Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brorström, Björn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Påhlsson, Birgitta
  University of Borås, Professional Services.
  Från tyst vår till het sommar: att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna. Vi lägger bakom oss en onormalt het och torr sommar och en stark bekräftelse på att någonting inte står rätt till. Alla har ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst universitet och högskolor som institutioner har en synnerligen viktig uppgift att i utbildning, forskning, samverkan och på campus fokusera på hållbar utveckling. För tio år sedan skedde en satsning vid Högskolan i Borås med målsättningen att bli bäst på hållbar utveckling och ett föredöme för andra, men framför allt att bidra, på det sätt en högskola måste, till en hållbar utveckling. I rapporten beskrivs utgångspunkter för utvecklingsarbetet, hur högskolan har gått tillväga, vilka resultat som uppnåtts, förklaringar till framgångar och motgångar och vad som är nästa steg för att bli det hållbara lärosätet. Ett fortsatt oförtrutet arbete behöver bedrivas, nya ambitiösa mål och strategier formuleras och alltfler studenter och medarbetare engageras. Rapporten är författad av Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, som både varit aktiva i det förändringsarbete som har bedrivits.

 • 2.
  Ekwall, Daniel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lantz, Björn
  Chalmers University of Technology.
  THEFT OF GOODS IN PORTS A review of TAPA EMEA IIS statistics2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report examines patterns of reported cargo thefts at maritime transport facilities in Europe, the Middle East, and Africa (EMEA) with respect to frequency, incident category, modus operandi, and targeted product category. The analysis is based on data obtained from the Incident Information Service (IIS), a database of transport-related crimes from the Transported Asset Protection Association (TAPA) in the EMEA region. The results are analysed and discussed within a frame of reference based on supply chain risk management and criminology theories. We find that maritime transport facilities constitute a rare target location for cargo thieves, as only 102 of more than 24,500 incidents (0.4%) in the IIS database occur there. Nevertheless, some conclusions can be made. First, there seems to be seasonality in day of the week, but probably not in month of the year. Second, violent and fraudulent modi operandi of theft at maritime transport facilities are about as common as in the whole data set. Thus, it could be conjectured that the impact from violent and fraudulent incidents is several times higher than the most common types of incident category or modus operandi, although this is unsupported in this study. The product categories signal that there is big variation in value in stolen goods. Third, it is possible that potential perpetrators consider security levels at maritime transport facilities to be higher, leading to fewer theft attempts. This study is limited by the content of and classifications within the TAPA EMEA IIS database.

 • 3.
  Erikson, Martin G
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Akademiskt ansvar – ett möte mellan frihetsideal och samhällsnytta2018Report (Other academic)
 • 4.
  Erikson, Martin G
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Examinatorns akademiska ansvar2018Report (Other academic)
 • 5.
  Erikson, Martin G
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannison, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bladh, Agneta
  Vetenskapsrådet.
  Eriksson-Zetterquist, Ulla
  Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, GRI.
  Hilliges, Marita
  SUHF.
  Olausson, Lennart
  Malmö Högskola.
  Paulsen, Roland
  Lunds Universitet.
  Scheja, Max
  Stockholms Universitet.
  Knutson Wedel, Maria
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Alvesson, Mats
  Lunds Universitet.
  Johannison, Jenny (Editor)
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Brorström, Björn (Author of introduction, etc.)
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 42018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport består av åtta kapitel baserade på en seminarieserie om akademiskt ansvar, som arrangerades av Högskolan i Borås under 2015 och 2016. Seminarierna utgjorde den fjärde omgången av de så kallade Humboldtseminarierna, som högskolan arrangerat i olika omgångar sedan 2010. Vid Humboldtseminarierna har aktuella frågor kring akademins möjligheter och utmaningar belysts utifrån olika teman, inte minst kopplat till samhällets förväntningar på forskning och högre utbildning. I det perspektivet blev akademiskt ansvar ett naturligt tema för den fjärde och avslutande omgången av Humboldtseminarierna. Just kopplingen till samhällsnytta är också en röd tråd igenom rapporten. Författarna skriver utifrån skilda erfarenheter som forskare, lärare och akademiska ledare – inte minst är rektorsperspektivet väl företrätt. Ett annat återkommande ämne är kopplingen mellan akademiskt ansvar och akademisk frihet, där ansvaret inte minst bidrar till att legitimera friheten. Kollegialitet är en viktig fråga för flera av författarna, både som princip för kvalitetsstyrning och som beslutsform. Sammantaget visar de olika bidragen att akademiskt ansvar berör många frågor av stor relevans för forskare, lärare, ledare och studenter, men också för intressenter utanför akademin. Där har författarnas bidrag goda möjligheter att ge nya insikter och inspirera till fortsatta diskussioner inom många olika områden.

 • 6.
  Ferlin, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.
  Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och en inkluderande skola för alla?2018Report (Other academic)
 • 7.
  Hultgren, Frances
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  I september 2013 inleddes arbetet med att skapa en ny barnbiblioteksavdelning på Malmö stadsbibliotek. Projektet gavs namnet Lilla Slottet och utgångspunkten var att skapa en miljö som bygger på barns delaktighet, både under processens gång och i det färdiga biblioteket. Den 2 september 2016 invigdes det nya barnbiblioteket med namnet Kanini. Den här rapporten, som är ett resultat av följeforskning, handlar om de processer som ledde från Lilla Slottet till Kanini, om hur barn kan vara delaktiga i sådana processer och hur delaktighet kan förstås i ett teoretiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. I ett större sammanhang representerar Kanini utvecklingen av barnbiblioteken i Sverige som är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede. En del av drivkraften i den pågående utvecklingen kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet. I det forskningsprojekt som beskrivs i denna bok har utgångspunkten varit att undersöka vad delaktighet betyder i relation till barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter. Rikliga empiriska exempel från Kanini illustrerar barnbibliotekets särart och utmaningar samt barnbibliotekarieidentitetens professionella utveckling. Denna bok visar att barnbiblioteken kan inkludera och involvera även de allra yngsta barnen i delaktighetsprocesser på konkreta och praktiska sätt och att barnbiblioteket kan fungera som en plats där barn kan utöva medborgarskap.

 • 8.
  Liff, Roy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nowé Hedvall, Karen
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Solli, Rolf
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling2018Report (Other academic)
 • 9. Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  Jutengren, Göran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tidiga insatser för ökad skolnärvaro: Utvärdering av ett socialt investeringsprojekt2018Report (Other academic)
 • 10.
  Nowé Hedvall, Karen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Michnik, Katarina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Följeforskning av projektet Gemensamma Bibliotekstjänster 2015–2018. : En slutrapport.2018Report (Other academic)
 • 11.
  Nyman, Sylvia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utveckling av granskningsmallar: Individens behov i centrum2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Olsson, Lisa
  et al.
  Stockholms universitet.
  Aldberg, Henrik
  Vetenskapsrådet.
  Francke, Helena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kronman, Ulf
  Kungliga biblioteket.
  Lindelöw, Camilla
  Kungliga biblioteket.
  Willén, Niklas
  Uppsala universitet.
  Evaluation of Offset Agreements – Report 4: Springer Compact2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Olsson, Lisa
  et al.
  Stockholms universitet.
  Aldberg, Henrik
  Vetenskapsrådet.
  Francke, Helena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kronman, Ulf
  Kungliga biblioteket.
  Willén, Niklas
  Uppsala universitet.
  Evaluation of Offset Agreements – Report 3: Springer Compact2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Orlenius, Kennert
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ett socialt hållbart Falköping: Ungas delaktighet och inflytande. "Nu är det på riktigt"2018Report (Other academic)
 • 15.
  Orlenius, Kennert
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Levinsson, Magnus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strömberg, Marianne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Samverkansmodell asylsökande och nyanlända: Slutrapport från ett pilotprojekt i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Götene/Karlsborgs kommuner 2017/20182018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog bedriver i samarbete med Högskolan i Borås följeforskning under projektperioden 2017-06-01 – 2018-06-30 i två pilotkommuner, Götene och Karlsborg. Ett övergripande syfte med projektet är att skapa en varaktig infrastruktur som förebygger utanförskap genom att dels möta upp de initiativ som kommer från flyktingarna själva, dels erbjuda behovsbaserade insatser under asyl- och etableringsfasen som leder till delaktighet i arbetsliv och samhället. En central del i projektet är att ta reda på hur så kallade Välkomstcenter i kommuner kan främja samverkan mellan kommun, myndigheter, civilsamhället samt asylsökande och nyanlända. Forskningsarbetet ska synliggöra och tydliggöra hinder och möjligheter i verksamheter som syftar till att i samverkan med skilda aktörer främja långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt. Rapporten ska ge ett underlag för VGR:s ställningstagande om huruvida erfarenheter från testkommunerna kan fungera som modell i andra kommuner.

 • 16.
  Pal, Rudrajeet
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Larsson, Jonas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Scott, Mirja
  Feasibility of Fashion Remanufacturing: Organizing fashion value chains for circularity through remanufacturing (including redesign)2018Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the increasing need of remanufacturing in fashion industry for leading towards dematerialization, higher revalue addition, possibility to generate highest profit margin, along with create more employment in the industry, it is still practiced on a very small scale. A net-positive environmental impact however, can only be made through remanufacturing with higher scale. However research investigations on this matter are insufficient and knowledge of the practices on new value chain models, associated processes, and designers’ approach to the product development process is still limited.

  The general aim of this study is to investigate how remanufacturing can be made feasible industrially for sustainable competitiveness in the fashion industry.

  This feasibility study was conducted by Re:Textile group in collaboration with several Swedish players, e.g. fashion branded retailers, local textile and apparel manufacturers, and charities. 3 participatory action projects were developed between 2017-2018 in order to elucidate the different possibilities of organizing remanufacturing in fashion industry context, and check the viability of these options. 3 different fashion remanufacturing models were considered to be interesting via literature review, and were planned for further exploration. These were: scaled remanufacturing, distributed redesign and PSS redesign-as-a-service.

  The study identifies the key decision making variables in each of these models, the critical success factors and also in connection assessing the feasibility of each model by constructing various scenarios.

 • 17.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning .
  Ferlin, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.
  Flexibel resursorganisation: En väg till tillgänglig lärmiljö och inkluderande skola för alla?2018Report (Other academic)
 • 18.
  Pilerot, Ola
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindberg, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning2018Report (Other academic)
 • 19.
  Puaca, Goran
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Carlén, Margareta
  Hela Väster: Utvärdering av ett skolutvecklingsprojekt i Borås stad2018Report (Other academic)
 • 20.
  Sigrén, Peter
  University of Borås.
  Boråsakademiker 2018: Etableringsgrad och utbildningskvalitet – 2012 års programstudenter2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2012 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

 • 21.
  Sigrén, Peter
  University of Borås.
  Studentbarometern 20172018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studentbarometern omfattar två enskilda enkäter varav enkät I mäter åtta index genom 46 frågeställningar, ett index som avser upplevd stress (9 frågeställningar) samt ett index som avser hur nöjda studenterna är med att ha valt Högskolan i Borås för sina studier (3 frågeställningar). De åtta index som mäter utbildningsrelaterade områden är: utveckling av analytiska förmågor/färdigheter; pedagogisk kvalitet i undervisningen; huruvida kursvärderingar genomförs och diskuteras; om studentsamar­bete, i form av om grupparbeten leder till att studenterna utvecklar analy­tiska förmågor/färdigheter; hur informationen inför kursstart fungerar; att våga ge kritik utan att bli sämre behandlad; hur kravnivån upplevs på utbildningen; hur det administrativa stödet upplevs inom akademier och sektioner.

  Enkät II har sitt fokus på områden som hållbar utveckling; lika villkor; biblioteksverksamheten; studenthälsan samt Studentkårens arbete. 

 • 22.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En utsträckt hand till masseländets land: antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 27 september 2018 har det gått 125 år sedan antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell föddes. Detta jubileum uppmärksammas stort i Espelkamp, Berlin och Borås – tre städer som hade stor särskilt stor betydelse i dennes liv. En av Birger Forells vänner från tiden som svensk legationspastor i diktaturens Tyskland, lektorn i svenska Vilhelm Scharp, skrev vid Forells bortgång 1958: ”Få svenskar har gjort en effektivare insats för att åter göra Europa till ett hem för människor.”I En utsträckt hand till masseländets land tecknar Johan Sundeen ett porträtt av Birger Forell genom att gestalta dennes dramatiska, av insatser för medmänniskor och av stor kärlek till tyskt andeliv präglade – närmast omänskligt krävande – livsgärning. Sundeen följer Forell i spåren från dennes studieår 1919–1920 i Tübingen och Marburg, över de mörka åren i Tysklands huvudstad 1929–1942 och arbetet med tyska krigsfångar 1944– 1948, till efterkrigsinsatser inom Gripenbergskommittén och Kommittén för kristen efterkrigshjälp med grand finale i grundläggandet och uppbyggnaden av flyktingstaden Espelkamp.Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria. Han är verksam som forskare och universitetslärare vid Bibliotekshögskolan. Sundeen har tidigare publicerat bland annat böckerna Andelivets agitator: J.A: Eklund, kristendomen och kulturen (2008), Reflektioner från periferin: Böcker, bildning och idédebatt (2013) samt 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 (2017). År 2017 gav han ut fem stycken förstudier till föreliggande volym under titeln Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell.

 • 23.
  Thornquist, Clemens
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Classroom2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The conditions under which education is conducted and teaching is mediated can be described in different ways. One is with pictures. Professor of Fashion Design Clemens Thornquist has photographed classrooms around the world. In 44 pictures, he shows environments that are known to all of us. However, the pictures do not show how teaching is conducted, its purpose, or which results it leads to either in the short or in the long term, but we can imagine. This report allows us to interpret what happens and what is achieved in the different environments and classrooms.

1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf