Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 744
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bång, Angela
  University of Borås, School of Health Science.
  Bra bemötande kan påverka smärta och sjukdomsförlopp2007In: Samverkan 112, ISSN 1650-7487, no 1, p. 56-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 102.
  Bång, Angela
  University of Borås, School of Health Science.
  Rätt prehospital vård centralt vid akut hjärtinfarkt2007In: Samverkan 112, ISSN 1650-7487, Vol. 5, p. 52-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 103.
  Bång, Angela
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, School of Health Science.
  Lindra och behandla bröstsmärta/hjärtproblem hos patienter som söker ambulanssjukvård. LINDRA: en klinisk interventionsstudie2007In: Samverkan 112, ISSN 1650-7487Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Bång, Angela
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, School of Health Science.
  Smärta och ångest engagerar forskare i ambulanssjukvård2007In: Samverkan 112, ISSN 1650-7487, Vol. 6, no 4, p. 70-71Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 105.
  Bångsbo, Angela
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Lidén, Eva
  Tvärprofessionell samverkan för patienters/brukares delaktighet i vård- och omsorgsplanering2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Äldre personer med flera och komplexa sjukdomstillstånd är en ökande grupp i samhället. För att kunna erbjuda målgruppen en god vård ställs krav på samverkan mellan professionsföreträdare och vårdverksamheter inom såväl öppen som sluten vård och omsorg. Administrativa frågor har på olika sätt dominerat utvecklingen. Nya rutiner för informationsöverföring har införts i Västra Götaland och informationen mellan vårdgivarna skickas i datoriserad form. Det här projektet belyser patienters/brukares perspektiv kring deltagande vid vårdplanering liksom vad som händer i samband med vårdplaneringsmöten ur de professionellas perspektiv med fokus på samverkan och patienters delaktighet. Studierna har genomförts under ledning av Eva Lidén, Med. Dr med inriktning mot omvårdnadsforskning och leg. Distriktssköterska, i samarbete med projektmedarbetare och referensgrupp med företrädare för olika professioner och verksamheter. Projektet har bestått av tre delstudier under åren 2009–2011. En kartläggning genomfördes 2008 inför starten av projektet. De tre delstudierna har haft som övergripande fokus att studera förutsättningar och hinder för samverkan mellan personal från olika professioner och organisationer liksom patienters/brukares delaktighet. Personal från hälso-/sjukvården, primärvård och kommunalt anställd vårdpersonal av olika kategorier liksom patienter/brukare har i studierna bidragit med värdefull information utifrån deras erfarenheter av att medverka i vårdoch omsorgsplaneringsmöten (VOP-möten) inför patienters utskrivning från sjukhus. I föreliggande slutrapport sammanfattas i korthet de två första delstudierna, som belyser hur organisations- och verksamhetsföreträdare ser på samverkan och patienters/brukares delaktighet liksom förutsättningar och hinder för deras medverkan vid vårdplanering (Lidén 2009; Bångsbo & Lidén 2010). Det huvudsakliga innehållet utgörs av resultatet av den tredje och sista delstudien, samt en diskussion över det sammanvägda resultatet av de tre delstudierna. Delstudie tre syftade till att belysa hur vård- och omsorgspersonal i reflektionsgrupper kommunicerar kring patienters behov och sitt professionella ansvarsområde vid VOP-möten.Syftet med studien var också att beskriva om och vilka förändringar i synsätt som deltagarna upplevde före och efter interventionen i form av handledda reflektionsgrupper med deltagare från kommun, primärvård samt slutenvård. Avsikten med reflektionsgrupperna vara att öka medvetenheten om kommunikativa processer som förekommer vid VOP-möten. Resultatet av delstudie tre visade att VOP-möten i stort fungerar bättre idag än tidigare och att varierande professionsperspektiv diskuterades. Dock dominerar det organisatoriska perspektivet, med stor betydelse för gränsöverskridande samverkan. Diskussionerna bidrog enligt informanterna till en bättre förståelse för andra organisationers villkor samt en ökad medvetenhet om betydelsen av patienter/brukares delaktighet vid VOP-möten. Det sammanvägda resultatet av de tre delstudierna visar att vårdplanering är en komplex verksamhet och det har blivit tydligt i projektet att det blivit en alltmer specialiserad uppgift vilket inte med automatik innebär ökad delaktighet för patienter/brukare. Dock underlättas samverkan då de professionella kontakterna blir färre. Personkännedom och kommunikation liksom kunskap och förståelse för andra organisationers verksamhet, bidrar till organisationsöverskridande samverkan enligt datamaterialet. Det finns goda intentioner att samverka mellan professionsoch verksamhetsföreträdare, både inom den egna organisationen och med andra organisationer. När personalen samverkar inför, under och efter VOP-möten kan patienter/brukares delaktighet understödjas och förbättras. Men detta förutsätter en medvetenhet hos personalen och ett understödjande förhållningssätt, där yrkesområden och professionellt ansvar kompletterar och överlappar oberoende av organisations- eller professionstillhörighet. Det finns en stor medvetenhet i datamaterialet om hur det ska vara för att vårdplanering ska fungera så bra som möjligt men det finns olika försvårande faktorer främst på organisationsnivå. Trots detta finns goda möjligheter för en ständigt pågående utveckling.

 • 106.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  AUTHENTICITY AND TRANSPARENCY: THE LAST ACT IN THE ODYSSEY OF CONSUMPTION2009Other (Other academic)
 • 107.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Authenticity, Responsibility and Sustainability, the Drivers of a New Prosperity2009Other (Other academic)
 • 108.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  DAS DESIGN EINES NEUEN WOHLSTANDSVERSTÄNDNISSES2009Other (Other academic)
 • 109.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Die neue Sehnsucht nach Authentizität2009Other (Other academic)
 • 110.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  ESSEN AUF VERTRAUTEM TERRAIN: EINE STRATEGIE FÜR ZEITEN DES UMBRUCHS2009Other (Other academic)
 • 111.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  FORM FOLLOWS SENSE. NEUE INNOVATIONS- UND DESIGNSTRATEGIEN IN KRISENGESCHÜTTELTEN ZEITEN2009Other (Other academic)
 • 112.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  If only we wanted to2009In: The Hub, Focus on research, London College of Fashion, February 2009/issue SIXArticle in journal (Other academic)
 • 113.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Mit Authentizität aus der Krise2009Other (Other academic)
 • 114.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  NEUE WACHSTUMSTRATEGIEN FÜR ZEITEN DER KRISE UND DANACH2009Conference paper (Other academic)
 • 115.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Statement, Free Radicals CLASH conference2009Other (Other academic)
 • 116.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Design of Prosperity: Culture for Sustainable Growth2009Other (Other academic)
 • 117.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Design of Prosperity research project2007In: The Nordic Textile Journal 2006-07, p. 74-79Article in journal (Other academic)
 • 118.
  Carbonaro, Simonetta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The sustainability of our present future2009Other (Other academic)
 • 119.
  Carbonaro, Simonetta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Goldsmith, David
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Fashion and The Design of Prosperity: A Discussion of Alternative Business Models2013In: The Handbook of Fashion Studies, Bloomsbury , 2013, p. 574-593Chapter in book (Other academic)
  Abstract
 • 120.
  Carlsson, Gunilla
  University of Borås, School of Health Science.
  Ilska, osäkerhet och känslan av existentiell kränkning2009In: Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå / [ed] Gunnel Svedberg, Petra Svedberg, Henrika Jormfeldt, Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Lund: Studentlitteratur AB , 2009, p. 237-254Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten är genomgående patientens perspektiv. Efter en historisk tillbakablick på hur det varit att vårdas inom psykiatrin riktas blickarna mot aktuell forskning inom området. Boken tar fasta på olika upplevelser som kan prägla personens värld oberoende av diagnos. Ett vårdvetenskapligt perspektiv på psykisk hälsa lyfts fram liksom livsförståelsens betydelse för hur denna formas.

 • 121.
  Carlsson, Gunilla
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Dahlberg, Karin
  Drew, N
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Violent encounters in psychiatric care: a phenomenological study of embodied caring knowledge2004In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 25, no 2, p. 191-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on encounters that become violent, a problem in health care that has been the issue of many debates but is still not fully understood. Violent encounters refer to events where the patient expresses an aggressive and hostile attitude toward the caregiver. This study is part of a bigger project that aims to elucidate violent encounters from the caregivers' as well as the patients' perspectives. The purpose of this particular study was to describe the essence of violent encounters from the caregivers' perspective. Guided by a phenomenological method, data were analyzed within a reflective lifeworld approach. The essence of a violent encounter between caregivers and patients, as experienced by the caregivers, is a critical moment characterized by a tension between presence and distance, a moment where everything is happening at the same time. There are important meaning differences in relation to the violent encounter being viewed as positive rather than negative, based on the caregivers' ability to be present and their capacity in these trying situations to manage their fear. The findings also make explicit the particular knowledge that is needed for the caregiver to manage the threat of violence in a creative way.

 • 122. Carlsson, P
  et al.
  Liss, P-E
  Sandman, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Svar till Nils-Eric Sahlin: Vi håller med om att vårt förslag till reviderade riktlinjer för prioriteringar behöver analyseras ytterligare2008In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 105, no 47, p. 3458-3459Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tvärtemot vad Nils-Eric Sahlin hävdar kräver en mer flexibel ordning mellan etiska principer mer av etisk reflektion. Vårt förslag är en vidareutveckling av den tidigare etiska plattformen, som i vissa avseenden innehöll brister i etisk reflektion och koppling av denna till praktiken. Nils-Eric Sahlin diskuterar i Läkartidningen 37/2008 (sidorna 2465-6) ett förslag från PrioriteringsCentrum i Linköping som bl a efterlyser en översyn av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar från 1997. Vi välkomnar en livaktig diskussion kring hur arbetet med öppna prioriteringar ska kunna realiseras i vårt land.

 • 123. Carlsson, Per
  et al.
  Hoffman, Mikael
  Levin, Lars-Åke
  Sandman, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Wiss, Johanna
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den pågående Läkemedels- och apoteksutredningen har i ett tilläggsdirektiv fått i uppdrag att analysera behovet av särskilda lösningar vid beslut om subventionering för särläkemedel. Ett särläkemedel är ett läkemedel som uppfyller vissa villkor och därmed omfattas av ett särskilda stimulansåtgärder innan godkännande av läkemedelsmyndighet samt möjlighet, men inte rätt, till ensamrätt på marknaden under 10 år. Till villkoren hör bl.a. att läkemedlet är avsett för att diagnostisera, förebygga eller behandla livshotande tillstånd eller tillstånd med kronisk funktionsnedsättning och som högst 5 av 10 000 personer i gemenskapen lider av vid ansökningstillfället.

 • 124. Carlsson, Per
  et al.
  Liss, Per-Erik
  Sandman, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Replik till Nils-Eric Sahlin: Fortsatt analys behövs av förslaget till reviderade riktlinjer för prioriteringar2008In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 105, no 47, p. 3458-3459Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tvärtemot vad Nils-Eric Sahlin hävdar kräver en mer flexibel ordning mellan etiska principer mer av etisk reflektion. Vårt förslag är en vidareutveckling av den tidigare etiska plattformen, som i vissa avseenden innehöll brister i etisk reflektion och koppling av denna till praktiken.

 • 125.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018In: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Relational care, interpersonal intimacy and emotional attunement are crucial for children’s development and wellbeing in ECEC. The present study examines how they are enacted in a Swedish preschool (for 1–5-year-olds) through recurrent adult-child physical conduct, i.e. affectionate and affectionate-controlling touch. The data consist of 24 hours of video-recorded observations of everyday activities. The study shows that educators’ Affectionate-Comforting touch was used for emotion regulation as compassionate response to children’s distress; Amicable touch engaged children in spontaneous affection; and, Affectionate-Controlling touch was used to mildly control and direct the child’s bodily conduct and participation in preschool activities, or to mitigate the educators’ verbal disciplining. The study demonstrates the emotional complexity of ECEC enacted through the practices of haptic sociality. It supports the holistic policies arguing that embodied relational care should be integrated in ECEC, contrary to ideas that connect professionalism with emotional distance and lack of physical contact.

 • 126.
  Centerwall, Ulrika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nolin, Jan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Using an infrastructure perspective to conceptualise the visibility of school libraries in Sweden2019In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 24, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction. An emerging research area within the social sciences is infrastructure studies. This article conceptualises school libraries as an infrastructure among others, allowing for a fresh look at the role of the school library. We review and discuss what constitutes the school library as an important infrastructure at a school site.

  Method. Empirical data drawn from a qualitative interview study, including qualitative observations of Swedish school libraries was analysed using the concept of infrastructure.

  Analysis. The analysis was conducted with the support of a model including structures and arrangements of infrastructures.

  Results. A central objective of school library practices is to make the library more visible as one of the infrastructures of a school site. Different aspects of school library infrastructure can work for and against visibility.

  Conclusions. By conceptualising school libraries as an important infrastructure among others at school sites, it was possible to develop a deeper understanding of school library practices and visibility. Findings from this study contribute to the research on school libraries as contested functions within the context of schools.

 • 127.
  Christie, Michael
  et al.
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Garrote Jurado, Ramon
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Barriers to innovation in online pedagogy2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the authors report on a study that was carried out at the University College of Boras. Teachers using an online learning platform (WebCT) were surveyed to see to what extent they made use of the various features available to them on the learning platform. The extent to which teachers employed all the features was low. The article provides comparative details about the use of the various features (chat, discussion forums, assessment etc) and analyses reasons for their underutilisation. This case study is used to make more general points about pedagogy of online learning and discusses the need for greater cooperation between all the stakeholders involved in putting courses online. It can be counter productive for a university to simply impose a learning management system upon its teaching staff and decree that they put their courses online. If a university is concerned with quality and innovation in the education it offers its students, then a great deal of groundwork needs to be done if teachers and students are going to get the most out of a move to blended or online learning. This article offers a number of recommendations for ensuring that teachers embrace rather than resist a move to innovative and quality assured online education. (Contains 1 note and 2 figures.)

 • 128. Christie, Michael
  et al.
  Garrote Jurado, Ramon
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Lecturer engagement in the use of interactive tools in learning management systems. A Swedish case study.2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: In this paper the authors argue that although Higher Education researchers have been largely responsible for the creation of the Internet, university lecturers have been far less innovative and active in their use of this form of Information Communication Technology (ICT). To support our case we use our own research to show the manner and extent to which a Learning Management System (LMS) is used by a sample of teachers from an Engineering Department in Sweden. We also analyze the use of interactive LMS tools by lecturers who undertake staff development courses. The teachers in our two samples make very little use of online asynchronous discussions (OADs) either as teachers or as students. We use logic and the literature to explain this phenomenon and make some recommendations for improving the scholarly, innovative and pedagogical use of LMS in both staff development and mainstream university courses.

 • 129. Christie, Michael
  et al.
  Garrote Jurado, Ramon
  University of Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Using Communicative Action Theory to Analyse Relationships Between Supervisors and Phd Students in a Technical University in Sweden2013In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 3, no 3, p. 187-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper the authors use the theory of communicative action (Habermas, 1984-6) to analyse problematic relationships that can occur between supervisors and PhD students, between co-supervisors and between the students themselves. In a situation where power is distributed unequally, instrumental and strategic action on the part of either party can complicate and disturb efficacious relationships. We use Flanagan’s critical incident technique (Flanagan, 1954) to analyse twenty-five incidents that are told from a supervisor perspective and twentyfive from a PhD student perspective. The analysis reveals that a large proportion of incidents involved power struggles. Other categories include lack of professional or emotional support and poor communication. Rational dialogue based on Habermasian principles might have avoided many of these problems. The analysis concludes with some practical suggestions as to how the use of communicative action theory and critical incident technique can improve supervision, supervision training and the PhD process.

 • 130.
  Ciszuk, Martin
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Reconstruction of a Mid-19th century Brussels Carpet.2011Conference paper (Other academic)
 • 131. Coleman, Melissa
  et al.
  Peeters, Michel
  Lamontagne, Valérie
  Worbin, Linda
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Toeters, Marina
  Disseminating knowledge of electronic textiles at art schools and universities2011Conference paper (Other academic)
 • 132. Cregård, Anna
  et al.
  Solli, Rolf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Zapata, Patrik
  Crisis and Organisational Innovation: Icelandic Local Government Responses2012In: Uprava / Administration, ISSN 1581-7555, Vol. X, no 4, p. 35-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the relationship between radical change in an institutional context and organisational innovation. It is based on an exploratory case study of three Icelandic local governments conducted in autumn 2010 and summer 2011. While many crises, when scrutinised closely, appear to be more like threats of crisis, Iceland’s economic crisis is a genuine crisis with real and immediate effects. The three local governments studied responded to the crisis with actions that promote cooperation, reorganisation, acquiescence and involvement. The study demonstrates that most of these actions were reactive and somewhat non-innovative, though some were innovative – at least in this particular context.

 • 133. Cronquist, A
  et al.
  Lützén, K
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Nurses’ lived experiences of moral stress support in the intensive care context2006In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 14, no 5, p. 405-413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care nursing. An exploratory interpretative study was conducted. Data consisted of interviews with 36 nurses from different types of intensive care units. The first level of analysis of data identified contextual factors, such as type and purpose of support and working conditions. On the next level of analysis five tentative interpretations were identified: (1) receiving organized support is a matter of self-determination, (2) whether to participate in organized support or to be off duty are experienced as mutually exclusive, (3) dealing with moral stress is experienced as a private matter, (4) colleagues managing moral stress serve as models in stress support and (5) not being able to deal with moral stress urges one to seek outside support. A comparison of these interpretations identified three major themes: availability, accessibility and receptivity of support. The main interpretation and conclusion were: lived experience of moral stress support involves an interconnectedness between structural and existential factors. Thus, adequate moral stress support presupposes an allowable professional climate and access to caring supervision.

 • 134. Dahlberg, Karin
  et al.
  Drew, N
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Reflective Lifeworld Research2001Book (Other academic)
 • 135.
  Dahlborg-Lyckhage, Elisabeth
  University of Borås, School of Health Science.
  Määtä, Sylvia (Editor)
  University of Borås, School of Health Science.
  Kvinnor, män och vårdens språk2007In: Vårdens språk – en antologi / [ed] Sylvia Määttä, Kerstin Segesten, Liber , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 136. Dahlgren, Gösta
  et al.
  Gustafsson, Karin
  Mellgren, Elisabeth
  Olsson, Lars-Erik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Barn upptäcker skriftspråket2006Book (Other academic)
 • 137.
  Darcy, Laura
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Karlsson, Katarina
  University of Borås, School of Health Science.
  How do we best analyze the meaning of the child’s experience and not just the content?2011Conference paper (Other academic)
 • 138.
  Darányi, Sándor
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Forró, László
  Detecting Multiple Motif Co-occurrences in the Aarne-Thompson- Uther Tale Type Catalog: A Preliminary Survey2012In: Anales de Documentación, ISSN 1575-2437, E-ISSN 1697-7904, Vol. 15, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  : Catalogs project subject field experience onto a multidimensional map which is then converted to a hierarchical list. In the case of the Aarne-Thompson-Uther Tale Type Catalog (ATU), this subject field is the global pattern of tale content defining tale types as canonical motif sequences. To extract and visualize such a map, we considered ATU as a corpus and analysed two segments of it, “Supernatural adversaries” (types 300-399) in particular and “Tales of magic” (types 300-749) in general. The two corpora were scrutinized for multiple motif cooccurrences and visualized by two-mode clustering of a bag-of-motif co-occurrences matrix. Findings indicate the presence of canonical content units above motif level as well. The organization scheme of folk narratives utilizing motif sequences is reminiscent of nucleotid sequences in the genetic code.

 • 139.
  Darányi, Sándor
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Maceviciute, Elena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Wilson, Tom
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  The SHAMAN project on digital preservation2012Conference paper (Other academic)
 • 140.
  Davidsson, Birgitta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Fokuserade gruppintervjuer2007In: Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Liber , 2007, p. 63-69Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Davidsson, Birgitta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum.2007In: Resultatdialog 2007, Vetenskapsrådet , 2007, p. 36-41Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Davidsson, Birgitta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Self report: att använda skrivna texter som redskap2007In: Lära till lärare, Liber , 2007, p. 70-81Chapter in book (Other academic)
 • 143.
  Davidsson, Birgitta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The Schoolyard as a Place of Meaning: Children's Perspective2006In: Interaction in Outdoor Play Environments / [ed] Jane Brodin, Peg Lindstrand, Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education , 2006, p. 61-81Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Children's outdoor play has been undervalued for a long time. The purpose of this report is thus to compile contributions from the Outdoor group concerning research on this topic. The contributors are based on articles from three universities and seven researches are involved. The following contributions are presented: Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2006). From hayloft to own room - girls play environments in our time; Ärleman-Hagsér, E. (2006). Gender, playing and learning in natural outdoor environments; Engdahl, K., Brodin, J. & Lindstrand, P. (2006). Play and interaction in two preschool yards; Davidsson, B. (2006). The schoolyard as a place of meaning - children's perspective; Brodin, J. & Lindstrand, P. (2006). Outdoor play in a cross-cultural perspective. The contributions focus on gender, culture and learning in different outdoor environments. The articles show that the field is young and that many research questions still need to be answered. For this reason the Outdoor Group will continue to work and deepen the research in collaboration.

 • 144.
  Davidsson, Birgitta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Vi vill mer än vi ibland klarar"1999Report (Other academic)
 • 145.
  Davidsson, Birgitta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Boglind, Ann
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att skriva yrkesdagbok2000Report (Other academic)
 • 146.
  Davidsson, Birgitta
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dovemark, Marianne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hägglund, Solveig
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vem blir lärare och varför?1999Report (Other academic)
 • 147.
  Dellve, Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Imbalanced logics of communicating with media in open management of health care service in Sweden: the managers perspectives and approaches2014Conference paper (Refereed)
 • 148.
  Dellve, Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Eriksson, Andrea
  Williamsson, Anna
  Holden, Richard
  Strömgren, Marcus
  Andreasson, Jörgen
  University of Borås, School of Health Science.
  Lean implementation approaches at different levels in Swedish hospitals: the impor¬tance for working conditions, worker engagement, health and performance.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports result from one-year follow up in a research program with the overall aim to investigate how implementations of lean in health care affect working conditions, health, and performance of employees at five Swedish hospitals. This paper summarizes the implementation approaches, and their importance at short-term follow up for performance (with regard to active work with improvements), perceived working conditions and stress-related health among the healthcare workers. The implementation strategies and pace varied between the hospitals and between the strategic and operative levels. This short-term follow up showed that physical stress-related symptoms had increased overall but the cognitive stress had increased only in hospitals implementing lean. In hospitals with high implementation pace, there were more improvement work among the employees, but higher quantitative demands and lower job satisfaction.

 • 149.
  Dellve, Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Jutengren, Göran
  University of Borås, School of Health Science.
  Ahlborg, Gunnar
  Chefsspecifika stressorer och stödresurser: betydelse för hållbart ledarskap bland chefer i vård och omsorg I2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim to assess the importance of managerial support from superior, colleagues, external, employees and private life and its importance for managers’ health- related sustainability Background. Managers and leadership can have a great importance for employees’ health related sustainability. Few published studies, have investigate what kind of support managers need to sustain in their position with preserved health. Design. A prospective cohort study with data collection 2009 and 2011. Methods. All first and second line managers for public health care in seven Swedish municipalities were included (n=344). Managers’ health related sustainability and support resources were measured with Gothenburg Manager Stress Inventory. Analysis with structured equation modeling with a crossed-lagged panel design. Results. All of the studied sources of support were cross-sectional associated with sustainable health, but only support from private life predicted health related sustainability across time. Stratified analyses revealed further prospective associations. First, among less experienced managers, all of the studied sources of support predicted at least some aspect of health-related sustainability. Second, among managers with a large span of control (>30 subordinates), external support and support through good cooperation with subordinates predicted health-related sustainability. Conclusion. It is important to provide health care mangers with adequate support, but only support through private life predicted health-related sustainability. Socializing as well as organisational support was strongly predicting sustainable health among managers new in their role and managers with a large span of control.

 • 150.
  Dellve, Lotta
  et al.
  Göteborg University.
  Morberg, S
  Karolinska Institute.
  Lagerström, M
  Karolinska Institute.
  The perceived perceptions of head school nurses in developing school nursing roles in schools2009In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, ISSN 0966-0429, Vol. 17, no 7, p. 813-821Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim  To gain a deeper understanding of how Swedish head school nurses perceive their leadership in developing school health care. Background  A well-functioning school health care is important for promoting the health of children and young people. Method  Constructivist-grounded theory was used to analyse 11 individual interviews with nine head school nurses. Results  Head school nurses strive to find a balance between what they experience as vague formal goals and strong informal goals which leads to creating local goals in order to develop school health care. Conclusion  The head school nurse’s job is experienced as a divided and pioneering job in which there is uncertainty about the leadership role. They provide individual support to school nurses, are the link between school nurses and decision makers and highlight the importance of school nurses’ work to organizational leaders. Implications for nursing management  This study shows that school health care needs to be founded on evidence-based methods. Therefore, a structured plan for education and training in school health care management, based on research and in cooperation with the academic world, would develop the head school nurses’ profession, strengthen the position of school health care and advance the school nurses’ work.

1234567 101 - 150 of 744
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf