Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergnell, Anneli
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Cronqvist, Marita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Fihn, Gunilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Kolback, Kerstin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pokka, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Welin Mod, Agneta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lärarutbildning och vetenskaplighet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  [...]Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltså bedömts hålla hög kvalitet. Ett skäl till detta framgår av Högskoleverkets motiveringar och handlar om en god balans mellan vetenskaplig och professionsbaserad kompetens bland lärar-utbildarna. I den här rapporten ges ett smakprov på områden där enskilda lärare vid institutionen har fördjupade kunskaper och intressen. Utgångspunkten för artiklarna är texter skrivna inom ramen för en kurs, Lärarutbildning och veten-skaplighet, läsåret 2008-09. De sju artiklarna behandlar på olika sätt och med olika utgångspunkter och tillämpningar, relationen mellan teori och praktik, just den fråga som har varit, är och ständigt kommer att vara lärarutbildningens kärnfråga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Rolandsson, Bertil
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  E-government in a Countryside Region: Frames of Internet-Based Services among Civil Servants and Citizens2008Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Alternativ utvecklar förmågan till kritisk reflektion2011In: Lärarutbildning och vetenskaplighet, ISSN 1404-0913, no 2, p. 83-98Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I mitt yrke som lärare vid en lärarutbildning får man ibland frågan av nyantag-na studenter om varför man ska lära sig olika teorier. Vad ska man med teori till? Studenten som frågar ser ofta teori som väsenskilt från praktik och vill en-bart ha praktiska svar. Studenten vill att jag ska tala om hur man ska handla i en viss situation. Det handlar oftast om en problematisk situation som kan upp-stå mellan lärare och elev i studentens kommande yrkesliv. Studenten vill inte ha en massa teori om varför denna situation har uppstått eller någon teori om varför hon eller han kan handla på ett visst sätt, utan studenten vill enbart ha svar på hur hon eller han ska handla i denna situation. Det kan handla om hur studenten ska agera i en situation där en elev vägrar att ta av sig sin keps i bör-jan av lektionen. Jag anser att det inte går att svara på frågor av detta slag med ett enkelt svar som beskriver exakt hur studenten ska handla. I denna text kommer jag att svara på frågan om varför man inte kan ge ett ”teorilöst” prak-tiskt svar på frågan om hur man ska agera i en situation där exempelvis eleven inte vill ta av sig kepsen (exemplet förutsätter att skolan där eleven går har ordningsregeln att elever inte får bära keps inomhus. Om detta är en bra eller dålig regel är dock en annan diskussion). Jag kommer i texten nedan argumen-tera för varför man behöver teori. Framförallt kommer jag att föra en argumen-tation om varför man som lärarstudent behöver lära sig flera olika teoretiska synsätt. Det vill säga varför det är utvecklande att lära sig flera alternativ.

 • 4.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Borde Peter Singer dra en annan slutsats?2007In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, Vol. 28, no 1, p. 3-6Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Både flickor och pojkar vinner på en pluggkultur2018In: Skolledaren, ISSN 0037-6515, no 5, p. 17-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den svårföränderliga killkoden2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Det tillåtande och det begränsande: En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Girls preform generally better than boys in school. In many schools the dominant norms of masculinity are a hinder for boys to preform in school. Schools with a dominating “anti school culture” or a “effortless achievement culture” among the boys are examples of this. These norms of masculinity are also a hinder for girls to show their ability in different subjects. The overall aim of the thesis is to study boy’s view on studying and it´s relation to norms of masculinity. It also focuses on the question if the ability to study is gendered. The collecting of data was done through an ethnographic inspired study where 15 group interviews and different kind of observations was used. Two classes, class 9d and 9e, in year nine in a secondary school was followed during a three-month period. Class 9d consisted of 20 pupils (13 girls and 7 boys) and 9e consisted of 19 pupils (9 girls and 10 boys). Around half of the pupils came from a working class home and the other half had parents with collar professions. Around one forth of the pupils had a history of immigration in the family In conclusion a “study culture” was dominating among the boys. The norm among both the girls and the boys was that you should study. Boys could openly study ambitious without any social cost. With a social cost I mean being teased, ridiculed or losing status in the social context. This norm was beneficial for both girls and boys at the school. The result shows that challenging a “anti school culture” or a “effortless achievement culture” is of great importance for both sexes. Despite their being at dominant “study culture” among the boys, girls on average still preform better than boys. This was because the ability to study was gendered. So even if boys were “allowed” to study as ambitious as girls without any social cost, they haven’t developed the same ability to do so because of different social expectations on girls and boys. In other words, did parallel and contradicting norms exist at the school. Some norms were “allowing” boys to study ambitious, other norms was “limiting” and a hinder for boys to do this.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (pdf)
  omslag
 • 8. Zimmerman, Fredrik
  "Hej, kompis – fan vad du ser ut i håret"2018In: ExpressenArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur kan lärare motverka en antipluggkultur bland pojkar2019In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 17, p. 15-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån frågan varför pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor har det gjorts flera studier i skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Dessa studier visar att de normer som konstrueras bland pojkar försvårar deras möjligheter att studera. Denna artikel fokuserar på en studie utförd på en skola med en dominerande ”pluggkultur” bland pojkarna. I texten framläggs hur lärarna har bidragit till att konstruera en ”pluggkultur”. Utifrån pojkarnas egna utsagor har lärarna bidragit till att skapa dominerande normer bland pojkarna som de själva hävdar gynnar deras studier. Normer kan vara hindrande, men detta specifika fall visar att normer även kan upplevas som möjliggörande. 

 • 10.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hur nationalstaten förlorar makt i globaliseringen2007In: Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors., Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik. , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inledning: perspektiv på demokrati2007In: Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors., Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik. , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Klass, etnicitet och kön: en introduktion för lärare2021 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att social bakgrund, kön och var man bor har betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan och livet. I ett samhälle där ekonomiska, sociala och kulturella skillnader ökar alltmer har skolan ett viktigt uppdrag i att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och att sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och bakgrund. Boken Klass, etnicitet och kön ger lärare en ökad förståelse för elevers skilda sociala villkor men också verktyg för hur man som lärare kan arbeta för en mer likvärdig skola.Boken vänder sig främst till personer verksamma i skolan men kan också läsas av alla som intresserar sig för lärande och ungas socio­ekonomiska villkor.

 • 13.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Men läs då, pojke!2022In: Läsande förebilder: Om rapplyrik, representation, digitalt läspepp, read hour, läsa äger, bibliotekens kraft, och om läsning som ett sätt att överleva / [ed] Kulturrådet, Kulturrådet , 2022, p. 18-25Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att misslyckas i skolan är ofta en katastrof för livet, både när det gäller personlig utveckling och möjliga livchanser gällande exempelvis jobb, högre utbildning och familjebildning (Zimmerman 2018, Leijnse 2017). Pojkar tillhör den grupp som lyckas sämst i skolan (Skolverket 2021). Givetvis har andra kategorier, till exempel klass och etnicitet, en relation till grundskolans avgångsbetyg. Men pojkar från exempelvis studieovana hem lyckas sämre än flickor från studieovana hem och utlandsfödda flickor har bättre avgångsbetyg än utlandsfödda och svenskfödda pojkar med svenskfödda föräldrar (Skolverket 2021, SCB 2021). Att pojkar lyckas sämre i skolan oavsett vilken av dessa subkategorier som studeras visar att det är något med att vara just pojke som ökar risken att inte klara skolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14. Zimmerman, Fredrik
  Pappor – var goda förebilder!2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pojkar i skolan: Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pojkar har under flera decennier presterat sämre i skolan än flickor, och betygsgapet ökar. Detta är ett av skolans tydligaste likvärdighetsproblem. I den här boken ges en översikt över olika fenomen som bidrar till att pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden och få fler pojkar att lyckas i skolan.

  Orsakerna kring pojkars sämre resultat är flera och sammanflätade. Det finns biologiska könsskillnader som missgynnar pojkar i skolan, skillnader som förstärks i det sociala samspelet av vuxna i barnens närhet. En breddad repertoar är en nyckelterm i boken som hänvisar till att pojkar behöver utveckla fler förmågor istället för att begränsas i sin utveckling av de könsnormer och maskulina ideal som påverkar många pojkars liv idag. Fredrik Zimmerman presenterar sin egen forskning på en skola som har en dominerande pluggkultur bland pojkarna. Författaren beskriver hur lärarna arbetar för att frambringa de framgångsfaktorer som enligt pojkarna själva skapar en lärande miljö och hjälper dem att ta ett allt större ansvar för sina studier. Samtidigt får detta arbete en positiv effekt på den allmänna trivseln, vilket visar sig i att även flickorna säger att de trivs bättre i denna skolmiljö.

 • 16. Zimmerman, Fredrik
  Tio orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan: och vad vi kan göra åt det!2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Zimmerman, Fredrik
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road?2009In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, Vol. 30, p. 24-30Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Zimmerman, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rolandsson, Bertil
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Om medborgaren själv får välja2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att finna och beskriva strategiskt valda medborgargruppers (en invandrargrupp, en ungdomsgrupp och en grupp med äldre landsortsbor) förhoppningar och farhågor inför en ökad e-demokrati i en landsbygdskommun. Texten bygger på en kvalitativ studie gjord i Svenljunga kommun, inom ramen för ett EU-projekt (projektet går under namnet i-COIN). Rapporten beskriver de tydligaste mönster som uppkommit i gruppintervjuer med medborgargrupperna. Ett av de mönster som uppmärksammats är att medborgargrupperna ser positivt på att det går snabbare och enklare att hämta information genom e-service. Det finns dock farhågor att e-service skall medföra en standardiserad, och därmed sämre, kommunikation mellan medborgare och myndighet. Detta skulle i så fall medföra en sämre informationsinhämtning och allt sämre möjligheter för medborgare att påverka. Medborgargruppernas förhoppningar och farhågor har jämförts med intervjusvar från tjänstemän i kommunen. Svaren verkar i stort överensstämma mellan medborgargrupperna och tjänstemännen förutom på vissa punkter. Exempelvis diskuterar tjänstemännen i högre grad än medborgargrupperna att e-servicen måste vara enkel att använda. Medborgargrupperna oroar sig mer än tjänstemännen att e-service skall innebära ett informationsbortfall. Alla tjänstemän och medborgargrupper (förutom ungdomsgruppen) har tron att det är ungdomarna som främst kommer att använda eservice. Ungdomsgruppen visade dock en likgiltighet inför e-demokrati.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Zimmerman, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rolandsson, Bertil
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Riestola, Päivi
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Theandersson, Christer
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bartley, Kristina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Puaca, Goran
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Perspektiv på demokrati2007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf