Change search
Refine search result
24252627282930 1301 - 1350 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1301. Asadollahzadeh, Mohammadtaghi
  et al.
  Ghasemian, Ali
  Saraeian, Ahmadreza
  Resalati, Hossein
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Production of Fungal Biomass Protein by Filamentous Fungi Cultivation on Liquid Waste Streams from Pulping Process2018In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 13, no 3, p. 5013-5031Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to convert the spent liquors obtained from acidic sulfite and neutral sulfite semi-chemical (NSSC) pulping processes into protein-rich fungal biomass. Three filamentous fungi, Aspergillus oryzae, Mucor indicus, and Rhizopus oryzae, were cultivated on the diluted spent liquors in an airlift bioreactor with airflow of 0.85 vvm at 35 degrees C and pH 5.5. Maximum values of 10.17 g, 6.14 g, and 5.47 g of biomass per liter of spent liquor were achieved in the cultivation of A. oryzae, M. indicus, and R. oryzae on the spent sulfite liquor (SSL) diluted to 60%, respectively, while A. oryzae cultivation on the spent NSSC liquor (SNL) diluted to 50% resulted in the production of 3.27 g biomass per liter SNL. The fungal biomasses contained 407 g to 477 g of protein, 31 g to 114 g of fat, 56 g to 89 g of ash, and 297 g to 384 g of alkali-insoluble material (AIM) per kg of dry biomass. The amino acids, fatty acids, and mineral elements composition of the fungal biomasses corresponded to the composition of commercial protein sources especially soybean meal. Among the fungi examined, A. oryzae showed better performance to produce protein-rich fungal biomass during cultivation in the spent liquors.

 • 1302.
  Asanka Srimal, Waduge
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  QUALITY AS A COMPETITIVE TOOL FOR TAILOR STORE AB2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  "Customer Satisfaction is a Continuous Process which does not begin or end with a purchase". Slogans of “Quality" can be viewed all around the corners of factories, which has emerged as the managerial imperative from the past decade. But Quality failures, rejections & cancellations are still apparent. Therefore, we should investigate and prepare an action plan to experience the real achievement through producing quality products, to “Delight our Customers". The Author of this study has recognized the extent of misunderstanding, miss management of production process and Quality Systems and did select specific research methods in order to satisfy the aim of the investigation. Moreover, Author has selected one of Swedish based retailer namely Tailor Store AB, company which is very successful in web base mass customization. After analyzing the company Author has published a Quality handbook for the Tailor Store AB.

 • 1303.
  Asbjörnsson, Gauti
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Modelling of Discrete Downtime in Continuous Crushing Operation2015In: Computational Modelling 2015, MEI conferenceArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Crushing is a harsh process and production units are subjected to wear and failure over time which will reduce the overall performance of the plant. To achieve optimum process performance, both time dependant process dynamics and operating conditions should be taken into account. In this paper the aim is to create a framework for simulating the process from a more operational perspective to evaluate process performance and process optimum for different operational scenarios. The objective is to model and simulate the discrete phenomena that can cause the process to alter performance and implement it with dynamic process simulations. A method for combining discrete probability simulations with time-continuous simulations for process evaluation and optimization is presented. The proposed framework demonstrates a systematic approach to evaluate the process performance and locating optimum process configuration, for a given condition. The developed models can be used to optimize different aspects of the operation depending on the defined objective function and the system boundaries. Optimization of process throughput by manipulating configuration of both the grizzly and the crushers, as well as the time between calibrations has been illustrated in this paper. Adjusting the process continuously and calibrating it at the appropriate time can have major benefits when it comes to the process availability and utilization, increasing performance by 4.1-9.3 % in these cases. Evaluation of process robustness with regards to different maintenance strategies and process variation gave an indication of the process and unit performance under a long operating period. By combining discrete and dynamic simulation, a higher simulation fidelity can be achieved to provide a more operational perspective to the optimization and process analysis.

 • 1304.
  Asgarzadeh, Mahtab
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Jamalizadeh, Elin
  University of Borås, School of Health Science.
  Patientenupplevelser i samband med Diabetes mellitus typ II2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus är en växande folksjukdom. Risken att drabbas av diabetes mellitus typ II ökar med åldern därför benämns den även vuxen eller åldersdiabetes. Blodsockerreglering som normalt är en automatisk och osynlig funktion i kroppen, kräver vid diabetes mellitus en medveten handling. För de flesta patienter innebär diabetes mellitus stora livsstilförändringar som till exempel att ha regelbundna tider för matintag, motionera, sluta röka, begränsa gamla vanor och eventuellt medicinering. Ansvaret av behandling ligger ytterst hos patienten själv. Att ha en kronisk sjukdom som diabetes mellitus kan många gånger innebära svårigheter som anpassning till de ändrade livssituationerna. Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelser med att leva med sjukdomen. Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. Modellen har valts för att den vetenskapliga kunskapen inom vårdverksamheten skall kunna bidra till grund för det praktiska vårdarbetet. Efter analys av tolv stycken vetenskapliga artiklar, fyra teman skapades. Teman visade patientens upplevelse i samband med den psykiska och fysiska hälsan, innehav av eget behandlingsansvar, samt utbildning och rådgivning som patienten får från vårdpersonalen. Studien visar, vilket framkommer i alla teman, att diabetespatienternas känslomässiga behov av att bemästra sin oro i samband med sjukdomen bör beaktas. Relationen mellan vårdaren och patienten bör läggas på en ömsesidig grund där det finns respekt och tilltro.

 • 1305.
  Asgarzadeh, Mahtab
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Paust, Karin
  University of Borås, School of Health Science.
  Specialistsjuksköterskors upplevelse av professionell handledning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsjuksköterskor och barnmorskor, arbetar självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut utan tillgång till läkare. Syftet med examensarbetet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att delta i professionell handledning. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats med en konventionell kvalitativ innehållanalys. För att uppnå ett brett urval kontaktades verksamheter inom intensivvård, akutsjukvård, ambulans-och psykiatrivård samt även verksamhetsansvariga inom den kommunala vården. Professionell handledning visade sig bara vara aktuellt inom psykiatrisk vård och till viss del inom kommunal vård och omsorg. Åtta intervjuer utfördes som analyserades och resultaten presenteras i fyra kategorier. Dessa är: handledning ökar vårdkvaliteten, kompetensutveckling genom professionell handledning, reflektion och bekräftelse samt handledarens roll. Sjuksköterskan anser att handledning i grupp är ett öppet forum där det finns möjlighet att både lära sig från andra människor och tillsammans hitta en lösning. De kan i handledningsgruppen stödja varandra på ett sätt som underlättar för dem att gå vidare och möta problemen i arbetet. Studien visar fynd på att professionell handledning minskar stress och utbrändhet hos sjuksköterskor.

 • 1306.
  Ashraf, Hassan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson, Ida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Regnér, Alexandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Vi ska resa till planeten Druw”: en kvalitativ studie om rollek iförskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundDet finns olika sorters lek och rollek är en av dem. Rolleken kan förekomma i förskolansverksamhet eller hemma hos barnet. Under rolleken utvecklar barnen lekkunskaper så somturtagande, sociala samspel och kommunikation. Lekrollen kan delas upp i olika kategoriersom är fiktiva respektive verklighetsbaserade. Förskollärarna har en viktig roll iförskolebarnens utveckling och vardag genom att främja barnens lekmiljöer och kreativitet irolleken.SyfteSyftet med detta arbete är att undersöka förskolebarns rollek och vad förskollärarna har föruppfattningar och förhållningssätt när det gäller barns utveckling genom denna lekform.MetodStudien är gjord med en kvalitativ metod där redskapen intervju och observation har använts.Datamaterialet samlades in genom fyra intervjuer, en grupp intervju och tre enskildaintervjuer på tre förskolor och tjugo observationer på två olika förskolor.ResultatResultatet visar både förskollärares likheter och olikheter i synsätt på och förhållningssätt tillrollek, barnens lekmiljö och hur de arbetar med rollek i förskolan. Vidare visar resultatet hurbarnen visar och använder sig av lekkunskaper i rolleken, hur deras lek påverkas av deraslekmiljö och hur barnens rollekar varierar. Att barn rolleker är något som sker väldigt ofta påförskolan och det som påverkar rolleken främst är lekmiljön, lekmaterialet och barnenslekkunskaper. Förskollärarnas kunskaper kring barns rollek har en stor påverkan på rolleken.Då en förskollärare som har mängder med kunskaper kring vad barn utvecklar i rolleken ochvet hur hen skall använda den här kunskapen, kan på så sätt utveckla och skapa en lekmiljö påförskolan som främjar barnens lek.

 • 1307.
  Asiedu, Charlotte
  University of Borås, School of Engineering.
  Environmental Review of United Nations Peacekeeping Operations for Sustainability, Kivu, DR Congo2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The environmental aspects of United Nations (UN) peacekeeping is not as popularly known to the general public as its socio-economic issues. This thesis work looks at UN peacekeeping from the environmental perspective by carrying out an environmental review of peacekeeping in the North Kivu province of the Democratic Republic of the Congo using ISO 14001 as model. Chapter one describes sustainable development as a shared responsibility and the need to ensure balance in the social, economic and environmental issues in the pursuit of peace in host nations during peacekeeping. Chapter two summarizes the key issues in ISO 14001 and the requirements for conducting an environmental review. In chapter three, the research methodology is highlighted and chapter four gives an overview of UN peace and security actions and the interaction among other peace instruments and peacekeeping. That chapter also highlights peacekeeping in Africa and in the DRC with emphasis on the North Kivu province. The results obtained from the environmental review are presented in chapter five and the analysis of the result based on the ‘three party model tool for ethical risk analysis’ presented in chapter six. The research findings revealed that, the United Nations peacekeeping operations have environmental aspects which the author identified to include emissions to air, waste, energy consumption, chemicals usage, discharge to water, training, water consumption, exploration of resources, location/land use and fire and other uncontrolled activities. The environmental impacts and ethical risk analysis of the identified aspects were also assessed. Conclusions and recommendations are given in Chapter seven which include the need for the United Nations to implement an effective environmental management system to handle its significant environmental aspects.

 • 1308.
  Ask, Daniel
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ivarsson, Solveig
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lönqvist, Lisa
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Låt mig tala! En studie om lärares attityder gentemot tala engelska i språk undervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The curriculum for English underlines the importance of speaking. Pupils and teachers should speak English in the classroom. The study’s theoretical frame is based on Dysthe socio cultural perspective. Pupils need to use the language in order to gain knowledge. We have used Krashen’s five hypotheses and Kugel’s five stages in our study. Other literature that has been used is previous curriculums for English, Backlund, Tholin and Hedge. These writers use theories about learning and the importance of developing language. The study took place at three different schools in western Sweden. Aim: The purpose of the study is to investigate teachers’ attitudes towards speaking English in the language classroom in relation to writing, listening and reading. Procedure: The procedure used is qualitative interviews. By using qualitative interviews the respondents had the ability to ask questions and underline and clarify their answers when needed. The interviews were recorded on mp-3 players. They were later transcribed and analyzed in order to find a valid result Results: The result that emerges is that teachers consider speaking the most important tool in the classroom. They feel that it is important for students to be able to communicate in English. Even though they think that speaking is the most important aspect they are aware that it is not easy to live up to. The teachers believe that speaking anxieties are one of the reasons of why children in school do not speak English.

 • 1309.
  Ask, Jonathan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT ur fritidslärarens perspektiv: en studie om fritidslärarens kompetenser gällande IKT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2018 reviderades läroplanen och nya mål och kunskapskrav sattes upp gällande digitala verktyg och medier, även kallat IKT. Detta anser vi vara ett mycket relevant ämne då det digitala idag dominerar i samhället och tekniken går framåt. I studien ställs följande frågor:

  - Vad har fritidshemmet för resurser att möta de nya målen i läroplanen gällande IKT?

  - Vad är fritidslärares attityd till de nya målen gällande IKT i läroplanen?

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fritidslärare idag möter de nya målen i läroplanen gällande IKT och även vad fritidshemmen har för tillgång till material. Fritidslärarens personliga inställning är också relevant i undersökningen. Här kommer det alltså både redovisas attityd- och resursfrågor.

  Studien baseras på en kvalitativ metod, där fem fritidslärare eller fritidspedagoger har blivit intervjuade. I resultatet framgår det hur de ser på IKT, dess utveckling och vad de har för resurser att tillgå. Den uppfattningen som dominerar inom ämnet IKT, både vad gäller egen kunskap om material och kunskaper om målen i läroplanen, är en positiv ton blandat med en hel del osäkerhet. En annan sak som alla intervjuade hade gemensamt var att de tyckte de saknade resurser av alla de slag. I studien finns syns däremot ett mönster att de yngre som intervjuat har en större självsäkerhet än de äldre respondenterna.

 • 1310.
  Ask, Kerstin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Anneli
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekariers syn på utbildning och kompetens: de små folkbibliotekens perspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine librarians' view on the knowledge and competence required at a small public library and how they look upon their education in retrospect. Library education in the 1970's and 1980's was mainly practical, a vocational training, but since 1995 the education results in an academic degree in Library & Information Science. Due to this, we focus on the ongoing generation shift in Swedish libraries as an aspect of knowledge and education. The empirical study is based on interviews with librarians working in minor public libraries. The informants form two groups, based on their education; “old” ones and “new” ones. The interviews deal with questions concerning librarians' knowledge and competence, the library education and how small public libraries might be affected by the generation shift. Different concepts of knowledge and competence are applied to the empirical material in order to characterize the required knowledge. The result shows that four areas of knowledge are outstanding in importance to both groups of librarians, i.e. information retrieval, social skills, literary knowledge and general knowledge. The two groups differ in how they describe and value their education. Older education is valued as more relevant than the new one to these librarians. Whilst the newly educated librarians stress information as a theme for their education, the older generation was trained to mediate culture. In the future, information is supposed to be emphasized at the expense of literature exchange and outreach library activities.

 • 1311. Ask, Urban
  et al.
  Edström, Anders
  University of Borås, School of Business and IT.
  Jönsson, Sten
  Arbetsklimat, kommunikation och konfrontation i utvecklingsprojekt2008In: Projektliv, villkor för uthållig projektverksamhet / [ed] T Stjernberg, J Söderlund, E Wikström, Studentlitteratur , 2008, p. 177-195Chapter in book (Other academic)
 • 1312.
  Askani, Sammy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Savela, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patient med hjälp av tolk: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Invandringen ökar i de flesta samhällen och fler människor behärskar inte språket i det land de lever i. Användning av tolk ökar mer och språkbarriärer kan ha en negativ inverkan på hälso- och sjukvården vilket kan resultera i en inverkan på kommunikationen. Syfte: Syftet var att beskriva hur kommunikation via tolk inverkar på sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter. Metod: Studien är en litteraturöversikt grundad på en kvantitativ och nio kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Sjuksköterskorna upplever svårigheter att kommunicera med patienter som inte behärskar samma språk. En auktoriserad tolk erfars som bättre än en icke auktoriserad tolk, eftersom de bär på mer kunskap gällande översättning. Det finns för- och nackdelar med auktoriserad och icke auktoriserad tolk av den orsaken att det har en stor inverkan på kultur samt patientsäkerheten. Slutsats: Tolkanvändning upplevs som svårt och främmande för sjuksköterskor. Vi anser att tydliga riktlinjer och mer tid vid mötet med tolk kan förbättra mötet med patienten vid tolkanvändning. De flesta sjuksköterskor föredrar en auktoriserad tolk men somliga anser att det inte är viktigt om det är en auktoriserad eller icke auktoriserad tolk. Vår avsikt med studien var att hjälpa sjuksköterskor att skapa större förståelse för tolkanvändning som kan leda till förbättringar inom hälso- och sjukvården.

 • 1313.
  Askar, Sahar
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tavakol Hardani, Yasmine Sorour
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Work Self-Efficacy: nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelser av olika arbetsrelaterade förmågor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer av 12 respondenter, varav sex nuvarande och sex utexaminerade studenter på en PA-utbildning. Syftet med denna studie var att undersöka nuvarande och utexaminerade PA-studenters upplevelse av sin egen förmåga att hantera olika arbetsrelaterade uppgifter. Detta gjordes med hjälp av teorierna Work Selfefficay och Self-efficacy. Man undersökte också om det har skett någon förändring sedan respondenterna påbörjade sina studier eller arbeten. Med hjälp av Work self-efficacy inventorys (WS-Ei) förbestämda skalor undersöktes en rad olika upplevelser av teman såsom effektiv inlärning, arbetsuppgifter, problemlösning, stress/tidpress, team/grupp, rolluppfyllning, mål/resultat och regler/företagskultur. Ur empirin växte det sedan fram kategorier såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, självkännedom, personlighet och stöd/feedback. Dessa kategorier ansågs vara avgörande för nuvarande och utexaminerade studenters upplevelser av sin WSE. De var även samma kategorier som ansågs vara orsaken till varför respondenterna upplevde en förändring sedan de börjat studera/arbeta.

 • 1314.
  Askarnia, Daniyal
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Milosevic, Nikolija
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mutabdzija, Danka
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbarhetsredovisning: med insyn på nio företag och tre branscher2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem discussion: It has been shown that the classical financial information is insufficient due to the increased awareness amongst stakeholders. For the same reason, in recent years, more and more frameworks and guidelines has been placed for the preparation of non-financial information to increase corporate responsibility and openness towards stakeholders.

  Purpose and question: The purpose of this study was to analyze sustainability reports of nine different companies in Sweden and how the reports differ in structure and content. Furthermore, we intended to identify the differences and similarities by comparing them based on standardized frameworks, stakeholder theory and legal requirements. The companies that has been reviewed are active within the construction industry, finance industry and the auditing industry.

  Theoretical reference frame: The analysis of the study is based on the theoretical reference framework that covers the structure and completeness, sustainability report`s legal requirements, Triple Bottom Line, voluntary frameworks and guidelines as well as stakeholder theory.

  Method: In order to answer the research questions, we have chosen to analyze nine sustainability reports using a qualitative content-analysis. The reason why this study is done with a qualitative content-analysis is to identify the underlying causes for the differences and similarities between the sustainability reports.

  Empirical and conclusion: The research concluded that there are both differences and similarities between the different sustainability reports in relation to the environment, social and economical aspects. The differences are explained through the stakeholder theory and their industrial affiliations. The similarities exist due to the fact that GRI has been a commonly used framework amongst the companies studied.

 • 1315.
  Askemar, Hanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Miljöpåverkansanalys av bärande träbyggnadssystem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, the building sector is responsible for approximately one-fifth of the emissions contributing to climate change. Emissions from the use-stage have decreased the last 30 years and therefore the importance of reducing the emissions from the product and construction stage increases. The structural elements in a building contribute with a significant part of the emissions from the product and construction stage.

   

  Within the local administration of the City of Gothenburg’s innovation project “Hoppet” this thesis aims to investigate different wooden constructions impact on climate change and six other environmental impact categories. The wooden constructions that are included in the thesis are load-bearing walls with laminated veneer lumber (LVL), building timber, lightweight beam and cross-laminated wood (CLT). The investigated wooden constructions that are included for the floor construction are LVL and lightweight beam.

   

  The method that is used to calculate climate- and environmental impacts is life cycle assessment(LCA). The LCA is performed on cross-sections of the different wooden constructions. The cross-sections have complied with the suppliers of each wood construction supplier to fit the functional unit.

   

  The result of the LCA indicates that, for the load-bearing wall, the cross-section with CLT has the lowest environmental impact in most impact categories. The cross-section with CLT also has the lowest impact on climate change. For the floor construction, the cross-section with a lightweight beam has the lowest impact in most impact categories. Although the impact on climate change is very similar between the two cross-sections.

   

  The result also indicates that it is mainly the insulation and gypsum that contributes with the majority of the environmental impact in all categories. After a sensitivity analysis, it is clear that the environmental impacts from the cross-sections vary depending on the environmental impact from insulation.

 • 1316.
  Askeroth, Carolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Zelmaten, Saida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärarnas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling: En kvalitativ studie om hur flerspråkighet integreras i förskolans2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet och hur de stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten. Frågeställningar är: Hur inkluderas flerspråkiga barn i förskolans verksamhet och vilka metoder och verktyg använder förskollärare för att utveckla språket hos flerspråkiga barn?

  Undersökningens kvalitativa metod för att besvara syfte och frågeställningar gjordes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare utsprida i fyra olika kommuner. För att underlätta hanteringen av data spelades intervjuerna in. Datainsamlingen har transkriberats och informanternas samtal presenteras genom referat och citat för att stärka trovärdigheten.

  Studien utgick ifrån den sociokulturella teorin och sociokognitiv teori. Det sammanställda resultatet visar att alla förskollärare är medvetna om att miljö har en stor betydelse för barns språkutveckling Resultatet visar att intervjuade förskollärarna arbeta med flerspråkighet på olika sätt. De stimulera flerspråkiga barn genom att de använder sig av olika verktyg/ redskap som exempelvis IPad med QR koder, tvillingböcker, sagopåsar och högläsning för att inkludera samt stimulera flerspråkiga barn i verksamheten. De arbetar även medvetet med språket i vardagliga verksamheter som samlingen, vid matbordet, mm.

 • 1317.
  Aski, Abolfazl Lotfi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Borghei, Alimohammad
  Department of Biosystem Mechanical Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Zenouzi, Ali
  Iranian Research Organizations for Science and Technology (IROST).
  Ashrafi, Nariman
  Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Effect of Steam Explosion on the Structural Modification of Rice Straw for Enhanced Biodegradation and Biogas Production2019In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 14, no 1, p. 464-485Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The goal of this study was to develop an operational steam explosion pretreatment for effective modification of rice straw chemical structure in order to improve its biodegradability and methane yield. The parameters of pressure (5 bar to 15 bar), moisture (0% to 70%), and time (1 min to 15 min) were studied in steam explosion pretreatment. The steam explosion efficiency was investigated according to the changes in crystallinity structure and chemical composition on rice straw, as well as the methane yield from straw. Steam explosion changed the structure linkages between the lignin and carbohydrate, which was indicated by a reduction in the peak intensities in the bonds from 1648 cm(-1) to 1516 cm(-1). After pretreatment, the crystallinity index of the rice straw in the 10 bar-10 min cycle with no moisture and 15 bar-10 min cycle with 70% moisture increased from 22.9% to 28.3% and 28.6%, respectively. Steam explosion efficiently decreased the lignin. The highest reduction in the amount of lignin was observed with the 10 bar-10 min cycle, which reached from 18.6% to 13.0%. The methane yield increased with the cycles 10 bar-10 min and 15 bar-15 min with 35% moisture, and 15 bar-10 min with 70% moisture by 113%, 104%, and 147% compared to that of the untreated straw, respectively. Moreover, the highest biodegradation percent of the rice straw was obtained in these cycles.

 • 1318.
  Asklund [Schmidl], Helen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”… livet var bråddjupt och det kittlade”: En studie om unga kvinnors läspraktiker vid 1900-talets mitt2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The object of this master thesis is to study the reading practices of five women as they themselves remember them from their childhood and youth in the middle of the 20th century. The study in particular targets the respondents’ reading in relation to the norms for girls’ and young women’s reading at the time. The thesis takes as its starting point the presentation of the respondents´ reading memories, based on motifs, preferences and experiences. Equally important is the presentation of the relationship between these memories and the social discourse their reading practices were part of. The qualitative interview is the method used to collect the empirical material. Theoretically, the analysis is inspired by the concept of the history of reading and by the sociology of literature. The analysis shows that the respondents grew up in homes with partially dissimilar conditions for the forming of reading practices. The differences seem to be linked to social standing, material and economic situations, levels of education and geographical locations. They are mirrored in both access to literature, choice of books, reading environment and in the way the respondents look upon reading and its importance. Nevertheless, there are similarities between the respondents in so far as reading was a pleasurable activity, giving them freedom to create their own separate worlds. Reading was also a step in the process of becoming women. This is reinforced by their mothers´ role in introducing books and keeping the girls’ reading interest alive.

 • 1319.
  Aslanzadeh, S.
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, K.
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, M.J.
  University of Borås, School of Engineering.
  A comparative study between single- and two-stage anaerobic digestion processes: Effects of organic loading rate and hydraulic retention time2014In: International Biodeterioration & Biodegradation, ISSN 0964-8305, E-ISSN 1879-0208, Vol. 95, p. 181-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of an organic loading rate (OLR) and a hydraulic retention time (HRT) was evaluated by comparing the single-stage and two-stage anaerobic digestion processes. Wastes from the food processing industry (FPW) and the organic fraction of the municipal solid waste (OFMSW) were used as substrates. The OLR was increased at each step from 2 gVS/l/d to 14 gVS/l/d, and the HRT was decreased from 10 days to 3 days. The highest theoretical methane yield achieved in the single-stage process was about 84% for the FPW during an OLR of 3 gVS/l/d at a HRT of 7 days and 67% for the OFMSW at an OLR of 2 gVS/l/d and a HRT of 10 days. The single-stage process could not handle a further increase in the OLR and a decrease in the HRT; thus, the process was stopped. A more stable operation was observed at higher OLRs and lower HRTs in the two-stage system. The OLR could be increased to 8 gVS/l/d for the FPW and to 12 gVS/l/d for the OFMSW, operating at a HRT of 3 days. The results show a conclusion of 26% and 65% less reactor volume for the two-stage process compared to the single-stage process for the FPW and the OFMSW, respectively.

 • 1320.
  Aslanzadeh, Solmaz
  University of Borås, School of Engineering.
  Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The application of anaerobic digestion technology is growing worldwide, mainly because of its environmental benefits. Nevertheless, anaerobic degradation is a rather slow and sensitive process. One of the reasons is the recalcitrance nature of certain fractions of the substrate (e.g., lignocelluloses) used for microbial degradation; thus, the hydrolysis becomes the rate-limiting step. The other reason is that the degradation of organic matter is based on a highly dynamic, multi-step process of physicochemical and biochemical reactions. The reactions take place in a sequential and parallel way under symbiotic interrelation of a variety of anaerobic microorganisms, which all together make the process sensitive. The first stage of the decomposition of the organic matter is performed by fast growing (hydrolytic and acid forming) microorganisms, while in the second stage the organic acids produced are metabolized by the slow growing methanogens, which are more sensitive than the acidogens; thus, methanogenesis becomes the rate-limiting step. The first part of this work evaluates the effects of a pretreatment using an organic solvent, N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO), on cellulose-based materials in order to overcome the challenge of biomass recalcitrance and to increase the rate of the hydrolysis. NMMO-pretreatment of straw separated from the cattle and horse manure resulted in increased methane yields, by 53% and 51%, respectively, in batch digestion tests. The same kind of pretreatment of the forest residues led to an increase by 141% in the methane production during the following batch digestion assays. The second part of this work evaluates the efficacy of a two-stage process to overcome the second challenge with methanogenesis as the rate-limiting step, by using CSTR (continuous stirred tank reactors) and UASB (up flow anaerobic sludge blanket) on a wide variety of different waste fractions in order to decrease the time needed for the digestion process. In the two-stage semi-continuous process, the NMMO-pretreatment of jeans increased the biogas yield due to a more efficient hydrolysis compared to that of the untreated jeans. The results indicated that a higher organic loading rate (OLR) and a lower retention time could be achieved if the material was easily degradable. Comparing the two-stage and the single-stage process, treating the municipal solid waste (MSW) and waste from several food processing industries (FPW), showed that the OLR could be increased from 2 gVS/l/d to 10 gVS/l /d, and at the same time the HRT could be decreased from 10 to 3 days, which is a significant improvement that could be beneficial from an industrial point of view. The conventional single stage, on the other hand, could only handle an OLR of 3 gVS/l/d and HRT of 7 days.

 • 1321.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Berg, Andreas
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Sárvári Horváth, Ilona
  University of Borås, School of Engineering.
  Biogas Production from N-Methylmorpholine-N-oxide (NMMO) Pretreated Forest Residues2014In: Applied Biochemistry and Biotechnology, ISSN 0273-2289, E-ISSN 1559-0291, Vol. 172, no 6, p. 2998-3008Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lignocellulosic biomass represents a great potential for biogas production. However, a suitable pretreatment is needed to improve their digestibility. This study investigates the effects of an organic solvent, N-Methylmorpholine-N-oxide (NMMO) at temperatures of 120 and 90 °C, NMMO concentrations of 75 and 85 % and treatment times of 3 and 15 h on the methane yield. The long-term effects of the treatment were determined by a semicontinuous experiment. The best results were obtained using 75 % NMMO at 120 °C for 15 h, resulting in 141 % increase in the methane production. These conditions led to a decrease by 9 % and an increase by 8 % in the lignin and in the carbohydrate content, respectively. During the continuous digestion experiments, a specific biogas production rate of 92 NmL/gVS/day was achieved while the corresponding rate from the untreated sample was 53 NmL/gVS/day. The operation conditions were set at 4.4 gVS/L/day organic loading rate (OLR) and hydraulic retention time (HRT) of 20 days in both cases. NMMO pretreatment has substantially improved the digestibility of forest residues. The present study shows the possibilities of this pretreatment method; however, an economic and technical assessment of its industrial use needs to be performed in the future.

 • 1322. Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  Ishola, Mofoluwake M.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Richards, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  An Overview of Existing Individual Unit Operations2014In: Biorefineries: Integrated Biochemical Processes for Liquid Biofuels, Elsevier Inc. , 2014Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Because of its extreme toxicity for microorganisms, the limonene content of citrus wastes (CWs) has been a major obstacle to the conversion of CWs to biofuels. The main objective of this study was to develop a new process for the utilization of CWs that can be economically feasible when the supply of CW is low.

  RESULTS: Steam explosion pre-treatment was applied to improve the anaerobic digestibility of CWs, resulting in a decrease of initial limonene concentration by 94.3%. A methane potential of 0.537 ± 0.001 m 3 kg -1 VS (volatile solids) was obtained during the following batch digestion of treated CWs, corresponding to an increase of 426% compared with that of the untreated samples. Long-term effects of the treatment were further investigated by a semi-continuous co-digestion process. A methane production of 0.555 ± 0.0159 m 3 CH 4 kg -1 VS day -1 was achieved when treated CWs (corresponding to 30% of the VS load) were co-digested with municipal solid waste.

  CONCLUSION: The process developed can easily be applied to an existing biogas plant. The equipment cost for this process is estimated to be one million USD when utilizing 10 000 tons CWs year -1. 8.4 L limonene and 107.4 m 3 methane can be produced per ton of fresh citrus wastes in this manner. 

 • 1323.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, Karthik
  University of Borås, School of Engineering.
  Jeihanipour, Azam
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  The Effect of Effluent Recirculation in a Semi-Continuous Two-Stage Anaerobic Digestion System2013In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 6, no 6, p. 2966-2981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of recirculation in increasing organic loading rate (OLR) and decreasing hydraulic retention time (HRT) in a semi-continuous two-stage anaerobic digestion system using stirred tank reactor (CSTR) and an upflow anaerobic sludge bed (UASB) was evaluated. Two-parallel processes were in operation for 100 days, one with recirculation (closed system) and the other without recirculation (open system). For this purpose, two structurally different carbohydrate-based substrates were used; starch and cotton. The digestion of starch and cotton in the closed system resulted in production of 91% and 80% of the theoretical methane yield during the first 60 days. In contrast, in the open system the methane yield was decreased to 82% and 56% of the theoretical value, for starch and cotton, respectively. The OLR could successfully be increased to 4 gVS/L/day for cotton and 10 gVS/L/day for starch. It is concluded that the recirculation supports the microorganisms for effective hydrolysis of polyhydrocarbons in CSTR and to preserve the nutrients in the system at higher OLRs, thereby improving the overall performance and stability of the process.

 • 1324.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, Karthik
  University of Borås, School of Engineering.
  Jeihanipour, Azam
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Waste textile processing into biogas using two-stage reactors2013Conference paper (Other academic)
 • 1325.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, Karthik
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  A comparative study between conventional and two stage anaerobic process: Effect of organic loading rate and hydraulic retention time2013In: / [ed] Shu Li, Jegatheesan Veeriah, Keir Greg, Kier Merrin, Chang Chia-Yuan, CESE 2013 , 2013Conference paper (Refereed)
 • 1326.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, Karthik
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Pretreatment of Lignocelluloses for Biogas and Ethanol Processes2014In: Advances in Industrial Biotechnology / [ed] Ram Sarup Singh, Ashok Pandey, Christian Larroche, Asiatech Publishers Inc , 2014, p. 125-150Chapter in book (Refereed)
 • 1327.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajendran, Karthik
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Pretreatment of lignocelluloses for biogas and ethanol processes2013In: Advances in Industrial Biotechnology / [ed] Ram Sarup Singh, Ashok Pandey, Christian Larroche, I. K. International Publishing House , 2013, p. 125-150Chapter in book (Other academic)
 • 1328.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sárvári Horváth, Ilona
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Pretreatment of straw fraction of manure for improved biogas production2011In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 6, no 4, p. 5193-5205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pretreatment of straw separated from cattle and horse manure using N-methylmorpholine oxide (NMMO) was investigated. The pretreatment conditions were for 5 h and 15 h at 120 °C, and the effects were evaluated by batch digestion assays. Untreated cattle and horse manure, both mixed with straw, resulted in 0.250 and 0.279 Nm3 CH4/kgVS (volatile solids), respectively. Pretreatment with NMMO improved both the methane yield and the degradation rate of these substrates, and the effects were further amplified with more pretreatment time. Pretreatment for 15 h resulted in an increase of methane yield by 53% and 51% for cattle and horse manure, respectively. The specific rate constant, k0, was increased from 0.041 to 0.072 (d-1) for the cattle and from 0.071 to 0.086 (d-1) for the horse manure. Analysis of the pretreated straw shows that the structural lignin content decreased by approximately 10% for both samples and the carbohydrate content increased by 13% for the straw separated from the cattle and by 9% for that separated from the horse manure. The crystallinity of straw samples analyzed by FTIR show a decrease with increased time of NMMO pretreatment.

 • 1329.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Sárvári Horváth, Ilona
  University of Borås, School of Engineering.
  Pretreatment of straw fraction of manure for improved biogas production2011In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 6, no 4, p. 5193-5205Article in journal (Refereed)
 • 1330.
  Aslanzadeh, Solmaz
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Özmen, Peyruze
  University of Borås, School of Engineering.
  Biogas production from municipal waste mixed with different portions of orange peel2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Orange cultivation is a huge industry which increasing for each year. By the year 2010 the orange production of the world is expected to reach 66.4 million tons per year. Most of the oranges are used for orange juice production. Consequently, a large amount of organic wastes, including seeds, segment membranes and peel, counting up to half of the weight of used oranges, are generated As alternatives to land filling and incineration, source separation and composting together with biogas production are being considered as suitable methods for treating this fraction of wastes, because it holds a high amount of organic materials in form of valuable carbohydrate polymers. However, the presence of peel oil, limonene, known to have antimicrobial effects, has showed to be a strong inhibitor for the biogas producing microorganisms. Therefore the orange peel waste (OP) was mixed with the organic fraction of municipal solid waste (MSW) in this study to keep the concentration of this inhibitory compound at low level. Based on the results from previous batch experiments, this study was performed in order to confirm and develop the possible use of orange peel waste in biogas production. Since the batch experiments showed that the methane production was not affected, when a mixture of 70% MSW and 30% OP (calculated on the basis of volatile solids (VS) content added) was used as substrate, a continuous anaerobic digestion experiment was performed using the same mixture of MSW and OP as a substrate in this study. Furthermore, a reactor utilizing only MSW was used as a control. Both reactors were operated during 35 days at thermophilic conditions (55ºC), with an organic loading rate of 3gVS/L/day and a hydraulic retention time of 21 days. The methane production was around 0,5 Nm3/kgVS/day in both reactors during the first period of operation. However, the production of methane started to decrease after 20 days followed by a sharp decrease during the last 5 days in the orange peel-containing reactor. Furthermore, a steadily increase (from 4,85g/L to 6,51g/L) in the total content of volatile fatty acids (VFA) could be observed here, while the total content of VFA in the control reactor remained at low levels (0,84g/L). A second experimental set up using a decreased amount of OP (20% OP and 80% MSW) in the substrate mixture and operating at the same conditions s the previous experiment was also performed and showed similar trends in the results. The failure of the process can be explained by inhibition in the system, which led to the accumulation of VFA’s resulting in a decreased and finally no methane production. This inhibition might be caused by the accumulation of the inhibitory compound, limonene, presented in the orange peel waste. Therefore some treatment of the OP is necessary prior to digestion to avoid this inhibition. Batch digestion of treated vs untreated OP showed that the methane production of treated OP could be increased to 0,628 Nm3/kgVS compared to that of 0,408 Nm3/kgVS from the untreated sample. Further investigations utilizing this treated OP fraction in continuous biogas process are necessary in the future.

 • 1331.
  Asp, Jonas
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Politiskt engagerade ungdomars informationssökning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This Bachelor’s thesis is related to the area within library and information studies that focuses on information seeking and information practices. The study deals with how politically engaged young people seek information in relation to their political interests. The purpose of the study is to create an understanding of the roles that different forms of information-related activities play within the framework of political interest and of the feelings, experiences and challenges that such activities may give rise to for those involved. The study also discusses purposes and motivation for information seeking and use in political engagement. In order to address the problem statement I have conducted a qualitative interview study where I interviewed four politically active young people. The findings of the study indicate a number of recurring trends but also variations in the information practices of the informants. Daily news updates and the social interaction appear to be among the most important information-related activities. Some of the information-related activities are connected to the elements of the engagement that are more personal and private in nature, while other information activities are related to the social dimensions of the engagement. It would seem that political engagement is divided in two different spheres, a social and another more individual sphere. This finding is important for our understanding of how the different information-related activities are linked to each other. The findings and the conclusions of the study are presented in a theoretical model.

 • 1332.
  Asp, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Siverbrant, Anna
  University of Borås, School of Health Science.
  Barnmorskors upplevelse av vårdmöte med förlossningsrädda kvinnor En intervjustudie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Uttalad förlossningsrädsla finns i dag hos ca 20 % av gravida kvinnor I Sverige. Det är naturligt att kvinnor känner viss rädsla inför en förlossning men vid uttalad förlossningsrädsla är det en svårare grad av rädsla som kan härledas både till upplevelser före, under och efter förlossningen. Över hela Sverige finns så kallade Aurora mottagning där kvinnor behandlas specifikt för sin förlossningsrädsla. Barnmorskor har en central roll vid förlossningen för att inte orsaka kvinnorna lidande i vårdmötet. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier där barnmorskans upplevelser av att vårda och praktiskt handhavande av en förlossningsrädd kvinna under förlossningen studerats. Syftet var att beskriva barnmorskors upplevelse av att vårda och praktiskt handha förlossningen där kvinnan har uttalad förlossningsrädsla. Denna studie är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och utgår från intervjuer med barnmorskor. I resultatet kom vi fram till ett tema och det är i vårdmötet har professionellt och individuellt omhändertagande utifrån kvinnornas livsvärld betydelse. Barnmorskor med minst åtta års erfarenhet inom förlossningsvård har ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i vårdmöte med kvinnor med uttalad förlossningsrädsla. De anser att de har en central roll för dessa kvinnor. Genom klinisk erfarenhet har de övat upp sig att läsa av och att särskilja hur kvinnornas visar sina behov, både genom språklig och kroppslig kommunikation. Det underlättar om kvinnorna har en skriven förlossningsplan. Även om det är stress på avdelningen prioriterar barnmorskor närvaro hos kvinnorna. Det underlättas av att det finns en överenskommelse med barnmorskekollegor, eftersom de tar ökat ansvar för andra patienter. Närvaro och kommunikation och bekräftelse har betydelse för att identifiera rädslan, tillgodose behoven och för att skapa trygghet.

 • 1333.
  Asp, Margareta
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Wiklund Gustin, Lena
  Mälardalens Högskola.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnéuniversitet.
  Hörberg, Ulrica
  Linnéuniversitet.
  Lindberg, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Palmér, Lina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Samvetsstress och dåliga villkor bakom sjuksköterskeflykten2017In: Dagens NyheterArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ge sjuksköterskor utrymme att göra kvalificerade bedömningar av patientens omvårdnadsbehov och låt dem också få gehör för de omvårdnadsinterventioner de föreslår. Det skulle inte bara bidra till att minska samvetsstress och arbetsrelaterad ohälsa hos sjuksköterskor utan också bidra till att de stannar i yrket, skriver sex forskare i vårdvetenskap.

 • 1334.
  Asp, Sebastian
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Karin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Konsument Y: Ungas konsumentbeteende i det nya decenniet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Företags behov av att särskilja sig på dagens marknad är idag större än någonsin. Detta då konkurrensen har ökat och därmed antalet valmöjligheter. Med dagens teknologi är det även möjligt att kopiera allt som ett ”lyckat” företag gör. Samtidigt har den digitala revolutionen bidragit till att konsumenter har vant sig vid att kunna få vad som helst, när som helst och var som helst. Den grupp som är uppväxta med denna möjlighet till omedelbar tillfredsställelse har kommit att kallas för Generation Y. Med denna generation kommer även en ökad köpkraft då generationen sägs konsumera cirka 500 procent mer än övriga generationer. Därför är det av yttersta vikt för marknadens aktörer att nå fram till denna generation med sina erbjudanden. Syftet med studien har varit att skapa en sammanfattande beskrivning av Generation Y och deras konsumentbeteenden som kan utgöra en grund för företag som behöver effektivisera sina marknadsstrategier. Resultatet av vår studie visar att individerna i Generation Y är individualister med egocentriska motiv till konsumtion. Allt som rör konsumtion och processen kring denna utgår hela tiden från ”jaget” och det som gör den enskilde individen nöjd. De erkänner ogärna att de påverkas av omgivningen. Däremot så tycker de om att vara med och påverka både marknadsföringen och produktionen av varor och tjänster. Den konsumtionsmedvetenhet som skapats av en livslång medial utsatthet har lett till att generationen inte faller för simpla reklamknep. För att nå generationen behöver erbjudandet tilltala både deras emotionella och förnuftiga sida.

 • 1335.
  Asp, Susanna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Johansson, Elin
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Blod, svett, tårar… och Word of Mouth?: Att arbeta aktivt med Word of Mouth2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt svårare för företag att särskilja sig på marknaden. Traditionell marknadsföring är inte längre lika effektiv som förr, och idag finns flera olika strategier för att sticka ut i bruset. Kring varumärken och produkter skapas ofta ett rykte, som ibland antingen kan vara positivt eller negativt. Ibland har detta rykte uppkommit utan påverkan ifrån företaget, men det finns även strategier för att skapa och påverka sitt eget rykte. Ett positivt rykte kan leda till ökad försäljning och vinst. Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan arbeta aktivt med denna typ av ryktesspridning, det vill säga Word of Mouth. Vi vill även undersöka om Word of Mouth behöver kompletteras med andra marknadsföringsstrategier, eller om den ensam är tillräcklig. Tidigare forskning har framför allt behandlat vad som påverkar konsumenter att sprida ett rykte. Buzz Marketing, som kan definieras som ett aktivt arbete med Word of Mouth, är ett område som fortfarande är relativt outforskat. Desto mindre forskning har gjorts med konfektionsbranschen som undersökningsområde. Därav ligger det i vårt intresse att studera denna del av marknaden. Inom den berörda teorin nämns vikten av att arbeta med ryktesspridning, både genom att generera positiv Word of Mouth, samt förhindra negativ Word of Mouth. Det finns olika strategier företag kan använda sig av för att bidra till positiv ryktesspridning, där den enklaste formen är att be nöjda kunder föra ryktet vidare till sin omgivning. Andra former som kräver mer aktivitet från företagets sida är att tillverka tilläggsprodukter, anordna fester samt olika typer av marknadsföringsprojekt. Till vår undersökning har vi genomfört intervjuer med utvalda företag inom konfektions- och skobranschen. Dessa är Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store och SCDG AB. Empirin behandlar hur dessa företag aktivt arbetar med Word of Mouth och hur de ser på denna typ av ryktesspridning. De intervjuade företagen berättar om de tror att Word of Mouth är en god marknadsföringsstrategi, eller om den är otillräcklig. Det finns flera sätt att se på Word of Mouth och att arbeta med ryktesspridning. De intervjuade företagen arbetar förhållandevis lite med denna marknadsföringsstrategi och endast ett fåtal kan ge konkreta exempel på metoder de använder sig av. Dock visar både teori och empiri på vikten av att arbeta med ryktesspridning och att minska negativt Word of Mouth. Flera av de intervjuade företagen bevisar att enbart arbeta med Word of Mouth räcker som marknadsföring, dock är detta tydligt kopplat till företagets vision, målgrupp och storlek. Huruvida effekten av Word of Mouth går att mäta eller ej råder det delade meningar om. Vissa hävdar att det går att förlita sig på trafik på websidor och ökad försäljning, andra hävdar att detta är otillräckligt då effekten inte isoleras. Ett konkret mätinstrument existerar inte.It has become more difficult for companies to differentiate themselves on the market. Traditional marketing is no longer as effective as before, and today there are several different strategies companies can use to stand out. Reputations often occur about brands and products. This reputation can be either positive or negative. Sometimes, this reputation occurs without influence from the company, but there are several strategies for companies to use to create and shape its reputation. A positive reputation can lead to increased sales and profits. The purpose of this study is to examine how companies can actively pursue this kind of rumor-mongering - Word of Mouth. We also want to study if Word of Mouth needs to be supplemented with other marketing strategies or whether it is sufficient by itself. Previous research has mainly dealt with reasons why consumers spread rumors. Buzz Marketing, which can be defined as actively working with Word of Mouth, is an area in marketing that still is relatively unexplored. Even less research has been done with the clothing industry as a study area. Hence, it is in our interest to study this share of the market. The importance of working with the rumor mill is mentioned frequently in the theory, both by generating positive word of mouth, and how to prevent negative Word of Mouth. There are various strategies that companies can use to contribute to spreading of a positive reputation; the easiest way is to ask satisfied customers to spread the reputation about the brand to their surroundings. Other forms that require more activity by the company is to offer additional products, organizing parties and various types of marketing projects. In our study, we conducted interviews with selected companies in the apparel and footwear industry. These are Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store and SCDG AB. The empirical material deals with how these companies are actively working with Word of Mouth and what their perception of this kind of rumor mill is. The companies interviewed also gave their version of Word of Mouth and if they feel that it is a good marketing strategy, or if it is insufficient. There are several ways to look at Word of Mouth and work with the rumor mill. The companies we interviewed do not work with this type of marketing strategy in a large extent, and only a few can provide concrete examples of methods they use. However, both our theoretical and empirical work shows the importance of working with the rumor mill and reducing negative Word of Mouth. Several of the interviewed companies proves that only working with Word of Mouth can be sufficient, however, this is clearly linked to the company's vision, target market and size. There are different opinions about whether the effect of Word of Mouth can be measured or not. Some argue that it is possible to rely on traffic for websites and increased sales; others argue that this is not enough because the effect is not isolated. A concrete measurement tool does not exist.

 • 1336.
  Aspelin, Melinda
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Simonsson, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av stöd och information vid amning “…try, try everyday… and you will succeed”2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Amning väcker ofta starka känslor och har förändrats genom tiderna. Från att ha varit något naturligt blev amningen omgärdad av regler på 1800-talet. Reglerna gjorde amningen svår att upprätthålla vilket ledde till att synen på amning förändrades till något besvärligt. Antalet ammande kvinnor sjönk som en följd av detta. Amning har flera positiva hälsoeffekter för både kvinnor och barn och forskare hittar fortlöpande nya positiva effekter. Eftersom amning är fördelaktigt men amningsfrekvensen fortfarande inte är optimal pågår det mycket amningsfrämjande arbete i världen idag, framförallt av WHO och UNICEF. Vårdpersonalens roll har förändrats och det är nu viktigt att stärka kvinnans självförtroende i amning. Amningsinformationen bör starta tidigt i graviditeten och anpassas efter kvinnans behov. Vi har med denna uppsats velat belysa hur kvinnor erfar information och stöd vid amning. För att få en ökad förståelse för detta valde vi att göra en litteraturstudie där vi analyserade kvalitativa studier. Vår analys resulterade i fyra teman under information och fyra teman under stöd. Av studierna framkom att det är viktigt för personalen att ta sig tid med kvinnorna och ge enhetlig information för att skapa trygghet. Många av kvinnorna tyckte att den förberedande informationen om amning skönmålades och att deras förväntningar sedan inte stämde med verkligheten. Kvinnans självförtroende i amning stärktes om vårdpersonalen uppmuntrade och bekräftade henne. Även närståendes stöd påverkar amning positivt. I diskussionen lyfter vi fram hur vårdpersonalens information och stöd påverkar kvinnans amning och upplevelser. Studierna identifierar brister som motverkar amning, brister som vi anser att det redan finns kunskap om för att kunna undvika. Vad är det som gör att de inte tillämpas fullt ut?

 • 1337.
  Aspenfelt, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pettersson, Rebecka
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Miljömedvetenhet på Seychellerna: en studie om invånarnas egna uppfattning angående tillgänglighet av information om miljöproblem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a result of a participation in the Minor Field Study program where we interviewed inhabitants in Mahé, Seychelles, about environmental awareness and information sources and/or channels. Seychelles has a distinguished environment to preserve and protect for the sake of both human and nature and public awareness plays an important part in upholding this. Our aim with this thesis is to study the inhabitants' self-assessed awareness and perceptions regarding availability of information on environmental issues in Seychelles. Furthermore we hope that a by-product of our study will be an addition to the ongoing discussion and knowledge development regarding the global environmental and climate issues. Seven semi-structured interviews were conducted and T. D. Wilson's information behaviour model from 1996 was used as theoretical framework when analysing the material. The results show a varied range of self-assessed awareness and perceptions regarding environmental issues and the availability of relevant information and information sources and/or channels.

 • 1338.
  Aspers, Patrik
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Economic Sociology2011In: Encyclopedia of Consumer Culture / [ed] D Southerton, Sage , 2011Chapter in book (Other academic)
 • 1339.
  Aspers, Patrik
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Markets2011Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Our lives have gradually become dominated by markets. They are not only at the heart of capitalistic economies all over the world, but also central in public debates. This insightful book brings together existing knowledge on markets from sociology, economics and anthropology, and systematically investigates the different forms of markets we encounter daily in our social lives. Aspers starts by defining what a market actually is, analyzing its essential elements as well as its necessary preconditions and varied consequences. An important theme in the book is that a whole host of markets are embedded within one other and in social life at large, and Aspers discusses these in the context of other forms of economic coordination, such as networks and organizations. Combining theory with empirical examples, the book cuts to the core of understanding how different markets function, the role they have played in history, and how they come into being. This accessible and theoretically rich book will be essential reading for upper-level students seeking to make sense of markets and their complex role in social life.

 • 1340.
  Aspers, Patrik
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Markets, Evaluations and Rankings2011In: Historical Social Research / Historische Sozialforschung, ISSN 0172-6404, Vol. 36, no 3, p. 19-33Article in journal (Refereed)
 • 1341.
  Aspers, Patrik
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Value in Markets2011In: The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy / [ed] J Beckert, Patrik Aspers, Oxford University Press , 2011Chapter in book (Other academic)
 • 1342.
  Aspers, Patrik
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Darr, Asaf
  Trade shows and the creation of market and industry2011In: Sociological Review, ISSN 0038-0261, E-ISSN 1467-954X, Vol. 59, no 4, p. 758-778Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study addresses the question of the constitution of markets in advanced societies. Specifically, the article studies the role of the traveling trade show in creating the real time computing market, which is part of the US electronics sector, during the mid-1990’s. Real time computing products assist the transfer, storage and processing of digital signals in real time and support many of the internet applications we use today.By applying ethnographic methods,we explore the general question of how economic actors cope with uncertainty in the phase of market-making and at the cutting edge of technology. The paper makes two contributions to the existing literature. First, it shows that the attempt to organize a trade show in real time computing was triggered by the uncertainty experienced by sellers regarding the identity of prospective buyers and about the exact use to which they would put the emergent technology which is offered for sale. Secondly, we trace the history of an emergent market.We claim that trade shows for innovative products are important venues at which markets coalesce.The identification and ordering of market actors, the institutionalization of a distinct business culture and the social networks developed among market actors and across the subsidiary markets provided the basic social infrastructure for what later became known as the real time computing industry.

 • 1343.
  Aspers, Patrik
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Godart, Frederic
  Sociology of Fashion: Order and Change2013In: Annual Review of Sociology, ISSN 0360-0572, E-ISSN 1545-2115, Vol. 39, p. 171-192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we bring together the existing sociological knowledge on fashion, and the main part of the review is of classical and recent sociological work. To further the development of this largely interdisciplinary field, we also highlight the key points of research in other disciplines. We define fashion as an unplanned process of recurrent change against a backdrop of order in the public realm. We clarify this definition after tracing the origins and history of fashion. As a social phenomenon, fashion has been culturally and economically significant since the dawn of Modernity, and has increased in importance with the emergence of mass markets, both in terms of production and consumption. Most research on fashion is concerned with dress, but we argue that there are no domain restrictions that should constrain fashion theories. We identify venues around which sociologists could develop further research on the topic of fashion.

 • 1344.
  Asphede, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Persson, Amanda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Digitalakundrelationer: Enfallstudieinomdensvenskabanksektorn2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Digitalization is a current topic that is often observed in Swedish media.Through a focus on digital development, banks' customer relations nowadays have shiftedfrom physical interactions to be more of a digital relationship.Purpose: The study aims to deepen the discussion on digital customer relationships within theSwedish banking sector.Design/methodology/approach: The study has used an abductive approach to be able tocustomize theory after empiricism and vice versa. Using a qualitative method, empiricism wasgathered through semi-structured interviews. As a result of the purpose, a case study weredesigned. The intention was to deepen the understanding as to how the banks' customerrelationships have changed through the digital development. Ten interviews were carried out,in which all respondents were employees of one of Sweden's major banks.Findings: The study indicates that customer relationships have changed a lot during a shortperiod of time. Customers tend to more often interact in digital channels than visiting aphysical bank branch. Implementation of digital services has created several challenges forthe banks, mainly regarding security, availability, ease of use, and people in digital exclusion.However, digital channels have enabled the Bank to meet customers on a more regular basis,which according to the Bank itself creates a stronger and more stable relationship. However,turned up differeces between the study strategists and office workers, as they encounterdifferent types of customers in their everyday work.Originality/value: There is a lack of Swedish studies that discuss the topic of digitalizationwithin the Swedish banking sector. The essay therefore presents knowledge within thesubject, which can be used in further research.

 • 1345.
  Asplund, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Persson, Linda
  University of Borås, School of Health Science.
  Barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Epilepsi är en kronisk sjukdom och är en av de vanligaste diagnoserna inom neurologin. Att leva med en kronisk sjukdom kan vara påfrestande. Barn och ungdomar som lever med epilepsi kan uppleva en stor påfrestning då både kroppen och sinnet utvecklas som mest under ungdomsåren. En kronisk sjukdom kan leda till begränsningar i vardagen. Syftet med studien är att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi. Studien bygger på sex kvalitativa artiklar. Den kvalitativa analysen resulterade i fyra huvudteman och åtta subteman. Första temat, Att vara annorlunda, beskriver barn och ungdomars upplevelser av utanförskap på grund av sin epilepsi. I det andra temat, Sjukdomens påverkan av välbefinnandet, beskriver barnen och ungdomarna hur deras sjukdom påverkar det vardagliga livet genom ökad trötthet, bland annat av medicinbiverkningar. Välbefinnandet påverkas även av emotionell labilitet. Att förlora kontrollen belyser deras rädsla för att drabbas av ett epileptiskt anfall och deras upplevelse av hur omgivningen reagerar när de bevittnar ett anfall. De sista temat, Hopp om livet, beskriver en tro på framtiden och hur dessa barn och ungdomar finner acceptans och stöd, dels i sin omgivningen, dels i sig själva. Resultatet visar att barn och ungdomar med epilepsi behöver stöd av sin omgivning för att kunna acceptera sin sjukdom och göra den till en del av sig själva. Jämnåriga kamrater och lärare behöver mer kunskap om epilepsi så att inte barn och ungdomar med epilepsi upplever utanförskap i skolmiljöer. Resultatet kan ge sjuksköterskan en djupare förståelse för hur barn och ungdomar med epilepsi upplever det vardagliga livet.

 • 1346.
  Asplund Carlsson, Maj
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svenska som demokratiämne och social reproduktion2012In: Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag / [ed] Sigmund Ongstad, Novus Forlag , 2012, p. 203-223Chapter in book (Refereed)
 • 1347.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lunneblad, Johannes
  Till vildingarnas land. Barnboksförfattaren besöker förorten2013In: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 6, no 7, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Title: Where “the wild things” are: An author of children’s books on a visit to the suburbs Abstract:Few studies have been carried out on children’s literature from a post-colonial perspective. In this article, we look closer at four picture books recently published in Sweden with the purpose of giving children from urban areas patterns of identification. The aim of our study is to see how the ‘suburb’ is articulated as a multi-accented sign. Three themes are elaborated in our analysis, i.e. loneliness and alienation, drug abuse and misery as well as small business occurrence. We also discuss the consequences for children in early years of an encounter with a distorted or alienated view of suburban culture.

 • 1348.
  Asplund, Karin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Thanner, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med lantbrukare Sven-Erik Gustavsson från Tjörn1984Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Sven-Erik Gustavsson, farmer on Tjörn, and his wife, librarian. The interview was conducted by Karin Asplund and Eva Thanner, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås on September 20, 1984.

 • 1349.
  ASPLUND, KATARINA
  University of Borås, School of Business and IT.
  Glid på en livsstil: en studie om branschglidningar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varumärkesutvidgning är i dag en trend inom affärsutveckling, då metoden underlättar ingången på nya marknader. Utvidgningar är dock ingen genväg till en garanterad publikframgång. Om utvidgningen ska fungera måste den struktureras så att den framstår som självklar i konsumentens huvud, förutsatt att man vill att utvidgningsprodukterna ska köpas. Många är företagen som lyckats med sin utvidgning men många är även de som misslyckats, och som med det fått betala ett högt pris för lärdomen. I takt med att utvidgningsstrategierna har ökat bland företag, är det också många som glider in på närbesläktade marknader, eller på helt andra branscher. Varumärket får då fungera som en garant för den nya produkten. Utifrån det har företagsnamnet fått en huvudroll att spela, både för företag såväl som för konsumenter. Eftersom det vi köper indirekt får en betydelse för oss själva, och för andra genom det varumärket symboliserar. Produkten är således så mycket mer i dag än en fysisk vara. Det är en känsla, och en visualisering av köparens livsstil. Det transcendenta varumärket används därför som en plattform när företaget branschglider. Syftet med studien är att undersöka och beskriva branschglidningens spelregler. Samt analysera om livsstil kan komma att påverka branschutvidgningar inom mode- och möbelbranschen. Ralph Lauren och Lexington är båda aktörer på livsstilsmarknaden. Företaget Chilli karakteriseras som en diversehandel, men gemensamt för de tre företagen är att de alla har branschglidit. Därför känns det intressant att ta reda på om livsstil kan påverka kundens acceptans av en ny kategori. Uppsatsen består av en kvalitativ studie med en deduktiv metodansats. Vilket innebär att utgångspunkten varit från teoristudier, även fast empirin och den teoretiska referensramen i praktiken bearbetats sida vid sida. Studiens teoridel behandlar varumärkets territorium och varumärkets betydelse för varumärkesutvidgningar. Medan empiridelen undersöker acceptansen för utvidgningsprodukter i korrelation med vanligt varumärke vs. livsstilsföretag. Det är först efter en introduktion på marknaden som det syns om varumärkesutvidgningen kommer att lyckas. Företag kan emellertid ändå i förväg pröva branschglidningens chanser, genom att analysera de basfaktorer som avgör hur kunden kommer att ta emot varumärkesutvidgningen. Studien visar att identiteten måste föregå imagen eftersom det är företagets varumärke som bestämmer vad som faktiskt är en möjlig branschglidning.

 • 1350.
  Asplund, Lisa
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Nyblom, Sara
  University of Borås, School of Health Science.
  Barns och ungdomars upplevelser av att ha ett cancersjukt syskon2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att vara syskon till ett cancersjukt barn kan innebära känslan av att vara åsidosatt. Även en stark oro för sin sjuka syster eller bror kan vara påtaglig. Bakgrunden belyser områden som är knutna till ämnet. Här tas det även upp hur det är att vara förälder till ett barn med cancer samt hur de tycker det påverkar det friska syskonet. Ett problem kan vara att det inte finns tydliga riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska stötta syskonen. Syftet med uppsatsen är att beskriva barns och ungdomars upplevelse av att ha ett syskon som drabbats av cancer. Resultatet baseras på en studie av sex artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet av det analyserade materialet visar fyra kategorier: starka känslor, familjen förändras, behov av stöd och information samt mognad och självständighet. Både positiva och negativa erfarenheter av en brors eller systers sjukdomstid beskrivs. Känslor som skuld, oro, avundsjuka och ilska samt en upplevelse av ensamhet är något som är ständigt återkommande upplevelser hos syskonen. Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar det friska syskonet och ser till att det får information om sjukdom och behandling av sitt sjuka syskon eftersom brist på information kan ge en känsla av att inte få vara delaktig. Det är också betydelsefullt att stötta föräldrarna i att förstå vikten av att låta syskon vara involverade i vad som händer med deras sjuka syskon då ovissheten är mer skrämmande än verkligheten även fast den kan vara hemsk. Att träffa andra i liknande situation har visat sig vara uppskattat.

24252627282930 1301 - 1350 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf