Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Audunson, Ragnar
  et al.
  Faculty of Social Sciences, Department of Archivistics, Library and Information Science, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Aabø, Svanhild
  Faculty of Social Sciences, Department of Archivistics, Library and Information Science, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Oslo Metropolitan University.
  Hobohm, Hans-Christoph
  Department of Information Sciences, University of Applied Sciences, Potsdam, Germany.
  Jochumsen, Henrik
  Department of Information Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Khosrowjerdi, Mahmood
  Inland Norway University of Applied Sciences, Elverum, Norway.
  Mumenthaler, Rudolf
  Chur University of Applied Sciences, Chur, Switzerland.
  Schuldt, Karsten
  Chur University of Applied Sciences, Chur, Switzerland.
  Hvenegaard Rasmussen, Casper
  Department of Information Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Rydbeck, Kerstin
  University of Uppsala, Uppsala, Sweden.
  Tóth, Máté
  National Library of Hungary, Budapest, Hungary, and.
  Vårheim, Andreas
  Department of Culture and Literature, University of Tromsø, Tromsø, Norway.
  Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprhensive review of research2019In: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Autonomy or Democratic Cultural Policy: That’s the Question2014In: Cultural Policy and Democracy / [ed] Geir Vestheim, Routledge , 2014Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Autonomy or democratic cultural policy:that is the question2012In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833, Vol. 18, no 5, p. 519-529Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article argues that the concept of democracy, i.e. a political system that reflects the will of the people either directly or through representatives, is never or very seldom emphasised as an essential value in cultural policy debates or in cultural policy research. Instead the concept of autonomy is often put forward as the principal value when cultural policies are debated. Autonomy is central to many democratic theories and in cultural matters it is often described as the arm’s length principle. In this article, I will lean on institutional theories to discuss and explain why democracy in the classical sense never has been put forward as an important value and why autonomy usually is. I will also undertake a critical examination of the autonomy concept, as it has been defined in cultural policy.

 • 4.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Staten tur och retur2012In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansutredningen 2010-2012, Sveriges Kommuner och Landsting , 2012, p. 15-25Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samverkansmodellen har i olika sammanhang lyfts fram som en kulturpolitisk reform som ska förändra det kulturpolitiska landskapet genom att öka regionernas och landstingens inflytande över kulturpolitiken.5 Det är emellertid inte det första förslaget om decentralisering av kulturpolitiken som har presenterats. I samband med 1972 års kulturutredning och 1974 års kulturpolitiska beslut drevs frågan om ökat regionalt inflytande, och från mitten av 1990-talet och framåt har krav på så kallade regionala kulturpåsar, vilka kan ses som en typ av samverkansmodell, framförts.

 • 5.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The marketization of regional film production: a strategy for economic growth2019In: Museum Marketization: Cultural Institutions in the Neoliberal Era / [ed] Karin M Ekström, London: Routledge, 2019Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The origins of the arts council movement; philanthropy and policy2018In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Article, book review (Refereed)
 • 7.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Att styra genom samverkan: Genomförandet av kultursamverkansmodellen i Jämtlands och Kronobergs län2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå i den svenska kulturpolitiken har länge debatterats. 2009 beslöt riksdagen att en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet skulle inrättas. Det som kommit att kallas kultursamverkansmodellen berör i högsta grad ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer och den står idag under implementering. I denna rapport studeras om och i så fall hur kultursamverkansmodellen har bidragit till att förändra den regionala och kommunala kulturpolitikens organisation och innehåll i Jämtland och Kronoberg. Studien, som fokuserar på kultursamverkansmodellen som ett uttryck för förändrad verksamhetsstyrning, vägleds av två övergripande frågeställningar:  Om och i så fall hur medför kultursamverkansmodellen en förändrad verksamhetsstyrning i Jämtland och Kronoberg, med särskilt fokus på relationen mellan regional och kommunal nivå?  Får en eventuellt förändrad verksamhetsstyrning konsekvenser för kulturpolitisk organisation och kulturpolitiska prioriteringar i Jämtland och Kronoberg och i så fall vilka? Studiens analysram utgörs av implementeringsteori och teorier om de vanligast förekommande styrningsredskap som det offentliga kan använda sig av för att genomföra politik, närmare bestämt styrning genom normbildning, organisation respektive regleringar. I studien belyses hur dessa styrningsredskap används i genomförandet av kultursamverkansmodellen. Studiens material består av dokument och intervjuer. Dokumenten utgörs huvudsakligen av kulturpolitiska styrdokument på i första hand regional och kommunal nivå, men även i viss utsträckning på statlig nivå. Semi-strukturerade intervjuer i Jämtland och Kronoberg har därtill genomförts med regionala och kommunala kulturpolitiker i ledande ställning, samt med motsvarande på tjänstemannasidan. Ett första resultat är att kultursamverkansmodellen medfört en förändrad verksamhetsstyrning i både Jämtland och Kronoberg. Denna förändring består i en förtätad dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiska instanser. Kultursamverkansmodellen har således bidragit till att förstärka en förändrad verksamhetsstyrning i relationen mellan regional och kommunal kulturpolitik, snarare än att modellen skapat radikalt nya former för verksamhetsstyrning. På liknande sätt har den statliga nivåns redan existerande styrning av såväl regional som kommunal kulturpolitik förstärkts snarare än radikalt förändrats; kultursamverkansmodellen har för den statliga nivån inneburit ett redskap att styra den regionala och kommunal kulturpolitiken starkare än tidigare. Ett andra resultat är att Kultursamverkansmodellens genomförande inte föranlett några förändringar i Jämtlands och Kronobergs kulturpolitiska prioriteringar. Professionell, institutionsbaserad konstnärlig verksamhet kvarstår som den regionala kulturpolitikens fokus. Detta resultat måste dock ses mot bakgrund av att modellen i de aktuella länen befinner sig i en etableringsfas, det vill säga förändringar kan eventuellt ske när modellen är inarbetad i de båda länen.

 • 8.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Decentralisering i svensk kulturpolitik: Idéer, argument och resultat2016In: Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet / [ed] Jenny Svensson & Klara Tomson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 149-166Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner2015In: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, ISSN 2001-4961, no 5, p. 9-18-Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Regional Cultural Policy in Sweden: Empirical Results, Theoretical Understandings and Consequences for Cultural Policy Research2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this paper, we aim to instigate a discussion on the relevance of existing models and classifications in cultural policy research when wanting to explore regional cultural policy in Sweden. We assess the models and classifications that we deem to be most influential in English-speaking cultural policy research and find that although they have many benefits, they are not fully adequate when wanting to understand place-specific aspects and variation in regional cultural policy. We then move on to presenting findings from our own studies on Swedish regional cultural policy that make this critique relevant. We conclude with identifying the need not only for middle-range theories that are more apt when exploring local variation, but also for more empirical studies that from a comparative perspective can contribute to in-depth knowledge of the internal power structures of the cultural policy field.

 • 11.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Varför regional kulturpolitik? Exemplet Sverige2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta paper belyser vi regional kulturpolitik i ett svenskt sammanhang, med huvudfokus på de legitimitetsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Legitimitetsproblemen utforskas från tre olika perspektiv, där det första rör den regionala nivåns position i en nationell kontext. Det andra perspektivet riktar in sig på regionernas interna sammanhang och handlar om kulturpolitikens roll och ställning i den regionala kontexten, där legitimitet gentemot regionernas invånare står i centrum. Det tredje perspektivet är också internt och avser hur regionerna med hjälp av olika berättelser om ett regionalt mervärde försöker legitimera sin kulturpolitik. I papret försöker vi spåra orsakerna till att den regionala nivån i Sverige hittills fungerat primärt som ett instrument för att implementera statligt genererad kulturpolitik. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 12.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner2014In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, no 1, p. 39-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel belyser vi regional kulturpolitik i Sverige, med huvudfokus på de legitimeringsproblem som denna kulturpolitik hittills uppvisat. Vårt syfte är att dels identifiera olika legitimeringsberättelser som använts för att motivera en mer självständig regional kulturpolitik, dels diskutera berättelsernas legitimitet. Vi har identifierat tre typer av legitimeringsberättelser, där den ”välfärdspolitiska berättelsen” rör både den regionala nivåns positionering i en nationell kulturpolitisk kontext och dess ställning i ett regionalt sammanhang. Regionen framställs här som den optimala platsen för att bedriva ”traditionell” kulturpolitik. Den ”essentialistiska berättelsen” gestaltar regionen som en plats med gemensam historia och kultur, medan ”nyttoberättelsen” består av olika delberättelser om hur kultur skapar regionalt mervärde i form av ekonomisk tillväxt, ökad social sammanhållning och/eller platsutveckling. Vi argumenterar för att svårigheterna för den regionala nivån att etablera sig som en autonom politisk aktör på det kulturpolitiska området tydligt relaterar till den regionala nivåns svårigheter med att överlag finna en förankring i en specifik och unik regional värdegemenskap.

 • 13.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Lunds Univresitet.
  Lindqvist, Katja
  Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola.2016Report (Other academic)
 • 14. Eliasson, Anette
  et al.
  Jansson, Eiler
  Nowé Hedvall, Karen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Konsten att synliggöra bibliotek: ett Halländskt projekt 2009-20102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskrivning av ett projekt där fyra folkbibliotek arbetade med långsiktig marknadsföring och egen kompetensutveckling, med användning av ny forskning samt forskare som stöd och utvärderare

 • 15.
  Henningsen, Erik
  et al.
  PhD, Forsker II By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. .
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Organisere for organiseringens skyld -: Kultursamverkansmodellen og organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk2017In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 20, no 01-02, p. 51-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss the role of organisational reforms in Nordic cultural policy, based on a case study of the cultural cooperation model (kultursamverkansmodellen) that was implemented in Sweden in 2011. For decades, Nordic countries have opted for organisational change as a means of fulfilling principal cultural policy objectives, such as the goal of providing universal access to art and culture. However, organisational reforms have rarely led to decisive changes of such a kind and appear rather as «organising for the sake of organising». As shown in the article, the cultural cooperation model provides an ample illustration of this tendency. How can this tendency be explained and what broader lessons about mechanisms that shape cultural policy in the Nordic countries can be derived from the case of the cultural cooperation model? Inspired by the perspective of critical realism, the article formulates six hypotheses that can answer these questions. The first is that organisational reforms have come to function as a substitute for the provision of economic recourses by the government. A second hypothesis is that cultural policy objectives tend to be ascribed a symbolic value rather than to be seen as dictates for action. Our third hypothesis is that cultural policy takes place within a consensus framework that prevents substantial changes to policy. The fourth hypothesis is that cultural policy is characterized by segmented institutional structures that work against substantial changes to policy. The fifth hypothesis is that that cultural policy takes the form of a politics of recognition and that various actors’ demand for attention by the state takes precedence over other aims. The last hypothesis is that cultural policy to a low degree is subject to voter control.

 • 16.
  Johannisson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Failures in Swedish cultural policy, and why cultural policy research does not seem to care2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we explore the argument that research on Swedish public cultural policy has not contributed to providing an academically sound and critical basis for assessing basic failures in Swedish cultural policy. The aim of our paper is to tentatively trace a limited selection of explanations for why this is the case and our contribution is thus perhaps best classified as belonging to the meta-study of cultural policy research. We conclude that a basic challenge for the cultural policy research field is its tendency to reproduce normative assumptions generated by cultural policy stakeholders. Research on Swedish cultural policy thus runs the risk of integrating research with the policy sector, rather than provide an autonomous knowledge basis. We argue that one important remedy would be comparative studies, between cultural policies in different countries as well as between different policy fields. 

 • 17.
  Sundeen, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturlivets tillrättaläggare2019In: Axess, ISSN 1651-0941, no 7, p. 22-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Sundeen, Johan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Politisk aktivism inom kulturpolitikens genomförandeled2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of politicization of culture is usually analyzed in terms of the importance of keeping the distance between the institutions of the cultural sector and the politicians on the national, regional and local level. In this paper, we – however – turn the attention to the producers of culture themselves. Based on a problematizing approach and empirical material from the 1970s and 2010s, we raise a principal question: Is the liberty and autonomy of culture threatened by ideological motivated public servants within the institutions of the cultural sector? The central concept in the paper is political and ideological activism. In 1970s, activists in the field proclaimed that the cultural policy institutions should be instruments in the working class struggle against the capitalist society, today these concepts have been replaced by antiracism and identity politics. Three fields of cultural policy are in focus in our tentative exemplification: libraries, theaters and museums

1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf