Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 610
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Carstens, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kozlica, Diana
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kvinnor inom Upplevelseindustrin2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett av världens mest jämställda länder och idag är det viktigt att båda könenbehandlas lika och har samma förutsättningar. Trots detta är det männen som är i majoritet ichefspositionerna inom upplevelseindustrin. Uppsatsens syfte är därför att undersöka ochanalysera vad som gör att upplevelsebranschen domineras av manliga chefer samt undersökaom kvinnor har samma förutsättningar som män att nå höga positioner när de besitter sammakompetens.Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med åttakvinnliga VD och avdelningschefer då vi ville att respondenterna skulle ha möjlighet att svaradjupgående och öppet på våra forskningsfrågor. I den teoretiska referensramen behandlasämnen som organisationskultur, kön och ledarskap för att kunna få ett svar på frågan; varförär det inte jämställt på de högre ledarskapspositionerna i upplevelseindustrin?Vi har dragit slutsatsen att kvinnor och män inte har samma förutsättningar för att nå dehögsta chefspositionerna. Det är en lång väg kvar innan det blir ett könsneutralt tänk när manbeslutar om vem som blir tilldelad de högsta chefspositionerna. Trots detta är det tydligt attföretagen under de senaste 10 åren har börjat tänka på jämställdhet och insett att kompetensoch kunskap är viktigare än vilket kön man tillhör.

 • 102.
  Causevic, Selma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Reteike, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Designa en arbetsyta: för att främja kreativitet och samarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie presenterar författarna sin forskning om hur ett företag kan utforma en arbetsyta för att öka kreativitet och samarbete. Tidigare vetenskaplig forskning visar ett gap i studier som gäller sambandet mellan den fysiska arbetsytan och kreativitet. Denna fallstudie är skriven med ett kvalitativt angreppssätt. Det empiriska materialet har samlats in från semistrukturerade intervjuer, en fokusgrupp och två olika observationer. Företaget, som fallstudien handlar om, arbetar med digital skyltning. I företagets arbetsprocess arbetar medarbetarna i så kallade tvärfunktionella grupper, medan de är fysiskt grupperade utifrån sin befattning. Eftersom medarbetarna idag är placerade på kontoret, baserat på deras befattning, behöver de ett annat utrymme där kompetenser från dessa grupper kan arbeta tillsammans. Företaget har en idé om att expandera sitt kontor med ett sådant rum och denna studie är avsedd att vara en förstudie för designen av rummet. Svårigheter kan uppstå på en arbetsplats som ständigt behöver innovativa idéer. Anledningen till detta är förväntan om hög prestation på medarbetarna samtidigt som det är brist på tid. Detta leder till huvudsyftet med studien, vilket är att undersöka komponenter som krävs för att främja kreativitet och samarbete. Studien syftar också till att föreslå hur dessa komponenter kan tillämpas på arbetsytan i verkligheten. Studien visar att kreativitet och samarbete kräver både fysiska och psykologiska förutsättningar. Medarbetarna behöver anpassade tekniska verktyg för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt behöver medarbetarna en lugn plats att vända sig till när de behöver en kort paus från det vardagliga arbetet. Den sociala miljön på arbetsplatsen är en viktig aspekt. De anställda måste ha möjlighet att göra misstag och lära av dem. Om så är fallet kommer de anställda att ha rätt inställning för att kunna öka sina kreativa idéer. I slutsatsen presenteras en modell med de viktigaste komponenterna som krävs för att främja kreativitet och samarbete. Modellen presenteras av författarna till denna studie och ger läsaren sex komponenter av vilka var och en av dem är viktiga att överväga.

 • 103.
  Ceder Molander, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Julkunen, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  E-livsmedel: Barriärer och främjande faktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att handla mat på nätet är något som har funnits möjlighet att göra sedan 1996, men det var först för några år sedan som det började växa kraftigt. De två senaste åren har försäljningen av mat online ökat kraftigt, och fler kunder lockas till detta alternativa sätt att handla mat. Det är en relativt ny marknad för både konsumenter och företag. Det finns många faktorer som hindrat kunder, men dessa barriärer är nu i en förändringsfas och konsumenterna börjar se de främjande faktorer som den digitala mathandeln tillför framför barriärerna. I denna forskning har barriärer och främjanden faktorer mot digital mathandel mäts för att se hur de ser ut idag.För att kunna ta reda på dessa barriärer och de främjande faktorerna blev ansatsen och tillvägagångssättet en fallstudie på ICA City i Borås. Med hjälp av ICA Citys digitala kunder utfördes en kvalitativ studie med fokusgrupper och utifrån den en kvantitativ insamling med ett frågeformulär. Syftet med den kvalitativa undersökningen var att identifierade barriärer och främjande faktorer, och med hjälp av den kvantitativa studien i mäta deras betydelse. Dessa barriärer och främjanden faktorerna har sedan placerats ut efter den köpbeslutsprocess för att identifiera när och hur konsumenten blir påverkad.Slutsatsen av studien resulterade i att de barriärer som funnits förr börjar försvinna och i samband med detta uppkommer nya. E-livsmedel är något som behöver utvecklas, speciellt när det kommer till användarvänlighet och inspiration. Sortimentet online är bristfälligt vilket påverkar många konsumenters upplevelse. Handelstrategin måste anpassas till den digitala kunden vilket leder till slutsatsen om ett behov av en bättre och starkare hemsida för att locka fler och trogna kunder. De främsta främjande faktorer för respondenterna i forskningen var bekvämligheten med e-livsmedel samt tiden som de sparar med att inte behöva åka till en fysisk butik och handla. Många deltagare såg även fördelen med butikens tillgänglig, närsomhelst och var som helst.

 • 104.
  Cedercrantz, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Harrysson, Fanny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rysslands implementering av IFRS: en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. IFRS ska även bidra till att världsekonomin får förtroende, tillväxt och långsiktig finansiell stabilitet. Detta införande har setts som en revolution inom den finansiella ekonomin. Flera länder tog efter EU:s implementering men den nya regeln har dock inte implementerats lika smärtfritt i alla länder. Ryssland är ett land med ett redovisningsregelverk som skiljer sig väsentligt mot IFRS, men också från andranationella regelverk. Studiens problemdiskussion visar på att Ryssland har haft och har stora problem med implementeringen av IFRS till skillnad från EU-länderna vilket har lett fram tillstudiens syfte. Syftet med studien är att undersöka de skillnader som finns mellan IFRS och ryska redovisningsstandarder för att påvisa hur väl Ryssland framgångsrikt har lyckats implementera IFRS jämfört med ett av medlemsländerna i EU, i detta fall Sverige. Syftet medstudien är också att undersöka hur Rysslands kultur kan ha påverkat dess utveckling och implementering av nationella och internationella regelverk inom redovisningen. Studien har ett abduktivt tillvägagångssätt och syftar till att göra en komparativ studie. En granskning sker av tidigare forskning samt av koncernredovisningar enligt både IFRS och RAS från de 25 största företagen i Ryssland, baserat på jämnviktiga mätningar av intäkter, vinster, tillgångar och marknadsvärde. Därefter görs analyser och jämförelse mellan de olika regelverken. Detta görs även ur ett kulturellt perspektiv. Slutsatsen av studien visar att rysk redovisningspraxis har många väsentliga brister vilka påverkar dess förmåga att implementera IFRS. Bristerna existerar dels i regelverkets grundstenar men även i landets kulturella värderingar, vilket gör landets förutsättningar att framgångsrikt implementera IFRS väldigt små. Studien visar på stora skillnader i innebörden av likartade standarder mellan Rysslands nationella regelverk RAS och det internationella regelverket IFRS vilket försvårar harmoniseringen. Två stora skillnader är att IFRS är principbaserat och RAS är regelbaserat men även att IFRS fokus i rapporterna är tillaktieägarna och andra intressenter medan RAS främst är till för skattehantering. De största anledningarna att harmoniseringen mellan IFRS och RAS försvåras är den okunskap och bristfälliga utbildningen som råder hos ryska revisorer och upprättare av finansiella rapporter. Företagen känner sig obekväma och omotiverade och väljer därför inte att frivilligt uppföra finansiella rapporter enligt IFRS. Ur ett kulturellt perspektiv visar studienäven att Rysslands bristande utveckling inom redovisningssystem kan hänvisas till landetsdimensioner inom kulturella värderingar vilka är: lagstadgad kontroll, enhetlighet, konservatism och sekretess. Detta i motsats till IFRS värderingar: professionalism, flexibilitet, optimism och transparens. Länder, såsom Ryssland, med kulturella värderingar inom redovisningspraxis vilka är avlägsna gentemot IFRS värderingar måste övervinna högre hinder för att framgångsrikt implementera och fortsatt kunna använda IFRS.

 • 105.
  Cederlund, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Liedman, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Leasing: Harmonisering av leasingredovisning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Leasing är en populär finansieringsmetod. Redovisningen av leasing har dock kritiserats för att inte redovisa en rättvisande bild. Åtgärder för att försöka förbättra leasingredovisningen var en av de punkter som stod på agendan för IASB och FASB konvergensprojekt. Den främsta kritiken riktas till företag som redovisar under US GAAP där standarden lätt låter sig kringgås. Detta eftersom de medvetet klassificerar leasingavtalen som operationella. De operationella leasingarna ger en missvisande bild eftersom de inte går igenom balansräkningen. Det blir missvisande om de produkter eller tjänster som finansieras genom leasing skapar intäkter för företaget och bör därför ses som en tillgång.Syftet med studien är att föra en fördjupad diskussion kring den kommande leasingstandarden och dess effekt. Eftersom standarden inte ännu införts bidrar studien till ökade kunskaper inom området inför kommande standard. Studien bygger på en kvalitativ ansats med såväl kvantitativ som kvalitativ data. Den omfattar flera olika tillvägagångssätt för information. Empirin behandlar beräkningar på den förväntade effekten av en ny standard samt diskussioner med respondenterna.Resultatet visar på att den nya standarden får en markant påverkan på de företag som har stor andel operationella leasingavtal som redovisar under US GAAP. Det visar även hur nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad försämras vid en kapitalisering av operationella leasingavtal. Resultat visar på en mer rättvisande bild vid ny leasingsstandard. Däremot kan den rubbas om alternativa finansieringsmetoder uppkommer.Studien behandlar en fördjupad diskussion kring ett mycket omtalat ämne men det var först i januari i år som den nya standarden presenterades. Därför bidrar studien med relevant information om den slutliga produkten av konvergensprojektet för leasing och diskussion kring alternativa finansieringsmöjligheter.

 • 106.
  Chen, Ke
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Counterfeit as a Challenge to Chinese E-Commerce Platform—the case of Alibaba2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the development of Internet technology, e-commerce is becoming more and more popular nowadays. A tremendous number of small and medium size enterprises have emerged, selling goods in e-commerce platforms. However, the transactions of counterfeit products on e-commerce platforms are becoming more severe in global electronic commerce, particularly in Chinese online markets. Not only are consumers and brand-owners suffering the loss of money, but also the whole ecosystem of e-commerce is being damaged by counterfeit issues. Accordingly, e-commerce platforms, which serve as the third party of online businesses, have a significant role to play in this serious situation. How e-commerce platforms handle counterfeit problems can be quite urgent.This thesis chooses Alibaba as a special case to study, considering its e-commerce platform Taobao, which has a large market share or e-commerce market place and always suffers a bad reputation of counterfeits distribution, as the most suitable and representative e-commerce platform in China. The research uses both interviewing and documental data as different resources to study the case. Learning from the perspective of e-commerce platforms, combined with mechanism theory, principle-agent theory, trust system, reputation theory, and contestable market theory, this research wants to reach a deeper understanding of the challenge counterfeits have made in Taobao. What measures Alibaba has done and how these measures are going on are the research questions in this case.The results of this investigation shows that Alibaba did try several ways to combat against counterfeit problems such as building some specific mechanisms like “return-back system”, “Xiaoer” and “Mantianxing plan”, considering trust, reputation and information asymmetry factors. Many people show their appreciations and supports to Alibaba’s measures and the current situation of counterfeit in Taobao is eased by these measures. But there is still a long way to go and many more things could be done to face the counterfeit challenge.

 • 107.
  Chizaryfard, Armaghan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Samie, Yassaman
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  New Textile Waste Management Through Collaborative Business Models for Sustainable Innovation2018Ingår i: Detox Fashion: Waste Water Treatment / [ed] S.S. Muthu, Singapore: Springer, 2018, s. 81-111Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In most nations, textile waste management is recognized to be a multi-actor system; however most participating actors tend to play a significant role in handling and treating the textile waste single-handedly thus resulting in a very fragmented system fraught with many challenges. In addition, the main textile waste treatment, e.g. in Sweden is still incineration (nearly 55% of per capita disposal) resulting in low degrees of value generation. Nearly 20% of the waste is handled by ten major charities in Sweden. This highlights the necessity for the actors to perform in a network and expand their collaboration, thus move more efficiently towards development of a sustainable value innovation, and find an alternative new way to manage textile waste. Given this our study strives to investigate the challenges and opportunities of implementation of a collaborative business model for sustainable innovation. By taking the benefits of actor-, activity- and value-mapping technique, our study helps in gaining a better realization of the Swedish textile waste management system. The core values of actors have been identified along with the identification of their shared and conflicting values with the aid of a value mapping tool. Data was collected through semi-structured interviews from seven organizations representing the Swedish textile waste man- agement system. Overall our study provides a rich and descriptive picture of the participating actors, their activities, collaboration and value-orientations within the Swedish textile waste management system, and highlights the key drivers of a collaborative solution, viz. legislation, trust and shared understanding and communication, that can be foreseen to increase dialogue and collaboration among actors to support the movement from egocentric to a multi-actor business model. A clear benefit of such collaborative business models is substitution of incineration by higher degrees of reuse of textiles, which has high potential to generate positive environmental impact, through reduction of toxic effects of textile incineration and also new production processes.

 • 108.
  Chou, Viktor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jansson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att arbeta med CSR i dagens samhälle: en studie om CSR-relaterad sponsring2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrensintensiva affärsvärld är företagets varumärke, som innefattar sin identitet, image och rykte, en central faktor för pålitliga och hållbara relationer mellan företaget och deras intressenter. Sponsring har blivit ett användbart arbetssätt som kan förbättra konsumenternas association till företag som traditionell reklam saknar. I tiden ligger också att arbeta med hållbar utveckling, därav används sponsring som ett verktyg inom CSR främst bland börsnoterade svenska företag. Syftet med studien är att öka förståelsen om vad som gör sponsring inom arbetet gällande hållbarhet framgångsrikt. Hur sponsring i företagandet blir ett verktyg i arbetet mot hållbar utveckling. Studien är baserad på fyra börsnoterade företag i Sverige som är verksamma inom olika branscher. Tillvägagångssättet var en multipel fallstudie av kvalitativ karaktär. Som teknik för insamling och bearbetning av data var sekundäranalys. En abduktiv ansats används då mer teori efter bearbetning av data behövdes.Vi anser att det idag finns begränsat med forskning som berör den svenska marknaden gällande hur arbetet med CSR-relaterad sponsring bör bedrivas. Därför var vår avsikt att bidra med mer kunskap som kan användas till framtida forskning inom ämnet sponsring. Vårt arbete skulle kunna ligga till grund till företag i Sverige som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete via sponsring.Slutsatsen blev en modell som vi anser innehåller de viktigaste faktorerna för att lyckas med sponsring som ett verktyg inom hållbarhetsarbete. Modellen kan både fungera som en vägvisare för verksamheter som vill tillämpa CSR-relaterad sponsring eller som en analysmall när arbetet skall utvärderas.

 • 109.
  Costin-Weiterschan, Saskia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Matiou, Chrysoula
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Value Stream in the Reverse Supply Chain: Case Study of the Second-Hand Concept of a Swedish Multi-Brand Fashion Retailer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background

  It has become increasingly a problem that fashion products reach their end-of-life when they are still usable. Today, a fast-changing wardrobe has gained importance which is directly linked to overloaded landfills of textile waste and scarcity of natural resources. The pressure on companies to act upon this unsustainable consumption pattern is increasing. Different strategies are currently in the development. Within reverse supply chains, products are collected from the original user for value recovery. This study focuses is in particular on the reuse of clothing without additional treatments.

  Purpose

  The aim of this study is to investigate the value stream of a traditional fashion retailer entering the second-hand business. At the same time, possible challenges and potential areas of improvement should be identified. The reuse of garments should provide consumers a more sustainable alternative for consumption. To serve this purpose, a case study was conducted to describe key activities and formulate suggestions.

  Methodology

  The research was conducted as a qualitative case study. The data collection included personal communication, process observation and an in-depth semi-structured interview. The findings were analyzed using a value stream mapping method.

  Findings and Discussion

  The data collection offered a holistic insight into the processes and motivation that are involved in the second-hand concept of the studied retailer. The findings concerning the reverse logistics were depicted in the current-state value stream map. This was adjusted to a possible future-state map based on improvements which were elaborated with the reviewed literature. Additionally, a recommendation for a performance measurement framework was developed.

  Research limitations

  The studied retail concept was still at its start-up stage at the time of the research. Therefore, only a limited amount of empirical data was available to collect. Furthermore, the research was conducted over a short period of time and the impact of the recommended improvements for the value stream could not be observed and evaluated. A future research is suggested to focus on the monitoring of the implementation of the future-state map. The success can be assessed with the help of the proposed performance measurement framework and based on that a new future-state map should be created to ensure continuous improvement.

 • 110.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Measures that Matters: Service Quality in IT Service Management2014Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 6, nr 1, s. 60-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – IT service management (ITSM) is a discipline for management and maintenance of IT-systems and is claimed to play a critical role in supporting and satisfying business requirements. However, from a customer perspective, ITSM is considered as being costly and the outcome is not always satisfactory. Measurements used to monitor and evaluate ITSM-processes are mainly suggested from a service provider perspective. The purpose of this paper is to suggest measurements for ITSM based on a customer perspective that can be used for improving questionnaires. Design/methodology/approach – The SERVQUAL scale has been used as a base for suggesting customer-oriented measurements for the ITSM-field. The gathered qualitative empirical data consisted of customer feedback, in questionnaires, to five IT service providers in Sweden. Based on these empirical data, the SERVQUAL scale has been modified according to ITSM-specific customer requirements. The service providers represent the sectors: car construction, forest management, IT consultants, public sector and logistics. Findings – The paper demonstrates three types of findings: confirmation of original SERVQUAL determinants that could be reused in the ITSM-field, modification of attributes of the SERVQUAL determinants to better fit in the ITSM-field, and development of new categories and new attributes. Moreover, the analysis of SERVQUAL in relation to the empirical data revealed that the SERVQUAL’s original conceptual structure needed to be improved. The authors have added a third hierarchical level that supports a conceptual understanding. Originality/value – The knowledge contribution consists of a developed SERVQUAL, adjusted to fit the ITSM-field, and a suggested new conceptual structure of SERVQUAL consisting of three concepts: determinant, category and attribute.

 • 111.
  Csikasz, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hua, Yuyi
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att leda en fusion: en fallstudie om Orkla Foods Sweden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder spridda tankar inom forskningen kring hur ledarskap påverkar förändringsprocesser.Dessa förändringsprocesser är vanligtvis till följd av att sammanslagningar sker för att skapasynergieffekter, uppnå affärsvärde eller växa på marknaden. Vi valde att undersöka fusionensom Orkla Foods Sweden gjorde under 2013-2014, vilket inkluderade tre stora företagProcordia, Abba Seafood och Frödinge. Fallet var intressant att forska kring, dels för att det ärden största sammanslagning inom “livsmedel Sverige” och för att de blev nominerade till“European exellence awards” för deras kommunikationsarbete i fusionen.Denna uppsats har fokuserat på ledarskap och hur det kan stödja de olika stegen i ensammanslagning. Genom att adoptera kvalitativa metoder, till exempel intervjuer, kundestudien fördjupa sig i hur ledare tänkte och gjorde i olika situationer. Slutsatserna indikerar attledarskapsstilar hade en stöttande funktion i de olika stegen av en fusion. I många fall kanstudien stärka tidigare teorier inom organisationsförändringar, samtidigt fanns det ett behovav anpassning för den valda situationen, vilket inte speglas i de teorier som tas upp i dennastudie.

 • 112.
  Czari, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jarander, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Teoh, Josephine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taggar och länkar - en ny era av marknadsföring på sociala medier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den konstanta närvaron och fortsatta tillväxten av sociala medier har resulterat i en mängd utmaningar och desslika möjligheter för företag och hela industrier. Idag är Instagram och bloggar två av de mest framstående sociala medierna där användare, konsumenter, marknadsförare, påverkare och organisationer kan skapa synergier för att utöka både närvaro och bredda sin målgrupp.Syftet med denna studie är att befästa hur marknadsförare kan dra nytta av nya marknadsföringstekniker såsom taggar och länkar som påverkar svenska konsumenter i deras köpprocesser online. Studien genomfördes med hjälp av en online-baserad enkät distribuerad till 300 respondenter identifierade genom ett snöbollsurval. Resultaten som har framkommit indikerar att trovärdighet är en viktig komponent i hur konsumenter agerar på nätet och vilka reklambudskap de är benägna att lägga märke till och acceptera. Det har också noterats att taggar och länkar inte nödvändigtvis leder till ett köp, men att taggar och länkar fungerar som mellanhänder som väcker ett intresse bland konsumenterna. Vidare har det fastställts att de konsumenter som faktiskt klickar på en tagg eller länk efter att ha sett dem i större utsträckning faktiskt fullföljer med att göra ett köp, alternativt använder taggen eller länken som en inkörsport för att visa andra produkter på samma webbsida. Slutligen har det framkommit att den största motivationen bakom ett klick på en tagg eller länk är för att fördriva samt ett intresse eller en nyfikenhet kring produkten.Resultaten från denna studie presenteras på engelska och kommer inte agera som en representation av hela Sverige utan snarare som en spegling av existerande attityder inom det berörda urvalet.

 • 113. Czarniawska, Barbara
  et al.
  Donatella, Pierre
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Help! We have too much money2013Ingår i: Coping with Excess - How Organizations, Communities and Individuals Manage Overflows / [ed] Barbara Czarniawska, Orvar Löfgren, Edward Elgar , 2013, s. 45-63Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By analyzing a wide range of settings – from corporate firms and public administration to everyday domestic routines – the book offers an in-depth understanding of the complexities of overflow phenomena. It questions when, where and why overflow emerges and for whom this is a problem or a blessing.

 • 114. Czarniawska, Barbara
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  NPM, granskningsamhälle och sedan? Om kommunala megatrender2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De megatrender som kommunerna utsatts för under de senaste 40 åren har både ifrågasatts och översatts till de lokala omständigheterna på många olika sätt. Detta gör det intressant att ställa frågan; vart är kommunerna – i Sverige och i andra länder – på väg nu 1 ? Vi söker svar genom att först titta på histo - rien – särskilt det som har kallats New Public Management (NPM). När det är gjort betraktar vi det som kallas granskningssamhället i Sverige, och Audit Society i UK. Till slut tar vi oss friheter och levererar vad vi tycker är goda råd till praktikerna som, enligt vår åsikt, i framtiden kommer att fungera i det som kallas för hybridorganisationer

 • 115.
  Dahlquist, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Haataja, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Utsläppsrätter: Påverkas redovisningen av anglosaxisk och kontinental redovisningstradition?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Växthuseffekten är idag ett välkänt fenomen. För inte så länge sedan skrev 195 länder på klimatavtalet i Paris, ett avtal som slår fast att länderna tillsammans ska arbeta mot målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. Redan före ingåendet av detta avtal fanns åtgärder som syftade till att minska den globala uppvärmningen. Införandet av utsläppsmarknaden är en sådan åtgärd. Denna marknad bygger på att man med hjälp av ekonomiska incitament påverkar företag att minska sina utsläpp. Om företag inte kan minska sina utsläpp står de inför stora kostnader. Hela idén med utsläppsmarknader hotas dock av det faktum att det inte finns någon vägledning kring hur företag ska redovisa utsläppsrätter i de finansiella rapporterna. Som ett resultat av avsaknaden av vägledning på området är det upp till företag själva att avgöra hur och om de ska redovisa utsläppsrätter. En ytterligare konsekvens av detta är det väldigt många företag som inte redovisar utsläppsrätter överhuvudtaget. Även bland de företag som valt att redovisa utsläppsrätter finns det en stor variation.I denna studie undersöks variationen ur ett annat perspektiv. Syftet med denna studie är att söka förklara varför företag tillämpar olika redovisningsmetoder gällande redovisning av utsläppsrätter utifrån ett anglosaxiskt och kontinentalt perspektiv. Den genomförda metoden i studien är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag som behandlade 32 anglosaxiska respektive 32 kontinentala börsnoterade företags årsredovisningar. Samtliga företag är deltagare på en utsläppsmarknad och följer IFRS.Studien visar att det finns skillnader mellan anglosaxiska och kontinentala företags redovisning av utsläppsrätter. Studien visar även att dessa kan förklaras utifrån de egenskaper som är typiska för respektive redovisningstradition. Anglosaxiska företag redovisar överlag mycket mindre om utsläppsrätter än vad kontinentala företag gör. Detta faktum kan troligen förklaras genom den starka position som revisionsprofessionen har i den anglosaxiska redovisningstraditionen. Bland de anglosaxiska företag som väl valt att upplysa visar studien att deras redovisningsval styrs av syftet med deras finansiella rapporter. Vidare visar studien att kontinentala företag använder varierande värderingsmetoder vilket kan kopplas till skattelagstiftningens påverkan på redovisningspraxis i dessa länder. En annan skillnad är att kontinentala företag i högre grad erkänner hela förpliktelsen i balansräkningen vilket har sin förklaring i att de anses redovisa mer försiktigt.Studien belyser hur företags redovisningsval påverkas av redovisningstraditionerna i ett land och bekräftar att de fortfarande existerar. Dessa slutsatser kan bidra med ett nytt perspektiv i det pågående arbetet att ta fram vägledning gällande redovisning av utsläppsrätter. Vi anser att vägledning är nödvändig för att utsläppsmarknaden ska leva upp till sitt syfte, vilket den inte gör idag.

 • 116.
  Dellve, Lotta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eriksson, Andrea
  Hållbart ledarskap: i vardag och förändring2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten sammanfattar aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö kan skapas genom ledarskap. De mest betydelsefulla aspekter som rör hur chefer genom ledarskap och organisering av arbete och arbetsförhållanden kan ha en avgörande betydelse för medarbetares hälsa och hållbarhet i vardagsarbete och under utvecklingsarbeten tas upp. Rapporten inleds med en genomgång av allmänna teorier och forskning om välbefinnande och hälsosamt arbetsengagemang. Därefter beskrivs forskning om hur ledarskap och chefskap påverkar välbefinnande och engagemang. Förhållanden i chefers arbete som kan vara stödjande för att hantera utmaningar i ledarskapet lyfts också. Rapporten fokuserar därutöver förutsättningar i arbetet som visat samband med hälsa samt hur hälsa och hållbarhet kan stärkas genom medarbetarskap, socialt kapital och team. Aspekter på förändringsledning som visat samband med hållbarhet beskrivs också. Rapporten avslutas med att belysa basstrukturer som ger förutsättningar för delaktighet, kontroll, inflytande, handlingsutrymme och socialt stöd bland så många som möjligt vid arbetsplatsen.

 • 117. Demediuk, Peter
  et al.
  Burges, Stephen
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Local Government as a Democrazy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014Ingår i: E-Governance and Social Inclusion - Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI Global , 2014, s. 127-147Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local governments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 118. Demediuk, Peter
  et al.
  Burgess, Stephen
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Local Government as a Democracy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014Ingår i: E-Governance and Social Inclusion: Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI-Globel , 2014, s. 127-147Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local govern - ments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 119. Demediuk, Peter
  et al.
  Demediuk, Tess
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Performance management of guided tours: matching organizational ends and means with participant expectations and experiences2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The case studies illustrate how different ends (objectives and outcomes) can emanate from a particular means (the tour of ‘the place’) The findings suggest that operators often heavily emphasise the practice and communication of means without the same clarity and articulation in ends – and this compromises the intrinsic and economic value of the ventures from the perspective of both the tour company and the tourist. Experiences such as physical intensities, interacting in a group, learning about self or facts (techniques, nature, folklore etc) provide dynamic intensities where individuals affect other bodies (participants and places) and are affected by other bodies. Whilst these tours differ in their means, they are all designed to give the ‘visitor’ a sense of place and purpose. But the way each tour is constructed both highlights and hides different characteristics and images of the place in question - and hence shapes the experiences and insights to be gained. Vivid distinctions between these long and active guided tours are observed – each given an emblematic metaphor at some stage by the various tour guides that highlights the pervading mood and sense of purpose.

 • 120. Demediuk, Peter
  et al.
  Demediuk, Therese
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Improving Youth Engagement by Local Governments: A Swedish Case Study2014Ingår i: The International Journal of Community Diversity, ISSN 2327-0004, Vol. 13, nr 3, s. 25-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a pressing need for governments—especially local governments—to develop and implement effective youth engagement initiatives which can: remediate a growing disconnection of young people from other parts of society, government, and conventional representative democracy; build skills, knowledge, networks, and relationships; support cultural diversity, tolerance, and integration; and provide decisions which are relevant to needs and wants of young people. Despite the increasing levels of rhetoric and action and much speculation about potential costs and benefits of youth engagement by local government, there are substantial gaps in the knowledge about the nature and effect of initiatives in practice. As a reaction to these gaps on our knowledge, this paper presents a case study that interrogates the context, the ends (objectives and outcomes), and the means (structures and processes) of innovative youth engagement initiatives at a Swedish local governments that faces large challenges in economic and community diversity terms. Such an exploration of a relatively new phenomenon can assist in informing practice and further research. The study identifies and describes the context, means and ends of a range of innovative and bold youth engagement projects, and the findings stress the need for local governments to be very clear and explicit when designing and implementing youth engagement, as to how much its role is as a “democracy actor”—seeking better government and better communities—and how much encapsulates being a “service delivery” actor—aiming at better decisions about policies, programs and services.

 • 121.
  Denham-Smith, John
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Harvidsson, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Content Marketing’s effect on customer engagement2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omgivningen för marknadsföring håller på att förändras, fokus har flyttats från traditionella metoder mot digitala marknadsmetoder. Företag måste förstå hur viktig detta paradigmskifte är för att inte halka efter sina konkurrenter. Det nya paradigmet fokuserar på kundrelationer och att försöka attrahera och skapa lojala kunder. Ett nytt sätt att skapa dessa relationer är att använda innehållsmarknadsföring (content marknadsföring), med det menas att tillhandahålla värdefull information i form av innehåll och att bistå med plattformar för att underlätta tvåvägskommunikation mellan kunder och företag. Att förstå hur kunder uppfattar innehåll och varför de väljer att engagera sig i den eller inte är avgörande för ett företag i att skapa lyckad innehållsmarknadsföring.Syftet med denna studie är att förse läsaren med kunskap och förståelse för hur innehållsmarknadsföring påverkar kundengagemang ur ett kundperspektiv. Studien är en kvalitativ studie som använder semi-strukturerade intervjuer och observationer som dataunderlag. Ett ramverk baserat på tidigare forskning används för att analysera resultatet, som byggs på ett flerdimensionellt synsätt hur kunder reagerar och upplever olika typer av innehållsmarknadsföring.Resultatet av studien visar hur kundengagemang är ett psykiskt tillstånd som är svårt för företag/varumärken att skapa hos konsumenten. För att uppnå lyckosam innehållsmarknadsföring måste kundens kognitiva, emotionella och viljan att ta handling stimuleras, vilket kan skapas genom trovärdig, målinriktad och differentierad innehållsmarknadsföring.

 • 122.
  Dennerlund, Daniella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gulldén, Michaela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Intäktsredovisning: En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. Sedan den 1 januari 2018 har en ny redovisningsstandard för intäktsredovisning trätt i kraft - IFRS 15. Den nya standarden har utvecklats av IASB i ett led för att uppnå konvergens genom en enda uppsättning av redovisningsstandarder internationellt. För noterade företag inom EU är det obligatoriskt att upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS. Ur ett svenskt perspektiv kommer således noterade koncerner att påverkas av den nya intäktsstandarden. För moderbolagen i noterade koncerner blir utfallet samma eftersom dessa företag måste tillämpa regelverket RFR 2 för redovisning. RFR 2 följer IFRS, men med anpassning för ÅRL och dess upplysningskrav. För dotterbolagen i noterade koncerner finns dock möjlighet att välja mellan regelverken RFR 2 och K3 vid upprättande av den finansiella rapporteringen. K3 är utvecklat av BFN och följer enbart de upplysningskrav som följer av ÅRL. Syftet med studien är att redogöra för hur intäktsredovisningen och utfallen skiljer sig åt vid tillämpning av K3 och RFR 2. Vidare syftar studien till att undersöka hur de olika tillämpningarna påverkar nyckeltal, beskattning och utdelningsmöjligheter ur ett intressentperspektiv. För att uppnå syftet har tre typfall konstruerats som berör entreprenadavtal, tjänsteuppdrag och försäljning av varor. Typfallen har analyserats genom att tillämpa respektive regelverk avseende recognition av intäkter, nyckeltal, inkomstskatt och utdelningsmöjligheter med hjälp av en modifierad intressentmodell. Den metod som tillämpats för studien är en kvalitativ innehållsanalys av abduktiv karaktär. Typfallens utfall ger slutsatsen att recognition av intäkter möjliggörs vid ett tidigare stadie vid tillämpning av RFR 2 och den nya intäktsstandarden IFRS 15 avseende försäljning av varor. Vid entreprenadavtal ges dock en senareläggning av recognition i jämförelse med K3 och vid tjänsteuppdrag görs ingen åtskillnad mellan regelverken. Vår slutsats är vidare att dessa skillnader även ger effekt på både nyckeltal, inkomstskatt att betala och utdelningsmöjligheter.

 • 123.
  Dinh, Van H.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Smokeless tobacco – snus: critique of usage pattern & influencing factors2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the global market place becomes more integrated and tensed, there is a shift from thetraditional marketing whereby attention is given solely to the sale of a product to a morecustomer-based marketing. Customer involvement in the processing of a product is thehighlight of this phenomenon. By this their needs and preferences for a product are welladdressed and base on this management can make effective decisions. Customer usagepattern and its influencing factors have become a key for business decision-making.Customer based notion is well known by its effective result in any kind of product. Theycould help businesses to manage, to adjust strategies to better match with the customersexpectations in existing markets. And to enter new markets, where the companies haveno historical databases of the local customers, the Snus usage pattern and its influencingfactors in previous growth markets are helpful to make use of.The motivation of this thesis therefore, is to find out the usage pattern and the influencingfactors of snus (smokeless tobacco) in its growth market such as Sweden and the UnitedStates where until recently gaining popularity. This thesis will make use of relatedtheories, previous studies on snus and behavioral pattern, influencing factors andobservation in Sweden and in the United States. The findings of this thesis and theinfluencing factors on snus usage behavior could be reference guidelines for decisionmakers in the tobacco industry in already existing snus markets and potential markets forthe product in places such as Vietnam and other parts of world. Aside these, the findingswill be helpful in managing tobacco companies in general and snus in particular inexisting markets.

 • 124.
  Djavadzadeh, Albin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hultgren, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Den nya intäktsredovisningen: En jämförande studie mellan IFRS 15 och IAS 182017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2002 startades ett gemensamt harmoniseringsprojekt, Norwalk-agreement, mellan IASB och FASB. Projektet bottnade i ett behov av att lättare kunna jämföra internationella företag samt att bemöta komplexiteten kring intäktsredovisning. Av Norwalk-agreement framställdes IFRS 15 vilken är den nya internationella redovisningsstandarden för intäkter. IFRS 15 kommer träda i kraft 1:e januari 2018 och ersätter alla tidigare standarder vad gäller intäkter från försäljning av varor och tjänster.Syftet med denna studie är att kartlägga eventuella skillnader som kan uppstå i och med att en ny standard för intäkter implementeras. Studien kommer fokusera på intäkter som härrör från försäljning av varor och tjänster och undersöka vilka konsekvenser detta kan få på företagsbeskattning, intressenter och särskilda nyckeltal. Studien kommer även undersöka om den goda redovisningsseden i Sverige påverkas. För att uppnå studiens syfte har fyra typfall konstruerats vilka blivit inspirerade av svenska rättskällor. Dessa typfall har i sin tur analyserats genom att tillämpa standarderna IFRS 15 och IAS 18. Metoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys med abduktiv ansats och studien är av förutsägande karaktär.Studiens typfall och resultat visar på att implementeringen av IFRS 15 kommer ge förändringar vid vilken tidpunkt redovisning ska ske av varor och tjänster vilket föranleds av en förändring av kriterierna för recognition. Detta ger upphov till att företagsbeskattning, nyckeltal samt utdelningsmöjligheter förändras vilka i sin tur påverkar intressenternas relation till företag. Vidare visar resultatet att en möjlig förändring av god redovisningssed föreligger.Slutligen visar studien på att IFRS 15 är en mindre principbaserad standard där den så kallade femstegsmodellen erbjuder en mer omfattande vägledning än nuvarande intäktsstandard IAS 18.

 • 125.
  Do, Vanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zahirovic, Lejla
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Internprissättning – Implementering av OECD:s riktlinjer i Sverige och Australien2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det sker en ständig ökning av internationell handel och i takt med detta har det etablerats fler multinationella koncerner på marknaden. Företag har utnyttjat skattesystemen i de olika länderna för att kunna öka sin vinst och effektivisera sin verksamhet. Därför har skattemyndigheterna i flera länder ökat sin vaksamhet och sitt krav på dokumentation gällande ämnet internprissättning. Som stöd har skattemyndigheterna haft Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och deras globala accepterade standard samt riktlinjer. Deras riktlinjer behandlar de viktigaste områdena inom internprissättning. Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises And Tax Authorities som deras riktlinjer heter följs av de anslutna medlemsländerna i organisationen. OECD försöker ständigt motarbeta vinstförflyttningar som sker mellan länder med hjälp av skatteplanering. Deras ständiga arbete för detta har lett till utvecklandet av BEPS-projektet som står för Base Erosion and Profit Shifting.Syftet med studien är att genom en kvalitativ innehållsanalys identifiera likheter och skillnader kring Sveriges och Australiens applicering av OECD:s riktlinjer för att få en ökad kunskap inom ämnet internprissättning. Syftet inkluderas även av att jämföra de två ländernas implementering av den nya lagen BEPS action plan 13. För att kunna utföra undersökningen har en komparativ studie genomförts. I studien har olika delar av OECD:s riktlinjer såsom armlängdsprincipen, Cost Contribution Arrangement, prissättningsmetoder, dokumentationen och BEPS action plan 13 tagits upp. Empirin består av respektive lands lagstiftning och hänvisning som grund för analysen. Genom denna studie har kunskapen och förståelsen ökat för internprissättning men även för utformningen av OECD:s riktlinjer. Detta har underlättat granskningen av Sveriges och Australiens regelverk avseende internprissättning och deras implementering av OECD:s riktlinjer.Slutligen har uppsatsens resultat visat på att Sverige och Australien har implementerat OECD:s riktlinjer i sina lagar och hänvisningar. Det finns både likheter och skillnader mellan länderna men till största del är likheterna övervägande. Skillnaderna som identifierats är inte väsentliga eller avgörande för att det ska kunna ha ett inflytande på vår slutsats eftersom skillnaderna är minimala. Med denna undersökning kan vi slutligen konstatera att det finns en samordning mellan Sverige och Australien i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer.

 • 126.
  Drakulić, Danijela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lindén, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag: Vilken påverkan har skett hos mindre revisionsbyråer?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar vad som hänt efter den 1 november 2010 då revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag i Sverige. I april 2010 lade regeringen fram en proposition om en frivillig revision till riksdagen som trädde i kraft 1 november samma år. Konsekvensen blev att privata aktiebolag som uppfyller två av tre kriterier inte längre behöver ha någon revision: (1) max tre anställda, (2) max 1,5 miljoner SEK i balansomslutning och (3) max 3 miljoner SEK i nettoomsättning. Det var runt 250 000 svenska aktiebolag som berördes och dessa beräknas årligen bespara cirka 15 000 SEK vardera på revisionskostnader.Studiens forskningsfråga lyder: Hur har avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige påverkat mindre revisionsbyråer?Syftet med studien är att studera hur avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige har påverkat mindre revisionsbyråer. I studien användes en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes hos revisionsbyråer i Borås, Alingsås, Kinna och Länghem.Studiens slutsatser är att revisorns roll inte har förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag men att revisorernas arbete har fått mer inslag av fristående rådgivning nu jämfört med före avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Revisorns oberoende har inte heller påverkats, däremot anses gränsdragningen om vad som är ett oberoende och inte vara svår. Konkurrensen har inte påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. En annan slutsats är att revisorers kundbas inte har påverkats av avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag dock är det inte lika många kunder som har revision längre utan köper istället andra tjänster och på så sätt påverkas inte kundbasen. Däremot finns en oro inom revisionsbranschen om vad som händer om gränsvärdena för att ha lagstadgad revision eventuellt höjs. Hur uppvaktande av potentiella kunder sker eller hur revisionsbyråerna bedriver marknadsföring har inte påverkats sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Nya kundrelationer skapas genom rekommendationer från befintliga kunder. Prissättningen har inte heller förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Revisorer agerar i kundens intresse i sitt arbete vilket inte har förändrat sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag då det finns lagar, regelverk samt förordningar som revisorer måste förhålla sig till i sitt arbete. Det verkar inte skett en stor förändring inom revisionsbranschen sedan avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Däremot håller attityder och revisorers förhållningssätt till sin egen bransch generellt på att förändras.

 • 127.
  Drevik, Linus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Magnusson, Niklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gaseller en framgångssaga2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gaseller kallas företag som växer i en enormt snabb takt. Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av vad ett gasellföretag är, men vanligtvis brukar man inom forskningen säga att ett gasellföretag har en säljökning med minst 20 % per år i 2-5 år. Trots att dessa företag endast utgör 2-10 % av alla små och medelstora företag fast de endast utgör en så liten del så utgör det till mer än 40 % av alla nya jobb som skapas på arbetsmarknaden. Problematiken för dessa företag som kallas för gaseller är att en stor del av dessa företag inte har någon längre livscykel. Lika snabbt som de kommer in på marknaden lika snabbt försvinner de igen. Skillnaden mellan företagen är dock stor och vissa lyckas mycket bättre än andra.Just det faktum att vissa gasellföretag lyckas så mycket bättre än andra är en intressant sak att undersöka. I denna studie undersöks om det kan vara så att ett företags strategiska val kan påverka ett gasellföretags möjlighet att utvecklas och förbli ett gasellföretag och i så fall på vilket sätt det kan påverka. Studien tar sin utgångspunkt i Mintzbergs (1993) superstruktur och använder sig även av de tankar och idéer som Markiewicz (2011) har utvecklat angående barriärer som kan tänkas finnas vid ett strategiimplementerande i organisationer.Studiens syfte att undersöka hur ett företags strategival påverkar dess möjlighet att utvecklas och förbli ett gasellföretag har fordrat en kvalitativ metod. Därför bygger det empirska materialet på observationer på det utvalda företaget samt intervjuer med personer på de olika nivåerna i företaget.Uppsatsen visar hur ett speciellt företag som har en brant tillväxtkurva som ett gasellföretag agerar för att på ett så bra sätt som möjligt implementera en strategi som ska göra det möjligt för företaget att förbli ett gasellföretag. Mintzbergs (1993) superstruktur och Markiewicz (2011) fyra barriärer angående strategiimplementering i organisationer har varit det teoretiska stödet i uppsatsen.

 • 128.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bi-directional and Stratified Demeanour in Value Forming Service Encounter Interactions2017Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services, ISSN 0969-6989, E-ISSN 1873-1384, Vol. 36, s. 93-102Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to unearth the bi-directional and stratified nature of service encounter interactions. Drawing on a detailed empirical study of service demeanour in mobility services, seen from a customer perspective, we outline a classification of 6 overarching demeanour practices, 20 sub-activities, and interactional sequences, explaining how value co-formation is realized. We suggest that value derives from bi-directional activities mutually combined in congruent ways, avoiding counterproductive interactions.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2020-05-01 11:20
 • 129.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Consumer vulnerability during mobility service interactions: causes, forms and coping2019Ingår i: Journal of Marketing Management, ISSN 0267-257X, E-ISSN 1472-1376Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on how vulnerable consumers navigate various marketplaces and service interactions, developing specific consumer skills in order to empower themselves during such exchanges, has received inadequate attention. This paper contributes to this area by empirically drawing on a multi-perspective go-along travel study, consisting of a combination of in-depth interviews and observations of consumer and service provider interactions in mobility services. It addresses both factors that are a source of vulnerability and forms thereof during service interactions, thus unearthing critical mechanisms that explain why vulnerability comes into being. Further, the finding of four distinct forms of active coping strategies, building on the dimensions of proactiveness/reactiveness and explicit/implicit articulation, and how these are related to different forms of vulnerability, provides an understanding of coping with vulnerability during consumer and service provider interactions.

 • 130.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Demeanour Co-Creation Value (DCCV): Bi-Directional Practices In Service Encounters2015Ingår i: 22nd Recent Advances in Retailing & Services Science Conference / [ed] Soora Rasouli & Harry Timmermans, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores in-depth what frontline employees actually do when they co-create value in relation to customers. Analyses of data (1 469 short narratives, questionnaire responses, and instances of critical incidents) collected from surveys and interviews in public transport, are used to identify distinct styles of value co-creation. Building on service-dominant (S-D) logic and social practice theory, the authors identify “practice styles”, “value co-creation activities”, and “specific interactions’’ that underlie frontline co-creation of value in relation to people with functional limitations in both face-to-face and ear-to-ear interactions. The authors uncover and structure a list of customer value co-creation activities, in terms of doings and sayings, yielding a typology of seven practice styles and link these to quality in service encounter demeanour. When congruence among these value co-creation styles is displayed the demeanour tends to be associated with higher value and as such should be encouraged by managers and employees. As a consequence this vulnerable segment of customers will have better support in executing their daily transportation. The usefulness of the typology is demonstrated by showing links to quality of life and its potential application to other service encounter settings.

 • 131.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Embodied Value Co-Creation: A Turn-taking Perspective on Service Encounter Interactions2017Ingår i: Journal of Creating Value, ISSN 2394-9643, Vol. 3, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article aims at advancing research on value creation in service marketing by applying theories of turn-taking and multimodality. It is argued that there is a need to uncover what is inherent in the prefix ‘co’ in value co-creation and that focus needs to be broadened, from perception of value to the production of value, that is, the specific reciprocal and embodied actions in service encounters.

  For the analysis, an empirical study of complex interactions between service providers and customers is used. A practice approach is applied, combining interviews and observations of interactants in situ.

  The article identifies four specific turn-taking patterns, ranging from ‘simple’ to ‘elaborated’, defined by their character and that uncover how the interactants reciprocally use multiple modes in the production of social outcomes.

  Theoretically, the study contributes to more fine-grained explanations to what explains the creation (and destruction) of value.

 • 132.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  How value is accomplished in practice: A study of interactions in special transportation services2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 133.
  Echeverri, Per
  et al.
  Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Uncovering the reciprocal mechanisms of embodied value co-creation: turn-taking and multimodality2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The interaction between customer and provider is a crucial locus for marketing. Essentially, it is in the interplay between these actors where value is created or destroyed for the beneficiary—i.e. primarily for the customer but also for the provider. The way in which this interplay is performed will determine the outcome. This notion is recognized in contemporary service and marketing literature, but still not fully reflected in published studies. Rather, the bulk of studies understand service as a perceptual psychological phenomenon, most often focusing on how the customer, and with some exceptions the staff, perceive and experience the service. However, this tradition tends to overlook what is actually done in service interaction, what specific doings and sayings each party use in relation to the other, and what effects that have on the interactants. To advance service marketing research aiming at more in-depth theories of how value is co-created, we argue that focus needs to be broadened, from perspectives of perception and experience to the production–i.e. reciprocal actions in service encounters.

  This purpose of this study is to describe how patterns of reciprocity look like in terms of turn-taking activities and by this explain how value is realized, utilizing an empirical study of complex interactions between service providers and customers.

  A qualitative single-case methodology was used in order to provide rich descriptions and contextual information relevant for the analysis of reciprocal turn-taking activities in service encounters. Empirical data from mobility service for individuals with physical functional limitations were used. A combination of interviews and observations were conducted with different informants (both customers and drivers), in most cases out in the field on the move travelling from door-to-door in order to grasp contextual information in situ.

  The paper identifies a number of social practices of human interaction, some of which are fairly routinized. The latter means that actors alternate between social practices; modify them and iteratively negotiate with the other party in the subsequent steps in interactions. In different phases of these interactions value is created (or destroyed). The study uncovers inherent turn-taking patterns, ranging from ‘simple’ to ‘elaborated’, defined by their character in two dimensions—i.e. substance (the amount of modalities) and interaction (the number of turns). By these two dimensions, we form a classification that describes and explains how value co-creation, in this study measured as well-being, is realized. Theoretically, the study contributes to more fine-grained explanations to the crucial mechanisms that explain value creation and uncover what is hidden in the little prefix "co" in value co-creation. The study also has practical implications as it points to the need to pay more attention to embodied behavioural multimodal sequential aspects during training and education.

 • 134. Echeverri, Per
  et al.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Åberg, Annika
  Dealing with customer misbehaviour: Employees’ tactics, practical judgement and implicit knowledge2012Ingår i: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 12, nr 4, s. 427-449Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Much current research fails to provide in-depth explanations as to how and with what resources frontline employees deal with incidents where customers display dysfunctional behaviour. By drawing on theory of implicit knowledge and practical judgement this paper aims to explain this and conceptualize inherent structures and sub-mechanisms, central to service marketing. The analysis is based on in-depth interviews and narratives from four different industries, each representing service provision wherein customer misbehaviour is found to be frequent. The results display linkages between the central dimensions of dealing with customer misbehaviour. When incidents of misbehaviour occur they are met by tactics ranging from routinized action to more analytical and strategic approaches. These tactics are guided by underlying mechanisms in the form of practical judgements based on rules, balanced adjustment or reflection, with the judgements in turn being informed by implicit knowledge based on norms, schemes, or multi-perspective thinking. The study reveals patterns of linkages between these.

 • 135.
  Edin, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jansson, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lundqvist, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Strategiskt eller inte?: En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. Detta har bidragit till stora förändringar, inte enbart inom produktion och logistik, utan även inom inköp vilket har fått en allt mer viktig roll. Inköp och Supply Management är idag en vedertagen term i modeindustrin, inte bara på grund av sin finansiella inverkan utan även sin ökade strategiska roll i företaget. Enligt tidigare forskning kan en integrering av strategiskt inköp leda till konkurrensfördelar. Däremot har en brist i litteraturen gällande strategiskt inköp i fast fashion-företag identifierats. Syftet med denna studie var därför att undersöka inköpsfunktionens strategiska roll i svenska fast fashion-företag idag. Studien använder en kvalitativ forskningsmetod och resultatet baseras på empirisk data insamlad genom intervjuer. Intervjuerna har genomförts hos tre svenska fast fashion-företag med respektive fem respondenter vilka har omfattande kunskap och förståelse för företagets inköpsfunktion. Baserat på en analys av den empiriska datan gentemot insamlad sekundärdata från tidigare forskning drog slutsatsen att inköpsavdelningen i svenska fast fashion-företag har en viktig roll både ekonomiskt och strategiskt. Detta eftersom inköparnas beslut påverkar och kräver en kommunikation med stora delar av företaget. Vidare tyder studiens resultat på att strategiskt inköp faktiskt förekommer hos svenska fast fashion-företag, dock inte i sin helhet. Detta beror delvis på att strategiskt inköp såsom det definieras i litteraturen inte är ett vedertaget koncept hos de tre företagen. Avslutningsvis konstateras det att den tilltagande relevansen av strategiskt inköp kombinerat med den ökande globala konkurrensen tyder på att inköpsfunktionens strategiska roll kommer fortsätta växa.

 • 136.
  Edlund, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nilsson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jansson, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fysiska modebutikers överlevnad: En studie på kvinnligt konsumentbeteende2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom en snar framtid förutspås en massiv butiksdöd för de fysiska modebutikerna. Anledningen till denna profetia tros vara den snabbt växande e-handeln. Utbudet av produkter har blivit allt större och allt fler konsumenter använder e-handel för att tillgodose sina behov av modevaror. Trots en ökad e-handel finns det undersökningar som visar att hela 90 % av de faktiska köpen fortfarande sker i fysiska butiker. Även om de faktiska köpen till stor del sker i fysiska butiker tampas fysiska butiker ständigt med höga personalomkostnader och dålig lönsamhet. I och med att fysiska modebutiker står inför en osäker framtid syftar denna studie till att undersöka kvinnligt konsumentbeteende samt vilka marknadsföringsaktiviteter som prefereras, detta i relation till fysiska modebutiker. Vi studerar även kvinnligt konsumentbeteende utifrån ett generationsperspektiv. Studiens resultat kan med fördel användas av företag för att stärka sin framtid och överleva den förutspådda butiksdöden. För att studera detta använder vi oss av Kotler och Kellers kommunikationsmix samt ramverket AIDA som representerar de olika steg som en konsument går igenom innan ett köp. Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning publicerad på internet. Av totalt 506 svarande respondenter kunde 479 av dessa räknas till vårt urval. Genom enkätundersökningens resultat samt en analys via det statistiska dataprogrammet SPSS kan vi påvisa både skillnader och likheter i det kvinnliga konsumentbeteendet mellan olika generationer. Tydligt framkommande i vår studie är att kommunikationssätt, med tillhörande marknadsföringsaktiviteter, som sker i fysiska butiker skapar en positiv upplevelse som både prefereras och leder kvinnor till köp oavsett generation. Engelsk titel (kopiera från uppsats) *: Survival of physical fashion stores - A study on female consumer behaviour Engelska nyckelord *: Consumer behaviour, Physical fashion stores, AIDA, Generations, Personal serviceSustainable development anges som nyckelord på engelska?: NEJEngelsk sammanfattning *: It is predicted that in a near future physical retailers will be extinct. The reason for this prophecy is believed to be the fast growing e-commerce. The range of products is increasing and more consumers are turning to retailers within e-commerce to satisfy their needs for fashion products. In spite of the increasing e-commerce there are studies that demonstrate that as much as 90 percent of the actual purchases still take place in physical stores. But even if the actual purchase still occurs within the physical commerce the physical stores still struggles with high labour costs and weak profitability. Since the physical commerce stands in for an uncertain future this study aims to examine female consumer behaviour and which marketing activities that is preferred, this in relation to the physical fashion stores. We also examine female consumer behaviour from a generational perspective. The results from the study can be advantageously used by companies to ensure their future and survival against the predicted extinction of physical retailers. In order to examine this topic we use Kotler and Keller’s communication mix together with theoretical framework AIDA, which represent the stages a consumer go through before making an actual purchase. Empirical material has been gathered through questionnaires published on the Internet. Of the total 506 respondents 479 of them fitted our sample and were able to be analysed. Through the questionnaires result together with an analysis using the statistical data software SPSS we can demonstrate both differences and similarities in consumer behaviour between generations. In our study it is clear that communication methods with associated marketing activities, that take place within the actual physical store, create a positive experience that are both preferred by the female consumers and lead them to purchase regardless generation. This research paper is written in Swedish.

 • 137.
  Edström, Anders
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Grogrund för nyföretagande: exemplet JC2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 138.
  Eistrand, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Engelbrektsson, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att rekrytera mellanchefer: ett innovationsperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mellanchefer intar en allt mer central roll i organisationer vilket resulterar i ökat ansvar både operativt och strategiskt. Huruvida mellanchefer bör rekryteras internt eller externt är svårt att fastställa. Då arbetsmarknad och samhället kräver en ständig utveckling och förnyelse av organisationer bör ledning arbeta strategiskt med att främja en ständig utveckling. Syftet med denna studie blir därför att öka kunskapen om hur intern respektive extern rekrytering av mellanchefer kan påverka organisationers innovationsförmåga och hur mellanchefsrekrytering, ur en strategisk synvinkel, kan bidra till innovation.Vi har genomfört en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer där respondenter med erfarenhet av chefsrekrytering i organisationer från tre olika branscher har deltagit. Branscherna som studerats är industribranschen, servicebranschen och detaljhandelsbranschen för att fastställa eventuella skillnader i synen på innovation och mellanchefens roll i strävan mot denna i de olika branscherna. Studien har en komparativ design med ett målstyrt urval. Totalt deltog sex respondenter i studien med sina berättelser och erfarenheter kring chefsrekrytering. I analysen har vi arbetat utifrån en abduktiv ansats inspirerat av ett hermeneutiskt perspektiv. Den teoretiska referensramen har utvecklats med hjälp av tidigare litteratur kring mellanchefsrekrytering, innovation samt intern och extern rekryteringens för- och nackdelar som sedan används som utgångspunkt för att kategorisera de textavsnitt som identifierades i respektive analys.Vår forskning om hur intern respektive extern rekrytering av mellanchefer kan påverka organisationers innovationsförmåga leder till resultatet att majoriteten av respondenterna förespråkar karriärsutveckling genom intern rekrytering. Detta skulle leda till ökad innovation i högre grad än den externa rekryteringen. Att värna om befintliga medarbetare och låta dem växa och utvecklas gynnar organisationens innovationsförmåga och anses vara en mer effektiv rekryteringsmetod i strävan efter innovation. Något avvikande från detta är resultatet från analysen av serviceorganisationen som är medvetna om fördelarna med intern karriärutveckling men anser att den externa rekryteringens fördelar ändå väger tyngre utifrån innovationssynpunkt. Detta då de utifrån innovationsperspektivet ser nyskapande som resultat av att rekrytera externa individer som bidrar med nya idéer och tankesätt. Vår forskning bidrar med att öka kunskapen om hur intern respektive extern rekrytering av mellanchefer kan påverka organisationers innovationsförmåga.

 • 139.
  Ek, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Viding, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Social e-shopping: motivation och värde vid interaktion online2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För många människor idag är sociala medier och e-handeln ett naturligt inslag i vardagen. För åtskilliga individer är rekommendationer och åsikter om produkter från omgivningen en betydelsefull faktor i köpprocessen. Det är något som har varit svårt att tillgodose vid ehandel, därför har diskussioner om köp via sociala medier blivit allt vanligare. Fenomenet definieras som social e-shopping. Vanligtvis sker social e-shopping i online-forum där det är möjligt att yttra åsikter individer mellan om eventuella köpbeslut. Uppsatsens syfte är att fördjupa diskussionen om social e-shopping genom att undersöka motivationsfaktorer och värden. Genom att utföra en netnografisk studie i ett Facebook-forum kunde väsentligt empiri samlas in. Empirin har sedan bearbetats med hjälp av Self Determination Theory, Socialt stöd och Värden i en virtuell gemenskap. Med hjälp av teorierna kunde det fastställas att de största motivationsfaktorerna till att ägna sig åt social e-shopping var en drivkraft mot självbekräftelse, samhörighet och hjälp till beslutsfattande. En strävan efter ständigbekräftelse upplevdes oroväckande då det tyder på att yttre faktorer har en mer inflytelserik påverkan än individens egen vilja. Samtidigt visade strävan efter samhörighet positiva konsekvenser i form av stöttning och en känsla av kulturell gemenskap i Facebook-forumet. Vidare har slutsatsen också kunnat dras till att e-handels företag brister i att kunna tillgodose kundens behov av social interaktion vid shopping online.

 • 140. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Revision och nytta: en närgående studie av revisionen i en region2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Revision är ett växande område. Här granskas revisionen i en stor region med utgångspunkt från vilken nytta den gör. Ett embryo till teori avseende nytta utvecklas.

 • 141. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Är det någon nytta med revision, egentligen?2014Ingår i: Kommunal ekonomi, ISSN 0282-0099, nr 2, s. 27-28Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Allt mer det vi gör i organisationer granskas, verifieras och kritiseras av någon extern, oberoende aktör. Det är en megatrend. Här ställs frågan om trenden är till nytta eller ett svar på behov av formella legitimeringsprocesser.

 • 142.
  Ekdahl, Elias
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Magnusson, Patrick
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Makt: Intressenternas makt i IASBs och FASBs normgivningsprocess2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Första januari 2018 implementerades den nya standarden för intäktsredovisning framtagen utav normgivningsorganen IASB och FASB. Processen för att ta fram en ny standard är lång, invecklad och består utav flera stadier. IASB och FASB har tagit hjälp av intressenter och deras Comment letters (CL) för att få in synpunkter och förslag under processens gång. Intressenternas makt över de normgivande organens normgivningsprocess är något som ofta har behandlats i existerande litteratur inom området. Det förekommer kritik mot normgivningsprocesserna och föreliggande studie har därför ämnat undersöka i vilken utsträckning intressenterna har haft makt över utvecklingen av de nya redovisningsstandarderna för intäktsredovisning. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ innehållsanalys av intressenternas CL genomförts och deras inflytande över IASB och FASB har sedan analyserats med hjälp av den pluralistiska synen på makt. I studien har totalt 45 CL från följande intressentgrupper behandlats: Regulatorer, Stora företag, Mindre företag, Revisionsbranschen och Användare. Slutsatsen vi kom fram till efter undersökningen av de olika intressentgruppernas påverkan på normgivningsprocessen var att samtliga intressentgrupper har fått genomslag på sin kritik. Trots att de alla fått genomslag kunde vi se en tydlig skillnad på genomslagsgraden hos de olika intressentgrupperna. Vi kunde rangordna intressentgrupperna efter makt där Revisionsbranschen var den grupp med mest makt över processen därefter kom Regulatorer och Stora företag och sist hamnade Användare och Mindre företag med minst makt över IASBs och FASBs normgivningsprocess enligt den pluralistiska synen på makt. Trots en tydlig variation av genomslagsgrad mellan de olika intressentgrupperna kan vi i studien inte utmärka en specifik intressentgrupp som har haft fullständig makt över processen. Detta framkom då IASB och FASB i vissa frågor avböjt samtlig kritik från respektive intressentgrupp.

 • 143.
  Ekdahl, Samuel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Swiatek, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  SOU 2015:8 – En studie över intressenternas attityder till en ny företagskategori samt ny årsredovisningslag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom EU pågår ett ständigt arbete med harmonisering av lagar i syfte att utforma och införa lagstiftning av högsta kvalitet, samtidigt som hänsyn tas till att de administrativa bördorna står i proportion till deras nytta. Med detta som bakgrund har EU arbetat med att främja lättnader för små och medelstora företag på internationell såväl som nationell nivå, vilket resulterade i en revision av de egna direktiven. Som en följd av Europaparlamentet och Rådets direktiv av 2013 gällande årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, tillsattes i slutet av 2012 en utredning av regeringen. Utredningens uppgift var att lämna förslag till de lagbestämmelser som i svensk rätt skulle krävas för att genomföra direktivet. Utöver själva direktivet behandlade utredningen även frågan om de befintliga årsredovisningslagarna bör utformas på ett mer överskådligt och tydligt sätt. Utredningen resulterade i ett delbetänkande som behandlade genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv, samt ett slutbetänkande som innefattade en översyn av årsredovisningslagarna. Remiss på slutbetänkandet skickades ut till 57 instanser och svaren på denna skulle vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 1 december 2015. Totalt inkom det svar från 36 instanser gällande slutbetänkandet.Syftet med studien är att undersöka och redogöra för de attityder de olika remissinstanserna har till de förslag som angivits av utredningen. Genom att skapa en modifierad intressentmodell kategoriserar vi instanserna i olika intressentgrupper och undersöker om det finns samband i remissvaren baserat på vilken intressentgrupp respektive instans är kategoriserad i, samt vilka frågor som är av störst vikt för instanserna. Studien är av kvalitativ karaktär och empirin är baserad på de inkomna remissvaren.Studien visar att de flesta remissinstanserna ser positivt på ett införande av en ny företagskategori, mikroföretag. Då den svenska utredningen föreslår lägre gränsvärden för denna kategori än vad EU-direktivet gör, gav detta upphov till diskussion. Utredningen menar att det underlättar att ha samma gräns som för revisionsplikt, medan de som förespråkar högre gränsvärden anser att det medför mer svårigheter för svenska företag jämfört med deras europeiska jämlikar. Även den kostnadsbesparing som presenterats av utredningen ifrågasätts av ett flertal instanser då de anser att kalkylen är för snävt beräknad, och menar att kostnaderna kommer att bli högre både för det enskilda företaget och för samhället. Gällande moderniseringen av ÅRL och BFL är alla instanser överens om att det är något som ligger i tiden, baserat på att lagarna idag är allt för komplexa och saknar logisk struktur. Förslagen gällande fastställandet av årsredovisningen samt fastställelseintyget har renderat i minst yttranden från remissinstanserna. De instanser som svarat är också de som påverkas mest av de nya reglerna.De slutsatser vi drar är att de flesta instanserna är positiva till de förslag som presenterats av utredningen. Debatten angående gränsdragningen kommer med stor sannolikhet att fortgå även efter det att kategorin mikroföretag har införts i lagstiftningen. Vi anser att det är av vikt att Sverige tillämpar de gränsvärden som EU-direktivet förespråkar, bland annat av harmoniseringsskäl. I kostnadsfrågan ser vi att det i det långa loppet är viktigare att lättnader införs för de mindre företagen än att det på kort sikt kommer innebära merkostnader för myndigheterna. Gällande förslaget till en modernisering av ÅRL och BFL så är vi precis som remissinstanserna positiva till det då vi anser det vara av största vikt att förbättra tydligheten i lagtexten.

 • 144.
  Eklund, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nyström, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att skapa effektiva projektgrupper: med teambuilding som främsta verktyg2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur teambuilding kan effektivisera en projektgrupp mot att nå de uppsatta målen i projektet. Med denna frågeställning som grund har vi intervjuat ett flertal projektledare i eventbranschen som vi ansett passat in i vår studie. Syftet med studien har varit att se om teambuilding används i praktiken och om det i så fall används med syfte att effektivisera projektgruppens arbete. För att nå vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med tvärsnittsdesign och semistrukturerade intervjuer.I den teoretiska referensramen har vi med avsnitt om projektledarens påverkan på projektgruppen, definition av teambuilding och projektgruppen, hur ett team skapas, gruppens olika faser samt fördelar och risker med att ha en vänskaplig arbetsrelation. Vi använde bland annat FIRO-modellen som visar på vilka faser en grupp genomgår.Studien resulterade i att vi funnit att teambuilding kan effektivisera projekt genom att ha en projektledare som är entusiasmerande. Teambuilding kan också hjälpa till att skapa personkemi inom gruppen och hjälpa gruppen att lära känna varandra genom ett så enkelt sätt som att äta lunch tillsammans eller att företaget anordnar kick-offer innan intensiva perioder i projektet. Det som studien kommit fram till är att det är till projektets fördel att gruppen lär känna varandra så länge de håller sig professionella och fortfarande inte är rädda för att ge varandra konstruktiv kritik som får projektet att växa.

 • 145.
  Eklund, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Helgesson, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mångfaldsperspektiv i en svensk kontext: Mode eller institution?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar begreppet mångfald på arbetsplatsen i en svensk kontext. Begreppet har diskuterats i Sverige sedan slutet av 1990-talet, men det råder fortfarande en förvirring kring vad mångfald på arbetsplatsen innebär och vilken påverkan det har på enskilda organisationer. Vidare förknippas begreppet i Sverige med en hög grad av statlig inblandning, som på senare år fokuserats på att påverka organisationer i riktning mot en multikulturell modell. Dock hävdas att det finns liten erfarenhet i av den multikulturella modellen i den svenska praktiken. De företag som arbetar med mångfald gör det ofta inte integrativt, utan mer av ekonomiska skäl för att lättare kunna söka externt kapital.Syftet med studien är att utreda vilka perspektiv av mångfald som finns i olika svenska organisationer och hur dessa skiljer sig från, eller liknar, den multikulturella modell som förespråkas av samhällsdiskursen. Med hjälp av institutionell teori som referensram diskuteras sedan resultatet för att kunna förklara varför eventuella diskrepanser i diskursen kring mångfald på arbetsplatsen mellan olika nivåer i samhället uppstår. Kvalitativ analys av diskurser över flera nivåer av samhället genomförs utifrån en tvärsnittsdesign med urval av offentliga dokument såsom hemsidor, policydokument hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar hos relevanta institutionella arrangemang i ett makroperspektiv, de allra största svenska företagen och ett slumpvis genererat urval av stora svenska företag i ett mikroperspektiv. Totalt analyseras 70 företag och sex institutionella arrangemang. Vi arbetar utifrån en abduktiv ansats där analysen inledningsvis görs med hjälp av en referensram kring mångfaldsperspektiv som senare utvecklas vid adderandet av institutionell teori och i ljuset av våra resultat.Vi finner att tre perspektiv på mångfald; förstärka homogenitet, det färgblinda perspektivet och rättviseperspektivet kan sägas vara institutionaliserade i den svenska kontexten med en stark fokusering på könsdimensionen av mångfald. Accessperspektivet och integration-lärandeperspektivet kan vi inte säga är institutionaliserade i den svenska kontexten. Istället kan de sägas vara på modet. De institutionella arrangemang som vi kan koppla till den svenska staten påverkar svenska organisationer genom tvingande institutionellt tryck till att anamma de institutionaliserande perspektiven. Det finns även en ambition till att regeringen skall agera förebild för mångfaldsarbete genom företag med statligt ägande. Dock sträcker sig texter från dessa institutionella arrangemang inte längre än till det färgblinda perspektivet och rättviseperspektivet. Istället finner vi de flesta uttrycken för accessperspektivet och integration-lärandeperspektivet, där vi även återfinner den multikulturella modellen, framför allt i diskursen som utgörs av texter hos de största svenska företagen. Studien bidrar, genom adderandet av institutionell teori, till en ny, mer pluralistisk syn på mångfaldsperspektiv än vad tidigare litteratur har illustrerat.

 • 146.
  Eklöf, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johnsson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Underhållning: som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. Fallstudien gjordes på Mall of America genomdatainsamling i form av dokumentstudie och en semi-strukturerad intervju medshoppingcentret. Denna metod valdes eftersom det i forskningsöversikten framkom att mycket av den tidigare forskning gällande förhållandet mellan shoppingcenter och underhållning, var fokuserad på surveyundersökningar med inriktning på besökarna. Forskningsöversikten visade också på bristande forskning inom ämnet, vilket gjorde det intressant för oss att studera. För att besvara syftet ställdes tre forskningsfrågor som behandlade marknadsmixen, kundfokus och kundrelationer. Det är även dessa teman som genomgående tas upp i såväl teori, resultat samt diskussion. Marknadsmixen beskriver de 6Pna som Preston (2012) menar bör användas vid evenemang istället för de traditionella 4Pna. Kundfokus tar uppsegmentering, targeting, differentiering och positionering. Kundrelationer är fokuserat till hur shoppingcentret skapar kundvärde och kundtillfredsställelse med hjälp av underhållning. Utifrån dessa teman togs en teoretisk analysmodell fram. Denna modell låg till grund för vårt resultat och kan även komma att replikeras för framtida forskning. .Resultatet i denna studie visade att samtliga av marknadsmixens delar användes på Mall of America, dock med större och mindre påverkan på deras strategiska arbete. Mall of America vet vad deras varumärke står för och vilken position de vill åstadkomma. Detta skildras i deras sätt att arbeta med kundfokus i olika utsträckning. De arbetar strategiskt för ett emotionellt band med sina besökare vilket bidrar till deras goda och långsiktiga kundrelationer. Vår studie bidrar med en teoretisk analysmodell som kan användas för att visa på det samspel som är av vikt för företag/shoppingcenter att anamma när de strategiskt vill implementeraunderhållning. Dessutom bidrar vår studie med en djupare förståelse för hur Mall of America strategiskt använder underhållning som visat sig vara en framgångsfaktor.

 • 147.
  Ekström, Karin M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  A consumer perspective on fashion communication2010Ingår i: Nordic Textile Journal, ISSN 1404-2487, nr 1, s. 4-13Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Ekström, Karin M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Consumer Behaviour: A Nordic perspective2010Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This is the first Nordic textbook on Consumer Behaviour. The aims of the book are to describe and explain consumer behaviour in general and stimulate reflection on Nordic consumer behaviour in particular. The book is unique in that it includes contributions from key researchers in the Nordic countries representing a variety of disciplines. The different perspectives, theories and methods that are used in the various disciplines contribute to a better and more comprehensive understanding of the diverse dimensions of consumption.

 • 149.
  Ekström, Karin M.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Consumer socialization of families2010Ingår i: Understanding Children as Consumers / [ed] David Marshall, Sage , 2010, s. 41-60Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  What drives children as consumers? How do advertising campaigns and branding effect children and young people? How do children themselves understand and evaluate these influences?

  Whether fashion, toys, food, branding, money - from TV adverts and the supermarket aisle, to the internet and peer trends, there is a growing presence of marketing forces directed at and influencing children and young people. How should these forces be understood, and what means of research or dialogue is required to assess them?

  With critical insight, the contributors to this collection, take up the evaluation of the child as an active consumer, and offer a valuable rethinking of the discussions and literature on the subject.

  Features:

  • 14 original chapters from leading researchers in the field

  • Each chapter contains vignettes or case examples to reinforce learning

  • Contains consideration of future research directions in each of the topics that the chapters cover.

  This book will be relevant reading for postgraduates and advanced undergraduates with an interest in children as consumers, consumer behaviour and on marketing courses in general as well as for researchers working in this field.

 • 150.
  Ekström, Karin M.
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gianneschi, Marcus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Brands, consumer choice and decision-making2017Ingår i: Brand Theories: A multi-perspective approach to brands and branding / [ed] Jon Bertilsson and Veronica Tarnovskaya, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 145-164Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 101 - 150 av 610
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf