Change search
Refine search result
239240241242243244245 12051 - 12100 of 16901
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 12051.
  Nilsson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjösten, Oscar
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera en patient med sepsis prehospitalt: En kvantitativ journalgranskningsstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket, utan korrekt och adekvat behandling, kan utvecklas till svår sepsis och septisk chock med högre mortalitet som följd. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att i tidigt skede diagnostisera och förmedla misstanke om detta tillstånd. Syfte: Syftet är att beskriva patientkarakteristika samt undersöka ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera, bedöma och prioritera de patienter som vårdats i ambulans och fått slutdiagnosen sepsis. Metod: Studien är en kvantitativ, retrospektiv observationsstudie med journalgranskning som datakälla. Den inkluderade populationen är samtliga patienter som blivit inskrivna på ett länssjukhus i sydvästra Sverige med slutdiagnos sepsis under perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 och som vårdats i ambulans i samband med vårdtillfället.

  Resultat: Totalt 580 patienter vårdades på det aktuella sjukhuset med slutdiagnos sepsis under den angivna tidsperioden. Av dessa vårdades 60,9% i ambulans till sjukhuset (n=353) och inkluderades i studien. Patientens tillstånd bedömdes som sepsis i 36.3% av fallen (n=128). Patienter där ambulanssjuksköterskan bedömt tillståndet som sepsis erhåller i större utsträckning behandling och prioriteras högre. Inga signifikanta skillnader avseende strukturerad bedömning och anamnesinhämtning kunde identifieras. Slutsats: Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att identifiera tillståndet sepsis är relativt hög, men utrymme för förbättring föreligger. De identifierade patienterna hade högre andningsfrekvens, temperatur och de patienter som ambulanssjuksköterskan har bedömt som sepsis prioriteras högre och erhåller behandling i större utsträckning. Resultatet visar även att det inte finns några skillnader avseende ambulanssjuksköterskans första bedömning, anamnesinhämtning och strukturerad bedömning. Mer forskning, utbildning och standardiserade beslutsstöd skulle kunna öka andelen patienter där en sepsis identifieras.

 • 12052.
  Nilsson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ytterman, Petra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur gör vi egentligen?: En intervjustudie om arbetslags arbete med barns inflytande i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie behandlas barns inflytande i relation till arbetslags arbetssätt på två förskolor. Studien fokuserar främst på de olika arbetslagens arbete med barns inflytande i förskolan för att därefter urskilja eventuella skillnader och likheter samt hinder och möjligheter i arbetslags vardagsarbete med barns inflytande. Intresset för barns inflytande uppkom i samband med tidigare erfarenheter som påvisar skillnader i arbetslags olika arbetssätt. Av den anledningen fann vi området intressant att undersöka vidare.Studiens syfte är att undersöka hur arbetslag från två förskolor resonerar kring sitt arbete med barns inflytande. Metoden som använts för att besvara studiens syfte är strukturerade kvalitativa intervjuer och har genomförts enskilt med åtta verksamma pedagoger.Studiens resultat visar att det finns både likheter och skillnader mellan förskolors arbete med barns inflytande, vilka är beroende av olika hinder och möjligheter som arbetslagen ges. Den största skillnaden som framkommer i studiens resultat är hur de olika arbetslagen tillvaratar barns inflytande i de olika moment som finns i förskolan. Den ena förskolans arbetslag menar att barns inflytande främst tillvaratas i bestämda aktiviteter och hämmas i rutinsituationer medan den andra förskolan förklarar motsatsen. Studiens resultat visar även att pedagogers olika barnsyn och förhållningssätt samt organisatoriska förutsättningar påverkar arbetet med barns inflytande.

 • 12053.
  Nilsson, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Här vill jag vara!: En studie om förskollärarens arbete med barns anknytning i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den teoretiska utgångspunkten i studien är Bowlbys anknytningsteori som visar tillsammans med aktuell forskning att barn som har en trygg anknytning utvecklas bättre kognitivt och känslomässigt. För att kunna skapa en trygg anknytning krävs det förskollärare med kunskap kring ämnet för att veta vilka förutsättningar som krävs för att kunna skapa en trygg anknytning.

  Syfte

  Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om barns anknytning till personalen i förskolan.

  Frågeställningar

  • Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns anknytning i förskolan?

  • Vilka förutsättningar enligt förskollärarna krävs för att barn ska skapa en trygg anknytning inom förskolan?

  • Kan barnens anknytning till förskollärarna påverka dem under deras förskoletid? I så fall på vilket sätt anser förskollärarna att anknytningen kan påverkar barnen?

  Metod

  I studien har kvalitativ metod använts med semistrukturerade intervjuer. Fem förskollärare som har både längre och kortare erfarenheter av arbete i förskolan.

  Resultat

  Flera av förskollärarna nämner att de arbetar aktivt med anknytning vid inskolning. Dock är det endast några som nämner hur de arbetar med anknytning efter inskolningsperioden. Förskollärarna beskriver några viktiga förutsättningar för att kunna hjälpa barn skapa en trygg anknytning i förskolans verksamhet. Förutsättningarna är utbildning, förskolemiljö och verksamhetens innehåll. Andra uppfattningar som förskollärarna benämner vid arbetet med anknytning är hur förhållningssättet till föräldrarna och bekräftelser av känslor kan påverka barnens anknytning och flera av förskollärarna nämner hur deras tillvägagångsätt vid inskolning kan påverka barnens anknytning.

 • 12054.
  Nilsson, Karin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Südow, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnmorskors tankar om hinder och möjligheter för kontinuerlig hud-mot-hud på BB2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that skin-to-skin care has several positive effects for both the mother and the newborn. Despite this, midwifes experience that it can be difficult to get parents to implement the skin-to-skin care continuously during its stay the maternity ward. 

  The aim of the thesis is to describe midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities for continuous skin-to-skin care at the maternity ward. There are studies on skin-to-skin care but no specific studies regarding midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities for continuous skin-to-skin care during maternity stay.

  An interview study was conducted, and the material was processed using qualitative content analysis to highlight the main points. The result highlighted midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities in the implementation of continuous skin-to-skin contact during the child's first days in the maternity ward. The results of the study showed that midwives biggest obstacles are the hospital baby beds, as well as lack of guidelines, parental information, private rooms, and the parents' cultural background and the staff attitudes. The opportunities that arouse were private rooms, aids such as tube tops or slings, and prenatal parental training during pregnancy. Skin-to-skin care can most easily be implemented when parents participate in preparatory parenting training, and when the staff is well trained and encourage implementing skin-to-skin care.

 • 12055. Nilsson, Lars-Erik
  et al.
  Orlenius, Kennert
  Lönn Svensson, Anngerd
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Plagiat: En pedagogisk utmaning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Plagiat – en pedagogisk modell vill stödja uppbyggnaden av en säker miljö för studenter som skall lära sig skriva i akademiska former. Projektet berör också plagiering som en angelägen examinationsproblematik. Kartläggning av disciplinärenden, enkäter rörande personals och studenters attityder till plagiering och fusk, gymnasieelevers resonemang kring skrivande och plagiering samt analys av examensarbeten med textjämförelseverktyg har genomförts. Policyer är framtagna och en serie interventioner har utförts, t ex utbildningsinsatser för personal och studenter, deltagande i policy- och informationsarbete, arbete med disciplinärenden, kursutformning samt utformning av resurser för att insatser för att förebygga plagiering. Informationsföreläsningar och seminarier har genomförts vid samtliga medverkande lärosäten, så även utbildningar av tentamensvakter. Olika kursmoment som rör akademiskt skrivande, vilseledande och plagiering har införts i seminarier för studenter, i högskolepedagogiska kurser och i handledningskurser för lärare. Textjämförelseverktyg har också introducerats som stöd för handledning av studenter. En webbplats har utarbetats inklusive en taxonomi att användas för diskussion kring hur andras texter får utnyttjas.

 • 12056.
  Nilsson, L-E
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eklöf, Anita
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Cheating as a preparation for reality2004Conference paper (Refereed)
 • 12057.
  Nilsson, L-E
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eklöf, Anita
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Copy-and-paste-plagiarism: technology as a blind alley or a road to better learning2005Conference paper (Refereed)
 • 12058.
  Nilsson, L-E
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eklöf, Anita
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "I was just helping her understand": Malignant positioning as cheaters and the conflict between student culture and academic tradition in disciplinary hearings2005Conference paper (Refereed)
 • 12059.
  Nilsson, L-E
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eklöf, Anita
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  What's in software? Making use of project support in writing at senior high school2005Conference paper (Refereed)
 • 12060.
  Nilsson, L-E
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Eklöf, Anita
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  What's so original? The discourse on education and dishonesty in the wake of a technological revolution2005Conference paper (Refereed)
 • 12061. Nilsson, L-E.
  et al.
  Ottosson, Torgny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "But you're not supposed to rip it straight off": Technology, plagiarism and dilemmas of learning2007Conference paper (Refereed)
 • 12062.
  Nilsson, Linda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Den optimala ridbyxan: konstruktion och gradering för att uppnå en bättre passfrom i alla storlekar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breeches are a specific garment for equestrians and therefore it occur certain requirements which are not imposed in regular trousers. The background to this writing is that the company asked for a pair of breeches with good fit throughout the size range. A new pattern with good fit is therefore produced. The grading of the trousers was made in view of how the garment will be used and how the body changes in the various sizes. Today there is often no attention dedicated to this. The result is that the garment retains the same proportions in all sizes.

  To achieve a result has the patterns been made in Lectras software Modaris and the specifications are made in Illustrator and PISA. A good fit in base size is first achieved thru a number of fittings and pattern changes before the grading work started. To verify the grading fittings of selected sizes was performed. Finally will the base size be sewn at a factory and further two sizes will be sewn at Textilhögskolan. The result shows that relatively many changes must be performed on the basic pattern to achieve the desired fit. And that a grading that gives a longer back rise length is creating a better fit for equestrians when sitting in the saddle.

 • 12063.
  Nilsson, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Open Structures: Designing alterable 3D printed textiles2015In: Tangible Means - Experiential Knowledge through Materials proceedings / [ed] Anne Louise Bang, Jacob Buur, Irene Alma Lønne & Nithikul Nimkulrat, Kolding, 2015, p. 133-144Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of textiles is flexible. The soft, pliable nature of textiles means that their expressiveness and physical properties can be altered long after the material has been produced, by e.g. adding or removing colour, pattern, density, or by printing, laser-cutting, etc. This transformability means that the design of textiles can be further developed in another design process in relation to a specific product or context. In the emerging field of textiles produced using 3D modelling and additive manufacturing, structures can be defined in detail and, later, altered or completely redesigned in CAD programs. However, the designs of these textiles are generally fixed when the structures emerge from the 3D printer. This paper describes a practice-based project that explores the transformability of 3D printed textiles, considers the question of whether some of the openness that characterises their digital form can be introduced to their physical form, and then explores what form this could take. It begins by describing the project which forms the basis for the exploration, the outcome of which thus far consists of two experimental 3D printed textiles with changeable physical structures. It then discusses the considerations and decisions involved when designing for such transformable textiles, proposing ways to understand and describe what is taking place: First, by relating them to the considerations made when defining open design systems; second, by introducing two types of design decisions, which together define which aspects of the textile’s design are closed to further development, and which are open for others to develop. 

 • 12064.
  Nilsson, Linnéa
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Textile influence: exploring the role of textiles in the product design process2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Textile materials and textile design are a part of countless products in our surroundings, as well as of diverse design fields and industries, with very different material traditions and working methods. Textile materials and industry have undergone many changes during recent decades, in terms of how and where textiles are produced, and what textiles can be and do; in much the same way, the design practices that textiles are involved in have also developed. What these diverse and evolving design contexts in which textiles are involved in have in common is that textile materials and textile design decisions somehow meet the rest of the design during a design process. The aim of this thesis is to add to our understanding of the relationship between textiles and products in the design process, and to explore the roles that textile design plays when designing textile products, the roles they can come to play when textiles become more complex and offer new means of functionality and expressiveness, for example through smart textile technology. This thesis presents two types of result: Firstly, descriptions of textile product design processes that highlight the wide range of roles that textiles can play in the textile product design processes of today, accentuate how textile materials and design decisions can influence both what can be designed and the design process, and describe some of the additional complexities that come with designing and designing with smart textiles. These examples are presented in the appended papers, and are the outcome of an observation of students who were designing textile products and collaborative, practice-based design research projects. Secondly, this thesis presents a theoretical framework which aims to offer a broad perspective on the relationship between textile design and the product design process, with the intention of opening up for reflection on how we design, and can design, with textiles. The framework focuses on how textile design decisions and textile materials participate in the process, and to what degree they influence the development of the design; this includes methods, questions, etc. that can be used to explore and define this dynamic. One of the main points of the framework is the importance of the textile influence in textile product design processes; the specific qualities of textiles as a design material - the considerations, possibilities, and challenges, which influence both the design of the product and the process of designing it. This includes not only the textiles in the final design, but also the textiles that, in other ways, feature in this process.

 • 12065.
  Nilsson, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Textile Influence: exploring the relationship between textiles and products in the design process2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Textile materials and textile design are a part of countless products in our surroundings,as well as diverse design fields and industries, each of which has very different materialtraditions and working methods. The aim of this thesis is to add to our understandingof the relationship between textiles and products in the design process, and to explorehow textiles enter and influence product design processes and how products functionin textile design processes. A further aim is to examine the effect of new textiletechnology, such as smart textiles and 3D printed textiles, on this dynamic.

  This thesis is the result of an interplay between theoretical work, experimentalpractice-based projects, and observation of design practice, and it presents two typesof results: Firstly, descriptions of how the relationship can manifest itself in the designprocess, which give a broad picture of the relationship between textile and productand in so doing add to our understanding of textiles as design materials and highlightsome of the additional complexities and possibilities for the design process that comewith new forms of textiles. Secondly, this thesis presents ways of describing thedynamics between textiles and products in the design process, with the intention ofopening up for reflection on how we design, and can design, with textiles. Here, themain outcome is a theoretical framework which examines the relationship from botha product design and a textile design perspective, and includes methods and questionsthat can be used to explore and define how textiles and products meet in the designprocess.

 • 12066.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Satomi, Mika
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Vallgårda, Anna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Recurring patterns: Like textile2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Two pieces of interactive furniture were exhibited in the exhibition "Like Textile" as a part of Milan design week, 12-17 of April 2011. The print on the surface of the furniture can change its expression over time, or in relation to someone touching or sitting on the surface. The prototypes were developed in a project called Recurring patterns, where we explore the process of designing dynamic patterns over time.

 • 12067.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Satomi, Mika
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Vallgårda, Anna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Recurring patterns: Stockholm furniture fair2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Two pieces of interactive furniture were exhibited at the Stokholm furniture fair, 8-12 of February 2011. The print on the surface of the furniture can change its expression over time, or in relation to someone touching or sitting on the surface. The prototypes were developed in a project called Recurring patterns, where we explore the process of designing dynamic patterns over time.

 • 12068.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Satomi, Mika
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Vallgårda, Anna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Understanding the complexity of designing dynamic textile patterns2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Through a smart textile design project we have identified two sets of complex issues generally relevant for design with state changing materials. Specifically, we show how the temporal dimension of smart textiles increase the complexity of traditional textile design variables such as form and colour. We also show how the composite nature of smart textiles creates a series of interdependencies that make the design of the textile expressions additionally complex. We discuss how these forms of complexity provide opportunities as well as challenges for the textile expressions, and we show how we dealt with them in practice.

 • 12069.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Satomi, Mika
  Vallgårda, Anna
  Worbin, Linda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Understanding the complexity of designing dynamic textile patterns2011In: Proceedings of the Ambience conference, Borås, Sweden, 2011, p. 28-30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Through a smart textile design project we have identified two sets of complex issues generally relevant for design with state changing materials. Specifically, we show how the temporal dimension of smart textiles increase the complexity of traditional textile design variables such as form and colour. We also show how the composite nature of smart textiles creates a series of interdependencies that make the design of the textile expressions additionally complex. We discuss how these forms of complexity provide opportunities as well as challenges for the textile expressions, and we show how we dealt with them in practice.

 • 12070.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Vallgårda, Anna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Designing with Smart Textiles: a new research program2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  No longer is it sufficient to add ‘smart’ to textiles to secure interesting research results. We have surpassed the initial stages of explorations and testing and now need to raise the bar. We have thus specified a research program in which we investigate what it means to design with smart textiles. What can we design with smart textiles? And how do we design with smart textiles? We now explore how these complex, often abstract, materials can enter traditional design practices and what role smart textile can play in the design of our environment. In this paper, we discuss the challenges we see at present, we outline our new research program and we qualify it through three examples of our ongoing projects: The smart textile sample collection, Dynamic textile patterns, and Bonad [tapestry]. The paper is as much an invitation to join forces, as it is a description of a maturing process within design research. We are over the first love, now what?

 • 12071.
  Nilsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vallgårda, Anna
  Worbin, Linda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Designing with Smart Textiles: A new research program2011In: Nordes, ISSN 1604-9705, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  No longer is it sufficient to add ‘smart’ to textiles to secure interesting research results. We have surpassed the initial stages of explorations and testing and now need to raise the bar. We have thus specified a research program in which we investigate what it means to design with smart textiles. What can we design with smart textiles? And how do we design with smart textiles? We now explore how these complex, often abstract, materials can enter traditional design practices and what role smart textile can play in the design of our environment. In this paper, we discuss the challenges we see at present, we outline our new research program and we qualify it through three examples of our ongoing projects: The smart textile sample collection, Dynamic textile patterns, and Bonad [tapestry]. The paper is as much an invitation to join forces, as it is a description of a maturing process within design research. We are over the first love, now what?

 • 12072.
  Nilsson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nordlund, Victoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet: Barnsjuksköterskans upplevelse avsjuksköterskebesök på en barnakutmottagning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med en växande befolkning ökar trycket på landets akutmottagningar. Västra Götalandsregionen har utvecklat en akutmodell i syfte att bland annat förbättra akutmottagningens ledtider samt öka nöjdheten hos både patienter och personal. Ett led i förbättringsarbetet är att sjuksköterskan via en utbruten sjuksköterskemottagning vårdar patienter med enklare vårdbehov. Sjuksköterskebesök på en barnakutmottagning innebär ett självständigt ansvar för barnsjuksköterskan. Som barnsjuksköterska är det viktigt att utifrån barnets bästa arbeta med hela familjen. Hen ska erbjuda en patientsäker, evidensbaserad vård och samtidigt svara an på familjens unika behov. För att effektivt kunna utveckla och forma ett patientsäkert arbetssätt kring barn med enklare vårdbehov på en barnakutmottagning är det viktigt att beskriva hur barnsjuksköterskan upplever sjuksköterskebesöket.

  För att undersöka detta valdes att utifrån en reflekterande livsvärldsansats genomföra tio intervjuer av öppen karaktär. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en fenomenorienterad metod. Analysen resulterade i fyra innebördsteman, Nyckeln i mötet - Att ge en del av sig själv, Att ha tid, Tilltro till den egna förmågan och En förhandling mellan familjens önskemål och organisationens riktlinjer. Diskussionen lyfter tre områden, Betydelsen av ett lyckat möte, Barnsjuksköterskans förutsättningar och Vikten av en hållbar arbetsmiljö. Slutsatsen landar i att en utbruten sjuksköterskemottagning är ett lämpligt arbetssätt för att ta hand om barn med enklare vårdbehov. Förutsättningar för att barnsjuksköterskan ska känna sig trygg med det ansvar som ett sjuksköterskebesök innebär är gott om tid, kontinuerlig kompetensutveckling samt stöd i form av mentorskap och reflektion.

 • 12073. Nilsson, Martin
  et al.
  Ohlsson, Claes
  Eriksson, Anna
  Frändin, Kerstin
  University of Borås, School of Health Science.
  Karlsson, Magnus
  Ljunggren, Östen
  Mellström, Dan
  Lorentzon, Mattias
  Competitive physical activity early in life is associated with bone mineral density in elderly Swedish men2008In: Osteoporosis International, ISSN 0937-941X, E-ISSN 1433-2965, Vol. 19, no 11, p. 1557-1566Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Summary In this population-based study of 75-year-old men (n = 498), we investigated the association between physical activity (PA) early in life and present bone mineral density (BMD). We demonstrate that a high frequency of competitive sports early in life is associated with BMD at several bone sites, indicating that increases in BMD following PA are preserved longer than previously believed. Introduction Physical activity (PA) increases bone mineral density (BMD) during growth. It is unclear if the positive effects remain at old age. In this study, we aimed to determine if PA early in life was associated with BMD in elderly men. Methods In this population-based study, 498 men, 75.2 ± 3.3 (mean±SD) years old, were included. BMD was assessed using DXA. Data concerning lifetime PA, including both competitive (CS) and recreational sports (RS), and occupational physical load (OPL), were collected at interview. Results Subjects in the highest frequency group of CS in the early period (10–35 years), had higher BMD at the total body (4.2%, p < 0.01), total hip (7.0%, p < 0.01), trochanter (8.7%, p < 0.01), and lumbar spine (7.9%, p < 0.01), than subjects not involved in CS. A stepwise linear regression model showed that frequency of CS in the early period independently positively predicted present BMD at the total body (β = 0.12, p < 0.01), total hip (β = 0.11, p < 0.01), trochanter (β = 0.12, p < 0.01), and lumbar spine (β = 0.11, p = 0.01). Conclusions We demonstrate that PA in CS early in life is associated with BMD in 75-year-old Swedish men, indicating that increases in BMD following PA are preserved longer than previously believed.

 • 12074.
  Nilsson, Mattias
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Robin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Utredning av ÄTA-hantering: Mellan huvudentrepenör och underentrepenör2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a project is to be performed a contract is signed between the different parties, it explains who is responsible for each part in the process. On a regular basis, there are more work to be done beyond the contracts, either because of an order from the client after the contracts were signed or that it shows that the conditions of the workplace not were as it was described in the specifications. When such work occurs, one of the parties invokes those as change orders, which entitles the company to compensation in addition to the amount of the contract. The right to such compensation depends entirely on how well documented the work is and at which stage the notification has been given.The purpose of this report was to clarify whether there were any specific problems on the workplaces that makes changes from the contract not being identified and documented in various projects. Furthermore, it were investigated whether the relationship between the case company and its subcontractors was a reason to deviate from the legal provisions in the matter of compensation. In parallel with this, it has been investigated what type of change orders that been the most frequent in the projects of the case company, as well as how the costs for changes impacts the sum of the contract between the case company and their subcontractors in percentage.In the study, two methods have been used to answer the purpose. The first consisted of semi-structured interviews with officials where they had to reflect if there were any problems that contributed to a worse identification and documentation of changes from the contracts, also how the relationship with the subcontractors affects how tough the case company had been with the legal provisions that exist. In the second method, the actual costs of changes in four selected projects were investigated and the most frequent changes from the subcontractors has been documented. All based on change order documentations from the case company´s projects.The results of the interviews showed that lack of communication, an equal understanding in agreements and a stressful workplace contributed to a worse identification and documentation of change orders. Furthermore, it was concluded that the case company often deviates from the legal provisions of changes, primarily to keep the production going and maintain good relations between the parties involved. At the same time, the results of the project investigation showed that the case company on average paid 6,1 % beyond the contract for change orders. What found to be the most recurring change orders from the subcontractors were relief works, something that the case company often, according to the informants, chose not to require compensation for.It is therefore reasonable for the case company to take charge for more work during the projects period, as long as it is legally fair. The subcontractors demanded compensation for relief works. The case company should therefore not refrain from compensation for such works.

 • 12075.
  Nilsson, Nina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sperling, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nu får hönorna mat för det blev över: inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. Hållbar utveckling är även ett mål som kommer skrivas fram tydligare i den ny reviderade läroplan för förskolan som kommer år 2018. Vårt intresse till att undersöka om barns inkludering i dokumentation och uppföljning kring ekologisk hållbar utveckling härrör från personliga intressen samt forskning. Vi har under vår studietid kommit i kontakt med forskning som visar på att barn ofta blir passiva deltagare inom ekologisk hållbar utveckling, därmed vill vi undersöka hur barnen kan bli handlingskompetenta deltagare.

  Syfte

  Syftet är att undersöka hur barn inkluderas i förskolors pedagogiska arbete för att främja ekologisk hållbar utveckling.

  Metod

  Materialet till studien samlades in via intervjuer som hölls med fem pedagoger från tre olika förskolor i samma kommun. All insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ analys med Bronnfenbrenners utvecklings ekologiska teori som grund.

  Resultat

  Resultatet visar att samtliga av pedagogerna vi intervjuade använder sig av ekologisk hållbar utveckling i förskolan samt att de både dokumenterade och följde upp arbetet tillsammans med barnen. Däremot framkom det att det inte alltid blev en uppföljning kring det vardagliga arbetet. Mycket av det de gjorde verkade ske utifrån rutin och pedagogerna upplevde själva att det inte reflekterade tillsammans med barnen kring varför det gjordes.

 • 12076.
  Nilsson, Paula
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Östlund, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dokumentera, reflektera och lära tillsammans: en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om barns möjligheter till inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) poängteras det att barn har rätt att påverkaverksamhetens utformning och planering genom deras inflytande. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi lagt märke till att pedagogerna känner stress och oro över att dokumentera. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger definierar pedagogisk dokumentation, samt deras tankar och förhållningssätt till barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen och på vilket sätt pedagogisk dokumentation stödjer barns lärande. Vi har valt att endast inrikta oss på begreppet inflytande och inte delaktighet, då vi anser att det finns skillnader mellan begreppen. Inflytande handlar mer om barns möjlighetertill att påverka verksamhetens utformning och planering, medan delaktighet kan ses som att barn får vara delaktig i något förutbestämt (SAOL 2015). Barns inflytande i den pedagogiskadokumentationen kan beskrivas genom att de får vara med och reflektera över det insamladedokumentationsmaterialet. För att i nästa steg diskutera med pedagoger om vad de vill göra i verksamheten (Dahlberg, Moss, Pence 2009; Lenz Taguchi 2013). I studien har vi gjort valet att använda oss av en kvalitativ metod med intervju som ansats, som stöd har vi använt oss av ljudinspelning. Sammanlagt har tre förskollärare och tvåbarnskötare på två olika förskolor blivit intervjuade. Resultatet i studien visar att pedagogisk dokumentation används kontinuerligt i verksamheten men det finns osäkerhet kring skillnaden mellan dokumentation och pedagogiskdokumentation. Det framkom även en viss tvekan till hur man kan ge barn inflytande och begreppet blandas ofta ihop med delaktighet. Däremot belyser respondenterna att de gärna vill ge barn mer utrymme och inflytande i den pedagogiska dokumentationen, för att det i sin tur ska gynna barns lärande.

 • 12077. Nilsson, S
  et al.
  Helou, K
  Walentinsson, A
  Szpirer, C
  Nerman, O
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Rat-mouse and rat-human comparative maps based on gene homology and high resolution zoo-FISH2001In: Genomics, ISSN 0888-7543, E-ISSN 1089-8646, Vol. 74, no 3, p. 287-298Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The laboratory rat, Rattus norvegicus, and the laboratory mouse, Mus musculus, are key animal models in biomedical research. A deeper understanding of the genetic interrelationsships between Homo sapiens and these two rodent species is desirable for extending the usefulness of the animal models. We present comprehensive rat–human and rat–mouse comparative maps, based on 1090 gene homology assignments available for rat genes. Radiation hybrid, FISH, and zoo-FISH mapping data have been integrated to produce comparative maps that are estimated to comprise 83–100% of the conserved regions between rat and mouse and 66–82% of the conserved regions between rat and human. The rat–mouse zoo-FISH analysis, supported by data for individual genes, revealed nine previously undetected conserved regions compared to earlier reports. Since there is almost complete genome coverage in the rat–mouse comparative map, we conclude that it is feasible to make accurate predictions of gene positions in the rat based on gene locations in the mouse.

 • 12078.
  Nilsson, Saga
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  More than meets the dye: a textile design exploration of combining fibre-specific dyeing and structural weaving to create a multidimensional fabric2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project explores the combination of a woven structure consisting of different fibers with dyeing to create a multidimensional woven textile capable of altering in expression. This project aims to show how a designer can work with fibre-specific dyeing and multiple fibers in a woven textile and the many possibilities this lends in a design process. With a sustainable approach to the matter used in the project, creating more with less, a suggestion is made of an alternative method of creating multidimensional fabrics. The chemical reaction between pigment and fiber is explored to show a greater appreciation for the textile material and to create fabrics capable of multiple expressions. One woven fabric, in individual pieces, is dyed in reactive-, acid- and disperse-dye. The cellulose-, wool- and synthetic yarns in the fabric absorb their intended pigment but also show how they react to another category of dye. A series of dyed samples, all originating from the same woven material with an abstract pattern, show the varied expression the treatment can achieve. The fabric and method presented in the project show an example of how one can compose a series of textiles with less matter but with more expression.

 • 12079.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  At the core: Undervisning och lärande vid ett amerikanskt "liberal arts college" ur ett svenskt bildningsperspektiv2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie av akademisk grundutbildning vid ett liberal arts college i USA är en slutrapport efter en fyramånaders stipendiatvistelse för att studera utbildning vid Furman University, South Carolina, ht 2004. Stipendiet ingår i programmet ”Excellence in Teaching”. Studien är en fallstudie och en analys och syftet är att genom denna avrapportering bidra till diskussionen om målsättningen för den akademiska utbildningen i Sverige.

 • 12080.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att förstå verkligheten genom litteraturen: en undersökning av unga vuxnas fiktionsläsning utifrån deras skattningar och kommentarer2013In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 23, no 1, p. 387-401Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt unga vuxna i åldern 16-25 år i värderingar och kommentarer visar sin förståelse för innehåll och mening i en berättelse från en annan politisk tradition och miljö. Vidare om förståelse och värderingar kan knytas till läsförståelse, förmåga att skilja mellan fakta och fiktion och förmåga att skapa analogier till egen erfarenhet av politiska och sociala situationer. Slutligen är syftet att undersöka vilken eller vilka läsarter som tillämpas vid fiktionsläsning. Undersökningen, som genomförts i klassrumsmiljö, består av två delar. Första delen: högläsning av en kort novell medan eleverna följer texten i egen kopia. Därefter uppmanas eleverna att skriva ner de känslor, tankar, associationer och reflexioner, som novellen skapat. Detta kan betraktas som en enklare form av intervention. Den andra delen består av en enkät omfattande 43 frågor i tre sektioner utformade i Likert-skala och i flervalsfrågor. Sektionerna är följande: a/ Reaktioner på berättelsen i form av frågor. Denna del består av 22 frågor. b/ Skattning av vanor och preferenser av fiktionsläsning och andra fiktionsmedier. Delen omfattar 13 frågor. c/ Skattning av medievanor med särskilt fokus på TV och internet. Delen omfattar 8 frågor. Två av de 43 frågorna är kvalitativa. Studien visar att merparten av respondenterna inte känner igen sig i pojken och att de inte tycker att novellen har förmedlat något som de kan använda i sina liv. Detta leder till följande slutsatser: Frånvaron av analogier till personliga eller till allmängiltiga politiska erfarenheter visar generellt på en distanserad och ytlig läsning. Förintelsen betraktas som hörande till historien och därmed ett passerat stadium. Detta bekräftar Giddens syn på den globaliserade individens vilja att forma sin egen livsstil befriad från det förflutnas bojor, liksom Baumanns kritik av dagens konsumtionsinriktade värld. Någon anknytning till föreställningen om världsmedborgarskapet i dagens globaliserade värld framkommer inte. Slutsatsen är att den läsart som tillämpas huvudsakligen är linjär och handlingsinriktad (story-driven).

 • 12081.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att förstå verkligheten genom litteraturen: en undersökning av unga vuxnas fiktionsläsning utifrån deras skattningar och kommentarer2012Conference paper (Other academic)
 • 12082.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Attitudes of the Swedish authors´ on the e-book phenomenon"2015Conference paper (Other academic)
 • 12083.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekarier mellan elit och publik2003In: Svensk biblioteksforskning, ISSN 0284-4354, E-ISSN 1653-5235, Vol. 14, no 4, p. 79-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12084.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Biblioteken, litteraturen och läsaren2012In: Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Nordicom, Göteborgs universitet , 2012, p. 151-162Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi - Läsarnas marknad, marknadens läsare - som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har tillkommit. // Bokens och litteraturens ställning har varit föremål för flera statliga utredningar genom åren och oomtvistad är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs ur ett demokratiperspektiv. En återkommande fråga är hur boken skall kunna hävda sig i konkurrens med allt det nya som följer med teknologiutvecklingen - något som i högsta grad anses ha konsekvenser för såväl läsare som marknad. Antologin innehåller analyser av utvecklingen på detta område utifrån många olika frågeställningar i digitaliseringens tidevarv. // I antologin medverkar en rad forskare som har sin bakgrund i så skilda discipliner som sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, litteraturvetenskap, historia, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap.

 • 12085.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bokens liv i Oxford och London1993In: Svensk Bokhandel: Svenska bokförläggareföreningens och Svenska bokhandlareföreningens officiella organ, ISSN 0039-6451, no 1993:15, p. 20-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Förlags- och bokhandelsverksamhet i Oxford och London 1990-talet. Oxford University Press, Faber and Faber, Blackwell Publishing etc.

 • 12086.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det förlorade paradiset: en studie i Göran Tunströms Sunneromaner2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. The focus is on the novels as an entity, an 'epic universe', a micro-/macrocosmos, examined from five different aspects: space, time, literary models, poetics and ethics. The first part of the thesis concentrates on Sunne, and both the inward and outward significance of place. Topographical descriptions and place-names use physical surroundings as their starting point, but here the analysis is structured phenomenologically, on what Gaston Bachelard calls ’topoanalysis’: i.e. Sunne is seen both subjectively and objectively. In the second part the significance of the time dimension in its epic configuration is examined. The hypothesis is that there is a typological structure in the Sunne novels corresponding to the Genesis and Apocalypse of the Bible. The third part looks at the significance of the work of two writers, Selma Lagerlöf and Lars Ahlin, whose production can be seen as literary models. The fourth part considers the poetics of the Sunne novels. The main issue is narratological and discusses the kind of prose used, the various literary patterns, genres, motifs and rhetorical figures that appear, and the sorts of meaning created thereby. An expression often used throughout the Sunne novels is 'turning round': a trope implying transgression, recognition, identification and perception, awareness, and knowledge. In these novels different literary and mythical traditions are interwoven using various narratological devices. The relation to tradition may be described as parody. The fifth and last part of the thesis looks at the narrator and the ethical discourse in the Sunne novels. It considers both the relation between the narrator and his creativity in terms of self-examination and identity, and the ethical question as to how one ought to live. Elements of the philosophy of existence can characteristically be related to the work of Lars Ahlin and Søren Kierkegaard. The ethical analysis is based, as with Martha Nussbaum, on the fundamental question as to how one becomes, and remains, a true and living person. By investigating the relation between subject and object in creative, artistic practice, contact with reality is obtained as well as truth and individuality. The confessional element in the narrative context points towards this and also contributes to the therapeutic character of the novels. The relation between imagination and reality resolves itself into an acceptance of 'both - and'. 'Humour' as an attitude to life means the ability to accommodate a 'both-and' stance without losing perception and consciousness and also leads to self-fulfilment and fellowship.

 • 12087.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det mytiska landskapet i Tunströms Sunneromaner2009In: Värmländsk kultur, ISSN 0282-5856, Vol. 2009, no 1, p. 18-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12088.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Engelsk bokmässa för branschfolk1993In: Biblioteksbladet: organ för Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB), ISSN 1651-5447, no 1993:5, p. 150-151Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Information och rapport om bokmässan i London, London Book Fair, 1993

 • 12089.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Friheten meddelad: studier i Stig Dagermans författarskap. Ak. avhandling av Lotta Lotass2002In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article, book review (Other academic)
 • 12090.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gitte Balling, "Litteraer aestetisk oplevelse: laesning, laeseoplevelser og laeseundersoegelser: en diskussion af teoretiske og metodiske tilgange"2011In: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, Vol. 96, no 5, p. 32-Article, book review (Other academic)
 • 12091.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Göran Tunströms Försök med ett århundrade - ett avsked till konsten2010In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 131, p. 213-231Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In his posthumous book, Försök med ett århundrade (2003), Göran Tunström (1937–2000) tries to understand the rise of the modern self in the 17th century, in comparascense with the late 20th century. The aim of this study is to analyze this book in view of the ageing author’s perspective. In my opinion, retrospecting the 17th century is for Tunström, while writing his book, an attempt to sum up his life as an author from the outside. Creativity and the relationship of the self to the divided world is a central theme in Tunström’s authorship. The blank space, or the threshold, plays an important role in the divestment of creativity. On this very spot, central spatial memories from childhood are activated. Försök med ett århundrade tries the code of the novel, but also the codes of essay and allegory as well as the exposition of self. The book consists of stories, fragments of texts, and poetically tense passages and pictures. The amount of repetition is noticeable. In this essay Försök med ett århundrade is here read as an allegory in Benjamin’s sense. Searching for the self is comparable to awakening and rebirth in Tunström’s authorship. In Försök med ett århundarde he tries to repeat this searching for the self a last time. The project, however, comes across as problematic, as the childhood memories from his birth house, Tunström’s creative well, seem to have drained.

 • 12092.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  How do young adults respond to emotionally evocative fiction?: An empirical study of young readers' reactions to Inger Edelfeldt´s short story 'Kaninernas himmel' (Rabbit Heaven)2011In: De stralende lezer: Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen / [ed] Hakemulder, Frank, Delft: Eburon , 2011, p. 313-331Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Fiction-reading has, since 1990, entered a completely new phase with the establishment of the internet society. This has caused fears that the young generation will abandon traditional fiction and maybe even lose the special kind of competence that this kind of reading presupposes. The aim of this study is to identify and analyze young adults´(19-29) of their reader reactions to an emotionally evocative story. The respondents were asked to write down their reactions like emotions, thoughts, associations and reflections comprehensively. Grounded theory was chosen as theoretical and methodological starting-point. / Results show that categories as emotional, ethical and psychological, self-reflecting and creative were found in the respondents´reactions. Reading strategies found were close (subjective), distanced (objective), or both. Initial reactions are important in the establishment of reading strategy, which also is important in the evaluation of the story. Emotional or self-reflexive reactions showing closeness to the text, initiates creative reactions, which distance to the text does not. Bisected reading strategy leads to disappointment and frustration in default of emotional reactions. Analogies to literature occur equally in both reading strategies. Various kinds of using the text occur: The story can be used for therapy, but also in a future, professional context. The study shows that close and personal reading strategy results in more categories and dimensions than the distanced reading strategy does. Ambience like a relaxed and open meeting with the text, a physical and mental space surrounding the act of reading, seem to have had some influence.

 • 12093.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hur reagerar unga vuxna på emotionellt laddad fiktion?: En empirisk studie av unga vuxnas läsning av Inger Edelfeldts novell "Kaninernas himmel"2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Läsning av skönlitteratur – fiktionsläsning – har traditionellt haft en stark ställning i den västerländska kulturen. Det beror bl.a. på att den anses stimulera personlighetsutveckling och empati samt kännedom om såväl andra kulturer som den egna kulturens tidigare skeden. Å andra sidan är det uppenbart att denna läsning sedan 1990-talet genomförs i en helt ny kulturell situation i och med att internetsamhället har etablerat sig. Detta erbjuder dels nya former av fiktionsumgänge såsom TV-spel och rolltagande chattrum, dels en ständigt närvarande tillgång till filmer och TV-serier. Detta har väckt farhågor om att en yngre generation överger fiktionslitteraturen och föredrar faktaorienterad litteratur (Årheim 2007). Ja, kanske rentav är på väg att förlora den läskompetens som fiktionslitteratur förutsätter. Samtidigt har litteraturens speciella värde i läsarnas liv försvarats. Här möter man många löst underbyggda påståenden och empiriskt ogrundade projektioner av professionella läsares inställning (Nussbaum 1992, Miller 2002, Carey 2005). Övergripande empiriska studier av yngre vuxnas läsning saknas. Sålunda har fiktionsläsningen blivit ett angeläget forskningsområde för 2010-talet och en fråga av stor relevans för ett samhälle, som vill främja fiktionsläsning inom skola, bibliotek, och folkbildning. För att detta skall kunna göras framgångsrikt behövs forskningsbaserad kunskap om läsarnas faktiska reaktioner och attityder. Här presenteras en pilotstudie, som genomförts under läsåret 2009-2010.

 • 12094.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur uppfattar svenska ungdomar en samtida berättelse om Förintelsen?2015In: Litteraturen på undantag?: Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige / [ed] Torsten Pettersson, Göteborg ; Stockholm: Makadam Förlag, 2015, p. 155-178Chapter in book (Other academic)
 • 12095.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  I folkbildningens anda. Ett samtal mellan generationer kring en tradition.1997In: Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden. / [ed] Maj Klasson, Valfrid , 1997, p. 152-164Chapter in book (Other academic)
 • 12096.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Internetgenerationens syn på fiktionsläsning: samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper2015In: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [ed] Michael Tengberg & Christina Olin-Scheller, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 129-141Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förlagets beskrivning:

  Under de senaste åren har elevers läsning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt, man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad kännetecknar egentligen elevers möten och arbete med texter i skolan? Hur tolkar och förstår unga läsare exempelvis en novell och hur ser de själva på sin läsning?

  I Svensk forskning om läsning och läsundervisning bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och unga läsares läsning och tolkning. De diskuterar även de pågående trenderna och tänkandet om läsning inom ramen för utbildningssystemet.

 • 12097.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Internetgenerationens syn på fiktionsläsning: samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper2015Conference paper (Other academic)
 • 12098.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Känslor, provokationer, lässtrategier: En studie av unga vuxnas reaktioner på två noveller2015In: Litteraturen på undantag?: Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige / [ed] Torsten Pettersson, Göteborg ; Stockholm: Makadam Förlag, 2015, p. 83-104Chapter in book (Other academic)
 • 12099.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kön och existens: studier i Simone de Beauvoirs "Le deuxième sexe" av Eva Lundgren Gothlin1991In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132, no 1991 07 31Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recension av Eva Lundgren Gothlins doktorsavhandling "Kön och existens: studier i Simone de Beauvoires 'Le deuxième sexe'". Lundgren Gothlins arbete räknas som ett förtjänstfullt bidrag till den internationella Beauvoirforskningen. Avhandlingen är filosofiskt-idéhistoriskt inriktad med fokus på genusaspekter.

 • 12100.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Litteratur om "Larsoniterna" eller "Larsarenerna, som utvandrade till Jerusalem 1896 samt om Selma Lagerlöfs behandling av motivet i romanen "Jerusalem" (1901-02)1996In: Bron mellan Nås och Jerusalem: om Nåsböndernas utvandring till Jerusalem i verklighet och dikt, Lagerlöfstudier , 1996, p. 117-133Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
239240241242243244245 12051 - 12100 of 16901
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf