Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2047
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Andersson, Lillemor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pusch, Annika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Datorplatta i matematikundervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Digitaliseringen av vårt samhälle är en pågående process och påverkar människor i olika sammanhang - i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden. I den här processen har skolan en viktig funktion och enligt Skolans nationella strategi för digitalisering ”ska skolan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.” (Skolverket 2018).

  Syfte

  Kunskapsöversiktens syfte var att undersöka vad som kännetecknar forskning om datorplattans betydelse inom matematikundervisningen. Kunskapsöversikten genomfördes som en litteraturöversikt av kunskapsområdet. Den redovisar översiktligt delar av den forskning som är gjord om datorplattors användning inom matematikundervisningen.

  Metoder

  Genom att söka i databaserna Primo, Eric Proquest, Ulrich samt Gothenburg University Publications Electronic Archive, (GUPEA) fann vi nio studier som var relevanta för kunskapsöversikten gällande datorplattor och matematikundervisning. Genom översikts-läsning, djupläsning, användande av en kartläggningsmatris och diskussioner bearbetades studierna. Utvecklingen av digitala verktyg går snabbt och för att få aktuell forskning valde vi att inkludera studier för tidsperioden 2014–2018. Deltagare i studierna var förskolebarn, elever och pedagoger, antal deltagare varierade mellan 11–100. Två av studierna genomfördes i Sverige, en på Cypern och resterande utanför Europa.

  Resultat

  Studierna som ingår i kunskapsöversikten belyser hur matematikundervisningen påverkas av användande av datorplattor ur olika perspektiv. Merparten av studierna berör kommunikation och lärande på olika sätt. I den största delen av de nio studier som ingår i vår kunskapsöversikt visar resultatet att användande av datorplattor har en positiv effekt på lärande och kommunikation inom matematikundervisningen. I flera av studierna framhölls vikten av att det finns mål med undervisningen samt vilka förmågor förskolebarn och elever ska utveckla. Det poängterades även att pedagoger ska besitta goda ämneskunskaper och teknisk kompetens om digital teknik och datorplattor.

 • 152.
  Andersson, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Erhardsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Här eller där, spelar det någon roll?: En intervjustudie om pedagogers syn på undervisning om miljö-och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska pedagogers syn på undervisning i miljö- och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.I den del som behandlar bakgrund och tidigare forskning, tas först det uppdrag som förskollärare är ålagda gentemot miljö- och naturvårdsfrågor i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) i beaktning, då det är en central del och bör finnas som en röd tråd i verksamhetens utformning. Tidigare forskning beskriver förhållandet mellan undervisning i naturvetenskapliga ämnen, pedagogen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i John Deweys progressiva pedagogik, där ett utforskande och experimenterande gentemot sin omgivning skapar kunskap och lägger grunden för det livslånga lärandet. I det har pedagogen en avgörande roll i både att vägleda barnen och utforma undervisningen (Dewey 2004, s. 23).Den metod som används för att samla empiri till studien är en kvalitativ metod med intervju som redskap. I det intervjumaterial som utgör studiens empiri är det fyra intervjuer som sammanställds. Vidare så analyserades empirin genom en fenomenografisk analysmodell. Detta för att upptäcka de likheter och skillnader som kan återfinnas och urskilja pedagogernas subjektiva uppfattningar kring miljö- och naturvårdsfrågor i relation till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016).Mycket av det som framkommer i resultatet kretsar kring pedagogernas syn på undervisning i naturvård men även miljövård. Det resultat som kan ses av denna studie är att pedagogerna anser, trots de olika förutsättningar som i vissa fall kan vara begränsande hellre än tillåtande, så kan de bedriva en fullgod undervisning i relation till det som förskolans läroplan säger. Detta med hjälp av att de via internet upplevs kunna söka sig fram till de kunskaper som de anser sig sakna. I resultatet går det även att urskilja hur pedagogerna ser sig vägledande och genom det styr barnens intresse i undervisningen. Vidare i resultatet kan det urskiljas hur pedagogerna uttrycker den thailändska vilda naturen som en begränsning i undervisningen kring miljö-och naturvårdsfrågor, det de uttrycker är applicerbart att ge barnen vidare kunskap kring är den odlade naturen.

 • 153.
  Andersson, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wayfinding och visuell kommunikation på folkbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain knowledge about how personnel at public libraries describes how they work with visual communication. That is, working with signs, posters, maps, digital information on monitors and so on, so that the users easily will find their way around the library and get aware of the libraries various services and upcoming events. To be able to communicate with the users is important for all institutions and there might be challenges involved in that. Research shows that visual communication must be evident so that the users understand it. It is also important that the visual communication is not to vague or to rich. Wayfinding is a problem solving process in three parts which includes: search, decide and move, with the objective to get from point A to point B. The Danish professor Per Mollerups nine strategies for wayfinding is used as a tool to analyze the empiric material. The strategies include track following, route following, educated seeking, inference, screening, aiming, map-reading, compassing and social navigation. This study is based on five qualitative semi-structured interviews with personnel from five different public libraries. The results shows that the informants believe that visual communication is an important part of the profession, but that they neither have the time nor the right knowledge to make a thorough job.

 • 154.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Byhlin, Felicia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Haglund, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers bemötande: Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten.

  Metod:

  Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. Enkäten har skickats ut till samtliga förskolor i två medelstora kommuner, där 56 pedagoger har valt att delta, och observationsschemat grundas på 10 pedagoger. Pedagogerna är fördelade manliga/kvinnliga och på småbarnsavdelning respektive syskonavdelning.

  Resultat:

  I vårt resultat har vi, genom enkäterna, kommit fram till att manliga och kvinnliga pedagoger tror att de har olika förväntningar på barn beroende på kön. Observationerna visar dock att de tänker lika i många frågor och där inte alls skiljer sig från varandra. Vi har även kommit fram till att kvinnor riktar mer av sin uppmärksamhet till pojkarna i förskolan, både genom tilltal och tillsägelser, medan männen riktar lika stor uppmärksamhet till pojkar respektive flickor i både tilltal och tillsägelser.

 • 155.
  Andersson, Madelen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hultqvist, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den sociala dimensionen på förskolan: i samling.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how the work on sustainable development, based on the social dimension during assembly, looks at the preschool. We chose interview as a method and used qualitative interviews, more specifically semistructured interviews. We interviewed active educators of different ages and with a lot of experience from working life. These preschool teachers come from two different preschools. Interview as a method was chosen because we were looking for teachers' opinions and feelings about the subject. Previous research shows that sustainable development is a major and central subject, which also affects the pre-school world. The study assumes that sustainable development consists of three dimensions: social, ecological and economic. The focus on this study is on the social dimension. The results we gained show that educators understand the meaning of social sustainability and how to work with the subject at the preschool, both in assembly and in the spontaneous meeting with the child, and they use different tools in the assembly to convey knowledge. However, they do not always put meaning into the word nor do they reflect on the work  they  put  in  on  social  sustainability  as  much  as  they  do  in  other  subjects that are communicated to preschool.

 • 156.
  Andersson, Magnus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Foldevi, Petter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “Det är lite avskräckande innan man har koll“: en användbarhetsstudie av discoverysystemet Unisearch2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor's thesis is to examine how students at Linköpings universitet use the discovery tool Unisearch by answering the following research questions: How do the students use Unisearch to find information? What types of problems do they encounter and what assistance does Unisearch provide? What are the students' opinions about Unisearch?

  We presented five students with five common library research tasks that students typically encounter. By using a combination of observations and follow up interviews we obtained empirical data, which we then analyzed using the model “The Five Dimensions of Usability” by Whitney Quesenbery.

  Our findings show that the students considered Unisearch to be an adequate search tool. They found Unisearch relatively easy and efficient to use. The main problem the students encountered concerned the terminology used in Unisearch, especially when it comes to limiters. Another problem encountered was that students sometimes failed to notice when limiters were retained for new searches or lost during a search. The students also stated that there is a lack of resources that provide help or guidance concerning the use of Unisearch.

 • 157.
  Andersson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bäck, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stressmedvetenhet i förskolan: Metoder för att minska barns stress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. Om den negativa stressen blir för stor för barn i förskolan hämmas möjligheten för dem att tillgodose sig kunskapen som verksamheten erbjuder.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar för att minska stress hos barn. Syftet är även att undersöka vilka metoder som används för att minska stress hos barn i förskolan, hur pedagoger definierar stress i barngrupp samt vilka effekter pedagoger upplever att metoderna har på barnen.

  Metod

  I genomförandet av studien har kvalitativ metod med intervju som verktyg för datainsamling använts. Åtta pedagoger på fyra olika förskolor har deltagit som respondenter i studien. Fenomenografi har varit studiens kvalitativa metodansats då den synliggör variationen i människors erfarenheter och upplevelser.

  Resultat

  Resultatet visar att förskolorna har olika arbetssätt för att minska stress hos barn och flera metoder har framkommit, exempelvis massage och yoga. Till skillnad från flertalet metoder som pedagogerna redogjort för är effekterna av dessa liknande för samtliga respondenter. Trygga relationer med både barn och föräldrar är något som de flesta pedagoger anser har stor betydelse. Slutsatserna för denna studie är att det finns välfungerande metoder för ett stressmedvetet arbetssätt i förskolan. Om medvetenheten kring dessa metoder ökar är förhoppningen att pedagoger ska inspireras av varandras arbete för att skapa en välmående miljö för barnen i förskolan.

 • 158.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Josefsson, Elsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rätt förutsättningar?: Om implementeringen av fritidshemmets läroplan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. Fritidslärares och rektorers förutsättningar för att implementera läroplanen ser mycket olika ut. Vi har undersökt vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera läroplanens kapitel för fritidshem i sina verksamheter.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera innehållet i läroplanens kapitel för fritidshemmet.

  Metod

  Studien har genomförts med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har kategoriserats och analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Resultat

  Resultatet av studien har belyst flera områden då materialet varit rikt. Studien visar att implementeringen av läroplanen i fritidshemmet inte har varit helt lätt att genomföra. Olika förutsättningar påverkar implementeringen av läroplanen, som vilken syn fritidslärare och rektorer har på verksamheten, vilken tid de har till samtal och dialog om uppdraget och till planering och utvärdering av verksamheten, men också lokaler och ekonomiska resurser. Utbildningsnivån hos fritidshemmets personal är en viktig aspekt för att implementera läroplanen, likaså att man som utbildad fritidslärare är den som är bärare av såväl kunskap om läroplanen och hur den skall implementeras som kvalitetssäkring av fritidshemmets verksamhet. Det som också framträder i studien är att den fysiska närvaron av personal på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna arbeta läroplanstyrt. En förutsättning för implementering är också rektors kunskaper om fritidshemmets situation och att de har en medvetenhet om fritidslärares behov.

 • 159.
  Andersson, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hedström, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är aldrig barnet det är fel på!”: En kvalitativ studie kring barns sociala samspel i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningUtifrån våra egna tankar, erfarenheter och uppfattningar, kring barns sociala samspel, valde vi att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns sociala utveckling. Både Läroplanen för förskolan och Skollagen talar för att förskollärare har ansvaret att stimulera varje barns utveckling och lärande. Av denna anledning ville vi därför undersöka hur detta praktiseras i verksamheten med utgångspunkt i barns sociala samspel.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet ”socialt samspel” samt deras beskrivningar av hur de arbetar för att utveckla barns sociala samspel.MetodI detta avsnitt presenteras intervju som kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi som forskningsansats. Här framförs även urvalet och hur genomförandet av arbetet har gått till. Processen från det insamlade materialet till kategorisering tas upp. De olika etiska ställningstagandena redogörs och beskrivs med hänsyn till undersökningen.ResultatUtifrån våra frågeställningar visar resultatet att förhållningssättet gentemot barnen är avgörande för utvecklingen i det sociala samspelet. Det framgick att miljön påverkar och har betydelse för det sociala samspelet. Miljön används även för att skapa gemensamma upplevelser för barnen i syfte av att stimulera samt utveckla det sociala samspelet. Med ett tydligt ledarskap kan förskollärare lättare inkludera barn med sociala svårigheter. Verksamheten bör även vara tydligt strukturerad och utformad för att främja inkludering samt socialt samspel. Tecken på barns svårigheter kan uppmärksammas genom att barnet till exempel har svårt för att kommunicera, saknar förståelse för de sociala lekreglerna eller blir utåtagerande. Dessa svårigheter märks ofta av i sociala sammanhang, men framför allt i den fria leken. Genom observationer kan förskollärare se när och varför samspelet brister och ta till åtgärder för att förhindra att det sker igen. Barngruppens storlek ses likt en betydelsefull faktor för det sociala samspelet. Det framgick att mindre grupper kan underlätta för barnet, i samspel med andra, och därmed gynna den sociala utvecklingen.

 • 160.
  Andersson, Moa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlman, Anna-Clara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärobok som stöd eller hinder?: En kunskapsöversikt om val och användning av bok och lärarhandledning i matematik.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroböcker har visat sig kunna ha en styrande roll i matematikundervisningen. Men är läroboken ett stöd i undervisningen eller är den ett hinder? Kunskapsöversikten kartläggerforskning om matematikboken och tillhörande lärarhandledning. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar den forskning om användning av läroböcker och lärarhandledningar i matematik som redovisas i ett urval av vetenskapliga publikationer från nordeuropeiskaforskare. Vi sammanfattar de resultat som redovisats, men redogör även för metodik, teoribakgrund och andra kännetecken hos publikationerna. Vi har begränsat studien till norra Europa, eftersom det är en region där läroböcker har en viktig roll i undervisningen, och tillperioden efter 2013, eftersom den senaste vetenskapliga översikten om matematikläroböckerpublicerades då (Fan et al. 2013). I vår översikt har vi särskilt riktat in oss på lärarnas motiv bakom val och användning av matematikbok och lärarhandledning, såsom de framträder i de granskade artiklarna. Avsikten är att besvara frågeställningen:• Vilka positiva och negativa effekter kan val och användning av matematikbok och lärarhandledning ha på matematikundervisningens utformning? I kunskapsöversikten tydliggörs några kännetecken som finns i forskningen om läroböcker i matematik. Artiklarna sorterades in i olika egenskaper för att tydliggöra likheter och skillnader. Kartläggningen visade bland annat att artiklarna har en spridning mellan teori och begrepp, exempelvis hänvisar författaren till teoretisk utgångspunkt i endast tre av artiklarna. Resultaten som tydliggörs visar att matematikbok och tillhörande lärarhandledning har bådepositiva och negativa effekter på undervisningens utformning. Våra resultat indikerade bland annat att matematikböcker kopplar i olika grad till läroplanens mål, vilket kan vara en negativeffekt på undervisningens utformning. Det kan resultera i att eleverna inte får möjlighet ytträna på samtliga mål i läroplanen. En ytterligare aspekt som vårt resultat visade är att lärarhandledningen kan ge ett stöd för läraren vid planering och genomförde, vilket kan vara en positiv effekt på undervisningens utformning. En kunskapslucka, inom forskningen i matematik, som visade sig var att det finns bristande forskning om hur undervisningen skullese ut utan lärobok. Vi anser därför att vår kunskapsöversikt har stor relevans för läraryrket.

 • 161.
  Andersson, Moa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlman, Anna-Clara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ska vi låta boken styra?: Lärares erfarenheter av att arbeta med respektive utan matematikbok2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan har läroböcker länge haft en framträdande och central roll i matematikundervisningen. Det har visat sig att allt fler lärare har börjat välja bort boken i undervisningen och istället arbeta mer varierat. I undersökningen kommer det bland annat att undersökas vad matematikboken kan medföra för möjligheter och svårigheter i undervisningen. Den här undersökningen utgår från tidigare forskning gällande matematikboken och är en fördjupning av kunskapsöversikten (Andersson & Karlman 2018) som vi tidigare har sammanställt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad verksamma lärare har för erfarenheter av undervisning med matematikbok respektive undervisning utan matematikbok. När undersökningen genomförs kommer vi att utgå från frågeställningarna:

  • Vad finns det för möjligheter och svårigheter med undervisning med respektive utan matematikbok?
  • Hur ser undervisningens utformning ut med respektive utan matematikbok.

  Undersökningen genomfördes via kvalitativa intervjuer då det var lärarnas utsagor som skulle vara centrala i resultatet. Semistrukturerade intervjuer valdes som redskap för att kunna få fram djupare reflektioner och utsagor av lärarna. Empirin i undersökningen har hämtats från fem lärare som är verksamma i årskurserna 1–3. En tematisk analys användes för att identifiera teman i lärarnas utsagor. Resultatet visade bland annat att när matematikoken tillämpas kan undervisningen bli ensidig. Om undervisningen blir ensidig kan det då påverka elevers attityd till ämnet. När elevernas attityd ändras till det sämre kan det göra att de tappar motivation till matematiken. Ett annat resultat visade att undervisning med matematikbokens både inre och yttre horisonter kan bidra till att den blir mer varierad. När undervisningen blir mer varierande ges eleverna chans att få lära sig på flera olika sätt, vilket kan bidra till att eleverna får möjlighet att befästa djupare kunskap.

 • 162.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gencoglu, Boran
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kan informations- och kommunikationsteknologi främja elevers läs- och skrivfärdigheter?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt handlar om hur IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kan användas som ett pedagogiskt verktyg i ämnet engelska. Under 2017 har styrdokumenten reviderats för att stärka den digitala kompetensen i skolan. De reviderade styrdokumenten träder i kraft den 1 juli 2018 (Skolverket 2017). Som framtida grundlärare med inriktning för arbete i årskurs 4-6 bör vi därför ha kunskap om hur IKT kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning.

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter i ämnet engelska. Vilka för- och nackdelar finns det och vad behöver lärare ta hänsyn till när de använder IKT i undervisning? Vi har systematiskt gjort litteratursökningar för att ta del av forskningsfältet. Detta har gjorts via två databaser, Eric ProQuest och Primo, som vi har tillgång till via Högskolan.

  Resultatet som framkommer visar att IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter om det används planerat och med tydligt syfte, framförallt om det sker i kombination med det sociokulturella lärandet. Om lärare använder sig av IKT i sin undervisning utan tydligt syfte kan det rent utav vara skadligt för elevers läs- och skrivfärdigheter. Resultatet visar att det främst är elevers skrivfärdigheter som utvecklas med IKT som hjälpmedel, en av de viktigaste anledningarna är att elever får större möjlighet att redigera sina texter utan större ansträngning. Resultatet visar också att elevers läsfärdigheter har potential till att utvecklas med IKT som hjälpmedel, ett hinder som framkommer är dock att elever har bättre läsförståelse om texten är i pappersformat än om texten är i digitalt format.

  FÖRORD

  Många av de artiklar vi mött på vägen har tagit upp många intressanta aspekter om IKT, men få belyser vilka färdigheter som kan utvecklas med hjälp av IKT. Desto färre belyser vilka kunskaper som kan utvecklas inom ett specifikt ämne. Vi har därmed behövt läsa forskning som studerat IKT inom ämnena engelska som andraspråk, engelska som förstaspråk och svenska som förstaspråk. Även om några artiklar kommer från forskning som i första hand fokuserar på engelska och svenska som förstaspråk är de relevanta för vår kunskapsöversikt i och med att språkinlärning och språkfärdigheter handlar om att kunna tala, skriva, lyssna och läsa, oavsett språk. Vi som skriver denna kunskapsöversikt studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid högskolan i Borås och har fördelat arbetet jämt oss emellan. Vi har båda skrivit lika mycket, utöver det har Sandra fokuserat på språkets form och utseende, medan Boran har varit ansvarig för att alla referenser är korrekta.

 • 163.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gencoglu, Boran
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Surfplattor i mellanstadiet: en kvalitativ studie om hur lärare förändrat sin läs- och skrivundervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att förstå om och på vilka sätt 1:1-satsningen i form av surfplattor har kommit att förändra grundlärares läs- och skrivundervisning i ämnet svenska. Detta har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken grundlärare i en större svensk stad. Resultatet analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet och Wahlströms didaktiska teori. Resultatet visar att lärare har förändrat sin läs- och skrivundervisning på flera sätt. Framförallt har skrivundervisningen förändrats genom att lärarna ger mer respons och följer elevernas skrivprocess på närmare håll. Lärarna visualiserar på nya sätt och har kontakt med sina elever på sätt som inte var möjliga innan 1:1-satsningen. Läsundervisningen har däremot inte förändrats i samma utsträckning. Lärarna använder dock mer individanpassade texter samt appar för att utveckla elevernas kunskaper.

 • 164.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jaeger, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytning: hur påverkas barn i förskolan av att vistas i storarbetslag?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter på vilka sätt barns anknytning påverkas av att vistas i storarbetslag i förskolan. Vi har utgått från följande frågor; Vilka faktorer lyfter förskollärarna fram som centrala för barns anknytning? Vilka strategier tillämpar pedagoger i storarbetslag så att barnen utvecklar en trygg anknytning i förskolan? Den teoretiska utgångspunkt vi har utgått från i vår studie är John Bowlbys anknytningsteori.

  Den metod vi använt oss av i vår studie är kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med förskollärare där vi undersökte deras syn på modellen med storarbetslag och hur det kan påverka barns anknytning.

  I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att trygghet och anknytning är centrala begrepp inom förskolan. De respondenter som deltagit i studien påtalar samtliga vikten av de här begreppen. De menar att när barnen känner sig trygga och kan knyta an till någon pedagog på förskolan känner de glädje att gå till förskolan där de får möjlighet att lära, utvecklas och utforska omvärlden. De strategier som används för att skapa en trygg anknytning för barnen i förskolan är flera. De mest förekommande är inskolning, en lugn start på dagen, rutiner, små barngrupper, kontinuitet bland pedagoger samt vikten av kollegialt lärande. I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att de yngsta barnens anknytning påverkas negativt när de behöver etablera många relationer, vilket även ligger i linje med tidigare studier (Melker 2014; Orrenius 2005; Brandtzaeg, Torsteinson & Öiestad 2016).

 • 165.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Jessica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns inflytande i förskolan: med fokus på barns perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna ge barn inflytande behöver man försöka komma nära barnets perspektiv, vilket man gör genom att lyssna på, försöka förstå och bekräfta barnet. Det ger barnet en upplevelse av att det jag förmedlar, säger eller på olika sätt visar med kroppen- det är viktigt! Att uttrycka sig lönar sig, för då hjälper någon mig. Detta skapar också i det längre perspektivet individer som tror att man kan, och som vill och vågar arbeta för en bättre värld, både i de små och stora sammanhangen. Då arbetar vi i förskolan för en hållbar utveckling för både individ och samhälle och främjar demokratiska värderingar hos barnen. Ovanstående är våra egna personliga tankar kring barns inflytande och en stark faktor till varför vi velat undersöka barns inflytande närmare. Studiens syfte är att undersöka hur barns reella inflytande i förskolan ser ut utifrån barns perspektiv. Vi vill också undersöka förskollärares syn på barns inflytande samt hur den påverkar barns inflytande i förskolan. På så sätt vill vi bidra med kunskap inom området. Den teoretiska ramen utgår från den sociokulturella teorin med Vygotskijs och Korczaks tankar i spetsen. Av relevans för studien är också Shiers modell för barns inflytande.En kvalitativ metod med fenomenografi som ansats har tillämpats. Datainsamlingen har gjorts genom observationer i barngrupp samt intervjuer av förskollärare. Observationerna har gjorts i två barngrupper på två olika förskolor; en barngrupp med barn i åldrarna ett till fyra år och en där barnen var fyra till fem år. Intervjuerna gjordes med fem förskollärare verksamma på de båda förskolorna. Resultatet av studien visar att barns reella inflytande verkar påverkas av förskollärarens förhållningssätt till barns inflytande. Förskollärares syn på barns inflytande är i sin tur det som avgör vilket inflytande förskolläraren ger varje barn i förskolan. Studien visar att förskollärarna lyssnar till barnen och ger dem stöd i att uttrycka sin mening. Att närma sig barns perspektiv och att låta barn delta i beslutsfattande processer är däremot mer komplicerat. I resultatet av studien verkar det som att barnen inte har så mycket reellt inflytande utan det handlar mycket om det indirekta inflytandet, vilket mer handlar om att förskolläraren observerar det barnen är intresserade av och utifrån det planerar verksamheten. Förskollärarna uttrycker flera hinder för att arbeta med barns inflytande på ett tillfredsställande sätt. Det råder även olika syn på vad som innefattar begreppen barnsinflytande och barns perspektiv.

 • 166.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Uppman, Sofie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En fokusgruppsstudie om digital kompetens i förskolan: Prova, testa, göra om - där skapas kompetens2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att ge barn möjlighet att utveckla digital kompetens behöver förskollärare ha kunskap och intresse att arbeta med digitala verktyg i förskolan. Vi lever i en värld där digital kompetens behövs eftersom samhället till stor del fungerar digitalt. Av den anledning har vi valt att göra en undersökning med syfte att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan. För att nå syftet använder vi oss av följande frågeställningarna “vad innebär digital kompetens för förskollärare” samt “hur kan användandet av digitala verktyg enligt förskollärare bidra till barns lärande och utveckling”. Det kommande förslaget för revidering av förskolans läroplan framhäver att barn skall ha möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och det är förskollärarnas ansvar att i sin undervisning möjliggöra för detta. I studien presenteras tidigare forskning och annan litteratur som belyser styrdokument och riktlinjer, dessutom förskollärares kunskaper om digitala verktyg samt barns lärande genomdigitala verktyg. Vi har valt en kvalitativ metod som genomförs genom fokusgruppssamtal. Fokusgruppssamtal har som syfte att fördjupa en kunskap genom diskussion mellan flera deltagare, i det här fallet för att synliggöra hur förskollärare resonerar kring digital kompetens i förskolan. Resultatet visar att förskolläraren behöver vara intresserade och motiverade att använda digitala verktyg i förskolan. Förskollärarens kunskaper kring verktygens användningsområde samt möjligheter påverkar möjligheterna för barns lärande genom digitala verktyg. Resultatet visar även att förskollärarna anser det vara viktigt att arbeta med digitala verktyg för att ge barn de kunskaper som kommer att behövas för kommande skolgång och arbetsliv. Vidare visar resultatet att förskollärarna ser det lustfyllda lärandet som drivkraften i arbetet där barns erfarenheter och intressen är utgångspunkten. Förskollärarna har flera mål när de medierar med digitala verktyg, där ämneskunskaper utvecklas genom kommunikation och samspel mellanbarn.

 • 167.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Clinical reasoning in the emergency medical services: an integrative review2019In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Clinical reasoning is the process of gathering and understanding information conducted by clinicians in the emergency medical services (EMS) so as to make informed decisions. Research on clinical reasoning spans several disciplines, but a comprehensive view of the process is lacking. To our knowledge, no review of clinical reasoning in the EMS has been conducted.

  Aim: The aim was to investigate the nature, deployment, and factors influencing EMS clinicians’ clinical reasoning by means of a review.

  Method: Data was collected through searches in electronic databases, networking among research teams ,colleagues and friends, “grey literature,” and through ancestry searches. A total of 38 articles were deemed eligible for inclusion and were analyzed using descriptive thematic analysis. The analysis resulted in an overarching finding -namely, the importance for EMS clinicians to adjust for perceived control in unpredictable situations. Within this finding, 3 themes emerged in terms of EMS clinicians’ clinical reasoning: (1) maintaining a holistic view of the patient; (2) keeping an open mind; and (3) improving through criticism. Seven subthemes subsequently emerged from these three themes.

  Results: This review showed that EMS clinicians’ clinical reasoning begins with the information that they are given about a patient. Based on this information, clinicians calculate the best route to the patient and which equipment to use, and they also assess potential risks. They need to be constantly aware of what is happening on the scene and with the patient and strive to control the situation. This striving also enables EMS clinicians to work safely and effectively in relation to the patient, their relatives, other clinicians, associated organizations, and the wider community. A lack of contextually appropriate guidelines results in the need for creativity and forces EMS clinicians to use “workarounds” to solve issues beyond the scope of the guidelines available. In addition, they often lack organizational support and fear repercussions such as litigation, unemployment, or blame by their EMS or healthcare organization or by patients and relatives.

  Conclusion: Clinical reasoning is influenced by several factors. Further research is needed to determine which influencing factors can be addressed through interventions to minimize their impact on patient outcomes.

 • 168.
  Andreasson, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christerson, Ida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”De springer till kaffet”: en studie om barns upplevelser av stress i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to published reports, studies and newspaper articles about increased stress at preschool, for both children and educators, this study focuses on children's experience of stress at preschool. The purpose of the study is to investigate whether the children experience stress at the preschool, how they describe this, how they handle the stress and what affects their experiences. The study is based on a qualitative method focusing on interviews of children, individually as well as in groups and a total of six children have participated. The study shows that children in a realistic way can describe both the concept of stress and the responses to it. Their own experiences are linked to both private and preschool activities. The stress the children experience in preschool can be linked to various factors, including the environment, premises, noise level at the preschool and the feeling of hurry to the best bike. Furthermore, the study shows that the stress that occurs at preschool is handled by the children through relationships with other children and educators as well as through different coping strategies and resources.

 • 169.
  Andrén, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson Sällberg, Fanny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dokumentdatabaser i praktiken: En studie om användandet av MongoDB2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Informationshantering med dokumentdatabaser har ökat i omfattning de senaste åren och tekniken finns nu representerad bland de fyra mest använda databaserna i världen. Den här studien undersöker användningen av dokumentdatabaser samt vad som kan ligga bakom valet att börja använda dem. För att studera användandet av dokumentdatabaser har den mest populära dokumentdatabasen, MongoDB, valts ut som studiens undersökta fall. Studien har genomförts genom att studera litteratur och publicerat material om databastekniken samt genom att utföra intervjuer med användare av denna. MongoDB har beskrivits som lämplig för användning vid hantering av olika typer av applikationer eller system med ostrukturerad data och för användning i skalbara miljöer. Den har även beskrivits som lättillgänglig och enkel att lära sig då den har en gratisversion och mycket manualer på internet. Studien har visat att dokumentdatabaser kan användas för att hantera information i avgränsade miljöer så som mobil- eller webbapplikationer men även i skalbara system med stora mängder data. Dokumentdatabaser har visat sig motiveras för användning tack vare sin möjlighet att hantera flexibilitet i datastruktur och datavolym. För att kunna erbjuda flexibilitet kring struktur och volym har vissa avkall gjorts gällande transaktionssäkerhet och dataintegritet för dokumentdatabaser. Detta har kunnat påvisas som de främsta motiveringarna för användning av dokumentdatabaser men också som en av de främsta motiveringarna emot att använda dem.

 • 170.
  Andrén, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rama, Meriton
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olika elever, olika strategier: Läsförståelsens påverkan på problemlösningsförmågan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier de undersökta eleverna använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För att genomföra undersökningen har vi använt oss av följande två frågeställningar:

  - Vilka strategier använder de undersökta eleverna för att lösa matematiska problem?

  - Finns det någon skillnad i strategianvändning mellan de undersökta eleverna medsvenska som förstaspråk och eleverna med svenska som andraspråk?

  Utifrån tidigare forskning har vi skapat ett teoretiskt ramverk som beskriver strategianvändning hos elever i problemlösning. Vi intervjuade elever i mindre grupper från två olika skolor för att kunna svara på de båda frågeställningarna. Genom analys av resultatet från intervjuerna mot ramverket kunde strategier hos elevgrupperna synliggöras. Elevgrupperna placerades in i grupper utifrån vilka strategier de använde sig av under problemlösningen för att synliggöra ett samband i strategianvändning. Slutligen diskuterar vi vilken metod som har använts för att svara på syftet med undersökningen samt vilka för och nackdelar det kan ha inneburit för resultatet.

  För att uppnå vårt syfte, som är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan, har vi använt oss av en kvalitativ metod. Genom att intervjua eleverna i mindre grupper om två till tre elever i varje grupp fick vi möjlighet att lyssna på hur de diskuterade sig fram till en lösning på problemen som presenterades. Analysen genomfördes utifrån det teoretiska ramverket. Genom att jämföra resultatet av intervjuerna med det teoretiska ramverket kunde elevgrupperna placeras i kategorier utifrån vilka strategier de använt under problemlösning.

  Resultatet av studien visar att elever använder sig av olika strategier när de löser matematiska problem. Varför de använder sig av olika strategier är svårt att säga men vår tolkning visar på att språkförmågan är en betydelsefull faktor på huruvida de undersökta eleverna klarade av att lösa matematiska problem.

 • 171.
  Andrén, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hrnić, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”STÅ PÅ DIG FÖR BARNETS SKULL!”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta arbete kommer att belysa vad begreppen kränkande behandling och mobbning har förinnebörd hos pedagoger i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett problem som förekommer i alla delar av skolväsendet. Vi vill belysa att pedagoger är medvetna om att problemet redan finns i förskoleåldern. Vi anser att detta bör synliggöras mer för alla i samhället.

  Syfte

  Vårt syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om arbetet mot kränkandebehandling och mobbning. Vi har valt att belysa hur pedagogerna förhåller sig till begreppen kränkande behandling och mobbning i förskolan.

  Metod

  I vår undersökning har kvalitativa intervjuer använts som metod. Dessa intervjuer har skett på två olika förskolor, med åtta pedagoger.

  Resultat

  Resultatet av denna studie har visat att pedagoger är medvetna om vad som kan ske inom förskolans verksamhet när det gäller kränkande behandling och mobbning. De använder sig av olika arbetssätt för att motverka kränkande behandling och mobbning mellan bådepedagoger och barn och barn och barn, men även pedagoger och pedagoger. De flesta avpedagogerna anser att det är viktigt att se till barnens känslor, och att vara lyhörda införbarnen. De förklarar att barnens tolkningar av situationen är det viktigaste samt att barnensupplevelser är det som pedagogerna bör ta till vara på. Det är även viktigt för pedagogerna att inte tala över eller om barnen i verksamheten. Att kommunicera med pedagoger i sittarbetslag och även med barnen är en stor del av ett arbete som ska motverka kräkningar och mobbning. Ett förebyggande arbete är av stor vikt för att barnen ska få en bra upplevelse påförskolan.

 • 172.
  Angel, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lungström, Annie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Inte bara något man sätter upp på väggen”: En studie om pedagogers reflektioner kring pedagogisk dokumentation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentationär till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. Vårt intresse ligger i själva arbetsprocessen som sker när en pedagogisk dokumentation skapas, närmare bestämt pedagogernas reflektioner över dokumentationen. Pedagogisk dokumentation är något som varje pedagog utformar utefter den individuella verksamheten. Det är en process i processen, där en process kan vara att hantera, analysera och utvärdera den egna dokumentationen. I föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett arbete som är i en ständig progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas framåt och är konstant.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att skapa större kunskap om pedagogers reflektion om dokumentation och på vilka olika sätt dokumentationen betraktas som blivande pedagogisk. Mer specifikt riktar studien sig mot att undersöka vad pedagoger reflekterar över och för vem den pedagogiska dokumentationen utförs. Med hjälp av en kvalitativ studie vill vi undersöka hur pedagogers olika arbetsprocesser med dokumentation kan se ut.

  Metod

  I denna studie valdes en kvalitativ metod. Att använda en kvalitativ metod ger en större inblick i den pedagogiska verksamheten genom att den insamlade empirin fångar allt som sägs under en intervju. Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av enfenomenografisk semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på det centrala ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. I arbetet med analys av empirin har en fenomenografisk analysmodell använts.

  Resultat

  Resultatet pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är till stor hjälp för pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Det går att arbeta med pedagogisk dokumentation på många olika sätt men det slutgiltiga resultatet med arbetet med pedagogisk dokumentation är för att skapa en progression. Progressionen är till för verksamheten, för pedagogen och för barns lärande. Att arbeta med pedagogisk dokumentation i relation till de didaktiska frågeställningarna: hur, vad, varför och för vem gör att den pedagogiska dokumentationen blir mer innehållsrik och skapar en reflektion som speglar på professionen, barns utveckling och hur en aktivitet förs vidare.

 • 173.
  Angervall, Petra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Doctoral supervision for career competition? Negotiating Social Capital in Research education.2018In: The Peaceful University: aspirations for academic futures, compassion, generosity, imagination and creation / [ed] Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic policy in Europe currently emphasizes efficiency and high performance along with ‘flexible entrepreneurialism’ and creativity in ways that can appear to be both contradictive and double edged on several levels in academic institutions (Ball, 2012; Bendix Petersen, 2009). The present paper relates to this aspect of higher education policy. It is based on a study with 52 research students on different doctoral programs in Education Sciences at six Swedish universities and asks questions about how these doctoral students understand, cope with and challenge different demands in their research education and what kind of relationship they have with their research supervisors. Supervisors constitute institutional and relational social capital in a double sense and are vital for how the research students' bond and link resources in research education (Putnam, 2001). As the data and analysis shows, in fact the students create directions and legitimacy in different practises (Nahapiet and Ghoshal, 1998) depending on the kind of social capital they have or gain access to: institutional or relational, individual-competitive or collective-horizontal and their social capital is thus related to what they can share collectively, such as in conferences, seminars and teaching. These activities help them to develop exchange and bonding value and form bridges between interests and networks; either horizontal or more vertical ones (e.g. influential contacts). Depending on the ‘academic value’ of the social capital of a research supervisor we see that these research students get access to specific and more or less ‘advantageous’ paths. Also, it appears as if social capital is unevenly shared and distributed between groups and individuals and is specifically related to gender (Moren Cross and Lin, 2008). This creates unequal conditions for men and women research students in research education.

 • 174.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. University of Gothenburg.
  Akademins ”hemmafruar”: Om kvinnliga lektorers arbete i högskolans service- och tjänstesektor2018In: Universitet AB. Om kommodifiering, marknad och akademi / [ed] Marcus Agnafors, Göteborg: Diadalos , 2018Chapter in book (Refereed)
 • 175.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. University of Gothenburg.
  Dividing academic work: gender and academic career at Swedish universities2017In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent changes within the higher education system have affected the balance of academic labour. This article is based on interviews with 25 women lecturers in Education Faculties at Swedish Universities. It specifically addresses the shifting balance in terms of the increased separation between teaching and research in relation to gender, and the relationship between career advancement and gender this promotes. Distinctions concerning gender and academic labour and an enhancement of these power structures are identified, as well as how these affect possibilities of academic advancement. In conclusion, this study illustrates how women academics understand and navigate their academic career in relation to gendered attributes of academic work such as competitiveness, caretaking and responsibility are discussed. 

 • 176.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The Exploitation of Academic Work: Women in Teaching at Swedish Universities2018In: Higher Education Policy, ISSN 0952-8733, E-ISSN 1740-3863, Vol. 31, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study concerns some of the implications of the increasing commodification of the higher education sector. It tries to highlight how higher education institutions have developed in the late 2000s through the reform path that was introduced to transform programmes and employees into marketable products. New forms of governance that change institutional contexts and concrete practices accompany this change. Based on interviews with a group of female academic lecturers and teachers, we look in particular at how the work structure is organized and practised at Swedish universities. The results illustrate a greater division of labour and a fragmentation of academic work that can be explained by recent developments. More specifically, it appears as if female academics in teaching-intensive departments do work that serves the interests of others (often men), foremost in areas and practices such as research.

 • 177.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. University of Gothenburg.
  The Exploitation of Academic Work: Women in Teaching at Swedish Universities2018In: Higher Education Policy, ISSN 0952-8733, E-ISSN 1740-3863Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study concerns some of the implications of the increasing commodification of the higher education sector. It tries to highlight how higher education institutions have developed in the late 2000s through the reform path that was introduced to transform programmes and employees into marketable products. New forms of governance that change institutional contexts and concrete practices accompany this change. Based on interviews with a group of female academic lecturers and teachers, we look in particular at how the work structure is organized and practised at Swedish universities. The results illustrate a greater division of labour and a fragmentation of academic work that can be explained by recent developments. More specifically, it appears as if female academics in teaching-intensive departments do work that serves the interests of others (often men), foremost in areas and practices such as research.

 • 178.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Jan
  Högskolan Väst.
  Silfver, Eva
  Umeå Universitet.
  Academic Career: On institutions, social capital and gender2018In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 37, no 6, p. 1095-1108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During decades of change in the Western higher education sector, new ways of understanding academic work have reinforced notions of the impact of social capital. The present study investigates researchers’ experiences of their own career making within two areas of Education Sciences in Swedish higher education: Childhood Studies (CS) and Science Education (SE). The structure at the CS departments is collaborative and integrated; teaching and research are seen as an entity. This structure creates a coherent career path where members of the collective group jointly produce and accumulate social capital; it also appears to be related to discourses of femininity. In the SE departments, the career structure is strategic and differentiated; the two career paths work in parallel through a differentiation between teaching and research. This appears to be related to discourses of masculinity. In conclusion, our analysis shows how social capital and gender mutually create different ways of doing an academic career.

 • 179.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mahon, KathleenUniversity of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.Agnafors, MarcusUniversity of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.Hoffman, David, M.Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland.Aarnikoivu, MelinaUniversity of Jyväskylä, Finland.
  Journal of Praxis in Higher Education (JPHE)2019Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This journal is dedicated to praxis in higher education. A key assumption underpinning the journal is that education is a moral and political activity and that higher education and its practitioners cannot free themselves from moral nor political considerations. However, this assumption comes with several commitments. Rather than standing only from the outside looking in, as in positioning science or research as more valuable or important, this journal calls for the importance of a reflexive inside perspective (cf. Kemmis 2012; Walzer 1987). This implies taking the present structures, conditions, traditions and values – both internal and external – seriously, but also in situ when researching higher education (cf. Bendix Petersen, 2014). The journal is committed to research aimed at the transformation of existing practices and conditions in higher education. In particular, it is promoting research that has a transformative potential including both practical and theoretical dimensions of educational work and higher education research. It is also committed to the idea that through education research, one can seek to both promote justice as well as the capacity of people to express agency, and increase the possibilities provided by society at large to its members (cf. Fraser 2009). 

  Research concerning praxis in higher education is thus both a theoretical position on a particular practice and itself an active engagement.  This journal welcomes contributions that are directly concerned with praxis in higher education or with research that is manifestly relevant to praxis in higher education.

  First issue 1(1) 2019:

  Editorial: ‘Another higher education journal—Really?’ By Melina Aarnikoivu, Kathleen Mahon, Marcus Agnafors, David M. Hoffman, and Petra Angervall

  Research articles:

  1. ‘A conceptual enquiry into communities of practice as praxis in international doctoral education’By Liexu Cai, Dangeni, Dely L. Elliot, Rui He, Jianshu Liu, Kara A. Makara, Emily-Marie Pacheco, Hsin-Yi Shih, Wenting Wang, and Jie Zhang

  2. ‘Organising the ‘industrialisation of instruction’: Pedagogical discourses in the Swedish Primary Teacher Education programme’By Lena Sjöberg

  3. ‘The work of university research administrators: Praxis and professionalization’By Sandra Acker, Michelle K. McGinn, and Caitlin Campisi

  4. ‘Teacher educators’ perceptions of their profession in relation to the digitalization of society’By Anna Roumbanis Viberg, Karin Forslund Frykedal, and Sylvana Sofkova Hashemi

 • 180.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Silfver, Eva
  Umeå Universitet.
  Assembling lines in research education: Challenges, choices and resistance among Swedish doctoral students2019In: Studies in Graduate and Postdoctoral Education, ISSN 2398-4686Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:The higher education sector in Sweden has, over decades, faced increasing demands in terms of efficiency rates in research, as well as increasing demands in the international competition for external revenue. These demands have influenced academic career trajectories and post-doctoral tracks as well as the everyday work of doctoral students. The aim of this article is to investigate how doctoral students express and challenge subjectivity in the present context of research education. Design/methodology/approach: We depart from the overall understanding that doctoral students lines of actions in research education depend on and form assemblages, and thus define an academic institution. By re-analysing eight in-depth interviews we illustrate how doctoral students from different milieus comply but also challenge, use border-crossings and change directions in research education. Findings: The results show that some of these doctoral students try to act as loyal and satisfied, especially in regard to their supervisors, whereas others use coping strategies and resistance. It is illustrated that when some of the students use ‘unsecure’ molecular lines they appear more open to redefining possibilities and change, in comparison with those on more stable molar lines. Those acting on molar lines sometimes express a lack of emotional (productive) engagement, even though this particular group tend to more often get access to rewarded assemblages. These patterns are partly gender related. Research limitations/implications: The tension between finding more stable lines and spaces for change is apparent in doctoral students’ subjectivity, but also how this tension is related to gender. The women doctoral students appear more mobile but also in a sense more alert than their men peers. This offers insights in how actions define and redefine academic institutions, but also different subjectivities. Originality/value: In the present, given the manifold demands on academic institutions, new insights just as and methodological approaches are necessary to illustrate how contemporary changes affects research education and the everyday life of doctoral students.

 • 181.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Simonsson, Angelica
  Göteborgs universitet.
  Assembling Gender Equality? Potentials and borders for gender equality work in Higher Education2019In: Rethinking Knowledge Regimes / [ed] Sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The policy changes of higher education in Sweden have resulted in a more individualized, specialized and measured academic work force (Ball, 2012; 2013). Through policy governance measures of performance, costs and time effectiveness, teaching quality, of work environment as well as of aspects of equality and justice, the intention has been to create a more effective and high performing academicinstitution (Blackmore, 2017). Leaving aside sparks of resistance, within the academe there is a strong consensus about the necessity, effectiveness and “neutrality” of standards through measurement. Previous studies (Alnebratt and Rönnblom, 2016) indicate that gender equality work in Sweden tends to express standards related to “objectivity”, but simultaneously involves activities that are political and transgressive. Therefore, there is a continuous need to investigate what kind of actions that are part of the realization of gender equality in the academe today. This study concerns the institutionalization of gender equality work within this context. How is gender equality work carried out in this academic landscape, and what does this work produce in terms of equality and the understanding thereof? By interviewing influential representatives and by observing how gender equality is realized in different contexts in the academe, we want to identify and deconstruct what we understand as gender equality assemblages (Liinason, 2017) and how they form, but also perform, gender equality in higher education (McPherson, 2015)Thus, in light of recent decades of policy changes, we are interested in what clusters of actions, interests, values or challenges that are involved in and directed to influence gender equality work, as well as their conceptual, practical and political implications for gender equality in higher education.

 • 182.
  Anic, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sahlqvist, Henrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fyra prediktionsmetoder som skrivhjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People with cognitive disabilities can have various difficulties with typing on mobile devices(smartphones or tablets). The difficulties they face could be spelling and writing in normal typing speed. This study has compared different writing aids against no writing aid in the means to evaluate which ones can help improve typing speed and spelling. The study has also evaluated what people with cognitive disabilities think about these type of writing aids to help future development of software.

  The writing aids used in the study were;

  ● Word prediction

  ● Word prediction with a easy dictionary

  ● Keyboardprediction

  ● Word prediction combined with keyboardprediction

  The study answered two questions. The first question was what people with cognitive disabilities thought about the writing aids used in the study. The second answered whether the writing aids improved test participants writing speed, keystroke savings and spelling. To answer these questions a withinsubject design was used. The data collected was quantitative, where the first question collected data through questionnaires while the other collected via tests that were available via an application. The goal of this study was to test four different writing aids and compare them against writing without aid to show which can contribute most to the increase in write speed, to the reduction of keystrokes and reduction in typos. To reach these targets we used a withinsubject design, meaning that all participants tested all writing aids. Participants were given a few short questions on the writing aids after the tests through surveys. Collection of data was through a quantitative approach. The results showed that all writing aids increased writing speed, decreased keystrokes and improved spelling. Word prediction with an easy dictionary increased writing speed the most, to 9,87 words per minute, compared to results without prediction which had 7.67 words per minute. Word prediction had the most keystroke savings, with a savings amount of 14,04%. There were very few typing errors for all prediction methods, but they all had better results than without prediction which had the most errors per person. However, only some of these results could be shown with statistical significance. This paper can help developers who develop write aids for people with cognitive disabilities to determine what type of writing aid they may invest in development.

 • 183.
  Antonsson Celius, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Björkblom, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskola till förskoleklass: En övergång med fokus på den sociala aspekten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Barn upplever många övergångar under sin tid i förskola och skola. Vi vill undersöka hur förskollärare och lärare förbereder barnen på dessa övergångar och hur de gör för att det ska bli en så bra övergång som möjligt för varje enskilt barn samt i gruppen som helhet. Vidare undersöker vi vilka faktorer som pedagogerna anser vara viktiga för en positiv övergång. Övergångar kan vara känsliga för barn och det är därför viktigt att övergångarna är välfungerande. Vi vill på så sätt bidra till mer kunskap inom det här området.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och lärare i förskoleklass resonerar kring övergången från förskola till förskoleklass, med speciellt fokus på det sociala samspelets betydelse.

  Forskningsfrågor

  • Hur beskriver pedagogerna i vår studie att rutinerna ser ut vid övergången mellan förskola och förskoleklass?

  • Vilka faktorer är betydelsefulla enligt pedagogernas beskrivning, för att barnet ska få en positiv övergång från förskola till förskoleklass?

  • Hur beskriver pedagoger arbetet med den sociala aspekten kring övergången från förskola till förskoleklass?

  Metod

  Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem förskollärare och en grundskollärare i förskola och förskoleklass.

  Resultat

  I resultatet redovisas deltagarnas intervjusvar. Det framkommer att den sociala aspekten i anknytning till barnens trygghetskänslor är en stor och betydelsefull faktor för att övergången mellan förskola och skola ska fungera väl. Det framkommer att det finns skillnader mellan hur pedagogerna arbetar gällande övergången. På en del förskolor arbetas det betydligt mer med den sociala aspekten.

 • 184.
  Aparac-Jelušić, Tatjana
  et al.
  University of Osijek.
  Casarosa, VittoreUniversity of Pisa.Maceviciute, ElenaUniversity of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium 10–11 September 2018 Pisa, Italy2018Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 185.
  Apelgren, Filippa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Henningsson, Julia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En digitaliserad värld: En studie om implementering av digitala verktyg i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Dagens samhälle är i ständig utveckling likaså är digitaliseringen. Det påverkar vad barnenhar med sig in i förskolan. Arbetet med digitalisering i förskolan måste därför utvecklas i taktmed samhället för att kunna stimulera barns lärande. I takt med samhällets utveckling haräven Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) reviderats. I Lpfö18 (rev. 2018) har målenom digitalisering i förskolan förstärkts och tydliggjorts att digitala verktyg ska inkluderas iverksamheten.

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på förskollärares användning av digitalisering i förskolan ochvilka förutsättningar de har för att kunna uppnå målen i den reviderade läroplanen Lpfö18(rev. 2018) som träder i kraft 1 juli 2019.

  Metod

  I studien användes en kvantitativ metod där enkät användes som redskap. Enkäten skickadesut till 148 pedagoger varav 90 stycken besvarade enkäten. Av dessa 90 respondenter var 75stycken förskollärare.

  Resultat

  I resultatet framgår det att förskollärarna anser sig ha kunskap om de reviderade målen iLpfö18 (rev. 2018), dock anser förskollärarna att det saknas digitala verktyg i verksamhetenoch kompetensutveckling. För att tydliggöra delar i resultatet har vi använt oss avstapeldiagram.

 • 186.
  Appiah-Kubi, Ohene
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Faheem, Muhammad
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Impact of Technological Devices on Mathematical Skills: A Technological Adaption Perspective on Mathematics Education2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a world where the use of technology plays a key role in our daily activities. Many professions rely on the use of technology to enable them to provide a better, faster, and the best of services to their clients. Due to the numerous benefits technology provides, there has been the need for its adoption into the educational sector to make learning easier for students. Through technology adoption students and teachers can get easy access to online resources. Students can study at their own pace and share resources with their peers. Despite the fact that the use of technological devices in the educational sector comes with some benefits, its introduction into the classroom at the elementary stage, especially in solving mathematics problems, has raised several controversies among stakeholders in the educational sector. There are those who are of the view that, the use of technological devices for computational purposes at the elementary stage will cause students to become reliant on them without using their mind to solve simple mathematical problems. Other stakeholders, however, think otherwise, they believe the use of technological devices used in teaching mathematics at the elementary school enhances student problem-solving skills. In this study, we determined the impact of technology adoption on mathematical skills in elementary schools in Pakistan. This research was conducted using semi-structured interviews and experiment between two elementary schools in Pakistan where one school believes in the adoption of technology in teaching and learning mathematics and the other school does not believe in the adoption of technology in teaching and learning mathematics. Students were chosen from grade 8 who were within the same age group and living within the same community for this study because they are within a transition stage from elementary school to upper secondary school and it is important to know how the use and non-use of technology have affected their mathematical capabilities and whether it was important for schools to adopt or not to adopt the use of technological devices in mathematics instructions. The results of the study indicate that the use of technological devices in solving mathematics problems at the elementary school has a greater negative impact than a positive impact on student computational skills and this affects the adoption of technological devices in mathematics instructions at most elementary school in Pakistan. The impact of technology plays a key role in technology adoption for potential adopters in developing countries and for this reason when potential adopters do not see the positive impact of technology from those using them; it serves as a barrier for the potential adopter.

 • 187.
  Arapovic, Medina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Xhekiqi, Julia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares beskrivningar av ett specialpedagogiskt förhållningssätt, arbetssätt och organisation av verksamhet i relation till barn i behov av särskilt stöd2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studies motiv uppkom av ett brinnande intresse för specialpedagogik i förskolan. Motivet till studien baseras på olika dilemman som vi uppmärksammat på den verksamhetsförlagda utbildningen. Dilemman som hör ihop med en förskollärares specialpedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och själva utformningen av verksamheten i samband med barn i behov av särskilt stöd. Vår studies syfte är därmed att undersöka vad ett specialpedagogiskt förhållningssätt betyder för förskollärare. Detta redogörs genom förskollärarnas beskrivningar kring hur det specialpedagogiska förhållningssättet ger uttryck i arbetssättet och organisationen av verksamheten.

  Metoden för undersökningen var kvalitativ intervju. Detta för att få en djupare förståelse för förskollärares perspektiv på ämnet. Intervjuerna skedde på två förskolor i Västra Götalands län där tre förskollärare från varje förskola intervjuades. Teoretiska perspektiv om barns utveckling har vi använt för att stötta respondenternas intervjusvar med olika teorier och begrepp. Teorierna innefattar anknytningsteorin och social inlärningsteorin.

  Studiens resultat visar på att förskollärarna har ett gemensamt synsätt på hur ett specialpedagogiskt förhållningssätt ser ut. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av trygghet i yrkesrollen och trygghet i bemötandet av barn. Det specialpedagogiska förhållningssättet utmärker sig som ett närvarande och accepterande förhållningssätt. Detta sätt att se på det specialpedagogiska förhållningssättet ska enligt förskollärarna även prägla arbetssättet och organisationen av verksamheten. Genom externa resurser, olika specialpedagogiska material och miljön stöttar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd. Det finns faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd då olika resurser inte alltid finns och stöttningen av specialpedagogen uteblir. Det är en ständig kamp där barns behov inte alltid tillgodoses. Förskollärarna gör sitt allra yttersta för att skapa ett arbetssätt och förhållningssätt som ska tillgodose barns särskilda behov.

 • 188.
  Arnälv, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Magnusson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En plats för möten, skapande, inspiration och lärande?: En användarundersökning på Lidköpings biblioteks barnavdelning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to seek knowledge about how children and their parents use the children’s section in a newly built library, and what function it has for its users. We also want to seek knowledge about how the children’s section is seen as a meeting place by the parents.Our research questions are: How is the children’s section at the public library of Lidköping being used as a meeting space, performative space, inspiration space and learning space? What are the functions of the children's section at the public library of Lidköping for families with children? Do the parents see the children’s section as a meeting place, then in which way?The theoretical approach is based on The Four Space Model by Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen. We used qualitative interviews and non-participant observations to answer our questions. The results show that the library is mostly being used for reading, playing and to consort within the family. The children’s section functions as an entrance to books and reading, and it also has a function as a place where you spend time with your family. We discovered that half of the parents in our study did see the children’s section as a meeting place because they thought it is a good place to meet and consort.

 • 189.
  Aronsson, Christina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christoffersson, Emma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kvinnors representation i historieläromedel: En diskursanalys av läromedel åk 1–62019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historien är speglad av bedrifter från både män och kvinnor som på ett eller annat sätt gjort avtryck och fortfarande påverkar det samhälle vi lever i idag. Utifrån det perspektivet borde både kvinnor och män finnas med i historieläromedel och bli uppmärksammade men istället är det många olika kategorier av kvinnor som lyser med sin frånvaro.

  Syftet med studien var att belysa hur kvinnor framställs i historieläromedel för åk 1-6 utifrån ett intersektionalitetsperspektiv.

  I studien analyserades sex historieläromedel från årskurs 1-6, tre från årskurs 1-3 och tre från årskurs 4-6, i fyra steg. Metoden som användes för att analysera historieläromedlen var Faircloughs kritiska diskursanalys. Den fördjupade analysen i studien utgick från två delar av Faircloughs tredimensionella modell diskursiv praktik och text.

  Resultatet av granskningen visade att kvinnors representation i historieläromedel är begränsat och behöver utvecklas till olika kategorier av kvinnor för att bli mer inkluderande.

 • 190.
  Aronsson, Christina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christoffersson, Emma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Where’s Her-story?: En överblick över kvinnornas roll i historieläromedlen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor har länge varit gömda och fått kämpa för sina rättigheter att finnas med i historien. För att göra den problematiken mer uppmärksammad så granskas olika studier om kvinnor och deras roll i läromedel i historia i denna kunskapsöversikt. Studiernas metoder och resultat diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Syftet med kunskapsöversikten är att få kunskaper om hur kvinnor framställs i historieläromedel med fokus på läroböcker utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. De frågeställningar som användes var:

  1. Är de metoder som används i studierna relevanta om man vill få en bild av hur kvinnor framställs i historieläromedel?
  2. Vad säger forskningen om hur och när namngivna och icke namngivna kvinnor framställs i historieläromedel?

  Metoden som används i kunskapsöversikten är en systematisk litteraturstudie innehållande tio artiklar som granskades utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Resultatet blev att metoden ”räkna namn” enbart ger en syn på hur många kvinnor respektive män som finns med men beskriver ingenting om vilka kvinnor och män det är som står med. Kvinnor är underrepresenterade och beskrivs oftast i stereotypa roller som någons fru eller vad kvinnan gör i hemmet. Ofta används manliga pronomen där kvinnan räknas in.

 • 191.
  Arrhenius, Liselott
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Leverette, Katja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bildskapande i förskolan: En studie om bild och undervisning i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I detta examensarbete vill vi undersöka betydelsen av undervisning inom kunskapsområdet bildskapande i förskolan. På vilket sätt pedagogerna resonerar om dess betydelse och förhållningssätt utifrån deras kompetenser. Samt om och hur detta kan påverka barns utveckling och lärande i verksamheterna.

   

  Syfte

  Studiens syfte är att belysa den dagliga verksamheten när barn skapar i bild i förskolan. På vilket sätt pedagoger undervisar, utvecklar och inkluderar barnen i bildskapande utifrån pedagogers förhållningssätt och kunskaper Därav har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar.

   

  Metod

  Vi utgick utifrån studiens syfte och frågeställning där vi valde att intervjua fem pedagoger med varierande utbildningar som arbetar på olika förskolor. För att få ta del av respondenternas tankar och syn på arbetet med bildskapande som undervisning använde vi oss utav öppna intervjufrågor och får då en kvalitativ ansats.

   

  Resultat

  Pedagogerna beskriver bild som en varierande undervisning i förskolan där behovet av pedagogers samsyn och kunskap gynnar barns delaktighet och lärande processer. Även miljöns påverkan lyfts i studien.

 • 192.
  Artursson, Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wegat, Emelie Martina Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers bemötande: En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vår studie har utgått från tidigare forskning, litteratur, samt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Vi har valt att presentera tidigare forskning i relation till genus och pedagogers bemötande. Detta har vi gjort genom tre olika underrubriker som är styrdokument, bemötande och kommunikation. I bakgrunden har vi också valt att presentera den teoretiska utgångspunkt som vår studie vilar på.

  Syfte

  Vi vill med vår studie undersöka hur pedagoger bemöter pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv i specifika situationer. Vi har valt att fokusera på samling-, tambur- och måltidssituationer. Frågeställningarna vi utgått från handlar om kommunikationen mellan pedagoger och barn, huruvida pojkar respektive flickor får hjälp, samt om pedagogernas bemötande i de olika situationerna.

  Metod

  Vår studie är en kvalitativ studie, då vi använt observation som metod för att samla in data. Observationerna har genomförts på en avdelning på en förskola i mellersta Sverige. På avdelningen studien utfördes arbetar de tre pedagoger. Studien undersöker hur pedagogerna bemöter pojkar respektive flickor under tre specifika situationer.

  Resultat

  Genom studien har vi kommit fram till att det finns skillnader i pedagogernas bemötande mot pojkar respektive flickor. I vissa situationer skiljer bemötandet sig mer än i andra, medan i andra situationer är bemötandet likvärdigt. Tambursituationerna är de situationer som skillnaderna i pedagogernas bemötande utmärker sig mest. Måltidssituationerna är de situationerna där pedagogernas bemötande är mest likvärdigt, där de inte gör lika stor skillnad på pojkar och flickor.

 • 193.
  Arvidsson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Westerlund, Joakim
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Organisationer i en föränderlig värld: 10 folkbibliotek konfronteras med informationssamhället1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is based on the assumption that the society in which we live is changing and that we are entering into the information society. This change will affect the public libraries in various ways and the libraries will have to be prepared to make adequate changes in their organizations.

  Based on the theories of Eric Rhenman and Richard Normann, dealing with how organizations act when changes in their environment occur, we have interviewed 10 public library leaders to find out how hteir respective libraries have acted in this situation.

  The results show that libraries have made some changes in their organizations to meet the environmental changes. Although not changing their old mission, all libraries have computerized and have had to raise the librarians educational level. However, only small changes have beenmade in their work towards the environment. Changes of this kind may become necessary in the future.

 • 194.
  Arvidsson, Irene
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  70-talet: ”Jaha flickor, ta nu och glöm allt det ni lärt er, så blir ni riktigt bra förskollärare.”2015In: Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås / [ed] Irene Arvidsson, Borås: Högskolan i Borås, 2015, p. 47-64Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 195.
  Arvidsson, Irene
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås2015Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med denna bok är att uppmärksamma att förskollärarutbildning har bedrivits i Borås under 50 år. Boken beskriver förskollärarutbildningen decennium för decennium, med ett inledande kapitel som behandlar såväl utbildningen som samhällsutvecklingen över tid och den barnsyn som rått under de 50 åren. I följande fem kapitel beskrivs de olika decenniernas respektive förskollärarutbildningar ur deltagares perspektiv, en personlig minneskavalkad. Boken avslutas med en nutidsbild av förskollärarutbildningen och förskolläraryrket.

  Boken vill synliggöra utbildningens betydelse för hur dagens förskoleverksamhet ser ut i Sjuhäradsbygden, men också vara en dokumentation över förskollärarutbildningens historia, förhoppningsvis glatt igenkännande för de som var med, men också en dokumentation som kan vara av intresse för framtidens studenter.

 • 196.
  Arvidsson, Irene
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tyrén, Lena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  10-talet: Återgång till separerade lärarexamina2015In: Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås, Borås: Högskolan i Borås, 2015, p. 111-116Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 197.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnen skall ha det bra: ett sekels barnomsorg i Borås samlat i ett museum2015In: Kultur för sinnlig kunskap / [ed] Anngerd Lönn Svensson, Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening , 2015, p. 99-123Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 198.
  Arvidsson, Philip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ånhed, Tobias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sequence-to-sequence learning of financial time series in algorithmic trading2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Predicting the behavior of financial markets is largely an unsolved problem. The problem hasbeen approached with many different methods ranging from binary logic, statisticalcalculations and genetic algorithms. In this thesis, the problem is approached with a machinelearning method, namely the Long Short-Term Memory (LSTM) variant of Recurrent NeuralNetworks (RNNs). Recurrent neural networks are artificial neural networks (ANNs)—amachine learning algorithm mimicking the neural processing of the mammalian nervoussystem—specifically designed for time series sequences. The thesis investigates the capabilityof the LSTM in modeling financial market behavior as well as compare it to the traditionalRNN, evaluating their performances using various measures.

 • 199.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

 • 200.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

1234567 151 - 200 of 2047
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf