande är svåruppnåeliga vid lungsjukdom då samtliga dimensioner påverkas. Syftet med studien är att belysa hur rökande patienter upplever det är att leva med en rökningsrelaterad lungsjukdom. Metoden för studien är litteraturstudie enligt Axelsson (2012) modell. Litteraturstudien bygger på 12 kvalitativa artiklar med empirisk data. Resultatet presenteras utifrån 4 teman: patienters upplevelse av Skuld, Skam, Isolering och Andnöd. Resultatet visar att patienter med rökningsrelaterad lungsjukdom lever med känslor som dels är kopplade till lungsjukdomens kroppsliga påverkan och dels till känslor kopplade till föreställnigen av att själv orsakat sin sjukdom. Vidare visar resultatet dels att många av dessa känslor är nedbrytande och svåra att komma ur, men även hur vissa känslor kan hjälpa patienten förändra sin livsstil. Diskussionen avhandlar hur patienters upplevelse av Skuld, Skam, Isolering och Andnöd påverkar dem i vardagen. Vidare diskuteras de likheter i känslor patienter och dess anhöriga delar och på vilket sätt de påverkar familjen. Diskussionen innehåller även sjuksköterskans roll i vården av patienterna och deras familj. Slutligen presenteras förslag på kliniska implikationer som framkommer ur litteraturstudiens resultat.

 • 191.
  Bergh, Anne-Louise
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Registered nurses’ perceptions of conditions for patient education: focusing on organizational, environmental and professional cooperation aspects.2012Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 20, nr 6, s. 758-770Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: To describe nurses' perceptions of conditions for patient education, focusing on organisational, environmental and professional cooperation aspects, and to determine any differences between primary, municipal and hospital care. BACKGROUND: Although patient education is an important part of daily nursing practice, the conditions for this work are unclear and require clarification. METHOD: A stratified random sample of 701 (83%) nurses working in primary, municipal and hospital care completed a 60-item questionnaire. The study is part of a larger project. The study items relating to organisation, environment and professional cooperation were analysed using descriptive statistics, non-parametric tests and content analysis. RESULTS: Conditions for patient education differ. Nurses in primary care had better conditions and more managerial support, for example in the allocation of undisturbed time. CONCLUSIONS: Conditions related to organisation, environment and cooperation need to be developed further. In this process, managerial support is important, and nurses must ask for better conditions in order to carry through patient education. IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT: Managerial support for the development of visible patient education routines (e.g. allocation of time, place and guidelines) is required. One recommendation is to designate a person to oversee educational work.

 • 192.
  Bergh, Anne-Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Bergh, Claes-Håkan
  Friberg, Febe
  How do nurses record pedagogical activities? An investigation of nurses’ documentation inpatients´ records in a cardiac rehabilitation unit for patients following coronary artery bypass surgery.2007Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, nr 10, s. 1898-1907Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims. To describe the use of pedagogically related keywords and the content of notes connected to these keywords, as they appear in nursing records in a coronary artery bypass graft (CABG) surgery rehabilitation unit. Background. Nursing documentation is an important component of clinical practice and is regulated by law in Sweden. Studies have been carried out in order to evaluate the educational and rehabilitative needs of patients following CABG surgery but, as yet, no study has contained an in-depth evaluation of how nurses document pedagogical activities in the records of these patients. Methods. The records of 265 patients admitted to a rehabilitation unit following CABG surgery were analysed. The records were structured in accordance with the VIPS model. Using this model, pedagogically related keywords: communication, cognition/development and information/education were selected. The analysis of the data consisted of three parts: the frequency with which pedagogically related keywords are used, the content and the structure of the notes. Results. Apart from the term 'communication', pedagogically related keywords were seldom used. Communication appeared in all records describing limitations, although no explicit reference was made to pedagogical activities. The notes related to cognition/development were grouped into the following themes: nurses' actions, assessment of knowledge and provision of information, advice and instructions as well as patients' wishes and experiences. The themes related to information were the provision of information and advice in addition to relevant nursing actions. The structure of the documentation was simple. Conclusions. The documentation of pedagogical activities in nursing records was infrequent and inadequate. Relevance to clinical practice. The patients' need for knowledge and the nurses' teaching must be documented in the patient records so as to clearly reflect the frequency and quality of pedagogical activities.

 • 193.
  Bergh, Anne-Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Johansson, Inger
  Persson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Karlsson, Jan
  Friberg, Febe
  Nurses’ Patient Education Questionnaire: development and validation process2015Ingår i: Journal of Research in Nursing, ISSN 1744-9871, Vol. 20, nr 3, s. 181-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract Conditions for nurses’ daily patient education work are unclear and require clarification. The aim was to develop and validate the Nurses’ Patient Education Questionnaire, a questionnaire that assesses nurses’ perceptions of appropriate conditions for patient education work: what nurses say they actually do and what they think about what they do. The questionnaire was developed from a literature review, resulting in the development of five domains. This was followed by ‘cognitive interviewing’ with 14 nurses and dialogue with 5 pedagogical experts. The five domains were identified as significant for assessing nurses’ beliefs and knowledge; education environment; health care organisation; interdisciplinary cooperation and collegial teamwork; and patient education activities. A content validity index was used for agreement of relevance and consensus of items by nurses (n¼10). The total number of items in the final questionnaire is 60, consisting of demographic items, what nurses report they do and perceptions about patient education in daily work. The questionnaire can be used by managers and nurses to identify possibilities and barriers to patient education in different care contexts.

 • 194.
  Bergh, Anne-Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Persson, Eva
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap. Lund University, Lund, Sweden.
  Karlsson, Jan
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Örebro University Hospital.
  Friberg, Febe
  University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Registered nurses’ perceptions of conditions for patient education: focusing on aspects of competence.2014Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 28, nr 3, s. 523-536Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: It is important to clarify nurses' perceptions of conditions for patient education in daily work as research findings are ambiguous. There is a gap between societal regulations on nurses' competence in accomplishment/achievement of patient education and research findings. AIM: The aim was to describe nurses' perceptions of conditions for patient education, focusing on aspects of competence. The aim was also to describe differences in conditions for nurses working in primary, municipal and hospital care. METHODS: The study is a cross-sectional survey and is part of a project about nurses' patient-education. A randomized selection of nurses (842) received a questionnaire comprising 47 items concerning factual experience and attitudes to patient education and 13 background items. Questionnaires were returned by 83% of participants. Descriptive statistics, non-parametric tests and content analysis for open-ended items were used. RESULTS: Nurses' perceptions of conditions for patient education differ between health-care settings. Primary care nurses are at an advantage in following research in patient education, perception of their own competence (prioritizing and knowing their mandate in patient teaching), pedagogical education and post graduate specializations. CONCLUSIONS: Nurses' patient education must be more visualized and appropriate conditions created at each workplace. In this change process, managers' support is considered vital.

 • 195.
  Bergh, Anne-Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Persson, LO
  Attvall, Stig
  Psychometric properties of the Swedish version of the Well-Being Questionnaire in a sample of patients with diabetes type 1.2000Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 28, nr 2, s. 137-145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of the present investigation was to further test the psychometric properties of a Swedish version of the Well-Being Questionnaire (WBQ) in order to determine whether it could be suitable for measuring health-related quality of life among type 1 diabetic patients. METHODS: In total, 94 patients who fulfilled the inclusion criteria were selected for the study and of these 85% participated. Reliability was tested with Cronbach's alpha coefficient and the internal validity by means of principal component analysis and multitrait analysis. To test the external validity, comparisons were made with two other questionnaires, the Short form-36 and a Swedish Mood Adjective Check List. RESULTS: The results show that, above all, the Swedish version of the WBQ measures psychological well-being, and thus must also be complemented with scales that measure other consequences of the illness and/or treatment, i.e. physical symptoms. The questionnaire has low discriminatory validity between subscales, which casts doubt on the appropriateness of using the four subscales as separate measures. The two scales measuring anxiety and depression are not sensitive enough for use among type 1 diabetics without complications and high or normal levels of psychological well-being. CONCLUSIONS: The Well-Being Questionnaire alone does not give any more information about subjective health status among type 1 diabetic patients than, for example, the generic SF-36.

 • 196.
  Bergius, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Edvardsson, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av vakenintubation: En kvalitativ intervjustudie2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fri luftväg är det mest basala inom anestesisjuksköterskans kontext. En definitiv metod för att säkerställa fri luftväg är intubering i trachea, normalt görs detta när patienten är sövd. Vakenintubation är relativt ovanligt men förekommer på patienter där man inte är säker på att kunna upprätthålla fri luftväg efter sövning. Man förväntar sig en svår luftväg redan i förväg. Problemet är att det är svårt att hitta kvalitativ forskning där patienternas egna upplevelser av en vakenintubering beskrivs. Tidigare forskning om vakenintubering är inte omvårdnadsbaserade utan mer medicinskt inriktad. Detta gör ämnet mer intressant att studera. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser i samband med en vakenintubation. Kvalitativ innehållsanalys har använts då de ansågs mest passande när människors upplevelser ska beskrivas. Sex informanter intervjuades och de fick svara på en öppen frågeställning. I analysen framkom två domäner: Fysiska upplevelser - samt Psykiska upplevelser av vakenintubation. De fysiska upplevelserna delades in i kategorierna Upplevelsen av smärta och beröring samt Sedativa läkemedels inverkan vid vakenintubering. De psykiska upplevelserna delades in i kategorierna Obehagliga minnen och erfarenheter, Upplevelsen av att känna sig utelämnad, Medvetenhet vid vakenintubation samt En paradoxal känsla. Konklusionen blir att vakenintubering är en obehaglig upplevelse. Studien har kommit fram till helt ny kunskap som kan ge bättre förståelse inför omhändertagandet av patienter som ska vakenintuberas. Anestesisjuksköterskan har en stor roll i att bemöta patienten på ett professionellt sätt. Detta för att lindra lidande och öka tryggheten för patienten.

 • 197. Berglind, L
  et al.
  Karlsson, T
  Hirlekar, G
  Albertsson, P
  Herlitz, J
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ravn-Fischer, A
  Delay and inequality in treatment of the elderly with suspected acute coronary syndrome2014Ingår i: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 176, nr 3, s. 946-950Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND/OBJECTIVES: The aim of this study is to determine differences between elderly patients (≥80 years) and younger patients with suspected acute coronary syndrome (ACS) regarding delay times before diagnostic tests and treatments. METHODS: All patients with chest pain who were admitted to a hospital in the Gothenburg area were included consecutively over a 3-month period. They were divided into an elderly group (≥80 years) and a reference group (<80 years). Previous medical history, ECG findings, treatments, diagnostic tests, and delay times were registered. RESULTS: Altogether, 2588 patients were included (478 elderly and 2110 reference). There were no significant differences in delay time to hospital ward admission, to first medical therapy with aspirin, or to investigation with coronary angiography (CA) between the two groups. The elderly patients had a significantly shorter median time from first medical contact to first ECG (12 vs. 14 min, p=0.002) but after adjustment for confounding factors, especially mode of transport, the opposite was found to be the case (p=0.002). Elderly hospitalized patients with ACS were less often investigated with CA (44% vs. 89%, p<0.0001) and received less medical treatment with P2Y12 antagonists and lipid lowering drugs. CONCLUSIONS: Elderly individuals with chest pain could not be shown to have a delay to hospital admission compared to their younger counterparts. Nevertheless, higher age was associated with a longer time to first ECG. The elderly patients received less active therapy, and fear of age-related side effects might explain this difference.

 • 198.
  Berglund, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Lorentzon, Emil
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ensam är inte stark: En litteraturstudie i hur föräldrar till barn med psykisk ohälsa upplever mötet med vårdpersonalen2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett viktigt hälsoproblem och då framförallt hos barn och ungdom. Vid sidan av dessa barn finns föräldrar som fortfarande inte får ett tillräckligt bra bemötande av vårdpersonal, trots att deras deltagande anses som viktigt. Syftet med den här studien är att beskriva de upplevelser föräldrar till barn med psykisk ohälsa har i mötet med vårdpersonal. Uppsatsen grundas på åtta kvalitativa artiklar som analyserats och delats in olika teman. I resultatet presenteras dessa som tre huvudteman: att bjudas in, behov av att bli bekräftad och att lägga sitt barn i någon annans händer. Under huvudtemana är totalt sju subteman presenterade. Resultatet visar att föräldrar behöver få känna sig delaktiga men upplever att deras föräldraroll blir underminerad. Föräldrar har också ett stort behov av information som inte tillgodoses samtidigt som de blir skuldbelagda av sig själva och av vårdpersonal. Diskussionen jämför resultatet mot bakgrunden och praktiska implikationer föreslås.

 • 199.
  Berglund, Marcus
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ullman, Erik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  ”Lyckan som kom av sig”: Kvinnors upplevelse av att ha drabbats av postpartum depression2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kvinnor drabbas av postpartum depression är vanligt runtom i världen. Cirka tio procent drabbas och sjukdomen innebär lidande för kvinnan och risker för spädbarnets känslomässiga anknytning och utveckling. Även sociala relationer riskerar att skadas. Depressionen debuterar i ett läge då kvinnan förväntar sig må bra och känna glädje över det nyfödda barnet. Som sjuksköterskor kan vi lättare förstå och hjälpa patienter genom att delges upplevelser och erfarenheter från patientens livsvärld. Syftet med arbetet är därför att belysa kvinnors upplevelse av sjukdomstiden i samband med postpartum depression. Denna litteraturstudie har sammanställt vetenskapliga artiklar och resultatet demonstrerar de viktigaste faktorerna som kvinnor upplevde. Följande fyra teman framträdde; förväntningar och förtvivlan, att leva i ett kaos samt behovet av stöd i olika situationer. I resultatdiskussionen lyfts bland annat stigmatisering, på vilket sätt sjuksköterskan kan hjälpa en kvinna som drabbats av postpartum depression samt vilka socioekonomiska faktorer som kan inverka på upplevelsen av depression.

 • 200. Berglund, Mia
  et al.
  Sjögren, Reet
  Ekebergh, Margaretha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Reflect and learn together: when two supervisors interact in the learning support process of nurse education2012Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 20, nr 2, s. 152-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim  To describe the importance of supervisors working together in supporting the learning process of nurse students through reflective caring science supervision. Background  A supervision model has been developed in order to meet the need for interweaving theory and practice. The model is characterized by learning reflection in caring science. A unique aspect of the present project was that the student groups were led by a teacher and a nurse. Method  Data were collected through interviews with the supervisors. The analysis was performed with a phenomenological approach. Results  The results showed that theory and practice can be made more tangible and interwoven by using two supervisors in a dual supervision. The essential structure is built on the constituents ‘Reflection as Learning Support’, ‘Interweaving Caring Science with the Patient’s Narrative’, ‘The Student as a Learning Subject’ and ‘The Learning Environment of Supervision’. Conclusion  The study concludes that supervision in pairs provides unique possibilities for interweaving and developing theory and practice. Implications for nursing management  The supervision model offers unique opportunities for cooperation, for the development of theory and practice and for the development of the professional roll of nurses and teachers.

1234567 151 - 200 av 1856
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf