Endre søk
Begrens søket
123456 151 - 200 of 284
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Karic, Elmir
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nordqvist, Thomas
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rosenqvist, Tim
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. Spotify och Netflix är två auditiva och visuella digitala underhållningstjänster som borde vara anpassade för alla människor, oberoende från tidigare erfarenheter och förutsättningar. Men är de verkligen det?

   Denna studie syftar till att undersöka användbarhet hos digitala underhållningstjänster för synskadade. De nyckelmetoder som använts i studien består av intervjuer och testdrivna experiment. En serie intervjuer genomfördes med ett selektivt urval av synskadade personer i Sverige. Ett testdrivet experiment utformades och genomfördes sedan där ett selektivt urval av synskadade personer agerade som testare i ett användarbaserat test. Resultatet påvisar att ett antal faktorer påverkar användbarheten när synskadade interagerar med de utvalda tjänsternas gränssnitt. Viktiga faktorer inkluderar; typ av plattform tjänsten används på, grad av synnedsättning, uppdateringar för tjänsten, otillgänglig design och användarens erfarenhet av tjänsten. Studien har även identifierat att användbarheten hos de undersökta digitala underhållningstjänster för synskadade är olika för olika enheter, där gränssnitten på smartphones är mer användbara än gränssnitten på P.C. Dessa resultat leder till slutsatsen att synskadade användare inte kan nyttja de undersökta digitala underhållningstjänsterna på ett självständigt och tillfredställande sätt.

 • 152.
  Kasselia, Sandy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Makhzomi, Michel
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Säkerhet och risker inom molnet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om tidigare forskning överensstämmer med hur det är i praktiken, där olika företag som använder någon form av molntjänst jämfördes motföretag som inte använder molntjänster i syfte att underlätta för organisationer att fatta beslut kring anammandet. Enligt tidigare forskning väljer företag att inte anamma molntjänster på grund av säkerhetsskäl, därför var urvalet av organisationer som inte använder molntjänsterenkla att peka ut. Trots att det finns massvis med fördelar som molntjänster medför, såsomkostnadsreducering och driften så väljer vissa organisationer bort molntjänster. Tidigare teorier tar även upp att det finns olika risker i samband med molntjänster, denna studie tar dock upp åtta risker som ansågs vara viktigast i sitt sammanhang. Dessa frågor undersöktes på ett djupare plan för att sedan ställas till olika organisationer som är icke-användare avmolntjänster samt till faktiska användare av molntjänster för att bekräfta teorin. Denna studie visar att organisationer som använder molntjänster eller driftar molntjänster åtkunder är medvetna om vilka risker som molnet medför, och på vilket sätt de väljer att adressera dessa säkerhetsbrister samt egna lösningar för att förhindra att dessa risker inträffar. Studien lyfter fram fördelar mot nackdelar och med hjälp av intervjuer med olika informanter från respektive företag försöka kartlägga hur företagen gynnas av molntjänster. Eftersom litteraturen och relaterad forskning påvisar att organisationer väljer bort molnet på grund avsäkerheten har drivet fört oss till frågan om det verkligen stämmer med hur det är i praktiken och valde att utfråga företagen om anledningen till valen de har gjort och vilka följdeffekter det har medfört. Fokusen i denna studie ligger på tillgängligheten och säkerheten somupplevs. En av organisationerna som intervjuades är Stockholms läns landsting som nyligen valde att flytta ut hela sin kommunikationsplattform för att kunna utnyttja molnets fördelar. Slutsatserna som har dragits handlar om att företagen som brukade molnet ser det som enpositiv påverkan på verksamheten med tanke på att ansvaret ligger hos leverantören, problematiken som uppstår bland användarna berör säkerheten samt tillgängligheten. Tilliten till leverantörer har ökat likaväl som förståelsen för säkerhetsriskerna. En annan slutsats som studien kom fram till är att alla informanter som deltog i studien bekräftade att tillgängligheten av att använda tjänster är den viktigaste punkten vid övervägning av flytten till molnet och lägger alltså inte lika stor vikt på säkerheten.

 • 153.
  Kembro, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Klasson, Zackarias
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användbarhetsbrister inom ambulanssjukvårdens patientjournalsystem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle förlitar sig på och investerar enorma resurser på informationssystem. Inte minst inom hälso- och sjukvården där IT idag inte enbart används som en stödkomponent, utan är en stor del av verksamhetens kärna. Digitala patientjournalsystem återfinns inom alla sjukvårdsverksamheter, där användarna enligt lag måste journalföra information om samtliga patienter. Systemen implementeras i verksamheten till förmån för både patienter och användare som genom användning av IT-stöd effektiviserar och underlättar det dagliga arbetet. Dagens patientjournalsystem inom hälso- och sjukvården är utvecklade samt designade för flertalet decennier sedan och är ur ett användarcentrerat användbarhetsperspektiv mycket bristfälliga, vilket flertalet studier tidigare har påvisat. Syftet med denna studie är att ur ett användarcentrerat användbarhetsperspektiv undersöka uppfattad bristfällighet i det elektroniska journalsystemet AmbuLink, i relation till dess design. Detta för att skapa en generell uppfattning kring graden av användbarhet hos patientjournalsystem inom ambulanssjukvården. Resultatet av undersökningen är tänkt att agera som underlag för fortsatt utveckling och hantering av AmbuLink, samt liknande och nya patientjournalsystem. Uppsatsen presenterar en kvalitativ fallstudie där empirin har samlats in på två sätt; genom intervjuer och en dokumentgranskning. Processen är uppdelad i främst tre olika faser. Under den första fasen samlade forskningsgruppen på sig kunskap genom att läsa tidigare forskning inom ämnet och samla in ett teoretiskt fundament som sedan låg till grund för det ramverk som presenteras i uppsatsen. Ramverket var tänkt att fungera som en referenspunkt för att utvärdera användbarhet inom medicinska informationssystem. Under den andra fasen genomfördes fallstudien på ambulansens huvudkontor i Göteborg, där informanterna fick svara på frågor angående patientjournalsystemet AmbuLink, som de brukar i dagligt arbete. Under den tredje fasen analyserades den insamlade empirin, samt utbildningsmaterial för systemet som tillhandahölls av verksamheten. Resultatet som presenteras i studien bidrar till en ökad förståelse av de användbarhetsbrister som idag återfinns inom standardiserade patientjournalsystem. Det framtagna ramverket går att återanvända vid fortsatta undersökningar och fallstudier inom ämnet, både i Sverige och internationellt.

 • 154. Kemppainen, Anton
  et al.
  Wikström Wirén, Arvid
  Incentives for user-generated content in intelligent transportation systems: Which incentives are useful for increasing quality content in the field of intelligent transportation system traffic applications?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For applications that rely on User-Generated Content (UGC), there is a need to find what may motivate the applications user base to consistently contribute with quality content. One category of such applications is Intelligent Transportation Systems (ITS) traffic applications, which serve a specific goal; providing useful traffic-oriented content. By implementing useful incentives into Intelligent Transportation System traffic applications, the applications can better serve their purposes, and at the same time, improve their user's experience. Incentives are intrinsic or extrinsic, i.e., the motivation comes from internal- or external stimuli, which can motivate users in different ways and produce different incentive outcomes. To find the most useful incentives, and gain a better understanding of how to best stimulate active application participation, the research question addressed by this thesis is: Which incentives are useful for increasing quality content in the field of ITS traffic applications? The main method employed to address the research question was a survey. The survey was carried out to investigate what people thought was motivating in ITS traffic applications. In addition to the survey, an interview with the project manager of a Swedish ITS traffic application was done. Previous research concludes that the gain and the incentive for people or organizations hosting UGC are apparent, but the gain for the creators is not as clearly recognized and varies in which area the content is created. The findings of this study showed, from a user perspective, an interest in helping others and monetary gain, as potential incentives for implementation. The authors concluded that intrinsic inclined incentives should work better in-line with the goal of functionality and user long-term engagement, which the authors believe would be preferable for UGC based ITS traffic applications. These findings will be useful for understanding the optimal way to increase motivation for adequate quality UGC in ITS traffic applications.

 • 155. Kennerstedt, Maria
  Digital företagsidentitet: En studie om corporate identitys relation till företagswebbplatser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to examine corporate identity’s relation to corporate websites. Corporate identity is a contextual concept with different definitions depending on the situation and who you ask. In this study corporate identity is defined as the corporate’s comprehensive identity of visual communication, corporate personality, values and the public opinion of the company. The study also deals with relating subjects such as corporate image, CSR and digital information architecture. In this study three companies’ websites are analyzed (Apple, IKEA and The Coca-Cola Company). The analysis was done through two methods, a qualitative content analysis and a combined qualitative- and quantitative survey. The study concludes that corporate identity is primarily identified through campaigns, products and web design, but also visible, and mainly examined, through the corporate values.

 • 156.
  König, Rikard
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situations with Poor Data Quality2009Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Today, decision support systems based on predictive modeling are becoming more common, since organizations often collect more data than decision makers can handle manually. Predictive models are used to find potentially valuable patterns in the data, or to predict the outcome of some event. There are numerous predictive techniques, ranging from simple techniques such as linear regression,to complex powerful ones like artificial neural networks. Complex models usually obtain better predictive performance, but are opaque and thus cannot be used to explain predictions or discovered patterns. The design choice of which predictive technique to use becomes even harder since no technique outperforms all others over a large set of problems. It is even difficult to find the best parameter values for a specific technique, since these settings also are problem dependent. One way to simplify this vital decision is to combine several models, possibly created with different settings and techniques, into an ensemble. Ensembles are known to be more robust and powerful than individual models, and ensemble diversity can be used to estimate the uncertainty associated with each prediction. In real-world data mining projects, data is often imprecise, contain uncertainties or is missing important values, making it impossible to create models with sufficient performance for fully automated systems. In these cases, predictions need to be manually analyzed and adjusted. Here, opaque models like ensembles have a disadvantage, since the analysis requires understandable models. To overcome this deficiency of opaque models, researchers have developed rule extraction techniques that try to extract comprehensible rules from opaque models, while retaining sufficient accuracy. This thesis suggests a straightforward but comprehensive method for predictive modeling in situations with poor data quality. First, ensembles are used for the actual modeling, since they are powerful, robust and require few design choices. Next, ensemble uncertainty estimations pinpoint predictions that need special attention from a decision maker. Finally, rule extraction is performed to support the analysis of uncertain predictions. Using this method, ensembles can be used for predictive modeling, in spite of their opacity and sometimes insufficient global performance, while the involvement of a decision maker is minimized. The main contributions of this thesis are three novel techniques that enhance the performance of the purposed method. The first technique deals with ensemble uncertainty estimation and is based on a successful approach often used in weather forecasting. The other two are improvements of a rule extraction technique, resulting in increased comprehensibility and more accurate uncertainty estimations.

 • 157.
  König, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Niklasson, Lars
  Genetic Programming: a Tool for Flexible Rule Extraction2007Inngår i: IEEE Congress on Evolutionary Computation, IEEE Press , 2007, s. 1304-1310Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 158.
  König, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Niklasson, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Instance Ranking Using Ensemble Spread2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates a technique for predicting ensemble uncertainty originally proposed in the weather forecasting domain. The overall purpose is to find out if the technique can be modified to operate on a wider range of regression problems. The main difference, when moving outside the weather forecasting domain, is the lack of extensive statistical knowledge readily available for weather forecasting. In this study, three different modifications are suggested to the original technique. In the experiments, the modifications are compared to each other and to two straightforward technniques, using ten publicly available regression problems. Three of the techniques show promising result, especially one modification based on genetic algorithms. The suggested modification can accurately determine whether the confidence in ensemble predictions should be high or low.

 • 159.
  König, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Niklasson, Lars
  The Importance of Representation Languages When Extracting Estimation Rules2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 160.
  König, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Niklasson, Lars
  Using Genetic Programming to Increase Rule Quality2008Inngår i: In Proceedings of the Twenty-First International FLAIRS Conference, AAAI Press , 2008, s. 288-293Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rule extraction is a technique aimed at transforming highly accurate opaque models like neural networks into comprehensible models without losing accuracy. G-REX is a rule extraction technique based on Genetic Programming that previously has performed well in several studies. This study has two objectives, to evaluate two new fitness functions for G-REX and to show how G-REX can be used as a rule inducer. The fitness functions are designed to optimize two alternative quality measures, area under ROC curves and a new comprehensibility measure called brevity. Rules with good brevity classifies typical instances with few and simple tests and use complex conditions only for atypical examples. Experiments using thirteen publicly available data sets show that the two novel fitness functions succeeded in increasing brevity and area under the ROC curve without sacrificing accuracy. When compared to a standard decision tree algorithm, G-REX achieved slightly higher accuracy, but also added additional quality to the rules by increasing their AUC or brevity significantly.

 • 161.
  Landström, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Linderoth, Patric
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Precisionsbaserad analys av trafikprediktion med säsongsbaserad ARIMA-modellering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intelligenta Transportsystem (ITS) utgör idag en central del i arbetet att försöka höja kvaliteten i transportnätverken, genom att exempelvis ge stöd i arbetet att leda trafik i realtid och att ge trafikanter större möjlighet att ta informerade beslut gällandes sin körning. Kortsiktig prediktion av trafikdata, däribland trafikvolym, spelar en central roll för de tjänster ITS-systemen levererar. Den starka teknologiska utvecklingen de senaste decennierna har bidragit till en ökad möjlighet till att använda datadriven modellering för att utföra kortsiktiga prediktioner av trafikdata. Säsongsbaserad ARIMA (SARIMA) är en av de vanligaste datadrivna modellerna för modellering och predicering av trafikdata, vilken använder mönster i historisk data för att predicera framtida värden.

  Vid modellering med SARIMA behöver en mängd beslut tas gällandes de data som används till modelleringen. Exempel på sådana beslut är hur stor mängd träningsdata som ska användas, vilka dagar som ska ingå i träningsmängden och vilket aggregationsintervall som ska användas. Därtill utförs nästintill enbart enstegsprediktioner i tidigare studier av SARIMA-modellering av trafikdata, trots att modellen stödjer predicering av flera steg in i framtiden. Besluten gällandes de parametrar som nämnts saknar ofta teoretisk motivering i tidigare studier, samtidigt som det är högst troligt att dessa beslut påverkar träffsäkerheten i prediktionerna. Därför syftar den här studien till att utföra en känslighetsanalys av dessa parametrar, för att undersöka hur olika värden påverkar precisionen vid prediktion av trafikvolym.

  I studien utvecklades en modell, med vilken data kunde importeras, preprocesseras och sedan modelleras med hjälp av SARIMA. Studien använde trafikvolymdata som insamlats under januari och februari 2014, med hjälp av kameror placerade på riksväg 40 i utkanten av Göteborg. Efter differentiering av data används såväl autokorrelations- och partiell autokorrelationsgrafer som informationskriterier för att definiera lämpliga SARIMA-modeller, med vilka prediktioner kunde göras. Med definierade modeller genomfördes ett experiment, där åtta unika scenarion testades för att undersöka hur prediktionsprecisionen av trafikvolym påverkades av olika mängder träningsdata, vilka dagar som ingick i träningsdata, längden på aggregationsintervallen och hur många tidssteg in i framtiden som predicerades. För utvärdering av träffsäkerheten i prediktionerna användes MAPE, RMSE och MAE.

  Resultaten som experimentet visar är att definierade SARIMA-modeller klarar att predicera aktuell data med god precision oavsett vilka värden som sattes för de variabler som studerades. Resultaten visade dock indikationer på att en träningsvolym omfattande fem dagar kan generera en modell som ger mer träffsäkra prediktioner än när volymer om 15 eller 30 dagar används, något som kan ha stor praktisk betydelse vid realtidsanalys. Därtill indikerar resultaten att samtliga veckodagar bör ingå i träningsdatasetet när dygnsvis säsongslängd används, att SARIMA-modelleringen hanterar aggregationsintervall om 60 minuter bättre än 30 eller 15 minuter samt att enstegsprediktioner är mer träffsäkra än när horisonter om en eller två dagar används.

  Studien har enbart fokuserat på inverkan av de fyra parametrarna var för sig och inte om en kombinerad effekt finns att hitta. Det är något som föreslås för framtida studier, liksom att vidare utreda huruvida en mindre träningsvolym kan fortsätta att generera mer träffsäkra prediktioner även för andra perioder under året.

 • 162.
  Landström, Peter
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ulvegärde Rombouts, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Införandet av General Data Protection Regulation och dess påverkan på svenska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget har en individ väldigt lite kontroll över den persondata som samlas in och hur den används och vem som hanterar den. Detta vill EU ändra på med den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft nästa år. De nya reglerna innefattar en större kontroll för individen över den data som har samlats av företag. Förordningen tvingar företag att strukturera om sina system så de är förenliga med GDPR. Då höga bötesbelopp kan drabba de företag som inte följer reglerna blir alla de som hanterar personuppgifter tvungna att se över sina processer över hanteringen. Uppsatsen har som syfte att undersöka hur väl förberedda svenska medelstora till stora företag är ett år innan införandet av GDPR och hur de arbetar med förändringarna ur ett tekniskt perspektiv, ett organisatoriskt perspektiv samt ur ett juridiskt perspektiv. Med ett teoretiskt fundament som grund genomfördes intervjuer på tre olika företag som hanterar personuppgifter i sina system, både som personuppgiftsansvariga och som personuppgiftsbiträden. Resultatet av studien användes för att designa en utvärderingsmodell som företag kan använda ett år efter införandet av GDPR. Utvärderingen kommer att skapa en överblick på hur väl övergången har gått och om det finns några områden som behöver ytterligare arbete. De slutsatser som drogs var att det fanns en del frågetecken gällande hur de tekniska lösningarna skulle se ut för att vara i linje med GDPR, de juridiska frågorna hanterades till stor del med hjälp av biträdesavtal mellan personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och tredje part. Ur ett organisatoriskt perspektiv var det utbildning av personal och kunskap om GDPR och de ändringar i arbetssätt som detta medför.

 • 163.
  Larsson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Carlsson, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Levin Brunell, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Interoperabilitet: En väg till samordnade transporter?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringens utveckling genomsyrar stora delar av samhället där informationsteknologi bidragit till tidigare otänkbara möjligheter och fördelar. I dagsläget har organisationer rationaliserat flertalet affärsprocesser där teknologin anses utgöra en fundamental utgångspunkt. Informationsteknologins framfart medför förändringar kring kommunikation där begreppet interoperabilitet introduceras som: samverkan mellan två eller fler system med motivet att utbyta information. Vidare har cirkulär ekonomi erhållit mer uppmärksamhet under senare år där motivet är att förbättra problematiken kring resurshantering och återvinning. Den här studien syftar till att skapa grunden för utformningen av ett informationssystem med stöd av ett interoperabilitetsramverk där motivet är att understödja verksamheter vid sambokningstransporter. Det här har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsansats där intervjuer har nyttjats som datainsamlingsmetod där studien har avgränsats till mikro-, små- och medelstora organisationer. Dessa är belägna inom en glest befolkad kommun i Sverige där företagsrepresentanter från Orust kommun bidragit med empirisk data.

 • 164.
  Levandowski, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lindqvist, Nathalie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Medin, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Senioranpassade gränssnitt: en studie i e-hälsa och mobilapplikationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  E-hälsa blir allt mer relevant i och med att IT utvecklas i samhället, och kan hjälpa sjukvården att bli effektivare. Det finns stora svårigheter för läkare att få en samlad hälsobild över patientens läkemedelsanvändning, vilket gör att läkaren har svårt att fatta beslut rörande patientens medicinering. Dessa problem grundar sig i den bristfälliga informationsöverföringen mellan vårdinstanser. Ehälsomyndigheten har tagit sig ann denna utmaning genom att skapa en plattform som ska göra det enklare för patienten att hantera all sin hälsoinformation. Till denna plattform kan utvecklare utveckla mobilapplikationer med fokus på hälsa. Vilket kan skapa nya utmaningar då de ska anpassas för att alla ska kunna använda dem. En grupp som vanligen kan känna sig utanför är seniorer och speciellt de över 75 år. Seniorer kan inte alltid använda sig av de applikationer som finns tillgängliga i samma utsträckning, då de oftast är utformade efter en mer generell användare.

  Studien har undersökt vilka brister det finns i de generella designprinciperna och riktlinjer riktade till seniorer och hur dessa behöver anpassas för att få ett mer användbart gränssnitt. Studien utformade en prototyp utifrån etablerade designprinciper som adresserar problemet med läkemedelsuppföljning och utförde sedan användbarhetstester av denna prototyp. Seniorer fick interagera med prototypen under observationer, där fokuset låg i att finna vilka svårigheter som kan finnas med gränssnittet. Svårigheterna respondenterna upplevde analyserades och genererade rekommendationer på förändringar som till viss del implementerades i prototypen innan studien utförde sitt andra användbarhetstest.

  Resultatet visar att de etablerade designprinciperna till stor del kan följas vid utformandet av gränssnitt för seniorer men det finns behov av att prioritera vissa principer framför andra samt att dra vissa principer till sin spets vilket redogörs för i slutet av denna studie.

 • 165.
  Licina, Aida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Radtke, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Usability in M-commerce: Critical factors to consider when adapting m-commerce2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The electronic commerce is a phenomenon that has developed rapidly during recent years and has come to take larger part in the everyday life. The act of buying and selling products online is referred to as electronic commerce and today, this phenomenon is starting to take more space within the mobile devices which is called mobile commerce. The user no longer has to visit physical stores in order to make a purchase, it can now all be done from a device in the palm of the hand.

  The aim with this research was to describe what the driving factors of m-commerce are from a usability perspective and how important different usability factors are to the customer when performing mobile commerce. This particular thesis was conducted with a quantitative approach in order to gain information about the consumer behavior when shopping through mobile phone as well as finding the most critical usability factors from the users point of view. The result was a self-completion questionnaire with a total of 200 respondents.

  The results from the self-completion questionnaire points out that there are numerous critical factors that can have an impact on the users’ decision whether to perform mobile commerce or not. Furthermore, the results from the questionnaire pictures that most of the consumers still prefer to shop in physical stores followed by shopping online through the computer. The reason why other methods before using the smartphone to make a purchase was chosen, was mainly because of the limited screen size and input mechanisms on the mobile phones. The result also shows that the majority of the participants would cancel their purchase if usability factors, like errors and poor site performance, are not thoroughly considered in the application. This shows the importance of including usability in the developing of applications and mobile websites.

  This essay will provide companies and developers with important information that is needed for creating applications for mobile commerce with high user satisfaction. M-commerce is a rapid growing field of study which is important to research because of the impact it begins to have on business. For further research it would be interesting to continue the study of other factors that plays a big role when developing mobile applications for m-commerce. Security is one key issue in m-commerce and according to our empirical result it is of big importance for the users performing m-commerce and should be investigated deeper.

 • 166.
  Lind, Ann
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Uses and gratification theory in virtual network anlysis2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The changes of the conditions in the society that we have experienced during the last twenty years are extensive. The transition is characterized by the conversion of our materialistic culture into a new technological paradigm dominated by information technology. There are several important characteristics for the societies that are created by the new technology, such as for example digitalization, miniatyrization and deregulation. Another important characteristic is that networks of different kinds are created within most different areas. To compete with other entities, many companies cooperate in networks when they find that their own resources are insufficient. Geographical distances between the companies in a network are less important than cultural or organizational proximity to develop social practices. There are many advantages with cooperation in networks. The cooperation offers a possibility to share costs and risks and facilitates the work to keep a jour with constantly new information. The networks also have a role as door keepers. It is advantageous to be part of the network, but it is increasingly difficult to survive outside the networks. The basic entity is thus no longer an individual company but a network. My focus in this paper is on specific kind of virtual network, Solution Sharing Networks. In such networks organizations share knowledge and resources around a solution to a specific problem in their environment. The problem is thus a central demand that serves as a basis for the social practices that are formed within the network. But what is it really that encourages people to cooperate in a Solution Sharing Network? Uses-and-gratification-theory may be used to explain how people use different media to complete their needs. The theory may be seen as a paradigm that originally was used within media and communication research to determine motivation by studying the use of mass media, but some researchers have also suggested that the theory may be used to clarify how people use electronic communication environments to fulfill their needs. Several aspects of needs have been presented, such as for example cognitive needs, affective needs, personal integrating needs, social integrating needs and tension releasing needs. Cognitive needs may be one of the most important motivation factors to take part in the cooperation of a virtual network. This means that the kind of information available in the network as well as its quality must be a most important success factor for the cooperation in the network. But the evolution of the network may also lead to that other kinds of needs may also be fulfilled. The purpose of this paper is to take uses-and-gratification-theory as a basis for analysis of cooperation in s Solution Sharing Network. Using that analysis some models illustrating the cooperation will be presented.

 • 167.
  Lind, Bertil
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Communication: a platform for mutual message exchange2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Information is available and all around us as never before. At the same time we experience changes – changes that has a great impact on the whole society, companies and institutions as well as on individual human beings. But changes is nothing new. Already Herakleitos told us panta rei – everthing is floating. The changes today occur however more rapidly than before. The production life cycles are shorter and many companies experience that the information about their products soon becomes outdated. That makes it necessary to find communication channels that facilitates frequent contacts between providers and customers. During the last decade information technology has provided us with new possibilities for communication. Using the Internet companies can reach customers all over the world just as easily as the next door neighbour. Internet has thus changed the communication pattern and also opened a global target area for the companies. Also customer behavior has been greatly influenced by information technology. Previously customers were more dependent on initiative from the vendor where the vendor sent messages to the customer. The vendor was thus active and the customer had a more passive role. The customer was in that way exposed to vendor activities without any possibility to escape or defend himself or herself. Today the situation is different. The relationship between vendor and customer is regarded from another perspective where the customer has a more active role. It is the customer who has the power to decide when and what to buy and from what vendor. In this way the initiative is to a great extent transferred from the vendor to the buyer. The role of the vendor is to make his or her merchandise available to the customer and expose the products and their qualities to the customer. Communication between the vendor and the customer could thus be seen as taking part on a kind of arena where the vendor puts messages for the customer to take up or leave at his or her discretion. Nevertheless most communication models do not picture that aspect. They tend to be more related to the previous perspective whith an active vendor and a passive buyer. The purpose of this paper is to look further into the character of vendor-customer communication and to evaluate some contemporary communication models in relation to such communication. Using this evaluation the paper presents and argues for models that are built on a communication between vendor and customer taking place on an arena where messages are displayed and picked up.

 • 168.
  Lind, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Making the Web more Pragmatic2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we examine some pragmatic concepts that we believe have a potential in relation to three core activities of the IS-field; 1) description and understanding, 2) evaluation, and 3) design. The concepts that we will examine are “social activity”, “communicative act”, “sequences of communicative acts” or “exchange types”, “communicative feedback” and “turn management”. We describe the concepts and then exemplify how they can be used to analyze web services by examining e-mail and Wikipedia as two activities currently on the web. Our analysis leads to a partly new description of both phenomena. It also leads to a number of open questions concerning the functionalities of both phenomena.

 • 169.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Berglund, Sören
  e-Me: the student’s best friend2008Inngår i: In proceeding from the conference EUNIS 2008 VISION IT - Visions for IT in Higher Education, University of Aarhus Universitet, Denmark , 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 170.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Forsgren, Olov
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Co-design and Web 2.0: Theoretical foundations and application2008Inngår i: Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, ISSN 1574-1230, Vol. 5, s. 1105-1112Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 171.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Goldkuhl, Göran
  Categories of public e-services: an inquiry based on the e-diamond model2008Inngår i: Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, ISSN 1574-1230, Vol. 5, s. 530-537Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 172.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Rittgen, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  The Challenges of Co-Design and the Case of e-ME2009Inngår i: Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems / [ed] Brian Whitworth, Aldo de Moor, Information Science Reference, 2009, s. 265-279Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Setting up co-design processes involving several stakeholders is a complex task. In this chapter the authors have looked upon experiences from involving 120 future users in a process of incrementally developing and deploying an electronic assistant for students. The vision is to develop an electronic assistant, an e-Me, that acts as a filter and an agent in the information society. By interviewing some of the future users we have managed to derive some different challenges associated with co-design processes. These challenges have been discussed related to the following categories; perceived usefulness, user involvement in the development process, learning process and critical factors for future development. The authors analyze the empirical data and derive suggestions for possible improvements.

 • 173.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  A Pragmatic Conception of Service Encounters2008Inngår i: In proceeding of The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008), The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) – www.sigprag.org , 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 174.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  An Efficient Customer Service: Finding a Balance between Self-Service Technology and Inter-Personal Interaction2008Inngår i: Proceedings of The 5th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS*2008) / [ed] Pär J Ågerfalk, Mikael Lind, Gianni Jacucci, 2008, s. 53-68Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 175.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Services, IT and Consumption2010Inngår i: Lind, M. and Salomonson, N. (2010), Services, IT and Consumption, in Ekström, K.M. (ed.), Consumer Behaviour: A Nordic Perspective, Studentlitteratur, Lund., Studentlitteratur , 2010, s. 495-513Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 176.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Using Pragmatic Concepts for Exploring Interactivity in Service Encounters2013Inngår i: Systems, Signs & Actions, ISSN 1652-8719, E-ISSN 1652-8719, Vol. 7, nr 2, s. 205-226Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A service encounter is conceived as an interactive process between a service provider and a service receiver. It has however largely been analyzed as a non-interactive phenomenon which leads to a superficial and incomplete understanding of the dynamics of service encounters as an interactive process. The purpose of this paper is to explore whether a pragmatic approach could form a foundation for the conception of service encounters as an interactive phenomenon. The results show that in order to capture the essence of interaction in service encounters from a pragmatic view, researchers should turn to the concept of action. In order to avoid a one-side view (the customer or the company/company representative) of the service encounter, the inter-related actions need to be taken into consideration.

 • 177.
  Lind, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Seigerroth, Ulf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Forsgren, Olov
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Hjalmarsson, Anders
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Co-design as social constructive pragmatism2008Inngår i: In proceeding of The Inaugural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), France, The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) – www.sigprag.org , 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 178. Lindblom, Samuel
  et al.
  Mukaca, Selma
  Ramverket ITIL: En studie av viktiga aspekter vid implementationen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Technical developments are increasing at an accelerated rate, which means that IT service providers must focus on customer relationships and the quality of services they provide in the same way they handle their strategic features and processes. The management of IT services is often related to IT Service Management (ITSM) that helps IT organizations become more adaptable, flexible, cost-effective and service-oriented. ITIL is the most accepted and used process reference model within ITSM. However, many organizations experience difficulties in implementing the framework. Much of ITIL's research is about understanding, identifying and determining which factors have the greatest impact on a successful implementation. Previous research shows that there are three key aspects that all success factors fall within: senior management involvement, organizational commitment and group efficiency. Much of the research, however, has a qualitative character and takes the form of case studies, which are limited in their contributions. However, several case studies combined together can contribute to an increased understanding in the field because they can confirm or contradict other studies.

  This study aims to explore whether and, if so, how the above-mentioned aspects have influenced an ITIL implementation on a medium-sized IT company. The method used was a qualitative method that took the form of a case study and with semi-structured interviews, it revealed that all aspects affected the implementation in different ways and that there was an interaction between them. The senior management involvement influenced the implementation process by providing the project group with support in the form of necessary resources, enabling implementation. The management's absence also affected the implementation process, more specifically its scope, which made process use being limited to only one specific customer at the beginning, but also the use of inappropriate tools for the implemented processes. Group efficiency had influenced the implementation process, with an emphasis on understanding why the changing work methods results in better structure. This understanding was valued higher than the "traditional hard education", but also experience and knowledge in the field of work where the process acts, was considered a contributing factor. Understanding that change in work methods leads to better structure established an organizational commitment. This research contributes with increased knowledge of implementation factors in ITIL.

 • 179.
  Ly, Jonny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mollgren, Sebastian
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konsumenters tillit för mobila betalningar – en kvantitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare ökar. Detta leder till att leverantörerna av korttjänsterna kan få en monopolliknande ställning där de kan sätta avgifter efter eget tycke utan konsekvenser. Ett alternativ som fortfarande håller på att etablera sig på marknaden är mobila betalningar. Endast 1 % av alla transaktioner består av mobila betalningar. Trots denna låga siffra har den framgångsrika mobila betaltjänsten Swish över 5 miljoner användare i Sverige. Mobila betalningar har förutsättningar för att fungera som en vanlig betalmetod i butiker men bristande tillit hos konsumenter hindrar de från att använda det som sin primära betalmetod. Detta leder till problematik när mobila betalningar ska etablera sig i marknaden.

  På grund av problematiken med mobila betalningar fokuserar denna studie på att identifiera och prioritera de faktorer som påverkar konsumenternas tillit till mobila betalningar. För att uppnå studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätstudie med ett urval av respondenter. 130 respondenter svarade på enkäten där deras svar analyserades i ett analysprogram för att identifiera upplysande relationer i deras svar.

  Diskussionen som förs med grund i teori och den insamlade empirin där det framgår att respondenterna i större utsträckning bedömer säkerhet utifrån sin subjektiva uppfattning och baserar den på upplevelsen av gränssnittet. En överväldigande majoritet angav att fördelarna som mobila betallösningar erbjuder utöver de traditionella betallösningarna är viktiga för användandet av mobila betalningar. Respondenterna syftar även på att fördelarna är en viktig bidragande faktor till den tillit de känner. Slutligen diskuteras även hur den personliga integriteten påverkar valet av mobila betalningar.

  Resultatet av studien visar på att konsumenterna värdesätter säkerhet mest. Dock upplever konsumenterna att säkerheten är bristande men konsumenterna bortser från det. Fördelarna som mobila betalningar erbjuder är även en mycket viktig faktor för konsumenterna vid val av mobila betalningar. För att öka tilliten för mobila betallösningar bör säkerhet och fördelar vara fokus för betaltjänsteleverantören. Dock bör personlig integritet ses som en viktig faktor. Resultatet visar att en liten mängd respondenter prioriterar denna faktor vid val av mobila betalningar. Leverantörerna av betaltjänsterna bör därför även fokusera på personlig integritet för att attrahera de konsumenter som prioritera personlig integritet.

 • 180.
  Löfström, Tuve
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Utilizing Diversity and Performance Measures for Ensemble Creation2009Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  An ensemble is a composite model, aggregating multiple base models into one predictive model. An ensemble prediction, consequently, is a function of all included base models. Both theory and a wealth of empirical studies have established that ensembles are generally more accurate than single predictive models. The main motivation for using ensembles is the fact that combining several models will eliminate uncorrelated base classifier errors. This reasoning, however, requires the base classifiers to commit their errors on different instances – clearly there is no point in combining identical models. Informally, the key term diversity means that the base classifiers commit their errors independently of each other. The problem addressed in this thesis is how to maximize ensemble performance by analyzing how diversity can be utilized when creating ensembles. A series of studies, addressing different facets of the question, is presented. The results show that ensemble accuracy and the diversity measure difficulty are the two individually best measures to use as optimization criterion when selecting ensemble members. However, the results further suggest that combinations of several measures are most often better as optimization criteria than single measures. A novel method to find a useful combination of measures is proposed in the end. Furthermore, the results show that it is very difficult to estimate predictive performance on unseen data based on results achieved with available data. Finally, it is also shown that implicit diversity achieved by varied ANN architecture or by using resampling of features is beneficial for ensemble performance.

 • 181. Magnusson, Lennart
  et al.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Rosén, Karl Gustaf
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Hanson, Elizabeth
  Extended safety and support systems for people with dementia living at home2014Inngår i: Journal of Assistive Technologies, ISSN 1754-9450, E-ISSN 2042-8723, Vol. 8, nr 4, s. 188-206Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract Purpose – The purpose of this paper is to highlight the complexity surrounding the implementation of advanced electronic tracking, communication and emergency response technologies, namely, an extended safety and support (ESS) system for people with dementia (pwd) living at home. Results are presented from a Swedish demonstration study (2011-2012) conducted in 24 municipalities. Design/methodology/approach – It is a descriptive intervention study with a pre-post test design. Questionnaires were administered to pwd, carers and professionals at the outset and eight months later. ESS logging data were analyzed. Findings – ESS usage rates varied widely. A total of 650 alerts were triggered, mainly when the pwd was outdoors. Activities were reduced amongst pwd, most likely due to a progression of their disease. Carers noted that pwd were more independent than previously on those occasions when they engaged in outdoor activities. Staff considered that nearly half of pwd could remain living at home due to the ESS, compared with a third amongst carers. In total, 50 per cent of carers felt it was justified to equip their relative with an ESS without their explicit consent, compared to one in eight staff. Research limitations/implications – A limitation is the amount of missing data and high drop- out rates. Researchers should recruit pwd earlier in their illness trajectory. A mixed-methods approach to data collection is advisable. Practical implications – Carers played a crucial role in the adoption of ESS. Staff training/supervision about assistive devices and services is recommended. Social implications – Overall, use of ESS for pwd living at home was not an ethical problem. Originality/value – The study included key stakeholder groups and a detailed ethical analysis was conducted.

 • 182.
  Mansour, Osama
  [external].
  Social Media and Organizing: An Empirical Analysis of the Role of Wiki Affordances in Organizing Practices2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 183.
  Mansour, Osama
  [external].
  The Bureaucracy of Social Media: An Empirical Account in Organizations2013Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis examines organizational use of social media. It focuses on developing an understanding of the ways by which social media are used within formal organizational settings. From the vantage point of this thesis such an understanding can be achieved by looking at tensions and incompatibilities that might potentially exist between social media and organization because of their distinct characteristics. It is argued that the distinct characteristics of social media (e.g. openness, transparency, flexibility, etc.) and organization (e.g., hierarchy, formal relationships, standard procedures, etc.) may engender tensions and incompatibilities that affect the ways of using social media and their potential in organizations. The main premise here is that the possibilities, behaviors and practices afforded by social media are recognizably different in nature from common and established organizational practices, behaviors, norms and routines. Through a structurational understanding of organizational use of social media, influenced by Giddens’ theory of structuration and Orlikowski’s practice lens for studying technology use, this thesis offers the perspective of immiscibility to capture tensions and incompatibilities driven by the distinctive characteristics of social media and organization. It basically offers a way of seeing social media use in organizations as a dynamic, in-practice interplay between social media and organization characteristics. One key argument in this thesis is that the immiscible interplay of social media and organization, produces, at least in transition, ‘a bureaucracy of social media’. Social media, it is argued, are used in ways that are essentially bureaucratic, reflecting and also reinforcing established characteristics of formal organizations through the production and reproduction of structures which are driven by the immiscible interplay. The development of such an understanding was achieved through multiple research studies focusing on the use of the wiki technology for knowledge collaboration and sharing practices in two large multinational organizations: CCC and IBM. A number of qualitative methods were used in these studies to collect empirical evidence from the two organizations including interviews, field visits, observations and document analysis. The overarching contribution of this thesis centers on offering a unique way of understanding organizational use of social media by putting forward tensions and incompatibilities between social media and organization and also by providing an understanding of how such tensions and incompatibilities affect the potential for change by social media.

 • 184.
  Mansour, Osama
  [external].
  The Not-So-Open Wikis: Structures of Collaboration at Work2012Inngår i: From Research to Practice in the Design of Cooperative Systems: Results and Open Challenge, Springer , 2012, s. 65-80Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The current chapter discusses issues related to the use of the wiki technology at the workplace for social knowledge collaboration and sharing. This kind of technology is principally flexible and free in the sense of allowing people to create, edit, and shape content collaboratively. However, this chapter argues that the application and use of a wiki within an organizational setting might be influenced by social and structural properties that govern collaboration and sharing. It is based on empirical data obtained through 11 semi-structured interviews with employees working for a large multinational organization. The theory of structuration was used as a theoretical framework to guide the empirical inquiry. Eventually, the chapter concludes with discussing a number of structures associated with evolving norms, interpretations, and resources that govern and shape the use of a wiki as a tool for social and open collaboration.

 • 185.
  Mansour, Osama
  [external].
  Wiki vs. Email: Understanding collaboration within virtual communities2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 186.
  Mansour, Osama
  et al.
  [external].
  Abu Salah, Mustafa
  Askenäs, Linda
  Wiki Collaboration in Organizations: An Exploratory Study2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of social media technologies in organizations has introduced novel ways of collaboration, communication, and knowledge sharing. In this respect, the present study is concerned with examining the use of one type of social media, the wiki technology, by members of several professional communities of practice to collaborate and share knowledge with each other. As such, it seeks to identify and understand the factors that influence their use of the wiki at a large multinational organization. To this end we used an interpretive exploratory case study which included 12 in-depth interviews with senior employees and managers as primary sources of data. Additional data was obtained during two field visits at the organization through observation of the wiki, field notes, and organizational documents. The study concludes with rich insights into the dual impact of the openness of wiki collaboration as well as the manner and value of using the wiki for knowledge collaboration and sharing at the workplace.

 • 187.
  Mansour, Osama
  et al.
  [external].
  Randall, Dave
  Askenäs, Linda
  Social Conceptualizations of Technology Structuring: A Comparative Analysis of Wikis at Two Global Organizations2013Inngår i: International Journal of Virtual Communities and Social Networking, Vol. 5, nr 3, s. 35-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The widespread adoption and use of social media in almost every aspect of our daily lives may outpace existing empirical understandings. In organizations, social media are increasingly used by professional individuals and communities to support dynamic collaboration and knowledge sharing. While there is a growing amount of research on this subject, still little is known on how people use different kinds of social media in practice. That is, there is a need for an empirical understanding that addresses actual use practices of social media within the formal boundaries of organizations. To this end, we report on results from a qualitative comparative study of the use of wikis at two global organizations. Our aim is to develop an empirical understanding of the enactment of structures and the ways by which people structure and organize their wiki use practices by drawing on Orlikowski's (2000) practice lens. The findings from the authors analysis suggest a number of enacted structures that reflect diverse wiki use practices. The main contribution centers on developing three key mechanisms that provide means for understanding the structuring of the use of technology.

 • 188.
  Martinovski, Bilyana
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Emotion and Interactive Technology-Mediated Group Decision and Negotiation2009Inngår i: Group Decision and Negotiation, ISSN 0926-2644, E-ISSN 1572-9907, Vol. 18, nr 3, s. 189-192Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 189.
  Martinovski, Bilyana
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Mao, Wenji
  Emotion as an Argumentation Engine: Modeling the Role of Emotion in Negotiation2009Inngår i: Group Decision and Negotiation, ISSN 0926-2644, E-ISSN 1572-9907, Vol. 18, nr 3, s. 235-259Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 190.
  Martinovski, Bilyana
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Mao, Wenji
  Emotion as argumentation engine: Modeling the Role of Emotion in Negotiation2009Inngår i: Group Decision and Negotiation, ISSN 0926-2644, E-ISSN 1572-9907, Vol. 18, nr 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present a model of emotion in negotiation, which reflects the active role emotions play in decision taking as modifiers of theory-of-mind models, goals and strategies. The model is based on empirical studies of human interaction in different activities such as plea bargains, simulated negotiations, doctor patient consultations, and virtual human–human interactions. We use empathy as an example of emotion, which has a natural and powerful function in the shaping and re-contextualization of decision processes. We study also the linguistic realization of emotions as forms of argumentation in authentic discourse.

 • 191.
  Martinovski, Bilyana
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Vaswani, Ashish
  Activity-Based Dialogue Analysis as Evaluation Method.2007Inngår i: Proceeding of Interspeech Workshop: Dialogue on Dialogue, Pittsburgh, USAArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 192.
  Maurin, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sonnenwald, Diane H.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Cairns, Bruce
  Manning, James E.
  Freid, Eugene B.
  Fuchs, Henry
  Exploring gender differences in perceptions of 3D telepresence collaboration technology: An example from emergency medical care.2006Inngår i: Proceedings of 4th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, ACM Press , 2006, s. 381-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research on gender differences and collaboration technology illustrate the need to investigate gender issues as early as possible in the development cycle in order to avoid any negative consequences the technology may impose. Therefore we are investigating the potential of 3D telepresence technology now when only a proof-of-concept demonstration of the technology exists. We conducted a controlled lab study using a post-test design in which male and female paramedics diagnosed and treated a trauma victim (a computerized mannequin) in collaboration with a physician via 2D video or a 3D proxy. The results show several gender differences that imply male paramedics may inherently receive more benefits from use of the 3D telepresence technology than female paramedics.

 • 193. Melin, Ulf
  et al.
  Cronholm, Stefan
  [external].
  Project Oriented Student Work: Learning and Examination2004Inngår i: Proceedings of the 9th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education, Leeds, United Kingdom June 28 -30, 2004., 2004, s. 87-91Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper evaluates students' experiences from learning and examination when using a project oriented work approach in an undergraduate information systems development course. The result in this paper shows that students' has an overall positive attitude towards project oriented work. It provides students with an arena for discussing different perspectives, peer-to-peer learning, social interaction and a dynamic work setting. Motivating factors are that the work is authentic, prepare students for working life and last but not least considered as fun. There is however an anxiety about unfair grading that needs to be dealt with. The individual performance must be measured and be a central part of examination and grading. The students must be provided with opportunities to demonstrate what they are able to do on a course, and get genuine feedback on that. This is a way of reducing the free rider syndrome.

 • 194.
  Mellberg, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skog, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Artificiell Intelligens inom rekryteringsprocessen: objektivitet med subjektiv data?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artificiell Intelligens (AI) har flera användningsområden som bland annat robotik, ansiktsigenkänning och stöd vid beslutsfattande. Organisationer kommer använda AI mer för att möta utmaningar inom Human Resources (HR) de närmaste fem åren vilket pekar på att AI sannolikt kommer bli en vanligare förekomst inom rekryteringsprocessen. En av de viktigaste tillgångarna i ett företag är dess anställda och felaktiga rekryteringar kan komma att medföra stora kostnader. Med maskininlärning och AI-system som beslutsfattare kan det vara av vikt att fundera på vad det är för data som dessa system förses med då en av riskerna med maskininlärning inom AI är att man inte vet vad maskinerna lär sig när den lär sig själv. En större datamängd behöver i sig inte medföra mer subjektiva resultat men risken att direkt koda in diskriminering finns fortfarande eftersom den data AI-system förses med i sig kan innehålla bias. Det har även visat sig att kandidater inte vill bli bedömda på politiska åsikter, relationer eller annat som kan tas fram via big data och data mining. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vad som behövs för att automatisera rekryteringsprocessen med hjälp av AI och maskininlärning samt till att utforma en lista på hur AI kan vara ett stöd för företag att ha i åtanke vid en möjlig implementering. Till studien har tre metoder till empiriinsamling valts ut varav samtliga med en kvalitativ ansats. Intervjuer och en enkät har samlat in de data som analyserats i Excel 2016 samt Google Docs. Intervjuerna utfördes i flera skeden och riktade sig mot två anställda på varsitt rekryteringsföretag. Enkäten riktade sig främst till individer som kommer att ta/har tagit examen inom det närmaste året. Urvalet har skett enligt studiens syfte och vid enstaka tillfällen har ett bekvämlighetsurval gjorts. Resultatet visar att rekryterarna lägger mycket tid på att screena kandidater och gör det manuellt. Enkäten visar att kommande kandidater främst är neutrala i sin tillit till att screening utförs av ett AI-system. Respondenten i uppföljningsintervjun säger att en automatisering med AI hade underlättat arbetet och håller med det enkätrespondenterna anser om fördelar och nackdelar med AI men skulle samtidigt inte lita på resultatet. Vidare tror respondenten att det är den automatiserade vägen rekryteringsprocessen kommer att gå. Resultatet av studien kan komma att nyttjas av rekryteringsföretag som funderar på att införa AI i sina rekryteringsprocesser.

 • 195.
  Odisho, Sankhero
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rylander Nordberg, Kevin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Effekter av spelifiering: På lärplattformen PING PONG2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Spelifiering definieras som användningen av speldesignelement inom icke-spelsammanhang. Detta är ett koncept vars popularitet har ökat och fortsätter att öka. På senare år har spelifiering tillämpats inom utbildning men även andra områden som: marknadsföring, politik och interaktiva system. Studier har visat märkbar inverkan av spelifiering på användares beteende men trots detta finns det en brist på tillämpningar och forskning av spelifiering på informationssystem och undervisning.

  Avsikten med denna studie är att redogöra för vilka känslor studenter upplever när de använder sin primära lärplattform samt hur en spelifierad lärplattform skulle påverka studenters känslor och därmed deras studieupplevelse. Detta utförs genom en kvalitativ forskningsansats som baseras på semistrukturerade intervjuer med fem studenter vilket innehar en aktiv utbildning vid Högskolan i Borås. I samband med de semistrukturerade intervjuerna presenterades en interaktiv IT-artefakt i form av en prototyp där spelelement har tillämpats på studenternas primära lärplattform. Prototypen användes för att informanterna skulle kunna få en djupare förståelse kring vad spelifiering innebär och hur det skulle kunna se ut i praktiken tillämpat vid lärplattformen.

  Slutsatserna som presenteras tyder på att studenters studieupplevelse förbättras till viss del då det framkommer mer positiva känslor i samband med användningen av den spelifierade lärplattformen. Detta till skillnad från vad det gjorde i samband med användningen av den primära lärplattformen där spelifiering inte var tillämpat. De positiva känslor som uppstod bland studenterna var främst en ökad motivation, ett förbättrat självförtroende och en ökad gemenskap. Vissa delar av den spelifierade lärplattformen har framkallat negativa känslor såsom stress och prestationsångest. Slutsatserna tyder även på vad man som utvecklare behöver ta i åtanke för att undvika stress och prestationsångest bland studenterna. Vi finner i övrigt att slutsatserna är väsentliga för utvecklare till följd att lyckas med en praktisk tillämpning av spelifiering på en lärplattform där studenternas studieupplevelse ligger i huvudfokus.

 • 196.
  Olander, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tobiasson, Christina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Elderly, disabled and quality of life: How can smart homes contribute to improved living conditions?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s society, the statistics show that the process of demographic aging of the world’s population is steadily increasing and governments have difficulties meeting these needs with enough healthcare personnel and the increased financial resources that are needed, as more people need help from healthcare professionals to get by. Until 2020, it is predicted that over 50 billion devices will be connected to the Internet because of the massive development and demand for artificial intelligence in our daily lives. The high demand for devices has led to smart devices with IoT (Internet of Things) intelligence that are affordable even in developing countries. The purpose of this technology is to make life easier for people through automation and to be able to control the connected devices. Smart devices interact with the environment and provide information via the internet.

  The purpose of this study is to investigate whether smart devices in a smart home could contribute towards a solution for the elderly and enable them to live at home longer or for people with a disability, that requires extra help at home, to reach a greater degree of independence. Furthermore, the study contributes to an understanding on how smart devices can facilitate the workload for the healthcare employees, which can can contribute to better care as well as relatives who are worried about their relatives.

  A qualitative and inductive method with a descriptive research design has been used in this thesis. Semi-structured interviews with ten participants, from three different groups (companies providing smart products, healthcare personnel and private citizens/individuals) as well as literature studies, were used to collect the data. The collected data was analyzed thematically and divided into themes. The results show that the elderly and disabled have needs and requirements that needs to be met and smart products could ease some aspects of their lives, improve their quality of life and increase their independence.

  This thesis could be of future value as society have to develop solutions regarding the challenge of an ageing demographic and the economic burdens, challenges that it entails.

 • 197.
  Olsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ring, Max
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sabbagh, Hassan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att förebygga det interna hotet med IT-regler2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka det interna hotet inom organisationer som medförs av mänskliga misstag och ovarsamhet hos anställda. Syftet med uppsatsen är att identifiera orsaker bakom misstagen och ovarsamheten, redogöra för några konsekvenser av det och även undersöka hur utformningen och arbetet med IT-regler, som är regler och riktlinjer för IT-säkerhetsarbete, bör utföras för att minimera misstag och ovarsamhet. Till det har en undersökning av tidigare litteratur och en kvalitativ datainsamling gjorts, den kvalitativa undersökningen innefattade intervjuer med ett E-handelsföretag, ett IT-konsultföretag samt en IT-säkerhetskonsult. Teori och insamlad data har analyserats och genererat ett antal förslag, där bland annat ett anpassat språkbruk och kategorisering av IT-regler men även kontinuerlig utbildning av anställda förespråkas för att förebygga anställdas misstag och ovarsamhet. Därigenom förebyggs det interna hotet. Uppsatsens framförda förslag kan användas av alla typer av företag som vill förbättra sin IT-säkerhet genom att förebygga det interna hotet som orsakas av de anställda.

 • 198. Paggio, Patrizia
  et al.
  Allwood, Jens
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Ahlsén, Elisabeth
  Jokinen, Kristiina
  The NOMCO Multimodal Nordic Resource: Goals and Characteristics2010Inngår i: In Proceedings of the Seventh conference on International Language resources and Evaluation (LREC'10), Valetta, Malta, May 19-21 / [ed] N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, S. Piperidis, M. Rosner, D. Tapias, European Language Resources Association (ELRA) , 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  his paper presents the multimodal corpora that are being collected and annotated in the Nordic NOMCO project. The corpora will be used to study communicative phenomena such as feedback, turn management and sequencing. They already include video material for Swedish, Danish, Finnish and Estonian, and several social activities are represented. The data will make it possible to verify empirically how gestures (head movements, facial displays, hand gestures and body postures) and speech interact in all the three mentioned aspects of communication. The data are being annotated following the MUMIN annotation scheme, which provides attributes concerning the shape and the communicative functions of head movements, face expressions, body posture and hand gestures. After having described the corpora, the paper discusses how they will be used to study the way feedback is expressed in speech and gestures, and reports results from two pilot studies where we investigated the function of head gestures ― both single and repeated ― in combination with feedback expressions. The annotated corpora will be valuable sources for research on intercultural communication as well as for interaction in the individual languages.

 • 199.
  Pal, Rudrajeet
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kumar, Vijay
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Agrawal, Tarun Kumar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dani, Samir
  University of Huddersfield, UK.
  Gunalay, Yavuz
  Bahçeşehir University, Turkey.
  Blockchain-based traceability for fashion apparel supply chains2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The fashion industry is often criticised for lack of traceability. This paper explores the implementation of traceability in the fashion supply chain using blockchain technology (BT). Using a demonstrative simulation we identify what are the sector-specific requirements, main procedures (i.e. smart-contract rules), and how to use them for BT-based traceability.

 • 200. Persson, Felicia
  et al.
  Thorslund, Malin
  Factors for perceived trust in mobile applications2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mobile commerce can be seen as the phenomenon, which is likely to take over e-commerce since purchasing online is increasing on mobile applications (Parameswari, 2015). The problem this study addresses is the uncertainty that may follow when purchasing online via mobile applications. The purpose of this study is to investigate some human and technology factors for perceived trust in mobile applications. Human factors are defined as the same thing as user factors throughout this thesis.

   

  This will answer the research question: What are the most important user and technology factors for perceived trust in mobile applications? The study is limited to two main areas (human and technology factors) that have been broken down into three subgroups based on perceived trust. These subgroups are: informative context for decision-making, ease of use and payment methods.

   

  To gather data, an online self-completion questionnaire was conducted and was sent out to different social groups on Facebook. The participated segmentation resulted in needing to be modified according to uneven response rates in the different age groups. The target group went from the whole Swedish population to only people in the ages span of 16-32. The collected data was processed in the analysis program SPSS to find relations among the variables.

   

  All the chosen factors resulted in being of great importance for users to perceived trust in mobile applications and to increase the interactivity between human and machine. However, only payment methods showed a significant value in relation to perceived trust. This result will be useful to companies when developing mobile applications to keep customers and increase sales.

123456 151 - 200 of 284
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf