Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 9672
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Ahmed, Zin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Moura, Victoria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ey len, vi gittar till klassrummet!: Multietniskt ungdomsspråk i skolan utifrånett lärarperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det multietniska ungdomsspråket är ett fenomen som växer och ständigt utvecklas i olikadelar (georafiska områden) av Sverige. Denna uppsats undersöker ämnesläraresförhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket. Vidare undersöks det omämneslärare väljer att inkludera eller exkludera det multietniska ungdomsspråket i sinundervisning. Även lärarnas förhållningssätt om positiva respektive negativa effekter på långoch kort sikt förekommer. Uppsatsens metoddel har fokus på en grupp av fem ämneslärare,det vill säga en fokusgruppsintervju.Resultatdelen är bearbetad utifrån det diskursteoretiska perspektivet. Metoderna som har valtsför att undersöka lärarnas förhållningssätt grundar sig i diskursanalytisk metod. Valet avdiskursanalys har valts för att framhäva lärarnas förhållningsätt inom det multietniskaungdomsspråket. I diskursanalysen kan läsaren erfara vilka subjektpositioner som framträderoch vad som utesluts i diskussionen samt vilka sanningsanspråk som förekommer iresultatsdelen.I resultatet redovisas lärarnas förhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket samthur språkvariationen lyfts fram i undervisningssammanhang. Lärarna anser att de arbetar medolika språkvariationer i klassrummet, dock försummar lärarna att behandla multietnisktungdomsspråk som en språkvariation. I resultatet framkommer även lärarnas uppfattning omfördelar och nackdelar med dess identitetskapande funktion och markering avgrupptillhörighet när elever använder sig av multietniskt ungdomsspråk. Utifrån dessa resultatoch med bakgrund i skolans styrdokument, tolkar vi det som att lärarna bör lyfta vikten av atteleverna ska kunna anpassa sitt språk efter syfte, mottagare och sammanhang.

 • 102.
  Ahmetspahic, Narcisa
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Altmetri: ett delfält i utveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Altmetrics, a subfield of informetrics, is still in development. The aim of this thesis is to explore; the significance altmetrics may have in the LIS field, and to define the new perspectives altmetrics offer in comparison to traditional metrics. The research questions are: - How can altmetrics affect research assessment? - How does altmetrics position itself towards traditional metrics? - How could altmetrics influence the LIS field? A qualitative content analysis was used as a method. The analysis of a sample of ten peer reviewed articles was based on a coding scheme with eleven codes. The sample was selected using Web of Science, Scopus, the Altmetrics Bibliography and chain search model. Kuhns paradigm concept was used as a theoretic framework together with the concepts Technologies of control (traditional metrics) and Technologies of narcissism (altmetrics) developed by Wouters and Costas. The results show a beginning of a paradigm shift in the research assessment field. Technologies of control with traditional metrics as measure of quality co-exist with the Technologies of narcissim using altmetrics for measuring a researchers impact on society. Altmetrics can be regarded as a complement to traditional metrics capable of evaluating research in four new perspectives:  To evaluate the whole readership  Potentially benefiting narrower fields  Evaluation in realtime  Evaluation of research products The significance altmetrics may have for the LIS field is to be used as an instrument for information mediation.

 • 103.
  Ahnfors, Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Skönlitteraturens kvalitativa värde: sju levnadsberättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre – en life history-studie2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to form an idea about the qualitative value and meaning of reading fiction in a psychological perspective and over a lifetime. Seven women, 68-79 years old, were interviewed about their reading habits of fiction in their lifetime. The material is presented as life stories. I use an inter-nordic research project called the SKRIN project which looks upon reading habits from an individualistic and psychological perspective. I also refer to an American study which focus on reading development with roles readers take in different ages of life written by J A Appleyard. I use a Canadian paper which deals with reading fiction for emotional knowledge written by Catherine Sheldrick Ross. I touch upon two other fields of research; reading in the perspective of gender and reader-response criticism. The method I use is a combination of qualitative interviews, life history method and studies of literature. The study shows that literature of significant meaning is the fictional moods of realism, poetry, romance and detective stories. Particularly memorable books belong to the fictional moods realism and romance. Realism is important for identification, social understanding and social connection. Poetry is read for many reasons among them therapy in crisis. Reading romance appears to be of decisive importance psychologically for women. Detective stories are primarily read for relaxation and escape from reality. Many of the women in the study have been helped by books in different situations in life.

 • 104.
  Aho, Sanna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gustafsson, Monica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det är inne att vara ute: om barns utelek på förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi är speciellt intresserade av utomhuspedagogik och dess möjligheter till aktiv inlärning. Vår studie handlar om att se barns lek på utegården utifrån barnens perspektiv. Bakgrunden handlar om barnens motivation till rörelse utomhus. Den belyser att det finns många olika ”uterum” på förskolegården. Bakgrunden beskriver leken på förskolans gård, och hur leken förflyttas och justeras mellan uterummen. Könets betydelse för val av lekmateriel och lekplats beskrivs också, liksom hur man kan få fram barnets syn på sin egen lek. SYFTE: Syftet är att ta del av barnens tankar om sin lek på förskolegården och hur de använder den. METOD: Vi har, vid två olika förskolor, observerat ca 40 barns val av platser vid nio olika tillfällen och intervjuat tio pojkar och tio flickor om vad, var och med vem de leker. Vi har också frågat barnen om speciella pojklekar respektive flicklekar. RESULTAT: Alla de tillfrågade barnen svarade att de tyckte om att gå ut. På de två förskolorna fanns det många uterum, t ex sandlådan, gungorna, den undanskymda gräsmattan. Några var mer använda än andra. Leken, och en del lekmaterial, följde med barnen genom de olika uterummen och då kunde leken också ändra karaktär och ledare. Vid den ena förskolan dominerade pojkarna men vid den andra var det flickorna som dominerade.

 • 105.
  Ahrens, Isabella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Guetz, Theresa
  Transnational Strategy Shift: The Importance of Cultural Awareness: - Case Study: IKEA2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globally operating business organizations tend to use a global strategy by using a standardized strategy as a fixed format. However, this has developed to be very ineffective for the ability to compete in the different markets worldwide. The adaptation of local preferences hence, seems to be crucial but also very complex for multinational retailers. This study therefore, determines the complexity of considerations that a shift from a global to a transnational strategy includes. The decision making of which strategy is appropriate for multinational retailers to compete on a global market can be quite puzzling, as is can be seen in the bed textile segment. Therefore this research paper investigates, within a case study of IKEA’s bed textile department, if a shift from a global to a transnational strategy is of advantage for a multinational retailer like IKEA and to what extend cultural awareness has to be considered. The methods that were used for this study include a literature review in the mentioned focus area and a collection of primary data through a qualitative research design with an open questionnaire sent to the Sales Leaders of IKEA. The research has shown that market research is an important factor when it comes to cultural related differences between the countries. Also, when dealing with the concern of adaptation of the market relevant bed textile sizes to the product range, the Sales Leaders of IKEA have perceived different concerns. Therewith a full adaptation may not be the solution for all businesses, since this depends on the product and market preferences. The cultural preferences in each country and the right degree of standardization and local preferences are a big issue for the global bed textile industry and are hence perceived as the main challenges in this concern. Possible paths for future investigations are shown by the results of this study. Thus, an inclusion of other cases could enable the possibility of a generalization of the study’s findings. Also, the same case study could be expanded by including customers input in the individual markets; this would lead to a better understanding of the customer’s preferences and a higher validity of the study. Last but not least this study has shown that there is no simple answer given whether a shift from a global towards a transnational strategy is of advantage for multinational retailers; however interesting factors concerning the shift could be identified.

 • 106.
  Ahrling, Linda
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hedberg, Therese
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Hänga och må bra eller ta sin bok och dra”. Bilden av biblioteket PUNKTmedis efter ungdomsanpassningen.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the youth library PUNKTmedis' work methods to adapt itself to the youth. Improved communication with this user group is the starting point for the new work methods. We have chosen to view the increased cooperation between the library and the youth as an adjustment to market demands. We have noticed the possible existence of an antagonism between on the one hand the traditional role of the public library of adult education and on the other hand an adjustment to the market demands. Adult education and the adjustment to market demands is seen as contributing to the image of PUNKTmedis. Our theoretical starting points are New Institutionalism and Microculture. New Institutionalism illustrates how organizational ideas from the market affect the identity of PUNKTmedis. Microculture illustrates how the employees and the youth describe the enterprise based on their actual experiences. For analysis, we have used three models. Anderson and Skot-Hansen’s analytical model for the local profile of the public library is used to accentuate the conception of PUNKTmedis of the librarians and the youth. For comprehension of the communication as a work method, the analytical models of Vestheim and Klasson for librarian-user communication are used. We have performed a case study on PUNKTmedis. We have performed four interviews with focus groups of youth and librarians and a private interview with a librarian. We have also performed observations. We have found that what constitutes the unique in the identity of PUNKTmedis is a combination of market adjustment, adult education and direct communication with youth as a workmethod. As a result the youth and the employees think of PUNKTmedis as a meeting place.

 • 107.
  Ahvenainen, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Oscarsson, Therese
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares erfarenheter av barns konflikthanteringsstrategier i den fria leken2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konflikter förekommer överallt och är en del av livet och även en del av barnens vardag på förskolan. Den strategi barn väljer för att hantera en konflikt har betydelse för hur leken fortsätter. Konflikthanteringsförmågan är en viktig del för barns personliga utveckling. Den är även viktig för barnen när de ska skaffa vänner samt för att kunna ingå i en grupp och kunna förstå de sociala koderna. Det är en del av förskolans uppdrag att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vilka olika konflikthanteringsstrategier förskollärare har erfarenhet av att barn i åldern 3-5 år använder sig av för att lösa konflikter som uppstår vid frilek.

  Metod

  Metoden för studien är selfreport. I denna studie har förskollärare själva fått beskriva situationer från verksamheten där barn har varit i konflikter.

  Resultat

  Resultatet visar att de konflikthanteringsstrategier som de deltagande förskollärarna ser att barn oftast använder sig av är att gå till en pedagog, skrika eller förhandla och kompromissa. De vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår i den fria leken är till exempel missförstånd i leken på grund av brist på kommunikation eller att barn inte förstod leken och dess regler samt konflikter om leksaker. Av resultatet framgår också att valet av konflikthanteringsstrategi har betydelse. De sociala strategierna så som att prata med varandra, förhandla eller kompromissa samt strategin att gå till pedagog får leken att fortsätta medan de aggressiva strategierna så som att bitas eller dra i håret gör att leken avbryts.

 • 108.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Across disciplines and cultures: Harnessing diversity2015Other (Other academic)
 • 109.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Case study of Rovio Entertainment and “Angry Birds”2016Other (Other academic)
 • 110.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Human players at the center of an ecosystem: The case of video games in Finland2015In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on ecosystems as ways of organizing innovation and firm-level growth position a focal firm at the center of each ecosystem they study. This study of the video games industry in Finland argues that it can also be human users that are are at that center. In the birth and early developmental stages of the ecosystem or a game-design project, individual human beings can absorb and live with ambiguity and absence or fluidity of rules of the game, even be entertained by and enjoy such ambiguity. 

 • 111.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Introduction to design business management2015Other (Other academic)
 • 112.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Leveraging academic resistance to consumerism to strengthen the capitalist project: The case of Aalto University2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  •New public management, an emphasis on control, as well as consumerism, have grown their influence in universities. Taken too far, this kind of an influence can have destructive psychological and social outcomes on practices and institutions of good research, on academic collegiality, and on the peer review system. Yet, paradoxically, it appears fewer and fewer academics rise to the barricades to resist such developments. This paper analysis why and how do academics in favor of consumerism appear to win over academics in favor of collegiality? 

 • 113.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Problem solving and problem search in design business management2015Other (Other academic)
  Abstract [en]

  In managing design and in managing as design, it makes sense to ask "why" before asking "what"; that is, it makes sense to ask first why is there a problem before asking what is a solution. Thought leadership on and implication of this simple idea is mapped across Stanford University, NEw York, London, Oxford, Gothenburg, Borås, Helsinki, and St. Petersburg.

 • 114.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Swedish School of Textiles.
  Rethinking textile fashion: A research agenda2015Other (Other academic)
 • 115.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The art of organizing: Computer games as an art form, a business, and a community2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The starting points of this paper are twofold. Firstly, computer game design can be taken as an art form (Crawford 1982). Seconly, and building on the first point, computer games can be taken as a model of organising whereby there are multiple dimensions or levels of analysis (Burger-Helmchen & Cohendet 2011). In and across the starting points, this paper unfolds a set of findings and generates a set propositions. The propositions include that new forms of art such as computer games have been and will be much like old forms of art. More specifically, the proposition here is that each new particular form of art, as well as art generally, needs to be invented in order to exist (Shiner 2001). In order to persist and not only to exist for a short instance, one or another kind of a process organizing needs to happen. Such a process can unfold following a a grand design. The process of organizing can be dictated by chance or be a result of drift. Or, the process can emerge in a series of small steps. In the latter instance, hybridization or a combination, even recombination, can be the way of the happening. 

 • 116.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The progressive personality: The strange case of Janne T.2016In: Research and Dialogue: Writings in honour of Janne Tienari / [ed] Susan Meriläinen & Eero Vaara, Aalto University , 2016, p. 20-23Chapter in book (Other academic)
 • 117.
  Ainamo, Antti
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Transvaluation of the meaning of “fast” in fast food, fast music, and fast fashion2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores how to transvaluate, to re-evaluate and to repudiate neoliberal standards for creative and cultural industries. The paper's focus is on three creative and cultural industries -- food, music and fashion -- all of which have crafts-based origins. These industries were long under the protective eye and of, in one way or another, of the cultural system of what is a nation. However since the 1970s or the 1980s these industries have increasingly been dominated and domesticated by the still continuing rise of the values of neoliberalism, subjected to wave upon wave of reengineering and reorganization, assimilated into the global market system.

  At one extreme, affluent consumers, often affluent owner-capitalists or financiers, are empowered to determine what is good food, good music, or good fashion. These affluents are now increasingly co-creators of what they consider culturally meaningful for themselves. Growing amounts of resources flow in the direction of making and keeping the affluents content, which is not always in fit with culturally meaningful content from the perspective of the traditional or authentic creatives in these industries: the chefs, the artists, the designers, What the affluents desire are fancy restaurants, selective clubs, and expensive clothes. Catering to the lifestyles of these rich and famous is increasingly a trans-industry of its own, with ever less room for authentic cultural creation, as authenticity used to be understood. New bureaucratic forms of education and training drive by various forms of "positive psychology" reproduce the focus on the tongues, minds and navels of the affluent, as if their satisfaction and inspiration of these were the only global standard that matters.  By virtue of their new role as co-creators, the affluents are offered what is rich in meaning and high in value to them.

  At the other extreme, the authentic cultural creatives following vocation and the average citizen have received the stick, at best left holding its short end. Cultural creatives trying to follow their original call and the average citizen are now both squeezed out of being key beneficiaries of participation in these industries. What is forced down throats, into ears and on bodies are degenerated, industrialized and highly wasteful variations - fast food, fast music, fast fashion - co-created with and for the affluents. Almost explicitly hindered by market prices to access such meaning, in any case, the cultural creatives and the average citizen are face to face with the neoliberal tide that is drowning the original authenticity of arts of crafts and their meanings. Values that originally drove food, music, and fashion industries, such as sustainability, are now increasingly dominated, converted and domesticated by neoliberal, technocratic and bureaucratic values and ideologies.

  Analysis of food, music and fashion industries in various countries in this paper suggests that to transvaluate the neoliberal tide what is needed is a trans-disciplinary mindset, reminiscent of authentic innocence of the crafts-minded and pre-industrial hierarchy of life-affirming values and norms: to reflect upon, to act upon, and to adhere what is good by virtue of good with local environments and authentic ways of consumption, cultural practice, and creativity.  Recipes, hits and fashions to repudiate what has been wasteful and inefficient in fast food, music and fashion include good food, good music, upcycled clothes, and new technologies. The paper calls for further research on how to trans-valuate, trans-discipline and cross-pollinate across these recipes, hits, and fashions.

   

  References:

  Ainamo, A. 2014 Rethinking textile fashion: New materiality, smart products, and upcycling, Design Research Journal, 2, 53-60.

  Appadurai, A 2013 " The future as cultural fact: essays on the global condition" - Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  Appadurai, A. 2013b "Response to comments", Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  Appadurai, A. 1988 "How to make a national_cuisine: Cookbooks in contemporary India", .Comparative Studies in History and Society, 30(1): 3-24.

  GC Bruner -1990 "Music, mood, and marketing", The Journal of Marketing.

  C Caldwell, SA Hibbert -2002 "The influence of music tempo and musical preference on restaurant patrons' behavior", Psychology & Marketing.

  C Caldwell, SA Hibbert 1999 "Play that one again: the effect of music tempo on consumer behaviour in a restaurant", European Advances in Consumer Research,

  F Dannen - 1991 Hit men: Power brokers and fast money inside the musicbusiness

  - Random House LLC

  SA Eroglu, KA Machleit, JC Chebat 2005 "The interaction of retail density and music tempo: effects on shopper responses", Psychology & Marketing,

  hargadon and Sutton 1997 "Technology brokering in a product design firm2, Administrative Science Quarterly.

  FH Kirkpatrick 1943 ", " - Journal of applied psychology, 1943

  Krol, P. J. and Lavoie, M. 2014, "Beyond nursing nihilism, a Nietzschean transvaluation of neoliberal values,"Nursing Philosophy, 15(2): 112-124.

  McElrea, H  and Standing, L 1992 "Fast music causes fast drinking",Perceptual and Motor Skills.

  Millman, R. 1986 "The influence of background music on the behavior of restaurant patrons," Journal of Consumer Research.

  Rita Orji • Julita Vassileva • Regan L. Mandryk 2013 LunchTime: a slow-casual game for long-term dietary behavior change, Personal and Ubiquitous Computing. Pers Ubiquit Comput; DOI 10.1007/s00779-012-0590-6

  TC Roballey, C McGreevy, RR Rongo 1985 "The effect of music on eating behavior",

  ... - Bulletin of the ...,  - Springer

  Rozin, P. & Fallon, A. 1986 "Likes and dislikes , in What Is America Eating?: Proceedings of a Symposium. Food and Nutrition Board, Commission on Life Sciences, Division on Earth and Life Studies, National Research Council

  Sassarelli, R. 2013 "Value, valuation, transvaluation" Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  A Szabo, A Small, M Leigh 1999 "The effects of slow-and fast-rhythm classical music on progressive cycling to voluntary physical exhaustion." The Journal of sports medicine and ..., 1999

   

 • 118.
  Ainamo, Antti
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hällgren, Markus
  Rehn, Alf
  Copenhagen Business School.
  Summit fever2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Mountain climbers call it “summit fever” when one or more individuals in a group of climbers become so enamored with the notion of reaching the summit of a mountain that they ignore less exciting issues such as how to safely descend the mountainside and live to tell one’s self and others about the experience. In this paper, we review decision-making literature on symmetric vs. asymmetric goal formation, as well as innocuous and fallacious learning. We develop a process theory of summit fever by defining that summit fever is when fallacious learning in chase of an asymmetric goal disproportionately narrows attention to a peak milestone. A halfway milestone that represents a peak experience then is prone to lead to goal conflation so that the way forward is compromised at the expense of reaching the ultimate goal. We illustrate the emerging framework by revisiting how and how summit fever led to a mountaineering accident on K2 in 2008 whereby 11 out of 26 climbers involved died. Our conclusions include implications for further research.

 • 119.
  Aineland, Josefine
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Biblioterapi på sjukhus”: en kvalitativ undersökning av sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapi2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the role of bibliotherapy at hospitals and also what knowledge of and insights on bibliotherapy a few Swedish hospital librarians have. Questions investigated are: What role do the hospital librarians think literature has in the treatment of a patient? What is their view on their role as a hospital librarian and do they believe that they can have a part in the treatment of a patient? Is the concept bibliotherapy commonly used or is there another term in use? How important is the linkage between healing and literature? In this study, the view on bibliotherapy is limited to a hospital perspective. The purpose of the study is therefore to investigate bibliotherapy at the hospital. Six qualitative interviews with hospital librarians were performed at three general or combined general/medical hospital libraries. The study shows that the hospital librarians have little knowledge of bibliotherapy and that none of them work with bibliotherapy in an organized form. Literature and its effect on human health is something they all have reflected on, and several of them believe that part of their work could be conceptualized as bibliotherapy. They are convinced that literature can give a patient satisfaction by easing the long hours of waiting and by supplying a sense of identity and insights. The hospital librarians also consider themselves being representatives of the “ordinary world” as they don’t dress in white coats. An important function would then be that the hospital librarian stands out as a human being of flesh and blood that takes the time to see, listen and talk to the patient from a non medical perspective.

 • 120.
  Ajeti, Adelina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie gällande förskollärares arbetsmetoder.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Då de flesta barn i dagsläget tillbringar många timmar på förskolan så är det av högsta vikt att förskollärarna har kunskaper om hur de kan utveckla barnens språk. Barn använder språket för att uttrycka sina känslor, tankar och önskemål samt för att kommunicera med andra i sin omgivning.

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärare beskriver olika arbetsmetoder som används i förskolan för att stimulera språkutvecklingen hos barn i åldern ett till tre år. Till syftet hör också att undersöka förskollärarnas strävan att förbättra sitt arbetssätt för att främja barns språkutveckling.

  Metod

  Studien bygger på en kvalitativ undersökning med strukturerade intervjuer som metod. Fem förskollärare har blivit intervjuade och samtliga arbetar på tre olika förskolor där åldersgruppen är mellan 1–3 år.

  Resultat

  Studiens resultat visar att samtliga förskollärare arbetar språkstimulerande genom att använda sig av olika arbetsmetoder. Några av dessa arbetsmetoder är rim och ramsor, böcker, sånger, TAKK (tecken för alternativ och kompletterande kommunikation) och TRAS (tidig registrering av språkutveckling). Resultatet visar även på att språket tränas vid de vardagliga aktiviteterna och rutinerna som finns för att stimulera barns språk till exempel vid måltiderna och i leken. Förskollärarna vill också förbättra det nuvarande arbetssättet genom kompetensutveckling. Man vill också ha mer tid för utvärdering och uppföljning av olika aktiviteter i syfte att stimulera barnens språkutveckling.

 • 121.
  Akatsu, Yoshiko
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det svenska vetenskapliga biblioteksväsendet under 1950-talet2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  After W.W. II the Social democratic government wanted to modernize and rationalize the Swedish society. The university system was reformed[INS: :INS] to support growth of industry and science. But the reform did not reach Swedish academic library system and it was not well organized. The aim of this thesis is to analyze the reaction of the Swedish academic libraries to the new era in the framework of ideological criticism. The problems I try to find answer to are as follows: What did the Swedish state demand of the libraries? How did the libraries try to respond to this, especially in the discussions about co-operation among the libraries and qualification for librarians? The state required that the libraries answer to the demands of the universities and research, but the authorities did not give so much grant as the libraries required. The state did not understand how the libraries worked, or what their problems were. The libraries tried to solve the problems through co-operation, building up a union-library. The growing interurban loan movement was a part of it, and coordinated book acquisition was the another. Relations between the different types of library were not free from problems, which also influenced the discussions. There were different ideas behind the union-library plan. Some wanted to unite and centralize the libraries in Sweden. Others thought the unified library was a sum of close co-operation among the individual libraries.

 • 122.
  Akdemir, Bulduk
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Filipovic, Boris
  University of Borås, School of Business and IT.
  Humankapital: Vart är utvecklingen på väg?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  En tillbakablick på den ekonomiska utvecklingen ger en klar bild av att ekonomin har utvecklats från ett industribaserat samhälle till ett mer komplext samhälle med större krav på kompetens från anställda. Ett sådant samhälle kallas för ett kunskapsintensivt samhälle och har sedan början av 1990-talet växt allt starkare. Redovisningen har däremot halkat efter och det gör den fortfarande. Än idag finns det inga standarder eller normer som kan användas för att framhäva en av företagets viktigaste resurser, nämligen humankapital. Kunskap, skicklighet och innovativ samt de anställdas förmåga är beteckningen för humankapital. Även värderingar, kultur och filosofi inom företaget sammanhänger med benämningen. Med andra ord så är företagets personal, som inte är ägt av företaget, det som kännetecknar humankapital. Syftet med uppsatsen är att bidra med en förståelse för hur redovisningen av humankapitalet har gått till samt att belysa om hur utvecklingen har sett ut. Slutligen har uppsatsen som syfte att ge en beskrivning av vart utvecklingen av en humankapitalanpassad redovisning är på väg. Vi har använt oss av hermeneutisk synsätt då vi har haft ett tolkande synsätt. Först sammanställde vi den teoretiska referensramen för att sedan gå ut i verkligheten och se hur teorin tillämpas och slutligen återkomma till teorin för att få förståelse kring tillvägagångssätten. Till uppsatsen anser vi att kvalitativa metoden passar bäst då syftet är att upplysa om utvecklingen av humankapitalet. Det finns lagstadgat information om humankapital som måste förekomma i årsredovisningar som oftast kompletteras med textuell information. Den textuella informationen är oftast utsprid i hela årsredovisningen och svenska företagen nöjer sig med sådana årsredovisningar. Utvecklingen av humankapital har gått spikrakt uppåt under 1990-talet för att sedan sjunka under 2000-talet. Det är inte heller mycket som tyder på att utvecklingen kommer att ändra riktning i framtiden då intressenterna ser ut att bli tillfredsställda av den information som redan ges. Så länge som rapporteringen angående humankapitalet är frivilligt kommer företag att ta den enklare vägen eftersom rapportering av humankapitalet är inte det enklaste att ta fram.

 • 123.
  Akdemir, Bulduk
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mattsson, Carolina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Östman, Marie
  University of Borås, School of Business and IT.
  K1-regelverket: Ett komplicerat förenklingsprojekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska Unionen (EU) gör stora ansträngningar för att förenkla för de mindre och medelstora företagen. Som en konsekvens av detta samt att internationella redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet. Detta ska resultera i fyra nya regelverk, där företagen har delats in i fyra olika kategorier efter storlek och företagsform, med ett specifikt regelverk för respektive kategori. Företagen ges på detta sätt möjligheten att inom sin respektive kategori använda sig av ett samlat regelverk. K1- regelverket trädde i kraft den 1 januari, 2007 och är specifikt utformat för mindre enskilda näringsidkare och handelsbolag, där andelarna innehas av fysiska personer. Tillämpningen av detta nya regelverk är idag fortfarande frivilligt. BFN:s K1-regelverk har kritiserats utifrån flera olika synvinklar. Det har ifrågasatts om en förenkling verkligen har uppnåtts. Det är även tveksamt om regelverket verkligen är utformat på ett sådant sätt att mindre och medelstora företag på egen hand och utan svårigheter kan använda sig av det. Fakta talar för att den största delen av det administrativa redovisningsarbetet i de mindre företagen fortfarande idag utförs av redovisningskonsulter. Mot denna bakgrund har vi valt att fokusera vårt arbete på K1-regelverket. Forskningsfrågan har vi formulerat på följande sätt: ”Hur borde K1-regelverket ha utformats för att få mer genomslagskraft hos företagarna och redovisningskonsulterna?” Vi har velat få fram hur redovisningskonsulterna arbetar med och resonerar kring regelverket samt om kritiken mot projektet är berättigad och om regelverket hade kunnat utformas på ett bättre sätt. Vårt resultat har vi fått fram genom att vi har arbetat enligt en kvalitativ undersökningsmetod där vi har haft ett hermeneutiskt synsätt. Trots att åsikterna om K1-regelverket var blandade var informanterna helt överens om att en implementering av detta nya regelverk inte skulle vara komplicerat eller krävande, åtminstone inte för redovisningskonsulter. Den samlade uppfattningen var dock att det fortfarande, trots förenklingsåtgärder, anses för svårt för att företagen på egen hand ska kunna sköta hela redovisningsarbetet. Vi har under uppsatsprocessen fått förslag på ytterligare förenklingar för berörda parter och även fått en insikt om att det är mycket attityder och bekvämligheter som gör att K1-regelverket inte har implementerats.

 • 124.
  Akdogan, Cihan
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gumuscu, Sirin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Majid, Gona
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ledarskap: en uppsats om åtta chefers syn på sitt ledarskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Denna uppsats handlar om ledarskap och vilka tekniker chefer använder sig av i sitt arbete för att fungera som bra ledare. Uppsatsen omfattar åtta intervjuer med chefer inom den privata och offentliga sektorn i Göteborg. Bakgrund: Ämnet ledarskap är ett aktuellt och omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Det finns olika sätt att leda, olika ledarstilar och olika strategier som chefer använder sig av för att kunna leda medarbe-tare och sträva efter organisationens mål. De flesta är överens om att ledarskap är viktigt eller till och med avgörande för en organi-sations möjligheter att nå framgångar. Ledare porträtteras ofta som starka och styrande och med förmågor att utmana, driva och förändra. Men vad är egentligen en bra ledare och vilka tekniker använder sig ledare av? Det var dessa frågor som väckte vårt intresse inom ämnet ledarskap. Syfte: Syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervju-er undersöka vilka tekniker som chefer använder sig av i sitt ar-bete för att fungera som bra ledare. Metod: Vi har utfört en kvalitativ undersökning i form av åtta semistruk-turerade intervjuer med chefer från olika branscher inom den privata och offentliga sektorn. Resultat: Utifrån våra åtta intervjupersoners beskrivningar av sina subjek-tiva uppfattningar kring ledarskap har vi kunnat dra slutsatsen att de ledarstilar som framkommit mest är demokratiskt eller flexibla ledarskapet, det auktoritära ledarskapet och det situationsanpas-sade ledarskapet. Resultaten visar bland annat att cheferna an-vänder sig av olika strategier och tekniker vid olika situationer. Resultatet visar även att intervjupersonerna har olika kunskaper och kompetenser som cheferna använder sig av i sitt ledarskap. Även här kräver varje situation olika kunskaper och kompetenser för att cheferna ska fungera som en bra ledare.

 • 125.
  Akenine, Eva
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Alvarado, Nadine
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jag försöker vara i alla hyllor: Fokusgruppsintervjuer på en webbchatt om bibliotekariers roller2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, we are concerned with the many different professional roles that a public librarian, working at a small library, has. More specifically, the purpose is to find out which different roles that librarians believe they have, and which view they have upon those. Furthermore, we are exploring the tendencies that librarians discuss in relation to these professional roles. To pursue this goal, we have used the methodology of focus group interviews, with the unconventional twist that our interviews were done using web chats. This may have the advantage that the informants may present more honest views than when using ordinary interviews due to the anonymous character of chatting. After coding and categorizing the obtained material, the following conclusions could be drawn. The contemporary librarian has many different roles in their profession: reference work and collection development, knowledge organizing, providing culture, student and user counseling, outreaching to groups with special needs, public relations and organizing and disseminating electronic and other information. Some of these roles are quite new, and some of the older ones are disappearing. For example, the information specialist and the counselor are roles that the librarians are using more extensively. In contrast, the knowledge organizer role is often put aside. Unfortunately, many of our informants could not believe in the tools of IT as something that could enhance and enrich their work and their services. More education, both in terms of IT and pedagogic knowledge is needed in order to provide the libraries users with good service.

 • 126.
  Akinvall, Eva Franke
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Eko av Glas: Läsningar genom ett sekel av Hjalmar Söderbergs verk Doktor Glas: En receptionsestetiskt orienterad studie2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this masters thesis is to deepen the understanding of the life, survival and canonising of a literary work. In order to do so I investigate how interpretations and evaluations of Doctor Glas 1905, by Hjalmar Söderberg 1869-1941, has developed throughout a century. The study is based on the reception-aesthetical theories of Hans Robert Jauss and Felix Vodicka, and Roman Ingardens theory of the concretizations of literary works. I have, in a phenomenological and hermeneutic way, studied the first reception and the echo of the work, in Sweden, in handbooks, articles, reference books and research. My conclusion is that Doctor Glas by time and different readers has continued to develop so that the work today can be conceived as more complex compared to when it was born, though early interpretations and evaluations still are alive. The opinion regarding the style has always been positive throughout time and different readers. The work has been associated with a wide range of literary works and ideas and very different readers can find something in it that speaks to them. It also seems to stimulate readers to discuss classical issues of life, and it is part of an authorship which, concerning style, was highly valued from the beginning. The work has also inspired scholars to analyse it, paying increasingly interest in the story. This is probably partly the explanation of why the work has survived and has gained a firm position as a national classic, with continuing and long-lasting value.

 • 127.
  Akmene, Laura
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Erberg, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Trygga Barn: Om förskollärares syn på små barns anknytningsmöjligheter och begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie vill lyfta fram vikten av att arbeta med anknytning i förskolan. Vi har utgått från Bowlbys anknytningsteori och kopplat den till barns utveckling och lärande. Forskningen vi lyft fram visar på hur pedagogerna på förskolan kan arbeta med anknytning i arbetet med barnen. I förskolans läroplan beskrivs att det pedagogiska arbetet ska utgå ifrån varje enskilt barns behov samt präglas av omsorg och barns utveckling och lärande.SyfteSyftet med studien är att undersöka förskollärares syn på anknytning i förskolan.Våra frågeställningar är:● Hur anpassas den pedagogiska verksamheten för att skapa en god anknytning● Vilka organisatoriska anpassningar görs för att skapa en god anknytning.MetodI vår studie har vi använt oss av kvalitativ intervju som metod. Vi intervjuade sammanlagt sex verksamma förskollärare i tre olika kommuner. När vi analyserade och bearbetade vårt material diskuterade vi gemensamt fram ett resultat.ResultatResultatet av studien visar att förskollärarna arbetar med anknytning på olika sätt. De gör olika pedagogiska och organisatoriska anpassningar för att barnen ska få möjlighet till en trygg anknytning på förskolan. Exempel på anpassningar som framkommit i resultatet är användandet av anknytningspedagog, flexibelt schema och noga genomtänkt inskolning. Genom ett medvetet förhållningssätt arbetar pedagogerna för att barnen ska känna sig trygga.

 • 128.
  Al Barati, Fauzia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekström, Anette
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Räisänen, Sisko
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det särskilda ansvaret: en studie om förskollärares tolkning av sin roll i den reviderade läroplanen för förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Den nya skollagen ligger till grund för att införa förskolan helt i skolväsendet som en egen skolform. I den reviderade läroplanen har en ny rubrik skrivits in där förskollärarna har fått ”ett särskilt ansvar”, i den pedagogiska verksamheten. Den reviderade läroplanen börjar gälla första juli 2011. I litteraturen i bakgrunden tar vi upp bakåtliggande orsaker till den reviderade läroplanen samt förskolans pedagogik, kvalité och pedagogisk ledarskap. SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på några förskollärares tolkningar av det särskilda ansvaret i den reviderade läroplanen samt att ta reda på hur vanligt förekommande dessa tolkningar är till en större grupp förskollärare. METOD: Den första delen i studien är kvalitativ och bygger på intervjuer från 10 förskollärare från olika stadsdelar. Den andra delen i studien är kvantitativ med påstående satser från den första delen av studien och vänder sig till en större grupp förskollärare spridda över flera stadsdelar. Verktyget för den kvantitativ delen i studien är webbenkäter och antalet förskollärare som deltog är 55 förskollärare av 102. RESULTAT: Resultatet visar sig att förskollärarens tolkningar av det särskilda ansvaret är mycket innehållsrikt. Förskollärarna beskriver sin roll utifrån många olika perspektiv vad det nya kravet kan komma att innebära för förskolläraren. Det kommer att innebära stora skillnader från förskola till förskola, från arbetslag till arbetslag och från förskollärare till förskollärare, hur det nya kravet kommer att gestaltas i den pedagogiska verksamheten. I studien trots skillnaderna har övervägande andelen av förskollärarna svarat att förändringarna kräver utökad planeringstid både, individuellt och i arbetslaget.

 • 129.
  Al Dwek, Josef
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åberg, Alexander
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Belöningssystem som styrmedel för kvalitetsmål: En studie om den svenska telekombranschen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The telecommunication industry stands before many challenges, the focus in this essay is based on the quality goal challenges. In this study the natural way to explore this challenge is to investigate the employees working with sales in the industry. This essay explores what motivates the employees to work for high quality in the services they provide to the customers. The study focus on the relationship between the leaders and the employees of the industry. This study explore the reward systems and how the systems intend to motivate the employees to reach their goals and if there is any differences in how the goals that tend to be of greater importance to the organizations. In this study both semi-structured interviews as well as a quantitative survey is used to complement each other in order to collect data. The essay is based on different established theories in management, marketing and behaviorist studies. The analysis compared the empirical data with our theories which gave us the conclusion that reward systems in this industry may be misdirected in the case of motivating and rewarding employees to work for quality goals.

 • 130.
  Alamaz, Meryem
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bilal, Dijana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bankens kreditbedömningsprocess: möjliga konsekvenser vid borttagning av revisionsplikten för små aktiebolag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  År 2006 beslutades att reglerna om revisionsplikten för små företag skulle ses över och regeringens utredare skulle föreslå dem ändringar som krävs för att ta bort revisionsplikten för små företag. Revisionsplikten innebär att alla svenska aktiebolag enligt lag måste ha reviderade räkenskaper. Avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära att revisionen för de små företagen inte längre är lagstadgad utan det kommer att bli frivilligt. Revisionspliktens avskaffande i Sverige är en följd av en pågående europisk harmonisering. I samband med dessa förändringar kommer bland annat företagens kreditmöjligheter att påverkas om företag väljer att inte ha kvar revision och vårt syfte har därför varit att undersöka vad avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära för bankers kreditbedömningsprocess. Vi har genomfört vår undersökning med en kvalitativ metod i form av två intervjuer, dels med en bank dels med en revisionsbyrå. Vid dessa intervjuer har vi fört diskussioner kring problemämnet och fått en förståelse för vilken ställning dessa två aktörer kommer att ta inför avskaffandet. Vi har i uppsatsen varit noggranna med att nå en hög validitet så att vårt resultat som vi kommer fram till stämmer överens med verkligheten. När ett företag ansöker om kredit kontrollerar banken vissa punkter för att kunna göra en bedömning om företagens återbetalningsförmåga. Det blir inte lika lätt för banken då revisionsplikten avskaffas och om företaget väljer att inte längre ha kvar revision. Vi har fört diskussioner med våra respondenter då vi bland annat har diskuterat hur banker kommer att ställa sig inför avskaffandet samt vilka alternativregler till revisionen som revisionsbyråerna kommer att erbjuda. Banker kommer i framtiden fortsätta att kräva någon form av granskning, om inte fullt reviderade räkenskaper som tidigare så kan man tänka sig att man kommer att ställa krav på till exempel alternativ som ett skriftligt intyg. Men vi har också pratat om andra olika alternativ som våra respondenter tror skulle kunna vara lösningar när den idag lagstadgade revisionen tas bort. Resultatet av vår empiriska undersökning visar att både banker och revisionsbyråer är övertygade om att många av företag som berörs av förändringarna kommer ändå att vilja ha kvar revision i företaget och därmed kommer man förmodligen att välja revision frivilligt.

 • 131.
  Alamaz, Meryem
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sivac, Dijana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ekonomisk brottslighet: en ökning i lågkonjunktur2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Förra årets rapport från Ekobrottsmyndigheten visar att ekonomisk brottslighet tenderar att bli vanligare under finanskrisen och att brotten ökar snabbt. Den ekonomiska brottsligheten blir mer internationell och komplex och brott anmäls i en starkt ökad grad. Ekonomisk brottslighet ställer allmänt höga krav på olika myndigheter som arbetar med brottsbekämpning, men i en sådan situation som vi befinner oss idag ställs ännu högre krav på dessa myndigheter och inte minst på revisorer. Revisorer som redan har höga krav på sig i samband med revisionspliktens avskaffande måste nu vara ännu mer uppmärksamma på företags redovisningar. Med utgångspunkt från denna problemdiskussion har vi valt att undersöka om ekonomisk brottslighet ökar i lågkonjunktur eller om det är så att kontrollerna förändrats. Dessutom har vi valt att undersöka hur man kan bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet. Vi har genomfört vår undersökning med en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. Vi har intervjuat en jurist på Ackordcentralen som arbetar med konkurser. En intervju genomfördes även med en eko-revisor samt med Ulf Sandlund på Forensic Services, som arbetar med ekonomiska oegentligheter. Dessutom genomfördes två intervjuer med revisorer från Ernst & Young och KPMG. Vid dessa intervjuer har vi fört diskussioner kring ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur och vilken roll de har i det brottsförebyggande arbete med ekonomisk brottslighet. Vi har i uppsatsen varit noggranna med att nå en hög validitet så att vårt resultat som vi kommer fram till stämmer överens med verkligheten. Syftet med studien är att beskriva den ekonomiska brottslighetens utveckling och att bidra med kunskap om arbetet mot ekonomisk brottslighet. Vi har av studien kommit fram till att det inte går att konstatera att den ekonomiska brottsligheten ökar i lågkonjunktur. Den ekonomiska brottsligheten har blivit uppmärksammas mer idag av samhället på grund av ökad antal konkurser och på grund av allt hårdare kontroller i takt med globaliseringen. Vad gäller frågan hur man kan bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet så har vi kommit fram till att det är viktigt att se över företagets ekonomiska ställning när ett företag får likviditetsproblem och att det är viktigt att bygga upp hårdare interna kontrollrutiner för att förebygga att ekonomiska oegentligheter förekommer. Det är också av stor vikt att företaget förmedla i hela organisationen att det finns kontroller och att de dessutom ökar kunskapen bland anställda om följder av ekonomisk brottslighet samt att de jobba aktivt med etiska frågor.

 • 132.
  Alaraj, Alexander
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hård, Viktor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Miljöinriktat Management: Ett paradigm på frammarsch2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en studie som syftar till att undersöka hur miljödebatten och klimatfrågan påverkat dagens organisationer. I ett led att genomföra studien har vi utgått från vår kvalificerade gissning innebärande att ett nytt paradigm har gett sig till känna. Paradigmet benämns som miljöinriktat management. Vår problemdiskussion utmynnar i frågeställningar om hur organisationer bör hantera uppkomsten av miljöinriktat management. Vidare frågor som berörs är hur ledare bör hantera paradigmskiftet och vilka risker ett utelämnande av miljöinriktat management innebär. Studien är relevant då många organisationer enligt oss idag saknar beredskapsplaner för hur de ska anpassa sig till ett nytt paradigm. Anledningen till att vi vill behandla den här problematiken beror på att vi anser att många organisationers framtida överlevnad kan hänga på att ledarna öppnar sina sinnen för nytänkande. De behöver även upplysas eller påminnas om vad ett paradigmskifte egentligen innebär. Vi är inte ute efter att lösa problemen utan snarare är miljöproblemens karaktär av sådan art att de måste kontrolleras och hanteras. Uppsatsen fokuserar på att skapa en större förståelse inom området. I ett led att samla in information och se vad dagens organisationer har för inställning till det nya paradigmet har vi genomfört tre djupintervjuer enligt en kvalitativ metod. Hanterandet av insamlat material sker genom en abduktiv process för att således få fördjupad kunskap om fenomenet. Vi är alltså inte ute efter att göra anspråk på en allmängiltig sanning. Respondenterna har varit miljöchefer från Volvo personvagnar, Renova samt Gryaab. Resultatet från intervjuerna kopplas samman till de teorier vi behandlat genom ett användande av den narrativa kunskapsformen. I tolkningsarbetet har vi använt Hernadis hermeneutiska triad för att först rekonstruera intervjuerna. Vidare dekonstrueras texten, monteras ned för bland annat finna bakomliggande motiv, för att slutligen konstruera eller författa en egen text inom området. De kunskaper vi erhållit under arbetets gång mynnar ut i en narrativ modell som vi kommit att kalla ”organisationens evolutionsprocess”. Slutsatser som kan dras genom den är att organisationer ständigt påverkas av signaler utifrån av olika karaktär och styrka. Modellen förklarar hur organisationen likt en organism anpassar sig i en evolutionär process till det förändrade landskapet. En organisations grundförutsättning för att hantera processen är flerkretsinlärning som innebär ett kontinuerligt ifrågasättande av verksamhetens operationsregler. Det här är viktigt för att undkomma fällan som rör vanliga tankemönster, det så kallade psykiska fängelset.

 • 133.
  Alaraj, Alexander
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hård, Viktor
  University of Borås, School of Business and IT.
  Miljökommunikation i en modern organisation: Om ett handlingsrecepts generella lösningar och begränsningar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien som gjorts på Stenungsbaden Yacht Club, SYC, syftar till att undersöka den problematik som upplevs i samband med implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001. Ledningen tror att det rör sig om ett kommunikationsproblem, dock håller vi sinnet öppet för att undersöka om situationen inrymmer en komplexare frågeställning. Vår problemdiskussion utmynnar i frågeställningar som behandlar hur handlingsrecept i miljöarbetet med dess generella lösningar kan översättas till SYC:s särskilda situation. Studien syftar även till att undersöka vilka problem som kan urskiljas i arbetet samt vilka kommunikativa verktyg som kan fungera i den specifika situationen. Studien är av relevans då vi anser att de generella lösningar som olika handlingsrecept erbjuder många gånger lovar mer än de kan hålla. I SYC:s fall har lösningarna som främst avser mätbarhet av miljöpåverkan medfört att miljöfrågan kommit att kretsa kring sådant som vi tror upplevs som tråkigt. Den svaga retoriken lyckas inte förmedla det högre syfte som miljöarbetet eftersträvar. Symbolen för miljösatsningen har förskjutits från Penguin till lastbryggan och dess problem. I ett försök att komma närmare den problematik som ledningen uttrycker har nio kvalitativa öppna intervjuer gjorts. I enlighet med den abduktiva metoden har förståelsen vuxit fram för fenomenet genom en växelverkan mellan teori och erfarenheter från fältet. Därtill kompletterades det insamlade materialet med tio spontanintervjuer för att kunna bekräfta våra resonemang och således ytterligare styrka det vi kommit fram till. Vi framhåller dock att vi inte är ute efter att göra anspråk på en sanning, utan istället intresserar vi oss för att förhoppningsvis kunna formulera en alternativ spännande och stark berättelse som kan skapa reflektion hos läsaren. Den narrativa tolkningsmodellen användes för att undersöka bakomliggande orsaker och motiv i respondenternas berättelser. På så vis kunde vi lämna det naiva synsättet och röra oss mot ett mer ifrågasättande och undersökande. Resultatet av tolkningsarbetet gav en förståelse för att en utbredd avsaknad av kunskap hos personalen fanns kring miljöarbetet. Det berodde troligtvis på att arbetet med de praktiska frågorna kommit att hamna i fokus. De erfarenheter vi har samlat på oss under arbetets gång ger oss en förståelse för hur generella lösningar kan begränsa en organisation i ett förändringsarbete. Det är därför viktigt att kunna lämna naiva föreställningar och våga utsätta sig för de prövningar som ledarskapet medför. En fallenhet för att tala väl för sin sak kan bli en av ledarens viktigaste kommunikativa verktyg då denne formulerar en strategi för förändringsarbetet.

 • 134.
  Alberius, Charlotta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nylander, Birgit
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Alternativ hylluppställning: En studie på Jönköpings stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this Master we have studied classification system and alternative arrangements of books in a public library. The public libraries in Sweden use the SAB classification system. This system was created nearly a hundred years ago in order to suit the librarians and the Swedish society at the time. Today many library users find the system difficult to understand. This and other factors have inspired a number of libraries to arrange books in an alternative and more user-friendly way. We chose Jönköping public library to study their alternative arrangement of fiction books for children and youth. The purpose was to find out why and how the new alternative arrangement of books was done and where the inspiration behind the changes came from. We also wanted to know how the new shelf system had been perceived by the children and the personal staff. We made interviews with three librarians in the library and a questionnaire to the children who visited the library. In order to get a theoretical background we studied classification and alternative shelf systems in literature and in a few Masters. It seems that the main purpose behind the alternative arrangements in Jönköping public library was to make the library more user-friendly and self-instructive. In both interviews and questionnaire the respondents gave a positive picture of the new shelf-system.

 • 135. Albertsson, Anna-Karin
  PLUS ger mer: att samla krafterna!2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  PLUS betyder Projekt för Läsutveckling, Utvärdering och Samverkan. Det handlar om lässtimulerande arbete bland barn från nyfödd upp till 16 år och omfattar alltså alla barn- och skolbibliotekarier i Borås.

 • 136. Albertsson, Anna-Karin
  et al.
  Eriksson, Catarina
  Lindwall, Sara
  Ståhl, Malin
  PLUS Borås: Om professionsutveckling och dokumentation2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  PLUS betyder Projekt för Läsutveckling, Utvärdering och Samverkan. Det handlar om lässtimulerande arbete bland barn från nyfödd upp till 16 år och omfattar alltså alla barn- och skolbibliotekarier i Borås. Folkbiblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och nio kommundelsbibliotek. I kommundelarna är skol- och folkbiblioteken samorganiserade eller i nära samverkan. Samtliga högstadieskolor och flera låg- och mellanstadieskolor har fackutbildade bibliotekarier. Alla folkbiblioteksenheter har barnbibliotekarietjänster. Stadsbiblioteket ansvarar för att barnbibliotekarier och skolbibliotekarier träffas regelbundet i sina respektive nätverk. Läsfrämjande arbete bedrivs på alla bibliotek, drygt trettio personer arbetar med det på varsitt håll. Det finns mycket kunskap och gedigen erfarenhet men tid för reflektion och bollande med idéer för inspiration och metodikutveckling är mycket begränsad. Idéer till projektets innehåll baseras i strävan att knyta alla bibliotekarier som arbetar med språk- och läsutvecklingen till en gemensam bas och därmed skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete i hela kommunen.

 • 137. Albertsson, Anna-Karin
  et al.
  Eriksson, Catarina
  Löcsey, Kristina
  Ett PLUS i kanten. Läsfrämjandeprojektet i Borås från start till mål. Presentation av rapport och ny unik databas.2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från start till mål PLUS betyder Projekt för Läsfrämjande, Utveckling och Samverkan. PLUS har medverkat i två tidigare mötesplatskonferenser och kan i år presentera sin slutrapport som innehåller en redogörelse för processen under projekttiden och en utvärdering gjord av högskolan i Borås. PLUS kommer också att visa den unika databas som är utvecklad bland barn- och skolbibliotekarier i Borås.

 • 138. Albertsson, Anna-Karin
  et al.
  Löcsey, Kristina
  Sheikholeslami, Shahla
  Bibliotekarien på nya arenor: med språkutveckling och folkhälsoarbete i portföljen. Exempel från Borås2002Conference paper (Other academic)
 • 139.
  Albertsson, Johnny
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Emanuelsson, Jimmy
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hedenstedt, Frida
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mäta nytta och effekter av en IT-investering: Fallstudier från tre företag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  IT-investeringar har ofta till syfte att stödja verksamheten och att möjliggöra för företaget att producera och förse sina kunder med de tjänster och service som man har för avsikt att leverera. Att göra en IT-investering innefattar inte bara kostnader, utan en omfattande IT-investering innebär även stora förändringar i verksamheten. Därför bör det vara av intresse för företag att identifiera vilka effekter IT-investeringen medför. Sådana effekter kan vara mätbara, men det finns även effekter som är svårare att mäta, vilket kan innebära svårigheter när ett företag vill räkna på nyttan av investeringen. Tidigare studier har visat svårigheter när det gäller att göra lönsamhetsberäkningar av en IT-investering. För att det här ska vara möjligt krävs korrekta värden både vid input och output, för att ge en rättvis bild av de effekterna investeringen medfört. Den här problematiken har lett oss in på våra frågeställningar, där huvudfrågan är ”Hur mäts effekter av en IT-investering”? Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för om företag mäter effekter av en IT-investering och hur de i sådana fall går till väga. Vi har även för avsikt att undersöka vilka behoven företagen haft som grund för sitt investeringsbeslut. Den metod vi har valt att använda oss av, som undersökningsansats, är en kvalitativ metod. Det företag vi har samarbetat med är DTS Solutions AB, som har försett oss med tre företag, som samtliga, nyligen gjort en IT-investering hos DTS Solutions AB. Vi har på de här tre företagen genomfört intervjuer, samt ställt kompletterande frågor via e-post, och det material vi har samlat in vid intervjuerna, har vi tolkat och analyserat med stöd av redan befintlig teori inom ämnet. Vi har kunnat dra följande viktiga slutsatser. Det är viktigt för företaget att dels identifiera vilka effekter som de förväntar sig av IT-investeringen, samt att formulera mätbara mål av dem, om de ska kunna påvisa mätbara effekter. För att påvisa de mätbara effekterna, har företagen idag möjlighet att använda sig av metoder och modeller för att få stöd i en, i många fall, komplicerad investeringsprocess. Vi har även funnit, att formulera mätbara effektmål och göra uppföljningar på dessa, är av stor vikt för att ha möjlighet att påvisa affärsnyttan och lönsamheten av IT-investeringen.

 • 140.
  Albertsson, Linn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ljung, Emelie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Den Moraliska Kompassen – En guide till marknadsföring av välgörenhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous studies have shown an increase in distrust for charities. At the same time the competition has grown among the different charity organizations and has affected the amount of donations given to each individual charity. This has created an advanced requirement on marketing strategies within the industry. Due to the charities reliability on public donations it is concerning when the distrust has increased over the past years. We ask ourselves: can the interest for new marketing strategies be of service to charities, in enabling them to win the public's trust and therefore decrease the possibility for left out donations?Purpose: The purpose of this study was to examine the different aspects that affect the public's trust toward charity organizations. This will then be our base for analyzing how marketing strategies for charities can contribute to an increased trust.Method: A qualitative research method was used where 21 respondents participated in four focus groups. Respondents were divided into groups by level of commitment to charities and represented different target groups. The empirical data was then analyzed using a content analysis.Results: The most common factors that affected the participants trust for charities was transparency, clarity on the positive effect of the donations, the image that was reflected by organization representatives and personal recommendations. Apart from this it was important that the marketing was effective but under the circumstances of not being projected as too expensive. There was also a difference between the high and low commitment levels which could affect how the charities choose to design their marketing.Conclusion: Charities have the possibility of affecting the public's trust for charities through adjusting their marketing to show transparency of the organization and specifically showing the positive consequences of the donations made. The charities image and personal recommendations effected the delegate’s perception, especially the lower committed groups were affected by this. The marketing channels can be adjusted to fit the target groups, in relation to their commitment to charities.This paper is written in Swedish.

 • 141.
  Albertsson, Malin
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ericson, My
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Anställningsbarhet utifrån ett personalutvecklarperspektiv: En kvalitativ studie om anställningsbarhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Personalutvecklarna i dagens organisationer verkar inom den så kallade Human Resource avdelningen. Deras arbetsuppgifter handlar om allt från personalutveckling till arbetsrättsliga frågor och kräver att man som personalutvecklare både kan planera, genomföra organisations-, personal- och ledarskapsutveckling i olika former. Arbetet kräver på så sätt att personalutvecklaren är en högutbildad proaktiv nyckelperson som ser till att medarbetarna finns på plats, är nöjda, vidareutvecklas och är engagerade i sin arbetssituation. Denna insats, för medarbetaren, görs för att vidhålla medarbetarnas fortsatta anställningsbarhet i arbetslivet. Samtidigt som personalutvecklaren arbetar efter att hålla andra anställningsbara måste denne även alltid hålla sin egen anställningsbarhet i fokus. Detta för att personalutvecklaren ska fortsätta vara aktuell på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka vad olika personalutvecklare i arbetslivet har för syn på anställningsbarhet. Vi vill även undersöka om de uppfattar att deras utbildning har styrkt deras anställningsbarhet samt hur de fortsätter att hålla sig anställningsbara. Studien är utförd med en kvalitativ metod då det har gjorts åtta stycken individuella, semistrukturerade intervjuer. Respondenterna arbetar alla inom HR-yrket, från olika organisationer. Vår teori består av Bourdieus tre begrepp: habitus, fält och kapital. Slutsatserna efter denna studie är att våra respondenter ser på anställningsbarhet som något individen själv måste ta ansvar för. Detta på grund utav att de flesta tjänster genomgår ständiga vidareutvecklingar i och med de rådande globala kraven och konkurrensen som existerar idag, däribland även i personalutvecklaryrket. Då vi ser till vad tidigare forskning säger angående samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande individens anställningsbarhet skiljer sig detta från vad vårt resultat presenterar. Respondenterna anser i denna mening att det är dem som tar det största ansvaret och det framträder inte att det existerar något samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare för detta intresse. Vidare uppfattar respondenterna att deras utbildning är ett formellt kapital som anses nödvändig för att kunna få ett arbete, inom HR-yrket. Detta beror enligt respondenterna på att de genom sin utbildning, som personalutvecklare, utvecklar både ett strategiskt samt ett kritiskt förhållningssätt. Man kan på så sätt se utbildningen fylla en initial betydelse där respondenternas befintliga kunskap, färdigheter och förmågor bildar deras kompetens. Samtliga respondenter visade sig använda olika strategier för att upprätthålla anställningsbarheten inom sin yrkespraktik. Detta visar på att respondenterna tar sitt eget ansvar gällande anställningsbarhet. Dock har vi ett kritiskt förhållningssätt till det strategiska tänkandet gällande anställningsbarhet och dess pågående process.

 • 142.
  Albertsson, Ylva
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Grönkvist, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Materialitet och läsinteraktion: En undersökning kring ungdomars attityd till ett e-bokformat kontra tryckt bok2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the importance of materiality for the interaction of reading among teenagers, age 15-16. The purpose is also to study if the attitude to the form of e-book versus the printed book differs depending on how comfortable the teenagers are with the activity of reading. The method we have chosen for this study is the form of semi-structured interviews, four with teenagers who are positive to fiction reading and four with teenagers who say they don´t like fiction reading. We analyse the teenagers´answers by looking at some aspects of materiality to see how these aspects affect the interaction of reading.During the interview the respondents were asked to read one chapter of a book on an Ipad and the next chapter in a printed book. Our study shows that materiality is a factor for the interaction of reading and it can lead to different experiences of reading. Some aspects that the respondents mention as important are the amount of text, the typeface and the feeling of holding a book. The ones who are comfortable with the activity of reading claim they would still choose the printed book after reading both on the Ipad and in the printed book. The ones who are less comfortable with reading are more positive to the e-book, than they were before.

 • 143.
  Albin, Evelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Humila, Magdalena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Formativ bedömning och dokumentation: Matematiklärares motiv, handlingar och förutsättningar.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Formativ bedömning innebär att bevis för elevers visade kunskaper framkallas och används för att göra anpassningar i undervisningen som gynnar elevernas lärande. Formativ bedömning innefattar också att eleverna delges lärandeintentioner och framgångskriterier, att de får framåtsyftande feedback, att de aktiveras som läranderesurser för varandra samt att de aktiveras som ägare av sin egen kunskap. Det finns flera forskningsöversikter som påvisat att formativa undervisningspraktiker gynnar elevers lärande. Det förekommer också kritik mot dessa forskningsöversikter. Ytterligare forskning har visat att en formativ undervisningspraktik ställer krav på lärares kompetens vad gäller ämnesinnehåll och ämnesdidaktik.

  Syfte

  Syftet var att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 tillämpar formativ bedömning och dokumentation i matematikämnet, hur de motiverar denna praktik samt vilka förutsättningar och svårigheter de möter i utövandet av praktiken.

  Metod

  I denna kvalitativa undersökning användes semistrukturerad intervju som verktyg. Informanterna i intervjuerna var yrkesverksamma lärare i en svensk kommun vilka fått löpande fortbildning kring formativ bedömning.

  Resultat

  Undersökningen åskådliggjorde en stor variation av motiv och handlingar lärarna emellan. De för lärarna gemensamma motiven, handlingarna och förutsättningarna åskådliggjorde en komplex verklighet. Till en formativ klassrumspraktik lyfte lärarna klassrumsklimatet som ett motiv men också som en förutsättning som påverkade praktiken. Resultatet tydde också på att lärare som såg undervisning, planering och dokumentation som en sammanhållen helhet också upplevde dokumentationen som en naturlig och inte lika betungande del av sitt arbete. Lärarna uttryckte att de ville utveckla en dokumentationsform som de var bekväma med. Detta var en process som lärarna hade kommit olika långt i.

 • 144.
  Albin, Gustaf
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Tossavainen, Alexander
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ineffektivitet: Hur upptäcks den?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Strävan efter att vara effektiv har genom mänsklighetens historia varit en av de största drivkrafterna till förändring och utveckling. Att arbeta effektivt har medfört ökad överlevnadsförmåga, konkurrensfördelar, rikedom och välstånd. Nya verktyg, metoder och arbetssätt har kontinuerligt ersatt äldre och mindre effektiva. Eftersom effektivitet är det som eftersträvas har ineffektivitet av naturliga skäl inte getts samma fokus som sitt syskonbegrepp. Utifrån det faktumet utgår studiens frågeställning. Vi har vänt på perspektivet när det gäller effektivitetsbegreppet och valt att istället för strävan mot effektivitet vrida perspektivet mot hur företag kan arbeta med att upptäcka ineffektivitet. Vår problemformulering har i studien varit ”Hur kan företag arbeta med att upptäcka ineffektivitet?”. Syftet med uppsatsen är att se hur företag formellt och informellt kan arbeta med att upptäcka och hantera ineffektivitet genom att studera fem expansiva Boråsföretag. Vi vill genom vårt perspektiv inta en explorativ och ifrågasättande position där vi analyserar hur företagen arbetar med problemet att upptäcka ineffektivitet, och utifrån det dra slutsatser. Vi önskade även se hur vårt perspektivval påverkade studiens rikting och våra respondenters svar. Studien har gjorts ur ett ekonomistyrningsperspektiv och med det menar vi utförda åtgärder inom en verksamhet, som görs i syfte att uppnå ekonomiska mål. För att besvara vår frågeställning har studien genomförts med en kvalitativ ansats där vi genomfört fem semistrukturerade och djupgående intervjuer med respondenter från de valda företagen. Respondenterna har valts utifrån deras förväntade kunskap om respektive företags arbete med att upptäcka ineffektivitet, och genom de empiriska undersökningarna har vi byggt upp analysen och dragit slutsatser. Studien har varit abduktiv med större fokus på den induktiva delen. Analysens koppling mellan empiri och referensram ledde oss till att hitta ett antal faktorer som vi framförallt i empirin funnit ha stor inverkan på förmågan att upptäcka och hantera ineffektivitet. Slutsatserna berättar att ineffektivitet visar sig genom jämförelse med andra. För att upptäcka ineffektivitet behövs goda och direkta kommunikationsvägar för medarbetarna, möjligheten till återkoppling samt närhet till befogenhet att styra och förändra. De mätningar som genomförs ska vara både jämförbara och kommuniceras. Studien visar också att upptäckt av ineffektivitet påverkas mycket av mjuka faktorer som är svåra att påverka, såsom inställning, hemmablindhet och subjektiva bedömningar. Därför är det bra att inhämta synpunkter externt, samarbeta och att inneha en ifrågasättande attityd.

 • 145.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Citizens´ services: Nordic and Baltic research needs2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What are the key issues in citizen-centric service development that research should address? People engaged in the development of services for citizens, both public and private, in six countries – Iceland, Sweden, Lithuania, Norway, Estonia and Latvia – have participated in half-day workshops during 2008-2009 to discuss the challenges research projects should take on, which output is needed and how to conduct them in order to better help service developers. This work has been a key part of the project “Citizens’ services – Turning Public Private outside in”. In general, the situation in the six countries is very similar and key findings include: • The need to improve cross- and inter-organizational service development. There are too many “silos”. • The need to better engage citizens in service design, to increase the use and effectiveness of services. • The need for more collaborative research projects with researchers, and public and private service developers in an action-oriented and experimental mode.

 • 146.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Det som inte går att ta på2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Introduktion till området design av "intangible artifacts"

 • 147.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framtidens stad formas med hjälp av berättelser2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 6-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beskrivning av co-design processen för att flytta Malmberget i projekt Nya Gällivare

 • 148.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från City-Move Interdesign till Nya Gällivare2009In: Om att flytta en stad, SVID , 2009, p. 77-79Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskriving av starten av projekt Nya Gällivare, som skall planera Gällivare och Malmberget för gruvans expansion in i samhället

 • 149.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  Creating and Sustaining Successful Knowledge Management in Purposeful Communities2007Conference paper (Refereed)
 • 150.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  The community Triangle- Success factors for leading Purposeful communities2007Conference paper (Refereed)
1234567 101 - 150 of 9672
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf