Change search
Refine search result
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Barow, Thomas
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Die Sonderpädagogik in der bildungspolitischen Debatte Schwedens2011In: Sonderpädagogische Förderung heute, ISSN 1611-1540, Vol. 56, no 1, p. 20-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund aktueller Wandlungen in der Bildungspolitik Schwedens wird die jüngere Entwicklung der schwedischen Sonderpädagogik aufgezeigt und diskutiert. Zwei kontrastierende Sichtweisen, die kategoriale und die relationale Perspektive, werden zur Analyse von Schulproblemen verwendet. Sie erscheinen prägend für die Umsetzung sonderpädagogischer Förderung. Die Verankerung sonderpädagogischer Studienanteile in der allgemeinen Lehrerbildung wird für die Ermöglichung inklusiver Bildung hervorgehoben. Angesichts widerstrebender Positionen auf den verschiedenen Ebenen der Schulpolitik sind die Auswirkungen der schwedischen Bildungsreformen auf das Konzept »Eine Schule für alle« gegenwärtig nicht eindeutig absehbar. Abstract: Against the background of current changes in educational policy in Sweden, the recent development of Swedish special education is presented and discussed. Two contrasting perspectives, the categorical and the relational perspective, are used to analyse school problems, and they are formative for the implementation of special educational support. The anchoring of special education in general teacher education is highlighted in the facilitation of inclusive education. In view of opposing positions on various levels of school policy, the impact of Swedish education reforms on the concept of »One school for all« is currently not clearly foreseeable.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Berndtsson, Inger
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ullstadius, Eva
  Specialpedagogik: temaintroduktion2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 2, p. 81-83Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Bjarnason, D S
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering i de nordiska utbildningssystemen: en sociohistorisk bakgrund.2007In: Psykologisk pædagogisk rådgivning, ISSN 0906-219X, Vol. 44, no 3, p. 202-224Article in journal (Refereed)
 • 4. Cameron, David Lansing
  et al.
  Nilholm, Claes
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Local Autonomy and the Provision of Special Education Support in Sweden and Norway2008Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Cronqvist, Marita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Samverkan: hur då?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som VFU-ansvarig så befinner jag mig ofta mitt i problematiken om hur teori och praktik kan förstås och hur sambandet kan se ut. Min främsta utmaning handlar om att upprätthålla en god kommunikation med alla berörda. Som VFU-ansvarig blir du en slags samordnare för högskolans lärare, studenterna, kommunens representanter och VFU-lärarna. Alla parter ska tillsammans ge studenterna en utbildning där teori och praktik kan mötas. Innan studenterna ska göra sin VFU så bjuds VFU-lärarna in till VFU-konferenser där syftet är att informera om kursen och om VFU, samt att erbjuda en föreläsning som ligger inom ramen för kursen. Detta är ett sätt att erbjuda VFU-läraren kompetensut-veckling och att stödja i VFU-uppdraget. Många gånger kan det vara dålig uppslutning till dessa konferenser och det är ett exempel på hur möjligheten att samverka mellan teori och praktik försvåras. Hinder som många VFU-lärare upplever är att det är svårt att lämna sin klass, rektorn är kanske inte så villig att sätta in vikarie och högskolan har krav från VFU-lärarnas fackliga organisa-tioner att inte lägga konferenserna utanför den normala arbetstiden. Det finns generellt en vilja att delta i en samverkan mellan profession och akademi men många gånger kan faktorer som man kan tycka är triviala, såsom att informa-tionen om vilken VFU-lärare som är inbjuden till vilken konferens är begriplig, bli reella hinder på vägen.

 • 6. Egelund, Niels
  et al.
  Haug, Peder
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samtidigt som begreppet inkludering eller ”en skola för alla” introducerades, uppstod förväntningen om en mer individuell inriktning i undervisningen. En fråga som tas upp i boken är på vilket sätt specialpedagogiken har kunnat bidra till att skapa en inkluderande skola. En annan minst lika viktig fråga är i vilken grad utvecklingen av den generella pedagogiken tagit hänsyn till alla elevers villkor och behov. Svaren är inte givna och författarna pekar i boken ut ett antal faktorer som haft betydelse för svårigheterna att förverkliga visionen om en skola där alla elever kan känna sig välkomna. (Beskrivning från förlaget)

 • 7.
  Fihn, Gunilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lärarutbildningen och lärarkunskap i de estetiska ämnena2011Report (Other academic)
 • 8.
  Höglund, Lars
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sarv, Hans
  University of Borås, School of Engineering.
  Hallnäs, Lars
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Brorström, Björn
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Benner, Mats
  Liedman, Sven-Eric
  Sahlin, Kerstin
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 12010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren 2010 genomfördes en serie om fyra seminarier med namnet ”Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år”. Det primära syftet var att diskutera den svenska högskolans roller i en tid präglad av stora förväntningar och motsägelsefulla krav på akademin. Denna rapport utgör en dokumentation av seminarieseriens innehåll. Professor Sven-Eric Liedman skriver med samtidskritisk udd om universitetens historia; professor Mats Benner beskriver och analyserar fyra historiska idealtyper av universitet samt belyser det förändringstryck som högskolesektorn verkar under; professor Kerstin Sahlin riktar intresset mot hur universitet skiljer sig från andra organisationer och ger sin bild av hur detta faktum bör återspegla sig i besluts- och ledningsstrukturer. Seminarieserien och rapporten är ett led i Högskolan i Borås kontinuerligt pågående självreflektion och arbete med frågor som rör professionslärosätets identitet och profil. I rapportens senare del presenteras sex korta reflektioner om och/eller seminarieseriens teman utifrån Högskolan i Borås horisont. Reflektionerna är skrivna av professorer från alla högskolans sex institutioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Lansing Cameron, David
  et al.
  Nilholm, Claes
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  School district administrators’ perspectives on special education policy and practice in Norway and Sweden2012In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 14, no 3, p. 212-231Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine special education policy and practice from the perspective of school district administrators in Norway and Sweden. Administrators from 266 Norwegian and 262 Swedish municipalities completed a survey concerning: (a) reasons children need special education, (b) common and desired organizational solutions, and (c) the influence of policy on practice. Despite a number of clear differences, findings suggest that Swedish and Norwegian administrators share similar attitudes regarding the provision of special education support. It appears that in both countries inclusive practices are seen as the ideal, yet, Norwegian administrators appear to have a stronger preference for categorical or segregated solutions. However, this finding must be viewed in light of current practices in each country. In particular, we take into consideration data indicating that 17% of Swedish students receive special educational support, as compared to approximately 6% in Norway.

 • 10. Nilholm, Claes
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hjerm, Mikael
  Runesson, Susanne
  Kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd är betydelsefullt. Inte minst är situationen för dessa elever en bra värdemätare på hur väl demokratin i samhället fungerar. Samtidigt har kunskap saknats när det gäller hur kommunernas arbete med denna grupp elever ser ut. I rapporten redovisas en enkätundersökning av kommunernas arbete med elever i behov av särskilt stöd som besvarats av 90 % av landets kommuner. Resultaten rör ett brett spektrum av detta arbete, t.ex. resursfördelningssystem, identifiering av eleverna, organisatoriska/personella lösningar, frågor om inflytande m.m.

 • 11.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  An Equal education for all children and young people2014In: L'education inclusive: une formation à inventer, Actes du Colloque international INESCO, Paris , 2014, p. 149-160Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den pedagogiska forskningen måste ta plats i utbildningsdebatten2009In: Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, ISSN 0348-7997, no 3, p. 21-22Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Diversity of training practices: choice of training for education professionals for specific inclusive practices2013Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Elever med funktionsvanskeligheder og specialpedagogisk stötte2006In: Specialundervisningens nye vilkår / [ed] Niels Egelund, Ivar Bak, Kroghs Forlag , 2006, p. 43-58Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap2013Book (Other academic)
 • 16.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 1.uppl.2008Book (Other academic)
 • 17.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 2. uppl.2008Book (Other academic)
 • 18.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Elevers olikheter och svensk utbildningspolitik2013In: Mångfald och differentiering - Inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur , 2013, p. 51-70Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Finns en specialpedagogisk agenda?: Om utbildningspolitik och elever i särskilt behov av stöd2009In: KRUT : Kritisk utbildningstidskrift, ISSN 0347-5409, Vol. 4, p. 11-27Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Förord2011In: Lärarutbildning och vetenskaplighet, ISSN 1404-0913Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolan engagerar. Vid 2010 års allmänna val angav varannan väljare att skolfrå-gor var viktiga vid partivalet, en markant förändring sedan1980-talet. Då visade vallokalsundersökningar att bara 2-3 procent av väljarna såg skolfrågor som av-görande vid val av parti.

 • 21.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inclusive Education in the Scandinavian Welfare State: Obstacles, Dilemmas and Opportunities2009Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Individualisering i svensk skola2010In: Undervisningsdifferentiering: Status og fremblik / [ed] Niels Egelund, Dafolo , 2010, p. 115-128Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Individuelle elevplaner2007In: Elevplaner - teori og praksis / [ed] Niels Egelund, Dansk Psykologisk Forlag , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering: varför det?2013In: LOGOS Audiolopopædisk Tidsskrift, ISSN 1901-502X, Vol. 2013, no 69, p. 13-17Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Laeringsmiljö og pedagogisk analyse (LP-modellen) sett i forhold til utfordringer i det specialpaedagogiska feltet2008Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Persson, Bengt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärarutbildning och vetenskaplighet2011Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det svenska utbildningsväsendet genomgår när detta skrivs våren 2011 de mest omfattande förändringarna på decennier. Detta gäller inte bara den högre utbildningen utan kanske i än högre grad grundskolan och gymnasieskolan. Få konsekvensanalyser förefaller emellertid ha gjorts av dessa långtgående reformer, genomförda under så kort tid att varje enskild reforms effekter blir i det närmaste omöjliga att urskilja. Samtidigt finns en ”förändringströtthet” på skolans område liksom inom lärarutbildningen. Kanske var det detta som låg bakom uttalandet av 2008 års lärarutbildningsutredare som vid presskonferensen i samband med överlämnandet av betänkandet En hållbar lärarutbildning till regeringen, hoppades att den nya lärarutbildningen skulle hålla i minst trettio år. Syftet med den här artikeln är att sätta in den svenska lärarutbildningen i ett vidare utbildningspolitiskt sammanhang och relatera 2011 års reform till samtidiga förändringar i främst grundskolan. Det innebär att lärarutbildningens roll och funktion i skärningspunkten mellan å ena sidan demokratiskt fattade beslut om en sammanhållen, inkluderande skola och å andra sidan allt starkare krav på ökad kunskap för konkurrens på en global marknad, kommer att analyseras och diskuteras. Särskilt kommer intresset att riktas mot den tilltagande marginaliseringen av barn och ungdomar som av olika skäl har svårt att klara skolans krav och det ansvar lärarutbildningen har i det sammanhanget.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Persson, Bengt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nils Christie, Ivan Illich och frågan om skolans nödvändighet2015In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 10, p. 56-58Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pathways to inclusion: a guide to staff development2006In: European Educational Research Journal, E-ISSN 1474-9041, Vol. 5, no 2, p. 152-159Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rättvisa eller Rättighet? Konsekvenser av utbildningpolitiska värdeförskjutningar för barn och unga med skolsvårigheter.2010In: Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter / [ed] Solveig Magnus Reindahl, Rune Sarromaa Hausstätter, Höyskoleforlaget , 2010, p. 150-164Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Special Educators´Changing Role and Professional Identity in Scandinavia2008Conference paper (Refereed)
 • 32.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Specialpedagogik: pedagogikens alibi?2008In: Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken : festskrift til Peder Haug / [ed] Kjell-Arild Madssen, Oslo: Abstrakt Forlag , 2008, p. 137-156Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Specialpædagogiske utfordringer i Sverige: i lyset af den norske LP-model2009In: LP-modellen : læringsmiljø og pædagogisk analyse / [ed] Ole Hansen, Thomas Nordahl, Dafolo Forlag, 2009, p. 79-91Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svensk specialpedagogik vid vägskäl eller vägs ände?2007In: Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / [ed] Claes Nilholm, Eva Björck-Åkesson, Vetenskapsrådet , 2007, p. 52-62Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Teacher Education for Inclusion. Literature Review: Sweden2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Underlying the process of inclusion is the assumption that the general classroom teacher has certain knowledge and understanding about the needs of different learners, teaching techniques and curriculum strategies. Florian and Rouse (2009) state: ‘The task of initial teacher education is to prepare people to enter a profession which accepts individual and collective responsibility for improving the learning and participation of all children’ (p. 596). Savolainen (2009) notes that teachers play an essential role in quality education and quotes McKinsey and Company who say: ‘the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers’. (p. 16) Studies suggest (e.g. Sanders and Horn, 1998; Bailleul et al., 2008) that the quality of the teacher contributes more to learner achievement than any other factor, including class size, class composition, or background. The need for ‘high quality’ teachers equipped to meet the needs of all learners becomes evident to provide not only equal opportunities for all, but also education for an inclusive society. Reynolds (2009) says that it is the knowledge, beliefs and values of the teacher that are brought to bear in creating an effective learning environment for pupils, making the teacher a critical influence in education for inclusion and the development of the inclusive school.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utbildningsreformer bakom lyckta dörrar2008Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utgångspunkter för analys av data2011In: Utvärdering genom uppföljning. Longitudinell individforskning under ett halvsekel / [ed] Allan Svensson, Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis , 2011, p. 155-164Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Välfärdsstatens ansvar för högre utbildning2010In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, Vol. 15, p. 73-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De senaste decenniernas utmaningar i form av nya krav på arbetsmarknaden (inte minst i offentlig sektor) har setts som möjliga att lösa med hjälp av längre utbildning. Staten sänder med jämna mellanrum ut vagt definierade signaler om att det inte står rätt till när det gäller utbildning, hälsa och folks säkerhet. Lärarna är för dåliga, läkarna gör fel saker och poliserna är för få. Svaret blir längre utbildning och fler utbildade. Samtidigt är det idag närmast omöjligt att få ett arbete inom offentlig sektor utan 15 års utbildning. Någonstans finns troligtvis en smärtgräns. Det förefaller inte rimligt att folk ska ha med sig 25 års utbildning för att kunna kallas professionella.

 • 39.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Välfärdsstatens ansvar för högre utbildning2010In: Vetenskap för profession 15, ISSN 1654-6520, Vol. 15, p. 73-74Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Barow, Thomas
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Östlund, D (Editor)
  Inkludering i svensk lärarutbildning2012In: Bildning för alla - En pedagogisk utmaning, Kristianstad University Press , 2012, p. 223-232Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Googlar man på begreppen ”inclusion”, ”inclusive education” eller ”inkludering” får man ett närmast oräkneligt antal träffar. Inclusion som begrepp dyker upp redan på 1950-talet i USA som ett led i medborgarrättsrörelsernas strävan efter ett samhälle där diskriminering främst på grund av hudfärg skulle bekämpas. Den engelske forskaren och förkämpen för en mer demokratisk utbildning, Len Barton, beskrev i en artikel 2008 hur inkludering borde förstås: […] inclusive education is not an end in itself but a means to an end. It is about contributing to the realisation of an inclusive society with the demand for a rights approach as a central component of policy making. Thus, the question of inclusion is fundamentally about questions of human rights, equity, social justice and the struggle for a non-discriminatory society (Barton, 2008). Citatet sammanfattar kraftfullt vad inkludering handlar om. Inkludering är inte en fråga om fysisk placering utan om våra väl övervägda intentioner om ett bättre samhälle. Skolans uppgift är att med hjälp av inkluderande arbetsformer lägga grunden till en insikt om människors lika värde och vikten av skapandet av ett framtida samhälle där tolerans, respekt och likvärdighet är centrala. En sådan definition kan verka pompös och utopisk. I ett skolsystem där mätning, rangordning och konkurrens har en framträdande plats, kan skolans mer övergripande syften och ambitioner vara svåra att hävda. Ändå är det viktigt att komma ihåg att just dessa värden låg till grund för grundskolans införande på 1960-talet. Då var socialisationsmålet väl så viktigt som kvalifikations- eller kunskapsmålet vilket knappast kan sägas om 2010-talets skola.

 • 41.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barow, Thomas
  Allan, J
  Inclusive Education in Grossbritannien und Skandinavien2015In: Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. / [ed] Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R., Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt , 2015, 1, p. 189-193Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inklusion og målopfyldelse: Udvikling for alle elever2013Book (Other academic)
 • 43.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inklusion og målopfyldelse: udvikling for alle elever2013Book (Other academic)
 • 44.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Socialt kapital och skolframgång: Essunga tre år senare2014In: Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen, Fredrikshavn: Dafolo A/S , 2014Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Persson, Bengt
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Styrning, ledning och måluppfyllelse i den svenska grundskolan2011Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Persson, Bengt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Elevers ulikheter som pedagogisk praksis2016Report (Refereed)
  Abstract [no]

  Sammendrag

  Foreliggende studie er en kvalitativ case-studie innenfor rammen for det såkalte FLiK–prosjektet (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune). Studiens hovedfokus er normalitetsbegrepet. Undersøkelsen er gjennomført ved to grunnskoler i kommunen som ble valgt ut gjennom en kartleggingsundersøkelse (Nordahl, Qvortrup, Hansen & Hansen, 2014) der skolene viser store resultatforskjeller. Studiens formål er å studere hvordan skolens profesjonelle beskriver sin praksis i forhold til «det normale» og «det avvikende», skillet mellom allmennpedagogiske og spesialpedagogiske handlinger, forskjeller i elevsyn mellom ulike praksiser og hvordan virksomheten kan orienteres i en mer inkluderende retning. Teoretisk utgangspunkt og analyseverktøy er det kulturelt-kognitive fokuset på institusjonsteorien med representanter som Mary Douglas og Ludwik Fleck. Det er samlet inn data på to skoler (A og B) gjennom intervjuer med lærere, skoleledere og spesialpedagoger. I tillegg er observasjoner av skoletimer blitt gjennomført på begge skolene.

   

  Resultatene viser at det ikke er noen større forskjeller mellom de profesjonelle utøvernes snakk om normalitet og avvik på skole A. Det er også påfallende likhet mellom hva de profesjonelle sier og den konkrete praksisen som blir observert. På skole B kommer det derimot en betydelig forskjell i oppfatninger til uttrykk som gjelder de forskningsspørsmålene det er fokusert på i studien, så vel i ord som i konkret handling.

 • 47.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering för ökad måluppfyllelse ur elevperspektiv2011In: Paideia, ISSN 1904-9633, Vol. 2, p. 49-58Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever2012Book (Other academic)
 • 49.
  Persson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Persson, Bengt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inkludering och socialt kapital: Skolan och ungdomars välbefinnande2016 (ed. 1)Book (Other academic)
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf