Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berglund, Cecilia
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Eliasson, Anette
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotek och vuxnas lärande: sju Kulturrådsstödda projekt under det första året2004Report (Other academic)
 • 2.
  Doracic, Alen
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Alumnundersökning: Bibliotekarieprogrammet 2007 och Webbredaktörsprogrammet 20082012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågor som gäller utbildningens kvalitet och studenternas anställningsbarhet är viktiga för alla utbildande institutioner. Att studenterna har en god grund att stå på, generellt akademiskt och specifikt inom utbildningsområdet, är mål för verksamheten. Ett led i arbetet med att säkerställa att dessa mål uppnås är att genomföra alumnundersökningar, där studenter som avslutat sin utbildning tillfrågas om anställningsförhållanden och syn på utbildningens relevans i relation till deras yrkesutövning. Sedan 2010 ingår studentuppföljning (alumnundersökning) som ett kriterium i kvalitetsutvärderingssystem och resurstilldelning inom högre utbildning i Sverige (Högskoleverket 2011). I enlighet med detta och det kontinuerliga kvalitetsarbetet på institutionen har Bibliotekshögskolan i Borås nu för första gången genomfört en egen alumnundersökning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Eliasson, Anette
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gärdén, Cecilia
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotek och vuxnas lärande2004Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (zip)
  presentation (ppt)
 • 4.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Review of: Markless, Sharon (Ed.). The innovative school librarian: thinking outside the box.2009In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 14, no 4Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is edited by Sharon Markless, who is a well-known researcher in the field of school and college libraries. The contributions to the book are written by practitioners and it therefore combines research results and practical experience in a fruitful way.

 • 5.
  Flöög, Eva-Maria
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gärdén, Cecilia
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vuxenstuderande och folkbibliotek2004In: KOM : kommunikation mellan kommunala vuxenutbildare, ISSN 0347-4445, no 3, p. 18-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Flöög, Eva-Maria
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Monika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Limberg, Louise
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  StilBib: erfarenheter av skolbiblioteksprojekt för språkutveckling2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Stöd till skolbiblioteksutveckling (StilBib) ingår i en serie nationella satsningar som genomförts under ett decennium för att stödja kreativa språkmiljöer i skolan, där skolbibliotek uppfattas som en vital del av sådana miljöer. Satsningarna har syftat till att stärka skolbibliotekens pedagogiska roll för att stimulera barns och ungdomars språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Gärdén, Cecilia
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Eliasson, Anette
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Persson, Christina
  Zetterlund, Angela
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotek och vuxnas lärande: förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt2006Report (Other academic)
 • 8.
  Limberg, Louise
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Flöög, Eva-Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johansson, Monika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Stöd till skolbiblioteksutveckling projekt StilBib. Slutrapport med utvärdering2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projekt StilBib har varit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för lärare, lärarbibliotekarier, bibliotekarier och skolledare (drygt 100 personer vid 24 skolor i 11 kommuner). Deltagarna har huvudsakligen arbetat på skolor med hög invandrartäthet och projektet har handlat om att med skolbibliotekets hjälp öka elevers förmåga att läsa och i övrigt uppnå skolans mål. En viktig aspekt har varit att bland deltagarna öka kännedomen om och användningen av relevant forskning. Arbetsformer i projektet har varit tre sammankomster vid Högskolan, 32 mentorsbesök och andra kontakter med deltagarna. Skolorna har arbetet med egna utvecklingsprojekt med övergripande syfte att stödja elevers språkutveckling och med skolbibliotek som redskap i utvecklingsarbetet. Dessa lokala projekt har inriktats på insatser för läsutveckling och lässtimulans i olika former, undervisning i informationssökning, informationsanvändning och källkritik samt förändring av bibliotekslokaler. Resultat av de lokala projekten är en ökad aktivitet på flertalet skolor, när det gäller arbete med lässtimulans och språkutveckling. Vi ser också en förstärkt pedagogisk roll för skolbiblioteket, där lärare och bibliotekarier utvecklar ett samarbete i olika projekt i syfte att tillsammans nå mål med avseende på elevers språk- och läsutveckling. Resultat med avseende på kompetensutveckling bland lärare, bibliotekarier och skolledare tyder på en ökad medvetenhet bland deltagarna om forskningens användbarhet, mera varierade synsätt på skolbibliotekets roll och mer varierade uppfattningar av vad läsning kan innebära och hur läsfrämjande insatser kan bedrivas. Problem som identifierats har varit projektets omfattning, i vissa fall brist på förankring i kommunerna och därmed sammanhängande ekonomiska brister. Ytterligare en fråga som framstår som väsentlig är projektdeltagarnas ovana vid datorbaserad kommunikation och sparsamma erfarenheter av IKT-användning både för eget bruk och i undervisningen. BHS utvärdering bland deltagarna visar övervägande positiva bedömningar av både arbetslagens eget arbete i de lokala projekten och av utbytet av BHS insatser. Vilka effekter för elevernas lärande som projektet inneburit är svårt för oss att avgöra, men vi kan anta att de ansträngningar som gjorts i det konkreta arbetet med eleverna tillsammans med personalens ökade medvetenhet om skolbibliotekets medier och möjligheter som redskap i undervisningen kan ha långsiktiga effekter. För att uttala oss med större säkerhet har vi varit beroende av utvärderingar som görs lokalt. Vi har tagit del av ett fåtal sådana.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf