Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Kursvärdering: en komplex väv med många perspektiv. En fokusgruppintervju av studenters uppfattningar.2007Report (Other academic)
 • 152.
  Arvidsson, Iréne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utvärdering av mentorsgruppsverksamheten inom lärarutbildningen vid Högskolan i Borås2006Report (Other academic)
 • 153.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Carlsson, Gudrun
  Dartsch, Kerstin
  Larsson, Annike
  Sjuksköterskor tycker till om sin utbildning: En alumnuppföljning av sjuksköterskeutbildningarna vid Västra Götalands Högskolor.2006Report (Other academic)
 • 154.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Jämsvi, Susanne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Implementering av policy låter det sig göras?: en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås.2006Report (Other academic)
 • 155.
  Arvidsson, Iréne
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Jämsvi, Susanne
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Implementering och den pedagogiska utvecklaren2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid Högskolan i Borås (HB), liksom vid alla våra lärosäten, formuleras och konstrueras visioner, planer och riktlinjer årligen i form av lokala styrdokument. Tre av dessa styrdokument1, Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås, Plan för jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås och Likabehandlingsplan för studenter vid Högskolan i Borås, är föremål för det strategiska utvecklingsarbetet som här presenteras. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på implementering av styrdokument utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket i det här sammanhanget innebär att undervisande personal kopplar styrdokumenten till undervisning och kurser. Som arbetsmodell för detta har vi valt fokusgrupper.

 • 156.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

 • 157.
  Arvidsson, Rasmus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat: med fokus på matematik och självförtroende2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.

  Metod: I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%.

  Resultat: Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i studien ett högre självförtroende än flickorna.

 • 158.
  Ashraf, Hassan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson, Ida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Regnér, Alexandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Vi ska resa till planeten Druw”: en kvalitativ studie om rollek iförskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundDet finns olika sorters lek och rollek är en av dem. Rolleken kan förekomma i förskolansverksamhet eller hemma hos barnet. Under rolleken utvecklar barnen lekkunskaper så somturtagande, sociala samspel och kommunikation. Lekrollen kan delas upp i olika kategoriersom är fiktiva respektive verklighetsbaserade. Förskollärarna har en viktig roll iförskolebarnens utveckling och vardag genom att främja barnens lekmiljöer och kreativitet irolleken.SyfteSyftet med detta arbete är att undersöka förskolebarns rollek och vad förskollärarna har föruppfattningar och förhållningssätt när det gäller barns utveckling genom denna lekform.MetodStudien är gjord med en kvalitativ metod där redskapen intervju och observation har använts.Datamaterialet samlades in genom fyra intervjuer, en grupp intervju och tre enskildaintervjuer på tre förskolor och tjugo observationer på två olika förskolor.ResultatResultatet visar både förskollärares likheter och olikheter i synsätt på och förhållningssätt tillrollek, barnens lekmiljö och hur de arbetar med rollek i förskolan. Vidare visar resultatet hurbarnen visar och använder sig av lekkunskaper i rolleken, hur deras lek påverkas av deraslekmiljö och hur barnens rollekar varierar. Att barn rolleker är något som sker väldigt ofta påförskolan och det som påverkar rolleken främst är lekmiljön, lekmaterialet och barnenslekkunskaper. Förskollärarnas kunskaper kring barns rollek har en stor påverkan på rolleken.Då en förskollärare som har mängder med kunskaper kring vad barn utvecklar i rolleken ochvet hur hen skall använda den här kunskapen, kan på så sätt utveckla och skapa en lekmiljö påförskolan som främjar barnens lek.

 • 159.
  Ask, Jonathan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT ur fritidslärarens perspektiv: en studie om fritidslärarens kompetenser gällande IKT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2018 reviderades läroplanen och nya mål och kunskapskrav sattes upp gällande digitala verktyg och medier, även kallat IKT. Detta anser vi vara ett mycket relevant ämne då det digitala idag dominerar i samhället och tekniken går framåt. I studien ställs följande frågor:

  - Vad har fritidshemmet för resurser att möta de nya målen i läroplanen gällande IKT?

  - Vad är fritidslärares attityd till de nya målen gällande IKT i läroplanen?

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fritidslärare idag möter de nya målen i läroplanen gällande IKT och även vad fritidshemmen har för tillgång till material. Fritidslärarens personliga inställning är också relevant i undersökningen. Här kommer det alltså både redovisas attityd- och resursfrågor.

  Studien baseras på en kvalitativ metod, där fem fritidslärare eller fritidspedagoger har blivit intervjuade. I resultatet framgår det hur de ser på IKT, dess utveckling och vad de har för resurser att tillgå. Den uppfattningen som dominerar inom ämnet IKT, både vad gäller egen kunskap om material och kunskaper om målen i läroplanen, är en positiv ton blandat med en hel del osäkerhet. En annan sak som alla intervjuade hade gemensamt var att de tyckte de saknade resurser av alla de slag. I studien finns syns däremot ett mönster att de yngre som intervjuat har en större självsäkerhet än de äldre respondenterna.

 • 160.
  Askeroth, Carolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Zelmaten, Saida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärarnas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling: En kvalitativ studie om hur flerspråkighet integreras i förskolans2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet och hur de stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten. Frågeställningar är: Hur inkluderas flerspråkiga barn i förskolans verksamhet och vilka metoder och verktyg använder förskollärare för att utveckla språket hos flerspråkiga barn?

  Undersökningens kvalitativa metod för att besvara syfte och frågeställningar gjordes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare utsprida i fyra olika kommuner. För att underlätta hanteringen av data spelades intervjuerna in. Datainsamlingen har transkriberats och informanternas samtal presenteras genom referat och citat för att stärka trovärdigheten.

  Studien utgick ifrån den sociokulturella teorin och sociokognitiv teori. Det sammanställda resultatet visar att alla förskollärare är medvetna om att miljö har en stor betydelse för barns språkutveckling Resultatet visar att intervjuade förskollärarna arbeta med flerspråkighet på olika sätt. De stimulera flerspråkiga barn genom att de använder sig av olika verktyg/ redskap som exempelvis IPad med QR koder, tvillingböcker, sagopåsar och högläsning för att inkludera samt stimulera flerspråkiga barn i verksamheten. De arbetar även medvetet med språket i vardagliga verksamheter som samlingen, vid matbordet, mm.

 • 161.
  Asplund Carlsson, Maj
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svenska som demokratiämne och social reproduktion2012In: Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag / [ed] Sigmund Ongstad, Novus Forlag , 2012, p. 203-223Chapter in book (Refereed)
 • 162. Asp-Onsjö, L
  et al.
  Holm, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Study achievements in local gender regimes2012Conference paper (Refereed)
 • 163. Asp-Onsjö, Lisa
  et al.
  Holm, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Governance by marks: an ethnographic study of school achievements and gender2014In: Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling / [ed] A-L Arnesen, L Lundahl, E Öhrn, Tufnell Press , 2014, p. 61-81Chapter in book (Refereed)
 • 164.
  Ataman, Kezban
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sundemo Edsmyr, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkighet i förskolan: förskollärares attityder till förstaspråksinlärning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie är syftet att undersöka förskollärares upplevelser samt attityder till uppdraget att arbeta med barns förstaspråksinlärning i förskolans verksamhet. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med olika kulturella influenser. Det finns många barn som är födda och uppväxta i Sverige men som talar ett annat förstaspråk än det svenska språket. Det finns även nyanlända familjer som enbart behärskar sitt förstaspråk och som behöver stöd i andraspråket, det svenska språket. Här är förskolan en verksamhet där förskollärarna har en viktig uppgift att stimulera, utveckla och arbeta med barns förstaspråksinlärning.

  Metod

  I studien används kvantitativ metod med enkäter som redskap, då vi ville få fram förskollärares upplevelser samt attityder till att arbeta med barns förstaspråksutveckling i förskolans verksamhet. Sammanlagt deltog 56 stycken förskollärare i undersökningen.

  Resultat

  I studiens resultat framkommer de 56 deltagandes svar kring deras upplevelser och attityder rörande barns förstaspråksinlärning. Förskollärarna uppvisar positiva attityder till barns förstaspråksinlärning och majoriteten visar sig intresserade och nyfikna när det gäller barns kultur och språk. De uppger sig även ha kännedom om vad som står i förskolans styrdokument kring barns förstaspråksinlärning. Däremot framkommer det att man inte upplever sig få stöd i form av tips och idéer från modersmålslärare, förskolechefer eller kollegor i stor utsträckning. Vidare visar resultatet även att vårdnadshavare till barn med annat förstaspråk än det svenska språket i vår studie inte delger förskollärarna information som berör barnens kultur och språk. I resultatet visar det sig att hälften av förskollärarna inte upplever sig besitta en bra kompetens rörande barns förstaspråksinlärning, samt att majoriteten inte fått någon kompetensutveckling kring detta område. I studiens didaktiska konsekvenser, tar vi upp förslag på hur förskollärare skulle kunna förhålla sig samt arbeta med barns språkutveckling inom förstaspråket. Det tas även upp ett förslag på en arbetsmodell som skulle kunnas använda för att stimulera barns språkliga medvetenhet.

 • 165.
  Augustsson, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En gemensam europeisk historia?: Möjligheter och utmaningar för undervisning i historia.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka den forskningsdebatt som finns kring möjligheter och utmaningar med en gemensam europeisk historia och ett gemensamt europeiskt perspektiv i historieundervisningen. Möjligheter och utmaningar med ett gemensamt europeiskt perspektiv på historien undersöktes genom kvalitativ textanalys av utvalda publikationer ur Europarådets material. De undersökta publikationerna omfattar seminarieredogörelser, rapporter från konferenser och material från utvärderingsseminarier kring projekt som strävar efter att konstruera en gemensam europeisk historia.Undersökningen visar på att det finns flera gemensamma värden som kan fungera som en grund för att konstruera en gemensam europeisk historia. Exempel på sådana värden är mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstaten och respekt för människolivet. Likheter och skillnader bör redogöras för vilket gör det svårare att enas kring en gemensam europeisk historia.Vidare är det tydligt att de nationella identiteterna och historierna är starkare än den gemensamma europeiska historien. För att åstadkomma ett gemensamt europeiskt perspektiv på historien är det viktigt att lärarna är välutbildade. Historia, och därmed ett gemensamt europeiskt perspektiv, inte bör missbrukas för att konstruera falsk enighet eller splittring och hat mellan olika länder och grupper. Eurocentrism finns men går att motverka.Den gemensamma europeiska identiteten kan hota de nationella identiteterna men det är inte självklart eftersom alla kulturer är beroende av interaktion med andra kulturer för att skapas och utvecklas. Däremot förekommer användning av islam för att visa på vad som är europeiskt och vad som inte är det. Möjligheter och utmaningar med en gemensam europeisk historia behandlas i studien.

 • 166.
  Augustsson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jonsson Berg, Therese
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skrivande i en värld med digitala verktyg.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. För att pedagoger ska kunna inkludera IKT i skrivprocessen är det viktigt att förutsättningar för det finns på skolan. Tekniska resurser samt teknisk IT support är en del av de förutsättningar som behöver finnas på skolan, men även kompetens om IKT hos läraren själv är en viktig del i skrivundervisning med digitala verktyg.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring fördelar respektive nackdelar med informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen i ämnet svenska.MetodI denna studie har kvalitativ metod i form av intervju använts för att undersöka pedagogers uppfattningar om inkluderandet av informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen. Studien utgår från en hermeneutisk tolkning eftersom avsikten var att undersöka respondenternas erfarenheter.ResultatResultatet visar att pedagoger resonerar kring både möjligheter och begränsningar i arbetet med IKT i skrivprocessen. Möjligheterna med IKT riktar sig framförallt mot elever med skrivsvårigheter; på vilka sätt de digitala verktygen kan främja skrivandet för dem. Vad gällande utmaningar diskuterar pedagogerna också i vilken utsträckning skrivande på iPad och dator hämmar utvecklandet av handmotoriken. Pedagogerna resonerar dessutom kring ytterligare möjligheter med de digitala verktygen men att kompetens för att använda dessa är viktigt att erhålla som lärare för att det ska fungera. Pedagogerna ser flera begränsningar med användandet av IKT såsom distraktion och svårighet att upptäcka stavfel.

 • 167.
  Axelsson, Christer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Herrera, Maria Jimenez
  Bång, Angela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  How the context of ambulance care influences learning to become a specialist ambulance nurse a Swedish perspective.2015In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Ambulance emergency care is multifaceted with extraordinary challenges to implement accurate assessment and care. A clinical learning environment providing opportunities for mastering these essential skills is a key component in ensuring that prehospital emergency nurse (PEN) students acquire the necessary clinical competence.

  AIM: The aim is to understand how PEN students experience their clinically based training, focusing on their learning process.

  METHOD: We applied content analysis with its qualitative method to our material that consisted of three reflections each by 28 PEN students over their learning process during their 8weeks of clinical ambulance practice. The research was carried out at the Center for Prehospital Care, University of Borås, Sweden.

  RESULTS: The broad spectrum of ambulance assignments seems to awaken great uncertainty and excessive respect in the students. Student vulnerability appears to decrease when the clinical supervisor behaves calmly, knowledgeably, confidently and reflectively. Early traumatic incidents on the other hand may increase the students' anxiety. Each student is offered a unique opportunity to learn how to approach patients and relatives in their own environments, and likewise an opportunity to gather information for assessment. Infrequency of missions seems to make PEN students less active in their student role, thereby preventing them from availing themselves of potential learning situations. Fatigue and hunger due to lack of breaks or long periods of transportation also inhibit learning mode.

  CONCLUSION: Our findings suggest the need for appraisal of the significance of the clinical supervisor, the ambulance environment, and student vulnerability. The broad spectrum of conditions in combination with infrequent assignments make simulation necessary. However, the unique possibilities provided for meeting patients and relatives in their own environments offer the PEN student excellent opportunities for learning how to make assessments.

 • 168.
  Ayuk Divine, Nicole
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson, Christer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sjöberg, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Läsutveckling för elever med ett annat förstaspråk än svenska: en kvalitativ studie ur pedagogers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur pedagoger arbetar med läsinlärning samt läsförståelse medelever som har ett annat förstaspråk än svenska. I studien lyfts faktorer som harbetydelse för elevers läsutveckling och även vad pedagoger kan tänka på vidundervisning av elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vidare beskrivs metoderoch modeller för läsinlärning samt läsförståelse för att åskådliggöra fungerande sättatt genomföra undervisningen på. I studien lyfts även två perspektiv på lärande, detsociokulturella perspektivet samt pragmatismen.Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på läsinlärning ochläsförståelse hos elever med ett annat förstaspråk än svenska.Studien är utförd i en kvalitativ form där vi har genomfört intervjuer med pedagogerpå utvalda skolor.Resultatet visar att pedagogerna anser att både ordbilds- och ljudningsmetoden hjälpereleverna med sin läsinlärning. Visuella metoder används av pedagogerna för attundervisningen ska underlätta elevernas förståelse. Pedagogerna påtalar även viktenav att alltid utgå från elevernas förförståelse när det handlar om att välja läromedeleller skönlitterära böcker. Pedagogerna anser att det är viktigt att anpassa sinundervisning individuellt för eleverna och att tänka på att visa dem olika sorterstexttyper. Elevens vardagsliv blir en central referenspunkt för pedagogerna när de skavälja litteratur i sin undervisning. Pedagogerna lyfter att språket blir mer förståeligtför eleverna när de utgår från elevernas vardagserfarenheter. I vårt resultat framkomdet att pedagogerna anser att elever som läser svenska som andraspråk borde ingå idenna undervisningskontext hela sin skoltid utan att byta till den vanligasvenskundervisningen. Vidare uppfattar pedagogerna att det är svårt att få tag påundervisningsmaterial till elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vissapedagoger använder sig av färdigtryckt material medan andra pedagoger skapar sitteget undervisningsmaterial.

 • 169.
  Azad, Rozhgar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  El Machharawi, Khalil
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning & Syfte

  Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.

  Metod

  Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar elevernas prestation.

 • 170.
  Azarang, Maasoumeh
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Josefin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Camilla
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är ofta svårt att veta vad som är rätt eller fel.”: Pedagoger berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundVår erfarenhet är att barns sexualitet är ett ämne som sällan diskuteras i förskolans verksamhet. Det är ett ämne som påverkas av det kulturella och sociala sammanhanget. Studier visar att barn undersöker och är nyfikna på sin egen och andra barns kroppar. Nyfikenheten visar barn genom olika beteenden i leken. Vuxna kan möta dessa beteenden utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter om vad barns sexualitet är. Hur vi bemöter och förhåller oss till barns sexuella beteenden ligger till grund för detta arbete.SyfteSyftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. Därigenom kan vi få en uppfattning av hur förhållningssättet till barns sexualitet ser ut i förskolans verksamhet.MetodVi har valt att använda oss av två metoder i vår studie. Vi har intervjuat två specialpedagoger. Vi har också använt oss av metoden selfreport, en slags skriftlig intervju i berättarform, där pedagoger i förskolan berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.ResultatI vår studie framkom att pedagogerna är medvetna om att barns sexualitet finns synligt i förskolans verksamhet och att barns undersökande av kroppen ses som en naturlig del i barnets utveckling. Det framkom även att det inte är enkelt att tala om barns sexualitet och att det kan uppstå olika dilemman kring barns sexuella lekar. Olika erfarenheter och okunskapen i ämnet gör pedagoger osäkra i hur de ska förhålla sig till barns sexualitet. En problematik är att pedagoger av olika anledningar inte prata om barns sexualitet med varandra och därför inte når fram till ett gemensamt förhållningsätt. Det har framkommit att samhället påverkar pedagogers förhållningsätt, bland annat finns en försiktighet till barn och deras användning av internet på förskolor.

 • 171.
  Babawi, Sarmad
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jillesjö, Robin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitet i fritidshem: En intervjustudie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för barn att bli fysiskt aktiva2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysiskaktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet?

  Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med trefritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteorisom visar på relationen mellan barnen och samhället.

  Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktigdel i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.

 • 172.
  Backlund, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers uppfattning om barngruppens storlek i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Det är många barn idag som behöver förskoleplatser och antalet barn i barngrupperna ökar. Skolverket har riktmärken för att kunna skapa lagom stora barngrupper, det är inget krav utan enbart rekommendationer. Denna studie undersöker pedagogernas syn på stora barngrupper och hur stora barngrupper påverkar förskolan.

  Syfte: Syftet är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om stora barngrupper och hur det påverkar förskolans pedagogiska verksamhet.

  Metod: En kvantitativ enkätmetod användes. Metoden möjliggör att få information från fler förskolor och på en större geografisk spridning i Sverige.

  Resultat: Resultatet visar att många av pedagogerna i förskolorna har en negativ inställning till stora barngrupper. Resultatet visar även att miljön och gruppsammansättningen påverkar hur barngruppens storlek uppfattas av pedagogerna, samt hur pedagogerna uppfattar barnens delaktighet i verksamheten.

 • 173.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vårhall, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En bild säger mer än tusen siffror.: Bildernas funktion i populära matematikläromedel.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är baserat på forskning kring bildernas betydelse i matematikböcker.  De analyser som genomförts visar bildernas funktion. De läromedel som analyserats är Eldorado, Favorit matematik, Koll på matematik och Prima Formula. Vi har valt att fokusera på böckernas geometriavsnitt eftersom bilder förkommer ofta inom detta arbetsområde.

  Syfte: Syftet med studien är att analysera och jämföra bilder som finns i populära matematikböcker. Det arbetsområde som analyseras i samtliga läroböcker är geometri.

  Metod: Den analysmodell som används vid bildanalyserna hämtar inspiration från Pettersson (2008). Vid den första analysen fördelades bilderna efter vilken funktion de har i matematikböckerna. Den andra analysen syftar att visa antal uppgifter som har eller inte har någon bildkoppling. Genom bildanalyserna framkommer även bilder som fyller sin funktion att kommunicera sitt innehåll positivt eller negativt.

  Resultat: Resultatet av bildanalyserna visar att den funktion som förekommer mest bland bilderna i läroböckerna är den kompletterande. Det finns bilder inom samtliga funktionskategorier som kan påverka elevernas uppfattning av uppgifterna, både positivt och negativt. En stor del av uppgifterna som finns i matematikböckernas geometriavsnitt är kopplade till bilder.

 • 174.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vårhall, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Musikens och matematikens gemensamma dimensioner.: Musikens påverkan på elevernas matematikprestationer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. Därför är vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om integrationen mellan matematik och musik? För att besvara denna fråga har vi utfört litteratursökningar för att finna studier och artiklar som tillsammans bildar en överblick. Med hjälp av den metod som Claes Nilholm beskriver i SMART (2016) har vi skapat en struktur för hur vi arbetat. Ur det material som vi fann under sökningarna har vi funnit mönster som talar för musikens positiva inverkan på matematikundervisning.

 • 175.
  Bagdagoljan, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Silow, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Målspråksanvändning i engelskundervisningen: Good or dålig?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över.

  Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. Styrdokument, lärare, lärarstudenter och lärarutbildningar har alla samma mål, att sträva efter elevernas bästa och lägga en stadig grund där elever får möjligheten att utvecklas i sin språkförmåga. Det egna språket har till stor del alltid varit med och influerat språkundervisningen. Lärare har använt sig av sitt eget språk som ett medel för att de ska känna sig trygga i sin språkundervisning och i sitt klassrum. I denna översikt kommer målspråksanvändningen stå i fokus.

  Denna översikt syftar till att kartlägga vad som kännetecknar forskningen om målspråksanvändning i språkundervisning. Den ämnar även att undersöka vilka faktorer som påverkar lärare och lärarstudenters val av mängden målspråksanvändning. Slutligen syftar översikten till att utifrån kunskapsöversiktens resultat dra slutsatser och förslag till relevant framtida forskning inom forskningsområdet. För att uppfylla vårt syfte tog vi hjälp av sökord och urvalskriterier och vi identifierade 8 vetenskapliga studier som ingick i vår översikt.

  Översiktens resultat visar olika faktorer på målspråksanvändning som är återkommande i dessa 8 studier. Det blir tydligt var problematiken ligger och vi kan identifiera förklaringar från både lärare och lärarstudenter kring deras val av målspråksanvändning. Dessa förklaringar leder till en diskussion där vi sedan kan konstatera att osäkerheten till den egna språkförmågan hos lärare och lärarstudenter är en anledning till deras förhållningssätt till målspråksanvändning. Vi hittar även att otydlighet från styrdokument och lärarutbildning bidrar till osäkerheten hos lärare och lärarstudenter. Lärares och lärarstudenters kunskap kring hur och när målspråket ska användas är bristfällig och behöver utvecklas. Forskningen behöver lägga mer fokus på de obesvarade frågorna som synliggörs i denna forskningsöversikt.

 • 176.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  et al.
  University of Jönköping.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Winther, Ylva
  Karlstad Municipality.
  Disabling and enabling technologies for learning in Higher Education for all: Issues and challenges for whom?2016In: Informatics, Vol. 3, no 21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Integration, inclusion, and equity constitute fundamental dimensions of democracy in post-World War II societies and their institutions. The study presented here reports upon the ways in which individuals and institutions both use and account for the roles that technologies, including ICT, play in disabling and enabling access for learning in higher education for all. Technological innovations during the 20th and 21st centuries, including ICT, have been heralded as holding significant promise for revolutionizing issues of access in societal institutions like schools, healthcare services, etc. (at least in the global North). Taking a socially oriented perspective, the study presented in this paper focuses on an ethnographically framed analysis of two datasets that critically explores the role that technologies, including ICT, play in higher education for individuals who are “differently abled” and who constitute a variation on a continuum of capabilities. Functionality as a dimension of everyday life in higher education in the 21st century is explored through the analysis of (i) case studies of two “differently abled” students in Sweden and (ii) current support services at universities in Sweden. The findings make visible the work that institutions and their members do through analyses of the organization of time and space and the use of technologies in institutional settings against the backdrop of individuals’ accountings and life trajectories. This study also highlights the relevance of multi-scale data analyses for revisiting the ways in which identity positions become framed or understood within higher education.

 • 177. Bagley, Carl
  et al.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The marginalization of social justice as a form of knowledge in teacher education in England2015In: Policy Futures in Education, ISSN 1478-2103, E-ISSN 1478-2103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper utilises the analytical concepts developed in the work of Basil Bernstein to reflect on the ways in which discourses such as social justice are especially vulnerable in teacher education in England. In particular, under new-managerial regimes the forms of knowledge which are emphasised and valued focus on the instrumental and performative. As a consequence, critical and vertical forms of knowledge associated with social justice in teacher education are either absent or marginalised and reframed away from an appreciation and awareness of the structural and economic causes of inequality. Moreover, the criteria needed to effectively introduce social justice as a knowledge base in teacher education are positioned antithetically to neo-liberalism-neo-conservatism, making them arguably impossible to achieve within the current system of education in England.

 • 178.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tegnér, Jack
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Feedback i matematik: en kvalitativ studie med ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i forskning som kartlades under vårt föregående examensarbete. Under det arbetet såg vi över vilken forskning som finns angående feedback respektive instruktioner i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp vi riktade in oss på var elever i åldrarna 6-10 år. I det här arbetet valde vi att endast fokusera på en utav de övergripande aspekter som eftersöktes under föregående arbete. Vi valde dessutom att bredda vårt fokus när det gäller inriktning inom matematikämnet. Istället för att endast fokusera på problemlösning valde vi att arbeta med feedback som ges inom hela matematikundervisningens ramar.

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur verksamma lärare ger feedback i samband med matematikundervisning. Den målgrupp vi valt att rikta in oss på är lärare som undervisar i matematik inom årskurs 1-3.

  Metod

  Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats. För att besvara våra frågeställningar har vi använt semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för att samla in data. Intervjuerna gjordes i hopp om att kunna erhålla data i form av utsagor om hur lärare definierar feedback i matematik, i vilken grad de använder feedback på svar respektive feedback på strategi samt om de anpassar sin feedback till olika elever.

  Resultat

  I vår insamlade data fann vi utsagor som ger en indikation på att feedbacktyperna feedback på svar och feedback på strategi används i relativt hög grad av verksamma lärare på lågstadiet i matematikämnet. Dock verkar den distinktion som implicit görs av forskarlaget Fyfe, DeCaro och Rittle-Johnson (2015) och Fyfe, Rittle-Johnson och DeCaro (2012) mellan feedback på svar respektive feedback på strategi inte vara lika tydlig när feedback ges i praktiken. Vad vi även kan se är att de lärare som deltog i föreliggande studie redogjorde för att de ser feedback som viktigt för att hjälpa sina elever framåt. Majoriteten av lärarna beskrev även att det är viktigt att feedbacken anpassas efter vem det är som tar emot den.

 • 179.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tegnér, Jack
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Feedback och instruktioner: Problemlösning i matematik för elever i de tidiga skolåren.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gällerproblemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. Något som vi har eftersökt är att få kunskap om hur vi genom olika typer av stöd kan bidra till elevernas lärande inom problemlösning. I detta arbete beskrivs vad som kännetecknar forskningen om feedback ellerinstruktioner vid problemlösning i matematik samt vilka former av dessa som är effektiva.

  Syfte

  Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner i samband med problemlösning. Vi kommer inte att behandla dessa två begrepp som ett sammanhängande fenomen utan respektive begreppstår enskilt. Båda begreppen behandlas separat i samband med problemlösning. Varför vi valt att eftersöka båda begreppen är för att vi vill fånga upp och ge läsaren en överblick över vadforskningen säger om två olika typer av vägledning i samband med problemlösning. I föreliggande forskningsöversikt vill vi även fördjupa oss i vilka former av feedback ellerinstruktioner som framhålls som effektiva när det gäller att utveckla elevers lärande om att lösa matematiska problem. Begreppen kommer även i denna fråga behandlas separat i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp som vi valt att intressera oss för är elever från 6-10 år.

  Metod

  Föreliggande översiktsstudie gjordes genom litteratursökning i ERIC (ProQuest) och Primo. Under sökningen utgick vi från begreppen i våra frågeställningar. Vi valde att användaengelska sökord för att inte begränsa oss till endast svensk forskning. Det sammanlagdaantalet artiklar efter sökningar i respektive databas var 43. Vi granskade samtliga artiklars abstrakt och fann nio artiklar som skulle ingå i föreliggande forskningsöversikt. Ytterligare treartiklar tillkom efter referensläsning i de nio artiklarna. Det slutliga antalet artiklar som granskades var således 12.

  Resultat

  I artiklarna som granskades fann vi beskrivningar av studier som påminde om varandra i fråga om design och undersökningsupplägg. De innehöll alla en eller flera former av interventioner. Målet med undersökningarna var genomgående att testa effekterna av en eller flera former avfeedback eller instruktioner i samband med matematisk problemlösning. Genom att testaeffekterna av olika typer av feedback eller instruktioner ville man också jämföra effekterna. I merparten av studierna användes en kontrollgrupp.

 • 180.
  Baker, Lena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inkludering: barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd.

  Inledning

  Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. Fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola vilket innebär att det är relevant att lärare i fritidshem utgår från elevens och elevgruppens behov i arbetet på fritidshemmet. Fritidshemmet ska inte bara erbjuda alla elever en meningsfull fritid utan också arbeta med att skapa sociala band och stimulera elevernas lärande och utveckling. Studien kommer att utgå ifrån Nilholms (2007) teori om perspektiv på specialpedagogik. Teorin grundar sig på tre olika förhållningssätt, det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet.

  Metod

  Metoden som använts i studien är kvalitativ metod med intervjuer. Intervjuerna genomfördes med lärare i fritidshem. Metoden som använts i studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet bestod av sex stycken lärare fördelat på två stycken skolor. Tre lärare på respektive skola.

  Resultat

  Alla pedagoger som intervjuats anser att de arbetar inkluderande men att det är ett osynligt arbete. De var också överens om att de behöver mycket mer utbildning inom området för att kunna arbeta mer effektivt med just inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt anser lärarna att de arbetar inkluderande och att de ger eleverna förståelse för olikheter för att motverka missförstånd elever emellan. Resurser till fritidshemmet lyser med sin frånvaro enligt de intervjuade och för att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna stöttas bättre under tiden de är på fritidshemmet behövs mer personal.

 • 181.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Changing practice by reform: the recontextualisation of the Bologna process in teacher education2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to investigate a specific case of curriculum change; that of organizing teacher training courses around learner outcomes in line with the Bologna process. The investigation is an example of a practitioner research case study and looks at how official Bologna policy messages are re-interpreted and recontextualised at the local micro level. A variety of methods are used to collect and analyse the data produced. A form of discourse analysis, as well as a survey of research literature, is used to identify policy discourses connected with the Bologna process. At the local micro level, local documentation as well as teacher talk in planning meetings are analysed to throw light on how the Bologna process was implemented. A number of discourses were found in policy documents; including the need to modernize higher education and to move towards a more student centred approach to learning. The thesis shows that these discourses were mediated locally by a regulative discourse portraying teachers as role models who have the task of passing on knowledge that is essential for the students to obtain before entering the profession. Instead of challenging the pedagogic identities for teachers and students, the introduction of learning outcomes acted to strengthen the fundamental vertical relations between teachers and students, cementing and confirming the level of control that teachers had over all aspects of the curriculum. Changes made in connection with the introduction of learning outcomes had a minimal influence on practice and were contested by some teacher educators. Teacher educators resisted and mediated the changes made by continuing to use their traditional practices.

 • 182.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Educational policy enactment2015Conference paper (Other academic)
 • 183.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Student learning outcomes and their influence on a learning culture2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My paper describes the changes in the focus of my PhD research; from a vague intention to investigate the learning benefits of organising student learning around learning outcomes to a more critical approach investigating the influence of learning outcomes on a learning culture. The research is a form of praxis related enquiry, and concerns a Swedish university level teacher training course for prospective English language teachers, for which I am the course co-ordinator. From July 2007 all higher education degrees in Sweden, as well as in the rest of Europe, have to be expressed through so-called learning outcomes. The introduction of learning outcomes into higher education are a key part of the 1999 Bologna declaration, that emphasises the need to express the knowledge, understanding, competences and other attributes contained within courses and their components. The course concerned was organised around student learning outcomes from the beginning of 2008. The paper outlines my own learning and understanding of the research process and learning culture; from a technical rational approach of trying to “prove” that improvements in student learning had occurred, to a second stage of trying to open up the research process to other stakeholders and then to an understanding of why this “democratisation “ process had only a limited success. The final research stage involves a more critical understanding of the introduction of student learning outcomes when put into the context of the complexities of the local (and global) learning culture. James and Biesta describe learning cultures as the social practices through which people learn, and the combination of the theory of learning cultures and the cultural theory of learning necessitates a different approach towards the improvement of teaching and learning, one which focuses on changing the culture rather than on only one element of it. This involves interpreting the interplay between teaching, teachers, learning, learners, learning situations and wider historical economic social and political influences. While I have only just begun to analyse my data, initial reflections suggest that the introduction of student learning outcomes has only had a limited influence on the local learning culture. Whilst there has been a positive influence on synergy (increasing cooperation and openness between teachers, and also between teachers and learners ) this has had only a limited influence on practice. Other aspects of the learning culture have not been greatly improved. As far as learning opportunities are concerned ( what is allowed, disallowed, encouraged or discouraged in the name of learning) there still exists a culture where examinations tasks tend to encourage the transmission of factual knowledge . Students have very few opportunities to express a critical voice, there has been only a very limited move towards increasing student levels of empowerment; with little or no flexibility for students to decide on the method and content of their studies.

 • 184.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The recontextualisation of the Bologna process in teachereducation2015Conference paper (Other academic)
 • 185.
  Baldwin, Richard
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Apelgren, Britt Marie
  Teachers’ and Students’ Thinking and Acting on Changes in Language Teacher Education: A Case Study on Policy Implementation and Enactment2015In: Transformative Teacher Research. Theory and Practice for the C21st, Sense Publishers, 2015Chapter in book (Refereed)
 • 186.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Aktuelle Trends der Lehrerbildung in Schweden. Auswirkungen auf sonderpädagogische Studienanteile2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [de]

  Aktuelle Trends der Lehrerbildung in Schweden. Auswirkungen auf sonderpädagogische Studienanteile Die Aus- und Weiterbildung von Lehrern in Schweden befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch. Davon betroffen sind nicht zuletzt sonderpädagogische Studienanteile in der Ausbildung von Vorschul- bzw. Grundschulpädagogen, deren Kompetenz eine wichtige professionelle Grundlage der Bemühungen um inklusive Bildung darstellt. Das Aufbaustudium zum traditionellen „Speziallehrer“, dessen Hauptaufgabe im Sonderunterricht für Schüler mit Behinderungen liegt, wurde zulasten der Ausbildung zum stärker integrativ und beratend tätigen „Spezialpädagogen“ vor kurzem wieder aufgenommen. Eingebettet sind diese Veränderungen in die bildungspolitischen Reformen der seit 2006 amtierenden bürgerlichen Regierung. Darüber hinaus entstanden im Zuge des Bologna-Prozesses und der Profilstärkung einzelner Hochschulen neue sonderpädagogische Studiengänge. Im Vortrag werden die aktuellen Entwicklungen skizziert und in den bildungspolitischen Kontext Schwedens eingebettet.

 • 187.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Begreppet "obildbar" som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft2011In: Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald / [ed] Olov Andersson, Thomas Barow, Magnus Tideman, Intra , 2011Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Teoretisk diskussion och praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft

 • 188.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Die Einführung der Schulpflicht für ”bildungsfähige Schwachsinnige” in Schweden 1944/45. Ein Beispiel ambivalenter Modernisierung im sich entwickelnden Wohlfahrtsstaat2009In: Behindertenpädagogik, ISSN 0341-7301, Vol. 48, no 4, p. 368-381Article in journal (Other academic)
 • 189.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Die Sonderpädagogenausbildung in Schweden in historischer Perspektive. Reformpädagogische Strömungen am Schwachsinnigenlehrerseminar Slagsta 1911: 19592010In: Pädagogische Professionalität und Behinderung, Ellger-Rüttgardt, Sieglind & Wachtel, Grit , 2010, p. 75-85Chapter in book (Other academic)
 • 190.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Externate als frühe Form der Normalisierung: Reformansätze in der schwedischen „Schwachsinnigenfürsorge“ 1900-19672012In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa / [ed] Andrea Erdélyi, Hans-Peter Schmidtke, Peter Sehrbrock, Klinkhardt , 2012, p. 261-274Chapter in book (Refereed)
 • 191.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Globale Konferenz über inklusive Bildung in Salamanca2010In: Zeitschrift für Heilpädagogik, ISSN 0513-9066, Vol. 61, no 1, p. 42-Article in journal (Other academic)
 • 192.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-19542012In: Utanförskapets historia / [ed] Kristina Engwall, Stig Larsson, Studentlitteratur , 2012, p. 83-98Chapter in book (Other academic)
 • 193.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Karl Grunewald und die Sozialreform in Schweden2011In: Teilhabe, ISSN 1867-3031, Vol. 50, no 2, p. 89-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 194.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Modern teaching and learning in historical perspectiv2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The school for the “feebleminded” and the teacher training college Slagsta in the era of modernization Thomas Barow The school and teacher training college Slagsta was established in 1911 near Stockholm, Sweden. Until 1959 it was the only Swedish institution which aimed at educating teachers in schools for the so called “feebleminded” (Swedish: “sinnesslöa”) children. Right from the beginning there has been a close connection with Séguin’s “physiological method” and representatives of international progressive education like Montessori, Dalton, and Decroly. Children’s interests, activity, and freedom were seen as essential points of education. Other priorities were psychological observation and individual treatment of the child. The paper focuses on the relationship between progressive and special education. It will discuss, why this mixed concept remained in the shadow of regular school education. It emphasizes that mainly due to the definition of “feebleminded”, and the social exclusion of persons concerned, the Slagsta-education remained a pedagogical outsider.

 • 195.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige2012In: Handicaphistorisk Tidsskrift, ISSN 1399-4786, Vol. 28, p. 73-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  THE ORIGIN AND EARLY DEVELOPMENT OF NORMALISATION IN SWEDEN. Normalisation can be seen as a key concept, both in disability research and in special education. In Sweden so far, the origin of this basic approach is connected to the time period after World War II. The purpose of this paper is to nuance this perspective. The existing Swedish historiography on normalisation, to some extent written by protagonists of the concept, will be discussed. We agree on the full effectiveness of normalisation based on a reform-oriented social policy from the 1960s. However, by means of historical research and based on hermeneutic methods, this study aims to demonstrate the concept’s origin and early development in Sweden already some decades before. For that purpose historical sources from contemporary Swedish litera-ture and reports from school authorities will be analysed. In particular the so called external schools for the feeble-minded had a certain impact on the emergence and spreading of the normalisation approach. As a result of our research, and by linking it to the development of the Swedish welfare state, normalisation can be contextualised historically. This outcome is of high relevance for understanding the history of a path-breaking concept. Finally, and with regard to the future, the question of adaptability and modernity of normalisation arises.

 • 196.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sonderpädagogische Studieninhalte in der allgemeinen Lehrerausbildung in Schweden2011In: Inklusion in Bildungsinstitutionen. Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik / [ed] Birgit Lütje-Klose, Marie-Therese Langer, Björn Serke, Melanie Urban, Klinkhardt , 2011, p. 171-176Chapter in book (Refereed)
 • 197.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The Origin and Early Development of Normalisation in Sweden2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Origin and Early Development of Normalisation in Sweden: Normalisation can be seen as a key concept, both in disability research and in special education. In Sweden so far, the origin of this basic approach is connected to the time period after World War II. The purpose of this paper is to nuance this perspective. The existing Swedish historiography on normalisation, to some extent written by protagonists of the concept, will be discussed. We agree on the full effectiveness of normalisation based on a reform-oriented social policy from the 1960s. However, by means of historical research and based on hermeneutic methods, this study aims to demonstrate the concept’s origin and early development in Sweden already some decades before. For that purpose historical sources from contemporary Swedish literature and archives will be analysed. In particular the so called external schools for the feeble-minded (externatskolor för sinnesslöa) had a certain impact on the emergence and spreading of the normalisation approach. As a result of our research, and by linking it to the development of the Swedish welfare state, normalisation can be contextualised historically. This outcome is of high relevance for understanding the history of a path-breaking concept. Finally, and with regard to the future, the question of adaptability and modernity of normalisation arises.

 • 198.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Undesireable Citizens: Education, Care and Control of the "Feeble-minded" in the Swedish Province of Malmöhus, 1900–19502010In: NERA Congress, Malmö University (Sweden), School of Education , 2010., NERA Congress, Malmö University (Sweden), School of Education , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper contains the main results of a recently completed historical research project about the situation of persons categorized as “feeble-minded” in Sweden. In this study, the case of Malmöhus province constitutes the micro-historical core. Here, educational and care institutions such as schools, asylums and working homes were particularly established in the first half of the 20th century. The motives behind these foundations will be discussed and the working routines in those institutions will be analysed in terms of teaching and after-care of the inmates and their exclusion justified by social constructs such as “uneducable” or “moral imbecile”. This paper aims at demonstrating how feeble-mindedness was perceived as a social problem, and how close the efforts of education and care were connected to eugenic ideology and control. Thereby, the history of the feeble-minded will be interpreted as a striking example of the contradictions of modernity. The coincidence of social inclusion and exclusion was a characteristic of the situation of an undesirable group of citizens in the Swedish society under the era of modernization. This outcome is of high relevance for understanding the early historical development of the Nordic welfare state.

 • 199.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vorbild oder Zerrbild? Außen- und Innenperspektive auf inklusive Bildung in Schweden2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [de]

  Keynote: Vorbild oder Zerrbild? Außen und Innenperspektive auf inklusive Bildung in Schweden: - Die Sonderpädagogik und Behindertenhilfe Schwedens genießen im deutschen Sprachraum seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf. Dieser lässt sich vornehmlich auf die Einführung der neunjährigen Grundschule und Wandlungen im Bereich der Behindertenfürsorge seit den 1960-er Jahren zurückführen. Unzählige Besucherinnen und Besucher aus Mitteleuropa haben sich seitdem mit der Situation im Norden auseinandergesetzt. Ihren Niederschlag findet dies vor allem in Reiseschilderungen basierend auf zumeist kürzeren Studienbesuchen. Der Grundton dieser Berichte ist in allen Fällen zumindest wohlwollend, zum Teil überschwänglich bis euphorisch. Schweden erscheint darin oft als ein Vorbild für erwünschte Entwicklungen im eigenen Land. Im augenfälligen Kontrast dazu ist die Innenperspektive oft eine andere. Die innerschwedische Debatte handelt unter anderem von Gewalt und Mobbing in den Schulen, fehlerhaften Diagnose- und Kategorisierungsprozessen sowie schwachen Leistungen schwedischer Schülerinnen und Schüler bei internationalen Vergleichsuntersuchungen. Im Artikel werden ausgewählte Aspekte der Außen- und Innenperspektive näher aufgezeigt und die Kontraste in der Wahrnehmung diskutiert. Abschließend wird auf die Frage eingegangen, welchen Nutzen die Auseinandersetzung mit der Entwicklung in einem anderen Land dennoch haben kann.

 • 200.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vorbild oder Zerrbild? Außen- und Innenperspektive auf inklusive Bildung in Schweden2011In: Zeitschrift für Inklusion, E-ISSN 1862-5088, no 4Article in journal (Refereed)
1234567 151 - 200 of 1710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf