Change search
Refine search result
18192021222324 1001 - 1050 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1001.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Ann-Katrin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Digitalisering av bilder vid två museer2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to describe digitization of images in two Swedish museums. We want to examine their reasons to digitalize; the administrative and organizational aspects of their work and how they handle the problems of preservation and access to the digitalized images. These problems will be examined through our main questions: Why do the museums choose to digitize their image collections? How are their work organized in terms of staff and economical matters? What kind of software do they use, and which technical solutions do they choose? Which preservation and access strategies for ensuring long-term preservation and access of the digital images do the museums work with? How do the museums select material for digitization? How do they handle the matter of discarding of materials? The study was conducted both by reading text material and interviewing personnel at the two museums. The museums’ main reasons for digitization seem to be to protect fragile materials from deterioration and provide greater access to the collections. In securing long-term preservation and access, the need for well educated staff members tends to be great, but it is not always prioritized in all of the professions in the museums. Policies are needed to ensure both digital preservation and access but also selection for digitization and discarding of materials. The institutions are well aware of the problems and the need for policies and strategies, but not all of them have yet begun to develop a policy.

 • 1002.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Svensson, Sofia
  University of Borås, School of Business and IT.
  SOX 404: ett nödvändigt ont? Ur svenska bolags perspektiv.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Som svar på de redovisningsskandaler som förekommit de senaste åren så tillkom lagen Sarbanes Oxley Act i USA. Lagen har även påverkat länder runt om i världen som är noterade på den amerikanska börsen, därav är även ett antal svenska bolag berörda av lagen. Syftet med lagen är att återställa investerares förtroende för aktiemarknaden och garantera att den finansiella informationen från företagen stämmer överens med verkligheten. För att säkerställa tillförlitligheten i de finansiella rapporterna sätts interna kontroller upp i företagen som gör det lättare att upptäcka fel och bedrägerier i god tid. Intern kontroll innebär att man följer upp styrningen av verksamhetens processer. Oegentligheter i den finansiella rapporteringen kan leda till höga straff i form av böter och fängelse vilket ökar kraven på ledningen då de hålls som ytterst ansvariga för att rapporteringen är korrekt. Implementeringen av lagen är en dyr och tidskrävande process för bolagen och kan upplevas som komplex och byråkratisk. Man har under senaste tiden sett en tendens till att många bolag väljer att avregistrera sig från den amerikanska börsen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några få svenska företag ser på SOX 404, intern kontroll, samt vilka konsekvenser processen har medfört efter införandet. Studien syftar även till att undersöka positiva och negativa effekter som arbetet med SOX 404 har inneburit samt om oväntade synergieffekter har uppstått under arbetets gång. Metod: Undersökningen har utförts genom en kvalitativ studie, där SOX ansvariga på Volvo bussar, SKF och Swedish Match har intervjuats. Resultat: De konsekvenser som har uppkommit efter införandet av SOX hos svenska bolag har varit relativt förväntade. Man har dock upptäckt en del både positiva och negativa synergieffekter under arbetets gång hos vissa bolag. Förutom att SOX har inneburit betydligt högre kostnader än vad företagen hade räknat med så visar undersökningen även att SOX har stärkt den interna kontrollen hos företagen samt bidragit med en del konkurrensfördelar.

 • 1003.
  Andersson, Therése
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hassnert, Ludvig
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  K2 & K3: kan ”cherry-picking” utgöra bokföringsbrott?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2014 there were 12,800 cases of accounting frauds reported in Sweden. According to Penal Code (Brottsbalken), classification of an accounting fraud needs to fulfill two requisites. The first requisite addresses the disregard of accounting obligation. The Accounting Act (Bokföringslagen) prescribes that the accounting obligation must be fulfilled in a manner consistent with generally accepted accounting principles (god redovisningssed).The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden) is a government authority that has a statutory responsibility for the development of generally accepted accounting principles. In 2004, the board changed its focus of the development of the accounting norms for unlisted companies. With this decision, they began to work on the K-project with the purpose of establishing a comprehensive framework of regulations for the companies’ annual accounts and annual reports. The regulations were divided into different categories based on the companies’ size which were constructed on the requirements and choices encompassed by the Accounting Act. The K-regulations (K-regelverken) became mandatory for unlisted companies in 2014.The purpose of this study was to investigate the possibility of accounting fraud if a company chooses to deviate from the applied K-regulation and instead use a rule from another K-regulation, what this study calls "cherry-picking". Therefore, this qualitative study utilizes a deductive approach and conducts a survey of K-regulations and their relation to Swedish legislation, which has contributed to a clear basis for the hypothetical cases in this study. The cases in this study have been supplemented by an interview with a strategic economic crime accountant from the Swedish Economic Crime Authority (Ekobrottsmyndigheten).The results of this study show that a deviation from the K-regulations can be considered synonymous with a deviation from the generally accepted accounting principles. With regards to this, a deviation from the K-regulations is seen as a disregard of the accounting obligation. In order to confirm an accounting fraud based on this, the second of the two requisites of Penal Code also needs to be fulfilled, the requisite of effect. The effect requisite is fulfilled when the essence of the accounts cannot be established. It may involve a certain difficulty to prosecute a company which has deviated from the K-regulation but included information in their accounts through their notes. The result of this study also shows that the provisions of the K-regulations takes precedence over the accounting options that the Annual Accounts Act (Årsredovisningslagen) offers.A link between generally accepted accounting principles and K-regulations has been identified in this study, but the relationship between K-regulations and the law is not fully specified. Despite this results of this study demonstrate the underlying risk that companies with applies "cherry-picking" between K2 and K3, may be convicted of accounting fraud.This study is hereinafter written in Swedish.

 • 1004.
  Andersson, Thomas
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johansson, Frida
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”Man lär sig fruktansvärt mycket om världen”: En studie kring hur en grupp svensklärare i grundskolans senare år arbetar med skönlitteratur2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Mycket av den forskning som finns kring skönlitteraturens roll i skolan utgår från litteraturvetaren Louise M. Rosenblatts teorier där ett värdegrundsarbete är det yttersta målet med läsningen. Detta stämmer ganska väl överens med dagens kursplan i ämnet svenska. Vi frågar oss hur ett sådant arbete kan se ut i praktiken. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka varför och hur en grupp svensklärare på en skola i grundskolans senare del arbetar med skönlitteratur. METOD: Vi har genomfört en kvalitativ studie inriktad på hur några lärare ser på läsning av skönlitteratur, och har därför använt oss av den öppna ostrukturerade intervjun som redskap. RESULTAT: Vi har funnit att lärarna framhåller färdighetsträning i allmänhet och analytisk förmåga i synnerhet som det främsta syftet med skönlitteraturen. Det finns här en motsättning mellan lärarnas fokus och vad kursplanen i svenska ger för direktiv. Vi har sett tendenser till att läsning av ett efferent slag för träning av praktiska färdigheter dominerar över en estetisk läsning där upplevelsen av det lästa står i centrum. En förklaring till detta skulle kunna vara krav på måluppfyllelse, traditionella arbetssätt och rådande skolkultur – saker som kanske många gånger påverkar i större utsträckning är läroplaner och kursplaner.

 • 1005. Andersson, Thomas
  et al.
  Tengblad, Stefan
  University of Borås, School of Business and IT.
  Medledarskap: Ledarskap som kollektiv initiativförmåga2009In: Ledarskapsboken / [ed] Sten Jönsson, Lars Strannegård, Liber , 2009, p. 245-268Chapter in book (Other academic)
 • 1006. Andersson, Thomas
  et al.
  Tengblad, Stefan
  University of Borås, School of Business and IT.
  When Complexity Meets Culture: New Public Management and the Swedish Police2009In: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 6, no 1/2, p. 41-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to demonstrate how new public management (NPM) reform from the national level is implemented as practice in a local unit within the police sector in Sweden.Design/methodology/approach: A qualitative case-study approach is applied using semi-structured interviews, participant observations and analysis of documents.Findings: The paper illustrates different kinds of resistance at the organizational level. The dominant form of resistance was found to be cultural distancing. The paper demonstrates a tendency among police officers to deal with a changing and more complex work context by embracing a traditional work role.Research limitations/implications: The paper shows that reforms that add complexity may fail because of potential contradictions and the limited capacity and motivation of employees to deal with the complexity in the manner prescribed by NPM. Practical implications: The paper shows that the popular trend to adopt multi-dimensional forms of control (for instance the balanced-scorecard approach) may fail if there is a lack of consensus about what goals and measurement are important and/or there is a lack of dialogue about how the new goals should be implemented in practice.Originality/value: Research about NPM-reforms in the police sector is rare. The original contribution of this paper is to study NPM-reforms with a focus on the role of complexity in relation to resistance.

 • 1007.
  Andersson, Tina
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Jonsson, Annie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bokbussens värde och funktion. En kvalitativ intervjuundersökning med bokbussanvändare och bibliotekspersonal2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis is to investigate if the mobile library has a similar role as the public library. To study this further we intend to examine the value and function of the mobile library. Answers are sought to the following questions: Can the mobile library be seen as a public library in a smaller scale? How do the users experience the value and function of the mobile library? What does the library staff think of the value and function of the mobile library for the users? What would the consequences be if the service of the mobile libraries would not exist? The method used was qualitative interviews. The groups of respondents are mobile library users and library staff. The theories used include Anderson and Skot-Hansen’s model of the public library’s local profile. This model is used to analyze the results. The result of the study shows that all groups of respondents are of the opinion that the mobile library has a significant value and function in many ways.

 • 1008.
  Andersson, Tomas
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Bergman, Jonatan
  University of Borås, School of Engineering.
  Haglund, Daniel
  University of Borås, School of Engineering.
  Handledning vid framtagande av handlingar för Generalentreprenad2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This term project addresses how to develop construction drawings for a general contract. The project contains supervision, including blue prints as support as needed. Apart from directions on how to carry out the actual work, the supervision also discusses regulations governing all construction drawings. The supervision is created as guide for similar projects. The construction drawings is a complete construction guide, hence it includes all construction drawings. In addition, a room description and a general description is included.

 • 1009.
  Andersson, Tommy
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sörensson, Per
  University of Borås, School of Business and IT.
  Den tjänsteorienterade arkitekturen: En diskursanalys över dess framställning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SOA eller tjänsteorienterad arkitektur har varit bokstavsförkortningen som tagit de flesta med storm de senaste åren. Det har även varit den arkitektur som åstadkommit mest uppståndelse i media. Dock har den i mediala skrifter så gott som uteslutande fått stående ovationer och nästan höjts till skyarna som frälsaren för alla verksamheter, stora som små. Denna studie ställer sig frågande till om medias bild av SOA verkligen stämmer överens med verkligheten samt huruvida SOA kan leva upp till de förväntningar som måttats. Målet med uppsatsen är att fungera som något av en motpol till den positiva kritik som SOA blivit tilldelad. Att få se båda sidor av samma mynt är således något av ett ledord som genomsyrat studien från början till slut. Uppsatsen ska ge läsaren en ingående förståelse av den tjänsteorienterade arkitekturen, samtidigt som den på en mer djupgående nivå tar upp de aspekterna av strategin en funktionsmässigt intresserad person kan tänkas ha. De grundläggande frågorna som vi har försökt besvara är dock hur den mediala framställningen av SOA ser ut samt om verkligheten förhåller sig på ett likvärdigt sätt. Som underlag till studien har en analys gjorts utifrån över två hundra artiklar skrivna av tidsskriften Computer Sweden. Computer Sweden är en av Sveriges största IT tidningar och ägs av International Data Group (IDG). Metod för vald studie är Diskursanalys och är en metod där teorin och empirin är tätt sammanknutna och går in i varandra. Metoden är således mycket lämplig att använda vid undersökningar om synen på, eller föreställningar om något fenomen, i vårt fall den tjänsteorienterade arkitekturen. Resultatet av den genomförda studien blev sju stycken infallsvinklar på Computer Swedens framställning av den tjänsteorienterade arkitekturen. Ett resultat som visar på hur lätt det är att få en skev bild av något om man väljer att inte titta bakom ridån på de rubriker som annars är lätta att fastna i. Resultatet diskuteras sedan och resulterar således i en rad slutsatser. Slutsatser som tar upp vikten av att presentera ett fenomen på ett entydigt sätt så att missuppfattningar inte kan uppstå. Även vikten av att använda ett gemensamt språk till den tänkte målgruppen tas upp tillsammans med en rad andra kriterier för att undkomma missuppfattningar.

 • 1010.
  Andersson, Tove
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Persson, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fastighetsbranschens val av redovisningsregelverk – RFR 2 eller K3?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish enterprises have in some cases the ability to choose among different accounting regulations. For major companies, the choice is often between RFR 2 and K3. RFR 2 contains the regulations from IFRS with adaption to Swedish legislation and Swedish GAAP. For small and medium-sized enterprises there is the regulation IFRS for SME which in Sweden corresponds to K3. Before the introduction of K3 in 2014, the Swedish Accounting Standard Board issued a referral that was debated and criticized, mostly by real estate companies. The referral responses were strongly critical to the application of K3. This study aims to examine what factors are crucial for real estate companies in the choice between different accounting regulations and what regulation real estate companies have chosen after 2014. To fulfill the purpose of the study a mixed methods research was made. The first part of the study constitutes of interviews from which we could see a pattern that became the foundation of our hypothesis. In the second part of the study, the hypothesis was tested thorough a content analysis of annual reports in order to examine if the hypothesis can be said to be applicable to the entire real estate industry.The result of the interviews shows that component depreciation is the major crucial factor in the choice between RFR 2 and K3. All interviewed companies present their financial reports in accordance with RFR 2 and have a negative attitude to component depreciation for the real estate industry. Based on this, the hypothesis that major Swedish real estate companies choose to report in accordance with RFR 2 and that these companies deselect component depreciation was formulated. Through the content analysis in which we tested the hypothesis we could see that the majority of surveyed companies deselect K3 and instead choose to report accordingly with RFR 2 without practicing component depreciation. We consider this to prove the hypothesis with high probability to be correct and applicable to all major real estate companies.This thesis is hereinafter written in Swedish.

 • 1011.
  Andersson, Towe
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hermansson, Emelie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Toddlarna: tillvägagångssätt in i lek på förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Detta examensarbete undersöker några toddlares tillvägagångssätt in i lek. Litteraturen beskriver hur leken skapar möjligheter för barnen att lära sig förstå sin omvärld. Leken är en arena för att bygga relationer hos barnen. Genom leken utvecklar barnen samspel, respekt och empati, den utvecklar även barnens sinnen och fantasi. Tillträdet till leken varierar beroende på vilket tillvägagångssätt toddlare använder sig av. Barnens tillvägagångssätt formar samspelet mellan barn är av stor betydelse för att utveckla leken. Syfte Syftet var att undersöka några toddlares tillvägagångssätt in i en pågående lek. Metod I undersökningen har vi använt oss av kvalitativ metod där vi observerat 15 barn i åldern ett till tre år. Med papper och penna har vi fört anteckningar på de barn som gått under begreppet toddlare. Löpande protokoll har förts och sammanställts med varandra för att få ett resultat. Vi har utfört observationerna på två förskolor i Västra Götaland. Resultat Vi har sett många olika tillvägagångssätt in i en pågående lek bland de toddlare vi observerat. Vi har valt att döpa de olika tillvägagångssätten efter hur de agerade för att ta sig in i leken. Tillvägagångssätten vi kommer beskriva i denna undersökning är delaktighet/inkludering i lek, kroppskontroll i lek, att hjälpa till i lek och makt i lek. I resultatet kunde vi se hur barns olika tillvägagångssätt var betydande för hur leken fortlöpte.

 • 1012.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Falchenberg, Åsa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Evidence-based guidelines for comprehensive assessment in pre-hospital and hospital emergency care2018In: 3rd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Noordwijkerhout, October 4-6, 2018, 2018Conference paper (Other academic)
 • 1013.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Falchenberg, Åsa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom akutsjukvård: En nationell tvärsnittsstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är en utmaning att tillgodose patienters akuta vårdbehov då dessa inte alltid tar sin form i fysiska besvär utan behoven måste även tolkas och förstås utifrån kulturella, andliga, känslomässiga och existentiella dimensioner. Forskning visar på att en tidig helhetsbedömning av patienter påverkar den fortsatta vården positivt genom ett förbättrat slutresultat för patienten. En helhetsbedömning omfattas av  tre huvudområden: fysiska,  psykiska  och  existentiella vårdbehov. Dessa kan sedan delas upp i fem mer specifika områden: medicinska behov, omsorgsbehov, fysisk- och mental förmåga, samt bedömning av patientens sociala situation inklusive boendesituation.

  Syftet var att undersöka förekomsten av riktlinjer för helhetsbedömningar inom akutsjukvården i Sverige.

  Metod: En nationell tvärsnittsstudie där riktlinjer avseende  helhetsbedömning av  patienter i ambulanssjukvård  och sjukhusbunden akutsjukvård granskades med hjälp av en kvantitativ undersökande design. Förfrågan om deltagande skickades till 72 akutmottagningar och 25 ambulansorganisationer vilka innefattade samtliga 20 landsting. Totalt inkom 17 riktlinjer för granskning.

  Resultat: Det saknas riktlinjer för helhetsbedömning av patienter som uppsöker akutsjukvården. De riktlinjer som används saknar tydlig koppling till evidens. Endast en riktlinje bedömdes ha hög evidensgrad. Resultatet visar också att målgrupperna som riktlinjen utvecklats för inte har medverkat i utvecklingsprocessen och att deras erfarenheter inte har efterfrågats. Konklusion: Det finns en avsaknad av evidensbaserade  riktlinjer för helhetsbedömning av patienters vårdbehov inom akutsjukvården. Därför är det nödvändigt att akutsjukvården skyndsamt utvecklar riktlinjer för hur helhetsbedömningar av patienters vårdbehov bör genomföras.

 • 1014.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Clinical reasoning in the emergency medical services: an integrative review2019In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Clinical reasoning is the process of gathering and understanding information conducted by clinicians in the emergency medical services (EMS) so as to make informed decisions. Research on clinical reasoning spans several disciplines, but a comprehensive view of the process is lacking. To our knowledge, no review of clinical reasoning in the EMS has been conducted.

  Aim: The aim was to investigate the nature, deployment, and factors influencing EMS clinicians’ clinical reasoning by means of a review.

  Method: Data was collected through searches in electronic databases, networking among research teams ,colleagues and friends, “grey literature,” and through ancestry searches. A total of 38 articles were deemed eligible for inclusion and were analyzed using descriptive thematic analysis. The analysis resulted in an overarching finding -namely, the importance for EMS clinicians to adjust for perceived control in unpredictable situations. Within this finding, 3 themes emerged in terms of EMS clinicians’ clinical reasoning: (1) maintaining a holistic view of the patient; (2) keeping an open mind; and (3) improving through criticism. Seven subthemes subsequently emerged from these three themes.

  Results: This review showed that EMS clinicians’ clinical reasoning begins with the information that they are given about a patient. Based on this information, clinicians calculate the best route to the patient and which equipment to use, and they also assess potential risks. They need to be constantly aware of what is happening on the scene and with the patient and strive to control the situation. This striving also enables EMS clinicians to work safely and effectively in relation to the patient, their relatives, other clinicians, associated organizations, and the wider community. A lack of contextually appropriate guidelines results in the need for creativity and forces EMS clinicians to use “workarounds” to solve issues beyond the scope of the guidelines available. In addition, they often lack organizational support and fear repercussions such as litigation, unemployment, or blame by their EMS or healthcare organization or by patients and relatives.

  Conclusion: Clinical reasoning is influenced by several factors. Further research is needed to determine which influencing factors can be addressed through interventions to minimize their impact on patient outcomes.

 • 1015.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Zetterblad, Hans
  University of Borås, School of Health Science.
  Upplevelsen av att vårda en skadad kollega i ett militärt insatsområde: En kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 1956 har ungefär 100.000 kvinnor och män deltagit i militära internationella insatser, sanktionerade av FN i mer än 60 länder världen över. Intresset för tjänstgöring utomlands är stort och insatserna i dessa områden kommer snarare att öka än att minska. Arbetet i insatsområdena skiljer sig ifrån det civila i Sverige så tillvida att hotbilden är ständigt närvarande, man är långt hemifrån, möjligheten till kontakt med anhöriga är liten, samt att sjukvårdspersonalen lever tillsammans med dem de är rekryterade att omhänderta. Att under rådande omständigheter som omhänderta en skadad kollega som de har en relation till, ställer stora krav på sjukvårdspersonalens professionalism och det är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det är bakgrunden till författarnas intresse kring frågan hur man som sjukvårdspersonal upplever det att vårda en kollega. Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av att vårda en kollega i ett militärt insatsområde. För att undersöka detta fenomen gjordes en kvalitativ forskningsintervju, där sju personer intervjuades som alla hade erfarenhet av att vårda en skadad kollega i ett militärt insatsområde någonstans i världen. Fem kategorier identifierades: Att hantera händelsen, Lättnad, Utsatthet, Frustration/Maktlöshet samt Att växa som människa och vårdare. Flera av kategorierna genomsyras av att sjukvårdspersonalen upplevde en otillräcklighet, att inte ha gjort tillräckligt för den skadade kollegan. Otillräckligheten hade sin grund i allt från rådande omständigheter till avsaknaden av resurser.

 • 1016.
  Andersson, Ulla
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med f.d. lärare och bibliotekarie Edith Andersson från Örträsk, född 1912.1981Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Edith Andersson, born in 1912. She worked as a teacher and a librarian at Örträsk. The interview was conducted by Ulla Andersson, student of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, in 1981.

 • 1017.
  Andersson, Ulla-Britt
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hansson, Carl-Gustaf
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Gustav Pettersson, Burseryd1111Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with the library veteran Gustav Pettersson. The interview was conducted by Ulla-Britt Andersson and Carl-Gustaf Hansson, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås.

 • 1018.
  Andersson, Ulrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Informationsanskaffningsbeteenden hos oetablerade arkeologer2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the information seeking behaviour among unestablished archaeologists. Special attention has been directed to the areas of informal communication and the development of personal networks. As a former archaeology student I have been able to apply my previously acquired knowledge when writing this thesis. The empirical study is based on nine interviews with archaeologists each with more than one and less than four years of professional experience. They all have various experience of working as a fieldarchaeologist and five have simultaneously worked as university researchers. The theoretical background of this study is principally based on the works of T.D. Wilson and Harriet Lönnqvist's studies of information seeking behaviour. A model of information seeking behaviour by T.D. Wilson has been used as tool to analyse the results from the interviews. The outcome of the study shows that archaeologists are dependent on informal information sources and that this is closely connected to their working situation. A functioning network of contacts could give access to certain information that was not available elsewhere. The archaeologists experienced that role-related interpersonal problems could intervene with their desire to access information. A way to resolve this problem was to use e-mail as a means of communication, instead of conversing by telephone or in person. The archaeologists emphasised that the need of keeping up to date with what was happening in the field of archaeology was an important part of their information seeking efforts.

 • 1019.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bolin, Anna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att planera och undervisa i matematik med fokus på algebra2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I ett sociokulturellt perspektiv utgår man ifrån att elever lär i samspel med varandra eller tillsammans med en vuxen person. En lärare som planerar sin matematikundervisning kan genom att ha en varierad undervisning skapa dessa lärandesituationer för eleverna. Det är också viktigt att läraren har kunskaper om, i detta fall algebra och vilka svårigheter eleverna kan ha då bokstavssymboler ersätter tal. Tidigare forskning beskriver att lärare kan ställa sig frågorna vad, hur och varför då de planerar sin undervisning. Planeringen, som inkluderar både undervisningen och utvärderingen av elevernas kunskaper, skall enligt styrdokumenten, göras tillsammans med eleverna. SYFTE: Syftet var att undersöka lärares utsagor om sin planering och undervisning av algebra i åk 6-9. METOD: Forskningsmetoden var kvalitativ eftersom undersökning och datainsamling gjordes genom intervju av sju stycken lärare. RESULTAT: I studien visade sig att samtliga lärare utgår från läroboken då de planerar undervisningen och utvärderar elevernas kunskaper. Detta beror, enligt lärarna, på förutsättningar som till exempel tid, gruppsammansättningar och klassrumsklimat.

 • 1020. Andersson, Urban
  et al.
  Borg, Martin
  Nordeborg, Yoshiko
  Beskrivning av digitaliseringsprojektet Biblioteksminnen2006Conference paper (Other academic)
 • 1021.
  Andersson, Veronica
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nurses’ Perspectives and Experiences in Giving Palliative Homecare to Paediatric Patients from Marginalized Communities in Jakarta, Indonesia2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of palliative care in Indonesia has been slow due to the absence of palliative care guide lines and standards. This results in the limited provision of palliative care where it can only be found available in 14 hospitals in the whole country with a population over 260 million, and the palliative care is basically directed to adult patients. In the paediatric medicine field, the palliative care services in Indonesia is still in its infancy and currently palliative care is served by only one non-profit organization in Jakarta. With around 1,5 million people in Jakarta associated with living in poverty, this organization is focusing on providing free palliative care to children from marginalized communities. The questions that are raised out of these circumstances are how paediatric palliative care is practiced in Jakarta and what the rewarding and challenging parts of the job are.

  The aim of the study is to describe nurses' perspectives and experiences in giving home-based palliative care to children living with cancer and HIV from marginalized communities in Jakarta. A qualitative study design with content analysis was considered to be the method that fitted the goal of the study best. Semi structured interview was used as data collection method and there were seven nurses who participated in the interviews. The result is described by two main categories; the first category contains different topics that functioned as encouragements to the nurses, and the second category consists of various subjects that contribute to challenges that nurses encounter in their work. Lack of palliative education that lead to certain attitudes in the referral process, misperceptions about pain management and nurses’ stress management are discussed as some challenges encountered in the implementation of palliative care.

 • 1022.
  Andersson, Veronica
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Veronika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Övergången från SAB till Dewey i forskningsbibliotekssverige: En organisationsförändring ur de anställdas perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In November 2008 the National Library of Sweden decided to switch classification system from SAB to Dewey decimal classification. SAB had then been the main classification system in the whole of the Swedish library field for 87 years. Included into the decision was not just the national bibliography but also the research libraries of Sweden. This decision was in alignment with a West European tendency to change in favor of the internationally well-spread classification system Dewey in order to co-operate more in the cataloguing process. The purpose of this study taken place in the autumn and winter of 2013 is to examine how librarians involved in the transition feel about what different ways the implementation has affected the research library organizations. We also aim to study the librarians’ view on the involvement of the research libraries into the decision of the changeover. In order to do so we apply a theory on organizational change by Nadler and Tushman (1990, p. 80) that deals with two different dichotomies appropriate to our study; strategic versus incremental change and reactive in opposition to anticipatory change. When these dimensions come together into a typology we can describe change as tuning, adaption, re-orientation or re-creation. The method we are using is semi qualitative interviews with four informants respectively from two Swedish research libraries. Our findings are that the transition to Dewey merely meant change as tuning; an incremental and anticipatory transition. No larger organizational change took place according to our informants.

 • 1023.
  Andersson, Victoria
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ericsson, Sara
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Flickor i prinsessklänningar och pojkar i piratkläder. Åtta förskollärares tankar kring att arbeta med genus utfrån barnlitteratur2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I inledningen av bakgrunden förtydligas centrala begrepp som är relevanta för undersökningen. Därefter synliggörs vad Läroplanen för förskolan beskriver om ämnet genus. Barnlitteraturen beskrivs ur ett historiskt perspektiv med fokus på genus. Bakgrunden berör även nationell och internationell forskning som synliggör genus i förhållande till barnlitteratur ur olika perspektiv. Undersökningens teoretiska ram grundar sig på Probsts teori kring litteratur och Connells genusteori. Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar kring att bedriva ett medvetet arbete kring genus utifrån barnlitteratur. Frågeställningar  På vilket sätt anser förskollärarna att barnlitteratur kan användas vid arbete med genus?  Anser förskollärarna att framställningen av pojkar respektive flickor i litteraturen påverkar barnens uppfattning av genus?  Vilken betydelse anser förskollärarna att de har i arbetet med genus i förskolans verksamhet? Metod Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ metod med intervju som redskap. Urvalsgruppen består av åtta verksamma förskollärare. Resultat I resultatet framgår det att förskollärarna anser att barns syn på genus påverkas av hur flickor och pojkar framställs i barnlitteratur. De upplever att karaktärerna i litteraturen främst framställs stereotypt men att det blir vanligare att könsnormerna utmanas. Förskollärarna beskriver att barnlitteratur kan fungera som en bra utgångspunkt vid arbete med genus men resultatet visar att det inte är något som görs i nuläget. De beskriver att brist på tid är en faktor till varför arbete med genus inte alltid prioriteras i förskolan verksamhet.

 • 1024.
  Andersson, Victoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Jandér, Louise
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Social Media, Insta-Culture and The Reinvention of Fashion Week2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: It is clear that the fashion industry is experiencing a change as a result of the explosion of social media. Today the four key social media platforms for fashion houses are Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. The society has created a culture around these media platforms, which is referred to as insta-culture. Why read Vogue magazine to find out the latest trends, when social media is covering the runways in real time? A debate about what direction the fashion industry is heading towards is a hot topic of discussion. The fashion industry has gone through changes before but now consumers have become more demanding regarding quick accessibility of fashion. Consumer behavior and the way we consume fashion has changed. An obvious sign of the change within the industry is how fashion weeks around the world have become the most coveted”it” event for celebrities and fashionistas worldwide. Fashion week is a fashion industry event that lasts around one week. The goal is for the fashion industry to network and for fashion houses to share their next season collections. Fashion weeks have traditionally been a closed, trade only-event which highlights promotional and glamorous entertainment events. However, now it is the most important shows that everyone wants to be seen at. What will become of fashion weeks is truly unknown. One thing that is for sure is that the development of social media definitely plays a vital role in the change of the industry. Aims of the research: The broader aim of this research is to analyze through the lens of fashion week, what is happening in fashion week and the driver of change within the fashion industry, social media, and to unravel why we see a change in fashion week now. The second aim is also to investigate in what way the change is affecting the way fashion is displayed at fashion weeks. Methods: This thesis was completed by gathering observations and analyzing interviews, blogs, press, journal articles, social media and observations that focused on the phenomenon of fashion week especially in the New York and Stockholm context. This qualitative method is referring to as Netnography using primarily data gathering from the internet and data from the existing interviews with people from the industry. Results: Social media has affected the fashion weeks in many ways. Today fashion brands have to include social media in their marketing strategy in order to survive in the insta-culture that reflects on the society. The insta-culture has as well resulted in that fashion week has been reinvented to an entertainment event open for everyone. The democratization of the fashion week has in turn resulted in that designers have to change how and when they deliver fashion. Instead of waiting six months for the collections to hit the stores, designers now have adopted a see now buy now model. Contributions: The result of this thesis brings awareness to people within the fashion industry and fashion theories when it comes to what is happening to the industry and how to better support fashion management strategies. Social media has created an insta-culture in the society that also affects the fashion industry. This thesis also highlights the great impact that the society has on fashion even today. This study therefore further develops the sociological theory when it comes to the impact from the society and how it affects fashion.

 • 1025. Andersson, Viktor
  et al.
  Persson, Nils-Krister
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Inganäs, Olle
  Comparative study of organic thin film tandem solar cells in alternative geometries2008In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 104, no 12, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Optical modelling of one folded tandem solar cell and four types of stacked tandem solar cells has been performed, using the finite element method and the transfer matrix method for the folded cell and the stacked cells, respectively. The results are analysed by comparing upper limits for short circuit currents and power conversion efficiencies. In the case of serial connected tandems all of the five cell types may be compared, and we find that the folded cells are comparable to stacked tandem cells in terms of currents and power conversion efficiencies.

 • 1026.
  Andersson Westin, Fidelie
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Wistedt, Elin
  University of Borås, School of Health Science.
  Barns upplevelser av att leva med cancer ett och ett halvt år efter diagnosen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas nästan ett barn om dagen av cancer. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi och hjärntumör. De flesta barn insjuknar i en låg ålder. Sjukdomen innebär en lång behandling med svåra biverkningar och orsakar ett avbrott från det dagliga livet med förskola och lek. Detta kan få konsekvenser för deras fysiska och kognitiva utveckling. Den forskning som finns idag är bristfällig gällande barns upplevelser av att leva med cancer. Vårt syfte med studien är därför att beskriva barns upplevelser av sitt dagliga liv ett och ett halvt år efter en cancerdiagnos. Sex stycken avidentifierade intervjuer analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) modell för kvalitativ innehållsanalys. I analysen fokuserade vi främst på barnens egna berättelser. Vår studie resulterade i fyra kategorier: Avskärmad från andra barn, Behov av stark känsla av kontroll, Annorlunda samspel i leken, Kroppen är annorlunda, samt nio underkategorier. I diskussionen lyfts vikten av lek, behovet av andra barn, känslan av kontroll samt sjuksköterskans roll för en god vårdrelation fram. Då behandlingstiden är lång med många efterkontroller träffar sjuksköterskan barnen under en längre period. Därför behöver sjuksköterskan som vårdar dessa barn en bättre inblick i hur barnen själva upplever sitt dagliga liv för att på bästa sätt kunna identifiera och tillgodose barnens unika behov. Ett barn som är välinformerat och delaktigt i sin egen vård upplever trygghet.

 • 1027.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Carlsson, Anna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Användarundervisning på högskolebibliotek: en observationsstudie2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Masters thesis investigates user education at academic libraries. The increased demand on students to keep themselves updated in the information society of today urges libraries to develop their user education, concerning both content and teaching strategies. The aim of this study is to examine user education at academic libraries, and the approach of librarians in their teaching. The research questions address how librarians implement the user education and what they focus on. We also want to explore what differences and similarities there are between the user educations, and if anything could be further developed within them. The method used for the study is observation. Five different user educations are observed. We analyse the observations by using Kuhlthaus and Bruces theories of the information seeking process and information literacy. The results of the study are presented in systematically grouped categories, which our observation scheme was built upon. The user educations focused on activities around information sources, and practical or technical issues. We found that the examined user educations were considerably alike. No particular emphasis on a specific part of the education was found, but the result indicates that there was an absence of focus on information use. The reason, for the lack of the information use approach in educations, may be because the time which the librarians have at their hands is limited. However, as a proposal, the educations must put a bigger emphasis on information use and the information seeking process, to better encourage students information literacy.

 • 1028.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kumpula Skog, Heidi
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Börjar med frånvaro – slutar med ständig närvaro: Patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sår har i alla tider varit fruktade då de kan leda till infektioner, amputation och i värsta fall döden. Svårläkta venösa bensår beror oftast på venös insufficiens och drabbar främst personer över 65 år och risken ökar med stigande ålder. Dessa sår är vanliga inom äldrevården idag. Sårläkningsprocessen kan vara lång och orsakar patienten stort lidande. Det är viktigt som sjuksköterska att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv för att förstå hur personen upplever sin hälsa, ohälsa och sjukdom. Samt vilka erfarenheter och upplevelser patienten ger uttryck för och genom detta kunna stödja och stärka patientens livskraft. Syftet är att belysa patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår. Vi har valt att göra en litteraturöversikt och utgår från Fribergs modell för att sammanställa tidigare empirisk forskning inom området. Sex av tio artiklar är hittade i databasen CINHAL, resterande fyra är hittade via manuella sökningar. Åtta av artiklarna är kvalitativa och två är kvantitativa. Resultatet visar att smärta, förändrad självbild samt sjuksköterskans betydelse för patienten i samband med svårläkta venösa bensår är delar som påverkar det dagliga livet tillika livskvaliteten hos patienten. I diskussionen belyses de tre dimensionerna av lidande enligt Katie Erikssons lidandeteori. Lidandet vävs vidare samman med valda delar av resultatet för att förankra och fördjupa teoretisk kunskap med framtida praktiskt arbete.

 • 1029.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Tan, Amy
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hur hanterar revisorn tidsaspekten på sin anmälningsplikt?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Regeringen ansåg i mitten av nittiotalet att reglerna kring revisorns agerande vid misstanke om brott inte utgjorde tillräckligt skydd för bolaget och dess intressenter. Regeringen framförde därför våren 1998 propositionen SFS 1998:760, som innehöll förslag till ändringar i aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser om styrelse, bolagsstämma, revision samt skadeståndsansvar. De nya bestämmelserna kring revisionen innebär att revisorn föreskrevs en skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke om brott i bolaget, vilket kom att kallas anmälningsplikten. Syftet är att beskriva hur revisorn hanterar sitt ansvar och sin skyldighet i samband med bokföringsbrott. Vidare vill vi beskriva när revisorn anser att anmälan om brottsmisstanke skall göras samt beskriva hur revisorns anmälningsplikt kan påverka ekobrottsbekämpningen. I uppsatsen används kvalitativ metod för att besvara våra frågeställningar, som är: när anser revisorn att bokföringsbrott är ett brott att anmäla och vilken roll har revisorns anmälningsplikt i arbetet mot ekonomiska brott? För att besvara frågorna intervjuade vi två revisorer och en åklagare på ekobrottsmyndigheten. Det empiriska materialet jämfördes sedan med vår teoretiska referensram och de slutsatser vi kom fram till är att lagstiftaren och revisorerna har delade uppfattningar om när en anmälan skall ske. Revisorerna vill undvika att göra en för tidig anmälan då de ser en stor skaderisk i det. Ytterligare en slutsats är att revisorer och jurister ligger på olika nivåer, när det gäller tolkning av lagar och normer. Revisorns anmälningsplikt har även medfört att antalet anmälningar har ökat. Dessvärre går det inte att dra några slutsatser om antalet bokföringsbrott har minskat

 • 1030.
  Andersén, Marielle
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Assarsson, Therese
  University of Borås, School of Business and IT.
  Motivation på distans: en utmaning för dagens konsultchefer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur konsultchefer motiverar uthyrd personal inom de villkor som finns inom bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen i sig står under unika förhållanden och konsultchefen har en komplex arbetssituation där de måste ta hänsyn till flera olika faktorer. Flexibilitet är en avgörande faktor då de ofta måste göra svåra avväganden till kundföretagens och konsulternas ofta motstridiga krav. Konsultchefens utmaning ligger i att kunna motivera och leda konsulten trots den distans som finns dem emellan. Utöver detta har vi tagit fram tre forskningsfrågor som vi har försökt besvara. Inom ramen för denna undersökning har fem konsultchefer intervjuats på fem olika medelstora företag i Västsverige. Resultatet från våra respondenter bearbetades i flera olika steg. Först valdes fem huvudteman ut som vi upplevde som viktigast utifrån studiens forskningsfrågor och syfte; konsultchefens roll, konsultens situation, motivation genom kommunikation, motivation genom utvecklingsmöjligheter och belöning och motivation genom engagemang från konsultchefen. Utifrån dessa teman valdes sedan viktiga underkategorier ut. Med hjälp av viktiga citat från intervjuerna belyser resultatkapitlet hur konsultcheferna arbetar med motivation och vilka möjligheter de har att motivera. I den avslutande analysen diskuteras empirin med hjälp av referensramen och tidigare forskning. Analysens struktur bygger på de tre frågeställningarna i vår analysmodell, vilken är influerad av Vrooms expektansteori. Enligt modellen är möjligheten att motivera beroende av olika faktorer. Vår analysmodell lyfter fram några utav dessa. De tre frågeställningarna som vi utgått från i vår analys är ”Vad bör prioriteras i relationen mellan konsult och konsultchef?” ”Vad är viktigt för att konsulten skall känna sig uppskattad?” ”Vad värdesätter konsulten?” Studien klargör att konsultcheferna, på grund av de villkor och regler som finns inom branschen, har begränsade möjligheter att motivera sina konsulter på det traditionella sättet. Enligt konsultcheferna är motivation avgörande för prestationen och de är medvetna om att människor motiveras av olika faktorer. Trots detta framkom det att det är väldigt få som medvetet arbetar med motivation i det dagliga arbetet. När vi bad dem beskriva hur de arbetar med motivation framkom det att de använder egenskaper hos dem själva som de främsta verktygen. Egenskaper så som ärlighet, förtroende, engagemang, omtänksamhet och kreativitet. Då de inte kan motivera på traditionellt sätt behövs flexibilitet och ett kreativt sinne. Förklaringen vi fått till varför motivation inte prioriteras höge är tidsbrist. Distansledarskapet upplevs av konsultcheferna inte som något stort problem, men vi ställer oss ändå frågande till om det verkligen fungerar så bra som det framställs. Enligt konsultcheferna skall motivationen bara ”finnas där”. Att förstå det dagliga motivationsbehovet hos konsulten är därför något som konsultcheferna missar. De antar att motivationen skall finnas där redan från början och att den inte behöver underhållas regelbundet. Kopplingen mellan prestation och belöning försvåras på grund av distansen vilket gör det svårt för konsultcheferna att se och bedöma prestationen. Yttre motivationsfaktorer så som individuell lönesättning och belöningssystem används inte vilket också försvårar motivationsarbetet. Därför krävs det att konsultcheferna kan attrahera människor som motiveras av branschens villkor i sig. Studiens resultat visar också på en brist då det gäller utvecklingssamtal och målsättningar för konsulten. Även om konsultcheferna vill erbjuda utvecklingsplaner och långsiktiga mål för konsulterna är de begränsade. Konsultchefen måste boka lediga konsulter på uppdrag och det är främst ekonomiska faktorer och timing som styr vilket uppdrag konsulten får framför befordran, utveckling och mål.

 • 1031. Andolf- Johannesson, Karin
  Vart tog slukarbarnen vägen?: 9-12-åringars biblioteks-, läs- och fritidsvanor i en mindre västsvensk kommun1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the fictional reading habits and the spare time interests among a group of 9-12-year-olds.

  Based on the results from questionnaires, interviews and by compiling summaries of literature relevant to this study, I wanted to compare earlier research with my own results and also reflect on notions made by librarians and teachers concerning the children's reading and use of the library.

  The study shows great differences on most domains between gender. All children regularly visit the library with their teachers. These visits seem to satisfy most boys' need of fiction. During spare time they rather sport, play computer games or watch video films. But if the girls are not sporting or associating with friends they gladly read books during spare time, especially the kind of books the library doesn't stock, i.e. long-run serial books. According to this study book devouring children can be found among 15,7% of the respondents.

  Both librarians and teachers aspired to more collaboration in form of "book talks'· and book circles in hopes of visualizing the alternative books offered by the library and making the children want to go there during their spare time.

 • 1032.
  Andom, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Joxelius, Patricia
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Entering Japan: A qualitative literary study on potential barriers to market entry for Swedish retail companies in Japan.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: There are strong incentives for Swedish retail companies to establish their business in Japan. With its 128 million inhabitants the country accounts for 40 percent of the total world consumption of luxury goods and is the world’s largest importer of foreign fashion. Moreover, Japan is the second largest retail market in the world. However, as a company in a foreign market there are many obstacles to overcome. A Swedish retail company aiming to enter the Japanese market does not have the same insight and knowledge into the formal and informal institutions in the country as a domestic company might have. Furthermore, Japan is experiencing complaints from both business organisations and foreign politicians regarding the trade practices in the country arguing that the Japanese market is not receptive enough to Western products. A company that moreover aims to enter markets where both the cultural and actual distance is far away from the business’ home country shall preferably realize the complexity of such a decision and be as prepared as possible. Purpose: The purpose of the study is that “through a literary study identify and provide a deeper understanding of the major entry barriers a Swedish retail company may encounter when entering the Japanese market”. The following research questions were developed in order to reach the purpose: “What are the main industry and institution-based barriers a Swedish retail company may encounter when establishing its business in Japan?” and “What are the main cultural barriers a Swedish retail company may encounter when establishing its business in Japan?” Methodology: When conducting the study, a descriptive research approach has been used. The study is of a qualitative nature and the design of the study is a descriptive literary study. Performing a literary study involves the collection of data from already published scientific articles, journals and dissertations. The data used for this study consist of eight scientific articles and journals and one dissertation. Conclusions: The analysis was based on the theories, which explains a company’s decisions of where, when and how to enter a foreign market as well as theories that explains a nation’s cultural impact on an organisation. Based on the findings the results were divided into two sections. The study reached the conclusion that among the industry and institution-based barriers the high level of rivalry among firms, the high level of bargaining power of suppliers, the high standards regarding quality and service, regulatory risks, trade barriers and institutional norms were the most important barriers to market entry for foreign companies in Japan. The most important cultural barriers to market entry in Japan were the high level of collectivism, power distance, uncertainty avoidance and masculinity in the country.

 • 1033.
  Andrasevic, Misel
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Dzihic, Amir
  University of Borås, School of Business and IT.
  Talar vi samma språk?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag är marknadskommunikationen troligtvis det enklaste, snabbast och kanske det viktigaste sättet att påverka ett företags lönsamhet på. Därmed blir marknadskommunikation företagens främsta resurs i kampen om att vinna kunderna på marknaden samt förmedla sina budskap. För att kunna påverka konsumenterna krävs det att marknadsföraren bygger upp kunskap om målgruppen och sedan kodar budskapet på ett sätt som målgruppen är kapabla att förstå. Risken är annars stor att budskapet inte avkodas enligt företagets avsikt då olämplig information kan kodas i budskapet. Då marknadskommunikationen spelar en viktig roll för företagen är syftet med studien att undersöka om mottagarna avkodar företagets reklambudskap på det sätt som företaget har avsett. För att besvara studiens problemområde har vi använt oss av en kvalitativ studie med två kvalitativa intervjuer. Vår första kvalitativa intervju var med informationschefen på Högskolan i Borås i syfte att ta reda på vilket budskap Högskolan vill förmedla genom sin reklamkampanj ”Sorry Handels och Chalmers”. För att sedan besvara frågan hur mottagarna uppfattar Högskolans budskap använde vi oss av en kvalitativ intervju med en fokusgrupp på åtta personer. De slutsatser vi kom fram till är att majoriteten av mottagarna inte avkodar Högskolan i Borås budskap på det sätt som sändaren har avsett att det skall avkodas.

 • 1034.
  Andrasevic, Misel
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hammarström, Susanna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Det ska va gôtt å leva: En studie om vilka förmåner som ger SCR:s campinggäster värde i ett lojalitetsprogram.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har strukturen på konsumentmarknaden förändrats. Konsumenters beteenden och förväntningar har gjort att det blivit svårt för företag att kommunicera med kunder via traditionella kanaler. Som ett led i det här har massmarknadsföring fått lämna plats åt datadriven, segmenterad och differentierad påverkan. Lojalitet är något som blivit allt viktigare för företag då det har konstaterats att det är mycket billigare att kvarhålla en existerande kund än vad det kostar att värva en ny. Något som blivit allt vanligare inom marknadsföring är lojalitetsprogram för varumärken, vilka syftar till att belöna existerande kunder. Lojalitetsprogrammen har på senare tid fått ta emot en del kritik då undersökningar visar att det inte lönar sig att vara lojal. I vår undersökning har vi valt att arbeta tillsammans med Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR) som under 2007 investerade i ett nytt campingkortsystem som i framtiden skall ligga till grund för deras marknadsföring. SCR har som huvuduppgift att få campinggästerna att campa mer. Syftet med vår uppsats är att skapa ett underlag för SCR som de kan använda i sitt arbete med omarbetning av CCS-kortet. Genom att beskriva vilka förmåner som ger SCR:s campinggäster värde i ett lojalitetsprogram, om det finns lojalitet bland SCR:s campinggäster idag, vad SCR:s campinggäster tycker om dagens CCS-kort samt vad som skapar tillfredställelse hos SCR:s campinggäster ämnar vår studie åt att ge SCR ett beslutsunderlag till den nya utformningen av CCS-kortet. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har genomfört 16 djupintervjuer med totalt 22 respondenter på två campingplatser i Varberg. För att hitta beteende på campingplatserna har vi även genomfört observationer. De slutsatser som vi har kommit fram till är att det finns två typer av lojala campare, de som campar hela sommaren på samma campingplats år efter år samt de som campar mycket men på olika platser. Dock kunde vi konstatera att lojala campare inte alltid är de mest lönsamma camparna. Vi kunde även konstatera att det fanns en förvirring och ett missnöje bland SCR:s campinggäster när det gällde CCS-kortets utformning idag. Gästerna kunde inte riktigt förstå varför de vara tvungna att betala för kortet varje år. Av våra respondenter var det endast en respondent som hade använt de förmåner som dagens kort erbjöd. Vi identifierade även en rad saker som skapade tillfredställelse hos SCR:s campinggäster. Saker som välskötta och fräscha campingplatser, trevlig personal, rena duschar och toaletter, pool etc. är exempel på saker som skapar tillfredsställelse hos SCR:s campinggäster. Slutligen identifierade vi nio efterfrågade förmåner, varav många har sin grund i campinggästernas missnöje. Många gäster tyckte att det var dyrt att campa och därför var rabatt på priset en av de mest efterfrågade belöningarna.

 • 1035. Andreas, Billy
  et al.
  Sárvári Horváth, Ilona
  University of Borås, School of Engineering.
  Cahyari, Khamdan
  Setiadi, Tjandra
  Effects of Acid: Pretreatment of Inoculums and Substrate Concentration for Batch Thermophilic Biohydrogen Production from Starch - Rich Synthetic Wastewater2011In: lntemational Symposium on Southeast Asian Water Environment Part 1, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to investigate the biohydrogen production in a thermophilic temperature at various acid - pretreatment of inoculums and substrate concentration of starch - ri ch synthetic wastewater, i.e. tapioca and potato synthetic one . Batch tests were conducted in 118 mL batch reactor s under thermophilic temperature (55 0 C) by natu ral mixed culture from a biogas plant. Biohydrogen production in ten days fermentation at a range of acid - pretreatment inoculum s from 5 to 6 and substrate synthetic tapioca and pot ato wastewater concentration from 5 to 50 g/L were evaluated. The maximum yield of 19.06 mmol H 2 /gVS added for synthetic potato wastewater and of 18.15 mmol H 2 /g VS added for synthetic tapioca wastewater were obtained at acid - pretreatment of inoculums of 5 and the substrate concentration of 10 g/L. The content of biohydrogen in th e biogas has a range between 41% and 43%, moreover there was no significant methane observed. For the pH inoculums of 5, acetic and n - butyric acids were found as main volatile fatty acid s in the biohydrogen fermentation . The results suggested that the starch - rich synthetic wastewater is one of potential sources of renewable energy from organic wastewater to produce biohydrogen.

 • 1036.
  ANDREASEN, JENNIE
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  LESKINEN, MARIA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Produktplacering i film: En studie om konsumenters uppfattning2014Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker vi huruvida produktplacering kan påverka mottagarens åsikt om ett modevarumärke och vad som krävs för att denna typ av marknadsföring ska få en optimal effekt. Utöver de redan existerande teoretiska källorna har såväl kvalitativ och kvantitativ data samlats in, detta i form av en enkätundersökning och ett experiment utförda av oss. Engelsk titel:

 • 1037.
  Andreasson, Ann
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ehnberg Leffler, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barns upplevelser av sin vardag: Tre år efter cancerdiagnos2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige överlever de flesta av de ungefär 300 barn som årligen drabbas av cancer. Vägen till att bli frisk är lång och krävande med många och påfrestande behandlingar och biverkningar. Barnen är på förskolan som sina jämnåriga kompisar men de har andra upplevelser och erfarenheter med sig. De går på kontroller och undersökningar inom hälso- och sjukvården under lång tid. Enligt barnkonventionen ska arbetet med barn genomsyras av barnets perspektiv och sjuksköterskan har en central roll genom att ta till vara på barnets erfarenheter. Endast få studier är gjorda på barns egna upplevelser av att genomgå och leva med en cancerdiagnos.

  Syfte var att beskriva barns upplevelser av sin vardag, tre år efter att de fått sin cancerdiagnos. Sex intervjuer med barn och deras föräldrar med fokus på barnens upplevelser transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i tre kategorier: Barnen lever ett liv där cancern inte är central, Barnen lever ett socialt liv och Föräldrarna lever fortfarande med cancern. I diskussionen berörs barnens medvetenhet om att de har haft cancer men har svårt att minnas att de varit sjuka. De visar tydligt att de vill vara med i sociala sammanhang där de kan leka, lära och utvecklas. Föräldrarna har ett stort behov att få fortsatt stöd. Hälso- och sjukvården ska arbeta så att barnen och barnens bästa står i fokus för vården.

 • 1038.
  Andreasson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svensson, Ida
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det hänger på oss: En kvalitativ studie om pedagogens förhållningssätt och utegårdens betydelse för rörelselek2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vår undersökning grundar sig i tidigare forskning, styrdokument och litteratur som på olika sätt berör barns möjligheter till rörelselek. Vi har valt ut tre viktiga delar som har stor inverkan på denna typ av lek. Dessa är utegårdens betydelse, barns motoriska utveckling och pedagogens förhållningssätt. Syfte Vi vill undersöka hur förskolans utegård samt pedagogens förhållningssätt påverkar barns möjligheter till rörelselek utomhus. Metod Vår undersökning är en kvalitativ studie där observation samt fokusgruppsintervju har använts som redskap. Resultat I vår studie har det visat sig att utegårdens utformning, naturtillgångar och material har stor betydelse för barnens möjlighet till rörelselek och därmed möjlighet att utveckla sin motorik. Utformningen har också betydelse för gårdens användning. Förändringar i denna miljö kan ske med enkla medel men ofta finns begränsningar i form av kommunala beslut. Vi har även kunnat se att pedagogens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till rörelselek på utegården. Beroende på vilket förhållningssätt pedagogen tar påverkas barnet i positiv eller negativ bemärkelse. Hur gården används har ett starkt samband till pedagogens förhållningssätt i barnens rörelselek. Vi har genom denna studie kunnat urskilja ett förhållningssätt som vi inte funnit i tidigare forskning, vilket vi har valt att kalla för Pedagogen som organisatör för barnens rörelselek.

 • 1039.
  Andreasson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tauru, Merja
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utemiljön som pedagogiskt rum: Pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik och barns lärande och utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Under vistelsen på förskolan tillbringar barnen mycket tid ute på gården och i skogen, utevistelsen bör förses med betydelsefullt innehåll av varierande inslag för att barn ska lära och utvecklas. Utomhuspedagogik står för den okonstlade upptäckten av att erfara här och nu. För att lärande ska ske på ett för barnen meningsfullt sätt bör både gården och naturen erbjuda en miljö som skapar nyfikna, upptäckarlystna barn som vill. Utemiljön bör vara ett komplement till innemiljön. Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik. Syftet är vidare att undersöka hur de menar att de arbetar med utomhuspedagogik och vad de tror det innebär för barns lärande och utveckling. Metod En fenomenografisk studie med kvalitativa intervjuer för att få reda på pedagogers uppfattningar av fenomenet utomhuspedagogik och vilken betydelse den har för barns lärande och utveckling. Sex pedagoger har intervjuats på två förskolor. Resultat Pedagogerna uppfattar utomhuspedagogik som ett utrymme för den fria leken samt att den medför frihet för barns egna tankar och intressen. Pedagogerna beskriver att de vägleder, stödjer och utmanar barnen i deras lärande och utveckling och att utemiljön har en stor betydelse för barns lärande och utveckling. Under utevistelsen får barn utlopp för rörelsebehovet samt utforska och undersöka sin omvärld. Utemiljön ger andra förutsättningar för fantasi, sinnen samt att leken får en annan dimension än i inomhusmiljön är vad pedagogerna också uttalar.

 • 1040.
  Andreasson, Daniel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vågfelt, Albin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Marknadsanalys samverkansbjälklag betong-massivträ2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concrete-timber composite floor is a floor slab constructed of concrete and timber that work together to take advantage of the best characteristics of each material. The concrete-timber composite floor is a project by Heda, Fristad Bygg, Technical Research Institute of Sweden (SP) and Högskolan in Borås. A market analysis is requested to obtain data about the market for the concrete-timber composite floor which is a demand for continued extern funding of the project. The market analysis is based on three different methods, a comparison of floor slabs, a life cycle cost analysis and a market research. The market analysis shows that the concrete-timber composite floor is too expensive to compete against the floor slabs made out of just concrete. It also shows that the industry is used to and prefers to build with concrete. The factors considered most important in the choice of floor slabs are price, spans, delivery time and assembly time according to the exploratory study made in the report. The concrete-timber composite floors strengths are spans and assembly time and its weaknesses are price and thickness.The concrete-timber composite floors chance to take on the market depends on how much the involved parties in the project can minimize the price and how well the assembly and delivery times can be guaranteed. Another important factor is how much the industry can be talked into using timber in load bearing structures without worrying about the influence of humidity.

 • 1041.
  Andreasson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Holmén, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När vården flyttar hem: En litteraturstudie om äldre patienters upplevelser och förväntningar på sjuksköterskor i hemsjukvården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemsjukvård är en ökande vårdform i Sverige, detta dels för att svenska populationen blir allt äldre men även beroende på att slutenvårdsplatserna minskar. Det ökade behovet av hemsjukvård kräver en god kompetens och förståelse för denna patientgrupp. Ett hem för många människor är en trygg plats där individer kan vara sig själva och speglar personers identitet och liv. Att vara mottagare av hemsjukvård kan väcka olika känslor hos äldre patienter då det är en komplex situation när sjuksköterskan skall bedriva vårdandet i patientens hem. Grunden i vårdprocessen är en god vårdrelation. En vårdande relation kan skapas ur en vårdrelation genom att stödja och stärka patienters hälsoprocesser. Syftet med studien är att beskriva hur äldre personer förväntar sig och upplever vårdrelationen med sjuksköterskan vid vård i det egna hemmet. 

  Den valda studien är en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström. Vi har granskat och analyserat 10 kvalitativa artiklar. Utifrån substansen i artiklarna skapades kategorier och subkategorier. Resultatet av litteraturstudien visade på huvudbegreppen upplevelsen av respekt i vårdandet, känslan av trygghet i vårdrelationen, betydelsen av delaktighet och begränsad autonomi. Äldre patienter förväntar sig att sjuksköterskan ska respektera det privata hemmet och ha ett respektfullt bemötande. Upplevelsen av bristande respekt handlade oftast om bristande närvaro, bekräftelse och avsaknaden av dialog. Känslan av trygghet innefattade både en god kompetens, kontinuitet och förtroende genom närvaro och tillgänglighet. Genom delaktighet i vårdprocessen kunde en upplevelse av gemenskap och tillhörighet infinna sig. I diskussionen speglas litteraturstudiens resultat mot sjuksköterskors uppfattningar av vård i hemmet och relationen till patienter. Även tidigare forskning och litteratur inom området reflekteras mot resultatet.

 • 1042.
  Andreasson, Emma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Excelling at new products: A Business Case development and Portfolio Management study2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work aimed at developing a framework for portfolio management and business case development that can be used as decision support for a company for new product development. The assignment was to study relevant literature resulting in an aggregated view on this topic and the parameters that impact successful product development. The literature involves project initiation, different levels of product innovation development and information about important research criteria to include when forming new product projects ideas. This information helps to support how to objectively evaluate and compare product projects. The literature also involves different relevant tools to use for providing information and manage product portfolio management along with their benefits. Out of this aggregated view, a template and suggested decision model specific for the company has been established. The resulting template has for purpose to be used for preparation of providing a solid information base when a new product project idea is to be presented. The decision base has the purpose to help the members and managers in the product council to form a decision on what product idea to proceed with, which hopefully will result into launch and success. The framework aims to assess individual product development initiatives as well as managing the product portfolio aspect. Except the study of a considerable amount of literature, qualitative research has been made as well. The qualitative research has been performed in the form of semi-structured interviews together with people within the company that has been used as case study in this report. The interviews contributes with information about the current state of the company’s product offering process together with attention paid for what is missing and what improvements that is sought. In such way, the qualitative research contribute to the result of the framework in the sense that it is attributed towards the company in the case study and thus slightly towards technological network industries, although the framework is made for a generic use. As by this thesis, the framework focus on one company, but it has for purpose to be adaptable and inspiring for any company with respect for the individual company’s restrictions.

 • 1043.
  Andreasson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Gunnarsson, Peter
  University of Borås, School of Business and IT.
  Affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att implementera affärssystem i organisationer. Det kan idag ses som en förutsättning för att organisationer ska lyckas med sin verksamhet. Det finns i huvudsak två sätt att implementera ett affärssystem. Det första är att en organisation skaffar ett standardsystem och då får verksamheten anpassa sig efter affärssystemet. Det andra är att implementera ett verksamhetsanpassat system och då anpassar man affärssystemet efter verksamheten. Tidigare forskar anser att den effekten affärssystemet har på ekonomistyrningen är att många rutinjobb försvinner, personalen blir mer kunnig och kan fatta snabbare beslut och informationen är realtiduppdaterad vilket leder till att bättre beslutsfattande. Forskningsfrågor: På vilket sätt påverkar affärssystemet ekonomistyrningen? Hur underlättar affärssystemet arbetet med ekonomistyrningen? Syfte: Att förstå hur arbetet med affärssystemet påverkan ekonomistyrningen i tillverkningsföretag. Metod: En kvalitativ fallstudie studie på två tillverkningsföretag inom sprängmedelsbranschen, Orica Sweden och Eurenco Bofors. Vi jämför teorier från tidigare forskare och böcker inom ämnet affärssystem och ekonomistyrningen med det insamlade materialet från empirin för att mäta förväntade effekter med de praktiska effekterna. Slutsatser: Studien visar att affärssystemet har effektiviserat affärsprocesserna och gjort arbetet med ekonomistyrningen snabbare. Informationen i affärssystemet uppdateras i realtid och ligger till grund för en bättre beslutsfattning i verksamheterna vi studerade. Studien har också kommit fram till att ha ett affärssystem är en förutsättning för att kunna ha en fungerande stor organisation.

 • 1044.
  Andreasson, Gusten
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rönnfalk, Henrik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wiktorsson, Jonas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Produktutveckling av godsstötta för lastbilar: marknads- och teknikstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to investigate if there is a need for a new ergonomic and user-friendly cargo bar that facilitates freight securing. If the need arises, how should such a cargo bar be developed and designed? Market research provides answers to whether there is a need for a new cargo bar and what specification and functions the user think the cargo bar should include. The technology study shows how a cargo bar will be developed and designed to be more user friendly. A cargo bar is a device that is tensioned between the floor and the roof of the truck´s load space and will prevent the goods from falling or start gliding. The market study contains patent investigations, position analysis, interviews and evaluation in the form of a quality house. In the technology study, different concepts were developed which were later used to develop a functioning 3D model. During the model development strength calculations were performed. The market investigation shows that there is a need for a new user-friendly cargo bar, where the main features are that it should be an integrated handle so the fright or users don’t get damaged or injured, it should be easy to load, there should be a release button and it should have a long service life. A request from the interviews was to minimize the weight of the cargo bar, this will lead to less strain injuries. In the technology study, a digital prototype proposal was created on a new cargo bar with a power indicator that shows how good the cargo bar presses between floor and roof.

 • 1045.
  Andreasson, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Duong, Aina
  University of Borås, School of Business and IT.
  En harmoniserad resultaträkning: En ändrad syn på Comprehensive income2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett företags utveckling inom redovisningsområdet påverkas ständigt av den miljö och omgivning som redovisningen befinner sig i. Normgivningsorganen IASB och FASB härstammar från två olika redovisningstraditioner och har därmed utvecklat olika syn på redovisningens utformning. IASB och FASB har sedan år 2002 inlett ett samarbete som benämns konvergensprojektet där man inom ramen för projektet harmoniserar finansiella rapporter. Finansiella rapporter utgör en viktig informationskälla för externa användare på kapitalmarknaden och är av en betydande karaktär för att redovisningen ska bli transparent och jämförbar. Från och med räkenskapsåret som inleds efter den 1 januari år 2009 införs ett nytt resultatrapporteringssätt för noterade bolags koncernredovisning. Det nya resultatrapporteringssättet benämns Statement of comprehensive income och har många likheter med den amerikanska standarden SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income som är utgiven av FASB. Statement of comprehensive income medför att resultaträkningens utseende förändras och kommer att inkludera alla verksamhetens transaktioner oavsett om transaktionerna är realiserade eller orealiserade. Uppsatsens studie syftar till att besvara vad svenska redovisare med en kontinentaleuropeisk redovisningstradition som grund anser att den nya Statement of comprehensive income kommer att tillföra för externa användare av finansiella rapporter. Uppsatsarbetet har tillämpats genom en kvalitativ metod då vårt empiriska insamlade material består av tre personliga möten med redovisningsspecialister. Eftersom alla tre respondenter har olika erfarenheter och kunskap kring ämnet anser vi att de har kompetens till att representera majoriteten av svenska redovisare. Undersökningen har resulterat i att den nya resultatrapporteringen Statement of comprehensive income ger en bättre helhetsbild av företagets finansiella ställning. Samtidigt ställs större krav på en ökad medvetenhet och kunskap hos de externa användarna för att kunna tolka och använda informationen på rätt sätt. Statement of comprehensive income kan även skapa otydlighet angående vilket resultat som ska utgöra företagets bottom-line då det kommer att resultera i ”två” resultat för räkenskapsåret i samband med den nya resultatrapporteringens införande. Under uppsatsarbetet har vi upptäckt många nya intressanta aspekter som kan vara av intresse att studera och vara av relevans för vidare forskning inom området. Vi har som förslag om att genomföra samma studie igen inom en tioårsperiod eftersom man då har möjlighet att utvärdera vad Statement of comprehensive incomes verkliga effekt tillför de externa användarna. Ytterligare en intressant aspekt är att göra en grundlig studie kring IASB respektive FASB som organisation och undersöka om konvergensprojektet någonsin kan nå sitt ursprungliga syfte som är att åstadkomma en harmonisering.

 • 1046. Andreasson, J
  et al.
  Jonsson, A
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Åström, S
  Ambulance personnel should take pictures at the sites of accidents!2001In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 26-27, no 98, p. 3162-3163Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bror Gårdelöf och Thomas Blomberg ställer i Läkartidningen 8/01 (sidorna 856-8) frågan om vem som skall fotografera på olycksplats. Per Örtenwall ifrågasätter i Läkartidningen 15/01 (sidorna 1825-6) om olyckan överhuvudtaget skall fotograferas. Författarna är sedan ett år verksamma i ett av de forskningsprojekt i Västra Götalandsregionen som Per Örtenwall nämner. Syftet är att utröna om bilder tagna på olycksplats tillför patienten och vården något av värde.

 • 1047.
  Andreasson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Turesson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förväntningar på barnmorskan i förlossningssammanhanget: Unga gravida kvinnors perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den unga gravida kvinnan befinner sig i en övergångsperiod mellan barn och vuxen. Perioden präglas av förändring och identitetsskapande. Barnmorskans roll är central inom barnafödande. Upplevt stöd under förlossningen minskar smärtupplevelsen och således också användandet av medicinsk smärtlindring under förlossningen. Stödet resulterar i ökat antal spontana förlossningar. Barnmorskan bidrar till en förbättrad förlossningsupplevelse vilket i sin tur har flera positiva effekter för mamman, barnet, den nya familjen och dess relationer på kort och lång sikt. En patientfokuserad och jämlik vård förutsätter kunskap om den unga gravida kvinnans förväntningar. Däribland förväntningar på barnmorskan under förlossningen. Det är oklart vilka dessa förväntningar är.

  Syftet med uppsatsen är att beskriva unga gravida kvinnors förväntningar på barnmorskan vid förlossningen. Efter att ha intervjuat sex svensktalande gravida, i åldrarna 16-19 år transkriberades intervjuerna och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De kategorier som framkom var, stärkande relation, tillåtande atmosfär och grundad kunskap. Kvinnorna förväntar sig en relation till barnmorskan som stärker kvinnan i förlossningssammanhanget. De förväntade sig att barnmorskan ska kunna möjliggöra en tillåtande miljö för kvinnorna och att barnmorskan genom sin kunskap ska kunna tolka deras behov i förlossningssammanhanget. Resultatet av studien bidrar till att barnmorskan får en ökad förståelse för unga gravida kvinnors förväntningar. Att öka kunskapen, både inom mödravård och inom förlossningsvård, kan göra att unga gravida kvinnor ställning stärks. För att kunna bedriva den patientfokuserade och jämställda vård som regleras av Socialstyrelsen (2014) behövs mer forskning som berör den unga gravida kvinnans förväntningar på barnmorskan vid förlossningen.

 • 1048.
  Andreasson, Jessica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Elektroniska böcker på bibliotek: Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe how librarians and users think of electronic books in libraries. My questions are: -What are electronic books, and how do they work? -How has electronic books been implemented by librarians in the libraries and on the libraries’ websites? -How do users describe their view of electronic books? -How do the librarians and users think of electronic book in the future? To be able to answer these questions I have studied relevant literature, made qualitative interviews with two librarians at two similar libraries and I had dialogues with several users Electronic books were introduced 2002 at the two libraries. In the beginning the libraries made different types of marketing, but today they only have the website with information. Their purpose was to try this out and offer the users a new media. So far, there are few users who borrow these books, and maybe it depends on technical conditions. According to the dialogues I had, most of the users have no idea what electronic books are. The advantages of electronic books, according to the users, are a fast way to reach a book, it is cheap and you do not have to return the book. The drawbacks are a limited choice of books Some of the users thought they were difficult to use and preferred books with printed text. However, both librarians and users think that electronic books will develop in different ways.

 • 1049.
  Andreasson, Jörgen
  The University of Gothenburg.
  Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes: Factors that contribute to or counteract changes2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ).

  The overall aim was to investigate how healthcare managers’ organizational preconditions and support contribute to or counteract managers’ work with planned change in order to implement process development in a sustainable way. Specific aims were: to improve knowledge of managers’ views of and approaches to increasing their employees’ influence on and engagement in models for improving care processes (study I); to investigate relationships among managers’ organizational preconditions, support, and work to improve quality of care and HPQ over time (study II); to investigate whether managers’ coaching style, preconditions, implementation strategy, appraisal of change, and clinical autonomy are associated with HPQ (study III ); and to assess the influence of support from superiors, colleagues, external sources, subordinates, and private life on managers’ own health (study IV ).

  The data for Studies I – III came from five hospitals collected over a three-year period. The data were collected by means of interviews (Study I, qualitative analysis) and annual questionnaires (Studies II and III, quantitative and mixed-method analyses). The data for Study IV were based on questionnaires administered to first- and second-line managers in municipal care, twice during a two-year period.

  The results revealed that the healthcare managers were key actors in implementing planned change, but were dependent on their employees’ engagement in order to succeed. Managers’ appraisal of work with planned change became more positive with strong support from other managers, employees, and the organization as well as with long managerial experience. Support from private life and networks, as well as the managers’ attitudes towards their managerial role, predicted their own health. For new managers or managers with many employees, organizational support predicted their health-related sustainability. Managers practising a more distanced style of coaching (e.g., clearly delegating responsibility for implementation work to employees) were associated with better HPQ outcomes than were managers who were more involved in implementation. In conclusion, implementation of planned change are facilitated by, engaged managers, employees with knowledge of implementation work and of the healthcare system, as well as organizational structures that support the managers. Strong support from various sources as well as managerial experience are important for managers’ appraisal of work with planned change. Strong managerial support and a more delegated leadership style are both important factors related to higher estimated HPQ.

 • 1050.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Eriksson, Andrea
  Dellve, Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Health care manager’s views on and approaches to implementing models for care processes.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract
18192021222324 1001 - 1050 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf