Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Dolatkhah, Mats
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Francke, Helena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gärdén, Cecilia
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Limberg, Louise
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lundberg-Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lundh, Anna Hampson
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att värdera skolbiblioteksforskning2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  25 år av tvärvetenskaplig, internationell forskning visar alltjämt att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med undervisningen kan ge högst meningsfulla bidrag till elevers lärande. Det menar sex forskare vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I en lång replik (7/10) i debatten om skolbibliotek, där Gabriel H Sahlgren generöst presenterar färdiga och kategoriska lösningar på svåra och omstridda metodologiska problem inom samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning, bemöts vårt tidigare inlägg (4/10). Vi noterar att Sahlgren, som professionell opinionsbildare med uppdrag att finna argument för en fri skolmarknad, framhärdar i sin övertygelse om att en enda indisk studie är en bättre indikator på hur skolbibliotek i Sverige kan fungera, än den helhetsbild som övrig forskning presenterar. Skälet för detta är att den indiska studien använder sig av en experimentell metoddesign. Studien ifråga finner inget stöd för att anta att orsakssamband finns mellan förekomsten av skolbibliotek och elevers studieresultat.

 • 2.
  Dolatkhah, Mats
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Francke, Helena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gärdén, Cecilia
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Limberg, Louise
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lundberg-Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lundh, Anna Hampson
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  "Skolbiblioteken allt annat än meningslösa"2013In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Relevansen och effektiviteten hos skolbibliotek har diskuterats på DN Debatt de senaste dagarna. Det är glädjande att forskning används som stöd för politisk debatt i detta sammanhang, men forskningsresultaten bör inte användas selektivt för att stödja en viss politisk ståndpunkt, skriver forskare och lärare vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

 • 3.
  Elf, Gullvor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gärdén, Cecilia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nowé Hedvall, Karen
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket.2015Report (Other academic)
 • 4.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Chefer i korstryck: Att hantera krav i politiskt styrda organisationer2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. Mittpositionen är intressant eftersom den innebär att chefer är underordnande i relation till politiker, överordnade i relation till anställda och sidoordnande i relation till kollegor. Chefer förutsätts kunna hantera och balansera olika intressenters krav. Ofta fungerar hanteringen och balanseringen bra, men ibland kolliderar kraven och då kan det uppstå konflikter. Chefer kan ibland uppleva att de befinner sig i ett korstryck mellan olika intressenters krav. Studien syftar till att bidra med kunskap om chefskapets komplexitet i politiskt styrda verksamheter. Förvaltningschefer hanterar krav i kommuner som kan betraktas som dynamiska komplexa system (dks) med inbyggda osäkerhetszoner i organisationen. I studiens centrum är tolv kommunala förvaltningschefer ansvariga för tre verksamhetsområden: utbildning, social verksamhet samt teknik och samhällsbyggnad. Undersökningen visar hur studiens chefer upplever krav från tre intressentgrupper: politiker, anställda samt interna och externa intressenter. Chefernas sätt att hantera och balansera kraven varierar och beror på lokala förutsättningar, relationer och situationer, samt på deras egna erfarenheter och förhållningssätt. Orsakerna till att det uppstår konflikter eller dilemmasituationer är flera. Varför framförallt motstridiga krav kan vara svåra att hantera eller balansera framgår av studiens resultat.

 • 5.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotekens framtid?2010In: Intervju med Margareta Lundberg Rodin i Folkbibliotekens framtid? av Roland Eliasson / [ed] Roland Eliasson, BTJ Förlag , 2010, p. 76-88Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Folkbibliotekens framtid? intervjuas ett tjugotal personer, bl a Lena Adelsohn Liljeroth, Sigrid Combüchen, Christer Hermansson, Niklas Lindberg, Margareta Lundberg-Rodin, Björn Ranelid, Gunnar Sahlin och Elsebeth Tank, om hur de ser på bibliotekens roll i framtiden. Perspektivet är brett och de intervjuade representerar inte enbart bok- och biblioteksvärlden utan här finns även kulturpersonligheter som programledare, kulturjournalister, kulturpolitiker och "vanliga" låntagare. Biblioteken står inför stora utmaningar och kanske ligger den framtida rollen i att bedriva både ett kreativt förändringsarbete och ett värnande av kärnvärdena - en ekvation som inte är helt lätt att lösa. Förhoppningsvis kan boken, som har en positiv grundton, vara en hjälp i arbetet med att hitta svaret. De frågor som ställs och de tankeväckande svar som ges kan inspirera till diskussion om bibliotekens roll i samhället och med fördel även fungera som underlag för studiecirklar i ett nödvändigt och aktivt utvecklingsarbete.

 • 6. Lundberg Rodin, Margareta
  Mötesplats Profession-Forskning 20162016Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  För sjuttonde gången genomfördes Mötesplats Profession - Forskning i Borås den 27-28 oktober 2016. Konferensens tema har varierat genom åren likaså innehållet i inlämnade konferenspaper. Ofta har fokus varit aktuella frågor i bibliotekarieprofessionen som senast då sexton godkända abstracts delades in under följande fem teman: samverkan, verktyg, metod, användare och profession.

 • 7.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn: Svensk biblioteksförening 1915-20152015Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utvärdering av "Boråsmodellen"2014Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Lundberg Rodin, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utvärdering av ”Boråsmodellen”: Hur fungerar undervisningen i informationskompetens vid Högskolan i Borås2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid Högskolan i Borås (HB) fattade rektor hösten 2009 ett beslut om att införa en modell för hur undervisningen i informationskompetens vid Borås högskola skulle utformas och den fick namnet ”Boråsmodellen”. Beslutat var ett top-down-beslut och utgångspunkten var att IK-undervisning skulle utformas utifrån utbildningarnas behov och i nära samarbete mellan biblioteket och utbildningarna. Efter drygt fyra år beslutade rektor att modellen och arbetet med den skulle utvärderas vid lärosätet.

 • 10. Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  Jutengren, Göran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tidiga insatser för ökad skolnärvaro: Utvärdering av ett socialt investeringsprojekt2018Report (Other academic)
 • 11.
  Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindberg, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  BHS och skönlitteraturen2013In: DIK-forum, ISSN 0281-6873Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I olika sammanhang framgår det att BHS inte riktigt lyckas nå ut med information om vad vi har för utbildningar och vad de innehåller. Utbildningarna uppdateras och utvecklas fortlöpande så det kan naturligtvis vara svårt att hålla sig a jour.

  27 2013 SEP0

  BHS och skönlitteraturen

  Av Margareta Lundberg Rodin, Jenny Lindberg

  I olika sammanhang framgår det att BHS inte riktigt lyckas nå ut med information om vad vi har för utbildningar och vad de innehåller. Utbildningarna uppdateras och utvecklas fortlöpande så det kan naturligtvis vara svårt att hålla sig a jour.

  Vi kan konstatera att det förekommer en del missuppfattningar som kan ha grund i hur utbildningarna utformades i samband med den stärkta teorianknytningen i magisterutbildningen mellan 1993 och 2007. I och med den s. k. Bolognareformen hösten 2007 förändrades bibliotekarieutbildningen. BHS erbjuder sedan dess grundutbildning på kandidatnivå både på campus och distans i biblioteks- och informationsvetenskap. Samtidigt startade även utbildning på masternivå, samt vissa andra utbildningar inom informationsområdet.

  Många synpunkter

  Vi får ofta synpunkter på utbildningarna och vad de ska innehålla från studenter, olika slags bibliotek och andra organisationer. Vi har dessutom tre utbildningsråd och externa ledamöter i institutionsstyrelsen för att kunna ta in synpunkter och förslag från biblioteksfältet. Det är positivt med intresse och synpunkter, men samtidigt är det inte möjligt att inrymma allt det som olika personer och grupper framhåller som mest väsentligt. 

  Stor bredd

  För att kunna erbjuda forskningsgrundad utbildning med relevans för hela den mångfacetterade bibliotekarieprofessionen har institutionen valt att ha stor bredd i undervisningens innehåll och arbetsformer. Exempelvis ingår användarstudier, bibliotekshistoria, kunskapsorganisation, litteraturförmedling, pedagogiskt arbete och biblioteksledning i utbildningen eftersom bibliotekarier behöver ha breda generella kunskaper för att kunna arbeta inom olika bibliotekstyper. Vi utbildar för olika slags bibliotek, men även för närliggande branscher och utöver generella kompetens har studenterna möjlighet att profilera sig genom ett rikt utbud av valbara kurser, vissa har fokus på folk- och skolbibliotek, medan andra har fokus på högskolebibliotekens verksamheter. Studenterna ska vid utbildningens slut både ha tillägnat sig akademiska färdigheter och fått god anknytning till biblioteksarbete genom utbildningens tydliga professionsinriktade inslag.

  Skönlitterturen är obligatorisk

  Skönlitteratur på bibliotek, läsning och förmedlingsarbete ingår sedan höstterminen 2012 i flera obligatoriska kurser i bibliotekariekandidatutbildningen. Likaså finns det flera valbara och fristående kurser för dem som vill fördjupa sig i området. I ett antal kurser finns det även möjlighet att utifrån eget val utveckla ytterligare kunskaper i fältstudier och genom uppsatsskrivande. Trots att information om Bibliotekarieprogrammets innehåll finns i BHS utbildnings- och kursplaner har detta tyvärr inte nått fram tillräckligt. Ett exempel på att vi inte lyckats informera tillräckligt är Statens Kulturråd. I läsandets landEn Litteraturpolitisk uppdatering i antologin I litteraturensland utgiven av Litteraturcentrum 2013 som kritiserar utbildningarna för att brista i detta avseende. Det är olyckligt att felaktiga uppgifter förekommer och cirkulerar om att litteraturförmedling inte ingår i BHS obligatoriska eller fördjupande undervisning. Det påstås även i dokumentet att ”dagens bibliotekarieutbildningar i hög grad är anpassade för forskningsbibliotek”. De andra utbildande lärosätena får svara för sig, men i Borås utbildar vi för olika slags bibliotek och lägger stor vikt vid att många studenter anställs vid folk- och skolbibliotek.

  Ett exempel är kursen Bibliotek och användare som har sin utgångspunkt i hur olika användargrupper interagerar med bibliotek och bibliotekarier. I kursen fokuseras å ena sidan användarnas olika sätt att söka och använda information, litteratur och kultur och å andra sidan bibliotekens och bibliotekariers olika arbetsmetoder för att förmedla och tillgängliggöra information och medier i olika biblioteksverksamheter. Läsning, medievanor och förmedling studeras ur användarperspektiv. Skans Kersti Nilsson (fil dr i litteraturvetenskap) föreläser bl.a om Litteraturutredningen och litteraturförmedling och Mats Dolatkhah (fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap) föreläser om läsning, läsvanor och lässtatistik. I våra litteraturlistor återfinns bl. a. Ulla Carlssons och Jenny Johannisson, antologi Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för litteraturutredningen 2012. 

  Uppsatsämnen

  Studenternas intresse är stort för skönlitteratur och förmedling, vilket även märks i valet av uppsatsämnen. I en vetenskapligt baserad utbildning är också samspelet mellan pågående forskning och utbildning väsentligt. Vid institutionen pågår även forskning inom litteraturområdet som i det fleråriga projektet: Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering, finansierat av Vetenskapsrådet inom ramen för programmet Uses of fiction.

  Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012: 65) visar på allvarliga brister i läskompetens och läsförståelse, hos barn och unga vuxna i Sverige idag. Här instämmer vi  med utredningen och Kulturrådet  i att det verkligen behövs olika former av "läslyft" i Sverige och att biblioteken självklart har en betydelsefull roll i detta sammanhang. Kunskap och arbetsmetoder delaktighet, förmedling, lässtimulans, liksom levande diskussioner kring textbegreppet, litteraturens värde och funktioner är därför väsentliga delar av utbildningen. Tag gärna kontakt så berättar vi mer.

  Jenny Lindberg, Programansvarig för bibliotekarieprogrammet

  Margareta Lundberg Rodin, Professionssamordnare

 • 12.
  Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Michnik, Katarina Elzbieta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bibliotek i centrum eller periferin?: Hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Lundberg Rodin, Margareta
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nowé Hedvall, Karen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utvärdering av PLUS-projektet i Borås Kommun2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  PLUS-projektets namn uttydde inledningsvis Projekt för Läsutveckling, Utvärdering och Samverkan. Projektet syftar framförallt till läsutveckling av barn och unga i Borås genom barn- och skolbibliotekarierna i Borås kommun. Projektet har huvudsakligen finansierats genom bidrag av Statens Kulturråd, med stöd av Borås stad och Högskolan i Borås. Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås har haft en medarbetare, adjunkt Catarina Eriksson, som följt PLUS-projektet. Hon var även kursansvarig för den så kallade PLUS-kursen, som Borås kommun beställt som en uppdragsutbildning av högskolan. Catarina Eriksson har nedtecknat PLUS-projektets styrgrupps och deltagares synpunkter under projektets gång. Denna interna beskrivning av projektets process innehåller även en del reflektioner och redovisas i rapporten PLUS ger mer!

1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf