Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå i den svenska kulturpolitiken har länge debatterats. 2009 beslöt riksdagen att en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet skulle inrättas. Det som kommit att kallas kultursamverkansmodellen berör i högsta grad ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer och den står idag under implementering. I denna rapport studeras om och i så fall hur kultursamverkansmodellen har bidragit till att förändra den regionala och kommunala kulturpolitikens organisation och innehåll i Jämtland och Kronoberg. Studien, som fokuserar på kultursamverkansmodellen som ett uttryck för förändrad verksamhetsstyrning, vägleds av två övergripande frågeställningar:  Om och i så fall hur medför kultursamverkansmodellen en förändrad verksamhetsstyrning i Jämtland och Kronoberg, med särskilt fokus på relationen mellan regional och kommunal nivå?  Får en eventuellt förändrad verksamhetsstyrning konsekvenser för kulturpolitisk organisation och kulturpolitiska prioriteringar i Jämtland och Kronoberg och i så fall vilka? Studiens analysram utgörs av implementeringsteori och teorier om de vanligast förekommande styrningsredskap som det offentliga kan använda sig av för att genomföra politik, närmare bestämt styrning genom normbildning, organisation respektive regleringar. I studien belyses hur dessa styrningsredskap används i genomförandet av kultursamverkansmodellen. Studiens material består av dokument och intervjuer. Dokumenten utgörs huvudsakligen av kulturpolitiska styrdokument på i första hand regional och kommunal nivå, men även i viss utsträckning på statlig nivå. Semi-strukturerade intervjuer i Jämtland och Kronoberg har därtill genomförts med regionala och kommunala kulturpolitiker i ledande ställning, samt med motsvarande på tjänstemannasidan. Ett första resultat är att kultursamverkansmodellen medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har den statliga nivåns redan existerande styrning av såväl regional som kommunal kulturpolitik förstärkts snarare än radikalt förändrats; kultursamverkansmodellen har för den statliga nivån inneburit ett redskap att styra den regionala och kommunal kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas, det vill säga förändringar kan eventuellt ske när modellen är inarbetad i de båda länen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Decentralisering i svensk kulturpolitik: Idéer, argument och resultat2016In: Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet / [ed] Jenny Svensson & Klara Tomson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 149-166Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner2015In: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, ISSN 2001-4961, no 5, p. 9-18-Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this paper, we aim to instigate a discussion on the relevance of existing models and classifications in cultural policy research when wanting to explore regional cultural policy in Sweden. We assess the models and classifications that we deem to be most influential in English-speaking cultural policy research and find that although they have many benefits, they are not fully adequate when wanting to understand place-specific aspects and variation in regional cultural policy. We then move on to presenting findings from our own studies on Swedish regional cultural policy that make this critique relevant. We conclude with identifying the need not only for middle-range theories that are more apt when exploring local variation, but also for more empirical studies that from a comparative perspective can contribute to in-depth knowledge of the internal power structures of the cultural policy field.

 • 5.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Varför regional kulturpolitik? Exemplet Sverige2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta paper belyser vi regional kulturpolitik i ett svenskt sammanhang, med huvudfokus på de legitimitetsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Legitimitetsproblemen utforskas från tre olika perspektiv, där det första rör den regionala nivåns position i en nationell kontext. Det andra perspektivet riktar in sig på regionernas interna sammanhang och handlar om kulturpolitikens roll och ställning i den regionala kontexten, där legitimitet gentemot regionernas invånare står i centrum. Det tredje perspektivet är också internt och avser hur regionerna med hjälp av olika berättelser om ett regionalt mervärde försöker legitimera sin kulturpolitik. I papret försöker vi spåra orsakerna till att den regionala nivån i Sverige hittills fungerat primärt som ett instrument för att implementera statligt genererad kulturpolitik. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 6.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner2014In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, no 1, p. 39-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel belyser vi regional kulturpolitik i Sverige, med huvudfokus på de legitimeringsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Vårt syfte är att dels identifiera olika legitimeringsberättelser som använts för att motivera en mer självständig regional kulturpolitik, dels diskutera berättelsernas legitimitet. Vi har identifierat tre typer av legitimeringsberättelser, där den ”välfärdspolitiska berättelsen” rör både den regionala nivåns positionering i en nationell kulturpolitisk kontext och dess ställning i ett regionalt sammanhang. Regionen framställs här som den optimala platsen för att bedriva ”traditionell” kulturpolitik. Den ”essentialistiska berättelsen” gestaltar regionen som en plats med gemensam historia och kultur, medan ”nyttoberättelsen” består av olika delberättelser om hur kultur skapar regionalt mervärde i form av ekonomisk tillväxt, ökad social sammanhållning och/eller platsutveckling. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 7.
  Erikson, Martin G
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nolin, Jan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sandman, Lars
  University of Borås, School of Health Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Svengren Holm, Lisbeth
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 32013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den tredje i ordningen som har sin upprinnelse i Humboldtuniversitetets 200-årsjubileum och i ambitionen att föra en kvalificerad diskussion om vilka roller som högskolor och universitet spelar idag. Rapporten ägnar särskild uppmärksamhet åt fenomenet tvärvetenskap och de utmaningar som en sådan ansats innebär, men den för också upp grundläggande principfrågor om akademiska friheter och värden till diskussion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Gustrén, Cia
  et al.
  Lindström Sol, Sofia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Artistic Means of Social Change: Arts-Based Interventions for Addressing Marginalisation in a European Context2021In: inVISIBILIDADES, ISSN 1647-0508, Vol. 15, p. 12-21Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we present the analysis of a state-of-the-art review made as part of the Horizon 2020 EU-funded project AMASS (Acting on the Margins: Arts as SocialSculpture), which aims to address challenges of marginalisation in Europe through arts-based interventions. This study analyses researched-based materials on the social impact of the arts, theoretically underpinned by an understanding of the role of the arts in conjunction with the problematisation of social marginalisation. We found three ways to understand the social impact of the arts in the material; as a participatory means to agency and empowerment, identity and expression, and learning and development. These categories are related to analytically derived positions of marginalisation as predominantly structural- or more individual-based. Art is conceived of as a way to bridge these positions through an understanding of its educational qualities. These categories offer a fruitful but also potentially limited role of the arts in society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A Sense of Place? Tracing a Spatial Approach to Cultural Policy2008Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  A Sense of Place? Tracing a Spatial Approach to Cultural Policy2009In: What About Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics / [ed] Miikka Pyykkönen, Niina Simanainen, Sakarias Sokka, Minerva , 2009, p. 173-192Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att planera kultur: Konst, tillgänglighet och regionutveckling2012In: Under konstruktion: Effekter av Kultursamverkansmodellen 2010-2012 / [ed] Tobias Harding, Calle Nathanson, Sveriges Kommuner och Landsting , 2012, p. 65-75Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Egeland, Helene (Editor)
  Att sätta kulturpolitiken på plats: Kulturplaneringens roll i Göteborg2003In: Kultur, plats, identitet : det lokalas betydelse i en globaliserad värld, Stockholm : SISTER ; Nora : Nya Doxa , 2003, p. 41-63Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne: Granskningsrapport2011Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bokrecension: Glappet mellan retorik och praktik i dansk kulturpolitik: Kritik som ger mersmak2002In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. (2002), no 2, p. 231-Article, book review (Other academic)
 • 15.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Creative place-making and transnational cultural policy in the Nordic countries2015Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Culture, sustainable development, and innovation: the case of Norrby, Sweden.2015In: Culture and sustainability in European cities: Imagining Europolis / [ed] Hristova, S., Dragicevic Sesic, M., Duxbury, N., London: Routledge, 2015, p. 166-177Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. The reconstruction process is studied in the context of the general challenges that cultural policy has come to face as an integral part of welfare state policies in late-modern Western societies; in particular, the thesis looks into the ways in which Göteborg as a local cultural policy agent responds to these challenges. In this context, two major components of policymaking are brought into focus: the organization and the visions of Göteborg s cultural policy. The thesis explores how the two issues are brought under scrutiny, debated, and acted on by political and administrative agents at different levels of government but primarily within the municipal organization of the city itself. The empirical part of the study analyses arguments put forth by the different agents involved in this process, interpreting cultural policy statements collected from 117 public documents but also through 6 interviews with politicians and administrators in charge of cultural affairs in the city. In addition to providing a detailed account of the diverse arguments advanced, the thesis also considers relevant statements found in theoretical, research-based texts, variously addressing themselves to what is identified as central elements of cultural policy. A neo-pragmatist and discourse-oriented research approach is utilized in the examination of the cultural policy statements and in the analysis of their internal relations. Three different discourses are identified as distinct tools used by political and administrative agents implicated in the (re)construction of cultural policy: the quality discourse, the welfare discourse, and the alliance discourse. The agents involved make simultaneous use of these discourses, which, respectively, focus on (1) professional artistic excellence, (2) broadening of the participation in cultural activities, and (3) sustainable development. The study concludes that the policy process in the City of Göteborg emerges primarily as a reproduction of existing discourses that characterize the cultural policy field more broadly. At the same time, however, this reproduction takes place as a creative assimilation adapting these discourses to local conditions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det regionala mervärdet: Om de nya regionernas bidrag till den svenska kulturpolitiken2010In: Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Experiences from Göteborg: Local Cultural Policy in a Transnational Era2002Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotek som mötesplats för kulturpolitiska utmaningar2002In: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, Vol. 87, no 10, p. 12-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Folkbibliotek som mötesplats för kulturpolitiska utmaningar2002In: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, Vol. 87, no 10, p. 12-Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Från kulturpolitik till bibliotekspolitik? Folkbibliotek och Kultursamverkansmodellen2012In: Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år / [ed] Anders Frenander, Jenny Lindberg, Högskolan i Borås , 2012, p. 293-307Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Förändringar i kulturpolitikens geografi2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med de regionförsök som inleddes i Sverige under slutet av 1990-talet, påbörjades en regionalisering av den svenska kulturpolitiken. Regionaliseringen påverkar inte bara den regionala nivån, utan får även konsekvenser för kommunal och statlig kulturpolitik. Den måste också sättas i relation till ett internationellt sammanhang. Vad innebär regionaliseringen för den svenska kulturpolitiken? Tycker kommuner, regioner och stat likadant om en förstärkt regional nivå? Hur ser kulturpolitiken i de nya regionerna ut? I denna rapport presenteras resultaten från ett forskningsprojekt som syftar till att belysa ovanstående frågor. I fokus står Region Skåne och Västra Götalandsregionen, Sveriges två mest etablerade regioner. varje region har en kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt studerats särskilt: Vellinge och KNUT-projektet i Skåne respektive Mellerud och UniTon-projektet i Västra Götaland. Sveriges Kommuner och Landsting är inkluderade för att belysa regionala och kommunala kulturpolitiska intressen i samlad bemärkelse. Statens kulturråd representerar den statliga nivån.

 • 24.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik i Linköping och Norrköping: Om ett nydanande forskningsprojekt2008In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 11, no 1, p. 160-163Article, book review (Other academic)
 • 25.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik i samverkan: Om lokal variation och regional enhet2014In: Samverkan är vårt förnamn: En nulägesanalys av kommunala strategier för kultur i Västra Götalandsregionen, p. 40-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ända sedan jag började engagera mig i det kulturpolitiska forskningsfältet för snart 20 år sedan är det relationen mellan kulturpolitik på olika politiska nivåer – den lokala, regionala, statliga respektive internationella – som intresserat mig mest. Hur samspelar kulturpolitik på olika nivåer med varandra och var ligger spänningar och rentav konflikter? Vilken eller vilka nivåer har makten över det kulturpolitiska tolkningsföreträdet, det vill säga att bestämma vad som är de rätta kulturpolitiska prioriteringarna och den rätta kulturpolitiska organisationen?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik som ett led i regionalpolitisk utveckling2003Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitik som redskap för mångfald2012In: Den utmanande diskussionen: Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden / [ed] Kjell Austin, Anna Florén, Nordiska Ministerrådet , 2012, p. 43-51Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Kulturpolitiska mötesplatser på lokal och regional nivå2001Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lokal kulturpolitik: ett senmodernt identitetsprojekt?2003In: Kulturen i kunskapssamhället : om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar / [ed] Sverker Sörlin, Stockholm : Swedish Institute for Studies in Education and Research (Institutet för studier av utbildning och forskning) (SISTER) ; Nora : Nya Doxa , 2003, p. 139-160Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv: Norsk Kulturforums Landskonferens 2010; sammandrag2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Norsk Kulturforum och med benäget ekonomiskt bistånd från Svensk-norska samarbetsfonden, ska jag i det följande försöka sammanfatta de ca 35 olika programpunkter som konferensen erbjöd. Syftet med denna reflekterande konferensrapport är inte att er-bjuda uttömmande referat av samtliga inlägg. Konferensprogrammet och merparten av in-läggen finns för den intresserade tillgängliga via Norsk Kulturforums hemsida (www.noku.no). Syftet med konferensrapporten är istället att erbjuda läsaren en tematise-rad analys av innehållet, där jag i första hand försöker gestalta gemensamma utgångspunk-ter i de olika inläggen, men också försöker hitta de punkter där inläggen skiljer sig åt. Här bygger jag på min egen förförståelse som svensk kulturpolitikforskare, där mitt forsknings-fokus ligger på lokal och regional kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocesser. En annan person, med en annan förförståelse, hade således antagligen valt att belysa andra teman utifrån det som framkom under konferensen.

 • 31.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Making Geography Matter in Cultural Policy Research: The Case of Regional Cultural Policy in Sweden2010In: International Cultural Policies and Power / [ed] J.P. Singh, Palgrave MacMillan , 2010, p. 127-139Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  New Spaces, Old Stories? Regional Identity in Swedish Cultural Policy2009Conference paper (Refereed)
 • 33.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Om samverkan, (de)centralisering och kulturpolitisk förändring2010In: På väg mot ett starkare kultursverige: Samverkansmodell 2010, Sveriges Kommuner och Landsting , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Recension: Inblickar i samtida kulturpolitiska utmaningar på konferens i Umeå2002In: DIK-forum, ISSN 0281-6873, Vol. 2002, no 17Article, book review (Other academic)
 • 35.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sustainable Development and Regionalization in Swedish Cutlural Policy2012Conference paper (Refereed)
 • 36.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Swedish Models of Regional Cultural Policy2002Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Testing the Limits of Cultural Policy: (De)centralization in Nordic Cultural Policies2010Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  The Geography of Cultural Policy: Regional Cultural Policy in Sweden2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a currently running research project, which aims at exploring potential geographical and discursive shifts in regional cultural policy in Sweden. The backdrop against which these shifts are understood is that of globalization processes, understood as parallel processes of internationalization and decentralization in political-administrative organization. Two regional experiments, Region Skåne and Region Västra Götaland, carried out since the 1990’s, constitute the comprehensive case studies of the project. Within both regions, two municipalities and two cultural activities have also been selected for the project. By analyzing strategic documents and by interviewing key agents in the cultural policy field in the two regions and four municipalities, the construction of regional identity is explored. In this process of construction, the relations between strategy and implementation, centre and periphery and formal and informal agents are highlighted.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  The Values of Culture in Local Cultural Policy.2003Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Växtkraft2010In: Framtiden är nu: Kultursverige 2040 - vad vi vet, vad vi tror vad vi vill / [ed] Tobias Nielsén, Sven Nilsson, Volante i samarbete med SweCult , 2010, p. 206-211Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Failures in Swedish cultural policy, and why cultural policy research does not seem to care2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we explore the argument that research on Swedish public cultural policy has not contributed to providing an academically sound and critical basis for assessing basic failures in Swedish cultural policy. The aim of our paper is to tentatively trace a limited selection of explanations for why this is the case and our contribution is thus perhaps best classified as belonging to the meta-study of cultural policy research. We conclude that a basic challenge for the cultural policy research field is its tendency to reproduce normative assumptions generated by cultural policy stakeholders. Research on Swedish cultural policy thus runs the risk of integrating research with the policy sector, rather than provide an autonomous knowledge basis. We argue that one important remedy would be comparative studies, between cultural policies in different countries as well as between different policy fields. 

  Download full text (pdf)
  Failures in Swedish cultural policy,
 • 42.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Erikson, Martin G.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser2013In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 26, p. 11-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten utgör en inledning till antologin Vetenskap på tvären; den tredje volymen som dokumenterar seminarieserien Från Högskolan i Borås till Humboldt. Texten sätter den tredje seminarieseriens innehåll i förhållande till de två tidigare, diskuterar i korthet några aspekter på begreppet och företeelsen tvärvetenskap samt introducerar de nio övriga uppsatser som ingår i volymen.

 • 43.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundin, Olof
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Putting Discourse to Work: Information Practices and the Professional Project of Nurses2007In: Library quarterly, ISSN 0024-2519, E-ISSN 1549-652X, Vol. 77, no 2, p. 199-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contributes to discourse-oriented, information-seeking research by showing how discourses, from a neopragmatist perspective, can be explored as tools that people employ when they actively engage in information practices in varied social contexts. A study of nurses and the nursing profession in Sweden is used as an empirical example of such a context, which is in the article understood as a community of justification. The nurses' accounts of information practices are further analyzed as expressions of their use of discourses as tools in the promotion of specific interests as to what the nursing profession should be. The analysis shows how the science-oriented medical discourse and the holistically oriented nursing discourse are two tools employed in the nurses' accounts of their information practices. In these discourses, which operate at both a workplace and an occupational level, a key component is what nurses consider to be relevant information.

 • 44.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Trépagny, Veronica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  The (Dis)location of Cultural Policy: Two Swedish Cases2004Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Lindsköld, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Centrum för kulturpolitisk forskning.
  Centrum för kulturpolitisk forskning: mot en konsolidering av ett forskningsfält2022In: Från analog katalog till digital portal: Bibliotekshögskolan 50 år / [ed] Louise Limberg & Malin Ögland, Borås: Högskolan i Borås, 2022, p. 96-103Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Lindsköld, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sandin, Amira Sofie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik2012In: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Nordicom , 2012, p. 337-341Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Lindström Sol, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustrén, Cia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nelhans, Gustaf
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eklund, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mapping research on the social impact of the arts: what characterises the field?2022In: Open Research Europe, E-ISSN 2732-5121, Vol. 1, no 124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the broad and undefined research field of the social impact of the arts. The effects of art and culture are often used as justification for public funding, but the research on these interventions and their effects is unclear. Using a co-word analysis of over 10,000 articles published between 1990 and 2020, we examined the characteristics of the field as we have operationalised it through our searches. We found that since 2015 this research field has expanded and consists of different epistemologies and methodologies, summarised in largely overlapping subfields belonging to the social sciences, humanities, arts education, and arts and health/therapy. In formal or informal learning settings, studies of theatre/drama as an intervention to enhance skills, well-being, or knowledge among children are most common in our corpus. A study of the research front through the bibliographic coupling of the most cited articles in the corpus confirmed the co-word analysis and revealed new themes that together form the ground for insight into research on the social impact of the arts. This article can therefore inform discussions on the social value of culture and the arts. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Renko, Vappu
  et al.
  Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kangas, Anita
  Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pursuing decentralisation: regional cultural policies in Finland and Sweden2021In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In both Finland and Sweden, decentralisation has traditionally been an essential cultural policy aim. This article explores how, by pursuing decentralisation, the regional jurisdictions have been presented with more possibilities to fulfil their purposes and in this way, gain legitimacy in cultural policy. Based on the analysis of political, legal, and administrative documents, three main periods of regional decentralisation in cultural policies are identified: regions as vehicles of welfare policy, regionalisation, and competitive regions. In both countries, national governments have promoted the regional level’s agency, and in doing so, potential institutional change in cultural policy. However, the increase of the regional level’s role has been limited by the countries’ strongly institutionalised cultural policy systems.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Renko, Vappu
  et al.
  University of Jyväskylä, Departement of Social Sciences and Philosophy.
  Kangas, Anita
  University of Jyväskylä, Departement of Social Sciences and Philosophy.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  Oslo and Akershus University College of Applied Science, Departement of Archivistics, Library and Information Science.
  Imlementing decentralisation: Similarities and dissimilarities in regional cultural policy in Finland and Sweden2016Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Sundin, Olof
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pragmatism, Neo-pragmatism and Sociocultural Theory: Communicative Participation as a Perspective in LIS2005In: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379, Vol. 61, no 1, p. 23-43Article in journal (Refereed)
12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf