Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 52
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå i den svenska kulturpolitiken har länge debatterats. 2009 beslöt riksdagen att en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet skulle inrättas. Det som kommit att kallas kultursamverkansmodellen berör i högsta grad ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer och den står idag under implementering. I denna rapport studeras om och i så fall hur kultursamverkansmodellen har bidragit till att förändra den regionala och kommunala kulturpolitikens organisation och innehåll i Jämtland och Kronoberg. Studien, som fokuserar på kultursamverkansmodellen som ett uttryck för förändrad verksamhetsstyrning, vägleds av två övergripande frågeställningar:  Om och i så fall hur medför kultursamverkansmodellen en förändrad verksamhetsstyrning i Jämtland och Kronoberg, med särskilt fokus på relationen mellan regional och kommunal nivå?  Får en eventuellt förändrad verksamhetsstyrning konsekvenser för kulturpolitisk organisation och kulturpolitiska prioriteringar i Jämtland och Kronoberg och i så fall vilka? Studiens analysram utgörs av implementeringsteori och teorier om de vanligast förekommande styrningsredskap som det offentliga kan använda sig av för att genomföra politik, närmare bestämt styrning genom normbildning, organisation respektive regleringar. I studien belyses hur dessa styrningsredskap används i genomförandet av kultursamverkansmodellen. Studiens material består av dokument och intervjuer. Dokumenten utgörs huvudsakligen av kulturpolitiska styrdokument på i första hand regional och kommunal nivå, men även i viss utsträckning på statlig nivå. Semi-strukturerade intervjuer i Jämtland och Kronoberg har därtill genomförts med regionala och kommunala kulturpolitiker i ledande ställning, samt med motsvarande på tjänstemannasidan. Ett första resultat är att kultursamverkansmodellen medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har den statliga nivåns redan existerande styrning av såväl regional som kommunal kulturpolitik förstärkts snarare än radikalt förändrats; kultursamverkansmodellen har för den statliga nivån inneburit ett redskap att styra den regionala och kommunal kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas, det vill säga förändringar kan eventuellt ske när modellen är inarbetad i de båda länen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Decentralisering i svensk kulturpolitik: Idéer, argument och resultat2016Ingår i: Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet / [ed] Jenny Svensson & Klara Tomson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 149-166Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 3.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner2015Ingår i: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, ISSN 2001-4961, nr 5, s. 9-18-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With this paper, we aim to instigate a discussion on the relevance of existing models and classifications in cultural policy research when wanting to explore regional cultural policy in Sweden. We assess the models and classifications that we deem to be most influential in English-speaking cultural policy research and find that although they have many benefits, they are not fully adequate when wanting to understand place-specific aspects and variation in regional cultural policy. We then move on to presenting findings from our own studies on Swedish regional cultural policy that make this critique relevant. We conclude with identifying the need not only for middle-range theories that are more apt when exploring local variation, but also for more empirical studies that from a comparative perspective can contribute to in-depth knowledge of the internal power structures of the cultural policy field.

 • 5.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Varför regional kulturpolitik? Exemplet Sverige2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I detta paper belyser vi regional kulturpolitik i ett svenskt sammanhang, med huvudfokus på de legitimitetsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Legitimitetsproblemen utforskas från tre olika perspektiv, där det första rör den regionala nivåns position i en nationell kontext. Det andra perspektivet riktar in sig på regionernas interna sammanhang och handlar om kulturpolitikens roll och ställning i den regionala kontexten, där legitimitet gentemot regionernas invånare står i centrum. Det tredje perspektivet är också internt och avser hur regionerna med hjälp av olika berättelser om ett regionalt mervärde försöker legitimera sin kulturpolitik. I papret försöker vi spåra orsakerna till att den regionala nivån i Sverige hittills fungerat primärt som ett instrument för att implementera statligt genererad kulturpolitik. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 6.
  Blomgren, Roger
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner2014Ingår i: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, nr 1, s. 39-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I denna artikel belyser vi regional kulturpolitik i Sverige, med huvudfokus på de legitimeringsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Vårt syfte är att dels identifiera olika legitimeringsberättelser som använts för att motivera en mer självständig regional kulturpolitik, dels diskutera berättelsernas legitimitet. Vi har identifierat tre typer av legitimeringsberättelser, där den ”välfärdspolitiska berättelsen” rör både den regionala nivåns positionering i en nationell kulturpolitisk kontext och dess ställning i ett regionalt sammanhang. Regionen framställs här som den optimala platsen för att bedriva ”traditionell” kulturpolitik. Den ”essentialistiska berättelsen” gestaltar regionen som en plats med gemensam historia och kultur, medan ”nyttoberättelsen” består av olika delberättelser om hur kultur skapar regionalt mervärde i form av ekonomisk tillväxt, ökad social sammanhållning och/eller platsutveckling. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 7.
  Erikson, Martin G
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Nolin, Jan
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Svengren Holm, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 32013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den tredje i ordningen som har sin upprinnelse i Humboldtuniversitetets 200-årsjubileum och i ambitionen att föra en kvalificerad diskussion om vilka roller som högskolor och universitet spelar idag. Rapporten ägnar särskild uppmärksamhet åt fenomenet tvärvetenskap och de utmaningar som en sådan ansats innebär, men den för också upp grundläggande principfrågor om akademiska friheter och värden till diskussion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Gustrén, Cia
  et al.
  Lindström Sol, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Artistic Means of Social Change: Arts-Based Interventions for Addressing Marginalisation in a European Context2021Ingår i: inVISIBILIDADES, ISSN 1647-0508, Vol. 15, s. 12-21Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we present the analysis of a state-of-the-art review made as part of the Horizon 2020 EU-funded project AMASS (Acting on the Margins: Arts as SocialSculpture), which aims to address challenges of marginalisation in Europe through arts-based interventions. This study analyses researched-based materials on the social impact of the arts, theoretically underpinned by an understanding of the role of the arts in conjunction with the problematisation of social marginalisation. We found three ways to understand the social impact of the arts in the material; as a participatory means to agency and empowerment, identity and expression, and learning and development. These categories are related to analytically derived positions of marginalisation as predominantly structural- or more individual-based. Art is conceived of as a way to bridge these positions through an understanding of its educational qualities. These categories offer a fruitful but also potentially limited role of the arts in society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  A Sense of Place? Tracing a Spatial Approach to Cultural Policy2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  A Sense of Place? Tracing a Spatial Approach to Cultural Policy2009Ingår i: What About Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics / [ed] Miikka Pyykkönen, Niina Simanainen, Sakarias Sokka, Minerva , 2009, s. 173-192Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Att planera kultur: Konst, tillgänglighet och regionutveckling2012Ingår i: Under konstruktion: Effekter av Kultursamverkansmodellen 2010-2012 / [ed] Tobias Harding, Calle Nathanson, Sveriges Kommuner och Landsting , 2012, s. 65-75Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Egeland, Helene (Redaktör)
  Att sätta kulturpolitiken på plats: Kulturplaneringens roll i Göteborg2003Ingår i: Kultur, plats, identitet : det lokalas betydelse i en globaliserad värld, Stockholm : SISTER ; Nora : Nya Doxa , 2003, s. 41-63Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne: Granskningsrapport2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Bokrecension: Glappet mellan retorik och praktik i dansk kulturpolitik: Kritik som ger mersmak2002Ingår i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. (2002), nr 2, s. 231-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Creative place-making and transnational cultural policy in the Nordic countries2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Culture, sustainable development, and innovation: the case of Norrby, Sweden.2015Ingår i: Culture and sustainability in European cities: Imagining Europolis / [ed] Hristova, S., Dragicevic Sesic, M., Duxbury, N., London: Routledge, 2015, s. 166-177Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 17.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. The reconstruction process is studied in the context of the general challenges that cultural policy has come to face as an integral part of welfare state policies in late-modern Western societies; in particular, the thesis looks into the ways in which Göteborg as a local cultural policy agent responds to these challenges. In this context, two major components of policymaking are brought into focus: the organization and the visions of Göteborg s cultural policy. The thesis explores how the two issues are brought under scrutiny, debated, and acted on by political and administrative agents at different levels of government but primarily within the municipal organization of the city itself. The empirical part of the study analyses arguments put forth by the different agents involved in this process, interpreting cultural policy statements collected from 117 public documents but also through 6 interviews with politicians and administrators in charge of cultural affairs in the city. In addition to providing a detailed account of the diverse arguments advanced, the thesis also considers relevant statements found in theoretical, research-based texts, variously addressing themselves to what is identified as central elements of cultural policy. A neo-pragmatist and discourse-oriented research approach is utilized in the examination of the cultural policy statements and in the analysis of their internal relations. Three different discourses are identified as distinct tools used by political and administrative agents implicated in the (re)construction of cultural policy: the quality discourse, the welfare discourse, and the alliance discourse. The agents involved make simultaneous use of these discourses, which, respectively, focus on (1) professional artistic excellence, (2) broadening of the participation in cultural activities, and (3) sustainable development. The study concludes that the policy process in the City of Göteborg emerges primarily as a reproduction of existing discourses that characterize the cultural policy field more broadly. At the same time, however, this reproduction takes place as a creative assimilation adapting these discourses to local conditions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Det regionala mervärdet: Om de nya regionernas bidrag till den svenska kulturpolitiken2010Ingår i: Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Experiences from Göteborg: Local Cultural Policy in a Transnational Era2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 20.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Folkbibliotek som mötesplats för kulturpolitiska utmaningar2002Ingår i: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, Vol. 87, nr 10, s. 12-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Folkbibliotek som mötesplats för kulturpolitiska utmaningar2002Ingår i: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, Vol. 87, nr 10, s. 12-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Från kulturpolitik till bibliotekspolitik? Folkbibliotek och Kultursamverkansmodellen2012Ingår i: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Högskolan i Borås , 2012, s. 293-307Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Förändringar i kulturpolitikens geografi2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med de regionförsök som inleddes i Sverige under slutet av 1990-talet, påbörjades en regionalisering av den svenska kulturpolitiken. Regionaliseringen påverkar inte bara den regionala nivån, utan får även konsekvenser för kommunal och statlig kulturpolitik. Den måste också sättas i relation till ett internationellt sammanhang. Vad innebär regionaliseringen för den svenska kulturpolitiken? Tycker kommuner, regioner och stat likadant om en förstärkt regional nivå? Hur ser kulturpolitiken i de nya regionerna ut? I denna rapport presenteras resultaten från ett forskningsprojekt som syftar till att belysa ovanstående frågor. I fokus står Region Skåne och Västra Götalandsregionen, Sveriges två mest etablerade regioner. varje region har en kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt studerats särskilt: Vellinge och KNUT-projektet i Skåne respektive Mellerud och UniTon-projektet i Västra Götaland. Sveriges Kommuner och Landsting är inkluderade för att belysa regionala och kommunala kulturpolitiska intressen i samlad bemärkelse. Statens kulturråd representerar den statliga nivån.

 • 24.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik i Linköping och Norrköping: Om ett nydanande forskningsprojekt2008Ingår i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 11, nr 1, s. 160-163Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik i samverkan: Om lokal variation och regional enhet2014Ingår i: Samverkan är vårt förnamn: En nulägesanalys av kommunala strategier för kultur i Västra Götalandsregionen, s. 40-46Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ända sedan jag började engagera mig i det kulturpolitiska forskningsfältet för snart 20 år sedan är det relationen mellan kulturpolitik på olika politiska nivåer – den lokala, regionala, statliga respektive internationella – som intresserat mig mest. Hur samspelar kulturpolitik på olika nivåer med varandra och var ligger spänningar och rentav konflikter? Vilken eller vilka nivåer har makten över det kulturpolitiska tolkningsföreträdet, det vill säga att bestämma vad som är de rätta kulturpolitiska prioriteringarna och den rätta kulturpolitiska organisationen?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik som ett led i regionalpolitisk utveckling2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitik som redskap för mångfald2012Ingår i: Den utmanande diskussionen: Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden / [ed] Kjell Austin, Anna Florén, Nordiska Ministerrådet , 2012, s. 43-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Kulturpolitiska mötesplatser på lokal och regional nivå2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Lokal kulturpolitik: ett senmodernt identitetsprojekt?2003Ingår i: Kulturen i kunskapssamhället : om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar / [ed] Sverker Sörlin, Stockholm : Swedish Institute for Studies in Education and Research (Institutet för studier av utbildning och forskning) (SISTER) ; Nora : Nya Doxa , 2003, s. 139-160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv: Norsk Kulturforums Landskonferens 2010; sammandrag2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Norsk Kulturforum och med benäget ekonomiskt bistånd från Svensk-norska samarbetsfonden, ska jag i det följande försöka sammanfatta de ca 35 olika programpunkter som konferensen erbjöd. Syftet med denna reflekterande konferensrapport är inte att er-bjuda uttömmande referat av samtliga inlägg. Konferensprogrammet och merparten av in-läggen finns för den intresserade tillgängliga via Norsk Kulturforums hemsida (www.noku.no). Syftet med konferensrapporten är istället att erbjuda läsaren en tematise-rad analys av innehållet, där jag i första hand försöker gestalta gemensamma utgångspunk-ter i de olika inläggen, men också försöker hitta de punkter där inläggen skiljer sig åt. Här bygger jag på min egen förförståelse som svensk kulturpolitikforskare, där mitt forsknings-fokus ligger på lokal och regional kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocesser. En annan person, med en annan förförståelse, hade således antagligen valt att belysa andra teman utifrån det som framkom under konferensen.

 • 31.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Making Geography Matter in Cultural Policy Research: The Case of Regional Cultural Policy in Sweden2010Ingår i: International Cultural Policies and Power / [ed] J.P. Singh, Palgrave MacMillan , 2010, s. 127-139Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  New Spaces, Old Stories? Regional Identity in Swedish Cultural Policy2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 33.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Om samverkan, (de)centralisering och kulturpolitisk förändring2010Ingår i: På väg mot ett starkare kultursverige: Samverkansmodell 2010, Sveriges Kommuner och Landsting , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Recension: Inblickar i samtida kulturpolitiska utmaningar på konferens i Umeå2002Ingår i: DIK-forum, ISSN 0281-6873, Vol. 2002, nr 17Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sustainable Development and Regionalization in Swedish Cutlural Policy2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 36.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Swedish Models of Regional Cultural Policy2002Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Testing the Limits of Cultural Policy: (De)centralization in Nordic Cultural Policies2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  The Geography of Cultural Policy: Regional Cultural Policy in Sweden2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a currently running research project, which aims at exploring potential geographical and discursive shifts in regional cultural policy in Sweden. The backdrop against which these shifts are understood is that of globalization processes, understood as parallel processes of internationalization and decentralization in political-administrative organization. Two regional experiments, Region Skåne and Region Västra Götaland, carried out since the 1990’s, constitute the comprehensive case studies of the project. Within both regions, two municipalities and two cultural activities have also been selected for the project. By analyzing strategic documents and by interviewing key agents in the cultural policy field in the two regions and four municipalities, the construction of regional identity is explored. In this process of construction, the relations between strategy and implementation, centre and periphery and formal and informal agents are highlighted.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  The Values of Culture in Local Cultural Policy.2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Växtkraft2010Ingår i: Framtiden är nu: Kultursverige 2040 - vad vi vet, vad vi tror vad vi vill / [ed] Tobias Nielsén, Sven Nilsson, Volante i samarbete med SweCult , 2010, s. 206-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Failures in Swedish cultural policy, and why cultural policy research does not seem to care2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we explore the argument that research on Swedish public cultural policy has not contributed to providing an academically sound and critical basis for assessing basic failures in Swedish cultural policy. The aim of our paper is to tentatively trace a limited selection of explanations for why this is the case and our contribution is thus perhaps best classified as belonging to the meta-study of cultural policy research. We conclude that a basic challenge for the cultural policy research field is its tendency to reproduce normative assumptions generated by cultural policy stakeholders. Research on Swedish cultural policy thus runs the risk of integrating research with the policy sector, rather than provide an autonomous knowledge basis. We argue that one important remedy would be comparative studies, between cultural policies in different countries as well as between different policy fields. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Failures in Swedish cultural policy,
 • 42.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Erikson, Martin G.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser2013Ingår i: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, nr 26, s. 11-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Texten utgör en inledning till antologin Vetenskap på tvären; den tredje volymen som dokumenterar seminarieserien Från Högskolan i Borås till Humboldt. Texten sätter den tredje seminarieseriens innehåll i förhållande till de två tidigare, diskuterar i korthet några aspekter på begreppet och företeelsen tvärvetenskap samt introducerar de nio övriga uppsatser som ingår i volymen.

 • 43.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sundin, Olof
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Putting Discourse to Work: Information Practices and the Professional Project of Nurses2007Ingår i: Library quarterly, ISSN 0024-2519, E-ISSN 1549-652X, Vol. 77, nr 2, s. 199-218Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article contributes to discourse-oriented, information-seeking research by showing how discourses, from a neopragmatist perspective, can be explored as tools that people employ when they actively engage in information practices in varied social contexts. A study of nurses and the nursing profession in Sweden is used as an empirical example of such a context, which is in the article understood as a community of justification. The nurses' accounts of information practices are further analyzed as expressions of their use of discourses as tools in the promotion of specific interests as to what the nursing profession should be. The analysis shows how the science-oriented medical discourse and the holistically oriented nursing discourse are two tools employed in the nurses' accounts of their information practices. In these discourses, which operate at both a workplace and an occupational level, a key component is what nurses consider to be relevant information.

 • 44.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Trépagny, Veronica
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  The (Dis)location of Cultural Policy: Two Swedish Cases2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Lindsköld, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Centrum för kulturpolitisk forskning: mot en konsolidering av ett forskningsfält2022Ingår i: Från analog katalog till digital portal: Bibliotekshögskolan 50 år / [ed] Louise Limberg & Malin Ögland, Borås: Högskolan i Borås, 2022, s. 96-103Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Lindsköld, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Sandin, Amira Sofie
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik2012Ingår i: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Nordicom , 2012, s. 337-341Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Lindström Sol, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gustrén, Cia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nelhans, Gustaf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eklund, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mapping research on the social impact of the arts: what characterises the field?2022Ingår i: Open Research Europe, E-ISSN 2732-5121, Vol. 1, nr 124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the broad and undefined research field of the social impact of the arts. The effects of art and culture are often used as justification for public funding, but the research on these interventions and their effects is unclear. Using a co-word analysis of over 10,000 articles published between 1990 and 2020, we examined the characteristics of the field as we have operationalised it through our searches. We found that since 2015 this research field has expanded and consists of different epistemologies and methodologies, summarised in largely overlapping subfields belonging to the social sciences, humanities, arts education, and arts and health/therapy. In formal or informal learning settings, studies of theatre/drama as an intervention to enhance skills, well-being, or knowledge among children are most common in our corpus. A study of the research front through the bibliographic coupling of the most cited articles in the corpus confirmed the co-word analysis and revealed new themes that together form the ground for insight into research on the social impact of the arts. This article can therefore inform discussions on the social value of culture and the arts. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Renko, Vappu
  et al.
  Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kangas, Anita
  Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pursuing decentralisation: regional cultural policies in Finland and Sweden2021Ingår i: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In both Finland and Sweden, decentralisation has traditionally been an essential cultural policy aim. This article explores how, by pursuing decentralisation, the regional jurisdictions have been presented with more possibilities to fulfil their purposes and in this way, gain legitimacy in cultural policy. Based on the analysis of political, legal, and administrative documents, three main periods of regional decentralisation in cultural policies are identified: regions as vehicles of welfare policy, regionalisation, and competitive regions. In both countries, national governments have promoted the regional level’s agency, and in doing so, potential institutional change in cultural policy. However, the increase of the regional level’s role has been limited by the countries’ strongly institutionalised cultural policy systems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Renko, Vappu
  et al.
  University of Jyväskylä, Departement of Social Sciences and Philosophy.
  Kangas, Anita
  University of Jyväskylä, Departement of Social Sciences and Philosophy.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Oslo and Akershus University College of Applied Science, Departement of Archivistics, Library and Information Science.
  Imlementing decentralisation: Similarities and dissimilarities in regional cultural policy in Finland and Sweden2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 50.
  Sundin, Olof
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Johannisson, Jenny
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Pragmatism, Neo-pragmatism and Sociocultural Theory: Communicative Participation as a Perspective in LIS2005Ingår i: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379, Vol. 61, nr 1, s. 23-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
12 1 - 50 av 52
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf