Change search
Refine search result
21222324252627 1151 - 1200 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1151.
  Arnljung, Felicia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lagerstedt, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Livet efter ett plötsligt hjärtstopp - patienters upplevelser: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år drabbats cirka 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp i Sverige och cirka 600 personer överlever. Det går inte att förutspå vem som kommer att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Däremot visar statistik på att allt fler överlever ett hjärtstopp vilket betyder att sjuksköterskan får en betydande roll i det framtida vårdande av denna patientgrupp. Syftet var att studera patienters upplevelser av att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.

  Examensarbetet består utav fem kvalitativa samt fem kvantitativa artiklar och följer Fribergs metod för litteraturstudier. I resultatet framkom att upplevelser av en förändrad kropp var vanligt efter ett hjärtstopp. Förändringarna yttrade sig bland annat genom ångest, trötthet och minnesluckor. Det väcktes existentiella frågor hos deltagarna där meningen med livet blev mer framträdande efter att ha varit med om en nära döden upplevelse. Hjärtstoppet ledde till att det dagliga livet förändrades men vissa deltagare kunde uppskatta livet mer efter händelsen. Betydelsen av att tillhöra ett sammanhang var av stor vikt hos många deltagare. Det blev synligt att sjuksköterskan behövde arbeta utefter patientens perspektiv för att ge bekräftelse samt att i framtiden kunna tillämpa sin kunskap för att kunna ge bästa möjliga eftervård.

 • 1152.
  Arnoldsson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hallingsjö, Mikaela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Följsamhet till medicinering vid kronisk sjukdom utifrån den äldre patientens perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen ökar i världen och stigande ålder leder ofta till ohälsa såsom kroniska sjukdomar. Kronisk sjukdom innebär ofta nya rutiner i livet som livslång medicinering och återkommande besök i vården. För att kunna utvärdera om en behandling fungerar eller inte så är det viktigt att vara följsam i sin medicinering. Det visar sig att många patienter gör medvetna eller omedvetna avsteg i sin medicinering vid kronisk sjukdom, vilket anses vara ett globalt problem. Syftet med studien är att belysa följsamhet till medicinering vid kronisk sjukdom utifrån äldre patienter. Artiklar söktes i databaser med sökorden ´compliance´, ´medication compliance´, ´patient compliance´, ´elderly´ och ´chronic disease´. Denna sökning gav totalt 65 artiklar varav 9 av dem användes till studiens resultat. Artiklarna i den kvalitativa litteraturstudien handlar om eftergivenhet (eng. compliance) och efterlevnad (eng. adherence) och hur patientens följsamhet är i förhållande till medicinering.

  Analysen är gjord enligt Axelssons modell för litteraturstudie och resulterade till följande tre teman: ´Att anpassa kommunikationen efter patientens behov´, ´Relationens betydelse för den äldre patienten och dennes närstående´ samt ´ Vikten av kunskap i sin sjukdom och medicin´. Fynden som framkom visar att det finns flera aspekter som påverkar om en äldre patient är följsam i sin medicinering eller ej i samband med kronisk sjukdom. Det uppstår även en lärandeprocess vid en förändrad livssituation som inbegriper patienten, närstående och vårdpersonal vilka hamnar i en vårdande relation. För att åstadkomma bästa förutsättningar för en individanpassad vård med patientens följsamhet i fokus, behöver det avsättas tid i mötet mellan vårdpersonal och den äldre kroniskt sjuka patienten.

 • 1153.
  Arnoldsson, Emmelie
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Linderå, Åse
  University of Borås, School of Health Science.
  Små barns upplevelser av sin vardag sex månader efter cancerdiagnos2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas ungefär 250 barn om året av cancer och så många som tre av fyra barn överlever. Den vanligaste cancerformen hos barn är leukemi följt av hjärntumör och övriga cancerformer. En cancerdiagnos innebär långa behandlingar och mycket vistelse på sjukhus. Till följd av behandlingen får barnen svåra och smärtsamma biverkningar. Det är brist på forskning med fokus på små barns upplevelser av att leva med cancer. Sjuksköterskan möter barnen och behöver kunskap om hur de upplever sin vardag för att kunna anpassa vården och möta deras behov. Vårt syfte är därför att beskriva små barns upplevelser i sin vardag sex månader efter att de har fått en cancerdiagnos. Vi fick tillgång till pågående forskningsmaterial i form av avkodade intervjuer. Vi analyserade intervjuerna enligt Elo och Kyngäs (2008) modell för kvalitativ innehållsanalys. I vårt resultat framkom följande fyra kategorier: Vill ha kontroll, Smärta och sorg, Behov av närhet och Ökat välbefinnande samt 11 underkategorier. I diskussionen berörs vikten av att göra barnet delaktig i sin vård för att få ökad kontroll och på så sätt bevara sin integritet. Sjuksköterskan behöver förstå vikten av att ge information då barnet genom kunskap om sin vård och behandling får en ökad trygghet. I sin tur kan det bidra till ett ökat välbefinnande och minskat vårdlidande.

 • 1154.
  Arnoldsson, Lovisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Varvne, Jessika
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vad attraherar arbetstagaren: om arbetstagarens preferenser inom ingenjörsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It can be difficult and exigent to find the right employee. To attract and recruit, companies must stand out among the competitors. Employer Branding is a way of building a brand on the market, recruiting and strengthening its current employees commitment to corporate culture and strategies. This thesis is about how companies can attract engineering students to gain an understanding of what an employee is attracted to by the employer. By finding out what future engineering are attracted to, strategies can be developed that may reduce time from the actual need to employment. The method that has been used is triangulation, which is a combination of qualitative and quantitative studies. Where an inquiry has been distributed to studying engineers to get an insight in what the students are attracted to in a company. Interviews with employees and meetings about Employer Branding at the company has been implemented. The result shows that students are looking for good relations with colleagues, employers care about employees and opportunity for career development in a company. To possibly decrease the time period between "the need for" and an actual employment, these strategies could be used Employer Branding- and recruitment strategy.

 • 1155.
  Arnälv, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Magnusson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En plats för möten, skapande, inspiration och lärande?: En användarundersökning på Lidköpings biblioteks barnavdelning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to seek knowledge about how children and their parents use the children’s section in a newly built library, and what function it has for its users. We also want to seek knowledge about how the children’s section is seen as a meeting place by the parents.Our research questions are: How is the children’s section at the public library of Lidköping being used as a meeting space, performative space, inspiration space and learning space? What are the functions of the children's section at the public library of Lidköping for families with children? Do the parents see the children’s section as a meeting place, then in which way?The theoretical approach is based on The Four Space Model by Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen. We used qualitative interviews and non-participant observations to answer our questions. The results show that the library is mostly being used for reading, playing and to consort within the family. The children’s section functions as an entrance to books and reading, and it also has a function as a place where you spend time with your family. We discovered that half of the parents in our study did see the children’s section as a meeting place because they thought it is a good place to meet and consort.

 • 1156.
  Arnäs, Lise-Lotte
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbiblioteks och släktforskarföreningars stöd i släktforskares egen forskning sett ur ett självstudieperspektiv2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is, from a self directed learning perspective, to investigate the support of public libraries and genealogy associations of genealogists' own research, i.e. their search for ancestors as well as their possibilities to broaden their history outlook. Accordingly, five public librarians and five genealogy representatives in the west of Sweden have been interviewed regarding the support that can be offered to genealogists. The investigated support to genealogists in their own research is about working environment, literature and material, activities and the cooperation between public libraries and genealogy associations. In this thesis conclusions are merely drawn from a self-directed learning perspective, a perspective where also different forms of support are being recommended by scientists. The study shows that the public libraries offer a working environment with the necessary equipment and other means of assistance which leads to time saved for genealogists. Besides, the thesis shows how the public libraries provide information, rather than give advice regarding literature and material, while the support of the genealogy associations involves advice as well as information. The genealogy associations offer more activities than the public libraries which, from a self directed learning perspective, increases the possibility for genealogists to learn more efficiently. Through activities, and the above mentioned cooperation, genealogists are being offered different supporting persons, such as the librarians and the representatives of the genealogy associations.

 • 1157.
  Aronson, Mariell
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Linder, Greta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotek på entreprenad: en studie gjord på Järna kommundelsbibliotek under vården 19961996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an attempt to study how a library that is driven by a contractor works. How all involved parts can cooperate. The main method used, is qualitative interviews. The authors have made a survey at the public library in Järna in Södertälje county, where Boktjänst i Järna AB has the business on contract since 1991. Following areas have been studied: organisation and assignment; librarysphere of activity and services; the relations to the main library, and the vision for the future of the library. Some of the conclusions drawn by the authors are that when tenders are invited for a job, the local conditions must be taken into consideration. To have the same employer for the whole library staff are likely to simplify the matters. ·

 • 1158.
  Aronsson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellstrand, Jenny
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans bemötande inom palliativ vård: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemötandet har en central roll inom den palliativa vården. För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om bemötandet och dess betydelse gentemot patienten som vårdas i livets slut. Målet med den palliativa vården är att vara lindrande samt att främja patienten och närståendes livskvalitet. Sjuksköterskan har en ledande roll inom teamet och ska ha förmåga att bemöta patienten efter det som denne är i behov av. Problemet är att om sjuksköterskan inte har tillräckligt med kunskap om bemötandet inom palliativ vård kan det leda till försämrad livskvalitet hos patienten och dennes anhöriga.

  Syftet är att studera betydelsefulla faktorer som sjuksköterskan bör beakta i bemötandet av palliativa patienter. Metoden är en litteraturstudie. Elva vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet och samtliga artiklar har kvalitetsgranskats. Resultatet sammanställdes och ur detta framkom tre huvudteman nämligen; En god relation, En god kommunikation och En god omvårdnad. Samtliga teman har tillhörande subteman. Subteman för En god relation är; Skapa förtroende och Skapa förtroende till närstående. En god kommunikation har; Våga kommunicera, Tillämpa verbal kommunikation och Vara öppen för icke-verbal kommunikation, som subteman. Subteman för En god omvårdnad är; Vårda utifrån en helhetssyn och Främja Hopp. Avslutningsvis diskuteras två faktorer ur resultatet som författarna ansåg vara viktiga att uppmärksamma och studera närmare.

 • 1159. Aronsson, AnnaKlara
  et al.
  Bertilsson, Anette
  Bokklubb och kulturklubb för barn2007Conference paper (Other academic)
 • 1160.
  Aronsson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sigfridsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid prediabetes: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prediabetes innebär en förhöjd glukosnivå och är ett förstadium till att utveckla typ 2- diabetes och är ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan även i hela världen. Cirka 171 miljoner människor i världen hade diabetes år 2000 och siffran förutspås att vara 366 miljoner år 2030, resurser måste därför sättas in för att förhindra att fler insjuknar. Sjuksköterskans vårdande roll handlar bland annat om att arbeta förebyggande för att förhindra att sjukdomar uppstår. Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelse av att genomföra en förändring av levnadsvanor vid prediabetes.

  Examensarbetet är en litteraturstudie och baseras på åtta stycken kvalitativa och två stycken kvantitativa artiklar som granskats och systematiserats. Fyra huvudteman växte fram i analysprocessen: Faktorer som motiverar patienterna att sträva efter hälsa, Patientens hindrande omständigheter, Patientens behov av information och Stödet från hälso-och sjukvården. Patienterna beskrev vad som motiverade dem till att genomföra de livsstilsförändringar som behövdes för att uppnå en bättre hälsa, men även vilka förhindrande omständigheter de upplevde. För att kunna genomföra förändringar av levnadsvanor måste patienterna ha tillräckligt med information och kunskap om hur de ska gå tillväga, samt få individuellt anpassat stöd av hälso- och sjukvården. I diskussionen belyses vilka faktorer det är som gör att vissa patienter lyckas att bedriva egenvård med stöd av sjuksköterskan och vad de patienter som inte lyckas lika bra behöver för stöd. Sjuksköterskans vårdande roll lyfts fram och vikten av att patienten får rätt information och professionellt stöd för att lyckas att genomföra livsstilsförändringar för att få en hållbar utveckling av vården i framtiden.

 • 1161.
  Aronsson, Annette
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad vill vi med vårt skolbibliotek? En undersökning av attityder till skolbiblioteket bland skolledare och lärare2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine teachers and school-leaders attitude to the school library. Both the cause of and the consequences of these attitudes are examined. In order to fulfil my purpose I have examined this through both literature and empirical studies. I have interviewed the headmaster, the school librarian and two teachers at two comprehensive schools. As theoretical framework I have used David Loertschers taxonomy containing theories about the levels in an ideal school library and Miles model of school development. I have also used Brigitte Kühnes model for factors working to or against the integration of the school library into teaching. The result of the study shows that most people are positive to the school library as long as it does not affect any other for the individual important part of the school world. The headmaster is very important but the positive attitude of both teachers and school-leaders is a prerequisite in order to establish a well-developed school. It is the school-leaders responsibility to provide both economical and personal resources. Teachers will be willing to supply resources to the school-library if this will give a direct positive effect on their own teaching. The school that hired both a librarian and an assistant is the one who is most positive to the school-library. To get the most out of the school-library most interviewed wanted a pedagogically educated librarian.

 • 1162.
  Aronsson, Bodil
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Eliasson, Monica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det mångkulturella biblioteket: En studie av invandrares biblioteksvanor vid Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this diploma work we present the results from a study of how adult immigrants utilise the services provided by the public library in Biskopsgården, Gothenburg. A survey encompassing 51 library visitors of foreign origin and an interview with two librarians at the library were performed.

  The results from the survey show that the majority of the informants were male students inages from 26 to 45 years and that they had been living in Sweden for a maximum of five years. 73% of the informants used the library to borrow literature in Swedish, 53% to read newspapers and periodicals in their native language, 43% to borrow literature in their native language and 43% to read newspapers and periodicals in Swedish.

  These results were compared with two other related studies with which partial correspondencewas found. In addition, related topics such as multicultural librarianship and the psychological aspects of immigration are discussed.

 • 1163.
  Aronsson, Christina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christoffersson, Emma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kvinnors representation i historieläromedel: En diskursanalys av läromedel åk 1–62019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historien är speglad av bedrifter från både män och kvinnor som på ett eller annat sätt gjort avtryck och fortfarande påverkar det samhälle vi lever i idag. Utifrån det perspektivet borde både kvinnor och män finnas med i historieläromedel och bli uppmärksammade men istället är det många olika kategorier av kvinnor som lyser med sin frånvaro.

  Syftet med studien var att belysa hur kvinnor framställs i historieläromedel för åk 1-6 utifrån ett intersektionalitetsperspektiv.

  I studien analyserades sex historieläromedel från årskurs 1-6, tre från årskurs 1-3 och tre från årskurs 4-6, i fyra steg. Metoden som användes för att analysera historieläromedlen var Faircloughs kritiska diskursanalys. Den fördjupade analysen i studien utgick från två delar av Faircloughs tredimensionella modell diskursiv praktik och text.

  Resultatet av granskningen visade att kvinnors representation i historieläromedel är begränsat och behöver utvecklas till olika kategorier av kvinnor för att bli mer inkluderande.

 • 1164.
  Aronsson, Christina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christoffersson, Emma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Where’s Her-story?: En överblick över kvinnornas roll i historieläromedlen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor har länge varit gömda och fått kämpa för sina rättigheter att finnas med i historien. För att göra den problematiken mer uppmärksammad så granskas olika studier om kvinnor och deras roll i läromedel i historia i denna kunskapsöversikt. Studiernas metoder och resultat diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Syftet med kunskapsöversikten är att få kunskaper om hur kvinnor framställs i historieläromedel med fokus på läroböcker utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. De frågeställningar som användes var:

  1. Är de metoder som används i studierna relevanta om man vill få en bild av hur kvinnor framställs i historieläromedel?
  2. Vad säger forskningen om hur och när namngivna och icke namngivna kvinnor framställs i historieläromedel?

  Metoden som används i kunskapsöversikten är en systematisk litteraturstudie innehållande tio artiklar som granskades utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Resultatet blev att metoden ”räkna namn” enbart ger en syn på hur många kvinnor respektive män som finns med men beskriver ingenting om vilka kvinnor och män det är som står med. Kvinnor är underrepresenterade och beskrivs oftast i stereotypa roller som någons fru eller vad kvinnan gör i hemmet. Ofta används manliga pronomen där kvinnan räknas in.

 • 1165.
  Aronsson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Gyllencreutz Wendeberg, Helena
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Är reshoring ett alternativ för modeföretagen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problematisation

  In a constantly changing industry like the fashion industry, it is more important than ever to have a well-functioning value chain and efficient sourcing. Companies have outsourced their production during a long period of time, which has proven to be very effective in many cases. But some researchers now mean that it starts to appear a reverse trend, as companies instead start moving back production to generate benefits. This is a term called reshoring. The research mentions benefits with reshoring as a more efficient value chain, reduced risks and value creating for both consumers and the firm. A recurrent question is then if there only are benefits with reshoring or if there are negative aspects of the decision as well. Research suggests that reshoring will be the next big thing within sourcing but this is not something we have noticed has happened, yet.

  Purpose and method

  The purpose of this study is to investigate how Swedish fashion companies through sourcing can improve and make their value chain more efficient. We will also investigate if companies are open for the option to bring back production to Europe, known as reshoring. Since several researchers now believe that there will be a balance on how much of the production that moves away and moves home, we want to find out if this is something that lays within the interest of Swedish fashion companies. To find out, we conducted semi structured interviews with a number of companies that fit the purpose. The empiricism that was collected was then linked with the theoretical framework to be able to be analysed and answer our research question.

  Result and conclusion

  After an analysis was compiled we found that the interviewed companies did not share the researcher's positive image about reshoring. While the researchers talked about risks and increased wages in the Asian countries, the companies instead meant that they had secured the production in Asia for several years, using production offices and long-term relationships with their suppliers. To leave this for a move to Europe then felt unnecessary for the companies. In addition, companies claimed that Europe did not need to be safer than Asia. Our conclusion is therefore that the research on reshoring is very interesting and could be something in a possible future, but the fashion companies is not there yet and may not ever be there.The thesis is written in Swedish.

 • 1166.
  Aronsson, Emelie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johansson, Maria
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Samspelsdialogen: utvärdering av ett arbetsmiljöverktyg.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En kvantitativ studie har gjorts på två grupper inom vården i Västra Götalandsregionen, där en av grupperna hade använt sig av verktyget Samspelsdialogen. Syftet med studien var att undersöka om Samspelsdialogen är ett effektivt verktyg för att påverka känsla av sammanhang (KASAM). Detta gjordes genom att jämföra de två grupperna. Det under-söktes även om arbetskontrollokus (WLOC) skiljde sig mellan dessa grupper samt om det fanns samband mellan internt WLOC och högt KASAM. Dessutom undersöktes om äldre respondenter hade starkare KASAM än yngre respondenter samt om KASAMs komponenter förklarar olika stor del av totalt KASAM. I studien deltog 117 personer varav 55 ingick i experimentgruppen och 62 i kontrollgruppen. Respondenterna besvarade en enkät som bestod av frågor som var baserade på de teorier som låg till grund för undersökningen dvs. Antonovskys KASAM-teori samt Spectors arbetskontrollokus. Resultatet visar att experimentgruppen hade ett högre KASAM-värde än kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad i WLOC-poäng mellan grupperna men däremot fanns ett samband mellan internt arbetskontrollokus och hög KASAM-poäng. Det fanns ingen skillnad i KASAM mellan äldre och yngre respondenter. Hanterbarhet visade sig vara den KASAM-komponent som förklarade störst andel av KASAM-poängen och experiment-gruppen hade högre känsla av hanterbarhet än kontrollgruppen.

 • 1167. Aronsson, Hanna
  et al.
  Hjort, Klas
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Näslund, Hanna
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, School of Engineering.
  Service delivery requirements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight2010In: Proceedings of Nofoma 2010, Kolding, NOFOMA , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally, mail order and e-commerce organisations view the consumers as one entity, meaning there is no differentiation of service. Research has shown that return levels depend on both age and lead-time, and consequently end user requirements are of great interest. This study investigates expected lead-time service requirements of one organisations mail order/e-commerce customers and measures the gap between the expected and the specified service. A case study was performed with one of the leading Swedish mail order/e-commerce organisations. The descriptive study combined qualitative and quantitative data answering questions regarding the consumer’s requirements and how they vary depending on age. This research is based on primary data from a customer survey with answers from more than 6 000 respondents. The proposition that the gap between specified and expected customer service requirements varies with age and lead-time was supported, thus indicating that mail order and e-commerce organisations should work closer with their customers. They should likely segment their customers and differentiate their service delivery. The presented research results describe what service requirements regarding lead-time are, and how they vary with age for customers of one organisation. There is a gap between the customers’ service requirements and the service specified/delivered by the case organisation and the gap varies with age as proposed. The only normative statement is that close cooperation between the case organisation and its customers is vital. How customers should be categorized and how to differentiate the service delivery will be topics of further research.

 • 1168.
  Aronsson, Ingrid
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nilsson, Sophia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hur kan ett medelstort tekniskt företag utveckla sitt informationsflöde internt vid framtagning av en ny produkt?: En kvalitativ studie på Silvent AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the report was to investigate how a medium-sized technical company candevelop its information flow internally when developing a new product. The choice of thepurpose of the study is that organizations in companies are usually not prioritized without itbeing production that performs efficiency improvements and improvements while theorganization easily forget. Examining this flow of information between the technicaldepartment and the other parties gave the study both an element of engineering and personnelscience. The literature study formed the basis for the report and the communicative factorsthat affect the organization in the production of a new product were organizational theories,standardized methods of preventing the dissemination of information, different types ofcommunication and improvement work. By interviewing the relevant departments at SilventAB, a basic picture of the present and the organization could be created, which later becamethe basis for the analysis. Conclusion could be drawn by comparing theory, interviews andcurrent position description. The conclusion was also based on the question and purpose ofhow a medium-sized technical company could develop its information flow internally whendeveloping a new product in the future. Conclusions found in the study to meet this were tocreate a technical bridge that clarifies and communicates communication within theorganization effectively.

 • 1169.
  Aronsson, Johan
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Erlandsson, Joakim
  University of Borås, School of Business and IT.
  Avskaffandet av revisionsplikten: noterade bolags agerande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  EU vill minska den administrativa bördan med 25 procent för företag inom EU, detta för att de skall bli mer konkurrenskraftiga i den allt mer globaliserade ekonomin. Ett led i detta arbete är att ta bort revisionsplikten för vissa aktiebolag. Svenska statens offentliga utredningar har tagit fram ett förslag om ett avskaffande av revisionsplikten för aktiebolag. Om de inte överskrider någon utav nedanstående punkter, behöver inte företaget revideras utav en revisor. • Balansomslutning på 41,5 miljoner kronor • Nettoomsättning på 83 miljoner kronor • Fler anställda än 50 (SOU 2008:32) Det mesta tyder på att förslaget kommer att gå igenom vilket i så fall skulle innebära att endast cirka fyra procent av aktiebolagen skulle vara tvungna att anlita en revisor. Syftet med studien är att studera hur företag noterade på oreglerade handelsplatser kommer att agera om förslaget att avskaffa revisionsplikten blir verklighet. För att kunna göra vår studie har vi använt oss av sekundärdata såväl som primärdata. Sekundärdatan har varit i form av tidigare forskning inom området och bildar vår teoretiska referensram. Primärdatan har vi skapat genom en kvantitativ studie, respondenterna är bolag noterade på oreglerade marknadsplatser, datan redovisas i empiri kapitlet. Teori och empiri knyts samman i analysen. Vår studie visar att en majoritet av bolagen, 20 av 28, anger att de kommer att fortsätta med revision även efter ett avskaffande a revisionsplikten. Resultatet överensstämmer väl med tidigare forskning, och vi anser därför att reliabiliteten är hög. Undersökningen pekar även på ett tydligt samband mellan företagens storlek och viljan att behålla sin revisor. Av de minsta bolagen i studien är 7 av 16 osäkra på om de kommer fortsätta att anlita en revisor.

 • 1170.
  Aronsson, Johan
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Erlandsson, Joakim
  University of Borås, School of Business and IT.
  Påverkar incitament värderingen av goodwill?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: En harmonisering inom redovisningsområdet i Sverige har skett, bland annat på grund av Sveriges inträde i EU. En av förändringarna är sättet koncerner numera redovisar goodwill. Under tidigare reglering skrevs goodwill av under en femårsperiod. I och med införandet av IAS förordningen har goodwill inte längre någon bestämd livslängd och testas istället årligen om nedskrivningsbehov föreligger. Värderingen av goodwill baseras på framtida prognoser, vilka alltid innehåller en viss osäkerhet. På grund av att goodwill inte längre har en bestämd livslängd utgör goodwillposten en allt större del av företags balansräkning. Eniro är ett av de mer extrema fallen. För räkenskapsåret 2008 redovisar Eniro totala tillgångar på 16.620 msek varav 11.374 msek är goodwill. När goodwill är en så stor del av företags totala tillgångar kan en felvärdering få ödestiga konsekvenser. Då värderingen av goodwill baseras på prognoser finns det en flexibilitet som skulle kunna nyttjas för personlig vinning. Studien undersöker om det finns ett samband mellan goodwillnedskrivningar och faktorerna företagsstorlek, rörlig ersättning till verkställande direktör samt om verkställande direktör är nytillsatt. Syfte: Syftet med studien är att studera om olika incitament påverkar företag att utnyttja flexibiliteten i redovisningen av goodwill. Metod: För att uppfylla syftet med studien har en kvantitativ metod tillämpats. Företag noterade på Stockholm Nasdaq OMX Large Cap och Mid Cap har behandlats. Datan om företagen har samlats in från företagens årsredovisningar räkenskapsåren 2005-2008. Resultat och slutsatser: Studien visar att nytillsatta verkställande direktörer oftare skriver ner goodwill än ej nytillsatta verkställande direktörer. Nytillsatta verkställande direktörer skriver dock ner goodwill med en lägre summa än ej nytillsatta verkställande direktörer. Resultatet förklaras med den höga variansen för nedskrivningarna gjorda av ej nytillsatta verkställande direktörer. Studien finner att stora företag oftare skriver ner goodwill och att nedskrivningarna är av ett högre värde än mindre företag. Ett resultat som finner stöd av tidigare forskning. Studien visar även att det finns incitament för verkställande direktörer under nästan samtliga räkenskapsår i studiens urval.

 • 1171.
  Aronsson, Josefine
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Jansson, Beata
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kjär, Isabella
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rekryteringsprocessen i teori och praktik: en jämförande kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I följande uppsats undersöker vi hur rekryteringsprocessen ser ut i teori och praktik. Ämnet är aktuellt eftersom rekryteringsprocessen förändras i takt med samhällsutvecklingen. Vidare är ämnet relevant då arbetsmarknaden ständigt utvecklas vilket bland annat medför nya riktlinjer inom mångfald och jämställdhet. Detta ställer nya krav på rekryterare av anledningen att de aktivt bör förhålla sig till aktuella rekommendationer inom rekrytering. Studiens syfte är att studera hur rekryteringsprocessen tillämpas i bemanningsföretag respektive övriga privata företag samt undersöka i vilken utsträckning den ideala rekryteringsmodellen förekommer i de olika företagsformerna. Våra frågeställningar är följande: hur går rekryteringsprocessen till i bemanningsföretag respektive övriga privata företag som sköter sin rekrytering på egen hand? I vilken utsträckning tillämpas den ideala rekryteringsmodellen? Hur motiveras den valda rekryteringsprocessen? Utifrån syfte och frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där urvalet består av sju individer i bemanningsföretag respektive övriga privata företag. Empirin har vidare transkriberats och analyserats med hjälp av kodning. Studiens resultat presenteras utefter följande teman: Förarbete/arbetsanalys, Urval, Intervju, Testning, Referenstagande, Bedömning och Magkänsla, Motivering till rekryteringsprocessen samt Användandet av mallar. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att bemanningsföretag och övriga privata företag använder sig av strukturerade rekryteringsmetoder men att utförandet skiljer sig mellan de enskilda företagen. Vidare visar resultatet att den ideala rekryteringsmodellen följs mer i bemanningsföretagen än i de övriga privata företagen. De huvudsakliga motiven till vald rekryteringsmetod är ekonomi- och tidsaspekter. Avslutningsvis har vi diskuterat undersökningens resultat utifrån teorier om rekrytering och tidigare forskning inom ämnet.

 • 1172.
  Aronsson, Julia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Torn to be worn?: Cotton fibre length of shredded post-consumer garments2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2015 the global fibre consumption was 96.7 million tonnes, which is an increase of 3.1% from the year before. Our high textile consumption has led to an increasing demand of raw materials and generation of textile waste. Only in Europe, a total amount of 4.3 million tonnes of apparel waste each year is sent to either incineration or landfills. Approximately 50% of the clothes we discard and donate are composed of cotton. In the future, the cotton production is predicted to stagnate since the world population is increasing and arable land to greater extent will be needed for food production. Thereby, it is important that we utilize the cotton waste generated. One of the most commonly used processes for recycling textile waste is the shredding process. In this method, textile waste is shredded back into their constituent fibres. The drawback with the shredding process is that the fibre length is reduced. The fibre length is an important property since it has a high influence on textile processing such as yarn production and final product quality. The aim of this thesis was to investigate how post-consumer cotton garments with different degree of wear affects the fibre length obtained in the shredding process. This was performed by analysing the input fibre length as well as the output fibre length. Additionally, several parameters were investigated: fabric construction and yarn structure. Degree of wear was categorized into two levels: low and high degree of wear. The fabric constructions used in this study were single-jersey and denim. The yarn structure were analysed in terms of yarn count, yarn twist and manufacturing process.  The result showed that the fibre length before shredding was statistically significant longer for the materials with low degree of wear compared to high degree of wear. After shredding, it was shown that the fibre length reduction was lower for the materials with high degree of wear. This indicates that longer fibres give higher fibre length reduction. In addition, it was found that finer yarn gives higher fibre length reduction. The result also showed that the yarn manufacturing process has a great influence on the ease of shredding and the fibre length obtained in the end.  Based on the result in this thesis it can be concluded that the shredding process needs to be improved in order to preserve the fibre length. The area of post-consumer textile waste is complex and the result showed that there is many underlying parameters that need to be taken into account to further develop the shredding process. 

 • 1173.
  Aronsson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björquist, Stina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nya t-shirts av gamla jeans: Textila egenskaper hos en cellulosabaserad konstfiber tillverkadav dissolvingmassa framställd från bomull av textilt avfall2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The population of the earth, as well as the average income, are both on the increase. Therefore the already high consumption of textiles in the world is expected to be even greater in the future. At present, 70 million tonnes of textile fibres are being produced yearly. This figure could rise to as much as 240 million within the next 35 years. In Sweden alone, the people were consuming around 12.5 kilos of textiles per person in 2010. About 8 of these kilos were discarded as garbage. The textile industry is facing big challenges, both in finding new resources for production of fibres as well as dealing with the issue of large amounts of textile waste from consumers and companies. Re:newcell is a Swedish company financing research at Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm. Their researchers are investigating the possibility to recycle cotton and other cellulosic textile materials in order to produce dissolved pulp. Thereafter cellulosic man-made fibres are being produced from the pulp. The properties of lyocell fibres produced from the dissolved pulp from Re:newcell is being investigated in this Bachelor thesis. The dissolved pulp has been produced from jeans bought in second-hand shops. These fibres are being compared to the conventionally produced lyocell fibres, Tencel®. A ring spun yarn of each fibre type has been produced at the Swedish School of Textiles. The linear density of the yarns have been determined in order to achieve the same thickness of the yarn as a commercially spun yarn also made from Tencel® fibres. A test of tensile strength and elongation has been carried out on each of the three yarns. Thereafter the yarns have been used to manufacture a knitted fabric on a circular knitting machine. Each of the knitted fabrics have gone through a series of tests regarding weight of fabric per square meter, dimensional change after washing, wicking and absorbency properties, dye exhaustion, colour staining to other materials during laundering and colour change after laundering, abrasion resistance and tendency to create fuzzing and pills. The purpose of the study is to make conclusions about whether this fibre has the potential to complement other cellulosic man-made fibres. The conclusion is that Re:newcell fibres can be used to spin a yarn with the linear density of 25 tex. This yarn can be utilized to produce a circular knitted fabric light enough to make T-shirts. After the testing it is concluded that the shrinking percentage after consumer’s washing is acceptable. In addition, the material could be worn close to the body because of the good absorbency and wicking properties. The exhaustion of dyestuff of antrakinon type from the dyeing liquor is equally very good. Although some of the dyestuff is being washed in laundering, the Re:newcell tricot is not staining other materials noticeably. The Re:newcell material can also withstand high abrasion against a woven wool material. The tendency to form fuzzing and pills is great but the pills are being torn of eventually. It may be concluded that the fibres, made by the dissolved pulp of Re:newcell in the lyocell process, can be used to manufacture a yarn with better strength than two investigated yarns of Tencel®. The tests carried out on the fabrics produced in the project show that the Re:newcell fibre has excellent properties in order to function as a material in a garment, for example a T-shirt. Therefore the dissolved pulp of Re:newcell has the possibility to be a new raw material in the production of man-made cellulosic fibres. This enables the textile industry to deal with their excess waste, and to meet the increasing demand for fibres in the world.

 • 1174.
  Aronsson, Katarina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Carlsson, Naemi
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotek och intranät: en fallstudie av intranätanvändandet i en biblioteksorganisation2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This master’s thesis seeks to examine how a public library use the intranet with regards to the possibilities that today’s intranet technology offer – especially concerning functionalities that support information, communication and knowledge exchange in the organization. The purpose of the study is to investigate how employees in one specific public library perceive and use the intranet in their daily work. The theoretical framework takes its point of departure in two complementing models regarding the implementation, development and management of intranets and a model of a multi perspective view of the intranet as a shared information space for content, communication and collaboration. The study is based on interviews with eleven of the intranet users, whom with the aid of an interview guide have been asked questions regarding goals, implementation, content, design, applications and advantages/disadvantages with the intranet. The result shows that the intranet in question neither has articulated purposes or goals, nor was a user analysis made before the implementation. The organization also lacks routines for intranet evaluation. The conclusion is that the content of the intranet appears to fulfil the needs of the users, but the structure and search engine makes it difficult to retrieve the information needed. Communication via forums is practically non-existent, but is none the less asked for by the employees who work in the library branches. The intranets possibilities for supporting the organizations knowledge exchange is still an unused potential.

 • 1175. Aronsson, Kenneth
  et al.
  Björkdahl, Ida
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, School of Health Science.
  Prehospital emergency care for patients with suspected hip fractures after falling: older patients’ experiences2014In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, no 21-22, p. 3115-3123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: The aim of this study was to describe and explain elderly patients’ lived experiences of prehospital emergency care in cases of suspected hip fractures after falling. Background: Hip fractures represent a major health problem for older people and are a common assignment for the Emergency Medical Services (EMS), but there is little information on how patients experience prehospital emergency care. Design: A reflective lifeworld approach based on phenomenological epistemology was used in an interview study within the context of healthcare science. Methods: Ten elderly patients were interviewed. These depth interviews were tape-recorded, transcribed verbatim and analysed for meanings. Results: The comprehensive understanding of the phenomenon is: ‘Happy to have been rescued, despite bad experiences as well as good’. The elderly patient is offered care in an open and friendly atmosphere concurrently with feeling anxiety about the treatment. Intervention with streamlined care and treatment can thus simultaneously be beneficial as well as doing harm. Patients experience confusion and the need to ask questions about what really happened in the ambulance. Bad experiences remain unexplained. This study is based on three themes with relevant sub-themes: efficiency, concerned encounters and suffering from care. Conclusions: Our study contribute to this field of discussion, showing that administering drugs which cause side effects in already fragile older people is compatible with neither evidence-based care nor evidenced-based medicine. The side effects of pain relief – however efficient that pain relief may be – are taken seriously. Relevance to clinical practice: Pain relief in the EMS should be individualised. Responsibility for patients’ safety regarding pain relief is emphasised. This development should focus on care that is already good and gradually eradicate compassionless care. Keywords: caring science, hip fracture, lived experiences, phenomenology, emergency medical services, ambulance, care pathway, prehospital emergency nurse

 • 1176.
  Aronsson, Monica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Eriksson, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva barn2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att genomgå anestesi och operation kan vara skrämmande för många barn då de utsätts för något okänt, oförutsägbart och de känner att de tappar kontrollen. Oroliga barn utgör en utmaning för anestesisjuksköterskan då det innebär att barnen samarbetar i mindre grad. Anestesisjuksköterskan har kort om tid vid mötet med ett barn innan operation för att skapa en god kontakt och få barnet att samarbeta. Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva barn. Metoden som valdes var öppna intervjuer, åtta anestesisjuksköterskor intervjuades på ett sjukhus i västra Sverige. Intervjuernas innehåll analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Det som är utmärkande för studiens resultat bygger på förberedelse som skapar kontroll för oförutsedda händelser, och förmågan hos anestesisjuksköterskan att anpassa sig efter barnets individuella behov.

  I resultatet framkom två huvudteman. Det första huvudtemat handlar om ”Skapa de bästa förutsättningar utifrån den omgivande miljön” och innefattade kategorierna ”Handlingsberedskap”, ”Närvaron av föräldrar”. Det andra huvudtemat handlade om ”Skapa de bästa förutsättningarna i mötet med barnet” och innefattade kategorierna ”Etablera kontakt med barnet” och ”Respektera barnet”. Kategoriernas innehåll presenterades i tillhörande underkategorier. Slutsatsen i studien blev den för att kunna hantera ett barns oro är erfarenhet och förmågan att läsa av ett barn viktigt för anestesisjuksköterskan. Att ha handlingsberedskap, vara följsam och att kunna anpassa sig efter barnets individuella behov är några egenskaper som en anestesisjuksköterska bör besitta, vilket stämmer med den tidigare forskningen. När anestesisjuksköterskan etablerar en god kontakt med barnet blir det en trygghet för dem båda vid induktionen.

 • 1177.
  Aronsson, Torbjörn
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  "Ett artigt pennekrig" En biografisk studie av Gustaf Montgomerys nätverk och författarskap under en period av ideologisk förändring och nya roller för författare 1812-18422004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Studies of networks, fields and of communicative circulations complement each other. This master thesis is a biographical study of an author and journalist, Gustaf Montgomery GM, his network in Sweden of the early 19th century, and a study of his authorship and literary career. The starting-point of the study is GM:s change of field from the conservative to the liberal in 1832. The aim is to give explanations to this change and to describe how the change in turn effected the network. The method used is critical of sources. After a military career, GM:s cousins provided him with accommodation and library, introduced him to persons in their network. Among them was Pehr Adam Wallmark, a conservative journalist. Wallmark soon became GM:s editor, publisher and father-in-law. GM became a small-scale squire outside Stockholm. He participated in debates, both as a writer and as a politician. In a debate, however, GM stood closer to the liberals. This damaged his relation to the king Carl XIV Johan and he changed field. For a period he became full-time writer. For the means of coming to office he accepts an offer from a relative to administer remotely situated copperworks. GM:s network became more distant from power. Wallmark was, however, able to imp rove GM:s position toward the king. Despite GM:s liberalism, he came to office in 1841. He completed the work on the finnish war that influenced Johan Ludvig Runeberg and the national spirit in Finland. GM:s damaged relation to the king had influence on his field position. It is likely that GM was influenced by liberal movements and the fact that he was writing more for a growing market. GM:s network was effected by the change of field but the network around the family did still have a social reproductive function.

 • 1178.
  Aronu, Ugochukwu Edwin
  University of Borås, School of Engineering.
  Absorption Mats for Oil Decontamination- Towards Sustainable End-of-Life Tyre Management2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  It has become imperative globally that we build a more sustainable society. Part of the drive towards attaining this includes finding an environmentally friendly solution to materials we use including materials from automobile vehicles. This research is focused on finding a sustainable solution to end-of-life tyres through material recycling into useful products; in this case absorption mats for oil decontamination from tyre rubber granulate. The research consisted of two parts. Firstly, theoretical reviews which involved an extensive literature review of oil decontamination practice and methods of doing it. Review of tyre rubber granulate properties and consultations with experts/agencies involved in oil decontamination operations in Sweden where mostly physical methods such as use of absorbents on land and booms on water. The second component of the research is an experimental part which involved laboratory test of the absorption properties of tyre rubber granulate at University College of Borås (HB) in which granules of sizes 0.50, 1.00 and 2.00 mm were tested on different oil samples; gasoline, diesel and motor oils. Environmental properties tests were also conducted at the Swedish Technical Research Institute (SP) where metal and organic contents of the granules and its leachate were tested. Results from the study showed that tyre rubber granules have the ability to absorb different types of oil. It was found that factors such as exposure time, granulate size, temperature and type of oil have effect on the absorption capacity of granulate. Highest absorption (2.518 g/g) was experienced with the least viscous oil; gasoline. Absorption was found to increase with an increase in temperature and decrease in granulate size with the smallest granulate size (0.50 mm) having the highest absorption at 30oC. It was equally observed that the presence of water does not have significant effect on oil absorption by granulate. The results also showed that tyre rubber granules are quick absorbents; absorption rate was highest within 5 minutes. Environmental properties test on granulate indicated the presence of organics (PAHs, phthalates, phenols) and metals (Pb, Zn, Cr, Cd) in granulate and its leachate. PAHs content of the granules and its leachate exceeded the Swedish guideline. Metal content of the granules and its leachate were below the guideline value with the exception for zinc (Zn) which content in granules exceeded guideline value. It should be noted however that the test conditions are too extreme to be experienced under normal condition of use of granulate for oil decontamination. It is concluded that tyre rubber granulate can be developed into absorption mats for oil decontamination due to its good oils absorption properties and benefits to the society in solving two key environmental problems; oil spill and tyre waste problems. Equally the use of tyre granules for this application will not pose human health and/or environmental risk if used adequately.

 • 1179.
  Arp, Ainu
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Nilsson, Monika
  University of Borås, School of Health Science.
  Operationssjuksköterskors upplevelser av stressade situationer2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Möten med patienter har en mycket central roll i operationssjuksköterskornas arbete. Målet är att alltid ge bästa möjliga vård till patienterna. I operationssjuksköterskornas arbetsuppgifter ingår även att ansvara för hygienen och medicintekniska produkter under operation. Mycket organisation och planering krävs för att en operationsavdelning skall fungera på bästa sätt. Detta ställer stora krav på operationssjuksköterskorna, vilket kan vara negativt och leda till stress. Långvarig stress kan orsaka sjukdom. Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av stressade situationer samt tänkbara effekter på omvårdnaden på grund av stress. Studien är gjord med kvalitativ metod. Materialet samlades in genom sex öppna intervjuer med operationssjuksköterskor. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: Organisation, samarbete och vårdande. Dessa beskrivs med hjälp av sju underkategorier. Faktorer som gör att operationssjuksköterskorna lätt känner sig stressade är: då organisationen inte fungerar bra, till exempel vid tidsbrist eller då det saknas respekt mellan yrkeskategorier i operationsteamet. Oavsett hur stressade operationssjuksköterskorna känner sig, tar de sig alltid den tid som behövs för att ge korrekt omvårdnad till patienterna. Det som kan försvinna vid stress är ”det lilla extra”, som operationssjuksköterskorna gärna vill ge.

 • 1180.
  Arshad, Khubaib
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Mujahid, Muhammad
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Biodegradation of Textile Materials2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this research work different textile materials were buried in soil and their biodegrading pattern will be studied after different specific period of times.

 • 1181. Arshad, Khubaib
  et al.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Vivod, Vera
  Valh, Julija
  Voncina, Bojana
  Biodegradation of natural textile materials in soil2014In: Tekstilec, ISSN 0351-3386, Vol. 57, no 2, p. 118-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  World is facing numerous environmental challenges, one of them being the increasing pollution both in the atmosphere and landfi lls. After the goods have been used, they are either buried or burnt. Both ways of disposal are detrimental and hazardous to the environment. The term biodegradation is becoming more and more important, as it converts materials into water, carbon dioxide and biomass, which present no harm to the environment. Nowadays, a lot of research is performed on the development of biodegradable polymers, which can “vanish” from the Earth surface after being used. In this respect, this research work was conducted in order to study the biodegradation phenomenon of cellulosic and non-cellulosic textile materials when buried in soil, for them to be used in our daily lives with maximum effi ciency and after their use, to be disposed of easily with no harmful eff ects to the environment. This research indicates the time span of the use life of various cellulosic and non-cellulosic materials such as cotton, jute, linen, fl ax, wool when used for the reinforcement of soil. The visual observations and applied microscopic methods revealed that the biodegradation of cellulose textile materials proceeded in a similar way as for non-cellulosic materials, the only difference being the time of biodegradation. The non-cellulosic textile material (wool) was relatively more resistant to microorganisms due to its molecular structure and surface. Keywords: biodegradation, composting, natural textile materials, FT-IR

 • 1182.
  Arsic, Marija
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Eriksson, Linda
  University of Borås, School of Health Science.
  Se mig med! Anhörigas upplevelser av att vårda i hemmet: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag blir det allt vanligare att anhöriga vårdar närstående i hemmet. Då anhöriga intar en ny roll, som vårdare, blir deras livsvärld förändrad. Att vara anhörigvårdare, oberoende av vilken sjukdom den närstående har, är ett område där forskningen än så länge är begränsad. Denna studie avser att öka förståelsen inom området hos sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal, för att kunna ge ett gott stöd och vägledning utifrån anhörigas upplevelser . Syftet med studien är att belysa upplevelserna av att vara anhörigvårdare i hemmet till en närstående som drabbats av sjukdom. Det här en är litteraturstudie på kvalitativa artiklar. Artiklarna har sökts i databasen Samsök med hjälp av en strukturerad sökning. Tretton kvalitativa artiklar baserade på anhörigas upplevelser av att vårda en sjuk närstående valdes ut. Artiklarna lästes och kodades för att hitta gemensamma nämnare. Detta blev ett resultat som presenteras i sex kategorier med fakta som återfanns i de granskade artiklarna. Dessa sex kategorier är: Plikten eller viljan, Ge upp en del av sitt liv, När det inte blev som planerat, Tiden räcker inte till, Leva med en främling och Känslomässiga förändringar.

 • 1183.
  Arsic, Marija
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olsson, Ann-Charlotte
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur upplevde du att bli akut sövd?: En intervjustudie, ur patientens perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med generell anestesi är att den skall vara säker och patienten skall känna sig trygg och inte uppleva smärta. Vid planerade operationer får i regel patienter ett samtal med anestesiläkaren där de i lugn och ro hinner få svar på frågor kring sövningen, men ibland ställs patienter inför en akut sövning, I den akuta situationen kan patienter uppleva rädsla, smärta och existentiella frågor kan uppstå. Funderingar som: kommer jag sövas tillräckligt, vakna under operationen eller att inte vakna efter narkosen kan uppkomma. Det finns forskning kring patienters upplevelser kring planerade sövning men mycket sparsamt kring akutsövning. Vad händer med patienten i det akuta skedet? För att vi ska kunna försöka förstå vad som skapar oro och vad en patient som skall sövas akut behöver för att få känna trygghet, behöver detta fenomen belysas.

  Syftet med examensarbetet var att belysa patienternas upplevelse av vårdandet vid akut sövning. För att kunna få ta del av patienters upplevelser valdes kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerade frågor. Åtta informanter deltog i studien som hade varit med om en akutsövning. I resultatet framkom det två huvudkategorier med sex subkategorier. De två huvudkategorier var: att uppleva välbefinnande och att uppleva lidande. Resultatet visade att patienter kände tillit till anestesipersonalen i den akuta situationen, vilket gör att de kände sig trygga vilket gav ett ökat välbefinnande hos patienten. Det som skapade lidande för patienterna var: bristfällig information, att ha förförståelse, tappa kontrollen, smärta och illamående för patienten.

 • 1184.
  Arslan, Zumrut
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Fjellgren, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekariers uppfattningar av sjuksköterskor som användargrupp: en fenomenografisk studie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis has been to investigate how librarians perceive nurses as a user group and libraries’ function for nurses. In order to achieve the study’s purpose six qualitative interviews with librarians working at medical libraries were conducted. The study has been performed with a phenomenographical methodological approach. Librarians have different perceptions of nurses’ as a user group, however the majority of them experience that nurses’ information needs have been increasing as has their use of medical libraries. The respondents perceive both barriers and facilities for nurses' information practice. The barriers include lack of time, motivation and organizational support. Facilities include education, increased access to information and changing attitudes. The informants perceive that medical libraries are able to support and improve nurses’ information practice through user customized training, target audience-focused information delivery via the web, communication, outreach work, cooperation and collaboration with other actors in hospital environments and good reference service. Three major categories of perceptions have been identified. According to category A medical libraries and librarians already meet nurses’ needs, overcome barriers and reach out nurses. Librarians are teaching nurses tools and techniques to obtain information. Nurses are given access to considerable amount of nursing literature. Libraries have also evolved some e-services with nurses in mind. Librarians are satisfied with their own effort. Within category B medical libraries aren’t able to overcome barriers completely. According to category C medical libraries will be able to do that thanks to nurses’, librarians’ and other actors’ changing attitudes.

 • 1185.
  Arthursson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Luvö, Sofie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. Den vårdvetenskapliga grunden är Benners modell om intuitivt beslutsfattande.

  Resultatet visar att attribut för intuition är klinisk blick, omedelbar uppfattning utan att behöva fundera, vetande utan att kunna förklara varför och direkt perception. Förutsättningarna är erfarenhet, kunskap om patienten och vårdsituationen, tillit till intuitiv förmåga och vana att använda intuition. Konsekvenser av intuition är positiva följder för patienten, tidsbesparing och yrkesstolthet. I samband med postoperativ smärta behöver intuition kombineras med att lyssna på patienten och användande av smärtskalor för att uppnå effektiv smärtlindring. Resultatet ger även en uppfattning om vad intuition inte är. I diskussionen diskuteras därför om fördomar och förutfattade meningar ibland misstolkas som intuition. I kombination med vetenskaplig underbyggd kunskap och reflektion över hur intuition yttrar sig och kan användas, blir intuition ett verktyg och hjälpmedel i sjuksköterskans yrkesutövning.

 • 1186.
  Artikelsson, Artikeltest
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Testartikelorganisation.
  Testartikel: för e-arkivering2017In: Testtidskriften nummer två, ISSN 4543535, Vol. 5, no 6, p. 55-60, article id 90Article in journal (Other academic)
  Abstract [hi]

  Testartikelns abstract

 • 1187.
  Arttonen, Pia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindell, Mattias
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Jag säger upp mig”: En kvalitativ studie om kundtjänstmedarbetares upplevelse av att arbeta prestationsbaserat och målstyrt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få förståelse för kundservicemedarbetares upplevelse av att arbeta inom en prestationsbaserad och målstyrd organisation. Vi ville även undersöka vilken betydelse arbetsvillkoren hade för deras val att avsluta sin anställning. Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå. Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod. För att samla in empiri genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter som hade valt att säga upp sig inom sex månader från det att de påbörjade sin anställning. Vid analysen av den empiri vi samlade in använde vi oss av begreppen krav, kontroll och stöd då vi i teorin har utgått från Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. Ytterligare teori vi har utgått ifrån är Foucaults maktbegrepp samt Herzbergs hygien och motivationsfaktorer. Resultatet i vår studie påvisade att våra respondenter upplevde att arbetet inom prestationsbaserad och målstyrd organisation präglades av höga arbetskrav. Vidare upplevde våra respondenter att det sociala stödet i organisationen var av stor vikt och de upplevde det som mycket gott men att det inte räckte för att väga upp andra brister i arbetsvillkoren. Slutligen så uppgav samtliga respondenter att arbetsvillkoren hade haft betydelse för deras val att avsluta sina anställningar. Vi kunde se att upplevelsen av den positiva effekt det sociala stödet hade haft för våra respondenter fungerade som en buffert men att arbetsvillkoren med de höga kraven slutligen gjorde så att respondenterna sade upp sig.

 • 1188.
  Artur, Cavaco-Paulo
  et al.
  University of Minho, Braga, Portugal.
  Nierstrasz, Vincent
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wang, Qiang
  Jiangnan University, Wuxi, China.
  Advances in textile biotechnology 2nd edition2019Book (Refereed)
 • 1189.
  Arturén, Hanna
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Rotter Snygg, Patricia
  University of Borås, School of Health Science.
  "De anhörigas sjukdom": Anhörigas uplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Med stigande ålder sker biologiska förändringar som innebär förlust av förmågor. Detta brukar kallas det normala åldrandet. Demens däremot innebär inte ett normalt åldrande. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och orsakar förändringar i hjärnan som medför minnesproblematik och i sin tur påverkar de intellektuella funktionerna. Sjukdomsförloppet är av nedbrytande art. Detta gör att anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom tvingas stå bredvid och se på när deras familjemedlem sakta bryts ned. Då de anhörigas liv påverkas och de utsätts för ett lidande är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om deras reaktioner och därmed hjälpa dem att bemästra situationen. De anhöriga vårdar ofta den sjuke i hemmet och de utsätts för en enorm stress genom att ständigt ha det övergripande ansvaret för den som är sjuk. Syftet med denna studie är att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom. Detta är en litteraturstudie som baserades på fyra biografier. Resultatet visade att då de anhöriga ställdes inför en stor förändring som var mycket krävande upplevde de sorg, stress, skuld och maktlöshet. I diskussionen ställdes resultatet mot vetenskapliga artiklar. Gemensamt var att sorgen och stressen var det som påverkade de anhöriga mest. Den stress de upplevde ledde till att de glömde sig själva och ägnade all sin tid åt den sjuke. De uttryckte en sorg över att trots att personen fortfarande levde var det ändå inte samma person som de kunde dela minnen och upplevelser tillsammans med.

 • 1190.
  Arvidsjö, Therese
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Borg, Carina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Jonasson, Malin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ledarskapets betydelse för ett homogent varumärke: en studie av två tjänsteföretag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den ökade tjänstekonkurrensen har medfört att varumärket fått en allt större betydelse för ett företags framgång. I dagens tjänsteverksamhet handlar det om att skapa långsiktiga relationer med såväl medarbetare som kunder och det är medarbetarna som utgör den vitala rollen vid förmedlandet av varumärket. För ledaren handlar det om att skapa koherenta budskap som väl överensstämmer med företagets affärsidé och vision för att de individuella varumärkena inte skall komma att få en allt för stor betydelse. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka, beskriva och förstå ledarskapets betydelse, i ett tjänsteföretag, för att personalen skall kommunicera ett homogent varumärke. För att kunna uppfylla syftet skedde en insamling av både primär- och sekundärdata genom en abduktiv metod. För att komplettera teorier om varumärke, intern marknadsföring samt ledarskap har vi med ett rationellt, idealistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt genomfört två personliga intervjuer med ledarna i tjänsteföretagen Hansen och Avonis. Vår empiriska undersökning visade på att sambandet mellan varumärke, intern marknadsföring och ledarskap är kommunikation, motivation, delegering samt organisationskultur. Det är genom kommunikation och intern marknadsföring som ledaren genom olika aktiviteter motiverar sin personal och får den att förmedla ett homogent varumärke. Organisationskulturen är den sociala verklighet i vilken medarbetarna befinner sig samt hur väl den informella samt formella kommunikationen fungerar. Vi har funnit att ett homogent varumärke är betydelsefullt i ett tjänsteföretag där det är personalen som är den viktigaste resursen. För att få personalen att kommunicera ett homogent varumärke externt bör ledaren implementera och kontinuerligt använda sig av intern marknadsföring. Vidare har vi funnit att ledarskapet bör situationsanpassas samt präglas av ett starkt humanfokus för att på bästa sätt tillgodose medarbetarnas behov.

 • 1191.
  Arvidson, Klaz
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek: sedd genom en användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek1995Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with how people use public libraries. An attempt is made to distinguish between different user groups on the basis of how they use the library. The roles of the library in relation to its users are also discussed. The paper is based on a user study with the cooperation of 195 users. The user study was carried out at the Public Library of Alingsås 1994. As material for comparison similar studies from Sweden, but even from Denmark, have been used. The user groups were divided into different categories according to Geir Vestheim's study "Folkebibliotek i forvandling", 1992 [Public libraries in change]. The paper brings forward that using the library and its stock on location is common in several of the user groups. This appears as a hidden utilization of the library in traditional statistical datas. Students on different levels are a growing group in the utilization of the public libraries.

 • 1192.
  Arvidson, Klaz
  et al.
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Borg, Martin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Kristensson, Svante
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Lekselius, Tove
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Personametodik som metod i förändringsarbete2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande paper beskriver hur personametodik har använts vid ett förändringsarbete gällande bibliotekslokaler vid Högskolan i Borås. Det konkreta arbetet med lokalöversynen innehöll även andra metoder och moment, men i detta paper beskrivs i huvudsak hur ovanstående metodik har använts.

 • 1193.
  Arvidson, Klaz
  et al.
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Engvall, Katarina
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Süld, Karin
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek2006Conference paper (Other academic)
 • 1194.
  Arvidson, Margareta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Byström, Birgitta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Cullhed, Ann-Sofi
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Granath, Katarina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Isacson, Lisa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jansson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med Iris Winroth från Västgötland1980Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Iris Winroth, born in 1903. The interview was conducted by students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, Margareta Arvidsson, Birgitta Byström, Ann-Sofi Cullhed, Katarina Gtanath, Lisa Isacson and Karin Jansson on September 9, 1980.

 • 1195. Arvidson, Margareta
  et al.
  Danielsen, Marie
  Att handleda studenter i informationssökning2006Conference paper (Other academic)
 • 1196.
  Arvidsson, Angelica
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wikman, Mikael
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gör sju kilometer skillnad? Elevers tankar kring utbildning och sitt framtida yrke2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Forskning visar att skolan bemöter elever med olika social bakgrund på olika sätt. Detta får konsekvenser för hur elever kan tillgodogöra sig skolan som en resurs inför framtiden. I vår studie har vi belyst problemet genom att dels åskådliggöra hur elever med skiftande social bakgrund ser till framtida val av utbildning och yrke, dels hur de gör bruk av det svenska språket som en resurs inför deras framtidsval. SYFTE: Undersökningens syfte är att belysa hur elever från två skolor med skilda sociala förutsättningar resonerar kring sin framtida utbildning och yrkesmöjligheter, samt hur de nyttjar språket då de kommunicerar. METOD: Undersökningen är genomförd enligt kvalitativ undersökningsmetod och med en fenomenografisk ansats. Det redskap som har använts är fokusgruppintervjuer. RESULTAT: Sju kilometer gör skillnad. Resultatet visar att de olika elevgruppernas resonemang och argumentation skiljer sig på flera punkter. Exempel på detta är att deras syn på framtida utbildnings- och yrkesval skiljer sig åt. Innerstadskolans elever ser sig i större utsträckning välja utbildningar som leder till medelklassyrken, medan förortskolans elever antingen vill välja utbildningar som leder till arbetarklassyrken, eller arbeten mot högre medelklassyrken. Det finns också skillnader gällande hur språket används i olika sammanhang; förortselevernas språk kräver mer förförståelse än innerstadseleverna, då mottagaren är ifrån annan kontext.

 • 1197.
  Arvidsson, Annica
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ehn, Åsa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekariebilder i dagens platsannonser. En diskursanalys.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Masters thesis is to examine the librarian discourses that can be identified in the job advertisements of today, to examine how the discourses differ and also how these discourses might influence the librarian profession and its status. The method of investigation is a qualitative analysis of printed sources, using Ernesto Laclaus and Chantal Mouffes discourse theory as well as the theory of professions as a theoretical base. The thesis shows that two discourses can be identified in job advertisements for 2004, one public librarian discourse and one scientific librarian discourse. The major difference between the two discourses are work tasks where the public librarian discourse very often contains areas of responsibility and development work, whereas the scientific librarian discourse often contains administrative work tasks. Other differences include a great demand for driving licences and an interest in children and youth in the public librarian discourse, something which is not asked for at all in the scientific librarian discourse where there is a great demand for knowledge of languages instead. The consequences for the librarian profession and its status from these discourses might be both positive and negative. However, we don't believe that the job advertisements and the discourses we've found in those advertisements can alter society's negative view of the librarian profession.

 • 1198.
  Arvidsson, Catharina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Janson, Magdalena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från medeltid till nutid: sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This master’s thesis deals with the development of the Swedish library catalogue. The thesis primarily has two purposes. Firstly, it describes how the Swedish library catalogue has developed from its first appearance until today. As the Swedish library sector is very extensive the authors have chosen a few catalogues which they have studied more thoroughly. To find information about the chosen catalogues different literature sources have been used, for example historical texts describing the actual catalogues, biographical and scholarly texts and official reports. Secondly, it examines the changes of the catalogue from an institutional perspective. The new institutional theory is used. This theory is explained and its background and development within different subject fields is described. Especially three different aspects of the theory have been studied and analysed in the text. These are the importance within institutions of operating procedures and rules (for example actors and routines), isomorphic changes and institutions’ importance for social and political control and legitimacy. The authors find that catalogues have appeared in different shapes and have had different aims throughout the centuries. The first catalogues were administered by organizations lead by strong leaders. Isomorphic processes were important to the development and their influences have had different geographic origin during the period. As the development of the library catalogue progresses it appears to be a strong factor in the institutionalization of libraries.

 • 1199.
  Arvidsson, Elias
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  An investigation to unearth a potential, alternative future for textile industry standards: A Minor Field Study in India2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 1200.
  Arvidsson, Elin
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Svensson, Petra
  University of Borås, School of Business and IT.
  Intern kontroll och management override ur ett revisorsperspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har det kommit flera regelverk som berör bland annat intern kontroll, två exempel är den amerikanska SarbanesOxley Act och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Båda dessa regelverk har utsett styrelsen och ledningen som de huvudansvariga för företagets interna kontroll. Revisorer ska sedan testa den interna kontrollen i företaget för att se att den fungerar. Svenska revisorer har Revisionsstandarder (RS) som de ska följa i sitt arbete. RS 240 och RS 400 behandlar intern kontroll. Av RS framgår det att det finns vissa begränsningar i den interna kontrollen och revisorn måste framför allt granska de områden där risken för oegentligheter och fel är störst. De områden som har uppmärksammats av RS är bland annat att ledningen går förbi etablerade kontroller. Det kallas även för management override of internal controls och benämns ofta som Akilleshälen för den interna kontrollen. Det beror på att de som är ansvariga för designen, implementeringen och upprätthållandet av den interna kontrollen har störst inblick i den och då även möjligheten att ta sig runt den och begå bedrägerier. Oavsett hur bra den interna kontrollen är utformad i företaget finns det alltid en risk för att ledningen går över den då de har en större inblick i hur allt fungerar. Därför är det intressant att ta reda på vilken betydelse som bolagets interna kontroll har för revisionen. Revisorn har till uppgift att bedöma risken för oegentligheter som på ett väsentligt sätt kan påverka bolags resultat och ställning eller frågan om ansvarsfrihet, dock har inte revisionen till självständigt syfte att hindra eller upptäcka förskingringar med mera. Även om det alltså inte åligger revisorerna att förebygga oegentligheter uppkommer ändå frågan vad revisorer kan göra för att förhindra management override. Syftet är således att redogöra för vilken betydelse bolagens interna kontroll har för revisionen samt beskriva vad revisorerna kan göra för att förhindra management override of internal controls. Det här för att bidra till teoriutveckling och en ökad förståelse för hur revisorerna i praktiken ser på intern kontroll och bedömer möjligheterna att hantera management override. För att kunna uppfylla syftet har vi använt oss av induktiv och kvalitativ metod för att samla in data. Vidare har vi bland annat läst vetenskapliga artiklar och publikationer av FAR. För att samla in primärdata genomförde vi fyra stycken intervjuer med revisorer. Vi har kommit fram till att betydelsen som revisorerna kan tillskriva den interna kontrollen är beroende av ledningens attityd till den. Vidare kan den interna kontrollens betydelse vid revisionen stärkas om revisorerna ges möjligheten att vidta sanktioner mot företagen om brister i den interna kontrollen inte åtgärdas. Vi har även funnit att revisorerna bedömer sina möjligheter att förhindra management override som begränsade. Ytterligare insikter är att revisorernas begränsningar i att förhindra det ligger i att de reviderar bolagen i efterhand samt att det inte finns tillräckligt med tid för det.

21222324252627 1151 - 1200 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf