Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs Universitet.
  Anmälan. Kavot Zillén. Barn i välfärdsstatens utkant - om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige.2019In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 4, p. 543-545Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Förändringar i rätten till personlig assistans - en fråga om rättsäkerhet och välfärdsstatens gränser2018In: Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser / [ed] Erhag, T., Levinder, P. & Lind, A-S., Liber, 2018, p. 320-342Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A principle of legitimate expectations exists in a number of countries and legal systems. This thesis examines the implications of the principle and its application on a municipal level and in the administrative courts in a Swedish context. The aim of the thesis is to examine whether persons with disabilities are ensured legal certainty, through the principle of legitimate expectations, after they have received a formal legal decision about support in their every day life according to the Social Services Act (2001:453), SoL or according to The Act Concerning Support and Service for Person with Certain Functional Impairments (1993:387), LSS. The Swedish principle of legitimate expectations implicates that a favor- able decision may not be changed or revoked after the individual has received notice of the decision. This applies even if it subsequently turns out that the decision is found to be incorrect. The authorities have to stand by their decisions. The individual can feel secure that the decision may not be reversed or altered and he/she are therefore free to plan and adjust his/hers life in accordance with the decision. However Supreme Administrative Court case law has formulated three exceptions from the principle. Exceptions may be made when 1) a decision is provided with a revocation statement; 2) imperative security reasons require modification or revocation; 3) the individual has obtained the decision by false information. In addition Supreme Administrative Court case law also provides an exception that applies specifically to favorable non time-limited decisions under SoL and LSS. In this thesis the concept of legal certainty requires fulfillment of both procedural and substantial requirements. Furthermore it is concluded that the principle of legitimate expectations can be described as a guarantee for legal certainty from a theoretical point of view. However, the examination of the application of the principle shows how the municipalities have rather ample opportunities to make exceptions with the use of statements of revocation. Additional opportunities to make exceptions or circumvent the principle have also developed in practice. The relatively large possibility to make exceptions from the principle and the extended ways to circumvent the same means that it is difficult for the principle to fulfill the procedural requirements linked to the concept of legal certainty. The application of the principle also leads to social insecurity for persons with disabilities that have been granted support in every day life in accordance with SoL and LSS. Previous research has concluded that persons with disabilities are faced with legal problems within the areas of SoL and LSS. This thesis shows that persons with disabilities are faced with additional problems due to lack of legal certainty. The image of the legal problems within SoL and LSS needs to be complemented with the problem that the individual is in fact not guaranteed the support and service that he/she has been granted. He/she can not feel confident that the favorable decision will prevail.

 • 4.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs Universitet.
  HFD 2019 ref. 63. Ytterligare ett undantag från gynnande besluts negativa rättskraft inom det socialrättsliga området?2020In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  HFD 2021 ref. 12. Ett trendbrott avseende gynnande besluts negativa rättskraft?2021In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 4Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs Universitet.
  LSS-utredningen och den enskildes skydd mot retroaktiv lagstiftning.2020In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, Vol. 23-24, p. 27-49Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 3, p. 16-Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Omprövning av personlig assistans och balansen mellan den enskildes trygghet och det allmännas intresse av ändringar2018In: Forskning om personlig assistans: En antologi / [ed] Altermark, Knutsson, Svensson Chowdhury, KFO Personlig assistans , 2018Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs Universitet.
  Omprövning av personlig assistans. Vems intressen väger tyngst?2019Report (Other academic)
 • 10.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs Universitet.
  Samverkan och uppgiftslämnande från socialtjänsten till polisen i det brottsförebyggande arbetet2021In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, Vol. 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för artikeln är att ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete gentemot unga i riskzonen för kriminalitet kräver samverkan på individnivå mellan polisen och socialtjänsten. I artikeln presenteras en analys av den rättsliga regleringen avseende samverkan och den rättsliga regleringen avseende uppgiftslämnande från socialtjänsten till polisen i förebyggande syfte. I artikeln visas bl.a. att den rättsliga regleringen inte uppställer krav på att samverkan på individnivå måste komma till stånd i det brottsförebyggande arbetet. Vidare kan den aktuella bestämmelsen om uppgiftslämnande anses utformad på ett sådant sätt att den har en återhållande effekt på socialtjänstens utlämnande av uppgifter till polisen. Den sammantagna bedömningen är att det finns anledning att förhålla sig kritisk till den rättsliga regleringens utformning. Samverkan på individnivå i det brottsförebyggande arbetet gentemot unga riskerar att bli ett retoriskt slagord utan något faktiskt innehåll.

 • 11.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Socialtjänsten ansvar för personer med funktionsnedsättning2018In: Juridik för socialt arbete / [ed] Therése Fridström Montoya, Gleerups Utbildning AB, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Socialtjänstens ansvar för personer med funktionsnedsättning2012In: Juridik för socialt arbete / [ed] Elisabeth Eneroth, Gleerups Utbildning AB, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 13. Bäckman, Therese
  Socialtjänstens ansvar för personer med funktionsnedsättning2014In: Juridik för socialt arbete / [ed] Elisabeth Eneroth, Gleerups Utbildning AB , 2014, 2Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Bäckman, Therese
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Erhag, Thomas
  Flodén, Jonas
  Malmberg, Lars-Göran
  Meiling, Pär
  Nuldén, Urban
  Pessi, Kalevi
  Sallander, Ann-Sophie
  Woxenius, Johan
  Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision: Sammanfattning från ett forskningsprojekt2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Säkra transporter av farligt gods på väg och järnväg är en synnerligen komplex aktivitet i skärningen mellan juridik, teknologi, logistik, ekonomi, organisation, och individ. Graden av komplexitet ökar med frågor om styrning, säkerhet, miljöhänsyn, hållbarhet, fysisk planering, och konkurrens. Planering av forskningsarbetet, datainsamling och analys har skett i en tvärvetenskaplig kontext där forskare från juridik, logistik, informatik, och miljövetenskap deltagit. Exempel på frågeställningar som har studerats inom ramen för projektet är säkerhetsrådgivarens roll och funktion, problem och brister i transportkedjan, vilka aktörer som är involverade i transportkedjan och hur trafikpolisen utför sina operativa kontroller av transport av farligt gods. Vidare har projektet resulterat i nya forskningsfrågor att undersöka och analysera i framtiden. Det handlar bl.a. om hur våra urbana miljöer ska kunna utvecklas och möta utmaningar kopplade till transport av farligt gods. Detta presenteras närmare i ”case Älvstaden”. Studierna av regelverken som styr transporter av farligt gods, logistiska begrepp och principer som bidrar till ökad precision avseende en nomenklatur, och transportkedjan som informationsmiljö, utgör exempel som är mer teoretiskt grundade i de olika disciplinerna. På en övergripande nivå är detta ett viktigt komplement till de empiriska avsnitten och en förutsättning för att kunna tydliggöra komplexiteten i projektet. Denna kortare rapport återger viktiga resultat i projektet, och den utgör sammanfattning av en längre slutrapport som publiceras hos MSB hösten 2021. I den längre rapporten, Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan, återfinns nulägesbeskrivningar med tillhörande publikationer som utgör ett mer samlat resultat av projektmedlemmarnas ansträngningar. För att nå målbilden om säkra transporter samlas de viktigaste resultaten från projektet i en lista med åtgärdsförslag. Dessa förslag omfattar områden som vi anser har särskilt god potential för utveckling och ett urval av sådana åtgärdsförslag finns med i denna slutrapport.

 • 15.
  Bäckman, Therese
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Erhag, Thomas
  Flodén, Jonas
  Malmberg, Lars-Göran
  Meiling, Pär
  Nuldén, Urban
  Pessi, Kalevi
  Sallander, Ann-Sophie
  Woxenius, Johan
  Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan: Slutrapport från ett forskningsprojekt2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Farligt gods kan definieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport. I förhållande till den mängd farligt gods som transporteras i Sverige inträffar förhållandevis få allvarliga olyckor. Däremot inträffar en incident med farligt gods nästan varannan dag i Sverige. Syftet med projektet är att bidra till att transporter av farligt gods kan genomföras på ett så säkert, men ändå ändamålsenligt, sätt som möjligt. Utgångspunkten är att identifiera styrkor och svagheter längs transportkedjan för att olyckor med transport av farligt gods ska kunna undvikas. Inom projektet har information och kunskap samlats in direkt från privata och offentliga aktörer i transportkedjan eller med koppling till kedjan. Detta har skett genom intervjuer, möten, fältstudier, studiebesök, workshops och konferenser samt indirekt genom bland annat litteraturgenomgångar, studier av media och regelanalyser med stöd av juridisk metod. Undersökningarna har, förutom denna rapport, resulterat i ett flertal publikationer, såsom exempelvis vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag samt olika typer av presentationer. Den kanske viktigaste kunskapsspridningen har dock skett genom en nära dialog med avnämare och genom ett ömsesidigt lärande. I denna rapport återges viktiga resultat från projektet. I kap. 2-7 återfinns en nulägesbeskrivning med tillhörande publikationer som utgör ett samlat resultat av undersökningarna som utförts under projektets gång. Nulägesbeskrivningen omfattar en beskrivning och analys av följande: • transportkedjan vid transport av farligt gods (kap. 2) • transportkedjan som en informationsmiljö (kap. 3) • regelverken rörande transport av farligt gods (kap. 4) • säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (kap. 5) • tillsyn för säkrare transporter av farligt gods (kap. 6) • problem och brister i transportkedjan (kap. 7) Kapitlen utgör ett underlag för att kunna formulera de åtgärdsförslag som presenteras i kap. 8. I det avslutande kap. 9 ges en utblick mot framtidens utmaningar. Det ska poängteras att det inte finns ett enda specifikt problem inom området för transport av farligt gods, utan det föreligger flera olika problem. Dessa problem kan enskilt eller i samverkan med varandra leda till risker som påverkar säkerheten negativt vid transport av farligt gods. Det är därför viktigt att riskerna minimeras, till fördel för ökad säkerhet. Det finns dock inte en enda lösning eftersom området är komplext med många aktörer och omfattande och detaljerade regelverk. Vi presenterar åtta åtgärdsområden som vi menar är särskilt viktiga och introducerar en målbild som består av en nollvision för olyckor, incidenter och tillbud vid transport av farligt gods. Nollvisionen preciseras i kap. 8. De aktuella åtgärdsområdena presenteras i kap. 8 och utgörs av: • Ökad medvetenhet • Ändamålsenliga regelverk • Rätt kompetens • Stärkt säkerhetsrådgivarroll • Informationstillgång • IT-system med samverkansförmåga • Synliggörande av dolt farligt gods • Effektiv tillsyn och kännbara konsekvenser Åtgärdsområdena innehåller en tillhörande problematisering för att sätta området i sitt sammanhang. Varje åtgärdsområde omfattar även en delvision som visar på vad just det området kan bidra med för att nå nollvisionen som framförs i projektet. Vidare ges exempel på konkreta åtgärdsförslag som har kunnat identifieras genom forskningen i projektet. Dessa åtgärdsförslag har särskilt god potential att kunna bidra till säkrare transporter av farligt gods.

 • 16.
  Bäckman, Therese
  et al.
  University of Borås, Faculty of Police Work. Göteborgs universitet.
  Nilsson, Kristofer
  University of Borås, Faculty of Police Work.
  Dahleman, Boel
  Polismyndigheten.
  Sekretessen är ett stort problem2021In: Svenska DagbladetArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17. Erhag, Thomas
  et al.
  Mattsson, Titti
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll2011Book (Other academic)
 • 18.
  Meiling, Pär
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Physical planning of transport of dangerous goods in urban context as information environment2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this research in progress is to explore the process of physical planning related to transport of dangerous goods in the City of Gothenburg (CoG) in Sweden. We have identified actors involved, some of their conflicts of interest, and challenges discernable in the planning process and in external yet related activities. Such activities are transportation of dangerous goods itself, and its supervisory control. Qualitative data in terms of written documentation from the detailed plan for transport of dangerous goods in CoG, and transcriptions of interviews have been analyzed. The ontology of the planning process, in terms of internal and external actors, activities, documentation, including legal frameworks, and issues such as access to information, information sharing, and information quality, indicate that the process can be seen as an information environment (Magoulas and Pessi, 1998; Hugosson, Magoulas, and Pessi, 2011). In the next step, the authors intend to expand the research work, and to conceptualize the planning process as an information environment. Stimulated by the idea of possible similarities between the planning process and large architectural design projects, the information environment is planned to be studied as form, context, and temporality (Boland, et al., 2008 and 2020). The research relates to the zero vision in traffic and a safer society (Trafikutskottet, 1998), strategy for research and development - Investing in knowledge for a safer society (MSB 2019), SDG 11 Sustainable cities and communities, and to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. This paper reports on research executed within the transdisciplinary research project Transparent information management and collaboration for increased safety in the transport of dangerous goods (TISS, 2016-2021).

 • 19. Meiling, Pär
  et al.
  Thuvander, Liane
  Flodén, Jonas
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Jakobsson Bergstad, Cecilia
  Lombardi, Debora
  En förstudie om utmaningar och risker med transporter av farligt gods i urban miljö: Case: riskområde Älvstaden i Göteborg2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forskarna i det planerade projektet RADAR har genomfört den förstudie som redovisas här. Den visar på behov av ny kunskap om transporter av farligt gods i urban miljö. En projektansökan med Älvstaden som case är under utveckling. RADAR står för behov av ny kunskap och detektering av utmaningar och risker med transporter av farligt gods i urban miljö. Internationell forskning visar att transportolyckor i urban miljö orsakar betydande materiella skador, utsläpp av miljöfarliga ämnen, och dessvärre dödsfall (Olsson et al, 2016). Transporter av farligt gods har inte genererat några stora olyckor i Sverige (Trafikverket, 2014). Ändå inträffade 296 olyckor under perioden 2007-2012 (MSB 2014). I urban miljö ökar riskerna i och med vägnätets närhet till bostäder och verksamheter och Älvstaden i Göteborg är ett område som utgör ett tydligt exempel på detta med betydande flöden av människor och farligt gods på en liten yta. Projektet RADAR syftar till att klargöra och analytiskt beskriva risker och utmaningar med transport av farligt gods i urban miljö, och att undersöka och analysera den fysiska planeringens styrning, praktik och konflikter. Det övergripande syftet med RADAR är att bidra till nollvisionen i trafiken och ett säkrare samhälle genom att tillföra relevant kunskap som kan användas av de aktörer som har som ansvar att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. RADAR relaterar till MSB:s strategi för forskning och utveckling – Investering i kunskap för ett säkrare samhälle, SDG 11 Hållbara städer och samhällen, och till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

 • 20. Svensson, Eva-Maria
  et al.
  Bäckman, Therese
  Göteborgs universitet.
  Odlöw, Torbjörn
  Self-Determination, Legal Competence And Human Dignity In Social Care For Older Persons: The Capabilities Approach In Legal Scholarship2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: This paper addresses the tensions between self-determination and human dignity within the Swedish legal system regarding social care for older people. What if a person does not have the physical or cognitive ability to make decisions, or if a person decides to live in a way that is not in accordance with a reasonable standard of living? The legal system offers legal representation in the first situation. The second situation is more complicated. The obligation for the municipalities to ensure everyone human dignity and a life in accordance with fundamental values, such as a reasonable standard of living, irrespective of the person’s own wishes, might be controversial and contradictory to self-determination. Theories and methods: The tensions are elaborated with help of the capabilities approach. formulated by Sen and further elaborated by Nussbaum (who extended the capability concept to plural. The capabilities approach is sensitive towards inequalities and lack of resources for a part of the population, and meets the need for acknowledging distribution, and additionally, raising the levels of life quality (Nussbaum 2013). The approach is used to analyze the impact of legal and political obligations expressed in legal texts for the specific group of older persons. Here, in this paper the focus is on the macro level, how legal regulation promotes or hindrances capability for older persons. Results: Capability is not only a matter of self-determination and autonomy, but also considerations and care for persons who are not in a situation where they have or are able to have concern for themselves. To enable and empower someone requires support, and law is part of the structural support that form the living conditions for individuals. Conclusion: The capabilities approach might be of help in an argumentation stressing the importance of balancing the, to some extent contradictory, concepts legal competence, self-determination and human dignity in order to promote the capability of older persons.

 • 21.
  Svensson, Eva-Maria
  et al.
  University of Gothenburg.
  Bäckman, Therese
  University of Borås, Faculty of Police Work.
  Odlöw, Torbjörn
  University of Gothenburg.
  The Capabilities Approach and the Concept of Self-Determination, Legal Competence and Human Dignity in the Social Services for Older People2022In: A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing / [ed] Hanna Falk Erhag, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Therese Rydberg Sterner, Ingmar Skoog, New York: Springer, 2022Chapter in book (Refereed)
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf