Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1528
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Augustsson, Pär
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Johansson, Staffan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Second Skin: en studie i jeansnördens syn på jeans2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jeansmarknaden idag i Sverige är präglad av hög konkurrens med många olika aktörer som verkar där. De senaste åren har en speciell kundgrupp vuxit fram vilka kallas jeansnördar. Dessa konsumenter och deras syn på jeans är i dagsläget inte kartlagt vilket därför huvudsyftet med studien. Under studien har vi kommit i kontakt med ett svenskt jeansföretag vid namn Pace Jeans som vi intervjuade och fick därigenom hjälp med att identifiera personer som kunde hjälpa oss att uppnå vårt syfte. Genom att ställa oss frågan hur företaget ser på jeansnörden och hur det här skiljer sig från hur den faktiska konsumenten är. Huvudfrågan för denna studie är vem jeansnörden är och hur denne ser på jeans. Förhoppningen är att se hur väl det stämmer överens eller om fokusföretaget borde tänka om. Studien kan även användas av nystartade jeansföretag som vill närma sig jeansnörden då den visar på hur denna konsumenten ser på jeans. För att kunna utföra den här studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har gjort en strukturerad intervju med grundaren för det svenska jeansföretaget och även genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer. Valet av dessa metoder var naturligt då vi vill få fram jeansnördens åsikter och beteende kring inköpet av ett par jeans. För att kunna kartlägga kunden använder vi oss av konsumentbeteendeteorier som bland annat gäller hur informationsökningen går till innan ett inköp och applicerar det på jeansnörden för att kunna se hur dessa uppträder som konsumenter. Vi ställer oss även frågan om jeansnörden är del av en subkultur och hur en sådan då skulle se ut. Det kunde vi inte hitta något som stödjer i empirin, däremot fanns det likheter mellan dessa och hur en neostam är uppbyggd. En neostam är mindre rigid än en subkultur och tar dessutom in influenser från kulturen som finns runtomkring den vilket vi kunde konstatera att jeansnörden gör. Som konsument är jeansnörden kvalitetssökande och har en god förkunskap för vilka modeller och varumärken som den finner önskvärda. Kvalitet är det som jeansnörden sätter som det främsta vid ett inköp av ett par nya jeans. Det behov som framstår som det främsta för att jeansnörden väljer att klä sig i den typen av jeans den gör är att förverkliga sig själv och med jeansen vill dessa smycka ut sig själva. Därigenom minskar avståndet mellan idealjaget och det faktiska jaget och på så sätt får jeansnörden en bättre självbild. Det svenska jeansföretagets föreställningar om hur jeansnörden är kom vi fram till att det här till en viss del stämmer överens. Vad vi kom fram till var att på produktnivå stämmer Pace Jeans och jeansnördens syn på jeans överens väldigt bra. Gällande framtida forskning skulle vi vilja se en studie som svarar på frågan hur man kommunikationsmässigt bäst når denna kund?The denim market in Sweden today is tinged by competition with a lot of different players. During the last couple of years a new group of consumers have grown forth, these are called denim nerds. These consumers and their view on denim has not yet been studied. This is the main purpose of this study. During this study we have come in contact with a swedish denim brand, which we have interviewed in order to identify their view on denim. The interwiev helped us to identify people who we came to phrase as denim nerds and accomplish the purpose of this study. By asking the question how the denim brand views their costumer and how well this view match with what we have found about the denim nerds. The main question of this study is who is the denim nerd and what is their view on denim Our goal is to see whether company is on the right track or if they need to reconsider their views. The study can also be used by new denim brands who wants to approach these type of customer. In order to conduct this study we have used a qualitative method and we have done one structured interview with the founder of the swedish denim brand and also conducted two focal group interviews. The choice of these methods where natural because our goal was to find out the denim nerds views and behaviour concerning the purchase of a new pair of denimjeans. In order to be able to study the consumer we have used theories concerning consumer behaviourism, which among other things includes information search prior to purchase, and then we have applied this on the consumer in order to see how they behave. We also asked ourselves whether the denim can be labeled as a subculture, a question that we could not answer based on our empirical study. On the other hand we found similarities between the denim nerds and what an neo-tribe is made up off. A neo-tribe is less rigid in its structure and takes influences from the surrounding culture which we found empirical evidence for in our study. As a consumer the denim nerd is searching for quality and has good knowledge of the different styles of denim jeans which they find interesting. Quality is the aspect which the denim nerd puts in front of all other things when searching for a new pair of jeans. The need which drives the denim nerd to buy a new pair of jeans is above all other self-realisation and the need to ornament oneself is also important. By doing so the gap between the self and ideal self is lessened and denim nerd will get an improved ego image. The Swedish denim brand ideas about the denim nerd is according to the study somewhat in harmony with how the denim nerd acts and thinks, especially on product level. What we found was that on product level Pace Jeans and the denim nerds view on jeans harmonices well. On future studies we would like to see a study which answers the question how this costumer best should be reached? The study is written in Swedish.

 • 102.
  AXELSON, SARA
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  KARLSSON, JOHANNA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Bambu eller bomull- En studie i om bambu skulle kunna ersätta bomull inom textila produkter2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  : B-uppsats skriven utifrån faktum bomullsproduktionens omfattande betydelse inom textilindustrin. Här vill vi undersöka om bambu skulle kunna ersätta bomull i textila produkter.

 • 103.
  Axelsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svernlöv, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CSR i modeindustrins mellanhandsföretag: en studie om integration och värdeskapande2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har arbetsprocessen vid inköp kartlagts för tre mindre mellanhänder i modebranschen för att jämföra likheter och skillnader. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med CSR- eller inköpsansvariga på respektive företag. Vidare har vi studerat hur CSR integreras i arbetsprocessen vid inköp och vilken typ av värde dessa ansträngningar skapar för mellanhänderna. För att fördjupa kunskapen och få ytterligare ett perspektiv på området intervjuades även en konsult som hjälper mellanhänder med frågor och strategier rörande CSR. Empirin har sedan analyserats med utgångspunkt i teorier om CSR, dess integration i arbetsprocesser och värdeskapande för att komma till en slutsats som svarar på våra forskningsfrågor.

  Studien har visat tendenser på att ett väl integrerat CSR uppnås genom att låta det bli till en del av kärnverksamheten och få engagemanget att genomsyra hela organisationen. Om mellanhanden lyckas med det kan det skapa värden i form av marknadsföring, bra rykte och fungera som en framtidsförsäkring. Vi hoppas att studien kan förmedla betydelsen av CSR för en mellanhand samt hur det på bästa sätt integreras i arbetsprocessen.

 • 104.
  Axengren, Josefine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att lyckas med strategisk planering och strategisk kontroll – En fallstudie på två svenska företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. En formell företagsstrategi ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i genomförandet följer samma mål. Det riktas kritik mot hur företag använder sig av strategisk planering och den största utmaningen för företagen ligger i att implementera strategin i verksamheten. Ett problem som är kopplat till strategier är att organisationers sätt att skapa konkurrensfördelar förändras snabbt. Företagen måste på grund av detta skapa förutsättningar för en ständigt pågående strategisk dialog.Syftet är att undersöka hur små och medelstora företag (SMF) arbetar med den strategiska planeringen i verksamheten och hur de kontrollerar att de strategiska aktiviteterna verkar i linje med det långsiktiga målet. Syftet med studien är även att ta reda på vilka faktorer som bidrar till en lyckad strategisk planering och implementering hos SMF. För att besvara vårt syfte har en multipel fallstudie gjorts på två SMF i Sjuhäradsområdet. Personliga intervjuer har genomförts med personer från företagens ledningsgrupp och styrelse.SMF har gemensamma karaktärsdrag gentemot stora företag och följande områden har undersökts: omgivningsfaktorer, organisationsmiljö och ledningen. Storleken på företaget har en betydande roll när det kommer till hur stor påverkan omgivningen har på ett företag. SMF har mer begränsade resurser vilket bidrar till större osäkerhet i omgivningen och att hålla koll på bland annat andra konkurrenter. Organisationsstrukturen hos SMF kännetecknas av en platt struktur med få ledningsnivåer vilket bidrar till en hög flexibilitet och förmåga att anpassa sig till marknaden. De få ledningsnivåerna bidrar till att antalet mellanchefer är färre och kravet på Vd:ns ledningsexpertis ökar.The Closed-Loop Management System är en modell som föreslås användas vid strategisk planering hos företag. Modellen består av fem steg: utveckla strategin, översätta strategin, planera handlingar, kontrollera och lär samt testa och anpassa strategin. Modellen beskriver hur företag ska gå tillväga från att formulera och uttala strategin till att implementera och kommunicera den i verksamheten och har använts som underlag för att undersöka hur SMFs arbetar med strategisk planering och strategisk kontroll i praktiken. För att säkerställa att implementering av strategin blivit lyckad behöver företagen utföra strategisk kontroll. Ett sätt att utföra strategisk kontroll är genom att använda sig av integrerad prestationsmätning. Det innebär en balanserad styrning mellan finansiella och icke-finansiella mått där orsak- och verkansamband mellan de olika måtten kartläggs och har undersökts på företagen i studien.Slutsatser som kan dras av studien är att tre viktiga faktorer som bidrar till strategisk framgång i SMF är: inställningen hos de anställda, val av organisationsstruktur och tydlig kommunikation. För att genomföra den strategiska planeringen används ett metodiskt arbetssätt för att strukturera upp aktiviteter och delmål som finns för att uppnå det övergripande målet. Genom att bryta ned det övergripande målet i delmål och aktiviteter säkerställer företagen att de kortsiktiga handlingarna verkar i linje med den långsiktiga strategiska planen. Det är även viktigt för företagen att kontrollera och mäta dessa aktiviteter. Finansiella och icke-finansiella mått används för strategisk kontroll men studiens resultat visar att de finansiella måtten är dominerande.

 • 105. Azaneckaite, Aurelija
  et al.
  Cesna, Sarunas
  Mohamed, Hassan
  Reinhalter, Christian
  Martinovski, Bilyana
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  How Much Multiculturality Can a Kingdom Take?2009Ingår i: Proceedings of 16th NIC Conference on Intercultural Communication, Borås, Sweden, 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 106.
  Bach, Carina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ek, Kenny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Köpprocessen: APPlicering vid nedladdning av spelappar på smartphones2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Appar är idag en stor marknad eftersom de flesta äger en smartphone och därför är potentiella appkonsumenter. Trots att endast en tredjedel av alla svenskar betalar för mobilspel spenderas hundratals miljoner kronor på köp av appar varje år. Spel är den mest populära appkategorin i svenska App Store och Google Play vilket gör att utvecklare som inte skapar spel har svårt att synas. En etablerad modell i marknadsföringsområdet är köpprocessen, som beskriver hela processen genom ett köp från behovsupptäckande till utvärdering av inköpt produkt. Förståelse för vad som påverkar konsumenter i de olika stegen är viktig för att kunna utforma sin marknadsföring effektivt.Eftersom mobilspel ofta är gratis kan köpprocessen vid nedladdning av spelappar skilja sig från den traditionella, då exempelvis impulsköp kan uppstå i betydande omfattning. Då appmarknaden fortfarande är ung är forskningen inom den begränsad. Syftet med denna studie är att undersöka hur köpprocessen ser ut vid nedladdning av spelappar. För ökad förståelse studeras även områden som påverkar de olika faserna i köpprocessen.Då det inte finns tidigare forskning i det undersökta området genomfördes en kvalitativ studie för att kunna identifiera beteendemönster. Tolv personer i åldrarna 16-25 som spelar spel på smartphones deltog på semi-strukturerade intervjuer och berättade hur de går tillväga när de skall ladda ner ett nytt mobilspel. En litteraturstudie av områden relaterade till köpprocessen ligger till grund för utformningen av intervjuguiden.Resultaten visar att behov av att ladda ner ett nytt mobilspel uppstår genom tristess eller rekommendationer. Information om spelet hämtas från spelets butikssida, där bland annat bilder och videor är betydande. När man är intresserad av ett kostnadsfritt spel laddar man i regel ner utan att tänka på några konsekvenser eftersom man kan avinstallera spelet ifall man inte gillade det. Uppfattningen av utvecklaren påverkas inte beroende på om man är nöjd med det nedladdade spelet eller inte, då man sällan tittar på utvecklaren när man letar efter ett nytt spel. En positiv uppfattning om spelet kan leda till att man rekommenderar spelet till vänner. Är man missnöjd kan man avråda folk man känner, men man brukar inte tala illa om ett spel utan att ha blivit tillfrågad.Studien visar att köpprocessen för nedladdning av gratisspel har fyra steg istället för fem medan processen för betalspel är oförändrad. När det gäller gratisspel har jämförelsefasen tagits bort då det inte sker någon jämförelse innan nedladdning. Informationssökningsfasen har översatts till uppfattning då det är mer beskrivande av fasens innebörd. Faktorer som påverkar de olika stegen i köpprocessen så som attityd, minne och känsloläge sammanfattas i en tabell.

 • 107.
  Bader, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Castefelt, Eva-Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gunnarsson, Louise
  Influencers Marketing: En fallstudie om NA-KDs nyckel till en god tillväxt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet influencer blir mer och mer välkänt för varje dag. Begreppet syftar till ett yrke som vuxit fram i takt med internet. Även om det finns mycket information att tillgå kring fenomenet finns det många aspekter som fortfarande icke blivit belysta. Den information som finns att tillgå kring ämnet är inte heller i vetenskaplig tappning. Syftet med studien är att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan påverka tillväxten för ett företag. Härtill studeras influencers inverkan på varumärkesbyggandet i relation till tillväxt. Följande kommer en fallstudie i samarbete med klädföretaget NA-KD presenteras. NA-KDs snabba tillväxt kommer förklaras med lämpligt teoretiska underlag och inte minst av medgrundaren själv. Det moderna sättet att marknadsföra via sociala medier med influencers kommer vidare att undersökas i ljuset av olika aspekter. Hur ett samarbete med en eller flera influencers ser ut kommer att undersökas med koppling till hur strategin har hjälpt NA-KD att växa under kort tid. Varumärkesutveckling och teorier kring ett företags tillväxt är två andra viktiga områden som kommer att studeras för att uppsatsen ska få en relevant och genomtänkt slutsats. Alla presenterade teorier kommer att kopplas till NA-KDs egna tillväxt. Metoden vald för följande uppsats är av den kvalitativa typen. Empiriinsamlingen kommer att bestå av en intervju med en medgrundare i fallföretaget, NA-KD. Vidare kommer företagets hemsida och Instagramkonton observeras, likaså kommer fyra utvalda influencers konton observeras. Även sekundär data så som NA-KDs årsredovisning samt en överskådlig presentation av ett par konkurrenter läggs fram. Efter analys av empirin trädde tydliga slutsatser fram. Kopplingar mellan influencer marketing och tillväxt blev ett klart faktum. Likaså blev samarbetet mellan företaget och person förtydligat. Det stod även klart att NA-KD ligger rätt i tiden och grundades när influencers redan vuxit fram och fått en stor inverkan.

 • 108.
  Bajrami, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nilsson, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tinder – Dejting eller Hook-up?: Hur konsumtion av Tinder ger uttryck föridentitet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om människors självuppfattningargenom konsumtionen av Tinder och för att uppnå detta har unga människors erfarenheter ochföreställningar om Tinder analyserats. Uppsatsen har en induktiv ansats och ett kvalitativttillvägagångssätt. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och för attkomplettera detta genomfördes även netnografiska intervjuer. Från empirin skapades entematisering utifrån informanternas utsagor och tre huvudteman arbetades fram. Det förstahuvudtemat behandlade Tinders olika konsumtionsområden, Konsumera Tinder, som är avvikt i analysen framförallt genom sin förklaringsfaktor till de två efterkommande teman;Tinder - dejting eller hook-up samt Tinder och självet. Det empiriska materialet analyseradesutifrån socialpsykologiska teorier om självet och konsumtion. I uppsatsen finns ett flertalspänningsfält som framkom under intervjuerna och däribland finns spänningsfältet huruvidaTinder är en dejting eller en hook-up app. Detta tema studerades utifrån flera underteman föratt slutligen leda fram till att konsumtionen av Tinder har en inverkan i unga människorssjälvuppfattning. I studien framkom att ett antal olika sätt unga människor konsumerar Tinderpå och beroende på hur Tinder konsumeras kommer skilda självuppfattningar till uttryck.Vidare redogör studien för att unga människor konstruerar en förskönad presentation av sigsjälva på Tinder och det framkom en medvetenhet om att denna presentation inte stämmermed verkligheten. Unga vuxna förskönar sina presentationer i förhoppningen om att uppnåfler matchningar och med detta beteende visade det sig följa en objektifiering där andraanvändare snarare sågs som ett objekt än en person.

 • 109.
  Balchman, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fransén, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sociala förhållanden och uppförandekoder - Hur tar textila företag sitt ansvar?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är Corporate Social Responsibility (CSR) ett omtalat och aktuellt ämne. Det främjar hållbar utveckling och innefattar det ansvar som företag förväntas ta för sin samhällspåverkan ur socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. I takt med att allmänhetens intresse för CSR växer, ökar pressen att företag ska implementera och aktivt arbeta med dessa frågor. Vidare efterfrågas en tydlig redovisning av arbetet för att företagsintressenter ska kunna ta del av informationen. Denna uppsats syftar till att belysa den sociala aspekten av CSR med fokus på textila företags uppförandekoder samt uppföljning och efterlevnad av dessa. Den empiriska undersökning som ligger till grund för uppsatsens resultat baseras på en kombination av litteraturstudie, kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på två svenska fallföretag i textilbranschen samt interna dokument från företagen så som års- och hållbarhetsredovisningar, uppförandekoder och pressmeddelanden. Litteraturstudien gav till följd en undersökningsmodell med åtta områden som enligt forskning har inverkan på företags utformande av CSR-arbete. Genom övrigt empiriskt material undersöktes hur de utvalda företagen såg på detta. Resultatet av denna studie mynnar ut i en modell som visar hur de olika områdena inom CSR påverkar företags uppföljningar av uppförandekod samt efterlevnad av dessa.

 • 110.
  Balesic, Armin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Chau, Ronny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  IAS 39 vs. IFRS 9 – En komparativ studie ur ett intressentperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IASB påbörjade utvecklingsarbetet av en ny standard efter den globala finanskrisen då den nuvarande standarden IAS 39 kritiserats hårt från flera håll för att vara för komplicerad och bristande i sin redovisning av finansiella tillgångar. IASB:s arbete resulterade i färdigställandet av IFRS 9 år 2016 med syfte att ersätta IAS 39 gällande finansiella instrument. Tillämpningen av IFRS 9 kan påverka ett företags finansiella tillgångar annorlunda gällande klassificering, omklassificering, redovisning och värdering samt nedskrivning. Det är möjligt att värdera finansiella tillgångar till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Problemet inom de olika metoderna är den subjektivitet i redovisningen av finansiella tillgångar.Studien är en komparativ analys med en förutsägande karaktär utifrån typfall för att utreda hur en övergång från IAS 39 till IFRS 9 påverkar ett företags finansiella tillgångar. Typfallen i studien ämnar belysa väsentliga skillnader inom klassificering, omklassificering, redovisning och värdering samt nedskrivning och hur dessa skillnader påverkar de kvalitativa egenskaperna sett ur ett intressentperspektiv.Den redovisningstekniska analysen belyser de mest väsentliga skillnaderna som påverkar ett företags finansiella tillgångar. Den redovisningstekniska skillnaden analyseras därefter utifrån aktieägares och Finansinspektionens perspektiv för att undersöka hur IASB:s kvalitativa egenskaper påverkas. Aktieägare efterfrågar information som påverkar deras ekonomiska beslutsfattande och utvärdering. Finansinspektionen efterfrågar information som bidrar till en ökad finansiell stabilitet hos företagen.Syftet med studien är således att belysa de mest väsentliga skillnader mellan IAS 39 och IFRS 9 samt hur standardövergången påverkar aktieägare och Finansinspektionen utifrån IASB:s kvalitativa egenskaper. Studien illustrerar skillnaderna för klassificering, omklassificering, redovisning och värdering samt nedskrivning separat för att förtydliga väsentliga förändringar som uppstår vid en övergång från IAS 39 till IFRS 9. Studien redogör för de olika klassificeringsmöjligheterna med egna begrepp för lättare läsförståelse och en modifierad intressentmodell för analys av IASB:s kvalitativa egenskaper. Resultatet i studien indikerar att tillämpningen av IFRS 9 är främst av redovisningsteknisk karaktär i hur den finansiella informationen presenteras. Den yttersta skillnaden mellan IAS 39 och IFRS 9 avser nedskrivningsförfarandet av de finansiella tillgångarna.Aktieägarna påverkas positivt vid en standardövergång eftersom IFRS 9 i större utsträckning stärker IASB:s kvalitativa egenskaper. Finansinspektionen påverkas inte i samma grad som aktieägare. Den däremot mest signifikanta och möjligtvis mest positiva effekten vid en standardövergång för tillsynsorganet är att företagens finansiella stabilitet ökar.

 • 111.
  Balkow, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  In the middle: on sourcing from China and the role of the intermediary2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the past three decades China’s rapid transition from a closed economy to become the factory of the world has astonished economists all over the world. Surveys among sourcing practitioners show that China is the most interesting market for sourcing and research points to lower costs as the main reason. This dissertation is an exploratory study of the role of the intermediary for Swedish small and medium sized enterprises (SMEs) that source from China. Three questions are discussed. The first question concerns why Swedish SMEs choose to source from China. Although costs are a major factor for the companies, it is usually other triggers that cause the change in strategy, such as management interest or pressure from a large customer. The second research question concerns how Swedish SMEs choose to source from China and how the role of the intermediary is related to this process. The study shows that finding a good supplier is not difficult. The companies use informal channels, references and sometimes unorthodox methods such as following the supplier of the raw material to find suppliers that deliver high quality goods. The problem is however to maintain a steady quality and on time delivery which is why intermediaries are introduced late in the relationship. The cases in this study show example of five different intermediated strategies; Direct, Service,Traditional, RepO and FICE/WFOE. The traditional intermediated strategy is the only strategy where there is little or no relation between buyer and supplier, whereas the other four strategies involve different degrees of interaction between all three actors in the dyad; the buyer, the supplier and the intermediary. The third research question concerned the role of the intermediary. The study shows that the respondents are influenced by their structural view on what role the different forms of intermediaries may take. Although the respondents discuss the importance of having a long-term view on the relationship with the supplier they continuously allow intermediaries to enter the relationship on a short-term basis for quality control. These quality control centers (QC) commonly work on a fixed commission based on services that has to be specified. When the buyers are trying to change their strategy to look for an intermediary with higher involvement they usually turn to internal intermediaries (i.e. subsidiaries). When deciding on a long term intermediary the buyer usually looks for competences that supplement their own knowledge – that is Chinese language, good knowledge of the Chinese market but also technological competence. What the western owned intermediaries in China stresses however is the need to find intermediaries to supplement the suppliers’ competences, so that they are able to translate the needs of the buyer’s customer and becomes a physical reminder that they are sent from the buyer. The case of QC, shows that if a company let the relationship with the intermediary develop through interaction they can become just as involved. The study is based on interviews with key informants at Swedish SMEs andat different types of intermediaries in China. The empirical data are presented infive themes developed through an iterative process of theoretical studies anddata collection. The first two themes are directly related to the first tworesearch questions. The third theme focuses on the sourcing process andactivities of four small Swedish design companies. The fourth theme displayshow the intermediaries in China discuss their role. Finally, the fifth theme pictures the supply chain of one focal company at five points in time when they are in the process of changing their supply chain to increase transparency.

 • 112.
  Balkow, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Produktinformation i butiken2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om konsumenters behov av produktinformation i butik. Vi har testat konsumenters kännedom om QR-koder och deras intention att vilja använda QR-koder i fysiska butiker. Rapporten redogör för resultaten från intervjuer av butikskunder samt ett experiment där respondenterna har fått scanna en QR-kod med fördjupad produktinformation. De viktigaste resultat som framkommit är: • Kännedomen om QR-koder som fenomen är hög, men användningen eller benägenheten att använda dem i fysiska butiker är låg • I de fall då konsumenter kan tänka sig att använda QR-koder i butik anser åldersgruppen 12-40 år att man kan göra det om man får relevant och fördjupad produktinformation. Konsumenter över 40 år kan bara tänka sig att använda QR-koder om man får en rabatt eller prissänkning. Utifrån dessa resultat har följande kunskaper erhållits • Det finns en potential i att erbjuda kunder produktinformation i butik med hjälp av digital teknik. Främst därför att det ger ett kundvärde men också för att det underlättar för butiksmedarbetare när det är mycket kunder i butiken. • Att erbjuda digitala informationsverktyg kräver dock att konsumenterna ”undervisas” i hur man gör samt erhåller ett verkligt värde i form av trovärdig och konsumentnyttig information. • I ett övergångsskede kan konsumenter erbjudas någon form av rabatt eller prissänkning för att få dem att börja använda informationskanalen.

 • 113.
  Balorda, Milica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lee, Cecilia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen: en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. När IFRS infördes befann sig Sverige i en högkonjunktur, fram tills år 2008 då den globala finanskrisen uppstod och därav efterföljande lågkonjunktur. Då tidigare studier har visat att en finanskris kan leda till att företag behöver göra nedskrivningar på både finansiella och icke-finansiella tillgångar, vill författarna undersöka om finanskrisen 2008 påverkade företagens nedskrivningar av goodwill. Eftersom det finns skillnader mellan industribranschen och IT- och telekombranschen när det gäller redovisning av goodwill är det intressant att jämföra dessa branscher med varandra.Syftet med studien är att undersöka hur den senaste finanskrisen år 2008 påverkade företagens nedskrivningar av goodwill och antagandena vid nedskrivningsprövning, samt i vilken omfattning företag upplyste om nedskrivningarna före och efter finanskrisen för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan industribranschen och IT- och telekombranschen. De företag som har ingått i undersökningen är företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Genom en kvantitativ studie har författarna valt att granska årsredovisningar från 15 företag inom industribranschen och 15 företag inom IT- och telekombranschen för åren 2006, 2007, 2009 och 2010. Författarna har som forskningsmetod valt att använda sig av en kvantitativ innehållanalys samt utfört statistiska beräkningar. De parametrar som undersökts är upplysningar om goodwill, totala nedskrivningar, diskonteringsräntor, tillväxttakt och kassagenererande enheter.Det var endast en av studiens hypoteser som stämde och det var att diskonteringsräntorna före jämfört med efter finanskrisen skiljde sig signifikant mellan de två undersökta branscherna. En annan skillnad som var signifikant var industriföretagens totala nedskrivningar före och efter finanskrisen, där den branschens totala nedskrivningar ökade mellan de undersökta perioderna. Den genomsnittliga diskonteringsräntan inom IT- och telekombranschen ökade mellan de undersökta perioderna, vilket också konstaterades vara signifikant. Vidare visade studien att industribranschen redovisade mer omfattande upplysningar om goodwillnedskrivningar efter finanskrisen jämfört med perioden innan, till skillnad från IT-och telekombranschen som redovisade upplysningar om goodwillnedskrivningar i mindre omfattning efter finanskrisen.

 • 114.
  Baudlot, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Engholm, Emil
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Attitudes towards corporate environmental responsibility among future business leaders: A field study on students in Denpasar, Indonesia2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvantitativ fallstudie där attityder mot Corporate Environmental Responsibility (CER) bland management-studenter på Udayana University i Denpasar på ön Bali i Indonesien, har undersökts. Målet med studien är att undersöka attityderna mot CER bland framtida företagsledare på Bali. 199 studenter har i studien fått besvara en enkät för att kartlägga studenternas attityder, upplevda kontroll, subjektiva norm samt intentioner mot CER. Dessa variabler ingår i Ajzens Theory of planned behavior vars mål är att mäta en individs intentioner för att förutsäga beteenden. Resultatet av studien visade att studenterna har en väldigt positiv inställning mot CER. Den insamlade datan tyder på att studenterna upplever att dem skulle ha kontrollen att implementera hållbara arbetssätt hos deras framtida arbetsgivare, att folk i deras närhet förväntar sig att dem gör det, samt att studenterna besitter intentioner att implementera miljövänliga åtgärder på deras framtida arbetsplats.

 • 115.
  Bayazit, Gizem
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nilsson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Törnqvist, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Attraktion till artificiell intelligens: En kvalitativ studie av generations Z:s uppfattning av robot influerare online2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Influerare är det mest attraktiva marknadsföringsverktyg just nu. Tack vare utvecklingen av AI-teknologin har nu en modernisering skett i form av robot influerare. Syftet med denna uppsats är att studera mottagligheten av robot influerare hos potentiella konsumenter med avgränsning till generation Z. Ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av fokusgruppsintervjuer har gjorts. Intervjupersonerna var mellan 20–25 år och vara alla aktiva användare av Instagram. Efter en analysering av materialet har fyra huvudsakliga teman kunnat urskiljas med hjälp av kodning. Resultatet visar att generation Z har en delad uppfattning kring robot influerare. Många av deltagarna tyckte det var främmande och svårt att ta till sig av fenomenet, men samtidigt fanns en viss attraktion på grund av intresset för nyhetsvärdet. En aspekt respondenterna tog upp var en känsla av förändrat ideal, där det fanns en förstärkt känsla av otillräcklighet och en pådrivning av orealistiska förväntningar i takt med att virtuella influerare har blivit allt vanligare. Det mest centrala som avläses ur resultatet är att den marknadsföring respondenterna anser mest trovärdig beror på vilken produkt som marknadsförs och den relaterbarhet som skapats till denna robot influerare sedan tidigare.

 • 116. Beckert, J
  et al.
  Aspers, PatrikHögskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Interdisciplinary contributions from sociology, economics, political science, and marketing Presents empirical studies of both financial and some unusual markets - wine, art, fashion Pioneering work at intersection of sociology, economics, and marketing Chapters by leading international scholars in economic sociology Revisits both established theories of value and current thinking How do we place value on goods - and, importantly, why? Valuation and pricing are core issues in the market economy, but understanding of these concepts and their interrelation is weak. In response, The Worth of Goods takes a sociological approach to the perennial but timely question of what makes a product valuable. Structured in three parts, it first examines value in the broader sense - moral values and how they are formed, and the relations between economic and non-economic values - discussing such matters as the value of an oil spill, the price of a scientific paper, value in ethical consumption, and imaginative value. The second part discusses the issues surrounding valuation in aesthetic markets, specifically wine, fashion models, art, and the creative industries. The third part analyzes valuation in financial markets - credit rating agencies, stock exchange markets, and industrial production. This pioneering volume brings together leading social scientists to provide a range of theoretical tools and case studies for understanding price and the creation of value in markets within social and cultural contexts and preconditions. It is an important source for scholars in economics, sociology, anthropology, and political science interested in how markets work, and how value is established. Readership: Academics, researchers, and advanced students in Business and Management, Sociology, Economics, and Marketing The specification in this catalogue, including without limitation price, format, extent, number of illustrations, and month of publication, was as accurate as possible at the time the catalogue was compiled. Occasionally, due to the nature of some contractual restrictions, we are unable to ship a specific product to a particular territory. Jacket

 • 117.
  Bengelsdorff, Anna
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Eyetracking för att förstå hinder för in- och utcheckning i en webbutik2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en första analys från studien som handlar om in- och utcheckningshinder för e-handelskunder. Rapporten sammanställer resultaten från 25 respondenter som fått i uppdrag att genomföra ett köp i en webbutik. Respondenterna har slumpmässigt tilldeltas uppgiften att genomföra ett köp på antingen Ellos.se, HM.com, Footway.se eller Nelly.com. Syftet med testet var att identifiera upplevda trösklar vid check-in- och check-ut-funktionen (avslut av köp). De viktigaste resultat som framkommit är: • Login och registrering är inget hinder när kunden har en ”favoritbutik” dit hon/han går ofta och handlar och kommer ihåg sina användaruppgifter. • Att ej avsluta sitt köp är mer ett beteende att lägga varor i varukorgen för att ev. gå tillbaka senare och se om det är något kunden verkligen ville ha (”kanske korgen”). • Det faktiska behovet av produkten påverkar i hög grad huruvida kunden verkligen avslutar sitt köp eller inte. • Många av respondenterna jämför pris på jämförelsesajter när det gäller kända varumärken innan man avslutar köpet. • Den viktigaste informationen som respondenten eftersöker vid check-ut-funktionen är betalsätt och att totalbeloppet är rätt. • Det är bekvämare för kunden när hon/han endast behöver fylla i personnummer, och systemet automatiskt tar fram resten. • Kunden skulle i större utsträckning tacka ja till nyhetsbrev om företaget tydligt beskrev vad personuppgifter skulle användas till samt om kunden fick information om hur ofta hon/han kunde förvänta sig få riktade erbjudanden. • Det var många steg i utcheckningen, vilket upplevdes som trögt. • Välkända webbutiker upplevdes som trygga att handla från. Välkända förknippades med att de var ”stora företag”. Mindre kända webbutiker kändes osäkra. • Leveranstiden var inte avgörande för att genomföra ett köp. Respondenterna ansåg att de flesta e-butiker idag levererar på 2-4 dagar och det var en acceptabel leveranstid. Om leveransen däremot överskred 1 vecka ville man hellre välja expressleverans om det alternativet fanns. • Flera kunder ville ha information om utlämningsplatsen med hjälp av en karta (Google-maps) – en länk så att kunden kan se var utlämningsplatsen ligger (gällde specifikt för ovana e-handlare eller nyinflyttade). • 2 eller fler paket på samma beställning är obekvämt. • Man vill ha all information samlad på en sida så man slipper att scrolla. • Det ska vara enkelt att kontrollera sin varukorg. • Om man känner sig otrygg vill man gärna också få tydlig information om vad som gäller vid returer.

 • 118.
  Bengtsson, Andréa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Pietruszka, Kamila
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hot mot revisorns oberoende: en studie som berör digitalisering, konkurrens samt lagförändringar i revisorsbranschen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisorns oberoende är en avgörande aspekt för revisorsbranschen. Oberoendet är viktigt för att behålla allmänhetens förtroende för kapitalmarknadens funktioner och trovärdigheten av framställda finansiella rapporter. Däremot finns det ett antal faktorer som hotar oberoendet. Det finns ett antal väl kända hot sedan tidigare forskning, men i takt med samhälls-utvecklingen uppkommer nya hot mot oberoendet för dagens revisorer. Studiens syfte är att skapa en förståelse för på vilket sätt de nya hoten, digitalisering, konkurrens samt lagförändringar, kan påverka revisorns oberoende gällande objektivitet, opartiskhet eller självständighet. I tidigare forskning samt i den teoretiska referensramen beskrivs revisorns uppgift och de hot som existerar sedan tidigare samt de nya hoten som uppkommer på marknaden. För uppsatsen används en kvalitativ metod för att besvara syftet och i resultatkapitlet presenteras den insamlade empirin för att ge en bild av revisorns uppfattning kring de olika hotparametrarna. I analysen kopplas teori och empiri samman och i diskussionen påvisas likheter mellan de gamla hoten och de nya. Slutsatsen av uppsatsen är att de nya hoten både visar likheter med redan existerande hot samt nya tendenser vilket gör dessa viktiga att ta hänsyn till. Förslag till vidare forskning är att studera det nya hotet digitalisering i och med att det förefaller vara något som ökar i utsträckning och verkar ta över revisorers arbete alltmer.

 • 119.
  Bengtsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bäckström, Agnes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet?: En kvalitativfallstudie om grön konsumtion2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. Den här studien undersöker hur konsumenter uppfattar H&Ms marknadskommunikation gällande CSR och transparens och hur kommunikationen påverkar konsumentens köpbenägenhet av gröna modeprodukter på H&M. I studien genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med kvinnliga studenter i åldrarna 21-26. I intervjuerna förklarar informanterna sina åsikter gällande företagsmarknadskommunikation av dessa områden och hur de uppfattat H&Ms sådan. Efter genomförd tematisk analys av det empiriska datamaterialet har det kunnat fastställas att konsumenterna haft svårigheter att uppfatta H&Ms marknadskommunikation angående dess hållbarhetsarbete. Den information som nått ut har därmed mottagits med bristande trovärdighet. Detta visade sig vara oberoende av respondentens kunskapsnivå eller grad av engagemang inom hållbarhetsfrågor.

 • 120.
  Bengtsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wik, Sanne Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  ”I Göteborg springs det inte i rulltrapporna”: En studie om hur besökare upplever Göteborg2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag reser jordens befolkning allt mer, konkurrensen är hård och det krävs omfattande strategier som destinationsmarknadsförare för att attrahera turister. Flera studier har gjorts i huruvida destinationer skall differentiera sig på en överbelastad marknad, forskare syftar till att turistattraktioner och unika miljöer är en bidragande faktor till ökat inflöde av turister.I denna uppsats studeras Göteborg som turistdestination, studien utformas av kvalitativa intervjuer med respondenter som under de senaste två åren besökt och turistat i Göteborg. De frågor som ställdes utformades för att få inblick i hur staden uppfattas av turister och vad som påverkar deras imagebildande av Göteborg som turistdestination. Ytterligare intervju gjordes med Göteborg & Co’s press- och kommunikationschef Stefan Gadd för att få förståelse i hur de arbetar för att skapa positiva och genuina bilder av Göteborg. Utgångspunkten för studien var att få svar på om Göteborgs identitet stämmer överens med den image som besökaren uppfattar. Studiens resultat visade på att imagen överensstämde med hur Göteborg önskar bli uppfattade, men att staden bör förbättra sin marknadsföring för att attrahera mer turister i framtiden.

 • 121.
  BENGTSSON, SOFIE
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  HASSELSTRÖM, EBBA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Differentiering: en avgörande faktor? En studie om Blåkläders profilsortiment2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Marknaden för profilkläder består idag av många aktörer, företag med fokus på enbart profilkläder och företag som huvudsakligen fokuserar på yrkeskläder. Det skapas en viss problematik inom profilbranschen som ligger i hur företag väljer att profilera sitt företag. Kläder som skulle kunna fungera som profilplagg finns tillgängligt i hela konfektionsbranschen och detta leder till en stor och splittrad profilklädesmarknad. Då aktörerna är många och därmed också företagens val av profilering blir det alltmer viktigt för företag att hitta nya idéer och lösningar för att följa med i konkurrensen. Uppdraget och utgångspunkten i studien har varit att redogöra hur en framtida utveckling av konfektionsföretaget Blåkläders profilsortiment skulle kunna se ut. Syfte: Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka och kartlägga Blåkläders profilsortiment. Syftet med uppsatsen är även att undersöka hur man kan använda differentiering som ett verktyg vid sortimentsutveckling samt att ge förslag till hur Blåkläders profilsortiment kan utvecklas. Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ undersökning. Vårt empiriska material består av intervjuer med konkurrenter för att granska hur företaget Blåkläder står sig gentemot dessa. Vidare har vi gjort en undersökning med slutkunder där slumpvis utvalda företag tillfrågats. Teoretisk referensram: Vi har valt att använda oss av olika modeller och teorier för att kunna uppnå studiens syfte; Porters femkraftsmodell, konkurrentanalys, produktkonceptmodellen samt Swot-analys. Analys och slutsats: Studiens slutsatser visar att de belysta företagens profilsortiment innehåller liknande produkter, men skiljer sig åt vad det gäller design, bredd och paketering av sortimentet. Företaget Fristads har valt att benämna sortimentet med ett eget varumärkesnamn och skapat en tydlig differentiering på marknaden. Björnkläder har också valt att namnge delar av sortimentet, men de har inte gjort en tydlig paketering av sortimentet. Utifrån studiens resultat presenterades möjligheter för Blåkläder att utveckla sitt profilsortiment. Möjligheter såsom att göra en tydligare produktdifferentiering, att skapa ett unikt koncept som skiljer sig från konkurrenter, hitta kärnan och en röd tråd i sortimentet, och skapa plagg med bättre passform då detta efterfrågas av slutkunderna. Företag kan, oavsett i vilken bransch man verkar, tillämpa differentiering som ett verktyg vid sortimentsutveckling. Sammanfattning på engelska: Background and problem discussion: The market of profile clothing consists of different actors; companies that only produce profile clothing and companies that produce both profile clothing and work wear. A common issue in the profile market is how companies choose to profile their company. There are many products in the clothing industry that could act as profile clothes. That is why the market for profile clothing today is fragmented. Because of the large amount of actors it is important to find new ideas and solutions for companies to develop their assortment of profile clothing. The starting point of this paper was to give suggestions and describe how a future range of products for Blåkläder would look like. Purpose: The purpose of this paper was to study and analyze the profile assortment of Blåkläder. Moreover the purpose was also to analyze how to use product differentiation to develop the assortment. We also wanted to give Blåkläder suggestions regarding how to develop their profile assortment. Method: This paper has been based on a qualitative research. The empirical research consists of interviews with competitors of Blåkläder. The paper also includes a research with final costumers. Theoretical frame of reference: To achieve the purpose of this paper we have used several models and theories; the five forces (Porter), competitor analysis, product concept model and a swot-analysis. Analysis and conclusions: The conclusion presents possibilities for Blåkläder regarding how to develop their profile assortment. We believe that product differentiation is one of the most important steps in this process. It is critical for Blåkläder to find a unique concept and to find a main thread through the assortment. The result from our survey shows that there is a demand for more fitted profile clothing. Furthermore, companies regardless of what kind of industry they are in can apply differentiation in the work to develop an assortment.

 • 122.
  Benjaminsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Human resources: att beräkna värdet av volontärer på idrottsevenemang2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar personalekonomi och huruvida mänskliga resurser ska behandlas som en tillgång för organisationer eller inte och fokus ligger på ideella idrottsorganisationer. I teori och empiri påvisas att människan är en viktig resurs för en organisation. Fokus i uppsatsen ligger i att applicera beräkningen av värdet av personalen som en tillgång på ideella idrottsorganisationer, där personalen består till stor del av volontärer. Trots att det rör sig om donerad arbetskraft existerar ändå kostnader kring volontärer, vilket empirin bevisar. Det tydliggörs både av volontärer samt de som ansvarar för volontärer att viss ersättning som exempelvis mat och kläder förväntas, vilka är betydande kostnader att kalkylera. Det framkommer även att välmående och den sociala miljön kring eventet är av betydande vikt för ett fortsatt engagemang samt en positiv och motiverande miljö.

 • 123.
  Bensköld, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Forsman, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Westerberg, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Turismens påverkan: hur turism påverkar individer i ett lokalsamhälle2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det globala resandet har haft en kraftig positiv ökning de senaste åren och beräknas enligtinternationella bedömningar fortsätta öka med cirka tre procent per år fram till 2030.Turistnäringen växer med andra ord i snabb takt och har kommit att bli en stor inkomstkällaför många länder och i vissa av dem även den största arbetsgivaren. I Sverige omsatteturistnäringen 284,2 miljarder år 2013 och detta är en ökning med 3,9 procent i jämförelsemed föregående år. Som ett resultat av turismens centrala betydelse världen över, anser vi attdet ligger ett intresse i att undersöka hur lokalbefolkningen på en ort påverkas av dess turism.Studiens syfte är att undersöka hur individer bland en orts befolkning påverkas av ortensturism. Avsikten med studien är att skapa ny förståelse och utveckla kunskapen kring hurindivider med olika bakgrund så som sysselsättning, ålder och koppling till turismen uppleveroch påverkas av turism, och därmed bidra till den forskning som redan finns inom området.En kvalitativ metod har använts för att besvara följande forskningsfråga: Hur påverkasindivider på en destination av turism på den egna orten? En fallstudie har genomförts och istudien har Marstrand, beläget i Bohuslän Sverige, använts som medel för att ge svar påforskningsfrågan.Ett flertal positiva och negativa aspekter av turism har identifierats och därefter analyseratsmed hjälp av de teorier som presenterats. Bland annat har TALC-modellen använts för attutläsa i vilken fas Marstrand som destination befinner sig i. Detta då ortsbefolkningens syn påturism kan variera beroende på vilket steg destinationen befinner sig i, samt för att ta reda pådestinationens potentiella utvecklingsmöjligheter. Studien kommer fram till att Marstrandbefinner sig i stagnation fasen under högsäsong och development fasen under lågsäsong.De slutsatser som går att utläsa från studien är att olika individer lägger vikt vid olika aspekterav ortens turism beroende på hur deras livssituation ser ut och vilken koppling de själva hartill turismen i sig. Vidare går studiens resultat i linje med de teorier som presenteras i tidigareforskning, genomförd på andra platser i världen. Trots att studiens omfattning inte ärtillräcklig för att dra några generella slutsatser skulle detta kunna tyda på att individer ur enlokalbefolkning har en liknande syn på turism, oberoende av geografisk plats och landetsutvecklingsgrad.

 • 124.
  Berg, Alina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dahlström, Sebastian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Internt upparbetade immateriella tillgångar: En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. Globaliseringen har föranlett till en expansiv tillväxt av börsmarknader samtökat antal korsnoterade multinationella företag. Investeringar i internt upparbetadeimmateriella tillgångar är kapital- och resurskrävande och notering på främmande marknaderses som ett lämpligt alternativ för att finansiera dessa tillgångar. De amerikanskabörsmarknaderna har länge varit attraktiva för utländska korsnoterade företag vid inhämtandeav kapital samt var tidigare förenliga med kraftiga regleringar avseende redovisning ochrapportering. I samband med att IASB blev den ledande normgivaren inom EU valde SEC atteliminera justeringsrekvisitet i Form 20-F för företag verksamma på de amerikanskabörsmarknaderna. Europeiska korsnoterade företag undgår att rapportera enligt US. GAAPförutsatt att de upprättar de konsoliderade finansiella rapporterna enligt IFRS. Borttagandet avjusteringsrekvisitet i Form 20-F sågs som en effekt av IASB:s och FASB:s konvergensprojekt.Åsikter har lyfts om att borttagandet skedde för tidigt då skillnader mellan normgivarna ärväsentliga, specifikt inom området internt upparbetade immateriella tillgångar.Syftet med studien är att redogöra för hur de europeiska korsnoterade företagen på deamerikanska börsmarknaderna NYSE och NASDAQ redovisar och rapporterar interntupparbetade immateriella tillgångar, i förhållande till börsvärde samt bransch- ochnationstillhörighet. Årsrapporteringen ska även ske till SEC med Form 20-F. Dessutom syftarstudien till att urskilja om skillnader i redovisningen och rapporteringen påverkarjämförbarheten mellan företag. Studien omfattar 40 årsrapporter från företag med säte inomEuropa. Ansatsen i studien liknar ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där årsrapporternastuderas genom en multipel fallstudie med komparativa inslag, för att ge en djupare förståelseför redovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar.Studien visar att användandet av IFRS ser olika ut utifrån nations- och branschtillhörighet,gemensamt är att investeringar ses som värdeadderande. Likväl att företagens börsvärdepåverkar benägenheten för upptagandet av en internt upparbetad immateriell tillgång.Företagens branschtillhörighet antyder sig ha en inverkan på benägenheten vid appliceringenav IAS 38 p. 57, vilket indikerar att enhetlighet för företag inom och mellan branscher är enunik företeelse. Ett negativt samband förekommer mellan osäkerhet och tidsåtgång iinvesteringsprocessen, där effekten blir att utgifter hänförliga till interna projekt kostnadsförsi resultatrapporten. Sannolikheten för erhållandet av framtida ekonomiska fördelar är högrevid egenupparbetade tillgångar som är avsedda för internt bruk, det motsatta gäller för externtbruk.Benägenheten att uppta tillgången blir således omgivningens informella påtryckningar, vilkavarierar beroende på branschtillhörighet. Av studien framgår att bedömningen ochuppskattningen av de framtida ekonomiska fördelarna är problematiskt att genomföra. Företaginom sjukvårdsbranschen har signifikanta problem med sådan bedömning, vilket innebär attde missgynnas då IFRS inte kan tillämpas fullt ut. Lämnandet av frivilliga och obligatoriskaupplysningar enligt IFRS varierar mellan branscherna. Jämförbarheten kan ifrågasättas dåredovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar i storutsträckning sker samblandat med övriga immateriella tillgångar.I studien framtogs en undersökningsmodell för analys av datamaterialet. Modellen är till föratt analysera nationstillhörighetens inverkan på redovisningen och rapporteringen. Studien visar att nationstillhörighet fortfarande har en inverkan samtidigt som resultatet även indikeraratt skillnaderna håller på att suddas ut.

 • 125.
  Bergenstråhle, Alicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svensson, Marika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Röhr, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Relationsmarknadsföring via digitala kanaler: Fallstudie Xtended Business & Event2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sättet som företag arbetar med marknadsföring är under ständig förändring och den digitala utvecklingen påverkar hela samhället, vilket har gett upphov till nya tillvägagångssätt inom marknadsföring. I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att följa med i utvecklingen och företag lägger idag stort fokus på uppkomsten och vårdandet av relationer.Den här kvalitativa fallstudien avser att undersöka ämnet relationsmarknadsföring och dess betydelse för företag inom eventbranchen. Fokus riktas till att ta reda på hur marknadsföring av relationer kan användas via digitala kanaler. Resultatet baseras sedan på en fallstudie av eventbyrån Xtended Business & Event. Studien undersöker relationsmarknadsföringensfördelar för fallföretaget samt att djupgående ta reda på hur företaget kan använda sig av relationsmarknadsföring via digitala kanaler. Semi-strukturerade intervjuer har använts som tillvägagångssätt för att samla in data från tio respondenter varav fyra arbetar på fallföretaget, en är en befintlig kund samt fem stycken externa aktörer som kan ses som potentiella kunder. Studien bygger på insamling av teori inom områdena relationsmarknadsföring och digital marknadsföring och har sedan tillsammans med det empiriska materialet från intervjuerna kopplats samman i en diskussion. Studien visar att fallföretaget behöver kännedom om sina kunder, bygga en kunddatabas, utveckla ett kundorienterat servicesystem och avsätta tid för att utveckla och implementera relationsmarknadsföring utifrån Grönroos modell. Studien visar även att fallföretaget kan få fördelar av att använda sig av relationsmarknadsföring via digitala kanaler, exempelvis en mer personaliserad bild av företaget, ökad tillit och förtroende från kunderna.

 • 126.
  Berggren, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nordin, Klara
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Online visual merchandising: På e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2014, var kläder och skor två av de varukategorier som resulterade i flest transaktioner online, i Sverige. Till följd av att e-handeln växer, behöver företag inom modeindustrin utveckla sin visual merchandising online, så att den är lika effektiv som i fysiska butiker. De amerikanska forskarna Ha, Kwon och Lennon (2007) utvecklade i en studie en taxonomi där de undersökte visual merchandsing-element på den koreanska och amerikanska e-handelsmarknaden. Syftet med denna studie är att testa den taxonomi som Ha et al. (2007) utvecklade, på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. Resultatet jämförs med den tidigare studien av Ha et al. (2007), följaktligen e-handelssidor på den koreanska och amerikanska marknaden. Detta utförs genom att undersöka om de visual merchandsing-element som Ha et al. (2007) identifierade återfinns på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden, samt om det finns nya visual merchandising-element som kan identifieras på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. Som metod användes en innehållsanalys där online visual merchandsing-teman studerades på 50 e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. De teman, med underliggande element, som analyserades var navigering, e-handelsmiljön och produktpresentation. Utöver dessa teman lades ytterligare ett tema till, från en studie gjord av Park och Stoel (2002); information. Flertalet andra element observerades som inte fanns med i den tidigare taxonomin av Ha et al. (2007) och dessa adderades till studien. Resultatet visade att vissa av elementen inom online visual merchandsing på den svenska marknaden skiljde sig från de resultat Ha et al. (2007) presenterade i sin studie

 • 127.
  Berggren Torell, Viveka
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  How the discourse of the fashionable child was established through advertigins and articles in Swedish magazines in the 1930s to 50s.2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 128.
  Bergholm, Albin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Islami, Fatijon
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kapitalisering av operationell leasing – en konsekvens av IFRS 162017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den internationella redovisningsstandarden för leasingavtal, IAS 17 Leasingavtal, harkritiserats för att den möjliggör för företag att redovisa utanför balansräkningen genomoperationell leasing. Det har länge förts diskussion kring redovisningen av operationellaleasingkontrakt och om de representerar en rättvisande bild. Operationella leasingkontraktorsakar att företag undanhåller tillgångar och skulder från balansräkning. Ur denna problematikhar IASB skapat den nya redovisningsstandard, IFRS 16 Leases, som ska ersätta den gamlaredovisningsstandarden.Huvuddragen i den nya standarden IFRS 16 är betydande förändringar för leasetagaren snarareän för leasegivaren, där regleringen påminner mer om det tidigare regelverket. Leasetagarenkommer att behöva redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld och den nuvarandeuppdelningen av finansiell och operationell leasing kommer därmed att upplösas. På så sättändras företagens strategiska beslut vid finansiering av verksamheten. Leasegivaren påverkasdäremot inte av förändringen, denne kommer fortfarande att behöva klassificera leasingavtalsom finansiella eller operationella i enlighet med klassificeringskriterier som motsvarar de iIAS 17.Syftet med uppsatsen är att med typfall undersöka hur den nya internationellaredovisningsstandarden, IFRS 16 Leases, kan komma att påverka företags balans- ochresultaträkningar och i förlängningen hur det kommer att beröra relevanta finansiella nyckeltal.Studiens syfte undersöks genom våra två forskningsfrågor som undersöker effekten avkapitalisering av de operationella leasingåtaganden för företags balans- och resultaträkning vidtillämpning av IFRS 16 samt påverkan på företags nyckeltal som är knutna till balans- ochresultaträkningen av kapitaliseringen enligt IFRS 16.Med hjälp av typfallen har vi kunnat dra slutsatser som besvarar uppsatsens syfte samtforskningsfrågor. I vår studie har vi visat att nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgradkommer att påverkas markant av den kapitalisering som IFRS 16 innebär och grundar sig i denleasingskuld som företagen behöver redovisa vid tillämpning av IFRS 16. De undersöktanyckeltalen vinstmarginal, räntabilitet på eget kapital samt totalt kapital, har i vår studie visatsinitialt bli lägre vid tillämpning av IFRS 16. Vi har dock dragit andra slutsatser om vad somhänder över leasingperioden med nyckeltalen. Nyckeltalen kommer vid leasingperiodens slutvisa högre avkastning än vad IAS 17 hade visat under samma period. Slutsatsen grundar sig iresultatpåverkans omfördelning då avskrivning, ränta och amortering görs istället förkostnadsföring av leasingavgiften.Vi har kommit fram till att företagsredovisning av det som tidigare var operationellaleasingkontrakt blir mer komplicerad när IFRS 16 tillämpas. Övergångsbestämmelser till dennya standarden har även öppnat upp för företagen att ge en anpassad bild av redovisningen motintressenter. Utifrån vår studie har vi också dragit slutsatsen att övergången till den nyastandarden på lång sikt kommer gynna företagets intressenter. I dagsläget gör intressenter redanjusteringar för företags operationella leasingåtagande vid beräkning av kreditrisk. Den nyastandarden innebär att intressenter slipper göra justeringar då företaget redovisar en merrättvisande bild av de finansiella rapporterna.

 • 129.
  Bergkvist, Laila
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lorentzon, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  FRISTADS: Supply Chains, från tråd till arbetsbyxa2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish Textile industry has since the beginning of the 70-ties moved their production to countries with cheap labour further and further away. The production in the Baltic countries and Asia has become reality for many Swedish manufacturing companies. With today’s technology the communication with remote countries has ceased to be a problem. The difficulties have instead turned out to be more focused on transportation of goods and just in time deliveries to Sweden. In cooperation with Fristads AB we have made a study of Fristads AB´s flow of merchandise and their surrounding logistics. Our focus has mainly been on the production in Vietnam. The purpose with our study has been to clarify which important parts Fristads AB must include in their flow of materials and choices of suppliers, to be able to create an even more efficient supply chain. An effectiveness that will make Fristads AB maintain their leading position on the market. Fristads AB`s expressed ambition was that their producer in Vietnam would take over the responsible for purchase and stock keeping of the accessories. The scientific approach of the study has mainly been qualitative and we have performed several interviews with key figures within Fristads AB. We have also carried out a field study at Fristads AB’s warehouse of raw materials and productions unit at Jurkalnes in Riga, Latvia. In our theoretic frame of references we have chosen theories of Arjan J. Van Weele, Michael Porter, Ralf Blomqvist, Stig-Arne Mattsson and Peter Kraljic. The different theories discuss business logistics, effectiveness in supply chains, chain of values and strategies of choosing suppliers. 1 We rather quickly realized the complexity of the company and the ways they handled their raw materials. This partly because Fristads AB has many different articles, but also because they are a member of a larger organisation where many decision are made centrally. During our study we kept coming back to the fact that the absence of an integrated business system caused unnecessary redundant work of many documents. In our analysing part we compare our empiric material with our theoretic frame of reference. Our conclusions and recommendations to Fristads AB were that they should develop an even closer cooperation with their suppliers and producers, to maintain their strong position at the market. Further more we found out that an integrated business system, where all involved parties are integrated, are necessary for Fristads AB to create an effective supply chain.

 • 130.
  Berglund, Charlotta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Tilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencers som varumärkesstärkande: En studie i hur man kan stärka ett varumärke genom att marknadsföra sig genom influencers2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fenomenet “influencer” har den senaste tiden på grund av den stora spridningen av sociala mediervärlden över blivit ett allt mer vardaglig uttryck inom marknadsföring. Namnet influencer kommer från engelskans influence. Vidare betyder det att man influerar någon, då bland annat till olika köp och livsstilsbeslut. Vilket har gjort influencers till en potentiell reklampelare. Detta då influencerns följare vill leva som influencer och därför vill köpa det den köper. Syftet med vår studie är att studera hur företag genom användning av influencers kan stärka sinavarumärken. Vidare studerar vi hur man som företag utför processen att välja en influencer med mål om att skapa störst möjlighet till stärkandet av varumärket. För att besvara frågeställningen valde vi att göra en kvalitativ studie med fem företag; Abacus Sportswear, Style by Mouche, Plodder PR och kommunikation, en PR och kommunikationsbyrå med fokus på mode/lifestyle och en PR och kommunikationsbyrå med fokus på skönhet. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer medföretagen för att skapa en intervju med utrymme för följdfrågor och diskussion. Studien har visat att företag framförallt marknadsför sig genom influencers för att sprida varumärkeskännedom och på så vis även stärka sitt varumärke. Det är viktigt för företagen att influencern står för liknande värderingar, kan förmedla ett trovärdigt budskap och att de kan starta en spridning av word of mouth i en positiv riktning. Dock visar vår studie att dagens processer för att välja influencers till varumärken inte fokuserar tillräckligt på varumärkesstärkande utan främst på statistik. Vi har genom att koppla ihop teori och empiri kommit fram till att för att ett samarbete med influencers ska ha goda förutsättningar till att kunna stärka varumärket behöver företag förutom att studera statistik även studera influencerns förtroende, personlig intimitet och ifall influencern går i linje med varumärket. Detta beskrivs i form av en modell på sju steg.

 • 131.
  Bergqvist, Tova
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gabrielii, Filippa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitaliseringens påverkan på yrkesidentitet: en kvalitativ studie om redovisningsekonomer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen ses som en av samhällets starkaste pågående förändringar och dess följder påverkar branscher och yrken i stor utsträckning. Redovisningsbranschen har stått och står fortfarande inför stora förändringar som en följd av teknikens utveckling och som redovisningsekonom gäller det att anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. Redovisningsekonomers arbete har tidigare bestått av mycket administrativa och monotona arbetsuppgifter, vilket är sådana uppgifter som tekniken kan och har tagit över. Därför har redovisningsekonomerna fått börja utföra andra uppgifter, såsom exempelvis rådgivning och analys av siffror. Dessa nya arbetsuppgifter kräver nya kompetenser för alla redovisningsekonomer. Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken utsträckning redovisningsekonomers yrkesidentitet påverkas av digitaliseringen. Vi har valt en kvalitativ metod av studien och har genomfört nio semistrukturerade intervjuer med redovisningsekonomer från olika företag. Studiens slutsats är att digitaliseringen påverkar redovisningsekonomernas yrkesidentitet i stor utsträckning och att den kan komma att förändras helt i framtiden. Det har gjorts många studier på hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter. Dock finns det få studier som beskriver vad detta faktiskt innebär för yrkesroller och identitet.

 • 132.
  BERGSTRÖM, HENRIK
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  LIBERTSON, FRANS
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Produktservicesystem: en möjlighet för modeindustrin?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem Dagens företag står inför framtida utmaningar, som förändrad konsumtion, strängare miljörestriktioner och hårdare krav på förlängd produktlivscykel för att nå en mer hållbar utveckling. Produktservicesystem (PSS) utgör en potentiell lösning för dessa utmaningar. Uthyrning har kommit att bli en självklar del inom vissa branscher emedan andra branscher fortfarande bygger på traditionell konsumtion. Textil- och modebranschen är en bransch där ägande fortfarande är den rådande formen. Vår undersökning grundar sig i att undersöka möjligheterna för ett PSS inom denna bransch. Syfte Vårt syfte är att studera branscher där PSS redan är ett vanligt förekommande fenomen för att förstå hur de arbetar med PSS, vilka hinder de ställts inför och hur de överkommit dem. Vi ämnar även undersöka specifika företag inom textil- och modebranschen som erbjuder uthyrning för att skapa en bild av hur de integrerat PSS i sin verksamhet. Vår studie syftar till att undersöka hur PSS är utformat i praktiken, i hopp om att detta kan vara till hjälp för att vidareutveckla PSS för textil- och modebranschen. Metod Metoden grundar sig i en fallstudiedesign med multipla fall. Nio semistrukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju har genomförts med företag inom flertalet branscher som har integrerat PSS i sin affärsmodell. En semistrukturerad intervju genomfördes även med en forskare inom ämnet. Slutsats Resultatet visar att flertalet faktorer bör tas i beaktning vid utformning av PSS. Affärsidé, produkt, service, kunder, brand community, teknologi och innovation är alla viktiga delar som sam- och påverkar användarkomfort, äganderelaterade problem, marknadsföring samt uppskalningsmöjligheter. Vidare är varje PSS unikt och bör dessutom anpassas efter respektive kontext.

 • 133.
  Bergström, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Weinås, Anderas
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Fast Fashion-konsumentens attityd till hållbart mode2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekologiskt, närodlat, kravmärkt och återvinningsbart – kärt barn har många namn och aldrig förr har vi konsumenter varit så medvetna om just den miljömässiga och hälsomässiga aspekten som vi är idag. Man kan verkligen kalla det en ny trend. Sida vid sida om miljötrenden verkar vårt nya sätt att se på mode och hur vi konsumerar det. Den nya eran av ”nyheter varje vecka” och ”prisvärt mode” har även det blivit en ny trend som bidragit till att våra stora fast fashion-företag fullkomligt sprutar ut nya prisvärda tolkningar av det senaste modet och trenderna. Låg kvalitet i plaggen som inte förväntas hålla mer än vid ett par användningsområden för att sedan hamnar i våra hushållsopor har gjort hela industrin till en ohållbar och tickande bomb. Hur väl informerad är fast fashion-konsumenten om deras påverkan och reflekterar dem över sitt köpbeteende? Vem bär ansvaret? Denna problemformulering ligger till grund för denna studie och vi har genom kvalitativ forskning belyst den ohållbara situation som textila avfall bidrar till samt kartlagt attityden hos fast fashion-konsumenten genom två fokusgrupper. Urvalet i fokusgrupperna bestod av unga kvinnor från ålder 16-26 år där fokus i intervjuerna var deras attityd, hur välinformerade dem är, hur långt är de själva villiga att gå för miljön samt vem de anser bär det tyngsta ansvaret i frågan.

 • 134.
  Bernestål, Sofia Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Börjesson, Johanna
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Janitzek, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Second hand- och vintagekläder Vs. Nyproducerade kläder: En studie kring huruvida köp av andrahandskläder leder till lägre konsumtion av nyproducerade plagg.2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige konsumeras årligen stora mängder kläder. Nyproduktion av textil har en betydande miljöpåverkan med bland annat stor åtgång av vatten samt mängder av kemikalier. Ett alternativ till allt nyproducerat skulle kunna vara andrahandsmarknaden för kläder. Syftet med studien är att undersöka om de kvinnliga kunderna hos butikerna Myrorna och Beyond Retro konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och vintagekläder. Vi har använt oss utav en kvantitativ undersökning där vi intervjuat totalt hundra stycken respondenter i anslutning till Myrorna och Beyond Retros butiker. Vidare har vi genomfört fem stycken kvalitativa intervjuer med vana konsumenter hos ovannämnda butiker, för att fånga deras resonemang bakom svaren. De kvantitativa intervjuerna visar på att en liten majoritet anser sig konsumera färre nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och vintagekläder. Samt att det överhängande motivet bakom köpen var att second hand- och vintagekläder är unikt och trendigt. I de kvalitativa intervjuerna var resultatet på vår huvudfråga omvänd, och ett djupare resonemang fördes kring deras agerande. Dessa respondenter visade sig i vissa fall ha överskattat sitt konsumerande av second hand- och vintagekläder i förhållande till nyproducerade plagg. In Sweden today we are consuming large quantities of clothes. Production of textiles have significant environmental effects, including high consumption of water and chemicals. An alternative to all the new produced clothes could be the second hand- clothes market. The purpose of this study is to investigate whether the female clients of the stores Myrorna and Beyond Retro consume fewer newly garments because they consume second hand- and vintageclothes. We have used a quantitative study where we interviewed a total of one hundred respondents in connection with Myrorna and Beyond Retro stores. Furthermore, we have conducted five qualitative interviews with consumers of the above stores to capture respondents' reasoning behind the answers. The quantitative interviews show that a small majority consider themselves to consume fewer newly constructed garments when they consume second hand- and vintageclothes. The largest motive behind the purchase was that the second hand- and vintageclothes is unique and trendy. In the qualitative interviews were the result to our main question in reverse, and a deeper reasoning on their actions were disused. These respondents appeared in some cases have overestimated their consuming of second hand- and vintageclothes in relation to the newly constructed garments.

 • 135.
  Berntsson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Widén, Nathalie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Produktplacering på Instagram: attityder hos ungdomar inom Generation Z2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är internet något som de flesta har tillgång till. Sociala medier är en utav de aktiviteter som finns tillgängliga på internet och används som mest av ungdomar, däribland Generation Z. Genom sociala mediers höga tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter skapar detta möjligheter för företag som vill sprida information till kräsna målgrupper. Produktplacering är en av de marknadsföringsverktyg på sociala medier som har visat sig vara effektiv i ett samhälle där människor filtrerar bort reklam på daglig basis. Opinionsledare är ytterligare ett verktyg som företagen använder sig av för att snabbare nå ut med sinakommunikativa budskap. Då ungdomar inom Generation Z är bekväma och innovativa har de också ett mer kritiskt och krävande förhållningssätt till det som publiceras på internet. Denna uppsats har därför som syfte att få en djupare förståelse för vilka attityder ungomdarna har till produktplacerade bilder på Instagram och om opinionsledare på plattformen har en påverkan på dem. Forskningsfrågor har upprättats som lyder: ‘’Vilka attityder har ungdomar inom Generation Z till produktplacering på Instagram?’’ samt ‘’Hur påverkar opinionsledare på Instagram ungdomar inom Generation Zs attityder?’’. Att undersöka produktplacering på Instagram var av stort intresse just för att applikationen är den app som ungdomar använder mest. Det finns dock begränsad forskning av vilka attityder som denna åldersgrupp har till produktplacering på Instagram och hur opinionsledare som medverkande kraft i denna plattform kan påverka dessa. För att kunna fylla detta kunskapsgap har vi framfört teori om kommunikation, påverkan och attityder för att sedan kunna analysera detta med det resultat som framkom under genomförandet av två kvalitativafokusgruppsintervjuer. Det visade sig att åldersgruppens attityder mestadels grundar sig i en “värdeuttrycksfunktion” av den orsak att de vill kunna koppla det som produktplaceras till deras sociala identitet och värderingar. Opinionsledaren har även visat sig ha en stor påverkan på åldersgruppensattityder om dem uttrycker sig på ett trovärdigt sätt. För att det kommunikativa budskapet i produktplaceringen ska nå fram behöver också åldersgruppen känna att de kan identifiera sigeller relatera till opinionsledarens åsikter. Krav på att produktplacering behöver vara skräddarsydd efter deras behov och intressen finns också vilket visar på att en så kallad “nyttofunktion” också präglar deras attityder.

 • 136.
  Berntsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Forsgren, Stefanie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Millennial Mind: A qualitative study on how to communicate sustainability to reduce consumption2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The discourse of sustainable development has over the recent years become increasingly vital, due to the fashion industry´s over lyexcessive use of natural resources and contribution to hyperconsumption. Hyper-consumption is part of the consequences of marketing, and consumers regard marketing of sustainability to be unreliable. Previous research has highlighted how communicating sustainability can increase sustainable consumption, however the realissue lies within reducing consumption overall. Using marketing to reduce consumption within the consumer is intricate, but in the light of this the generational segment female Millennials have shown to be prone towards reducing consumption.

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore female millennials mind and values, mainly to be able to identify and form a way of communicating sustainability with the intent of reducing consumption, that is applicable for this segment. The aim is further to propose how this then can be applied and in what way it best should be implemented to finally reduce overall fashion consumption.

  Design/methodology/approach: This thesis uses an abductive research approach and a qualitative method. The research question is answered by conducting focus groups and illuminates the core determinants which are to be used as part of the development of the communication.

  Findings: The findings suggest that female millennials need to be motivated into realizing how reduced consumption can be a core value of them. A form of social marketing program is what has been determined to be a viable form of communication since it aligned with the social communicative ways that female millennials are receptive to.

  Originality/value: This thesis contributes by highlighting and identifying the underlying values and motivations which female millennials have towards sustainability marketing. Moreover, the results imply that female millennials are of valuable consideration for future research of how to communicate sustainability with the intention to reduce fashion consumption. Marketer can specifically learn what the determinants to include in a social benefit program and thereby create valuable concrete results in terms.

 • 137.
  Beronius, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Andrén, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fastighetsmäklarbranschens digitalisering: En kvalitativ studie om Instagram som verktyg för relationsmarknadsföring2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av samhället är ett faktum och som företag måste man vara följsam med vart kunderna befinner sig. I samband med detta har också utgångspunkten för hur man riktar sin marknadsföring och i sin tur hur man kommunicerar förändrats. Redan på sextiotalet börjadekunderna ställa krav på att produkter skulle anpassas efter dem på deras begäran. Därigenom uppdagades skiftet av fokus i marknadsföring där företag övergick från att sätta företagens behov i centrum till att rikta sin uppmärksamhet till kundens önskemål. Från början till slut är det kunden och användaren som har makten. Både när det kommer till hur identiteten av varumärken utformas men också under vilka premisser man för interaktiva dialoger på. Sociala medier har skapat möjligheten för företag att vara närvarande och tillgängliga på ett annat sätt än tidigare. Vilket underlättar för kontinuerliga avlyssningar av marknaden och därigenom en djupare förståelse för sina kunder. Fastighetsmäklarbranschen är en komplex marknad att verka inom där konkurrensen är hård. Därför ställs det höga krav på företag för att överhuvudtaget sticka ut ur mängden och synas. Framförallt i ett samhälle där konsumenterna dagligen överöses med intryck i form av reklambudskap och uppmaningar till handel. Det mäktigaste kommunikationsverktyget en mäklare därför kan använda sig av är det som genereras av rekommendationer och word of mouth. Något som i sig beskrivs genereras av goda relationer till sina kunder. Men vilka möjligheter har man som fastighetsmäklarföretag på sociala medier? Och hur kan man skapa och uppmana till relationer via Instagram? Studien som utförts innefattande intervjuer med fastighetsmäklarföretag följt av observationer av respektive företags instagramkonto. Kunde vi dementera att det fanns ett gemensamt arbetssätt för relationsskapande på Instagram. Istället kunde vi identifiera flertalet omedvetna strategier företagen använt sig av som genererat engagemang och som kunnat härledas till vad som skrivits i teorin. Analysen av instagramkontona uppmanade dessutom till en tanke om en relation mellan antalet följare och kontots trovärdighet i den bemärkelse att följares bekanta ser att man ger sitt förtroende till företaget. Å andra sidan bedömer vi att antalet följare inte nödvändigtvis för med sig att fler väljer att interagera med det publicerade innehållet, utan ser istället att det har en anknytning till typen av innehåll man väljer att förmedla.

 • 138.
  BERTILSSON, KRISTIN
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  BARK, KRISTINA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Sy ihop ditt företag: handboken för nya textilentreprenörer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att starta företag genererar många faktorer att tänka på. En handbok har skrivits för att göra det mindre komplicerat att inte försumma parametrar av betydelse. Handboken är avsedd för nya företagare inom textilindustrin. Alla branscher är unika på olika typer men många delar kan generaliseras. Ekonomi och andra formaliteter är oftast lika för alla typer av företag. I samtliga fall är du skyldig att fylla i sin inkomstdeklaration form och att presentera bokföring. De skillnader finns i undersökningen handbok som huvudsakligen är avsett för tidigare textil studenter, men även personer som har arbetat som företagare i andra än textilindustrin. Detta examensarbete endast pågå under en kort tid, varför det inte är möjligt att presentera en komplett bok som följd. Presenteras i denna rapport är ett säljargument som består av vissa utvalda delar av handboken. Handboken är fortfarande under uppbyggnad på dagen av tidsfristen för examen project.Aim för denna handbok är att skapa ett verktyg som besvarar ett huvud fråga om hur man rent praktiskt lyckas när starta ett företag inom textilindustrin. Boken hjälper dig genom hela processen, från en opolerade idé till dess att verksamheten är igång, i ett strategiskt formation. Arbetet kommer att underlättas genom att följa det taktiska processer och ta del av erfarenheter och värdefulla råd. Inledningsvis är det av stor vikt att veta vem du ska kontakta när problem uppstår och vad du ska ta reda på om de inte agerar i ett olagligt sätt. Länkar och andra värdefulla råd presenteras genom hela boken.

 • 139.
  Betrus, Meja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Aghazadeh, Farjam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Ann-Charlott
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Don’t take my smart phone away2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobiltelefonen som ett objekt har en stor betydelse för ungdomarna i dagens samhälle. Unga människor uppfattar sin mobiltelefon som en förlängning av sig själva och kan inte uthärda tanken på att vara borta från den. Men i olika situationer som tillexempel ett reklamationstillfälle, har den unga konsumenten inget annat val än att lämna in sin mobiltelefon för reparation. Reklamation är något som är oundvikligt och kan ses som ett misslyckande i sig, men det är hanteringen av reklamationen som avgör om den anses vara lyckad eller misslyckad för kunden.Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan den unga konsumenten och deras mobiltelefon och hur detta förhållande kan påverka varför de uppfattar en reklamation som misslyckad. Genom sju intervjuer har vi bett våra respondenter att prata om deras specifika reklamationstillfälle och hur de använder sin mobiltelefon i vardagen.Resultaten visade att de främsta anledningarna till att våra respondenter funnit sin hantering av reklamationen som ett misslyckande berodde på faktorer såsom väntetid, merkostnader, dålig ersättningsprodukt och ovänliga personal. Det visade också att våra respondenter har en anknytning till sin mobiltelefon och på grund av detta förhållande kan ovannämnda faktorer komma att ändras beroende på hur fästa en individ är till hans eller hennes produkt.

 • 140.
  Bianchi, Michelle
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fredriksson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Opportunities and barriers to CSR: A qualitative case study of the most important aspects of CSR in medium-sized fashion companies in the moderate price range2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis covers a qualitative case study of corporate social responsibility work in medium-sized fashion companies in the moderate price range. The aim of the study was to research the barriers and opportunities to corporate social responsibility in medium-sized fashion companies within the moderate price range in order to understand which aspects that are most important for these companies to focus on. Corporate social responsibility, shortened CSR, means taking environmental, social and financial responsibility for all actions of the company. The industry of the company as well as different company characteristics creates different contexts in which a company may work with CSR. The fashion value chain is a context for fashion companies. In order for a fashion company to be sustainable, the entire value chain should be considered, but it is within the upstream part of the fashion value chain that the most damaging processes occur and it is therefor the upstream part of the value chain that was focused on in this study. The size and price range of a company are characteristics that affects how a company may create successful CSR practices. The study also focused on the consumer perspective and the added value that CSR may bring. The study identified several perceived barriers and opportunities to CSR in medium-sized fashion companies within the moderate price range that may be important to consider in order creating successful CSR practices. Costs, quality assurance, communication and coordination where identified as important barriers. The study also identified that the added value of CSR to the brand and the increased consumer willingness to pay as important opportunities. The study found that cost-consciousness, quality assurance, communication and coordination and the added value perspective may be the most important aspects for medium-sized fashion companies in the moderate price range to focus on in the CSR work. By being aware of these barriers and opportunities, companies may create better CSR strategies, which focus on achieving the opportunities while avoiding the barriers.

 • 141.
  Birgersson, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ragnvaldsson, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Randau, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konsumentens uppfattning av Influencer Marketing på Instagram: En experimentell studie på Source Credibility, Köpintention och Varumärkesattityd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har under senare år växt och blivit en integrerad del av människors vardag. Tillväxten i populariteten av sociala medier har resulterat i att många företag flyttar delar av sin marknadsföring till dessa plattformar i förhoppningen om att få en bredare och mer engagerad publik. En följd av det ökade intresset för marknadsföring på sociala medier har blivit att sponsra och samarbeta med personer som har ett stort antal följare, även kallade influencers, på sociala medie-plattformar såsom Instagram, Twitter och Youtube. Samtidigt som sponsring av influencers blir allt vanligare så ser vi också att influencerns publik, följare och andra intressenter, har börjat tröttna på det sponsrade materialet. Tidigare forskning på marknadsföring med hjälp av kända personer har visat att det finns ett negativt samband mellan mängden produkter som en känd person marknadsför och den kända personens source credibility. Forskarna fann i samband med studierna även att konsumentens köpintention och varumärkesattityd påverkades negativt. Vår studie ämnade därför dels till att undersöka om samma slutsatser går att dra för dagens influencers. Å andra sidan visar forskning att konsumentens relation till en känd person kan skilja sig från relationen till en influencer. Då konsumenter ofta upplever att de har en relation till de influencers som de följer på sociala medier kan detta påverka den minskade source credibility som annars skulle uppstå när en influencer publicerar en större mängd sponsrat material. Därför syftade denna studie även till att undersöka huruvida konsumentens intention och attityd påverkas av att konsumenten följer en influencer eller inte. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes därför en experimentell studie på nätet. Deltagarna i studien slumpades in i en av två grupper där de exponerades för olika mängder sponsrat material. Experimentet avslutades med en enkät och grupperna jämfördes sedan för att se huruvida attityden gentemot influencern, köpintentionen och varumärkesattityden förändrades vid en större mängd sponsrat material. Enkäten möjliggjorde även vidare analys av hur attityder och intentioner påverkas av att konsumenten är följare eller inte. Resultatet visade att antal sponsrade inlägg som en influencer publicerar inte påverkar konsumentens köpintention, varumärkesattityd eller attityd gentemot influencern. Dock fann studien stöd för att en influencers source credibility påverkas beroende på om konsumenten är följare eller icke-följare, vilket i sin tur även påverkar konsumentens köpintention och varumärkesattityd. Vi fann även att source credibility påverkar köpintention och varumärkesattityd i båda fallen. Vi kan därmed dra slutsatsen att det är mindre viktigt för konsumenten hur många sponsrade inlägg en influencer publicerar. Det handlar snarare om huruvida man följer personen eller inte gällande hur konsumenten tar emot det sponsrade materialet.

 • 142.
  Bjarnevik, Therese
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Borgström, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mätning och utvärdering av Eventmarknadsföring2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi behandlar ämnet eventmarknadsföring och merinriktat hur mätning och utvärdering går till hos företag och organisationer samt vilkakomplikationer som finns kring detta. Studien är gjord med kvalitativ metod och har baseratspå teorier samt praktiska exempel som samlats in via en intervjumetod hos företag ochorganisationer.Uppsatsens huvudfokus är ämnet eventmarknadsföring, och den inriktas främst på hurmätning och utvärdering av marknadsföringsmetoden går till. Just mätning och utvärdering aveventmarknadsföring är sparsamt beforskat och det finns en avsaknad av kunskap om hur manpraktiskt tillämpar detta i organisationer och företag. Dock kan man se att den traditionellamarknadsföringens plats håller på att minska och eventmarknadsföring går stadigt uppåt.Exakt vad eventmarknadsföring innebär är aningen diffust då alla verkar ha sin egendefinition på ämnet men man kan kortfattat förklara det som att det handlar om att användasig av event av olika slag för att kommunicera ut en produkt eller ett budskap. Trots att mångaanvänder sig av denna metod är det ofta som man inte genomför någon utvärdering avresultatet och tidigare var detta inget problem men nu efterfrågas det mer och mer av företagoch i organisationer. På grund av detta är det av mångas intresse att lära sig mer kringmätning och utvärdering av eventmarknadsföring.Under våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide för att lämpliga frågor skulle ställastill respondenterna samt för att säkerställa att vi fick in samma information från de olikaintervjuerna. Intervjuguiden utformades utifrån den teori vi hittade och användes till de femintervjuer som genomfördes på fem olika företag. Respondenterna verkar inom flera olikabranscher och på så vis har vi fått inblick från olika branscher till uppsatsen.Teori och empiri indikerar att det är ett ytterst komplext ämne vi har undersökt och därför hardet varit svårt att dra några klara slutsatser. Det vi har kunnat konstatera är att det inte finnsnågon samordnad sanning kring hur mätning och utvärdering går till eftersom det är olikaberoende på vilken bransch du tillhör och vad du har för mål med eventet. Det finns hellerinte något standardiserat utvärderingsverktyg, men det efterfrågas delvis av både forskare ochvåra respondenter. Dessutom har vi konstaterat att man måste sätta mål redan under planeringför att man ska kunna mäta och utvärdera i efterhand. Undersökningen visar även atteventmarknadsföring är en lämplig metod att använda sig av då man lätt kan få en dialogmellan företag och konsumenten där man kan förändra attityd- och köpbeteendet.

 • 143.
  Bjerlemo, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lindevall, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Humankapital i års-och hållbarhetsredovisningar: Hur presenterar företag information om sin viktigaste tillgång2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medarbetarna genererar ekonomiska fördelar och är en konkurrensfördel på markanden, därför anses de som en av företagens viktigaste resurser. Ett ökat intresse för humankapitalet har bidragit till att många företag idag väljer att integrera information om humankapitalet i den frivilliga rapporteringen. Trots detta finns det idag inga riktlinjer eller standarder för hur resurserna ska presenteras. Det finns även lite forskning om hur företag kan presentera frivilliga upplysningar om humankapital. Syftet med vår studie är att generera kunskap om hur fem svenska företag med många anställda presenterar information om sitt humankapital. Vi vill även undersöka hur informationen varierar mellan företagen. Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys på företagens års- och hållbarhetsredovisningar där vi skapat kärnkategorier utifrån tidigare litteratur men även kunnat addera underkategorier med hjälp av en abduktiv ansats. Undersökningen pekar på att det finns ett externt intresse för de mänskliga resurserna då samtliga företag väljer att integrera information om humankapital i sina års- och hållbarhetsredovisningar. Upplysningarna skiljer sig något mellan företagen men likheterna är desto fler och mönster i utformningen går att finna mellan samtliga företag.

 • 144.
  BJÄRKEBLAD GYLLSTAD, ELIN
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  FRIDLUND, OLIWIA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Starkt butikskoncept: ur unga kunders perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle kretsar shopping inte bara kring själva produkterna som säljs, utan även om hur butiksmiljön är uppbyggd. Den visuella miljön och hur produkter presenteras har stor påverkan på kunders beteende och inköp. Ljus, ljud och färger påverkar våra sinnen både positivt och negativt, vilket butiker utnyttjar på olika sätt. Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva vad unga kunder (18-25 år) anser ska ingå i ett attraktivt och starkt butikskoncept. Syftet är också att undersöka hur unga kunder upplever likheter respektive skillnader gällande butikskoncept för butikskedjor och produktutvecklande varumärkesleverantörer. Metoden som använts för att komma fram till resultatet och slutsatsen är både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. En webbenkät på 10 frågor skickades ut via mail och besvarades av 100 personer. Sex stycken djupgående intervjuer gjordes efter att svaren på den kvantitativa undersökningen hade analyserats. Resultatet är att de två mest betydelsefulla faktorerna i ett starkt butikskoncept, enligt uppsatsens undersökningar, är fokusering på ordning och reda samt personalbeteende. Skillnaderna mellan de olika butikskoncepten visade sig i alla olika kategorier men främst i just ordning och reda av butiken samt gällande personalens attityd. Enligt uppsatsens undersökning uppskattar unga kunder generellt sett produktutvecklande varumärkesleverantörers butikskoncept mer än butikskedjors. Engelsk titel: Strong and attractive store concept - from young customers perspective Engelska nyckelord: Product developing brand manufacturers, chain store, store concept, customer experience, customer behavior, sensory influences, visual merchandising Sammanfattning på engelska: In today's society shopping is not just about the products that are sold. How the retail environment is constructed, the visual environment and how the products are presented has a major impact on customer behavior while purchasing. Light, sounds and colors affect our senses both positively and negatively, which stores utilize in different ways. The purpose of this research paper is to describe what young customers (18-25 years old) consider to be included in an attractive and strong store concept. It also aims to examine how young customers perceive similarities and differences considering store concept for chain stores and product developing brand manufacturers. The method that has been used to get the results and the conclusion is both a quantitative and a qualitative survey. An online survey of ten questions was sent out by email and was answered by a hundered people. Six interviews were made after the responses to the quantitative survey had been analyzed. The result is that the two most significant factors in a strong store concept, according to the thesis research, is focusing on order in the store and staff behavior. The differences between the two different store concepts appeared in all categories but mainly in the order of the store as well as staff behavior. According to the thesis research customers generally appreciate the store concept of product developing brand manufacturers more than chain stores concepts.

 • 145.
  Björk, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nilsson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  K3 versus frivilligt antagande av IFRS: Konsekvenserna på de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En tilltagande globalisering inom redovisning har bidragit till att internationella redovisningsprinciper och regler befinner sig i en harmoniseringsprocess. Bokföringsnämndens K-projekt pekar på att Sverige är del av denna process. Börsnoterade företag inom EU är tvingade att upprätta den finansiella rapporteringen enligt IFRS, men för svenska onoterade företag finns valmöjligheten att tillämpa de svenska reglerna. Argumenten för frivilligt antagande av IFRS bygger på ökad kvalitet, transparens och jämförbarhet i de finansiella rapporterna, vilket ska öka användbarheten för intressenterna. År 2012 inledde IASB ett arbete avseende revidering av den befintliga föreställningsramen, vilken beräknas vara färdigställd under år 2017. Den reviderade föreställningsramen lyfter fram betydelsen av tre primära intressenter, vilka utgörs av investerare, långivare och andra kreditgivare.Syftet med studien är att utreda hur svenska onoterade moderbolags val av att anta IFRS frivilligt, i stället för att tillämpa K3, påverkar de finansiella rapporterna och de primära intressenterna utifrån ett informationsbehovsperspektiv. Detta illustreras med fyra stycken hypotetiska typfall. För att uppnå syftet undersöks vilka skillnader som föreligger vid redovisningen enligt IFRS och K3 avseende finansiella instrument, goodwill vid rörelseförvärv, FoU-kostnader samt förvaltningsfastigheter med fokus på upplysningar. Metoden som tillämpas i studien är en deskriptiv analys med en abduktiv ansats inom ramen för kvalitativ forskning.Resultaten av studien visar på att det föreligger stora skillnader mellan IFRS och K3, vilket får effekten att företag som redovisar enligt IFRS framstår som mer lönsamma och mindre riskfyllda. Ett frivilligt antagande av IFRS bidrar till mer användbar information i de finansiella rapporterna samt att dessa bättre speglar företaget ekonomiska verklighet. Sammantaget framstår redovisningen enligt IFRS som mer attraktiv i förhållande till K3, utifrån de primära intressenternas informationsbehov.

 • 146.
  Blom, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Skarin, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Widlund, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vem har ansvaret?: En studie i ansvarstagande och ansvarsfördelning för sexualbrott vid musikfestivaler2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka hur aktörerna i festivalnätverket uppfattar och hanterar ansvarsfrågan rörande sexualbrott i samband med musikfestivaler, med fokus på att reda ut ansvarsfördelningen mellan festivalaktörerna. Vidare redogörs de faktorer som påverkar risknivån för sexualbrott på festivaler och på vilket sätt aktörerna i ett festivalnätverk kan skapa förutsättningar för att undvika sexualbrott på festivaler. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med aktörer i festivalnätverk och genom kvalitativa innehållsanalyser av olika organisationers rutindokument. Resultatet visar på att festivalnätverkets aktörer anser att sexualbrottsproblematiken är viktig att bemöta och att de har ett ansvar för att arbeta preventivt mot att det inträffar sexualbrott på festivaler. Det skiljer sig i hur aktörerna i nätverket uppfattar festivalarrangörens ansvar och ansvarstagande för sexualbrott och det saknas tydliga skriftliga rutiner och ansvarsfördelningar. Alla festivalaktörer är eniga om att sexualbrott är ett samhällsproblem och att de måste samarbeta och samverka för att bemöta problematiken. Festivalaktörerna visar på olika åtgärder som de tror kan bidra till att minimera antalet incidenter, men vissa val av strategier tyder ändå på att festivalaktörerna inte alltid prioriterar säkerhetsarbetet på grund av kostnadsmässiga eller kompetensmässiga brister.

 • 147. Blombäck, Anna
  et al.
  Brunninge, Olof
  Corporate Brand Heritage in Family Businesses; Not Always About Family History2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this paper we discuss how communication of family heritage in family businesses can be valuable from both corporate brand and organization identity perspectives, but also why further discussion is needed in regards to the phenomenon. The paper adds to this emerging literature by elaborating on the challenges and choices made in relation to communication of heritage in firms that have co-existing and overlapping corporate identities. A study of 55 corporate websites in Sweden and Germany is conducted. We find that firms vary in terms of how they rely on family to shape corporate brand heritage but also that the two sources of heritage are combined to support idiosyncratic corporate heritage identities and brands. To interpret our empirical findings we combine the identity discourses available in marketing, organization and social theory, and discuss implications of the choice to integrate or not to integrate family-related heritage in marketing communications. The paper represents work in progress and the sections on findings, analysis and discussions are tentative in kind.

 • 148. Blombäck, Anna
  et al.
  Brunninge, Olof
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Corporate brand heritage in family businesses. Not always about the family2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 149. Blombäck, Anna
  et al.
  Brunninge, Olof
  [external].
  Corporate identity manifested through historical references2009Ingår i: Corporate Communications. An International Journal, ISSN 1356-3289, E-ISSN 1758-6046, Vol. 14, nr 1, s. 404-419Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to focus on how firms draw on historical references in corporate marketing. The paper seeks to analyze the logic behind such efforts from a corporate identity perspective and to propose potential risks and/or benefits of doing so. The paper aims to inspire the understanding of how references to history are used in marketing and the outcome of such use. The paper mainly draws on literature relating to corporate marketing and the use of history in organizations. Combining these theories, and pointing at empirical examples, the paper clarifies why references to history can be important manifestations of corporate identity. The paper comes up with propositions concerning what consequences the reference to history in corporate marketing can have for firms' marketing strategies and business development. The paper outlines a connection among corporate identity, organizational identity, and image through corporate communications. It suggests that among the range of corporate characteristics, historical references can be particular valuable for corporate communications thanks to the reliability age can provide (as opposed to liabilities of newness). Still, elaborations suggest that the planned use of historical references has both pros and cons in terms of business development. Despite the notion that history, as an inevitable and distinctive firm feature, can play an important role in corporate marketing, research on the topic is quite scarce. This paper offers some remedy to this gap by elaborating on the internal and external rationales for applying historical references and how these can be explained in connections between corporate identity and history.

 • 150. Blombäck, Anna
  et al.
  Brunninge, Olof
  Family and business heritage entwined: how family businesses rely on heritage to compose corporate identity2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Delahaye et al (2009) recognize the importance of corporate history as a specific genre that plays a key role in constructing identity and shaping corporate communication. While many firms use corporate history statements in their communications, the content and purpose of using these can differ. In this paper we focus particularly on corporate history statements on websites – viewing these as instruments for creation and maintenance of heritage identities and brands. In family businesses, history issues are particularly salient as the history of the family and the company are often entwined. We maintain that this entwinement provides a particular basis for creation and maintenance of heritage-based corporate identities and brands and our aim is to uncover how the combination of family and corporate history is-/can be leveraged in heritage identities and branding. In addition to the heritage literature our discussion and basic assumptions draw on the notion of dual and hybrid identities, which reveals how seemingly disparate identities can both coexist and interrelate in an organization. To promote our discussion we identify and analyse corporate history statements, as presented on corporate websites, in Swedish and German family firms. We study the types of statements (family and/or business related) and the focus of these. As an outcome of our study we aim to reveal how family and business heritages can interplay to generate idiosyncratic and competitive corporate identities. In addition, we aim to identify dimensions that help to understand similarities and differences of corporate history statements. Our main findings cover where history is addressed (mainly the 'about us' sections of websides, less frequently on the entry page) and what aspects of history are addressed/not addressed. The cases we have examined vary as to whether the family history and the business hostory are addressed separately or if the interplay between the two is emphasized to construct a corporate heritage identity.

1234567 101 - 150 av 1528
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf