Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Vibeke, Bing
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Familjecentraler i Västra Götaland2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Ahlstrand, Ludvig
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nguyen, Thanh
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur bör kvalitet definieras?: En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. Enkäten delades ut till personalen på vårdcentraler i offentlig- och privat sektor, inom Borås Stad. Tolkningen av kvalitet anses enligt många som mångfacetterad. Det innebär att det finns en svårighet i att hitta en direkt definition till begreppet kvalitet som kan verka generellt. Teorin och tidigare studier är också enade om denna svårighet. Med undantag för begreppet kvalitet, behandlar studien andra begrepp och aspekter som kan gynna tolkningen av kvalitet. Dessa begrepp behandlas i studien som service och effektivitet, men även tidigare forskning behandlar konkurrens som vi tror kan verka som en extern faktor som kan förtydliga kvalitetsbegreppets innebörd. Respondenterna inom offentlig och privat sektor svarar i flertalet frågor liknande eller i genomsnitt likartat, och framhäver även andra aspekter som de anser kan ha en påverkan på kvalitet. Dessa aspekter togs fram genom att respondenten fritt skrev vilken eller vilka faktorer de ansåg kunde påverka kvalitet.

  Studiens slutsats ligger i linje med tidigare forskning, att kvalitet verkar vara mångfacetterat men att väldigt många är bekanta med begreppet. Det vill säga att många känner till begreppet men är inte helt säkra på definitionen av begreppet. Vi rekommenderar vidare studier kring ämnet inom vårdområdet för att kunna tydliggöra begreppet kvalitet i syfte att använda det mer frekvent i bland annat internundersökningar, som vårdorganisationerna själva ska ha möjlighet att genomföra.

 • 3.
  Alkarawi, Nbras
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Saiti, Dzeneta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chefers ledarskap inom offentlig sektor: En kvalitativ studie om hur chefer inom offentlig sektor beskriver och upplever sitt ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är baserad på en kvalitativ metod om hur chefer inom offentlig sektor beskriver sitt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom offentlig sektor beskriver sitt ledarskap och hur de upplever att ledarskapet fungerar i relation till de anställda, samt hur chefernas synsätt kan förstås utifrån ett genusperspektiv. De teoretiska ramverk som studien utgår från handlar om ledarskap, chefernas relation till de anställda samt teorier om manligt respektive kvinnligt ledarskap. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom statliga myndigheter i Västra Götaland. Urvalet av studiens respondenter är uppbyggt på ett målstyrt urval med jämn könsfördelning. Det slutsatser som kunde dras var att chefernas beskrivningar om sitt ledarskap var baserat på tillit, tillgänglighet samt teambaserat och situationsanpassat ledarskap. Cheferna ansåg att det är viktigt att använda sig av både chefskap och ledarskap i sitt dagliga arbete. De upplevde också att ledarskapet fungerar bra i relation till de anställda genom att uppdatera dem med feedback samt låta personalen ha en viss inflytande vid beslut gällande arbetsmiljö. Beskrivningen av kvinnliga respektive manliga chefernas ledarskap hade i de flesta fall likheter som tyder på att alla var måna om sin personal.

 • 4.
  Al-Khouri, Aleksandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Saleh, Neriman
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Stress på Sahlgrenska akutmottagning: En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och när sjukvårdspersonalens upplever stress på akutmottagningen i Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, och vilka konsekvenser stressen medför. 

  Metod: En kvalitativ metod med åtta semistrukturerade intervjuer har legat till grund för denna studie. Cirka tio frågor formulerades med hjälp av en intervjuguide, och dessa frågor ställdes till respondenterna i enskilda rum. Intervjuerna spelades in och sedan transkriberats.

  Resultat: Majoriteten av respondenterna upplevde en negativ stress, som mest när det var hög arbetsbelastning, eller när det var otrevliga och hotfulla patienter. Stress upplevdes även när det var personalbrist på natten, eller brist på kommunikation och stöd mellan kollegor. Dessa var orsaker för förekommande stress. Resten av respondenterna upplevde en positiv stress där de känner att de arbetar bättre i stressen, och att stressen inte påverkade dem negativt. 

  Slutsats: Sjukvårdspersonalen på akutmottagningen upplever stress på olika sätt, men oftast är det ömsesidigt. Stressen påverkar dem på olika sätt, men majoriteten upplevde att de stressade när de var hög arbetsbelastning, personalbrist, samt svåra fall av patienter.

 • 5.
  Al-Mashhadani, Saaly
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  AL Mousilli, Wafaa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur fungerar etableringsuppdraget på arbetsförmedlingen?: En studie utifrån kundens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Arbetsförmedlingens arbete går mot nyanlända inom etableringsuppdraget; utifrån kundens perspektiv. En enkät delades ut till personer som har/har haft en etableringsplan på Arbetsförmedlingen under de senaste fem åren. Enkäten delades ut digitalt. Genom svaren från enkäten ville vi besvara vår frågeställning om att all får hjälp på samma utsträckning oavsett kön, utbildningsnivå eller ålder. Genom studien ville vi även se om kön eller utbildningsnivå har någon påverka för att få ett jobb som passar personens kompentens i frågan. Som stöd för vår studie, läste vi oss av tidigare forskning. Detta är för att få en bra bild om de studerade områden; etablering och hur möjligheten för en nyanländ påverkas för att komma in på arbetsmarknaden. I uppsatsen tog vi upp en jämförelse om sysselsättningsgrad bland utrikes födda kontra inrikes födda. Den jämförelsen gjorde vi med hjälp av tidigare offentliga statistik. Detta är för att se hur sysselsättningen för utrikes födda har varit i Sverige över tid. Vi anser att det ger oss en ökad förståelse över hur och varför saker och ting händer. Vår studie resultat visar att det finns ett samband mellan kön eller utbildningsnivå och att komma in i arbetsmarknaden samt att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Vi rekommenderar vidare studier inom område, både kvantitativa och kvalitativa, i syftet att se om resultaten fortsätter vara samma som vi fick av vår studie och även varför resultaten ser ut på det sättet.

 • 6.
  Almeida, Luis
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Grgic, Emir
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jämställdheten inom idrotten i Göteborgs stad: En undersökning om vägen till jämställd idrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var vad som görs i Göteborgs stad när det kommer till att öka jämställdheten mellan killar och tjejer inom idrottens grenar. Men även att få en djupare förståelse för hur Göteborgs stad arbetar med jämställdhetsfrågorna inom idrotten. För att svara på vårt syfte så använde vi oss utav tre följande frågeställningar och dessa är: Vad gör politikerna och tjänstepersonalen i Göteborg i deras roller för att skapa en jämställd idrott? Vad är Idrotts- och föreningsförvaltningens och nämndens drivkraft till att arbeta med jämställdhet inom idrotten? Får föreningar stöd från kommunen i hur de skall jobba för att öka jämställdheten? Undersökningens teoribegrepp bygger på Yvonne Hirdmans genussystem, genusskapande, stereotyp modellen och genuskontraktet där hon beskriver att mannen är utgör normen och är kontraktskrivare. Vi har även utgått ifrån folkhälsan ur ett genusperspektiv och patriarkat som teoribegrepp. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med respondenter som är politiker och tjänstepersonal som arbetar med idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad, detta för att få en djupare förståelse för hur situationen ser ut för tjejer inom idrotten. Resultatet i vår undersökning visar att killar gynnas i större utsträckning än tjejer när det kommer till ekonomiska medel, träningstider och investeringar. Att traditionellt manliga sporter prioriteras i högre grad av kommunen och att föreningar inte har någon skyldighet att främja tjejer i deras idrottsutövande.

 • 7.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hellgren, Rebecka
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Isfeldt, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Man slår knut på sig själv": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. Socialsekreterare behöver sitt handlingsutrymme för subjektiva bedömningar, samtidigt som handlingsutrymme kan anses bidra till problem för både klient och organisation. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme inom socialtjänsten på lokal nivå. Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater använts, vilket studiens resultat analyserats utefter. Resultatet påvisar att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme formas av socialsekreterarens egna värderingar och erfarenheter. Det framkommer även i resultatet att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme begränsas av arbetssituation, lagar och tolkningsutrymme, regler och riktlinjer samt ekonomiska förutsättningar. Vidare upplever socialsekreterarna att de har beslutsfattande inom sin delegation, det framkommer även att socialsekreterare upplever sig ha ett indirekt handlingsutrymme. Det indirekta handlingsutrymmet kan anses bidra till att utöka socialsekreterarens handlingsutrymme. Studien bekräftar att socialsekreterare har ett handlingsutrymme men att handlingsutrymmet upplevs olika, där socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet påverkas av sociala och organisatoriska faktorer.   

 • 8.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Crantz, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skjaeråsen, Isabella
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Sitter man överst blåser det hårdast": En kvalitativ studie om förvaltningschefens upplevelse av deras befattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förvaltningschefens upplevelse av deras arbete som högsta tjänsteman inom en mellanstor kommun med cirka 100000 invånare i södra Sverige. Studien fokuseras utifrån tre aspekter: relationen till politiken, budgets betydelse och motstridiga krav. För att uppnå studiens syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för insamlandet av det empiriska materialet. Det empiriska materialet bygger på åtta förvaltningschefers utsaga utifrån vår intervjuguide. Resultatet av empirin pekar på att gränsdragningen mellan politik och förvaltning inte alltid är klar, men att upplevelsen från förvaltningscheferna skiljer sig åt i denna fråga. Även förvaltningschefernas upplevelse kring budget skiljer sig åt, beroende på vilken förvaltning de är chef över. Empirin pekar även på att förvaltningschefen upplever krav från olika håll, som kan vara motstridiga. Vi kan utifrån en analys och diskussion av resultatet konstatera att förvaltningschefen har en komplex uppgift som högsta tjänsteman inom kommunen. För att få en ökad förståelse för empirin använder vi oss av tre maktdimensioner, vilket hjälper oss nå förståelsen om vem som har den egentliga makten.

 • 9.
  Angren, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Klasson Frisell, Kajsa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ett ljus i mörkret: En fallstudie om socialsekreterares arbetsvillkor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår studies syfte var att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation. För att göra det valde vi att utföra en fallstudie på Familj- och individenheten i en kommun i Västra Götaland. Vi ville granska socialsekreterarnas ställning till sin arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö. Tidigare forskning pekar på att personalorienteringen i organisationen är en bristande orsak till varför socialsekreterarna mår sämre på sin arbetsplats och att de inte känner sig omhändertagna av sin chef.

  Vi valde att göra en kvalitativ undersökning och intervjuade således sju socialsekreterare, en familjerättssekreterare och en enhetschef enligt en semistrukturerad intervjuguide. Det resultat som framgick från intervjuerna var att socialsekreterarna ansåg att deras arbetssituation, i motsats till tidigare forskning, var bra och välfungerande i såväl personalorientering som ur hälsoaspekt. Respondenterna var även positiva till chefens ledarskap och menade att kommunikationen dem emellan var god. De upplevde även bra stöd från chefen i svårare situationer och hade inga problem med att fråga om hjälp. Vidare tyckte dock socialsekreterarna att det fanns vissa brister i hot och våld-arbetet, såsom avsaknaden av utbildning och handledning. De instämde även med varandra kring frågan om socionomutbildning och att det kanske vore viktigt att lyfta fram förslaget om mentorskap samt att införa psykologiska tester inom socionomutbildningen likt dem som är i polisens kriterier.

 • 10.
  Areskoug, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lidman, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors politiska representation - En undersökning om könsmönster i kommunalpolitiken i Borås stad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker kvinnors representation, samt om det existerar några könsmönster inom kommunalpolitiken. Studien illustrerar hur könsfördelningen ser ut i Borås stad. En kartläggning utav kvinnliga förtroendevalda kommunpolitiker har genomförts för att åskådliggöra hur situationen angående könsmönster ser ut i dagsläget. Utöver detta har vi även utfört semistrukturerade intervjuer med respondenter från de olika partierna som är verksamma inom kommunalpolitiken i Borås stad för att få förståelse för hur situationen ser ut för de kvinnliga politikerna. Intervjuerna konstruerade vi utifrån referensramen, som vi därefter kopplat ihop med våra respondenters personliga upplevelser med hjälp utav vår analysmodell.De områden vi undersökt är kvinnorepresentation, vilka hinder de möter inom politiken, samt horisontell- och vertikal könsarbetsdelning. Vår undersökning visar att det finns en brist på kvinnlig representation inom kommunalpolitiken i Borås stad till viss del, samt vilken betydelse detta har. Dessutom visar undersökningen att både en horisontell- och vertikal könsarbetsdelning existerar i Borås stads kommun. Studien är skriven på svenska.

 • 11.
  Arnham, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svensson, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vård- och äldreförvaltning i förändring: En kvalitativ jämförande studie kring hur chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen uppfattar omorganisationen i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera om uppfattningen skiljer sig bland chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen kring den omorganisation som implementerades i Borås stad 1 januari 2017 och om den givit olika effekter. De teoretiska utgångspunkter som har använts i denna studie handlar om organisationsperspektiv, organisationsförändring, styrning och ledning samt organisationskultur. Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ metod där det genomförts semistrukturerade intervjuer med fem chefer och fem undersköterskor för att kunna besvara studiens frågeställningar.

  Resultatet visar att chefer uppfattar omorganisationen positivt i den mening då det blivit en samlad verksamhet. Det finns även negativa uppfattningar bland både chefer och undersköterskor kring den stora organisation som blivit då det uppstått problem kring kommunikation och samverkan. Undersköterskorna har ingen uppfattning kring själva omorganisationen då de anser att den inte har påverkat deras arbetsplats. Däremot anser de att chefernas arbete gentemot undersköterskorna har förändrats till det negativa då cheferna har kommit längre ifrån undersköterskorna. Detta har gjort att undersköterskorna har kommit längre ifrån beslutsprocessen i och med det fjärde chefsledet som tillkommit efter omorganisationen. Slutsatsen i denna studie är att omorganisationen inte har drabbat undersköterskorna i samma utsträckning som den har gjort hos cheferna vilket leder till skilda uppfattningar. Cheferna har efter omorganisationen fått arbeta hårt för att bilda en stark gemenskap på vård- och äldreförvaltningen, medan undersköterskorna har påverkats negativt med anledning av omorganisationen vad gäller en försämrad kommunikation med cheferna. Undersköterskorna är inte delaktiga i beslutprocesser och uppmärksammar att cheferna inte är närvarande i samma utsträckning som tidigare. Detta leder till att cheferna inte bjuder in undersköterskorna för ett ökat engagemang vilket skapar en alltmer toppstyrd organisation. Ett förekommande problem som uppmärksammats är gemenskapen mellan alla nivåer inom vård- och äldreförvaltningen då varken chefer eller undersköterskor uppfattar att det finns en organisationskultur.

 • 12.
  Backlund, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kasapolli, Agnesa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Framtidens förvaltning: vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur artificiell intelligens kan användas som ett effektiviseringsredskap inom offentlig förvaltning samt hur man går tillväga att implementera ny teknik i organisationen, vilka hinder man kan stöta på och hur man arbetar med implementeringsprocessen. För att kunna hänga med i resultatet av forskningen börjar vi därför med att förklara hur AI fick sin början, vad den var menad för och hur den har utvecklats. Att sedan implementera denna teknik i olika förvaltningar som i sig kontinuerligt utvecklas organisatorisk hela tiden för att återspegla samhället är det intressanta att undersöka, för nu handlar det inte bara om ny teknologi längre utan man måste anpassa sig till organisations- och implementeringsteori. Så vi fortsätter med att förklara vad en offentlig sektor är med huvudfokuset på; offentlig förvaltning, policy, projekt, implementeringsteori och lagarbete. Tanken med dessa olika kapitel är att de skall ge en förståelse som skall leda till syftet som var att undersöka hur Försäkringskassan, en statlig svensk myndighet har jobbat med att implementera AI i sin organisation och hur den nya tekniken nu kan användas som ett effektiviseringsredskap.

 • 13.
  Bekteshi, Agnesa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bekteshi, Marigona
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinna och chef inom statlig myndighet: En kvalitativ studie om kvinnliga chefer och deras upplevelser av chefsrollen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie om kvinnliga chefer inom en statlig myndighet och deras upplevelser av chefsrollen. Syftet är att få en förståelse för hur kvinnliga chefer inom en statlig myndighet upplever sin chefsroll och hur de beskriver sitt ledarskap samt varför kvinnor väljer att söka sig till en chefsbefattning inom en statlig myndighet. De teoretiska ramverk som studien utgår ifrån handlar om ledarskap, teorier om kvinnors underrepresentation inom chefsyrket, samt teorier om varför man väljer ett arbete inom en statlig myndighet. Studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter inom en och samma myndighet i Sverige. Urvalet av respondenter har skett utifrån ett målinriktat urval och snöbollsurval. De slutsatser som kunde dras var att de kvinnliga cheferna i denna studie blev chefer inom en statlig myndighet på grund av att de arbetade inom myndigheten på en annan befattning tidigare. Samtliga chefers upplevelser av chefsrollen tolkas som positiva och de såg sina möjligheter till att utvecklas i sin chefsroll och ledarskapet som väldigt stora. Cheferna beskrev ledarskapet som ett slags verktyg för att involvera medarbetare och gemensamt nå uppsatta mål.

 • 14.
  Berbatovci, Arbnora
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert: Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur rekryteringsprocessen går till i en kommunal organisation i avseende till att rekrytera kompetensbaserat och rättssäkert, vilket utförts genom en kvalitativ studie i form av fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Den kommunala organisationen är belagd i Västsverige. Dessa fem intervjupersoner har utifrån erfarenheter och färdigheter beskrivit hur en rekryteringsprocess går till i praktiken, där de anser att rekryteringsprocessen kan ses komplex med hänsyn till de lagar och regler som ska tas i beaktande. Det huvudsakliga resultatet som framkommit under intervjuerna på den kommunala organisationen har varit att organisationen ska ha en rättssäker och kompetensbaserad rekryteringsprocess, då de verkar inom den offentliga sektorn och det är därför viktigt att bibehålla sin rättssäkerhet. Två principer som under intervjuerna har haft särskild påverkan på rekryteringsprocessen är icke-diskriminering och likabehandling. Den beskrivande bilden gällande principerna icke-diskriminering och likabehandling som har förklarats har behandlat att alla som varit involverade i rekryteringen levt med dessa, men att det i störst utsträckning varit ett arbetsmoment som HR haft under kontroll. Utifrån intervjupersonernas förklaringar och beskrivningar kan vi se starka kopplingar till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.

 • 15.
  Bergquist, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kristoffersson, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Världens tuffaste yrke": En kvalitativ studie om lärares psykosociala arbetsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läraryrket är ett av de yrken som många upplever har en hög arbetsbelastning bestående av både administrativt arbete och undervisning av lektioner. Lärare ska uppfylla de krav som ställs på dem från politiker och rektorer för att eleverna ska få en så utvecklande undervisning som möjligt. Undersökningar visar att många lärare är missnöjda med sin arbetssituation och läraryrket är drabbat av långtidssjukskrivningar och psykosociala problem hos de anställda. Vi har därför valt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos lärare för att ta reda på hur de upplever den press som sätts på läraryrket.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med lärare på olika högstadieskolor. Utifrån den empiri vi fått fram har vi valt ut tre aspekter med underrubriker för att enklare kunna urskilja vad lärarna upplever påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Vi har sedan använt oss av tidigare forskning inom läraryrket samt två teorier: Krav-kontrollstödmodellen och Tvåfaktorsteorin. Resultatet visar att olika aspekter påverkar lärarna på olika sätt. Läraryrket präglas till stor del av kontakten med eleverna, som både för med sig negativa och positiva sidor. Lärarna upplever också stor press i att exempelvis sätta höga betyg och anpassa sin undervisning till alla elever. Genom det fria skolvalet är flera skolor måna om att ha ett gott rykte och locka samt behålla elever. Arbetsbelastningen är överlag hög och lärarna får utstå påtryckningar från både rektorer, föräldrar och politiker.

 • 16.
  Berisa, Saha
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Cras, Evelina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rexhepi, Arlinda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En väg in i arbetslivet: En studie av nyanländas arbetsintegrering ur arbetsförmedlingens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att matcha personer ut på arbetsmarknaden. 2015 skedde flyktingkrisen från Syrien och med det kom många flyktingar till Sverige. Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att etablera de nyanlända på arbetsmarknaden. De skulle stödja de nyanlända genom att underlätta etableringsprocessen. Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur arbetsförmedlare ser arbetet med etableringsuppdraget. Empirin för studien är hämtad via en kvalitativ studie i form av intervjuer. Det är sex olika handläggare på tre olika kontor som har intervjuats. Empirin har analyserats utifrån new public management, det strukturella perspektivet och humankapitalteorin. Med teorierna som underlag har vi kunnat dra slut slutsatsen att arbetsförmedlarna ser seriöst på uppdraget och försöker hjälpa de nyanlända ut på arbetsmarknaden med alla resurs de har.

 • 17.
  Bihel, Jasmina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fathoni, Khatimah
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnor i politiken i Mauritius: Konsekvenser av ökad kvinnorepresentation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatuppsatsen är att förstå och analysera ledamöternas syn på kvinnor i politiken i Mauritius. Denna avhandling fokuserar på politikernas erfarenheter efter implementering av könskvotering i den lokala politiken som resulterade i en ökad kvinnorepresentation och dess konsekvenser. Det empiriska materialet för avhandlingen har samlats in genom kvalitativa intervjuer med manliga och kvinnliga ledamöter från tre kommuner i Mauritius. Det teoretiska ramverket är uppdelad i tre delar som används för att analysera olika punkter från det empiriska materialet. I det teoretiska ramverket har vi inkluderat teorier om de tillvägagångssätt att öka kvinnors representation, varför kvinnor bör vara aktiva i politiken, och om könskvotering. För att analysera empirin från en teoretisk synvinkel har resultaten delats upp i tre underkategorier vilket är respondenternas inställning till könskvotering och kvinnors representation i politiken, teorin om kritisk massa och förändringar i den politiska agenda, samt kommunpolitikernas attityder gentemot kvinnliga politiker. Resultaten från vår avhandling visar att föreställningen att politiken enbart är en mans domän har börjat förändras. Den ökade kvinnorepresentationen har visat att kvinnor är lika kompetenta som män att verka i den politiska världen. Dock visar inte resultaten någon märkbar förändring i den politiska agendan. Kvinnor i Mauritius är numera accepterade att delta i politiken, men det är fortfarande en lång väg att gå för dem att betraktas som likvärdiga medlemmar som män i den politiska världen.

 • 18.
  Bilalli, Driton
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Siroky, Simon
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Får jag säga något?: En studie om delaktighet i en byråkratisk miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar delaktighet inom en byråkratisk organisationsform i en västsvensk kommun. Den ämnar ta reda på om demografiska faktorer har en avgörande betydelse för hur personal upplever delaktighet på arbetsplatsen. Med hjälp av en enkätstudie jämförs kön, ålder och anställningslängd mot tre nivåer av delaktighet: att få sin röst hörd, möjlighet till att forma arbetsplatsen och att inkluderas i beslutsprocesser. Chi-två metoden används för att upptäcka eventuella samband. De tre nivåerna av delaktighet har arbetats fram genom teorin om human relations, som här ställs i kontrast till byråkratin inom organisationsteorins strukturella perspektiv. Byråkratin lämnar föga utrymme för delaktighet, medan de huvudsakliga beståndsdelarna i human relations i stort handlar om just delaktighet.

  Tidigare forskning visar fördelar med delaktighet i organisationer generellt sett, men det föreligger svårigheter att applicera en sådan organisationsform i en regelstyrd kommunal verksamhet. Studien har dock ett grundläggande antagande om att personalen inom den offentliga sektorn ändå upplever ett visst mått av delaktighet. Frågan är om denna upplevda delaktighet styrs av demografiska faktorer. Svaret på denna fråga kom efter 21 hypotesprövningar, och resultatet var tydligt. Det visade att kvinnor och män, människor i studiens båda åldersgrupper och personal med olika anställningslängd upplever delaktighet på ett relativt snarlikt sätt. Det finns ingen avgörande skillnad som kan styrka att män upplever delaktighet annorlunda än kvinnor, eller någon skillnad rörande ålder eller anställningslängd. Det tycks snarare vara en fråga om att forska vidare med utgångsblick i arbetsmiljön och arbetsplatsens kultur – för att se om de faktorerna påverkar hur personalen upplever delaktighet.

 • 19.
  Bilan, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wolf, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider: En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta.

  Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. Det teoretiska ramverket som användes var Holmberg och Oscarssons (2004) teori om de tre parametrarna institutionella, kontextuella och individuella, förklaringarna till attityder till röstning. Även Rothstein och Kumlins (2001) teori om socialt kapital & förtroende används i uppsatsen för att förståelse för sambanden mellan korruption, tillit för samhället och de politiska institutionerna.

  Resultatet i studien visade att respondenterna är positivt inställda till de delar av valprocessen som valadministrationen (de politiskt tillsatta tjänstemännen) inte har ett tydligt inflytande över. I det avseenden där de har ett tydligare inflytande, väcker de misstro och förtroendet för valsystemet och valprocessen är lägre. Resultatet visar att respondenterna har ett mycket lågt förtroende för offentliga tjänstemän generellt. Den politiska polariseringen i USA visar sig påverka valdeltagandet i en positiv riktning, men förvärrar förtroendet för valadministrationen.

 • 20.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå i den svenska kulturpolitiken har länge debatterats. 2009 beslöt riksdagen att en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet skulle inrättas. Det som kommit att kallas kultursamverkansmodellen berör i högsta grad ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer och den står idag under implementering. I denna rapport studeras om och i så fall hur kultursamverkansmodellen har bidragit till att förändra den regionala och kommunala kulturpolitikens organisation och innehåll i Jämtland och Kronoberg. Studien, som fokuserar på kultursamverkansmodellen som ett uttryck för förändrad verksamhetsstyrning, vägleds av två övergripande frågeställningar:  Om och i så fall hur medför kultursamverkansmodellen en förändrad verksamhetsstyrning i Jämtland och Kronoberg, med särskilt fokus på relationen mellan regional och kommunal nivå?  Får en eventuellt förändrad verksamhetsstyrning konsekvenser för kulturpolitisk organisation och kulturpolitiska prioriteringar i Jämtland och Kronoberg och i så fall vilka? Studiens analysram utgörs av implementeringsteori och teorier om de vanligast förekommande styrningsredskap som det offentliga kan använda sig av för att genomföra politik, närmare bestämt styrning genom normbildning, organisation respektive regleringar. I studien belyses hur dessa styrningsredskap används i genomförandet av kultursamverkansmodellen. Studiens material består av dokument och intervjuer. Dokumenten utgörs huvudsakligen av kulturpolitiska styrdokument på i första hand regional och kommunal nivå, men även i viss utsträckning på statlig nivå. Semi-strukturerade intervjuer i Jämtland och Kronoberg har därtill genomförts med regionala och kommunala kulturpolitiker i ledande ställning, samt med motsvarande på tjänstemannasidan. Ett första resultat är att kultursamverkansmodellen medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har den statliga nivåns redan existerande styrning av såväl regional som kommunal kulturpolitik förstärkts snarare än radikalt förändrats; kultursamverkansmodellen har för den statliga nivån inneburit ett redskap att styra den regionala och kommunal kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas, det vill säga förändringar kan eventuellt ske när modellen är inarbetad i de båda länen.

 • 21.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With this paper, we aim to instigate a discussion on the relevance of existing models and classifications in cultural policy research when wanting to explore regional cultural policy in Sweden. We assess the models and classifications that we deem to be most influential in English-speaking cultural policy research and find that although they have many benefits, they are not fully adequate when wanting to understand place-specific aspects and variation in regional cultural policy. We then move on to presenting findings from our own studies on Swedish regional cultural policy that make this critique relevant. We conclude with identifying the need not only for middle-range theories that are more apt when exploring local variation, but also for more empirical studies that from a comparative perspective can contribute to in-depth knowledge of the internal power structures of the cultural policy field.

 • 22.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Varför regional kulturpolitik? Exemplet Sverige2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I detta paper belyser vi regional kulturpolitik i ett svenskt sammanhang, med huvudfokus på de legitimitetsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Legitimitetsproblemen utforskas från tre olika perspektiv, där det första rör den regionala nivåns position i en nationell kontext. Det andra perspektivet riktar in sig på regionernas interna sammanhang och handlar om kulturpolitikens roll och ställning i den regionala kontexten, där legitimitet gentemot regionernas invånare står i centrum. Det tredje perspektivet är också internt och avser hur regionerna med hjälp av olika berättelser om ett regionalt mervärde försöker legitimera sin kulturpolitik. I papret försöker vi spåra orsakerna till att den regionala nivån i Sverige hittills fungerat primärt som ett instrument för att implementera statligt genererad kulturpolitik. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 23.
  Bobic, Milanka
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Cehic, Edina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tillit till Försäkringskassan utifrån kön, ålder och utbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka tilliten till Försäkringskassan under perioden år 2008-2014. Förutom att studera den allmänna tilliten till myndigheten har även tilliten till Försäkringskassan utifrån variablerna kön, ålder, utbildning och socialt kapital studerats. Datamaterialet för uppsatsen kommer från SOM-institutet som varje år genomför förtroendeundersökningar av myndigheter i Sverige. På detta sätt anses SOM-institutet vara en tillförlitlig källa att inhämta information ifrån. I uppsatsen presenteras alla undersökningar utifrån årsperioden 2008-2014, för att det ska underlätta generaliseringen av resultaten. När det gäller det allmänna förtroendet för Försäkringskassan visar linjediagrammet på en klar förbättring i slutet av år 2014. I resultatet om könsvariabeln framkommer ingen betydlig skillnad i förtroendet bland könen mer än att förtroendet någorlunda ökar. Den tredje variabeln undersöker förtroendet utifrån ålder där utfallet visade att det låg jämt bland åldrarna 16-29, 30-49 och 65-85 år, vilket även överensstämde med den empiriska forskningen och teorierna. I den fjärde variabeln undersöktes utbildningens påverkan på förtroendet till Försäkringskassan, som visade på att högutbildade upplevde högre tillit. Anledningen till detta var att högutbildade under studietiden gjorde sig en uppfattning om myndighetens funktionssätt. Slutligen undersökte vi andra faktorer som inverka på myndighetsförtroendet och ifrågasatte Putnams teori om socialt kapital. Resultatet blev att förtroendet till myndigheterna inte hade ett samband med medborgarandan och antalet föreningar respondenterna var medlemmar i.

 • 24.
  Brorström, Björn
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  De-Cermonialisation for Success: Institutions, Reforms and Individuals2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Differences in the ways in which organizational units progress might be explained by existing institutions and their organization: the institutional arrangement. Research has indicated the importance of institutional change while being unable, however, to predict the conditions that trigger change. In order to understand and increase our knowledge of how to increase efficiency, it is important to understand the transition from the instrumental to the ceremonial and how and why ceremonial values are questioned and dismantled. This paper contains the condensed results of studies of different types of municipalities. It describes the characteristics and discusses the ways in which changes were implemented. The paper shows that different types of municipalities appear to contain strong ceremonial values, which prevent them from adapting to changed circumstances and to maintain efficiency over time. The existing institutional arrangement needs to be challenged, for example by implementing organizational changes.

 • 25.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Gemensamma förvaltningen.
  Donatella, Pierre
  Petersson, Hans
  Klargörande av huruvida Västra Götalandsregionen har god ekonomisk hushållning2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Donatella, Pierre
  Wänström, Johan
  Hur kommuner hanterar besvärligheter: Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport utgör det nationella kommunforskningsprogrammets slutrapport. I rapporten sammanfattas och kommenteras de viktigaste resultaten från forskningsprogrammet. När vi i efterhand sammanfattar de genomförda studier ges en tydlig bild av att det aldrig var någon kommunalekonomisk kris. De genomförda studierna illustrerar samtidigt problemen som är förenade med att genomföra studier efter att en kris eller annan oväntad händelse ägt rum. I efterhand är det svårt att klarlägga huruvida det egentligen var en kris och vilka åtgärder som vidtogs och varför dessa åtgärder vidtogs.

 • 27.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Nya utvärderingssystemet bättre än föregångaren2013Inngår i: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, nr 14, s. 22-Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Stark kritik riktas från många håll mot det nya utvärderingssystemet. Vi menar att kritiken inte alltid är konstruktiv, visst kan systemet förbättras, men det är i grunden så mycket bättre än det tidigare systemet. Låt oss med två konkreta exempel från Högskolan i Borås illustrera de avgörande skillnaderna mellan det gamla utvärderingssystemet och det nya.

 • 28.
  Camci, Esra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bajrami, Mergime
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. Syftet med denna uppsats är att studera hur de samverkande myndigheterna och kommunerna arbetar för att påverka nyanländas integrering och etablering i samhället, samt huruvida användningen av starkare styrmedel skulle påvisa sig bidra till en effektiv integrering av nyanlända. Två utvalda kommuner och samtliga myndigheter, förutom Migrationsverket, har intervjuats för att besvara på uppsatsens frågeställningar. Resultatet pekar på en god samverkan mellan parterna samtidigt som det även förekommer otydlighet kring ansvarsfördelning och arbetsuppgifter. Med tidigare erfarenheter som utgångspunkt kan det hävdas att det finns en stor sannolikhet att starkare styrmedel skulle kunna vara en effektiv åtgärd i att integrera nyanlända genom att förhindra att en stor andel nyanlända flyttar till segregerade områden där det inte råder goda förutsättningar för integration.

 • 29.
  Canpunar, Alexander
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mohammed, Bawan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Offentliga tjänstemäns uppfattningar om jämställdhet på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om offentliga tjänstemän, jämställdhet och deras arbetsplats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie om tjänstemännens uppfattningar och upplevelser om jämställdhet samt jämställdhetsarbete i en västsvensk kommun. Syftet är att undersöka vad tjänstemännen har för syn på jämställdhet och hur de upplever jämställdheten samt jämställdhetsarbetet på sin arbetsplats. Vår studie innehåller teoretiska ramverk som utgår ifrån jämställdhet, arbetsmarknads segregation och genus. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sex respondenter i två förvaltningar “Barn & ungdom” och “Vård & omsorg”. Urvalet i vår studie har skett genom att vi har valt ut respondenter som vi anser relevanta till forskningsfrågorna också kallat målinriktad urval. De slutsatser som vi kunde nämna är att vår tolkning av tjänstemännens uppfattningar om jämställdhet är något viktigt för respondenterna och det existerar ett visst intresse för det. När det kommer till tjänstemännens upplevelser om jämställdhet på sin arbetsplats har vi tolkat att tjänstemännen upplever sin arbetsplats som jämställd trots att den är kvinnodominerad. När det kommer till tjänstemännens upplevelser om jämställdhetsarbete på sin arbetsplats så tolkar vi att tjänstemännen uppfattar och upplever att det inte bedrivs någon form av jämställdhetsarbete i deras arbetsplats.

 • 30.
  Carces, Rose-Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sanida, Aikaterini
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att vara kvinna i högskolevärlden: Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle förekommer könssegregering på arbetsmarknaden, vilket gör att kvinnor och män har skilda yrken. En del yrken betraktas som manliga och andra som kvinnliga. Trots detta väljer en del kvinnor ändå att arbeta inom mansdominerade arbetsplatser. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituationen inom en mansdominerad sektion respektive en kvinnodominerad sektion, på en högskola. Vår studie belyser kvinnliga högskolelärares trivsel, vilka hinder och motstånd kvinnliga högskolelärare möter, kvinnliga högskolelärares samarbete med sina manliga kollegor och hur de hanterar dessa omständigheter, inom båda sektionerna. Studien bygger främst på två teorier, nämligen organisations- och genusteori.

  Studien utgår ifrån en hermeneutisk analys, och kvalitativa intervjuer med fem kvinnliga högskolelärare från den kvinnodominerade sektionen och fem kvinnliga högskolelärare från den mansdominerade sektionen. Studiens resultat visar att kvinnligare högskolelärare från båda sektionerna upplever bra bemötande och trivsel på arbetsplatsen, men att det i större utsträckning förekommer hinder och motstånd såsom att klättra upp i organisationens hierarki, makt och negativa kommentarer från manliga arbetskollegor, inom den mansdominerade sektionen. Detta gör att ojämställdhet kvarstår främst inom den mansdominerade sektionen. Att ständigt diskutera jämställdhetsfrågor är väldigt viktigt för att dessa könsrelaterade problem ska minska.

 • 31.
  Carlén, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Theandersson, Christer
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Cramer, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hellman, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Matar, Zeinab
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ungdomsarbetslöshet i Borås: En kvalitativ studie om Arbetsförmedlingens handläggares arbete med ungdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Baserat på SCBs statistiska mätningar, räknas ungefär var fjärde ungdom i åldersgruppen 15-24 år som arbetslös och är idag de som är högst representerad bland arbetslösa. Vägen in på arbetsmarknaden kan bli problematisk för den här åldersgruppen. Skäl som kan försvåra är avsaknad av meriter, låg utbildning och anseendet av att vara oförberedda för arbetslivet. De som är mest utsatta och svårast att matcha, är personer med en brokig bakgrund, med språksvårigheter, samt odiagnostiserade problem och inlärningssvårigheter.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt handläggare på Arbetsförmedlingen i Borås arbetar med att få ut arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. I uppsatsen undersöks även varför handläggarna tror att det finns en viss matchningsproblematik och varför en del arbetssökande ungdomar är svårare att få ut på arbetsmarknaden än andra. För att kunna besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer hållits med tre anställda på Arbetsförmedlingen, samt fyra stycken arbetslösa ungdomar.

  Resultatet är att de anställda begränsas av regelverk och riktlinjer i sitt arbete för att kunna hjälpa sina kunder.  Den höga arbetslöshetsgraden beror på att studerande som söker extrainkomst räknas med i gruppen arbetssökande. Matchningsproblematik bidrar även till  arbetslöshetsgraden. Ungdomar med en avbruten grundskole- eller gymnasieutbildning, fysiska, samt psykiska problem gör dem svårare att matcha och nära intill icke anställningsbara. De ungdomar som var arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade en brokig bakgrund eller oavslutade studier. Slutsatsen i uppsatsen är att tidigare nämnda faktorer är en bidragande orsak till matchningsproblemet. En större del av ungdomarna som har den här typen av problem hade inte kommit till Arbetsförmedlingen tidigare. De hade istället förtidspensionerats, eller skrivits in hos en annan myndighet. I dagsläget släpper Arbetsförmedlingen in alla som registrerar sig hos dem, oavsett avstånd till arbetsmarknaden, som öppet arbetslösa.

 • 33. Czarniawska, Barbara
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  NPM, granskningsamhälle och sedan? Om kommunala megatrender2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De megatrender som kommunerna utsatts för under de senaste 40 åren har både ifrågasatts och översatts till de lokala omständigheterna på många olika sätt. Detta gör det intressant att ställa frågan; vart är kommunerna – i Sverige och i andra länder – på väg nu 1 ? Vi söker svar genom att först titta på histo - rien – särskilt det som har kallats New Public Management (NPM). När det är gjort betraktar vi det som kallas granskningssamhället i Sverige, och Audit Society i UK. Till slut tar vi oss friheter och levererar vad vi tycker är goda råd till praktikerna som, enligt vår åsikt, i framtiden kommer att fungera i det som kallas för hybridorganisationer

 • 34. Demediuk, Peter
  et al.
  Burges, Stephen
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Local Government as a Democrazy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014Inngår i: E-Governance and Social Inclusion - Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI Global , 2014, s. 127-147Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local governments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 35. Demediuk, Peter
  et al.
  Burgess, Stephen
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Local Government as a Democracy Actor or a Service Delivery Actor: The Supporting Roles for E-Governance Initiatives2014Inngår i: E-Governance and Social Inclusion: Concepts and Cases / [ed] Scott Baum, Arun Mahizhnan, IGI-Globel , 2014, s. 127-147Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Local governance occurs where a local government gives citizens a say in things that really matter to them, and e-governance initiatives provide electronic means to enable citizens to participate in this shared governing of the community. The clearer a local government is about the nature and degree to which it needs to act as a democracy actor (better citizens and better government) and/or a service delivery actor (better decision making), the greater the prospect that it can choose appropriate electronic means through an e-governance approach to meet those ends. In order to guide an e-governance practice and inform further research, this chapter: provides models that articulate the elements that constitute better decision making, better citizens, and better government, and presents examples from five local govern - ments of how electronic means can satisfy particular ends.

 • 36.
  Edin Apelkvist, Cornelia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chefers ledarskapskompetens: En kvantitativ studie om chefers självskattade kompetens inom några av ledarskapets områden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några av ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar.

  Teori: Teorin som har använts i studien är relevant forskning och litteratur kring ledarskap och vad som är viktigt för en chef i sitt ledarskap. Den inledande vetenskapliga forskningen innefattar vad ett effektivt ledarskap innebär. Vidare innehåller den forskning kring hur chefer uppfattar sitt ledarskap. Därefter beskrivs hur ålder sammanhänger med chefers fokus i sitt ledarskap. Slutligen utgår forskningen från diskursen kring egenskapsinriktad forskning och dess antagande om att en ledare ska inneha vissa egenskaper för att blir framgångsrika ledare. Teorin utgår från några centrala områden inom ledarskap utifrån ledarskapslitteraturen som en chef behöver ha med sig i sitt ledarskap. Avslutningsvis lyfts teori kring erfarenhetsbaserat ledarskap fram för att se vad erfarenhet kan ha för inverkan på chefernas självskattade kompetens inom ledarskapet.

  Metodik: En kvantitativ studie med tvärsnittsdesign har använts där ett frågeformulär skickades ut till 407 chefer inom Västsverige inom olika branscher och sektorer. Sextiofyra chefer besvarade enkäten vilket resulterade i en svarsfrekvens på 16 procent.

  Resultat: Resultatet av studien visade att cheferna självskattade sin kompetens högt inom samtliga områden och visade inga specifika eller större utmaningar för cheferna inom deras ledarskap. Resultatet tyder på samband mellan erfarenhet som chef och självskattad kompetens när det gäller kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik samt strategi och mål men inte gällande motivation. Vidare tyder det på inget samband mellan chefernas självskattade kompetens och chefsnivå gällande motivation, gruppdynamik samt strategi och mål. Gällande kommunikation däremot fanns det medelvärdesskillnader men inget tydligt mönster kunde utläsas mellan de olika chefsnivåerna. Inom konflikthantering fanns det ett samband mellan chefsnivå och hur cheferna självskattar sin kompetens. Vidare tyder resultatet på samband mellan ålder och chefernas självskattade kompetens gällande gruppdynamik. Inom de övriga områdena fanns inget samband mellan ålder och skattad kompetens.

 • 37.
  Edlund, Karolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mladenovic, Tanja
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Utan förtroende finns det ingenting: En kvantitativ studie om studenternas förtroende för Polisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på om aktivt deltagande i föreningsliv bidrar till ett högre förtroende för polisen bland universitetsstuderande. Under hela uppsatsen jämförs förtroendet hos manliga och kvinnliga studenter. För att kunna studera detta användes en kvantitativ studie, varav 121 studenter deltog i studien. Undersökningen bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Resultaten från Chi-två-testerna visade att aktivt deltagande i föreningsliv som en enskild faktor inte avgör om en elev har högre förtroende eller inte. Hypotesen i denna uppsats kan inte förkastas, så det kan inte bekräftas att det finns en koppling mellan deltagande av föreningsliv och ett högre förtroende för polisen. Resultaten av undersökningen visade också att manliga studenter har lägre förtroende för polisen än kvinnor hade. Men männen visade ett högre deltagande i föreningsliv och en högre grad av förtroende för medborgare än kvinnor. Resultatet jämförs sedan med Putnams teori och tidigare forskning.

 • 38.
  Edvardsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Månhammar, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Utvärdering av Högskolan i Borås omorganisation: En kvantitativ studie ur medarbetarnas synvinkel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utvärdering spelar idag en allt större roll då omorganisationer är ett fenomen som påverkar de flesta organisationer i vårt samhälle, inte minst inom de som är statligt finansierade, för att se om de medel som använts varit väl spenderade. Utvärderingen visar också på vilka misstag som eventuellt har begåtts och som kan undvikas vid nästa förändring. Den här uppsatsen utvärderar högskolan i Borås omorganisation som skedde 2013/2014 ur ett medarbetarperspektiv och har för avsikt att studera och undersöka om medarbetare vid högskolan förstått och haft nytta av omorganisationen. Den metod vi använt oss av är enkäter då vi ville få med så många medarbetare som möjligt i undersökningen. Vad vi kan utläsa av de svar vår enkätundersökning genererat så var möten den vanligaste källan till information och majoriteten av de anställda deltog aktivt vid dessa. Trots detta var det 75 % av de svarande som inte hade en tydlig bild av målen med omorganisationen. Över 50 % ansåg heller inte att omorganisationen varken var nödvändig eller har förbättrat högskolan som arbetsplats. Dessa tvivel på en förbättring syntes i fler svar och de framhölls att arbetsbelastningen blivit tyngre, arbetsmiljön sämre och att samverkan mellan akademierna försämrats. Utifrån detta drar vi slutsatsen att utvärdering är viktigt i allmänhet och framförallt för medarbetare inom en organisation för att synliggöra hur deras arbetssituation påverkats av förändringen.

 • 39. Ek, Emma
  et al.
  Solli, Rolf
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Revision och nytta: en närgående studie av revisionen i en region2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Revision är ett växande område. Här granskas revisionen i en stor region med utgångspunkt från vilken nytta den gör. Ett embryo till teori avseende nytta utvecklas.

 • 40.
  Ekström, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vad avgör utfallet av ett kvalitetssäkringssystem?: En fallstudie om ett miljöledningssystem vid Högskolan i Borås2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvalitetssäkringssystem är vanligt förekommande inom organisationsvärlden idag. Sedan 2009 är alla statliga myndigheter i Sverige skyldiga att ha ett miljöledningssystem, vilket även bör certifieras enligt ISO 14001 eller EMAS. När organisationer inför den här typen av system leder det ofta till stora variationer i utfall. I vissa organisationer blir inte konceptet mycket mer än ett beslutsdokument eller en verkningslös policy, känd i stort sett enbart av ledningsgruppen. Hos andra organisationer implementeras systemet neråt i organisationen och får praktiska följder på den operativa verksamheten, med ett positivt utfall som följd. Variationerna har dokumenterats i tidigare studier där flera organisationer som infört samma koncept har jämförts. Det har skett på ett övergripande plan där forskare har sökt generella svar på vad som orsakar variationerna i utfall. Den här fallstudien bidrar med en djupanalys på mikronivå där en enskild organisation studerats. Det utesluter möjligheten till en jämförande ansats gentemot andra certifierade lärosäten, men å andra sidan lämnar det utrymme för en mer detaljerad analys av den unika organisatoriska kontexten. Organisationen i fråga, Högskolan i Borås, införde 2012 ett ISO-certifierat miljöledningssystem. Studien syftar till att förklara utfallet av införandet genom att analysera vilka påverkande aspekter som förekommit. Empirin som analysen grundar sig på består av datamaterial från semistrukturerade intervjuer samt studier av dokument från en femårsperiod. De påverkande aspekterna står att finna både i drivkrafterna bakom införandet och i implementeringsprocessen av miljöledningssystemet. Tillsammans ger de en detaljerad helhetsbild av vad som gynnat och vad som motverkat processen att få ett kvalitetssäkringssystem att generera effektivt kvalitetsarbete, utifrån lokala och specifika förutsättningar i en organisation. Två aspekter som gynnat implementeringsprocessen av miljöledningssystemet framträder med särskild tydlighet i den här fallstudien; Skapandet av en gemensam vision inom organisationen kring det införda konceptet, samt utvecklandet av artefakter så som strukturer, riktlinjer och rutiner i arbetet med miljöledningssystemet. Det senare förutsätter visserligen inte attitydsförändringar hos individer inom organisationen, men generarar ändå resultatförbättringar och påverkar därmed utfallet positivt.

 • 41.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jägebratt, Gisela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning?: En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om det bör finnas skillnader i skolornas arbete med att motverka mobbning och nätmobbning. Den empiriska data samlades in genom intervjuer med de fyra olika kommunala högstadieskolors personal och genom en enkätstudie med skolornas elever. Personalen som intervjuades var antingen en rektor eller en biträdande rektor tillsammans med en kurator eller en elevassistent. Eleverna som deltog i undersökningen var från årskurs sju eller åtta från varje skola. Enligt svensk lag måste skolor arbeta mot mobbning i alla dess former. Mobbning kan resultera till negativa effekter och bör därför motverkas. Teorin definierar mobbning med tre kriterier: upprepande, avsiktlighet och obalans i maktförhållande. De här kriterierna uttrycks annorlunda för nätmobbning. Förutom teorier om mobbning och nätmobbning innehåller uppsatsen teorier om mobbningsorsaker och förebyggande åtgärder. Enligt respondenterna är det ingen skillnad mellan mobbning och nätmobbning. Genom det här tycker de att det inte bör vara någon skillnad i det motverkande arbetet.

  Resultatet från enkätstudien visade att fler elever tycker att deras skola hade ett mer framgångsrikt förebyggande arbete mot mobbning än mot nätmobbning. Slutsatsen som vi drar i diskussionen är att skolorna gör skillnad i processen när mobbning eller nätmobbning har uppstått, i form av bevissamlande. Vi skulle däremot vilja se att det främjande arbetet i framtiden bör involvera information om konsekvenserna av nätmobbning, till exempel påföljderna för den som mobbar och utsattheten för den mobbade.

 • 42.
  Faridpour, Arezoo
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gutlic, Una
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att leda genom motstånd till förändring: En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom alla år har Försäkringskassan funnits till för människans sociala trygghet. Tanken är att det ska finnas hjälp när det behövs, såsom vid sjukdom och funktionsnedsättning, bidrag till barn etc. Det vill säga att människor fortfarande ska få chansen till trygghet trots att livet väljer att ta en ny vändning. Dock har Försäkringskassan fått mycket kritik mot sig och blivit ifrågasatt många gånger kring ledningens arbete. Vårt syfte med denna kvalitativa studie var att få en större inblick om ledarskapet på Försäkringskassan samt hur den påverkas genom förändring och motstånd. Därmed valde vi att intervjua sex enhetschefer som arbetar på Försäkringskassan, där de fick chansen att yttra sig frivilligt genom en semistrukturerad intervju. Vi ansåg att denna metod var den mest effektiva för att kunna förstå innebörden av ledarskapet under förändringar och motstånd. Med hjälp av vår teori kunde vi genom vår analys komma fram till att enhetscheferna uppfattar sitt ledarskap som transformativt. Vår analys har gett oss svar på att alla enhetschefer på Försäkringskassan uppfattar sig själva som transformativa ledare. Vi har även kommit fram till att deras ledarskapsstil spelar en stor roll i hur de bekämpar motstånd som uppkommer genom förändringar inom organisationer. Det vill säga hur de har valt att hantera förändringarna och motstånden i organisationen. Resultatet försäkrade oss om att enhetschefer hade mycket gemensamt gällande sitt ledarskap. Respondenterna använde sig utav samma begrepp såsom kommunikation, lyhördhet och tillgänglighet för att leda genom motstånd vid förändring.

 • 43.
  Gunnervald, Kim
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Edvin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Primärvårdspatienter på akutmottagningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks om akutmottagningarnas långa väntetider kan bero på att olämpliga teorier appliceras på vårdmarknaden. Det undersöks med en fallstudie av hälso- och sjukvården i Västra Götaland där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem anställda i kanslierna som ansvarar för att ge politikerna information till sjukvårdsbeslut och för att stödja politikerna i styrandet av hälso- och sjukvården. Det är en kvalitativ studie med en abduktiv ansats.Vår empiri indikerar att en stor orsak till akutmottagningarnas långa väntetider är att de har ett inflöde av patienter med relativt milda symptom som kunde ha omhändertagits inom primärvården. Förklaringar till det är att klienterna ofta har bristfällig kunskap om lämpliga vårdenheter och ofta antar att de får bättre vård på akutmottagningar än inom primärvården. Många av de patienter på akutmottagningarna som kommit till olämplig vårdenhet är äldre och kroniskt sjuka.Den här studien indikerar att olämpliga teorier har applicerats på Västra Götalands vårdmarknad. Inspirationen till vårdmarknaden tycks till stor del härstamma från traditionella nationalekonomiska teorier. Vi anser dock att de är olämpliga på Västra Götalands vårdmarknad på grund av bristande utbud, bristande konkurrens, irrationella klienter och risker för missgynnanden. Vi föreslår istället ett större fokus på sociologiska marknadsteorier.Den här studien begränsas av det relativt låga antalet intervjusubjekt. Vi har dock hittat tecken i vår empiri på ett samband mellan missgynnade klienter inom primärvården och det ökade inflödet till akutmottagningarna. Vår förhoppning är att detta kan bidra med uppslag till framtida, mer omfattande undersökningar.

 • 44.
  Gustavsson, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Högberg, Marika
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Unga mäns förtroende för polisen: en kvalitativ studie som baseras på unga män som bor i ett segregerat bostadsområde och som tidigare har erfarenhet av polisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om unga mäns förtroende för polisen som tidigare har varit i kontakt med polisen och som är bosatta i ett segregerat område. Vi utgick ifrån fem stycken teman som vi kunde hämta från vårt resultat. Dessa fem teman använde vi som grund när vi analyserade vårt empiriska resultat med vår tidigare forskning och teori. Från tidigare forskning kunde vi urskilja att tidigare forskare hade kommit fram till att förtroendet för polisen i segregerade områden var lågt och att kriminalitet kan vara en faktor som påverkar förtroendet för polisen hos unga män. Både vår tidigare forskning och teori säger att uppväxten kan vara påverkande för hur förtroendet hos en person kommer att se ut, såväl för statliga myndigheter men även tilliten till andra människor. Vårt syfte var att få djupare förståelse för hur unga mäns tillit till polisen ser ut och hur uppväxten kan påverka förtroendet, samt om det bostadsområde som personerna bor i kan vara en faktor som påverkar tilliten. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att vi skulle kunna uppfylla de villkor som vi hade i vår studie. Vi ville att våra intervjupersoner skulle kunna återge en detaljerad berättelse om deras upplevelser för att vi skulle kunna få den djupare förståelsen som vi sökte efter i vår studie. Vi intervjuade sex stycken unga män som uppfyllde våra villkor. Från dessa intervjuer fick vi fram vårt empiriska resultat och våra fem teman. Utifrån vår teori, tidigare forskning och resultat diskuterade vi sedan att våra respondenter hade ett lågt förtroende för polisen baserat på egna erfarenheter och på vänners erfarenheter av polisen. Vi drog slutsatsen från vårt resultat att kriminaliteten är en påverkande faktor för förtroendet för polisen och även att uppväxten om personen växte upp i ett segregerat bostadsområde kan påverka förtroendet.

 • 45.
  Gustavsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lübking, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Feminismens intåg i politiken – Partiers strategier och bemötande av Feministiskt Initiativ2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur några av de redan etablerade partierna har bemött Feministiskt Initiativ och dess inträde i politiken och partiernas syn på jämställdhet och feminism.Vi har använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer och datainsamling. Vi har intervjuat partier angående deras ideologi och bemötande samt vilka strategier de har antagit för att bemöta nischpartiet Feministiskt Initiativ. Vi har tittat närmare på Position, salience and ownership theory, PSO-teorin, för att se om partier har använt sig utav de strategier som nämns i teorin. Vi har även studerat hur tillkomsten av Feministiskt Initiativ har påverkat de etablerade partiernas prioriteringar och profilering i frågor om jämställdhet och feminism. Vi fokuserar också på tidigare forskning gällande feminismen.Partier ser annorlunda på feminism och på jämställdheten. Efter att ha intervjuat de utvalda partierna så syns det tydliga kopplingar till PSO-teorin. Vi har också studerat om partierna har satt feminism och jämställdhet högre upp på den politiska agendan sedan Feministiskt Initiativs intåg i politiken.

 • 46.
  Hansson, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Khoshaba, Susanne
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Borås Stads kris- och katastrofhantering: En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka kris- och katastrofhanteringens utveckling i Borås Stad och huruvida de uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det kommer till kris- och katastrofhantering samt dess organisering i arbetet. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur organiseringen är för dem som drabbats av en kris eller katastrof. Intervjuer genomfördes med totalt fem personer med ledarroller inom olika förvaltningar inom Borås Stad. Två av dessa arbetar på Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), två på Krisstöd vid allvarlig händelse samt en person från Servicekontoret. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna för studien har tidigare forskning, litteratur och lagverk använts. Det är främst Centrum för kunskap och Säkerhet (CKS) som har huvudansvaret när det kommer till kris- och katastrofhanteringen inom Borås Stad.

  I studien framkom det att Borås Stad uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det gäller kris- och katastrofhantering utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, vilken vi främst utgått från för att se huruvida de uppnår de krav som ställs på dem. Den förändring som vi främst kunnat utläsa utifrån intervjusvaren var en organiseringsförändring som skett 1 januari 2017 där man gick till en mer central kris- och katastrofhantering. Krisstöd vid allvarlig händelse finns med och stöttar den enskilde efter en kris eller katastrof men genomför även en uppföljning med de drabbade.

 • 47.
  Hansson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Shishani, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Det är viktigt att man är en individ i gruppen": En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. GRECO (2019) betonar att utbildningen är det främsta verktyget för att motverka den tystnadskultur som finns inom polismyndigheten. Tidigare studier inom liknande områden uppmanar till mer forskning om polisstudenters ståndpunkter och polisutbildningens utformning för att kunna stärka tidigare forskning.

  Studien syftar till att utforska polisstudenternas upplevelser kring etiska förhållningssätt i polisutbildningen, men också hur den bör vara utformad för att möta framtida samhällsutmaningar. Vidare syftar studien till att undersöka hur polisutbildningen förmedlar komplexiteten inom yrkesrollen och potentiella konsekvenser som kan uppstå inom en organisation med en stark grupplojalitet. Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod och utgår från en tvärsnittsdesign. Det empiriska materialet som utgörs av samtal med sju stycken svenska polisstudenter har analyserats efter valda teorier som profession, närbyråkrat och organisations- och social identitet. Respondenterna belyser att det kan uppstå en negativ effekt om polisutbildningen skulle avakademiseras, eftersom teori anses vara den främsta byggstenen för att utöva praktiska moment. Teori anses också utgöra en viktig grund för att kunna reflektera över komplexa etiska dilemman i den kommande yrkesrollen. Polisstudenterna förespråkar att polisutbildningen i framtiden bör utformas till en treårig högskoleutbildning liknande hur polisutbildningar är utformade i andra nordiska länder idag.

 • 48.
  Hedin, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Carolina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vårdcentralens arbetssätt för en attraktiv arbetsplats2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett ämne som är återkommande i medier är användningen av stafettläkare. Ämnet är aktuellt och enligt oss outforskat. Denna studie har genomförts för att ge en inblick av vårdcentralens ledning och sätt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats. Vi har genom en intervjustudie skapat en bild av stafettläkarnas syn av att arbeta på en vårdcentral och om varför de väljer denna form av anställning. För att få fram data har vi utgått från en teoretisk referensram som har omfattat hur ett samspel kan uppstå mellan fördelningen av arbetsuppgifterna, sätt att leda och sätt att skapa motivation. Detta har legat till grund för vårt val av semistrukturerade intervjuer. Den tydligaste faktorn som varit avgörande för att välja en anställning som stafettläkare istället för en fast anställning visa sig vara friheten. Denna frihet har lett till att läkaren själv kan styra över sin arbetande tid och val av semester såväl när som varaktighet. Något som tydligt framkommer i denna studie är tidsbristen som ofta nämns i flertalet sammanhang. Verksamhetschefer anser sig ha för lite tid för utveckling och läkare anser sig ha för lite tid för patienterna och det administrativa arbetet. Tidigare forskning berör ledning och organisering inom sjukvård främst inom storsjukhus, medan forskningen på mindre enheter saknas i stor utsträckning. Vidare öppnar denna undersökning upp för vidare forskning inom primärvården då denna studie påvisar att det finns tydliga brister gällande resurser och arbetsbelastning.

 • 49.
  Hertzberg Bulat, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Brander, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur tänkte Polisen när de tänkte fel?: En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrog till att Polisens UtredningsStöd PUST Siebel lades ned.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mellan september 2010 till augusti 2011 påbörjade Polisen ett införande av ett nytt utredningsstöd, PUST (Polisens UtredningsStöd). Syftet med detta var att det skulle effektivisera avrapporteringen och att fler poliser skulle bli mer synliga ute i samhället. Systemet PUST med plattformen Java ansågs vara framgångsrikt men efter endast ett par månaders användning togs ett beslut av polisledningen att plattformen skulle bytas ut och ersättas med ett standardsystem, PUST Siebel. Till skillnad från Java fick Siebel en enorm kritik då det upplevdes svårhanterligt och komplicerat att arbeta i. I februari 2014 togs beslutet att PUST Siebel skulle avvecklas.Detta ledde till att vi formulerade frågeställningen; Vilka faktorer bidrog till att PUST Siebel lades ned?För att kunna besvara vår forskningsfråga genomförde vi en kvalitativ studie där utgångspunkten var att undersöka den problematik som kan uppstå vid implementeringen av ett större IT-system i offentlig sektor. Vi har genomfört intervjuer med sex representanter från Polismyndigheten i Göteborg, Borås och Jönköping. Samtliga respondenter har arbetat i PUST Siebel, vilka var relevanta för vår undersökning. Huvudinriktningen i vår studie är hur användbarhet och handlingsbarhet påverkar införandet av ett större IT-system.Tidigare forskning som har gjorts om införande av IT-system har visat att användbarhet och handlingsbarhet ofta prioriteras bort. En orsak till det är att det saknas kunskap om dessa begrepp, vilket medför att det inte går att förstå användarnas behov. Enligt författarna Lind m.fl. (2011) kan konsekvensen bli att det skapas ett ologiskt system som inte blir hållbart i längden.Resultatet i vår studie visar att användbarhet och handlingsbarhet är viktiga komponenter att ta hänsyn till vid införandet av ett IT-system. När ett IT-system skall införas skall det utvecklas på ett sådant sätt att det främst gynnar användarna. De bidragande faktorerna till att PUST Siebel avvecklades var bland annat att systemet inte var komplett när det infördes i verksamheten, vilket bidrog till att användarna uppfattade systemet som ologiskt och komplicerat att arbeta i. En annan bidragande orsak till nedläggningen var att det fattades ett felaktigt beslut om att byta till ett standardsystem då det senare skulle visa sig att det saknades teknisk kompetens om hur ett sådant system fungerar och är uppbyggt.

 • 50.
  Hlawnceu, Fam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Merstrand, Kevin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Etnisk boendesegregation- En kvalitativ forskningsstudie om hur Borås Stad samarbetar för att integrera Norrby2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har idag utvecklats till ett mångkulturellt land med många olika etniciteter i samhället. Denna utveckling har resulterat i att det råder uppdelning av folkgrupper. I denna studie har vi valt fokuserat på den etniska boendesegregationen som råder i många delar av landet. För att kunna genomföra studien har vi valt att begränsa oss till stadsdelen Norrby i Borås. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer det är som främst kan förklara att komplexa samverkansprojekt blir framgångsrika respektive problematiska. Tillit och samverkan sammankopplas till studien genom detta syfte för att bilda en förståelse om hur samverkan och tillit i komplexa nätverk med många aktörer och andra individer kan gå till. För att kunna genomföra studien har vi fördjupat oss i hur Borås Stad implementerar sina intentioner och åtgärder för att minska den etniska bostadssegregationen på Norrby. Studien inkluderar en kvalitativ forskningsstudie med kvalitativa intervjuer av olika aktörer i Borås Stad. Resultatet visar att det föreligger olika faktorer som påverkar framgångarna och motgångarna i samverkansprojekt. De faktorer som påverkar framgången är att aktörerna stödjer varandra i samarbetet, visar öppenhet och ömsesidighet, är faktorer som främjar både tillit och samverkan. Ytterligare faktorer som också främjar skapandet av tillit i samverkan är att parterna hanterar sina ansvarsområden och låter de andra aktörerna, men också invånarna vara delaktiga i samverkan. De hämmande faktorerna är bland annat brist på resurser i samverkan vilket leder till att det inte går att utföra löften. Att arbeta med integration är också ett omfattande arbete vilket har lett till att ansvar och engagemang i samverkan kräver konstant ingripande. Slutligen utgörs de sista faktorerna av att det förekommer en brist på kommunikation och ömsesidighet mellan aktörerna såväl som invånarna och att vissa aktörer uppfattas bli passiva.

123 1 - 50 of 105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf