Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1394
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abed, Samah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Al-Kaisee, Farah
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Metallutvinning med fokus på zinkfrån avfallsflygaska med hjälp avsura processvatten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att behandla flygaskan med hjälp av surt processvatten för att utvinna olika metaller, som zink, så att det sedan kan deponeras på ett enklare och billigare sätt, samt även at utveckla en metod för att utvinna mer zink med minsta möjliga andel surt processvatten (5 % HCl). Olika metaller med fokus på zink studerades i labbskala på Högskolan i Borås. Flygaskan och det sura processvattnet som har använts i denna studie är från Renova ABs anläggning. Resultatet visar att vid behandling av flygaskan med surt processvatten var den maximala mängden zink som utvanns 88% under de olika försöken som gjordes i labbet. Det finns olika faktorer bakom resultatet, såsom halten av surt processvatten, pH, blandningstiden och askans elementsammansättning, vilka kan påverka halten utvunnen zink.

 • 2.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

 • 3.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Björlin, Anders
  Kiwok AB.
  Östlund, Anders
  Kiwok AB.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  KTH-School of Technology and Health.
  Textile-Electronic Integration in Wearable Measurement Garments for Pervasive Healthcare Monitoring2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  A knitted garment using intarsia technique for Heart Rate Variability biofeedback: Evaluation of initial prototype2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 5.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Guangchao, Li
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Seoane, Fernando
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. KTH-School of Technology and Health.
  A Knitted Garment using Intarsia Technique for Heart Rate Variability Biofeedback: Evaluation of Initial Prototype.2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Ackre, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stefenburg, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sociala medier: ett verktyg för en mer hållbar klädkonsumtion2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Dagens klädkonsumtion sammankopplas ofta med hållbarhet framförallt gällande materialets miljöpåverkan och arbetsförhållanden i produktionen. Kläder massproduceras och tillverkas därför inte med hållbarhet i fokus. Företag kommer undan med att erbjuda icke hållbara kläder eftersom konsumenter främst fokuserar på utseende och pris istället för hållbarhet i sitt konsumentbeteende. Tidigare forskning beskriver att konsumenter har en negativ attityd till klädindustrins påverkan på hållbarhet men att de inte konsumerar hållbart på grund av kunskapsbrist. Denna brist på kunskap skapar ett gap mellan konsumenters attityd till hållbar klädkonsumtion och deras konsumentbeteende. Problemet med ökad konsumtion och hållbarhet kan kopplas till sociala medier. Sociala medier används bland annat för att hitta lättillgänglig och okomplicerad information om kläder. Tidigare forskning menar att sociala medier påverkar konsumentbeteendet genom att skapa ett behov för produkter man tidigare inte tänkt köpa. Vidare visar forskning att konsumenter påverkas mer av produktinformation från en tredje part så som vänner, familj eller referensgrupper. Vår undersökning grundar sig därför i sociala mediers stora inflytande på konsumenter och gapet mellan konsumenters attityd till och beteende vid hållbar klädkonsumtion. Uppsatsens syfte är därför att undersöka om sociala medier kan öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Vi fokuserar på yngre konsumenter eftersom de är uppväxta med datorer och internet samt är den grupp som flitigast använder sociala medier. I studien användes en kvalitativ metod där empiri samlades in genom fokusgrupper. Avsikten var att få en djupare förståelse för deltagarnas åsikter och idéer kring våra teman: hållbara kläder, konsumentbeteende, konsumentattityder och sociala medier. Tidigare forskning stämde överens med resultatet i vår studie där deltagarna beskrev att de inte hade möjlighet att konsumera hållbart eftersom de inte hade kunskapen om vad hållbara kläder faktiskt är. Där även textilstudenter som hade mer kunskap ansåg att det krävdes mer information för att de skulle kunna agera mer hållbart. Vidare visade även vår studie att sociala medier har en stor påverkan på ett konsumentbeteende. Genom att applicera vår empiri på ABC model of Attitudes kunde vi även se att sociala medier influerar konsumenters uppfattning, känsla och beteende vilket påverkar deras konsumentattityd. Alla deltagare i vår undersökning önskade mer lättillgänglig information om hållbara kläder i sociala medier eftersom det är en kanal de alla påverkas av. Ytterligare argumenterade de för att det krävs att fler personer tar sitt ansvar och delar kunskap om hållbara kläder för att skapa ett ökat intresse och tillslut ett förändrat beteende. Slutsatsen kunde därför dras att sociala medier kan vara ett verktyg för att öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Genom vår studie vill vi bidra till en djupare förståelse av konsumentbeteende samt konsumenternas attityder till hållbara kläder och sociala medier.

 • 7.
  Agetorp, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lorentzon, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mekanisk återvinning av bomullsfibrer från konsumentavfall: Påverkan på polymerisationsgrad och spinnbarhet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera studier leder lägre DP till svagare fibrer. I denna rapport har DP hos bomullsfibrer från begagnade jeans undersökts före och efter mekanisk återvinning för att se om återvinningsprocessen eller graden av slitage på de ingående fibrerna har en påverkan på DP. Även möjligheten att spinna garn med de mekaniskt återvunna fibrerna utblandade med jungfruliga bomullsfibrer har undersökts för att se hur andelen återvunna fibrer och graden av slitage på dessa påverkar garnets styrka. Konsumentavfall i form av bomullsjeans, före och efter mekanisk återvinning,  har lösts i  bis(etylendiamin)kopparhydroxidlösning (Cuen). Viskositeten har mätts och cellulosans polymerisationsgrad har beräknats. Eftersom fibrerna inte löstes upp helt var cellulosakoncentrationen i lösningarna okänd. Därför kunde inga klara slutsatser dras om huruvida den mekaniska återvinningen eller graden av slitage på det ingående materialet hade någon påverkan på DP, även om den statistiska analysen visade på att båda variablerna hade en signifikant påverkan. DP hos återvunna fibrer från begagnade jeans är högre än vad som krävs för framställning av både viskos och lyocell, vilket gör att kemisk återvinning av denna form av konsumentavfall kan vara möjlig att utveckla industriellt. Jungfrulig bomull har ringspunnits tillsammans med 20 % och 50 % återvunna fibrer. Spinningen av garn med 50 % återvunna fibrer var på grund av upprepade garnbrott alltför tidskrävande för vara lämlig för storskalig produktion. Dragstyrkan hos ett ringspunnet bomullsgarn med 20 % återvunna fibrer försämrades inte jämfört med ett garn av 100 % jungfrulig bomull, utan kunde tvärtemot förbättras beroende på spinninställningar och kvaliteten på de återvunna fibrerna. Inblandning av 20 % mindre slitna fibrer gav ett starkare garn än 20 % slitna fibrer. Dock spanns endast en bobin av varje garn och därför krävs en större studie för att få ett större statistiskt underlag innan några mer generella slutsatser kan dras.

 • 8.
  Agnhage, Tove
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. University Lille 1, France; Soochow University, China.
  Eco-designed functionalization of polyester fabric2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den höga miljöpåverkan från textilfärgning och efterbehandling, på grund av hög vattenförbrukning, dess förorening, och ineffektiv användning av energi, är idag välkänt. För att minska miljöpåverkan föreslår forskningsvärlden användning av färgämnen från naturliga resurser. Syftet med att använda dessa är att ge nya attribut till textilier utan att göra avkall på miljömässig hållbarhet. Attribut som ges kan vara färg och/eller andra egenskaper. En nackdel är dock att användningen av bio-baserade färgämnen är inte fri från att belasta miljön. Det blir därför av största betydelse att bedöma denna miljöpåverkan och förbättra miljöprofilen. Sådana studier är dock i allmänhet sällsynta.

  Studien som presenteras i denna avhandling har inkluderat miljöpåverkans- bedömning, med hjälp av livscykelanalys (LCA), i designprocessen av en multifunktionell polyester (PET) väv via naturliga antrakinoner. Genom att göra så har ett eko-design tillvägagångssätt använts, med avsikt att bana väg för miljömässigt hållbar bio-funktionalisering av textil.

  Antrakinonerna erhölls från rot extrakt av växten krapp (Rubia tinctorum L.), och hänvisas till som krapp färgämne. Frågeställningar var därför formulerade relaterat till användningen av krapp färgämne. Tre forskningsfrågor har besvarats: (I) Kan krapp färgämne verka multifunktionellt på en PET väv? (II) Hur ser miljöprofilen ut, från färgningsprocessen av PET med krapp färgämne, och hur kan den förbättras? (III) Vilka är de största utmaningarna med att använda LCA för att bedöma miljökonsekvenserna av textilfärgning med växtbaserade färgämnen?

  Det kan konkluderas att det finns potential för krapp färgämne att verka multifunktionellt på PET. Baserat på uppmuntrande resultat är en rekommendation för det framtida arbetet att fokusera på kvalitén hos de attribut som presenterats och deras förbättringspotential, både i färgning via färgbad och via foulard. LCA driven processoptimering av textilfärgningen förbättrade i varje miljöpåverkans- kategori som studerats. Emellertid har flera utmaningar identifierats som måste 

  övervinnas för att LCA skall kunna bidra till en hållbar användning av multifunktionella växtbaserade färgämnen för textil. De största utmaningarna är bristen på tillgängliga data i forskningsstadiet och den tvärvetenskapliga forskningsarenan. Det är tänkt att om dessa utmaningar bemästras kan LCA bidra till en hållbar bio-funktionalisering av textil.

 • 9.
  Agnhage, Tove
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nierstrasz, Vincent
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zhou, Yuyang
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Soochow University.
  Guan, Jinping
  Soochow University.
  Perwuelz, Anne
  ENSAIT.
  Behary, Nemeshwaree
  ENSAIT.
  Bioactive and multifunctional textile using plant-based madder dye: Characterization of UV protection ability and antibacterial activity2017Ingår i: Fibers And Polymers, ISSN 1229-9197, E-ISSN 1875-0052, ISSN 1229-9197, Vol. 18, nr 11, s. 2170-2175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 10.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Towards a secured traceability system for closed-loop textile supply chains2017Ingår i: Data Driven Supply Chains / [ed] K. S. Pawar; A. Potter and A. Lisec, Nottingham: Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School, 2017, s. 359-367Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Textile and clothing (T&C) industry is characterised by complex and extensive supply chain involving various stakeholders dealing with diverse raw materials. Owing to these complexities, the textile supply chain is facing numerous challenges like, counterfeit products, limited information sharing, ineffective recycling/reuse of textile products, unethical practices and interrupted information flow. As a result, a secured traceability system that can integrate the whole value chain, record, store, and track / trace all supply chain activities, make it more transparent and at the same time safeguard it from unauthorized access, has become a prime requirement for the T&C industry. In this context, the current study conducts a literature review to identify the generic requirements of traceability and in context of T&C closed-loop supply chain (CLSC). It further evaluates the role and key requisites of a cryptographic tag for textiles product, as an additional measures/parameter to secure the traceability system and prevent unauthorised access. Finally, the paper draws on key characteristics of such cryptographic tag for textile CLSC and lay down the tentative methodology that would be followed in the future research for development of a complete secure traceability system. It is anticipated that such secured traceability system can prevent counterfeits, data leakage, bring transparency and automate the reverse logistic process.

 • 11.
  Ahlfvengren, Ellinor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sandberg, Minna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effekter av en integrerad artikelstandardisering ochinförande av variantmoduler2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kandidatuppsats undersöks hur ett förändrat produktionsupplägg påverkar ett svensktproducerande företags konkurrenskraft när konkurrensen från globala lågprisalternativ medkort leveranstid ökar. Genom att byta produktionsupplägg från produktion mot lager tillmontering mot order och genom att standardisera artiklar och till viss del modulindelaprodukter kan kundorderpunkten flyttas bak i produktionsprocessen. Komponenternamonteras då ihop till slutprodukt först när kundordern anlänt, vilket bidrar till att antaletlagerförda variantartiklar minskar vilket är något som bidrar till en lägre kapitalbindning.Kostnadsbesparingen detta medför kan användas till att utveckla ordervinnande egenskaper.Exempel på sådana egenskaper är att förbättra kvaliteten på produkterna, öka mervärdet,förlänga garantin samt stärka varumärket som ett mer miljövänligt alternativ.

 • 12.
  Ahlström Rundbom, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Olson, Madeleine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Personlighetsanpassat ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i vår forskningsöversikt inte hittat någon beskrivning på hur ledarskap kan anpassas tillmedarbetares olika personlighetstyper. Vårt syfte med studien var således att ta reda på hurolika typer av ledarskap kan anpassas till anställdas olika personlighetstyper för att uppnåstörsta möjlighet till utveckling av deras motivation. Vilket är en bidragande faktor till ettföretags utveckling och bör därför ligga i ledarens intresse. Med hjälp av två olikapersonlighetsklassificeringsmodeller, teorier om ledarskap och motivation samt empiri hämtatfrån ledare i arbetslivet har vi studerat vad för typ av ledarskap som fungerar för modellernasolika personlighetstyper. Med hjälp av kvalitativ forskningsstrategi har vi använt oss avtvärsnittsdesign samt en öppen och sex semistrukturerade intervjuer för att uppnå studienssyfte.Genom vår studie kan vi på ett tydligt sätt visa på att de personligheter vi utgått ifrån kräverolika typ av ledarskap, motiveras av olika faktorer och att situationen kan ha stor inverkan pånär ett visst ledarskap passar. Resultatet av vår studie har utformats till två tabeller utifrån depersonlighetsklassificeringsmodeller vi använt oss av. Tabellerna presenterar vilkenledarskapsteori som passar till vilken personlighetstyp. Studien resulterade även i ettkonstaterande att ledare bör använda sig av relationsinriktat ledarskap i grunden ochkomplettera det med uppgiftsinriktat ledarskap, för att finna de anställdas motivation och ledadem på ett framgångsrikt sätt.

 • 13.
  Ahmed, Delgesh
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Oliva Rivera, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Composite façade elements with GFRP connectors: Shear properties and sustainability aspects2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, with the greater importance of the environmental performance of construction materials, a significant development of precast concrete sandwich elements (PCSEs) is ongoing. With the PCSEs improving and becoming more thermal and energy efficient, it is becoming more attractive for architectural design and for acquiring Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification.The focus of this study was to conduct and analyze experiments related to the shear properties of fibre reinforced polymer (FRP) plate connectors in newly developed composite façade elements. The idea of using FRP plate connectors was based on research conducted by the European Commission funded FP7 project H-House, where new innovative materials are used to achieve a more thermally efficient sandwich element that would also be lightweight, energy-efficient and durable. The work was performed in cooperation with the Swedish Cement and Concrete Research Institute (CBI) in Borås, where the laboratory tests, with four different variations of FRP plate connectors, were conducted. To analyze the results, a method called double shear test was used for stabilization of the test specimens and minimize the eccentricity of the applied vertical load. The experimental results indicated that an improved shear bearing capacity was achieved, especially for one connector type, though the effect on the stiffness was depended on how well the specimens were cast. Furthermore, it turned out that the placement of the carbon fibre reinforcement (CFR) in the inner and outer panel played a major role regarding the FRP connectors’ contribution to the shear forces. A qualitative analysis of sustainability regarding the composite elements in construction was also done.In conclusion, the FRP plate connectors have been shown to be robust and stiff enough to develop composite behaviour of the precast concrete sandwich elements and being thermal resistance, e.g. a good alternative to using in thick façade elements and reducing thermal bridging.

 • 14.
  Ahrens, Isabella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Guetz, Theresa
  Transnational Strategy Shift: The Importance of Cultural Awareness: - Case Study: IKEA2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Globally operating business organizations tend to use a global strategy by using a standardized strategy as a fixed format. However, this has developed to be very ineffective for the ability to compete in the different markets worldwide. The adaptation of local preferences hence, seems to be crucial but also very complex for multinational retailers. This study therefore, determines the complexity of considerations that a shift from a global to a transnational strategy includes. The decision making of which strategy is appropriate for multinational retailers to compete on a global market can be quite puzzling, as is can be seen in the bed textile segment. Therefore this research paper investigates, within a case study of IKEA’s bed textile department, if a shift from a global to a transnational strategy is of advantage for a multinational retailer like IKEA and to what extend cultural awareness has to be considered. The methods that were used for this study include a literature review in the mentioned focus area and a collection of primary data through a qualitative research design with an open questionnaire sent to the Sales Leaders of IKEA. The research has shown that market research is an important factor when it comes to cultural related differences between the countries. Also, when dealing with the concern of adaptation of the market relevant bed textile sizes to the product range, the Sales Leaders of IKEA have perceived different concerns. Therewith a full adaptation may not be the solution for all businesses, since this depends on the product and market preferences. The cultural preferences in each country and the right degree of standardization and local preferences are a big issue for the global bed textile industry and are hence perceived as the main challenges in this concern. Possible paths for future investigations are shown by the results of this study. Thus, an inclusion of other cases could enable the possibility of a generalization of the study’s findings. Also, the same case study could be expanded by including customers input in the individual markets; this would lead to a better understanding of the customer’s preferences and a higher validity of the study. Last but not least this study has shown that there is no simple answer given whether a shift from a global towards a transnational strategy is of advantage for multinational retailers; however interesting factors concerning the shift could be identified.

 • 15.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Across disciplines and cultures: Harnessing diversity2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Case study of Rovio Entertainment and “Angry Birds”2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Human players at the center of an ecosystem: The case of video games in Finland2015Ingår i: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, s. 1-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on ecosystems as ways of organizing innovation and firm-level growth position a focal firm at the center of each ecosystem they study. This study of the video games industry in Finland argues that it can also be human users that are are at that center. In the birth and early developmental stages of the ecosystem or a game-design project, individual human beings can absorb and live with ambiguity and absence or fluidity of rules of the game, even be entertained by and enjoy such ambiguity. 

 • 18.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Introduction to design business management2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Introduction to Design Business Management2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Also agricultural and food sciences can benefit from the recent interest in design thinking, an interest in both research and practice.  

 • 20.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Leveraging academic resistance to consumerism to strengthen the capitalist project: The case of Aalto University2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  •New public management, an emphasis on control, as well as consumerism, have grown their influence in universities. Taken too far, this kind of an influence can have destructive psychological and social outcomes on practices and institutions of good research, on academic collegiality, and on the peer review system. Yet, paradoxically, it appears fewer and fewer academics rise to the barricades to resist such developments. This paper analysis why and how do academics in favor of consumerism appear to win over academics in favor of collegiality? 

 • 21.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Problem solving and problem search in design business management2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In managing design and in managing as design, it makes sense to ask "why" before asking "what"; that is, it makes sense to ask first why is there a problem before asking what is a solution. Thought leadership on and implication of this simple idea is mapped across Stanford University, NEw York, London, Oxford, Gothenburg, Borås, Helsinki, and St. Petersburg.

 • 22.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rethinking textile fashion: A research agenda2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Swedish School of Textiles.
  Rethinking textile fashion: A research agenda2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The art of organizing: Computer games as an art form, a business, and a community2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The starting points of this paper are twofold. Firstly, computer game design can be taken as an art form (Crawford 1982). Seconly, and building on the first point, computer games can be taken as a model of organising whereby there are multiple dimensions or levels of analysis (Burger-Helmchen & Cohendet 2011). In and across the starting points, this paper unfolds a set of findings and generates a set propositions. The propositions include that new forms of art such as computer games have been and will be much like old forms of art. More specifically, the proposition here is that each new particular form of art, as well as art generally, needs to be invented in order to exist (Shiner 2001). In order to persist and not only to exist for a short instance, one or another kind of a process organizing needs to happen. Such a process can unfold following a a grand design. The process of organizing can be dictated by chance or be a result of drift. Or, the process can emerge in a series of small steps. In the latter instance, hybridization or a combination, even recombination, can be the way of the happening. 

 • 25.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The progressive personality: The strange case of Janne T.2016Ingår i: Research and Dialogue: Writings in honour of Janne Tienari / [ed] Susan Meriläinen & Eero Vaara, Aalto University , 2016, s. 20-23Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Transvaluation of the meaning of “fast” in fast food, fast music, and fast fashion2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores how to transvaluate, to re-evaluate and to repudiate neoliberal standards for creative and cultural industries. The paper's focus is on three creative and cultural industries -- food, music and fashion -- all of which have crafts-based origins. These industries were long under the protective eye and of, in one way or another, of the cultural system of what is a nation. However since the 1970s or the 1980s these industries have increasingly been dominated and domesticated by the still continuing rise of the values of neoliberalism, subjected to wave upon wave of reengineering and reorganization, assimilated into the global market system.

  At one extreme, affluent consumers, often affluent owner-capitalists or financiers, are empowered to determine what is good food, good music, or good fashion. These affluents are now increasingly co-creators of what they consider culturally meaningful for themselves. Growing amounts of resources flow in the direction of making and keeping the affluents content, which is not always in fit with culturally meaningful content from the perspective of the traditional or authentic creatives in these industries: the chefs, the artists, the designers, What the affluents desire are fancy restaurants, selective clubs, and expensive clothes. Catering to the lifestyles of these rich and famous is increasingly a trans-industry of its own, with ever less room for authentic cultural creation, as authenticity used to be understood. New bureaucratic forms of education and training drive by various forms of "positive psychology" reproduce the focus on the tongues, minds and navels of the affluent, as if their satisfaction and inspiration of these were the only global standard that matters.  By virtue of their new role as co-creators, the affluents are offered what is rich in meaning and high in value to them.

  At the other extreme, the authentic cultural creatives following vocation and the average citizen have received the stick, at best left holding its short end. Cultural creatives trying to follow their original call and the average citizen are now both squeezed out of being key beneficiaries of participation in these industries. What is forced down throats, into ears and on bodies are degenerated, industrialized and highly wasteful variations - fast food, fast music, fast fashion - co-created with and for the affluents. Almost explicitly hindered by market prices to access such meaning, in any case, the cultural creatives and the average citizen are face to face with the neoliberal tide that is drowning the original authenticity of arts of crafts and their meanings. Values that originally drove food, music, and fashion industries, such as sustainability, are now increasingly dominated, converted and domesticated by neoliberal, technocratic and bureaucratic values and ideologies.

  Analysis of food, music and fashion industries in various countries in this paper suggests that to transvaluate the neoliberal tide what is needed is a trans-disciplinary mindset, reminiscent of authentic innocence of the crafts-minded and pre-industrial hierarchy of life-affirming values and norms: to reflect upon, to act upon, and to adhere what is good by virtue of good with local environments and authentic ways of consumption, cultural practice, and creativity.  Recipes, hits and fashions to repudiate what has been wasteful and inefficient in fast food, music and fashion include good food, good music, upcycled clothes, and new technologies. The paper calls for further research on how to trans-valuate, trans-discipline and cross-pollinate across these recipes, hits, and fashions.

   

  References:

  Ainamo, A. 2014 Rethinking textile fashion: New materiality, smart products, and upcycling, Design Research Journal, 2, 53-60.

  Appadurai, A 2013 " The future as cultural fact: essays on the global condition" - Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  Appadurai, A. 2013b "Response to comments", Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  Appadurai, A. 1988 "How to make a national_cuisine: Cookbooks in contemporary India", .Comparative Studies in History and Society, 30(1): 3-24.

  GC Bruner -1990 "Music, mood, and marketing", The Journal of Marketing.

  C Caldwell, SA Hibbert -2002 "The influence of music tempo and musical preference on restaurant patrons' behavior", Psychology & Marketing.

  C Caldwell, SA Hibbert 1999 "Play that one again: the effect of music tempo on consumer behaviour in a restaurant", European Advances in Consumer Research,

  F Dannen - 1991 Hit men: Power brokers and fast money inside the musicbusiness

  - Random House LLC

  SA Eroglu, KA Machleit, JC Chebat 2005 "The interaction of retail density and music tempo: effects on shopper responses", Psychology & Marketing,

  hargadon and Sutton 1997 "Technology brokering in a product design firm2, Administrative Science Quarterly.

  FH Kirkpatrick 1943 ", " - Journal of applied psychology, 1943

  Krol, P. J. and Lavoie, M. 2014, "Beyond nursing nihilism, a Nietzschean transvaluation of neoliberal values,"Nursing Philosophy, 15(2): 112-124.

  McElrea, H  and Standing, L 1992 "Fast music causes fast drinking",Perceptual and Motor Skills.

  Millman, R. 1986 "The influence of background music on the behavior of restaurant patrons," Journal of Consumer Research.

  Rita Orji • Julita Vassileva • Regan L. Mandryk 2013 LunchTime: a slow-casual game for long-term dietary behavior change, Personal and Ubiquitous Computing. Pers Ubiquit Comput; DOI 10.1007/s00779-012-0590-6

  TC Roballey, C McGreevy, RR Rongo 1985 "The effect of music on eating behavior",

  ... - Bulletin of the ...,  - Springer

  Rozin, P. & Fallon, A. 1986 "Likes and dislikes , in What Is America Eating?: Proceedings of a Symposium. Food and Nutrition Board, Commission on Life Sciences, Division on Earth and Life Studies, National Research Council

  Sassarelli, R. 2013 "Value, valuation, transvaluation" Rassegna Italiana di Sociologia, 2013

  A Szabo, A Small, M Leigh 1999 "The effects of slow-and fast-rhythm classical music on progressive cycling to voluntary physical exhaustion." The Journal of sports medicine and ..., 1999

   

 • 27.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hyöty, Jussi
  FIM .
  Vilen, Merita
  Case study of Nokia’s design strategy in mobile phones, 1980s to 20072016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Case study of Cr8tv, joint research betweeen European Commission, Lancaster University, Politecnico Milan,  Corvinus University, and Gothenburg Universit

 • 28.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hällgren, Markus
  Rehn, Alf
  Copenhagen Business School.
  Summit fever2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Mountain climbers call it “summit fever” when one or more individuals in a group of climbers become so enamored with the notion of reaching the summit of a mountain that they ignore less exciting issues such as how to safely descend the mountainside and live to tell one’s self and others about the experience. In this paper, we review decision-making literature on symmetric vs. asymmetric goal formation, as well as innocuous and fallacious learning. We develop a process theory of summit fever by defining that summit fever is when fallacious learning in chase of an asymmetric goal disproportionately narrows attention to a peak milestone. A halfway milestone that represents a peak experience then is prone to lead to goal conflation so that the way forward is compromised at the expense of reaching the ultimate goal. We illustrate the emerging framework by revisiting how and how summit fever led to a mountaineering accident on K2 in 2008 whereby 11 out of 26 climbers involved died. Our conclusions include implications for further research.

 • 29.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kolho, Kaija-Leena
  Helsinki University, Faculty of Medicine.
  Progress in the treatment and outcome of pediatric inflammatory bowel disease patients2016Ingår i: Expert Review of Clinical Immunology, ISSN 1744-8409, s. 1-33Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review discusses how treatment of pediatric inflammatory bowel disease (IBD) patients has improved with attention to therapeutic quality and cost. The number of such patients in Western countries has increased rapidly. Similarly to what has been the trend in the management of adult IBD, the pediatric IBD therapy has become more active than earlier. High use of immunosuppressants has helped to control the extensive and aggressive course of pediatric IBD. Full disease control already at an early phase has advantages such as to preserve normal child growth and development, to maintain overall good health and quality of life, as well as to decrease the psychosocial burden of the disease. A key research direction is to develop the more active approach into a way to reduce healthcare costs by decreasing the so-far high rate of surgery of pediatric IBD patients. 

 • 30.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svengren Holm, Lisbeth
  Vidinge, Christina
  Gothenburg University.
  Horvath, Dora
  Corvinus University.
  Designers as innovators in organizational contexts: A proposal for a typology2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Task 2.2.2: Developing a Typology of the Roles of Designer and Design Competence in Innovation

  The purpose of this paper is to specify and develop a classifica­tion scheme of the roles of designers­­ in innovation, in particular to how they may contribute to business and economic growth and success. The purpose, in other words, is to make sense of such new concepts in the new and conflated field of innovation and design as “open innovation” and “co-designing” and of how to become an innovative and creative organization that is highly successful; whether talking about in-house designers, hiring design consultancies to work on product or service design or on organizational processes in commercial or public contexts

  Despite a high interest, there has been a paucity of research that would have defined or specified on the basis of case-based evidence, for example, roles that designers and their competence can have as a force for innovation. Such definition is the objective of our research project, Creativity for Growth and Innovation in Europe (Cre8tv.EU), where we define these roles and create a typology for the roles designers and design competence have for innovation and how such design involvement can be harnessed for creating competitive advantage of firms.

 • 31.
  Akinbomi, Julius
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fermentative hydrogen and methane productions using membrane bioreactors2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The role of energy as a stimulant for economic growth and environmental sustainabilityof any nation has made the focus on green fuels, including fermentative hydrogen (bioH2) andmethane (bioCH4), to be a priority for the World’s policy makers. Nigeria, as the most populousAfrican country, with worsening energy crisis, can benefit from the introduction of the bioH2 andbioCH4 technologies into the country’s energy mix, since such technologies have the potential ofgenerating energy from organic wastes such as fruit waste.Fruit waste was studied in detail in this work because of its great economic andenvironmental potential, as large quantities of the wastes (10–65% of raw fruit) are generatedfrom fruit consumption and processing. Meanwhile, bioH2 and bioCH4 productions involvinganaerobic microorganisms in direct contact with organic wastes have been observed to result insubstrate and product inhibitions, which reduce the gas yields and limit the application of thetechnologies on an industrial scale. For example, in this study, the first experimental work todetermine the effects of hydraulic retention times and fruit mixing on bioH2 production fromsingle and mixed fruits revealed the highest cumulative bioH2 yield to be equivalent to 30% ofthe theoretical yield. However, combining the fermentation process with the application ofmembrane encapsulated cells and membrane separation techniques, respectively, could reducesubstrate and product inhibitions of the microorganisms. This study, therefore, focused on theapplication of membrane techniques to enhance the yields of bioH2 and bioCH4 productions fromthe organic wastes.The second experimental work which focused on reduction of substrate inhibition,involved the investigation of the effects of the PVDF membrane encapsulation techniques on thebioH2 and bioCH4 productions from nutrient media with limonene, myrcene, octanol and hexanalas fruit flavours. The results showed that membrane encapsulated cells produced bioCH4 fasterand lasted longer, compared to free cells in limonene. Also, about 60% membrane protectiveeffect against myrcene, octanol and hexanal inhibitions was obtained. Regarding bioH2production, membrane encapsulated cells, compared to free cells, produced higher average dailyyields of 94, 30 and 77% with hexanal, myrcene and octanol as flavours, respectively. The finalpart of the study, which was aimed at reducing product inhibition, involved the study of theeffects of membrane permeation of volatile fatty acids (VFAs) on the bioreactor hydrodynamicsin relation to bioH2 production. The investigation revealed that low transmembrane pressure of104Pa was required to achieve a 3L h-1m-2 critical flux with reversible fouling mainly due to cakelayer formation, and bioH2 production was also observed to restart after VFAs removal.The results from this study suggest that membrane-based techniques could improve bioH2and bioCH4 productions from fermentation media with substrate and product inhibitions.

 • 32.
  Akinbomi, Julius
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Evaluation of Fermentative Hydrogen Production from Single and Mixed Fruit Wastes2015Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 8, nr 5, s. 4253-4272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The economic viability of employing dark fermentative hydrogen from wholefruit wastes as a green alternative to fossil fuels is limited by low hydrogen yield due to theinhibitory effect of some metabolites in the fermentation medium. In exploring means ofincreasing hydrogen production from fruit wastes, including orange, apple, banana, grapeand melon, the present study assessed the hydrogen production potential of singly-fermentedfruits as compared to the fermentation of mixed fruits. The fruit feedstock was subjected tovarying hydraulic retention times (HRTs) in a continuous fermentation process at 55 °C for47 days. The weight distributions of the first, second and third fruit mixtures were 70%,50% and 20% orange share, respectively, while the residual weight was shared equally bythe other fruits. The results indicated that there was an improvement in cumulativehydrogen yield from all of the feedstock when the HRT was five days. Based on the resultsobtained, apple as a single fruit and a fruit mixture with 20% orange share have the mostimproved cumulative hydrogen yields of 504 (29.5% of theoretical yield) and 513 mL/gvolatile solid (VS) (30% of theoretical yield ), respectively, when compared to other fruits.

 • 33.
  Akinbomi, Julius
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wikandari, Rachman
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Enhanced Fermentative Hydrogen and Methane Production from an Inhibitory Fruit-Flavored Medium with Membrane-Encapsulated Cells.2015Ingår i: Membranes, ISSN 2077-0375, E-ISSN 2077-0375, Vol. 5, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focused on the possibility of improving fermentative hydrogen and methane production from an inhibitory fruit-flavored medium using polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane-encapsulated cells. Hexanal, myrcene, and octanol, which are naturally produced in fruits such as apple, grape, mango, orange, strawberry, and plum, were investigated. Batch and semi-continuous fermentation processes at 55 °C were carried out. Presence of 5 g/L of myrcene, octanol, and hexanal resulted in no methane formation by fermenting bacteria, while encapsulated cells in the membranes resulted in successful fermentation with 182, 111, and 150 mL/g COD of methane, respectively. The flavor inhibitions were not serious on hydrogen-producing bacteria. With free cells in the presence of 5 g/L (final concentration) of hexanal-, myrcene-, and octanol-flavored media, average daily yields of 68, 133, and 88 mL/g COD of hydrogen, respectively, were obtained. However, cell encapsulation further improved these hydrogen yields to 189, 179, and 198 mL/g COD. The results from this study indicate that the yields of fermentative hydrogen and methane productions from an inhibitory medium could be improved using encapsulated cells.

 • 34.
  Akram, Hoger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kasem, Kani
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg: Kostnad och tid för respektive byggmetod2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar både en skola och studentbostäder i Lund.

 • 35.
  Al Dwek, Josef
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Åberg, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Belöningssystem som styrmedel för kvalitetsmål: En studie om den svenska telekombranschen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Telekombranschen står inför flera utmaningar, fokuset för den här studien handlar om utmaningen med kvalitetsmål. För den här studien blev det naturligt att undersöka problematiken genom att studera de anställda inom branschen. Den här studien utforskar vad som motiverar de anställda att arbeta kvalitativt med de tjänster som erbjuds kunderna, studien fokuserar på fem olika ledare i fem olika organisationer och anställda med olika säljandebefattningar. Studien undersöker belöningssystem och hur dessa är tänkta att motivera medarbetare att nå sina målbilder men även om organisationerna tenderar att lyfta fram vissa mål framför andra. I studien används både semistrukturerade intervjuer samt ett kvantitativt enkätutskick för att samla in data. Studien baseras på etablerade teorier inom marknadsföring, management samt psykologi. Det empiriska datamaterialet analyserades med stöd från teorierna vilket gav slutsatsen att belöningssystemen i branschen tyder på att vara missriktade i den utsträckning att det kan ha en påverkan på medarbetarnas motivation och deras driv för att arbeta för en hög kvalitet.

 • 36.
  Albanna, Randa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Visualisering för ökad delaktighet2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en global värld som ständigt utvecklas och konkurrensen hårdnar har ständiga förbättringar bliviten del av vardagen för de flesta företag. Ofta visualiseras förbättringar på en tavla. Tavlan är ett brahjälpmedel för att ledare på ett enkelt men effektivt sätt ska visualisera mål för dess medarbetare.Medarbetarna ska med detta hjälpmedel känna sig mer delaktiga genom att de får vara med ibeslutsprocessen. Utöver de hjälpmedel som existerar måste också ett coachande ledarskapföreligga bland ledare, där högkvalitativ kommunikation och konstruktiv feedback är något som ärdel av det vardagliga arbetet. Det gäller att skapa en tvåvägskommunikation som består av attlyssna, tala, komma överens och därefter agera mellan parterna. Feedbacken ska varaindividanpassad såväl som gruppanpassad för att få ut bästa tänkbara resultat.

 • 37.
  Albertsson, Linn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ljung, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Den Moraliska Kompassen – En guide till marknadsföring av välgörenhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier visar en ökad misstro till välgörenhetsorganisationer samtidigt som det ökade antalet organisationer ökar konkurrensen mellan organisationerna om bidragsgivarnas donationer. Detta ställer krav på välgörenhetsorganisationer att marknadsföra sig för att nå ut till allmänheten. Eftersom organisationerna till stor del är beroende av allmänhetens förtroende för att finansiera sin verksamhet är den ökade misstron oroväckande. Vi ställer oss därför frågan: Kan det nya intresset för marknadsföring inom branschen användas för att vinna tillbaka allmänhetens förtroende och därmed minska risken för uteblivna donationer?Syfte: Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar allmänhetens förtroende för välgörenhetsorganisationer. Detta ska sedan ligga till grund för en analys av hur marknadsföringsinsatser för välgörenhetsorganisationer kan bidra till ett ökat förtroende hos allmänheten.Metod: En kvalitativ insamlingsmetod användes där 21 respondenter deltog i fyra olika fokusgrupper. Respondenterna delades upp efter nivå av engagemang inom välgörenhet som på så sätt skulle kunna representera olika målgrupper. Empirin har sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys.Resultat: De mest framträdande faktorerna som påverkade respondenternas förtroende var transparens, tydlighet i vad varje bidrag får för positiva konsekvenser, handlingar hos representerande för organisationen och personliga rekommendationer. Utöver detta så var det även viktigt att marknadsföringen var effektiv men inte framstod som alltför kostsam. Vidare visade sig en del skillnader mellan respondenter med högt och lågt engagemang avseende hur viktiga de olika faktorerna var för respektive målgrupp, vilket skulle kunna påverka hur organisationerna väljer att utforma sin marknadsföring.Slutsats: Välgörenhetsorganisationer kan påverka allmänhetens förtroende genom att anpassa sin marknadsföring för att visa transparens och tydlighet i vad varje bidrag ger för positiva konsekvenser. Marknadsföring i form av representanter för organisationer och word-of-mouth hade även stor påverkan, framförallt på de som är mindre engagerade inom välgörenhet. Utformning och medieval kan med fördel anpassas utefter målgrupp, beroende på mottagarens befintliga engagemang inom välgörenhet.

 • 38.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Matlak, Rasha
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Cultural Differences in Fashion Magazines: Targeting Vogue2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how different cultures within clothing and fashion are featured in the magazine Vogues fashion reportages. The aim is to enlighten editors with infashion media of these cultural differences in order to increase diversity. To pursue the purpose of the study a qualitative approach was chosen where photographs were used as the data that later on was studied through an image analysis. The study looks at six different editions of the fashion magazine Vogue, which indicates a chosen research design as multiple case studies. The six Vogue editions are: US, Japan, Paris, Arabia, India and Brazil, in which clothes, color and context have been analyzed in each editions reportages. The editions Vogue US, Vogue Japan, Vogue Paris, Vogue Arabia, Vogue India and Vogue Brazil reportages wa sanalyzed and compared, and distinct cultural differences was seen in terms of color, cultural clothing and fashion contexts. While Vogue US, Vogue Japan and Vogue Brazil had a widerange in diversity regarding models with different appearance, which were light-skinned anddark-skinned, Vogue Arabia, Vogue India and Vogue Paris had not. Vogue Arabia, Vogue India, Vogue US and Vogue Japan were however diverse in the cultural clothing, where clothes that was shown in the reportages was a mix of different cultural clothes. The researchers therefore found Vogue US and Vogue Japan the most diverse.

 • 39.
  Alfredsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Augustsson, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Next Wave of the Suit-Era: A Forecasting Model of the Men’s Suit2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background   By the beginning of the 20th century, the men’s suit entered the menswear market as one the most important fashion garments everdevised. At the same time, fashion became mainly a female engagement, resulting in an under representation of men’s fashion through out the past decade. Relating to the textile and apparel industry, fashion forecasting has become an increasingly important business activity. But the nature of fashion forecasting and the historical neglecting of the men’s suit has created complications when performing this activity.

  Purpose   The purpose of this thesis is to examine the men’s suit and its development from the given starting point in the 20th century until today, in order to derive a fashion forecasting model suggesting its development by 2029.

  Design/methodology/approach   This thesis uses an abductive research approach and qualitative multi-methods to answer the research questions. The usage of an intermediate research project answers the first research question. The second research question is answered through the synthesis ofa literature study and semi-structured interviews. The third research question is answered through the derived forecasting model, accomplished through theory matching.

  Findings   By carrying out a historical investigation of the men’s suit, and then applying this to the derived forecasting model, the men’s suit is expected to be found in both single- and double-breast styles. The suit will have classical features represented through the length, canvas structure, and shoulder construction.

  Originality/value   This paper carries out a historical investigation of the men’s suit never been done before. It introduces an evaluation framework to categorise and classify the men’s suit, as well as a forecasting model followed by an actual fashion forecast.

 • 40.
  Alhainen, Noora
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Järvinen, Janne
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Measuring sustainability: Balanced scorecard approach to Higg Index2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this thesis is to investigate the challenges related to measuring sustainability within the textile industry. The study concentrates on the industry-specific self-assessment tool Higg Index and strives to point out the challenges of using the tool. In order to find a solution for the measurement problems, the purpose is to investigate how the current, non-financial Higg Index indicators could be translated into financial ones. Method The nature of the research is qualitative and it comprises of two parts: structured interviews and a desk research. Methodological triangulation is used in order to gain data on different levels – both from the users of the Higg Index and from literature. The data collection has been conducted through four structured interviews with the users of the Higg Index. The second part of the thesis is concerned with converting the non-financial indicators of the Higg Index into financial indicators using the balanced scorecard approach. Conclusion Measuring sustainability has been considered difficult due to the qualitative nature of the measured matters. Higg Index has proven to be a comprehensive self-assessment tool for organizations in the textile industry to use. It is considered to enhance communication, increase information sharing, and facilitate benchmarking. However, in order to develop the tool and make it more attractive to non-users, there are opportunities for improvement. These opportunities include adding verification and making the data collection easier. Transforming non-financial indicators of the Higg Index into financial indicators can simplify the data collection and increase the attractiveness of sustainability performance measurement tools.

 • 41.
  Ali, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Borchani, Nedia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Moderna Betalningsmetoder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien är att undersöka de digitaliserade betalningssättens utmaningar, vilka risker de medför samt den inverkan de har i samhället. Tekniken förändras ständigt, därmed finns det ett behov av att företag håller jämna steg med digitaliseringen för att tillhandahålla korrekt och aktuell finansiell information. Därför finns det en väsentlig betydelse att undersöka de digitala transaktionernas inverkan på redovisning. Den problematik som har valt att studeras är vilka utmaningar som de digitaliserade betalningstjänsterna står inför samt hur banker och övriga företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar arbetar med dessa utmaningar. Den valda metodansatsen är en kvalitativ metod och det empiriska materialet är insamlat av semistrukturerade intervjuer. I studien deltog sex respondenter, varav fyra banker samt två företag som tillhandahåller digitala betalningslösningar. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning och begreppen mobila betalningar, kortbetalningar, risker och säkerhet, kostnadseffektivitet samt acceptans av betalningstjänster. Teorin samt praktiken har medfört att det ställs högre krav på företag och banker, både från nationella samt internationella riktningar. Då de måste följa lagar och direktiv för att öka säkerheten kring digitaliserade betalningsalternativ.

 • 42.
  Almén, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Systematiserad produktutveckling: Trehjuling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Shift Design & Strategy AB, härifrån förkortat till Shift, driver idag ett sidoprojekt i egenregi. De skall i marknadsföringssyfte ta fram en trehjuling för företag inomanläggningsbranschen. Shift har gett en högskolestuderande möjlighet att komma medkonstruktörslösningar för att driva projektet närmare nästa steg, vilket är prototyptillverkning.I examensarbetet genomförs en grundläggande analys av vilka konstruktionsutmaningarprojektet står framför. Med utvalda metoder och verktyg arbetas flertalet lösningsförslagfram. Efter utvärdering av lösningsförslagen tas en totallösning fram och presenteras i form aven CAD-modell samt text. Avslutningsvis ges rekommendationer om hur Shift bör tolkaresultaten.

 • 43.
  Alqvist, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sumar, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Influencers: En studie om influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den nya tiden av digitala relationer har influencer marketing blivit ett attraktivt och kostnadseffektivt verktyg för företag att arbeta med. Influencer marketing innebär för företag ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt varumärke. Influencers agerande och arbete på sociala medier har ett betydande värde, för både företaget och slutkonsumenten. Detta marknadsföringssätt tas väl emot av kunderna tack vare en hög trovärdighet som genereras då influenser gör ett genuint arbete där de skriver om produkter de verkligen tycker om. Den höga trovärdighet av arbetet ligger dessutom till grund för om varumärket ska stärkas och kunden ska bli så pass påverkad att det leder till ett köp. Syftet med uppsats är att undersöka influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram för att förstärka ett modeföretags varumärke. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor bearbetas och undersökts med hjälp av kombinerade metoder för att ge möjligheten att jämföra empiriskt material. Intervjuer har genomförts med parter både från ett företags perspektiv och aktuella influencers perspektiv. Studien har även utgått från perspektiv från kunden då en enkätundersökning gjordes. Samtliga perspektiv har analyserats och granskat för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. I studien framkom två starka och viktiga nyckelord för framgång inom arbete med influencer marketing; “trovärdighet och genuinitet”. För ett lyckat arbete mellan influencer, företag och potentiella kunder är det viktigt med ett genuint förhållande mellan samtliga parter. Sammanfattningsvis innebär influencer marketing ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt varumärke.

 • 44.
  Alsterberg, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Antar, Sima
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Riess, Amely
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Event marketing: ett verktyg för att skapa starka kundrelationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur företag kan använda sig av event marketing som ett sätt att skapa nya och stärka befintliga kundrelationer. Metoden som användes för att undersöka dessa ämnen var en kvantitativ enkätundersökning. Uppsatsens teoretiska referensram utgår från ämnet event marketing och leder in på kundrelationer och upplevelserummet. Den empiriska datan är insamlad genom en enkätundersökning med 50 respondenter på Öl- och Whiskymässan på Svenska Mässan i Göteborg. Studiens slutsats kan kort sammanfattas som följande; Event marketing är en marknadsföringsmetod som företag använder sig av för att uppnå kommunikativa mål, det är ett optimalt sätt att skapa en interaktion med konsumenten under själva eventet. Företaget bör ta reda på målgruppens behov för att skapa en så personlig upplevelse som möjligt för konsumenten. Denna upplevelse ska skapa eller förstärka bilden av ett företag och på så sätt skapa goda kundrelationer.

 • 45.
  Ameli, Nikola
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Schachinger, Isabela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Khrikina, Natela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Visuell kommunikation: En studie om könsneutralt mode2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur kan modeföretag genom sin kommunikation leva upp till sina koncept om könsneutralt mode? Under en längre tid har en debatt kring könsroller och könsuppdelning pågått, och modebranschens sätt att skildra män och kvinnor har kritiserats hårt. Modet framhäver vad som skiljer sig mellan det manliga och det kvinnliga alltmer, samtidigt som fler modeföretag börjar förmedla koncept om könsneutralt mode.

  Det är inte bara plaggen i sig som gör det svårt att könsöverskrida, media har även en stor påverkan, både på samhället som stort, och på individnivå. Vad konsumenter önskar se i media stämmer inte alltid med det företagen kommunicerar ut. Samhället strävar efter ökad genusmedvetenhet, jämställdhet och jämlikhet. För att en skillnad skall kunna ske krävs en förändrad inställning och en faktisk förändring, inte minst i modebranschen. En del forskare menar att kampanjer med representationer av icke stereotypiska könsroller spelar en positiv social roll för att en samhällsförändring gradvis skall ske. Vi har undersökt två utvalda företag som kommunicerar den typen av reklam och om deras butiker lever upp till de koncepten som de förmedlar i kampanjerna.

  Makt gestaltas i vad en bär för plagg. Åhléns ville med sin kampanj, Bryt Klädmaktsordningen , belysa förhållandet mellan kön, plagg och makt. Forskare menar att en kvinna klättrar upp i maktstegen om hon bär stereotypt maskulina plagg medan en man går ner i maktstegen. Samhället har accepterat att se kvinnan representera något som värderas lika högt som mannens plagg, vilket förknippas med dagens unisexmode. Hur skulle det se ut om rollerna byttes?

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur modebutiker genom sin kommunikation lever upp till sina koncept om könsneutralt mode samt föreslå hur företagen kan förbättra kommunikationen av begreppet könsneutralt mode till konsumenterna. För att kunna besvara syftet användes teoretiska modeller som identifierar vart det brister i kommunikationen som företagen försöker att förmedla till konsument. Det empiriska materialet bestod av två intervjuer, fyra fokusgrupper, observationer och pressmaterial. Först utfördes en intervju med en doktor i modevetenskap som också är idékläckare bakom Åhléns kampanj “Bryt klädmaktsordningen”. En intervju genomfördes med sekreteraren på transföreningen Full Personality Expression Sweden. Sedan fick vi en pressrelease utav projektledaren bakom & Other Stories kampanj “The Gaze & Other Stories”. Därefter lät vi våra fokusgrupper se samtliga kampanjfilmer och tolka vad för koncept kampanjerna förmedlar för att sedan diskutera kring hur företag kan leva upp till konceptets idé i deras fysiska butiker. Två observationer gjordes i de två respektive företagens butiker vars kampanjer vi utgått ifrån.

  Modebranschen är en av många olika sändare som utsätter oss för budskap och ideal, varför den blir mer synlig än andra branscher i fråga, handlar om att den är påtagligt mer synlig. Vi, ihop med alla respondenter hoppas på att en förändring är på väg, mot mer jämställdhet och jämlikhet, samt att den nya generationen som nu stiger in i branschen kommer att bidra till en förändring i vad som sänds ut genom de olika marknadsföringskanalerna. Viktigt att tänka på är att förändringar sker konstant, även inom modet. En förändring större än trender kommer att ske men frågan är: När?

 • 46.
  Amiri Borna, Maral
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Paulos, Adiam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Förtroende för revisorer: Ur ett aktieägarperspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av alla redovisningsskandaler efter det senaste millennieskiftet diskuteras detmycket kring hur förtroendet för revisorer har påverkats. Enronskandalen som inträffade iUSA, var en av de största skandalerna som påverkade hela världens ekonomi. Även i Sverigeförekommer det redovisningsskandaler. Skandiaskandalen är en utav dessa under modern tid.Allmänheten har till följd av dessa skandaler ifrågasatt trovärdigheten i den granskningrevisorer gör i bolags finansiella rapporter. Det finns ett antal olika faktorer som ligger tillgrund för dessa skandaler. Bland de faktorer som låg till grund för skandalerna fannsintressekonflikter, exempelvis att revisorn hade hand om andra tjänster utöver revision, samtatt revisorn inte var oberoende i sin granskning. Som en naturlig effekt avredovisningsskandalerna efterfrågade allmänheten lagstiftningar och åtgärder för att repareradet skadade förtroendet. Koden var en av de åtgärder som infördes som en respons på dennasituation. Syftet med Koden är att vinna tillbaka allmänhetens förtroende för de svenskabörsnoterade bolagen och förbättra styrningen av bolagen. Det är dock inte säkert att Kodenverkligen åtgärdar problemet. Syftet med uppsatsen är att fördjupa diskussionen kringförtroendet för revisorer. Detta genom att undersöka dels huruvida Koden verkligen harpåverkat förtroendet för revisorer och dels genom att försöka identifiera de faktorer sompåverkar förtroendet för revisorer. För att kunna studera det identifierade fenomenet,förtroende för revisorer, och därmed svara på forskningsfrågorna har en kvalitativ ansatsanvänds. Resultatet av denna studie tyder på att Koden inte har haft avsevärd påverkan påförtroendet för revisorer. Dessutom identifierar studien de faktorer som faktiskt påverkarförtroendet för revisorer. En del av dessa faktorer beror på intressekonflikter och att alla parterär nyttomaximerade och andra beror på revisorns egenskaper. Dessa faktorer bör regleras merkring och förtydligas, visar vår studie, för att stärka och återupprätta det skadade förtroendetför revisorer.

 • 47. Anderson, D
  et al.
  Desaix, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Introduction to direct variational and moment methods and an application to the Child–Langmuir law2015Ingår i: European journal of physics, ISSN 0143-0807, E-ISSN 1361-6404, Vol. 36, nr 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A short introduction is given of direct variational methods and its relation to Galerkin and moment methods, all flexible and powerful approaches for finding approximate solutions of difficult physical equations. A pedagogical application of moment methods is given to the physically and technically important Child–Langmuir law in electron physics. The analysis is shown to provide simple, yet accurate, approximate solutions of the two-dimensional problem (a problem which does not allow an exact analytical solution) and illustrates the usefulness and the power of moment methods.

 • 48.
  Anderson, D.
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Desaix, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nyqvist, R.
  Chalmers University of Technology.
  The least uncomfortable journey from A to B2016Ingår i: American Journal of Physics, ISSN 0002-9505, E-ISSN 1943-2909, Vol. 84, nr 9, s. 690-695Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A short introduction is given about direct variational methods and their relation to Galerkin and moment methods, all flexible and powerful approaches for finding approximate solutions to difficult physicalequations. An application of these methods is given in the form of the variational problem of minimizing the discomfort experienced during different journeys, between two fixed horizontal points while keeping the travel time constant. The analysis is shown to provide simple, yet accurate, approximate solutions of the problem and illustrates the usefulness and the power of direct variational and moment methods. It also demonstrates the problem of a priori assessing the accuracy of the approximate solutions and illustrates that the variational solution does not necessarily provide a more accurate solution than that obtained by moment methods.

 • 49.
  Anderson, Dan
  et al.
  Chalmers .
  Desaix, Mats
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Approximate solution of a Thomas-Fermi model equation for bulk self-gravitating stellar objects in two dimensions2017Ingår i: European journal of physics, ISSN 0143-0807, E-ISSN 1361-6404, Vol. 38, s. 1-8, artikel-id 015406Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Direct variational methods are used to find simple approximate solutions of the Thomas–Fermi equations describing the properties of self-gravitating radially symmetric stellar objects both in the non-relativistic and ultra-relativistic cases. The approximate solutions are compared and shown to be in good agreement with exact and numerically obtained solutions.

 • 50.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Selin, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Säkringsredovisning: Redovisningsmässiga och skattemässiga konsekvenser2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationella företag kan idag utsättas för många olika typer av risker i sin verksamhet.Dessa risker kan bland annat kopplas till valutor, räntor samt råvarupriser. I syfte att reduceradessa risker används finansiella instrument som idag behandlas i den internationellaredovisningsstandarden IAS 39 Finansiella instrument, Redovisning och värdering. När ettfinansiellt instrument används i säkringssyfte benämns det säkringsinstrument, och dess värdeförväntas utvecklas i motsatt riktning i förhållande till den post som säkras. För att uppnåmatchning mellan dessa komponenter i redovisningen används säkringsredovisning. Ävensäkringsredovisning behandlas i IAS 39 och sedan denna standard togs i bruk har den fåttmycket kritik för att vara alltför komplex och svår att tillämpa i praktiken. Komplexiteten kanbland annat härledas till de valmöjligheter som standarden erbjuder. I tillägg till detta ärsäkringsredovisning frivilligt att tillämpa och kan dessutom avbrytas.Syftet med studien är att undersöka hur tillämpningen av dagens redovisningsmässiga ochskattemässiga regler kring säkringsredovisning påverkar företag, staten samt aktieägare.Vidare ämnar vi undersöka vilka konsekvenser som uppkommer till följd av hur regler kringsäkringsredovisning tillämpas i praktiken. Studien är av kvalitativ karaktär och består att tretypfall som konstruerats för att visa på hur utvalda intressenter påverkas av dagens regleringarsamt de redovisningsmässiga och skattemässiga problem som kan uppkomma vid tillämpningav säkringsredovisning.Studien visar att kritiken som riktats mot IAS 39 är berättigad. När beskattning avsäkringsarrangemang tas i beaktning träder en ny dimension av komplexitet in i bilden. Dettakan förklaras genom att svenska beskattningsregler och IFRS standarder inte förespråkarsamma värdering av finansiella instrument. Trots att RFR 2 träder in för att reducera dessaskillnader kvarstår det faktum att säkringsredovisning inte fungerar optimalt för ickefinansiellaföretag. Studien visar också att de valmöjligheter som säkringsredovisninginnefattar mer eller mindre påverkar företags intressenter. Företagens beslut gällande omsäkringsredovisning bör tillämpas i företaget eller inte påverkar dess finansiella rapportervilket i förlängning kan inverka på intressenters investeringsbeslut. Valmöjligheterna influeraräven företags beskattning, då de kan ge upphov till arbitragesituationer samt minskade ellermer ojämna skatteinbetalningar.Vår slutsats är att redovisningen och beskattningen av finansiella instrument är så passkomplex att dagens regleringar bör ses över för att uppnå en bättre matchning mellan dessatvå komponenter.

1234567 1 - 50 av 1394
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf